Rakennustekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Rakennustekniikan koulutusohjelma Construction Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja Tarmo Kontro, puh. (05) Opintojen ohjaus: (koulutusohjelman opinnot) Tarmo Kontro, puh. (05) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT 72 ov, josta suuntautumisopintoja 12 ov PERUSOPINNOT 48 ov, josta ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja 12 ov AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 20 ov Tekniikka ja liikenne Tutkinnon rakenne Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma johtaa rakennusinsinöörin tutkintoon. Tavoitteena on antaa perusvalmiudet rakennusteknisiin suunnittelu-, työnsuunnittelu- ja valvontatehtäviin sekä korjausrakentamisen, kiinteistöhoidon, projektitoiminnan ja puurakentamisen erikoistehtäviin. Koulutus soveltuu lisäksi ammatilliseksi pohjakoulutukseksi rakennusalan myynti-, markkinointi- ja tuotekehitystehtäviin. Rakennusinsinöörin työpaikat ovat yksityisellä sektorilla etupäässä alan suunnittelutoimistoissa, rakennusliikkeissä ja rakennustuoteteollisuudessa. Julkisen hallinnon osalta työtehtäviä löytyy rakennushallituksen ja sen piiriorganisaatioiden piiristä sekä kuntien teknisten virastojen ja toimistojen palveluksessa. Jossain määrin työpaikkoja on tarjolla myös rakennusalan opetuksen, kaupan ja tutkimuksen palveluksessa. Suunnittelupuolella tehtävät ovat usein rakennesuunnittelijan työtehtävät ja kokemuksen lisäännyttyä usein projektijohtajan, projektipäällikön, erikoissuunnittelijan tms. työtehtävät. Tuotantopuolella tehtävät ovat usein määrä- ja kustannuslaskennan, hankintaan liittyvät, työnsuunnittelun, työmaainsinöörin tai työpäällikön työtehtävät. Rakennusinsinööri voi toimia myös rakennusvalvonta- tai rakennuttajainsinöörinä, myynti-insinöörinä jne. Kokemuksen kartuttua rakennusinsinööri voi toimia erilaisissa korkeamman johtotason työtehtävissa tai oman yrityksen johdossa. Rakennusinsinöörin tutkintoon vaadittavat opinnot muodostuvat harjoittelusta kaikille yhteisistä perusopinnoista koulutusohjelmakohtaisista perus- ja ammattiopinnoista talonrakennustekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoista vapaasti valittavista opinnoista opinnäytetyöstä. 155

2 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelman rakenne ja opintojen ajoittuminen Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov PERUSOPINNOT 48 OV Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 12 ov YYY0011 Orientoivat opinnot 1 1 Y Kirjallinen viestintä 1 1 Y Puheviestintä 1 1 Y Ruotsin peruskurssi 1 1 Y Ruotsin jatkokurssi 2 2 Y Englannin peruskurssi 2 2 Y Englannin jatkokurssi 2 2 Y Tietotekniikan perusteet 2 2 Tekniikan koulutusohjelmien yhteiset perusopinnot 24 ov P Kielentaito 1 1 P Kokous- ja neuvottelutaito 1 1 P Tutkimusraportin kirjoittaminen 1 1 P Tekniikan englannin erikoiskurssi 2 2 P Tutkimusraportin kirjoittaminen (englanti) 1 1 P Rakentamisen ja kiinteistönpidon ympäristötekniikka 2 2 P Teollisuustalous 2 2 P Fysiikka P Fysiikka P Fysiikka P Matematiikka P Matematiikka P Matematiikka P Työvälineohjelmat 1 1 P Kemia 2 2 Rakennustekniikan koulutusohjelman yhteiset perusopinnot 12 ov P Matematiikka P Tilastomatematiikan lyhyt peruskurssi 1 1 P Fysiikan laboraatiot, rakennustekniikka 2 2 P Talonrakennustekniikan peruskurssi 2 2 P Mittaustekniikka 2 2 P Perustustyöt 2 2 AMMATTIOPINNOT 72 OV Koulutusohjelman yhteiset ammattiopinnot 60 ov Rakennesuunnittelu 12 ov A Rakenteiden mekaniikka 2 2 A Lujuusoppi 2 2 A Betonirakenteet 2 2 A Puu- ja teräsrakenteet 2 2 A Geotekniikka 2 2 A Geotekniikan laboratoriotyöt

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov Talonrakennus 12 ov A Talonrakennus A Talonrakennuksen harj A Talonrakennus A Talonrakennuksen harj A Rakennusstatiikka 2 2 Rakennustuotantotekniikka 12 ov A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 2 A Rakentamistalouden tietotekniset sovellukset 1 1 A AutoCAD rakennussovellukset 1 1 A Betonitekniikka 3 3 A Muuratut rakenteet 1 1 A Rakentamistalous A Talonrakennushankkeen tuotannonsuuunnittelu 2 2 Rakennesuunnittelun jatko-opinnot 12 ov A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi 2 2 A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 2 2 A Betonirakenteiden jatkokurssi 4 4 A Pohjarakennus 2 2 A Pohjarakennuksen jatkokurssi 2 2 Talonrakennustekniikan jatko-opinnot 12 ov A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus 2 2 A Talonrakennus A LVISTA-asennukset 2 2 A Korjausrakentamisen suunnittelu 2 2 A Rakentamistalous A Korjausrakentamisen laboraatiot 2 2 Suuntautumisopinnot 12 ov Puurakentaminen 12 ov A Puurakenteiden erikoistyöt 2 2 tai 2 A Puurakenteiden laboraatiot 2 2 tai 2 A Puurakennusteollisuus 2 2 tai 2 A Puurakenteiden erikoisliitokset 2 2 tai 2 A Euronormi tai 2 A Puukerrostalot 2 2 tai 2 tai Korjausrakentamisen ja kiinteistönpito 12 ov A Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 2 2 tai 2 A Kiinteistöhallinto 2 2 tai 2 A Kiinteistönhoito 2 2 tai 2 A Kiinteistötalous 2 2 tai 2 A Korjausrakentamisen projektihallinta 2 2 tai 2 A Korjausrak. ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 2 tai 2 Tekniikka ja liikenne 157

4 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintokokonaisuus/opintojakso Laajuus Suoritusvuosi ov tai Rakennusvienti 12 ov A Rakennusvienti 2 2 tai 2 A Euroopan integraatio 2 2 tai 2 A Rakennusviennin erikoistyö 4 4 tai 4 A Venäjäntuntemuksen opintokokonaisuus 2 2 tai 2 A Asian Studies 1 1 tai 1 Vieras kieli VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV HARJOITTELU 20 OV OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Yhteensä

5 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Rakennustekniikan koulutusohjelman opintojaksot Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi A Talonrakennustekniikan peruskurssi 2 I A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 II A Rakentamistalouden tietotekniset sovellukset 1 III A AutoCAD rakennussovellukset 1 III V AutoCAD:n rakennussov. jatkokurssi 2 IV V AutoCAD:n 3D mallinnus 1 III A Betonitekniikka 3 I ja II A Betonirakenteet 2 II A Betonirakenteiden jatkokurssi 4 III V Betonirakenteiden erikoiskurssi 2 IV A Puu- ja teräsrakenteet 2 II A Puu- ja teräsrakenteiden jatkok. 2 III V Puu- ja teräsrakenteiden erikoisk. 2 IV A Muuratut rakenteet 1 IV V Tietokoneavusteinen mitoitus 2 III A Rakennetekniikan harjoitukset 1 II V Rakennetekniikan erikoistyöt 3 IV A Puurakenteiden erikoistyöt 2 III IV A Puurakenteiden laboraatiot 2 III IV A Puurakenneteollisuus 2 I IV A Puurakenteiden erikoisliitokset 2 III IV A Euronormi 5 2 III IV A Puukerrostalot 2 III IV A Talonrakennus 1 2 II A Talonrakennus 2 4 III A Talonrakennus 3 2 IV A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus 2 III A Korjausrakentamisen suunnittelu 2 IV A Talonrakennuksen harjoitukset 2 2 III A Talonrakennuksen harjoitukset 1 2 II V Rakennussuunnittelun jatkokurssi 2 IV A Rakennusstatiikka 2 II A Rakenteiden mekaniikka 2 II A Rakenteiden mekaniikan jatkok. 2 III V Rakenteiden mekaniikan erikoisk. 2 IV A Lujuusoppi 2 II V Rakenteiden mekaniikan harj. 2 III A Rakentamistalous 1 2 I III A Rakentamistalous 2 1 IV V Tuotannonjohto ja -ohjaus 2 III IV A Mittaustekniikka 2 I A Talonrakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 2 III V Talonrakennuksen työmaatekn. 2 III IV V Rakennustuotannon tietotekn. sov. 2 III IV V Rak. tuot. tekn. projektityö 2 IV Tekniikka ja liikenne 159

6 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi A Korjausrakentamisen tuotantotekn. 2 III IV A Korj. rakentamisen laboraatiot 2 IV A Geotekniikka 2 II A Pohjarakennus 2 III A Pohjarakennuksen jatkokurssi 2 IV A Geotekniikan laboratoriotyöt 2 II A Perustusten korjaustyöt 2 III IV A Perustustyöt 2 I A Kiinteistöhallinto 2 III IV A Kiinteistönhoito 2 III IV A Kiinteistötalous 2 III IV A Korjausrakentamisen proj.hallinta 2 III IV A Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 III-IV A Ammattikieli/venäjä 2 III IV A Rakennusvienti 2 I IV A Euroopan integraatio 2 I IV A Rakennusviennin erikoistyö 4 IV 160

7 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPINTOJEN RAKENNE PERUSOPINNOT 48 OV Kaikille insinööreille yhteisten perusopintojen (36 ov) tavoittena on kouluttaa insinööreille tarvittavat yleistekniset pohjatiedot. Perusopinnot jakautuvat koko ammattikorkeakoulun yhteisiin perusopintoihin (12 ov), tekniikan koulutusohjelmien yhteisiin perusopintoihin (24 ov) sekä rakentamistekniikan koulutusohjelman perusopintoihin (12 ov). Ne sopivat parhaiten suoritettaviksi ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana. Ryhmäjaoissa huomioidaan opiskelijoiden koulutausta. AMMATTIOPINNOT 72 OV KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT 60 OV Koulutusohjelman yhteisten opintojen tavoitteena on luoda edellytykset suuntautumisvaihtoehtojen mukaisille syventäville opinnoille ja varmistaa, että rakennusinsinööriksi valmistuvalla insinöörillä on kaikista keskeisistä aihepiireistä vahintään riittävät pohjatiedot. Koulutusohjelman yhteiset opinnot muodostuvat koulutusohjelmakohtaisten opintojen, rakennesuunnittelun, talonrakennuksen ja rakennustuotantotekniikan perus- ja jatkomoduuleista. Opinnot soveltuvat parhaiten opiskeltaviksi opintovuonna. Harjoittelua vaaditaan 12 kk, mistä saa 20 ov. A Talonrakennuksen harj. 2 2 III A Rakennusstatiikka 2 II Rakennustuotantotekniikka 12 ov A Tietokoneavusteinen suunnittelu 2 II A Talonrakennuksen tietotekn. sov. 2 III A Betonitekniikka 3 I A Muuratut rakenteet 1 IV A Rakentamistalous 1 2 I A Talonrakennushankkeen tuotannonsuunnittelu 2 III Rakennesuunnittelun jatko-opinnot 12 ov A Puu- ja teräsrak. jatkok. 2 III A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 2 III A Betonirakenteiden jatkok. 4 III A Pohjarakennus 2 III A Pohjarakennuksen jatkok. 2 IV Talonrakennustekniikan jatko-opinnot 12 ov A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus 2 III A Talonrakennus 3 2 IV A LVISTA-asennukset 2 IV A Korjausrakentamisen suunnittelu 2 IV A Rakentamistalous 2 2 IV A Korjausrakentamisen laboraatiot 2 IV KOULUTUSOHJELMAN SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDOT Suuntautumisvaihtoehdoista valitaan yksi, josta on suoritettava kaikki pakolliseksi merkityt opintojaksot. Tekniikka ja liikenne Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Rakennesuunnittelu 12 ov A Rakenteiden mekaniikka 2 II A Lujuusoppi 2 II A Betonirakenteet 2 II A Puu- ja teräsrakenteet 2 II A Geotekniikka 2 II A Geotekniikan laboratoriotyöt 2 II Talonrakennus 12 ov A Talonrakennus 1 2 II A Talonrakennuksen harj. 1 2 II A Talonrakennus 2 4 III Rakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdot ovat: puurakentaminen korjausrakentaminen ja kiinteistönpito rakennusvienti. Täydentäviä opintojaksoja voi valita myös muiden osastojen opintojaksojen tarjonnasta. Suuntautumisvaihtoehdon opinnot soveltuvat parhaiten opiskeltavaksi 3. ja 4. opintovuonna. 161

8 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehto Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on syventää tietämystä puun käyttökohteista ja perehdyttää vaativimpien puurakennusten, puurakenteiden ja liitostekniikoiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Puurakentaminen 12 ov A Puurakenteiden erikoistyöt 2 III IV A Puurakenteiden laboraatiot 2 III IV A Puurakennusteollisuus 2 III IV A Puurak. erikoisliitokset 2 III IV A Euronormi 5 2 III IV A Puukerrostalot 2 III IV Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon suuntautumisvaihtoehto Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on perehtyä korjaushankkeiden läpivientiin sekä antaa perustiedot kiinteistön ylläpidon ja rakennuksen elinkaaren suunnittelulle ja johtamiselle. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Korjausrakentaminen ja kiinteistönpito 12 ov A Korjausrak. tuotantotekn. 2 III IV A Kiinteistöhallinto 2 III IV A Kiinteistönhoito 2 III IV A Kiinteistötalous 2 III IV A Korj. rak. projektihallinta 2 III IV A Korj.rakentamisen ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 III-IV Rakennusviennin suuntautumisvaihtoehto Rakennusviennin suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on antaa perustiedot rakennusviennissä erityisesti Euroopan ja Venäjän alueella sekä perehdyttää Euroopan integraation vaikutuksiin rakennusalalla. Rakennusviennin suuntaavat opinnot rakennetaan aina yhteistyössä oppijan ja mahdollisen yhteistyöyrityksen kanssa. Oppija laatii opinnoista aina henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintojaksoja suositellaan valittavaksi myös muiden osastojen kansainvälisistä opinnoista sekä mahdollisesti muiden oppilaitosten valikoimasta. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Rakennusvienti 12 ov A Rakennusvienti 2 I IV A Euroopan integraatio 2 I IV A Rakennusviennin erikoistyö 4 IV P Venäjän tuntemuksen opintokokonaisuus 2 I IV A Asian Studies 1 I IV Vieras kieli 1-4 II IV VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIOPINNOT Vapaasti valittavia opintoja on 10 ov. Valita voi yksittäisiä kursseja, laajempia kokonaisuuksia tai vieraita kieliä em. kursseista tai ammattikorkeakoulun kaikkien muiden koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Myös muualla suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä tutkintosäännön mukaan. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita kokonaisuuksia esim alla esitetyn mallin mukaan (tai esim kansainvälisistä opinnoista). Vapaasti valittaviin voi valita myös muun suuntautumisvaihtoehdon yksittäisiä opintojaksoja. Koodi Opintojakson nimi Laajuus Vuosi- (ov) kurssi Rakennesuunnittelu 11 ov A Rakenteiden mek. erikoisk. 2 IV A Betonirakenteiden erikoisk. 2 IV A Puu- ja teräsrak. erikoisk. 2 IV A Tietokoneavusteinen mit. 2 IV A Rakennetekniikan erik.työt 3 IV Rakennustuotantotekniikka 12 ov A Tuotannonjohto ja -ohjaus 2 III IV A Talonrak. mittaukset 2 III IV A Talonrak. työmaatekniikka 2 III IV A Rakennustuotannon tietotekn. sovellukset 2 III IV A Rak. tuot. tekn. projektityö 2 IV A Perustusten korjaustyöt 2 III IV 162

9 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Laboratoriot Rakennustekniikan koulutusohjelmassa käytetään osaston rakennuslaboratoriota. Laboratoriolaitteet ovat aineenkoetukseen ja rakennusmateriaalin materiaaliominaisuuksien tutkimukseen tarkoitettuja laitteita. Lisäksi rakennuslaboratoriossa toimii betonin virallinen aineenkoetuslaitos. Rakennusosaston opintojaksojen tenttipäivät Touko- ja elokuussa on kahden viikon tenttikausi. Kummankin tenttikauden aikana voi tenttiä kaikkia koulutusohjelman opintojaksoja. Tentit pidetään tekniikan toimipisteen isossa auditoriossa alkaen kello Tentittävät opintojaksot ja tenttipäivät on esitetty taulukossa osaston kotisivuilla. OPINTOJAKSOT Opintojaksojen numerointi on 6-numeroinen. Numeroiden merkitys on seuraava: 1. nro: koulutusala, tekniikka ja liikenne (2) 2. nro: osasto, rakennusosasto (2) 3. nro: ala koulutusohjelmakohtaiset (0) rakennetekniikka (1) talonrakennus (2) rakenteiden mekaniikka (3) rakentamistalous (4) rakennustuotantotekniikka (5) pohjarakennus (6) kiinteistön hoito (7) vientitoiminta (8) 4. ja 5. nro: kurssin järjestysnumero 6. nro: opintojakson käyttöönottovuosi (vuosiluvun viimeinen nro). Tekniikka ja liikenne Tentteihin tulee ilmoittautua opintohallinnon tietojärjestelmään sekä kurssista vastaavalle opettajalle sähköpostilla tai opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Lukukauden aikana on kaksi tenttipäivää, joina voi tenttiä kaikkia koulutusohjelman opintojaksoja. Tenttipäivät ovat lokakuun ja helmikuun ensimmäisen viikon tiistaina klo tekniikan toimipisteen isossa auditoriossa. Opintojakson voi tenttiä opintojakson opetuksen päättymistä seuraavan vuoden aikana. Rakennusosaston opintojaksojen lähiopetustunnit ovat pääosin pakollisia ellei toisin ilmoiteta. PERUSOPINNOT TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEI- SET PERUSOPINNOT P Rakentamisen ja kiinteistöpidon ympäristötekniikka 2 ov, III IV Environmental Technology in Buildning and Maintenance Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää yleisesti ympäristölainsäädäntöön ja hallintoon rakentamisen ja kiinteistönpidon kannalta kansainvälisen yhteistyön tasolta rakennuskohteen tasolle. Kurssi sisältää katsauksen rakentamisen energiatalouteen ja -vaihtoehtoihin, rakentamisen ympäristövaikutuksiin, maa-ainesten ottoon, pohjavesialueiden suojaamiseen, rakennetun ympäristön säilyttämiseen, purkujätteiden käsittelyyn ja kaatopaikkojen perustamiseen. Lisäksi käsitellään erityiskysymyksiä vaativassa ympäristössä rakentamisen geotekniikasta, kuten radonin torjunta, saastuneiden maiden tutkiminen ja toimenpiteet, sortuma- ja tulvariskialueet, ympäristökatselmukset ja valvontatoimet sekä riskialttiit tilanteet. Toteutus: Luentoja ja vierailuluentoja sekä tutustumiskäyntejä kohteisiin. Opintojakson alussa määritellään neljä luovutettavaa ryhmätai yksilöllistä työtä. 163

10 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: Luentomonisteet ja www-sivustot. RIL 216: Elinkaarisuunnittelu. Arviointi: Opintojakso arvioidaan hyväksytty/ hylätty (S). Opettajat: Lehtori Hannu Jantunen ja yliopettaja Tarmo Kontro. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 lähtien opintojakson Ympäristötekniikka. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT P Talonrakennustekniikan peruskurssi 2 ov, I Building Technology Basic Course pientalon rakenteisiin ja toteutustapoihin. Opintojaksolla käsitellään rakennusalan käsitteet, tiedonlähteet ja pientaloprojektin perusteet sekä rakennusaineet. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Siikanen: Rakennusaineet. Opettajat: Lehtori Juhani Randén. P Mittaustekniikka Geodetic Measurements 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää käytännön mittausmenetelmiin, laskentaan ja rakennusmittauksen standardisointiin. Se käsittää geodesian perusteet, valmiit kartat, kiintopisteet, perusmittaukset, mittausorganisaatiot, mittausstandardit, mittaustekniset laskennat, ATK-sovellukset ja talonrakennuksen mittaussovellukset. Oppimateriaali: Hannu Salmenperä: Maastoja rakennusmittausten perusteet. Tampere Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. P Perustustyöt Foundation Works 2 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää maarakennusvaiheen osuuteen pientalokohteissa. Kurssin sijoitus ensimmäiselle vuosikurssille korostaa, että rakentaminen käynnistyy perustustöistä. Syventävä tietous sisältyy geotekniikan ja pohjarakennuksen kursseihin myöhemmillä vuosikursseilla. Kurssi käsittää maa- ja kallioperän sekä veden vaikutuksen perustustöihin, rakennuspohjan suunnitteluluokat ja maaston geologiset pääpiirteet sekä pohjarakennustöiden vaikeusasteen tunnusmerkit. 164 Kaivutyön merkitseminen, turvallisuusohjeet ja valvonta. Louhintatyön turvallisuus, pätevyysvaatimukset ja ympäristö. Täyttötyö ja sen laadunvalvonta. Kuivatustyöt, kaivannon kuivatus, perustusten salaojitus ja alueiden kuivatus. Tyypillisiä perustusrakenteita. Perustustöiden virheistä. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. AMMATTIOPINNOT 72 OV A Tietokoneavusteinen suunnittelu Computer Aided Design 2 ov, II Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset käyttää CAD ohjelmaa sekä perusteet edetä erilaisten rakennusalan sovellusohjelmien käyttöön. Sisältö: Opintojakso on luonteeltaan CAD-peruskurssi. Perehdyttää CAD-ohjelman peruskäyttöön näkökulmana erilaisten rakennuspiirustusten tietokoneavusteinen toteuttaminen. Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja välikokeet tai hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: Y Tietotekniikan perusteet ja P Työvälineohjelmat. A Rakentamistalouden tietotekniset sovellukset 1 ov, III Building Economics Software rakentamistalouden perussovellusohjelmiin. Opintojaksolla käsitellään taulukkolaskentaohjelmien sovellukset rakentamistaloudessa, aika- ja projektisuunnittelun ohjelmistot sekä kustannuslaskentaohjelmistot. Kurssi liittyy kiinteästi Rakentamistalous 2 opintojaksoon. Oppimateriaali: Ohjelmistomanuaalit. Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla (S) hyväksytty/hylätty. Edeltävät opinnot: P Työvälineohjelmat. A AutoCAD rakennussovellukset AutoCAD Advanced Course 1 ov, III Tavoitteet: Perehdyttää opiskelija rakennusalan CAD-suunnittelun sovelluksiin. Sisältö: Opintojaksolla käsitellään AutoCADohjelman suomalaisia arkkitehti- ja rakennesovelluksia.

11 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A Tietokoneavusteinen suunnittelu. A AutoCAD:n rakennussovellusten jatkokurssi AutoCAD Advanced Course II Tavoitteet: ja sisältö: Syventää opiskelijan tuntemusta rakennusalan CAD-suunnittelun sovelluksista. Opintojaksolla käsitellään Auto- CAD ohjelman suomalaisia arkkitehti- ja rakennesovelluksia sekä syvennytään tarkemmin AutoCAD-ohjelman erikoistekniikoihin. Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja välikokeet tai hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A AutoCAD rakennussovellukset. Oppimateriaali: BY201: Betonitekniikan oppikirja. Betoninormit. Luentomoniste. Rakentajain kustannus: Muottityöt, Raudoitustyöt, Betonityöt, Elementtityöt. Betonituote. Rakentajain kalenteri. SFS betonialan standardit. RIL: Betonitekniikan käsikirja. Opettaja: Rak. ins Lasse Kilpinen ja lehtori Hannu Jantunen. A Betonirakenteet Concrete Structures 2 ov, II tavanomaisten betonirakenteiden suunnitteluun. Opintojaksolla käsitellään rakennelaskelmat, kuormitusten jakautuminen, taivutettu teräsbetonipalkki, leikkausraudoitettu teräsbetonipalkki ja yhteen suuntaan kantavat teräsbetonilaatat. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RakMk B1, RakMk B4, RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirjat osat 1 ja 2. BY 16: Suunnittelun sovellusohjeet. Opettaja: Rak. ins. Heikki Kalve. Tekniikka ja liikenne A AutoCAD 3D-mallinnus AutoCAD 3D Modelling 1 ov, III Tavoitteet: ja sisältö: Perehdyttää opiskelija AutoCAD:n kolmiulotteeseen mallintamiseen. Kurssilla käsitellään AutoCAD ohjelman 3D mallinnusominaisuuksiin liittyvät työvälineet näkökulmana rakennusten visualisointikuvien tuottaminen. Suoritustapa: Luentoihin liittyvät harjoitukset ja hyväksytty tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk.ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A Tietokoneavusteinen suunnittelu. A Betonitekniikka Concrete Technology 3 ov, I Tavoitteet ja sisältö: Betonitekniikan, betonitöiden ja betonirakenteiden valmistuksen erityispiirteiden omaksuminen. Opintojaksolla käsitellään betonin aineosat, betonin ominaisuudet, betonin koostumuksen määritys, lisäaineet, seosaineet, laatutekniikka, betoniteräkset ja raudoitus, muottityöt, betonointityöt, talvibetoni- ja erikoistyöt, rakenteiden säilyvyys ja elementtirakentaminen. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt. A Betonirakenteiden jatkokurssi 4 ov, III Concrete Structures Advanced Course tavanomaisten betonirakenteiden mitoitukseen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on 3. luokan betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys. Opintojaksolla käsitellään ristiinkantavat laatat, käyttörajatila, pilarit, vääntöpalkit, pilarilaatat, seinät, seinämäiset palkit, lyhyet ulokkeet, palkkien reiät, paikallinen puristus, läpileikkautuminen ja perustukset. Oppimateriaali: Luentomoniste. RakMk B1, RakMk B4, RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. BY 16: Suunnittelun sovellusohjeet. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirjat osat 1 ja 2. Opettajat: Rak.ins. Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Betonirakenteet. A Puu- ja teräsrakenteet Wood and Steel Structures 2 ov, II pientalon ja teollisuushallien puu- sekä teräsrakenteiden mitoitukseen. Opintojaksolla käsitellään sahatavara-, kertopuu- ja liimapuurakenteet, mekaaniset liittimet, pientalon jäykistys, I-profiilit ja putkiprofiilit, hitsiliitokset. 165

12 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. Rautaruukki: Putkipalkkikäsikirja. A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi 2 ov, III Wood and Steel Structures Advanced Course vaativimpien puu- ja teräsrakenteiden mitoitukseen. Opintojaksolla käsitellään sahatavaran lajittelu ja laadut, liimapuuhallit, puu- ja NR-ristikot, mekaaniset liittimet, I-kannatteet, valssatut I-profiilit, RHS-putkiprofiilit, hitsatut levykannatteet, PP-ristikot, hitsi- ja ruuviliitokset, hallien jäykistys, palomitoitus. Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. Rautaruukki: Putkipalkkikäsikirja. Tuote-esitteet. Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrakenteet. A Muuratut rakenteet Brick Constructions 1 ov, III IV muurattujen tiili- ja harkkorakenteiden mitoitukseen ja rakennedetaljeihin. Opintojaksolla käsitellään tiiliseinät, pilarit, palkit, kuorimuurit ja harkkorakenteet. Oppimateriaali: Kinnunen: Muuratut rakenteet 2. Tuote-esitteet. RIL: Muuratut rakenteet. RAK: Harkkorakentaminen. Edeltävät opinnot: A Lujuusoppi, A Rakenteiden mekaniikka, A Talonrakennus 1. A Rakennetekniikan harjoitukset Structural Design Exercise 1 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Syventää opiskelijan lujuusopin ja rakenteiden mekaanikan tietämystä laboratoriokokeiden avulla. Opintojaksolla käsitellään puu- ja teräspalkkien kokeellinen kuormitus, muotosuureet, jännitysjakautumat, avoimet poikkileikkaukset ja ristikot. Oppimateriaali: Luentomoniste. Pennala: Lujuusoppi. Rakentajain kalenteri. RakMk B7. RakMk B10. Tuote-esitteet. Edeltävät opinnot: A Rakennusstatiikka. A Puurakenteiden erikoistyöt 2 ov, III IV Wood Constructions Special Works vaativien puurakenteiden ja liitosten mitoittamiseen, rakennusten jäykistämiseen ja 3 D rakenteisiin. Opintojaksolla käsitellään T- BS/EClajittelu, NR-ristikot ja -kehät, yhdistelmärakenteet, yhdistetyt sauvat ja pilarit, puikkoliitokset, liimapuukaarien ja -arinoiden mitoitus, kertopuuristikot, suunnitteluohjelmistot ja puutuotteiden valmistus. Oppimateriaali: Luentomoniste. Tuote-esitteet. EuroCode 1 ja 5. RakMk B1, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. PLY: Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikka, A Puu- ja teräsrakenteet. A Puurakenteiden laboraatiot 2 ov, III IV Wood Structures Laboratory Testing puurakenteiden ja liitosten mitoittamiseen, kokeelliseen kuormittamiseen ja suunnittelumenetelmien vertailuun. Opintojaksolla käsitellään ristikot, puikkoliitokset, mekaaniset liittimet, I-kannatteet ja levyrakenteet, NR-rakenteet ja yhdistetyt sauvat. Oppimateriaali: RakMK B1, RakMK B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. RIL133: Rakenteiden kuormitusohjeet. Tuote-esitteet. RIL 162: Puurakenteet I ja II. Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrkenteet, A Rakenteiden mekaniikka. A Puurakennusteollisuus Wood Building Industry 2 ov, I IV Sisältö: Tutustumiskäyntejä sahatavara-, jatkojalostus-, puutuote- ja rakennusteollisuuteen. 166

13 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Puurakenteiden erikoisliitokset Special Timber Joints 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: Syventää puurakenteiden liitosten mitoittamista ja liitosten käyttömahdollisuuksien tuntemusta. Opintojaksolla käsitellään naulalevyliitokset, erikoisnaulalevyliitokset, vaarnaliitokset, kontaktiliitokset, pultti- ja yhdistelmäliitokset. Oppimateriaali: Tuote-esitteet. RIL 162: Puurakenteet 1 ja 2. STEP 1: Timber Engineering. DIN Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrakenteet. A Euronormi 5 Eurocode 5 2 ov, III IV Tavoitteet ja sisältö: perehdyttää opiskelija yleiseurooppalaisten puurakenteiden suunnittelunormien käyttöön. Opintojaksolla käsitellään kuormat, sahatavara-, liimapuu- ja kertopuurakenteet, mekaaniset liittimet, jäykistys, stabiliteettimitoitus. Oppimateriaali: Eurocode 5. STEP 1. Leivo- Nupponen-Pitkänen: Eurocode 5 esimerkkilaskelmat. A Puukerrostalot Platform Frames 2 ov, III IV eri puukerrostalojärjestelmiin, toteutukseen ja teknisiin ominaisuuksiin. Opintojaksolla käsitellään puukerrosjärjestelmät, äänieristys, palosuojaus ja suunnittelujoustava rakennejärjestelmä. Oppimateriaali: Luentomonisteet. Kortesmaa: Puutalon rakenteet. A Talonrakennus 1 Building Constructions 1 2 ov, II 167 rakennusfysiikan perusteisiin, lämmön- ja kosteuden eristykseen, puurakennusten rakenteisiin ja virallisiin paloturvallisuusmääräyksiin. Opintojaksolla käsitellään rakennusfysiikka, perustukset ja niihin liittyvät rakennusosat, puurakennusten rakenteet. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RakMk A2, RakMk C2, C3 ja C4. Enlund: Rakennusalan ammattipiirustus. RT-kortisto. Siikanen: Puurakennusten suunnittelu. RIL:n soveltuvat ohjeet. VTT: Talonrakennuksen routasuojausohjeet Opettaja: Lehtori Juhani Randén. A Talonrakennus 2 Building Constructions 2 4 ov, III betonirunkoisten talojen rakenteisiin, rakennusten paloturvallisuuteen, muurattuihin rakenteisiin sekä niihin liittyviin pintakäsittelyihin ja päällysteisiin, rakennusakustiikkaan ja siihen liittyviin virallisiin määräyksiin, täydentäviin rakennusosiin. Opintojaksolla käsitellään betonirakennusten rakennusosat, elementtijärjestelmät, muuratut seinät, hormit ja tulisijat, vesikatot ja niihin liittyvät rakennusosat, seinänja lattianpäällysteet, rakenteiden ääneneristys, huoneakustiikka ja meluntorjunta, ovet, ikkunat ja kiintokalusteet. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RakMk C1 ja C5, RakMK E1 ja E2. RT-kortisto. SBK: BES ja Runko-BES. RTT Rakennustuoteteollisuus ry.: Paikallavalurakentaminen ja valmisosarakentaminen I ja II. BY 40: Betonipinnat. By 45/ BLY 7 Betonilattiat. RIL 129: Ääneneristyksen toteuttaminen. Höyhtyä-Vänttinen: Muuratut rakenteet 1. STM: Sisäilmaohje 1997:1. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 1. A Talonrakennus 3 Building Constructions 3 omatoimiseen rakennusosien ja rakenteiden suunnitteluun, tarvittavan tiedon etsimiseen ja soveltamiseen, ekologisen rakentamisen perusteet. Opintojaksolla käsitellään maalaustyöt, rakennusselitys, väestönsuojat, parvekkeet, portaat, hissit, ekologinen rakentaminen. Harjoitustyö: pilari-palkkirunkoisen rakennuksen rakenteita. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomoniste. SisM:n väestönsuojia koskevat tekniset määräykset. RTkortisto. Maalaus 93: Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät. Erat: Ekologia, ihminen, ympäristö. Leppänen: Rakennan energiaa säästävän pientalon. TALO-90 rakennusselostusohje. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 2. Tekniikka ja liikenne

14 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus Building Design 2 ov, III näkemään arkkitehdin osuutta rakennushankkeen toteuttamisessa ja esittää perusteita asuntosuunnittelun arkkitehtuuriin liittyvissä kysymyksissä, eri kaavamuotoihin, kaavoitusmenettelyyn, kaavoitusmerkintöihin ja kaavoituksen tavoitteisiin. Opintojaksolla käsitellään yleistä arkkitehtuurista ja suunnittelusta, asuminen, asuinrakennukset, kaavoituksen kehitys, kaavoitusjärjestelmät, hallintomenettely, kaavoituksen laatimisvaiheet ja asemakaavaan liittyvät tunnusluvut. Harjoitustyö: Loma-asunnon luonnokset. Oppimateriaali: Luentomoniste. Maankäyttöja rakennuslaki ja -asetus. RT-kortisto. Kahri- Pyykkönen: Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu. Jalkanen ym.: Asuinaluesuunnittelu. Opettaja: Lehtori Juhani Randén. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 1. A Korjausrakentamisen suunnittelu Building Repair Engineering vanhaan rakennuskantaan ja vanhoihin rakenteisiin, vaurioiden syihin ja korjaustyön suunnitteluun. Opintojaksolla käsitellään korjattava rakennuskanta, vanhoja rakenteita, vauriot ja niiden syyt, korjausrakentamisen ohjelmointi, korjausrakentamisen suunnittelu, rakenteiden korjaaminen, tilankäytön parantaminen ja viranomaismääräykset. Toteutus: Lähiopetustunteja ja työmaakäynnit. Oppimateriaali: Luentomonisteet. RIL 174 Korjausrakentaminen I, II ja IV. Asuntohallituksen opas: Puutalon perusparannus. RIL 195: Rakenteellinen paloturvallisuus korjausrakentamisessa. RT/RATU-kortisto. BY41 / Betonirakenteiden korjausohjeet, YM: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus ja korjaus. Björk-Kallstenius-Reppen: Så byggdes husen Kaila: Talotohtori. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 2. A Talonrakennuksen harjoitukset 1 Building Contruction Exercise 1 2 ov, II Sisältö: Kurssin A Talonrakennus 1 harjoitustyö: Piirustusharjoituksia, perustusten rakenteita, puutalon rakenteita. Opettaja: Lehtori Juhani Randén. A Talonrakennuksen harjoitukset 2 Building Construction Exercise 2 2 ov, III Sisältö: Kurssin A Talonrakennus 2 harjoitustyöt: Rinnetalo, betonirunkoinen kerrostalo. Opettaja: Arkkitehti Mika Hietala. Edeltävät opinnot: A Talonrakennus 1. A Rakennussuunnittelun jatkokurssi Building Design Advanced Course asuinrakennusten rakennussuunnitteluun, muoto-opillisiin perusteisiin ja rakennuspiirustusten laatimiseen, virallisiin rakennussuunnittelua ja rakentamista koskeviin määräyksiin, antaa lyhyt katsaus rakennustaiteen historiaan sekä perehdyttää rakennussuojeluun. Opintojaksolla käsitellään pientalon rakennussuunnittelu. Harjoitustyö: Pientalon pääpiirustukset. Oppimateriaali: RakMk G1. RT-kortisto. Lindberg: Pohjolan rakennustaide. Pevsner: Euroopan arkkitehtuurin historia. Sternroos-Aura: Arkkitehtuurin muoto ja sisältö. Opettaja: Lehtori Juhani Randén. Edeltävät opinnot: A Rakennussuunnittelu ja kaavoitus. A Rakennusstatiikka Elementary Structural Analysis 2 ov, II rakennusstatiikan perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään voimatasapaino, vapaakappalekuva, rasitussuureet, tukireaktiot, palkin momentti ja leikkausvoima. Oppimateriaali: Salmi: Mekaniikka 1, Statiikka. Opettaja: Rak. ins Heikki Kalve A Rakenteiden mekaniikka Structural Mechanics 2 ov, II staattisesti määrättyjen rakenneosien mitoittamisessa vaadittavaan statiikkaan ja rakenteiden mekaniikkaan. Opintojaksolla käsitellään staattisesti määrättyjen sauvarakenteiden rasitukset, ristikot ja vaikutusviivat. Oppimateriaali: Luentomoniste. Loikkanen: Staattisesti määrätyt rakenteet. Rakentajain kalenteri. Rakennustekniikan käsikirjat. Edeltävät opinnot: A Rakennusstatiikka. 168

15 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 2 ov, III Structural Mechanics Advanced Course vaativampien, staattisesti määräämättömien rakenneosien rasitusten ja muodonmuutosten määrittämiseen. Opintojaksolla käsitellään yleinen voimamenetelmä, primaarimomenttimenetelmä, siirtymämenetelmä ja laskentamenetelmien sovellukset. Oppimateriaali: Luentomoniste. Loikkanen: Staattisesti määräämättömät rakenteet. Mäkeläinen-Paavola: Rakenteiden mekaniikan ja lujuusopin harjoituskirja. Rakentajain kalenteri. Rakennustekniikan käsikirjat. Timoshenko: History of Strength of Materials. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikka 1. A Lujuusoppi Theory of Materials 2 ov, II rakenneosien mitoituksessa vaadittaviin lujuusopillisiin perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään aineen mekaaniset ominaisuudet, suoran sauvan jännitykset, jännitys- ja muodonmuutostilat, murtumishypoteetit ja suoran sauvan muodonmuutokset. Oppimateriaali: Luentomoniste. Pennala: Lujuusopin perusteet. Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi 1 ja 2. Karhunen ym.: Lujuusoppi. Outinen: Lujuusoppi 1 ja 2. Timoshenko: Strength of Materials. Beer-Johnston: Mechanics of Materials. Opettaja: Rak. ins. Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Rakennusstatiikka. A Rakenteiden mekaniikan harjoitukset Structural Mechanics Exercise 2 ov, III Sisältö: Kurssin A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssin laskuharjoitukset. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikka. A Rakentamistalous 1 Building Economics 1 2 ov, I kansantalouteen vaikuttaviin tekijöihin, rakennushankkeen vaiheisiin, TALO-90 -järjestelmiin, RT-kortistoon ja kustannusarviolaskennan perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään talonrakennusprojektin vaiheet ja osapuolet sekä kustannussuunnittelun perusteet. Oppimateriaali: Luentomoniste. TALO 80 ja TALO 90 yleisseloste. RT-kortisto. Vuorela-Urpola: Johdatus rakentamistalouteen. A Rakentamistalous 2 Building Economics 2 rakennushankkeen kustannushallinnan menetelmiin, rakennuttamiseen ja projektinjohtoon. Opintojaksolla käsitellään talonrakennushankkeen kustannushallinnan vaiheet ja osapuolet, kustannushallinnan tehtävät ja hallintaan liittyvät menetelmät, rakennuttamisen perusteet ja sopimustekniikka. Oppimateriaali: Kankainen-Junnonen: Rakennuttaminen. Perttilä -Sätilä: Rakentamistalous 2, rakennuttaminen. RATU: Rakennustyön laatu. RATU-kortit. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. A Talonrakennushankkeen tuotannonsuunnittelu Building Site Technology 2 ov, III Tavoitteet ja sisältö: perehdyttää opiskelija talonrakennuksen tuotantosuunnitteluun, tuotantomenetelmiin ja työnsuunnitteluun. Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen tuotantomenetelmät, tuotanto- ja työmaasuunnitelmat. Oppimateriaali: Luentoaineisto. Annala-Hyttinen: Tuotannonohjaus rakentamistalous 4. Eramo-Hynynen-Kiiras: Rakennustyö. RT-kortisto. RATU-kortisto. RATU-kirjat. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1 ja A Rakentamistalous 2. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 lähtien opintojakson Rakennustuotantotekniikka. A Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 2 ov, III IV Building Repairing Site Technology korjausrakennushankkeen tuotantoon ja urakointiin sekä tuotantoon liittyviin suunnitelmiin, hankkeen seurantaan ja ohjaukseen. Tekniikka ja liikenne 169

16 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opintojaksolla käsitellään korjausrakennushankkeen tarjousasiakirjat, korjausrakennushankkeen tuotannonsuunnittelun valmistelu, hankkeen tuotanto- ja työmaatekniikka, purkutyöt, rakenteiden korjaustyöt ja työturvallisuus. Oppimateriaali: TTKK: Rakennusten korjaustekniikka ja talous. RATU-kortistot. Korjaustyömaan koneet. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1, A Rakentamistalous 2, A Rakennustuotantotekniikka. A Korjausrakentamisen laboraatiot Building Repairing Laboratory Testing korjausrakentamisen kuntoarvioiden ja -tutkimusten tekemiseen. Opintojaksolla käsitellään betoni- ja puurakenteiden kuntotutkimukset, viihtyisyysmittaukset ja radonmittaukset. Opettaja: Rak.ins. Lasse Kilpinen. A Geotekniikka Geotechnics 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää geotekniikan perusteisiin, suunnittelulaskentojen vaatimien lähtöarvojen määrittämiseen, laskennan perusteisiin ja sovelluksiin. Se käsittää rakennusgeologian perusteet, maaja kallioluokituksen, maaperän ominaisuuksien tutkimisen, geoteknisen laskennan perusteet. Oppimateriaali: Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka 464. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. A Pohjarakennus Foundation Engineering 2 ov, III Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää talonrakennuksen pohjatutkimukseen, pohjarakenteiden suunnitteluun, laskentamenetelmiin, atk- ohjelmistoihin ja piirustusten laadintaan. Se käsittää pohjatutkimuksen maastossa, maaja kalliovaraisten perustusten suunnittelun geotekniset laskennat, kuivatuksen ja routasuojauksen. Oppimateriaali: Rantamäki, Jääskeläinen, Tammirinne: Geotekniikka 464 ja luentomonisteita. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. Edeltävät opinnot: A Geotekniikka. A Pohjarakennuksen jatkokurssi Foundation Engineering Advanced Course Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää vaativiin pohjarakennustöihin ja alan uusiin menetelmiin sekä tietotekniikan käyttöön pohjarakennuksessa. Se käsittää paaluilla perustamisen, erikoisperustukset ja pohjavahvistukset, tuetut kaivannot ja pohjarakennustöiden valvonnan. Oppimateriaali: Rantamäki-Tammirinne: Pohjarakennus 465. Luentomonisteita. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. Edeltävät opinnot: A Geotekniikka, A Pohjarakennus A Geotekniikan laboratoriotyöt Geotechnical Laboratory Testing 2 ov, II Tavoitteet ja sisältö: Kurssi perehdyttää geoteknisten luokitus-, rakenne- ja suunnitteluominaisuuksien määrittämiseen kokeellisesti, tulosten testaukseen, laboratoriovälineiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Kurssi käsittää näytteiden tutkimista pienryhmätöinä. Työt arvostellaan pistein. Kurssi arvostellaan hyväksytty/ hylätty. Oppimateriaali: GLO-85 Geotekniset laboratorio-ohjeet. Luentomonisteita. Opettaja: Lehtori Hannu Jantunen. A Kiinteistöhallinto Facilities Management kiinteistöjen hallinnon ja isännöintitoiminnan perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään kiinteistöjohtaminen, asunto-osakeyhtiölain perusteet ja soveltaminen hallinnossa, kiinteistön hallinnon järjestäminen, kiinteistöyhtiön taloushallinnon järjestäminen, kiinteistönpidon sopimukset ja laadunhallinta. Toteutus: Lähiopetustunteja ja vierailuja kiinteistöpalveluyrityksiin. Oppimateriaali: TTKK: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. Suomen kiinteistöliitto: Isännöitsijän käsikirja Asunto-osakeyhtiölaki. Oulun yliopisto rakentamistalouden laboratorio: Kiinteistötalous 1 3. Klemola-Saari-Kiiras: Käyttötalouden huomioonotto rakennussuunnittelussa. Manner: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito- ja tilinpäätös. Alanen: Asunto- ja kiinteistöyhtiön tilinpäätösmalli Norri-Palsala: Uusi asunto-osakeyhtiö. Preiser-Rabonowitz-White: Post Occupancy Evaluation. 170

17 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Kiinteistönhoito Facilities Maintenance 2 ov, III IV kiinteistöjen kunnossapidon ja kiinteistön hoidon suunnitteluun, hallintaan ja toteutuksen perusteiden omaksumiseen. Opintojaksolla käsitellään kiinteistöjen käyttötalous, rakennusten kunnossapitotoiminnan suunnittelu ja hallinto, kunnossapidon tekniikka, kiinteistön huoltokirjat ja PTS-suunnittelu. Oppimateriaali: KH-kortisto, Myyryläinen: Kiinteistöhoidon käsikirja. Äijälä: Kiinteistöhoitosopimukset ja niiden käyttö. Oulun yliopisto rakentamistatalouden laboratorio: Teroteknologia ja kunnossapitomenetelmät rakennusalalla. Lounela-Ängeslevä: Kiinteistön ylläpidon tiedonhallintajärjestelmä. Spedding: Building Maintenance Economics and Management. TTKK: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. A Kiinteistötalous Life Cycle Economics 2 ov, III IV kiinteistön elinkaaren taloudellisiin tekijöihin ja kiinteistönpidon laskelmiin. Opintojaksolla käsitellään kiinteistön elinkaaren kustannusten muodostuminen ja hallinta, kiinteistötalouden laskentamenetelmät, asuinkiinteistön kustannuslaskelmat, korjaus- ja kunnossapitotöiden talouden hallinta. Oppimateriaali: Luentoaineisto. RATU: Talonrakennuksen kustannushallinta. TKK: Kiinteistöjen ylläpidon kustannustieto. Haahtela-Kiiras: Talonrakennuksen kustannustieto. Hyart, Klemola ym.: Kiinteistöjen hoidon tavoitemenekkimenettely. TTKK: Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. kuuluu korjauskohteesta laadittava projektisuunnitelma. Toteutus: Lähiopetustunteja. Projektityö valitusta kohteesta. Oppimateriaali: Luentomoniste. TTKK: Rakennusten korjaustekniikka ja talous. KH-kortisto, RATU-KOR. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. A Korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon vaihtuva opintojakso 2 ov, III IV Facility Management Special Course Tavoitteet ja sisältö: Vaihtuva opintojakso käsittää vuosittain erikseen määritetyn tutkimus-, projekti-/suunnittelutehtävään tms. ajankohtaiseen aihepiiriin kuuluvan erikoisopintojakson tai erikseen suunniteltavan kokonaisuuden erillisiä opintoja tai projektitöitä. Oppimateriaali: Määritetään erikseen. Tutkimusjohtaja Seppo Matala. Erityistä: Korvaa syksystä 2002 lähtien opintojakson Kiinteistötekniikka. A Rakennusvienti Building Export 2 ov, I IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija hallitsee eri vientimarkkinoille menostrategiat ja tuntee Suomen vientirakentamisen kannalta potentiaalisimmat markkina-alueet. Opintojaksolla käsitellään kansainvälisten toimintojen strateginen suunnittelu, KV toimintavaihtoehdot, KV markkinointistrategia, KV tuotantostrategia, KV rahoitustrategia, KV henkilöstöstrategia, Saksa-IVY-Ruotsi-Visegard-ryhmä markkinaalueena. Oppimateriaali: Puhakka: Euroopan integraatio ja yritysstrategiat. Äijö: Suomalaisyritys kansainvälistyy. Alan tutkimukset ja lehtiartikkelit. Tekniikka ja liikenne A Korjausrakentamisen projektihallinta Building Repairing Project Management korjausrakentamisen työmenetelmiin, työsuunnitteluun, korjaustarpeen määrittämiseen ja korjauskohteen kokonaisvaltaiseen läpivientiin. Opintojaksolla käsitellään kuntoarviointi, korjaustekniikat ja resurssisuunnittelu. Kurssiin A Euroopan integraatio EU Integration 2 ov, I IV Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija ymmärtää Euroopan Unionin instituutiona ja hallitsee EU:n toimintamuodot. Opiskelija osaa hakea itsenäisesti tietoa eri integraatioalueista sekä on selvillä integraation kehityssuunnitelmista. Opintojaksolla käsitellään Euroopan integraatiokehitys, EU:n päämäärät ja toiminta-alueet, EU:n 171

18 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu instituutiot ja päätöksentekojärjestelmät sekä keskeiset politiikan alueet. Oppimateriaali: Aro-Impiö-Kemppinen: Euroopan Union. Eurooppa tiedotus: Euroopan Unionin jäsenyys 146/1994. Videoita ja lehtiartikkeleita. A Rakennusviennin erikoistyö 4 ov, IV Building Export Project Work Sisältö: Erikseen sovittava joko kotimaassa tai ulkomailla suoritettava opintokokonaisuus. Opettajat: Yliopettaja Tarmo Kontro. VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIOPINNOT 10 OV RAKENNESUUNNITTELU 11 OV A Rakenteiden mekaniikan erikoiskurssi Structural Mechanics Special Course FEM-analyysiin, kimmoteorialtaan ja staattiselta muodoltaan vaativien rakenteiden rasitussuureiden sekä muodonmuutosten määrittämiseen. Oppimateriaali: Luentomoniste. Hakala: Sauvarakenteet. Pennala: Elementtimenetelmä. Gallagher: Finite Element Analysis. Ylinen: Kimmo- ja lujuusoppi 1 ja 2. Timoshenko: Theory of Elasticity. Opettaja: Rak. ins Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi. A Betonirakenteiden erikoiskurssi Concrete Structures Special Course vaativimpien betonirakenteiden suunnitteluun. Opintojakson jälkeen oppilaalla on 2. luokan betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys ja valmiudet osallistua 1. luokan betonirakenteiden suunnittelijan koulutukseen. Opintojaksolla käsitellään maanvaraiset lattiat, lämpötilavaihtelun alaiset rakenteet, jännitetyt rakenteet, elementtirakenteet sekä liitokset, rungon jäykistys, kevytsorabetonirakenteet, sillat, liittorakenteet, rakenteiden säilyvyyssuunnittelu, vedenpitävät rakenteet, portaat, parvekkeet ja väestönsuojat. Oppimateriaali: Luentomoniste. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja osa 3. RIL: Betonirakenteiden käsikirja. VTT:n julkaisut. Runko-BES julkaisut. Rakentajain Kalenteri. Opettaja: Rak. ins. Lasse Kilpinen. Edeltävät opinnot: A Betonirakenteiden jatkokurssi. A Puu- ja teräsrakenteiden erikoiskurssi Wood and Steel Structures Special Course a vaativien puu- ja teräsrakenteiden mitoitukseen. Opintojaksolla käsitellään T-BS/EC-lajittelu, liimapuukaaret, arinat, yhdistetyt sauvat ja pilarit, puikkoliitokset, NR-kehät, PP-ristikot, ohutlevyrakenteet, kylmämuovatut profiilit ja jäykisteet. Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B6, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. Rautaruukki: Putkipalkkikäsikirja. Tuote-esitteet. PLY: Naulalevyrakenteiden suunnitteluohjeet. Opettaja: Yliopettaja Mika Leivo. Edeltävät opinnot: A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi. A Tietokoneavusteinen mitoitus Computer Aided Design and Calculations mitoitusohjelmien käyttöön. Opintojaksolla käsitellään teräs-, betoni-, puu- ja liittorakenteiden mitoitusohjelmat, FEM-ohjelmat ja CAD/FEM ohjelmien yhteiskäyttö. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Arviointi: Opintojakso arvioidaan hyväksytty/ hylätty (S). Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Opettaja: Tutk. ins. Marko Viinikainen. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi, A Betonirakenteiden jatkokurssi, A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi. 172

19 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA A Rakennetekniikan erikoistyöt 3 ov, IV Structural Design Laboratory Testing A Talonrakennuksen työmaatekniikka 2 ov, III IV Building Construction Site Technology betoni-, puu- ja teräsrakenteiden ja liitosten mitoittamiseeen sekä näiden kokeelliseen kuormittamiseen ja suunnittelumenetelmien vertailuun. Opintojaksolla käsitellään betonirakenteiden, NR-rakenteiden, mekaanisten liittimien, puu- ja liimapuurakenteiden ja teräsrakenteiden mitoittaminen, murtokuorman määrittäminen kokeellisesti, varmuustarkastelut ja suunnittelumenetelmien erot. Oppimateriaali: RakMk B1, RakMk B7, RakMk B10, RIL 120: Puurakenteiden suunnitteluohjeet. Kähkönen: Puurakenteet. Kinnunen ym.: Teräsrakenteiden suunnittelu. RIL 173: Teräsrakenteet. RakMk B1, RakMk B4, RIL 144: Rakenteiden kuormitusohjeet. BY 16: Suunnittelun sovellusohjeet. BY 202: Betonirakenteiden suunnittelun oppikirjat osat 1 ja 2. RIL 162: Puurakenteet I ja II. RIL 160: Teräsrakenteet I ja II. Opettaja: Rak.ins. Heikki Kalve. Edeltävät opinnot: A Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi, A Betonirakenteiden jatkokurssi, A Puu- ja teräsrakenteiden jatkokurssi. RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKKA 12 OV A Tuotannonjohto ja -ohjaus 2 ov, III IV Production Management and Control yleisimpiin johtamistapoihin ja -menetelmiin, rakennustyömaan johtamiseen, projektinjohtoon ja laatujohtamisen perusteisiin. Opintojaksolla käsitellään rakennushankkeen johtamistoiminnot, projektijohtaminen, työmaan johtaminen, esimiestyö, tiimityöskentely ja laatujohtaminen. Oppimateriaali: Luentoaineisto. RTK: Esimiestyöskentely rakennusyrityksessä. Koivu: Rakentamisen laatujohtaminen. RATU: Rakennustyön laatu. Koski: Työmaatekniikka. SRTL: Menetelmä- ja työkohdesuunnittelun koulutusaineisto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1. talonrakennuksen tuotanto- ja työmaatekniikkaan, tavallisimpiin rakennuskoneisiin, työnsuunnitteluun sekä työturvallisuuteen. Opintojaksolla käsitellään talonrakennuksen tuotantomenetelmät, elementtien valmistus, talonrakennuksen työmaasuunnitelmat ja rakennustyön suunnittelu. Rakennustuotannon logistiikka ja laatusuunnittelu. Oppimateriaali: Koski: Työmaatekniikka. RATU-kortisto. RATU-kirjat. Annala-Hyttinen: Tuotannonohjaus-rakentamistalous 4. RATUrakennushankkeen työturvallisuus. Eramo-Hynynen-Kiiras: Rakennustyö. SRTL: Menetelmäja työkohdesuunnittelun koulutusaineisto. Rakennustyön järjestysohjeet selityksineen. RTK: Opas rakentamisen logistiikkaan. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1, A Rakentamistalous 2, A Rakennustuotantotekniikka. A Rakennustuotannon tietotekniset sovellukset 2 ov, III IV Construction Technology Software rakennushankkeen toteutuksen valmisteluun, tuotannon ohjaukseen ja työmaan projektihallintaan liittyviin tietotekniikan apuvälineisiin ja ohjelmiin. Opintojaksolla käsitellään rakennustuotantotekniikan kokonaisuus, rakennusprojektin hallinta, projektihallinnan apuvälineet, rakennushankkeen tuotannonsuunnittelun ohjelmistot ja aikatauluohjelmistot. Kurssiin sisältyy rakennushankkeen tuotantosuunnitelmien laatiminen käytössä olevilla ohjelmistoilla. Oppimateriaali: Luentoaineisto. RATU-Rakennushankkeen kustannushallinta. PlaCost kustannuslaskentaohjelmiston käsikirjat. PlanMan Project-aikatauluohjelmiston käsikirjat. Arviointi: Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (S). Edeltävät opinnot: A Tietokoneavusteinen suunnittelu. Tekniikka ja liikenne 173

20 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu A Rakennustuotantotekniikan projektityö Building Technology Project rakennushankkeen tuotantovaiheen kokonaisuuden hahmottamiseen ja keskeisten suunnitelmien laatimiseen sekä tuotannon valvontaan. Rakennustuotannon toteutuksen suunnitteluun liittyy projektityö. Työssä yhdistetään eri opintojaksojen tietoutta ja toteutetaan käytännön rakennusprojektin tuotantotekniset ja työn valmisteluun liittyvät suunnitelmat. Toteutus: Projektityö, lähiopetusta tarvittaessa. Oppimateriaali: Luentoaineisto. Koski: Työmaatekniikka. RATU-kortistot ja kirjat. Eramo- Hynynen-Kiiras: Rakennustyö. SRTL: Menetelmä- ja työkohdesuunnittelun koulutusaineisto. Edeltävät opinnot: A Rakentamistalous 1, A Rakentamistalous 2, A Rakennustuotantotekniikka. OPINNÄYTETYÖ 10 OV O Opinnäytetyö Bachelor s Thesis 10 ov, IV Tavoite ja sisältö: Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan ammatillisen valmiuden. Tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti ammattitehtävissä esiin tulevat ongelmat. Suoritustapa: Koulutusohjelman opinnäytetyö tehdään erillisen ohjeen mukaisesti ja siitä on myös erillinen arviointiohje. Edeltävät opinnot: Kaikki koulutusohjelman keskeiset opintojaksot. Lisätietoja: Sv-vastaavat. 174

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman toimintaympäristö Rakennusalan työnjohtokoulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (amk). Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

56 Opinto-opas 2002-2003

56 Opinto-opas 2002-2003 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena on laadukas, ekologinen, taloudellinen ja oikeaan aikaan valmistunut rakennushanke. Rakennustekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan, toteuttamaan

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma

Energiatekniikan koulutusohjelma Energiatekniikan koulutusohjelma Energy Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja

Lisätiedot

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1.

1. Ympäristöteknologia... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP... 12 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op... 12 1.1.1. 1. Ympäristöteknologia......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 45 OP.............................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2006-2007 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2006 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OSASTON

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 SUORITETTAVA TUTKINTO Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa

Lisätiedot

TUOTTEET JA PALVELUT 2015

TUOTTEET JA PALVELUT 2015 RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN KIRJAT JA TIETOPALVELUT TUOTTEET JA PALVELUT 2015 www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 HAKIJAN OPAS 2013 SISÄLLYS Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 Luonnonvara-ala 11 Liiketalouden ala 17 Tekniikan ala 23 Sosiaali- ja terveysala 41 Matkailu- ja ravitsemisala 55 Kulttuuriala

Lisätiedot

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN

GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU MAANMITTAUSOSASTO GEOMATIIKAN TUTKINTO-OHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPINTO-OPAS 2007-2008 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2007 ISNN 1795-8318 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA 8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2.

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 1 Sisällysluettelo Energia- ja ympäristötekniikka... 5 YDINOSAAMINEN... 21 YT1 ORIENTOINTI... 21

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa.

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Suoritettava tutkinto. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet. Opintojen rakenne ja toteutustapa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Agrologi (AMK), 240 op Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa suoritetaan luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintonimike on agrologi

Lisätiedot

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1.

1. Energia- ja ympäristötekniikka... 3 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 9 1.2 Insinööri AMK, Energia- ja ympäristötekniikan koulutus... 15 1. 1. Energia- ja ympäristötekniikka.................................................................................. 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015 www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille Rakennustiedon

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot