Kyselyyn. (vastaajia 139) 5 Lukumäärä Syntymävuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.5.20111 2011. Kyselyyn. (vastaajia 139) 5 Lukumäärä 4. 1960 Syntymävuosi"

Transkriptio

1 1 SATL:n vuoden 2011 jäsenkyselyn tulokset Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n r Liittohallitus päätti järjestäää Liiton jäsenkyselyn pitämässään kokouksessa. Siitä tiedotettiinn kesäkuussa ilmestyneessä Satelliitti-lehdessä 1/2011, jossa ilmoitettiin kyselyn jatkuvan asti. Kyselyyn pystyi vastaamaan joko sähköisestii SATL:n extranetissä kunkin jäsenen henkilökohtaisten tunnusten avulla tai Satelliitti-lehden välissää olleella vastauslomakkeella. Näistä ensin mainittu oli esitetty ensisijaiseksi vastausvaihtoehdoksi. Tätä tuettiin lupaamalla arpoa viiden sähköisesti vastanneen kesken yllätyspalkinto. Tämän mahdollistaa sähköisten vastaajien yksilöimisen mahdollisuus, kunn taas paperiset vastaukset tulivatt nimettöminä. Paperisten vastausten osalta taas postimaksut oli maksettu Liiton puolesta. Vastaajia kyselyyn oli sähköisesti 104 kpl ja paperilla 36 kpl eli yhteensä 140 kappaletta.. Lukemaan voitaneen pitää hyvin vähäisenä, sillä see edustaa vain 2,3 % koko jäsenmäärästä. Niinpä kovinkaan pitkälle vieviä johtopäätöksiä vastauksista ei voi tehdä, mutta jotain suuntaviivoja siitä voidaan kuitenkin piirtää. Kaikki vastaajat eivät olleet vastanneet jokaiseenn kysymykseen. Niinpä kunkin vastausalueen vastauksien lukumäärä on myös ilmoitettu kyseisessä k kuvaajassa. Edellisen kerran jäsenkysely toteutettiin vuonna 2003 ja sen tuloksia vedettiin yhteen vuonna Vastaajia tuolloin oli 101 kpl, joten nousua vastaajien määrässä oli 38 %. Kyselyn vanhin vastaaja oli syntynyt vuonna 1931 ja nuorin Huomioitavaa oli myös, että vanhin sähköiseen kyselyyn vastaajista oli syntynyt Vastaajat olivat liittyneet jäseneksi Kyselyyn vastanneidenn ikäjakauma eli syntymävuodet (vastaajia 139) 6 5 Lukumäärä Syntymävuosi

2 2 Lukumäärä Kyselyyn vastanneiden jäseneksi liittymisvuodet (vastaajia 134) Liittymisvuosi Eniten vastauksia saapui Helsingin ATY:n jäseniltä (35. Seuraavaksi eniten saatiin vastauksiaa Lahden Aty:n jäseniltä (11. Kolmanneksi eniten vastauksia saatiin Tampereelta (9. Neljännen sija jakoivat Porin ja Turun ATY:t, 8 vastaajalla kumpikin. Vastaajien koulutustasot jakautuivat seuraavan kuvaajan mukaisesti (monia eri koulutustasojaa suorittaneista huomioitiin vain korkein): Koulutu ustaso (v vastaajia 140) 7 % 5 % 101 % 4.1. Ammatillinen tutkinto, myös ammatti ja erikoisammattitutkinto ( Teknikkokoulutus (52 41 % 37 % 4.3. Insinöörikoulutus, myös AMK ( Ylempi korkeakoulututkinto ( Joku muu koulutus ( 7

3 3 Omana kysymyksenään esitetty vastaajann työtehtävien toimialue sisälsi myös Eläkeläinen - vaihtoehdon. Vastaajista 32 % ilmoitti olevansa eläkeläinen. Heidän osaltaann entistä toimenkuvaaa ei huomioitu vastauksissa. Toimia alue (vastaajia 117) 5.1. Huolto ja korjaamotoiminta (29 32 % 17 % 4 % 6 % 25 % 1 5 % 1 % 5.2. Autokauppa, varaosakauppa tms. ( Opetus ja koulutusala, autokoulu, tutkimustehtävät ( Autokatsastustoiminta ( Kuljetus ja logistiikka ( Auto ja kuljetusvälineitä valmistava teollisuus ( Eläkeläinen ( Muu toimialue e (20 Muu toimialue sisälsi seuraavat vastaukset: Moottoreita valmistava teollisuus, Vakuutusyhtiö ö (5, Öljy-yhtiö, Dieselmoottorienn valmistus, Kunta/Varikkopäällikkö, Automaalaus, ruosteenestokäsittelyt, renkaiden vähittäiskauppa, valvonta, Konsultointi, Suunnittelu, R&D, harrastekorjaamo, Valmistajan edustaja + maahantuoja, tekninen tuki & huolto, autonosien valmistus, Polttoaineet, Tekninen Asiantuntija / Vahinkotarkastus, Polttoaineet, Viranomainen, Yrittäjä, konsultointi,, Valtio, Vakuutusmyynti, Automaahantuonti, yrityskehitys Tehtävänimike (95 vastausta) Käyttöpäällikkö, Huoltoneuvoja, Koneistamon esimies, Katsastaja (5,, Tekninen asiantuntija, Lehtori (Auto- ja kuljetusala) ), Varaosapäällikkö, Kuljetuspäällikkö, Autokouluyrittäjä, Pääasiantuntija, Asiakaspalvelupäällikkö Päätoiminen tuntiopettaja, Suunnittelupäällikkö,, Kehityspäällikkö, Varaosapäällikkö, Autoteknikko, Yrittäjä (5, työnjohtaja/huoltoneuvoja, Työnjohtaja/ /takuukäsittelijä, tutkimusinsinööri, tulliylitarkastaja, Tekninenn asiantuntija, Opiskelija, Asiamies, Vastaava katsastusmies, ammatinopet ttaja, Lehtorii (6, Kalustopäällikkö, jälkimarkkinointipäällikkö, Eläkeläinen (2, Senior Design Engineer R& &D, Ryhmäpäällikkö, Kouluttaja, yrittäjä, Huoltopäällikkö, Districtt Sales Manager, Laboratorioinsinööri, Huoltopäällikkö, Tuotekehitysinsinööri, tekninenn myyjä, Pääasiantuntija, Tekninen johtaja (54, Toimitusjohtaja (2, Korjaamopäällikkö, Tutkija, Takuukäsittelijä & varaosamyyjä (kesätyö), Katsastusaseman esimies, Jälkimarkkinointipäällikkö,, Tekninen asiantuntija, ajoneuvotarkastaja, liikepaikkapäällikkö, Kuljetusvälineinsinööri, Takuukäsittelijä, Kuljetusyrittäjä, Huoltoneuvoja, yli-insinööri, Teknisen Palvelun Päällikkö, tullitarkastaja, korikorjaamopäällikkö, toimitusjohtaja, Huoltopäällikkö, tutkija, Varaosapäällikkö, Tekninen myyjä, korj. esimies, Vahinkotarkastaja, Tarkastusinsinööri, Linja-auton kuljettaja, Vakuutusedustaja, Opettaja, TakuukäsitteT lijä, auto-osaston osastonjohtaja, Huoltovastaava, Tuntiopettaja (2, asiantuntija ja Kuljetussuunnittelija.

4 4 Osallistumisaktiviteetti eli kuinka monta kertaa vastaaja on osallistunut jäsenyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen viimeisenn vuoden aikanaa (vastaajia 138) 14 % 23 % 633 % kertaa ( kertaa ( yli 6 kertaa (19 Luottamustehtävät el li onko vastaaja hoitanut jäsenyhdistyksen luottamustehtäviä (vastaajia 137) 22 % 7.1. En ole (84 17 % 61 % 7.2. Kyllä, yli 5 vuotta sitten ( Kyllä, viim. 5 vuoden aikana (30

5 5 Ajankäyttö eli k kuinka paljon vastaajalla on aikaa osallistua yhdistystoimintaan (vastaajiaa 132) 28 % 45 % 9.1. Liian vähän ( Jonkin verran ( Tarpeeksi (37 27 % Kuuluuko vastaaja johonkin muuhun järjestöön (vastaajia 137) 26 % 8.1. Ei kuulu ( Kyllä kuuluu ( %

6 6 Kuinka moneen muuhun yhdistykseen vastaajat kuuluvat (vastaajia 79 Henkilöiden lukumäärä Yhdistysten lukumäärä 6 7 8

7 7 Arvosana SATL:n nykyisestä toiminnasta (vastaajia 136, keskiarvo 3,80) 1 % 19 % 9 % 18 % 0 (1 1 (0 2 (12 53 % 3 (25 4 (72 5 (26 Arvosanaa paikallisyhdistysten nykyisestä toiminnastaa (vastaajiaa 131, keskiarvo 3,41) 7 % 3 % 15 % 48 % 27 % 0 (0 1 (4 2 (199 3 (366 4 (633 5 (9

8 8 Arvosana Autoalan Koulutuskeskus Oy:n nykyisestä toiminnasta (vastaajia 128, kes 1 % kiarvo 3,63) ) 46 % 1 2 % 411 % 0 (0 1 (1 2 (3 3 (52 4 (59 5 (13 Arvosana Suomen Autolehden nykyisestä toiminnasta (vastaajia 134, keskiarvo 4,13) 1 % 28 % 14 % 57 % 0 (0 1 (0 2 (1 3 (19 ) 4 (76 ) 5 (38 )

9 9 SATL:n tärkein jäsenpalvelu (vas staajia 138) Suomen Autolehti (102 1 % Satelliitti (2 1 % 1 % 6 % 17 % 74 % Koulutuspalvelut (Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kurssit) ( Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kustantama tai välittämä ammattikirjallisuus ( Kesäpäivät ( Jäsenmatkat ( Paikallisyhdistysten toiminta ( Muut (0 SATL:n toiseksi tärkein jäsenpa alvelu (va astaajia 136) Suomen Autolehti ( Satelliitti (25 k 28 % 19 % 18 % Koulutuspalvelut (Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kurssit) ( Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kustantama tai välittämä ammattikirjallisuus ( Kesäpäivät (5 3 % 4 % 9 % 19 % Jäsenmatkat (4( Paikallisyhdistysten toiminta ( Muut (0

10 10 SATL:n kolmanneksi tärkein jäsenpalvelu (vas staajia 122) ) (kohtaan Muut vastaukset: Liittokokoustapaamiset sekä ihmissuhteet ja verkostoituminen) Suomen Autolehti (8 2 % 7 % Satelliitti (30 26 % 17 % 25 % 8 % Koulutuspalvelut (Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kurssit) ( Autoalan Koulutuskeskus Oy:n kustantama tai välittämä ammattikirjallisuuss ( Kesäpäivät (3 13 % Jäsenmatkat (21 2 % Paikallisyhdistysten toiminta ( Muut (2

11 111 SATL:n tärkein tulevaisuuden toiminta (vastaajia 127) Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminenn (24 27 % 22 % Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoimiinnan järjestäminen (5 12 % 19 % Sähköisten palvelujen kehittäminen (4 9 % 3 % 4 % Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihin (44 3 % 1 % Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muu (00 18 % 6 % SATL:n toiseksi tärkein tulevaisuuden toiminta 12 % 11 % 5 % 11 % (vastaajia 130) 29 % 5 % 3 % Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminenn ( Sähköisten palvelujen kehittäminen ( Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihinn ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muu (0

12 12 19 % SATL:n kolmanneksi tärkein tulevaisuuden toiminta 3 % 1 % 5 % 22 % 11 % (vastaajia 126) 11 % 7 % 1 11 % Verkostoituminen muidenn autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen ( Yhteydenpito ja yhteistyöö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyöö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihiin ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalann arvostuksen parantaminen ( Muu (1 Paikallisyhdistysten tärkein tulevaisuuden toiminta (vastaajia 136) 2 % 15 % 24 % 2 % 6 % 7 % 5 % 39 % Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen ( Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaistenn alan järjestöjenn kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiinn sisarjärjestöihinn ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muuu (0

13 13 Paikallisyhdistysten toiseksi tärkein tulevaisuuden toiminta 4 % 11 % (vastaajiaa 135) 18 % 13 % 7 % 24 % Verkostoituminen muiden autoalallaa toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/ tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen (9 11 % 12 % Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihin ( Alann julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminen ( Muu (0 1 % Paikallisyhdistysten kolmanneksi tärkeinn tulevaisuuden toiminta (vastaajia 133) 1 % 17 % 144 % 1 8 % 16 % 12 % % Verkostoituminen muiden autoalalla toimivien henkilöiden kanssa ( Koulutus ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen ( Opintomatkojen järjestäminen ( Ryhmämatkojen ja/tai muun yhteisen virkistystoiminnan järjestäminen ( Sähköisten palvelujen kehittäminen k ( Yhteydenpito ja yhteistyö muiden kotimaisten alan järjestöjen kanssa k ( Yhteydenpito ja yhteistyö alan ulkomaisiin sisarjärjestöihin ( Alan julkaisujen kehittäminen ( Autoalan arvostuksen parantaminenp ( Muu (1

14 14 Missä määrin kansainvälisyys on ilmennyi yt SATL: :n toiminnassa? (vastaajia 125) 6 % 22 % Aivan liian vähän ( Riittävissä määrin ( Liiallisesti (8 72 %

15 15 Vastaajan näkemys "Johtaminen, johtamisen menetelmätt ja valmiudet" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 125) 6 % 37 % Vastaajan näkemys n "Johtaminen, johtamisen menetelmät ja valmiudet" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 127) 9 % 233 % 57 % 68 % Hyvin tärkeä (46 Tärkeä (71 Turha (8 Hyvin tärkeä (29 Tärkeä (86 Turha (12 Vastaajan näkemys "Yrityksen tai yksikön talouden seurantamenetelmät" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 118) Vastaajann näkemys "Yrityksen tai yksikön talouden seurantamenetelmät" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 124) 11 % 33 % 15 % 24 % 56 % 61 % Hyvin tärkeä (39 Tärkeä (66 Turha (13 Hyvin tärkeä (299 Tärkeä (76 Turha (19 Vastaajan näkemys "Korjaamotalous" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) Vastaajan näkemys n "Korjaamotalous" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 135) 3 % 4 57 % 58 % 5 % 37 % Hyvin tärkeä (49 Tärkeä (70 Turha (3 Hyvin tärkeä (50 k Tärkeä (78 Turha (7

16 16 Vastaajan näkemys "Kuljetus ja logistiikka" " aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 119) 8 % 27 % 66 % 65 % Hyvin tärkeä (29 Tärkeä (77 Turha (10 Hyvin tärkeä (32 ) Tärkeä (78 Turha (9 Vastaajan näkemys "Työehtosopimus ja muu työlainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajiaa 119) Vastaajan näkemys "Työehtosopimus ja muu työlainsäädäntö" aiheen tärkeysasteestaa Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 126) 14 % 3 22 % 22 % 56 % 56 % Hyvin tärkeä (36 Tärkeä (67 Turha (16 Hyvin tärkeä (28 Tärkeä (70 Turha (28 Vastaajan näkemys "Kuljetus ja logistiikka" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 116) 9 % 25 % Vastaajan näkemys "Ajoneuvolainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 118) 3 % Vastaajan näkemys "Ajoneuvolainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 126) 5 % 38 % 59 % 4 55 % Hyvin tärkeä (69 Tärkeä (45 Turha (4 Hyvin tärkeä (70 Tärkeä (500 Turha ( 6

17 17 Vastaajan näkemys "Kuluttajasuoja ja tuotevastuulainsäädäntö" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 119) 4 % 41 % 55 % 7 % 35 % 58 % Hyvin tärkeä (49 Tärkeä (65 Turha (5 Hyvin tärkeä (43 Tärkeä (73 Turha (9 Vastaajan näkemys "Auto ja moottoritekniikkaa ja niiden kehitys" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) 39 % 61 % Hyvin tärkeä (75 Tärkeä (47 Turha (0 Hyvin tärkeä (944 Tärkeää (38 Turha (0 Vastaajan näkemys "Korjaamo ja korjaamolaitetekniikka ja niiden kehitys" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: s : (vastaajia 122) 2 % Vastaajan näkemys n Autokehitys" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 132) ja moottoritekniikka ja niiden 29 % 71 % Vastaajan näkemys "Kuluttajasuoja tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia ja tuotevastuulainsäädäntö" aiheenn 125) Vastaajan näkemys " Korjaamo ja korjaamolaitetekniikka jaa niiden kehitys" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 129) 2 % 47 % 51 % 38 % 6 Hyvin tärkeä (62 Tärkeä (58 Turha (2 Hyvin tärkeä (78 k Tärkeä (49 Turha (2

18 18 Vastaajan näkemys "Autokauppa" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 111) Vastaajan näkemys "Autokauppa" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) 12 % 121 % 13 % 22 % 66 % 75 % Hyvin tärkeä (14 Tärkeä (73 Turha (24 Hyvin tärkeä (16 Tärkeä (922 Turha (14 Vastaajan näkemys "Markkinointi ja markkinoinnin suunnittelu, myyntitekniikka" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: s : (vastaajia 112) Vastaajan näkemys "Markkinointi ja markkinoinnin suunnittelu,, myyntitekniikka" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 118) 13 % 22 % 14 % 27 % 64 % 6 Hyvin tärkeä (16 Tärkeä (71 Turha (25 Hyvin tärkeä (15 Tärkeä (711 Turha (32 Vastaajan näkemys "Autoalan yleiset y kehitysnäkymät" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 123) 8 % Vastaajan näkemys "Autoalan yleiset kehitysnäkymät" aiheenn tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 127) 2 % 53 % 39 % 5 48 % Hyvin tärkeä (48 Tärkeä (65 Turha (10 Hyvin tärkeä (61 Tärkeä (63 Turha (3

19 19 Vastaajan näkemys "Organisaation toiminnan kehittäminen" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajiaa 116) Vastaajan näkemys "Organisaation toiminnan kehittäminen" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 122) 14 % 14 % 22 % 17 % 64 % 69 % Hyvin tärkeä (26 Tärkeä (69 Turha (16 ) Hyvin tärkeä (17 Tärkeä (84 Turha (211 Vastaajan näkemys "Asiakaspalvelu ja ihmissuhteet" aiheen tärkeysasteesta Autoalan Koulutuskeskus Oy:n toiminnan suunnittelussa: (vastaajia 120) 4 % Vastaajan näkemys Asiakaspalvelu ja ihmissuhteet" aiheen tärkeysasteesta Suomen Autolehden toiminnan suunnittelussa: (vastaajiaa 123) 7 % 46 % 50 % 55 % 388 % Hyvin tärkeä (60 Tärkeä (55 Turha (5 Hyvin tärkeä (46 ) Tärkeä (68 Turha (9

20 %60% % Olisko vastaaja valmis käyttämään Suomen Autolehden sähköistää versiota eli olisiko o se tarpeellinen? (Vastaajia 130 Ei (46 Kyllä ( Olisiko vastaajaa valmis maksamaan Suomen Autolehden sähköisestä versiosta lisämaksua? (Vastaajia 130 Ei (126 Kyllä ( Olisiko vastaaja valmis maksamaan Suomen Autolehden yksittäisistä vain luettavista artikkeleista? (Vastaajia 128 Ei (111 Kyllä ( Olisiko vastaaja valmis maksamaan yksittäisistä ladattavista Suomen Autolehden artikkeleista? (Vastaajia 134 Ei (103 Kyllä (31 Ei Kyllä 10%23450%60% % Kaipaako vastaaja autoiluun liittyviä kaupallisia jäsenetuja, esim. öljy ja vakuutusyhtiöiltä? (Vastaajia 130 ) Ei (46 Kyllä ( Kaipaako vastaaja matkailuunn liittyviä kaupallisia jäsenetuja, esim. hotelleista, laivayhtiöistä, matkatoimistoista? (Vastaajia 130 Ei (47 Kyllä (83 ) Ei Kyllä Kaipaako vastaaja kotiin liityviä kaupallisia jäsentetuja, esim. vakuutuksista? (Vastaajia 130 Ei (73 Kyllä (57

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010

TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjalta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO Elokuu 2010 TILAUSKOULUTUKSEN TOIMIVUUS Havaintoja korkeakouluille suunnatun kyselyn pohjaltaa Kansainvälisen liikkuvuuden jaa yhteistyönn keskuksen CIMO Elokuu 2010 Selvitys tilauskoulutuslainsäädännön toimivuudesta

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä

SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä SUOMALAINEN ECODESIGN-ALA JA SEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Tutkimus poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä Tutkimuksen tilaaja, tuottaja ja julkaisija: Kierrätystehdas ry, Helsinki

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 Arja Huusko Joensuun yliopisto, sosiologian oppiaine Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö 29.6.2007 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ.

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011 Louna Karjalainen (toim.) RAPORTTI 2012 Sellasta sattuu. Eka näkee punasta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot