KUHMALAHDEN ASUKASILTA KOOSTE RYHMÄTYÖT. Elävää maaseutua Kaakkois-Pirkanmaalla-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMALAHDEN ASUKASILTA 17.11.2008 KOOSTE RYHMÄTYÖT. Elävää maaseutua Kaakkois-Pirkanmaalla-hanke"

Transkriptio

1 KUHMALAHDEN ASUKASILTA KOOSTE Asukasillan aiheena olivat asuminen ja palvelut. Tilaisuuden aluksi kuultiin ensin alustus Elävää maaseutua Kaakkois-Pirkanmaalla -hankkeesta sekä lyhyt yhteenveto hankkeessa tehdyistä selvityksistä asumisen ja palveluiden suhteen. Iltaa jatkettiin alustuksen jälkeen ryhmätöillä ja keskustelulla. Tilaisuudessa esille nousseet näkökohdat liitetään osaksi kokonaisuutta, jonka avulla Elävää maaseutua Kaakkois- Pirkanmaalla -hankkeen aikana selvitetään asukkaiden näkemyksiä oman kotikuntansa sekä sen kehittämisen suhteen. Tämä asukasilta oli ensimmäinen niistä tilaisuuksista joissa asukkaiden näkemyksiä tullaan selvittämään. Asukasillan osallistujat edustivat vain murto-osaa kuntalaisista. Tilaisuudessa esille nousseita tekijöitä ei siten voida yleistää kaikkien kuhmalahtelaisten yhteisiksi näkemyksiksi, mutta yhtä kaikki niitä on pidettävä tärkeinä näkökohtina kokonaisuutta ajatellen. Kuhmalahden asukasillassa nousi esille monia kunnan ominaispiirteiksi kuvattavia tekijöitä, joiden voidaan katsoa olevan samankaltaisia muiden maaseutumaisten kuntien piirteiden kanssa. Yleisesti ottaen samat tekijät voivat olla asukkaiden kannalta sekä positiivisia että negatiivisia. Esimerkiksi hajaasutusalueilla asuinympäristö on rauhallinen ja luonnonläheinen eikä ahtauden tuntua ole. Sama ympäristö kuitenkin luo siellä asuvalle omat haasteensa pitkien välimatkojen ja kulkemisen suhteen. Vaikka esimerkiksi välimatkat ovat pitkät ja kulkeminen ajoittain haasteellista, asumisen väljyys on piirre josta ei haluta luopua, sillä sen katsotaan olevan olennainen osa maaseutuasumiseen liittyvää elämäntapaa. Esille nousseet kehittämiskohteet olivatkin sellaisia, joilla ei haluta pyyhkiä pois kuhmalahtelaisen maaseutuasumisen ominaispiirteitä vaan helpotetaan sen haasteellisempaan puoleen liittyviä arkielämän toimia. Tällaisia tekijöitä asukasillan perusteella voisivat olla: -Uusien, kunnan mittakaavaan soveltuvien palvelumuotojen ja -mallien luominen, sekä erilaiset etäpalvelut -Julkisen liikenteen tai yhteiskuljetusten kehittäminen -Tietoliikenneyhteyksien jatkuva kehittäminen kunnan kaikille alueille -Nuorten harrastus- ja asumismahdollisuuksien parantaminen -Vanhusten asumispalveluiden ja/tai asumismuotojen kehittäminen Lisäksi asukasillassa toivottiin kunnan kotisivujen uusimista, kunnan markkinoinnin kehittämistä sekä uusille asukkaille tiedottamista. RYHMÄTYÖT Ryhmätöiden tarkoituksena oli pohtia Kuhmalahden asumisen ja palveluiden toimivuutta erilaisten asukkaiden kannalta. Ryhmätöitä varten asukasillan osanottajat jaettiin neljään ryhmään. Jokainen ryhmä sai yhden tehtävän ja jokainen tehtävän oli hieman erilainen. Yhteistä tehtävissä oli se, että niissä piti eläytyä kuvitteelliseen tilanteeseen tehtävänannossa kuvatun asukkaan kannalta. Ryhmien tuli vastauksissaan pohtia sitä, miten asuminen ja palvelut Kuhmalahdella toimivat kyseisen kuvitteellisen henkilön kannalta. Kaikki ryhmät suoriutuivat tehtävästä hyvin. Ryhmien vastauksissa oli paljon yhtäläisyyksiä, joiden voidaan katsoa osaltaan kuvaavan Kuhmalahden piirteitä asumisen ja palveluiden suhteen. Ryhmien vastauksissa esille nousseet yleiset positiiviset tai toimivat sekä negatiiviset tai haasteelliset tekijät on listattu alla olevaan taulukkoon. Tehtävänannot sekä ryhmien kirjaamat tehtäväkohtaiset vastaukset on listattu taulukon perään. 1

2 Positiivisia ja/tai toimivia tekijöitä: -rauhallisuus -tilavuus(tontit, väljyyden/etäisyyden tuntu) -luonnonläheisyys -tuttuus, yhteisö -lasten harrastusmahdollisuudet hyvät -tietoliikenneyhteydet joillakin alueilla Negatiivisia ja/tai haasteellisia tekijöitä: -pitkät välimatkat -nuorten harrastusmahdollisuudet vähäiset -nuorten sitouttaminen ja asuminen -vanhusten asuminen -tietoliikenneyhteydet joillakin alueilla -kunnan markkinointi ja uusille tulokkaille tiedottaminen TEHTÄVÄ 1. Olet 11-vuotias tyttö. Asut äitisi, isäsi ja 8-vuotiaan pikkusiskosi kanssa Vehkajärvellä. Kotinne on 1985 rakennettu omakotitalo (4h+k). Käyt ratsastustunneilla. Pidät lukemisesta ja uimisesta. Mitä hyvää -luonto lähellä -rauhallinen asuinympäristö -vehkajärvi -hevosia kylillä -tilava koti (oma huone) Mitä puutteellista -ikäisiä kavereita -kulku vaikeaa -ei palveluja (kirjasto, kauppa ) -harrastukset kaukana Mitä kehitettävää: -tietoliikenneyhteydet -lainauspalvelut? (palautuspiste) Haasteita: -jatko-opiskelu -vanhempien työ ja perheen yhdessäolo TEHTÄVÄ 2. Olet 34-vuotias mies. Sinulla on vaimo ja kaksi lasta tyttö 5v ja poika 3v. Asutte vuonna 1995 rakennetussa omakotitalossa Iso-Pennon alueella. Työskentelet itse Tampereella. Vaimosi aloittaa vuodenvaihteessa työt Kangasalla. Harrastat salibandyä, vaimosi puolestaan käy kansalaisopiston kielikurssilla. Tyttäresi tahtoo satujumppaan. -vähintään 2 autoa oltava, tulee paljon kilometrejä -paljon aikaa työmatkoihin 2

3 -hoitopaikka miel. lähellä -Iso-Pento on hyvä paikka -kauppa, kylmäasema on -vaimon kielikurssi S-lahti tai Luopioinen -harrastukset vaikeita toteuttaa, jos lähisukulaisia ei lähellä, lastenhoito -satujumppa? -julkinen liikenne vain eläkeläisiä ja koulukyytejä varten, ei työikäisiä -hyvä: rauhallinen asumisympäristö, pienet koulut, tietoliikenne huippuluokkaa -puutteellista: harrastusmahdollisuudet, julkinen liikenne -haasteita: palveluiden säilyminen TEHTÄVÄ 3. Olet 46-vuotias nainen. Asut miehesi ja 17-vuotiaan tyttäresi kanssa Vedentaustan alueella. Käyt työssä Kangasalla, miehesi työskentelee kotona maataloudessa. Tyttärenne opiskelee ammattioppilaitoksessa. Sinulla ei ole erikoisempia harrastuksia. Miehesi sen sijaan metsästää. Tyttäresi käy jumpassa sekä tapaa mielellään ystäviään. Hyvää: -Molemmilla vanhemmilla töitä -tyttärellä opiskelupaikka -miehen harrastukselle hyvät mahdollisuudet -erikoiskaupat työmatkan varrella Puutteellista: -pitkä työmatka -harrastuksiin kyytiminen Kehitettävää: -tieyhteydet -nettiyhteydet -julkiset liikennepalvelut Haasteita: -pitkät matkat -pimeät ja märät talvet -paljon kulkemista -selviytyä tulevaisuuden maatalouden haasteista -mistä töitä tyttärelle -metsäalan näkymät TEHTÄVÄ 4. Olet 48-vuotias mies. Asut avovaimosi kanssa omakotitalossa Mattilankylän haja-asutusalueella. Teillä ei ole lapsia. Talonne on 1982 rakennettu neljän huoneen koti. Käytte molemmat työssä Kangasalla. Vapaaaikana matkustatte mielellänne sekä kotimaassa että ulkomailla. 3

4 -liikkuminen aina omalla autolla, pitkä työmatka -hyvää: kaunis luonto, järvi lähellä, kenties suvun juuret -kauppapalvelut järjestyy työmatkan varrelta -alkeelliset työliikenneyhteydet -vesi- ja viemäriverkosto puuttuu -Ikääntyneenä: talon hoidossa myöhemmin vaikeuksia, kotipalvelulla pitkä matka -arvostaako luonnonkauneutta, mitä Mattilankylä tarjoaa runsaasti, kun haluaa lähteä vapaa-aikana muualle -miten matkojen aikana talonmiehen palvelut -harrastuksena: toimiminen Vehkajärven nuorisoseuran monipuolisessa toiminnassa ja näytelmäpiirissä, Vehkajärven martat -metsästys, kalastus, luonto yleensä KESKUSTELU Asukasillassa käytiin ryhmätöiden jatkoksi vapaata keskustelua aiheista ja asioista, joita illan osallistujilla ryhmätöiden myötä nousi mieleen. Keskustelussa asioita käsiteltiin konkreettisella tasolla ja keskustelu painottui asumisen edellytyksien pohdintaan. Keskustelussa nousivat selkeästi esiin näkemykset, joiden mukaan asumisen kehittämisessä olisi otettava paremmin huomioon erilaiset ryhmät sekä nykyisistä asukkaista että muuttajista. Nuorilla ja vanhuksille tulisi olla tarjolla sekä vuokra-asuntoja että omakotitaloja pienempiä omistusasuntoja (rivitalot). Muuttajia tulee houkutella erikokoisilla ja tyyppisillä tonteilla, joiden kaavoituksessa on huomioitava maaseutuasumisen väljyys sekä vaihtelevan mallisen tonttimaan hyödyntäminen. Kaikki keskustelussa esiin nousseet näkökohdat on listattu alle aihealueittain ryhmiteltyinä. TONTIT Suhteellisen halvat ja tilavat tontit hyvä juttu, kaikki uudet tontit eivät ole häävejä Rannan läheisyys tai ranta olisi hyvä houkutin uusien asukkaiden kannalta Väljyys myyntivaltti maaseudulla, muistettava kaavoituksessakin Haja-alueella 5000 m 2 sopiva tonttikoko (voi olla isompikin) Mustikan alueella talot kylki kyljessä, liian tiivis alue Kuntakeskuksissa nyt reilun 1000 m 2 tontteja, isoimmat tontit m 2 => ovat melko pieniä Tarjolla voisi olla sekä että, isoja ja pieniä tontteja, valinnanvaraa erilaisille ihmisille Vaihtelevan mallista tonttimaata käytettävä hyväksi ei pidä kaavoittaa tai rakentaa pelloille kuten Kangasalla, ei ole viihtyisä eikä houkutteleva Pienkylämalli uusien talojen sijoittelussa voisi toimia hyvin Kuhmalahdella ja muualla maaseudulla => ei tule liikaa ahtauden tuntua; tässäkin muistettava riittävä väljyys Naapureita ei haluta liian lähelle etenkään haja-asutusalueilla maalle ei kukaan tulee etsimään ahtautta! Jos em. pienkylämallia käytetään tai muuten kaavoitetaan taloja lähekkäin, on jätettävä näköestettä talojen väliin (esim. metsikkö) läheisyys ei ole niin iso ongelma, jos näköesteen avulla luodaan tuntu omasta rauhasta eikä joka puolella ole lähinaapureita 4

5 MUUTTAJAT Arveltiin että esim. Tampereelta tulija ei ehkä halua asua liian väljästi ja etäällä muista; hyvä huomioida myös uusien tonttien tarjonnassa Kovin moni Kuhmalahdelta lähtenyt ei nykyään palaa opiskelujen jälkeen takaisin, saattaisivat palata jos olisi töitä. Ne jotka palaavat tulevat juurien takia ja yleensä myös oman perheen vuoksi halutaan lapsille samanlainen ympäristö jossa on itse kasvanut, isona etuna pidetään pieniä kouluja Liian kaukana asuminen ei houkuta lapsiperheitä Kunnan pitäisi markkinoida itseään enemmän Pirkanmaan ulkopuolelle. Kuhmalahdelle tulijat ovat ehkä kotoisin samantyyppisistä kunnista, tulleet Pirkanmaalle työn perässä. Tärkeää olisi että kunta mainostaisi itseään. Uusille asukkaille pitäisi tehdä tervetulopaketti niin kuin monissa kunnissa - esim. kartta, yleistietoa kunnasta, tietoa palveluista jne. Olisi hyvin tärkeä, etenkin niille jotka eivät ole Kuhmalahdelta kotoisin. NUORET Nuorille on hyvin vähän harrastusmahdollisuuksia, ellei omaehtoista liikuntaa oteta lukuun. Opiskelijana vaikea asua Kuhmalahdella kulkeminen julkisilla onnistuu Kangasalle, muuten ei juuri toimi Nuorille ei ole vuokra-asuntoja tarjolla itsenäistyessä muutettava muualle (harvalla on halua tai varaa laittaa heti omaa taloa) Työpaikat olennaisia nuorten sitouttamisen kannalta, ainakin monet Kuhmalahdelta kotoisin olevat palaisivat varmasti opiskeltuaan jos töitä olisi Nuorille todella vähän mitään tekemistä, tapaamispaikkoja, kulkuyhteyksiä, asumista Nuorille olisi hyvä saada uusia harrastusmahdollisuuksia esim. soittaminen (yksilö/ryhmä), sähly, erilaiset joukkuepelit, muut lajit joissa voi tavata muita oman ikäisiä nuorisotila vaihtelevasti käytössä, auki harvoin Vuokra-asuntoja tarvitaan lisää sekä vanhuksille että nuorille LAPSIPERHEET Lapsille (päiväkoti- ja ala-asteikäiset) hyvin harrastusmahdollisuuksia, pääosin liikuntaa Lapsiperheille etuna pieni koulu, kaikki tuttuja, tuo turvallisuutta Lapset viihtyvät täällä Kotiäitinä on hyvä asua, tosin haja-asutusalueella on sitten aika yksin, ei ketään ympärillä Toimiva ympäristö myös jos työ on kotona, etenkin lapsiperheissä Lapsen kannalta ihanteellinen ympäristö, mahdolliset ongelmat helpompi hoitaa pienissä ympyröissä VANHUKSET Vanhusten elämä haja-alueilla hankalaa esim. jos toisen kunto ei enää salli ajamista ja toisella ei ajokorttia; omakotitalon hoitaminen käy raskaaksi; tms. Monet muuttavat helpomman asumismuodon vuoksi rivitaloon Kuhmalahdella ei ole tarjontaa, joten usein mennään Luopioisiin; Oma kunta on oma kunta, olisi hyvä jos Pohjassa olisi rivitaloasuntoja vanhuksille Liikuntarajoitteisille kotipalvelu hoitaa kauppa-asioita, toimiva palvelu Vanhuksille hyvin järjestetty asiointiliikennepalvelut => hyvin tärkeä, ilman ei pärjättäisi maalla Lankapuhelinten häviäminen erityisesti haja-alueilta ja vanhuksilta huolettaa monia Vuokra-asuntoja tarvitaan lisää sekä vanhuksille että nuorille 5

6 MUUTA Keskittämisessä sekä hyviä että huonoja puolia asukkaiden kannalta Kuhmalahti on toimivin ympäristö aikuiselle keski-ikäiselle Kuhmalahti sopii sille joka on tottunut pienen paikkakunnan olosuhteisiin Ihmisten tuttuus ( että kaikki tuntee kaikki ) voi olla kaksiteräinen miekka Kuhmalahden hyvä puoli: liikennettä vähemmän, ruuhkat eivät häiritse, tiestön kunto saisi olla parempi Puntari-pohja välinen tie huonossa kunnossa, miksi ei korjattu loppuun asti? Todettiin että myös lankapuhelin voi olla epävarma, joka tapauksessa uuden puhelinverkon kuuluvuus askarruttaa 6

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005

KORKEAOJAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN 4 2. KORKEAOJA KYLÄNÄ 5 3. KORKEAOJA KARTALLA 6 4. PALVELUT 7 4.1 Julkiset palvelut 7 4.2 Yksityiset palvelut 7 5. KYLÄKYSELYN TULOKSET

Lisätiedot

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka

Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka LAPSIASIAVALTUUTETTU Jokaiseen paikkaan on lyhyt matka Lasten mielestä hyvä kunta Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Lasten Parlamentin kuntakyselyn tulosten raportti 7.6.2012 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 MONI Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 1 Esiselvitys: Suvi Kaljunen Taitto ja kuvitus: Asta Graphics c 2014 Arvoisa lukija, kädessäsi on Maaseudun Sivistysliiton toteuttaman

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Nuorten ajatuksia maaseudulla asumisesta N:o 202 / 2014 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Puh.

Lisätiedot

Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto

Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto Liesjärvi - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10 7.

Lisätiedot

Kasarminmäki. 1. 1. Miltä alueelta kuljette Kasarminmäelle? Postinumero:

Kasarminmäki. 1. 1. Miltä alueelta kuljette Kasarminmäelle? Postinumero: Kasarminmäki 1. 1. Miltä alueelta kuljette Kasarminmäelle? Vastaajien määrä: 185 Postinumero: 45940 45910 45610 45700 45120 48400 16100 45700 46400 45720 45130 48700 45360 45130 48100 46810 45130 45750

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014

Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 Karstu-Karkali-Talpela kyläkysely 2014 1. Missä asutte tai missä vapaa-ajan asuntonne sijaitsee? Vastaajien määrä: 94 Avoimet vastaukset: Muualla, missä? - Espoo - Lylyisissä - Paloniemessä - Paloniemessä

Lisätiedot

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet -

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - mikä erottaa sen muista alueista Tampereella? 1 Etelä-Tampere Suomalaisen jääkiekkoilun kehto ja sellaisena se olisi

Lisätiedot

Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute

Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute Lautturinkadun päiväkotia koskeva palaute - Hei! Haluaisin kertoa Lautturin päiväkodista. Lapseni on joutunut käymään muutosten ja muuttamisten takia viittä eri päiväkotia. Lautturi on ollut näistä kirkkaasti

Lisätiedot

PALVELUKYSELY 2011. Hyvä Kylä Joroinen -hanke

PALVELUKYSELY 2011. Hyvä Kylä Joroinen -hanke PALVELUKYSELY 2011 Hyvä Kylä Joroinen -hanke 1 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Vastaajien taustatiedot... 2 3. Asuminen ja ympäristö... 7 4. Vapaa-aika ja matkailu... 12 5. Yrittäminen... 19 6. Yhteenveto...

Lisätiedot

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Kulttuuripalvelut 2011

Hämeenlinna. - Kulttuuripalvelut 2011 1 Hämeenlinna - Kulttuuripalvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa muuta palautetta Hämeenlinnan kulttuuripalveluihin liittyen?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kulttuuripalveluita tulevaisuudessa?...

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Nastola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Nastola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 23,98 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 956,35 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

7.2.2014. Illan juontaja Jukka Laukkanen toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi asukastilaisuuteen.

7.2.2014. Illan juontaja Jukka Laukkanen toivotti runsaslukuisen osallistujajoukon tervetulleeksi asukastilaisuuteen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio 7.2.2014 Monipalvelupisteiden valmistelu, Säynätsalon asukastilaisuus Aika: 5.2.2014 klo 18 20 Paikka: Säynätsalon kunnantalo Osallistujat: noin 120 asukasta ja 15 monipalvelupisteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Julkinen liikenne Ahtaassa keskustassa kaikki salon bussit aina yhtäaikaa pysäkillä, 5 kpl. Ajatelkaa,

Lisätiedot

5. UNELMIEN PIENTALOALUE

5. UNELMIEN PIENTALOALUE 47 5. UNELMIEN PIENTALOALUE 5.1. Asuinpaikan valintaperusteita Länsi-Herttoniemeen muuttamiseen tärkeimmiksi syiksi kyselyyn vastanneet (n=39) mainitsivat seuraavia syitä: Tuttuus: sukulaisia ja tuttavia

Lisätiedot

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila.

KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET. 1. Terveisenne elinympäristöä suunnitteleville rakentajille ja virkamiehille: Karkkila. MAASEUTUASUMISEN VETOIVOIMATEKIJÄT JA LAATU - kyselytutkimus viimeisen viidenvuoden aikana Länsi-Uudenmaan maaseudulle muuttaneille Koottu 25.3.2010 / MAL koordinaattori KYSELYKAAVAKKEEN LOPUN TERVEISET

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Asukastyöpajojen yhteenveto 1 VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja kehittyvää kaupunkielämää kulttuurimaisemassa. Se on koti yli

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan imagon jäljillä

Etelä-Pohjanmaan imagon jäljillä Etelä-Pohjanmaan imagon jäljillä KAJ ZIMMERBAUER Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki Kuten monessa muussakin maakunnassa myös Etelä-Pohjanmaalla on haluttu selvittää maakunnan

Lisätiedot