ILMASTONEUVOTTELUISSA JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMASTONEUVOTTELUISSA JA"

Transkriptio

1 SUOMEN METSÄT ILMASTONEUVOTTELUISSA JA -SOPIMUKSISSA Metsätieteen päivä Neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen 1 Ilmastosopimus 1992 Rion ympäristökokouksessa neuvoteltiin kolme merkittävää ympäristösopimusta UN Convention on Biological Diversity (CBD) UN Framework Convention on Climate Change UN Convention to Combat Desertification Riossa tavoiteltiin myös metsiä koskevaa erillistä sopimusta tai metsäpöytäkirjaa ilmastonmuutossopimukseen Rion konferenssissa - sovittiin globaalit metsien kestävän käytön periaatteet neuvottelut erillisestä YK:n metsäsopimuksesta aloitettiin myöhemmin Ilmastosopimus astui voimaan

2 Metsät ilmastosopimuksessa Ilmastosopimuksen tavoitteena kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen vaarattomalle tasolle Yleiset velvoitteet koskevat myös hiilinielujen i l ja varastojen suojelua ja vahvistamista i t (art. 4 d) toimia, jotka tekevät mahdolliseksi riittävän sopeutumisen ilmastonmuutokseen Metsät liittyvät myös kasvihuonekaasuinventaarioon Metsät raportoidaan osana ns. LULUCF-sektoria (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori) Ilmastosopimuksen mukaisessa raportoinnissa LULUCFsektori raportoidaan varsin kattavasti Metsänielu= puuston kasvu - hakkuut ja luonnonpoistuma ja maaperä 3 Kioton pöytäkirja Kioton pöytäkirjan neuvottelut päättyivät ä 1997, pöytäkirja astui voimaan 2005 painottuu kasvihuonekaasujen ennaltaehkäisyyn ensimmäisellä velvoitekaudella sitovat määrälliset tavoitteet otti yli 30 teollisuusmaata sitoutuen vähentämään vähintään 5 % päästöistä ensimmäisellä velvoitekaudella verrattuna vuoteen 1990 keskustelu metsistä liittyi siihen voidaanko nieluja lukea lainkaan hyväksi sopimusosapuolen velvoitteen saavuttamisessa vai huomioidaanko vain metsistä aiheutuvat päästöt Määrälliset tavoitteet koskevat vain ns. Annex 1 -maita (teollisuusmaat) 4

3 Kioton pöytäkirjan metsiin liittyvät velvoitteet Nielut ovat mukana Kioton pöytäkirjan päästövähennysvelvoitteissa rajoitetusti, päähuomio on pysyvillä päästövähenemillä. Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitekaudella ll pakollinen raportointi ti osana velvoitetta koskee vain metsäpinta-alan muutoksia vuodesta 1990 lähtien (ns. artikla 3.3) Kiotossa maankäytön raportointi seuraa toimia (activity based) Suomi valitsi ns. metsänhoitotoimenpiteen raportoinnin velvoitteessaan ensimmäiselle velvoitekaudelle (Artikla 3.4. vapaaehtoiset toimenpiteet: metsänhoito, maatalousmaiden hoito, ruohikkoalueiden hoito, uudelleen kasvittaminen ) Suomi voi kompensoida Kioton 1:llä kaudella metsäkadosta aiheuttamat päästöt metsien nielusta ja lisäksi voi saada 0.59 milj. t CO2 hyvityksen. 5 Kioton pöytäkirjan 2. kauden velvoitteet liittyen metsiin Metsäpinta-alan muutosten raportointi pakollinen (ns. art. 3.3) Metsänhoito Art.3.4. kaikille pakolliseksi k i 2. kaudella perustuu vertailutasoihin (Reference Level) Suomen vertailutaso -19,3 Mt, puutuotteiden kanssa -20,5 Mt hyvitystä rajoitettu kattoluvulla (3.5% vuoden 1990 päästöistä) puutuotteet mukana luonnontuhojen huomioiminen metsien osalta mahdollista Muut toimenpiteet vapaaehtoisia kuten 1. kaudella kokonaan uutena vapaaehtoisena toimenpiteenä kosteikot (wetland drainage and rewetting), orgaanisten maiden ojitus ja uudelleenvesittäminen, vähintään 1 ha. 6

4 Metsiä koskevat vertailutasot Kioton pöytäkirjassa Vertailutasolla tarkoitetaan sitä metsänielun tasoa, jonka maa arvioi nykyisillä politiikkatoimilla saavuttavansa seuraavalla velvoitekaudella Kriteereinä mm. tulee huomioida metsiä koskevat politiikkatoimet, joista päätetty ja toimeenpantu ennen vuoden 2009 joulukuuta kasvihuonekaasuinventaarion mukaisesti päästöt ja nielut metsänhoidosta ikäluokkajakauma mahdollinen luonnontuhojen huomioiminen Maiden vertailutasot on arvioitu ja hyväksytty asiantuntija-arviointien pohjalta UNFCCC:ssä 7 Metsiä koskevien vertailutasojen asettaminen The forest management reference levels inscribed in the appendix to this annex were set transparently, taking into account: (a) removals or emissions from forest management as shown in greenhouse gas inventories and relevant historical data; (b) age-class structure; (c) forest management activities already undertaken; (d) projected forest management activities under business as usual; (e) continuity with the treatment of forest management in the first commitment period; (f) the need to exclude removals from accounting in accordance with decision 16/CMP.1, paragraph 1. Points (c), (d) and (e) above were applied where relevant. The forest management reference levels also took into account the need for consistency with the inclusion of carbon pools and the provisions for addressing natural disturbances contained in paragraphs 33 to 35 below. Lähde: UNFCCC, Definitions, modalities, rules and guidelines relating to land use, land-use change and forestry activities under the Kyoto Protocol 8

5 SOPIMUKSET Neuvottelukehikko Kaikki maat, ei sitovia vähennyksiä 37 teollisuusmaalle päästövähennykset Kaikki merkittävimmät saastuttajat Ilmastosopimus 1992 Kioton pöytäkirja 1. velvoitekausi Kioton pöytäkirja 2. velvoitekausi Globaali sopimus NEUVOTTELUT "teollisuusmaat" "kaikki muut" AWG-KP AWG-LCA ADP "kaikki maat (ja asiat) samalla raiteella" 9 Metsiin liittyvät tavoitteet laaja-alaisiaalaisia virkistys monimuotoisuus puutuotteet tt t hiilen sidonta sopeutuminen bioenergia jne 10

6 LULUCF-sektorin päästöt ja nielut Milj. t CO 2 -ekvivalenttia Viljelysmaa Ruohikkoalueet Kosteikot Puutuotteet Metsämaa LULUCF sektori = maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori Tilastokeskus Suomen kasvihuonekaasupäästöt (milj. tonnia CO2- ekv.) ilman LULUCF-sektoria (siniset i i t pylväät) ja LULUCF-sektori huomioituna (oranssi viiva) ja nettopoistuma (vihreä pylväs) LULUCF-sektori = maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori Tilastokeskus

7 Huomioita kansainvälisten nielulaskentasääntöjen kehityksestä Kioton pöytäkirjan nykyinen laskentatapa - metsät jaetaan metsitys-, metsänhävitys- ja metsänhoito - alueisiin maaperäpäästöjen tunteminen ennustepohjainen lähestymistapa mittakaavakysymys LULUCF-sektorin erot muihin sektoreihin AFOLU sektori Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) 13 Metsät ja ilmastonmuutoksen hillitseminen Hiilivarastona toimiminen Hiilinielujen kasvattaminen (esim. metsitys, metsänhoito) Päästöjen vähentäminen (metsäkadon vähentäminen) uusiutumattomien tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla ill (raaka-aineet, bioenergia, i puutuotteet, rakennukset, muut tuotteet) 14

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

9 Energia. Energian kokonaiskulutus

9 Energia. Energian kokonaiskulutus 9 Energia Vuonna 2009 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1 336 petajoulea, 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensi maailmantalouden taantuman aiheuttama teollisuustuotannon supistuminen.

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.)

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.) Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa JYRI SEPPÄLÄ (toim.) 2 ALKUSANAT Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia ilmastopoliittiseen

Lisätiedot

Komission tiedonanto Pariisin pöytäkirja suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi 2020 jälkeen

Komission tiedonanto Pariisin pöytäkirja suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi 2020 jälkeen Komission tiedonanto Pariisin pöytäkirja suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi 2020 jälkeen Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija Talousvaliokunta, kuuleminen

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN 978-952-293-005-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja metsät. Metsätieteen päivä

Ilmastonmuutos ja metsät. Metsätieteen päivä Ilmastonmuutos ja metsät Metsätieteen päivä 2012 Ilmastonmuutos ja metsät METSÄTIETEEN PÄIVÄ ILMASTONMUUTOS JA METSÄT Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki 8.15-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, Tieteiden

Lisätiedot

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 35/2015 Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030 Hillintäkeinojen analyysi tilatason vaikutuksista ja keinojen hyväksyttävyydestä Pasi Rikkonen

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

IPCC 5. Ilmastonmuutoksen hillintä

IPCC 5. Ilmastonmuutoksen hillintä IPCC 5. arviointiraportti OSARAPORTTI 3 Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutoksen hillinnällä tarkoitetaan ihmisen toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja -nielujen lisäämiseksi. IPCC:n viidennen

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

UUDEN VOIMALAITOKSEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN ILMASTOSTRATEGIAAN

UUDEN VOIMALAITOKSEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN ILMASTOSTRATEGIAAN UUDEN VOIMALAITOKSEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN ILMASTOSTRATEGIAAN Selvitys Jyväskylän kaupungille Ari Lampinen (ala@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 29.8.2005 Esipuhe Tämä on

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase

Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Etelä-Pohjanmaan metsien kasvihuonekaasutase Pro gradu -tutkielma maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos Tammikuu 2012 Jaakko Hautanen HELSINGIN

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE

JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE i JUHA KALLI MERILIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN TALOUDELLISTEN OHJAUSKEINOJEN AIHEUTTAMAT LI- SÄKUSTANNUKSET SUOMALAISELLE ELINKEINOLLE Seminaarityö i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot

Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita

Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita Valmisteilla olevia metsäteollisuuden EU-asioita Marraskuu 2013 1 2 Sisältö HORISONTAALISET ASIAT EU-politiikan yleiskatsaus...5 ENERGIA JA ILMASTO EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeiselle

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot