Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa alkaen

2 PERUSASIOITA, jotka on hyvä tietää VAKUUTUS ON KAIKKIA OSAPUOLIA VELVOITTAVA SOPIMUS Vakuutus on sinun, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ja Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan välinen sopimus, jolla varaudut yllättäviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin ja niistä johtuviin taloudellisiin menetyksiin. Tutustu aina vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin, sillä ne yhdessä sisältävät täydellisen selvityksen vakuutuksen sisällöstä. VAKUUTUSKIRJA Saat meiltä vakuutuskirjan vakuutuksen tehtyäsi, uuden vakuutuskauden alkaessa tai tehdessäsi muutoksia If You -vakuutukseen. Vakuutuskirjassa kerrotaan vakuutussopimuksen keskeinen sisältö. Saat If You -vakuutuksen vakuutuskirjan sähköisesti omaan If Kansioosi. VAKUUTUSKAUSI JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN If You -vakuutus on jatkuva vakuutus, joka on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan. Sinun pitää kertoa meille, jos vakuutukseesi tulee muutoksia. Jos esimerkiksi muutat paikkakunnalta toiselle tai ulkomaille, elämäntilanteesi muuttuu tai aloitat uuden urheiluharrastuksen, soita Asiakaspalveluumme Näin varmistat, että vakuutuksesi on ajan tasalla ja saat vahingon sattuessa korvauksen, joka sinulle kuuluu. Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja ja maksuja vakuutuskauden vaihtuessa edellyttäen, että muutokset eivät heikennä vakuutusturvasi keskeistä sisältöä. Ilmoitamme muutoksista etukäteen. Vakuutusehtojen merkittäviin muutoksiin tarvitaan myös sinun suostumuksesi. Vakuutuksesi voi päättyä ennalta sovittuna ajankohtana kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme yhtiön ilmoituksesta kesken kauden, jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan jos yhtiöllemme on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja sopimusta tehtäessä jos olosuhteiden muuttumisesta ei ole ilmoitettu yhtiön ilmoituksesta (ehdoissa mainitut tapaukset, esimerkiksi ammattijärjestön jäsenyyden päättyessä). YLLÄPIDÄ VAKUUTUSTURVAASI Sinulla on turvanasi vuotiaiden omat If You -vakuutukset, joiden maksut ovat erityisen edulliset aina sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana täytät 29 vuotta. Tämän jälkeen vakuutuksesi jatkuvat normaalihintaisina. Vakuutus tulee voimaan yleensä tekohetkellä ja pysyy voimassa, kun maksat vakuutusmaksun viimeistään eräpäivänä. Näin varmistat mahdollisuuden korvaukseen vahingon sattuessa. If You -vakuutus uudistuu vuosittain. Lähetämme sinulle uuden vakuutuskirjan ja laskun noin kuukautta ennen vuosieräpäivää. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu, yhtiö irtisanoo If You -vakuutuksen päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Miksi IF YOU -VAKUUTUS? Elämässä kaikki ei aina mene kuten on itse suunnitellut, ja vahinkoja sattuu. Erityisesti nuorelle yllättävät henkilötai omaisuusvahingot voivat usein olla taloudellisesti isoja asioita. Vahinkoihin varautuminen onkin siis erittäin tärkeää. VAKUUTUSASIAT HELPOSTI osoitteessa if.fi If You -vakuutus sivu 2

3 If You -vakuutuksen MYÖNTÄMINEN If You on vakuutus vuotiaille. Vakuutus myönnetään Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvalle henkilölle, jonka vakinainen kotipaikka on kotikuntalain mukaan Suomessa ja joka myös asuu vakituisesti Suomessa. Kotivakuutuksessa vakuutetaan vain Suomessa sijaitseva irtaimisto. If You on turvakokonaisuus, joka sisältää kolme erillistä vakuutusta: henkilövakuutuksen (jäljempänä tapaturmavakuutus) matkavakuutuksen kotivakuutuksen Jokaisesta näistä on laajempi kuvaus tässä esitteessä. Jos olet jonkin Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestön jäsen, If You tapaturmavakuutus on nimeltään Kalevan myöntämä Primus. Järjestöjäsenen hinta pitää sisällään järjestöalennuksen. Primuksen voimassaolon edellytyksenä on järjestöjäsenyytesi jatkuminen. If You tapaturmavakuutuksen tuotesisältö on sama riippumatta siitä, myöntääkö sen If vai Kaleva. If You -vakuutus on erikoishinnoiteltu. Hintaedun saa ainoastaan ostamalla koko paketin. Jos jokin näistä kolmesta vakuutuksesta ei ole enää voimassa vakuutuskauden päättyessä, voimassaolevat If You -vakuutuksesi voidaan päättää tai niistä voidaan poistaa If You -hintaetu. Kun täytät 29 vuotta, If You muuttuu normaaleiksi vakuutuksiksi. Muutoksen yhteydessä myös If You erikoishinnoittelu poistuu. Samalla Kotivakuutuksen hinnoittelu muuttuu vastaamaan asuntosi kokoa. Erikoishinnoittelun lisäksi pääset If You -vakuutuksella If Etuohjelman 1. tasolle. Tutustu If Etuohjelmaan osoitteessa TERVEYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT If You tapaturma- ja matkavakuutuksen myöntämiseksi tarvitsemme tietoa terveydentilastasi. Ne eivät astu voimaan ennen kuin olet täyttänyt terveysselvityksen omassa If Kansiossasi. Terveysselvityksen kysymyksiin on tärkeää vastata totuudenmukaisesti. Vahingon sattuessa vastauksilla voi olla merkitystä korvauksen saamiseen. Terveydentilan perusteella vakuutuksia ei voida aina myöntää. If You -vakuutuksen SISÄLTÖ VAKUUTUS JA TURVA ENIMMÄISKORVAUSMÄÄRÄ OMAVASTUU IF YOU TAPATURMAVAKUUTUS Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta e Turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta e Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta e _ IF YOU KOTIVAKUUTUS KERROS- JA RIVITALOASUNNOLLE Irtaimisto e 150 e Huoneiston kiinteä sisustus e 150 e Vastuuvakuutus e 150 e Oikeusturvavakuutus e 20 %/170 e IF YOU MATKAVAKUUTUS Matkustajaturva Ei ylärajaa _ If You -vakuutus sivu 3

4 MIKÄ ON TAPATURMA? Tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman ja sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturma aiheutuu aina ulkoisen tekijän kuten liukastumisen, putoamisen tai kaatumisen vaikutuksesta. Tyypillisiä tapaturmavammoja ovat murtumat, revähdykset ja haavat. Pelkän ponnistuksen tai liikkeen aiheuttama kipeytyminen ei siis ole tapaturma. Tapaturmana ei korvata esimerkiksi vakuutetun sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvaa vammaa tai kuolemaa tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa tai vammaa, vaikka se olisi ollut oireeton ennen tapaturmaa vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavassa tarkoituksessa käytetyn aineen aiheuttamaa myrkytystä seurauksineen hyönteisen tai punkin pureman tai piston aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutunutta vauriota, vaikka siihen olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä. IF YOU TAPATURMAVAKUUTUS If You Tapaturmavakuutus kattaa vain tapaturman aiheuttamia seurauksia. Vakuutusturva ei siis ole voimassa sairauksien varalta. Tapaturman varalta kattavat turvat ovat voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa. Tapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana yhteensä enintään vakuutusmäärään saakka. Korvaamisen edellytyksenä on, että vakuutusturvasi on voimassa hoitokulujen syntymishetkellä ja tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, röntgentutkimukset ja lääkekustannukset. Lisäksi korvataan sairaalan hoitopäivämaksu todellisten kulujen mukaan vakuutuskirjassa mainittuun enimmäismäärään saakka. Hoitokuluina ei korvata esimerkiksi fysikaalista hoitoa (paitsi tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen), kuntoutusta, matkakuluja eikä kuluja, jotka korvataan tai joista olisi ollut oikeus korvaukseen jonkin lain nojalla. Pysyvän haitan turvasta maksetaan lääketieteellisen haittaasteen mukainen korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Korvaus maksetaan haitta-asteen osoittamassa suhteessa vakuutusmäärään. Haitta-asteen on oltava vähintään 10 % (haittaluokka 2). Tapaturman sormille ja silmille aiheuttamista vammoista maksetaan kuitenkin korvausta jo 5 % mukaisesta pysyvästä haitasta (haittaluokka 1). Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturmasta. Tapaturman aiheuttamasta kuolemasta maksetaan korvaus vakuutetun omaisille, ellei vakuutuksenottaja ole etukäteen kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa. IF YOU MATKAVAKUUTUS Matkustajaturva kattaa ulkomaan matkalla sattuvien tapaturmien sekä matkasairauksien seurauksia. Matkustajaturva on voimassa enintään 45 vrk ulkomaan matkan alkamisesta. Mikäli matkasi on tätä pidempi, tulee ylimenevä aika vakuuttaa erikseen. Matkan peruuntumisen, keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen osalta turva on voimassa myös päivittäisen elinympäristösi ulkopuolelle tekemilläsi kotimaan matkoilla. Päivittäiseksi elinympäristöksi katsotaan esim. sinun tai puolisosi koti- ja opiskelupaikkakunta sekä näiden väliset matkat. Matkan on lisäksi ulotuttava yli 50 km etäisyydelle päivittäisestä elinympäristöstä. Matkatavarasi on vakuutettu koti-irtaimiston turvatason ja omavastuun mukaisesti. HOITOKULUJEN KORVAAMINEN Matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluina korvataan esim. lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja lääkärin määräämä tutkimus ja hoito sekä kohtuulliset ja välttämättömät sairaankuljetus- ja matkakulut. Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata. Matkasairauden hoitokuluja korvataan 90 päivän ajalta lääkäriin hakeutumisesta lukien. Matkasairauden oireet ilmenevät matkan aikana tai sairaus on saanut alkunsa matkan aikana. Yleisimpiä matkasairauksia ovat ripuli, hengitystieinfektiot, tartuntataudit, aurinkoihottumat ja ruokamyrkytykset. Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että hoitoa on annettu matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä Ennen matkaa ilmenneen sairauden pahentuessa odottamattomasti matkalla korvataan vain ensiapuluontoinen hoito matkakohteessa enintään viikon ajalta, mutta ei esim. vakuutetun kotiinkuljetusta. Jos sairautta tutkitaan tai hoidetaan matkan alkaessa, pahenemisen vaatimaa hoitoa ei korvata. Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluina ei korvata esimerkiksi: fysikaalista hoitoa (paitsi rajoitetusti tapaturmavamman leikkauksen tai kipsauksen jälkeen) kuntoutusta tai terapioita hammassairauden, hampaiden tai purentaelinten hoitoja (paitsi rajoitetusti matkalla alkaneen äkillisen hammassäryn välttämätöntä hoitoa) raskaudesta tai synnytyksestä aiheutuvia hoitoja (paitsi rajoitetusti ennen raskausviikkoa 29) kosmeettisia tai plastiikkakirurgisia hoitoja työansion menetyksiä Matkan peruuntuminen estää matkalle pääsyn kokonaan. Peruuntumiskuluja korvataan mm. silloin, kun matka peruuntuu lääkärin määräyksestä oman äkillisen ja vakavan sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Korvaus kattaa etukäteen maksetut kulut, ja korvausmäärä riippuu siitä, onko kyseessä valmismatka, erityisehtoinen matka vai muu matka. If You -vakuutus sivu 4

5 Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan, että matkalla joudutaan sairaalahoitoon tai palaamaan Suomeen vastoin matkasuunnitelmaa. Keskeytymiskuluja korvataan mm. silloin, kun matka keskeytyy lääkärin määräyksestä ja vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa vakavasta tapaturmasta, äkillisestä vakavasta sairastumisesta tai kuolemasta johtuen. Korvaus kattaa mm. menetettyjä matkapäiviä ja ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja. Matkalta myöhästymisestä korvataan ylimääräisiä matkaja majoituskuluja esimerkiksi vakuutetun myöhästyessä jatkolennolta mm. sääesteen tai yksityisen kulkuneuvon liikenneonnettomuuden vuoksi. Ylimääräisinä kuluina maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta. Korvaukseen evakuointikustannuksista on oikeus, kun Suomen ulkoministeriö suosittelee matkakohteesta poistumista esim. luonnonkatastrofin vuoksi. Lain ja matkanjärjestäjän sopimusehtojen perusteella maksettavat korvaukset ovat kuitenkin ensisijaisia. Korvausta ei makseta, jos matka on suuntautunut alueelle, jolle Suomen ulkoministeriö ei ole suositellut matkustamista. IF YOU -VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO URHEILTAESSA Vakuutusturvat ovat pääsääntöisesti voimassa tavanomaisessa, omaa fyysistä kuntoa ylläpitävässä liikunnassa, esimerkiksi aerobicissa, lenkkeilyssä, sählyssä ja kuntosalilla. Hoitokulu- ja Matkustajaturvat eivät kuitenkaan ole voimassa urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailussa, otteluissa tai harjoituksissa. Turvat eivät ole myöskään voimassa harjoiteltaessa valmennusohjelman mukaisesti eivätkä vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa urheilulajeissa ja harrastuksissa, kuten taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustuslajit, ilmailulajit, voimailulajit, moottoriurheilu, sukellus, kiipeily ja off-pistelasku. IF YOU TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUSTA KOSKEVIA RAJOITUKSIA Alkoholin tai huumaavan aineen käytöstä tai lääkeaineen väärinkäytöstä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Tahallisesti aiheutetun tai törkeän huolimattomuuden seurauksena syntyneen vahingon korvaus voidaan evätä tai sen määrää alentaa. Sodasta, aseellisesta selkkauksesta tai vastaavasta taikka ydinvahingosta tai -aseesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata. MUUN SAIRAUDEN TAI VIAN MYÖTÄVAIKUTUS Vakuutetulla voi olla sairaus tai vika, joka vaikuttaa vamman syntymiseen tai paranemiseen. Korvaustilanteessa arvioidaan silloin, mikä osuus esimerkiksi hoitokuluista on aiheutunut tapaturmasta ja mikä vakuutetun sairaudesta tai viasta. Haitta- ja hoitokulukorvausta maksetaan vain siltä osin kuin pysyvä haitta ja hoitokulut ovat aiheutuneet korvattavasta tapaturmasta. IF YOU TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUSTEN KORVAUSESIMERKKEJÄ Tapaturmavakuutus Ilona oli ratsastamassa, kun hevonen säikähti naapurissa haukkuvaa koiraa ja heitti Ilonan selästään. Sairaalassa todettiin vasemman reisiluun murtuma ja lievä aivotärähdys. Ilona jäi yöksi tarkkailuun ja jalka kipsattiin. Kotona Ilona surffaili netissä ja teki samalla If Kansion kautta vahinkoilmoituksen tapaturmasta. Parin tunnin päästä tuli tekstiviesti, jossa ilmoitettiin If Kansiossa olevasta korvauspäätöksestä. Matkavakuutus Eetu lähti kaveriporukalla lautailemaan Itävaltaan. Loman viimeisen päivän iltarinteessä Eetu kaatui viimeisessä laskussa, otti kummallakin kädellä vastaan ja ranteet murtuivat. Lähimmässä sairaalassa ranteet kuvattiin ja kipsattiin, ja Eetu palasi mökille särkylääkkeiden kanssa. Kotiin Eetu lensi muiden mukana, ja kaverit huolehtivat matkatavaroista. Kotona Eetu kävi röntgenkontrollissa ja myöhemmin kipsien poistossa yksityisellä lääkäriasemalla.eetu säästi kuitit ja teki matkatapaturmasta ilmoituksen netissä If Kansion kautta. Matkalla syntyneet kulut hoituivat paikan päällä matkavakuutuskorttia näyttämällä. KUN HAET KORVAUSTA Hoitokulut tulee maksaa ensin itse ja sen jälkeen on haettava sairausvakuutuslain mukainen korvaus Kelalta, jollei hoitolaitos ole sitä jo vähentänyt kustannuksista. Tämän jälkeen korvaus on haettavissa Ifistä. Kun vahinko tapahtuu ulkomailla, säästä kuitit ja surffaa kotiin palattuasi suoraan If Kansioosi. Siellä ilmoitat vahingosta nopeasti ja helposti. Otamme yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoa. Jos joudut sairaalahoitoon matkalla, soita matkavakuutuskortissa olevaan numeroon. Autamme sinua 24/7. Ifillä on oikeus ohjata vakuutettu tutkimukseen tai hoitoon Ifin valitsemalle palveluntuottajalle. IF YOU KOTIVAKUUTUS KERROS- JA RIVITALO- ASUNNOLLE VAKUUTETUT JA VOIMASSAOLO Kotivakuutuksella vakuutetaan vakuutuksenottajan eli sinun sekä kanssasi samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden omaisuutta. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sekä tilapäisesti kaikkialla maailmassa. Tilapäisyys voi kestää enintään yhden vuoden ajan. Jos sinulla on tiedossa, että omaisuus on poissa vakuutuspaikasta yli vuoden ajan, omaisuus on vakuutettuna vain kolme kuukautta siirtopäivästä alkaen. Kotivakuutus on voimassa normaalisti myös muuton aikana. Matkoillakaan et tarvitse erillistä matkatavaravakuutusta, vaan matkatavarat ovat vakuutettuina matkan ajan irtaimistolle valitun turvatason ja omavastuun mukaisesti. If You -vakuutus sivu 5

6 VAKUUTETTAVA OMAISUUS IRTAIMISTO Irtaimisto on vakuutettu Laajalla turvatasolla. Laaja turvataso sisältää seuraavat turvat: TURVAT ÄKILLINEN JA ENNALTA ARVAAMATTOMAN TAPAHTUMAN TURVA VARKAUS- JA ILKIVALTATURVA VUOTOTURVA SÄHKÖLAITETURVA PALOTURVA LUONNONILMIÖTURVA ASUMISEN KESKEYTYSTURVA omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, kuten rikkoutuminen varkaus-, ilkivalta-, murto- ja ryöstövahingot rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen, kuten esimerkiksi astian- ja pyy kinpesukoneen rikkoutumisen seurauksesta irtaimistolle syntyneen vuodon aiheuttama vahinko sähkölaitteiden rikkoutumisesta aiheutunut vahinko sähköilmiön johdosta (oikosulku, maasulku ja ylijännite) irtipäässyt tuli, noki, savu tai savukaasu räjähdys suora salamanisku, joka mekaanisesti pirstoo omaisuutta myrsky- ja raevahingot sekä poikkeukselliset rankkasade-, vesistö- ja merivesitulvat kustannukset asumisen keskeytyessä, kun vakituiseen asuntoon on kohdistunut korvattava vahinko Kodin irtaimistolla tarkoitetaan päivittäiseen käyttöön tarkoitettua omaisuutta, jota ovat mm. huonekalut, elektroniikka, vaatteet ja asusteet, kodinkoneet, kirjat, elokuvat, cd:t. Irtaimistoon kuuluvat myös urheilu- ja harrastevälineet, eivät kuitenkaan moottorikäyttöiset kulkuvälineet. Rahaa ja arvopapereita sisältyy vakuutuspaikassa enintään 500 euroa, ja vakuutuspaikan ulkopuolella enintään 100 euroa. Irtaimiston kohteena eivät mm. ole seuraeläimet ja yrityksen omistama omaisuus. Muutamiin esineryhmiin sisältyy euromääräisiä rajoja. Näihin ryhmiin kuuluva arvokkaampi omaisuus voidaan vakuuttaa erikseen. ESINERYHMÄ ENIMMÄISKORVAUSMÄÄRÄ Yksittäinen esine tai kokoelma Enintään euron arvoisia yksittäisiä taideteoksia, koruja ja arvoesineitä yhteensä Polkupyörä Soutuveneeksi valmistettu vene ja siihen kuuluva enintään 8 hv:n perämoottori yhteensä Autoon, matkailuautoon, perävaunuun tai veneeseen hankitut tai siirretyt kodin ja huvilan irtaimistoon kuuluvat esineet varkaus- ja ilkivaltavahingoissa Ansiotoiminnassa käytettävät työkalut, työvälineet ja laitteet yhteensä euroon asti euroon asti euroon asti euroon asti euroon asti euroon asti If You -vakuutus sivu 6

7 IRTAIMISTON ARVIOINTI, KORVAAMINEN JA VÄHENNYKSET Korvaaminen edellyttää tietoa vahingosta; mitä, missä ja milloin tapahtui, miten ja miksi vahinko sattui. Omaisuusvahingossa korvaamisperusteena on vahingosta aiheutunut menetys, joten käytettyä omaisuutta ei aina korvata uuden arvosta. Vahinko korvataankin ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Korjaamisen yhteydessä ei korvata arvon alenemista eikä erillisiä vahinkoon liittymättömiä muutos- tai parannustöitä. Enintään viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan pääsääntöisesti uuden vastaavan esineen hankintahinnan eli uudishinnan mukaan. Yli viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä arvioidaan käytetyn esineen vahinkohetken hinnan eli nykyhinnan mukaan. Hintaa alentaa esineen ikä ja käyttö, pienentynyt käyttökelpoisuus sekä huollon tai hoidon laiminlyönti. Taideteokset ja arvoesineet arvioidaan aina käyvän hinnan mukaan. Vakuutetun itse tekemien taideteosten, korujen ja käsitöiden vahingot arvioidaan vastaavan nykyhinnan tai niihin käytetyn materiaalin uudishinnan mukaan. Korvaus koruista ja kelloista on 60 % niiden käyvästä hinnasta, ellei tilalle hankita uusia kuuden kuukauden sisällä. Seuraavien esineryhmien korvauksista vähennetään käyttöönottovuoden jälkeen vuosittainen ikävähennys. Ikävähennystä ei tehdä korjauskustannuksista. IKÄVÄHENNYKSET Viihde- ja muut elektroniset laitteet sekä optiset laitteet (ei kuitenkaan 9 kiikarit ja kaukoputket) Polkupyörät 9 Kodinkoneet 9 Muut koneet ja laitteet 5 Kannettavat tietokoneet, tabletit ja vastaavat 20 Muut ATK-laitteet 15 Silmälasit 15 Urheiluvälineet ja varusteet 15 Käyttövaatteet ja jalkineet 15 Yrittäjätoiminnan omaisuus 15 Matkapuhelimet ja vastaavat 30 % Suoranaisten omaisuusvahinkojen lisäksi korvataan kustannuksia, jotka aiheutuvat sattuneen tai uhkaavan vahingon torjumisesta. Vakuutuksesta maksetaan myös korvattavan vahingon takia syntyneitä ylimääräisiä asumisen keskeytyskuluja. Matkatavaroiden myöhästyessä matkalla korvataan välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneita kuluja. MIKSI EI KORVAUSTA? Mistä tahansa vahingosta ei voi saada korvausta. Vakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon tulee olla äkillinen ja sattunut ennalta arvaamatta. Odotettavissa olevia, vääjäämättä tapahtuvia vahinkoja ei korvata. Vakuutusturvan ulkopuolelle kokonaan rajattuja vahinkoja ei korvata mistään turvasta. Näitä ovat muun muassa omaisuuden katoaminen, unohtaminen tai naarmuuntuminen tai tarkoitukseensa käytetyn urheiluvälineen rikkoutuminen tai lemmikkieläimen käyttäytymisestä aiheutunut vahinko. Tutustu yksityiskohtaisiin rajoituksiin ehtojen kohdassa 4. Lisäksi ehdoissa on mm. omaisuuden säilyttämistä ja paloturvallisuutta koskevia suojeluohjeita, joilla vahingon syntyä pyritään estämään. Tärkeimpiä suojeluohjeita ovat mm. vakuutuksen kohteen ikkunat, ovet ja muut sisäänpääsytiet on lukittava hotellihuoneeseen, hyttiin tai muihin vastaaviin tiloihin ei saa jättää arvo-omaisuutta tai varkausaltista omaisuutta elleivät ne ole erikseen lukitussa tilassa avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon lähelle ulkona tai mukana olevaa omaisuutta on valvottava arvokasta tai varkausaltista omaisuutta ei saa jättää lukittuunkaan ajoneuvoon, veneeseen, matkailuperävaunuun tai telttaan ilman valvontaa viranomaisen antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava huoneistossa tulee olla toimintakuntoiset palovaroittimet avotulta ja kynttilää tulee polttaa valvotusti kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty kuljetettavana oleva omaisuus on pakattava niin että se kestää kuljetuksen rasitukset. Tutustu suojeluohjeisiin ehtojen kohdassa 5. HUONEISTON KIINTEÄ SISUSTUS Vakuutuksen kohteena on asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleva omaisuus sekä huoneistossa tehdyt sisustus- ja parannustyöt. Kunnossapitovastuulle kuuluvat mm. asunnon pinnoitteet, kuten seinien tapetointi, märkätilojen laatat, lattiamateriaali kiintokalusteet runkoineen, kuten keittiön kaapit väliovet kiinteät valaisimet ja pistorasiat. If You -vakuutus sivu 7

8 Sisustus- ja parannustöitä ovat esimerkiksi muista poikkeavat laadukkaat pintamateriaalit tai kiintokalusteet osakkaan asentama ilmalämpöpumppu väliseinärakenteiden muutokset. Vakuutus ei kata yhtiöjärjestyksessä tai muualla osakkeenomistajalle määriteltyä laajempaa vastuuta. VASTUUVAKUUTUS Vakuutus kattaa korvausvelvollisuuden, joka vakuutetulle syntyy hänen yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta esine- tai henkilövahingosta. Vakuutus on voimassa tilapäisesti kaikkialla maailmassa. Tilapäisyys voi kestää enintään yhden vuoden ajan. Henkilövahingoissa vastuuvakuutus voi korvata sairaanhoitokuluista, tulojen vähentymisestä, kivusta ja särystä, pysyvästä viasta ja haitasta sekä muusta menetyksestä aiheutuvia kustannuksia, joista vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen. Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä matkaan ja matkustamiseen liittyvissä asioissa kaikkialla maailmassa enintään vuoden yhtäjaksoisesti kestävällä matkalla. Matkaan ja matkustamiseen ei katsota kuuluvan riita-, rikos- tai hakemusasioita kiinteistön, huoneiston, veneen tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyen. Yksityiselämään liittyvissä asioissa Kotivakuutuksen oikeusturva onkin tavallisesti ainoa oikeusturvavakuutus mitä tarvitaan. Mitä korvataan? Vakuutuksesta korvataan lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille oikeudessa. Lisäksi, jos vakuutus riidan syntyessä tai syytteen vireille tullessa on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Esinevahingoissa vastuuvakuutus voi korvata korjauskustannukset tai esineen päivänarvon. Lisäksi vastuuvakuutuksesta korvataan vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat lasten aiheuttamat vahingot seuraeläinten aiheuttamat vahingot pyöräilijän liikenteessä aiheuttamat vahingot kiinteistönomistajana aiheutetut vahingot osake- ja vuokrahuoneiston rakenteille äkillisesti aiheutetut vahingot. Vakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, jotka ovat tahallaan aiheutettuja joka aiheutuu purje- tai rekisteröitävän veneen tai moottoriajoneuvon käytöstä joka liittyy vakuutetun omistamaan sijoitusasuntoon joka kohdistuu vakuutetun tai muun henkilön hänen puolestaan toiselta yksityishenkilöltä vuokraamaan tai lainaamaan omaisuuteen joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt joka aiheutuu vakuutetun tai hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston tai vuokra-asunnon kiinteälle sisustukselle. OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut vakuutettujen yksityiselämään ja omassa käytössä oleviin kohteisiin liittyvissä riita-, rikosja hakemusasioissa. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tyypillisimpiä korvattavia tapauksia riita-asioissa ovat asuntokauppaan liittyvät riidat. Rikosasioissa puolestaan yleisimmin korvattavia tapauksia ovat pahoinpitelyasiat, joissa vakuutettu asianomistajana vaatii vahingonkorvausta vastaajalta. Vakuutus ei korvaa kustannuksia mm. asiassa, jota ei ole riitautettu joka liittyy yhteisomistukseen tai sen purkamiseen joka liittyy muuhun kiinteistöön, rakennukseen tai huoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai hänen käytössään olevaan vapaa-ajan asuntoon joka koskee avioeroon liittyviä vaatimuksia, kuten osituksen moitetta tai pesänjakajan määräämistä vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tutustu yksityiskohtaisiin rajoituksiin oikeusturvan ehtojen kohdassa 4 ja kohdassa PALOVAROITTIMET JA TURVATUOTTEET osoitteesta if.fi If You -vakuutus sivu 8

9 Ainutlaatuiset ASIAKASETUSI IFISSÄ UUSI IF ETUOHJELMA PALKITSEE Ifin asiakasetuohjelma on uudistunut. Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Etuja saat jo kotivakuutuksella tai henkilö- tai pakettiauton kaskolla, kun käytössäsi on Ifin paperiton palvelu. Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat vakuutuksistasi alennusta 15 %. Yhteistyöjärjestöjemme jäsenille alennus on 16 %. Etuohjelman alennus ei koske Primusvakuutuksia. Sinulle kertyy If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa 40 euroa vuodessa, aina 200 euroon asti. Omavastuurahalla voit pienentää omavastuuta vahingon sattuessa. Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat halutessasi Oman palveluneuvojan. Hän auttaa sinua henkilökohtaisesti vakuutusasioissasi. Oman palveluneuvojan saat käyttöösi If Kansiossasi. Jos täytät If Etuohjelman ehdot, saat edut käyttöösi uuden vakuutuskauden alkaessa. Tutustu If Etuohjelmaan osoitteessa if.fi/etuohjelma. kun sinulla on kotivakuutus tai kasko*. 10 % ALENNUSTA VAKUUTUKSISTA 20 VUODESSA IF OMAVASTUURAHAA If Etuohjelma PALKITSEE JA PALVELEE kun sinulla on kotivakuutus ja kasko*. 15 % ALENNUSTA VAKUUTUKSISTA 30 VUODESSA IF OMAVASTUURAHAA kun sinulla on kotivakuutus, kasko* ja henkilövakuutus. 15 % ALENNUSTA VAKUUTUKSISTA 40 VUODESSA IF OMAVASTUURAHAA OMA PALVELUNEUVOJA * henkilö- tai pakettiauton kasko K-PLUSSAA VAKUUTUSMAKSUISTA Ifin asiakkaana saat K-Plussa-pisteitä kaikista henkilöasiakkaan vakuutusmaksuista. Rekisteröi K-Plussa-korttisi Ifiin pikimmiten osoitteessa if.fi/plussaa. SUJUVAA KORVAUSPALVELUA Vahingon kokeneet asiakkaamme antavat meille arvosanaksi 4,5 viidestä. Mielestämme se kertoo korvauspalvelusta, joka sujuu niin kuin pitääkin. Lisätietoa IF.FI/ ASIAKASEDUT If You -vakuutus sivu 9

10 Tämä vakuutusesite ei ole täydellinen selvitys If You -vakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin, tuotekohtaisiin vakuutusoppaisiin sekä yleisiin sopimusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan näiden mukaisesti. VAKUUTUKSEN MYÖNTÄÄ If You -vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Järjestöasiakkaan Primus-vakuutusturvat myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Vakuutusyhtiö Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta ja julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Voimme käyttää asiakasrekisteriä myös asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin sekä nauhoittaa puheluita turvallisen asioinnin varmistamiseksi. Ilman asiakkaan suostumusta emme luovuta tietoja sivullisille ellei tietojen luovuttaminen perustu lainsäännökseen. VAHINKOTIETOJEN KÄSITTELY Vahinkoja koskevia tietoja luovutetaan vakuutusrikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään, josta vakuutusyhtiöt voivat korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa muille vakuutusyhtiöille ilmoitetut vahingot. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, IF Y-tunnus /2014 Ifin asiakaspalvelu if.fi Vakuutuspalvelu: If Kansio osoitteessa if.fi, puh (pvm/mpm) ma pe klo 8 20 Korvauspalvelu ja vahinkoilmoitukset: If Kansio osoitteessa if.fi, puh (pvm/mpm) If Hätäpäivystys kiiretapauksissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puh ja faksi

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS -henki- ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa turvan... 4 Rakenna perheesi

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA LAPSELLESI Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen Lasten vakuutusopas sivu 2 PIENEN IHMISEN parhaaksi Lapsesi hyvinvointi on sinulle tärkeintä maailmassa. Lasten vakuutuksilla

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

If Venevakuutus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita 010 19 18 18.

If Venevakuutus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita 010 19 18 18. If Venevakuutus vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Vuodenaikahinnoiteltu venevakuutus on huoleton veneile silloin kun sinulle sopii. if.fi 010 19 19 19 Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita

Lisätiedot

TUOTESELOSTE MATKA 1

TUOTESELOSTE MATKA 1 TUOTESELOSTE MATKA 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutus - turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa matkavakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja.

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja. Matkavakuutus POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä

Lisätiedot

Kotisi, tavaroidesi, seuraeläimesi ja metsäsi vakuutukset

Kotisi, tavaroidesi, seuraeläimesi ja metsäsi vakuutukset Kotisi, tavaroidesi, seuraeläimesi ja metsäsi vakuutukset POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2014 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi Pohjantähtiturvan tuotevalikoimaan. Tuoteselosteen

Lisätiedot

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin ja perheen vakuutusehdot lukijalle Tervetuloa tutustumaan Kodin ja perheen vakuutusehtoihin Kanssamme tekemäsi

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 705 1 1.13 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...4 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi Pohjantähtiturvan tuotevalikoimaan. Tuoteselosteen tarkoitus

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Global Business Travel -vakuutus

Global Business Travel -vakuutus Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.4 www.if.fi/travel Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan

Lisätiedot

Kattava Vaihto+ Vakuutus

Kattava Vaihto+ Vakuutus Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Kattava Vaihto+ Vakuutus Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk puoleksi

Lisätiedot