Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto"

Transkriptio

1 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK 1 Graafinen ohjeisto V.1 / 2013

2 Johdanto Sisällysluettelo 2 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n graafinen ohjeisto sisältää visuaalisen identiteetin ydinelementit, niihin liittyvät määritykset ja sovellusesimerkit Noudattamalla tätä ohjeistoa varmistat STTK:n visuaalisen identiteetin johdonmukaisen esiintymistavan eri sovelluksissa ja medioissa. Tunnus 1.1 Tunnuselementit 1.2 Tunnuselementtien hierarkia 1.3 Tunnuselementtien suhde 1.4 Suoja-alue ja minimikoko 1.5 Staattinen tunnus 1.6 Tunnuselementin käyttö 1.7 STTK-merkin käyttö s.4 s.5 s.6 s.7 s.8 s.9 s.10 Julkaisut 6.1 STTK:n järjestölehden kannet 6.2 STTK:n esitteiden kannet Tilat 7.1 Roll-upit Liitteet s.32 s.33 s STTK-merkin + tekstilogon käyttö s Originaalikartta / STTK-merkki s STTK:n lupaus ja allekirjoitus s Originaalikartta / tekstilogo s Lupauksen käyttö s Originaalikartta / staattinen tunnus s.40 Väri 2.1 STTK:n väripaletti s.15 Typografia 3.1 Kirjasintyypit s.17 Lomakkeisto 4.1 Käyntikortti s Kirjelomakkeet A4 s Kirjekuori C5 ikkunallinen s Kirjekuori C5 ikkunaton s Kirjekuori C4 s.27 Toimistosovellukset 5.1 Esityspohjat (PowerPoint) s.30

3 3 TUNNUS

4 1.1 Tunnuselementit 4 Tällä sivulla on esitelty STTK-merkki ja Toimihenkilökeskusjärjestö tekstilogo. STTK-merkki STTK-merkki on muotoilultaan graafisen itsevarma ja konstailematon. Se erottaa STTK:n vahvasti muista järjestöistä symboloiden järjestöä keskustelua herättävänä, kiinnostavana ja luotettavana uuden ajan edunvalvojana. Merkki on avoin tulkinnalle ja sen voi nähdä viittaavan niin järjestelmällisyyteen, luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen, tasapainoon kuin muuntautumiskykyyn. STTK:n tekstilogo on versaalikirjaimin ladottu elementti, joka kommunikoi selkeyttä ja luotettavuutta. Seuraaville sivuille on koottu yksityiskohtaisemmat määritykset ja esimerkit STTK:n tunnuselementtien oikeaoppisille käyttötavoille. Tekstilogo

5 1.2 Tunnuselementtien hierarkia 5 STTK:n tunnuselementeistä pyritään ensisijaisesti käyttämään pelkkää merkkiä, joka kompaktin muotonsa ansiosta asettuu helposti erilaisiin tiloihin. Pelkkä merkin käyttö riittää tilanteissa, joissa Toimihenkilökeskusjärjestö on jo entuudestaan tuttu tai käy ilmi muusta sisällöstä. Ensisijainen tapa Tapauksissa, joissa järjestön koko nimeä halutaan korostaa, käytetään Toimihenkilökeskusjärjestö tekstilogoa ja STTK-merkkiä toisistaan erillisinä elementteinä siten, että elementtien kokosuhde ja STTK-merkin rooli visuaalisessa hierarkiassa säilyy ensisijaisena. Toissijainen tapa sekä

6 1.3 Tunnuselementtien suhde 6 STTK-merkille ja tekstilogolle on määritelty oheisen kuvan mukainen mittasuhde, jossa tekstilogon versaalikirjainten (A) korkeus on sama, kuin STTK-merkin kirjainten väliin jäävän tilan korkeus. Merkin ja tekstilogon kokosuhde STTK:n merkin ja tekstilogon esiintyessä samanaikaisesti visuaalisella pinnalla tulee niiden keskinäinen kokosuhde säilyttää oheisen mallin mukaisena. Kokosuhteen avulla STTK-merkki säilyy visuaalisessa hierarkiassa ensisijaisena elementtinä. Ongelmatapauksissa merkin ja tekstilogon mittasuhteita voi säätää yksittäisen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi, kunhan merkki säilyy aina visuaalisesti vahvempana elementtinä. 8.5 A A

7 1.4 Suoja-alue ja minimikoko 7 STTK:n merkille ja tekstilogolle on määritelty suoja-alue ja minimikoko riittävän erottuvuuden ja toistuvuuden takaamiseksi. Merkin toissijainen suoja-alue on määritelty tilanteisiin, jossa merkkiä joudutaan käyttämään poikkeuksellisen ahtaissa tiloissa. Merkin ensisijainen suoja-alue y/2 y/2 Merkin toissijainen suoja-alue y/4 y/4 Merkin minimikoko 13 mm Merkin pääasiallisessa käytössä tulee kuitenkin aina noudattaa merkin ensisijaista suoja-aluetta. Merkki- ja tekstilogo-originaalit sisältävät valmiiksi määritellyn suoja-alueen. y/2 y/2 y/4 y/4 y = STTK-merkin korkeudesta muodostettu neliö. Tekstilogon suoja-alue Tekstilogon minimikoko 2x 2x x 2x 57 mm 2x x = tekstilogon korkeudesta muodostettu neliö.

8 1.5 Staattinen tunnus 8 STTK-merkistä ja tekstilogosta on tehty myös staattinen päällekkäin keskitetysti asemoitu tunnusversio tilanteisiin, joissa merkki ja tekstilogo halutaan esittää kiinteästi yhdessä. Staattinen versio on tekstilogon pituuden takia hankalan muotoinen, joten sitä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa. Staattinen tunnus Minimikoko Staattiselle tunnukselle on määritelty suoja-alue ja minimikoko riittävän erottuvuuden ja toistuvuuden takaamiseksi. 57 mm Staattisen tunnuksen originaalit sisältävät sille valmiiksi määritellyn suoja-alueen. Mittasuhteet ja suoja-alue y/2 y/2 y/2 y/2 y = STTK-merkin korkeudesta muodostettu neliö.

9 1.6 Tunnuselementtien käyttö Tällä sivulla on esitelty STTK:n tunnuselementtien sallitut ja kielletyt käyttötavat. Samoja käyttötapoja tulee STTK-merkin lisäksi noudattaa myös muissa tunnuselementeissä. 9 Oikein Väärin STTK:n tunnuselementtejä ei saa muokata eikä niitä tule yrittää rakentaa itse. Käytä aina valittuun mediaan sopivia originaalitiedostoja. Sininen originaali valkoivalkoinen originaali sella tai vaalealla pohjalla. tummansinisellä pohjalla. Valkoinen originaali limellä pohjalla. Musta originaali liian tummalla taustalla. Sininen originaali liian sekavalla pinnalla. Valkoinen originaali liian sekavalla alueella kuvaa. Valkoinen originaali turkoosilla pohjalla. Valkoinen originaali harmaalla pohjalla. Valkoinen originaali pinkillä pohjalla. Valkoinen originaali liian vaalealla pinnalla. Väärän värinen originaali. Huom! Originaalien värejä ei tule muuttaa. Originaaleihin ei tule lisätä eikä poistaa elementtejä. Valkoinen originaali mustalla pohjalla. Musta originaali valkoisella Originaali kuvan päällä tai vaalealla pohjalla. riittävän tummalla ja rauhallisella pinnalla. Älä lisää mitään erikoisefektejä, kuten kiiltoja tai heittovarjostuksia. Originaaleihin ei tule lisätä ääriviivoja. Käytä vain valmiita originaaleja. Originaaleihin ei tule lisätä ääriviivoja. Käytä vain valmiita originaaleja. ST TK Originaali kuvan päällä riittävän tummalla ja rauhallisella pinnalla. S T T K / G r a a f i n e n o h j e i st o Originaali sävytetyn kuvan Originaali kuvan päällä päällä riittävän tummalla riittävän tummalla ja ja rauhallisella pinnalla. rauhallisella pinnalla. Älä koske originaalien muotoiluun tai yritä tehdä omia muunnelmia niistä. Älä vääristä tunnuselementtien mittasuhteita. Tunnusta ei tule yrittää rakentaa itse, eikä siihen tule tehdä muutoksia.

10 1.7 STTK-merkin käyttö 10 Tällä sivulla on esitelty suuntaa antavia esimerkkejä STTK-merkin oikeista ja vääristä käyttötavoista. STTK-merkin kokosuhdetta ja sijoittelua tulee säätää lopulliseen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi. Tarkempia esimerkkejä tunnuselementtien käytöstä löydät ohjeiston sovellusesimerkeistä. Oikein Väärin Merkki asemoituna vasempaan tai oikeaan yläkulmaan. (esitykset, digitaaliset sovellukset, brändätyt esineet) Logo ja tunnus, esiintymisesimerkit Älä käytä kahta tai useampaa merkkiä samalla visuaalisella pinnalla. Graafinen ohjeisto 4-värinen 1-värinen 1-värinen Toimihenkilökeskusjärjestö Sininen C100 M56 Y0 K18 Keltainen C0 M25 M94 K0 Tiedosto: sttkthk4v.ai/.fh8/.gif/.eps Toimihenkilökeskusjärjestö Sininen PMS 294 Tiedosto: sttkthk1v.ai/.fh8/.gif/.eps Toimihenkilökeskusjärjestö Tiedosto: sttkthk1v.ai/.fh8/.gif/.eps 2-värinen Mustavalkoinen Negatiivi Toimihenkilökeskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö Sininen PMS 294 Keltainen PMS 123 Tiedosto: sttkthk2v.ai/.fh8/.gif/.eps Tiedosto: sttkthkmv.ai/.fh8/.gif/.eps Tiedosto: sttkthkmv.ai/.fh8/.gif/.eps Merkki keskitettynä tilaan. (kyltit, käyntikortit, brändätyt esineet) Toimihenkilökeskusjärjestö Älä käytä vanhaa tunnusta tai sen osaa samassa yhteydessä uuden merkin kanssa. 45 Merkki keskitettynä ja pystysuunnassa katseen korkeudella. (roll-upit, tilat) Älä sijoittele merkkiä huolimattomasti sen suoja-alueen tai minimikoon suhteen.

11 1.8 STTK-merkin + tekstilogon käyttö 11 Tällä sivulla on esitelty suuntaa antavia esimerkkejä STTK-merkin + tekstilogon oikeista ja vääristä käyttötavoista. Elementtien kokosuhdetta ja sijoittelua tulee säätää lopulliseen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi. Tarkempia esimerkkejä tunnuselementtien käytöstä löydät ohjeiston sovellusesimerkeistä. Oikein Väärin Merkki ja tekstilogo vaakasuunnassa keskitettyinä ja vastakkaisissa yläkulmissa. (Kirjelomake) Älä käytä tekstilogoa yksin visuaalisella pinnalla. Merkki ja tekstilogo vaakasuunnassa keskitettyinä merkin suoja-alueen etäisyydellä toisistaan. (www-sivut) Älä käytä merkkiä ja tekstilogoa sattumanvaraisesti sijoiteltuna. Älä vääristä elementtien keskinäistä visuaalista hierarkiaa. STTK-merkin tulee aina säilyä visuaalisesti vahvempana. Merkki + tekstilogo allekkain keskitettynä. (Esitteet, esitykset) Älä sijoittele tekstilogoa merkin alapuolelle allekirjoituksen rooliin.

12 1.9 STTK:n lupaus ja allekirjoitus 12 Tällä sivulla on esitetty STTK:n Askel aikaa edelle. -lupaukseen liittyvät määrittelyt. STTK:n ensisijaisena allekirjoittajana käytetään STTK-merkkiä ja toissijaisena STTK-merkkiä + tekstilogoa. Askel aikaa edelle. -lupausta tulee käyttää harkitusti osana allekirjoitusta tapauksissa, joissa sen käyttäminen on kokonaisviestin kannalta relevantti. STTK:n lupaus Askel aikaa edelle. Typografiset määritykset: Kirjasintyyppi Helvetica Neue LT Std 75 Bold, harvennus 15/1000 em Seuraavalle sivulle on koottu esimerkkejä lupauksen sallituista ja kielletyistä käyttötavoista.

13 1.10 Lupauksen käyttö 13 Tällä sivulla on esitelty suuntaa antavia esimerkkejä lupauksen ja tunnuselementtien oikeista ja vääristä käyttötavoista. Elementtien kokosuhdetta ja sijoittelua tulee säätää lopulliseen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi. Oikein Väärin Tarkempia esimerkkejä elementtien käytöstä löydät ohjeiston sovellusesimerkeistä. Askel aikaa edelle. Askel aikaa edelle. Lupaus ja STTK-merkki allekirjoittajana oikeassa alakulmassa. (ilmoitukset, julisteet) Älä käytä lupausta tekstilogon yhteydessä. Askel aikaa edelle. Askel aikaa edelle. STTK-merkki ja lupaus vaakasuunnassa keskitettyinä merkin suoja-alueen etäisyydellä toisistaan.(ilmoitukset, filmiplanssit) Älä rakenna merkistä, tekstilogosta ja lupauksesta yhdistelmiä. Askel aikaa edelle Askel aikaa edelle. Lupaus keskitettynä allekkain merkin ja tekstilogon alla. (Esitteiden takakansi) Älä käytä lupauksen vanhaa versiota. Älä kirjoita lupausta muilla kirjasintyypeillä.

14 14 VÄRI

15 2.1 STTK:n väripaletti 15 STTK:n väripaletti kommunikoi järjestön avointa ja ennakkoluulotonta ajattelutapaa. Värejä tulee käyttää rohkeasti isoina täysvärisinä pintoina tukemaan tapauskohtaista viestiä ja vaikutelmaa. Ensisijaiset värit STTK sininen 90% 80% 70% Valkoinen STTK musta Ensisijaisena värinä tulee käyttää tummansinistä (PMS 295) yhdessä valkoisen ja mustan kanssa. 60% 50% 40% Toissijaiset värit ovat turkoosi (PMS 3125), lime (PMS 396), harmaa (PMS 430) sekä pinkki (PMS Rhodamine Red) PMS 295 CMYK 100 / 70 / 8 / 54 RGB 0 / 47 / 95 30% 20% 10% CMYK 0 / 0 / 0 / 0 RGB 255 / 255 / 255 PMS Process Black CMYK 0 / 0 / 0 / 100 RGB 0 / 0 / 0 Apuväreinä voidaan tarvittaessa käyttää harmaansävyjä. Toissijaiset värit STTK turkoosi STTK lime STTK harmaa STTK pinkki PMS 3125 CMYK 85 / 0 / 18 / 0 RGB 0 / 176 / 202 PMS 396 CMYK 10 / 0 / 95 / 0 RGB 223 / 223 / 0 PMS 430 CMYK 33 / 18 / 13 / 40 RGB 129 / 138 / 143 PMS Rhodamine Red CMYK 9 / 87 / 0 / 0 RGB 224 / 17 / 157 Apuvärit (musta + harmaasävyt) Huom! Ohjeistossa esiintyvät värisävyt ovat optimoitu katsottavaksi näytöltä. (RGB) eivätkä kaikilta päätelaitteilta katsottaessa välttämättä toistu oikein. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Oikea sävy tulee aina tarkastaa Pantonen väriviuhkoista.

16 16 TYPOGRAFIA

17 3.1 Typografia / kirjasintyypit 17 Tällä sivulla on esitelty STTK:lle määritellyt ensisijaiset ja korvaavat kirjasinperheet. STTK:lle valittu ensisijainen kirjasinperhe on Helvetica Neue LT Std. Se on STTK:n visuaalisen identiteetin ensisijainen groteskityyppinen (päätteetön) kirjasinperhe. Pidempää yhtäjaksoista tekstiä varten STTK:lle on valittu antikvatyyppinen (päätteellinen) Chronicle Text G2 kirjasinperhe. Isoja erikoisotsikoita varten on ensisijaisesti valittu vahva otsikkokirjasin Compacta Bold. Korvaavia kirjasintyypejä (Arial ja Georgia) tulee käyttää vain tapauksissa, joissa ensisijaisten kirjasintyyppien käyttö ei teknisesti ole mahdollista, esim. www-sivuilla tai PowerPoint-esityksissä. Ensisijaiset kirjasinperheet Helvetica Neue LT Std AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Chronicle Text G2 AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Korvaavat kirjasinperheet (Toimistosovellukset) Arial AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Georgia AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Compacta Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ ! %&/?

18 37 LIITTEET

19 9.1 Originaalikartta / STTK-merkki 38 Tällä sivulla on esitelty STTK-merkin eri medioita varten optimoidut originaalit ja niiden nimeämiskäytäntö. Originaalit on valmistettu ajanmukaisimpiin vektori- ja bittikarttakuvaformaatteihin:.ai / Adobe Illustrator -vektoriformaatti.pdf / Portable Document Format -vektoriformaatti.png / häviötön bittikarttakuvaformaatti (toimistosovellukset) Nimeämislogiikka STTK_MARK_[väri]_[versio].[formaatti] Tummansininen originaali Musta (positiivi) originaali Valkoinen (negatiivi) originaali RGB Digitaaliseen mediaan optimoidut versiot. (näyttöpäätteet, mobiililaitteet, TV) STTK_MARK_295_RGB.pdf STTK_MARK_295_RGB.ai STTK_MARK_295_RGB.png STTK_MARK_BLACK_RGB.pdf STTK_MARK_BLACK_RGB.ai STTK_MARK_BLACK_RGB.png STTK_MARK_WHITE_RGB.pdf STTK_MARK_WHITE_RGB.ai STTK_MARK_WHITE_RGB.png Huom! Valkoisessa (negatiivi) versiossa käytetään samaa originaalia kaikissa medioissa. CMYK Painettavaan mediaan optimoidut nelivärierotellut versiot. (julkaisut, lehdet) STTK_MARK_295_CMYK.pdf STTK_MARK_295_CMYK.ai STTK_MARK_BLACK_CMYK.pdf STTK_MARK_BLACK_CMYK.ai PMS Painettavaan mediaan optimoidut Täyssävyiset Pantone-versiot. (esitteet, kutsut, lomakkeisto, käyntikortti) STTK_MARK_295_PMS.pdf STTK_MARK_295_PMS.ai

20 9.2 Originaalikartta / tekstilogo 39 Tällä sivulla on esitelty tekstilogon eri medioita varten optimoidut originaalit ja niiden nimeämiskäytäntö. Originaalit on valmistettu ajanmukaisimpiin vektori- ja bittikarttakuvaformaatteihin:.ai / Adobe Illustrator -vektoriformaatti.pdf / Portable Document Format -vektoriformaatti.png / häviötön bittikarttakuvaformaatti (toimistosovellukset) Nimeämislogiikka STTK_LOGO_[väri]_[versio].[formaatti] Tummansininen originaali Musta (positiivi) originaali Valkoinen (negatiivi) originaali RGB Digitaaliseen mediaan optimoidut versiot. (näyttöpäätteet, mobiililaitteet, TV) STTK_LOGO_295_RGB.pdf STTK_LOGO_295_RGB.ai STTK_LOGO_295_RGB.png STTK_LOGO_BLACK_RGB.pdf STTK_LOGO_BLACK_RGB.ai STTK_LOGO_BLACK_RGB.png STTK_LOGO_WHITE_RGB.pdf STTK_LOGO_WHITE_RGB.ai STTK_LOGO_WHITE_RGB.png Huom! Valkoisessa (negatiivi) versiossa käytetään samaa originaalia kaikissa medioissa. CMYK Painettavaan mediaan optimoidut nelivärierotellut versiot. (julkaisut, lehdet) STTK_LOGO_295_CMYK.pdf STTK_LOGO_295_CMYK.ai STTK_LOGO_BLACK_CMYK.pdf STTK_LOGO_BLACK_CMYK.ai PMS Painettavaan mediaan optimoidut Täyssävyiset Pantone-versiot. (esitteet, kutsut, lomakkeisto, käyntikortti) STTK_LOGO_295_PMS.pdf STTK_LOGO_295_PMS.ai

21 9.3 Originaalikartta / staattinen tunnus 40 Tällä sivulla on esitelty staattisen tunnuksen eri medioita varten optimoidut originaalit ja niiden nimeämiskäytäntö. Originaalit on valmistettu ajanmukaisimpiin vektori- ja bittikarttakuvaformaatteihin:.ai / Adobe Illustrator -vektoriformaatti.pdf / Portable Document Format -vektoriformaatti.png / häviötön bittikarttakuvaformaatti (toimistosovellukset) Nimeämislogiikka STTK_Tunnus_[väri]_[versio].[formaatti] Tummansininen originaali Valkoinen (negatiivi) originaali RGB Digitaaliseen mediaan optimoidut versiot. (näyttöpäätteet, mobiililaitteet, TV) STTK_Tunnus_295_RGB.pdf STTK_Tunnus_295_RGB.ai STTK_Tunnus_295_RGB.png STTK_Tunnus_WHITE_RGB.pdf STTK_Tunnus_WHITE_RGB.ai STTK_Tunnus_WHITE_RGB.png Huom! Valkoisessa (negatiivi) versiossa käytetään samaa originaalia kaikissa medioissa. CMYK Painettavaan mediaan optimoidut nelivärierotellut versiot. (julkaisut, lehdet) STTK_Tunnus_295_CMYK.pdf STTK_Tunnus_295_CMYK.ai PMS Painettavaan mediaan optimoidut Täyssävyiset Pantone-versiot. (esitteet, kutsut, lomakkeisto, käyntikortti) STTK_Tunnus_295_PMS.pdf STTK_Tunnus_295_PMS.ai

A-KILTOJEN LI TTO RY A-Kiltojen Liitto ry - Graafinen ohjeistus 4/2019

A-KILTOJEN LI TTO RY A-Kiltojen Liitto ry - Graafinen ohjeistus 4/2019 A-KILTOJEN LIITTO RY A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liitto ry:n tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia 4. Visuaalinen

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

Teollisuusliitto Graafinen Ohjeisto Graafinen Ohjeisto

Teollisuusliitto Graafinen Ohjeisto Graafinen Ohjeisto 1 Graafinen Ohjeisto 5 Logo Logo Teollisuusliiton pääelementti, jota suositellaan käytettäväksi itsenäisesti ilman muita elementtejä. 6 Logo Suomi / Suoja-alue & minimikoko Suoja-alue on pienin mahdollinen

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Saarijärven kaupunki. saarijarvi.fi

Graafinen ohjeisto Saarijärven kaupunki. saarijarvi.fi Graafinen ohjeisto Saarijärven kaupunki Visuaalisen identiteetin tavoite Saarijärven tunnus ja visuaalinen ilme otettiin käyttöön 1.1.2014. Visuaalisen ilmeen tarkoitus on tukea Saarijärven haluttua mielikuvaa,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää.

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää. GRAAFINEN OHJEISTO Päivitys: maaliskuu 2017 TUNNUS esittely Muistiliiton tunnus muodostuu punaisesta ympyrä- ja kaari-teemasta (liikemerkki) sekä Muistiliittotekstiosuudesta (logo) täydennettynä ruotsinkielisellä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

Suomen Ampumaurheiluliitto Finnish Shooting Sport Federation. Graafinen ohje visuaalinen ilme

Suomen Ampumaurheiluliitto Finnish Shooting Sport Federation. Graafinen ohje visuaalinen ilme Graafinen ohje visuaalinen ilme Sisällysluettelo 2. Saatesanat 3. Tunnus 4. Värit 5. Typografia 6. Tunnuksen kieliversiot ja juhlatunnus 7. Esimerkkejä graafisen ilmeen sovelluksista Graafinen ohje visuaalinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Graafinen ohjeisto

Suupohjan koulutuskuntayhtymä. Graafinen ohjeisto Suupohjan koulutuskuntayhtymä Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tämä graafinen ohjeisto antaa perusohjeet Vuoksin visuaalisen ilmeen käytöstä markkinointiviestinnässä. Graafisen ohjeiston noudattamisella

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

KVPS Tukena Oy Graafinen ohjeisto 04/2018

KVPS Tukena Oy Graafinen ohjeisto 04/2018 1 KVPS Tukena Oy Graafinen ohjeisto 04/2018 2 Graafinen ohjeisto Tervetuloa tutustumaan KVPS Tukena Oy:n graafisiin ohjeisiin. Tämä ohjeisto sisältää ohjeita ja vinkkejä brändi-identiteetin käyttöön ja

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

Johdanto. REIM Group Oy Ltd

Johdanto. REIM Group Oy Ltd Graafinen ohjeisto Johdanto 3 REIM Group Oy Ltd Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeisiin on elämän tärkeimpiä ja kalleimpia sijoituksia. Sijoituksen jälkeen omaisuudesta huolehtimaan REIM on paras mahdollinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0 GRAAFINEN OHJEISTO kesä 2017 / v.1.0 JOHDANTO Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on ohjeistaa Eläinterapeutin visuaalisen ilmeen käyttöä ja määritellä ulkoasua, sekä visuaalista viestiä. Graafisen ohjeistoon

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 241018 Yhteisötunnus Yhteisötunnuksen esittely Maa- ja metsätalousministeriö / Graafinen ohjeisto 241018 / 5 Maa- ja metsätalousministeriön tunnuksen ja koko uuden ilmeen idea lähtee

Lisätiedot

TIVIA GRAAFINEN OHJEISTO LOGO VÄRIT TYPOGRAFIA MUODOT

TIVIA GRAAFINEN OHJEISTO LOGO VÄRIT TYPOGRAFIA MUODOT TIVIA GRAAFINEN OHJEISTO Visuaaliset ydinelementtimme Graafinen ohjeisto antaa tarkat määritelmät Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n ilmeen ydinelementeistä. Ohjeiston päämääränä on yhdenmukaistaa

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

Logo. 2. Toissijainen käyttö. 1. Ensisijainen käyttö. YTN graafinen ohjeisto

Logo. 2. Toissijainen käyttö. 1. Ensisijainen käyttö. YTN graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Logo YTN:n logosta on kaksi versiota. Ensisijaisesti käytetään logon versiota numero 1. Versiota 2 käytetään erityistilanteissa, kuten erittäin pienessä koossa. 1. Ensisijainen käyttö

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

Graafisen ohjeiston sisältö 2

Graafisen ohjeiston sisältö 2 Graafinen ohjeisto Graafisen ohjeiston sisältö 2 Tämä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Paja Gallerian graafinen ohjeisto, jota tulee noudattaa aina tehtäessä siihen liittyvää materiaalia. Graafisen

Lisätiedot

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO YRITYSTUNNUS Pori Energia Oy:n yritystunnus muodostuu kolmea salamaa kuvaavasta kuviosta ja Pori Energia - logosta. Yritystunnus muuten esitetään esitettyjen ohjeiden

Lisätiedot

MAASEUDUN SIVISTYSLIITON GRAAFINEN OHJEISTO 1.1. Maaseudun Sivistysliiton graafinen ohjeisto 1.1

MAASEUDUN SIVISTYSLIITON GRAAFINEN OHJEISTO 1.1. Maaseudun Sivistysliiton graafinen ohjeisto 1.1 Maaseudun Sivistysliiton graafinen ohjeisto 1.1 Hahmo Design Oy 2.3.2018 Sisällysluettelo Ydinilme MSL:n tunnus 3 Tunnuksen käyttö 4 Tunnusoriginaalitiedostot 5 Värit 6 Typografia 7 2 ydinilme > tunnus

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

LOGO 2. LOGO. Autokeskuksen yritystunnus on Autokeskus-logo.

LOGO 2. LOGO. Autokeskuksen yritystunnus on Autokeskus-logo. 8 LOGO Autokeskuksen yritystunnus on Autokeskus-logo. Autokeskuksen logoa käytetään aina vaakamuodossa. Logoa ei saa latoa, piirtää tai asetella uudelleen. Logon mittasuhteita tai väritystä ei saa muuttaa.

Lisätiedot

VERKOSTO GRAAFINEN OHJE

VERKOSTO GRAAFINEN OHJE 2018 SISÄLTÖ 3 Pikaohje 4 Tunnus ja suoja-alue 5 Tunnuksen versiot 6 Tunnuksen käyttö 7 Fontit 8 Värit 9 Soveltaminen ----- 10 Verkosto Lapset 2 suoja-alue Tunnuksen suoja-alueen sisäpuolella ei saa olla

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

MUSTA: CMYK RGB Pantone Black 6

MUSTA: CMYK RGB Pantone Black 6 GRAAFINEN OHJEISTO 01 VÄRIT Hammas Hohde Oy:n värit ovat vihreä ja musta. Värejä käytetään pääasiallisesti graafisissa elementeissä, grafiikoissa, otsikkoteksteissä yms. Kahdesta samansävyisestä väristä

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT

GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT päivitetty 25.6.2015 MESSUJEN GRAAFINEN OHJEISTO KEVYT YLEISET 21 SARKA-MESSUT 4 Messutunnukset 7 Liikemerkki / synty 8 Liikemerkki / ryhmässä 9 Liikemerkki / kuosipinta 1 10 Liikemerkki / kuosipinta 2

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Jos haluat lisätietoja, ilmoituspohjia tai tilata sivuilla esiteltyjä tuotteita, ota yhteyttä Matias Turkkila, 040 172 7525, matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö GRAAFINEN OHJEISTO 1

Graafinen ohjeisto. Päivitetty Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö GRAAFINEN OHJEISTO 1 Graafinen ohjeisto Päivitetty 4.6.2018 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö GRAAFINEN OHJEISTO 1 Tavoitteena yhtenäinen ja tunnistettava järjestöilme Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä,

Lisätiedot

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9

SISÄLLYS YRITYSTUNNUS JA SLOGAN 3 YRITYSILMEEN VÄRIT 4 ROTUKARJA-LOGO 5 LUOMU-LOGO 6 KIELLETTYJÄ ESIMERKKEJÄ 7 GRAAFINEN TUNNISTE 8 TYPOGRAFIA 9 GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Tämä graafi nen ohjeisto esittelee Tammisen yritystunnuksen ja sen sovellukset sekä antaa ohjeita yritysilmeen käyttöön. Ohjeiston johdonmukainen käyttö on tärkeää laadukkaan

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 03.11.2017 GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 SISÄLLYS Graafisen ohjeiston tarkoitus on nimensä mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen yhteydessä tapahtuvaa viestintää.

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Roosa nauha -tunnus. Graafinen ohjeisto - Versio 01

Roosa nauha -tunnus. Graafinen ohjeisto - Versio 01 Roosa nauha -tunnus Graafinen ohjeisto - Versio 01 Roosa nauha -tunnus on Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahaston virallinen merkki. Merkin oikeudet omistaa Syöpäsäätiö eikä tunnusta saa painaa tai muuten käyttää

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 8..06 Sisältö Merkki ja tekstiosa 3 Suoja-alue 4 Tunnuksen värit (värillinen tunnus) 5 Tunnuksen värit (harmaasävyinen tunnus) 6 Tunnuksen sähköiset originaalit toimisto-ohjelmiin 7

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 08/2019

Graafinen ohjeisto 08/2019 Graafinen ohjeisto 08/2019 Selkäliiton tunnus Selkäliiton tunnus muodostuu merkkistä ja logon tekstiosasta. Merkkiosa koostuu kahdesta graafisesta ihmisfiguurista, jotka taivuttaen nojaavat toisiinsa muodostaen

Lisätiedot

KALAJOKI VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ. Graafinen ohjeisto

KALAJOKI VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ. Graafinen ohjeisto KALAJOKI Graafinen ohjeisto JOHDANTO Kalajoen kaupunki toteuttaa markkinointia ja viestintää vuoden 2018 alusta tämän graafisen ohjeiston mukaisesti. Ohjeisto korvaa aiemmin käytössä olleen ohjeiston.

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

INFRA RY:N GRAAFINEN OHJEISTO

INFRA RY:N GRAAFINEN OHJEISTO INFRA RY:N GRAAFINEN OHJEISTO 11.01.2019 SISÄLLYSLUETTELO Saatesanat...3 01 Tunnus Tunnuksen osat ja versiot...4 Suoja-alueet...5 Alueyhdistysten tunnukset...6 Tunnuksen virheellinen käyttö...7 Musta ja

Lisätiedot

Me olemme Tyks Graafinen ohjeisto

Me olemme Tyks Graafinen ohjeisto Versio 1/2019 Me olemme Tyks Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Tunnuslause 3 Logo 7 Toimipaikat ja toimialat 12 Värit ja värien käyttö 17 Symboli 20 Typografia 23 Yhteystiedot 25 Versio 1/2019 3 tunnuslause

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tunnus 3 Värit 5 Typografia 6 Visuaalinen elementti 7 Ilmesovellukset 8 Kuvien käyttö 11. Uusimaa hanke Graafinen ohjeistus

SISÄLLYS. Tunnus 3 Värit 5 Typografia 6 Visuaalinen elementti 7 Ilmesovellukset 8 Kuvien käyttö 11. Uusimaa hanke Graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS SISÄLLYS Tunnus 3 Värit 5 Typografia 6 Visuaalinen elementti 7 Ilmesovellukset 8 Kuvien käyttö 11 Uusimaa 2019 -hanke Graafinen ohjeistus TUNNUS Uusimaa 2019 -hankkeen tunnus on kaksikielinen.

Lisätiedot

2.1.1 Tunnus. Tunnuksen käyttö

2.1.1 Tunnus. Tunnuksen käyttö Tunnuksen käyttö 1 2 2.1.1 Tunnus Aalto-yliopiston merkki perustuu kysymykseen: minkälainen on Aalto-yliopisto? Kysymys kutsuu keskustelemaan ja arvioimaan sekä osallistumaan henkilökohtaisesti yliopiston

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 8/ Saimaan ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTO 8/ Saimaan ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEITO 8/2018 1 aimaan ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto Johdanto Tämä opas käsittelee LUT-korkeakoulujen kirjoitusasuja, ilmeitä ja visuaalisia elementtejä. LUT-korkeakoulut on keskittymä,

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Johdanto... 3 Logon eri versiot... 4 Kuinka logoa ei tule käyttää.... 5 Logon suoja-alue... 6 Slogan.... 7 Typografia... 8 Tämän manuaalin tarkoitus on ohjeistaa

Lisätiedot

TUNNUS. HUS ei ole lyhenne, vaan nimi. Merkki viimeistelee HUSin tunnuksen.

TUNNUS. HUS ei ole lyhenne, vaan nimi. Merkki viimeistelee HUSin tunnuksen. GRAAFINEN OHJE TUNNUS Nimi (HUS-sininen) Merkki (HUS-turkoosi) HUS ei ole lyhenne, vaan nimi. Tunnus, johon on yhdistetty Helsingin yliopistollinen sairaala -teksti on tärkeä viestinviejä muutosvaiheessa.

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO JÄSENYHDISTYKSILLE

GRAAFINEN OHJEISTO JÄSENYHDISTYKSILLE GRAAFINEN OHJEISTO JÄSENYHDISTYKSILLE Haluamme uudella tunnuksella muistuttaa ihmisille, että aivot luovat pohjan kaikelle inhimilliselle vuorovaikutukselle. Tyylitellyn aivot-tunnuksen voi nähdä myös

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015

Kurikan kaupungin Graafinen ohjeisto 17.4.2015 17.4.2015 SISÄLTÖ 2 TUNNUS Kurikan kaupungin uusi tunnus muodostuu kahdesta elementistä: kruunusta (liikemerkki) sekä Kurikka-tekstistä (nimilogo). Kullanruskea liikemerkki ja alapuolelle asemoitu tummansininen

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

VÄYLÄVIRASTO GRAAFINEN OHJEISTO 4/2019

VÄYLÄVIRASTO GRAAFINEN OHJEISTO 4/2019 VÄYLÄVIRASTO GRAAFINEN OHJEISTO 4/2019 YKSINKERTAINEN ON KAUNISTA Väylän liikemerkki koostuu sanasta VÄYLÄ ja sinisen sävyisestä tunnuksesta. Tunnuksessa on V-kirjain, jonka negatiivisesta tilasta muodostuu

Lisätiedot

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12 GRAAFISIA OHJEITA SISÄLLYS Mikä Emma & Elias?... 3 Tunnus...4 Typografia... 7 Värit... 8 Kuosit...9 Valokuvat... 10 Kuvitukset...11 Käyntikortit...12 Julisteet RAY:n käytössä...13 Julisteet järjestöjen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy

Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy Graafinen ohjeisto Linnan Kehitys Oy 09/2014 Tämä graafinen ohjeisto on apuväline Linnan Kehitys Oy:n viestintään. Tunnusten käyttöoikeudet: Linnan Kehitys Oy Visuaalinen ilme: Muotoilutoimisto Siltanen

Lisätiedot

Ohje Laurean logojen käyttöön 2018

Ohje Laurean logojen käyttöön 2018 Ohje Laurean logojen käyttöön 2018 1. Yleistä logon käytöstä 2. Minimikoko ja suoja-alue 3. Pystyversiot 4. Vaakaversiot 5. Sidosryhmälogo 6. Kielletyt käyttötavat 7. Muistilista 1. Yleistä LOGON käytöstä

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot