Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sivonen, Reilu kauppa ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sivonen, Reilu kauppa ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta"

Transkriptio

1 Syykokous (6) Aika klo 13:00 Paikka Kepan toimisto, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Hallituksen I varapuheenjohtaja Ritva Semi avasi kokouksen ja välitti kokoukselle puheenjohtaja Elina Vuolan tervehdyksen. Semi toi terveiset Opettajien Maailmanjärjestön kokouksesta, jossa koulutukseen osallistuvien turvallisuuskysymykset olivat vahvasti esillä. On murheellista, että opiskelijat ja oppilaat eri puolilla maailmaa ovat joutuneet rikosten kohteiksi. Koko maailmaa ravisuttavat muun muassa meksikolaisten opettajaopiskelijoiden joukkokatoaminen tai Nigeriassa koulusta siepattujen tyttöjen kohtalo. Koulutuksen pitäisi olla hyvä ja turvallinen asia kaikille, maasta ja kulttuurista riippumatta. YK:n ensi vuotta värittää Post kehitysagendan laatiminen vuosille Eri agendoilla globaalit ilmastopoliittiset tavoitteet ja päätökset ovat vahvasti esillä. Kepa ja sen yli 300 jäsentä sekä järjestöt eri puolilla maailmaa ovat aktiivisesti mukana kehittämässä Post 2015 ja ilmastopoliittisia -tavoitteita ja askelmerkkejä. Kepan hallituksen jäsenten tuleekin kuunnella jäsenkentän ääntä herkällä korvalla. Kotimaassa Kepan ja järjestöjen kevään 2015 eduskuntavaalikampanja Maailmantalouden tekijät on pyörähtänyt käyntiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat tarttuneet haasteeseen ja kertovat youtubessa 1, kuinka haluavat vaikuttaa maailmantalouteen. Kepa käy ensi vuonna seuraavan ohjelmakautensa ohjelma- ja rahoitusneuvottelut ulkoministeriön kanssa. Kepan kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo siirtyy monien Kepa-vuosien jälkeen toisiin tehtäviin, ja Ritva Semi kiitti Mikaa hienosta työstä Kepan hyväksi. Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Sivonen, Reilu kauppa ry. 2.2 Sihteerin kutsuminen, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu, Kepa ry. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi - Matti Lahdenmäki, Vasemmistonuoret ry - Elisa Vepsäläinen, Kirkon Ulkomaanavun Säätiö. Valittiin ääntenlaskijoiksi - Seppo Kalliokoski, Suomi-Namibia-Seura ry 1

2 Syykokous (6) - Anne Pönni, Suomen World Vision ry ja - Hilkka Vuorenmaa, Väestöliitto ry. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Sääntöjen 16 mukaisesti hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 38, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 41 ja äänimääräksi 49. Lisäksi vahvistettiin kahden puheoikeutetun tarkkailijan läsnäolo- ja puheoikeus sekä Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolooikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa. 6 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2015 Esittelijä Esitys Kokouspuheenjohtaja Hallitus esittää jäsenmaksuihin vuodelle 2015 kahden prosentin korotusta. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan. Ohessa jäsenmaksut kahden prosentin korotuksella, rinnalla voimassa olevat jäsenmaksut. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä Nyt: 50 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 51 euroa jäsentä Nyt: 90 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 92 euroa jäsentä Nyt: 180 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 184 euroa jäsentä Nyt: 260 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 265 euroa Yli jäsentä Nyt: 600 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 612 euroa. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Säätiöiden jäsenmaksu ja 2% korotuksen vaikutus niihin: Budjetti, euroa Maksu Nyt: 50 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 51 euroa Nyt: 90 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 92 euroa Nyt: 180 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 184 euroa Nyt: 260 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla: 265 euroa Nyt: 600 euroa/kalenterivuosi 2% nostolla 612 euroa.

3 Syykokous (6) Yleiskeskustelu - KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Syyskokous hyväksyi esityksen mukaisesti kahden prosentin korotuksen vuoden 2015 jäsenmaksuihin. 7 VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TARKENNETUN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEEN Esittelijä Esittely Toiminnanjohtaja, kampanja- ja viestintäjohtaja, hallintojohtaja Hallituksen esitys vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 7A ja talousarvio liitteenä 7B. Samalla esitetään, että syyskokous valtuuttaa hallituksen hyväksymään tarkennetun talousarvion. Toimintasuunnitelma Toiminnanjohtaja totesi vuoden 2015 teemaksi Juhlaa arjen keskellä. Kepa saavuttaa 30 vuoden ikäpaalun keväällä ja juhlii taivaltaan työn merkeissä. Maailman kuvalehti täyttää 30, Kepan etelän vapaaehtoisohjelma ETVO ja Maailma kylässä -festivaali kumpikin 20 vuotta. Hallitus päivitti kesäkokouksessaan vuosien strategian ja hyväksyi muutamia tarkennuksia, jotka huomioidaan jo vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa. Eläviin jäsensuhteisiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kepan jäsenistössä on monia diasporayhteisöjä, ja tulemme vahvistamaan yhteisöjen toimintaedellytyksiä panostamalla erityisesti mahdollisuuksiin osallistua globaalikasvatukseen ja kehitysyhteistyöhön. Hallitus katsoi tärkeäksi lisätä Kepan osallistumista arvokeskusteluun julkisessa tilassa ja huomioida sosiaalisen median merkityksen viestinnässä. Vuoropuhelua järjestökentän ja yritysmaailman välillä kehitetään ja positiivisia yhteistyömahdollisuuksia etsitään aktiivisesti. Globaalisti vuosi 2015 on suurten päätösten vuosi. Neuvottelut YK:n Post kehitystavoitteiden hyväksymiseksi ja ilmastonmuutoksen estämiseen tähtäävä sopimukset keräävät maailman päättäjät ja kehitysalan asiantuntijat suunnittelemaan maailman tulevaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Kuinka kaikki rahoitetaan, selviää kansanvälisessä rahoituskonferenssissa Etiopian Addis Abebassa kesällä Ulkoministeriö on esittänyt toiveen, että suomalaiset kansalaisjärjestöt voisivat käynnistää ohjelmia Kaakkois-Aasian Myanmarissa. Myös Kepa selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista laajentaa Mekongin alueen toimintaamme Myanmariin. Kepassa vahvistetaan edelleen johtamista kehittämällä tiiminvetäjän tehtävää. GLG:tä (Global Leadership Group) kehitetään tukemaan Kepan johdon toista päätehtävää eli tukemaan hallituksen strategista ja poliitista johtajuutta valmistelemalla päätösesityksiä ja johtamalla ja koordinoimalla päätösten toimeenpanoa. Tiedonhallintajärjestelmän jalkauttaminen jatkuu. Toiminnanjohtajan esitys on liitteenä 7C. Kampanja- ja viestintäjohtaja esitteli toimintasuunnitelman alakohdittain; liite 7D. Yleiskeskustelu Kokousedustaja Sanna Vesikansa, Pelastakaa Lapset ry, tiedusteli tarkennusta yritysyhteistyön tavoitteista ja toimintatavoista. Kampanja- ja viestintäjohtaja totesi, että keskustelut yritysten kanssa ovat usein olleet haastavia. Tavoitteena on käynnistää pilotteja, jossa Kepa toimisi alustana yritysten ja jäsenjärjestöjen yhteistyölle, jolloin Kepan asiantuntijuus kehitysalan kouluttajana ja neuvojana antaisi lisäarvoa yhteistyölle. Yritysyhteistyö on yhden työtekijän toimenkuvassa tällä hetkellä. Toiminnanjohtaja lisäsi, että keväälle on suunniteltu yrityksille ja järjestöille suunnattu "kohtaamispaikka", joka noudattelee parin vuoden takaisen ja varsin onnistuneen vastaavan tapahtuman käsikirjoitusta.

4 Syykokous (6) Toimintakertomus käytiin lävitse kappaleittain. Kokousedustaja Reino Pöyhiä, Suomen Kristillinen Lääkäriseura ry, toivoi, että Kepa voisi selvittää yhteistyömahdollisuuksia kansanedustajien ja tutkijoiden yhteistyöseuran Tutkaksen kanssa. Toiminnanjohtaja kertoi, että kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden tutkijoiden verkoston kanssa on yhteistyötä. Tutkaksen suuntaan ollaan varmasti yhteydessä. Kokousedustaja Lauri Peltonen, Taksvärkki ry, kiitti, että jäsenistön osallistaminen ja osallisuus huomioidaan Kepassa vahvasti. Muutosesityksiä ei esitetty. Kokous keskeytettiin kehistysministeri Sirpa Paateron puheen ajaksi. Ministeri Paateron puhe Ministeri kiitti kutsusta saada tulla puhumaan syyskokoukseen kokoontuneelle kehityspolitiikan alan asiantuntijoille. Ministeri totesi, että kehityspolitiikassa on meneillään murrosvaihe, jossa ratkaistaan mihin suuntaan kehitys- ja ilmastopolitiikkaa viedään tulevaisuudessa. YK:n kahdeksan vuosituhattavoitteen määräaika on umpeutumassa, ja voidaan nähdä, että osa tavoitteista on onnistuttu saavuttamaan. Kuitenkin monet tavoitteet ovat toteutumatta, joten työ köyhyyden poistamiseksi ja inhimillisen kehityksen tavoitteiden sekä uusien vuosituhattavoitteiden rinnalle nostettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu seuraavan 15 vuoden aikana post-2015-agendalla. Ilmastosopimuksen aikaansaaminen on lähiaikojen suuri tavoite. Maapallo on yhteinen ja työ vaatii globaalia yhteistyötä. Vaikka Suomen hallitus on joutunut leikkaamaan kehitysyhteistyörahoja, pitää hallitus kiinni 0,7 prosentin BKTL-tasosta. Ministeri kiitti kehitysalan järjestöjä tärkeästä työstä. Ministeriö tukee tällä hetkellä noin 250 järjestön kehityshankkeita noin 90 maassa. Järjestöjen toiminta täydentää Suomen valtion kahdenvälistä toimintaa. Ministeriö tulee tukemaan jatkossakin niin ammattimaisia toimijoita kuin pieniä ja keskisuuria järjestöjä. Puhe kokonaisuudessaan on pöytäkirjan liitteenä. Yleiskeskustelu Kokousedustaja Juha Ruippo, MTK ry, toi esille, että Suomen olisi hyvä painottaa vuosituhattavoitteissa "ruuan tuotantoa ja kuinka hyödyntää metsävarantoja" sen sijaan, että tavoitteissa mainitaan nyt "ruokaturva ja metsien kestävä käyttö". Ministeri totesi, että post kehitysagenda on iso paketti ja varmasti moniakin sen tavoitteista joudutaan tarkentamaan. Ministeriössä odotetaan YK:n pääsihteerin synteesiraporttia joulukuun alussa, ja siinä on toivottavasti jo esitetty tavoitteita, joista hallitusten välisissä neuvotteluissa lähdetään neuvottelemaan. Kepan järjestökoordinaattori/koulutussuunnittelija Auli Starck totesi, että ulkoministeriö tukee tällä hetkellä noin 250 järjestön kehitysyhteistyöhankkeita noin 90 maassa. Aika ajoin on noussut keskustelua, jossa on todettu erilaisten kehitysjärjestöjen suuri lukumäärä ja työn pirstaleisuus, mutta toisaalta todettu järjestöjen tehtävä valtion toimintaa täydentävänä kehitysyhteistyötoimijana. Starck tiedusteli, näkeekö ministeri järjestöjen työn pirstaleisena vai täydentävänä? Ministeri totesi, että jokainen järjestö tekee työtä aatteellisista lähtökohdista, ja on hyvä, että on erilaisia toimijoita. Kun rahoitus on rajallinen resurssi, tulee välttää päällekkäistä toimintaa tai olla tekemättä vastakkaisia hankkeita samoilla alueilla. Uudet ajatusmallit ovat toivottavia kuten esimerkiksi rypäsmallit, valtio-, yritys- tai kuntayhteistyö. Laatu ja tuloksellisuus ovat oleelliset arviointiperusteet. Kokousedustaja Aino-Maija Kyykoski, Kestävä tulevaisuus ry ja Käymäläseura Huussi ry, toi esille kestävän kehityksen tavoitteen Veden saannin ja kestävän käytön sekä sanitaation

5 Syykokous (6) varmistamisen kaikille. Hän tiedusteli, millaisin rahoitusmallein asiaa on ministeriössä lähestytty? Kyykosken kokemuksen perusteella kaikki uudenlaiset yhteistyömahdollisuudet yritys-, valtio- ja kuntayhteistyö ovat hyviä vaihtoehtoja. Vesi- ja sanitaatioaiheesta on paljon tietoa tutkija- ja korkeakoulupiireissä. Ministeri kertoi, että korkeakouluyhteistyötä on ollut jonkin verran. Kokousedustaja Sanna Vesikansa, Pelastakaa Lapset ry, tiedusteli, millaista keskustelua Suomen hallituksessa on käyty pahenevaan pakolaisongelmaan liittyen, ja millaiset ovat humanitaarisen avun resurssit? Ministeri vastasi, että hallituksen piirissä ei ole nyt käyty keskustelua pakolaisten ottamisesta. Tämän vuoden humanitaarinen budjetti oli käytetty elokuun loppuun mennessä. Humanitaarinen apu vie ison osan kehitysalalle varatuista rahoista. Hallitus on hyvin tietoinen, että pakolaisuus on kasvava ongelma ja kaikkiaan globaali haaste. Lopuksi ministeri totesi, että vaikka järjestöjen hakumenettelyihin on tulossa muutoksia, on tarkoitus saada samoilla resursseilla enemmän aikaiseksi. Kokous jatkui. Talousarvio Hallintojohtaja esitteli talousarvion. Toimintavuoden 2015 talousarvio on euroa. Kokonaiskuluihin ja rahoituksen osuuteen on sisällytetty myös Kepan hallinnoiman Suomen AEPF-verkoston toiminta. Toiminta jakautuu viiden alueen kesken: Suomi (72 prosenttia), Mekong (4,8), Tansania (9,2), Mosambik (7,0) ja Nicaragua (6,9). Toimintakulujen osuus on 46,5 prosenttia ja henkilöstökulujen 53,5. Kepa on varautunut talousarviossaan toimiston keväällä tapahtuvan muuton aiheuttamiin kuluihin ja TESsin mukaiseen 0,4 prosentin palkankorotukseen. Esittely on liitteenä 7E. Yleiskeskustelu Kokousedustaja Anne Pönni, Suomen World Vision ry, pyysi tarkempaa tietoja tavoitteen 4 sisältämistä kuluista. Hallintojohtaja kertoi, että luvussa ovat Helsingin lisäksi kaikkien neljän maatoimiston johtaminen ja hallinto toimitiloineen ja laitteineen. Toimintasuunnitelman liitteessä kuvataan kunkin tavoitteen henkilöstö nimikkeineen eroteltuna Helsinkiin ja maatoimistoihin. Talousarvion läpikäynti kappaleittan. Muutosehdotuksia ei esitetty. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman 2015 esitetyssä muodossa. talousarvion 2015 esitetyssä muodossa ja valtuutti hallituksen tarkennetun talousarvion hyväksymineen. 8 TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA Esittelijä Esittely Puheenjohtaja Hallitus esittää, että valitaan vuodeksi 2015 varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia), Ernst & Young tilintarkastustoimistosta. Syyskokous päätti, että vuodeksi 2015 valitaan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Anne Vuorio ja Katarina Kaskimies sekä heidän varamiehikseen Eva Bruun ja Pekka Räsänen, kaikki KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia), Ernst & Young tilintarkastustoimistosta.

6 9 ILMOITUSASIAT 10 MUUT ASIAT Syykokous (6) Varapuheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi pieneen virvokehetkeen ennen kotiin lähtöä. Samalla jäsenistöllä on mahdollisuus antaa evästystä hallitukselle. Muita asioita ei ollut. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:17. Ritva Semi Janne Sivonen puheenjohtaja puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Matti Lahdenmäki pöytäkirjan tarkastaja Elisa Vepsäläinen pöytäkirjan tarkastaja

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 7.4.2015 00510 Helsinki Hallituksen kokous 30.3.2015 puh. (09) 584 233

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) Elimäenkatu 25-27 7.4.2015 00510 Helsinki Hallituksen kokous 30.3.2015 puh. (09) 584 233 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika 30.3.2015 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Solidaarisuus Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00.

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00. Kepa PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014

Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 16.6.2014 00260 Helsinki puh. (09) 584 233 3.6.2014 Kepa ry ESITYSLISTA 5/2014 1 (5) KOKOUS 5/2014 Aika 16.6.2014 klo 09.00-16.00 Paikka Suomen lähetysseura, pihasali Tähtitorninkatu 18 00140 HELSINKI (09) 12 971 Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 1 (18) Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...5

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 5/2003 toukokuu AVAA AISTISI JA ASTU KYLÄÄN! janne sivonen FESTIVAALI KAISANIEMESSÄ 17. -18.5. 2003 LAUANTAINA 12.00-20.OO

Lisätiedot

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Ilaimuna Sanugo Kanicon kylästä Malista on mukana naisten ryhmässä, jossa hän opettelee tekemään parempilaatuista pyykkisaippuaa

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä 1 MUISTIO 25.11.2014/HV Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi yksityissektorin ja ministeriöiden kanssa Aika: 11.11.2014 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013

Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous 25.3.2013 00260 Helsinki 14.3.2013 Kepa ry ESITYSLISTA 2/2013 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2/2013 Aika 25.3.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki HUOM! Kokouksen osanottajat Hallituksen kokousta

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle susanna tan Alen Baingang ryhtyi lainan turvin kasvattamaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä.

Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa. iso. edistyksellinentärkeä. vaikutusvaltainen. kepan ohjelma 2013 2015. monitahoinen. hyvä. kepan ohjelma 2013 2015 valvoja iloinen välttämätön ketterä organisoitunut luotettava lähestyttävä tietopankki iso aktiivinen värikäs sisukas viriili palvelualtis ammattitaitoinen edistyksellinentärkeä

Lisätiedot

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Sauli Ingman kalasti Maailman luonnonsäätiölle tukijäseniä Helsingin Kampissa. 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:N 29. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 6.-7.6.2013 Aika: 6.-7.6.2013 klo 15.00 Paikka: Axevallan Kansankorkeakoulu Läsnä: Osallistujaluettelo

Lisätiedot

a. Sisäministeriö: poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön edustajat

a. Sisäministeriö: poliisiosaston ja ulkoasiainministeriön edustajat Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 8. 9.5.2014 Pöytäkirja Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: torstai 8.5. perjantai 9.5.2014 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jarmo Virmavirta

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

itsekritiikki avuksi laadun parantamisessa 3/2003 www.kepa.fi Luomun avulla irti velkakierteestä Etelän järjestöjen toiveita selvitettiin

itsekritiikki avuksi laadun parantamisessa 3/2003 www.kepa.fi Luomun avulla irti velkakierteestä Etelän järjestöjen toiveita selvitettiin kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 3/2003 maaliskuu janne sivonen Luomun avulla irti velkakierteestä sambian peltometsänviljelyssä palataan vanhoihin

Lisätiedot

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9 1 KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RY HELMIKUU 2003 2/03 ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE Kepan yhteystoimitsijat toivovat, että myös kehitysyhteistyön konkarit päivittäisivät tietojaan

Lisätiedot