INDUKTIOKUUMENNUKSEN SOVELLUSKOHTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INDUKTIOKUUMENNUKSEN SOVELLUSKOHTEET"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikka BL20A0800 Sähkölämpötekniikka INDUKTIOKUUMENNUKSEN SOVELLUSKOHTEET Lappeenrannassa Kimmo Penttinen Ente Eetu Rantala Ente Waltteri Skogberg Ente 2

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Induktiokuumennuksen sovelluskohteet Seminaarityö sivua ja 12 kuvaa Tarkastaja: Akatemiatutkija Janne Nerg Ohjaaja: Akatemiatutkija Janne Nerg Hakusanat: Induktiokuumennus, Induction heating Sähkölämpötekniikan seminaarityössä käsittelemme induktiokuumennuksen yleisimpien sovelluskohteiden perusperiaatteet.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO INDUKTIOKUUMENNUS Induktioliesi Metallien sulatus Induktiohitsaus ja juotto Induktiohehkutus Induktiotiivistys Induktioliittäminen Induktiokarkaisu YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 12

4 2 1 JOHDANTO Sähkölämpötekniikan kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat eri kuumennusmekanismeihin sekä niiden käyttösovelluksiin soveltavan seminaarityön avulla. Tässä seminaarityössä käsiteltiin induktiokuumennusta ja sen sovelluksia eri käyttökohteissa. Työssä ei käsitelty induktiokuumennuksen teoriaa, vaan keskityttiin sovelluskohteisiin. Työtä varten etsittiin tietoa käyttökohteista kirjallisuutta ja internetiä apuna käyttäen ja lopuksi koottiin yhtenäinen seminaarityö sovelluksista.

5 3 2 INDUKTIOKUUMENNUS Induktiivisessa kuumennuksessa lämpö syntyy kuumennettavassa kappaleessa magneettikentän avulla. Seuraavassa on esitetty induktiokuumennuksen sovelluksia. 2.1 Induktioliesi Yksi tavallisimpia induktiolämmön sovellutuskohteista on monissa kotitalouksissa esiintyvä induktioliesi (Kts. Kuva 1). Se koostuu yleensä keraamisesta keittotasosta sekä sen alla olevasta induktiokelasta, jonka synnyttämät pyörrevirrat kuumentavat tasolle asetettua kypsennysastiaa. Induktioliedet toimivat korkealla, khz, taajuudella. (Epcos, 2008) Induktioliesien etuja verrattuna perinteisiin vastuksella toimiviin liesiin ovat parempi paloturvallisuus, energiatehokkuus sekä tehon säädön viiveettömyys. Induktioliesi ei kuumene ellei siinä ole sopivaa sähköä johtavaa kappaletta päällä, mikä vähentää paloriskiä. Energiansäästö sekä tehonsäädön nopeus ovat hyviä, koska induktioliesi lämmittää suoraan kattilaa, joka liedellä on, eikä lämpö johdu lämmitystasosta astiaan. (Tieteen kuvalehti, 2007) Kuva 1. Philipsin 2100 W induktioliesi (Fortytwo) 2.2 Metallien sulatus Induktiosulatusuunien avulla metallien sulatus ja sulana pitäminen on energiaa ja ympäristöä säästävä sovellus. Induktiokuumennuksella teräksen, kupariseosten, raudan ja eri kevytmetallien sulatukseen käytetään upokas- ja kouru-uuneja. (Janne Nerg, 1996, s. 23) Induktiokuumennusuunit ovat tehokkaita, ylikuumennuksen lämpötilan hallinta on helppoa sekä sulatus on nopeaa, koska lämmön syntyessä panoksessa, sitä ei tarvitse enää siirtää. (Erkki Itävuori, Tuula Höök, s. 3)

6 4 Upokasuuni (Kts. Kuvat 2 ja 3) kostuu solenoidin muotoisesta induktorista sekä lämpöeristetystä tulenkestävästä upokkaasta. Induktoriin johdetaan vaihtovirtaa, joka synnyttää upokkaaseen vaihtuvan magneettikentän, jotka aiheuttavat pyörrevirtoja. Pyörrevirrat aiheuttavat metallin sulamisen sekä ylös-alaisen pyörehtivän liikehdinnän upokkaassa. Pyörrevirrat pyritäänkin ohjaamaan kouruun ikeiden eli muuntajalevypakkojen avulla, jotka estävät pyörrevirtojen syntymisen kuoreen. (Erkki Itävuori, Tuula Höök, s. 3) Sähkömagneettisten ja termisten vuorovaikutusten vuoksi induktiokela on tuettava hyvin, jotta vältytään mekaanisten rasitusten aiheuttamilta vaurioilta. Upokasuuneja käytetään verkko- (50Hz) ja keskitaajuuksilla ( Hz) maksimitehon ollessa 2 MW. (Harri Kolehmainen, 1999, s. 26) Upokasuunit ovat käytännöllisiä, sillä ne ovat taloudellisia,puhtaita sekä niillä saavutetaan metallin hyvä laatu. (Janne Nerg, 1996, s. 23) Kuva 2. Upokasuunin poikkileikkaus (Janne Kolehmainen, 1999, s. 26) 2011, s. 19) Kuva 3. Induktioupokasuuni (Simo Tepponen, Kouru-uunit (Kts. Kuva 4) ovat sulan metallin täyttämästä kanavasta ja uunipesästä sekä rautasydämen ympärille käämitystä induktorista koostuvia sulatusuuneja. Induktoriin tuodaan 50 Hz:n taajuista vaihtojännitettä, mikä synnyttää uuniin muuttuvan magneettikentän. Oikosulussa oleva toisiokääminä toimiva sula metalli kuumenee voimakkaasti kouruun syntyvien pyörrevirtojen avulla. Kouru-uuni onkin sähkötekniseltä toiminnaltaan muuntaja. Sula metalli kiertää pesään, mikä sulattaa myös siellä olevan panoksen. (Raimo Keskinen, Pekka Niemi, 2011, s.1) Kouru-uunien sula metalli on korkealaatuista, koska sähkömagneettiset voimat synnyttävät kourun ja säiliön välille hitaita virtaamia. Kouru-uuneja käytetäänkin lähinnä matalan sulamispisteen omaavien kupari- ja kevytmetallien sulatukseen sekä jo sulan valuraudan ylikuumennukseen sekä sulana pitoon.

7 5 Vaikka kouru-uunit ovat energiatehokkaita ja tuottavat hyvälaatuista metallia, ovat niiden investointikustannukset upokasuunia suurempia. Ongelmia tuottaa myös toimintaperiaate, sillä sulan metallipiirin (toisiopiiri) katkeaminen voi aiheuttaa lämmityksen pysähtymisen. Sulatus onkin aloitettava tuomalla kouruun sulaa metallia. Uunit tarvitsevat myös jatkuvan ylläpitotehon, etteivät metallit jähmety. (Janne Nerg, 1996, s.25) Kuva 4. Kouru-uunin poikkileikkauskuva (Raimo Keskinen, 2011, s.2) 2.3 Induktiohitsaus ja juotto Induktiohitsauksessa (Kts. Kuva 5) putken muotoon taivutettuun metallilevyn saumaan syntyy muuttuvan magneettikentän vaikutuksesta pyörrevirtoja, jotka sulattavat liitoskohdan metallia. Hitsauksessa kuumentunut sauma puristetaan yhteen puristusrullien avulla. Induktiohitsaukseen käytetään korkeaa taajuutta (tyypillisesti khz), joka kuitenkin riippuu solenoidin muotoisten induktiokelojen määrästä. (Harri Kolehmainen, 1999, s. 27) Induktiohitsauksen tuotantonopeus (normaalisti m/min) on muita hitsausmekanismeja nopeampi. Muita etuja on pieni energiankulutus sekä hitsaussauman laatu. (Janne Nerg, 1996, s. 30) Hitsatessa levyn reunan on oltava tasainen, jotta saumasta saadaan hyvälaatuinen ja jatkuva. Teräslevyn reunan ruoste ei vaikuta sauman laatuun, kun taas kupari tai alumiini ei salli hapettumia. (Harri Kolehmainen, 1999, s. 28)

8 6 Kuva 5. Induktiohitsauksen periaate (Gerald Weimer, 2002) Induktiojuottamiseen (Kts. Kuvat 6 ja 7) käytetään juotosainetta, jonka sulamislämpötila on juotettavaa ainetta alhaisempi. Juotossa on tärkeää huomioida, että kappaleiden on kuitenkin lämmettävä ennen juotosaineen syöttöä. Tämä varmistetaan induktiokelan ja juotettavan kappaleen sijainnin tarkalla asettelulla. (Janne Nerg, 1996,s. 29) Juotosmenetelmät voidaan jakaa kovajuottoon, pehmeä juottoon sekä hitsausjuottoon. Kovajuotossa käytettävän juotosaineen lämpötila on yli 450 C ja kovajuottoon sopivia juotosaineita ovat esim. messinki, hopea tai kupari. Pehmeäjuotossa vuorostaan juotosaineen sulamislämpötila on alle 450 C ja yleisimpiä juotosaineina käytetäänkin tinaa, lyijyä tai esim. sinkkiseosta. Hitsausjuotto eroaa hieman aiemmista juottomekanismeista, sillä hitsausjuotossa railojen kulmat pyöristetään. Juotosaineen lämpötila on kuitenkin kovajuoton tavoin yli 450 C ja juotosaineena on usein messinki. (Harri Kolehmainen, 1999, s. 28), Kuva 6. Induktiojuottamisen periaatekuva (Janne Nerg, 1996, s. 29) Kuva 7. Induktiojuotto (Nokeval)

9 7 2.4 Induktiohehkutus Induktiohehkutuksessa kappaletta lämmitetään muuttuvan magneettikentän aiheuttamien pyörrevirtojen avulla. Hehkutuksella helpotetaan kappaleen muokattavuutta alentamalla metallien kovuutta. Kappaleelle annetaan haluttu rakenne ennen tulevaa käsittelyä. Yleisimmät hehkutustyypit ovat pehmeähehkutus, tasaushehkutus, rekristallisaatiohehkutus sekä jännityksenpoistohehkutus. Jos valuterästuotteet omaavat karkean valurakenteen, käytetään niille normalisointia. (Harri Kolehmainen, 1999, s.29) Pehmeähehkutuksella saadaan kuumamuokattu ja normalisoitu runsaasti seostettu teräs mahdollisimman hyvin lastuttavaksi. (Kaarinan Karkaisutyöt Oy) Terästen alieutektoidisuudesta (CO 2 -pitoisuus alle 0.77%) tai ylieutektoidisuudesta (CO 2 -pitoisuus % välillä) riippuen, hehkutuslämpötila vaihtelee noin 700 celsiuksesta 800 celsiukseen. Loppujäähdytys on suoritettava hitaasti ilmassa. (Harri Kolehmainen, 1999, s.30) Tasaushehkutuksella pyritään liuottamaan valukappaleiden jähmettymisen aikaiset suotautumat. Usein kohteina ovat runsaasti seostetut tai epäpuhtaat teräskappaleet, joille pyritään saamaan mahdollisimman tasainen koostumus. (Kaarinan Karkaisutyöt Oy) Kylmämuokkauksen lujittuneen teräksen rakennetta pehmennetään rekristallisaatiohehkutuksella asteen lämpötilavälillä. Rekristallisaatiohehkutus on yleistä niukkahiilisille teräksille (hiilipitoisuus %). Rekristallisaatiohehkutusta käytetään esim. kylmämuokattavien teräslevyjen hehkutukseen sekä autojen teräsrakenteiden hehkutukseen. Jännityksenpoistohehkutuksella pyritään vähentämään eri valmistusvaiheissa syntyneitä jännityksiä. Myöstössä eli jännityksenpoistohehkutuksessa kappaleeseen on kerralla saatava sama lämpötila ja se vaihtelee käyttötarkoituksesta ja metallista riippuen C välillä. (Harri Kolehmainen, 1999, s.30) Karkean valurakenteen omaaville teräksille suoritetaan normalisointi, jolla poistetaan edellisten lämpökäsittelyjen vaikutuksia. Kolmesta vaiheesta koostuvassa normalisoinnissa teräs kuumennetaan ensin n. 900 C, jossa suoritetaan hehkutus, minkä jälkeen teräs jähtyy huoneenlämpöiseksi. Hiilenkadon ja hilseilyn vuoksi hehkutusaikaa pidetään mahdollisimman lyhyenä ja kokonaisuudessa normalisointi kestää noin minuuttiin. (Harri Kolehmainen, 1999, s.30)

10 8 2.5 Induktiotiivistys Induktiotiivistys, tunnetaan myös nimellä korkkitiivistys, on prosessi, jossa foliotiiviste tiivistää pullon tai astian suun ilmatiiviiksi. Täytetyn pullon suulle asetetaan foliolevy, ja pullo kuljetetaan induktiokelan alta. Kulkiessaan induktiokelan alta sähköä johtava alumiinifolio alkaa lämmetä. Foliolevyssä oleva polymeerikerros lämpenee ja viilennyttyään kiinnittää foliolevyn pullon suuhun. Tiivistyskone voi olla käsi- tai kuljetinkäyttöinen (Kts. Kuvat 8 ja 9). Tiiviste estää vuotamisen, parantaa säilyvyyttä ja toimii sinettinä. (Pillar technologies, 2013) Kuva 8. Käsikäyttöinen tiivistyslaite Kuva 9. Kuljetinkäyttöinen tiivistyslaite (Pillar technologies, 2013) (Pillar technologies, 2013) 2.6 Induktioliittäminen Induktion avulla voidaan liittää kappaleita toisiinsa kahdella tavalla: kutistussovituksella ja liimaamalla. Kutistussovituksessa (Kts. Kuva 10) kappaleet liitetään toisiinsa ilman täyttöainetta. Ulompaa kappaletta lämmitetään induktiolla, jolloin se laajenee. Laajentuneen kappaleen sisälle asetetaan toinen kappale. Sen jälkeen yhdistelmä jäähdytetään, jolloin ulompi kappale kutistuu ja liittää kappaleet toisiinsa. Tätä tapaa käytetään usein sylinterimäisille ontoille kappaleille, kuten kruunupyörille ja rullalaakereille. (Rudnev, 2005, s. 25) Liimauksessa (Kts. Kuva 11) liima-aineen kanssa kontaktissa olevaa sähköä johtavaa kappaletta lämmitetään induktiolla, josta lämpö johtuu liima-aineeseen. Liimauksesta tulee pysyvä, kun kappaleet kylmennetään. Liimauksessa kaikkien kappaleiden ei tarvitse olla sähköä johtavia. (Rudnev, 2005, s. 26)

11 9 Kuva 10. Induktiokutistussovitus (DaWei Induction Heating Machine Co.,Ltd) Kuva 11. Induktioliimaus (DaWei Induction Heating Machine Co.,Ltd) 2.7 Induktiokarkaisu Karkaisemisella tarkoitetaan erityisesti teräksen kulutuskestävyyden parantamista käsittelemällä kappaletta joko termisesti, kuten induktiolla, tai termokemiallisesti siten, että pinnalle syntyy kova martensiittinen kerros. (Kolehmainen, 1999, s. 31) Induktiokarkaisu perustuu siihen, että tarpeeksi suurella taajuudella ja tehotiheydellä kuumennettaessa kappale kuumenee vain pinnalta ja sen ytimen rakenne säilyy muuttumattomana. Karkaisusyvyyttä voidaan muokata säätämällä edellä mainittuja taajuutta ja tehotiheyttä sekä kuumennusaikaa. (Nerg, 1996, s. 31) Induktiokarkaisussa karkaistava kohta kuumennetaan esimerkiksi ºC:een, minkä jälkeen se jäähdytetään nopeasti eli sammutetaan esimerkiksi vedellä tai öljyllä (Kts. Kuva 12). Tämä nostaa kappaleen kovuutta huomattavasti mutta tekee siitä myös hauraamman. (Kolehmainen, 1999, s. 31) Karkaistun kappaleen kovuuteen ja haurauteen vaikuttaa myös sen sisältämä hiilipitoisuus. Mitä enemmän se sisältää hiiltä sitä kovempaa siitä tulee karkaisun jälkeen. Mikäli hiilipitoisuus on alle 0.1 %, on kappale vielä tarpeeksi sitkeää käytettäväksi. Tätä suuremmilla hiilipitoisuuksilla on karkaistulle kappaleelle suoritettava joko päästö tai nuorrutus haurauden vähentämiseksi. (Tampereen teknillinen yliopisto Materiaalitekniikan laitos, 2005) Päästössä karkaistu kappale kuumennetaan uudestaan sammutuksen jälkeen. Tämä lisää tekee hauraasta teräksestä sitkeämpää, vaikka vähentääkin kovuutta. Mitä kuumemmassa lämpötilassa päästäminen tehdään, sitä sitkeämpi karkaistusta kappaleesta saadaan. Päästämistä ºC lämpötilassa kutsutaan matalalämpötilapäästämiseksi ja ºC lämpötilassa keskilämpötilapäästämiseksi. Jos hehkutuslämpötila on välillä ºC lämpötilassa, kutsutaan tapahtumaa nuorrutukseksi. (Kolehmainen, 1999, s. 32)

12 10 Induktiokarkaisua soveltuu hyvin kappaleisiin, joiden lujuutta täytyy saada lisättyä vain tietyistä kohdista. Lisäksi induktio on karkaisumenetelmänä nopea ja kuluttaa vähemmän energiaa muihin menetelmiin verrattuna. (Nerg, 1996, s. 30) Induktiokarkaisua käytetään muun muassa erilaisiin varsiin, hammaspyöriin, akseleihin ja muihin yleensä symmetrisiin osiin, joita käytetään koneissa ja joilta vaaditaan hyvää sitkeyttä ja lujuutta. (Bodycote) (Kolehmainen, 1999, s. 32) Kuva 12. Induktiokuumennuksen jälkeinen sammutus (JKZ)

13 11 3 YHTEENVETO Seminaarityömme aihe oli varsin mielenkiintoinen ja induktiokuumennuksesta löytyi useita sovelluskohteita useista eri lähteistä. Työssä esitetyt sovelluskohteet perustuvat kirjallisuudesta ja internetistä keräämiin tietoihin. Internet-lähteitä käytettäessä on muistettu erityisen ankara lähdekritiikki. Työ oli hyvin mitoitettu kolmelle hengelle ja jokainen ryhmän jäsen sai tutustua pariin sovelluskohteeseen tarkemmin. Induktiokuumennus periaatteena on monille tuttu, mutta sovelluskohteet, joihin työssä perehdyimme, ovat olivat ainakin meille hieman tuntemattomampia. Lopullista työtä koottaessa oppi ymmärtämään, kuinka yleinen kuumennusmekanismi induktio on varsinkin teollisuuskäytössä..

14 12 DaWei Induction Heating Machine Co.,Ltd, [kuvat lainattu ], saatavilla: Epcos, Energy efficiency in the kitchen, 2008, [viitattu ] saatavilla: cases/applications---cases/energy-efficiency-in-the-kitchen-/ Fortytwo, [kuva lainattu ], saatavilla Itävuori, Erkki. Höök, Tuula.ValuAtlas Valimotekniikan perusteet: Metalliseosten sulatus. [viitattu ], saatavissa: JKZ, [kuva lainattu ], saatavilla: 4 LÄHDELUETTELO Bodycote, Induktiokarkaisu, [viitattu ], saatavilla Kaarinan Karkaisutyöt Oy. Lämpökäsittelyt: hehkutukset. [viitattu ], saatavissa: Keskinen, Raimo. Niemi, Pekka. ValuAtlas & Tampereen ammattiopisto - Valumetallinen sulatus: Induktiokouru-uunit. [viitattu ], saatavissa: Kolehmainen, Harri. Induktiokuumennuksen teollinen käyttö Suomessa, Diplomityö, LUT, Lappeenranta 1999

15 13 Metlab. Induction hardening. 2012, saatavilla: Nerg, Janne. Induktiokuumennuksen tekniikka ja matemaattinen mallintaminen, Diplomityö, LUT, Lappeenranta 1996 Nokeval. Induktiouunit ja induktiohitsaus [kuva lainattu ], saatavissa: Pillar technologies. How sealing works. 2013, saatavissa: Rudnev, Valery I. Joining components by induction heating Part II. 2005, saatavilla: Tampereen teknillinen yliopisto Materiaalitekniikan laitos, Terästen klassiset lämpökäsittelyt, 2005, [viitattu ] saatavilla: Tepponen, Simo. Induktiouunin huolto-ohjelma, Opinnäytetyö, Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta 2011 Tieteen Kuvalehti, Miten induktioliesi toimii?, 2007, [viitattu ] saatavilla: Weimer, Gerald. Electric recistance welding at a glance. [kuva lainattu ], saatavissa:

8. Induktiokouru-uunit

8. Induktiokouru-uunit 8. Induktiokouru-uunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kouru-uunit koostuvat periaatteellisesti teräsrungosta, johon on kiinnitetty induktori sulan lämpötilan ylläpitämiseksi. Kouru-uunien

Lisätiedot

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset.

Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. 9. Vastusupokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. Upokas

Lisätiedot

EPÄSUORA VASTUSKUUMENNUS

EPÄSUORA VASTUSKUUMENNUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikka BL20A0800 Sähkölämpötekniikka EPÄSUORA VASTUSKUUMENNUS Lappeenrannassa 14.04.2014 0400441 Matti Huhtinen Ente 2 0386471 Ville Tapalinen

Lisätiedot

12 SÄHKÖLÄMPÖTEKNIIKKA

12 SÄHKÖLÄMPÖTEKNIIKKA 12 SÄHKÖLÄMPÖTEKNIIKKA Juhani Kärnä 12.1 Mitä on sähkölämpötekniikka? Sähkölämpötekniikoilla ymmärretään yleisesti niitä erilaisia sähköteknisiä menetelmiä, joilla tuotetaan lämpöä teollisuuden prosesseihin.

Lisätiedot

17. Tulenkestävät aineet

17. Tulenkestävät aineet 17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin

Lisätiedot

Kuva. Upokasuunin öljypoltin

Kuva. Upokasuunin öljypoltin 4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

5. Sähköuunit. 5.1 Sähköuunien panostus Tyypillisiä panosraaka-aineita. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

5. Sähköuunit. 5.1 Sähköuunien panostus Tyypillisiä panosraaka-aineita. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 5. Sähköuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 5.1 Sähköuunien panostus 5.1.1 Tyypillisiä panosraaka-aineita Kuva. Kiertoromua Kuva. Ostoromua 9.11.2011 Raimo Keskinen, Pekka Niemi

Lisätiedot

Induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet. Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus

Induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet. Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus Induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus Uuden sukupolven HEATER-lämmittimet Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus! Schaefflerin uuden sukupolven induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry Lämpökäsittelyoppi Esipuhe Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat muunneltavissa hyvin laajasti. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

19. Muotin syöttöjärjestelmä

19. Muotin syöttöjärjestelmä 19. Muotin syöttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kun muotin täyttänyt sula metalli alkaa jähmettyä, kutistuu se samanaikaisesti. Valukappaleen ohuet kohdat jähmettyvät aikaisemmin

Lisätiedot

3. Polttoaineuunit. 3.1 Kylmäilmakupoliuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

3. Polttoaineuunit. 3.1 Kylmäilmakupoliuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 3. Polttoaineuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 3.1 Kylmäilmakupoliuunit Kylmäilmakupoliuuni on vanhin valuraudan sulattamiseen käytetty uunityyppi. Nimitys kylmäilmakupoliuuni

Lisätiedot

18. Muotin täyttöjärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä 18. Muotin täyttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kanavistoa, jota pitkin sula metalli virtaa muottionteloon, kutsutaan muotin täyttöjärjestelmäksi. Täyttämisen ohella sillä

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyt

Terästen lämpökäsittelyt Terästen lämpökäsittelyt Teräkseen halutaan käyttötarkoituksen mukaan erilaisia ominaisuuksia. Jossain tapauksessa teräksestä tehdyn kappaleen tulee olla kovaa ja kulutusta kestävää, joskus taas sitkeää

Lisätiedot

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3 J O H D A N T O.......................................... D 1. 2 J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o............... D 1. 3 I M P O W E L D, C H E M E T, F E L D E R j a S T E L L A - j

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Ennekuin aloitat juottamisen:

Ennekuin aloitat juottamisen: Metallijuotos Yleistä Juottaminen eli juotto, on metallikappaleiden liitämistä toisiinsa sulattamalla niiden väliin metallia tai metalliseosta. Sulatettavan juotosmetallin, eli juotteen sulamislämpötilan

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Toiminta perustuu pyörrevirtoihin, jotka syntyvät metallipanokseen, kun vaihtovirtaa johdetaan panoksen ympäri kulkevaan kuparikäämiin.

Toiminta perustuu pyörrevirtoihin, jotka syntyvät metallipanokseen, kun vaihtovirtaa johdetaan panoksen ympäri kulkevaan kuparikäämiin. 7. Induktiouunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Induktiouuni soveltuu hyvin uudelleensulatukseen ja kuumanapitoon. Mitään mellotusta ei suoritetta. Lämpötilaa voidaan säästää hyvin

Lisätiedot

Laser-kuumennus. Janne Komi 0336621. Petteri Mustonen 0371444

Laser-kuumennus. Janne Komi 0336621. Petteri Mustonen 0371444 Laser-kuumennus Janne Komi 0336621 Petteri Mustonen 0371444 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. Johdanto... 3 Laser... 3 Sovelluskohteita... 4 3.1 Laserhitsaus... 5 3.2 Laserleikkaus... 6 3.3 Kirurgia... 7 3.4 Sotilaskäyttö...

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Tasapainopiirrokset Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Binäärinen tasapaino Kiinteässä tilassa koostumuksesta riippuen kahta faasia Eutektisella koostumuksella ei puuroaluetta Faasiosuudet muuttuvat

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi. Lämpöoppi Termodynaaminen systeemi Tilanmuuttujat (suureet) Lämpötila T (K) Absoluuttinen asteikko eli Kelvinasteikko! Paine p (Pa, bar) Tilavuus V (l, m 3, ) Ainemäärä n (mol) Eristetty systeemi Ei ole

Lisätiedot

KONDUKTIIVINEN KUUMENNUS

KONDUKTIIVINEN KUUMENNUS SCHOOL OF TECHNOLOGY LUT ENERGY ELECTRICAL ENGINEERING KONDUKTIIVINEN KUUMENNUS Lappeenrannassa 16.04.2014 0386277 Juha Juselius 0386332 Lassi Lehtonen 0400674 Eetu Rantanen Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Valujen lämpökäsittely

Valujen lämpökäsittely Valujen lämpökäsittely Lämpökäsittelyillä muutetaan materiaalin ominaisuuksia, lujuutta, sitkeyttä ja työstettävyyttä. Lämpökäsiteltävyyden ja lämpökäsittelyn käytön suhteen materiaalit voidaan jakaa ryhmiin

Lisätiedot

heating wedge = kuumakiila liitettävät materiaalit hot air = kuuma ilma hot air tape welding = kuuma ilma teippaus ultrasonic = ultraääni

heating wedge = kuumakiila liitettävät materiaalit hot air = kuuma ilma hot air tape welding = kuuma ilma teippaus ultrasonic = ultraääni PFAFF tuotevalikoimassa on teknisten tekstiilien ja suodattimien valmistamiseen tarkoitettuja automaatteja. Pfaff rakentaa myös räätälöityjä ratkaisuja. heating wedge = kuumakiila liitettävät materiaalit

Lisätiedot

Valurautojen lämpökäsittelyt. SVY opintopäivät Kaisu Soivio

Valurautojen lämpökäsittelyt. SVY opintopäivät Kaisu Soivio Valurautojen lämpökäsittelyt SVY opintopäivät 3.2.2017 Kaisu Soivio Moventas lyhyesti Moventas on yksi johtavista tuulivoimavaihteiden valmistajista Ensimmäinen tuulivoimavaihde toimitettu 1980, asennuskanta

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

10. Muotin viimeistely

10. Muotin viimeistely 10. Muotin viimeistely Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 10.1 Epäpuhtauksien poisto Muotinpuoliskojen valmistuksen jälkeen muotti viimeistellään. Muottiontelosta puhdistetaan kaikki epäpuhtaudet, kuten

Lisätiedot

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat

Kuva 104. Kehysten muotoilu. Kuva 105. Kehässä hiekkalistat 10. Kaavauskehykset Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kaavauskehysten päätehtävä on pitää sullottu muotti koossa. Muotin muodostaa useimmiten kaksi päällekkäin olevaa kehystä, joiden

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Kuusirinne

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Kuusirinne Rakennus-Hanka Oy Asunto Oy Oulun Kuusirinne EKC50100OX Liesi Tyylikäs keraamien taso. Tilava uuni. -käyttötilavuus 62 litraa Haudutusuuni-toiminto mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet

Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisassa ELMA-messuilla käytössä olevat Whirlpoolin kodinkoneet Ruokavisan näytöskeittiössä olevissa Whirlpoolin kodinkoneissa yhdistyvät huippuluokan teknologia ja energiatehokkuus, joilla minimoidaan

Lisätiedot

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö 1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen,

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

ja sähkövirta I lämpövirtaa q, jolloin lämpövastukselle saadaan yhtälö

ja sähkövirta I lämpövirtaa q, jolloin lämpövastukselle saadaan yhtälö Säteily Konvektio Johtuminen iitosjohto astu Kansi Kotelo Pinni Kaikki lämmönsiirtomuodot käytössä. Eri mekanismien voimakkuus riippuu kuitenkin käyttölämpötilasta ja kotelosta. astun ja kehyksen liitos

Lisätiedot

14. Valusangot ja astiat

14. Valusangot ja astiat 14. Valusangot ja astiat Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sula metalli kuljetetaan sulatusuuneilta valupaikalle kuljetus- ja valusangoilla. Kuljetus voi tapahtua joko trukilla, riippuradalla

Lisätiedot

6. Valokaariuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

6. Valokaariuunit. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 6. Valokaariuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Valokaariuunit on vanhin uunityyppi, jossa sulatus tapahtuu sähköenergian avulla. Uunin perusrakenteen kehitteli ranskalainen Heroult

Lisätiedot

Pumppuvoimalaitosten toiminta

Pumppuvoimalaitosten toiminta Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Pumppuvoimalaitosten toiminta Raportti Olli Vaittinen Smart Grids and Energy Markets WP 3.2 Johdanto Tämä raportti pohjautuu kirjoittajan pitämään esitykseen SGEM

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

37. Keernalaatikoiden irto-osat

37. Keernalaatikoiden irto-osat 37. Keernalaatikoiden irto-osat Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Niin kuin kaavauksessakin joudutaan myös keernanvalmistuksessa käyttämään joskus vastahellityksien poistamiseksi työtä

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kurssin esittely Sähkömagneettiset ilmiöt varaus sähkökenttä magneettikenttä sähkömagneettinen induktio virta potentiaali ja jännite sähkömagneettinen energia teho Määritellään

Lisätiedot

LYIJYTÖN KÄSIJUOTOS KURSSIKOE (DVD-FI45C)

LYIJYTÖN KÄSIJUOTOS KURSSIKOE (DVD-FI45C) Koe koostuu 20 monivalintakysymyksestä. Kaikki kysymykset ovat videolta: Lyijytön juotos (DVD-FI45C). Joka kysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Ympyröi valitsemasi vaihtoehto joka kohtaan. Jos haluat

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle.

HIOMATARVIKKEET. Katkaisulaikka M-Pro i Inox. Katkaisulaikka M-Pro ALU. Saumanavauslaikka M-Pro. Napasyvennetty saumanavauslaikka teräkselle. Katkaisulaikka M-Pro i Inox Katkaisulaikat ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Teollisuuslaatu tehokkaille koneille. 75683522 75693522 x,0x22,2 x,6x22,2 756207522 75637522 x2,0x22,2 230x2,6x22,2

Lisätiedot

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4

Rakennus-Hanka Oy. Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4 Rakennus-Hanka Oy Asunto Oy Oulun Ojavainiontie 4 EKC50100OX Liesi Tyylikäs keraamien taso. Tilava uuni. -käyttötilavuus 62 litraa Haudutusuuni-toiminto mahdollistaa mehukkaiden ja maukkaiden ruokien valmistamisen

Lisätiedot

Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa III Tilanne 31.10.2011 Mikko Nieminen ja Tuomo Tiainen

Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa III Tilanne 31.10.2011 Mikko Nieminen ja Tuomo Tiainen Metallivaahtolujitteiset ballistiset suojausmateriaalit, osa III Tilanne 31.10.2011 Mikko Nieminen ja Tuomo Tiainen 1 Kolmivuotinen Matinen rahoittama tutkimushanke, käynnissä kolmas vuosi Toteuttajatahot:

Lisätiedot

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio

19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio 19. Kylmänä kovettuvat hiekat, kovettumisreaktio Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sideaineet vaikuttavat kylmänä kovettuvien hiekkojen kovettumisominaisuuksiin. Tällöin vaikuttavina

Lisätiedot

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat

Lisätiedot

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1

Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Meteoriittiraudan testasus 5, Malmista takoraudaksi ja

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa

Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Steelpolis tuotantostudio Lujat teräkset seminaari Lujien terästen hitsauksen tutkimus Steelpoliksessa Sami Heikkilä Tutkimusinsinööri 17.9.2009 Steelpolis tuotantostudio

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633 Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI Sivumäärä: 10 Jätetty tarkastettavaksi: 06.03.2008 Työn tarkastaja Maarit

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

Eurooppalainen hitsausliitosten lämpökäsittelijän koulutus I

Eurooppalainen hitsausliitosten lämpökäsittelijän koulutus I Eurooppalainen hitsausliitosten lämpökäsittelijän koulutus I Kurssi on EWF:n ohjeen nro EWF-628r1-10 mukainen kurssi, joka tähtää Eurooppalaiseen Hitsausliitosten lämpökäsittelijän todistukseen. Koulutuksen

Lisätiedot

Induktiokuumennus on nopea ja tarvitsee mahdollisimman vähiten energiaa eri menetelmistä, eikä aiheuta käryä, tai öljyjätettä

Induktiokuumennus on nopea ja tarvitsee mahdollisimman vähiten energiaa eri menetelmistä, eikä aiheuta käryä, tai öljyjätettä Miksi kutistusliitos? Kutistusliitos eliminoi akselia heikentävän kiilauran käytön ja pienemmät akselit voivat kantaa saman vääntömomentin kuin suuremmat kiilauralla varustetut akselit. Mutta laakeriasiantuntijat

Lisätiedot

Uuden sukupolven hella- & keittiötaso

Uuden sukupolven hella- & keittiötaso Juho Koivumäki & Arleena Kapanen Uuden sukupolven hella- & keittiötaso Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hybridimediatekniikka TV00AA49-3001 Harjoitusraportti 4.4.2014 Sisällys Lyhenteet 1

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

Silmälasien korjaustyöt

Silmälasien korjaustyöt Silmälasien korjaustyöt Metallijuotokset ja muovikehysten korjaaminen Kuvat: Niina Latvala 3/2006 Tekstilähde ja piirrokset: Korja T. & Pirilä K. 1996. Optometrian osaston työpajatöiden ohjekirja. Helsinki.

Lisätiedot

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.

Lisätiedot

Lämpöilmiöitä. Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005

Lämpöilmiöitä. Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005 Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005 Lämpöilmiöitä Erilaisia lämpöilmiöitä esiintyy sekä elävässä että elottomassa luonnossa, ja myös teknologisessa ympäristössä. Ulkoilman

Lisätiedot

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Seuraavia sulaton sulankäsittelylaitteita on käsitelty tarkemmin luvussa ʺRautametallien sulametallurgiaʺ:

Seuraavia sulaton sulankäsittelylaitteita on käsitelty tarkemmin luvussa ʺRautametallien sulametallurgiaʺ: Sulaton laitteistot Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Seuraavia sulaton sulankäsittelylaitteita on käsitelty tarkemmin luvussa ʺRautametallien sulametallurgiaʺ:

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN 2. HUOLETON LVI lämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsija paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

20. Valukappaleen hyötysuhde eli saanto

20. Valukappaleen hyötysuhde eli saanto 20. Valukappaleen hyötysuhde eli saanto Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Fysiikassa hyötysuhteella tarkoitetaan laitteen hyödyksi antaman energian ja laitteeseen tuodun kokonaisenergian

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Passiiviset piirikomponentit Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet vastus käämi kondensaattori puolijohdekomponentit Tarkoitus on esitellä piiriteorian

Lisätiedot

Puukon valmistus. Markku Vilppola

Puukon valmistus. Markku Vilppola Puukon valmistus. Markku Vilppola Idean artikkeliin sain tutustuttuani Turussa keskiaikaisilla markkinoilla puukonteon ammattilaisen Markku Vilppolan työskentelyyn. Tarkoitus oli alun perin vilkaista hätäisesti

Lisätiedot

Taivutus ja muotoilu

Taivutus ja muotoilu Taivutus ja muotoilu Laaja valikoima erilaisiin taivutus- ja muotoilutarpeisiin. Luotettavaa laatua. Mallien Putkikoot määrä mm Sivu Putkentaivutuspihdit Putkityöt 7 5 8-4 10-18 8.2 Taivutuspihti 8 16-1

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Terminen leikkaus ja kuumilla oikominen www.ruukki.fi Kokosimme tähän ohjelehteen kuumavalssattujen terästen termiseen leikkaukseen ja kuumilla oikomiseen liittyvää

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta

Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Energiapitoista tietoa kodinkoneiden valinnasta, sijoittamisesta, käytöstä ja hoidosta Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta.

Lisätiedot

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa!

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009 Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Energiateollisuudessa tarvitaan työntekijöitä! Talouden suhdanteista huolimatta tarvitsemme lämpöä ja sähköä!

Lisätiedot