Rakennustekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Rakennustekniikan koulutusohjelma Construction Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja Tarmo Kontro, puh. (05) Opintojen ohjaus: (koulutusohjelman opinnot) Tarmo Kontro, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 72 ov, josta suuntautumisopintoja 12 ov PERUSOPINNOT 48 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Tekniikka ja liikenne Tutkinnon rakenne Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma johtaa rakennusinsinöörin tutkintoon. Tavoitteena on antaa perusvalmiudet rakennusteknisiin suunnittelu-, työnsuunnittelu- ja valvontatehtäviin sekä korjausrakentamisen, kiinteistöhoidon, projektitoiminnan ja puurakentamisen erikoistehtäviin. Koulutus soveltuu lisäksi ammatilliseksi pohjakoulutukseksi rakennusalan myynti-, markkinointi- ja tuotekehitystehtäviin. Rakennusinsinöörin työpaikat ovat yksityisellä sektorilla etupäässä alan suunnittelutoimistoissa, rakennusliikkeissä ja rakennustuoteteollisuudessa. Julkisen hallinnon osalta työtehtäviä löytyy rakennushallituksen ja sen piiriorganisaatioiden piiristä sekä kuntien teknisten virastojen ja toimistojen palveluksessa. Jossain määrin työpaikkoja on tarjolla myös rakennusalan opetuksen, kaupan ja tutkimuksen palveluksessa. Suunnittelupuolella tehtävät ovat usein rakennesuunnittelijan työtehtävät ja kokemuksen lisäännyttyä usein projektijohtajan, projektipäällikön, erikoissuunnittelijan tms. työtehtävät. Tuotantopuolella tehtävät ovat usein määrä- ja kustannuslaskennan, hankintaan liittyvät, työnsuunnittelun, työmaainsinöörin tai työpäällikön työtehtävät. Rakennusinsinööri voi toimia myös rakennusvalvonta- tai rakennuttajainsinöörinä, myynti-insinöörinä jne. Kokemuksen kartuttua rakennusinsinööri voi toimia erilaisissa korkeamman johtotason työtehtävissa tai oman yrityksen johdossa. Rakennusinsinöörin tutkintoon vaadittavat opinnot muodostuvat harjoittelusta kaikille yhteisistä perusopinnoista koulutusohjelmakohtaisista perus- ja ammattiopinnoista talonrakennustekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoista vapaasti valittavista opinnoista opinnäytetyöstä. 155

2 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov PERUSOPINNOT 48 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov P Kielentaito 1 1 P Kokous- ja neuvottelutaito 1 1 P Tutkimusraportin kirjoittaminen 1 1 P Tekniikan englannin erikoiskurssi 2 2 P Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti) 1 1 P Rakentamisen ja kiinteistönpidon ympäristötekniikka 2 2 P Teollisuustalous 2 2 P Fysiikka P Fysiikka P Fysiikka P Matematiikka P Matematiikka P Matematiikka P Työvälineohjelmat 1 1 P Kemia 2 2 Rakennustekniikan koulutusohjelman yhteiset perusopinnot 12 ov P Matematiikka P Tilastomatematiikan lyhyt peruskurssi 1 1 P Fysiikan laboraatiot, rakennustekniikka 2 2 P Talonrakennustekniikan peruskurssi 2 2 P Mittaustekniikka 2 2 P Perustustyöt 2 2 AMMATTIOPINNOT 72 OV Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 60 ov Rakennesuunnittelu 12 ov A Rakenteiden mekaniikka 2 2 A Lujuusoppi 2 2 A Betonirakenteet 2 2 A Puu- ja teräsrakenteet 2 2 A Geotekniikka 2 2 A Geotekniikan laboratoriotyöt

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov Talonrakennus 12 ov A Talonrakennus A Talonrakennuksen harj A Talonrakennus A Talonrakennuksen harj A Rakennusstatiikka 2 2 Rakennustuotantotekniikka 12 ov A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 2 A Rakentamistalouden tietotekniset sovellukset 1 1 A AutoCAD rakennussovellukset 1 1 A Betonitekniikka 3 3 A Muuratut rakenteet 1 1 A Rakentamistalous A Talonrakennushankkeen tuotannonsuuunnittelu 2 2 Rakennesuunnittelun jatko-opinnot 12 ov A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi 2 2 A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 2 2 A Betonirakenteiden jatkokurssi 4 4 A Pohjarakennus 2 2 A Pohjarakennuksen jatkokurssi 2 2 Talonrakennustekniikan jatko-opinnot 12 ov A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus 2 2 A Talonrakennus A LVISTA-asennukset 2 2 A Korjausrakentamisen suunnittelu 2 2 A Rakentamistalous A Korjausrakentamisen laboraatiot 2 2 Suuntautumisopinnot 12 ov Puurakentaminen 12 ov A Puurakenteiden erikoistyöt 2 2 tai 2 A Puurakenteiden laboraatiot 2 2 tai 2 A Puurakennusteollisuus 2 2 tai 2 A Puurakenteiden erikoisliitokset 2 2 tai 2 A Euronormi tai 2 A Puukerrostalot 2 2 tai 2 tai Korjausrakentamisen ja kiinteistönpito 12 ov A Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 2 2 tai 2 A Kiinteistöhallinto 2 2 tai 2 A Kiinteistönhoito 2 2 tai 2 A Kiinteistötalous 2 2 tai 2 A Korjausrakentamisen projektihallinta 2 2 tai 2 A Korjausrak. ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 2 tai 2 Tekniikka ja liikenne 157

4 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov tai Rakennusvienti 12 ov A Rakennusvienti 2 2 tai 2 A Euroopan integraatio 2 2 tai 2 A Rakennusviennin erikoistyö 4 4 tai 4 A Venäjäntuntemuksen opintokokonaisuus 2 2 tai 2 A Asian Studies 1 1 tai 1 Vieras kieli VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV HARJOITTELU 20 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Yhteensä

5 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Rakennustekniikan koulutusohjelman opintojaksot Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi A Talonrakennustekniikan peruskurssi 2 I A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 II A Rakentamistalouden tietotekniset sovellukset 1 III A AutoCAD rakennussovellukset 1 III V AutoCAD:n rakennussov. jatkokurssi 2 IV V AutoCAD:n 3D mallinnus 1 III A Betonitekniikka 3 I ja II A Betonirakenteet 2 II A Betonirakenteiden jatkokurssi 4 III V Betonirakenteiden erikoiskurssi 2 IV A Puu- ja teräsrakenteet 2 II A Puu- ja teräsrakenteiden jatkok. 2 III V Puu- ja teräsrakenteiden erikoisk. 2 IV A Muuratut rakenteet 1 IV V Tietokoneavusteinen mitoitus 2 III A Rakennetekniikan harjoitukset 1 II V Rakennetekniikan erikoistyöt 3 IV A Puurakenteiden erikoistyöt 2 III IV A Puurakenteiden laboraatiot 2 III IV A Puurakenneteollisuus 2 I IV A Puurakenteiden erikoisliitokset 2 III IV A Euronormi 5 2 III IV A Puukerrostalot 2 III IV A Talonrakennus 1 2 II A Talonrakennus 2 4 III A Talonrakennus 3 2 IV A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus 2 III A Korjausrakentamisen suunnittelu 2 IV A Talonrakennuksen harjoitukset 2 2 III A Talonrakennuksen harjoitukset 1 2 II V Rakennussuunnittelun jatkokurssi 2 IV A Rakennusstatiikka 2 II A Rakenteiden mekaniikka 2 II A Rakenteiden mekaniikan jatkok. 2 III V Rakenteiden mekaniikan erikoisk. 2 IV A Lujuusoppi 2 II V Rakenteiden mekaniikan harj. 2 III A Rakentamistalous 1 2 I III A Rakentamistalous 2 1 IV V Tuotannonjohto ja -ohjaus 2 III IV A Mittaustekniikka 2 I A Talonrakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 2 III V Talonrakennuksen työmaatekn. 2 III IV V Rakennustuotannon tietotekn. sov. 2 III IV V Rak. tuot. tekn. projektityö 2 IV Tekniikka ja liikenne 159

6 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi A Korjausrakentamisen tuotantotekn. 2 III IV A Korj. rakentamisen laboraatiot 2 IV A Geotekniikka 2 II A Pohjarakennus 2 III A Pohjarakennuksen jatkokurssi 2 IV A Geotekniikan laboratoriotyöt 2 II A Perustusten korjaustyöt 2 III IV A Perustustyöt 2 I A Kiinteistöhallinto 2 III IV A Kiinteistönhoito 2 III IV A Kiinteistötalous 2 III IV A Korjausrakentamisen proj.hallinta 2 III IV A Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 III-IV A Ammattikieli/venäjä 2 III IV A Rakennusvienti 2 I IV A Euroopan integraatio 2 I IV A Rakennusviennin erikoistyö 4 IV 160

7 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTOJEN RAKENNE PERUSOPINNOT 48 OV Kaikille insinööreille yhteisten perusopintojen (36 ov) tavoittena on kouluttaa insinööreille tarvittavat yleistekniset pohjatiedot. Perusopinnot jakautuvat koko ammattikorkeakoulun yhteisiin perusopintoihin (12 ov), tekniikan koulutusohjelmien yhteisiin perusopintoihin (24 ov) sekä rakentamistekniikan koulutusohjelman perusopintoihin (12 ov). Ne sopivat parhaiten suoritettaviksi ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana. Ryhmäjaoissa huomioidaan opiskelijoiden koulutausta. AMMATTIOPINNOT 72 OV KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT 60 OV Koulutusohjelman yhteisten opintojen tavoitteena on luoda edellytykset suuntautumisvaihtoehtojen mukaisille syventäville opinnoille ja varmistaa, että rakennusinsinööriksi valmistuvalla insinöörillä on kaikista keskeisistä aihepiireistä vahintään riittävät pohjatiedot. Koulutusohjelman yhteiset opinnot muodostuvat koulutusohjelmakohtaisten opintojen, rakennesuunnittelun, talonrakennuksen ja rakennustuotantotekniikan perus- ja jatkomoduuleista. Opinnot soveltuvat parhaiten opiskeltaviksi opintovuonna. Harjoittelua vaaditaan 12 kk, mistä saa 20 ov. A Talonrakennuksen harj. 2 2 III A Rakennusstatiikka 2 II Rakennustuotantotekniikka 12 ov A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 II A Talonrakennuksen tietotekn. sov. 2 III A Betonitekniikka 3 I A Muuratut rakenteet 1 IV A Rakentamistalous 1 2 I A Talonrakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 2 III Rakennesuunnittelun jatko-opinnot 12 ov A Puu- ja teräsrak. jatkok. 2 III A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 2 III A Betonirakenteiden jatkok. 4 III A Pohjarakennus 2 III A Pohjarakennuksen jatkok. 2 IV Talonrakennustekniikan jatko-opinnot 12 ov A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus 2 III A Talonrakennus 3 2 IV A LVISTA-asennukset 2 IV A Korjausrakentamisen suunnittelu 2 IV A Rakentamistalous 2 2 IV A Korjausrakentamisen laboraatiot 2 IV KOULUTUSOHJELMAN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDOT Suuntautumisvaihtoehdoista valitaan yksi, josta on suoritettava kaikki pakolliseksi merkityt opintojaksot. Tekniikka ja liikenne Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Rakennesuunnittelu 12 ov A Rakenteiden mekaniikka 2 II A Lujuusoppi 2 II A Betonirakenteet 2 II A Puu- ja teräsrakenteet 2 II A Geotekniikka 2 II A Geotekniikan laboratoriotyöt 2 II Talonrakennus 12 ov A Talonrakennus 1 2 II A Talonrakennuksen harj. 1 2 II A Talonrakennus 2 4 III Rakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdot ovat: puurakentaminen korjausrakentaminen ja kiinteistönpito rakennusvienti. Täydentäviä opintojaksoja voi valita myös muiden osastojen opintojaksojen tarjonnasta. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot soveltuvat parhaiten opiskeltavaksi 3. ja 4. opintovuonna. 161

8 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehto Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on syventää tietämystä puun käyttökohteista ja perehdyttää vaativimpien puurakennusten, puurakenteiden ja liitostekniikoiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Puurakentaminen 12 ov A Puurakenteiden erikoistyöt 2 III IV A Puurakenteiden laboraatiot 2 III IV A Puurakennusteollisuus 2 III IV A Puurak. erikoisliitokset 2 III IV A Euronormi 5 2 III IV A Puukerrostalot 2 III IV Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon suuntautumisvaihtoehto Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on perehtyä korjaushankkeiden läpivientiin sekä antaa perustiedot kiinteistön ylläpidon ja rakennuksen elinkaaren suunnittelulle ja johtamiselle. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Korjausrakentaminen ja kiinteistönpito 12 ov A Korjausrak. tuotantotekn. 2 III IV A Kiinteistöhallinto 2 III IV A Kiinteistönhoito 2 III IV A Kiinteistötalous 2 III IV A Korj. rak. projektihallinta 2 III IV A Korj.rakentamisen ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 III-IV Rakennusviennin suuntautumisvaihtoehto Rakennusviennin suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on antaa perustiedot rakennusviennissä erityisesti Euroopan ja Venäjän alueella sekä perehdyttää Euroopan integraation vaikutuksiin rakennusalalla. Rakennusviennin suuntaavat opinnot rakennetaan aina yhteistyössä oppijan ja mahdollisen yhteistyöyrityksen kanssa. Oppija laatii opinnoista aina henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintojaksoja suositellaan valittavaksi myös muiden osastojen kansainvälisistä opinnoista sekä mahdollisesti muiden oppilaitosten valikoimasta. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Rakennusvienti 12 ov A Rakennusvienti 2 I IV A Euroopan integraatio 2 I IV A Rakennusviennin erikoistyö 4 IV P Venäjän tuntemuksen opintokokonaisuus 2 I IV A Asian Studies 1 I IV Vieras kieli 1-4 II IV VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIOPINNOT Vapaasti valittavia opintoja on 10 ov. Valita voi yksittäisiä kursseja, laajempia kokonaisuuksia tai vieraita kieliä em. kursseista tai ammattikorkeakoulun kaikkien muiden koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Myös muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä tutkintosäännön mukaan. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia esim alla esitetyn mallin mukaan (tai esim kansainvälisistä opinnoista). Vapaasti valittaviin voi valita myös muun suuntautumisvaihtoehdon yksittäisiä opintojaksoja. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Rakennesuunnittelu 11 ov A Rakenteiden mek. erikoisk. 2 IV A Betonirakenteiden erikoisk. 2 IV A Puu- ja teräsrak. erikoisk. 2 IV A Tietokoneavusteinen mit. 2 IV A Rakennetekniikan erik.työt 3 IV Rakennustuotantotekniikka 12 ov A Tuotannonjohto ja -ohjaus 2 III IV A Talonrak. mittaukset 2 III IV A Talonrak. työmaatekniikka 2 III IV A Rakennustuotannon tietotekn. sovellukset 2 III IV A Rak. tuot. tekn. projektityö 2 IV A Perustusten korjaustyöt 2 III IV 162

9 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Laboratoriot Rakennustekniikan koulutusohjelmassa käytetään osaston rakennuslaboratoriota. Laboratoriolaitteet ovat aineenkoetukseen ja rakennusmateriaalin materiaaliominaisuuksien tutkimukseen tarkoitettuja laitteita. Lisäksi rakennuslaboratoriossa toimii betonin virallinen aineenkoetuslaitos. Rakennusosaston opintojaksojen tenttipäivät Touko- ja elokuussa on kahden viikon tenttikausi. Kummankin tenttikauden aikana voi tenttiä kaikkia koulutusohjelman opintojaksoja. Tentit pidetään tekniikan toimipisteen isossa auditoriossa alkaen kello Tentittävät opintojaksot ja tenttipäivät on esitetty taulukossa osaston kotisivuilla. OPINTOJAKSOT Opintojaksojen numerointi on 6-numeroinen. Numeroiden merkitys on seuraava: 1. nro: koulutusala, tekniikka ja liikenne (2) 2. nro: osasto, rakennusosasto (2) 3. nro: ala koulutusohjelmakohtaiset (0) rakennetekniikka (1) talonrakennus (2) rakenteiden mekaniikka (3) rakentamistalous (4) rakennustuotantotekniikka (5) pohjarakennus (6) kiinteistön hoito (7) vientitoiminta (8) 4. ja 5. nro: kurssin järjestysnumero 6. nro: opintojakson käyttöönottovuosi (vuosiluvun viimeinen nro). Tekniikka ja liikenne Tentteihin tulee ilmoittautua opintohallinnon tietojärjestelmään sekä kurssista vastaavalle opettajalle sähköpostilla tai opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Lukukauden aikana on kaksi tenttipäivää, joina voi tenttiä kaikkia koulutusohjelman opintojaksoja. Tenttipäivät ovat lokakuun ja helmikuun ensimmäisen viikon tiistaina klo tekniikan toimipisteen isossa auditoriossa. Opintojakson voi tenttiä opintojakson opetuksen päättymistä seuraavan vuoden aikana. Rakennusosaston opintojaksojen lähiopetustunnit ovat pääosin pakollisia ellei toisin ilmoiteta. PERUSOPINNOT TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEI- SET PERUSOPINNOT P Rakentamisen ja kiinteistöpidon ympäristötekniikka 2 ov, III IV Environmental Technology in Buildning and Maintenance Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää yleisesti ympäristölainsäädäntöön ja hallintoon rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta kansainvälisen yhteistyön tasolta rakennuskohteen tasolle. Kurssi sisältää katsauksen rakentamisen energiatalouteen ja -vaihtoehtoihin, rakentamisen ympäristövaikutuksiin, maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen. Lisäksi käsitellään erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet. Toteutus: Luentoja ja vierailuluentoja sekä tutustumiskäyntejä kohteisiin. Opintojakson alussa määritellään neljä luovutettavaa ryhmätai yksilöllistä työtä. 163

10 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: Luentomonisteet ja www-sivustot. RIL 216: Elinkaarisuunnittelu. Arviointi: Opintojakso arvioidaan hyväksytty/ hylätty (S). Opettajat: Lehtori Hannu Jantunen ja yliopettaja Tarmo Kontro. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 lähtien opintojakson Ympäristötekniikka. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT P Talonrakennustekniikan peruskurssi 2 ov, I Building Technology Basic Course pientalon rakenteisiin ja toteutustapoihin. Opintojaksolla käsitellään rakennusalan käsitteet, tiedonlähteet ja pientaloprojektin perusteet sekä rakennusaineet. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Siikanen: Rakennusaineet. Opettajat: Lehtori Juhani Randén. P Mittaustekniikka Geodetic Measurements 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää käytännön mittausmenetelmiin, laskentaan ja rakennusmittauksen standardisointiin. Se käsittää geodesian perusteet, valmiit kartat, kiintopisteet, perusmittaukset, mittausorganisaatiot, mittausstandardit, mittaustekniset laskennat, ATK-sovellukset ja talonrakennuksen mittaussovellukset. Oppimateriaali: Hannu Salmenperä: Maastoja rakennusmittausten perusteet. Tampere Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. P Perustustyöt Foundation Works 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää maarakennusvaiheen osuuteen pientalokohteissa. Kurssin sijoitus ensimmäiselle vuosikurssille korostaa, että rakentaminen käynnistyy perustustöistä. Syventävä tietous sisältyy geotekniikan ja pohjarakennuksen kursseihin myöhemmillä vuosikursseilla. Kurssi käsittää maa- ja kallioperän sekä veden vaikutuksen perustustöihin, rakennuspohjan suunnitteluluokat ja maaston geologiset pääpiirteet sekä pohjarakennustöiden vaikeusasteen tunnusmerkit. 164 Kaivutyön merkitseminen, turvallisuusohjeet ja valvonta. Louhintatyön turvallisuus, pätevyysvaatimukset ja ympäristö. Täyttötyö ja sen laadunvalvonta. Kuivatustyöt, kaivannon kuivatus, perustusten salaojitus ja alueiden kuivatus. Tyypillisiä perustusrakenteita. Perustustöiden virheistä. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. AMMATTIOPINNOT 72 OV A Tietokoneavusteinen suunnittelu Computer Aided Design 2 ov, II Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset käyttää CAD ohjelmaa sekä perusteet edetä erilaisten rakennusalan sovellusohjelmien käyttöön. Sisältö: Opintojakso on luonteeltaan CAD-peruskurssi. Perehdyttää CAD-ohjelman peruskäyttöön näkökulmana erilaisten rakennuspiirustusten tietokoneavusteinen toteuttaminen. Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja välikokeet tai hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: Y Tietotekniikan perusteet ja P Työvälineohjelmat. A Rakentamistalouden tietotekniset sovellukset 1 ov, III Building Economics Software rakentamistalouden perussovellusohjelmiin. Opintojaksolla käsitellään taulukkolaskentaohjelmien sovellukset rakentamistaloudessa, aika- ja projektisuunnittelun ohjelmistot sekä kustannuslaskentaohjelmistot. Kurssi liittyy kiinteästi Rakentamistalous 2 opintojaksoon. Oppimateriaali: Ohjelmistomanuaalit. Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla (S) hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot: P Työvälineohjelmat. A AutoCAD rakennussovellukset AutoCAD Advanced Course 1 ov, III Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija rakennusalan CAD-suunnittelun sovelluksiin. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään AutoCADohjelman suomalaisia arkkitehti- ja rakennesovelluksia.

11 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A Tietokoneavusteinen suunnittelu. A AutoCAD:n rakennussovellusten jatkokurssi AutoCAD Advanced Course II Tavoitteet: ja sisältö: Syventää opiskelijan tuntemusta rakennusalan CAD-suunnittelun sovelluksista. Opintojaksolla käsitellään Auto- CAD ohjelman suomalaisia arkkitehti- ja rakennesovelluksia sekä syvennytään tarkemmin AutoCAD-ohjelman erikoistekniikoihin. Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja välikokeet tai hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A AutoCAD rakennussovellukset. Oppimateriaali: BY201: Betonitekniikan oppikirja. Betoninormit. Luentomoniste. Rakentajain kustannus: Muottityöt, Raudoitustyöt, Betonityöt, Elementtityöt. Betonituote. Rakentajain kalenteri. SFS betonialan standardit. RIL: Betonitekniikan käsikirja. Opettaja: Rak. ins Lasse Kilpinen ja lehtori Hannu Jantunen. A Betonirakenteet Concrete Structures 2 ov, II tavanomaisten betonirakenteiden suunnitteluun. Opintojaksolla käsitellään rakennelaskelmat, kuormitusten jakautuminen, taivutettu teräsbetonipalkki, leikkausraudoitettu teräsbetonipalkki ja yhteen suuntaan kantavat teräsbetonilaatat. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RakMk B1, RakMk B4, RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirjat osat 1 ja 2. BY 16: Suunnittelun sovellusohjeet. Opettaja: Rak. ins. Heikki Kalve. Tekniikka ja liikenne A AutoCAD 3D-mallinnus AutoCAD 3D Modelling 1 ov, III Tavoitteet: ja sisältö: Perehdyttää opiskelija AutoCAD:n kolmiulotteeseen mallintamiseen. Kurssilla käsitellään AutoCAD ohjelman 3D mallinnusominaisuuksiin liittyvät työvälineet näkökulmana rakennusten visualisointikuvien tuottaminen. Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A Tietokoneavusteinen suunnittelu. A Betonitekniikka Concrete Technology 3 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Betonitekniikan, betonitöiden ja betonirakenteiden valmistuksen erityispiirteiden omaksuminen. Opintojaksolla käsitellään betonin aineosat, betonin ominaisuudet, betonin koostumuksen määritys, lisäaineet, seosaineet, laatutekniikka, betoniteräkset ja raudoitus, muottityöt, betonointityöt, talvibetoni- ja erikoistyöt, rakenteiden säilyvyys ja elementtirakentaminen. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt. A Betonirakenteiden jatkokurssi 4 ov, III Concrete Structures Advanced Course tavanomaisten betonirakenteiden mitoitukseen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on 3. luokan betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys. Opintojaksolla käsitellään ristiinkantavat laatat, käyttörajatila, pilarit, vääntöpalkit, pilarilaatat, seinät, seinämäiset palkit, lyhyet ulokkeet, palkkien reiät, paikallinen puristus, läpileikkautuminen ja perustukset. Oppimateriaali: Luentomoniste. RakMk B1, RakMk B4, RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. BY 16: Suunnittelun sovellusohjeet. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirjat osat 1 ja 2. Opettajat: Rak.ins. Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Betonirakenteet. A Puu- ja teräsrakenteet Wood and Steel Structures 2 ov, II pientalon ja teollisuushallien puu- sekä teräsrakenteiden mitoitukseen. Opintojaksolla käsitellään sahatavara-, kertopuu- ja liimapuurakenteet, mekaaniset liittimet, pientalon jäykistys, I-profiilit ja putkiprofiilit, hitsiliitokset. 165

12 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. Rautaruukki: Putkipalkkikäsikirja. A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi 2 ov, III Wood and Steel Structures Advanced Course vaativimpien puu- ja teräsrakenteiden mitoitukseen. Opintojaksolla käsitellään sahatavaran lajittelu ja laadut, liimapuuhallit, puu- ja NR-ristikot, mekaaniset liittimet, I-kannatteet, valssatut I-profiilit, RHS-putkiprofiilit, hitsatut levykannatteet, PP-ristikot, hitsi- ja ruuviliitokset, hallien jäykistys, palomitoitus. Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. Rautaruukki: Putkipalkkikäsikirja. Tuote-esitteet. Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrakenteet. A Muuratut rakenteet Brick Constructions 1 ov, III IV muurattujen tiili- ja harkkorakenteiden mitoitukseen ja rakennedetaljeihin. Opintojaksolla käsitellään tiiliseinät, pilarit, palkit, kuorimuurit ja harkkorakenteet. Oppimateriaali: Kinnunen: Muuratut rakenteet 2. Tuote-esitteet. RIL: Muuratut rakenteet. RAK: Harkkorakentaminen. Edeltävät opinnot: A Lujuusoppi, A Rakenteiden mekaniikka, A Talonrakennus 1. A Rakennetekniikan harjoitukset Structural Design Exercise 1 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Syventää opiskelijan lujuusopin ja rakenteiden mekaanikan tietämystä laboratoriokokeiden avulla. Opintojaksolla käsitellään puu- ja teräspalkkien kokeellinen kuormitus, muotosuureet, jännitysjakautumat, avoimet poikkileikkaukset ja ristikot. Oppimateriaali: Luentomoniste. Pennala: Lujuusoppi. Rakentajain kalenteri. RakMk B7. RakMk B10. Tuote-esitteet. Edeltävät opinnot: A Rakennusstatiikka. A Puurakenteiden erikoistyöt 2 ov, III IV Wood Constructions Special Works vaativien puurakenteiden ja liitosten mitoittamiseen, rakennusten jäykistämiseen ja 3 D rakenteisiin. Opintojaksolla käsitellään T- BS/EClajittelu, NR-ristikot ja -kehät, yhdistelmärakenteet, yhdistetyt sauvat ja pilarit, puikkoliitokset, liimapuukaarien ja -arinoiden mitoitus, kertopuuristikot, suunnitteluohjelmistot ja puutuotteiden valmistus. Oppimateriaali: Luentomoniste. Tuote-esitteet. EuroCode 1 ja 5. RakMk B1, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. PLY: Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikka, A Puu- ja teräsrakenteet. A Puurakenteiden laboraatiot 2 ov, III IV Wood Structures Laboratory Testing puurakenteiden ja liitosten mitoittamiseen, kokeelliseen kuormittamiseen ja suunnittelumenetelmien vertailuun. Opintojaksolla käsitellään ristikot, puikkoliitokset, mekaaniset liittimet, I-kannatteet ja levyrakenteet, NR-rakenteet ja yhdistetyt sauvat. Oppimateriaali: RakMK B1, RakMK B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. RIL133: Rakenteiden kuormitusohjeet. Tuote-esitteet. RIL 162: Puurakenteet I ja II. Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrkenteet, A Rakenteiden mekaniikka. A Puurakennusteollisuus Wood Building Industry 2 ov, I IV Sisältö: Tutustumiskäyntejä sahatavara-, jatkojalostus-, puutuote- ja rakennusteollisuuteen. 166

13 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Puurakenteiden erikoisliitokset Special Timber Joints 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Syventää puurakenteiden liitosten mitoittamista ja liitosten käyttömahdollisuuksien tuntemusta. Opintojaksolla käsitellään naulalevyliitokset, erikoisnaulalevyliitokset, vaarnaliitokset, kontaktiliitokset, pultti- ja yhdistelmäliitokset. Oppimateriaali: Tuote-esitteet. RIL 162: Puurakenteet 1 ja 2. STEP 1: Timber Engineering. DIN Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrakenteet. A Euronormi 5 Eurocode 5 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: perehdyttää opiskelija yleiseurooppalaisten puurakenteiden suunnittelunormien käyttöön. Opintojaksolla käsitellään kuormat, sahatavara-, liimapuu- ja kertopuurakenteet, mekaaniset liittimet, jäykistys, stabiliteettimitoitus. Oppimateriaali: Eurocode 5. STEP 1. Leivo- Nupponen-Pitkänen: Eurocode 5 esimerkkilaskelmat. A Puukerrostalot Platform Frames 2 ov, III IV eri puukerrostalojärjestelmiin, toteutukseen ja teknisiin ominaisuuksiin. Opintojaksolla käsitellään puukerrosjärjestelmät, äänieristys, palosuojaus ja suunnittelujoustava rakennejärjestelmä. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Kortesmaa: Puutalon rakenteet. A Talonrakennus 1 Building Constructions 1 2 ov, II 167 rakennusfysiikan perusteisiin, lämmön- ja kosteuden eristykseen, puurakennusten rakenteisiin ja virallisiin paloturvallisuusmääräyksiin. Opintojaksolla käsitellään rakennusfysiikka, perustukset ja niihin liittyvät rakennusosat, puurakennusten rakenteet. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RakMk A2, RakMk C2, C3 ja C4. Enlund: Rakennusalan ammattipiirustus. RT-kortisto. Siikanen: Puurakennusten suunnittelu. RIL:n soveltuvat ohjeet. VTT: Talonrakennuksen routasuojausohjeet Opettaja: Lehtori Juhani Randén. A Talonrakennus 2 Building Constructions 2 4 ov, III betonirunkoisten talojen rakenteisiin, rakennusten paloturvallisuuteen, muurattuihin rakenteisiin sekä niihin liittyviin pintakäsittelyihin ja päällysteisiin, rakennusakustiikkaan ja siihen liittyviin virallisiin määräyksiin, täydentäviin rakennusosiin. Opintojaksolla käsitellään betonirakennusten rakennusosat, elementtijärjestelmät, muuratut seinät, hormit ja tulisijat, vesikatot ja niihin liittyvät rakennusosat, seinänja lattianpäällysteet, rakenteiden ääneneristys, huoneakustiikka ja meluntorjunta, ovet, ikkunat ja kiintokalusteet. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RakMk C1 ja C5, RakMK E1 ja E2. RT-kortisto. SBK: BES ja Runko-BES. RTT Rakennustuoteteollisuus ry.: Paikallavalurakentaminen ja valmisosarakentaminen I ja II. BY 40: Betonipinnat. By 45/ BLY 7 Betonilattiat. RIL 129: Ääneneristyksen toteuttaminen. Höyhtyä-Vänttinen: Muuratut rakenteet 1. STM: Sisäilmaohje 1997:1. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 1. A Talonrakennus 3 Building Constructions 3 omatoimiseen rakennusosien ja rakenteiden suunnitteluun, tarvittavan tiedon etsimiseen ja soveltamiseen, ekologisen rakentamisen perusteet. Opintojaksolla käsitellään maalaustyöt, rakennusselitys, väestönsuojat, parvekkeet, portaat, hissit, ekologinen rakentaminen. Harjoitustyö: pilari-palkkirunkoisen rakennuksen rakenteita. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomoniste. SisM:n väestönsuojia koskevat tekniset määräykset. RTkortisto. Maalaus 93: Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät. Erat: Ekologia, ihminen, ympäristö. Leppänen: Rakennan energiaa säästävän pientalon. TALO-90 rakennusselostusohje. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 2. Tekniikka ja liikenne

14 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus Building Design 2 ov, III näkemään arkkitehdin osuutta rakennushankkeen toteuttamisessa ja esittää perusteita asuntosuunnittelun arkkitehtuuriin liittyvissä kysymyksissä, eri kaavamuotoihin, kaavoitusmenettelyyn, kaavoitusmerkintöihin ja kaavoituksen tavoitteisiin. Opintojaksolla käsitellään yleistä arkkitehtuurista ja suunnittelusta, asuminen, asuinrakennukset, kaavoituksen kehitys, kaavoitusjärjestelmät, hallintomenettely, kaavoituksen laatimisvaiheet ja asemakaavaan liittyvät tunnusluvut. Harjoitustyö: Loma-asunnon luonnokset. Oppimateriaali: Luentomoniste. Maankäyttöja rakennuslaki ja -asetus. RT-kortisto. Kahri- Pyykkönen: Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu. Jalkanen ym.: Asuinaluesuunnittelu. Opettaja: Lehtori Juhani Randén. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 1. A Korjausrakentamisen suunnittelu Building Repair Engineering vanhaan rakennuskantaan ja vanhoihin rakenteisiin, vaurioiden syihin ja korjaustyön suunnitteluun. Opintojaksolla käsitellään korjattava rakennuskanta, vanhoja rakenteita, vauriot ja niiden syyt, korjausrakentamisen ohjelmointi, korjausrakentamisen suunnittelu, rakenteiden korjaaminen, tilankäytön parantaminen ja viranomaismääräykset. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RIL 174 Korjausrakentaminen I, II ja IV. Asuntohallituksen opas: Puutalon perusparannus. RIL 195: Rakenteellinen paloturvallisuus korjausrakentamisessa. RT/RATU-kortisto. BY41 / Betonirakenteiden korjausohjeet, YM: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus ja korjaus. Björk-Kallstenius-Reppen: Så byggdes husen Kaila: Talotohtori. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 2. A Talonrakennuksen harjoitukset 1 Building Contruction Exercise 1 2 ov, II Sisältö: Kurssin A Talonrakennus 1 harjoitustyö: Piirustusharjoituksia, perustusten rakenteita, puutalon rakenteita. Opettaja: Lehtori Juhani Randén. A Talonrakennuksen harjoitukset 2 Building Construction Exercise 2 2 ov, III Sisältö: Kurssin A Talonrakennus 2 harjoitustyöt: Rinnetalo, betonirunkoinen kerrostalo. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 1. A Rakennussuunnittelun jatkokurssi Building Design Advanced Course asuinrakennusten rakennussuunnitteluun, muoto-opillisiin perusteisiin ja rakennuspiirustusten laatimiseen, virallisiin rakennussuunnittelua ja rakentamista koskeviin määräyksiin, antaa lyhyt katsaus rakennustaiteen historiaan sekä perehdyttää rakennussuojeluun. Opintojaksolla käsitellään pientalon rakennussuunnittelu. Harjoitustyö: Pientalon pääpiirustukset. Oppimateriaali: RakMk G1. RT-kortisto. Lindberg: Pohjolan rakennustaide. Pevsner: Euroopan arkkitehtuurin historia. Sternroos-Aura: Arkkitehtuurin muoto ja sisältö. Opettaja: Lehtori Juhani Randén. Edeltävät opinnot: A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus. A Rakennusstatiikka Elementary Structural Analysis 2 ov, II rakennusstatiikan perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään voimatasapaino, vapaakappalekuva, rasitussuureet, tukireaktiot, palkin momentti ja leikkausvoima. Oppimateriaali: Salmi: Mekaniikka 1, Statiikka. Opettaja: Rak. ins Heikki Kalve A Rakenteiden mekaniikka Structural Mechanics 2 ov, II staattisesti määrättyjen rakenneosien mitoittamisessa vaadittavaan statiikkaan ja rakenteiden mekaniikkaan. Opintojaksolla käsitellään staattisesti määrättyjen sauvarakenteiden rasitukset, ristikot ja vaikutusviivat. Oppimateriaali: Luentomoniste. Loikkanen: Staattisesti määrätyt rakenteet. Rakentajain kalenteri. Rakennustekniikan käsikirjat. Edeltävät opinnot: A Rakennusstatiikka. 168

15 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 2 ov, III Structural Mechanics Advanced Course vaativampien, staattisesti määräämättömien rakenneosien rasitusten ja muodonmuutosten määrittämiseen. Opintojaksolla käsitellään yleinen voimamenetelmä, primaarimomenttimenetelmä, siirtymämenetelmä ja laskentamenetelmien sovellukset. Oppimateriaali: Luentomoniste. Loikkanen: Staattisesti määräämättömät rakenteet. Mäkeläinen-Paavola: Rakenteiden mekaniikan ja lujuusopin harjoituskirja. Rakentajain kalenteri. Rakennustekniikan käsikirjat. Timoshenko: History of Strength of Materials. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikka 1. A Lujuusoppi Theory of Materials 2 ov, II rakenneosien mitoituksessa vaadittaviin lujuusopillisiin perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään aineen mekaaniset ominaisuudet, suoran sauvan jännitykset, jännitys- ja muodonmuutostilat, murtumishypoteetit ja suoran sauvan muodonmuutokset. Oppimateriaali: Luentomoniste. Pennala: Lujuusopin perusteet. Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi 1 ja 2. Karhunen ym.: Lujuusoppi. Outinen: Lujuusoppi 1 ja 2. Timoshenko: Strength of Materials. Beer-Johnston: Mechanics of Materials. Opettaja: Rak. ins. Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Rakennusstatiikka. A Rakenteiden mekaniikan harjoitukset Structural Mechanics Exercise 2 ov, III Sisältö: Kurssin A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssin laskuharjoitukset. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikka. A Rakentamistalous 1 Building Economics 1 2 ov, I kansantalouteen vaikuttaviin tekijöihin, rakennushankkeen vaiheisiin, TALO-90 -järjestelmiin, RT-kortistoon ja kustannusarviolaskennan perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään talonrakennusprojektin vaiheet ja osapuolet sekä kustannussuunnittelun perusteet. Oppimateriaali: Luentomoniste. TALO 80 ja TALO 90 yleisseloste. RT-kortisto. Vuorela-Urpola: Johdatus rakentamistalouteen. A Rakentamistalous 2 Building Economics 2 rakennushankkeen kustannushallinnan menetelmiin, rakennuttamiseen ja projektinjohtoon. Opintojaksolla käsitellään talonrakennushankkeen kustannushallinnan vaiheet ja osapuolet, kustannushallinnan tehtävät ja hallintaan liittyvät menetelmät, rakennuttamisen perusteet ja sopimustekniikka. Oppimateriaali: Kankainen-Junnonen: Rakennuttaminen. Perttilä -Sätilä: Rakentamistalous 2, rakennuttaminen. RATU: Rakennustyön laatu. RATU-kortit. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. A Talonrakennushankkeen tuotannonsuunnittelu Building Site Technology 2 ov, III Tavoitteet ja sisältö: perehdyttää opiskelija talonrakennuksen tuotantosuunnitteluun, tuotantomenetelmiin ja työnsuunnitteluun. Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen tuotantomenetelmät, tuotanto- ja työmaasuunnitelmat. Oppimateriaali: Luentoaineisto. Annala-Hyttinen: Tuotannonohjaus rakentamistalous 4. Eramo-Hynynen-Kiiras: Rakennustyö. RT-kortisto. RATU-kortisto. RATU-kirjat. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1 ja A Rakentamistalous 2. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 lähtien opintojakson Rakennustuotantotekniikka. A Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 2 ov, III IV Building Repairing Site Technology korjausrakennushankkeen tuotantoon ja urakointiin sekä tuotantoon liittyviin suunnitelmiin, hankkeen seurantaan ja ohjaukseen. Tekniikka ja liikenne 169

16 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opintojaksolla käsitellään korjausrakennushankkeen tarjousasiakirjat, korjausrakennushankkeen tuotannonsuunnittelun valmistelu, hankkeen tuotanto- ja työmaatekniikka, purkutyöt, rakenteiden korjaustyöt ja työturvallisuus. Oppimateriaali: TTKK: Rakennusten korjaustekniikka ja talous. RATU-kortistot. Korjaustyömaan koneet. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1, A Rakentamistalous 2, A Rakennustuotantotekniikka. A Korjausrakentamisen laboraatiot Building Repairing Laboratory Testing korjausrakentamisen kuntoarvioiden ja -tutkimusten tekemiseen. Opintojaksolla käsitellään betoni- ja puurakenteiden kuntotutkimukset, viihtyisyysmittaukset ja radonmittaukset. Opettaja: Rak.ins. Lasse Kilpinen. A Geotekniikka Geotechnics 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää geotekniikan perusteisiin, suunnittelulaskentojen vaatimien lähtöarvojen määrittämiseen, laskennan perusteisiin ja sovelluksiin. Se käsittää rakennusgeologian perusteet, maaja kallioluokituksen, maaperän ominaisuuksien tutkimisen, geoteknisen laskennan perusteet. Oppimateriaali: Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka 464. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. A Pohjarakennus Foundation Engineering 2 ov, III Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää talonrakennuksen pohjatutkimukseen, pohjarakenteiden suunnitteluun, laskentamenetelmiin, atk- ohjelmistoihin ja piirustusten laadintaan. Se käsittää pohjatutkimuksen maastossa, maaja kalliovaraisten perustusten suunnittelun geotekniset laskennat, kuivatuksen ja routasuojauksen. Oppimateriaali: Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka 464 ja luentomonisteita. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. Edeltävät opinnot: A Geotekniikka. A Pohjarakennuksen jatkokurssi Foundation Engineering Advanced Course Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää vaativiin pohjarakennustöihin ja alan uusiin menetelmiin sekä tietotekniikan käyttöön pohjarakennuksessa. Se käsittää paaluilla perustamisen, erikoisperustukset ja pohjavahvistukset, tuetut kaivannot ja pohjarakennustöiden valvonnan. Oppimateriaali: Rantamäki-Tammirinne: Pohjarakennus 465. Luentomonisteita. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. Edeltävät opinnot: A Geotekniikka, A Pohjarakennus A Geotekniikan laboratoriotyöt Geotechnical Laboratory Testing 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää geoteknisten luokitus-, rakenne- ja suunnitteluominaisuuksien määrittämiseen kokeellisesti, tulosten testaukseen, laboratoriovälineiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Kurssi käsittää näytteiden tutkimista pienryhmätöinä. Työt arvostellaan pistein. Kurssi arvostellaan hyväksytty/ hylätty. Oppimateriaali: GLO-85 Geotekniset laboratorio-ohjeet. Luentomonisteita. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. A Kiinteistöhallinto Facilities Management kiinteistöjen hallinnon ja isännöintitoiminnan perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään kiinteistöjohtaminen, asunto-osakeyhtiölain perusteet ja soveltaminen hallinnossa, kiinteistön hallinnon järjestäminen, kiinteistöyhtiön taloushallinnon järjestäminen, kiinteistönpidon sopimukset ja laadunhallinta. Toteutus: Lähiopetustunteja ja vierailuja kiinteistöpalveluyrityksiin. Oppimateriaali: TTKK: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. Suomen kiinteistöliitto: Isännöitsijän käsikirja Asunto-osakeyhtiölaki. Oulun yliopisto rakentamistalouden laboratorio: Kiinteistötalous 1 3. Klemola-Saari-Kiiras: Käyttötalouden huomioonotto rakennussuunnittelussa. Manner: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito- ja tilinpäätös. Alanen: Asunto- ja kiinteistöyhtiön tilinpäätösmalli Norri-Palsala: Uusi asunto-osakeyhtiö. Preiser-Rabonowitz-White: Post Occupancy Evaluation. 170

17 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Kiinteistönhoito Facilities Maintenance 2 ov, III IV kiinteistöjen kunnossapidon ja kiinteistön hoidon suunnitteluun, hallintaan ja toteutuksen perusteiden omaksumiseen. Opintojaksolla käsitellään kiinteistöjen käyttötalous, rakennusten kunnossapitotoiminnan suunnittelu ja hallinto, kunnossapidon tekniikka, kiinteistön huoltokirjat ja PTS-suunnittelu. Oppimateriaali: KH-kortisto, Myyryläinen: Kiinteistöhoidon käsikirja. Äijälä: Kiinteistöhoitosopimukset ja niiden käyttö. Oulun yliopisto rakentamistatalouden laboratorio: Teroteknologia ja kunnossapitomenetelmät rakennusalalla. Lounela-Ängeslevä: Kiinteistön ylläpidon tiedonhallintajärjestelmä. Spedding: Building Maintenance Economics and Management. TTKK: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. A Kiinteistötalous Life Cycle Economics 2 ov, III IV kiinteistön elinkaaren taloudellisiin tekijöihin ja kiinteistönpidon laskelmiin. Opintojaksolla käsitellään kiinteistön elinkaaren kustannusten muodostuminen ja hallinta, kiinteistötalouden laskentamenetelmät, asuinkiinteistön kustannuslaskelmat, korjaus- ja kunnossapitotöiden talouden hallinta. Oppimateriaali: Luentoaineisto. RATU: Talonrakennuksen kustannushallinta. TKK: Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto. Haahtela-Kiiras: Talonrakennuksen kustannustieto. Hyart, Klemola ym.: Kiinteistöjen hoidon tavoitemenekkimenettely. TTKK: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. kuuluu korjauskohteesta laadittava projektisuunnitelma. Toteutus: Lähiopetustunteja. Projektityö valitusta kohteesta. Oppimateriaali: Luentomoniste. TTKK: Rakennusten korjaustekniikka ja talous. KH-kortisto, RATU-KOR. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. A Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 ov, III IV Facility Management Special Course Tavoitteet ja sisältö: Vaihtuva opintojakso käsittää vuosittain erikseen määritetyn tutkimus-, projekti-/suunnittelutehtävään tms. ajankohtaiseen aihepiiriin kuuluvan erikoisopintojakson tai erikseen suunniteltavan kokonaisuuden erillisiä opintoja tai projektitöitä. Oppimateriaali: Määritetään erikseen. Tutkimusjohtaja Seppo Matala. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 lähtien opintojakson Kiinteistötekniikka. A Rakennusvienti Building Export 2 ov, I IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee eri vientimarkkinoille menostrategiat ja tuntee Suomen vientirakentamisen kannalta potentiaalisimmat markkina-alueet. Opintojaksolla käsitellään kansainvälisten toimintojen strateginen suunnittelu, KV toimintavaihtoehdot, KV markkinointistrategia, KV tuotantostrategia, KV rahoitustrategia, KV henkilöstöstrategia, Saksa-IVY-Ruotsi-Visegard-ryhmä markkinaalueena. Oppimateriaali: Puhakka: Euroopan integraatio ja yritysstrategiat. Äijö: Suomalaisyritys kansainvälistyy. Alan tutkimukset ja lehtiartikkelit. Tekniikka ja liikenne A Korjausrakentamisen projektihallinta Building Repairing Project Management korjausrakentamisen työmenetelmiin, työsuunnitteluun, korjaustarpeen määrittämiseen ja korjauskohteen kokonaisvaltaiseen läpivientiin. Opintojaksolla käsitellään kuntoarviointi, korjaustekniikat ja resurssisuunnittelu. Kurssiin A Euroopan integraatio EU Integration 2 ov, I IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää Euroopan Unionin instituutiona ja hallitsee EU:n toimintamuodot. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa eri integraatioalueista sekä on selvillä integraation kehityssuunnitelmista. Opintojaksolla käsitellään Euroopan integraatiokehitys, EU:n päämäärät ja toiminta-alueet, EU:n 171

18 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu instituutiot ja päätöksentekojärjestelmät sekä keskeiset politiikan alueet. Oppimateriaali: Aro-Impiö-Kemppinen: Euroopan Union. Eurooppa tiedotus: Euroopan Unionin jäsenyys 146/1994. Videoita ja lehtiartikkeleita. A Rakennusviennin erikoistyö 4 ov, IV Building Export Project Work Sisältö: Erikseen sovittava joko kotimaassa tai ulkomailla suoritettava opintokokonaisuus. Opettajat: Yliopettaja Tarmo Kontro. VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIOPINNOT 10 OV RAKENNESUUNNITTELU 11 OV A Rakenteiden mekaniikan erikoiskurssi Structural Mechanics Special Course FEM-analyysiin, kimmoteorialtaan ja staattiselta muodoltaan vaativien rakenteiden rasitussuureiden sekä muodonmuutosten määrittämiseen. Oppimateriaali: Luentomoniste. Hakala: Sauvarakenteet. Pennala: Elementtimenetelmä. Gallagher: Finite Element Analysis. Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi 1 ja 2. Timoshenko: Theory of Elasticity. Opettaja: Rak. ins Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi. A Betonirakenteiden erikoiskurssi Concrete Structures Special Course vaativimpien betonirakenteiden suunnitteluun. Opintojakson jälkeen oppilaalla on 2. luokan betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys ja valmiudet osallistua 1. luokan betonirakenteiden suunnittelijan koulutukseen. Opintojaksolla käsitellään maanvaraiset lattiat, lämpötilavaihtelun alaiset rakenteet, jännitetyt rakenteet, elementtirakenteet sekä liitokset, rungon jäykistys, kevytsorabetonirakenteet, sillat, liittorakenteet, rakenteiden säilyvyyssuunnittelu, vedenpitävät rakenteet, portaat, parvekkeet ja väestönsuojat. Oppimateriaali: Luentomoniste. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja osa 3. RIL: Betonirakenteiden käsikirja. VTT:n julkaisut. Runko-BES julkaisut. Rakentajain Kalenteri. Opettaja: Rak. ins. Lasse Kilpinen. Edeltävät opinnot: A Betonirakenteiden jatkokurssi. A Puu- ja teräsrakenteiden erikoiskurssi Wood and Steel Structures Special Course a vaativien puu- ja teräsrakenteiden mitoitukseen. Opintojaksolla käsitellään T-BS/EC-lajittelu, liimapuukaaret, arinat, yhdistetyt sauvat ja pilarit, puikkoliitokset, NR-kehät, PP-ristikot, ohutlevyrakenteet, kylmämuovatut profiilit ja jäykisteet. Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B6, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. Rautaruukki: Putkipalkkikäsikirja. Tuote-esitteet. PLY: Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet. Opettaja: Yliopettaja Mika Leivo. Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi. A Tietokoneavusteinen mitoitus Computer Aided Design and Calculations mitoitusohjelmien käyttöön. Opintojaksolla käsitellään teräs-, betoni-, puu- ja liittorakenteiden mitoitusohjelmat, FEM-ohjelmat ja CAD/FEM ohjelmien yhteiskäyttö. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Arviointi: Opintojakso arvioidaan hyväksytty/ hylätty (S). Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk. ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi, A Betonirakenteiden jatkokurssi, A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi. 172

19 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Rakennetekniikan erikoistyöt 3 ov, IV Structural Design Laboratory Testing A Talonrakennuksen työmaatekniikka 2 ov, III IV Building Construction Site Technology betoni-, puu- ja teräsrakenteiden ja liitosten mitoittamiseeen sekä näiden kokeelliseen kuormittamiseen ja suunnittelumenetelmien vertailuun. Opintojaksolla käsitellään betonirakenteiden, NR-rakenteiden, mekaanisten liittimien, puu- ja liimapuurakenteiden ja teräsrakenteiden mitoittaminen, murtokuorman määrittäminen kokeellisesti, varmuustarkastelut ja suunnittelumenetelmien erot. Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. RakMk B1, RakMk B4, RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. BY 16: Suunnittelun sovellusohjeet. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirjat osat 1 ja 2. RIL 162: Puurakenteet I ja II. RIL 160: Teräsrakenteet I ja II. Opettaja: Rak.ins. Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi, A Betonirakenteiden jatkokurssi, A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi. RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKKA 12 OV A Tuotannonjohto ja -ohjaus 2 ov, III IV Production Management and Control yleisimpiin johtamistapoihin ja -menetelmiin, rakennustyömaan johtamiseen, projektinjohtoon ja laatujohtamisen perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään rakennushankkeen johtamistoiminnot, projektijohtaminen, työmaan johtaminen, esimiestyö, tiimityöskentely ja laatujohtaminen. Oppimateriaali: Luentoaineisto. RTK: Esimiestyöskentely rakennusyrityksessä. Koivu: Rakentamisen laatujohtaminen. RATU: Rakennustyön laatu. Koski: Työmaatekniikka. SRTL: Menetelmä- ja työkohdesuunnittelun koulutusaineisto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. talonrakennuksen tuotanto- ja työmaatekniikkaan, tavallisimpiin rakennuskoneisiin, työnsuunnitteluun sekä työturvallisuuteen. Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen tuotantomenetelmät, elementtien valmistus, talonrakennuksen työmaasuunnitelmat ja rakennustyön suunnittelu. Rakennustuotannon logistiikka ja laatusuunnittelu. Oppimateriaali: Koski: Työmaatekniikka. RATU-kortisto. RATU-kirjat. Annala-Hyttinen: Tuotannonohjaus-rakentamistalous 4. RATUrakennushankkeen työturvallisuus. Eramo-Hynynen-Kiiras: Rakennustyö. SRTL: Menetelmäja työkohdesuunnittelun koulutusaineisto. Rakennustyön järjestysohjeet selityksineen. RTK: Opas rakentamisen logistiikkaan. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1, A Rakentamistalous 2, A Rakennustuotantotekniikka. A Rakennustuotannon tietotekniset sovellukset 2 ov, III IV Construction Technology Software rakennushankkeen toteutuksen valmisteluun, tuotannon ohjaukseen ja työmaan projektihallintaan liittyviin tietotekniikan apuvälineisiin ja ohjelmiin. Opintojaksolla käsitellään rakennustuotantotekniikan kokonaisuus, rakennusprojektin hallinta, projektihallinnan apuvälineet, rakennushankkeen tuotannonsuunnittelun ohjelmistot ja aikatauluohjelmistot. Kurssiin sisältyy rakennushankkeen tuotantosuunnitelmien laatiminen käytössä olevilla ohjelmistoilla. Oppimateriaali: Luentoaineisto. RATU-Rakennushankkeen kustannushallinta. PlaCost kustannuslaskentaohjelmiston käsikirjat. PlanMan Project-aikatauluohjelmiston käsikirjat. Arviointi: Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (S). Edeltävät opinnot: A Tietokoneavusteinen suunnittelu. Tekniikka ja liikenne 173

20 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Rakennustuotantotekniikan projektityö Building Technology Project rakennushankkeen tuotantovaiheen kokonaisuuden hahmottamiseen ja keskeisten suunnitelmien laatimiseen sekä tuotannon valvontaan. Rakennustuotannon toteutuksen suunnitteluun liittyy projektityö. Työssä yhdistetään eri opintojaksojen tietoutta ja toteutetaan käytännön rakennusprojektin tuotantotekniset ja työn valmisteluun liittyvät suunnitelmat. Toteutus: Projektityö, lähiopetusta tarvittaessa. Oppimateriaali: Luentoaineisto. Koski: Työmaatekniikka. RATU-kortistot ja kirjat. Eramo- Hynynen-Kiiras: Rakennustyö. SRTL: Menetelmä- ja työkohdesuunnittelun koulutusaineisto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1, A Rakentamistalous 2, A Rakennustuotantotekniikka. OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Bachelor s Thesis 10 ov, IV Tavoite ja sisältö: Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden. Tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti ammattitehtävissä esiin tulevat ongelmat. Suoritustapa: Koulutusohjelman opinnäytetyö tehdään erillisen ohjeen mukaisesti ja siitä on myös erillinen arviointiohje. Edeltävät opinnot: Kaikki koulutusohjelman keskeiset opintojaksot. Lisätietoja: Sv-vastaavat. 174

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan, toteuttamaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta seuraavat ohjeet. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakennusalan tuotantoinsinööri Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakentamisen tuotantojohto ammattina Rakennustuotannon ammattiprofiilit Tuotantoinsinöörin ammattiprofiili Rakennustuotannon

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2010-2011 1. tenttijakso 23.8.2010-4.9.2010

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2011-2012 1. tenttijakso 22.8.2011-3.9.2011

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Pv/ Week day Pvm/Date Aika/Time Kurssin koodi ja nimi/course code and name Sali/Hall Tentti/ Vk Viikko/ Week Ke 26.08.15 13:00-17:00 KJR-C2001 Kiinteän aineen

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015

Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I Harjoitustyö 2015 DI Matti Pirinen Rak-43.3001 Suunnitteluharjoitustyö 2015: Tavoitteena rungon yleisuunnitelma Asuin-, liike-, toimisto- tai teollisuusrakennus

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44

1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 BETONIALAN PÄTEVÖITYSKOULUTUSTA 1-lk betonityönjohtajan ja 1-lk valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus nro 44 1. jakso 11...13.11.2014 2. jakso 9...11.12.2014 3. jakso 13...15.1.2015 4. jakso 10...12.2.2015

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 4,0 vuotta OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOU- LUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

28.2.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010. Teräsrakenteiden uudet julkaisut

Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010. Teräsrakenteiden uudet julkaisut Eurokoodi 2010 Seminaari 25.11.2010 Teräsrakenteiden uudet julkaisut Jouko Kouhi Tekninen johtaja Teräsrakenneyhdistys ry. PL 381 (Unioninkatu 14, 3. krs) FI-00131 Helsinki Puh: 09-12991 Puh (gsm):050

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ 1 OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ Seminaari 23.2.2015 Professori Rakenteet ja rakentamisteknologia Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto 2 SISÄLTÖ Rakennusalan koulutuksen kehityshistoria

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Kurssiesite Syksy 2015, periodi I Hannu Hirsi (vastaava opettaja) & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen & Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen & vierailevat tähtiluennoitsijat

Lisätiedot

TUPA-SEMINAARI. Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma. Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna

TUPA-SEMINAARI. Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma. Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna TUPA-SEMINAARI Torstai 24.10.2002 Hämeenlinna Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusosasto Rakennustuotannon koulutusohjelma Esityksen sisältö: Opintojen rakenne toteutuneesta koulutuksesta miten toteutunut?

Lisätiedot

6. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

6. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 28 6. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 email: juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010 DIPLOMIINSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDENPÄÄ JA SIVUAINEET19902010 SUOMENRAKENNUSINSINÖÖRIENLIITTORIL 30.5.2011 Tämäselvitysperustuukolmenkiinteistö ja rakentamisalankoulutustatarjoavanyliopiston Aalto,TampereenteknillinenyliopistojaOulun

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-30.10.2015

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-30.10.2015 RAK-C00 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma 08.09-0.0.0 Syksy 0, periodi I Hannu Hirsi & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen Yleistä : Luennot : Tiistaisin

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Aila Korpivaara Rakentamisen säännökset muutostilassa 2010-luvulla Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi 2011-2013 Perustuslaista

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

1.12.2010 Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Uutta ja vanhaa Valmisosarakentaminen Suunnitteluprosessi Rakennejärjestelmät Talonrakentaminen Infrarakentaminen Rakentamisprosessi Ympäristöominaisuudet

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS

RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS tutkimustuloksia suunnitteluohjeet laadunvarmistuksessa Julkisivuyhdistyksen syyskokousseminaari Julkisivut ja energiatehokkuus 25.11.2008 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 97 ov Perusopinnot, 23 ov 0(76b7$/28'(1Ã.28/87862+-(/0$Ã0016 Suositeltava ajoitus vuosittain ÃV\NV\OOlÃDORLWWDYDW

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla

Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla Eurokoodiseminaari 2012 Hanasaaren Kulttuurikeskus 31.10.2012 1 kuuluu Metsä Groupiin Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, joka keskittyy viiteen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 NUORET RAKSALLE Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012 Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 Rakentamista on kaikkialla Yksi ala Rakennusalan ammatit Kirvesmies Muurari Elementtiasentaja LVI-asentaja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET 25 2.1 Suoran sauvan veto tai puristus 25. 2.2 Jännityksen ja venymän välinen yhteys 34

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET 25 2.1 Suoran sauvan veto tai puristus 25. 2.2 Jännityksen ja venymän välinen yhteys 34 SISÄLLYSLUETTELO Kirjallisuusluettelo 12 1 JOHDANTO 13 1.1 Lujuusopin sisältö ja tavoitteet 13 1.2 Lujuusopin jako 15 1.3 Mekaniikan mallin muodostaminen 16 1.4 Lujuusopillisen suunnitteluprosessin kulku

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa

Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa 1 Pikavalmistus AMK-insinööriopinnoissa Esa Kontio Oulun seudun ammattikorkeakoulu FIRPA R.Y. seminaari Pikavalmistus Materiaalia lisäävä valmistus 2 Sisältö Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK), tekniikan

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI

VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI VOIMASSA OLEVAN PÄTEVYYDEN SIIRTO MRL 41/2014 UUSIEN VAATIVUUSLUOKKIEN MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä.

Lisätiedot

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Puurakentamisen toteuttaminen standardi Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Lähtökohta Tutkimushanke VTT vuosina 2004-2006 Puurakenteiden laadunvarmistus, - Suunnittelu, valmistus, työmaatoteutus ja käyttö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus TUTKINTOON JOHTAVA AIKUISKOULUTUS MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA Muotoiluteollisuuden

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja

Lisätiedot

1. JAKSO 22.-23.9.2015

1. JAKSO 22.-23.9.2015 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Sisustusarkkitehtuuri Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 AIKUISTEN AMMATILLINEN

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 7.45 Kahvi 8.00 Tilaisuuden avaus puheenjohtaja lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK)

MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) MUUNTOKOULUTUKSELLA insinööriksi (AMK) Opiskele kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmassa työn ohella 1 1,5 vuotta Automaatio Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja laitossuunnittelu Aikuisten AMK-yhteishaku

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaaminen? Työpaja 3.3.2011 Helsingissä. Ammatissa toimivien jatkokoulutustarve

Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaaminen? Työpaja 3.3.2011 Helsingissä. Ammatissa toimivien jatkokoulutustarve Puurakentaminen lisääntyy, riittääkö osaaminen? Työpaja..011 Helsingissä Ammatissa toimivien jatkokoulutustarve Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa. Perusasiat ovat tärkeitä

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Ennen 1.9.2014 voimaan astunutta MRL:n muutosta 41/2014 voimassa olleet työnjohtajien pätevyyskriteerit

Ennen 1.9.2014 voimaan astunutta MRL:n muutosta 41/2014 voimassa olleet työnjohtajien pätevyyskriteerit Ennen 1.9.2014 voimaan astunutta MRL:n muutosta 41/2014 voimassa olleet työnjohtajien pätevyyskriteerit UUDISRAKENTAMISEN TYÖNJOHTO Tästä kohdasta löytyvät pätevyysvaatimukset ja -hakemuslomakkeet alla

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016.

Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016. Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015-2016. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelijoiden pätevöittämiseen tähtäävää koulutusta. Kurssi

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ 7\ KDUMRLWWHOX. 0$$Ã-$Ã0(76b7$/28'(1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29ñÃ0(76b7$/286,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 7\ KDUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kari Miettinen. kari.miettinen@srtoy.net. synt. Kuopiossa 7.12.1955. Koulutus: DI / Oulun yliopisto rakentamistekniikan osasto 1987

Kari Miettinen. kari.miettinen@srtoy.net. synt. Kuopiossa 7.12.1955. Koulutus: DI / Oulun yliopisto rakentamistekniikan osasto 1987 Kari Miettinen synt. Kuopiossa 7.12.1955 Koulutus: DI / Oulun yliopisto rakentamistekniikan osasto 1987 Työkokemus ja pätevyydet: kari.miettinen@srtoy.net p. 044 769 4461 Valvojan avustaja, Rakennushallitus

Lisätiedot

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015

Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi Maa- ja kiviainesalan ammatilliset

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004

Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio. - tarkasteluvuodet 1997-2004 Kehittämisseminaari 30.9-1.10.2004, Hämeenlinna Tuotantopainotteinen insinöörikoulutus tietotekniikassa Savonia-ammattikorkeakoulu tekniikka Kuopio - tarkasteluvuodet 1997-2004 TIETOTEKNIIKAN TUOTANTOPAINOTTEINEN

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Puun ympäristöimago rakentamisessa

Puun ympäristöimago rakentamisessa Puun ympäristöimago rakentamisessa Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus 1 18/02/2010 Liiketoimintaympäristömme 2 18/02/2010 Puun ekologiset vahvuudet Eri rakennusmateriaalien vertailussa puurakenteet

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTON KOULUTUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006 CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen ajankohtapäivät 15.9.2014. Rakennesuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastus. Suunnittelijan näkökulma. Sisältö Tarkastusten taustaa Maatalousrakentamisen taustaa Kokemuksia tyypillisistä

Lisätiedot