Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa alkaen

2 PERUSASIOITA, jotka on hyvä tietää VAKUUTUS ON KAIKKIA OSAPUOLIA VELVOITTAVA SOPIMUS Vakuutus on sinun, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n ja Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan välinen sopimus, jolla varaudut yllättäviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin ja niistä johtuviin taloudellisiin menetyksiin. Tutustu aina vakuutuskirjaan ja vakuutusehtoihin, sillä ne yhdessä sisältävät täydellisen selvityksen vakuutuksen sisällöstä. VAKUUTUSKIRJA Saat meiltä vakuutuskirjan vakuutuksen tehtyäsi, uuden vakuutuskauden alkaessa tai tehdessäsi muutoksia If You -vakuutukseen. Vakuutuskirjassa kerrotaan vakuutussopimuksen keskeinen sisältö. Saat If You -vakuutuksen vakuutuskirjan sähköisesti omaan If Kansioosi. VAKUUTUSKAUSI JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN If You -vakuutus on jatkuva vakuutus, joka on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan. Sinun pitää kertoa meille, jos vakuutukseesi tulee muutoksia. Jos esimerkiksi muutat paikkakunnalta toiselle tai ulkomaille, elämäntilanteesi muuttuu tai aloitat uuden urheiluharrastuksen, soita Asiakaspalveluumme Näin varmistat, että vakuutuksesi on ajan tasalla ja saat vahingon sattuessa korvauksen, joka sinulle kuuluu. Vakuutusyhtiöillä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja ja maksuja vakuutuskauden vaihtuessa edellyttäen, että muutokset eivät heikennä vakuutusturvasi keskeistä sisältöä. Ilmoitamme muutoksista etukäteen. Vakuutusehtojen merkittäviin muutoksiin tarvitaan myös sinun suostumuksesi. Vakuutuksesi voi päättyä ennalta sovittuna ajankohtana kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme yhtiön ilmoituksesta kesken kauden, jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu kokonaisuudessaan jos yhtiöllemme on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja sopimusta tehtäessä jos olosuhteiden muuttumisesta ei ole ilmoitettu yhtiön ilmoituksesta (ehdoissa mainitut tapaukset, esimerkiksi ammattijärjestön jäsenyyden päättyessä). YLLÄPIDÄ VAKUUTUSTURVAASI Sinulla on turvanasi vuotiaiden omat If You -vakuutukset, joiden maksut ovat erityisen edulliset aina sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana täytät 29 vuotta. Tämän jälkeen vakuutuksesi jatkuvat normaalihintaisina. Vakuutus tulee voimaan yleensä tekohetkellä ja pysyy voimassa, kun maksat vakuutusmaksun viimeistään eräpäivänä. Näin varmistat mahdollisuuden korvaukseen vahingon sattuessa. If You -vakuutus uudistuu vuosittain. Lähetämme sinulle uuden vakuutuskirjan ja laskun noin kuukautta ennen vuosieräpäivää. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu, yhtiö irtisanoo If You -vakuutuksen päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Miksi IF YOU -VAKUUTUS? Elämässä kaikki ei aina mene kuten on itse suunnitellut, ja vahinkoja sattuu. Erityisesti nuorelle yllättävät henkilötai omaisuusvahingot voivat usein olla taloudellisesti isoja asioita. Vahinkoihin varautuminen onkin siis erittäin tärkeää. VAKUUTUSASIAT HELPOSTI osoitteessa if.fi If You -vakuutus sivu 2

3 If You -vakuutuksen MYÖNTÄMINEN If You on vakuutus vuotiaille. Vakuutus myönnetään Suomen sairausvakuutuslain piiriin kuuluvalle henkilölle, jonka vakinainen kotipaikka on kotikuntalain mukaan Suomessa ja joka myös asuu vakituisesti Suomessa. Kotivakuutuksessa vakuutetaan vain Suomessa sijaitseva irtaimisto. If You on turvakokonaisuus, joka sisältää kolme erillistä vakuutusta: henkilövakuutuksen (jäljempänä tapaturmavakuutus) matkavakuutuksen kotivakuutuksen Jokaisesta näistä on laajempi kuvaus tässä esitteessä. Jos olet jonkin Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestön jäsen, If You tapaturmavakuutus on nimeltään Kalevan myöntämä Primus. Järjestöjäsenen hinta pitää sisällään järjestöalennuksen. Primuksen voimassaolon edellytyksenä on järjestöjäsenyytesi jatkuminen. If You tapaturmavakuutuksen tuotesisältö on sama riippumatta siitä, myöntääkö sen If vai Kaleva. If You -vakuutus on erikoishinnoiteltu. Hintaedun saa ainoastaan ostamalla koko paketin. Jos jokin näistä kolmesta vakuutuksesta ei ole enää voimassa vakuutuskauden päättyessä, voimassaolevat If You -vakuutuksesi voidaan päättää tai niistä voidaan poistaa If You -hintaetu. Kun täytät 29 vuotta, If You muuttuu normaaleiksi vakuutuksiksi. Muutoksen yhteydessä myös If You erikoishinnoittelu poistuu. Samalla Kotivakuutuksen hinnoittelu muuttuu vastaamaan asuntosi kokoa. Erikoishinnoittelun lisäksi pääset If You -vakuutuksella If Etuohjelman 1. tasolle. Tutustu If Etuohjelmaan osoitteessa TERVEYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT If You tapaturma- ja matkavakuutuksen myöntämiseksi tarvitsemme tietoa terveydentilastasi. Ne eivät astu voimaan ennen kuin olet täyttänyt terveysselvityksen omassa If Kansiossasi. Terveysselvityksen kysymyksiin on tärkeää vastata totuudenmukaisesti. Vahingon sattuessa vastauksilla voi olla merkitystä korvauksen saamiseen. Terveydentilan perusteella vakuutuksia ei voida aina myöntää. If You -vakuutuksen SISÄLTÖ VAKUUTUS JA TURVA ENIMMÄISKORVAUSMÄÄRÄ OMAVASTUU IF YOU TAPATURMAVAKUUTUS Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta e Turva tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta e Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta e _ IF YOU KOTIVAKUUTUS KERROS- JA RIVITALOASUNNOLLE Irtaimisto e 150 e Huoneiston kiinteä sisustus e 150 e Vastuuvakuutus e 150 e Oikeusturvavakuutus e 20 %/170 e IF YOU MATKAVAKUUTUS Matkustajaturva Ei ylärajaa _ If You -vakuutus sivu 3

4 MIKÄ ON TAPATURMA? Tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman ja sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturma aiheutuu aina ulkoisen tekijän kuten liukastumisen, putoamisen tai kaatumisen vaikutuksesta. Tyypillisiä tapaturmavammoja ovat murtumat, revähdykset ja haavat. Pelkän ponnistuksen tai liikkeen aiheuttama kipeytyminen ei siis ole tapaturma. Tapaturmana ei korvata esimerkiksi vakuutetun sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvaa vammaa tai kuolemaa tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa tai vammaa, vaikka se olisi ollut oireeton ennen tapaturmaa vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavassa tarkoituksessa käytetyn aineen aiheuttamaa myrkytystä seurauksineen hyönteisen tai punkin pureman tai piston aiheuttamaa tartuntatautia tai sairautta seurauksineen puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutunutta vauriota, vaikka siihen olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä. IF YOU TAPATURMAVAKUUTUS If You Tapaturmavakuutus kattaa vain tapaturman aiheuttamia seurauksia. Vakuutusturva ei siis ole voimassa sairauksien varalta. Tapaturman varalta kattavat turvat ovat voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa. Tapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana yhteensä enintään vakuutusmäärään saakka. Korvaamisen edellytyksenä on, että vakuutusturvasi on voimassa hoitokulujen syntymishetkellä ja tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, röntgentutkimukset ja lääkekustannukset. Lisäksi korvataan sairaalan hoitopäivämaksu todellisten kulujen mukaan vakuutuskirjassa mainittuun enimmäismäärään saakka. Hoitokuluina ei korvata esimerkiksi fysikaalista hoitoa (paitsi tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen), kuntoutusta, matkakuluja eikä kuluja, jotka korvataan tai joista olisi ollut oikeus korvaukseen jonkin lain nojalla. Pysyvän haitan turvasta maksetaan lääketieteellisen haittaasteen mukainen korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Korvaus maksetaan haitta-asteen osoittamassa suhteessa vakuutusmäärään. Haitta-asteen on oltava vähintään 10 % (haittaluokka 2). Tapaturman sormille ja silmille aiheuttamista vammoista maksetaan kuitenkin korvausta jo 5 % mukaisesta pysyvästä haitasta (haittaluokka 1). Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturmasta. Tapaturman aiheuttamasta kuolemasta maksetaan korvaus vakuutetun omaisille, ellei vakuutuksenottaja ole etukäteen kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa. IF YOU MATKAVAKUUTUS Matkustajaturva kattaa ulkomaan matkalla sattuvien tapaturmien sekä matkasairauksien seurauksia. Matkustajaturva on voimassa enintään 45 vrk ulkomaan matkan alkamisesta. Mikäli matkasi on tätä pidempi, tulee ylimenevä aika vakuuttaa erikseen. Matkan peruuntumisen, keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen osalta turva on voimassa myös päivittäisen elinympäristösi ulkopuolelle tekemilläsi kotimaan matkoilla. Päivittäiseksi elinympäristöksi katsotaan esim. sinun tai puolisosi koti- ja opiskelupaikkakunta sekä näiden väliset matkat. Matkan on lisäksi ulotuttava yli 50 km etäisyydelle päivittäisestä elinympäristöstä. Matkatavarasi on vakuutettu koti-irtaimiston turvatason ja omavastuun mukaisesti. HOITOKULUJEN KORVAAMINEN Matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluina korvataan esim. lääkärinpalkkiot, lääkkeet ja lääkärin määräämä tutkimus ja hoito sekä kohtuulliset ja välttämättömät sairaankuljetus- ja matkakulut. Ennen matkaa alkaneita sairauksia ja sattuneita tapaturmia ei korvata. Matkasairauden hoitokuluja korvataan 90 päivän ajalta lääkäriin hakeutumisesta lukien. Matkasairauden oireet ilmenevät matkan aikana tai sairaus on saanut alkunsa matkan aikana. Yleisimpiä matkasairauksia ovat ripuli, hengitystieinfektiot, tartuntataudit, aurinkoihottumat ja ruokamyrkytykset. Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että hoitoa on annettu matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä Ennen matkaa ilmenneen sairauden pahentuessa odottamattomasti matkalla korvataan vain ensiapuluontoinen hoito matkakohteessa enintään viikon ajalta, mutta ei esim. vakuutetun kotiinkuljetusta. Jos sairautta tutkitaan tai hoidetaan matkan alkaessa, pahenemisen vaatimaa hoitoa ei korvata. Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluina ei korvata esimerkiksi: fysikaalista hoitoa (paitsi rajoitetusti tapaturmavamman leikkauksen tai kipsauksen jälkeen) kuntoutusta tai terapioita hammassairauden, hampaiden tai purentaelinten hoitoja (paitsi rajoitetusti matkalla alkaneen äkillisen hammassäryn välttämätöntä hoitoa) raskaudesta tai synnytyksestä aiheutuvia hoitoja (paitsi rajoitetusti ennen raskausviikkoa 29) kosmeettisia tai plastiikkakirurgisia hoitoja työansion menetyksiä Matkan peruuntuminen estää matkalle pääsyn kokonaan. Peruuntumiskuluja korvataan mm. silloin, kun matka peruuntuu lääkärin määräyksestä oman äkillisen ja vakavan sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Korvaus kattaa etukäteen maksetut kulut, ja korvausmäärä riippuu siitä, onko kyseessä valmismatka, erityisehtoinen matka vai muu matka. If You -vakuutus sivu 4

5 Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan, että matkalla joudutaan sairaalahoitoon tai palaamaan Suomeen vastoin matkasuunnitelmaa. Keskeytymiskuluja korvataan mm. silloin, kun matka keskeytyy lääkärin määräyksestä ja vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa vakavasta tapaturmasta, äkillisestä vakavasta sairastumisesta tai kuolemasta johtuen. Korvaus kattaa mm. menetettyjä matkapäiviä ja ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja. Matkalta myöhästymisestä korvataan ylimääräisiä matkaja majoituskuluja esimerkiksi vakuutetun myöhästyessä jatkolennolta mm. sääesteen tai yksityisen kulkuneuvon liikenneonnettomuuden vuoksi. Ylimääräisinä kuluina maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta. Korvaukseen evakuointikustannuksista on oikeus, kun Suomen ulkoministeriö suosittelee matkakohteesta poistumista esim. luonnonkatastrofin vuoksi. Lain ja matkanjärjestäjän sopimusehtojen perusteella maksettavat korvaukset ovat kuitenkin ensisijaisia. Korvausta ei makseta, jos matka on suuntautunut alueelle, jolle Suomen ulkoministeriö ei ole suositellut matkustamista. IF YOU -VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO URHEILTAESSA Vakuutusturvat ovat pääsääntöisesti voimassa tavanomaisessa, omaa fyysistä kuntoa ylläpitävässä liikunnassa, esimerkiksi aerobicissa, lenkkeilyssä, sählyssä ja kuntosalilla. Hoitokulu- ja Matkustajaturvat eivät kuitenkaan ole voimassa urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailussa, otteluissa tai harjoituksissa. Turvat eivät ole myöskään voimassa harjoiteltaessa valmennusohjelman mukaisesti eivätkä vakuutusehdoissa erikseen luetelluissa urheilulajeissa ja harrastuksissa, kuten taistelu-, kamppailu- ja itsepuolustuslajit, ilmailulajit, voimailulajit, moottoriurheilu, sukellus, kiipeily ja off-pistelasku. IF YOU TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUSTA KOSKEVIA RAJOITUKSIA Alkoholin tai huumaavan aineen käytöstä tai lääkeaineen väärinkäytöstä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Tahallisesti aiheutetun tai törkeän huolimattomuuden seurauksena syntyneen vahingon korvaus voidaan evätä tai sen määrää alentaa. Sodasta, aseellisesta selkkauksesta tai vastaavasta taikka ydinvahingosta tai -aseesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata. MUUN SAIRAUDEN TAI VIAN MYÖTÄVAIKUTUS Vakuutetulla voi olla sairaus tai vika, joka vaikuttaa vamman syntymiseen tai paranemiseen. Korvaustilanteessa arvioidaan silloin, mikä osuus esimerkiksi hoitokuluista on aiheutunut tapaturmasta ja mikä vakuutetun sairaudesta tai viasta. Haitta- ja hoitokulukorvausta maksetaan vain siltä osin kuin pysyvä haitta ja hoitokulut ovat aiheutuneet korvattavasta tapaturmasta. IF YOU TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUSTEN KORVAUSESIMERKKEJÄ Tapaturmavakuutus Ilona oli ratsastamassa, kun hevonen säikähti naapurissa haukkuvaa koiraa ja heitti Ilonan selästään. Sairaalassa todettiin vasemman reisiluun murtuma ja lievä aivotärähdys. Ilona jäi yöksi tarkkailuun ja jalka kipsattiin. Kotona Ilona surffaili netissä ja teki samalla If Kansion kautta vahinkoilmoituksen tapaturmasta. Parin tunnin päästä tuli tekstiviesti, jossa ilmoitettiin If Kansiossa olevasta korvauspäätöksestä. Matkavakuutus Eetu lähti kaveriporukalla lautailemaan Itävaltaan. Loman viimeisen päivän iltarinteessä Eetu kaatui viimeisessä laskussa, otti kummallakin kädellä vastaan ja ranteet murtuivat. Lähimmässä sairaalassa ranteet kuvattiin ja kipsattiin, ja Eetu palasi mökille särkylääkkeiden kanssa. Kotiin Eetu lensi muiden mukana, ja kaverit huolehtivat matkatavaroista. Kotona Eetu kävi röntgenkontrollissa ja myöhemmin kipsien poistossa yksityisellä lääkäriasemalla.eetu säästi kuitit ja teki matkatapaturmasta ilmoituksen netissä If Kansion kautta. Matkalla syntyneet kulut hoituivat paikan päällä matkavakuutuskorttia näyttämällä. KUN HAET KORVAUSTA Hoitokulut tulee maksaa ensin itse ja sen jälkeen on haettava sairausvakuutuslain mukainen korvaus Kelalta, jollei hoitolaitos ole sitä jo vähentänyt kustannuksista. Tämän jälkeen korvaus on haettavissa Ifistä. Kun vahinko tapahtuu ulkomailla, säästä kuitit ja surffaa kotiin palattuasi suoraan If Kansioosi. Siellä ilmoitat vahingosta nopeasti ja helposti. Otamme yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoa. Jos joudut sairaalahoitoon matkalla, soita matkavakuutuskortissa olevaan numeroon. Autamme sinua 24/7. Ifillä on oikeus ohjata vakuutettu tutkimukseen tai hoitoon Ifin valitsemalle palveluntuottajalle. IF YOU KOTIVAKUUTUS KERROS- JA RIVITALO- ASUNNOLLE VAKUUTETUT JA VOIMASSAOLO Kotivakuutuksella vakuutetaan vakuutuksenottajan eli sinun sekä kanssasi samassa taloudessa vakinaisesti asuvien henkilöiden omaisuutta. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sekä tilapäisesti kaikkialla maailmassa. Tilapäisyys voi kestää enintään yhden vuoden ajan. Jos sinulla on tiedossa, että omaisuus on poissa vakuutuspaikasta yli vuoden ajan, omaisuus on vakuutettuna vain kolme kuukautta siirtopäivästä alkaen. Kotivakuutus on voimassa normaalisti myös muuton aikana. Matkoillakaan et tarvitse erillistä matkatavaravakuutusta, vaan matkatavarat ovat vakuutettuina matkan ajan irtaimistolle valitun turvatason ja omavastuun mukaisesti. If You -vakuutus sivu 5

6 VAKUUTETTAVA OMAISUUS IRTAIMISTO Irtaimisto on vakuutettu Laajalla turvatasolla. Laaja turvataso sisältää seuraavat turvat: TURVAT ÄKILLINEN JA ENNALTA ARVAAMATTOMAN TAPAHTUMAN TURVA VARKAUS- JA ILKIVALTATURVA VUOTOTURVA SÄHKÖLAITETURVA PALOTURVA LUONNONILMIÖTURVA ASUMISEN KESKEYTYSTURVA omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, kuten rikkoutuminen varkaus-, ilkivalta-, murto- ja ryöstövahingot rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen, kuten esimerkiksi astian- ja pyy kinpesukoneen rikkoutumisen seurauksesta irtaimistolle syntyneen vuodon aiheuttama vahinko sähkölaitteiden rikkoutumisesta aiheutunut vahinko sähköilmiön johdosta (oikosulku, maasulku ja ylijännite) irtipäässyt tuli, noki, savu tai savukaasu räjähdys suora salamanisku, joka mekaanisesti pirstoo omaisuutta myrsky- ja raevahingot sekä poikkeukselliset rankkasade-, vesistö- ja merivesitulvat kustannukset asumisen keskeytyessä, kun vakituiseen asuntoon on kohdistunut korvattava vahinko Kodin irtaimistolla tarkoitetaan päivittäiseen käyttöön tarkoitettua omaisuutta, jota ovat mm. huonekalut, elektroniikka, vaatteet ja asusteet, kodinkoneet, kirjat, elokuvat, cd:t. Irtaimistoon kuuluvat myös urheilu- ja harrastevälineet, eivät kuitenkaan moottorikäyttöiset kulkuvälineet. Rahaa ja arvopapereita sisältyy vakuutuspaikassa enintään 500 euroa, ja vakuutuspaikan ulkopuolella enintään 100 euroa. Irtaimiston kohteena eivät mm. ole seuraeläimet ja yrityksen omistama omaisuus. Muutamiin esineryhmiin sisältyy euromääräisiä rajoja. Näihin ryhmiin kuuluva arvokkaampi omaisuus voidaan vakuuttaa erikseen. ESINERYHMÄ ENIMMÄISKORVAUSMÄÄRÄ Yksittäinen esine tai kokoelma Enintään euron arvoisia yksittäisiä taideteoksia, koruja ja arvoesineitä yhteensä Polkupyörä Soutuveneeksi valmistettu vene ja siihen kuuluva enintään 8 hv:n perämoottori yhteensä Autoon, matkailuautoon, perävaunuun tai veneeseen hankitut tai siirretyt kodin ja huvilan irtaimistoon kuuluvat esineet varkaus- ja ilkivaltavahingoissa Ansiotoiminnassa käytettävät työkalut, työvälineet ja laitteet yhteensä euroon asti euroon asti euroon asti euroon asti euroon asti euroon asti If You -vakuutus sivu 6

7 IRTAIMISTON ARVIOINTI, KORVAAMINEN JA VÄHENNYKSET Korvaaminen edellyttää tietoa vahingosta; mitä, missä ja milloin tapahtui, miten ja miksi vahinko sattui. Omaisuusvahingossa korvaamisperusteena on vahingosta aiheutunut menetys, joten käytettyä omaisuutta ei aina korvata uuden arvosta. Vahinko korvataankin ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Korjaamisen yhteydessä ei korvata arvon alenemista eikä erillisiä vahinkoon liittymättömiä muutos- tai parannustöitä. Enintään viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan pääsääntöisesti uuden vastaavan esineen hankintahinnan eli uudishinnan mukaan. Yli viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä arvioidaan käytetyn esineen vahinkohetken hinnan eli nykyhinnan mukaan. Hintaa alentaa esineen ikä ja käyttö, pienentynyt käyttökelpoisuus sekä huollon tai hoidon laiminlyönti. Taideteokset ja arvoesineet arvioidaan aina käyvän hinnan mukaan. Vakuutetun itse tekemien taideteosten, korujen ja käsitöiden vahingot arvioidaan vastaavan nykyhinnan tai niihin käytetyn materiaalin uudishinnan mukaan. Korvaus koruista ja kelloista on 60 % niiden käyvästä hinnasta, ellei tilalle hankita uusia kuuden kuukauden sisällä. Seuraavien esineryhmien korvauksista vähennetään käyttöönottovuoden jälkeen vuosittainen ikävähennys. Ikävähennystä ei tehdä korjauskustannuksista. IKÄVÄHENNYKSET Viihde- ja muut elektroniset laitteet sekä optiset laitteet (ei kuitenkaan 9 kiikarit ja kaukoputket) Polkupyörät 9 Kodinkoneet 9 Muut koneet ja laitteet 5 Kannettavat tietokoneet, tabletit ja vastaavat 20 Muut ATK-laitteet 15 Silmälasit 15 Urheiluvälineet ja varusteet 15 Käyttövaatteet ja jalkineet 15 Yrittäjätoiminnan omaisuus 15 Matkapuhelimet ja vastaavat 30 % Suoranaisten omaisuusvahinkojen lisäksi korvataan kustannuksia, jotka aiheutuvat sattuneen tai uhkaavan vahingon torjumisesta. Vakuutuksesta maksetaan myös korvattavan vahingon takia syntyneitä ylimääräisiä asumisen keskeytyskuluja. Matkatavaroiden myöhästyessä matkalla korvataan välttämättömyystarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneita kuluja. MIKSI EI KORVAUSTA? Mistä tahansa vahingosta ei voi saada korvausta. Vakuutusehtojen mukaan korvattavan vahingon tulee olla äkillinen ja sattunut ennalta arvaamatta. Odotettavissa olevia, vääjäämättä tapahtuvia vahinkoja ei korvata. Vakuutusturvan ulkopuolelle kokonaan rajattuja vahinkoja ei korvata mistään turvasta. Näitä ovat muun muassa omaisuuden katoaminen, unohtaminen tai naarmuuntuminen tai tarkoitukseensa käytetyn urheiluvälineen rikkoutuminen tai lemmikkieläimen käyttäytymisestä aiheutunut vahinko. Tutustu yksityiskohtaisiin rajoituksiin ehtojen kohdassa 4. Lisäksi ehdoissa on mm. omaisuuden säilyttämistä ja paloturvallisuutta koskevia suojeluohjeita, joilla vahingon syntyä pyritään estämään. Tärkeimpiä suojeluohjeita ovat mm. vakuutuksen kohteen ikkunat, ovet ja muut sisäänpääsytiet on lukittava hotellihuoneeseen, hyttiin tai muihin vastaaviin tiloihin ei saa jättää arvo-omaisuutta tai varkausaltista omaisuutta elleivät ne ole erikseen lukitussa tilassa avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon lähelle ulkona tai mukana olevaa omaisuutta on valvottava arvokasta tai varkausaltista omaisuutta ei saa jättää lukittuunkaan ajoneuvoon, veneeseen, matkailuperävaunuun tai telttaan ilman valvontaa viranomaisen antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava huoneistossa tulee olla toimintakuntoiset palovaroittimet avotulta ja kynttilää tulee polttaa valvotusti kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty kuljetettavana oleva omaisuus on pakattava niin että se kestää kuljetuksen rasitukset. Tutustu suojeluohjeisiin ehtojen kohdassa 5. HUONEISTON KIINTEÄ SISUSTUS Vakuutuksen kohteena on asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleva omaisuus sekä huoneistossa tehdyt sisustus- ja parannustyöt. Kunnossapitovastuulle kuuluvat mm. asunnon pinnoitteet, kuten seinien tapetointi, märkätilojen laatat, lattiamateriaali kiintokalusteet runkoineen, kuten keittiön kaapit väliovet kiinteät valaisimet ja pistorasiat. If You -vakuutus sivu 7

8 Sisustus- ja parannustöitä ovat esimerkiksi muista poikkeavat laadukkaat pintamateriaalit tai kiintokalusteet osakkaan asentama ilmalämpöpumppu väliseinärakenteiden muutokset. Vakuutus ei kata yhtiöjärjestyksessä tai muualla osakkeenomistajalle määriteltyä laajempaa vastuuta. VASTUUVAKUUTUS Vakuutus kattaa korvausvelvollisuuden, joka vakuutetulle syntyy hänen yksityishenkilönä toiselle aiheuttamastaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta esine- tai henkilövahingosta. Vakuutus on voimassa tilapäisesti kaikkialla maailmassa. Tilapäisyys voi kestää enintään yhden vuoden ajan. Henkilövahingoissa vastuuvakuutus voi korvata sairaanhoitokuluista, tulojen vähentymisestä, kivusta ja särystä, pysyvästä viasta ja haitasta sekä muusta menetyksestä aiheutuvia kustannuksia, joista vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen. Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä matkaan ja matkustamiseen liittyvissä asioissa kaikkialla maailmassa enintään vuoden yhtäjaksoisesti kestävällä matkalla. Matkaan ja matkustamiseen ei katsota kuuluvan riita-, rikos- tai hakemusasioita kiinteistön, huoneiston, veneen tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyen. Yksityiselämään liittyvissä asioissa Kotivakuutuksen oikeusturva onkin tavallisesti ainoa oikeusturvavakuutus mitä tarvitaan. Mitä korvataan? Vakuutuksesta korvataan lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille oikeudessa. Lisäksi, jos vakuutus riidan syntyessä tai syytteen vireille tullessa on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Esinevahingoissa vastuuvakuutus voi korvata korjauskustannukset tai esineen päivänarvon. Lisäksi vastuuvakuutuksesta korvataan vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat lasten aiheuttamat vahingot seuraeläinten aiheuttamat vahingot pyöräilijän liikenteessä aiheuttamat vahingot kiinteistönomistajana aiheutetut vahingot osake- ja vuokrahuoneiston rakenteille äkillisesti aiheutetut vahingot. Vakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, jotka ovat tahallaan aiheutettuja joka aiheutuu purje- tai rekisteröitävän veneen tai moottoriajoneuvon käytöstä joka liittyy vakuutetun omistamaan sijoitusasuntoon joka kohdistuu vakuutetun tai muun henkilön hänen puolestaan toiselta yksityishenkilöltä vuokraamaan tai lainaamaan omaisuuteen joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt joka aiheutuu vakuutetun tai hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston tai vuokra-asunnon kiinteälle sisustukselle. OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut vakuutettujen yksityiselämään ja omassa käytössä oleviin kohteisiin liittyvissä riita-, rikosja hakemusasioissa. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tyypillisimpiä korvattavia tapauksia riita-asioissa ovat asuntokauppaan liittyvät riidat. Rikosasioissa puolestaan yleisimmin korvattavia tapauksia ovat pahoinpitelyasiat, joissa vakuutettu asianomistajana vaatii vahingonkorvausta vastaajalta. Vakuutus ei korvaa kustannuksia mm. asiassa, jota ei ole riitautettu joka liittyy yhteisomistukseen tai sen purkamiseen joka liittyy muuhun kiinteistöön, rakennukseen tai huoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai hänen käytössään olevaan vapaa-ajan asuntoon joka koskee avioeroon liittyviä vaatimuksia, kuten osituksen moitetta tai pesänjakajan määräämistä vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tutustu yksityiskohtaisiin rajoituksiin oikeusturvan ehtojen kohdassa 4 ja kohdassa PALOVAROITTIMET JA TURVATUOTTEET osoitteesta if.fi If You -vakuutus sivu 8

9 Ainutlaatuiset ASIAKASETUSI IFISSÄ UUSI IF ETUOHJELMA PALKITSEE Ifin asiakasetuohjelma on uudistunut. Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Etuja saat jo kotivakuutuksella tai henkilö- tai pakettiauton kaskolla, kun käytössäsi on Ifin paperiton palvelu. Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat vakuutuksistasi alennusta 15 %. Yhteistyöjärjestöjemme jäsenille alennus on 16 %. Etuohjelman alennus ei koske Primusvakuutuksia. Sinulle kertyy If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa 40 euroa vuodessa, aina 200 euroon asti. Omavastuurahalla voit pienentää omavastuuta vahingon sattuessa. Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat halutessasi Oman palveluneuvojan. Hän auttaa sinua henkilökohtaisesti vakuutusasioissasi. Oman palveluneuvojan saat käyttöösi If Kansiossasi. Jos täytät If Etuohjelman ehdot, saat edut käyttöösi uuden vakuutuskauden alkaessa. Tutustu If Etuohjelmaan osoitteessa if.fi/etuohjelma. kun sinulla on kotivakuutus tai kasko*. 10 % ALENNUSTA VAKUUTUKSISTA 20 VUODESSA IF OMAVASTUURAHAA If Etuohjelma PALKITSEE JA PALVELEE kun sinulla on kotivakuutus ja kasko*. 15 % ALENNUSTA VAKUUTUKSISTA 30 VUODESSA IF OMAVASTUURAHAA kun sinulla on kotivakuutus, kasko* ja henkilövakuutus. 15 % ALENNUSTA VAKUUTUKSISTA 40 VUODESSA IF OMAVASTUURAHAA OMA PALVELUNEUVOJA * henkilö- tai pakettiauton kasko K-PLUSSAA VAKUUTUSMAKSUISTA Ifin asiakkaana saat K-Plussa-pisteitä kaikista henkilöasiakkaan vakuutusmaksuista. Rekisteröi K-Plussa-korttisi Ifiin pikimmiten osoitteessa if.fi/plussaa. SUJUVAA KORVAUSPALVELUA Vahingon kokeneet asiakkaamme antavat meille arvosanaksi 4,5 viidestä. Mielestämme se kertoo korvauspalvelusta, joka sujuu niin kuin pitääkin. Lisätietoa IF.FI/ ASIAKASEDUT If You -vakuutus sivu 9

10 Tämä vakuutusesite ei ole täydellinen selvitys If You -vakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin, tuotekohtaisiin vakuutusoppaisiin sekä yleisiin sopimusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan näiden mukaisesti. VAKUUTUKSEN MYÖNTÄÄ If You -vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Järjestöasiakkaan Primus-vakuutusturvat myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Vakuutusyhtiö Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta ja julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Voimme käyttää asiakasrekisteriä myös asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin sekä nauhoittaa puheluita turvallisen asioinnin varmistamiseksi. Ilman asiakkaan suostumusta emme luovuta tietoja sivullisille ellei tietojen luovuttaminen perustu lainsäännökseen. VAHINKOTIETOJEN KÄSITTELY Vahinkoja koskevia tietoja luovutetaan vakuutusrikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään, josta vakuutusyhtiöt voivat korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa muille vakuutusyhtiöille ilmoitetut vahingot. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, IF Y-tunnus /2014 Ifin asiakaspalvelu if.fi Vakuutuspalvelu: If Kansio osoitteessa if.fi, puh (pvm/mpm) ma pe klo 8 20 Korvauspalvelu ja vahinkoilmoitukset: If Kansio osoitteessa if.fi, puh (pvm/mpm) If Hätäpäivystys kiiretapauksissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimuslaki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puh ja faksi

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen If You TURVANASI Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi If You - EDULLISTA KOKONAISTURVAA NUORILLE Kun elämässä

Lisätiedot

Yksilö listä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Yksilö listä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Yksilö listä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen HUOLETTOMASTI kotona If Kotivakuutus on koko kodin vakuutus vahinkojen varalle. Se varmistaa, että arki jatkuu huolettomana

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Parasta TURVAA METSÄLLESI. Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA METSÄLLESI. Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA METSÄLLESI Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF METSÄVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Metsäsi turvaksi If Metsävakuutus... 3 Metsävakuutuksen

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA LAPSELLESI Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 1.1.2015 alkaen Lasten vakuutusopas sivu 2 PIENEN IHMISEN parhaaksi Lapsesi hyvinvointi on sinulle tärkeintä maailmassa. Lasten vakuutuksilla

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta TURVAA LAPSELLESI Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen PIENEN IHMISEN parhaaksi Lapsesi hyvinvointi on sinulle tärkeintä maailmassa. Lasten vakuutuksilla voit varmistaa lapsesi

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS -henki- ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa turvan... 4 Rakenna perheesi

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 15.11.2014 alkaen

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 15.11.2014 alkaen PRIMUS -henki- ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 15.11.2014 alkaen PRIMUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa turvan... 4 Rakenna

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta yleisimmin

Lisätiedot

Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä.

Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä. Buster Vakuutus Yhtä huoleton valinta kuin Busterisikin. Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä. Voit veneillä milloin vain, kattava vakuutusturva on voimassa

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2 5. Vakuutuksen

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 Mtu 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 240.0 KÄSITTEET Tapaturma Matkasairaus Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu

Lisätiedot

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT. if.fi. EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen. Lisätietoja osoitteesta

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT. if.fi. EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen. Lisätietoja osoitteesta Lisätietoja osoitteesta if.fi HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Tämä on Primus-vakuutusta koskeva ehto-ote, joka on lyhennelmä virallisista Henkilövakuutusehdoista HEN 100.15,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.2.2016 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Vakuutusopas voimassa 1.1.2016 alkaen Kattavaa turvaa autollesi KATTAVA ja kaikille VAIHTO+ autossa VAKUUTUS Antaa mukana turvaa oleville. autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Helposti ja edullisesti

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen.

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen. BMW Vakuutus www.bmwvakuutus.fi Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen.

Henkilövakuutusehdot EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen. Henkilövakuutusehdot EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen. Tämä on Ryhmäsampo Primusta koskeva ehto-ote, joka on lyhennelmä virallisista Henkilövakuutusehdoista HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen.

Lisätiedot

Turvaksi VASTATUULIEN VARALLE. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvaksi VASTATUULIEN VARALLE. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvaksi VASTATUULIEN VARALLE Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF VENEVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Veneesi turvaksi If Venevakuutus... 3 Voit itse päättää

Lisätiedot

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen MetroAuto Vakuutus on vertaansa vailla oleva vakuutuskokonaisuus, mitä et muualta

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 16.5.2015 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella.

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3

SISÄLLYSLUETTELO. aiheuttama pysyvä haitta 6. 3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema 6. 1.4.1 Kilpaurheilurajoitus 3 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon 1.4 Voimassaolo urheilussa ja eräissä

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

T rvan ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

T rvan ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen T rvan ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen TURVAA eri elämäntilanteissa If Henkilövakuutus auttaa sinua varautumaan vaihteleviin elämäntilanteisiin. Se tarjoaa

Lisätiedot

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat?

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? 2014 Näin etenemme tänään 1. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2. Ammattiliittojen kumppani vakuutusasioissa 3. Jäsenvakuutuksesi 4. Jäsenedut

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01) Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

TUOTESELOSTE TAPATURMA

TUOTESELOSTE TAPATURMA TUOTESELOSTE TAPATURMA 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Tapaturmavakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI Asiakaspalvelu: Volvia Vakuutus Puh. 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. Vakuutuksenantaja: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8.

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Matkavakuutus. Tuoteopas

Matkavakuutus. Tuoteopas Matkavakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Matkavakuutus turvaa sinut ja matkatavarasi... 4 Matkavakuutuksen vakuutetut... 4 Matkavakuutuksen voimassaolo... 5 Matkustajavakuutus... 7 Matkatavaravakuutus...

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturva Magis -vakuutuspaketti Sisältö Fenniaturva Magis edullinen vakuutuspaketti nuorelle 3 Laaja kotivakuutus 3 Kotivakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen Fennian jäsenetuvakuutukset Edut voimassa 1.1.2012 alkaen 1 Jäsenenä Suomen Yrittäjissä Suomen Yrittäjät kokoaa kaikenkokoiset yritykset kaikilta toimialoilta kautta maan. Järjestöön kuuluu kaikkiaan 115

Lisätiedot

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin ja perheen vakuutusehdot lukijalle Tervetuloa tutustumaan Kodin ja perheen vakuutusehtoihin Kanssamme tekemäsi

Lisätiedot