Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen ohjeisto. STTK / Graafinen ohjeisto"

Transkriptio

1 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK 1 Graafinen ohjeisto V.1 / 2013

2 Johdanto Sisällysluettelo 2 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n graafinen ohjeisto sisältää visuaalisen identiteetin ydinelementit, niihin liittyvät määritykset ja sovellusesimerkit Noudattamalla tätä ohjeistoa varmistat STTK:n visuaalisen identiteetin johdonmukaisen esiintymistavan eri sovelluksissa ja medioissa. Tunnus 1.1 Tunnuselementit 1.2 Tunnuselementtien hierarkia 1.3 Tunnuselementtien suhde 1.4 Suoja-alue ja minimikoko 1.5 Staattinen tunnus 1.6 Tunnuselementin käyttö 1.7 STTK-merkin käyttö s.4 s.5 s.6 s.7 s.8 s.9 s.10 Julkaisut 6.1 STTK:n järjestölehden kannet 6.2 STTK:n esitteiden kannet Tilat 7.1 Roll-upit Liitteet s.32 s.33 s STTK-merkin + tekstilogon käyttö s Originaalikartta / STTK-merkki s STTK:n lupaus ja allekirjoitus s Originaalikartta / tekstilogo s Lupauksen käyttö s Originaalikartta / staattinen tunnus s.40 Väri 2.1 STTK:n väripaletti s.15 Typografia 3.1 Kirjasintyypit s.17 Lomakkeisto 4.1 Käyntikortti s Kirjelomakkeet A4 s Kirjekuori C5 ikkunallinen s Kirjekuori C5 ikkunaton s Kirjekuori C4 s.27 Toimistosovellukset 5.1 Esityspohjat (PowerPoint) s.30

3 3 TUNNUS

4 1.1 Tunnuselementit 4 Tällä sivulla on esitelty STTK-merkki ja Toimihenkilökeskusjärjestö tekstilogo. STTK-merkki STTK-merkki on muotoilultaan graafisen itsevarma ja konstailematon. Se erottaa STTK:n vahvasti muista järjestöistä symboloiden järjestöä keskustelua herättävänä, kiinnostavana ja luotettavana uuden ajan edunvalvojana. Merkki on avoin tulkinnalle ja sen voi nähdä viittaavan niin järjestelmällisyyteen, luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen, tasapainoon kuin muuntautumiskykyyn. STTK:n tekstilogo on versaalikirjaimin ladottu elementti, joka kommunikoi selkeyttä ja luotettavuutta. Seuraaville sivuille on koottu yksityiskohtaisemmat määritykset ja esimerkit STTK:n tunnuselementtien oikeaoppisille käyttötavoille. Tekstilogo

5 1.2 Tunnuselementtien hierarkia 5 STTK:n tunnuselementeistä pyritään ensisijaisesti käyttämään pelkkää merkkiä, joka kompaktin muotonsa ansiosta asettuu helposti erilaisiin tiloihin. Pelkkä merkin käyttö riittää tilanteissa, joissa Toimihenkilökeskusjärjestö on jo entuudestaan tuttu tai käy ilmi muusta sisällöstä. Ensisijainen tapa Tapauksissa, joissa järjestön koko nimeä halutaan korostaa, käytetään Toimihenkilökeskusjärjestö tekstilogoa ja STTK-merkkiä toisistaan erillisinä elementteinä siten, että elementtien kokosuhde ja STTK-merkin rooli visuaalisessa hierarkiassa säilyy ensisijaisena. Toissijainen tapa sekä

6 1.3 Tunnuselementtien suhde 6 STTK-merkille ja tekstilogolle on määritelty oheisen kuvan mukainen mittasuhde, jossa tekstilogon versaalikirjainten (A) korkeus on sama, kuin STTK-merkin kirjainten väliin jäävän tilan korkeus. Merkin ja tekstilogon kokosuhde STTK:n merkin ja tekstilogon esiintyessä samanaikaisesti visuaalisella pinnalla tulee niiden keskinäinen kokosuhde säilyttää oheisen mallin mukaisena. Kokosuhteen avulla STTK-merkki säilyy visuaalisessa hierarkiassa ensisijaisena elementtinä. Ongelmatapauksissa merkin ja tekstilogon mittasuhteita voi säätää yksittäisen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi, kunhan merkki säilyy aina visuaalisesti vahvempana elementtinä. 8.5 A A

7 1.4 Suoja-alue ja minimikoko 7 STTK:n merkille ja tekstilogolle on määritelty suoja-alue ja minimikoko riittävän erottuvuuden ja toistuvuuden takaamiseksi. Merkin toissijainen suoja-alue on määritelty tilanteisiin, jossa merkkiä joudutaan käyttämään poikkeuksellisen ahtaissa tiloissa. Merkin ensisijainen suoja-alue y/2 y/2 Merkin toissijainen suoja-alue y/4 y/4 Merkin minimikoko 13 mm Merkin pääasiallisessa käytössä tulee kuitenkin aina noudattaa merkin ensisijaista suoja-aluetta. Merkki- ja tekstilogo-originaalit sisältävät valmiiksi määritellyn suoja-alueen. y/2 y/2 y/4 y/4 y = STTK-merkin korkeudesta muodostettu neliö. Tekstilogon suoja-alue Tekstilogon minimikoko 2x 2x x 2x 57 mm 2x x = tekstilogon korkeudesta muodostettu neliö.

8 1.5 Staattinen tunnus 8 STTK-merkistä ja tekstilogosta on tehty myös staattinen päällekkäin keskitetysti asemoitu tunnusversio tilanteisiin, joissa merkki ja tekstilogo halutaan esittää kiinteästi yhdessä. Staattinen versio on tekstilogon pituuden takia hankalan muotoinen, joten sitä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa. Staattinen tunnus Minimikoko Staattiselle tunnukselle on määritelty suoja-alue ja minimikoko riittävän erottuvuuden ja toistuvuuden takaamiseksi. 57 mm Staattisen tunnuksen originaalit sisältävät sille valmiiksi määritellyn suoja-alueen. Mittasuhteet ja suoja-alue y/2 y/2 y/2 y/2 y = STTK-merkin korkeudesta muodostettu neliö.

9 1.6 Tunnuselementtien käyttö Tällä sivulla on esitelty STTK:n tunnuselementtien sallitut ja kielletyt käyttötavat. Samoja käyttötapoja tulee STTK-merkin lisäksi noudattaa myös muissa tunnuselementeissä. 9 Oikein Väärin STTK:n tunnuselementtejä ei saa muokata eikä niitä tule yrittää rakentaa itse. Käytä aina valittuun mediaan sopivia originaalitiedostoja. Sininen originaali valkoivalkoinen originaali sella tai vaalealla pohjalla. tummansinisellä pohjalla. Valkoinen originaali limellä pohjalla. Musta originaali liian tummalla taustalla. Sininen originaali liian sekavalla pinnalla. Valkoinen originaali liian sekavalla alueella kuvaa. Valkoinen originaali turkoosilla pohjalla. Valkoinen originaali harmaalla pohjalla. Valkoinen originaali pinkillä pohjalla. Valkoinen originaali liian vaalealla pinnalla. Väärän värinen originaali. Huom! Originaalien värejä ei tule muuttaa. Originaaleihin ei tule lisätä eikä poistaa elementtejä. Valkoinen originaali mustalla pohjalla. Musta originaali valkoisella Originaali kuvan päällä tai vaalealla pohjalla. riittävän tummalla ja rauhallisella pinnalla. Älä lisää mitään erikoisefektejä, kuten kiiltoja tai heittovarjostuksia. Originaaleihin ei tule lisätä ääriviivoja. Käytä vain valmiita originaaleja. Originaaleihin ei tule lisätä ääriviivoja. Käytä vain valmiita originaaleja. ST TK Originaali kuvan päällä riittävän tummalla ja rauhallisella pinnalla. S T T K / G r a a f i n e n o h j e i st o Originaali sävytetyn kuvan Originaali kuvan päällä päällä riittävän tummalla riittävän tummalla ja ja rauhallisella pinnalla. rauhallisella pinnalla. Älä koske originaalien muotoiluun tai yritä tehdä omia muunnelmia niistä. Älä vääristä tunnuselementtien mittasuhteita. Tunnusta ei tule yrittää rakentaa itse, eikä siihen tule tehdä muutoksia.

10 1.7 STTK-merkin käyttö 10 Tällä sivulla on esitelty suuntaa antavia esimerkkejä STTK-merkin oikeista ja vääristä käyttötavoista. STTK-merkin kokosuhdetta ja sijoittelua tulee säätää lopulliseen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi. Tarkempia esimerkkejä tunnuselementtien käytöstä löydät ohjeiston sovellusesimerkeistä. Oikein Väärin Merkki asemoituna vasempaan tai oikeaan yläkulmaan. (esitykset, digitaaliset sovellukset, brändätyt esineet) Logo ja tunnus, esiintymisesimerkit Älä käytä kahta tai useampaa merkkiä samalla visuaalisella pinnalla. Graafinen ohjeisto 4-värinen 1-värinen 1-värinen Toimihenkilökeskusjärjestö Sininen C100 M56 Y0 K18 Keltainen C0 M25 M94 K0 Tiedosto: sttkthk4v.ai/.fh8/.gif/.eps Toimihenkilökeskusjärjestö Sininen PMS 294 Tiedosto: sttkthk1v.ai/.fh8/.gif/.eps Toimihenkilökeskusjärjestö Tiedosto: sttkthk1v.ai/.fh8/.gif/.eps 2-värinen Mustavalkoinen Negatiivi Toimihenkilökeskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö Toimihenkilökeskusjärjestö Sininen PMS 294 Keltainen PMS 123 Tiedosto: sttkthk2v.ai/.fh8/.gif/.eps Tiedosto: sttkthkmv.ai/.fh8/.gif/.eps Tiedosto: sttkthkmv.ai/.fh8/.gif/.eps Merkki keskitettynä tilaan. (kyltit, käyntikortit, brändätyt esineet) Toimihenkilökeskusjärjestö Älä käytä vanhaa tunnusta tai sen osaa samassa yhteydessä uuden merkin kanssa. 45 Merkki keskitettynä ja pystysuunnassa katseen korkeudella. (roll-upit, tilat) Älä sijoittele merkkiä huolimattomasti sen suoja-alueen tai minimikoon suhteen.

11 1.8 STTK-merkin + tekstilogon käyttö 11 Tällä sivulla on esitelty suuntaa antavia esimerkkejä STTK-merkin + tekstilogon oikeista ja vääristä käyttötavoista. Elementtien kokosuhdetta ja sijoittelua tulee säätää lopulliseen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi. Tarkempia esimerkkejä tunnuselementtien käytöstä löydät ohjeiston sovellusesimerkeistä. Oikein Väärin Merkki ja tekstilogo vaakasuunnassa keskitettyinä ja vastakkaisissa yläkulmissa. (Kirjelomake) Älä käytä tekstilogoa yksin visuaalisella pinnalla. Merkki ja tekstilogo vaakasuunnassa keskitettyinä merkin suoja-alueen etäisyydellä toisistaan. (www-sivut) Älä käytä merkkiä ja tekstilogoa sattumanvaraisesti sijoiteltuna. Älä vääristä elementtien keskinäistä visuaalista hierarkiaa. STTK-merkin tulee aina säilyä visuaalisesti vahvempana. Merkki + tekstilogo allekkain keskitettynä. (Esitteet, esitykset) Älä sijoittele tekstilogoa merkin alapuolelle allekirjoituksen rooliin.

12 1.9 STTK:n lupaus ja allekirjoitus 12 Tällä sivulla on esitetty STTK:n Askel aikaa edelle. -lupaukseen liittyvät määrittelyt. STTK:n ensisijaisena allekirjoittajana käytetään STTK-merkkiä ja toissijaisena STTK-merkkiä + tekstilogoa. Askel aikaa edelle. -lupausta tulee käyttää harkitusti osana allekirjoitusta tapauksissa, joissa sen käyttäminen on kokonaisviestin kannalta relevantti. STTK:n lupaus Askel aikaa edelle. Typografiset määritykset: Kirjasintyyppi Helvetica Neue LT Std 75 Bold, harvennus 15/1000 em Seuraavalle sivulle on koottu esimerkkejä lupauksen sallituista ja kielletyistä käyttötavoista.

13 1.10 Lupauksen käyttö 13 Tällä sivulla on esitelty suuntaa antavia esimerkkejä lupauksen ja tunnuselementtien oikeista ja vääristä käyttötavoista. Elementtien kokosuhdetta ja sijoittelua tulee säätää lopulliseen sovellukseen ja tarkoitukseen sopivaksi. Oikein Väärin Tarkempia esimerkkejä elementtien käytöstä löydät ohjeiston sovellusesimerkeistä. Askel aikaa edelle. Askel aikaa edelle. Lupaus ja STTK-merkki allekirjoittajana oikeassa alakulmassa. (ilmoitukset, julisteet) Älä käytä lupausta tekstilogon yhteydessä. Askel aikaa edelle. Askel aikaa edelle. STTK-merkki ja lupaus vaakasuunnassa keskitettyinä merkin suoja-alueen etäisyydellä toisistaan.(ilmoitukset, filmiplanssit) Älä rakenna merkistä, tekstilogosta ja lupauksesta yhdistelmiä. Askel aikaa edelle Askel aikaa edelle. Lupaus keskitettynä allekkain merkin ja tekstilogon alla. (Esitteiden takakansi) Älä käytä lupauksen vanhaa versiota. Älä kirjoita lupausta muilla kirjasintyypeillä.

14 14 VÄRI

15 2.1 STTK:n väripaletti 15 STTK:n väripaletti kommunikoi järjestön avointa ja ennakkoluulotonta ajattelutapaa. Värejä tulee käyttää rohkeasti isoina täysvärisinä pintoina tukemaan tapauskohtaista viestiä ja vaikutelmaa. Ensisijaiset värit STTK sininen 90% 80% 70% Valkoinen STTK musta Ensisijaisena värinä tulee käyttää tummansinistä (PMS 295) yhdessä valkoisen ja mustan kanssa. 60% 50% 40% Toissijaiset värit ovat turkoosi (PMS 3125), lime (PMS 396), harmaa (PMS 430) sekä pinkki (PMS Rhodamine Red) PMS 295 CMYK 100 / 70 / 8 / 54 RGB 0 / 47 / 95 30% 20% 10% CMYK 0 / 0 / 0 / 0 RGB 255 / 255 / 255 PMS Process Black CMYK 0 / 0 / 0 / 100 RGB 0 / 0 / 0 Apuväreinä voidaan tarvittaessa käyttää harmaansävyjä. Toissijaiset värit STTK turkoosi STTK lime STTK harmaa STTK pinkki PMS 3125 CMYK 85 / 0 / 18 / 0 RGB 0 / 176 / 202 PMS 396 CMYK 10 / 0 / 95 / 0 RGB 223 / 223 / 0 PMS 430 CMYK 33 / 18 / 13 / 40 RGB 129 / 138 / 143 PMS Rhodamine Red CMYK 9 / 87 / 0 / 0 RGB 224 / 17 / 157 Apuvärit (musta + harmaasävyt) Huom! Ohjeistossa esiintyvät värisävyt ovat optimoitu katsottavaksi näytöltä. (RGB) eivätkä kaikilta päätelaitteilta katsottaessa välttämättä toistu oikein. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Oikea sävy tulee aina tarkastaa Pantonen väriviuhkoista.

16 16 TYPOGRAFIA

17 3.1 Typografia / kirjasintyypit 17 Tällä sivulla on esitelty STTK:lle määritellyt ensisijaiset ja korvaavat kirjasinperheet. STTK:lle valittu ensisijainen kirjasinperhe on Helvetica Neue LT Std. Se on STTK:n visuaalisen identiteetin ensisijainen groteskityyppinen (päätteetön) kirjasinperhe. Pidempää yhtäjaksoista tekstiä varten STTK:lle on valittu antikvatyyppinen (päätteellinen) Chronicle Text G2 kirjasinperhe. Isoja erikoisotsikoita varten on ensisijaisesti valittu vahva otsikkokirjasin Compacta Bold. Korvaavia kirjasintyypejä (Arial ja Georgia) tulee käyttää vain tapauksissa, joissa ensisijaisten kirjasintyyppien käyttö ei teknisesti ole mahdollista, esim. www-sivuilla tai PowerPoint-esityksissä. Ensisijaiset kirjasinperheet Helvetica Neue LT Std AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Chronicle Text G2 AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Korvaavat kirjasinperheet (Toimistosovellukset) Arial AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Georgia AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl MmNnOoPpQqRrSsTtUuVvW wxxyyzzååääöö ! %&/? Compacta Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖ ! %&/?

18 37 LIITTEET

19 9.1 Originaalikartta / STTK-merkki 38 Tällä sivulla on esitelty STTK-merkin eri medioita varten optimoidut originaalit ja niiden nimeämiskäytäntö. Originaalit on valmistettu ajanmukaisimpiin vektori- ja bittikarttakuvaformaatteihin:.ai / Adobe Illustrator -vektoriformaatti.pdf / Portable Document Format -vektoriformaatti.png / häviötön bittikarttakuvaformaatti (toimistosovellukset) Nimeämislogiikka STTK_MARK_[väri]_[versio].[formaatti] Tummansininen originaali Musta (positiivi) originaali Valkoinen (negatiivi) originaali RGB Digitaaliseen mediaan optimoidut versiot. (näyttöpäätteet, mobiililaitteet, TV) STTK_MARK_295_RGB.pdf STTK_MARK_295_RGB.ai STTK_MARK_295_RGB.png STTK_MARK_BLACK_RGB.pdf STTK_MARK_BLACK_RGB.ai STTK_MARK_BLACK_RGB.png STTK_MARK_WHITE_RGB.pdf STTK_MARK_WHITE_RGB.ai STTK_MARK_WHITE_RGB.png Huom! Valkoisessa (negatiivi) versiossa käytetään samaa originaalia kaikissa medioissa. CMYK Painettavaan mediaan optimoidut nelivärierotellut versiot. (julkaisut, lehdet) STTK_MARK_295_CMYK.pdf STTK_MARK_295_CMYK.ai STTK_MARK_BLACK_CMYK.pdf STTK_MARK_BLACK_CMYK.ai PMS Painettavaan mediaan optimoidut Täyssävyiset Pantone-versiot. (esitteet, kutsut, lomakkeisto, käyntikortti) STTK_MARK_295_PMS.pdf STTK_MARK_295_PMS.ai

20 9.2 Originaalikartta / tekstilogo 39 Tällä sivulla on esitelty tekstilogon eri medioita varten optimoidut originaalit ja niiden nimeämiskäytäntö. Originaalit on valmistettu ajanmukaisimpiin vektori- ja bittikarttakuvaformaatteihin:.ai / Adobe Illustrator -vektoriformaatti.pdf / Portable Document Format -vektoriformaatti.png / häviötön bittikarttakuvaformaatti (toimistosovellukset) Nimeämislogiikka STTK_LOGO_[väri]_[versio].[formaatti] Tummansininen originaali Musta (positiivi) originaali Valkoinen (negatiivi) originaali RGB Digitaaliseen mediaan optimoidut versiot. (näyttöpäätteet, mobiililaitteet, TV) STTK_LOGO_295_RGB.pdf STTK_LOGO_295_RGB.ai STTK_LOGO_295_RGB.png STTK_LOGO_BLACK_RGB.pdf STTK_LOGO_BLACK_RGB.ai STTK_LOGO_BLACK_RGB.png STTK_LOGO_WHITE_RGB.pdf STTK_LOGO_WHITE_RGB.ai STTK_LOGO_WHITE_RGB.png Huom! Valkoisessa (negatiivi) versiossa käytetään samaa originaalia kaikissa medioissa. CMYK Painettavaan mediaan optimoidut nelivärierotellut versiot. (julkaisut, lehdet) STTK_LOGO_295_CMYK.pdf STTK_LOGO_295_CMYK.ai STTK_LOGO_BLACK_CMYK.pdf STTK_LOGO_BLACK_CMYK.ai PMS Painettavaan mediaan optimoidut Täyssävyiset Pantone-versiot. (esitteet, kutsut, lomakkeisto, käyntikortti) STTK_LOGO_295_PMS.pdf STTK_LOGO_295_PMS.ai

21 9.3 Originaalikartta / staattinen tunnus 40 Tällä sivulla on esitelty staattisen tunnuksen eri medioita varten optimoidut originaalit ja niiden nimeämiskäytäntö. Originaalit on valmistettu ajanmukaisimpiin vektori- ja bittikarttakuvaformaatteihin:.ai / Adobe Illustrator -vektoriformaatti.pdf / Portable Document Format -vektoriformaatti.png / häviötön bittikarttakuvaformaatti (toimistosovellukset) Nimeämislogiikka STTK_Tunnus_[väri]_[versio].[formaatti] Tummansininen originaali Valkoinen (negatiivi) originaali RGB Digitaaliseen mediaan optimoidut versiot. (näyttöpäätteet, mobiililaitteet, TV) STTK_Tunnus_295_RGB.pdf STTK_Tunnus_295_RGB.ai STTK_Tunnus_295_RGB.png STTK_Tunnus_WHITE_RGB.pdf STTK_Tunnus_WHITE_RGB.ai STTK_Tunnus_WHITE_RGB.png Huom! Valkoisessa (negatiivi) versiossa käytetään samaa originaalia kaikissa medioissa. CMYK Painettavaan mediaan optimoidut nelivärierotellut versiot. (julkaisut, lehdet) STTK_Tunnus_295_CMYK.pdf STTK_Tunnus_295_CMYK.ai PMS Painettavaan mediaan optimoidut Täyssävyiset Pantone-versiot. (esitteet, kutsut, lomakkeisto, käyntikortti) STTK_Tunnus_295_PMS.pdf STTK_Tunnus_295_PMS.ai

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA GRAAFINEN OHJEISTO 11.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO Suomen Mielenterveysseura Graafinen Ohje sivu 2 / 27 Logo...4 Logon suoja-alue ja minimikoko...5 Logon käyttö ilmeessä...6 Logon

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28

tunnus värit typografia SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 GRAAFINEN OHJEISTO typografia sovellukset kuvamaailma lomakkeisto värit tunnus SISÄLTÖ saatesanat 3 tunnus 4 värit 9 typografia 12 lomakkeisto 16 kuvamaailma 25 sovellukset 28 SAATESANAT HAAGA-HELIA on

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

Joensuun yliopiston graafinen ilme

Joensuun yliopiston graafinen ilme Joensuun yliopiston graafinen ilme GRAAFINEN ILME Hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme on erottamaton osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Se auttaa viestejä erottumaan muista ja helpottaa tunnistettavuutta.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013

TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013. Taideyliopisto Tunnusten ohjeistus 4.2.2013 1 TUNNUSTEN OHJEISTUS 6.2.2013 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 6 Taideyliopiston brändiarkkitehtuurin periaate 7 Tunnukset (tekstilogot + X-merkki) 8 Tekstilogojen kieliversiot 9 Tunnusoriginaalit 10 Värin käyttö

Lisätiedot

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA TORNIOHAPARANDA - GRAAFINEN PROFIILI Graafinen profiili yhteinen ilmeemme Tunnus ja graafinen profiili ovat Tornio-Haaparannan kasvot ulospäin. Yhtenäisen ja johdonmukaisen

Lisätiedot

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Jos haluat lisätietoja, ilmoituspohjia tai tilata sivuilla esiteltyjä tuotteita, ota yhteyttä Matias Turkkila, 040 172 7525, matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus

Akavan. graafinen ohjeistus Akavan 27.5.2013 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto versio 1.01, 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT 3 01 TUNNUS Tunnuksen osat ja versiot 4 Negatiiviversiot 5 Kieliversiot 6 Merkin käyttö 7 Suoja-alueet

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Reilun kaupan kunta -viestintäohje

Reilun kaupan kunta -viestintäohje Reilun kaupan kunta -viestintäohje Maaliskuu 2009 Ohjeet Reilun kaupan kaupunki / Reilun kaupan kunta -logon käyttöön markkinointimateriaaleissa Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Esittely 3. Velvollisuudet

Lisätiedot

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto rauman kaupunki Graafinen ohjeisto 1 Sisältö 1. Värit...4 2. Vaakuna...5 2.1 Vaakunan käyttö...5 2.2 Vaakunaselitys...6 3. Tunnus...7 3.1 Ensisijainen tunnus...7 3.2 Toissijaiset tunnukset...8 3.3 Suoja-alue...9

Lisätiedot

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 2 Merkki Tampereen Pallo-Veikkojen merkki on ympyrän muotoinen. Logon muotoa, elementtien sijaintia, mittasuhteita tai

Lisätiedot