IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön"

Transkriptio

1 IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

2 Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä, kunnossapidosta, ja vianetsintä kaavio ES Pumpulle. Lue ohje tarkasti, jotta laitteen käytössä ja huollossa ei tule ongelmia. SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ OHJEITA Turvallisuusosa ESITTELY Tervetuloa Turvallisuus ja huomio ohjeet Toimintaperiaate Määrittelyt ASENNUS Pakkauksen purkaminen Sijoittaminen Imuletku Poistoletku Sähkökytkennät KÄYTTÖ Imeminen Säätö Kalibrointi KUNNOSSAPITO Kalvon vaihto Venttilien vaihto Letku Kulutusosat Vianetsintä Tyypi koodi& Räjäytyskuva Tyyppikoodi Mitat Räjäytyskuvat

3 Tärkeitä ohjeita Pumpun turvallista ja oiketa käsittelyä varten Lue "Turvallisuusohjeet" kohta huolellisesti henkilö ja aineellisten vahinkojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Noudata tämän kohdan ohjeita tunnollisesti. Noudata tässä manuaalissa kuvattuja ohjeita. Nämä ohjeet ovat erittäin tärkeitä henkilöiden ja pumpun suojaamiseksi pumpun ja siihen liitetyn järjestelmän käytössä Asiaan liittyvät symbolit on kuvattu alla. Varoitus. "Varoitus" merkinnällä varustetun asian huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vahingon, kuoleman tai loukkaantumisen Huomio. "Huomio" merkinnällä varustetun asian huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen. Symbolien tyypit Merkitsee "Varoitus" tai "huomio" jota täytyy noudattaa.kolmion sisällä on kuvattu sen vaaran tyyppi, jota varoitus koskee. Merkitsee kiellettyä toimintaa. Ympyrän sisällä on kuvattu minkälainen toiminta on kielletty Merkitsee toimintaa, joka on suoritettava, jotta pumpulle ei aiheutettaisi vahinkoa

4 Turvallisuus osio Varoitus. Käännä virta pois Mikäli virtaa ei kytketä pois, voidaan aiheuttaa sähköisku. Aina ennen pumpun huoltoa on huolehdittava virran kytkemisestä pois päältä niin pumpuista kuin laitteiston muista osista. Sähköisku Lopeta toiminta Huomatessasi tämän merkin lopeta pumpun käyttö välittömästi. Tutki vian aiheuttaja ja käynnistä pumppu uudestaan korjattuasi vian.. Ainoastaan määriteltyihin olosuhteisiin Älä koskaan käytä pumppua muihin kuin niihin tarkoituksiin, joihin se on määritelty, jotta pumppu ei vahingoittuisi käyttöstä sovellusalueensa ulkopuolella. Ei modifiointia Älä koskaan modifioi pumppua. Saatat aiheuttaa onnettomuuden IWAKI ei vastaa onnettomuuksista, mikäli pumppua on modifioitu. Mikäli pumppua halutaan modifioida, siihen on saatava hyväksyntä IWAKIlta. Käytä suojaimia Mikäli pumppaat haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja on onnettomuuden vaara olemassa ja voit loukkaantua vakavasti Käytä suojaimia (suojanaamari, käsineet, jne.) käsitellessäsi pumppua. Käyttöolosuhteet on oltava määritellyissä rajoissa Pumppua ei saa upottaa veteen eikä sitä saa tarpeettomasti kastella. Tällöin on olemassa sähköiskun tai oikosulun vaara. Kielto Ei modifiointia Käytä suojavälineitä Kielletty - 2 -

5 Turvallisuus osio Huomio. Ainoastaan koulutettua henkilökuntaa Pumpun käyttäjä tai työnjohtaja ei saa antaa pumppua kouluttamattoman tai vähän koulutetun henkilön käyttöön. Käyttäjällä tulee olla riittävä koulutus pumpun käyttöön. Vain määritellylle jännitteelle Älä kytke pumppua muuhun kuin tyyppikilvessä merkittyyn jännitteeseen Tämä aiheuttaa tulipalon vaaran. Vain kilvessä määriteltyä jännitettä voidaan käyttää Kielletty Kielletty Älä käytä pumppua kuivana Älä käytä pumppua kuivana (ei nestettä pumppupäässä). Lämmön muodostuminen aiheuttaa epänormaalia kulumista ja pitkään jatkuessaa vaurioittaa pumpun. Kielletty Älä asenna märkään paikkaan Mikäli jännitteiset osat joutuvat veden kanssa tekemisiin aiheutuu sähköisku. Huolehdi, että asennupaikka on asiallinen Tuuleta Mikäli ilmaan joutuu myrkyllisiä tai haitallisia kaasuja tuuleta käyttöpaikka riittävästi. Älä upotta tai suihkuta Vuoto vahingot Mahdollisiin vuotoihin tulee varautua ennakolta niin pumpun kuin muunkin laitteiston osalta. Vahingoittunut pumppu Älä käytä koskaan vahingoittunutta pumppua. Vahingoittunut pumppu voi aiheuttaa vuodon tai sähköiskun. Älä vahingoita virtakaapelia Käsittele virtakaapelia huolellisesti. Pumppu ei saa roikkua kaapelista. kaapelia ei saa kuumentaa tai taittaa terävästi. Vahingoittunut kaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Huomio Caution Kielletty Caution - 3 -

6 Turvallisuus osio Huomio. Huolehdi pumpun maadoituksesta Pumppu on varustettu maadoitetulla kaapelilla ja pistotulpalla huolehdi, että sähkökytkennät tehdään oikein muuten saattaa olla sähköiskun vaara. Sähköisku Virtakaapelin käsittely Vahingoittunut virtakaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele virtakaapelia varoen Sähköisku Noudata käyttöohjetta Vaihda pumpun kuluvat osat käyttöohjeen suositusten mukaisesti. Älä koskaan tee huolto- tai korjaustöitä, joihin ei ole ohjetta käyttöohjeessa. Käyttö- ja varastopaikan rajoitukset Älä käytä tai varastoi pumppua jatkuvasti seuraavissa paikoissa: Paikassa missä käytetään tai säilytetään palavia nesteitä. Paikkkaan missä lämpötila on on korkea (40 C tai enemmän) tai matala (0 C tai alempi). Käytetyn pumpun hävittäminen Käytetyn pumpun hävittämisessä pitää noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.(tarkempia tietoja paikalliselta ympäristöviranomaiselta tai ympäristösuojelu yrityksiltä.) Kielto - 4 -

7 1.0 Esittely 1.1 Tervetuloa Kiitos kun olet valinnut IWAKI ES sarjan solenoidipumpun. Tämä ohje käsittelee ES pumpun asennusta, käyttöä, kunnossapitoa ja vianetsintä systematiikkaa. Ole ystävällinen ja tutustu huolellisesti ohjeeseen näin varmistat pumpun moitteettoman toiminnan. 1.2 Turvallisuus ja varoitus ohjeita 1.3 Toimintaperiaate Vältä asentamasta pumppua yli 40 C tai alle 0 C lämpötilaan, myöskin suoraa auringon valoa tulee välttää. Kytke pumpusta virta pois aina kun teet pumpulle huoltoa tai kunnossapitoa. Käytä aina suojavälineitä työskennellessäsi annostelupun ympärillä Tarkempia tietoja pumpattavan kemikaalin toimittajalta Poista paine painepuolen letkusta ennen kuin aloitat pumpun kunnossapitoa. ES sarjan annostelupumppu koosttu pumppupäästä, käyttöyksiköstä ja säätimestä. Käyttöyksikkö on sähkomagneettinen solenoidi. Kun solenoidin kela vetää, akseliin kiinnitetty kalvo siirtyy eteenpäin solenoidin magneetin voimalla. Kalvo puristaa pumppupäässä olevaa nestettä ja aiheuttaa paineen nousun. Paineen nousu aukaisee painepuolen venttiilin ja neste virtaa paineletkuun. Solenoidin lakatessa vetämästä jousi palauttaa akselin ja kalvon taka-asentoon. Tämä aiheuttaa paineen alenemisen pumppupäässä aukaisten imupuolen venttiilin Ja neste virtaa imuletkusta pumppupäähän. Nämä vaiheet toistuvat siten, että vakio nestemäärä siirtyy jokaisella iskulla imupuolelta painepuolelle

8 1.0 Esittely 1.4 Määrittelyt Kapasiteetti/Paine luokittelu Max tuotto Max Yhdekoot Iskutilavuus Paine Koko (ml) (L/hr) (ml/min) MPa Letku (mm) B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 9 x φ 12 Säätöalue Suositeltava iskutiheysalue iskua minuutissa Rakenne materiaalit Pumppu Tunnus VC Pumpupää & liittimet PVC Kalvo PTFE (EPDM tukena) Venttiili Kuulat Venttiili Istukka O-Renga Tiiviste CE FKM FKM PTFE CE : Alumina Keramiikka EPDM : Ethylene propylene dieeni monomeeri PTFE : Polytetrafluoroethylene FKM : Fluoroelastmer PVC : Polyvinylchloride (translucent) Sähkö ESB-N3 230 VAC ± 10% 0.3 Amp max. 16 W. 50 Hz, 1-vaihe Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila 0 C to 40 C Suhteellinen kosteus 35% to 90% ei kondensoitumista - 6 -

9 2.0 Asennus 2.1 Pakkauksen purkaminen 2.2 Sijoittaminen Avaa pakkaus ja tarkasta, että tuotteessa ei ole vaurioita. Mikäli havaitset puutteita tai vaurioita ota yhteyttä paikalliseen edustajaan Valitse pumpun sijoituspaikaksi mahdollisimman puhdas ja kuiva paikka läheltä pistorasiaa. Varaa riittävästi tilaa asennukselle. Vältä paikkoja, joissa ympäristön lämpötila on yli 40 C tai alle 0 C, ja paikkoja, joissa pumppuun tai letkuihin kohdistuu suora auringon valo. Valuva imu (pumppu imuastian pinnan alapuolella) on suositeltavaa, mikäli pumpattava neste muodostaa kaasikuplia Natriumhypokloriitti ja vetyperoksidi ovat tyypillisiä tällaisia nesteitä. (Katso kuva 1.) Mikäli valuva imu ei ole mahdollista pumppu voidaan asentaa hyllylle imusäiliön yläpuolelle. (Katso kuva 2.) Imuastian kansi on myös sopiva paikka pumpulle (Katso kuva 3 3.) Imukorkeus ei saa kuitenkaan ylittää (1.0 m). Kuva 1 Kuva 2 Kuva3 Valuva imu Hylly asennus Säiliö asennus - 7 -

10 2.0 Asennus 2.3 Imuputkisto Imuputkiston tulee olla mahdollisimman lyhyt. Valuvan imun tapauksessa, asenna sulkuventtiili imutankin yhteeseen. Katkaise sopivan mittainen letku ja asenna se sulkuventtiilin ja imuyhteen väliin. Tapauksissa, joissa on imukorkeutta on suositeltavaa käyttää pohjaventtiiliä. Mitoita imuletku siten, että pohjaventtiili jää noin 25 mm säiliön pohjan yläpuolelle. Vältä mutkaisia letkuja koska mutkat voivat aiheuttaa ilma ongelmia. Imuletku voidaan asentaa PVC putken sisään, jolloin se pysyy suorana. 2.4 Poistoputkisto Paineletkun pituus ei ole niin kriittinen kuin imuletkun, sen tulee ulottua annostelukohteeseen. Vältä teräviä mutkia sekä teräviä kulmia, jotka saattavat aiheuttaa letkun rikkoutumisen. Asenna paineenpitoventtiili (lisävaruste) ja asenna paineputkisto venttiiliin. Huomio. Metallisia osia sisältävät venttiilit eivät sovellu klorideja sisältävien kemikaalien (kuten HCL)pumppaamiseen. Varmista kemikaalin pumpattavuus IWAKIlta. 2.5 Sähkökytkennät Kytke pumpun virtakaapeli MAADOITETTUUN pistorasiaan Älä ota syöttöä haarasta josta virta otetaan paljon tehoa vaativiin laitteisiin. Nämä saattavat aiheuttaa virtapiikkejä

11 3.0 Käyttö Älä pumppaa päin suljettua venttiiliä. Huomio. Päin suljettua venttiiliä pumppaaminen voi aíheuttaa nestevuodon tai letkurikon. Varmista että päin suljettua venttiiliä pumppaaminen ei ole mahdollista. Älä käytä pumppua kuivana. Kuivana käynyt pumppu saattaa vuotaa annostelun aikana Ohjeista käyttö siten, että pumppu täytetään ennen kuin pumppaus aloitetaan. * Pitkäaikainen kuivakäynti (enemmän kuin 30 min) aiheuttaa pumpun kuumenmista ja pumppu (pumppupää, venttiilin ohjain jne.) voi tulla epämuotoiseksi tai pumppupään kiinnitys voi löystyä, mikä voi aiheuttaa vuotoja Huolehdi että pumpun ruuvit oivat oikeassa kireydessä. Mikäli asennusruuvit löystyvät, aiheutuu nestevuotoa * Kiristä 4 kuusiokoloruuvia tiukasti ennen kuin käynnistät pumpun. (Ruuvit ovat voineet löystyä varastoinnin tai kuljetuksen aikana olosuhteista riippuen.) * Kiristysmomentti: 2.16 N m Kiristä kaikki ruuvit samaan kireyteen ristikkäin Pumpun täyttö 3.2 Tuoton säätö Asenna pumppu edellä kuvatulla tavalla. Käynnistä pumppu ja aseta iskutiheys 100%. Mikäli pumpussa on ilmausventtiili, käännä venttiiliä 1/2 kierrosta. Nesteen tulee siirtyä imuletkusta pumppupäähän. Nesteen alkaessa virrata ilmausventtiilin läpi, sulje ilmausventtiili ja säädä tuottoa iskutiheys napista. Mikäli pumpussa ei ole ilmausventtiiliä irroita letku paineenpitoventtilistä Nesteen virratessa pumppupään läpi, pysäytä pumppu ja kiristä letkuliitin paineenpitoventtiilissä.. Mikäli tuottoa tarvitaan vähemmän kuin max tuotto, säädä iskutiheyden säätimestä haluttu arvo. 3.3 Kalibrointi Mikäli tuotto halutaan tietää tarkasti. Käynnistä pumppu yhden minuutin ajaksi ja ja pumppaa mittalasista. Säädä iskutiheyden säätimestä sellainen iskutiheys, jolla haluttu tuotto saavutetaan. Toista kalibrointi niin monta kertaa, että haluttu tulos saavutetaan. Kun kalibrointi on saavutettu liitä imuletku uudestaan - 9 -

12 imuastiaan (katso kuva 4.) Kuva 4 Kalibrointi

13 4.0 Kunnossapito Huomio: Ennen kuin alat tehdä kunnosspitoa irrota virtajohto pistorasiasta ja laske paine pois painelinjasta, huuhtele pumppu pää hyvin. 4.1 Kalvon vaihto Irrota pistotulppa pistorasiasta ja imu- ja paineletku sekä ilmausyhteen letku. Irrota pumppupään ruuvit 4 mm tai 5 mm kuusiokoloavaimella Käännä kalvo irti ja poista kalvo ja sen tuki(pieni levy kalvon takana). Asenna kalvon tuki ja kalvo akselille. Käännä kalvoa myötäpäivään niin pitkään kunnes se on tiukasti kiinni akselilla. Asenna pumppupää paikoilleen ja kiristä ruuvit tasaisesti 2.16 N-m momenttiin. 4.2 Venttiilin vaihto Irrota paine- ja imuletku. Irrota imuyhteen liitin ja venttiiliasennelma (koostuu 2 x venttiilikuula, 2 x venttiili-istukka, 2 x venttiilinohjain, 1 x tiiviste & 1 x o-rengas). Asenna uusi venttiiliasennelma. Varmista, että molemmat istukat ovat samansuuntaiset. Katso Kuva 5. alla. Kiristä liitin. Painepuolen venttiili vaihdetaan vastaavasti. Kuva 5 Tiiviste Venttiilinohjain Kuula Venttiili-istukka Virtaus 4.3 Letkut 4.4 Kulutusosat Venttii asennelman suunta Tarkista letkujen kunto rispaantumat, halkeamat ja pullistumat. Tarkasta letku koko mitaltaan,hankautumat,pullistumat, ultraviolettivalon vaikutus (suora auringon valo tai elohopealamput). Jos havaitset merkkejä vaurioista vaihda koko letku heti. Letkut olisi hyvä vaihtaa 12 kk välein ennakkohuolto-ohjelman mukaan. Osa lkm. Vaihtoväli Venttiilisarja Kalvo 2 sarjaa 1 Noin 8,000 tuntia Kulutusosien kesto vaihtellee suuresti pumpattavan nesteen ja pumppausolosuhteiden mukaan. Taulukon arvot ovat puhtaalle vedelle jatkuvassa käytössä. Arvot ovat ohjeellisia

14 5.0 Vianetsintä Huomio: Ennen työskentelyä irroita virtajohto pistorasiasta Tyhjennä imu-ja paineletkut ja huuhtele pumppupää huolellisesti. Ongelma Mahdollinen syy Korjaus toimenpide Pumppu ei - Virheelinen kytkentä - Korjaa kytkentä käynnisty - Väärä jännite - Liitä oikeaan jännitteeseen - Säätöyksikkö on - Vaihda säätöyksikkö vaurioitunut Pumppu ei ime - Ilmaa imuletkussa - Muuta imuletkun kulku välttääksesi ilmalukot - Venttiilissä ei tiivistettä - Asenna tiiviste - Venttiili väärinpäin - Asenna venttiili uudelleen - Pumppupäässä ilmaa - Avaa ilmausventtiili - Imu- tai paineventtiili jumissa vieraita esineitä venttiilissä - Pura, tarkasta, puhdista - Kuula tarttunut istukkaan - Pura, tarkasta, puhdista Tuotto vaihtelee Nestevuotoja - Imu- tai paineventtiili takeltelee - Pura, tarkasta, puhdista vieraita esineitä - Pumppupäässä ilmaa - Avaa ilmausventtiili - Ylikapasiteetti - Asenna paineepitoventtiili - Kalvo vaurioitunut - Vaihda kalvo - Liitin löysä - Kiristä - Pumppupää löystynyt - Kiristä pumppupään ruuvit - Momentti: 2.16 N-m - Kalvo vaurioitunut - Vaihda kalvo - O-rengas tai tiiviste puuttuu - Asenna o-rengas tai tiiviste

15 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuvat 6.1 Mallikoodi ES B16 VC N 3 q w e r t q : Pumppusarja ES : Elektromagneettinen pumppu manuaalisella iskutiheyssäädöllä (säädettävissä jopa 360 iskuun minuutissa) w : Kapasiteetti/Paineluokat Size Max tuotto Tuotto (L/hr) (ml/min) Iskutilavuus (ml) Yhdekoko MPa Letku (mm) B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 9 x φ 12 e : Pumppupää Max. Paine Pumppupään Koodi VC Pumppupää & liittimet PVC Kalvo PTFE (kiinnitetty EPDM) Venttiili Kuula Venttiili Istukka O-RengasTiiviste CE FKM FKM PTFE r : Säätöyksikkö N: Kaikille: ES-B mallit pistotulpalla, Iskunpituus vakio. t : Jännite 3: 230 VAC, 50 Hz

16 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuva 6.2 Mitat Malli A B C D E F G H J L P&Q Letku [ mm] W ES-B11VC N-3 ES-B16VC N φ 4 x φ ES-B21VC N-3 ES-B31VC N φ 9 x φ Asennusmitat R T V Z X ES kaikki mallit

17 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuvat 6.3 Räjäytyskuvat ( B-11/16/21) Malli muovimateriaalit ja ilmausventtiili A ES-B31 D B B A : Ilmausventtiili asennelma B : Venttiiliasennelma C : Käyttöyksikkö D : Säätöyksikköt C

18 Osa Kuvaus Materiaali Lkm / pumppu B11 B16 B21 B31 1 Head, 10 PVC 1 1 Head, 15 PVC 1 1 Head, 20 PVC 1 1 Head, 30 PVC 1 3 Fitting, φ 4 x φ 6 PVC 1 4 Fitting nut, φ 4 x φ 6 PVC 3 3 Fitting, φ 9 x φ 12 PVC 2 4 Fitting nut, φ 9 x φ 12 PVC 2 5 Air vent body B PVC 1 6 Lock nut PVC 1 7 Diaphragm, 10 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 15 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 20 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 30 PTFE+EPDM 1 9 Retainer, 10 PPS 1 9 Retainer, 15 PPS 1 9 Retainer, 20 PPS 1 9 Retainer, 30 PPS 1 10 Air vent body A PVC 1 11 Valve guide PVC 4 12 Valve seat,. FKM-A 4 13 Valve ball,. CE 4 14 Gasket, PTFE 2 17 O-ring, S14 FKM 2 18 Spacer:0.2,0.3,0.5,0.7mm Brass 1 19 Bolt, M4X34 SUS304 equivalent 4 19 Bolt, M4X36 SUS304 equivalent 4 23 Adjusting Screw PVC 1 25 O-ring, P4 FKM-A 1 26 O-ring, P10A FKM-A 1 27 O-ring, P7 FKM-A 1 38 Gasket EPDM 1 39 Cord Gasket E φ NBR 1 6mm 41 Cord Nut POM 1 42 Case Gasket NBR 1 43 Control unit case PPE 1 44 Control unit cover PPE 1 45 SF Gasket EPDM 1 46 SF Knob PE 1 47 Screw 4x25 SUS304 equivalent 1 48 Terminal Gasket NBR 1 53 Pump body PPG 1 52 Plug 1 55 Cap Gasket EPDM 1 56 Screw, M3x35 SUS304 equivalent

19 ( )Country codes IWAKI CO.,LTD. 6-6 Kanda-Sudacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo Japan TEL:(81) FAX: (http://www.iwakipumps.jp) Germany : IWAKI EUROPE GmbH Italy : IWAKI Italia S.R.L. Denmark : IWAKI Pumper A/S Sweden : IWAKI Sverige AB Finland : IWAKI Suomi Oy Norway : IWAKI Norge AS France : IWAKI France S.A. U.K. : IWAKI PUMPS (UK) LTD Switzerland : IWAKI (Schweiz) AG Austria : IWAKI (Austria) GmbH Holland : IWAKI Holland B.V. Spain : IWAKI Iberica Pumps,S.A. Belgium : IWAKI Belgium n.v. TEL : (49) FAX : TEL : (39) FAX : TEL : (45) FAX : TEL : (46) FAX : TEL : (358) FAX : TEL : (47) FAX : TEL : (33) FAX : TEL : (44) FAX : TEL : (41) FAX : TEL : (43) FAX : TEL : (31) FAX : TEL : (34) FAX : TEL : (32) FAX : U.S.A. : IWAKI WALCHEM Corporation Australia : IWAKI Pumps Australia Pty. Ltd. Singapore : IWAKI Singapore Pte. Ltd. Indonesia : IWAKI Singapore (Indonesia Branch) Malaysia : IWAKIm Sdn. Bhd. Taiwan : IWAKI Pumps Taiwan Co., Ltd. Thailand : IWAKI (Thailand) Co.,Ltd. Hong Kong : IWAKI Pumps Co., Ltd. China : IWAKI Pumps Co., Ltd. (Guangzhou office) China : IWAKI Pumps Co., Ltd. (Beijing office) China : IWAKI Pumps (Shanghai) Co., Ltd. Philippines : IWAKI Chemical Pumps Philippines, Inc. Korea : IWAKI Korea Co.,Ltd. TEL : (1) FAX : TEL : (61) FAX : TEL : (65) FAX : TEL : (62) FAX : TEL : (60) FAX : TEL : (886) FAX : TEL : (66) FAX : TEL : (852) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (63) FAX : TEL : (82) FAX : T /07/FIN

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Lue ohjeet huolella ennen pumpun asentamista. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet, koska käyttöohjeita ei ole noudatettu.

Lue ohjeet huolella ennen pumpun asentamista. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet, koska käyttöohjeita ei ole noudatettu. Hyvä asiakas Onnittelut tämän RIVER-tuotteen ostosta. Kuten kaikki RIVER-tuotteet, se on kehitetty uusimman teknologian avulla ja sen tuotannossa on käytetty edistyneintä elektroniikkaa. Pyydämme lukemaan

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot