Yrjö Myllylä, Oy Aluekehitys RD. Keski-Karjalan tulevaisuus Ennakointiseminaari tiistaina Kiteen Evankelisen kansanopiston juhlasali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrjö Myllylä, Oy Aluekehitys RD. Keski-Karjalan tulevaisuus 2015. Ennakointiseminaari tiistaina 17.2.2009. Kiteen Evankelisen kansanopiston juhlasali"

Transkriptio

1 Yrjö, Keski-Karjalan tulevaisuus Ennakointiseminaari tiistaina Kiteen Evankelisen kansanopiston juhlasali

2 Kulttuuriset aallot ja kohtaamiset % Saadakseen ruisleipää IHMISEN ON KOHDATTAVA MAATALOUSYHTEISKUNNASSA LUONTO Elinkeinorakenne 1) Pohjois-Karjalassa vuosina 1980, 1990 ja 1998 Alkut uot ant o Jalost us Palvelut TEOLLISUUSYHTEISKUNNASSA KONE JÄLKITEOLLISESSA* (= PALVELU > INFORMAATIO > INNOVAATIO-YHTEISKUNNASSA) NYT - IHMINEN! - Mikä näyttää olevan vaikeinta? *Jälkiteollisessa on korostettu olevan palvelu- ja informaatioyhteiskuntavaiheet. Tällä hetkellä puhe on vahvistunut innovaatioyhteiskunnasta, mikä tarkoittaa jatkuvaa uudistumista. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 2

3 Yritys- ja innovaatiotoimintaa tukevat arvot vanhan ja uuden paradigman mukaisessa tilanteessa Lähde: Karjula & Vaurastumine n kansallisena velvollisuuten a. Alueellisen yritys- ja innovaatiotoi minnan selvitys, VNK 12 /2006, s. 32. Keski-Karjalan tulevaisuus 15/11/2011

4 DELFOI-MENETELMÄ DYNAAMISENA ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ :n toiminnassa RD-Delfoissa tulevaisuuteen tavalla tai toisella vaikuttavat tekijät ja näkijät, esim. kovimmat yrittäjät, työttömät, kunnan päättäjät, tutkijat, rahoittajat, ministeriön edustajat ym. keskustelevat anonyymisti ns. Delfoi-managerin johdolla vähintään kaksi haastattelukierrosta saaden kierrosten välissä palautetta. Soveltaminen auttaa alueyhteisöä näkemään, mitä se yhteisönä haluaa ja mikä on mahdollista, jännitteet ja intressit huomioiden. Jos kysymys tiedetään, siihen saadaan prosessissa vastaus jos oikeita kysymyksiä ei tiedetä, RD Delfoi-prosessi tuottaa kysymyksetkin. RD Delfoi-prosessi johtaa ongelman jäsentämisestä yhteiseen näkemykseen tulevaisuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä. 1. Aluekehittäminen on osaamisen suuntaamista tulevaisuuden kannalta relevanteille aloille 2. Delfoi-menetelmä on tulevaisuuden tekemisen väline rohkeat VALINNAT on tärkein sana 3. Delfoi-soveltaminen luo innovaatioympäristön (uudisitumisympäristön) 4. Delfoi-menetelmä toimii osallistumisen ja rikastuttavan vuorovaikutuksen välineenä 5. Soveltaminen luo oppimisympäristön osallistuvat henkilöt oppivan verkoston 6. Uusien verkostojen luoja ja public-private ja public-public linkittäjä 7. Media ja itsetunnon vahvistaja 8. Hankkeen aikainen ja jälkeinen viestintä soveltamisen tavoitteiden tukijana 9. Uutta sosiaalista mediaa hyödynnetään liikkeelle face-to-face haastatteluin 10. Hyvä hyötykustannussuhde. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 4

5 KESKI-KARJALAN SAMPO ALUEKEHITYS- JA INNOVAATIOMALLI (= rahan- ja ruisleiväntekokone Keski-Karjalassa) Mm. Walter Stöhriä mukaillen 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 5

6 YMA Klusteri = Tuotteen tai tuoteryhmän ympärille muodostunut toimijoiden verkosto (Porter, 1990) Klusterin toimijat ( / KTM 22/2001): Yrityssektori Julkinen sektori/julkiset yrityspalvelut - kunta Julkinen sektori/julkiset yrityspalvelut - valtio 5 Rahoitus 5 Tutkimus- ja oppilaitokset 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 6

7 TULOSESIMERKKI: ITÄ-SUOMESSA KEHITETTÄVÄT KLUSTERIT PEPYS-TUTKIMUKSEN KRIITIKKORAADIN MUKAAN N. V O9 (=YRITYKSET JA KEHITTÄMISKESKUKSET, OPPILAITOKSET) ( 1999 SM, KTM, Finnvera, VATT, Finpro). 7 6???? Potentiaalisuus 2 Keh. tärkeys METSÄ 8 JÄRJESTELMÄTOIMITTAMINEN 15 Hyvinvointiteknologia 2 Kemiallinen 9 ENERGIA 16 Hyvinvointipalvelut 3 Mekaaninen 10 RAKENNUS 17 ELINTARVIKE 4 Graafinen 11 YMPÄRISTÖ 18 SISÄLTÖTUOTANTO 5 METALLI 12 KULJETUS 19 OHJELMISTOTUOTANTO 6 Elektroniikka (pl.telekomm.) 13 HYVINVOINTI 20 ATK PALVELUTUOTANTO 7 TELEKOMMUNIKAATIO 14 Lääketeollisuus 21 MATKAILU 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 7

8 ULKOISET MUUTOSTRENDIT vaikuttavat klustereihin, huomioitava päätöksenteossa Case Varsinais-Suomi TKTT-prosessi, Tekniset palvelut tammikuu 2009 ( / Varsinais-Suomen TE-keskus): Toimintojen verkottuminen Ekokilpailukyky Finanssikriisi Globalisoituminen Tietoteknologinen kehitys Elinkeinorakenteen pkyritysvaltaistuminen Energian hinnan nousu Ilmaston muutos Väestön ja työvoiman ikääntyminen Verkkopalvelujen kasvu. Case: Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit, 2005 / YTR / : Toimintojen verkottuminen Tietoteknologinen kehitys Verkkopalvelujen kasvu Väestön ja työvoiman ikääntyminen Ihmisten tarpeiden muuttuminen EU:n maatalouspolitiikan uudistuminen Globalisoituminen / kansainvälistyminen Ekokilpailukyky WTO-prosessi Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 8

9 KUNTATYYPIT & Linturi 2005: Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit., RD Delfoi sarja. & Karsma 2005: Maaseudun tulevaisuus ja klusterit Arviointia Delfoi-menetelmällä,. KTM Rahoitetut tutkimukset 10 /2005), ks. tutkimusraportit kuntatyyppijaottelu seuraavien tulosten osalta ao. mukainen, tulokset esitellään soveltaen*. JOENSUU (keskukset) KESKUKSET (Joensuu) YDINMAASEUTU Kesälahti, Tohmajärvi, Rääkkylä VUOROVAIKUTUSALUEET HARVAAN ASUTTU MAASEUTU - Kitee *Soveltaminen: Kiteessä on myös keskusten piirteitä, po. ydinmaaseudun kunnissa mm. vuorovaikutuksen piirteitä jne. Po. Tutkimuksen pääaineisto 4000 pk-yritystä ja 60 asiantuntijaa, pääasiassa ns. kasvuklustereiden edustajaa. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 9

10 ELINTARVIKE Keskukset Vuorovaikutusalue Ydinmaaseutu Harvaan asuttu HYVINVOINTI Keskukset Vuorovaikutusalue Ydinmaaseutu Harvaan asuttu IT Keskukset Vuorovaikutusalue Ydinmaaseutu Harvaan asuttu LOGISTIIKKA Keskukset Vuorovaikutusalue Ydinmaaseutu Harvaan asuttu MATKAILU Keskukset Vuorovaikutusalue Ydinmaaseutu Harvaan asuttu MEKAANINEN PUU Keskukset Vuorovaikutusalue Ydinmaaseutu Harvaan asuttu YMPÄRISTÖ Kaupungit Lähimaaseutu Ydinmaaseutu Harvaan asuttu MATUKA 2005 Klustereiden tulevaisuus Pk-paneelin näkökulma Hams: MAT ja IT Parempaan suuntaan Ei muutoksia Huonompaan suuntaan Ei osaa sanoa Ydinms:YMP ja MAT 100 % 80 % 60 % HV 40 % 20 % 0 % Elintarvike Hyvinvointi It ja viestintä Kuljetus- ja logistiikka Matkailu Mekaaninen puu Ympäristö 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 10

11 2005 Tulevaisuuden työllistävät klusterit - Keskukset (JNS) ja vuorovaikutusalueet 1=Elintarvike, 2=Hyvinvointi, 3=IT- ja viestintä, 4=Kuljetus- ja logistiikka, 5=Matkailu, 6=Mekaaninen puu, 7=Ympäristö- ja energia. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 11

12 Tulevaisuuden työllistävät klusterit - Ydinmaaseutu (mm. Tohmajärvi, Rääkkylä, Kesälahti) ja Harvaan asuttu maaseutu (m. M Kitee) 1=Elintarvike, 2=Hyvinvointi, 3=IT- ja viestintä, 4=Kuljetus- ja logistiikka, 5=Matkailu, 6=Mekaaninen puu, 7=Ympäristö- ja energia. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 12

13 Tulevaisuuden nopeimmin kasvavat klusterit? Keskukset - Hyvinvointi, Matkailu, Ympäristö- ja energia? Vuorovaikutusalueet - ITC, Matkailu, Mekaaninen puu? Ydinmaaseutu - Hyvinvointi, IT- ja viestintä? Harvaan asuttu - Hyvinvointi, Matkailu, Mekaaninen puu, Ympäristö- ja energia, ITC? 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 13

14 Klustereiden työllistämisen kannalta tärkeimmät tuotealueet - Elintarvikeklusteri 1 = Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet, 2 = Ravintolisät ja puristeet, 3 = Erikoiselintarvikkeet, 4 = Luomutuotteet, 5 = Bioteknologiaan perustuvat tuotteet, 6 = Muu. 1 = Teurastus sekä lihanjalostus, 2 = Kalanjalostus, 3 = Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien valmistus, 4 = Maidon jatkojalostus, 5 = Myllytuotteiden valmistus, 6 = Leipomotoiminta, 7 = Eläinten ruokien valmistus, 8 = Muu elintarvikkeiden valmistus, 9 = Juomien valmistus, 10 = Muu. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 14

15 Klustereiden työllistämisen kannalta tärkeimmät tuotealueet - Hyvinvointiklusteri (terveyspalvelut ja majoituksen sisältävä sosiaalipalvelut) 1 = Hyvinvointiteknologian tuotteet, 2 = Terveydenhuoltopalvelut, julkiset, 3 = Terveydenhuoltopalvelut, yksityiset, 4 = Sosiaalipalvelut, julkiset, 5 = Sosiaalipalvelut, yksityiset, 6 = Virkistys-, kulttuuri ja urheilutoiminta, 7 = Muu 1 = Lasten ja nuorten laitokset, 2 = Vammaisten laitokset, 3 = Vanhusten laitokset, 4 = Päihdehuoltolaitokset, 5 = Palvelutalot ja asunnot, 6 = Muut laitokset, 7 = Perhehoito 1 = Sairaalapalvelut, 2 = Lääkäripalvelut, 3 = Hammashoito, 4 = Fysikaalinen hoito, 5 = Laboratorio- ja röntgentutkimukset, 6 = Sairaankuljetuspalvelut, 7 = Muu terveyspalvelut Itä-Savo : Kesälahdelle tulossa isot investoinnit: Vanhainkodin korjaukseen isoin potti 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 15

16 Klustereiden tuotealueet - Ympäristö- ja energiaklusteri 1 = Uusiutuvat energialähteet, 2 = Energiansäästöteknologia, 3 = Jätteiden hyötykäyttö4 = Ekodesign, 5 = Ympäristölaskentatuotteet, 7 = Ympäristötiedon muokkaus- ja hyödyntäminen, 8 = Tietotekniikka ja kestävät kehitys, 9 = Liikennejärjestelmä- ja ympäristörakentaminen, 10 = Muu Karjalainen : Kesälahden maansiirto on saanut historian suurimman urakan Kesälahden maansiirto mukana yli 100 miljoonan euron urakassa Karjalainen : Biodieselilaitosta taistelleen Keski- Karjalaan Itä-Savo : Kitee hyväksyi Keski- Karjalan liikennesuunnitelman : Ympäristöalalla luotetaan yhä tulevaan Kaleva Jätevesibisnes pärjää taantumassa Itä-Savo : Ympäristökeskus rakentaa neljä laituria Pyhäjärvelle : 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 16 Panimo toimii aurinkoenergialla

17 Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT-klusteri) ARCUSYS : Etsimme nyt asiantuntijaa teollisuuden ja terveydenhoidon integraatioproje kteihin 1 = Elektroniikka, 2 = Tietoliikennetekniikka, 3 = Ohjelmistotuoteteollisuus, 4 = Uusmedia ja sisältötuotanto, 5 = Palvelukeskukset, 7 = Muu 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 17

18 Klustereiden tuotealueet - Matkailu Helsingin Sanomat : Holiday village for Russian Tourists to be built in Finland 1 = Majoituspalvelut, 2 = Ravitsemuspalvelut, 3 = Kuljetuspalvelut, 4 = Ohjelmapalvelut, 5 = Kulttuurituotanto, 7 = Tapahtumat, 8 = Nähtävyydet, 9 = Muu Itä-Savo: : Kansainvälinen matkailukeskus nousee Kiteen Tolosenmäkeen 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 18

19 KEHITTÄMIS MAHDOLLISUUKSIA 1. Tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen 2. Verkottuminen 3. Monipaikkaisuus- ja palvelukeskusajattelu 4. Tietotekniikka ja etätyö 5. Hanketyön kehittäminen 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 19

20 1. Tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen Koulutus (osaamisen tuottaminen) on klusterin keskeisin voimavara. Myös maaseudulla koulutuksen kehittäminen on tärkein yksittäinen teema / toimenpide osiossa I kuvaamasi maaseudun toimintaympäristön kehittymiseksi haluamallasi tavalla. Delfoi-panelisteista 95 % hyväksyi väitteen edustamansa klusterin näkökulmasta: Delfoi-paneeli, 1. haastattelukierros. Tulevaisuudessa koulutusrakenteet irtoavat paikasta ja notkistuvat parhaimmassa tapauksessa kysynnän mukaan hyödyntäen erityisesti internetverkkoa palveluineen. Väitteen hyväksyi 77 % panelisteista. Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros. Karjalainen : Maakuntakorkeakoulun tulee jalkautua Yrittäjät eivät vielä löydä koulutus- ja kehittämisyhteistyötä 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 20

21 1. Verkottuminen Kuntatyyppi/verkottumisen taso Tohmajärvi, Rääkkylä, Kesälahti, Kitee Keskukset Vuorovaik.al. Ydinmaas. Harvaan as. Ms. public-public private-private public-private private-public /11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 21

22 3. Monipaikkaisuus- ja palvelukeskusajattelu Tietotekniikkaa hyödyntävistä palvelukeskuksista voisi syntyä työllistämisen näkökulmasta maaseutualueille tärkein uusi toiminnan muoto. Väitteen hyväksyi 79 % vastaajista. Delfoi-paneeli, 2. haastattelukierros. ARCUSYS Uutinen / työpaikkailmoitus: Sähköinen työnvälityspalvelu Keski-Karjalan kehittämisyhtiölle 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 22

23 3. Monipaikkaisuus- ja palvelukeskusajattelu - 4 toimivinta ja työll.ideaa 1 = myynti ja markkinointi, 2 = tilausten hallinta, 3 = häiriöiden hoito ja help desk toiminta, 4 = reittiopastus, 5 = tiedotus ja neuvonta, 6 = asiakaskontaktit, 7 = asiantuntijapalvelut, 8 = kiinteistönhoito, 9 = lähialueen mikropalvelut, 10 = hoito- ja hoivapalvelutyöt (esimerkiksi terveydenhoidon puhelinneuvonta), 11 = tutkimusten kenttätyöt (haastattelut), 12 = Muu. 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 23

24 3. Monipaikkaisuus- ja palvelukeskusajattelu - Kriittiset tekijät 1 = Markkinatieto keskusten yritysten ja organisaatioiden tarpeista, 2 = Kysyntä, 3 = Yhteistyöhalu organisoida tarpeen mukaista koulutusta erityisesti keskusten kanssa, 4 = Koulutettavan väestöpotentiaalin puuttuminen / kunnan koko, 5 = Tietoliikenneinfrastruktuuri, 6 = Fyysiset tilat, 7 = Kunnallisen elinkeino-ohjelman puuttuminen tai sen jälkeenjääneisyys, 8 = Rahoituksen puute, 9 = Johtamistaidon ja organisatorisen kapasiteetin puute, 10 = Muu 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 24

25 4. Tietotekniikka ja etätyö Estääkö tietoliikenneinfrastruktuuri edustamassasi klusterissa eri alueiden välistä yhteistyötä? 28 % panelisteista oli sitä mieltä, että tietoliikenneinfrastruktuuri estää klusterissa eri alueiden välistä yhteistyötä. Delfoi-paneeli, 1. haastattelukierros. Kuntataajamia yhdistävä verkko? runkoverkko minimissään 2,4 Gbit/s luultavasti 10 Gig Kylätaajamia yhdistävä verkko? sama kun 1), koska huonompaa on yhtä kallista rakentaa Talouskohtainen verkko? Lähden siitä että voin realiajassa liikkuvan kuvan kanssa pitää esitelmiä, kokouksia yms kaksisuuntaisesti kotoa, niin 100 meg jota voi skaalata 2,5 gig:iin tarvittaessa. "Operaattorit sanoo tälle: "Et sinä sitä tarvitse 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 25

26 JATKOTOIMET Johtopäätöksiä 1. Kuntatyypeittäinen painotus strategiaan ydinms., harvaan asuttu ms. jne. 2. JNS, HKI ym. suunt.kohteena kysyntä keskuksista 3. Muutostrendianalyysit 4. Painopisterklusterivalinnat vs. tähtiyritysstrategia 5. Tutkimus- ja oppilaitosten roolin vahvistaminen 6. Veturiyritys ja verkottuminen 7. Kuntien rooli innovaatioalustana 8. Tietoinfra, t-verkot, inettyöpisteet > YMy: VALOKUITUKAAPELI KIIREESTI JOKA TALOON K-KARJALASSA elvytysrahoilla, rakennemuutosrahoilla tai muulla rahoituksella 9. Palvelukeskusajattelu / etätyö 10. Viestintä 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 26

27 JATKOTOIMET Tutkimus- ja ennakointihankeaihioitakäsiteltäviä teemoja 1. Vaikuttavat trendit ja tulevaisuuden klusterit KESKI-KARJALASSA 2. Klustereiden aluekehitysvaikutukset 3. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi 4. Palvelukeskuskonseptien sisällöt 5. Joustavat koulutusmallit 6. Verkottumisen pullonkaulat 7. Loma-asukkaat, venäläiset ym. Uudet ryhmät työvoimaresurssina mm. palvelukeskuksiin 8. Elinkeinostrategioiden päivitykset 9. Kunnat ja muu julk. sektori innovaatioalustana 10. Viestintä 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 27

28 KYSYMYKSIÄ NUORTEN VIIHTYVYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ( ym. 2001) KEMI- TORNIO varjo/karjalaloppu.html: Tulevaisuus on täällä Keski- Karjalan nuorisostrategiatyö Hyvä asuinympäristö Koulutusmahdollisuudet Elämisen laatu Kasvualat Paraneva työtilanne Alhaiset elinkustannukset Vapaa-ajan viettomahdollisuudet Mahdollisuuksista tiedottaminen... Perheystävällisyys Nuorten tutustuminen alueeseen Tiedon hankinta ikäluokkien pre... Yritys- ja kotiseutuvierailut Kulttuuri Kaupunkimainen rakenteen kor... Muut RD-Aluekehitys Kemi-Tornion AMK 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 28

29 TRENDIT JA PÄÄTÖKSENTEKOMME TÄNÄÄN VAIKUTTAVAT TULEVAISUUDEN KLUSTEREIHIN! HELSINKI Kuvassa case Helsinki ( 2003) - Miten Keski-Karjalassa? 2003): VAHVAT KLUSTERIT Kaupan klusteri Koneenrakennusklusteri Rakennusklusteri Energiaklusteri TÄHTIKLUSTERIT Informaatio- ja kommunikaatioklusteri Hyvinvointiklusteri Liike-elämän palvelut klusteri PIENET JA HITAASTI KASVAVAT KLUSTERIT Elintarvikekl.* Metsäklusteri AURINGON NOUSUN KLUSTERIT Ympäristöklusteri Kuljetus- ja logistiikkakl.* Matkailuklusteri Delfoi-paneelin tulokset sovitettuna Bostonin portfolioanalyysin nelikenttään (2. haastattelukierroksen perusteella) 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 29

30 TÄRKEIN YDINKYSYMYS?: JA KIIREELLISIMMIN VASTATTAVA KYSYMYS KESKI-KARJALAN KESKI-KARJALALLE TULEVAISUUDEN! KLUSTERIT? JA PÄÄTÖKSET TÄNÄÄN! Alueelliseen ennakointiin, tulevaisuudentutkimukseen ja Delfoi-soveltamiseen erikoistunut ja Delfoi-manager, YTT Yrjö ovat valmiita yhteistyöhön uskottavan vastauksen hakemiseksi henkilöstöresursseineen ja verkostoineen. Tunnustuksia toiminnasta mm.: EU:n komission tutkimuksen pääosasto: on keskeinen ennakoinnin konsultti Suomessa. Se on kehittänyt Delfoi-menetelmästä aluekehittämisen työkalun, jolla pyritään suuntaamaan alueellisia voimavaroja kasvualoille. (Alueellisen ennakoinnin käytännön opas Suomi Toivonen & Nieminen 2003). Suomen Tietokirjailijat ry: Apuraha DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ kirjan tuottamiseen vuonna Lisätietoja 15/11/2011 Keski-Karjalan tulevaisuus 30

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2011-2015 VISIO Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Yrjö Myllylä Mika Perttunen Luonnos 11.5.2011 (Sidosryhmien lausunnot huomioitu)

Lisätiedot

Arktisen meriteknologian ennakointi

Arktisen meriteknologian ennakointi RAPORTTEJA 13 2013 Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Sähköinen haastattelukierros Väliyhteenvetoraportti 21.12.2010 YMy. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy, Mika Perttunen Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 Kasvun paikka Joensuun kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet menestyksekästä elinkeinoyhteistyötä

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Harmaakorpi,

Lisätiedot

Tulevaisuus innovaatioissa ja osaamisessa. Pentti Malinen Kainuun maakunta kuntayhtymä; Itä- Suomi ohjelma Kajaani 13.10.2008

Tulevaisuus innovaatioissa ja osaamisessa. Pentti Malinen Kainuun maakunta kuntayhtymä; Itä- Suomi ohjelma Kajaani 13.10.2008 Tulevaisuus innovaatioissa ja osaamisessa Pentti Malinen Kainuun maakunta kuntayhtymä; Itä- Suomi ohjelma Kajaani 13.10.2008 Esityksen rakenne Mistä on kyse: innovaatiot, innovaattorit, innovaatioiden

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2006 Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena Alueellisen

Lisätiedot

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 0 ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001 Keijo Mäkelä LOPPURAPORTTI Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 1 Saatteeksi ESR-ennakoinnin koordinaatiohankeen toimialueeseen

Lisätiedot

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista

Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tulevaisuus on osaamisessa Teknologiastrategia näkemys valinnoista Tiivistelmä: Menestyminen vaatii valintojen tekemistä 3 Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet lähtökohtana 5 Globaalit trendit ohjaavat

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot