ACTIFLO. selkeytys. Koagulointi, mikrohiekalla tehostettu flokkaus ja laskeutus. vesilaitokset. prosessivesi. jäteveden käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACTIFLO. selkeytys. Koagulointi, mikrohiekalla tehostettu flokkaus ja laskeutus. vesilaitokset. prosessivesi. jäteveden käsittely"

Transkriptio

1 ACTIFLO selkeytys Koagulointi, mikrohiekalla tehostettu flokkaus ja laskeutus vesilaitokset prosessivesi jäteveden käsittely

2 Korkeakuormitteinen, kompakti prosessi Actiflo -prosessi on kompakti selkeytysprosessi, jossa flokinmuodostuksen ja laskeutuksen apuaineena käytetään mikrohiekkaa (Actisand TM ). Actisand TM - mikrohiekka tarjoaa flokin muodostusta nopeuttavan kontaktipinnan,lisäten samalla flokin ominaispainoa. Tällöin saavutetaan ainutlaatuiset flokin laskeutumisominaisuudet ja-nopeudet. Actiflo prosessi soveltuu: pintavesien kemialliseen käsittelyyn teollisen prosessiveden tuotantoon jätevedenkäsittelyyn hulevesien käsittelyyn Actiflo : kompakti rakenne Mikrohiekkaflokeilla on ainutlaatuiset laskeutumisominaisuudet, mikä mahdollistaa selkeytyksen korkean pintakuorman ja lyhyen hydraulisen kokonaisviipymän. Laitoksen tilantarve on vain murto-osa lamelliselkeytyksestä tai perinteisestä flotaatiosta ja jopa 20 kertaa pienempi kuin perinteinen selkeytys. PROSESSIN EDUT Korkea puhdistusteho; sameuden poisto 90 % Erittäin pieni tilantarve verrattuna perinteisiin selkeyttimiin; helppo sovittaa olemassa oleviin laitoksiin Vähäinen rakentamisen tarve Joustava prosessi, reagoi nopeasti muuttuvaan raakaveden laatuun. Tuottaa korkealaatuista vettä Erittäin lyhyt käynnistysaika; < 10 minuuttia Erotettu liete on helppo sakeuttaa ja kuivata Täysin automatisoitu ja kaukoohjattu prosessi Minimimäärä huollettavia laitteita; kaikki helposti saatavilla Turvallinen valinta; yli 800 Actiflo -laitosta 60 maassa, myös Suomessa Saatavilla myös pakettilaitoksena ( m 3 /d per yksikkö) Perinteinen selkeytys m/h Lietepatjaselkeytys 4 m/h Flotaatio tai lamelliselkeytys m/h Actiflo 40 m/h Lietepatjaselkeytys m 3 /d Actiflo m 3 /d Iverin vesilaitos, Lontoo-Heathrow, Englanti Selkeytys, otsonointi ja aktiivihiilisuodatus

3 Actiflo : nopea, joustava ja tehokas Actiflo on Veolia -konsernin kehittämä ja patentoima korkeakuormitteinen selkeytysprosessi. Vesilaitossovelluksissa sen sameuden, värin, levän tai arseenin poistoteho ylittää 90%. Jätevesisovelluksissa se tuottaa jatkuvatoimisesti korkealaatuista vettä. Jopa vaihtelevissa raakaveden olosuhteissa sen poistoteho on yli 90% kiintoaineen, kolloidien, fosforin, raskasmetallien ja fekaalisisten koliformien suhteen. BOD- ja COD-reduktio 60%. Sovelluksesta riippuen laitos mitoitetaan seuraaville selkeytyksen nousunopeuksille: Juomavesi: m/h Prosessivesi: m/h Korkeasti kuormitetut teollisuuden jätevedet tai kunnalliset jätevedet: m/h Jätevesien esikäsittely tai sadevesien käsittely: m/h Niissä sovelluksissa, joissa virtaamavaihtelut ovat suuria, Actiflo voi toimia ilman mikrohiekan kierrätystä 20 m/h alhaisemmalla nousunopeudella, ja mikrohiekkakierrätys otetaan käyttöön tätä suuremmilla virtaamilla. Mikrohiekka varastoituu tällöin prosessiin matalilla virtaamilla, kunnes sitä taas tarvitaan. Tästä konfiguraatiosta käytetään nimeä Actiflo Duo. Actiflo -prosessi Kierrätys: liete pumpataan hydrosykloniin, missä mikrohiekka erotetaan keskipakovoiman avulla lietteestä. Puhdas mikrohiekka palautetaan injektioaltaaseen ja liete poistetaan jatkuvatoimisesti jatkokäsittelyyn. Lietteenkäsittely Hydrosykloni 5 Koagulantti (emäs tai kalkki) 4 Selkeytetty vesi Raakavesi 1 Polymer 3 Koagulaatio: Koagulantti kuten rauta- tai alumiinisuola lisätään raakaveteen 2 Injektointi: Koagulaation ansiosta syntyneihin flokkeihin sekoitetaan mikrohiekkaa ja polymeeriliuosta, joita syötetään prosessiin jatkuvatoimisesti. Flokkaus varustettu sekoittimella optimaalisen nopeusgradientin saavuttamiseksi. Lamelliselkeytin Mahdollistaa mikrohiekalla erotetun lietteen nopean laskeutumisen

4 Actiflo : useita käyttömahdollisuuksia Juomavesi Actiflo - selkeytystä voidaan käyttää sekä pinta- että pohjavesien kemialliseen käsittelyyn, kun halutaan kustannustehokasta suorituskykyä. Se sopii erinomaisesti: vesille, joiden laatuvaihtelu on suuri vesille, joiden lämpötila on matala (1 OC) meri- tai murtovesille Actisand TM - hiekan ansiosta Actiflo saavuttaa muita selkeytysprosesseja paremman suorituskyvyn poistaen: sameutta, väriä, orgaanisen hiilen pitoisuutta (TOC) levää, hiukkaslaskua, patogeeneja, cryptosporidumparasiitteja hapetettua rautaa, mangaania ja arseenia. Actiflo TM on erityisen tehokas poistamaan leväkukinnoista johtuvaa makua ja hajua. Sitä voidaan käyttää myös suodatinten pesuvesien käsittelyyn, jolloin laitoksen veden hävikki alenee. Jätevesi Actiflo - selkeytyksen sovellutukset kunnallisilla laitoksilla: Esiselkeytys: Prosessissa olevan mikrohiekkamassan ansiosta Actiflo pystyy käsittelemään erittäin nopeita raakaveden laatu- ja virtaamavaihteluita. Biosuodatinten pesuvesien käsittely: Lyhyen viiveen ansiosta biologinen liete ei ehdi mädäntyä, ja se voidaan selkeyttää erittäin tehokkaasti. Biosuodatinten pesuvesien selkeytys: korvaa perinteisen selkeyttimen. Hulevesien käsittely, puhdistamoiden ohitusvedet: Actiflo käsittelee hulevedet ja huippuvirtaamat tarvittaessa. Yhdistettynä UV-desinfiointiin (Actistar TM ) saadaan lopputuloksena vettä, joka täyttää tiukimmatkin uimavesi- ja kalastusvesidirektiivien vaatimukset. Tertiäärikäsittely, fosforinpoisto: Actiflo poistaa vesistä kiintoainetta, sameutta ja fosforia jopa yli 90%. Samaa Actiflo yksikköä voidaan käyttää puhdistamolla tertiäärikäsittelyyn normaalitilanteissa ja ohitusvesien käsittelyyn huippuvirtaamilla. Veden kierrätys: sadetus tai pohjaveden uudelleenimeytys, yhdessä kiekkosuotimen ja UV-desinfioinnin kanssa (Actidisc Plus TM ). Teollisuuden vedet ja jätevedet Actiflo on ihanneratkaisu prosessiveden kierrätykseen, kattilavesien esikäsittelyyn sekä jäähdytystornien tuotevesille. Actiflo soveltuu erinomaisesti erilaisten teollisuuden jätevesien käsittelyyn. Kiintoaineiden ja värin poisto: ennen kalvokäsittelyä, käänteisosmoosia (Actimem TM ) tai yhdessä kiekkosuotimen (Actidisc TM ) kanssa, sellu- ja paperiteollisuuden tai elintarviketeollisuuden prosessivedet. Raskasmetallien (lyijy, kadmium, sinkki jne) ja tuhkan poisto voimalaitosten ja terästehtaiden jätevesistä tai jälkikäsittelystä, kiintoaineen ja niihin liittyvien epäpuhtauksien poisto. Kovuuden poisto (Actisoft TM ), demiveden tuottamiseen.

5 Erinomainen suorituskyky Alla on esitetty Actiflo - laitoksen tyypillisiä suoritusarvoja. Kunnallisten ja teollisuuden jätevesisovellutusten suoritusarvoja: Sadevedet Biosuodinten pesuvedet Bioliete Esiselkeytys Tertiäärikäsittely Kiintoaine % % % % COD % % % % Kokonaisfosfori % % % % Ortofosfaatti % % % % Fekaalit koliformit (solut/ml) 1-1,5 log 1-1,5 log 1-1,5 log 1-1,5 log Prosessi- ja juomavesisovellusten suoritusarvoja: Yksikkö Raakavesi (tuleva) Actiflo selkeytetty (lähtevä / reduktio) Sameus Kiintoaine Väri TOC Levät Klorofylli A Mangaani Arseeni Rauta Partikkeliluku (2-15 µm) Fekaalit koliformit Bakteerit N TU (1) mg/l mg/l Pt/Co mg/l % Solua/ml % µg/l % m g/l (2) 60-95% m g/l % (2) m g/l (3) 60-98% yksikkö/ml < 2 x log solut / ml log solut/ml, at 20 C < log (1) Jos yhdistetty hiekkasuodatukseen, suodatettu vesi tyypillisesti < 0,5 NTU (2) Esihapetuksella (3) Esihapetuksella tai ilmastuksella Actiflo - selkeytysprosessille levä ei ole ongelma Shepparton, Australia käyttää kahta Actiflo -yksikköä ( m 3 /d) käsittelemään jätevesilaguunin vettä. Kesäkuukausina jätevesi voi sisältää paljon levää; ensin jätevettä käsitellään Actiflo -laitoksella ja sen jälkeen se suodatetaan, jotta kirkaste soveltuu keinokasteluun. Talvisin Actiflo -laitosta ei käytetä, ja jätevesi johdetaan suoraan Gouburn-jokeen. levää sisältävä jätevesi selkeytetty vesi

6 Actiflo -pakettipuhdistamo Nopeat ja modulaariset ratkaisut ACTIFLO SIIRRETTÄVÄ VESILAITOS Actiflo -prosessin esittelyä varten käytettävissämme on siirrettävä, laboratorion sisältävä Actiflo vesilaitos. Yksikkö on rakennettu laivauskontin sisään tai asennettu perävaunuun, ja sen toimintakuntoon saattaminen tapahtuu muutamassa tunnissa. Pienille ja keskikokoisille sovelluksille ( m 3 /d) on suunniteltu sarja pakettipuhdistamoita, jotka tarvittaessa voidaan varustaa integroidulla suodatuksella (Actifloc TM ) tai lietteen sakeuttamisella (yhdessä Actidyn TM kanssa). Siirrettävien Actiflo vesilaitosten ( m 3 /h) avulla voidaan vettä käsitellä myös lyhytaikaisesti, kun laitoksella esiintyy käyttöhäiriöitä tai poikkeuksellisia virtaamia tai veden laatumuutoksia. Näitä yksiköitä voidaan järjestää tarvittava määrä rinnakkain isompia virtaamia käsittelemään; tämä on ihanneratkaisu silloin, kun tarvitaan edullisia, nopeita ja esivalmistettuja käsittely-yksiköitä. Ruostumattomasta teräksestä tai lasikuituvahvisteisesta muovista valmistetut pakettipuhdistamot voidaan toimittaa perävaunun päällä ja asentaa muutaman päivän sisällä haluttuun paikkaan.

7 Maailmanlaajuiset referenssit Actiflo -prosessi on maailmanlaajuisessa käytössä niin pienissä kunnissa kuin isoissa metropoleissa sekä myös teollisuudessa vesien ja jätevesien käsittelyä varten. Calgary, Kanada Glenmoren vesilaitos Stora Enson paperitehdas Port Hawkesbury, Kanada Liverpool, Englanti Sandonin sataman jätevedenpuhdistamo Bäckhammars Bruk AB, paperitehdas Kristinehamn, Ruotsi Prosessi- ja jäähdytysvesien tuotto sellu- ja paperitehtaalle. Actiflo sameuden, orgaanisten yhdisteiden ja värin poistoon täydennettynä kiekkosuodatuksella (Actidisc TM ) m 3 /d. Actiflo biosuodattimien pesuvesien käsittelyyn m 3 /d. Geneve, Sveitsi Airen jätevedenpuhdistamo Avaimet käteen -toimitus tuottamaan puhdasta prosessivettä. Actiflo sameuden, raudan, alumiinin ja mangaanin poistoon m 3 /d. Actiflo sameuden poistoon (1000 NTU keväällä valumavesien aikaan) jokivedestä - 2 x m 3 /d. Oslo, Norja Osetin vesilaitos Actiflo juomaveden käsittely m 3 /d. Actiflo esikäsittelyyn, sadevesien käsittelyyn (sateinen sää) ja biosuodattimien pesuvesien käsittelyyn m 3 /d. Syrakusa, NY, USA Onondagan jätevedenpuhdistamo Actiflo tertiäärikäsittelyyn ja fosforin poistoon m 3 /d Barcelona, Espanja Baix llobregatin jäteveden kierrätyslaitos Käsitellyn jäteveden uusiokäyttö (5 milj.m 3 /a) keinokastelua varten. Actiflo tertiäärikäsittelyyn täydennettynä kiekkosuodatuksella (ActidiscTM) ylävirrassa m 3 /d. Pariisi, Ranska Seine-Avalin jätevedenpuhdistamo Actiflo sadevesien käsittelyyn / tertiäärikäsittelyyn m 3 /d. Kuala Lumpur, Malesia Sungai Selangorin vesilaitos Actiflo kiintoaineen, levän ja sameuden poistoon (2100 NTU trooppisten sateiden aikana) suoraan jokivedestä m 3 /d. Sydney, Australia Illawarran jäteveden kierrätyslaitos Actiflo sadevesien käsittelyyn UV-desinfioinnin ylävirrassa m 3 /d.

8 Veolia Water Solutions & Technologies Ottakaa yhteyttä: AQUAFLOW OY PL 116 (Kirkkokatu 7 B) Savonlinna Puh.: Faksi: Sähköposti: 04/ Photos : VWS - J. Howard

Sisällysluettelo. Suihkulähteet 32 Virtausmittaus 33 Vedenlämmittimet 33 Pinnansäätö ja valvonta 34. Suodattimet 36 Painesäiliöt 37 Suihkut 37

Sisällysluettelo. Suihkulähteet 32 Virtausmittaus 33 Vedenlämmittimet 33 Pinnansäätö ja valvonta 34. Suodattimet 36 Painesäiliöt 37 Suihkut 37 Xylem Tuotekuvasto Sisällysluettelo Xylem tarjoaa tuotteita, huoltopalveluita, vuokrausta nesteiden käsittelyyn ja käyttöön teollisuuden, kuntien ja kiinteistöjen kohteissa. Meiltä löydät tuotteita nesteen

Lisätiedot

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Teemu Rantanen Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn SUODATINESITE Vaativaan vedenkäsittelyyn SISÄLLYSLUETTELO Vedensuodattimen valinta Vesianalyysit ja vesianalyysipakkaukset Kiintoaineen ja sekalaisten epäpuhtauksien poisto Raudan ja mangaanin poisto

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot

TUOTTEET & PALVELUT EPCON EVAPORATION TECHNOLOGY AS

TUOTTEET & PALVELUT EPCON EVAPORATION TECHNOLOGY AS HAIHDUTTIMET KUIVURIT TISLAUS & DEHYDROINTI LÄMMÖN TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄT TEKINEN TUKI ja HUOLTOPALVELUT TUOTTEET & PALVELUT EPCON EVAPORATION TECHNOLOGY AS Lähtökohtana asiakaskeskeisyys EPCON Evaporation

Lisätiedot

VESIKOULU. Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa. Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy

VESIKOULU. Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa. Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy VESIKOULU Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy Sisällysluettelo Esipuhe......................................................................

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

SEMINAARITYÖ POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA

SEMINAARITYÖ POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA SEMINAARITYÖ POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA Vesa Arvonen POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA 1. Pohjavesi Pohjavesi on maan huokosissa ja kallioraoissa olevaa vettä. Pohjavettä muodostuu sadevesien

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Edistyksellinen biokaasun tuotanto

Edistyksellinen biokaasun tuotanto ENGINEERED TO WORK Engineered ENEMMÄN TEHOKKUUTTA to work JA TALOUDELLISUUTTA Edistyksellinen biokaasun tuotanto Laitteet ja järjestelmät pumppaukseen, hienonnukseen ja biomassan syöttöön Industry Waste

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Tuotekuvasto 2014. ProMinent -tuotteet kemikaalien annosteluun ProMaqua -tuotteet vedenkäsittelyyn ja veden desinfiointiin. www.prominent.

Tuotekuvasto 2014. ProMinent -tuotteet kemikaalien annosteluun ProMaqua -tuotteet vedenkäsittelyyn ja veden desinfiointiin. www.prominent. Tuotekuvasto 2014 ProMinent -tuotteet kemikaalien annosteluun ProMaqua -tuotteet vedenkäsittelyyn ja veden desinfiointiin Ota käyttöön meidän ratkaisumme. Tervetuloa. Tämä on ProMinent. Intohimonamme on

Lisätiedot

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA MITÄ VESIANALYYSIT KERTOVAT? Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vuonna 2001 asetuksen N:o 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

Kestävä sanitaatio Jätevedet

Kestävä sanitaatio Jätevedet Kestävä sanitaatio Jätevedet 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Vesihuollon historiaa Jätevesi Viemäröinti Jäteveden käsittely isoissa

Lisätiedot

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa

Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Biologinen vedenkäsittely ja energian tarve kiertovesitykseen perustuvassa kalanviljelyssä Suomen oloissa Selvitys Savon Taimen Oy:lle 15.2.2010 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013 Hanke

Lisätiedot

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa

VESIKOULU. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa VESIKOULU Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy Sisällysluettelo Esipuhe.......................................................................

Lisätiedot

Tuotekuvasto 2015. ProMinent -tuotteet kemikaalien annosteluun ProMaqua -tuotteet vedenkäsittelyyn ja veden desinfiointiin. www.prominent.

Tuotekuvasto 2015. ProMinent -tuotteet kemikaalien annosteluun ProMaqua -tuotteet vedenkäsittelyyn ja veden desinfiointiin. www.prominent. Tuotekuvasto 2015 ProMinent -tuotteet kemikaalien annosteluun ProMaqua -tuotteet vedenkäsittelyyn ja veden desinfiointiin Ota käyttöön meidän ratkaisumme. Tervetuloa. Tämä on ProMinent. Intohimonamme on

Lisätiedot

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Oulussa 30.11.2012 Tekijä:

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Menetelmän valinta, suunnittelu ja asiakirjat Kai Saralehto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 2.1 PAINEVIEMÄRIJÄRJESTEL MÄT...1

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

Tulevaisuuden tarpeet huomioitava vesi- ja viemäriverkostoja saneerattaessa 6-7 1 / 2 0 0 9 A S I A K A S L E H T I. SGN Group Uudet toimitilat

Tulevaisuuden tarpeet huomioitava vesi- ja viemäriverkostoja saneerattaessa 6-7 1 / 2 0 0 9 A S I A K A S L E H T I. SGN Group Uudet toimitilat A S I A K A S L E H T I 1 / 2 9 O I K E A SIIRTO S u u t t i m e t p u m p u t m a t e r i a a l i n k ä s i t t e ly Sisällys 2 SGN Group Uudet toimitilat Tankjet 4 - Tehokas suurten säiliöiden pesulaite

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

ANALYYSI. terveiset. LUENTOPÄIVÄT sivu 2 KOULUTUKSET: Liitto ja yhdistykset tutuiksi pääkaupunkiseudulla sivu 14

ANALYYSI. terveiset. LUENTOPÄIVÄT sivu 2 KOULUTUKSET: Liitto ja yhdistykset tutuiksi pääkaupunkiseudulla sivu 14 ANALYYSI 48. vuosikerta I Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti I 4/2011 Liitto ja yhdistykset tutuiksi pääkaupunkiseudulla sivu 14 terveiset Joulusivut 28 29 LUENTOPÄIVÄT sivu 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Pientalot, loma-asunnot, maatalous, kyläpuhdistamot PA biologis-kemialliset puhdistamot - Pientalot, loma-asunnot sivu 2 - Yhteispuhdistamot sivu

Lisätiedot