Kyselyyn. (vastaajia 139) 5 Lukumäärä Syntymävuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.5.20111 2011. Kyselyyn. (vastaajia 139) 5 Lukumäärä 4. 1960 Syntymävuosi"

Transkriptio

1 1 SATL:n vuoden 2011 jäsenkyselyn tulokset Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n r Liittohallitus päätti järjestäää Liiton jäsenkyselyn pitämässään kokouksessa. Siitä tiedotettiinn kesäkuussa ilmestyneessä Satelliitti-lehdessä 1/2011, jossa ilmoitettiin kyselyn jatkuvan asti. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko sähköisestii SATL:n extranetissä kunkin jäsenen henkilökohtaisten tunnusten avulla tai Satelliitti-lehden välissää olleella vastauslomakkeella. Näistä ensin mainittu oli esitetty ensisijaiseksi vastausvaihtoehdoksi. Tätä tuettiin lupaamalla arpoa viiden sähköisesti vastanneen kesken yllätyspalkinto. Tämän mahdollistaa sähköisten vastaajien yksilöimisen mahdollisuus, kunn taas paperiset vastaukset tulivatt nimettöminä. Paperisten vastausten osalta taas postimaksut oli maksettu Liiton puolesta. Vastaajia kyselyyn oli sähköisesti 104 kpl ja paperilla 36 kpl eli yhteensä 140 kappaletta.. Lukemaan voitaneen pitää hyvin vähäisenä, sillä see edustaa vain 2,3 % koko jäsenmäärästä. Niinpä kovinkaan pitkälle vieviä johtopäätöksiä vastauksista ei voi tehdä, mutta jotain suuntaviivoja siitä voidaan kuitenkin piirtää. Kaikki vastaajat eivät olleet vastanneet jokaiseenn kysymykseen. Niinpä kunkin vastausalueen vastauksien lukumäärä on myös ilmoitettu kyseisessä k kuvaajassa. Edellisen kerran jäsenkysely toteutettiin vuonna 2003 ja sen tuloksia vedettiin yhteen vuonna Vastaajia tuolloin oli 101 kpl, joten nousua vastaajien määrässä oli 38 %. Kyselyn vanhin vastaaja oli syntynyt vuonna 1931 ja nuorin Huomioitavaa oli myös, että vanhin sähköiseen kyselyyn vastaajista oli syntynyt Vastaajat olivat liittyneet jäseneksi Kyselyyn vastanneidenn ikäjakauma eli syntymävuodet (vastaajia 139) 6 5 Lukumäärä Syntymävuosi

2 2 Lukumäärä Kyselyyn vastanneiden jäseneksi liittymisvuodet (vastaajia 134) Liittymisvuosi Eniten vastauksia saapui Helsingin ATY:n jäseniltä (35. Seuraavaksi eniten saatiin vastauksiaa Lahden Aty:n jäseniltä (11. Kolmanneksi eniten vastauksia saatiin Tampereelta (9. Neljännen sija jakoivat Porin ja Turun ATY:t, 8 vastaajalla kumpikin. Vastaajien koulutustasot jakautuivat seuraavan kuvaajan mukaisesti (monia eri koulutustasojaa suorittaneista huomioitiin vain korkein): Koulutu ustaso (v vastaajia 140) 7 % 5 % 101 % 4.1. Ammatillinen tutkinto, myös ammatti ja erikoisammattitutkinto ( Teknikkokoulutus (52 41 % 37 % 4.3. Insinöörikoulutus, myös AMK ( Ylempi korkeakoulututkinto ( Joku muu koulutus ( 7

3 3 Omana kysymyksenään esitetty vastaajann työtehtävien toimialue sisälsi myös Eläkeläinen - vaihtoehdon. Vastaajista 32 % ilmoitti olevansa eläkeläinen. Heidän osaltaann entistä toimenkuvaaa ei huomioitu vastauksissa. Toimia alue (vastaajia 117) 5.1. Huolto ja korjaamotoiminta (29 32 % 17 % 4 % 6 % 25 % 1 5 % 1 % 5.2. Autokauppa, varaosakauppa tms. ( Opetus ja koulutusala, autokoulu, tutkimustehtävät ( Autokatsastustoiminta ( Kuljetus ja logistiikka ( Auto ja kuljetusvälineitä valmistava teollisuus ( Eläkeläinen ( Muu toimialue e (20 Muu toimialue sisälsi seuraavat vastaukset: Moottoreita valmistava teollisuus, Vakuutusyhtiö ö (5, Öljy-yhtiö, Dieselmoottorienn valmistus, Kunta/Varikkopäällikkö, Automaalaus, ruosteenestokäsittelyt, renkaiden vähittäiskauppa, valvonta, Konsultointi, Suunnittelu, R&D, harrastekorjaamo, Valmistajan edustaja + maahantuoja, tekninen tuki & huolto, autonosien valmistus, Polttoaineet, Tekninen Asiantuntija / Vahinkotarkastus, Polttoaineet, Viranomainen, Yrittäjä, konsultointi,, Valtio, Vakuutusmyynti, Automaahantuonti, yrityskehitys Tehtävänimike (95 vastausta) Käyttöpäällikkö, Huoltoneuvoja, Koneistamon esimies, Katsastaja (5,, Tekninen asiantuntija, Lehtori (Auto- ja kuljetusala) ), Varaosapäällikkö, Kuljetuspäällikkö, Autokouluyrittäjä, Pääasiantuntija, Asiakaspalvelupäällikkö Päätoiminen tuntiopettaja, Suunnittelupäällikkö,, Kehityspäällikkö, Varaosapäällikkö, Autoteknikko, Yrittäjä (5, työnjohtaja/huoltoneuvoja, Työnjohtaja/ /takuukäsittelijä, tutkimusinsinööri, tulliylitarkastaja, Tekninenn asiantuntija, Opiskelija, Asiamies, Vastaava katsastusmies, ammatinopet ttaja, Lehtorii (6, Kalustopäällikkö, jälkimarkkinointipäällikkö, Eläkeläinen (2, Senior Design Engineer R& &D, Ryhmäpäällikkö, Kouluttaja, yrittäjä, Huoltopäällikkö, Districtt Sales Manager, Laboratorioinsinööri, Huoltopäällikkö, Tuotekehitysinsinööri, tekninenn myyjä, Pääasiantuntija, Tekninen johtaja (54, Toimitusjohtaja (2, Korjaamopäällikkö, Tutkija, Takuukäsittelijä & varaosamyyjä (kesätyö), Katsastusaseman esimies, Jälkimarkkinointipäällikkö,, Tekninen asiantuntija, ajoneuvotarkastaja, liikepaikkapäällikkö, Kuljetusvälineinsinööri, Takuukäsittelijä, Kuljetusyrittäjä, Huoltoneuvoja, yli-insinööri, Teknisen Palvelun Päällikkö, tullitarkastaja, korikorjaamopäällikkö, toimitusjohtaja, Huoltopäällikkö, tutkija, Varaosapäällikkö, Tekninen myyjä, korj. esimies, Vahinkotarkastaja, Tarkastusinsinööri, Linja-auton kuljettaja, Vakuutusedustaja, Opettaja, TakuukäsitteT lijä, auto-osaston osastonjohtaja, Huoltovastaava, Tuntiopettaja (2, asiantuntija ja Kuljetussuunnittelija.

4 4 Osallistumisaktiviteetti eli kuinka monta kertaa vastaaja on osallistunut jäsenyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen viimeisenn vuoden aikanaa (vastaajia 138) 14 % 23 % 633 % kertaa ( kertaa ( yli 6 kertaa (19 Luottamustehtävät el li onko vastaaja hoitanut jäsenyhdistyksen luottamustehtäviä (vastaajia 137) 22 % 7.1. En ole (84 17 % 61 % 7.2. Kyllä, yli 5 vuotta sitten ( Kyllä, viim. 5 vuoden aikana (30

5 5 Ajankäyttö eli k kuinka paljon vastaajalla on aikaa osallistua yhdistystoimintaan (vastaajiaa 132) 28 % 45 % 9.1. Liian vähän ( Jonkin verran ( Tarpeeksi (37 27 % Kuuluuko vastaaja johonkin muuhun järjestöön (vastaajia 137) 26 % 8.1. Ei kuulu ( Kyllä kuuluu ( %

6 6 Kuinka moneen muuhun yhdistykseen vastaajat kuuluvat (vastaajia 79 Henkilöiden lukumäärä Yhdistysten lukumäärä 6 7 8

7 7 Arvosana SATL:n nykyisestä toiminnasta (vastaajia 136, keskiarvo 3,80) 1 % 19 % 9 % 18 % 0 (1 1 (0 2 (12 53 % 3 (25 4 (72 5 (26 Arvosanaa paikallisyhdistysten nykyisestä toiminnastaa (vastaajiaa 131, keskiarvo 3,41) 7 % 3 % 15 % 48 % 27 % 0 (0 1 (4 2 (199 3 (366 4 (633 5 (9

8 8 Arvosana Autoalan Koulutuskeskus Oy:n nykyisestä toiminnasta (vastaajia 128, kes 1 % kiarvo 3,63) ) 46 % 1 2 % 411 % 0 (0 1 (1 2 (3 3 (52 4 (59 5 (13 Arvosana Suomen Autolehden nykyisestä toiminnasta (vastaajia 134, keskiarvo 4,13) 1 % 28 % 14 % 57 % 0 (0 1 (0 2 (1 3 (19 ) 4 (76 ) 5 (38 )

9 9 SATL:n tärkein jäsenpalvelu (vas staajia 138) Suomen Autolehti (102 1 % Satelliitti (2 1 % 1 % 6 % 17 % 74 % Koulutuspalvelut (Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kurssit) ( Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kustantama tai välittämä ammattikirjallisuus ( Kesäpäivät ( Jäsenmatkat ( Paikallisyhdistysten toiminta ( Muut (0 SATL:n toiseksi tärkein jäsenpa alvelu (va astaajia 136) Suomen Autolehti ( Satelliitti (25 k 28 % 19 % 18 % Koulutuspalvelut (Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kurssit) ( Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kustantama tai välittämä ammattikirjallisuus ( Kesäpäivät (5 3 % 4 % 9 % 19 % Jäsenmatkat (4( Paikallisyhdistysten toiminta ( Muut (0

10 10 SATL:n kolmanneksi tärkein jäsenpalvelu (vas staajia 122) ) (kohtaan Muut vastaukset: Liittokokoustapaamiset sekä ihmissuhteet ja verkostoituminen) Suomen Autolehti (8 2 % 7 % Satelliitti (30 26 % 17 % 25 % 8 % Koulutuspalvelut (Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kurssit) ( Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kustantama tai välittämä ammattikirjallisuuss ( Kesäpäivät (3 13 % Jäsenmatkat (21 2 % Paikallisyhdistysten toiminta ( Muut (2

11 111 SATL:n tärkein tulevaisuuden toiminta (vastaajia 127) Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminenn (24 27 % 22 % Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoimiinnan järjestäminen (5 12 % 19 % Sähköisten palvelujen kehittäminen (4 9 % 3 % 4 % Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihin (44 3 % 1 % Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muu (00 18 % 6 % SATL:n toiseksi tärkein tulevaisuuden toiminta 12 % 11 % 5 % 11 % (vastaajia 130) 29 % 5 % 3 % Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminenn ( Sähköisten palvelujen kehittäminen ( Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihinn ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muu (0

12 12 19 % SATL:n kolmanneksi tärkein tulevaisuuden toiminta 3 % 1 % 5 % 22 % 11 % (vastaajia 126) 11 % 7 % 1 11 % Verkostoituminen muidenn autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen ( Yhteydenpito ja yhteistyöö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyöö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihiin ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalann arvostuksen parantaminen ( Muu (1 Paikallisyhdistysten tärkein tulevaisuuden toiminta (vastaajia 136) 2 % 15 % 24 % 2 % 6 % 7 % 5 % 39 % Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen ( Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaistenn alan järjestöjenn kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiinn sisarjärjestöihinn ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muuu (0

13 13 Paikallisyhdistysten toiseksi tärkein tulevaisuuden toiminta 4 % 11 % (vastaajiaa 135) 18 % 13 % 7 % 24 % Verkostoituminen muiden autoalallaa toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/ tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen (9 11 % 12 % Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihin ( Alann julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muu (0 1 % Paikallisyhdistysten kolmanneksi tärkeinn tulevaisuuden toiminta (vastaajia 133) 1 % 17 % 144 % 1 8 % 16 % 12 % % Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen k ( Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa k ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihin ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminenp ( Muu (1

14 14 Missä määrin kansainvälisyys on ilmennyi yt SATL: :n toiminnassa? (vastaajia 125) 6 % 22 % Aivan liian vähän ( Riittävissä määrin ( Liiallisesti (8 72 %

15 15 Vastaajan näkemys "Johtaminen, johtamisen menetelmätt ja valmiudet" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 125) 6 % 37 % Vastaajan näkemys n "Johtaminen, johtamisen menetelmät ja valmiudet" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 127) 9 % 233 % 57 % 68 % Hyvin tärkeä (46 Tärkeä (71 Turha (8 Hyvin tärkeä (29 Tärkeä (86 Turha (12 Vastaajan näkemys "Yrityksen tai yksikön talouden seurantamenetelmät" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 118) Vastaajann näkemys "Yrityksen tai yksikön talouden seurantamenetelmät" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 124) 11 % 33 % 15 % 24 % 56 % 61 % Hyvin tärkeä (39 Tärkeä (66 Turha (13 Hyvin tärkeä (299 Tärkeä (76 Turha (19 Vastaajan näkemys "Korjaamotalous" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) Vastaajan näkemys n "Korjaamotalous" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 135) 3 % 4 57 % 58 % 5 % 37 % Hyvin tärkeä (49 Tärkeä (70 Turha (3 Hyvin tärkeä (50 k Tärkeä (78 Turha (7

16 16 Vastaajan näkemys "Kuljetus ja logistiikka" " aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 119) 8 % 27 % 66 % 65 % Hyvin tärkeä (29 Tärkeä (77 Turha (10 Hyvin tärkeä (32 ) Tärkeä (78 Turha (9 Vastaajan näkemys "Työehtosopimus ja muu työlainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajiaa 119) Vastaajan näkemys "Työehtosopimus ja muu työlainsäädäntö" aiheen tärkeysasteestaa Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 126) 14 % 3 22 % 22 % 56 % 56 % Hyvin tärkeä (36 Tärkeä (67 Turha (16 Hyvin tärkeä (28 Tärkeä (70 Turha (28 Vastaajan näkemys "Kuljetus ja logistiikka" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 116) 9 % 25 % Vastaajan näkemys "Ajoneuvolainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 118) 3 % Vastaajan näkemys "Ajoneuvolainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 126) 5 % 38 % 59 % 4 55 % Hyvin tärkeä (69 Tärkeä (45 Turha (4 Hyvin tärkeä (70 Tärkeä (500 Turha ( 6

17 17 Vastaajan näkemys "Kuluttajasuoja ja tuotevastuulainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 119) 4 % 41 % 55 % 7 % 35 % 58 % Hyvin tärkeä (49 Tärkeä (65 Turha (5 Hyvin tärkeä (43 Tärkeä (73 Turha (9 Vastaajan näkemys "Auto ja moottoritekniikkaa ja niiden kehitys" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) 39 % 61 % Hyvin tärkeä (75 Tärkeä (47 Turha (0 Hyvin tärkeä (944 Tärkeää (38 Turha (0 Vastaajan näkemys "Korjaamo ja korjaamolaitetekniikka ja niiden kehitys" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: s : (vastaajia 122) 2 % Vastaajan näkemys n Autokehitys" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 132) ja moottoritekniikka ja niiden 29 % 71 % Vastaajan näkemys "Kuluttajasuoja tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia ja tuotevastuulainsäädäntö" aiheenn 125) Vastaajan näkemys " Korjaamo ja korjaamolaitetekniikka jaa niiden kehitys" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 129) 2 % 47 % 51 % 38 % 6 Hyvin tärkeä (62 Tärkeä (58 Turha (2 Hyvin tärkeä (78 k Tärkeä (49 Turha (2

18 18 Vastaajan näkemys "Autokauppa" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 111) Vastaajan näkemys "Autokauppa" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) 12 % 121 % 13 % 22 % 66 % 75 % Hyvin tärkeä (14 Tärkeä (73 Turha (24 Hyvin tärkeä (16 Tärkeä (922 Turha (14 Vastaajan näkemys "Markkinointi ja markkinoinnin suunnittelu, myyntitekniikka" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: s : (vastaajia 112) Vastaajan näkemys "Markkinointi ja markkinoinnin suunnittelu,, myyntitekniikka" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 118) 13 % 22 % 14 % 27 % 64 % 6 Hyvin tärkeä (16 Tärkeä (71 Turha (25 Hyvin tärkeä (15 Tärkeä (711 Turha (32 Vastaajan näkemys "Autoalan yleiset y kehitysnäkymät" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 123) 8 % Vastaajan näkemys "Autoalan yleiset kehitysnäkymät" aiheenn tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 127) 2 % 53 % 39 % 5 48 % Hyvin tärkeä (48 Tärkeä (65 Turha (10 Hyvin tärkeä (61 Tärkeä (63 Turha (3

19 19 Vastaajan näkemys "Organisaation toiminnan kehittäminen" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajiaa 116) Vastaajan näkemys "Organisaation toiminnan kehittäminen" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) 14 % 14 % 22 % 17 % 64 % 69 % Hyvin tärkeä (26 Tärkeä (69 Turha (16 ) Hyvin tärkeä (17 Tärkeä (84 Turha (211 Vastaajan näkemys "Asiakaspalvelu ja ihmissuhteet" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 120) 4 % Vastaajan näkemys Asiakaspalvelu ja ihmissuhteet" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajiaa 123) 7 % 46 % 50 % 55 % 388 % Hyvin tärkeä (60 Tärkeä (55 Turha (5 Hyvin tärkeä (46 ) Tärkeä (68 Turha (9

20 %60% % Olisko vastaaja valmis käyttämään Suomen Autolehden sähköistää versiota eli olisiko o se tarpeellinen? (Vastaajia 130 Ei (46 Kyllä ( Olisiko vastaajaa valmis maksamaan Suomen Autolehden sähköisestä versiosta lisämaksua? (Vastaajia 130 Ei (126 Kyllä ( Olisiko vastaaja valmis maksamaan Suomen Autolehden yksittäisistä vain luettavista artikkeleista? (Vastaajia 128 Ei (111 Kyllä ( Olisiko vastaaja valmis maksamaan yksittäisistä ladattavista Suomen Autolehden artikkeleista? (Vastaajia 134 Ei (103 Kyllä (31 Ei Kyllä 10%23450%60% % Kaipaako vastaaja autoiluun liittyviä kaupallisia jäsenetuja, esim. öljy ja vakuutusyhtiöiltä? (Vastaajia 130 ) Ei (46 Kyllä ( Kaipaako vastaaja matkailuunn liittyviä kaupallisia jäsenetuja, esim. hotelleista, laivayhtiöistä, matkatoimistoista? (Vastaajia 130 Ei (47 Kyllä (83 ) Ei Kyllä Kaipaako vastaaja kotiin liityviä kaupallisia jäsentetuja, esim. vakuutuksista? (Vastaajia 130 Ei (73 Kyllä (57

että kehitys jatkuu ja uusia jäsenten sähköpostiosoitteita saadaan rekisteriin sekä ylläpidettyä vanhoja. Kiitokset asiassa aktiivisesti auttaneille.

että kehitys jatkuu ja uusia jäsenten sähköpostiosoitteita saadaan rekisteriin sekä ylläpidettyä vanhoja. Kiitokset asiassa aktiivisesti auttaneille. Arvoisat jäsenet Talvi alkaa pikku hiljaa lähestyä. Syksy on ollut aktiivista aikaa niin yhdistyksissä kuin Liiton toimistolla. Vuosi sitten aloitettiin Liiton ajankohtaisista asioista tiedottaminen jäsenistölle

Lisätiedot

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Mikä on Haty ja miksi Hatyn jäseneksi? 5.1.2010 1 Sisällysluettelo Hatyn historia Haty tänään ja huomenna Miksi Hatyn jäseneksi? Miten Hatyn jäseneksi? 5.1.2010

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Puhelin: (09) 694 4724 Sähköposti: satl@satl.

1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Puhelin: (09) 694 4724 Sähköposti: satl@satl. 1/5 Suomen Autoteknillinen Liitto ry JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki [523/1999] 10 ) 1) REKISTERINPITÄJÄ 2) REKISTERIN NIMI 1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

77. varsinainen Liittokokous

77. varsinainen Liittokokous 1/6 SUOMEN AUTOTEKNILLINEN LIITTO RY 77. varsinainen Liittokokous Pöytäkirja Aika 18.3.2012 klo 10:00-11:40 Paikka Sokos Hotelli Vaakuna, Pori Puheenjohtajat Keijo Mäenpää Kokouksen järjestäytyminen Jarmo

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012 Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 212 Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 212 1 Henkilöstökysely Kysely lähetettiin ruotsiksi ja suomeksi yhteensä 525 Kemiönsaaren kunnan työntekijälle

Lisätiedot

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko Perjantai 13.03.2009 Ympäristöystävällinen autotekniikka koulutuspäivä: Koulutuskeskus Salpaus Auditorio, Vipusenkatu 5 A, 15230 Lahti Kurssin hinta SATL:n jäsenille 150 euroa ja muille 180 euroa (alv

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Orientaatiopäivät 27.8.2014

Orientaatiopäivät 27.8.2014 Orientaatiopäivät 27.8.2014 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kyselyyn vastanneita yhteensä n = 1217

Kyselyyn vastanneita yhteensä n = 1217 Kyselyyn vastanneita yhteensä n = 0 00 3 30 300 0 00 0 00 0 0 3 0 3 3 Arkkitehtuurin tiedekunta tiedekunta En opiskele Oulun yliopistossa, mutta luen Oulun ylioppilaslehteä. Humanistinen tiedekunta Kaivannaisalan

Lisätiedot

S & A -lehden koulutuskysely 2007 Kokonaisvastaajamäärä: 547

S & A -lehden koulutuskysely 2007 Kokonaisvastaajamäärä: 547 S & A -lehden koulutuskysely 2007 Kokonaisvastaajamäärä: 547 1. Työnantajasektori Kysymykseen vastanneet: 546 (ka: 1,6) (1.1) yksityinen 48,5% 265 (1.2) julkinen 41% 224 (1.3) järjestö, säätiö tai vastaava

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Liitto ei voi itse alentaa yhdistyksen päättämää osuutta.

Liitto ei voi itse alentaa yhdistyksen päättämää osuutta. Arvoisat jäsenet Toisin kuin viime vuonna ja sitä edellisenä, talven tulo on antanut odottaa itseään täällä Helsingin seudulla, eikä muutosta ole tiedossa ennen Joulua. Lunta tosin kävi hetkellisesti maassa

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely verkostotapaaminen.. Riku Kumpu Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

LISÄOHJE EK:N LOKAKUUN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKATIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN

LISÄOHJE EK:N LOKAKUUN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKATIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN LISÄOHJE EK:N LOKAKUUN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKATIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN Eteläranta 10 PL 4, 00131 Helsinki Puh. 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Y-tunnus 0909788-1 Kotipaikka Helsinki EK:n palkkatiedustelu

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Liittokokous Jyväskylässä Jäsenkysely ja jäsenhankintakilpailu Autoaiheisia postimerkkejä Toimihenkilöt 2011 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Yhteistyössä Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry

Yhteistyössä Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry Torstai 12.3.2009 TAITAJA AUTOASENNUS -SEMINAARI Koulutuskeskus Salpaus Auditorio, Vipusenkatu 5 A, 15230 Lahti Kurssin hinta on 150 euroa (alv 0 %) Ilmoittautuminen jorma.hoyteinen@salpaus.fi, p. 0400

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto JÄSENKYSELY 2014 HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO Tässä tutkimuksessa esitetyt luvut eivät ole henkilöstöpalvelualan kokonaislukuja, vaan ainoastaan

Lisätiedot

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö KAUPPATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma ei tiedossa Innovaatiojohtaminen Innovation Management Ammatti- tai virkanimike palvelupäällikkö rahoituspäällikkö Asiakasvastaava Markkinointipäällikkö Projekti

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

14 10 October 28, 2011. Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies.

14 10 October 28, 2011. Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies. Heeros asiakasristeily i il 13-14.10.2011 14 10 October 28, 2011 Liaison Technologies. All rights reserved. Liaison is a trademark of Liaison Technologies. Liaison Technologies Oy Ydinliiketoiminta: Integraatio

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Puhtausalan esimiehen toimenkuva

Puhtausalan esimiehen toimenkuva Puhtausalan esimiehen toimenkuva PUHTAUS&PALVELUsektorin joulukuussa 2014 tekemän kyselytutkimuksen tulostaulukkoita. SSTL Puhtausala ry TOIMIALAN KEHITTÄJÄ Kyselyyn vastasi 233 esimiestehtävissä toimivaa.

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Työpaikkaopinnot katsastuskoulutuksen tukena

Työpaikkaopinnot katsastuskoulutuksen tukena Työpaikkaopinnot katsastuskoulutuksen tukena Rami Wahlsten Päätoiminen tuntiopettaja auto- ja kuljetustekniikka rami.wahlsten@turkuamk.fi 1 Katsastajan koulutus ennen 2 Perusvaatimukset katsastajaksi vähintään

Lisätiedot

Palkkiokysely 2014 - tulokset

Palkkiokysely 2014 - tulokset Palkkiokysely 2014 - tulokset 1 KYSELY Liiton jäsenille maaliskuussa 2014 Webropol s-postilla tavoitettaville Kirje, niille joilla ei s-postia> vastaukset tallennettiin Webropoliin Vastauksia 239 Vastausprosentti

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta Asianajajatutkimus 2012 Turku ja Satakunta Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Turun ja Satakunnan osastoista 68 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Järjestöt kunnissa ja vanhemmat järjestöissä

Järjestöt kunnissa ja vanhemmat järjestöissä Järjestöt kunnissa ja vanhemmat järjestöissä Tarkastelu järjestöissä tapahtuvasta osallisuudesta LNPO-osallisuushankkeessa Oulun seudun kuntien alueella toteutetun kyselyn raportointi keväällä 2013. 1.

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013

Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi. Palkkatutkimus 2013 Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi Palkkatutkimus 2013 Johdanto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry toteutti tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialalla vuotuisen palkkatutkimuksen Touko-kesäkuussa

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimusraportti 30.9.2015 Tulostiivistelmä Joka kolmas suomalaisautoilija

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Sähköinen jäsenkysely toteutettiin 20.10. 5.11.2016 välisenä aikana ja

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot