SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SENIORISEMINAARI 2015: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA. Taustakyselyn yhteenveto. 1. Taustaa"

Transkriptio

1 SENIORISEMINAARI 05: VANHUUS JA KAKSI KOTIMAATA Taustakyselyn yhteenveto. Taustaa Suomalaiset Seniorit Maailmalla, SuSeMa työryhmä, jossa ovat edustettuina Kirkkohallituksen Ulkoasiain Osasto (KUO), Suomen Merimieskirkko ry, Siirtolaisuusinstituutti ja Suomi-Seura ry, päätti syyskuussa 04 järjestää Ulkosuomalaisparlamentin istunnon 05 yhteydessä senioriseminaarin teemalla Vanhuus ja kaksi kotimaata. Seminaaria varten päätettiin kerätä tietoa ulkomailla asuvien suomalaisten eläkepäivien suunnitelmista. Kyselyn kohderyhmäksi rajattiin vähintään 55 vuotta täyttäneet ulkomailla asuvat suomalaiset, jotka ovat eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle lähivuosina. Kyselyllä kartoitettiin, missä maassa he suunnittelevat viettävänsä eläkepäivänsä, käsityksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat hyvään vanhuuteen ja onko heidän suhteensa Suomeen ja asuinmaahan muuttunut ikääntymisen myötä... Kyselyn toteuttaminen Suomi-Seura toteutti kyselyn Webropol-ohjelmalla ja se avattiin Tarkoitus oli sulkea se jo 6.. mutta maailmalta tulleen palautteen myötä kysely oli auki helmikuun 05 loppuun saakka. Kyselylomakkeella, joka löytyy tämän yhteenvedon lopusta, oli yhdeksän kysymystä, joista suurin osa oli ns. avoimia kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata. Kyselykutsu lähetettiin sähköpostitse Suomalaiset Seniorit Maailmalla -työryhmän jäsenille, Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehille, Suomi-Seuran senioriverkostolle ja tukihenkilöille sekä kuukausitiedotteen (SUTINAT) kautta ulkosuomalaisjärjestöille. Lisäksi kyselystä tiedotetiin Suomi-Seuran kotisivuilla ja Facebookissa... Tietoja vastaajista Kyselyyn tuli vastausta 7 maasta (katso sivu, kaavio ). Yli puolet vastaajista asui Saksassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa.

2 Maa, lukumäärä Kaavio. Vastaajat asuinmaittain (vastaajien määrä ): Saksa Ruotsi Iso-Britannia Sveitsi Ranska Espanja Italia Yhdysvallat Kreikka Australia Belgia Itävalta Norja Turkki Irlanti Kanada Portugal Suomi Costa Rica Malesia Singapore Thaimaa Unkari Vastaajia pyydettiin listaamaan kaikki ulkomaat, joissa he ovat asuneet ja erittelemään kuinka monta vuotta he ovat asuneet missäkin maassa. Lisäksi heitä pyydettiin kertomaan kuinka monta vuotta he ovat kaiken kaikkiaan asuneet Suomen ulkopuolella. Kaavio. Kuinka monessa maassa vastaajat ovat asuneet (vastaajien määrä )

3 Kaavio. Kuinka monta vuotta vastaajat ovat asuneet ulkomailla (vastaajien määrä ): yli 60 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 0-9 vuotta alle 0 vuotta Tuletko asumaan loppuelämäsi nykyisessä kotimaassasi Yksi tämän kyselyn keskeisistä aihepiireistä oli kartoittaa ikääntyvien ulkosuomalaisten tulevaisuuden suunnitelmia. Ovatko he jäämässä asumaan loppuelämäkseen nykyiseen kotimaahansa vai suunnittelevatko he muuttavansa takaisin Suomeen tai jonnekin muualla? Tähän kysymykseen vastasi 09 henkilöä, joista 55 ilmoitti jäävänsä asumaan nykyiseen kotimaahansa ja 54 henkilöä ilmoitti muuttavansa muualle. Kaavio 4. Asutko mahdollisesti loppuelämäsi nykyisessä kotimaassasi (vastaajien määrä 09) Kyllä 55 En Muualle muuttoa harkitsevien pyydettiin kertomaan minne he suunnittelevat muuttavansa. Lähes puolet vastaajista ei ollut vielä varma, tulevatko he muuttamaan ja jos muuttavat niin mihin maahan. Osa vastaajista on myös harkinnut kausimuuttoa, jolloin osa vuodesta vietettäisiin nykyisessä asuinmaassa ja osa vuodesta jossakin muualla. Kaikki 54 vastusta jakaantuivat seuraavasti: - muutan Suomeen 6 - muutan Suomeen tai jonnekin muualle 7 - muutan ehkä Suomeen 5 - ehkä tulen viettämään osan vuodesta Suomessa - ehkä vietän osan vuodesta muualla (muu kuin Suomi) 4 - muutan ehkä muualle /en tiedä vielä (maata ei mainittu) 8 - muutan Espanjaan - muutan Espanjaan tai Kyprokselle

4 4 - muutan Thaimaahan tai Espanjaan - tulen viettämään ainakin puoli vuotta vuodesta eri maissa - haaveilen asuvani eri maissa/maailman alueilla vuoden kerrallaan - muutan Kroatiaan - muutan ehkä Tanskaan - muutan Italiaan - muutan Portugaliin Suurin osa kyselyyn vastanneista vaikutti viihtyvän hyvin nykyisessä kotimaassaan. Sekä Suomeen paluumuuttoa että muualle muuttoa suunnittelevien määrä jäi vähemmistöön. Toisaalta ikääntyminen tuo mukanaan omat haasteensa, jotka vaikuttavat muuttohalukkuuteen. Myös maailman turvallisuustilanteen muutos näkyi vastauksissa: Uuteen maahan muuttaminen 7-vuotiaana ja uuden kielen oppiminen on sekin melko haasteellista, kun ei muistikaan enää ole niin hyvä kuin nuorena. En suunnittele, ellei satu jotain mullistavaa ja joudun esimerkiksi pakolaiseksi. Seuraavaksi käydään läpi kyselyn avoimet kysymykset, joihin siis vastattiin tekstimuotoisesti. Kysymyksillä pyrittiin löytämään tekijöitä, jotka edistävät hyvää vanhuutta ja asioita, joihin toivottiin parannusta, jotta tämä tavoite saavutettaisiin. Kysymykset johdattelivat vastaajia vertaamaan asuinmaataan ja Suomea toisiinsa. Kyselyn aineistoa ei kuitenkaan ole mahdollista ryhtyä purkamaan vastaajien asuinmaiden mukaan, eikä tämän kyselyn tarkoituskaan ole vertailla eri maiden käytäntöjä toisiinsa ja laittaa niitä paremmuusjärjestykseen. Avointen kysymysten aineisto analysoitiin pelkistämällä vastaukset ja lajittelemalla ne eri luokkiin, jolloin vastauksista pystyttiin laatimaan graafiset esitykset.. Mitä hyviä asioita nykyisessä kotimaassasi on, kun mietit ikääntymistäsi Kuten eräs vastaaja tiivisti, hyvä vanhuus koostuu hyvistä ja tärkeistä ihmissuhteista, onnellisesta kodista, riittävästä taloudellisesta turvallisuudesta. Vastaajista suuri osa on asunut pitkään ulkomailla ja integroitunut hyvin asuinmaahansa. Samassa maassa asuvat lapset ja lapsenlapset olivat ylivoimisesti eniten mainittu hyvä asia. He tuovat turvallisuuden tunnetta ikääntyville suomalaisille. Myös useampi perheetön vastaaja korosti, että perheettömän on helppoa elää täällä ja seuraelämä on luontevaa, ja tuttavapiiristä on tullut uusi perhe korvaamaan Suomen sukulaisia. Aikuiset lapset eivät välttämättä jää asumaan vanhempiensa lähelle, jolloin oman kodin ja tutun elämänpiirin merkitys korostuu. Nuoret usein muuttavat ulkomaille työn perässä, joten voi olla mahdollista, että lapset ja lapsenlapset asuvatkin Uudessa Seelannissa, Kanadassa, Australiassa tai

5 5 jossain muualla. Joka tapauksessa en perusta vanhuuttani lasteni varaan, vaikka haluan pitääkin heihin tietysti yhteyttä. Koti on Saksassa ja myös hautapaikka. Omistan talon Suomessakin, jossa asun kesäkuukaudet ja pidän siitä huolta. Vaikka Suomessa ovat kaikki ystävät ja sukulaiset, jään silti mieluimmin Saksaan, jossa olen yksin. Oma talo. Osaan asua täällä. Esim. Suomeen takaisinmuutto toisi sopeutumisvaikeuksia tuntemattomaan maahan, vaikka kielivaikeuksia ei olisikaan. Kaavio 5. Ikääntymiseen liittyvät asiat, jotka ovat hyvin nykyisessä kotimaassa (vastaajien määrä 09) Koti, perhe, ystävät, omaisuus Teveyden- ja vanhustenhoito Elämäntapa, toimiva ja turvallinen yhteiskunta Ilmasto ja luonto Hintataso Suhtautuminen ikäihmisiin Maan sijainti Ruoka, elintarvikkeet Aktiivinen suomalainen yhteisö Eläke ja sairausvakuutus tästä maasta Ei mitään Matkustaminen helppoa, toimiva julkinen liikenne Suomenkieliset palvelut Suomi lähellä Ikääntyessä tarvitaan tasokasta, mutta samalla kohtuuhintaista terveydenhoitoa. Tämän kyselyn mukaan myös turvallinen, mutta samalla rento ja monikulttuurinen asuinympäristö, mahdollisuus harrastaa ja viettää aktiivista elämää ovat avaintekijöitä hyvään vanhuuteen. Ympäristön arvostava suhtautuminen ikäihmisiin takaa arvokkaan vanhuuden. Eläke riittää, kun hintataso on edullinen; tarjolla on kohtuuhintaista asumista ja elintarvikkeita laadusta tinkimättä. Aktiiviseen vanhuuteen liittyy myös mahdollisuus matkustaa. Toimiva ja halpa julkinen liikennne helpottaa elämistä ja eteenkin Keski- ja Etelä-Euroopassa asuvat kehuivat maan sijaintia, jolloin matkustaminen ulkomaille on helppoa ja nopeaa. Miellyttävä ilmasto, jossa on mahdollista ulkoilla ja harrastaa ympäri vuoden pelkäämättä liukastumista ja rasittumatta lumitöistä oli monelle vastaajalle iso plussa. Kyllähän tämän maan vanhusten huolto kestää vertailun muiden maiden kanssa, mutta ainahan korjattavaa on. Ikäihmisiin suhtaudutaan normaalisti, mitään ikärasismia en ole huomannut. Suurin syy etten suunnittelekaan minnekään muuttoa on lapset ja lapsenlapset täällä. Myös tuttavapiiri on täällä, niin miksi enää suunnittelisi minnekään lähtöä.

6 6 Meillä on myös asunto Suomessa, jossa voimme viettää osan vuodesta, niin kauan kuin terveys kestää. Olemme kuitenkin tämän maan sairausvakuutuksen piirissä, niin että jos sairastuu, olemme kai riippuvaisia täkäläisistä lääkäripalveluista. Myös vakiintunut ystäväpiiri on tärkeä, ei ole Suomessa enää sellaista sosiaalista verkostoa mikä tänne on vuosien myötä kasvanut. Toistaiseksi erinomaisesti toimiva terveydenhoito, samoin vanhusten hoito; ikäihmiset ovat normaali osa yhteiskuntaa, vanhuksia ei eristetä.( ). Henkilötuloverotus on vielä inhimillisellä tasolla, ihmisiä kannustetaan tekemään töitä ja ansaitsemaan tuloja. Henkisiä virikkeitä ja harrastusmahdollisuuksia on hyvin paljon. Vapaus on käsin kosketeltavaa. Monikulttuurinen väestö. Myös ikäihmiset liikkuvat paljon ulkona ja harrastuksissa eivätkä nyhjötä vain kotona. Eläkeikäiset saavat paljon kaikenlaisia alennuksia, esim. kaupungin liikennelaitoksen vuosiliput ovat niin edullisia, ettei kaupungissa kannata liikkua omalla autolla jne. Monenlaisia kulttuuritapahtumia on tarjolla yllin kyllin ja ulkoilumahdollisuuksia samoin, ei tarvitse mennä kauaksi etsimään. Erilaiset kaupat, terveyspalvelut ja muut palvelut ovat käden ulottuvilla ja toimivat erinomaisesti. Taloudellisesti paremmat mahdollisuudet tulla toimeen pienelläkin eläkkeellä ihmisarvoisesti. Muutama maininta oli myös maassa tarjolla olevista suomenkielisistä vanhuspalveluista, jotka tuovat turvallisuuden tunnetta ikääntymiseen: Nyt saa suomenkielistä apua. Täällä on Suomi-koti. Vanhemmiten unohtuu ruotsin kielitaito. 4. Mitä parannettavia asioita kotimaassasi on, kun ajattelet ikääntymistäsi? Tämän kysymyksen kohdalla kommentteja tuli kotimaa sanan käytöstä. Seminaarin aihe on Vanhuus ja kaksi kotimaata ja sitä käytettiin myös kyselyn otsikossa. Useissa vastauksissa napakasti kommentoitiin, että kotimaa on Suomi ja tämä on asuinmaa. Mutta vastaavasti muiden kysymysten kohdalla tuli vähintään yhtä monta kommenttia siitä, että nykyinen asuinmaa on myös kotimaa.

7 7 Kaavio 6. Ikääntymiseen liittyvät asiat, jotka voisivat olla paremmin nykyisessä kotimaassa (vastaajien määrä 0) Vanhustenhoidon ja erityissairaanhoidon taso Pieni eläke, riittämätön sosiaaliturva Vanhustenhoito, -palvelut, lääkkeet jne. kallita Suomenkieliset palvelut Viranomaisbyrokratia Kiire, ruuhkat, liikenne Eläkkeen verotus Suhtautuminen ikäihmisiin Julkinen liikenne Sukulaiset kaukana Vanhuksille sopivat asunnot (myös sijainti) Turvattomuus Eläkeläisalennukset Yksinäisyys Liikuntarajoitteisia ei ole huomioida Vapaaehtoistoiminta, yhteisöllisyys Ilmasto Rasismi Talouskriisi Kielivaikeudet (murteet) Kulttuuritapahtumat Eläkejärjestelmän tulevaisuus Ulkomailta saadun eläkkeen verotus Terveyspalveluiden ja vanhustenhoidon saatavuus, hinta ja palveluiden taso sekä jonot erikoislääkärille ovat tämän kyselyn mukaan ulkosuomalaisten keskuudessa globaali huolenaihe. Onko hyvää hoitoa tarjolla sitten kun sitä tarvitaan? Sairaanhoitopalvelujen ja vanhustenhoidon tasossa ja saatavuudessa on monessa maassa parannettavaa ja hoito voi olla kallista. Eläke ei välttämättä yksistään riitä maksullisiin hoitopalveluihin, eikä varsinkaan laitoshoitoon. Osa vastaajista asuu maissa, missä perheellä ja suvulla on velvollisuus hoitaa ikääntyvät perheenjäsenet. Onko edessä yksinäinen vanhuus, jos perhettä ei ole tai lapset asuvat kaukana? Tässä kyselyssä näkyy myös maailmantalouden notkahdus, joka on vaikuttanut ainakin länsimaissa asuvien elämään ja tuonut epävarmuutta tulevaisuuteen. Vanhusten hoito ei ehkä ole paras mahdollinen, mutta en tunne Suomen vanhustenhoitoa sitäkään vähää. Vanhustenhoito ei ole hyvässä kunnossa ja hoitokodit ovat tosi kalliita. Minulla itselläni on kohtalaisen hyvä eläke, joten pärjään silla, mutta koti menisi pian myyntiin, jos hoitokotiin pitää mennä. Minulla ei ole perhettä tai sukulaisia täällä. Täällä olisi huomattavasti enemmän tarvetta palvelutaloille. Pitäisi tarjota vanhuksille enemmän mahdollisuuksia asua kotona tutussa ympäristössä mahdollisimman kauan.

8 8 Jouduin hiljattain seuraamaan vanhuksia osastoilla sairaalassa, ja ellei ole sukulaisia huolehtimassa, vanhukset jäävät todella yksin. Hyväkuntoisille vanhuspotilaille ei ole paikkaa minne mennä ellei itse selviä kotona tai perhe ole huoltamassa, siksipä jäävät sairaalaan liian pitkiksi ajoiksi. Pula vanhainkodeista ja resursseista. Laman takia julkiset virat jäädytetty, pitkät jonot leikkauksiin, tutkimuksiin ja fysioon. Rahalla saa yksityishoitoa mutta se on kallista, ja ellei ole aiemmin otettua yksityistä sairasvakuutusta, mahdotonta maksaa eläkevaroista. Ensihoito-osastot ovat kaaoksessa, vanhukset voivat joutua odottamaan vuorokauden ennen kuin pääsevät edes tutkittavaksi ja päätyvät paareille ensiavun käytäville. Helvetillistä odottelua riittämättömissä tiloissa, ja tätä on jatkunut jo useita vuosia. Perhe kaukana Suomessa, lapset muualla, ystävät vähissä ja etäisyys suomalaisiin tuttaviin. Perhe hoitaa vanhukset, kulttuuriero Suomeen suuri mutta silti Suomi tuntuu turvallisemmalta, kun tulee todella vanhaksi. Huonot yleiset kulkuneuvot. Jos ei pysty ajamaan yksityisautolla, ei pääse kauppoihin eikä palveluihin. Huono sosiaali- ja eläketurva. Huikean kalliit terveydenhuoltokustannukset, ellei ole niin onnekas, että työnantaja on sitoutunut maksamaan terveydenhuoltovakuutuksen eläkkeelle siirryttyä. En ainakaan ole tietoinen, että vanhemmille olisi mitään erityisiä etuja saatavilla, mm. invataksista joutuu maksamaan ja junaliput ovat saman hintaisia kuin muillakin ihmisillä, enempi (tarvitaan) edullisempia harrastusmahdollisuuksia vanhemmalle väelle. Tämän hetken taloustilannekin on samalla lailla jumissa molemmissa maissa. Suomi on ainakin toistaiseksi hieman paremmassa asemassa, mutta tulevaisuus ei sielläkään ole hääppöinen. Todelliset nuoruusvuosien ystävät ovat kuitenkin Suomessa. Sen takia tulisin sinne takaisin, jos en olisi onnellisesti naimisissa täällä. Varmaan paljonkin (parannettavaa), muttei kiinnosta, kun muutan täältä pois heti kuin se vain on mahdollista. Ulkosuomalaisten keskuudessa vanhenemiseen liittyy yksi yhteinen pelko: jos sairastuu dementiaan, opittu kielitaito voi unohtua. Australiassa, Kanadassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa asuville suomalaisille on tarjolla suomenkielisiä palveluja ja tämä selittää sen, että suomenkielisten vanhuspalvelujen riittämättömyyttä kritisoitiin. Puhutaan siitä, että vanhus saattaa unohtaa oppimansa kielen jossain vaiheessa. Ajatus siitä, että jäisin tänne asumaan vanhusten hoitokotiin pelottaa juuri siksi. Jos unohtaa oppimansa kielen ja hoitajat eivät kuitenkaan ymmärrä Suomen kieltä. Suomenkielisiä hoitopaikkoja löytyy hyvin rajoitetusti.

9 9 5. Mitkä asiat taas Suomessa ovat hyvin ja jopa houkuttelevat paluumuuttamaan? Suomi on synnyinmaa, siellä ovat juuret ja suku. Monella Suomi herättää nostalgiaa. Muistellaan lapsuutta ja kaivataan asioita ja aikaa, jota ei enää ole. Huomattava määrä vastaajista (66 henkilöä) totesi, että hän ei joko osaa sanoa tai ei ole mitään, mikä houkuttelisi paluumuuttamaan Suomeen. Eli suurin osa tähän kyselyyn vastaajista ei suunnittele muuttoa takaisin Suomeen (katso sivu ). Kaavio 7. Ikääntymiseen liittyvät asiat, jotka ovat Suomessa hyvin (vastaajien määrä 0) Synnyinmaa, kotimaa, juuret, nostalgia En tiedä, en osaa sanoa, ei mikään Puhdas, kaunis luonto ja vuodenajat (Suomen kesä) Vanhustenhoito, sosiaaliturva, julkiset palvelut Suomen kieli Elämäntyyli, mentaliteetti (rehellisyys), tuttu tapa toimia Toimiva ja turvallinen yhteiskunta Harrastusmahdollisuudet Asumisen taso, hyvin suunnitellut palvelutalot Oma asunto tai mökki Hintataso Ruoka ja elintarvikkeet Julkinen liikenne Sauna Tuttavat, ystäväpiiri Eläke Naisen asema Suhtautuminen vanhuksiin, vanhenemiseen Suomessa saa edullisen matkavakuutuksen Vastauksista piirtyi kuva Suomesta hyvin toimivana ja järjestelmällisenä yhteiskuntana, jossa on hyvä sosiaaliturva. Vanhustenhoidon tasoa, julkisia palveluja ja sosiaaliturvaa kehuttiin. Suomen kaunista ja puhdasta luontoa ja erityisesti Suomen kesää ylistettiin. Suomen kieli, suomalainen tuttu tapa ajatella ja toimia (erityisesti se, että pitää luvatuista asioista kiinni) mainittiin useissa vastauksissa. Suurin osa henkilöistä, jotka eivät suunnitelleet muuttoa Suomeen mainitsivat kuitenkin haluavansa tulla käymään Suomessa kesäisin. Osa vastaajista kertoi omistavansa Suomessa mökin, jossa tulevat viettämään kesät niin kauan kuin kunto sallii, mutta lopullinen koti on muualla. Ja luonnollisesti vastaajien joukossa oli niitä, jotka odottavat eläkkeelle pääsyä ja Suomeen muuttoa. Minusta tuntuu, että Suomessa on senioreille enemmän "ohjelmaa", kunnilla/ kaupungeilla on liikuntapalveluja, vapaa-ajanviettopalveluja. Sukulaiset. Oma kieli, jos opittu kieli häviää sairauden takia.

10 0 Suomessa palvelutaloja on runsaasti. En ole verrannut palvelujen hintatasoa, mutta arvelen Suomessa palvelujen olevan edullisempia. Suomessa luonnonläheinen asuminen on myös houkuttelevaa. Terveydenhoito pelaa, samoin vanhustenhuoltoa on harjoitettu jo vuosikymmeniä ja kaikkeen varaudutaan suunnittelemalla. Enemmän tekemistä kirkon ja bingon lisäksi. Vanhuksia ei Suomessa luokitella avuttomiksi vaan kannustetaan ja tuetaan opiskelemaan, harrastamaan, liikkumaan. Naiset ovat itsenäisiä. Äidinkieli voi myös tulla tärkeäksi jos muistisairaus yllättää, sillä kukaan omasta perheestäni ei osaa suomea. Suomen luontoa ei voita mikään, julkiset liikennevälineet toimivat, harrastusmahdollisuuksia on varattomillekin. Vanhat ystävät ja sukulaiset ovat tukiverkostona Suomessa. Suomi on yksi niistä hyvinvointivaltioista ja tuntuu siltä että asiat aina toimivat hyvin. Hyvät ja siistit kulkuyhteydet paikasta toiseen. Suomalainen ruoka aina maistuu hyvälle. Suomalainen on rehellinen ja vieraanvarainen. Suomessa on paljon vähemmän asukkaita kuin täällä. Suomessa on puhdas ilma ja erittäin kaunis luonto. Helppo hiljentyä missä vaan. Terveydynhuolto on hyvä vaikka kaikessa yritetään säästää. Oma kieli ja oma maa, tilaa hengittää, puhdas luonto, sukulaisuus, lapsuusmaisemat. Yksinkertaisempi elämäntapa ja rehellisempi suhtautuminen kanssaihmiseen, Vähemmän tabuteemoja keskusteluissa. Halvempi hintataso, suomalainen musiikki, vanhusten tanssiminen, kirjastot ja suomalaiset kirjat. Suomalainen puoliso lähtee mukaan. Sairaanhoito lähes ilmaista. Siellä on myös paljon sukulaisia, sisaret ja veli perheineen. Sisarukset ovat Suomessa, oma asunto meren läheisyydessä odottaa asujaa, äidinkieli ja kulttuuri ovat myös tärkeitä. Osaa hoitaa omat asiat. Tietää mihin ottaa yhteyttä. Kieli. Tasokkuus esim. korjauksissa. Jos jotain tehdään se tehdään hyvin ja asia tulee yleensä kerralla kuntoon. Kohtuuhintaiset harrastukset ja monenlainen tarjonta (pappajumppa, lähes ilmaiset uimahallit ym., matkustaminen (VR, linjurit) kohtuuhintaista ja yhteydet toimivat. Sosiaalisesti tulevaisuus tietojeni mukaan on Suomessa turvallisempi. Suomen luonto houkuttelisi sekä suku ja sukulaiset. Myös Suomen hintataso verrattuna tähän korkean elintason maahan. Korkeatasoinen arkkitehtuuri melko uusissa palvelutaloissa ja senioritaloissa. Se, että siellä on syntynyt, tuntuu olevan asia, joka monia houkuttelisi paluuseen, lapsuudenmuistot ja elämän alun historia ja kieli (itselle samoin).

11 Suomessa yhteiskunta huolehtii paremmin ihmisistä. Tuntemani perheettömät suomalaiset vanhukset ovat kaikki muuttaneet Suomeen takaisin viimeistään 80- vuoden iässä. 6. Mitkä asiat Suomessa voisivat olla paremmin ja ehkä jopa estävät sinua paluumuuttamasta eläkepäiviksi Suomeen? Suurin syy siihen, miksi Suomeen muuttoa ei harkita, ovat muualla asuvat lapset ja lapsenlapset. Suomessa käytävä keskustelu vanhustenhoidosta ja sen puutteista selvästi heijastuu myös tämän kyselyn vastuksissa. Suomi on kallis maa, jossa on ankara verotus. Jos Suomen kesä ja luonto ovat asioita, joita ulkomailla kaivataan, niin talvi on se, mitä ei kaivata. Ja jos suomalainen suoruus ja rehellisyys saivat kiitosta, kritiikkiä tuli suomalaisten nurkkakuntaisuudesta ja maahanmuuttovastaisuudesta. Monella ulkosuomalaisella on kesäpaikka maaseudulla ja niin sanottujen syrjäseutujen palvelujen huononeminen on huomattu. Junien ja linja-autojen vuoroja on lakkautettu ja kaupat sekä palvelut ovat keskittyneet asutuskeskuksiin. Kaavio 8. Asiat, joiden takia ei suunnitella paluumuuttoa Suomeen (vastaajien määrä 05) Lapset/lapsenlapset muualla Terveyden- ja vanhustenhoito, sosiaaliturva Hintataso Ilmasto Vieraantuminen Suomesta, ei lähisukulaisia Verotus Koti ja omaisuus ulkomailla Asuminen kallista Byrokratia, negatiivinen ajattelu ja huono ilmapiiri Ulkomaalainen puoliso Ystäväpiiri Ulkomaalaisvastaisuus, suvaitsemattomuus Suhtautuminen ikäihmisiin Pitkät välimatkat, huonot liikenneyhteydet Suomi ei tunnu turvalliselta Palvelukulttuuri Muuttaminen liian hankalaa Ikärasismi Siirtolaispolitiikka Sairausvakuutus toisessa maassa

12 Koen olevani eurooppalainen, jolloin ei ole kyse paluumuutosta takaisin Suomeen vaan vain verotus- ja kotipaikan siirrosta Suomeen. Talous täysin kuralla ja maa on älyttömän kallis, muualla elää paremmin ja halvemmalla. Voisin ajatella asuvani jossain lämpimässä talvikuukaudet ja vain kesäajan Suomessa. Se olisi hyvä vaihtoehto sairastamani reumankin takia. Kokemukset lähipiirissä, että paluumuutto on vaikea. Ensimmäisenä tulee mieleen, että eläkkeelläni en Suomessa edes pystyisi elämään. Eli se jo sinänsä estää paluumuuton. Toiseksi lapset asuvat täällä. Verotus on Suomessa kohtuuttoman ankaraa. Eläkkeisiin esim. ei tehdä indeksikorotuksia. Pääsy julkiseen terveydenhoitoon aivan liian hidasta ja joustamatonta. Maksamilleni veroeuroille en saa vastinetta Suomesta. Dokumentit ja ystävien kertomukset suomalaisesta vanhustenhoidosta puistattavat. Jouduttuani seuraamaan omien vanhempieni vanhenemista ja heidän kokemuksiaan Suomen terveyden- ja vanhustenhoidosta, en tosiaankaan halua itselleni samanlaisia kokemuksia. Suomi on kallis maa ja eläkkeet eivät ole huippuluokkaa. Puolison suomenkielentaidottomuus voi olla suuri haitta. Omaisuusasiat voivat olla vaikeita järjestää varsinkin vanhempana. Hinnatkin tuntuvat olevan korkeampia kuin Keski-Euroopassa. Täällä on iso omistusasunto ja erillinen puutarhatalo ja muu omaisuus, Suomessa vain kesämökki. Ainut lapsi siis asuu täälläpäin, joko samassa maassa tai naapurimaassa. Täällä on myös elämän "keskipiste" eli suuri ystävä/tuttavapiiri, monet aktiiviset harrastukseni ja jokapäiväinen aktiivinen toiminta. Suomessa pitäisi taas alkaa alusta eli ruveta etsimään ystäviä ja harrastustoimintaa; lisäksi keskieurooppalainen elämänrytmi, liikkuvampi elämäntapa, avoimempi elämänasenne jne. tekevät elämän mukavaksi! Vuokralla asuminen ja omistusasunnot ovat kalliimpia paikoilla, joissa on hyvät palvelut ja kulttuuritarjonta. Talvi on pitkä ja kylmä. Suomessa on oma mökki, jossa on kiva käydä kesällä ja tavata sukulaisia, mutta pitkä syksy, kylmä talvi ja pitkä viileä kevät eivät houkuta eikä myöskään Suomen hintataso. Suomalaiset ovat muuttuneet myös agressiivisemmiksi ja suvaitsemattomimmiksi kuin aikaisemmin. Suomessa on kai monet asiat ihan hyvin, mutta paluumuutto ei houkuta. Ilmasto, pimeys ja terveydenhuolto eivät ole ihan niin kuin muualla. Eläminen on kallista Suomessa, ruoka maksaa paljon eikä ole aina tuorettakaan, kuten muovipusseissa myytävä leipä. Kaikki on kaukana, matkat muualle kestävät kauan ja maksavat paljon. Keski-Euroopassa naapurimaahan voi olla muutaman tunnin ajomatka. Suomessa käydessäni huomaan että suomalaiset eivät ole tyytyväisiä vanhusten terveydenhoitoon eikä mahdollisuuksiin päästä viihtyisiin hoitopaikkoihin (jos ei ole varaa yksityiselle puolelle). Ilmaston ja ihmisten viileys myös harmittaa sikäläisiä, joten se ei päätöksen tekoa helpota.

13 7. Jos suunnittelet muuttavasi nykyisestä asuinmaastasi eläkepäiviksi muualle kuin Suomeen, miksi muutat/suunnittelet muuttavasi tähän maahan? Vastaajia pyydettiin kertomaan, jos he suunnittelivat muuttavansa eläkepäiviksi muualle kuin Suomeen (katso sivu.). Heitä pyydettiin myös erittelemään miksi he harkitsivat muuttavansa tähän maahan. Tähän kysymykseen tuli 49 vastusta, joista 0 todettiin että muuttosuunnitelmia ei ole. 48 vastaaja ilmoitti harkitsevansa muuttoa muualle seuraavista syistä (osa vastaajista luetteli useamman syyn muuttoonsa): - ilmasto 8 - edullinen hintataso - lapset ja lapsenlapset asuvat siellä 8 - verotus 5 - harrastusmahdollisuudet, aktiivinen elämäntapa, ilmapiiri 4 - siellä on suomalainen yhteisö - kulttuuri ja kiinnostus maata kohtaan - paremmat palvelut - sukulaisia ja tuttavia asuu siellä - siellä oleva asunto - suhtautuminen ikäihmisiin - turvallisempi maa - puoliso haluaa muuttaa sinne 8. Oletko huomannut suhtautumisesi nykyiseen kotimaahasi ja Suomeen muuttuvan ikääntymisen myötä? Miten se on muuttunut? Lopuksi kyselyyn osallistujat joutuivat arvioimaan, onko heidän suhtautumisensa Suomeen ja nykyiseen kotimaahan mahdollisesti muuttunut ulkomailla asuttujen vuosien aikana. Kysymykseen vastasi 05 henkilöä ja vastukset on karkeasti jaettavissa kuuteen ryhmään: Kaavio 9. Miten suhtautuminen Suomeen ja nykyiseen kotimaahan on muuttunut ulkomailla asuttujen vuosien aikana (vastaajien määrä: 05) Suomi tuntuu vieraammalta 69 Suhtautuminen Suomeen pysynyt ennallaan 57 Suhtutuminen Suomeen muuttunut realistisemmaksi 4 Suomi on entistä tärkeämpi, koti-ikävä kasvanut 9 Olen nyt suvaitsevampi Suomea ja asuinmaatani kohtaan 5 Viihdyn molemmissa maissa, mutta en ole kotona kummassakaan

14 4 8.. Suomi tuntuu vieraammalta Pitkään ulkomailla asutut vuodet ovat muokanneet identiteettiä ja enää ei olla pelkästään suomalaisia. Suomi on muuttunut, eikä välttämättä hyvään suuntaan, mikä herättää jopa pettymyksen tunteita synnyinmaata kohtaan. Suomeen muuttoa ei enää suunnitella ja useissa vastuksissa todettiin, että nykyinen asuinmaa tuntuu kotimaalta ja Suomen lomalla ollaan turisteja. En ole enää oikeastaan suomalainen, vaan ulkosuomalainen. Epäröin sopeutuisinko suomalaiseen nykymentaliteettiin. En enää koskaan kaipaa Suomeen enkä tarvitse mitään suomalaista. Ennen lauloin yksin suomalaisia joululauluja ja toin ruisleipää sieltä laukun täydeltä. Ikävä sanoa mutta monet asiat Suomessa näyttäytyvät nykyään minulle hieman negatiivisena. Hintataso korkea, palvelukulttuuri lapsen kengissä, ilmasto epämukava, ihmiset töykeitä ja epäkohteliaita, hinta - laatu -suhde useissa asioissa vinksallaan, paljon negatiivisuutta ilmassa. Lähes kaikki vanhuksiin kohdistuva uutisointi puistattaa. Ajattelin ennen että palaan Suomeen eläkeikäisenä, mutta mieleni on muuttunut täysin tuon asian suhteen. Suuri muutos tapahtui vanhempien kuoltua ja Suomen lapsuudenkodin kadottua. Ei enää mennä käymään lomalla 'kotona' vaan mennään kyläilemään. Suomessa on kiva käydä viikon lomalla. Ihanan tuttu, nostalginen olo, mutta nykyään olen suomea puhuva turisti kun lomailen Suomessa. Joskus yllätyn asioitten menosta Suomessa kun luen niistä, mutta silloinkaan ei ole enää paljoakaan merkitystä minulle ja hyväksyn ne ilman sen suurempia kyselyjä. Suomi on muuttunut ja niin olen minäkin. Suhtautumiseni uuteen kotimaahani muuttui kaikkein eniten ensimmäisinä vuosinani täällä, jolloin vähitellen tutustuin tähän maahan ja ihmisiin ja opin maantavoille ja tunsin oloni tosi kotoiseksi. Viihdyn siis erinomaisesti enkä kaipaa "pimeään Pohjolaan" jököttämään. Ennen olin vahvasti sitä mieltä, että kun pääsen eläkkeelle, muutan Suomeen. Suomella tarkoitin sitä Suomea, mistä lähdin ja miksi sitä maata luulin, kun työelämän aikana ei ollut mahdollisuutta olla kaikissa muutoksissa mukana, mitä Suomi on kokenut näinä vuosina. Siis minulla oli melko ruusuinen käsitys synnyinmaastani. Nyt eläkkeellä olon aikana minulla on mahdollisuus olla pitkiä aikoja Suomessa, jolloin nykysuomi on tullut tutuksi. Olen sitä mieltä, että vanhuksella on nykyisessä kotimaassani parempi olla kuin Suomessa, paremmat palvelut ja hyvin toimiva terveydenhuolto ym., jotenka en ole muuttamassa Suomeen. Suomi tuntuu vieraammalta kuin ennen ja vastaavasti tämä maa tutummalta. Suomalaista huumoria on nykyään vaikea ymmärtää (Duudsonit, munamiehet yms.) ja agressiivista suhtautumista muualta tulleisiin. Olemme kokonaan suomalainen perhe täällä, joten mistään rasismista ei voi olla kysymys. Jo auton vierasmaalainen rekisteri ärsyttää joitakin (Suomessa). Toki molemmissa maissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta niitä ei voi vaihtaa. Joko ne hyväksyy tai ei, itse voi aina

15 5 muuttua. Suomeen on aina kiva tulla, mutta kotiinkin on aina kiva palata Suomen loman jälkeen. Suomalaisia ihmisiä on mukava tavata myös maailmalla. Omista juuristaan pitää olla ylpeä. Nuorempana ajattelin, että haluaisin, että minut haudataan Suomeen. Nyt minulla on jo hautapaikka täällä odottamassa ja kaikki valmisteltu viimeistä matkaani varten. Asuinmaastani on tullut todella kotimaani. Suomessa käyn mielelläni lomalla. Minulla on juuret Suomessa, mutta oksat puuhuni ovat kasvaneet täällä ulkomailla. Kokemusmaailmani eroaa niin suuresti Suomen ystävieni näkemyksistä, että koen usein olevani Suomessa hiukan outo lintu. 8.. Suhtautuminen Suomeen pysynyt ennallaan Vaikka maailma ympärillä muuttuu, tunne omasta suomalaisuudesta on säilynyt vahvana ulkomailla asuttujen vuosien läpi. Suomi on kotimaa riippumatta siitä onko suunnitelmissa muuttaa takaisin Suomeen tai jäädä loppuelämäksi asumaan ulkomaille. Koen olevani suomalainen, vaikken asukaan Suomessa enkä suunnittele palaavani sinne. En ole sen kummemmin ikääntymisen myötä huomannut suhtautumisen muuttumista. Suomessa on kiva käydä, siellä on vielä sukulaisia ja ystäviä. Ei oikeastaan ole muuttunut miksikään mutta Suomi on muuttunut ja suomalainen elämä on opittava uudestaan. En katso sitä mitenkään hankalaksi vaan mielenkiintoiseksi. En tunne juurtuneeni tänne niin hyvin että kannattaisi elää loppuelämä täällä. Kaipaan Suomea, ystäviä ja sukulaisia, omaa kieltäni ja kulttuuria, KUULUMISTA johonkin. Haluaisin vielä perehtyä oman maani historiaan ja kulttuuriin. Muita sukulaisia minulla ei täällä ole edes miehen puolelta, ja ystäviäkin vähänlaisesti, joten lähtö olisi helppoa. Kyllä se on mielessä koko ajan. Kyllä kotimaa on edelleenkin ykkönen. Ei suhtautumiseni kotimaahan ole muuttunut. Toistaiseksi ei erityisiä muutoksia suhtautumisessa nykyiseen kotimaahani tai Suomeen. Olen jo kauan sitten oppinut ymmärtämään, että molemmissa maissa ja kulttuureissa on paljon yhteisiä piirteitä ja hyviä asioita. Erilaisiin tapoihin ja kulttuuriin oppii suhtautumaan, kun on positiivisesti asennoitunut tilanteeseen. Mikään ei ole muuttunut. Olen suomalainen ja pysyn. Työni olen tehnyt isänmaani hyväksi ulkomailla. Suomen luonto ja luonnonläheinen elämäntyyli vetävät tosin myös puoleensa. Sitä täällä kaipaa, vaikka talvi- ja kesälomat Alpeilla korvaavat omalla tavallaan luonnonkaipuun. Suhtautumiseni nykyiseen kotimaahani ja Suomeen eivät ole muuttuneet ikääntymiseni myötä. Sen sijaan usein ihmissuhteet muuttuvat vuosien saatossa. Ihmissuhteiden säilyminen on usein meistä itsestämme kiinni ja etenkin riippuvainen

16 6 juuri hänestä, joka on muuttanut pois kauemmaksi, kuten minä 40 vuotta sitten. Omien vanhempieni kuoleman jälkeen olen huomannut, miten tärkeää on tuntea omat juurensa ja jopa "uustutustua" paremmin sukulaisiin, joihin ei aina ehtinyt ottaa yhteyttä, kun lapset olivat pieniä. Suomi on minulle edelleen hyvin tärkeä maa ja olen kiitollinen, että minulla on ollut mahdollisuus tulla Suomeen joka vuosi ja erityisesti kesällä näiden 40-vuoden aikana. Puolisoni on opetellut vaikean suomen kielemme ja tulee sillä hyvin toimeen sukulaisteni kanssa ja voisi jopa asua Suomessa, mutta vain kesäisin! Suomi on kehittynyt hyvin paljon näiden 40 vuoden aikana ja siitä olen iloinen. Vuosien mukana koen yhä useammin, miten rikasta elämä voikaan olla, kun on kaksi sydämen kotimaata ja kaksi kulttuuria. 8.. Suhtautuminen Suomeen muuttunut realistisemmaksi Suhtautuminen Suomeen on säilynyt positiivisena, mutta ulkomailla asuttujen vuosien aikana se on saanut uusia vivahteita, eikä maailmankuva ole enää yhtä mustavalkoinen. Suomi ei ole enää maailman paras maa ja omaan aikaisempaan suomalaisuuden korostamiseen suhtaudutaan nyt positiivisella huumorilla. Vaikka suhtautuminen Suomeen on muuttunut realistisemmaksi, tämän ryhmän vastuksissa ei ole havaittavissa selvää vieraantumisen tunnetta Suomesta. Alkuvuosina piti kaikki kotona olla suomalaista. Oli sellainen tavallinen luulo, että vaan Suomessa osataan! Vuosien varrella on oppinut että joka maassa osataan. Ei tarvitse kaikkea tuoda Suomesta sillä täälläkin saa kaikkea. Puuroriisiäkin saa täältä ja eihän se riisi Suomessa kasva! Niin, oikeeta hapanleipää pitää tuoda Suomesta ja joitakin erilaisia suomalaisia nostalgisia herkkuja. Syntymämaan ja kotimaan hyviä ja huonoja puolia voi tietysti loputtomasti verrata, mutta omien päätösten ja valintojen kanssa on jokaisen kuitenkin elettävä positiivisesti, ettei turhaan pilaa elämäänsä katumalla ja katkeroitumalla. Suomi on kehittynyt ja muuttunut tietysti niin kuin muutkin maat. ( ) En ole vielä päättänyt muutanko täältä vai ei. Sellainen päätös ei ole ainoastaan taloudellinen, vaan pitkälti myös tunneasia. Asuinmaani näen nykyään reaalisesti virheineen ja hyvine puolineen. Samoin on kyllä käynyt myös Suomen suhteen. Ei ole helppo aina "sulattaa" sitä, kuinka asioita hoidetaan Suomessa - entisessä kotimaassa, jota aikaisemmin ehkä puolustelin nykyistä enemmän. Olen huomannut. Suomi ei ole enää se maailman paras maa. Se on synnyinmaani ja siellä asuu vielä äitini ja sisarukset. Siellä on ihana käydä, lomailla kesällä mökillä, syksyllä ja talvella Lapissa. Tietysti Suomi kuitenkin aina on maa, josta olen ylpeä, ja mainostan aina sitä rakkaana synnyinmaana! Suhtautuminen asuinmaahani on muuttunut vuosien kuluessa myönteisemmäksi. Integroituminen on tapahtunut hyvin. Silti Suomi pysyy synnyinmaana kotimaa numero ykkösenä. Tietysti Suomessakin on tapahtunut paljon muutoksia 40 vuoden aikana, kun olen ollut sieltä pois. Arvelen eläväni nyt tyytyväisenä nykyisessä asuinmaassani.

17 7 Olen tietoinen niistä hyvistä asioista, joita tässä maassa on, mutta myös negatiivisistä puolista. Samoin suhteeni Suomeen on realistinen eli näen sielläkin sekä hyvät että huonot puolet. Ja niin on hyvä!! Suhtaudun kriittisemmin entiseen kotimaani, mutta myös asuinmaani ihmisiin. Ihailen entistä enemmän Suomen luontoa, ilman puhtautta, rauhaa. Olin alkuaikoina melko kritiikitön Suomen suhteen. Nykyään osaan nähdä sekä huonot että hyvät puolet kummassakin kotimaassa. Enemmän ikävä Aleksis Kiven kuvaamaa suomalaisuutta. Meille on aina uskoteltu Suomen olevan maailman paras maa milloin missäkin asiassa. Enää en usko näitä väitteitä; olen huomannut, että hyvää ja parempaa ja parasta on muuallakin. Hieman nostalgisemmaksi muuttunut joiltain osin ja kaipaa asioita, joita ei varmaan enää Suomessa edes ole. Toisaalta kuitenkin samalla kriittisemmäksi, kun on huomannut asioita ja suhtautumista, joka on täällä paljon paremmin kuin koskaan Suomessa. Olen huomannut Suomessa aika monia epäkohtia. Toisaalta olen oppinut arvostamaan asuinmaani suurta auttamisen halua ja yleensäkin erilaisuuden hyväksyntää Molemmat maat ovat muuttuneet huimasti vuodessa. Välillä Suomeen muutto vaikutti houkuttelevalta mutta nykyiset leikkaukset julkisen sektorin palveluista ja siten laadusta mahdollisesti tinkiminen voi tehdä muuttohaluihin vähennyksen. Nyt joka tapauksessa asia ei ole vielä ajankohtainen minulle. En ole enää se lippua liehuttava suomalainen ja tuntuu joskus jopa naurettavalta, kun Suomessa joka paikassa toitotetaan, miten Suomi sitä ja Suomi tätä ja miten suomalainen luonto, marjat, sienet ym. ovat niitä maailman parhaita. Mietin miten marjat mahtavat kypsyä Ruotsissa, Norjassa, Pohjois-Venjällä tai Kanadassa? Eikö sielläkin ole sama kesäaurinko kypsyttämässä marjoja? Suomessa on tosi vaikea puhua asioista hiukankin kriittisemmin - se on monien mielestä jo melkein riita, jos on eri mieltä. Keskustelua, jossa ollaan eri mieltä asioista, ei synny ja se on juuri sitä kaikkein parasta, koska siinä oppii miettimään omaa mielipidettään. Eli ihmetyksen aiheita riittää. Onneksi löytyy vielä ystäviä Suomessa, joiden kanssa on vielä hyvä ja helppo olla. Osittain suhtautuminen on realistisempaa, osittain vanhat tuttavuudet tulevat tärkeämmäksi, koska heidän kanssaan voi muistella lapsuuden ja nuoruuden aikoja Suomi on entistä tärkeämpi, koti-ikävä kasvanut Suomi on tullut vuosinen kuluessa entistä tärkeämmäksi, kaipuu ja ikävä Suomeen on kasvanut. Suomi on kotimaa. Olen huomannut enemmän Suomessa ollessani viihtyväni siellä ja tunnen aikaisempaa enemmän yhteydenkuuluvaisuuden tunnetta suomalaisten kanssa.

18 8 Tunnen useammin kaipaavani asioita mitä tein Suomessa ollessani mitkä puuttuvat täältä. Ikääntymiseni myötä Suomi on tullut minulle tärkeämmäksi - kuin nuorempana. Syytä siihen en osaa sanoa, - sillä olen ihan tyytyväinen ja onnellinen nykyiseen elämäntilanteeseenikin. Onko niin, että huonot asiat unohtuvat ja hyvät vain paranevat? Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän kaipaan Suomea, suomalaisia, Suomen luontoa ja ihmisten välistä rehellistä kommunikointia. Iän myötä sisarukset tulevat tärkeimmiksi ja kulttuuri, kieli mukaan luettuna tuntuvat nyt tärkeiltä. Todellakin suhtautumiseni kotimaahan on muuttunut suuresti. Se on tullut entistä rakkaammaksi ja tärkeämmäksi. Arvostan suuresti kaikkea kotimaatani koskevaa. Olen ylpeä, että olen suomalainen. Suomi ja suomalaisuus ovat tulleet lähemmäksi sydäntä. Kotimaan kaipuu on herännyt. Uudessa kotimaassakin hakeutuu enenemässä määrin täkäläisten suomalaisten pariin. Kaipuu Suomeen on kasvanut, mutta ovatkohan kuvat kuitenkin liian ruusuisia? Ei lapsuusajan Suomea enää ole. Suomi on käynyt jollakin tapaa rakkaammaksi, suomalainen yhteiskunta on muuttunut vuosikymmenien ajoissa kansainvälisemmäksi, mikä on tietysti positiivista suurin osin! Arvostaa enemmän omaa maata kuin nykyistä, vaikka tiedänkin että se on valtavasti muuttunut. Tulen löytämään kotimaani muuttuneena, mutta se on silti kotimaani. Suomen luontoa niin kesällä kuin talvella arvostan nykyisin enemmän kuin Suomessa asuessani. Suomi on ihannemaa, kaikki toimii. Suhtautuminen muuttuu varsinkin jos elät yksin. Suomi on koti. Suomesta on muuttunut kuva ruusuisemmaksi (kuin ehkä todellisuus on). Ulkomailla pitkään asuneena koen Suomessa asioiden ja kielen muuttuneen tänä aikana, mutta yhteydenpito vanhojen ystävien kanssa on säilynyt ja heidän kauttaan olen tietoinen paljosta, miten Suomessa tänä päivänä eletään. Koen lomalla Suomessa ollessani asiat hiukan kuin silkkihanskoin, siis kauniimpina kuin ne tosiasiassa usein ovatkaan. Tässä vaiheessa minulla ei vielä ole omia kokemusta, miten sitten, jos joudun esimerkiksi täällä vanhainkotiin. En osaa VIELÄ kuvitella, mitä sitten, kun... Vaikka olenkin mukautunut hyvin uuteen kotimaahani, vierauden tunne ei häviä, niin kuin olin odottanut. Kaipaus "palata juurilleen" voimistuu vuosi vuodelta. Luulen kuitenkin, että tuo kaipaus suuntautuu enemmänkin vanhoihin aikoihin kuin

19 9 maantieteellisesti Suomeen Olen nyt suvaitsevampi Suomea ja asuinmaatani kohtaan Molemmissa maissa on sekä hyviä että huonoja puolia ja tunnetasolla kahden kotimaan välillä on saavutettu eräänlainen tasapaino. Asuminen ulkomailla on lisännyt suvaitsevaisuutta. Olen oppinut huomaamaan, että molemmissa maissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Suhtaudun suvaitsevammin molempien maitten huonoihin puoliin. Kulttuurien erot ja niiden sävyt tulevat tarkemmin esiin, kun asuu pitempään muualla. 8.6 Kahden maan välille jääneet Osa vastaajista on jäänyt kahden maan välimaastoon. Asuinmaahan ei olla täysin kotiuduttu, mutta Suomikin on jo vieras maa. Tähän tilanteeseen on kuitenkin sopeuduttu. Olen kotonani molemmissa enkä kotona kummassakaan. Olen vieraantunut Suomesta mutta en myöskään täysin kotiutunut tänne uuteen kotimaahan. Olen puusta pudonnut lehti, kuljen joukossa joutoväen, uneksin siitä puusta ja sen juurella kirveen näen. 9. LOPUKSI Hyvää vanhuutta kahden kotimaan suomalaisilla edesauttaa: Sosiaaliset verkostot (lapset, perhe ja ystäväpiiri) Hyvät vanhuspalvelut ja toimiva sairaanhoitojärjestelmä Mahdollisuus arvokkaaseen vanhuuteen (suhtautuminen vanhuksiin) Mahdollisuus aktiiviseen ikääntymiseen (harrastukset, kulttuuritarjonta) Mahdollisuus liikkua ja matkustaa Suomeen ja muualle (toimiva julkinen liikenne, kohtuulliset etäisyydet) Riittävä toimeentulo (riittävä eläke ja kohtuulliset elinkustannukset) Tunne kuuluvansa johonkin Miellyttävä elinympäristö ja ilmasto Muu, mitä?

20 0 LIITE. Senioriseminaari 05 Senioriseminaari 05: Vanhuus ja kaksi kotimaata järjestetään Ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä Helsingissä torstaina Senioriseminaaria varten keräämme tällä kyselyllä tietoa ulkomailla asuvien suomalaisten eläkepäivien suunnitelmista. Toivomme, että vastaat kyselyyn, jos asut ulkomailla olet +55-vuotias olet eläkkeellä tai jäämässä eläkkeelle lähivuosina Kyselyyn vastataan anonyymisti.. Missä maassa asut nyt?. Miten monta vuotta olet asunut ulkomailla? Jos olet asunut useassa maassa, erittele sulkuihin kuinka monta vuotta olet asunut eri maissa. Esimerkki: 0 (Ruotsi, Englanti 5, Espanja ). Tuletko mahdollisesti asumaan koko loppuelämäsi nykyisessä kotimaassasi? Kyllä En, vaan muutan/suunnittelen muuttavani (minne?):

21 4. Mitä hyviä asioita nykyisessä kotimaassasi on, kun mietit ikääntymistäsi (esim. hyvä vanhustenhoito, suhtautuminen ikäihmisiin, perhe ja sukulaiset asuvat maassa)? 5. Mitä parannettavia asioita kotimaassasi on, kun ajattelet ikääntymistäsi? 6. Mitkä asiat taas Suomessa ovat hyvin ja jopa houkuttelevat paluumuuttamaan? 7. Mitkä asiat Suomessa voisivat olla paremmin ja ehkä jopa estävät sinua paluumuuttamasta eläkepäiviksi Suomeen? Vai onko muita syitä, joiden takia et suunnittele paluumuuttavasi Suomeen (esim. Suomen ulkopuolella asuvat lapset ja lapsenlapset tai koti ja omaisuus muualla)? 8. Jos suunnittelet muuttavasi nykyisestä asuinmaastasi eläkepäiviksi muualle kuin Suomeen, miksi muutat/suunnittelet muuttavasi tähän maahan? 9. Oletko huomannut suhtautumisesi nykyiseen kotimaahasi ja Suomeen muuttuneen ikääntymisen myötä? Miten se on muuttunut?

SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SENIORISEMINAARI 2015

SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SENIORISEMINAARI 2015 1 SUOMALAISET SENIORIT MAAILMALLA SENIORISEMINAARI 2015 Teema: Vanhuus ja kaksi kotimaata Paikka: Tuomiokirkon Krypta, Helsinki 21.5.2015 Seminaarin suunnittelu ja toteutus: Suomalaiset Seniorit Maailmalla

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SENIORISEMINAARIMUISTIO

SENIORISEMINAARIMUISTIO 1 SENIORISEMINAARI 2010 Kirkkohallitus, Satamakatu 11, Helsinki 21.5.2010 Teema: Ulkosuomalaisen ikääntymissuunnitelma Suomen luterilaisen kirkon ulkoasiain osaston johtaja, kirkkoneuvos Risto Cantell

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ruotsinsuomalaiset ja suomalaiset voimavaroina toisilleen

Ruotsinsuomalaiset ja suomalaiset voimavaroina toisilleen Ruotsinsuomalaiset ja suomalaiset voimavaroina toisilleen Tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti Dynaaminen ruotsinsuomalaisuus -seminaari Turun Kansainväliset Kirjamessut 4.10.2015 1 Muuttovirrat

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Raportti TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Selvityksen tausta Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Yhdessä vai erillään?

Yhdessä vai erillään? Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä 27.11.2012

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2013 Kansainvälinen palkkaverovertailu 13 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Tämä on tarina kunnan hoivakodin rakentamisesta. Päättävistä kunnan sedistä ja tädeistä, hoivakotipaikkaa tarvitsevista vanhuksista ja hoivakotien rakentajasta. Tämä tarina

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan?

Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan? Vanhuus Suomessa miten se muuttuu ja miten sitä tutkitaan? Marja Jylhä Terveystieteiden yksikkö ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) Tampereen yliopisto Luentosarja Tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Venäläinen asiakkaana. Imatra 20.11..2013. Virve Obolgogiani. Mimino Oy. Mimino Oy

Venäläinen asiakkaana. Imatra 20.11..2013. Virve Obolgogiani. Mimino Oy. Mimino Oy Venäläinen asiakkaana Imatra 20.11..2013 Virve Obolgogiani Mimino Oy Venäläinen on erilainen kuin suomalainen? eurooppalainen? aasialainen?...? Koulutuksen sisältö kulttuurierojen merkitys asiakaspalvelussa

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun

TULOKSET TARVEKARTOITUS. Hallstahammars kommun TULOKSET TARVEKARTOITUS Hallstahammarin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2010. Kunta on tehnyt Hallintoalueryhmän kanssa kartoituksen ruotsinsuomalaisten tarpeista ja toivomuksista

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit!

Tärkeät paikat. Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! LUONNOS Sukumuistelupeli Tärkeät paikat Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista. Leikkaa tästä kysymyskortit! Voit myös keksiä itse lisää kysymyksiä! Jokainen

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA MONIKULTTUURISET PERHEET - 50.000 perhettä, joissa vähintään toinen puolisoista tai ainoa vanhempi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea (v.2005) -

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Somalien ja venäläisten näkökulma

Somalien ja venäläisten näkökulma Mistä on maahanmuuttajien asumiskeskittymät tehty? - Somalien ja venäläisten näkökulma Maahanmuuttajat metropolissa -seminaari 19.8.2010 Hanna Dhalmann HY/Geotieteiden ja maantieteen laitos Somalinkielisten

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010 Kansaneläke Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan v. 2008 Eläkkeensaajat Suomessa asuvat Ulkomailla asuvat Yhteensä,

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö,

oppimateriaali maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 hyvä yhteyshenkilö, maailman kuvalehti kumppani nro 9/2010 oppimateriaali oppimateriaali sisältää kysymykset oppilaille tai opettajalle ideoinnin tueksi. hyvä yhteyshenkilö, Ohessa Maailman Kuvalehti Kumppaniin liittyviä

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot