Sunilan Valliniemen sauna ja pesula Rakennushistoriaselvitys ja tulevaisuuden suuntaviivoja 2005 TKK arkkitehtiosasto - Emilia Pollari - Jarkko Puro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sunilan Valliniemen sauna ja pesula Rakennushistoriaselvitys ja tulevaisuuden suuntaviivoja 2005 TKK arkkitehtiosasto - Emilia Pollari - Jarkko Puro"

Transkriptio

1 Sunilan Valliniemen sauna ja pesula Rakennushistoriaselvitys ja tulevaisuuden suuntaviivoja 2005 TKK arkkitehtiosasto - Emilia Pollari - Jarkko Puro - Riikka-Maija Sihto

2 Kannen kuvassa vastavalmistunut Valliniemen sauna 1938, Alvar Aalto -säätiön arkisto

3 Esipuhe Työn tarkoituksena on kartoittaa Sunilan Valliniemen sauna- ja pesularakennuksen rakennushistoriaa ja nykytilaa. Työ pohjautuu arkistomateriaalin ja paikalla tehtyjen silmämääräisten havaintojen synteesiin. Selvitys ei sisällä yksityiskohtaista huonekorttianalyysiä olemassaolevista pintamateriaaleista, vaan keskittyy rakennuksen muutokseen ja nykytilaan vaikuttaneisiin ratkaisuihin. Selvityksessä tutkitaan myös idearatkaisua tulevaisuuden käytöstä ja muutoksista. Työ on TKK:n arkkitehtiosaston harjoitustyö, jota on ohjannut arkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen. Arkkitehti Rurik Wasastjerna on ollut suurena apuna arkistomateriaalien hankinnassa. Valliniemen sauna Sunila, Kotka Alvar Aalto -säätiön arkisto Rakennushistoriaselvitys TKK Arkkitehtiosasto, Arkkitehtuurin historia Emilia Pollari, Jarkko Puro, Riikka-Maija Sihto Ohjaaja Arkkitehti Sirkkaliiisa Jetsonen

4 1 Historia 1.1 Valliniemen sauna osana Sunilaa Sauna- ja pesularakennus kuului Sunilan alueen julkisiin, yhdyskunnalle palveluja tuottaviin rakennuksiin. Vaikka työväelle rakennetut asunnot olivat aikanaan moderneja mm. vesijohtoineen, ei taloissa kuitenkaan ollut tiloja peseytymiseen tai pyykinpesuun. Näitä toimintoja varten suunniteltiin erillinen sauna- ja pesularakennus. Se valmistui Sunilaan ensimmäisten rakennusten joukossa vuonna Puistolan omakotialue Asuinliikerakennuksia luvut 3 Rinnetalo Karhu Rinnetalo Päivölä EKA:n lämpökeskus 6 Pienkerrostalo Harjula Pienkerrostalo Kivelä Pienkerrostalo Kontio Kerrostalo Runkola Kerrostalo Juurela Kerrostalo Kuusela Pienkerrostalo Honkala Pienkerrostalo Mäntylä Valliniemen sauna ja posti OK liiton kauppa Sunilan kansakoulu Rivitalo Mäkelä Autotallit ja paloasema Valliniemen lämpökeskus 20 Johtajan talo Kantola Rivitalo Rantala Sunila Oy:n tehdas Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla alueen solmukohdassa, joka liittää työväen asuinalueen ja johtoportaan reviirin yhteen. Vastapäätä, Sunilantien toisella puolella on liikerakennus, joka rakennettiin alunperin Osuusliikkeen Liitolle (1937). Karhulasta päin saavuttaessa tässä pisteessä avautuu ensimmäisen kerran Sunilan tehdasmiljöö: lämpökeskuksen tornissa yhtiön tunnus, taustalla siintävä tehtaan hahmo ja jatkuvana käyvä liikenne tehtaalle ja takaisin. Sauna palveli tehtaan kaikkia työntekijäryhmiä ja siten koko Sunilaa. Rakennus käsitti kaksi saunaa, joista toinen oli yleinen sauna ja toinen yksityinen tilaussauna. Puhdistautumispaikkana yleinen sauna oli tärkeä osa työläisten ja heidän perheidensä arkielämää. 1.2 Suunnittelu ja rakentaminen Työväen sauna ja pesula -Alvar Aalto 1937 Alvar Aalto sai tehtäväkseen Sunilan alueen suunnittelun kesällä Asemakaavan perustaksi hän otti olemassa olevat karttalähde: pro sunila -yhdistyksen kotisivu

5 piirustukset Alvar Aalto -säätiön arkisto ja tielinjaukset ja luonnonympäristön käytön osana arkkitehtuuria. Tehdasrakennus sijoitettiin saarelle. Asuinrakennusten lisäksi määriteltiin paikat yleishyödyllisille rakennuksille. Toteutumatta jäivät ainakin alueen pohjoisosaan suunnitellut kirkko ja seurakuntakeskus sekä kirjasto. Sauna- ja pesularakennus toteutettiin luonnollisesti sen toimintojen välttämättömän tarpeellisuuden takia. Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon leimalla ja erityisellä Sunila-logolla varustetut piirustukset rakennuksesta lopullisessa muodossaan on päivätty On säilynyt myös luonnosvaiheen piirustuksia. Niistä nähdään, että arkkitehtoniset ideat tasakatto, massan porrastuksiin ja eri osien harkittuihin suhteisiin perustuva jäsentely sekä slammatun tiilipinnan ja puuosien materiaalikontrasti - ovat olleet selkeät jo varhaisessa vaiheessa. Rakennuspaikka Rakennus siajitsee keskeisellä paikalla, ja kuten jo mainittiin, solmukohdassa joka liittää erilaisia alueita yhteen. Tontti on rinteessä, ja rakennus painautuu sitä vasten. Maaston korkeuden muuttuminen Sunilantien ja pääväylän tasosta asuintalojen pihatasoon tapahtuu rakennusmassan kohdalla. Rakennus avautuu Sunilantielle kahden kerroksen korkuisella julkisivullaan, kerrostalojen suuntaan se on yhden kerroksen korkuinen. Pesula- ja saunarakennus muodostaa yhdessä urheilukentän kanssa vyöhykkeen, joka erottaa julkisen tilan

6 leikkaus a-a 1/200 julkisivu länteen 1/200 julkisivu itään 1/200 leikkaus b-b 1/200 Saunan, pesulan ja postin ensimmäinen rakennusvaihe Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, alkuperäiset kuvat mittakaavassa 1/50 kuvat: Alvar Aalto -säätiön arkisto, piirustusnumerot ylärivi; ja , keskirivi; ja , alarivi; julkisivu pohjoiseen 1/200

7 (liikenne, saapuminen tehtaalle) ja yksityisen tilan (asuinalue, pihat) toisistaan. Rakennus on kenttää reunustavien rakennusten sarjassa tärkeässä roolissa rajaten tilaa. Sunilaan saavuttaessa se on päätteenä urheilukentän pohjoispäädystä avautuvalle näkymälle. Pohjapiirros ja toiminnot Toimonnot oli jaettu selkeästi eri tasoille, pesula sijaitsi ensimmäisessä ja saunatilat toisessa kerroksessa. Molempiin kerroksiin oli oma sisäänkäynti, eikä niillä ollut sisäistä porrasyhteyttä. Ensimmäisessä kerroksessa oli pesutupa, mankeli- ja silityshuone, kuivaushuoneita sekä kattilahuone ja halkovarasto. Sisäänkäynti ja eteinen olivat rakennusmassan keskellä, toisella puolella oli pesutupa ja toisella mankeli- ja silityshuone. Pyykinpesijöiden käytössä oli myös wc. Pohjapiirros on selkeä ja perustuu toimintojen vaatimiin käytännön tilatarpeisiin. postin laajennus 1/200 Postin laajennus 1943, Sunila osakeyhtiö, alkuperäisen kuvan mittakaava 1/50 Toisessa kerroksessa sijaitseviin saunoihin kuljettiin rakennuksen päädyssä olevan terassin kautta. Kerroksessa oli kaksi erillistä saunaa, joilla oli omat sisäänkäynnit. Sisäänkäyntien yhteydessä oli virvokkeidenmyyntitila, joka palveli molempia puolia. Pitkittäinen varastoja, wc:itä ja hormeja käsittävä tilaryhmä jakoi kerroksen kahteen osaan. Saunatilojen runkona oli käytävät, jotka oli varustettu pyörein kattoikkunoin. Ikkunoista on olemassa detaljipiirustukset, mutta ei ole varmuutta, toteutettiinko niitä koskaan. Myöhempi katon korjaus on peittänyt jäljet, jos lyhdyt ovat joskus olleet olemassa. Kattorakenteen avaaminen saattaisi paljastaa niiden olemassa olon. Sunilantien puoleisessa yksityissaunassa pukutilat oli eritelty neljäksi pieneksi pukukopiksi, jotka oli varustettu makuulaverein. Pesuhuoneita oli kaksi, löylyhuoneita yksi. Saunan yksityinen käyttö perättäisin vuoroin oli siten mahdollista. Käytävästä oli pääsy vilvoitteluparvekkeelle. saunan halkovarasto 1/200 halkovarasto, Sunila osakeyhtiö, alkuperäisen kuvan mittakaava 1/50 Suurempi, yleinen sauna käsitti yhden laajan pukuhuoneen sekä suuren pesu- ja löylyhuoneen. Erillistä uloskäyntiä vilvoittelulle ei ollut. Joissakin toteutuspiirustuksia edeltäneissä luonnoksissa oli suunniteltu pukuhuoneesta ovea ulos pienelle vilkuvat: Sunila yhtiöiden arkisto, ylempi 2KA-1090, alempi 2KA-1075

8 voitteluterassille kerrostalon puolelle. Rakennuksen toinen kerros on jaettu siis kahdeksi erikokoiseksi osastoksi. Osat pyrkivät noudattamaan symmetriaa, mutta niiden välillä on koko- ja nyanssiero: yksityinen puoli on astetta paremmin varusteltu erillisine pukuhuoneineen ja vilvoitteluparvekkeineen. Ulkohahmo ja julkisivut Julkisivupinnat olivat tiiltä, joka oli slammattu valkoiseksi. Parveke oli laatikkomainen, ja siinä oli hieman luonnonväriä tummemmaksi käsitelty puinen umpikaide. Rakennus oli tasakattoinen. Ikkuna-aukot olivat kaikki keskenään samanlaisia, suorakaiteen muotoisia ja koostuivat pääosin kolmesta avattavasta ikkunasta. Julkisivupiirustuksissa ulko-ovet ovat yksinkertaisia puuverhottuja ovia. Tarkemmissa ovipiirustuksissa ulko-ovissa on pystysuuntainen, päistään pyöristetty ikkuna. Postisiipi Rakennukseen liittyi pihatilaa rajaava puurakenteinen postisiipi. Se oli yksikerroksinen ja tasakattoinen. Sisäänkäynti sijaitsi lounaan puoleisessa sisäänvedetyssä kulmassa. Rakennuksen takaseinä oli linjassa pesularakennuksen päämassan kanssa ja noin 3m etäisyydellä siitä. Julkisivupiirustusten mukaan välitila oli katettu pergolalla. Ei ole varmuutta, toteutettiinko katosrakenteita. Vaikka postirakennus oli erillään päärakennuksesta, oli se hyvin oleellinen ja kiinteä osa tontin rakennussommitelmaa. Julkisivun puuverhous sointui yhteen pesula- ja saunarakennuksen parvekkeen kaiteen kanssa ja sitoutui siten yhdeksi kokonaisuudeksi päärakennuksen kanssa. Se, että postin toiminnot sijoitettiin erilliseen rakennukseen jonka haluttiin vielä rakennustekniikaltaankin olevan erilainen, on melko poikkeuksellinen ratkaisu. Ilmeistä oli ainakin halu rajata piha ja kuitenkin painottaa päärakennusta toteuttamalla siipi kevytrakenteisena ja alisteisena. 1.3 Rakennuksen muutosvaiheita Rakennus oli sauna- ja pesulakäytössä vuoden 1988 peruskorjaukseen saakka, jolloin saunatilat muutettiin majoituskäyttöön (lukuunottamatta Aallon puolen pienempää saunaa). Aikaisemmin, vuonna 1973 osa ensimmäisen kerroksen pesulasta oli muutettu tehtaan toimistoksi. Halkovaraston aitaus -Piirustukset 1945, Sunila Osakeyhtiö Kellarikerroksessa sijaitsevaan halkovarastoon liittyen itäpuolelle rakennettiin betonista ja luonnonkivistä aukotettu muuri. Postisiiven laajennus -Piirustukset 1946, Sunila Osakeyhtiö Postirakennusta laajennettiin etelään päin vanhan massan verran. Julkisivupinta jatkui vanhan osan mukaisena. Laajennusosa -Piirustukset 1952, Sunila Osakeyhtiö Rakennus osoittautui ahtaaksi käytön laajetessa, ja sitä jatkettiin pohjoisen suuntaan sauna- ja pesulatiloja käsittävällä laajennusosalla. Runkosyvyys oli sama kuin vanhassa osassa. Sisäänkäynti uuteen osaan oli pohjoispäädyssä, saunatiloihin noustiin sisäporrasta pitkin. Alakerrassa oli pesulan lisäksi tekninen tila ja kahvihuone, josta avattiin yhteys vanhan osan pesutupaan. Yläkerrassa oli kaksi tasakokoista saunaa. Toinen oli varustettu kahdella erillisellä pukuhuoneella, pesuhuoneella, löylyhuoneella ja saunanhoitajan tilalla. Toisessa oli kolme pukeutumishuonetta ja peseytymistilat. Laajennustöiden yhteydessä muutettiin Aallon puolen saunatiloja niin, että pienemmän puolen peseytymistiloja laajennet-

9 tiin käytävään. Myös suurempaa saunaa remontoitiin. Vilvoitteluparveke purettiin. Parvekkeen ovi muurattiin umpeen ja paikalle tuli vaakasuuntainen ikkuna muun julkisivun tapaan. Laajennuksen julkisivu pyrki noudattamaan vanhan osan julkisivujäsentelyä.slammattu tiilipinta jatkui yhtenäisenä niin, ettei uuden ja vanhan osan saumakohtaa näkynyt. Ikkunoiden koko ja sijoittelu jatkui vanhan mukaisena. Saatavissa olevat piirustukset on kohdistettu käsittelemään uutta osaa. Siten jää epäselväksi, mikä oli tarkkaan ottaen vanhan puolen tilanne. Rakennuksen päätyyn, saunasisäänkäyntien yhteyteen on lisätty jossain vaiheessa molempien kerrosten osalta pienen huoneen kokoinen osa, ts. sisäänvedetty kulma on täytetty. Tämä esiintyy korjauspiirustuksissa vuodelta 1973 vanhana rakenteena, joten lisäys on luultavasti tehty sitä aikaisemmin, mahdollisesti suuren laajennusosan yhteydessä. 1. krs 1/200 Remontti ja muutostyöt -Piirustukset 1974, Sunila Osakeyhtiö Ensimmäisen kerroksen silitys- ja mankelointihuoneen paikalle tehtiin tehtaan työhönottotoimisto ja sairauskassa. Työhönoton sisäänkäynti oli rakennuksen kulmasta ja sairauskassaan keskiosan pääsisäänkäynnistä. Eteisestä ei ollut enää pääsyä pesulaan, vaan sinne kuljettiin laajennusosan päädyn ovesta. Toisen kerroksen saunatilat remontoitiin, mutta suuria tilamuutoksia ei tapahtunut. Postin tilat -Piirustukset 1985, Sunila Osakeyhtiö Tehtaan toimistona olleista tiloista tehtiin postitoimisto. Tässä yhteydessä huoneen kaksi ikkunaa suurennettiin ja pihan puoleisten ovien päälle rakennettiin katokset. 2. krs 1/200 Pesulan ja saunan laajennus 1953, Sunila osakeyhtiö, alkuperäinen kuva saunan laajennuksen lämpö- ja vesiputkisto mittakaava 1/50 Postisiiven purkaminen kuvat Sunila yhtiöiden arkisto, piirustusnumero OKA-221

10 Muutos 1974, 2 krs, Sunila Osakeyhtiö, alkup, 1/50 2. krs 1/200 kuvat Sunila yhtiöiden arkisto, piirustusnumero 1KA-1707 Postin muutos 1974, 1 krs, Sunila Osakeyhtiö, alkup, 1/50 1. krs 1/200 kuvat Sunila yhtiöiden arkisto, piirustusnumero 1KA-1713A

11 Peruskorjaus -1988, HRH-Suunnittelu Ky Toisen kerroksen saunatilat muutettiin majoitushuoneiksi lukuunottamatta Aallon puolen pienempää saunaa, joka toimi vielä yleisenä saunana. Piirustuksiin on merkitty, että nämä saunatilat oli peruskorjattu Toinen laajennusosan saunoista säilyi majoitustiloja palvelevana pesutilana. Huoneet sijoittuivat vanhan käytävän varrelle. Käytävään liittyi huoneisiin pääsyn edellyttämiä ovisyvennyksiä. Välillä tila laajeni oleskeluhuoneeksi tai keittokomeroksi. Muutostyöt Saunatoiminta lakkasi yleisessä saunassa ja tilat muutettiin majoitustoiminnan käyttöön. Paikalle tehtiin pieni sauna, suihkutiloja, majoitushuone ja neuvotteluhuone. 2. Nykytila 2.1 Ulkohahmo ja ympäristö Rakennuksen hahmo on pitkänomainen, ja siitä ei ilman erityistä tarkastelua erota vanhan osan ja laajennuksen saumakohtaa. Alkuperäisistä rakennuksen piirteistä on säilynyt julkisivun käsittely valkoiseksi slammaten. Pinta on hyvässä kunnossa. Ikkuna-aukotus on säilynyt muuttumattomana lukuunottamatta alakerran nykyisen kahvilan suurennettuja ikkunoita. Vain rakennuksen itäpuolella on säilynyt alkuperäisiä avattavia ikkunoita, jotka tosin on peitetty ulkopuolelta pleksilevyllä. Muihin ikkunoihin on asennettu lämpölasielementit, koristejako ja pleksilevy. Ulko-ovet ovat pääosin koristepeiliovia. Luonnonkivistä muuratut osat rakennuksen päädyn sokkelissa ja halkovaraston muureissa ovat hyvin säilyneitä. Terassin alkuperäinen, betoninen kaide on edelleen paikallaan, mutta huonokuntoinen. Sunilantien puoleisten sisäänkäyntien päällä on puupilareilla lepäävät ruskealla pellillä verhoillut katokset. valokuvat Rurik Wasastjerna

12 nykytila 2. krs 1/200 nykytila 1. krs 1/200

13 Rakennuksen piha-alue muodostuu lähinnä käytön määrittelemistä nurmi- ja hiekka-alueista. Postirakennuksen paikalla on esissä hieman sen vanhaa perustusta. Hallittuja polkuja ja istutuksia ei ole, mutta takapihalla ja rakennuksen eteläpuolella on nähtävissä joitakin portaita ja pengerryksiä sekä muurit, jotka sitovat rakennuksen ympäristöön. Autojen pysäköinti tapahtuu vapaasti rakennuksen edessä olevalla hiekkakentällä. 2.2 Sisätilat Sisätiloissa ei juurikaan ole säilynyt alkuperäistilanteen arkkitehtuuria. Väliseinistä on erotettavissa joitakin säilyneitä linjoja, pääosin kantavia rakenteita ja enimmäkseen ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisessä keroksessa on tällä hetkellä kahvila, näyttelytila, varastoa ja teknisiä tiloja. Alkuperäinen tilamuoto on säilynyt kahvilassa ja laajennusosan entisessä pesulahuoneessa. Niiden interiöörit ovat muuttuneet remonttien aikana perusteellisesti. Ainoat jäänteet vanhemmista vaiheista sisätiloissa ovat vanhan puolen pesutuvan betoniset huuhtelualtaat. Lattiassa on myös kiinteitä, betonista valettuja jalustoja ym. rakenteita ilmeisesti käytetyille pyykinpesukoneille. Katossa on säilynyt vanhat lasikupuiset valaisimet. Toinen kerros on täytetty majoitushuonein ja aputiloin. Alkuperäistä, selkeästi kahteen käytävään ja niiden väliseen wcja aputilasaarekkeeseen perustunutta pohjaratkaisua ei ole hahmotettavissa. Märkätiloja on kuitenkin entisillä paikoillaan rakennuksen keskiosassa. Ne, kuten kaksi pienehköä saunaa, ovat nykyaikaiset. Seinä- ja lattiapinnoissa on mm. paneelia ja muovimattoa.

14 nykytila 2. krs 1/200 nykytila 1. krs 1/200

15 3. Yhteenveto Sunilan sauna- ja pesularakennuksen nykyhahmo ja olemus on melko kaukana siitä vaikutelmasta, minkä saa jos tarkastelee heti rakennuksen valmistumisen jälkeen otettuja valokuvia. Vaikka laajennusosan julkisivussa mukailtiin vanhan osan julkisivun piirteitä ja pyrittiin sopeutumaan siihen, on rakennuksen ulkohahmosta kadonnut tyystin sen alkuperäinen luonne. Vakoisen kivipinnan vastaparina olleet puuosat ovat hävinneet parvekken ja postirakennuksen purkamisen yhteydessä. Rakennusmassa on menettänyt alkuperäisen kompaktin muotonsa ja harkitun tasapainoiset suhteensa. Katokset sekä uusitut ovet ja ikkunat latistavat julkisivun henkeä vieraudellaan. Pohjapiirros oli hyvin ryhdikäs ja tilojen jäsentely selkeä. Saunojen sisätilat oli huolellisesti suunniteltu kalusteita myöten. Käytävien kattoikkunat ovat luoneet kauniin tunnelman saunapolulle. Kokonaisuus sisätiloineen on varmasti ollut hieno. Siipirakennuksen purkamisen yhteydessä hajosi myös harkittu sommitelma. Piha ei enää rajaudu erotettavaksi tilaksi, ja siksi etupihasta on tullut jäsentymätön. Valliniemen saunan arkkitehtonisia ideoita Alvar Aallon ajatuksiin kuului pyrkimys arkipäivän parantamiseen yhteiskuntaluokasta riippumatta.vaikka rakennuksen toiminnot olivat mitä arkipäiväisimmät ja pääasiallinen käyttäjäryhmä oli tehtaan työläiset, ei arkkitehtuurin tasosta tingitty. Päin vastoin, saatiin aikaan ihmisen arkipäivää ja ympäristöä jalostavaa arkkitehtuuria. Tämä käy ilmi, kun tarkastelee arkistopiirustuksia rakennuksesta vuodelta Julkisivu edustaa puhdaslinjaista funktionalismia. Se on yksinkertainen ja jopa hieman juhlallinen, mutta samalla rikas ja ihmisläheinen. Rakennusmassa näyttää koostuvan useammista pienistä osista, rakennuksen polveilu ja parveke tekevät siitä elävän. Puun ja luonnonkiven käyttö tuovat luonnonläheisyyttä ja lämpöä rakennukseen. Ulko-ovien pystysuuntaiset, päistään pyöristetyt ikkunat tuovat mieleen viittauksen valtamerilaivojen puhtauteen ja vahvuuteen. Julkisivun hohtava valkoinen pinta sopi hyvin tämän puhdistautumis- ja virkistäytymislaitoksen henkeen.

16 4. Ehdotuksia Suunnitelmaluonnosta laatiessamme olemme pohtineet, miten rakennuksen vetovoimaa ja toimintaedellytyksiä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Koska suunnitelma on kuvitteellinen, olemme rohkeasti tehneet suuriakin muutoksia mm. käytön ja julkisivun osalta. Toimenpiteet perustuvat rakennuksesta laadittuja alkuperäissuunnitelmia ja nykytilannetta tutkimalla saatuihin ajatuksiin. Toiminnot ja pohjapiirros Sunilan alue on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja laajempaakin mielenkiintoa herättävä kokonaisuus. Sen esittelylle, materiaalin arkistoinnille ja tapahtumien järjestämiselle tarkoitettu tila voisi olla tarpeelli- suunnitelmaluonnos 1. krs 1/200

17 nen ja osaltaan lisätä alueen elinvoimaa. Ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu Sunila-keskus näyttelytiloineen. Sen yhteydessä voisi toimia infopiste ja kahvila. suunnitelmaluonnos 2. krs 1/200 Saunatoiminta on palautettu toiseen kerrokseen, laajennusosan puoli on säilytetty majoitustiloina. Ensimmäisen kerroksen kahvilasta on avattu porras toiseen kerrokseen. Vanha kulku saunoihin päädyn sisäänkäynneistä on palautettu purkamalla kulmaan aikoinaan tehty osa. Pohjapiirroksessa on pyritty selkeyteen ja luomaan viittauksia alkuperäisen pohjakaavaan ja toiminnallisuuteen. Tilat rakentuvat kahden käytävän varrelle. Käytävien kattolyhdyt on palautettu valon saamiseksi rakennuksen keskiosaan. Saunat on varustettu puulämmitteisillä kiukailla. Parveke on rakennettu uudestaan, joten saunojilla on vilvoittelumahdollisuus. Näillä edellytyksillä saunat voisivat toimia sekä tilaussaunoina että alueen asukkaiden ja majoitustilojen käytössä. Vanhan postin paikalle on palautettu likimain saman suuruinen rakennus, jossa on saniteettitiloin varustettuja majoitushuoneita. Se olisi moderni tulkinta paikalla aikaisemmin sijainneesta rakennuksesta.

18 itään 1/200 länteen 1/200

19 Julkisivut Julkisivu kunnostetaan, ikkunat ja ovet vaihdetaan alkuperäisen kaltaisiksi. Osaa ikkunoista suurennetaan uuden käytön vaatiman valon saamiseksi sisätiloihin. Ovikatokset puretaan. Parvekkeita rakennetaan kaksi, toinen aiemmin paikalla olleen kohdalle ja toinen päätyyn terassin yhteyteen. Ne toimivat samalla ovikatoksina. etelään 1/200

20 Liitteet: Luettelo Valliniemen saunaa koskevista arkistopiirustuksista Lähteet: Sunila Osakeyhtiön arkisto Alvar Aalto säätiön arkisto Alvar aalto Architect. Volume 7: Sunila Museoviraston inventointilomake. Inventoija: Sirkka Soukka. Alvar Aalto Kotkassa,

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

LAHTI MYÖNNETYT LUVAT 01.04.2016. Lahden seudun rakennusvalvonta 01.03.2016-31.03.2016 1 (9) LUPATUNNUS OSOITE RAKENNUSPAIKKA LUVAN SISÄLTÖ

LAHTI MYÖNNETYT LUVAT 01.04.2016. Lahden seudun rakennusvalvonta 01.03.2016-31.03.2016 1 (9) LUPATUNNUS OSOITE RAKENNUSPAIKKA LUVAN SISÄLTÖ Lahden seudun rakennusvalvonta - 1 (9) LUPATUNNUS MYÖNNETTY 2016-97 2016-145 RAKENNUSPAIKKA LUVAN SISÄLTÖ 398-24-145-6 Rakennuksessa sisäisiä liiketila muutoksia. Lisäksi muutoksia julkisivussa länteen

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

KALOTIN ITÄSIIVEN VUOKRA-ASUNNOT

KALOTIN ITÄSIIVEN VUOKRA-ASUNNOT KALOTIN ITÄSIIVEN VUOKRA-ASUNNOT Ivalossa sijaitsevan Kalottikeskuksen itäsiivessä on vuokrattavana pieniä asuntoja tai toimistotiloja. Kalottikeskuksen omistajana ja vuokranantajana toimii Inarin kunnan

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu Valoisat kodit Uudessa Alppilassa Alppilan Kaisla, Oulu Muuttovalmiita koteja Alppilan Kaislassa Kodikkaan Kaislan valoisat läpitalonhuoneistot sijaitsevat osoitteessa Muottikatu 10, 90530 Oulu. Ota meihin

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella Maisema kruunaa asumisen Täällä asut Puijon uljaiden maisemien äärellä, aivan Kuopion kupeessa! Asunto Oy Kuopion Puijonkruunu sijaitsee uudella Pihlajalaakson

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosa kortteli 20. osa. Säilyneisyys ja arvottaminen RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosa kortteli 20. osa. Säilyneisyys ja arvottaminen RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS RAAHEN KAUPUNKI 5. kaupunginosa kortteli 20 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS osa ja arvottaminen 30.4.2009 FG Planeko Oy Esko Puijola arkkitehti SAFA Raahen 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Huoneisto Aleksanterinkatu 50 E 6 liitetään tulevan remontin yhteydessä huoneistoon A 9, johon se alunperin ennen

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 10.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYTÄVÄ KOHDE Myynnin kohteena on Kannuksessa sijaitseva määräala noin 3,4 ha kiinteistöstä 217-404-7-29 rakennuksineen. Kohteen osoite on Silmäjärventie

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE Kalliokielontie 2, 01150 Söderkulla

ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE Kalliokielontie 2, 01150 Söderkulla ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE Kalliokielontie 2, 01150 Söderkulla ASUNTO OY SIPOON KALLIOKIELONTIE KALLIOKIELONTIE 2, 01150 SÖDERKULLA Arvioitu valmistuminen syyskuu 2016 Asumisoikeuskohde Sipoon Kalliokielontie

Lisätiedot

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h+k+kph+erillinen wc+2x parveketta, 113 m, 198 000 Vastaava välittäjä Johanna Hansén Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 969 6679 johanna.hansen@bolkv.fi

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO GRANIITTITIE 13 C, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen maaliskuu 2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Pähkinälehto

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo Taiteilijan näkemys ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 MARIA JOTUNINKATU 2, 06100 PORVOO Arvioitu valmistuminen 5/2017 Hornhattula

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

(LUSTIGKULLA GÅRD) Myönnetty Rakennuslupa Talousrakennus ; Bastu byggs i befintlig ekonomibyggnad

(LUSTIGKULLA GÅRD) Myönnetty Rakennuslupa Talousrakennus ; Bastu byggs i befintlig ekonomibyggnad Porvoon kaupunki Rakennustarkastaja Julkipanoilmoitus 10.8.2016 RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 10.8.2016 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET Lupanumero 2016-441 414 638-450-0001-0374 (LUSTIGKULLA GÅRD) Talousrakennus ;

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot