Tosibox Central Lock Käyttöopas. v1.4 Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tosibox Central Lock Käyttöopas. v1.4 Suomi"

Transkriptio

1 Central Lock Käyttöopas HELPPO NOPEA TURVALLINEN v1.4 Suomi

2 1. Johdanto 2. Käyttöönotto Tässä esitellään TOSIBOX Central Lockin käyttöönotto ja sen tärkeimmät ominaisuudet. Lisäksi esitellään käyttöliittymä sekä avainten hallinta Central Lockin yhteydessä. Lukko- ja Avain- tuotteiden perusteet on opastettu Lukon ja Avaimen käyttöohjeessa ja tämä ohje keskittyy Central Lockin ominaisuuksiin. 1.1 Central Lock lyhyesti Central Lock vastaa perusominaisuuksiltaan Lukkoa. Central Lock poikkeaa Lukosta siten, että sen tiedonsiirto- ja salauskapasiteetti soveltuu suurien järjestelmien rakentamiseen - järjestelmien, joissa yhteen Central Lockiin on liitetty kymmeniä, satoja tai tuhansia lukkoja/avaimia ja yhteydet ovat käytettävissä Central Lockin kautta samanaikaisesti. Lisäksi Central Lockilla on kolme lisäominaisuutta, joita Lukko ei sisällä. Nämä ovat ominaisuuksia, joita tyypillisesti tarvitaan laajemmissa tietoliikennejärjestelmissä ja ne ovat:»» Päällekkäisten IP-osoitteiden yhtäaikainen käyttö eri etäkohteissa»» Lokitiedon keräysominaisuus, joka mahdollistaa yhteyksien käytön seurannan»» Yhteyksien valvonta- ja hälytysominaisuus, joka mahdollistaa yhteysongelmien havaitsemisen ja automaattiset hälytykset 2.1 Käyttöönotto Perusvaatimukset Ennen Central Lockin käyttöönottoa pitää varmistaa, että kolme perusvaatimusta on täytetty. Toimiakseen Central Lock tarvitsee: 1. Langallisen ethernet-verkon 2. Yhden palomuurirajoittamattoman julkisen IP-osoitteen 3. Internet-yhteyden jonka nopeus on vähintään 10/10 Mbit/s Fyysinen asennus Kun käyttöönoton peruvaatimukset ovat kunnossa, voidaan siirtyä Central Lockin fyysiseen asennukseen. Tarkista että myyntipakettiin kuuluvat osat mukana myyntipakkauksessa. Central Lockin myyntipakettiin sisältyy: 1. Verkkokaapeli RJ45, 1 m 2. Virtajohto 3. Jatkojohto Fyysiseen asennukseen kuuluvat seuraavat asiat: 1. Laitteen mekaaninen asentaminen sille kuuluvalle paikalle 2. Virtajohdon kytkeminen 3. Verkkokaapelin kytkeminen WAN-porttiin Sarjoitus Central Lockin käyttöönotossa laite käynnistetään ja odotetaan 2 minuuttia. Avain laitetaan Central Lockin USB-porttiin ja odotetaan 30 sekuntia tai kunnes Avaimen LED-valo jää palamaan tasaisena. Sarjoitus on tällöin valmis ja Avaimen voi irrottaa Central Lockista. in hyödyt Käyttöönotto vain 5 minuutissa Edistyksellinen tietoturva Joustava ja skaalautuva järjestelmä Konfigurointi Central Lockin konfigurointi tapahtuu sen selainkäyttöliitymän avulla ks. Selainkäyttöliittymä. Central Lockin internetyhteys konfiguroidaan Network-välilehden WAN-asetuksista. Protokollaksi voidaan valita joko kiinteä IP-osoite tai DHCPasiakas, joilloin osoite haetaan DHCP-palvelimelta. Kun protokollaksi valitaan kiinteä osoite, IP-osoite ja aliverkon peite on syötettävä alla oleviin kenttiin. Käytettäessä kiinteää osoitetta on välttämätöntä konfiguroida myös nimipalvelimen osoite. Valmis: Kun sarjoitus ja konfigurointi on tehty, Central Lockin käyttöönotto on valmis ja siihen voidaan liittää Lukkoja, Avaimia ja verkkolaitteita osaksi järjestelmää. Toimii luotettavasti kaikissa internetliittymissä

3 3. Järjestelmäkuvaus 3.1 Yleiskatsaus Central Lockin avulla on mahdollista rakentaa järjestelmä, johon kuuluu suuria määriä TOSIBOX-Lukkoja ja TOSIBOX -Avaimia. 3.2 Lisäominaisuudet Tässä esitellään Central Lockin kolme lisäominaisuutta joita ei ole muilla TOSIBOX-tuoteperheeseen kuuluvilla Lukkolaitteilla. 1. Päällekkäisten IP-osoitteiden yhtäaikainen käyttö (1:1 NAT) Tällä ominaisuudella Lukon LAN-verkon laitteet saadaan esiintymään Central Lockilla eri IP-osoitteilla, kuin mitä ne todellisuudessa käyttävät. Tämä sallii saman IP-osoite avaruuden käytön usealla lukolla, siten että Lukkoja ja niihin yhdistettyjä laitteita voidaan käyttää yhtä aikaa Central Lockilla tai Avaimella. 2. Lokitiedon keräys - Yhteyksien seuranta Central Lock kerää lokitietoa yhdistettyjen Lukkolaitteiden tapahtumista. Tämän ominaisuuden avulla voidaan kerätä tapahtumia Central Lockilta itseltään, sekä halutessaan lokitapahtumia myös yhdistetyiltä Lukolta ja Alilukoilta. Lokitiedon keräys voidaan aktivoida Central Lockin käyttöliittymän valikosta Settings -> Industry Settings ja se täytyy olla aktivoitu myös Lukolta samasta valikosta. Jos halutaan kerätä lokia vain tietyltä Lukolta, varmistetaan että ainoastaan halutun Lukon lokitiedon keräys on sallittu. 3. Yhteyksien valvonta ja hälytykset Central Lock voidaan konfiguroida lähettämään automaattisia sähköpostihälytyksiä sarjoitettujen TOSIBOX-Lukkojen yhteyksien muodostumisesta ja katkeamisesta. Sähköposti -hälytykset on mahdollista asettaa joko kaikille sarjoitetuille Lukoille tai tietyille yksittäisille Lukoille. Hälytysten kytkeminen ei vaadi mitään lisäpalveluita ja tapahtuu Settings -> Alerts -valikosta. Muilta osin Central Lockin toiminta ja käyttö vastaa muita TOSIBOX-tuoteperheeseen kuuluvia Lukkolaitteita. 3.3 Järjestelmä Central Lock mahdollistaa jopa 4000 yhtäaikaisen sarjoitetun Lukon tai Avaimen käytön. Aluksi Avain sarjoitetaan kaikkiin yhdistettäviin Lukkoihin. Lukkojen sarjoittaminen on esitetty Avaimen ja Lukon käyttöohjeessa. Sarjoitus Central Lockiin tapahtuu muutoin samalla tavalla, mutta sarjoitettaessa muodostuuko Lukkolaitteiden välille Layer2- vai Layer3-yhteys. Layer2-yhteydellä muodostuu Lukko-Alilukko -yhdistelmä, jossa Lukot ovat samassa verkossa. Layer3-yhteydellä muodostuu reititetty yhteys, missä Lukolla ja Central Lockilla on omat IPaliverkkonsa. Jos Lukkojen sarjoituksessa valitaan Layer3-yhteys, niin Avaimen yhteystyypin täytyy olla myös Layer3. Jokainen sarjoitettu Avain käyttää joko sillattua (Layer2) tai reititettyä yhteyttä (Layer3). Avaimen sillattu yhteys sallii pääsyn vain yhteen tiettyyn LANverkkoon. Reititetyllä yhteydellä on mahdollista valita useampi LAN-verkko, joihin yhteys sidotaan ja reititetään. Käytettävä yhteystyyppi voidaan valita selainkäyttöliittymästä Edit Devices -toiminnolla. Central Lockilla sarjoitetun Avaimen oletusyhteystyyppi on Layer3. Central Lockiin voidaan sarjoittaa tarvittava määrä lisäavaimia samalla tavalla kuin Lukkoon. 3.4 Central Lockin liittäminen lähiverkkoon Central Lock voidaan liittää olemassa olevaan LAN-verkkoon kahdella tavalla. Sitä voidaan käyttää verkon reitittimenä tai liittää se olemassa olevan reitittimen rinnalle. Jos Central Lockia käytetään verkossa reitittimenä, DHCP-palvelin täytyy kytkä päälle kyseiseen LANporttiin. Tällöin LAN-verkon koneilta voi liikennöidä etäkohteisiin suoraan Central Lockin kautta. Toisessa käyttötapauksessa, jolloin Central Lock ei toimi LAN-verkon reitittimenä, DHCPpalvelin kytketään tyypillisesti pois päältä. Tässä tapauksessa etäkohteisiin pääsemiseksi LAN-verkosta täytyy joko muodostaa Avain-yhteys Central Lockille tai käyttäjän tietokoneelle täytyy konfiguroida kiinteät reitityssäännöt. 3.5 Avainten hallinta Central Lockiin sarjoitetusta Avaimesta on mahdollista luoda Vara-avain varmuuskopioksi Avaimen ja Lukon käyttöohjeessa esitellyllä tavalla. Myös uusien Aliavainten käyttöönotto ja etäsarjoitus toimii samalla tavalla kuin muissa TOSIBOXtuotteissa. Central Lockin Vara-avaimia ja Aliavaimia voidaan hallinnoida Avaimen käyttöliittymältä Manage Keys -toiminnolla. Pääavain on täysoikeuksinen Avain, jota käytetään sarjoittamaan lisää Avaimia Lukkoihin ja ottamaan käyttöön uusia Lukkoja. Tyhjä Avain tulee Pääavaimeksi, kun se fyysisesti yhdistetään Lukkoon ensimmäistä kertaa. Lisää Pääavaimia voi luoda Vara-avain-toiminnolla. Aliavaimella on rajoitetut oikeudet, ja sillä ei ole mahdollista sarjoittaa lisää Avaimia tai ottaa käyttöön lisää Lukkoja. Aliavaimia voidaan hallinnoida ryhmittelyn avulla. Ryhmät ovat näkyvillä ainoastaan Avaimen käyttöliittymällä. Ryhmittelyssä vain yksi Avain voi kuulua yhteen ryhmään kerrallaan ja sisäkkäisiä Aliavainryhmiä ei ole mahdollista luoda.

4 4. Selainkäyttöliittymä Central Lockin käyttöliittymään kirjaudutaan joko syöttämällä jonkin LAN-portin osoite internetselaimeen tai huoltoportin kautta siirtymällä selaimella osoitteeseen Central Lockilla on yksi käyttäjäoikeustaso, admin. Oletussalasana toimitetaan asennuksen yhteydessä. 4.1 Status-näkymä Status-näkymästä nähdään perustiedot verkkoasetuksista sekä kaikki sarjoitetut Lukot, Avaimet ja verkkolaitteet. Show/hide IP ranges -toiminnolla voidaan näyttää tai piilottaa LAN-verkkojen staattiset ja dynaamiset IPosoitealueet. New network device painikkeella voidaan lisätä manuaalisesti uusi verkkolaite Network devices -listaan, vieressä olevalla Scan for LAN devices -toiminnolla voidaan etsiä kaikki laitteen Central Lockin LAN-verkoista ja Remove all device toiminto poistaa kaikki verkkolaitteet listalta. Alhaalla olevalla Edit devices toiminnolla voidaan nimetä käytettävä laite, estää yhteydet Lukon verkosta avainta käyttävään laitteeseen, valita Layer2- tai Layer3 -yhteystyyppi, määrittää Avaimelle kiinteä IP-osoite ja valita LAN-verkko tai -verkot, joihin Avaimella on pääsy. 4.2 Settings-näkymä Settings-välilehdeltä voidaan muuttaa admintunnuksen salasana, käynnistää Central Lock uudelleen, poistaa kaikki sarjoitukset, muuttaa Central Lockin tehdasasetuksia, kytkeä sähköpostihälytykset päälle ja päivittää uusin ohjelmisto. Edellä mainituista tehdasasetuksista voidaan muokata seuraavia asioita:»» Kytkeä verkkolaitteiden automaattinen»» etsintätoiminto»» Sallia in teknisen tuen etäpääsy»» Mahdollistaa lokitiedon keräys»» Estää verkkolaitteiden pääsy Internettiin»» Estää VPN-yhteys Mobile Client -sovelluksesta»» Estää sarjoitettujen alilukkojen liikenne»» Sallia pääsy Lukon kautta vain tiettyihin MAC- tai IPosoitteisiin»» Pakottaa Avainta käyttävät tietokoneet reitittämään kaikki Internet-liikenne Lukon kautta

5 4.3 Network-näkymä Network-välilehdellä voidaan muokata laitteen verkkoasetuksia Interfeces-välilehdeltä nähdään sekä LAN-verkkojen että Internet-yhteyden asetukset. DHCP-palvelimen määritykset löytyvät kunkin LANverkkoliitännän asetuksista. Static routes -välilehdeltä nähdään Central Lockin staattiset reitit. Routes and MACs -välilehdeltä on esitetty Central Lockilla tiedossa olevat reitit ja MAC-osoitteet. DHCP -välilehdellä on näkyvissä Central Lockin DHCP -palvelinten aktiiviset ja MAC-osoitteeseen sidotut IPosoitteet. 4.4 Lokinäkymä Logs-välilehdeltä voidaan nähdä sekä Central Lockin keräämät että yhdistetyiltä Lukoilta saadut lokitapahtumat Lokitapahtumia voidaan suodattaa tapahtuman tyypin, tekstin tai päivämäärän mukaan. Lokitiedon keräyksen asetuksia konfiguroidaan Central Lockin Settings -> Industry settings -välilehdeltä sekä samasta paikasta Lukon käyttöliittymällä. 5. Ylläpito 5.1 Ohjeita yleisempiin kysymyksiin: Avaimen käyttöliittymässä ei näy yhteyksiä:»» Tietokone ei ole internetyhteydessä»» Avainta ei ole sarjoitettu Lukkoon»» Lukolla ei ole internetyhteyttä tai Lukkoa ei ole kytketty -virtalähteeseen. Avaimen käyttöliittymässä Lukko-symboli on keltainen:»»»»lukko on löytynyt, mutta VPN-yhteyttä ei ole tai sitä muodostetaan Central Lockin / Lockin selainkäyttöliittymässä ei näy verkkolaitteita tai verkkolaitteiden valo on punaisena:»» Varmista, että ohjattavat laitteet ovat kytkettyinä Lukkoon.»» Jos ohjattavat laitteet on yhdistetty Lukkoon langattomasti, kirjaudu Lukkoon Service-liitännästä. Tarkista, että langaton yhteys on aktivoitu ja että in ja langattomien laitteiden salasanat ja salausasetukset vastaavat toisiaan.»» Varmista, että ohjattavassa laitteessa on DHCP-palvelu. Mikäli ei ole, lisää laite Lockin laitelistalle ja määritä laitteelle IP-osoite. Tarvittaessa lisäohjeita osoitteesta:

6 6. Central Lock käyttöesimerkkejä Mainostaulu Asiakas (Mobile Client) Asiakas (Sub key) Mainostaulu #1 Internet Lock #1 Mainostaulu #2 Central Lock Lock #2 Mainostaulu #3 Lock #3 Huolto (Master Key) Autonpesulaite Keskusvalvomo Central Lock Internet Lock #1 Autonpesulaite #1 Tuotantolinja Lock #2 Autonpesulaite #1 Lock sarjoitus ja nimeäminen tuotannossa Lock #3 Autonpesulaite #1 Key Mobile Client Huoltohenkilöstö Etäkäyttäjä Etäkäyttäjä (asiakas)

7 Useampi Central Lock käyttöesimerkki Etäkäyttäjät Lock #4 Central Lock Ruotsi Lock #5 Lock #6 Internet Toimisto HQ Lock #1 Huolto #3 Lock #2 Central Lock Suomi Huolto #1 Lock #3 Huolto #2 Useampi käyttäjäryhmä Company X Master backup Key Käyttäjäryhmä 2 Toimisto/HQ Internet Taso 3 Käyttäjäryhmä 1

8 7. Tekniset tiedot & 8. Sanasto Ominaisuudet:»» Yksi 1 Gbit/s WAN-liitäntä»» Neljä 1 Gbit/s LAN-liitäntää»» Yli 700 Mbit/s salauskyky»» 1000 yhtäaikaista etäyhteyttä yhteen LAN-verkkoon»» Salaus ja todennus PKI, 1024/2048 bit RSA»» Tietoliikenteen salaus TLS, Blowfish-128-CBC/AES-256-CBC Fyysiset mitat:»» 1U 19 -laitekaappiin (sisältää rack-raudat»» laitekaappiasennukseen)»» Syvyys 430 mm, leveys 483 mm ja korkeus 43 mm Ympäristövaatimukset:»» Käyttölämpötila +10 C C»» Kosteus 20%... 80% tiivistymätön»» Tehonkäyttö max 250 W»» Syöttöjännite V AC»» Syöttötaajuus Hz DHCP Gbit/s Hz IP LAN LED Mbit/s mm PKI TLS USB V VPN W WAN L2 L3 Dynamic Host Configuration Protocol Gigabits per second Hertz Internet Protocol Local Area Network Light-Emitting Diode Megabits per second Millimetre Public Key Infrastructure Transport Layer Security Universal Serial Bus Voltage Virtual Private Network Watt Wide Area Network Layer 2, bridged connection type Layer 3, routed connection type 9. Linkit & Yhteystiedot»» help.tosibox.fi»» Oy Elektroniikkatie 10 FIN OULU SUOMI-FINLAND 10. Licenses 2014 Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman in myöntämää kirjallista lupaa. kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta. ei vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eikä mistään erityisestä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista takuuta, ellei soveltuva lainsäädäntö toisin määrää. pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa se jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. -tuotteet sisältävät avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia ohjelmistoja. toimittaa asiakkaan pyynnöstä tarkemmat tiedot avoimen lähdekoodin lisenssien edellyttämistä osista. Lähdekoodipyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: tosibox.com tai postitse: Oy, Elektroniikkatie 10, OULU SUOMI-FINLAND 2014 Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. logo on yrityksen rekisteröity tavaramerkki.

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin Älä altista langatonta Sweex 300N -reititintä äärilämpötiloille. Älä pidä laitetta suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä käytä langatonta

Lisätiedot

TW-LTE/4G/3G -reititin

TW-LTE/4G/3G -reititin TW-LTE/4G/3G -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 3 1.2. LAITTEEN OMINAISUUDET... 4 1.3. LAITEVAATIMUKSET... 4 1.4. TAKAPANEELIN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742

Käyttöoppaasi. SWEEX LW150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2351742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja TW-EA515 (b) ADSL -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 06/2012 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset...

Lisätiedot

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja TW-WLAN-reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 12/2011 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset... 4 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

TW-LTE/4G/3G -reititin

TW-LTE/4G/3G -reititin TW-LTE/4G/3G -reititin Ohjekirja Suomenkielinen ohjelmisto ja ohjekirja suomenkielisillä kuvilla löytyy osoitteesta www.telewell.fi Copyright TeleWell Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1.

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 v3 ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja CE Kappale 1... 3 1.1 Tietoja TW-EA510 v3 ADSL2+ -modeemista... 3 1.2 Myyntipaketin

Lisätiedot

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus!

TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! TW-EA510 v3(c) ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b+g+n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen MAC osoite ilman välimerkkejä.

Lisätiedot

TW-Wlan Reititin. Ohjekirja

TW-Wlan Reititin. Ohjekirja TW-Wlan Reititin Ohjekirja Copyright (c) TeleWell Oy 04/2011 2 SISÄLTÖ 1. LAITTEEN ESITTELY... 4 1.1. Myyntipaketin sisältö... 4 1.2. Laitteen ominaisuudet... 5 1.3. Laitevaatimukset... 5 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TW-EA510v3(c) & 3G/4G TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri WLAN tukiasema (802.11b/g/n) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) avaimen löydät laitteen pohjapuolella olevasta tarrasta.

Lisätiedot

TW-3G Reititin. 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps. Ohjekirja

TW-3G Reititin. 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps. Ohjekirja TW-3G Reititin 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps Ohjekirja Copyright (c) TeleWell Oy 01/2010 2 SISÄLTÖ 1. LAITTEEN ESITTELY... 4 1.1. Myyntipaketin sisältö... 4 1.2. Laitteen

Lisätiedot

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802. TW-EA530 ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen

Lisätiedot

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI

TCW710. digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI TCW710 digital BROADBAND LANGATON KAAPELIMODEEMI HUOMIO Irrota laite pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä. HUOMIO Varmistaaksesi laitteen luotettavan toiminnan, noudata laitteen suositeltua käyttölämpötilaa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TELEWELL TW-EA510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2443028

Käyttöoppaasi. TELEWELL TW-EA510 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2443028 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TeleWell TW-EA501 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri. Ohjekirja

TeleWell TW-EA501 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri. Ohjekirja TeleWell TW-EA501 v3 ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri Ohjekirja CE Kappale 1... 3 1.1 Tietoja TW-EA501 v3 ADSL2+ -modeemista... 3 1.2 Myyntipaketin sisältö... 8 Kappale 2...

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n Ohjekirja Sisältö Luku 1: Laite...1 Laitteen esittely... 1 Ominaisuudet...4 Laitteiston tekniset tiedot... 5 Laitteen mitat...5 Tehovaatimukset...5 Käyttöympäristö...

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali. Käyttäjän Pikaohje

Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali. Käyttäjän Pikaohje Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali Käyttäjän Pikaohje Esittely Uusi Cisco Model DPC3825 DOCSIS 3.0 tai EPC3825 EuroDOCSIS Wireless Residential Gateway Kotiterminaali

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet HP Jetdirect -tulostuspalvelimet Hallintaopas (kiinteä ohjelmisto V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman ennalta saatua kirjallista

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

ZXDSL 931WII ja 931WIIa

ZXDSL 931WII ja 931WIIa ZXDSL 931WII ja 931WIIa VDSL2-modeemi Käyttöopas Versio: 3.0 ZTE CORPORATION OIKEUDELLISET TIEDOT Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Tämän asiakirjan sisältö on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten

Lisätiedot

Verkko-opas NPD 5287-00 FI

Verkko-opas NPD 5287-00 FI NPD 5287-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

3G siirrettävä langaton reititin (WL-330N3G) Käyttöopas

3G siirrettävä langaton reititin (WL-330N3G) Käyttöopas 3G siirrettävä langaton reititin (WL-330N3G) Käyttöopas FI6069 Ensimmäinen painos Huhtikuu 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja

Lisätiedot

Verkko-opas NPD5040-01 FI

Verkko-opas NPD5040-01 FI NPD5040-01 FI Sisältö Sisältö Johdanto Huomautukset... 3 Tietoja tästä käyttöoppaasta... 3 Huomautus, Tärkeää ja Huomaa... 3 Käyttöjärjestelmäversiot... 3 Verkon perusteet... 4 WLAN (langaton)-verkko...

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot