YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymävaltuusto AIKA klo 13:00-15:15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (20) Yhtymävaltuusto 05.06.2015. AIKA 05.06.2015 klo 13:00-15:15"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymävaltuusto AIKA klo 13:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, auditorio KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJA TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 5 4 TILINPÄÄTÖS VUODELTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA YLÄ-SAVON N SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 7 OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN 12 8 YLITYSOIKEUSESITYS KONE- JA METALLIALAN IRTAIMISTON INVESTOINTIHANKINTOIHIN 9 YLITYSOIKEUSESITYS ELÄINSAIRAALAN RAKENNUSKUSTANNUKSIIN

2 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) AIKA klo 13:00-15:15 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, auditorio Läsnä Nousiainen Olavi Puheenjohtaja Puurunen Kirsti I varapj Pellikka Minna Jäsen Happonen Suvi Jäsen Kastari Tuija Varajäsen Tikkanen Jarmo Varajäsen Ruotsalainen Jorma Varajäsen Nousiainen Maija K. Varajäsen Kukkonen Leo Jäsen 1-6 Riekkinen Marita Jäsen Rytkönen Seppo Jäsen 1-4 Halonen Ester Jäsen Kettunen Antero Jäsen Rönkä Asta Jäsen Nousiainen Heikki Yhtymähallituksen jäsen Puumalalinen Kari Kuntayhtymän johtaja Kauppinen Matti Talousjohtaja Toivanen Sisko Varajäsen Poissa Pitkänen Pertti Jäsen Mähönen Harri II varapj Ruotsalainen Markku Jäsen Valkonen Matti Jäsen Viita Markku Jäsen Haataja Mirja Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Olavi Nousiainen Matti Kauppinen KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Iisalmi Minna Pellikka Ester Halonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Iisalmi johdon sihteeri Mari Honkanen

3 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymävaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YVALT 1 Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään seitsemän päivää ennen ko kousta lähetettävä yhtymävaltuuston jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhalli tuksille (Perussopimus 5 ). Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jä senten yhteenlasketusta äänimäärästä (Perussopimus 5 ). Jäsenkuntien äänivalta yhtymävaltuuston kokouksissa on määritelty perus sopimuksen 4 :ssä. Kunnan äänivalta jakaantuu tasan saapuvilla olevien kunnan yhtymävaltuuston jäsenten kesken. Kokouskutsu tähän yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetetty Todetaan kokouksen laillisuus ja suoritetaan nimenhuuto, jossa to detaan saapuvilla olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän ääni määränsä se kä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Nimen huuto- ja äänimääräluet telo on liitteenä 1. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymävaltuusto PÖYTÄKIRJA TARKASTAJIEN VALINTA YVALT 2 Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Pellikka ja Ester Halonen.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymävaltuusto KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS YVALT 3 Kuntayhtymän johtaja käy läpi lyhyesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan liittyviä ajankohtaisia ja tulevia asioita. Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi esitetyt kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan ajankohtaiskatsaukset.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 YHALL 33 Valmistelija: Matti Kauppinen p , Kari Puumalainen p Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi viimeistään toukokuun aikana. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. (Kuntalaki 68 ja perussopimuksen 20 ) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. (Kuntalaki 69 ). Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. (69 ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelmasta ilmenevää tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tilinpäätösasiakirjat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti. Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 jaetaan esityslistan mukana. Vuoden 2014 toimintatuotot olivat 25,8 milj. euroa, toimintakulut 23,9 milj. euroa, toimintakate 1,96 milj. euroa ja vuosikate 1,95 milj. euroa. Tilikauden tulos oli ,75 euroa. Tulosta heikensi kiinteistöistä tehty pakollinen varaus ja lisäpoisto yhteensä eurolla. Tuloksenkäsittelyerien jälkeen (poistoeron lisäys) tilikauden ylijäämäksi muodostui ,35 euroa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä päättää lähettää sen tilintarkastajan

7 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle kuntalain 71 :n mukaisessa tarkoituksessa arvioitavaksi. Esitys hyväksyttiin. YHALL 40 Tarkastuslautakunta: Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT Tapio Raappana (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy) on antanut päivätyn tilintarkastuskertomuksen tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan puoltanut tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Tarkastuslautakunnan päätös: Esitys hyväksyttiin. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on oheismateriaalina. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen sekä tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi ja saattaa ne yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle YVALT 4 Oheismateriaalina jaetaan - Toimintakertomus ja tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunta 1) saattaa vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi

8 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) 2) esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen 3) myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan päätösesityksen. Seppo Rytkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

9 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymävaltuusto ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 YVALT 5 Valmistelija: Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta : Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se käsittelee vuoden 2014 arviointikertomuksen ja merkitsee sen tietoonsa saaduksi. Yhtymävaltuusto : Oheismateriaalina jaetaan vuoden 2014 arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymävaltuusto käsittelee vuoden 2014 arviointikertomuksen ja merkitsee sen tietoonsa saaduksi. Merkitään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Antero Kettunen selosti arviointikertomuksen sisältöä ja laadinnan lähtökohtia. Yhtymävaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto YLÄ-SAVON N SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET YVALT 20 Valtuuston tulee kuntalain 13 :n mukaan päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymissä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kuntayhtymän johtamista. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat yhtymähallitukselle, kuntayhtymän johtajalle ja kuntayhtymän muulle johdolle. Lain perustelujen mukaan valtuuston päätökseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista tulee sisällyttää määräykset ainakin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista kuntayhtymässä ja -konsernissa. Perusteissa tulee todeta yhtymähallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano, sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuus toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja raportointimenettelyistä tulee ottaa määräykset valtuuston vahvistamiin perusteisiin. Riskienhallinnan lähtökohtana on analyysi keskeisimmistä kuntayhtymää ja konsernia uhkaavista riskeistä. Riskienhallinnassa tulisi keskittyä toiminnan ja talouden kannalta merkittäviin riskeihin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia kuntayhtymän toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kaikkea kuntayhtymän ja konsernin toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Oheismateriaalina jaetaan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää hyväksyä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän

11 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja esittää ne edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Yhtymähallituksen päätösesitys yhtymävaltuustolle esitetään yhtymävaltuuston kokouksessa. Koska oheismateriaali ei ollut jaettu kaikkien valtuutettujen esityslistan mukana, päätti yhtymävaltuusto jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. YVALT 6 Oheismateriaalina jaetaan - Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen. Leo Kukkonen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo

12 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN YHALL 56 Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p SAMIedun ja YSAOn (Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän) kanssa pidetyssä kehittämisseminaarissa käsiteltiin yhtiöittämisen perusteita, lähtökohtia, hallinnon järjestämisen, yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen sisältöä. Lisäksi kartoitettiin muiden koulutuksen järjestäjien tekemiä malleja ja hallintoratkaisuja. Eri koulutuksen järjestäjät ovat lähestyneet yhtiöittämisvaadetta eri näkökulmista joko pelkästään lakimuutosten näkökulmasta tai laajemmasta strategisesta valinnasta. Yhtiöiden hallintomallit poikkeavat myös toisistaan siten, että yhtiön hallitus on muodostettu pelkästään virkamiesedustajista, pelkästään luottamushenkilöistä tai näiden yhdistelmistä. Sekä YSAOn että SAMIn arvioissa päädyttiin malliin, jossa yhtiön hallituksessa on sekä luottamushenkilö- että viranhaltijajohdon edustus. Tätä perustellaan mm. sillä, että yhtiön toimintojen ohjaus tulee olla niiden vastuulla ja toimivallassa, jotka ovat operatiivisessa vastuussa kuntayhtymän oppilaitoksen toiminnasta ja taloudesta. Osakeyhtiön tulee toimia siten, että omistajan tahto ja tavoitteet yhtiön toiminnalle pysyvät selkeinä. Ns. omistajaohjaus toteutuukin parhaiten mallilla, jossa kuntayhtymän virkamiesjohdon, yhtymähallituksen ja yhtiön hallituksen välillä on kiinteä ja luonteva yhteys. Osakeyhtiön hallinnossa toimittaessa on kuitenkin muistettava se, että hallituksen jäsenet edustavat hallituksessa toimiessaan osakeyhtiötä eivät omistaja- tai taustaorganisaatioitaan. Luottamushenkilöiden ja puheenjohtajien osalta on otettava huomioon, että yhtymähallituksen tehdessä osakeyhtiötä koskevia päätöksiä, yhtymähallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on toimittava yhtymähallituksen kokouksen puheenjohtajana esteettömästi. Tämä esteellisyysasia tulee huomioida henkilövalintoja tehtäessä. Yhtiön perustamislähtökohtana on kuntalain tarkoittama kilpailuneutraliteettivaatimus. Tämä tarkoittaa, että tietyt nykyisin kuntayhtymän toteuttamat palvelut ovat jatkossa perustettavan yhtiön toteutusvastuulla. Yhtiön toiminnan alkuvaiheessa yhtiö tuottaa niitä palveluita, joita kuntayhtymä ei enää jatkossa lakimuutoksista johtuen voi tuottaa. Yhtiön sekä jatkossa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä konsernin näkökulmasta on kuitenkin tarkoituksenmukaista jatkaa yhtiön toiminnan kehittämistä siten, että harkitaan myös sellaisten palveluiden tai toimintojen toteuttamista yhtiön kautta, joista olisi selkeää lisäarvoa koko konsernille joko palveluiden nykyistä

13 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) laajemman käytön tai niiden uusien tuotantotapojen näkökulmasta. Tämä vaade korostuu valtionhallinnon taloudellisten reunaehtojen kiristymisen myötä. Koulutuksen järjestäjien tulee kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalleja, jotka ovat entistä laadukkaampia ja kustannustehokkaampia. Omistajaohjauksessa tulee ottaa huomioon kuntayhtymän prosessien ja toimintojen tarpeet mutta myös osakeyhtiölain vaatimukset ja velvoitteet, jotka poikkeavat merkittävästi kuntayhtymän toimintaa säätelevistä laeista. Liiketoimintasuunnitelman mukaisilla edellytyksillä silloin kun yhtiö ei hoida ns. viranomaistehtäviä, se ei ole hankintalain näkökulmasta ns. hankintayksikkö (hankintalaki ei koske sen tekemiä hankintoja) ja se ei myöskään ole ns. kuntayhtymän in-house yhtiö (kuntayhtymä ei voi tehdä yhtiöltä kynnysarvon ylittämiä hankintoja ilman kilpailutusta). Perustettavan osakeyhtiön keskeiset palvelutuotteet toiminnan alkuvaiheessa ovat ei-tutkintotavoitteiset koulutukset, ns. kovan rahan koulutukset sekä muut maksulliset kehittämis- ja palvelutuotteet, joiden tuottaminen ei tapahdu ns. opiskelijatyönä. Yhtiön liiketoimintaa on avattu tarkemmin liitteenä olevassa liiketoimintasuunnitelmassa (ei julkinen). Yhtiön käynnistäminen ja toimintojen rakentaminen (kirjanpito, johto/hallinto, ohjelmistokustannukset yms.) tuovat lisäkustannuksia, joten on oletettavaa, että ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna yhtiön tuotto voi jäädä negatiiviseksi. Tavoitteena kuitenkin on, että yhtiö pystyy kehittämään toimintaansa siten, että se tuottaa kuntayhtymälle kohtuullisen sijoitetun pääoman tuoton. Lisätietona jaetaan: 1) Perustamissopimus 2) Yhtiöjärjestys 3) Alustava liiketoimintasuunnitelma (ei julkinen) Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä perustaa EduSavo Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. 2) Yhtymävaltuusto valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään perustamissopimuksen mahdolliset täydennykset sekä muut perustamiseen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asiakirjat. 3) Kuntayhtymä sijoittaa yhtiön osake- ja muuhun vapaaseen pääoman yhteensä euroa. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvion investointiosaan tätä tarkoitusta varten euron ylitysoikeuden.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) 4) Yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähallituksen myöntämään osakeyhtiölle tarvittaessa enintään euron käyttöpääomalainan yhtiön taloudellisten toimintaresurssien varmistamiseksi Yhtymähallitus käsittelee esitykset osakeyhtiön hallituksen jäseniksi esitettävistä henkilöistä kokouksessaan Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: tiedoksi ky johtoryhmä, kirjanpito YVALT 7 Lisätietona jaetaan: 1) Perustamissopimus 2) Yhtiöjärjestys 3) Alustava liiketoimintasuunnitelma (ei julkinen) Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 1) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä perustaa EduSavo Oy:n ja hyväksyy yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. 2) Yhtymävaltuusto valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään perustamissopimuksen mahdolliset täydennykset sekä muut perustamiseen ja kaupparekisteriin ilmoittamisesta johtuvat toimenpiteet ja asiakirjat. 3) Kuntayhtymä sijoittaa yhtiön osake- ja muuhun vapaaseen pääoman yhteensä euroa. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto myöntää vuoden 2015 talousarvion investointiosaan tätä tarkoitusta varten euron ylitysoikeuden. 4) Yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähallituksen myöntämään osakeyhtiölle tarvittaessa enintään euron käyttöpääomalainan yhtiön taloudellisten toimintaresurssien varmistamiseksi Yhtymähallitus käsittelee esitykset osakeyhtiön hallituksen jäseniksi esitettävistä henkilöistä kokouksessaan Yhtymävaltuuston hyväksyi yhtymähallituksen päätösesityksen. Toimenpiteet: tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmä, kirjanpito

15 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto YLITYSOIKEUSESITYS KONE- JA METALLIALAN IRTAIMISTON INVESTOINTIHANKINTOIHIN YHALL 45 Valmistelija: Matti Kauppinen p , Kari Puumalainen p Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), 7 :n nojalla tukea seuraaviin hankkeisiin: 1. Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla. (A70111) 2. Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla, investoinnit. (A70122) 1-kohdan toiminnallisen hankkeen kustannusarvioksi on hyväksytty euroa. Rahoituksesta EAKR:n ja valtionrahoitus kattaa euroa (75 %), tuensaajan omarahoitus euroa (14,4 %) ja ulkopuolinen rahoitus euroa (10,6 %). 2-kohdan investointihankkeen kustannusarvioksi on hyväksytty koneja laiteinvestointeihin euroa (sisältää arvonlisäveron). Rahoituksesta EAKR:n ja valtionrahoitus kattaa euroa (65 %) ja tuensaajan omarahoitus euroa (35 %). Investointihankkeella on tarkoitus hankkia kone- ja metallialan opetukseen kaksi CNC-työstökonetta, työkaluautomaatti ja ohjelmistolisenssejä. Hankkeet on toteutettava mennessä. Hankinta ei sisälly vuoden 2015 talousarvion investointiosaan. Kirjanpidossamme hankinnat käsitellään arvonlisäverottomilla hinnoilla (alv 0 %). Verollisena euroa maksava investointi on verottomana ja pyöristettynä euroa. Talousjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto euroa euroa euroa. Esitys hyväksyttiin.

16 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle YVALT 8 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto euroa euroa euroa. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen. Toimenpiteet: tiedoksi kehitysjohtaja, suunnittelu- ja taloussihteeri, kirjanpito

17 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto YLITYSOIKEUSESITYS ELÄINSAIRAALAN RAKENNUSKUSTANNUKSIIN YHALL 59 Valmistelija: Matti Kauppinen p , Kari Puumalainen p Investointiosassa Eläinsairaalan rakentamiseen (rakentaminen ja irtaimistot) on käytetty mennessä euroa. Hanke- ym. tuloja on kirjattu euroa, joten nettoinvestointi on euroa. Rakennushanke toteutettiin pääosin vuonna 2014, mutta hankkeen menoja jäi vielä tälle vuodelle. Eu-hanke, johon rakentaminen osana kuului, päättyi Hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitus on seuraava: TP yhteensä Savon eläinsairaala Tulot Menot Eläinsairaala,nettomeno Hankkeeseen ei ole budjetoitu määrärahaa vuodelle 2015 ja kustannuksiin on haettava ylitysoikeus yhtymävaltuustolta. Talousjohtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto euroa euroa euroa. Esitys hyväksyttiin. Toimenpiteet: yhtymävaltuustolle YVALT 9 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ko. hankintoja varten ylitysoikeutta talousarvion investointiosaan: menot tulot netto euroa euroa euroa. Yhtymävaltuusto hyväksyi yhtymähallituksen esityksen.

18 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Toimenpiteet: tiedoksi kehitysjohtaja, kiinteistöpäällikkö, suunnittelu- ja taloussihteeri, kirjanpito

19 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) VALITUSOSOITUS (Yhtymävaltuusto) 1 Muutoksenhakukiellot 2 Valitusosoitus 1.1 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat päätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Muu peruste HVAL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Viranhaltija ei kunnallisen virkaehtosopimuslain ( /669) 26 :n perusteella saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen ko. lain 2 :ssä tarkoite tussa asias sa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintorii ta-asiana käsiteltä väksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuo mioistuimessa. 2.1 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviran omai sen osoite on Kuopion hallin to-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs), Kuopio. Va litusaika on 30 päi vää. Va litusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista. Kunnallisvalitus, pykälät: Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta sekä miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennök senä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. 2.3 Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tuskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävis tä maksuis ta annetun lain (701/93) no jalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyn ti maksua hal linto-oikeudessa 80 euroa.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ (20) Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pvm Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Asianosainen Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Asianosainen Muulla tavoin, miten Vastaanottajan allekirjoitus

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 11.6.2015

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 11.6.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 5/60 Kokousaika Torstaina 11. kesäkuuta 2015, klo 19.05-20.10 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.6.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 136 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot