Mäntsälän kunnan strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunnan strategia 11.11.2013 145"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunnan strategia

2 Globaalitalous Aluerakenne Strategiakokonaisuus Mäntsälässä Ilmastonmuutos Kuntalaisten palvelutarpeet Ikärakenne Kuntatalous Lainsäädäntö Visio 2020 Luonnonläheinen Mäntsälä on mahdollisuuksien kunta asua ja yrittää toimivien liikenneyhteyksien varrella. Teknologia Muutosajurit ja hiljaiset signaalit Toimintaympäristöanalyysi ART-malli ja PESTEL-analyysi EU:n ja valtion normitus, mm.: Kuntauudistus Sote-uudistus PALVELUT ELINKEINOT YHDYSKUNTA- RAKENNE SEUTU- YHTEISTYÖ TALOUS Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot vuosille Palvelusektori / toimiala / yhtiö Strategian toteuttamisen läpileikkaavat teemat ja ohjelmat Palvelusektori / Palvelusektori / toimiala / yhtiö toimiala / yhtiö 1. Asunto-ohjelma 2. Elinkeino-ohjelma 3. Ikäpoliittinen ohjelma 4. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 5. Kaavoituskatsaus ja maapoliittiset periaatteet 6. Kulttuuripoliittinen ohjelma 7. Turvallisuussuunnitelma Palvelusektori / toimiala / yhtiö 8. Henkilöstöstrategia 9. Tietohallintostrategia 10. Tilastrategia (6/2013) 11. Liikenneturvallisuussuunnitelma (12/2013) Page 2

3 PALVELUT 1/2 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 1. Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri - Kuntalainen saa tietoa, osallistuu ja vaikuttaa - Kuntalainen huolehtii itsestään ja ottaa vastuuta omasta ja lähipiirinsä hyvinvoinnista - Kolmas sektori osallistuu yhteistyökumppanina ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä 2. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen - Hyvinvointikertomuksella arvioidaan ja kehitetään kunnan hyvinvointijohtamista ja sen vaikuttavuutta - Päätöksenteossa otetaan huomioon vaikutus ihmisten hyvinvointiin 3. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen - Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan (ennaltaehkäisy, varhainen tukeminen, matalan kynnyksen palvelut) - Palveluprosesseja kehitetään ennaltaehkäisevään suuntaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, (esimerkkinä - Kotona asumisen tukeminen - Hyvinvointineuvola - Toimintakyvyn ylläpito) Page 3

4 PALVELUT 2/2 Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen 1. Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat - Palvelujen laadun määrittely ja tavoitetasojen asettaminen - Palveluohjelmien jalkauttaminen (esim. asunto-ohjelma, ikäpoliittinen ohjelma, tilastrategia, henkilöstöpoliittinen ohjelma) - Eri kunta- ja palvelurakenneselvitysten tulosten hyödyntäminen - Hankintaprosessia ja osaamista kehitetään koko konsernin tasolla - Avoimuutta lisätään viestinnällisin keinoin - Palvelujen uudet tuottamistavat (mm. palvelusetelipilotointi) 2. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen - Johtamisarviointien parantuminen - Työntekijöiden työhyvinvoinnin / -kyvyn parantuminen - Säännölliset asiakas- ja kuntalaistyytyväisyyskyselyt 3. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen 4. Palvelutarpeiden ennakointi - Työntekijöiden työhyvinvoinnin / -kyvyn parantuminen - Osaaminen oikeassa paikassa - Tulospalkkausjärjestelmän mittareiden laatiminen - Motivoiva ja kannustava palkkaus - Aloitepalkkauksen käyttöönotto - Toimintaympäristön muutosten seuraaminen ja johtaminen sekä päätöksenteon työvälineet käytössä - Elinkaari rakentaminen Page 4

5 ELINKEINOT Strateginen tavoite: Mäntsälä on vetovoimainen, kilpailukykyinen ja yritysystävällinen 1. Toimivat palvelut ja toimintaympäristö yrityksille sekä työntekijöille Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja julkisen liikenteen edistäminen Riittävä tonttitarjonta yrityksille sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta työntekijöille: - omakotitontit 20/vuosi - teollisuustontit 10/ vuosi - vapaiden tonttien määrä/ kysyntä - kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille Elinkeinoelämän myönteinen kehittyminen: - 2 isoa työllisyyttä parantavaa yritystä - Yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu Elinkeinoelämän tyytyväisyys kunnan toimintaa kohtaan pysyy nykyisellä hyvällä tasolla: - Asiakaskysely (ilmapiirikysely) - Helsingin seudun ilmapiirikysely 2. Yrittäjyyskasvatus ja yritysvaikutusten arviointi - Päätöksenteossa huomioidaan systemaattisesti yritysvaikutusten arviointi (työllisyysnäkökulma). - Hankinnan valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus (tarjouspyyntöprosessi). - Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja laajentaminen 3. Mäntsälä-mallin hyödyntäminen Myyntiprosessi, jossa myydään kokonaisratkaisu pelkän yritystontin sijaan.

6 - Maan hankinta (asumiseen 40 ha, teollisuus 80 ha, vaihtoalueena YHDYSKUNTARAKENNE 1/2 Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas maapolitiikka ja asuminen vahvistavat Mäntsälän vetovoimaa. 1. Strategisesti merkittävät kehittämishankkeet A) Keskustan kehittäminen: hankkeiden toteutuminen - Keskuskadun hankkeet Keskustan yleisilme ja viihtyvyys huomioon ottaen. Mäntsälänjoen maisema- ja virkistysarvojen kehittäminen B) Aseman seudun rakentaminen, liikenneyhteydet asemalle - mittarit: kauppa, odotustilat, asuntoja lisää C) Teollisuusalueet - Toimenpiteiden painottaminen kehä V ja mt 140 risteyksen ympärille - Hirvenkruunun alueen muuttaminen ensisijaisesti asumiseen 2. Vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen aikataulun mukaisesti 3. Riittävästi kaavoitettua maata yrityksille ja asumiseen Vuokra-asuntotuotanto asunto-ohjelman mukaisesti - Nettolisäys asuntoa, johon sisältyy mahdollisuuksien mukaan opiskelija- ja nuorisoasuntoja - Aina tontteja valmiina varauma, suunnitelma (5 v kaavoitussuun.) - Eriteltynä asuminen, teollisuus ja palvelut - Rakentamiskehoitukset: rakentamattomien tonttien rakentamisen edistäminen

7 YHDYSKUNTARAKENNE 2/2 Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut. 1. Väestönkasvun ohjaaminen keskustaan ja kyläkeskuksiin - Väestönkasvun ohjaaminen keskustan ohella kyläkeskuksiin, joihin kunnallisia palveluja on rakennettu - Keskustan asumisen kehittäminen aseman ja keskustan välille. - Asemakaava-alue /muu alue 60% ja muu 40% 2. Toimivat liikenneyhteydet ja kevyenliikenteen väylät Sujuvat esteettömät kevyen liikenteen reitit toteutukseen: - Keskusta Rautatieasema Kapuli Veturi Koulut - asuntoalueet. - Keskeisten väylien yhteyteen keskitetään virkistyspalvelut ja puistorakentaminen Page 7

8 TALOUS Strateginen tavoite: Kunnan talous on tasapainossa. Menestystekijät: Tavoitetaso vuosille Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Palvelut on tuotteistettu ja kustannuslaskenta käytössä (top 10 palvelu- olennaisimmat käytössä). Hankintaosaamisen lisääminen. Tulojen lisääminen (maksut, taksat, vuokrat jne.) 2. Käyttötalouden hallinta ja oikein kohdistetut investoinnit Vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelmapoistot kunnassa ja kuntakonsernissa Investointien kokonaistaloudellisuuden ja elinkaarikustannusten arviointi 3. Lainamäärän hallinta kuntakonsernissa Kuntakonsernin ja kunnan lainakannan kasvu enintään valtakunnallinen keskimääräinen vuosittainen muutos 4. Omaisuuden hallinta kuntakonsernissa Pääomat tehokkaassa kierrossa Omaisuusmassan hallinta: elinkaarimallirakentamisen erilaiset rahoitusjärjestelyt Maankäyttö- /rakentamissopimuksia harkittava muussakin kuin kaavamuutoksissa Oikein mitoitetut kiinteistöt ja kiinteistöjen käyttöasteen parantaminen

9 SEUTUYHTEISTYÖ Strateginen tavoite: Mäntsälä osallistuu aktiivisesti kuuma kuntien ja Helsingin seudun yhteistyöhön Menestystekijät: Kuntauudistus Tavoitetaso Tiedottaminen aktiivisesti valtuutetuille ajankohtaisista asioista ja Keski-Uudenmaan selvityksen etenemisestä. Mäntsälän kunnan vaikutusvallan aktiivinen vaikuttaminen Keski-Uudenmaan selvitykseen Sosiaali- ja terveyspalvelut Mäntsälän kunnan etujen turvaaminen lähipalveluissa Metropoli Metropoli-hallinnon asema ei muodostu liian voimakkaaksi. Metropolihallinnon vahva asema maankäytön, asumien ja liikenteen kehittämisessä Page 9

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio Taloussuunnitelma 2015 Kunnanhallitus 29.10.2012 252 Kunnanvaltuusto 12.11.2012 76 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29

Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 Käsittely: Kunnanhallitus 4.5.2015 92 Kunnanhallitus 25.5.2015 121 Kunnanvaltuusto 3.6.2015 29 2 Sisältö 1. Keskeisiä käsitteitä... 3 2. Toimintaympäristö... 4 3. Strategiakartta... 5 4. Hailuoto luokseen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto 16.6.2014. Mäntsälän kunta

Tilinpäätös 2013. Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto 16.6.2014. Mäntsälän kunta Tilinpäätös 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Mäntsälän kunta 1 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 14 3.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 0 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Talousarvio Taloussuunnitelma 2017 Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 1 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla

LIMINKA. Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla LIMINKA Ketterä kasvattajakunta Oulun seudulla 1 Toimintaympäristö Muuttuva toimintaympäristö haastaa kunnan muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti. Toimintaympäristön muutoksien ennakointi korostuu tulevaisuudessa.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2009-2012... 4 3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 16 3.1. Kansantalous... 16 3.2. Kunnallistalouden

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

Vihdin strategia 2014-2017

Vihdin strategia 2014-2017 Vihdin strategia 2014-2017 Vihdin kunnan strategia 2014-2017 Vihdin strategiaa on tehty vahvassa yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilökunnan kanssa hyödyntäen olemassa olevaa tietoa,

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 2017. Kaupunginhallituksen esitys

TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 2017. Kaupunginhallituksen esitys TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017...1 Kokkolan kaupungin vuoden 2015 talousarvion lähtökohdat...5 Talousarvion tiivistelmä...7 Toiminnalliset

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot