Rakennusvalvonta ja ympäristö YERSINIA-BAKTEERIT KAIVOVESISSÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusvalvonta ja ympäristö YERSINIA-BAKTEERIT KAIVOVESISSÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2008"

Transkriptio

1 YERSINIA-BAKTEERIT KAIVOVESISSÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén, Hämeenlinnan kaupunki Mikrobiologi Saija Hallanvuo, TavastLab Mikrobiologi Sanna Raunila, Kokemäenjoen vesistön vsy ry

2 2 YERSINIA-BAKTEERIT KAIVOVESISSÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA VUONNA JOHDANTO Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2005 laatiman kansallisen zoonoosistrategian mukaan yersiniat kuuluvat epidemiologisen tilanteen perusteella seurattaviin zoonoositartuntoihin. Yersinian säännöllinen seuranta ympäristöterveyden valvontaprojekteissa on perusteltua, koska väestön Yersinia-tartuntojen määrä on merkittävä. Yersinia-bakteerit ovat nousseet merkittäviksi suolistoinfektioiden aiheuttajiksi viime vuosina, sillä Yersinia pseudotuberculosis on aiheuttanut viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa lähes vuosittain elintarvikevälitteisiä epidemioita. Myös Yersinia enterocolitica-bakteerin aiheuttamia yksittäisiä suolistoinfektioita todetaan säännöllisesti. Kaikkien tartuntojen alkuperää ei ole kuitenkaan pystytty yhdistämään elintarvikkeisiin. Yersinia-bakteerit selviytyvät hyvin viileissä olosuhteissa ja siten niiden aiheuttamien tartuntojen leviäminen käsittelemättömän juomaveden välityksellä voisi olla mahdollista. Suomessa noin puoli miljoonaa asukasta on edelleen pienten vesiyhtymien, osuuskuntien tai omien kaivojen varassa. Myös useilla elintarvikehuoneistoilla on oma kaivo. STM:n asetusten 461/2000 ja 401/2001 mukaan elintarvikehuoneistossa elintarvikkeiden valmistukseen käytettävässä vedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi selvitti Yersinia-bakteereiden esiintymistä alueen kaivovesissä vuonna Näytteenottokohteiksi valittiin vuoden 2008 viranomaisvalvontaan kuuluneet koulu, viisi perhepäivähoitopaikkaa, kolme talousvettä toimittavaa laitosta ja kahdeksan kahvilaa. Näytteet otettiin ja tutkittiin TavastLabissa (nykyinen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, Hämeenlinnan laboratorio). Projektissa otettiin näytteitä yhteensä 17 kohteesta, joista kuusi oli Hauholta, neljä Hämeenlinnasta, kolme Hattulasta ja Rengosta sekä yksi Kalvolasta. Näytteistä yhdeksän oli rengaskaivosta, seitsemän porakaivosta ja yksi lähdekaivosta. Näytteenotto tapahtui käyttäjän hanasta. Kaivon kunto tarkistettiin näytteenoton yhteydessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esiintyykö Hämeenlinnan seudun kaivovesissä Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis-bakteereita ja voidaanko niiden esiintymistä selittää talousveden indikaattoribakteerien, veden värin, sameuden, sademäärien tai kaivotyypin perusteella.

3 3 Vesinäytteistä tutkittiin Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosisbakteereiden lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001 talousveden säännöllisessä valvonnassa määritettävät muuttujat (haju, väri, sameus, ph, rauta, mangaani, koliformiset bakteerit ja Escherichia coli ). Yhdestätoista näytteestä tutkittiin myös ammonium, KMnO4-luku, nitraatti ja nitriitti, viidestä näytteestä suolistoperäiset enterokokit sekä kahdesta fluoridi ja radon. Yersinia-bakteerien esiintymistä tutkittiin sekä viljelymenetelmällä että PCR-menetelmällä (Polymerase Chain Reaction, ks. Menetelmät-kappale). Niihin kohteisiin, joissa todettiin Yersinia-bakteereita, tehtiin kysely, jolla selvitettiin, oliko vedenkäyttäjillä ollut havaittavissa lisääntynyttä sairastavuutta. 2. YERSINIA-BAKTEERIT Yersinia-suvun bakteerit Yersinia-bakteerit ovat gramnegatiivisia sauvamuotoisia bakteereita, jotka kuuluvat Enterobacteriaceae-heimoon. Sukuun kuuluu yhteensä neljätoista lajia. Ihmiselle tautia aiheuttavia näistä ovat ainoastaan osa Y. enterocolitica-bakteereista, Y. pseudotuberculosis ja Y. pestis. Muiden lajien taudinaiheuttamiskyky on toistaiseksi epäselvä. Y. enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis ovat pääasiassa elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviä bakteereita, jotka aiheuttavat ihmiselle suolistotulehduksen eli yersinioosin. Yersinioosi on Euroopassa kolmanneksi yleisin bakteerien aiheuttama suolistotulehdus kampylobakterioosin ja salmonelloosin jälkeen. Yersiniat ovat yleisesti maaperässä ja vesistöissä esiintyviä bakteereita. Yersiniabakteerit pystyvät kasvamaan laajalla lämpötila-alueella ( C) ja voivat siten säilyä hengissä myös vaativissa ympäristöolosuhteissa. Yersinia enterocolitica Patogeenisten eli sairaudenaiheuttamiskykyisten Yersinia enterocolitica-bakteerien tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa sianlihaan, koska bakteeri kuuluu sian ruoansulatuskanavan, etenkin nielun, normaaliin bakteeristoon. Bakteerin on todettu pääsevän lihaan huonon teurastushygienian seurauksena ja sen seurauksena se leviää huonosti kypsennetyn tai raa an lihan välityksellä. Kuitenkaan kaikissa todetuissa Yersinia enterocolitica-tartunnoissa ei ole voitu osoittaa yhteyttä elintarvikevälitteiseen tartuntaan. Eräs epäilty tartuntalähde on ollut käsittelemätön talousvesi. Muun muassa Norjassa on 90-luvun puolivälissä osoitettu yhteys käsittelemättömän luonnonveden ja yksittäisten Yersinia enterocolitica-tapausten välillä. Yersinia enterocolitican aiheuttaman suolistotulehduksen itämisaika on tavallisesti 1-11 vuorokautta. Yersinioosin oireita ovat mahakipu, ripuli, kuume, pahoinvointi ja oksentelu.

4 4 Yersinia pseudotuberculosis Y. pseudotuberculosis- infektiot olivat aikaisemmin Suomessa harvinaisia (30-40 tapausta/vuosi), mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana ilmentyneet epidemiat ovat nostaneet infektioiden määrää runsaasti. Viimeisin epidemia todettiin Kainuun seudulla kesällä Epidemioiden yhteydessä bakteeria on voitu eristää erityisesti pilaantuneista multaporkkanoista ja varastointitiloista otetuista ympäristönäytteistä. Bakteeria on todettu myös pelloilta pyydystetyistä piennisäkkäistä. Y. pseudotuberculosis bakteeria voi joutua porkkanoihin pieniä määriä kasvatuksen ja korjuun aikana maaperästä, joten sen esiintymistä porkkanoissa ei voi kokonaan estää. Y. pseudotuberculosisbakteerin aiheuttaman taudin itämisaika vaihtelee 2-25 vrk:n välillä. Y. pseudotuberculosis bakteerin aiheuttamaan taudinkuvaan kuuluu kuume ja voimakkaat vatsakivut, jotka voivat muistuttaa umpilisäkkeen tulehdusta. Y. enterocolitica infektiosta poiketen ripulia esiintyy harvemmin. 3. TUTKIMUSMENETELMÄT Näytteet tutkittiin TavastLabissa (nykyinen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Hämeenlinnan laboratorio). Vesinäytteistä tutkittiin Yersinia enterocolitica- ja Yersinia pseudotuberculosisbakteerit sekä viljelymenetelmällä (ISO 10273:2003, muunneltu ja METO laboratorion sisäinen menetelmä) että reaaliaikaisella PCR-menetelmällä. Näytemäärä yhtä tutkimusta varten oli 1,5 litraa. Polymeraasioketjureaktiossa (PCR) monistetaan valikoidusti tiettyä Yersinian taudinaiheuttamiskykyyn liittyvää perimäaineksen (DNA) osaa. Jos näytteessä on läsnä taudinaiheuttamiskykyisiä Yersinia-bakteereita, kohteena olevasta perimäaineksen osasta monistuu moninkertainen määrä kopioita, jotka voidaan havaita kohdealueelle tarkasti sitoutuvan, fluoresoivan leiman avulla. PCR:ää käytetään monissa käytännön sovelluksissa, mm. erilaisten taudinaiheuttajien ja geneettisten sairauksien diagnostiikassa sekä oikeuslääketieteessä. Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli tutkittiin Colilert Quantitray-pikamenetelmällä. Muut tutkimukset tehtiin STMa 401/2001 mukaisilla standardimenetelmillä.

5 5 4. TULOKSET Projektissa otettiin näytteitä yhteensä 17 kohteesta, joista yhdeksän oli rengaskaivosta, seitsemän porakaivosta ja yksi lähdekaivosta. Näytteenotto tapahtui käyttäjän hanasta. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Näyte Ottopvm Y. e viljely Y. e PCR Y.p viljely Y.p PCR Pvm Uusinta Y. e PCRU Y.p PCRU Todettu* Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Todettu* Ei todettu Ei todettu Ei todettu Todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Todettu Ei todettu Ei todettu Todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Todettu Ei todettu Todettu Todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu Ei todettu *Näytteessä todettiin Yersinia enterocolitica -bakteereita. Suoritetuissa jatkotutkimuksissa eristettyjen Yersinia enterocolitica -bakteerien todettiin kuuluvan biotyyppiin 1A (nykytiedon mukaan sairaudenaiheuttamiskykyinen lähinnä vastustuskyvyltään heikentyneille). PCR-menetelmällä todettiin kahdessa näytteessä (12 %; näytenumerot ja ) patogeenisia Yersinia enterocolitica-bakteereita ja yhdessä näytteessä Y. pseudotuberculosis bakteereita (6%). Yhdessä tutkitussa näytteessä (3781-1) todettiin yhtä aikaa sekä patogeenisia Y. enterocolitica bakteereita että Yersinia pseudotuberculosis-bakteereita. Molemmat tutkimuksessa esiintyneet positiiviset näytteet oli otettu suoraan kaivon raakavedestä, mutta molemmissa kohteissa oli käytössä raakaveden desinfiointi ultraviolettivalolla ennen käyttöä. UV-käsittely eliminoi Yersinian oikein käytettynä. Viljelymenetelmillä ei todettu yhdessäkään näytteessä patogeenisiä Y. enterocoliticabakteereita eikä Y. pseudotuberculosis-bakteereita. Kahdessa näytteessä (1821-1, ) todettiin viljelymenetelmällä biotyyppiin 1A lukeutuvia Yersinia enterocoliticabakteereita. Nykykäsityksen mukaan pidetään mahdollisena että osa kyseisen biotyypin Y. enterocolitica bakteereista voisi aiheuttaa sairauden vastustuskyvyltään heikentyneille. Molemmissa näytteissä todettiin myöhemmin syksyllä otetuissa uusintanäytteissä PCR menetelmällä patogeenisia yersinioita. Lokakuussa otettiin uusintakierros vain neljästä näytteenottokohteesta. Tällöin patogeenisia Yersinia enterocolitica-bakteereita todettiin kolmessa kohteessa ja yhdessä kohteessa todettiin Yersinia pseudotuberculosis-bakteereita. Y. pseudotuberculosisbakteerit todettiin porakaivovedestä ja Y. enterocolitica-bakteerit rengaskaivojen vedestä.

6 6 Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty yhteenveto värin, sameuden, koliformisten bakteerien, Echerichia coli-bakteerien ja enterokokkien tuloksista. Taulukossa 2 on kaikkien 17 tutkitun näytteen yhteenveto ja taulukossa 3 on positiivisten yersinia-löydösten tulosten yhteenveto. Taulukko 2 Yhteenveto projektin aikana otettujen näytteiden väristä, sameudesta, koliformisista bakteereista sekä E. coli ja enterokokkibakteereista. väri, mg/l Pt (n=17) sameus, NTU (n=17) koliformiset bakteerit, mpn/100ml (n=17) E.coli, mpn/100ml (n=17) enterokokit, pmy/100ml (n=4) minimi < 5 < 0, maksimi > keskiarvo Taulukko 3 Yhteenveto projektin aikana otettujen näytteiden väristä, sameudesta, koliformisista bakteereista sekä E. coli ja enterokokki bakteereista niiden näytteiden osalta, joissa todettiin Yersinia-bakteereita. väri, mg/l Pt (n=2) sameus, NTU (n=2) koliformiset bakteerit, mpn/100ml (n=2) E.coli, mpn/100ml (n=2) minimi <5 0, maksimi 5 0,32 > keskiarvo 2,5 0, enterokokit, pmy/100ml (n=1) Koliformisia bakteereita todettiin neljässä näytteessä kaikista 17 näytteestä. E. colibakteeria ja enterokokkeja oli noin 50 pmy/100 ml näytteessä, jossa todettiin molempia yersinioita. Yhdessä kaivossa, jossa ei todettu yersinioita, oli koliformisia bakteereita 2 mpn/100ml ja enterokokkeja 17 pmy/100ml. Sademäärän vaikutusta näytetuloksiin selvitettiin vertaamalla Aina Groupin internetsivuilta saatuja tietoja näytteenottoajankohtaan. Vuonna 2008 elokuu oli kesän sateisin kuukausi. Korkein sademäärä oli , jolloin satoi lähes 40 mm/m 2. Touko- ja heinäkuussa satoi kahdeksana päivänä ja maksimimäärät oli alle 10 mm/m 2. Syyskuun alussa oli yhdeksän sadepäivää ja maksimi sademäärä oli alle 6 mm/m 2. Näytteitä otettiin neljänä sadepäivänä ja seitsemänä poutapäivänä. Näytteistä 13 oli otettu poutapäivinä ja neljä sadepäivinä. Sateen vaikutus kaivoveden laatuun näkyy pienellä viiveellä. Positiivisten Y. enterocolitica-löydösten näytteenottopäivinä satoi vähän, alle 5 mm/m 2. Sademäärät olivat vähäisiä myös näytteitä edeltävinä päivinä.

7 7 5. JOHTOPÄÄTÖKSET LISÄTIETOJA LIITTEET Projektissa otettiin vesinäytteitä 17 kohteesta, jotka olivat koulu, talousvettä toimittava laitos (3 kpl), perhepäivähoitopaikkaa (5 kpl) ja kahvila (8 kpl) Projektissa todettiin sekä patogeenisia Yersinia enterocolitica-bakteereita (12 %) että Yersinia pseudotuberculosis-bakteereita (6 %). Kaivotyypillä, veden sameudella ja värillä sekä sademäärillä ei tämän aineiston perusteella näyttänyt olevan yhteyttä Yersinia-löydösten kanssa. Yersinia-bakteerit todettiin kaivoista, joihin oli jo aikaisemmin asennettu UV-desinfiointi torjumaan vedessä esiintyneitä mikrobiologisia laatuongelmia. UV-desinfiointi oikein käytettynä eliminoi vedessä mahdollisesti esiintyvät Yersinia-bakteerit. Hämeenlinnan rakennusvalvonta- ja ympäristöyksikkö suosittelee veden desinfiointilaitteiston asentamista, jos veden mikrobiologisessa laadussa on ongelmia eivätkä ongelmat poistu esim. kaivon kunnostuksella. Kahdessa kohteessa oli käytössä raudanpoistolaitteisto ja yhdessä radoninpoistolaitteisto, joiden tarkoituksena on poistaa vedestä joko rautaa tai radonia, eivätkä ne paranna veden mikrobiologista laatua. Vaikka yhdessä patogeenisiä Yersinia-bakteereita sisältäneessä näytteessä oli myös koliformisia bakteereita, niiden läsnäolo ei korreloinut aina Yersinia-bakteerien esiintymisen kanssa. Tässä tutkimuksessa keskityttiin Yersinia-bakteereiden esiintymiseen hyvin suppealla alueella (17 kaivoa Kanta-Hämeessä). Tarvitaan lisää tutkimuksia sekä talousvesistä, luonnonvesistä että jätevesistä, jotta voidaan tarkemmin selvittää ja analysoida Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis-bakteerien esiintyvyyttä suomalaisissa vesistöissä ja sen myötä juomaveden merkitystä yksittäisissä yersinioosi-tapauksissa ja epidemioissa. Yersinia tartuntojen lähteitä selvittäessä on syytä aina harkita näytteenottoa myös talousvedestä. 1. Elintarviketurvallisuusvirasto SUOSITUS TOIMENPITEISTÄ YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS BAKTEERIN ESIINTYMISEN VÄHENTÄMISEKSI KOTIMAISESSA PORKKANASSA. 2. Hallanvuo, Saija Foodborne Yersinia. Identification and molecular epidemiolgy of isolates from human infections. Väitöskirja. Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 3. Opas elintarvikkeiden ja talousveden mikrobiologisista vaaroista, EVI-EELA julkaisu 1/2003. Sivut Oulun seudun ympäristövirasto. Kasvisten patogeenit Liite 1: Kesän 2008 sadekertymä Hämeenlinnassa ja yersinanäytteiden näytteenottoajankohdat

8 LIITE 1 Kesän 2008 sadekertymä Hämeenlinnassa ja yersinanäytteiden näytteenottoajankohdat Toukokuun näytteenottopäivät 6.5., 12.5., (neljä näytettä), ja (kaksi näytettä). Positiivisia patogeenisiä yersinianäytteitä ei ollut. Heinäkuun näytteenottopäivät 8.7. (kaksi näytettä) ja Positiivisia yersinianäytteitä ei ollut. Elokuun näytteenottopäivät 19.8., ja Positiivinen yersinianäyte otettiin Syyskuun näytteenottopäivät 1.9. ja 9.9. Positiivinen yersinianäyte otettiin 1.9.

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue

Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Kaivovesitutkimus Vanha Porvoontien Laurintien -alue Projektiyhteenveto 2014 Vantaan ympäristökeskuksessa tehdään kaivovesitutkimuksia tarkoituksena selvittää kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolisten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI HAJA-ASUTUSALUEELLA 2001-2003 1 Tiivistelmä Etelä-Karjalan kuntien ympäristöterveydenhuollot selvittivät alueen yksityistalouksien talousvesikaivojen kuntoa ja veden hygieenistä

Lisätiedot

Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa -riskiprofiili

Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa -riskiprofiili Eviran tutkimuksia 2/2009 Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis suomalaisissa elintarvikkeissa -riskiprofiili Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran tutkimuksia 2/2009 Yersinia enterocolitica

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010

Eviran julkaisuja 10/2012. Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Eviran julkaisuja 10/2012 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2010 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden

Lisätiedot

VESIHUOLTO VANTAAN SEUTULAN HAJA-ASUTUSALUEEN LAPSIPERHEIDEN TALOUKSISSA

VESIHUOLTO VANTAAN SEUTULAN HAJA-ASUTUSALUEEN LAPSIPERHEIDEN TALOUKSISSA VESIHUOLTO VANTAAN SEUTULAN HAJA-ASUTUSALUEEN LAPSIPERHEIDEN TALOUKSISSA 2 15 1 5 6 9 1 1 Koivikko Pirttiranta Reuna/Riipilä Perhepäivähoitajat 12 8 Porakaivot Rengaskaivot Lotta Kivikoski Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 14/2010. Ruokamyrkytykset Suomessa 2008

Eviran julkaisuja 14/2010. Ruokamyrkytykset Suomessa 2008 Eviran julkaisuja 14/2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2008 Eviran julkaisuja 14/2010 Ruokamyrkytykset Suomessa 2008 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta 2 SISÄLLYSLUETTELO Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle elintarviketurvallisuudesta... 1 1. Johdanto... 4 2. Elintarviketurvallisuuteen

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006 Vesi-Instituutin julkaisuja 2 TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna

Lisätiedot

Selvitys. Nastolan kunnan Pensuon alueen asukkaiden kiinnostuksesta liittyä kunnalliseen vesi ja viemärijärjestelmään

Selvitys. Nastolan kunnan Pensuon alueen asukkaiden kiinnostuksesta liittyä kunnalliseen vesi ja viemärijärjestelmään Selvitys Nastolan kunnan Pensuon alueen asukkaiden kiinnostuksesta liittyä kunnalliseen vesi ja viemärijärjestelmään Johanna Takkinen ja Kirsti Pekonen Joulukuu 20 Pensuon vesi ja viemärihanke: Yhteenveto

Lisätiedot

7/2004. Ruokamyrkytykset Suomessa vuonna 2003

7/2004. Ruokamyrkytykset Suomessa vuonna 2003 7/2004 Ruokamyrkytykset Suomessa vuonna 2003 Helsinki 2004 3 Elintarvikeviraston julkaisuja 7/2004 Kiitokset Elintarvikevirasto, EELA ja KTL esittävät parhaimmat kiitokset kaikille julkaisun laadintaan

Lisätiedot

RAPORTTI. Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä

RAPORTTI. Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä Tarja Pitkänen Seija Kalso Asko Vepsäläinen Jarkko Rapala Seppo I. Niemelä Colilert-menetelmän verifiointi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisiin koliformisten bakteerien ja Escherichia

Lisätiedot

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Teemu Rantanen Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

Tartuntataudit Suomessa 2013

Tartuntataudit Suomessa 2013 Sari Jaakola Outi Lyytikäinen Ruska Rimhanen-Finne Saara Salmenlinna Carita Savolainen-Kopra Jaana Pirhonen Jaana Vuopio Jari Jalava Maija Toropainen Hanna Nohynek Salla Toikkanen Jan-Erik Löflund Markku

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet

Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Opas talousveden analyysitulosten tulkintaan Tämä opas talousvesianalyysitulosten tulkintaan on laadittu Savo-Karjalan Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA

Lisätiedot

RUOKAMYRKYTYKSET SUOMESSA VUONNA 2005

RUOKAMYRKYTYKSET SUOMESSA VUONNA 2005 Julkaisuja 2/2006 RUOKAMYRKYTYKSET SUOMESSA VUONNA 2005 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygienia Eviran julkaisuja 2/2006 Ruokamyrkytykset Suomessa vuonna 2005 Helsinki 2006 Kuvailulehti

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2010. Vesienhoidon suunnittelusta toteutukseen

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2010. Vesienhoidon suunnittelusta toteutukseen AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2010 Vesienhoidon suunnittelusta toteutukseen Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti ISSN 0785-2347 Tässä lehdessä

Lisätiedot

Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu

Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu Esiselvitys Ari Jääskeläinen Savonia-ammattikorkeakoulu, Tekniikka Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013

Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Elintarviketurvallisuusselonteko 2013-2017, luonnos 7.2.2013 Sisällysluettelo: Esipuhe 1. Yhteenveto - lyhennelmä tavoitteista ja toimista 2. Elintarviketurvallisuuden toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA MITÄ VESIANALYYSIT KERTOVAT? Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vuonna 2001 asetuksen N:o 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN TARJOILUPAIKOISSA KUUMENTAMALLA ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS, HYGIEENINEN LAATU JA SÄILYTYS

ITÄ-UUDENMAAN TARJOILUPAIKOISSA KUUMENTAMALLA ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS, HYGIEENINEN LAATU JA SÄILYTYS Teijo Moilanen ITÄ-UUDENMAAN TARJOILUPAIKOISSA KUUMENTAMALLA ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS, HYGIEENINEN LAATU JA SÄILYTYS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Mikrobiologisten tutkimusprojektien tuloksia 2003 ja 2004

Mikrobiologisten tutkimusprojektien tuloksia 2003 ja 2004 Mikrobiologisten tutkimusprojektien tuloksia 2003 ja 2004 Helsinki 2006 Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Julkaisun nimi Tiivistelmä Elintarvikevirasto Julkaisuaika Huhtikuu 2006 Tuula Aalto, Marjaana Hakkinen,

Lisätiedot

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn SUODATINESITE Vaativaan vedenkäsittelyyn SISÄLLYSLUETTELO Vedensuodattimen valinta Vesianalyysit ja vesianalyysipakkaukset Kiintoaineen ja sekalaisten epäpuhtauksien poisto Raudan ja mangaanin poisto

Lisätiedot

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun

Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2011 Raakaveden vaikutus Helsingissä käytettävän talousveden laatuun Antti Pönkä, Kirsi Hiillos, Lotta Kivikoski, Kirsti Nikkola, Veli-Pekka Vuorilehto

Lisätiedot