SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa"

Transkriptio

1 SENIORISEMINAARI 05: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA Taustakyselyn yhteenveto. Taustaa Suomalaiset Seniorit Maailmalla, SuSeMa työryhmä, jossa ovat edustettuina Kirkkohallituksen Ulkoasiain Osasto (KUO), Suomen Merimieskirkko ry, Siirtolaisuusinstituutti ja Suomi-Seura ry, päätti syyskuussa 04 järjestää Ulkosuomalaisparlamentin istunnon 05 yhteydessä senioriseminaarin teemalla Vanhuus ja kaksi kotimaata. Seminaaria varten päätettiin kerätä tietoa ulkomailla asuvien suomalaisten eläkepäivien suunnitelmista. Kyselyn kohderyhmäksi rajattiin vähintään 55 vuotta täyttäneet ulkomailla asuvat suomalaiset, jotka ovat eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle lähivuosina. Kyselyllä kartoitettiin, missä maassa he suunnittelevat viettävänsä eläkepäivänsä, käsityksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat hyvään vanhuuteen ja onko heidän suhteensa Suomeen ja asuinmaahan muuttunut ikääntymisen myötä... Kyselyn toteuttaminen Suomi-Seura toteutti kyselyn Webropol-ohjelmalla ja se avattiin Tarkoitus oli sulkea se jo 6.. mutta maailmalta tulleen palautteen myötä kysely oli auki helmikuun 05 loppuun saakka. Kyselylomakkeella, joka löytyy tämän yhteenvedon lopusta, oli yhdeksän kysymystä, joista suurin osa oli ns. avoimia kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata. Kyselykutsu lähetettiin sähköpostitse Suomalaiset Seniorit Maailmalla -työryhmän jäsenille, Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehille, Suomi-Seuran senioriverkostolle ja tukihenkilöille sekä kuukausitiedotteen (SUTINAT) kautta ulkosuomalaisjärjestöille. Lisäksi kyselystä tiedotetiin Suomi-Seuran kotisivuilla ja Facebookissa... Tietoja vastaajista Kyselyyn tuli vastausta 7 maasta (katso sivu, kaavio ). Yli puolet vastaajista asui Saksassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa.

2 Maa, lukumäärä Kaavio. Vastaajat asuinmaittain (vastaajien määrä ): Saksa Ruotsi Iso-Britannia Sveitsi Ranska Espanja Italia Yhdysvallat Kreikka Australia Belgia Itävalta Norja Turkki Irlanti Kanada Portugal Suomi Costa Rica Malesia Singapore Thaimaa Unkari Vastaajia pyydettiin listaamaan kaikki ulkomaat, joissa he ovat asuneet ja erittelemään kuinka monta vuotta he ovat asuneet missäkin maassa. Lisäksi heitä pyydettiin kertomaan kuinka monta vuotta he ovat kaiken kaikkiaan asuneet Suomen ulkopuolella. Kaavio. Kuinka monessa maassa vastaajat ovat asuneet (vastaajien määrä )

3 Kaavio. Kuinka monta vuotta vastaajat ovat asuneet ulkomailla (vastaajien määrä ): yli 60 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 0-9 vuotta alle 0 vuotta Tuletko asumaan loppuelämäsi nykyisessä kotimaassasi Yksi tämän kyselyn keskeisistä aihepiireistä oli kartoittaa ikääntyvien ulkosuomalaisten tulevaisuuden suunnitelmia. Ovatko he jäämässä asumaan loppuelämäkseen nykyiseen kotimaahansa vai suunnittelevatko he muuttavansa takaisin Suomeen tai jonnekin muualla? Tähän kysymykseen vastasi 09 henkilöä, joista 55 ilmoitti jäävänsä asumaan nykyiseen kotimaahansa ja 54 henkilöä ilmoitti muuttavansa muualle. Kaavio 4. Asutko mahdollisesti loppuelämäsi nykyisessä kotimaassasi (vastaajien määrä 09) Kyllä 55 En Muualle muuttoa harkitsevien pyydettiin kertomaan minne he suunnittelevat muuttavansa. Lähes puolet vastaajista ei ollut vielä varma, tulevatko he muuttamaan ja jos muuttavat niin mihin maahan. Osa vastaajista on myös harkinnut kausimuuttoa, jolloin osa vuodesta vietettäisiin nykyisessä asuinmaassa ja osa vuodesta jossakin muualla. Kaikki 54 vastusta jakaantuivat seuraavasti: - muutan Suomeen 6 - muutan Suomeen tai jonnekin muualle 7 - muutan ehkä Suomeen 5 - ehkä tulen viettämään osan vuodesta Suomessa - ehkä vietän osan vuodesta muualla (muu kuin Suomi) 4 - muutan ehkä muualle /en tiedä vielä (maata ei mainittu) 8 - muutan Espanjaan - muutan Espanjaan tai Kyprokselle

4 4 - muutan Thaimaahan tai Espanjaan - tulen viettämään ainakin puoli vuotta vuodesta eri maissa - haaveilen asuvani eri maissa/maailman alueilla vuoden kerrallaan - muutan Kroatiaan - muutan ehkä Tanskaan - muutan Italiaan - muutan Portugaliin Suurin osa kyselyyn vastanneista vaikutti viihtyvän hyvin nykyisessä kotimaassaan. Sekä Suomeen paluumuuttoa että muualle muuttoa suunnittelevien määrä jäi vähemmistöön. Toisaalta ikääntyminen tuo mukanaan omat haasteensa, jotka vaikuttavat muuttohalukkuuteen. Myös maailman turvallisuustilanteen muutos näkyi vastauksissa: Uuteen maahan muuttaminen 7-vuotiaana ja uuden kielen oppiminen on sekin melko haasteellista, kun ei muistikaan enää ole niin hyvä kuin nuorena. En suunnittele, ellei satu jotain mullistavaa ja joudun esimerkiksi pakolaiseksi. Seuraavaksi käydään läpi kyselyn avoimet kysymykset, joihin siis vastattiin tekstimuotoisesti. Kysymyksillä pyrittiin löytämään tekijöitä, jotka edistävät hyvää vanhuutta ja asioita, joihin toivottiin parannusta, jotta tämä tavoite saavutettaisiin. Kysymykset johdattelivat vastaajia vertaamaan asuinmaataan ja Suomea toisiinsa. Kyselyn aineistoa ei kuitenkaan ole mahdollista ryhtyä purkamaan vastaajien asuinmaiden mukaan, eikä tämän kyselyn tarkoituskaan ole vertailla eri maiden käytäntöjä toisiinsa ja laittaa niitä paremmuusjärjestykseen. Avointen kysymysten aineisto analysoitiin pelkistämällä vastaukset ja lajittelemalla ne eri luokkiin, jolloin vastauksista pystyttiin laatimaan graafiset esitykset.. Mitä hyviä asioita nykyisessä kotimaassasi on, kun mietit ikääntymistäsi Kuten eräs vastaaja tiivisti, hyvä vanhuus koostuu hyvistä ja tärkeistä ihmissuhteista, onnellisesta kodista, riittävästä taloudellisesta turvallisuudesta. Vastaajista suuri osa on asunut pitkään ulkomailla ja integroitunut hyvin asuinmaahansa. Samassa maassa asuvat lapset ja lapsenlapset olivat ylivoimisesti eniten mainittu hyvä asia. He tuovat turvallisuuden tunnetta ikääntyville suomalaisille. Myös useampi perheetön vastaaja korosti, että perheettömän on helppoa elää täällä ja seuraelämä on luontevaa, ja tuttavapiiristä on tullut uusi perhe korvaamaan Suomen sukulaisia. Aikuiset lapset eivät välttämättä jää asumaan vanhempiensa lähelle, jolloin oman kodin ja tutun elämänpiirin merkitys korostuu. Nuoret usein muuttavat ulkomaille työn perässä, joten voi olla mahdollista, että lapset ja lapsenlapset asuvatkin Uudessa Seelannissa, Kanadassa, Australiassa tai

5 5 jossain muualla. Joka tapauksessa en perusta vanhuuttani lasteni varaan, vaikka haluan pitääkin heihin tietysti yhteyttä. Koti on Saksassa ja myös hautapaikka. Omistan talon Suomessakin, jossa asun kesäkuukaudet ja pidän siitä huolta. Vaikka Suomessa ovat kaikki ystävät ja sukulaiset, jään silti mieluimmin Saksaan, jossa olen yksin. Oma talo. Osaan asua täällä. Esim. Suomeen takaisinmuutto toisi sopeutumisvaikeuksia tuntemattomaan maahan, vaikka kielivaikeuksia ei olisikaan. Kaavio 5. Ikääntymiseen liittyvät asiat, jotka ovat hyvin nykyisessä kotimaassa (vastaajien määrä 09) Koti, perhe, ystävät, omaisuus Teveyden- ja vanhustenhoito Elämäntapa, toimiva ja turvallinen yhteiskunta Ilmasto ja luonto Hintataso Suhtautuminen ikäihmisiin Maan sijainti Ruoka, elintarvikkeet Aktiivinen suomalainen yhteisö Eläke ja sairausvakuutus tästä maasta Ei mitään Matkustaminen helppoa, toimiva julkinen liikenne Suomenkieliset palvelut Suomi lähellä Ikääntyessä tarvitaan tasokasta, mutta samalla kohtuuhintaista terveydenhoitoa. Tämän kyselyn mukaan myös turvallinen, mutta samalla rento ja monikulttuurinen asuinympäristö, mahdollisuus harrastaa ja viettää aktiivista elämää ovat avaintekijöitä hyvään vanhuuteen. Ympäristön arvostava suhtautuminen ikäihmisiin takaa arvokkaan vanhuuden. Eläke riittää, kun hintataso on edullinen; tarjolla on kohtuuhintaista asumista ja elintarvikkeita laadusta tinkimättä. Aktiiviseen vanhuuteen liittyy myös mahdollisuus matkustaa. Toimiva ja halpa julkinen liikennne helpottaa elämistä ja eteenkin Keski- ja Etelä-Euroopassa asuvat kehuivat maan sijaintia, jolloin matkustaminen ulkomaille on helppoa ja nopeaa. Miellyttävä ilmasto, jossa on mahdollista ulkoilla ja harrastaa ympäri vuoden pelkäämättä liukastumista ja rasittumatta lumitöistä oli monelle vastaajalle iso plussa. Kyllähän tämän maan vanhusten huolto kestää vertailun muiden maiden kanssa, mutta ainahan korjattavaa on. Ikäihmisiin suhtaudutaan normaalisti, mitään ikärasismia en ole huomannut. Suurin syy etten suunnittelekaan minnekään muuttoa on lapset ja lapsenlapset täällä. Myös tuttavapiiri on täällä, niin miksi enää suunnittelisi minnekään lähtöä.

6 6 Meillä on myös asunto Suomessa, jossa voimme viettää osan vuodesta, niin kauan kuin terveys kestää. Olemme kuitenkin tämän maan sairausvakuutuksen piirissä, niin että jos sairastuu, olemme kai riippuvaisia täkäläisistä lääkäripalveluista. Myös vakiintunut ystäväpiiri on tärkeä, ei ole Suomessa enää sellaista sosiaalista verkostoa mikä tänne on vuosien myötä kasvanut. Toistaiseksi erinomaisesti toimiva terveydenhoito, samoin vanhusten hoito; ikäihmiset ovat normaali osa yhteiskuntaa, vanhuksia ei eristetä.( ). Henkilötuloverotus on vielä inhimillisellä tasolla, ihmisiä kannustetaan tekemään töitä ja ansaitsemaan tuloja. Henkisiä virikkeitä ja harrastusmahdollisuuksia on hyvin paljon. Vapaus on käsin kosketeltavaa. Monikulttuurinen väestö. Myös ikäihmiset liikkuvat paljon ulkona ja harrastuksissa eivätkä nyhjötä vain kotona. Eläkeikäiset saavat paljon kaikenlaisia alennuksia, esim. kaupungin liikennelaitoksen vuosiliput ovat niin edullisia, ettei kaupungissa kannata liikkua omalla autolla jne. Monenlaisia kulttuuritapahtumia on tarjolla yllin kyllin ja ulkoilumahdollisuuksia samoin, ei tarvitse mennä kauaksi etsimään. Erilaiset kaupat, terveyspalvelut ja muut palvelut ovat käden ulottuvilla ja toimivat erinomaisesti. Taloudellisesti paremmat mahdollisuudet tulla toimeen pienelläkin eläkkeellä ihmisarvoisesti. Muutama maininta oli myös maassa tarjolla olevista suomenkielisistä vanhuspalveluista, jotka tuovat turvallisuuden tunnetta ikääntymiseen: Nyt saa suomenkielistä apua. Täällä on Suomi-koti. Vanhemmiten unohtuu ruotsin kielitaito. 4. Mitä parannettavia asioita kotimaassasi on, kun ajattelet ikääntymistäsi? Tämän kysymyksen kohdalla kommentteja tuli kotimaa sanan käytöstä. Seminaarin aihe on Vanhuus ja kaksi kotimaata ja sitä käytettiin myös kyselyn otsikossa. Useissa vastauksissa napakasti kommentoitiin, että kotimaa on Suomi ja tämä on asuinmaa. Mutta vastaavasti muiden kysymysten kohdalla tuli vähintään yhtä monta kommenttia siitä, että nykyinen asuinmaa on myös kotimaa.

7 7 Kaavio 6. Ikääntymiseen liittyvät asiat, jotka voisivat olla paremmin nykyisessä kotimaassa (vastaajien määrä 0) Vanhustenhoidon ja erityissairaanhoidon taso Pieni eläke, riittämätön sosiaaliturva Vanhustenhoito, -palvelut, lääkkeet jne. kallita Suomenkieliset palvelut Viranomaisbyrokratia Kiire, ruuhkat, liikenne Eläkkeen verotus Suhtautuminen ikäihmisiin Julkinen liikenne Sukulaiset kaukana Vanhuksille sopivat asunnot (myös sijainti) Turvattomuus Eläkeläisalennukset Yksinäisyys Liikuntarajoitteisia ei ole huomioida Vapaaehtoistoiminta, yhteisöllisyys Ilmasto Rasismi Talouskriisi Kielivaikeudet (murteet) Kulttuuritapahtumat Eläkejärjestelmän tulevaisuus Ulkomailta saadun eläkkeen verotus Terveyspalveluiden ja vanhustenhoidon saatavuus, hinta ja palveluiden taso sekä jonot erikoislääkärille ovat tämän kyselyn mukaan ulkosuomalaisten keskuudessa globaali huolenaihe. Onko hyvää hoitoa tarjolla sitten kun sitä tarvitaan? Sairaanhoitopalvelujen ja vanhustenhoidon tasossa ja saatavuudessa on monessa maassa parannettavaa ja hoito voi olla kallista. Eläke ei välttämättä yksistään riitä maksullisiin hoitopalveluihin, eikä varsinkaan laitoshoitoon. Osa vastaajista asuu maissa, missä perheellä ja suvulla on velvollisuus hoitaa ikääntyvät perheenjäsenet. Onko edessä yksinäinen vanhuus, jos perhettä ei ole tai lapset asuvat kaukana? Tässä kyselyssä näkyy myös maailmantalouden notkahdus, joka on vaikuttanut ainakin länsimaissa asuvien elämään ja tuonut epävarmuutta tulevaisuuteen. Vanhusten hoito ei ehkä ole paras mahdollinen, mutta en tunne Suomen vanhustenhoitoa sitäkään vähää. Vanhustenhoito ei ole hyvässä kunnossa ja hoitokodit ovat tosi kalliita. Minulla itselläni on kohtalaisen hyvä eläke, joten pärjään silla, mutta koti menisi pian myyntiin, jos hoitokotiin pitää mennä. Minulla ei ole perhettä tai sukulaisia täällä. Täällä olisi huomattavasti enemmän tarvetta palvelutaloille. Pitäisi tarjota vanhuksille enemmän mahdollisuuksia asua kotona tutussa ympäristössä mahdollisimman kauan.

8 8 Jouduin hiljattain seuraamaan vanhuksia osastoilla sairaalassa, ja ellei ole sukulaisia huolehtimassa, vanhukset jäävät todella yksin. Hyväkuntoisille vanhuspotilaille ei ole paikkaa minne mennä ellei itse selviä kotona tai perhe ole huoltamassa, siksipä jäävät sairaalaan liian pitkiksi ajoiksi. Pula vanhainkodeista ja resursseista. Laman takia julkiset virat jäädytetty, pitkät jonot leikkauksiin, tutkimuksiin ja fysioon. Rahalla saa yksityishoitoa mutta se on kallista, ja ellei ole aiemmin otettua yksityistä sairasvakuutusta, mahdotonta maksaa eläkevaroista. Ensihoito-osastot ovat kaaoksessa, vanhukset voivat joutua odottamaan vuorokauden ennen kuin pääsevät edes tutkittavaksi ja päätyvät paareille ensiavun käytäville. Helvetillistä odottelua riittämättömissä tiloissa, ja tätä on jatkunut jo useita vuosia. Perhe kaukana Suomessa, lapset muualla, ystävät vähissä ja etäisyys suomalaisiin tuttaviin. Perhe hoitaa vanhukset, kulttuuriero Suomeen suuri mutta silti Suomi tuntuu turvallisemmalta, kun tulee todella vanhaksi. Huonot yleiset kulkuneuvot. Jos ei pysty ajamaan yksityisautolla, ei pääse kauppoihin eikä palveluihin. Huono sosiaali- ja eläketurva. Huikean kalliit terveydenhuoltokustannukset, ellei ole niin onnekas, että työnantaja on sitoutunut maksamaan terveydenhuoltovakuutuksen eläkkeelle siirryttyä. En ainakaan ole tietoinen, että vanhemmille olisi mitään erityisiä etuja saatavilla, mm. invataksista joutuu maksamaan ja junaliput ovat saman hintaisia kuin muillakin ihmisillä, enempi (tarvitaan) edullisempia harrastusmahdollisuuksia vanhemmalle väelle. Tämän hetken taloustilannekin on samalla lailla jumissa molemmissa maissa. Suomi on ainakin toistaiseksi hieman paremmassa asemassa, mutta tulevaisuus ei sielläkään ole hääppöinen. Todelliset nuoruusvuosien ystävät ovat kuitenkin Suomessa. Sen takia tulisin sinne takaisin, jos en olisi onnellisesti naimisissa täällä. Varmaan paljonkin (parannettavaa), muttei kiinnosta, kun muutan täältä pois heti kuin se vain on mahdollista. Ulkosuomalaisten keskuudessa vanhenemiseen liittyy yksi yhteinen pelko: jos sairastuu dementiaan, opittu kielitaito voi unohtua. Australiassa, Kanadassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa asuville suomalaisille on tarjolla suomenkielisiä palveluja ja tämä selittää sen, että suomenkielisten vanhuspalvelujen riittämättömyyttä kritisoitiin. Puhutaan siitä, että vanhus saattaa unohtaa oppimansa kielen jossain vaiheessa. Ajatus siitä, että jäisin tänne asumaan vanhusten hoitokotiin pelottaa juuri siksi. Jos unohtaa oppimansa kielen ja hoitajat eivät kuitenkaan ymmärrä Suomen kieltä. Suomenkielisiä hoitopaikkoja löytyy hyvin rajoitetusti.

9 9 5. Mitkä asiat taas Suomessa ovat hyvin ja jopa houkuttelevat paluumuuttamaan? Suomi on synnyinmaa, siellä ovat juuret ja suku. Monella Suomi herättää nostalgiaa. Muistellaan lapsuutta ja kaivataan asioita ja aikaa, jota ei enää ole. Huomattava määrä vastaajista (66 henkilöä) totesi, että hän ei joko osaa sanoa tai ei ole mitään, mikä houkuttelisi paluumuuttamaan Suomeen. Eli suurin osa tähän kyselyyn vastaajista ei suunnittele muuttoa takaisin Suomeen (katso sivu ). Kaavio 7. Ikääntymiseen liittyvät asiat, jotka ovat Suomessa hyvin (vastaajien määrä 0) Synnyinmaa, kotimaa, juuret, nostalgia En tiedä, en osaa sanoa, ei mikään Puhdas, kaunis luonto ja vuodenajat (Suomen kesä) Vanhustenhoito, sosiaaliturva, julkiset palvelut Suomen kieli Elämäntyyli, mentaliteetti (rehellisyys), tuttu tapa toimia Toimiva ja turvallinen yhteiskunta Harrastusmahdollisuudet Asumisen taso, hyvin suunnitellut palvelutalot Oma asunto tai mökki Hintataso Ruoka ja elintarvikkeet Julkinen liikenne Sauna Tuttavat, ystäväpiiri Eläke Naisen asema Suhtautuminen vanhuksiin, vanhenemiseen Suomessa saa edullisen matkavakuutuksen Vastauksista piirtyi kuva Suomesta hyvin toimivana ja järjestelmällisenä yhteiskuntana, jossa on hyvä sosiaaliturva. Vanhustenhoidon tasoa, julkisia palveluja ja sosiaaliturvaa kehuttiin. Suomen kaunista ja puhdasta luontoa ja erityisesti Suomen kesää ylistettiin. Suomen kieli, suomalainen tuttu tapa ajatella ja toimia (erityisesti se, että pitää luvatuista asioista kiinni) mainittiin useissa vastauksissa. Suurin osa henkilöistä, jotka eivät suunnitelleet muuttoa Suomeen mainitsivat kuitenkin haluavansa tulla käymään Suomessa kesäisin. Osa vastaajista kertoi omistavansa Suomessa mökin, jossa tulevat viettämään kesät niin kauan kuin kunto sallii, mutta lopullinen koti on muualla. Ja luonnollisesti vastaajien joukossa oli niitä, jotka odottavat eläkkeelle pääsyä ja Suomeen muuttoa. Minusta tuntuu, että Suomessa on senioreille enemmän "ohjelmaa", kunnilla/ kaupungeilla on liikuntapalveluja, vapaa-ajanviettopalveluja. Sukulaiset. Oma kieli, jos opittu kieli häviää sairauden takia.

10 0 Suomessa palvelutaloja on runsaasti. En ole verrannut palvelujen hintatasoa, mutta arvelen Suomessa palvelujen olevan edullisempia. Suomessa luonnonläheinen asuminen on myös houkuttelevaa. Terveydenhoito pelaa, samoin vanhustenhuoltoa on harjoitettu jo vuosikymmeniä ja kaikkeen varaudutaan suunnittelemalla. Enemmän tekemistä kirkon ja bingon lisäksi. Vanhuksia ei Suomessa luokitella avuttomiksi vaan kannustetaan ja tuetaan opiskelemaan, harrastamaan, liikkumaan. Naiset ovat itsenäisiä. Äidinkieli voi myös tulla tärkeäksi jos muistisairaus yllättää, sillä kukaan omasta perheestäni ei osaa suomea. Suomen luontoa ei voita mikään, julkiset liikennevälineet toimivat, harrastusmahdollisuuksia on varattomillekin. Vanhat ystävät ja sukulaiset ovat tukiverkostona Suomessa. Suomi on yksi niistä hyvinvointivaltioista ja tuntuu siltä että asiat aina toimivat hyvin. Hyvät ja siistit kulkuyhteydet paikasta toiseen. Suomalainen ruoka aina maistuu hyvälle. Suomalainen on rehellinen ja vieraanvarainen. Suomessa on paljon vähemmän asukkaita kuin täällä. Suomessa on puhdas ilma ja erittäin kaunis luonto. Helppo hiljentyä missä vaan. Terveydynhuolto on hyvä vaikka kaikessa yritetään säästää. Oma kieli ja oma maa, tilaa hengittää, puhdas luonto, sukulaisuus, lapsuusmaisemat. Yksinkertaisempi elämäntapa ja rehellisempi suhtautuminen kanssaihmiseen, Vähemmän tabuteemoja keskusteluissa. Halvempi hintataso, suomalainen musiikki, vanhusten tanssiminen, kirjastot ja suomalaiset kirjat. Suomalainen puoliso lähtee mukaan. Sairaanhoito lähes ilmaista. Siellä on myös paljon sukulaisia, sisaret ja veli perheineen. Sisarukset ovat Suomessa, oma asunto meren läheisyydessä odottaa asujaa, äidinkieli ja kulttuuri ovat myös tärkeitä. Osaa hoitaa omat asiat. Tietää mihin ottaa yhteyttä. Kieli. Tasokkuus esim. korjauksissa. Jos jotain tehdään se tehdään hyvin ja asia tulee yleensä kerralla kuntoon. Kohtuuhintaiset harrastukset ja monenlainen tarjonta (pappajumppa, lähes ilmaiset uimahallit ym., matkustaminen (VR, linjurit) kohtuuhintaista ja yhteydet toimivat. Sosiaalisesti tulevaisuus tietojeni mukaan on Suomessa turvallisempi. Suomen luonto houkuttelisi sekä suku ja sukulaiset. Myös Suomen hintataso verrattuna tähän korkean elintason maahan. Korkeatasoinen arkkitehtuuri melko uusissa palvelutaloissa ja senioritaloissa. Se, että siellä on syntynyt, tuntuu olevan asia, joka monia houkuttelisi paluuseen, lapsuudenmuistot ja elämän alun historia ja kieli (itselle samoin).

11 Suomessa yhteiskunta huolehtii paremmin ihmisistä. Tuntemani perheettömät suomalaiset vanhukset ovat kaikki muuttaneet Suomeen takaisin viimeistään 80- vuoden iässä. 6. Mitkä asiat Suomessa voisivat olla paremmin ja ehkä jopa estävät sinua paluumuuttamasta eläkepäiviksi Suomeen? Suurin syy siihen, miksi Suomeen muuttoa ei harkita, ovat muualla asuvat lapset ja lapsenlapset. Suomessa käytävä keskustelu vanhustenhoidosta ja sen puutteista selvästi heijastuu myös tämän kyselyn vastuksissa. Suomi on kallis maa, jossa on ankara verotus. Jos Suomen kesä ja luonto ovat asioita, joita ulkomailla kaivataan, niin talvi on se, mitä ei kaivata. Ja jos suomalainen suoruus ja rehellisyys saivat kiitosta, kritiikkiä tuli suomalaisten nurkkakuntaisuudesta ja maahanmuuttovastaisuudesta. Monella ulkosuomalaisella on kesäpaikka maaseudulla ja niin sanottujen syrjäseutujen palvelujen huononeminen on huomattu. Junien ja linja-autojen vuoroja on lakkautettu ja kaupat sekä palvelut ovat keskittyneet asutuskeskuksiin. Kaavio 8. Asiat, joiden takia ei suunnitella paluumuuttoa Suomeen (vastaajien määrä 05) Lapset/lapsenlapset muualla Terveyden- ja vanhustenhoito, sosiaaliturva Hintataso Ilmasto Vieraantuminen Suomesta, ei lähisukulaisia Verotus Koti ja omaisuus ulkomailla Asuminen kallista Byrokratia, negatiivinen ajattelu ja huono ilmapiiri Ulkomaalainen puoliso Ystäväpiiri Ulkomaalaisvastaisuus, suvaitsemattomuus Suhtautuminen ikäihmisiin Pitkät välimatkat, huonot liikenneyhteydet Suomi ei tunnu turvalliselta Palvelukulttuuri Muuttaminen liian hankalaa Ikärasismi Siirtolaispolitiikka Sairausvakuutus toisessa maassa

12 Koen olevani eurooppalainen, jolloin ei ole kyse paluumuutosta takaisin Suomeen vaan vain verotus- ja kotipaikan siirrosta Suomeen. Talous täysin kuralla ja maa on älyttömän kallis, muualla elää paremmin ja halvemmalla. Voisin ajatella asuvani jossain lämpimässä talvikuukaudet ja vain kesäajan Suomessa. Se olisi hyvä vaihtoehto sairastamani reumankin takia. Kokemukset lähipiirissä, että paluumuutto on vaikea. Ensimmäisenä tulee mieleen, että eläkkeelläni en Suomessa edes pystyisi elämään. Eli se jo sinänsä estää paluumuuton. Toiseksi lapset asuvat täällä. Verotus on Suomessa kohtuuttoman ankaraa. Eläkkeisiin esim. ei tehdä indeksikorotuksia. Pääsy julkiseen terveydenhoitoon aivan liian hidasta ja joustamatonta. Maksamilleni veroeuroille en saa vastinetta Suomesta. Dokumentit ja ystävien kertomukset suomalaisesta vanhustenhoidosta puistattavat. Jouduttuani seuraamaan omien vanhempieni vanhenemista ja heidän kokemuksiaan Suomen terveyden- ja vanhustenhoidosta, en tosiaankaan halua itselleni samanlaisia kokemuksia. Suomi on kallis maa ja eläkkeet eivät ole huippuluokkaa. Puolison suomenkielentaidottomuus voi olla suuri haitta. Omaisuusasiat voivat olla vaikeita järjestää varsinkin vanhempana. Hinnatkin tuntuvat olevan korkeampia kuin Keski-Euroopassa. Täällä on iso omistusasunto ja erillinen puutarhatalo ja muu omaisuus, Suomessa vain kesämökki. Ainut lapsi siis asuu täälläpäin, joko samassa maassa tai naapurimaassa. Täällä on myös elämän "keskipiste" eli suuri ystävä/tuttavapiiri, monet aktiiviset harrastukseni ja jokapäiväinen aktiivinen toiminta. Suomessa pitäisi taas alkaa alusta eli ruveta etsimään ystäviä ja harrastustoimintaa; lisäksi keskieurooppalainen elämänrytmi, liikkuvampi elämäntapa, avoimempi elämänasenne jne. tekevät elämän mukavaksi! Vuokralla asuminen ja omistusasunnot ovat kalliimpia paikoilla, joissa on hyvät palvelut ja kulttuuritarjonta. Talvi on pitkä ja kylmä. Suomessa on oma mökki, jossa on kiva käydä kesällä ja tavata sukulaisia, mutta pitkä syksy, kylmä talvi ja pitkä viileä kevät eivät houkuta eikä myöskään Suomen hintataso. Suomalaiset ovat muuttuneet myös agressiivisemmiksi ja suvaitsemattomimmiksi kuin aikaisemmin. Suomessa on kai monet asiat ihan hyvin, mutta paluumuutto ei houkuta. Ilmasto, pimeys ja terveydenhuolto eivät ole ihan niin kuin muualla. Eläminen on kallista Suomessa, ruoka maksaa paljon eikä ole aina tuorettakaan, kuten muovipusseissa myytävä leipä. Kaikki on kaukana, matkat muualle kestävät kauan ja maksavat paljon. Keski-Euroopassa naapurimaahan voi olla muutaman tunnin ajomatka. Suomessa käydessäni huomaan että suomalaiset eivät ole tyytyväisiä vanhusten terveydenhoitoon eikä mahdollisuuksiin päästä viihtyisiin hoitopaikkoihin (jos ei ole varaa yksityiselle puolelle). Ilmaston ja ihmisten viileys myös harmittaa sikäläisiä, joten se ei päätöksen tekoa helpota.

13 7. Jos suunnittelet muuttavasi nykyisestä asuinmaastasi eläkepäiviksi muualle kuin Suomeen, miksi muutat/suunnittelet muuttavasi tähän maahan? Vastaajia pyydettiin kertomaan, jos he suunnittelivat muuttavansa eläkepäiviksi muualle kuin Suomeen (katso sivu.). Heitä pyydettiin myös erittelemään miksi he harkitsivat muuttavansa tähän maahan. Tähän kysymykseen tuli 49 vastusta, joista 0 todettiin että muuttosuunnitelmia ei ole. 48 vastaaja ilmoitti harkitsevansa muuttoa muualle seuraavista syistä (osa vastaajista luetteli useamman syyn muuttoonsa): - ilmasto 8 - edullinen hintataso - lapset ja lapsenlapset asuvat siellä 8 - verotus 5 - harrastusmahdollisuudet, aktiivinen elämäntapa, ilmapiiri 4 - siellä on suomalainen yhteisö - kulttuuri ja kiinnostus maata kohtaan - paremmat palvelut - sukulaisia ja tuttavia asuu siellä - siellä oleva asunto - suhtautuminen ikäihmisiin - turvallisempi maa - puoliso haluaa muuttaa sinne 8. Oletko huomannut suhtautumisesi nykyiseen kotimaahasi ja Suomeen muuttuvan ikääntymisen myötä? Miten se on muuttunut? Lopuksi kyselyyn osallistujat joutuivat arvioimaan, onko heidän suhtautumisensa Suomeen ja nykyiseen kotimaahan mahdollisesti muuttunut ulkomailla asuttujen vuosien aikana. Kysymykseen vastasi 05 henkilöä ja vastukset on karkeasti jaettavissa kuuteen ryhmään: Kaavio 9. Miten suhtautuminen Suomeen ja nykyiseen kotimaahan on muuttunut ulkomailla asuttujen vuosien aikana (vastaajien määrä: 05) Suomi tuntuu vieraammalta 69 Suhtautuminen Suomeen pysynyt ennallaan 57 Suhtutuminen Suomeen muuttunut realistisemmaksi 4 Suomi on entistä tärkeämpi, koti-ikävä kasvanut 9 Olen nyt suvaitsevampi Suomea ja asuinmaatani kohtaan 5 Viihdyn molemmissa maissa, mutta en ole kotona kummassakaan

14 4 8.. Suomi tuntuu vieraammalta Pitkään ulkomailla asutut vuodet ovat muokanneet identiteettiä ja enää ei olla pelkästään suomalaisia. Suomi on muuttunut, eikä välttämättä hyvään suuntaan, mikä herättää jopa pettymyksen tunteita synnyinmaata kohtaan. Suomeen muuttoa ei enää suunnitella ja useissa vastuksissa todettiin, että nykyinen asuinmaa tuntuu kotimaalta ja Suomen lomalla ollaan turisteja. En ole enää oikeastaan suomalainen, vaan ulkosuomalainen. Epäröin sopeutuisinko suomalaiseen nykymentaliteettiin. En enää koskaan kaipaa Suomeen enkä tarvitse mitään suomalaista. Ennen lauloin yksin suomalaisia joululauluja ja toin ruisleipää sieltä laukun täydeltä. Ikävä sanoa mutta monet asiat Suomessa näyttäytyvät nykyään minulle hieman negatiivisena. Hintataso korkea, palvelukulttuuri lapsen kengissä, ilmasto epämukava, ihmiset töykeitä ja epäkohteliaita, hinta - laatu -suhde useissa asioissa vinksallaan, paljon negatiivisuutta ilmassa. Lähes kaikki vanhuksiin kohdistuva uutisointi puistattaa. Ajattelin ennen että palaan Suomeen eläkeikäisenä, mutta mieleni on muuttunut täysin tuon asian suhteen. Suuri muutos tapahtui vanhempien kuoltua ja Suomen lapsuudenkodin kadottua. Ei enää mennä käymään lomalla 'kotona' vaan mennään kyläilemään. Suomessa on kiva käydä viikon lomalla. Ihanan tuttu, nostalginen olo, mutta nykyään olen suomea puhuva turisti kun lomailen Suomessa. Joskus yllätyn asioitten menosta Suomessa kun luen niistä, mutta silloinkaan ei ole enää paljoakaan merkitystä minulle ja hyväksyn ne ilman sen suurempia kyselyjä. Suomi on muuttunut ja niin olen minäkin. Suhtautumiseni uuteen kotimaahani muuttui kaikkein eniten ensimmäisinä vuosinani täällä, jolloin vähitellen tutustuin tähän maahan ja ihmisiin ja opin maantavoille ja tunsin oloni tosi kotoiseksi. Viihdyn siis erinomaisesti enkä kaipaa "pimeään Pohjolaan" jököttämään. Ennen olin vahvasti sitä mieltä, että kun pääsen eläkkeelle, muutan Suomeen. Suomella tarkoitin sitä Suomea, mistä lähdin ja miksi sitä maata luulin, kun työelämän aikana ei ollut mahdollisuutta olla kaikissa muutoksissa mukana, mitä Suomi on kokenut näinä vuosina. Siis minulla oli melko ruusuinen käsitys synnyinmaastani. Nyt eläkkeellä olon aikana minulla on mahdollisuus olla pitkiä aikoja Suomessa, jolloin nykysuomi on tullut tutuksi. Olen sitä mieltä, että vanhuksella on nykyisessä kotimaassani parempi olla kuin Suomessa, paremmat palvelut ja hyvin toimiva terveydenhuolto ym., jotenka en ole muuttamassa Suomeen. Suomi tuntuu vieraammalta kuin ennen ja vastaavasti tämä maa tutummalta. Suomalaista huumoria on nykyään vaikea ymmärtää (Duudsonit, munamiehet yms.) ja agressiivista suhtautumista muualta tulleisiin. Olemme kokonaan suomalainen perhe täällä, joten mistään rasismista ei voi olla kysymys. Jo auton vierasmaalainen rekisteri ärsyttää joitakin (Suomessa). Toki molemmissa maissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta niitä ei voi vaihtaa. Joko ne hyväksyy tai ei, itse voi aina

15 5 muuttua. Suomeen on aina kiva tulla, mutta kotiinkin on aina kiva palata Suomen loman jälkeen. Suomalaisia ihmisiä on mukava tavata myös maailmalla. Omista juuristaan pitää olla ylpeä. Nuorempana ajattelin, että haluaisin, että minut haudataan Suomeen. Nyt minulla on jo hautapaikka täällä odottamassa ja kaikki valmisteltu viimeistä matkaani varten. Asuinmaastani on tullut todella kotimaani. Suomessa käyn mielelläni lomalla. Minulla on juuret Suomessa, mutta oksat puuhuni ovat kasvaneet täällä ulkomailla. Kokemusmaailmani eroaa niin suuresti Suomen ystävieni näkemyksistä, että koen usein olevani Suomessa hiukan outo lintu. 8.. Suhtautuminen Suomeen pysynyt ennallaan Vaikka maailma ympärillä muuttuu, tunne omasta suomalaisuudesta on säilynyt vahvana ulkomailla asuttujen vuosien läpi. Suomi on kotimaa riippumatta siitä onko suunnitelmissa muuttaa takaisin Suomeen tai jäädä loppuelämäksi asumaan ulkomaille. Koen olevani suomalainen, vaikken asukaan Suomessa enkä suunnittele palaavani sinne. En ole sen kummemmin ikääntymisen myötä huomannut suhtautumisen muuttumista. Suomessa on kiva käydä, siellä on vielä sukulaisia ja ystäviä. Ei oikeastaan ole muuttunut miksikään mutta Suomi on muuttunut ja suomalainen elämä on opittava uudestaan. En katso sitä mitenkään hankalaksi vaan mielenkiintoiseksi. En tunne juurtuneeni tänne niin hyvin että kannattaisi elää loppuelämä täällä. Kaipaan Suomea, ystäviä ja sukulaisia, omaa kieltäni ja kulttuuria, KUULUMISTA johonkin. Haluaisin vielä perehtyä oman maani historiaan ja kulttuuriin. Muita sukulaisia minulla ei täällä ole edes miehen puolelta, ja ystäviäkin vähänlaisesti, joten lähtö olisi helppoa. Kyllä se on mielessä koko ajan. Kyllä kotimaa on edelleenkin ykkönen. Ei suhtautumiseni kotimaahan ole muuttunut. Toistaiseksi ei erityisiä muutoksia suhtautumisessa nykyiseen kotimaahani tai Suomeen. Olen jo kauan sitten oppinut ymmärtämään, että molemmissa maissa ja kulttuureissa on paljon yhteisiä piirteitä ja hyviä asioita. Erilaisiin tapoihin ja kulttuuriin oppii suhtautumaan, kun on positiivisesti asennoitunut tilanteeseen. Mikään ei ole muuttunut. Olen suomalainen ja pysyn. Työni olen tehnyt isänmaani hyväksi ulkomailla. Suomen luonto ja luonnonläheinen elämäntyyli vetävät tosin myös puoleensa. Sitä täällä kaipaa, vaikka talvi- ja kesälomat Alpeilla korvaavat omalla tavallaan luonnonkaipuun. Suhtautumiseni nykyiseen kotimaahani ja Suomeen eivät ole muuttuneet ikääntymiseni myötä. Sen sijaan usein ihmissuhteet muuttuvat vuosien saatossa. Ihmissuhteiden säilyminen on usein meistä itsestämme kiinni ja etenkin riippuvainen

16 6 juuri hänestä, joka on muuttanut pois kauemmaksi, kuten minä 40 vuotta sitten. Omien vanhempieni kuoleman jälkeen olen huomannut, miten tärkeää on tuntea omat juurensa ja jopa "uustutustua" paremmin sukulaisiin, joihin ei aina ehtinyt ottaa yhteyttä, kun lapset olivat pieniä. Suomi on minulle edelleen hyvin tärkeä maa ja olen kiitollinen, että minulla on ollut mahdollisuus tulla Suomeen joka vuosi ja erityisesti kesällä näiden 40-vuoden aikana. Puolisoni on opetellut vaikean suomen kielemme ja tulee sillä hyvin toimeen sukulaisteni kanssa ja voisi jopa asua Suomessa, mutta vain kesäisin! Suomi on kehittynyt hyvin paljon näiden 40 vuoden aikana ja siitä olen iloinen. Vuosien mukana koen yhä useammin, miten rikasta elämä voikaan olla, kun on kaksi sydämen kotimaata ja kaksi kulttuuria. 8.. Suhtautuminen Suomeen muuttunut realistisemmaksi Suhtautuminen Suomeen on säilynyt positiivisena, mutta ulkomailla asuttujen vuosien aikana se on saanut uusia vivahteita, eikä maailmankuva ole enää yhtä mustavalkoinen. Suomi ei ole enää maailman paras maa ja omaan aikaisempaan suomalaisuuden korostamiseen suhtaudutaan nyt positiivisella huumorilla. Vaikka suhtautuminen Suomeen on muuttunut realistisemmaksi, tämän ryhmän vastuksissa ei ole havaittavissa selvää vieraantumisen tunnetta Suomesta. Alkuvuosina piti kaikki kotona olla suomalaista. Oli sellainen tavallinen luulo, että vaan Suomessa osataan! Vuosien varrella on oppinut että joka maassa osataan. Ei tarvitse kaikkea tuoda Suomesta sillä täälläkin saa kaikkea. Puuroriisiäkin saa täältä ja eihän se riisi Suomessa kasva! Niin, oikeeta hapanleipää pitää tuoda Suomesta ja joitakin erilaisia suomalaisia nostalgisia herkkuja. Syntymämaan ja kotimaan hyviä ja huonoja puolia voi tietysti loputtomasti verrata, mutta omien päätösten ja valintojen kanssa on jokaisen kuitenkin elettävä positiivisesti, ettei turhaan pilaa elämäänsä katumalla ja katkeroitumalla. Suomi on kehittynyt ja muuttunut tietysti niin kuin muutkin maat. ( ) En ole vielä päättänyt muutanko täältä vai ei. Sellainen päätös ei ole ainoastaan taloudellinen, vaan pitkälti myös tunneasia. Asuinmaani näen nykyään reaalisesti virheineen ja hyvine puolineen. Samoin on kyllä käynyt myös Suomen suhteen. Ei ole helppo aina "sulattaa" sitä, kuinka asioita hoidetaan Suomessa - entisessä kotimaassa, jota aikaisemmin ehkä puolustelin nykyistä enemmän. Olen huomannut. Suomi ei ole enää se maailman paras maa. Se on synnyinmaani ja siellä asuu vielä äitini ja sisarukset. Siellä on ihana käydä, lomailla kesällä mökillä, syksyllä ja talvella Lapissa. Tietysti Suomi kuitenkin aina on maa, josta olen ylpeä, ja mainostan aina sitä rakkaana synnyinmaana! Suhtautuminen asuinmaahani on muuttunut vuosien kuluessa myönteisemmäksi. Integroituminen on tapahtunut hyvin. Silti Suomi pysyy synnyinmaana kotimaa numero ykkösenä. Tietysti Suomessakin on tapahtunut paljon muutoksia 40 vuoden aikana, kun olen ollut sieltä pois. Arvelen eläväni nyt tyytyväisenä nykyisessä asuinmaassani.

17 7 Olen tietoinen niistä hyvistä asioista, joita tässä maassa on, mutta myös negatiivisistä puolista. Samoin suhteeni Suomeen on realistinen eli näen sielläkin sekä hyvät että huonot puolet. Ja niin on hyvä!! Suhtaudun kriittisemmin entiseen kotimaani, mutta myös asuinmaani ihmisiin. Ihailen entistä enemmän Suomen luontoa, ilman puhtautta, rauhaa. Olin alkuaikoina melko kritiikitön Suomen suhteen. Nykyään osaan nähdä sekä huonot että hyvät puolet kummassakin kotimaassa. Enemmän ikävä Aleksis Kiven kuvaamaa suomalaisuutta. Meille on aina uskoteltu Suomen olevan maailman paras maa milloin missäkin asiassa. Enää en usko näitä väitteitä; olen huomannut, että hyvää ja parempaa ja parasta on muuallakin. Hieman nostalgisemmaksi muuttunut joiltain osin ja kaipaa asioita, joita ei varmaan enää Suomessa edes ole. Toisaalta kuitenkin samalla kriittisemmäksi, kun on huomannut asioita ja suhtautumista, joka on täällä paljon paremmin kuin koskaan Suomessa. Olen huomannut Suomessa aika monia epäkohtia. Toisaalta olen oppinut arvostamaan asuinmaani suurta auttamisen halua ja yleensäkin erilaisuuden hyväksyntää Molemmat maat ovat muuttuneet huimasti vuodessa. Välillä Suomeen muutto vaikutti houkuttelevalta mutta nykyiset leikkaukset julkisen sektorin palveluista ja siten laadusta mahdollisesti tinkiminen voi tehdä muuttohaluihin vähennyksen. Nyt joka tapauksessa asia ei ole vielä ajankohtainen minulle. En ole enää se lippua liehuttava suomalainen ja tuntuu joskus jopa naurettavalta, kun Suomessa joka paikassa toitotetaan, miten Suomi sitä ja Suomi tätä ja miten suomalainen luonto, marjat, sienet ym. ovat niitä maailman parhaita. Mietin miten marjat mahtavat kypsyä Ruotsissa, Norjassa, Pohjois-Venjällä tai Kanadassa? Eikö sielläkin ole sama kesäaurinko kypsyttämässä marjoja? Suomessa on tosi vaikea puhua asioista hiukankin kriittisemmin - se on monien mielestä jo melkein riita, jos on eri mieltä. Keskustelua, jossa ollaan eri mieltä asioista, ei synny ja se on juuri sitä kaikkein parasta, koska siinä oppii miettimään omaa mielipidettään. Eli ihmetyksen aiheita riittää. Onneksi löytyy vielä ystäviä Suomessa, joiden kanssa on vielä hyvä ja helppo olla. Osittain suhtautuminen on realistisempaa, osittain vanhat tuttavuudet tulevat tärkeämmäksi, koska heidän kanssaan voi muistella lapsuuden ja nuoruuden aikoja Suomi on entistä tärkeämpi, koti-ikävä kasvanut Suomi on tullut vuosinen kuluessa entistä tärkeämmäksi, kaipuu ja ikävä Suomeen on kasvanut. Suomi on kotimaa. Olen huomannut enemmän Suomessa ollessani viihtyväni siellä ja tunnen aikaisempaa enemmän yhteydenkuuluvaisuuden tunnetta suomalaisten kanssa.

18 8 Tunnen useammin kaipaavani asioita mitä tein Suomessa ollessani mitkä puuttuvat täältä. Ikääntymiseni myötä Suomi on tullut minulle tärkeämmäksi - kuin nuorempana. Syytä siihen en osaa sanoa, - sillä olen ihan tyytyväinen ja onnellinen nykyiseen elämäntilanteeseenikin. Onko niin, että huonot asiat unohtuvat ja hyvät vain paranevat? Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän kaipaan Suomea, suomalaisia, Suomen luontoa ja ihmisten välistä rehellistä kommunikointia. Iän myötä sisarukset tulevat tärkeimmiksi ja kulttuuri, kieli mukaan luettuna tuntuvat nyt tärkeiltä. Todellakin suhtautumiseni kotimaahan on muuttunut suuresti. Se on tullut entistä rakkaammaksi ja tärkeämmäksi. Arvostan suuresti kaikkea kotimaatani koskevaa. Olen ylpeä, että olen suomalainen. Suomi ja suomalaisuus ovat tulleet lähemmäksi sydäntä. Kotimaan kaipuu on herännyt. Uudessa kotimaassakin hakeutuu enenemässä määrin täkäläisten suomalaisten pariin. Kaipuu Suomeen on kasvanut, mutta ovatkohan kuvat kuitenkin liian ruusuisia? Ei lapsuusajan Suomea enää ole. Suomi on käynyt jollakin tapaa rakkaammaksi, suomalainen yhteiskunta on muuttunut vuosikymmenien ajoissa kansainvälisemmäksi, mikä on tietysti positiivista suurin osin! Arvostaa enemmän omaa maata kuin nykyistä, vaikka tiedänkin että se on valtavasti muuttunut. Tulen löytämään kotimaani muuttuneena, mutta se on silti kotimaani. Suomen luontoa niin kesällä kuin talvella arvostan nykyisin enemmän kuin Suomessa asuessani. Suomi on ihannemaa, kaikki toimii. Suhtautuminen muuttuu varsinkin jos elät yksin. Suomi on koti. Suomesta on muuttunut kuva ruusuisemmaksi (kuin ehkä todellisuus on). Ulkomailla pitkään asuneena koen Suomessa asioiden ja kielen muuttuneen tänä aikana, mutta yhteydenpito vanhojen ystävien kanssa on säilynyt ja heidän kauttaan olen tietoinen paljosta, miten Suomessa tänä päivänä eletään. Koen lomalla Suomessa ollessani asiat hiukan kuin silkkihanskoin, siis kauniimpina kuin ne tosiasiassa usein ovatkaan. Tässä vaiheessa minulla ei vielä ole omia kokemusta, miten sitten, jos joudun esimerkiksi täällä vanhainkotiin. En osaa VIELÄ kuvitella, mitä sitten, kun... Vaikka olenkin mukautunut hyvin uuteen kotimaahani, vierauden tunne ei häviä, niin kuin olin odottanut. Kaipaus "palata juurilleen" voimistuu vuosi vuodelta. Luulen kuitenkin, että tuo kaipaus suuntautuu enemmänkin vanhoihin aikoihin kuin

19 9 maantieteellisesti Suomeen Olen nyt suvaitsevampi Suomea ja asuinmaatani kohtaan Molemmissa maissa on sekä hyviä että huonoja puolia ja tunnetasolla kahden kotimaan välillä on saavutettu eräänlainen tasapaino. Asuminen ulkomailla on lisännyt suvaitsevaisuutta. Olen oppinut huomaamaan, että molemmissa maissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Suhtaudun suvaitsevammin molempien maitten huonoihin puoliin. Kulttuurien erot ja niiden sävyt tulevat tarkemmin esiin, kun asuu pitempään muualla. 8.6 Kahden maan välille jääneet Osa vastaajista on jäänyt kahden maan välimaastoon. Asuinmaahan ei olla täysin kotiuduttu, mutta Suomikin on jo vieras maa. Tähän tilanteeseen on kuitenkin sopeuduttu. Olen kotonani molemmissa enkä kotona kummassakaan. Olen vieraantunut Suomesta mutta en myöskään täysin kotiutunut tänne uuteen kotimaahan. Olen puusta pudonnut lehti, kuljen joukossa joutoväen, uneksin siitä puusta ja sen juurella kirveen näen. 9. LOPUKSI Hyvää vanhuutta kahden kotimaan suomalaisilla edesauttaa: Sosiaaliset verkostot (lapset, perhe ja ystäväpiiri) Hyvät vanhuspalvelut ja toimiva sairaanhoitojärjestelmä Mahdollisuus arvokkaaseen vanhuuteen (suhtautuminen vanhuksiin) Mahdollisuus aktiiviseen ikääntymiseen (harrastukset, kulttuuritarjonta) Mahdollisuus liikkua ja matkustaa Suomeen ja muualle (toimiva julkinen liikenne, kohtuulliset etäisyydet) Riittävä toimeentulo (riittävä eläke ja kohtuulliset elinkustannukset) Tunne kuuluvansa johonkin Miellyttävä elinympäristö ja ilmasto Muu, mitä?

20 0 LIITE. Senioriseminaari 05 Senioriseminaari 05: Vanhuus ja kaksi kotimaata järjestetään Ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä Helsingissä torstaina Senioriseminaaria varten keräämme tällä kyselyllä tietoa ulkomailla asuvien suomalaisten eläkepäivien suunnitelmista. Toivomme, että vastaat kyselyyn, jos asut ulkomailla olet +55-vuotias olet eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle lähivuosina Kyselyyn vastataan anonyymisti.. Missä maassa asut nyt?. Miten monta vuotta olet asunut ulkomailla? Jos olet asunut useassa maassa, erittele sulkuihin kuinka monta vuotta olet asunut eri maissa. Esimerkki: 0 (Ruotsi, Englanti 5, Espanja ). Tuletko mahdollisesti asumaan koko loppuelämäsi nykyisessä kotimaassasi? Kyllä En, vaan muutan/suunnittelen muuttavani (minne?):

21 4. Mitä hyviä asioita nykyisessä kotimaassasi on, kun mietit ikääntymistäsi (esim. hyvä vanhustenhoito, suhtautuminen ikäihmisiin, perhe ja sukulaiset asuvat maassa)? 5. Mitä parannettavia asioita kotimaassasi on, kun ajattelet ikääntymistäsi? 6. Mitkä asiat taas Suomessa ovat hyvin ja jopa houkuttelevat paluumuuttamaan? 7. Mitkä asiat Suomessa voisivat olla paremmin ja ehkä jopa estävät sinua paluumuuttamasta eläkepäiviksi Suomeen? Vai onko muita syitä, joiden takia et suunnittele paluumuuttavasi Suomeen (esim. Suomen ulkopuolella asuvat lapset ja lapsenlapset tai koti ja omaisuus muualla)? 8. Jos suunnittelet muuttavasi nykyisestä asuinmaastasi eläkepäiviksi muualle kuin Suomeen, miksi muutat/suunnittelet muuttavasi tähän maahan? 9. Oletko huomannut suhtautumisesi nykyiseen kotimaahasi ja Suomeen muuttuneen ikääntymisen myötä? Miten se on muuttunut?

Kul uurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja nro 42

Kul uurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja nro 42 Kul uurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja nro 42 ISBN 978-951-29-5438-4 (Painettu/Print) ISBN 978-951-29-5439-1 (Sähköinen/Pdf) ISSN 1459-8469 Toim. Outi Tuomi-Nikula Riina Haanpää Tarja Laine

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute

Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute - Hei! Haluaisin kertoa Lautturin päiväkodista. Lapseni on joutunut käymään muutosten ja muuttamisten takia viittä eri päiväkotia. Lautturi on ollut näistä kirkkaasti

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

Toimittanut Sanna Sivonen. Tuttu vieras kotimaa. Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen. FinnWID - Naiset kehitystyössä ry

Toimittanut Sanna Sivonen. Tuttu vieras kotimaa. Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen. FinnWID - Naiset kehitystyössä ry Toimittanut Sanna Sivonen Tuttu vieras kotimaa Suomeen paluu kehitysmaassa asumisen jälkeen FinnWID - Naiset kehitystyössä ry Tuttu vieras kotimaa SUOMEEN PALUU KEHITYSMAASSA ASUMISEN JÄLKEEN FinnWID -

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 Sisällys Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 2.1 SIJAINTI, PINTA-ALAT JA ASUKASTIHEYDET 17 2.2 VÄKILUVUN KEHITYS JA KIELISUHTEET 17

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset Marja Tiilikainen Menestyvät maahanmuuttajanaiset Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 33-2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09) 228 050 pop.inst@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu 1 2 Kuva: Taru Kalvi MURROS 2. NUMERO Sisältö 04 Pääkirjoitus: Aikuiseksi tulemisen haasteet 05 Askel baariin vai velvollisuuksien maailmaan? 06 Alkoholi on myrkky, mutta miksi sitä käytetään? 08 Hei,

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA

SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA SUOMENKIELINEN VANHUSTYÖ MAAILMALLA Yhteisökartoitus kolmannen sektorin tukihankkeiden käynnistämiseksi Juhana Malme Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Kirstinkadun yksikkö Sitä

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011

Hämeenlinna. - Varhaiskasvatus 2011 1 Hämeenlinna - Varhaiskasvatus 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluita?. 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

Marjo Hänninen SUOMI-LOMIEN MERKITYKSET ULKOSUOMALAISILLE MONIPAIKKAISUUDEN NÄKÖKULMASTA. Pro gradu -tutkielma. Matkailututkimus.

Marjo Hänninen SUOMI-LOMIEN MERKITYKSET ULKOSUOMALAISILLE MONIPAIKKAISUUDEN NÄKÖKULMASTA. Pro gradu -tutkielma. Matkailututkimus. Marjo Hänninen SUOMI-LOMIEN MERKITYKSET ULKOSUOMALAISILLE MONIPAIKKAISUUDEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Suomi-lomien

Lisätiedot

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS 20-vuotisjuhlanumero 2011 www.talkoorengas.fi Kaupunginjohtaja käy vierailulla Talkoorengas ennen, nyt ja tulevaisuudessa Eläkeläisen pitkä taival Zazen

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti SUPLIIKKI 1/2005 Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Styvfamiljerna I Finland rf (SUPLI) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Kiekkokuume. leviää Tanskassa sivut 18 20. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6 11. s. 12 14. s. 26 27

Kiekkokuume. leviää Tanskassa sivut 18 20. Euroopan komission Suomen edustuston lehti. s. 6 11. s. 12 14. s. 26 27 Euroopan komission Suomen edustuston lehti 1 2007 Kuka huolehtisi Euroopan vanhuksista? s. 6 11 Komissaari: EU-tabut romukoppaan s. 12 14 1 Liikkuvuus EU:n parasta antia lukiolaiselle s. 26 27 Kiekkokuume

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 MONI Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 1 Esiselvitys: Suvi Kaljunen Taitto ja kuvitus: Asta Graphics c 2014 Arvoisa lukija, kädessäsi on Maaseudun Sivistysliiton toteuttaman

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot