Sunilan Valliniemen sauna ja pesula Rakennushistoriaselvitys ja tulevaisuuden suuntaviivoja 2005 TKK arkkitehtiosasto - Emilia Pollari - Jarkko Puro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sunilan Valliniemen sauna ja pesula Rakennushistoriaselvitys ja tulevaisuuden suuntaviivoja 2005 TKK arkkitehtiosasto - Emilia Pollari - Jarkko Puro"

Transkriptio

1 Sunilan Valliniemen sauna ja pesula Rakennushistoriaselvitys ja tulevaisuuden suuntaviivoja 2005 TKK arkkitehtiosasto - Emilia Pollari - Jarkko Puro - Riikka-Maija Sihto

2 Kannen kuvassa vastavalmistunut Valliniemen sauna 1938, Alvar Aalto -säätiön arkisto

3 Esipuhe Työn tarkoituksena on kartoittaa Sunilan Valliniemen sauna- ja pesularakennuksen rakennushistoriaa ja nykytilaa. Työ pohjautuu arkistomateriaalin ja paikalla tehtyjen silmämääräisten havaintojen synteesiin. Selvitys ei sisällä yksityiskohtaista huonekorttianalyysiä olemassaolevista pintamateriaaleista, vaan keskittyy rakennuksen muutokseen ja nykytilaan vaikuttaneisiin ratkaisuihin. Selvityksessä tutkitaan myös idearatkaisua tulevaisuuden käytöstä ja muutoksista. Työ on TKK:n arkkitehtiosaston harjoitustyö, jota on ohjannut arkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen. Arkkitehti Rurik Wasastjerna on ollut suurena apuna arkistomateriaalien hankinnassa. Valliniemen sauna Sunila, Kotka Alvar Aalto -säätiön arkisto Rakennushistoriaselvitys TKK Arkkitehtiosasto, Arkkitehtuurin historia Emilia Pollari, Jarkko Puro, Riikka-Maija Sihto Ohjaaja Arkkitehti Sirkkaliiisa Jetsonen

4 1 Historia 1.1 Valliniemen sauna osana Sunilaa Sauna- ja pesularakennus kuului Sunilan alueen julkisiin, yhdyskunnalle palveluja tuottaviin rakennuksiin. Vaikka työväelle rakennetut asunnot olivat aikanaan moderneja mm. vesijohtoineen, ei taloissa kuitenkaan ollut tiloja peseytymiseen tai pyykinpesuun. Näitä toimintoja varten suunniteltiin erillinen sauna- ja pesularakennus. Se valmistui Sunilaan ensimmäisten rakennusten joukossa vuonna Puistolan omakotialue Asuinliikerakennuksia luvut 3 Rinnetalo Karhu Rinnetalo Päivölä EKA:n lämpökeskus 6 Pienkerrostalo Harjula Pienkerrostalo Kivelä Pienkerrostalo Kontio Kerrostalo Runkola Kerrostalo Juurela Kerrostalo Kuusela Pienkerrostalo Honkala Pienkerrostalo Mäntylä Valliniemen sauna ja posti OK liiton kauppa Sunilan kansakoulu Rivitalo Mäkelä Autotallit ja paloasema Valliniemen lämpökeskus 20 Johtajan talo Kantola Rivitalo Rantala Sunila Oy:n tehdas Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla alueen solmukohdassa, joka liittää työväen asuinalueen ja johtoportaan reviirin yhteen. Vastapäätä, Sunilantien toisella puolella on liikerakennus, joka rakennettiin alunperin Osuusliikkeen Liitolle (1937). Karhulasta päin saavuttaessa tässä pisteessä avautuu ensimmäisen kerran Sunilan tehdasmiljöö: lämpökeskuksen tornissa yhtiön tunnus, taustalla siintävä tehtaan hahmo ja jatkuvana käyvä liikenne tehtaalle ja takaisin. Sauna palveli tehtaan kaikkia työntekijäryhmiä ja siten koko Sunilaa. Rakennus käsitti kaksi saunaa, joista toinen oli yleinen sauna ja toinen yksityinen tilaussauna. Puhdistautumispaikkana yleinen sauna oli tärkeä osa työläisten ja heidän perheidensä arkielämää. 1.2 Suunnittelu ja rakentaminen Työväen sauna ja pesula -Alvar Aalto 1937 Alvar Aalto sai tehtäväkseen Sunilan alueen suunnittelun kesällä Asemakaavan perustaksi hän otti olemassa olevat karttalähde: pro sunila -yhdistyksen kotisivu

5 piirustukset Alvar Aalto -säätiön arkisto ja tielinjaukset ja luonnonympäristön käytön osana arkkitehtuuria. Tehdasrakennus sijoitettiin saarelle. Asuinrakennusten lisäksi määriteltiin paikat yleishyödyllisille rakennuksille. Toteutumatta jäivät ainakin alueen pohjoisosaan suunnitellut kirkko ja seurakuntakeskus sekä kirjasto. Sauna- ja pesularakennus toteutettiin luonnollisesti sen toimintojen välttämättömän tarpeellisuuden takia. Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon leimalla ja erityisellä Sunila-logolla varustetut piirustukset rakennuksesta lopullisessa muodossaan on päivätty On säilynyt myös luonnosvaiheen piirustuksia. Niistä nähdään, että arkkitehtoniset ideat tasakatto, massan porrastuksiin ja eri osien harkittuihin suhteisiin perustuva jäsentely sekä slammatun tiilipinnan ja puuosien materiaalikontrasti - ovat olleet selkeät jo varhaisessa vaiheessa. Rakennuspaikka Rakennus siajitsee keskeisellä paikalla, ja kuten jo mainittiin, solmukohdassa joka liittää erilaisia alueita yhteen. Tontti on rinteessä, ja rakennus painautuu sitä vasten. Maaston korkeuden muuttuminen Sunilantien ja pääväylän tasosta asuintalojen pihatasoon tapahtuu rakennusmassan kohdalla. Rakennus avautuu Sunilantielle kahden kerroksen korkuisella julkisivullaan, kerrostalojen suuntaan se on yhden kerroksen korkuinen. Pesula- ja saunarakennus muodostaa yhdessä urheilukentän kanssa vyöhykkeen, joka erottaa julkisen tilan

6 leikkaus a-a 1/200 julkisivu länteen 1/200 julkisivu itään 1/200 leikkaus b-b 1/200 Saunan, pesulan ja postin ensimmäinen rakennusvaihe Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, alkuperäiset kuvat mittakaavassa 1/50 kuvat: Alvar Aalto -säätiön arkisto, piirustusnumerot ylärivi; ja , keskirivi; ja , alarivi; julkisivu pohjoiseen 1/200

7 (liikenne, saapuminen tehtaalle) ja yksityisen tilan (asuinalue, pihat) toisistaan. Rakennus on kenttää reunustavien rakennusten sarjassa tärkeässä roolissa rajaten tilaa. Sunilaan saavuttaessa se on päätteenä urheilukentän pohjoispäädystä avautuvalle näkymälle. Pohjapiirros ja toiminnot Toimonnot oli jaettu selkeästi eri tasoille, pesula sijaitsi ensimmäisessä ja saunatilat toisessa kerroksessa. Molempiin kerroksiin oli oma sisäänkäynti, eikä niillä ollut sisäistä porrasyhteyttä. Ensimmäisessä kerroksessa oli pesutupa, mankeli- ja silityshuone, kuivaushuoneita sekä kattilahuone ja halkovarasto. Sisäänkäynti ja eteinen olivat rakennusmassan keskellä, toisella puolella oli pesutupa ja toisella mankeli- ja silityshuone. Pyykinpesijöiden käytössä oli myös wc. Pohjapiirros on selkeä ja perustuu toimintojen vaatimiin käytännön tilatarpeisiin. postin laajennus 1/200 Postin laajennus 1943, Sunila osakeyhtiö, alkuperäisen kuvan mittakaava 1/50 Toisessa kerroksessa sijaitseviin saunoihin kuljettiin rakennuksen päädyssä olevan terassin kautta. Kerroksessa oli kaksi erillistä saunaa, joilla oli omat sisäänkäynnit. Sisäänkäyntien yhteydessä oli virvokkeidenmyyntitila, joka palveli molempia puolia. Pitkittäinen varastoja, wc:itä ja hormeja käsittävä tilaryhmä jakoi kerroksen kahteen osaan. Saunatilojen runkona oli käytävät, jotka oli varustettu pyörein kattoikkunoin. Ikkunoista on olemassa detaljipiirustukset, mutta ei ole varmuutta, toteutettiinko niitä koskaan. Myöhempi katon korjaus on peittänyt jäljet, jos lyhdyt ovat joskus olleet olemassa. Kattorakenteen avaaminen saattaisi paljastaa niiden olemassa olon. Sunilantien puoleisessa yksityissaunassa pukutilat oli eritelty neljäksi pieneksi pukukopiksi, jotka oli varustettu makuulaverein. Pesuhuoneita oli kaksi, löylyhuoneita yksi. Saunan yksityinen käyttö perättäisin vuoroin oli siten mahdollista. Käytävästä oli pääsy vilvoitteluparvekkeelle. saunan halkovarasto 1/200 halkovarasto, Sunila osakeyhtiö, alkuperäisen kuvan mittakaava 1/50 Suurempi, yleinen sauna käsitti yhden laajan pukuhuoneen sekä suuren pesu- ja löylyhuoneen. Erillistä uloskäyntiä vilvoittelulle ei ollut. Joissakin toteutuspiirustuksia edeltäneissä luonnoksissa oli suunniteltu pukuhuoneesta ovea ulos pienelle vilkuvat: Sunila yhtiöiden arkisto, ylempi 2KA-1090, alempi 2KA-1075

8 voitteluterassille kerrostalon puolelle. Rakennuksen toinen kerros on jaettu siis kahdeksi erikokoiseksi osastoksi. Osat pyrkivät noudattamaan symmetriaa, mutta niiden välillä on koko- ja nyanssiero: yksityinen puoli on astetta paremmin varusteltu erillisine pukuhuoneineen ja vilvoitteluparvekkeineen. Ulkohahmo ja julkisivut Julkisivupinnat olivat tiiltä, joka oli slammattu valkoiseksi. Parveke oli laatikkomainen, ja siinä oli hieman luonnonväriä tummemmaksi käsitelty puinen umpikaide. Rakennus oli tasakattoinen. Ikkuna-aukot olivat kaikki keskenään samanlaisia, suorakaiteen muotoisia ja koostuivat pääosin kolmesta avattavasta ikkunasta. Julkisivupiirustuksissa ulko-ovet ovat yksinkertaisia puuverhottuja ovia. Tarkemmissa ovipiirustuksissa ulko-ovissa on pystysuuntainen, päistään pyöristetty ikkuna. Postisiipi Rakennukseen liittyi pihatilaa rajaava puurakenteinen postisiipi. Se oli yksikerroksinen ja tasakattoinen. Sisäänkäynti sijaitsi lounaan puoleisessa sisäänvedetyssä kulmassa. Rakennuksen takaseinä oli linjassa pesularakennuksen päämassan kanssa ja noin 3m etäisyydellä siitä. Julkisivupiirustusten mukaan välitila oli katettu pergolalla. Ei ole varmuutta, toteutettiinko katosrakenteita. Vaikka postirakennus oli erillään päärakennuksesta, oli se hyvin oleellinen ja kiinteä osa tontin rakennussommitelmaa. Julkisivun puuverhous sointui yhteen pesula- ja saunarakennuksen parvekkeen kaiteen kanssa ja sitoutui siten yhdeksi kokonaisuudeksi päärakennuksen kanssa. Se, että postin toiminnot sijoitettiin erilliseen rakennukseen jonka haluttiin vielä rakennustekniikaltaankin olevan erilainen, on melko poikkeuksellinen ratkaisu. Ilmeistä oli ainakin halu rajata piha ja kuitenkin painottaa päärakennusta toteuttamalla siipi kevytrakenteisena ja alisteisena. 1.3 Rakennuksen muutosvaiheita Rakennus oli sauna- ja pesulakäytössä vuoden 1988 peruskorjaukseen saakka, jolloin saunatilat muutettiin majoituskäyttöön (lukuunottamatta Aallon puolen pienempää saunaa). Aikaisemmin, vuonna 1973 osa ensimmäisen kerroksen pesulasta oli muutettu tehtaan toimistoksi. Halkovaraston aitaus -Piirustukset 1945, Sunila Osakeyhtiö Kellarikerroksessa sijaitsevaan halkovarastoon liittyen itäpuolelle rakennettiin betonista ja luonnonkivistä aukotettu muuri. Postisiiven laajennus -Piirustukset 1946, Sunila Osakeyhtiö Postirakennusta laajennettiin etelään päin vanhan massan verran. Julkisivupinta jatkui vanhan osan mukaisena. Laajennusosa -Piirustukset 1952, Sunila Osakeyhtiö Rakennus osoittautui ahtaaksi käytön laajetessa, ja sitä jatkettiin pohjoisen suuntaan sauna- ja pesulatiloja käsittävällä laajennusosalla. Runkosyvyys oli sama kuin vanhassa osassa. Sisäänkäynti uuteen osaan oli pohjoispäädyssä, saunatiloihin noustiin sisäporrasta pitkin. Alakerrassa oli pesulan lisäksi tekninen tila ja kahvihuone, josta avattiin yhteys vanhan osan pesutupaan. Yläkerrassa oli kaksi tasakokoista saunaa. Toinen oli varustettu kahdella erillisellä pukuhuoneella, pesuhuoneella, löylyhuoneella ja saunanhoitajan tilalla. Toisessa oli kolme pukeutumishuonetta ja peseytymistilat. Laajennustöiden yhteydessä muutettiin Aallon puolen saunatiloja niin, että pienemmän puolen peseytymistiloja laajennet-

9 tiin käytävään. Myös suurempaa saunaa remontoitiin. Vilvoitteluparveke purettiin. Parvekkeen ovi muurattiin umpeen ja paikalle tuli vaakasuuntainen ikkuna muun julkisivun tapaan. Laajennuksen julkisivu pyrki noudattamaan vanhan osan julkisivujäsentelyä.slammattu tiilipinta jatkui yhtenäisenä niin, ettei uuden ja vanhan osan saumakohtaa näkynyt. Ikkunoiden koko ja sijoittelu jatkui vanhan mukaisena. Saatavissa olevat piirustukset on kohdistettu käsittelemään uutta osaa. Siten jää epäselväksi, mikä oli tarkkaan ottaen vanhan puolen tilanne. Rakennuksen päätyyn, saunasisäänkäyntien yhteyteen on lisätty jossain vaiheessa molempien kerrosten osalta pienen huoneen kokoinen osa, ts. sisäänvedetty kulma on täytetty. Tämä esiintyy korjauspiirustuksissa vuodelta 1973 vanhana rakenteena, joten lisäys on luultavasti tehty sitä aikaisemmin, mahdollisesti suuren laajennusosan yhteydessä. 1. krs 1/200 Remontti ja muutostyöt -Piirustukset 1974, Sunila Osakeyhtiö Ensimmäisen kerroksen silitys- ja mankelointihuoneen paikalle tehtiin tehtaan työhönottotoimisto ja sairauskassa. Työhönoton sisäänkäynti oli rakennuksen kulmasta ja sairauskassaan keskiosan pääsisäänkäynnistä. Eteisestä ei ollut enää pääsyä pesulaan, vaan sinne kuljettiin laajennusosan päädyn ovesta. Toisen kerroksen saunatilat remontoitiin, mutta suuria tilamuutoksia ei tapahtunut. Postin tilat -Piirustukset 1985, Sunila Osakeyhtiö Tehtaan toimistona olleista tiloista tehtiin postitoimisto. Tässä yhteydessä huoneen kaksi ikkunaa suurennettiin ja pihan puoleisten ovien päälle rakennettiin katokset. 2. krs 1/200 Pesulan ja saunan laajennus 1953, Sunila osakeyhtiö, alkuperäinen kuva saunan laajennuksen lämpö- ja vesiputkisto mittakaava 1/50 Postisiiven purkaminen kuvat Sunila yhtiöiden arkisto, piirustusnumero OKA-221

10 Muutos 1974, 2 krs, Sunila Osakeyhtiö, alkup, 1/50 2. krs 1/200 kuvat Sunila yhtiöiden arkisto, piirustusnumero 1KA-1707 Postin muutos 1974, 1 krs, Sunila Osakeyhtiö, alkup, 1/50 1. krs 1/200 kuvat Sunila yhtiöiden arkisto, piirustusnumero 1KA-1713A

11 Peruskorjaus -1988, HRH-Suunnittelu Ky Toisen kerroksen saunatilat muutettiin majoitushuoneiksi lukuunottamatta Aallon puolen pienempää saunaa, joka toimi vielä yleisenä saunana. Piirustuksiin on merkitty, että nämä saunatilat oli peruskorjattu Toinen laajennusosan saunoista säilyi majoitustiloja palvelevana pesutilana. Huoneet sijoittuivat vanhan käytävän varrelle. Käytävään liittyi huoneisiin pääsyn edellyttämiä ovisyvennyksiä. Välillä tila laajeni oleskeluhuoneeksi tai keittokomeroksi. Muutostyöt Saunatoiminta lakkasi yleisessä saunassa ja tilat muutettiin majoitustoiminnan käyttöön. Paikalle tehtiin pieni sauna, suihkutiloja, majoitushuone ja neuvotteluhuone. 2. Nykytila 2.1 Ulkohahmo ja ympäristö Rakennuksen hahmo on pitkänomainen, ja siitä ei ilman erityistä tarkastelua erota vanhan osan ja laajennuksen saumakohtaa. Alkuperäisistä rakennuksen piirteistä on säilynyt julkisivun käsittely valkoiseksi slammaten. Pinta on hyvässä kunnossa. Ikkuna-aukotus on säilynyt muuttumattomana lukuunottamatta alakerran nykyisen kahvilan suurennettuja ikkunoita. Vain rakennuksen itäpuolella on säilynyt alkuperäisiä avattavia ikkunoita, jotka tosin on peitetty ulkopuolelta pleksilevyllä. Muihin ikkunoihin on asennettu lämpölasielementit, koristejako ja pleksilevy. Ulko-ovet ovat pääosin koristepeiliovia. Luonnonkivistä muuratut osat rakennuksen päädyn sokkelissa ja halkovaraston muureissa ovat hyvin säilyneitä. Terassin alkuperäinen, betoninen kaide on edelleen paikallaan, mutta huonokuntoinen. Sunilantien puoleisten sisäänkäyntien päällä on puupilareilla lepäävät ruskealla pellillä verhoillut katokset. valokuvat Rurik Wasastjerna

12 nykytila 2. krs 1/200 nykytila 1. krs 1/200

13 Rakennuksen piha-alue muodostuu lähinnä käytön määrittelemistä nurmi- ja hiekka-alueista. Postirakennuksen paikalla on esissä hieman sen vanhaa perustusta. Hallittuja polkuja ja istutuksia ei ole, mutta takapihalla ja rakennuksen eteläpuolella on nähtävissä joitakin portaita ja pengerryksiä sekä muurit, jotka sitovat rakennuksen ympäristöön. Autojen pysäköinti tapahtuu vapaasti rakennuksen edessä olevalla hiekkakentällä. 2.2 Sisätilat Sisätiloissa ei juurikaan ole säilynyt alkuperäistilanteen arkkitehtuuria. Väliseinistä on erotettavissa joitakin säilyneitä linjoja, pääosin kantavia rakenteita ja enimmäkseen ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisessä keroksessa on tällä hetkellä kahvila, näyttelytila, varastoa ja teknisiä tiloja. Alkuperäinen tilamuoto on säilynyt kahvilassa ja laajennusosan entisessä pesulahuoneessa. Niiden interiöörit ovat muuttuneet remonttien aikana perusteellisesti. Ainoat jäänteet vanhemmista vaiheista sisätiloissa ovat vanhan puolen pesutuvan betoniset huuhtelualtaat. Lattiassa on myös kiinteitä, betonista valettuja jalustoja ym. rakenteita ilmeisesti käytetyille pyykinpesukoneille. Katossa on säilynyt vanhat lasikupuiset valaisimet. Toinen kerros on täytetty majoitushuonein ja aputiloin. Alkuperäistä, selkeästi kahteen käytävään ja niiden väliseen wcja aputilasaarekkeeseen perustunutta pohjaratkaisua ei ole hahmotettavissa. Märkätiloja on kuitenkin entisillä paikoillaan rakennuksen keskiosassa. Ne, kuten kaksi pienehköä saunaa, ovat nykyaikaiset. Seinä- ja lattiapinnoissa on mm. paneelia ja muovimattoa.

14 nykytila 2. krs 1/200 nykytila 1. krs 1/200

15 3. Yhteenveto Sunilan sauna- ja pesularakennuksen nykyhahmo ja olemus on melko kaukana siitä vaikutelmasta, minkä saa jos tarkastelee heti rakennuksen valmistumisen jälkeen otettuja valokuvia. Vaikka laajennusosan julkisivussa mukailtiin vanhan osan julkisivun piirteitä ja pyrittiin sopeutumaan siihen, on rakennuksen ulkohahmosta kadonnut tyystin sen alkuperäinen luonne. Vakoisen kivipinnan vastaparina olleet puuosat ovat hävinneet parvekken ja postirakennuksen purkamisen yhteydessä. Rakennusmassa on menettänyt alkuperäisen kompaktin muotonsa ja harkitun tasapainoiset suhteensa. Katokset sekä uusitut ovet ja ikkunat latistavat julkisivun henkeä vieraudellaan. Pohjapiirros oli hyvin ryhdikäs ja tilojen jäsentely selkeä. Saunojen sisätilat oli huolellisesti suunniteltu kalusteita myöten. Käytävien kattoikkunat ovat luoneet kauniin tunnelman saunapolulle. Kokonaisuus sisätiloineen on varmasti ollut hieno. Siipirakennuksen purkamisen yhteydessä hajosi myös harkittu sommitelma. Piha ei enää rajaudu erotettavaksi tilaksi, ja siksi etupihasta on tullut jäsentymätön. Valliniemen saunan arkkitehtonisia ideoita Alvar Aallon ajatuksiin kuului pyrkimys arkipäivän parantamiseen yhteiskuntaluokasta riippumatta.vaikka rakennuksen toiminnot olivat mitä arkipäiväisimmät ja pääasiallinen käyttäjäryhmä oli tehtaan työläiset, ei arkkitehtuurin tasosta tingitty. Päin vastoin, saatiin aikaan ihmisen arkipäivää ja ympäristöä jalostavaa arkkitehtuuria. Tämä käy ilmi, kun tarkastelee arkistopiirustuksia rakennuksesta vuodelta Julkisivu edustaa puhdaslinjaista funktionalismia. Se on yksinkertainen ja jopa hieman juhlallinen, mutta samalla rikas ja ihmisläheinen. Rakennusmassa näyttää koostuvan useammista pienistä osista, rakennuksen polveilu ja parveke tekevät siitä elävän. Puun ja luonnonkiven käyttö tuovat luonnonläheisyyttä ja lämpöä rakennukseen. Ulko-ovien pystysuuntaiset, päistään pyöristetyt ikkunat tuovat mieleen viittauksen valtamerilaivojen puhtauteen ja vahvuuteen. Julkisivun hohtava valkoinen pinta sopi hyvin tämän puhdistautumis- ja virkistäytymislaitoksen henkeen.

16 4. Ehdotuksia Suunnitelmaluonnosta laatiessamme olemme pohtineet, miten rakennuksen vetovoimaa ja toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Koska suunnitelma on kuvitteellinen, olemme rohkeasti tehneet suuriakin muutoksia mm. käytön ja julkisivun osalta. Toimenpiteet perustuvat rakennuksesta laadittuja alkuperäissuunnitelmia ja nykytilannetta tutkimalla saatuihin ajatuksiin. Toiminnot ja pohjapiirros Sunilan alue on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja laajempaakin mielenkiintoa herättävä kokonaisuus. Sen esittelylle, materiaalin arkistoinnille ja tapahtumien järjestämiselle tarkoitettu tila voisi olla tarpeelli- suunnitelmaluonnos 1. krs 1/200

17 nen ja osaltaan lisätä alueen elinvoimaa. Ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu Sunila-keskus näyttelytiloineen. Sen yhteydessä voisi toimia infopiste ja kahvila. suunnitelmaluonnos 2. krs 1/200 Saunatoiminta on palautettu toiseen kerrokseen, laajennusosan puoli on säilytetty majoitustiloina. Ensimmäisen kerroksen kahvilasta on avattu porras toiseen kerrokseen. Vanha kulku saunoihin päädyn sisäänkäynneistä on palautettu purkamalla kulmaan aikoinaan tehty osa. Pohjapiirroksessa on pyritty selkeyteen ja luomaan viittauksia alkuperäisen pohjakaavaan ja toiminnallisuuteen. Tilat rakentuvat kahden käytävän varrelle. Käytävien kattolyhdyt on palautettu valon saamiseksi rakennuksen keskiosaan. Saunat on varustettu puulämmitteisillä kiukailla. Parveke on rakennettu uudestaan, joten saunojilla on vilvoittelumahdollisuus. Näillä edellytyksillä saunat voisivat toimia sekä tilaussaunoina että alueen asukkaiden ja majoitustilojen käytössä. Vanhan postin paikalle on palautettu likimain saman suuruinen rakennus, jossa on saniteettitiloin varustettuja majoitushuoneita. Se olisi moderni tulkinta paikalla aikaisemmin sijainneesta rakennuksesta.

18 itään 1/200 länteen 1/200

19 Julkisivut Julkisivu kunnostetaan, ikkunat ja ovet vaihdetaan alkuperäisen kaltaisiksi. Osaa ikkunoista suurennetaan uuden käytön vaatiman valon saamiseksi sisätiloihin. Ovikatokset puretaan. Parvekkeita rakennetaan kaksi, toinen aiemmin paikalla olleen kohdalle ja toinen päätyyn terassin yhteyteen. Ne toimivat samalla ovikatoksina. etelään 1/200

20 Liitteet: Luettelo Valliniemen saunaa koskevista arkistopiirustuksista Lähteet: Sunila Osakeyhtiön arkisto Alvar Aalto säätiön arkisto Alvar aalto Architect. Volume 7: Sunila Museoviraston inventointilomake. Inventoija: Sirkka Soukka. Alvar Aalto Kotkassa,

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

HATANPÄÄN ALUE / Lämpökeskus (L) Rakennushistoriallinen selvitys. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016

HATANPÄÄN ALUE / Lämpökeskus (L) Rakennushistoriallinen selvitys. Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016 HATANÄÄN ALUE / Lämpökeskus (L) Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio 2016 1 HATANÄÄNUISTO Kuninkaankuja Lampi A R K K I T E H T U U R I A ALUEKARTTA ALUEKARTTA 1400X1400

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

KATUMA NYKYTILANNE JA ONGELMAT. Piha-alue on jäsentymätöntä parkkikenttää.

KATUMA NYKYTILANNE JA ONGELMAT. Piha-alue on jäsentymätöntä parkkikenttää. NYKYTILANNE JA ONGELMAT Piha-alue on jäsentymätöntä parkkikenttää. Maantasokerros on tällä hetkellä pääasiassa varastona. Maantasokerroksessa on vain pieniä yläikkunoita, päädyt ovat kokonaan umpinaisia.

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Vuokra-asunto Lauttasaaressa: Lahnaruohontie 6 C 28

Vuokra-asunto Lauttasaaressa: Lahnaruohontie 6 C 28 Vuokra-asunto Lauttasaaressa: Lahnaruohontie 6 C 28 Vuokrauskohde sijaitsee ensimmäisessä kerroksen huoneistossa, ja kuvassa sen ikkuna on vasemmanpuoleinen ensimmäisenä oikealla olevasta eteläpäädyn parvekkeen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto.

Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Bonola, eli entinen Lappeenrannan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen (LaMPola) rehtorin asunto. Koulumiljööstä vanha rehtorin talo yli 2000 neliön pihapiirineen sai uudet omistajat vuonna 2010. Siitä

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS VAIHTOEHTO A VAIHTOEHTO B JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS VAIHTOEHTO C 25.5.2009 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS 2 KOHDEALUE Selvityksen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu FORSSAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu LAMMINRANTA III C - INVENTOINTI Sirkka Köykkä 2011 LAMMINRANNAN ALUEEN 1. KERROSTUMA: La 1900-LUVUN ALKU - PERINTEINEN RAKENTAMINEN i nk mm at u No tko kat u 331

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

49. KAUPUNGINOSA LAAJASALO // STANSVIKINNUMMI // RAKENNUS

49. KAUPUNGINOSA LAAJASALO // STANSVIKINNUMMI // RAKENNUS 49. KAUPUNGINOSA LAAJASALO // STANSVIKINNUMMI // RAKENNUS KORTTELI 49338 Rakennusten massoittelu- ja aukotusperiaate MASSOITTELU JA JULKISIVUT Materiaaleina ja teknisinä ratkaisuina käytetään kestäviä

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Oulu, Etelätulli. SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa. Rautionkatu 28

Oulu, Etelätulli. SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa. Rautionkatu 28 Oulu, Etelätulli Rautionkatu 28 SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa Taiteilijan näkemys saattaa yksityiskohdiltaan poiketa toteutuksesta. Viihtyisiä vuokrakoteja korkeatasoisessa

Lisätiedot

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero 607234 2h,k,s, 58,0 m² Kov. 1987 Energialuokka e-tod. Mh. 65 250,00 Vh. 79 500,00 Kyntäjänkatu 3. Rivitalokaksio päättyvän kadun varrella lähellä keskustaa.

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT Keskustakirjaston arkkitehtuuri perustuu rakennuspaikan ja tulevaisuuden kirjastototoimintojen kohtaamiseen

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori 1 KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Valtakatu 1 Kohdetyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti Kohdeluokka: ei määritelty Ajoitus: 1972, muutoksia

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

B L O K A R K K IT EHDIT

B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I Peltosaaren toimistotalo toimii

Lisätiedot

Peruskorjattuja asuntoja kaupungin sydämessä, jalopuiden siimeksessä Grani Asunnot Oy

Peruskorjattuja asuntoja kaupungin sydämessä, jalopuiden siimeksessä Grani Asunnot Oy Asunto Oy Kauniaisten Jalavapiha Asematie 2 Peruskorjattuja asuntoja kaupungin sydämessä, jalopuiden siimeksessä Grani Asunnot Oy Palvelut ja luonto lähellä Kauniaisten Jalavapiha mahdollistaa asumisen

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Huittinen, Untonmäki Kohdenumero h,k,s ja at, 57,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Huittinen, Untonmäki Kohdenumero h,k,s ja at, 57,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Huittinen, Untonmäki Kohdenumero 605625 2h,k,s ja at, 57,0 m² Kov. 1990 Energialuokka e-tod. Mh. 85 000,00 Vh. 85 000,00 Untonmäentie 4 A. Toimivapohjainen, kauttaaltaan kauniilla sävyillä ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B. Laadukasta lomaa Iso-Syötteen maisemissa.

Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B. Laadukasta lomaa Iso-Syötteen maisemissa. Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B Laadukasta lomaa Iso-Syötteen maisemissa. Parihuvila Mustikkapolku 6 A ja B Asemapiirros Parihuvila loistavalla paikalla Iso-Syötteellä Parihuvila rakentuu laadukkaista

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmanin puistotie

Lisätiedot

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta LAUSUNTO 9.10.2015 Tilakeskus-liikelaitos Isännöitsijä Sara Welling PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Lausuntopyyntönne 8.10.2015 TRÄSKÄNDAN KARTANON VUOKRAKILPAILUTUS Tilakeskus -liikelaitos on pyytänyt kaupunginmuseon

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Sivu 1/6 TARKASTUSRAPORTTI Tampere, Pursikatu 4, Pursikatu 4, rakennetun ympäristön kohde Pursikatu 4 kadulta. Käynnin päivämäärä 17.07.2014 Kävijän nimi Käynnin tyyppi Miinu Mäkelä neuvonta Muistioteksti

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Kajaani, Keskusta Kohdenumero 607673 3h+k+s, 70,0 m² Kov. 1998 Energialuokka D Mh. 140 000,00 Vh. 140 000,00 Niskantie 13. Uuden kodin etsijöille olisi nyt tarjolla heti vapaana oleva kerrostalokolmio!

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva

ENNAKKOMARKKINOINTI AS OY ESPOON PORTTITIE JOULUKUUTA Havainnekuva ENNAKKOMARKKINOINTI A OY EPOON PORTTITIE 13 14. JOULUKUUTA 2017 Havainnekuva A OY EPOON PORTTITIE 13 KAUNIAINEN JUNA-AEMA ELLO Asunto-osakeyhtiö Espoon Porttitie 13 on rauhallisen Mankkaan keskelle sijoittuva

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN. Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA

ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN. Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY TILA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Markus Aaltonen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto i i t Tähti-Set t Oy ARKKITEHTITOIMISTO TÄHTI-SET OY Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy perustettu

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

Joensuu, Hukanhauta Kohdenumero h,k,s, 91,5 m² Kov Energialuokka E 2007 Mh ,17 Vh ,00

Joensuu, Hukanhauta Kohdenumero h,k,s, 91,5 m² Kov Energialuokka E 2007 Mh ,17 Vh ,00 Rivitalo Joensuu, Hukanhauta Kohdenumero 592720 3h,k,s, 91,5 m² Kov. 1971 Energialuokka E 2007 Mh. 93 586,17 Vh. 106 000,00 Tapionkatu 44. Tilava 2-tasohuoneisto noin kilometrin päässä koulukeskuksesta,

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Soturikylä Rakennettiin lahjoitusvaroin 1941-45 ruotsinkielisille sotainvalideille 18 pientä omakotitaloa: 1 upseerinasunto 1 yhteistila: kirjasto, sauna 14 tyyppitaloa Metsäkoto2 7,2 x 8,4 m 60,5 km²

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista 1. Asuintonttien rakennukset 1-519 135 k-m² (tieto citygisistä) 1964 Kuvat eteläisestä julkisivusta ja huoltotiestä,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA

RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA RS-KOHDE ENNAKKOMARKKINOINTI ASUNTO OY VAASAN KOTIPIHA HANKETIEDOT RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Asunto Oy Vaasan Kotipiha Kokkolinnunkatu 3, 65300 Vaasa TONTTITIEDOT Vapaarahoitteinen, Vaasan kaupungin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennetekniikka. Jari Laari AALLON MAJAN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennetekniikka. Jari Laari AALLON MAJAN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennetekniikka Jari Laari AALLON MAJAN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennetekniikka

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Raasepori, Tammisaari Kohdenumero h, k, khh, s, 87,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,10 Vh ,00

Raasepori, Tammisaari Kohdenumero h, k, khh, s, 87,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,10 Vh ,00 Rivitalo Raasepori, Tammisaari Kohdenumero 574125 3 h, k, khh, s, 87,0 m² Kov. 1992 Energialuokka C Mh. 150 775,10 Vh. 154 000,00 Tiaisenkuja 3. Viihtyisä päätyhuoneisto rivitalossa rv. 1992 suositulla

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot