IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön"

Transkriptio

1 IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

2 Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä, kunnossapidosta, ja vianetsintä kaavio ES Pumpulle. Lue ohje tarkasti, jotta laitteen käytössä ja huollossa ei tule ongelmia. SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ OHJEITA Turvallisuusosa ESITTELY Tervetuloa Turvallisuus ja huomio ohjeet Toimintaperiaate Määrittelyt ASENNUS Pakkauksen purkaminen Sijoittaminen Imuletku Poistoletku Sähkökytkennät KÄYTTÖ Imeminen Säätö Kalibrointi KUNNOSSAPITO Kalvon vaihto Venttilien vaihto Letku Kulutusosat Vianetsintä Tyypi koodi& Räjäytyskuva Tyyppikoodi Mitat Räjäytyskuvat

3 Tärkeitä ohjeita Pumpun turvallista ja oiketa käsittelyä varten Lue "Turvallisuusohjeet" kohta huolellisesti henkilö ja aineellisten vahinkojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Noudata tämän kohdan ohjeita tunnollisesti. Noudata tässä manuaalissa kuvattuja ohjeita. Nämä ohjeet ovat erittäin tärkeitä henkilöiden ja pumpun suojaamiseksi pumpun ja siihen liitetyn järjestelmän käytössä Asiaan liittyvät symbolit on kuvattu alla. Varoitus. "Varoitus" merkinnällä varustetun asian huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vahingon, kuoleman tai loukkaantumisen Huomio. "Huomio" merkinnällä varustetun asian huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen. Symbolien tyypit Merkitsee "Varoitus" tai "huomio" jota täytyy noudattaa.kolmion sisällä on kuvattu sen vaaran tyyppi, jota varoitus koskee. Merkitsee kiellettyä toimintaa. Ympyrän sisällä on kuvattu minkälainen toiminta on kielletty Merkitsee toimintaa, joka on suoritettava, jotta pumpulle ei aiheutettaisi vahinkoa

4 Turvallisuus osio Varoitus. Käännä virta pois Mikäli virtaa ei kytketä pois, voidaan aiheuttaa sähköisku. Aina ennen pumpun huoltoa on huolehdittava virran kytkemisestä pois päältä niin pumpuista kuin laitteiston muista osista. Sähköisku Lopeta toiminta Huomatessasi tämän merkin lopeta pumpun käyttö välittömästi. Tutki vian aiheuttaja ja käynnistä pumppu uudestaan korjattuasi vian.. Ainoastaan määriteltyihin olosuhteisiin Älä koskaan käytä pumppua muihin kuin niihin tarkoituksiin, joihin se on määritelty, jotta pumppu ei vahingoittuisi käyttöstä sovellusalueensa ulkopuolella. Ei modifiointia Älä koskaan modifioi pumppua. Saatat aiheuttaa onnettomuuden IWAKI ei vastaa onnettomuuksista, mikäli pumppua on modifioitu. Mikäli pumppua halutaan modifioida, siihen on saatava hyväksyntä IWAKIlta. Käytä suojaimia Mikäli pumppaat haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja on onnettomuuden vaara olemassa ja voit loukkaantua vakavasti Käytä suojaimia (suojanaamari, käsineet, jne.) käsitellessäsi pumppua. Käyttöolosuhteet on oltava määritellyissä rajoissa Pumppua ei saa upottaa veteen eikä sitä saa tarpeettomasti kastella. Tällöin on olemassa sähköiskun tai oikosulun vaara. Kielto Ei modifiointia Käytä suojavälineitä Kielletty - 2 -

5 Turvallisuus osio Huomio. Ainoastaan koulutettua henkilökuntaa Pumpun käyttäjä tai työnjohtaja ei saa antaa pumppua kouluttamattoman tai vähän koulutetun henkilön käyttöön. Käyttäjällä tulee olla riittävä koulutus pumpun käyttöön. Vain määritellylle jännitteelle Älä kytke pumppua muuhun kuin tyyppikilvessä merkittyyn jännitteeseen Tämä aiheuttaa tulipalon vaaran. Vain kilvessä määriteltyä jännitettä voidaan käyttää Kielletty Kielletty Älä käytä pumppua kuivana Älä käytä pumppua kuivana (ei nestettä pumppupäässä). Lämmön muodostuminen aiheuttaa epänormaalia kulumista ja pitkään jatkuessaa vaurioittaa pumpun. Kielletty Älä asenna märkään paikkaan Mikäli jännitteiset osat joutuvat veden kanssa tekemisiin aiheutuu sähköisku. Huolehdi, että asennupaikka on asiallinen Tuuleta Mikäli ilmaan joutuu myrkyllisiä tai haitallisia kaasuja tuuleta käyttöpaikka riittävästi. Älä upotta tai suihkuta Vuoto vahingot Mahdollisiin vuotoihin tulee varautua ennakolta niin pumpun kuin muunkin laitteiston osalta. Vahingoittunut pumppu Älä käytä koskaan vahingoittunutta pumppua. Vahingoittunut pumppu voi aiheuttaa vuodon tai sähköiskun. Älä vahingoita virtakaapelia Käsittele virtakaapelia huolellisesti. Pumppu ei saa roikkua kaapelista. kaapelia ei saa kuumentaa tai taittaa terävästi. Vahingoittunut kaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Huomio Caution Kielletty Caution - 3 -

6 Turvallisuus osio Huomio. Huolehdi pumpun maadoituksesta Pumppu on varustettu maadoitetulla kaapelilla ja pistotulpalla huolehdi, että sähkökytkennät tehdään oikein muuten saattaa olla sähköiskun vaara. Sähköisku Virtakaapelin käsittely Vahingoittunut virtakaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele virtakaapelia varoen Sähköisku Noudata käyttöohjetta Vaihda pumpun kuluvat osat käyttöohjeen suositusten mukaisesti. Älä koskaan tee huolto- tai korjaustöitä, joihin ei ole ohjetta käyttöohjeessa. Käyttö- ja varastopaikan rajoitukset Älä käytä tai varastoi pumppua jatkuvasti seuraavissa paikoissa: Paikassa missä käytetään tai säilytetään palavia nesteitä. Paikkkaan missä lämpötila on on korkea (40 C tai enemmän) tai matala (0 C tai alempi). Käytetyn pumpun hävittäminen Käytetyn pumpun hävittämisessä pitää noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.(tarkempia tietoja paikalliselta ympäristöviranomaiselta tai ympäristösuojelu yrityksiltä.) Kielto - 4 -

7 1.0 Esittely 1.1 Tervetuloa Kiitos kun olet valinnut IWAKI ES sarjan solenoidipumpun. Tämä ohje käsittelee ES pumpun asennusta, käyttöä, kunnossapitoa ja vianetsintä systematiikkaa. Ole ystävällinen ja tutustu huolellisesti ohjeeseen näin varmistat pumpun moitteettoman toiminnan. 1.2 Turvallisuus ja varoitus ohjeita 1.3 Toimintaperiaate Vältä asentamasta pumppua yli 40 C tai alle 0 C lämpötilaan, myöskin suoraa auringon valoa tulee välttää. Kytke pumpusta virta pois aina kun teet pumpulle huoltoa tai kunnossapitoa. Käytä aina suojavälineitä työskennellessäsi annostelupun ympärillä Tarkempia tietoja pumpattavan kemikaalin toimittajalta Poista paine painepuolen letkusta ennen kuin aloitat pumpun kunnossapitoa. ES sarjan annostelupumppu koosttu pumppupäästä, käyttöyksiköstä ja säätimestä. Käyttöyksikkö on sähkomagneettinen solenoidi. Kun solenoidin kela vetää, akseliin kiinnitetty kalvo siirtyy eteenpäin solenoidin magneetin voimalla. Kalvo puristaa pumppupäässä olevaa nestettä ja aiheuttaa paineen nousun. Paineen nousu aukaisee painepuolen venttiilin ja neste virtaa paineletkuun. Solenoidin lakatessa vetämästä jousi palauttaa akselin ja kalvon taka-asentoon. Tämä aiheuttaa paineen alenemisen pumppupäässä aukaisten imupuolen venttiilin Ja neste virtaa imuletkusta pumppupäähän. Nämä vaiheet toistuvat siten, että vakio nestemäärä siirtyy jokaisella iskulla imupuolelta painepuolelle

8 1.0 Esittely 1.4 Määrittelyt Kapasiteetti/Paine luokittelu Max tuotto Max Yhdekoot Iskutilavuus Paine Koko (ml) (L/hr) (ml/min) MPa Letku (mm) B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 9 x φ 12 Säätöalue Suositeltava iskutiheysalue iskua minuutissa Rakenne materiaalit Pumppu Tunnus VC Pumpupää & liittimet PVC Kalvo PTFE (EPDM tukena) Venttiili Kuulat Venttiili Istukka O-Renga Tiiviste CE FKM FKM PTFE CE : Alumina Keramiikka EPDM : Ethylene propylene dieeni monomeeri PTFE : Polytetrafluoroethylene FKM : Fluoroelastmer PVC : Polyvinylchloride (translucent) Sähkö ESB-N3 230 VAC ± 10% 0.3 Amp max. 16 W. 50 Hz, 1-vaihe Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila 0 C to 40 C Suhteellinen kosteus 35% to 90% ei kondensoitumista - 6 -

9 2.0 Asennus 2.1 Pakkauksen purkaminen 2.2 Sijoittaminen Avaa pakkaus ja tarkasta, että tuotteessa ei ole vaurioita. Mikäli havaitset puutteita tai vaurioita ota yhteyttä paikalliseen edustajaan Valitse pumpun sijoituspaikaksi mahdollisimman puhdas ja kuiva paikka läheltä pistorasiaa. Varaa riittävästi tilaa asennukselle. Vältä paikkoja, joissa ympäristön lämpötila on yli 40 C tai alle 0 C, ja paikkoja, joissa pumppuun tai letkuihin kohdistuu suora auringon valo. Valuva imu (pumppu imuastian pinnan alapuolella) on suositeltavaa, mikäli pumpattava neste muodostaa kaasikuplia Natriumhypokloriitti ja vetyperoksidi ovat tyypillisiä tällaisia nesteitä. (Katso kuva 1.) Mikäli valuva imu ei ole mahdollista pumppu voidaan asentaa hyllylle imusäiliön yläpuolelle. (Katso kuva 2.) Imuastian kansi on myös sopiva paikka pumpulle (Katso kuva 3 3.) Imukorkeus ei saa kuitenkaan ylittää (1.0 m). Kuva 1 Kuva 2 Kuva3 Valuva imu Hylly asennus Säiliö asennus - 7 -

10 2.0 Asennus 2.3 Imuputkisto Imuputkiston tulee olla mahdollisimman lyhyt. Valuvan imun tapauksessa, asenna sulkuventtiili imutankin yhteeseen. Katkaise sopivan mittainen letku ja asenna se sulkuventtiilin ja imuyhteen väliin. Tapauksissa, joissa on imukorkeutta on suositeltavaa käyttää pohjaventtiiliä. Mitoita imuletku siten, että pohjaventtiili jää noin 25 mm säiliön pohjan yläpuolelle. Vältä mutkaisia letkuja koska mutkat voivat aiheuttaa ilma ongelmia. Imuletku voidaan asentaa PVC putken sisään, jolloin se pysyy suorana. 2.4 Poistoputkisto Paineletkun pituus ei ole niin kriittinen kuin imuletkun, sen tulee ulottua annostelukohteeseen. Vältä teräviä mutkia sekä teräviä kulmia, jotka saattavat aiheuttaa letkun rikkoutumisen. Asenna paineenpitoventtiili (lisävaruste) ja asenna paineputkisto venttiiliin. Huomio. Metallisia osia sisältävät venttiilit eivät sovellu klorideja sisältävien kemikaalien (kuten HCL)pumppaamiseen. Varmista kemikaalin pumpattavuus IWAKIlta. 2.5 Sähkökytkennät Kytke pumpun virtakaapeli MAADOITETTUUN pistorasiaan Älä ota syöttöä haarasta josta virta otetaan paljon tehoa vaativiin laitteisiin. Nämä saattavat aiheuttaa virtapiikkejä

11 3.0 Käyttö Älä pumppaa päin suljettua venttiiliä. Huomio. Päin suljettua venttiiliä pumppaaminen voi aíheuttaa nestevuodon tai letkurikon. Varmista että päin suljettua venttiiliä pumppaaminen ei ole mahdollista. Älä käytä pumppua kuivana. Kuivana käynyt pumppu saattaa vuotaa annostelun aikana Ohjeista käyttö siten, että pumppu täytetään ennen kuin pumppaus aloitetaan. * Pitkäaikainen kuivakäynti (enemmän kuin 30 min) aiheuttaa pumpun kuumenmista ja pumppu (pumppupää, venttiilin ohjain jne.) voi tulla epämuotoiseksi tai pumppupään kiinnitys voi löystyä, mikä voi aiheuttaa vuotoja Huolehdi että pumpun ruuvit oivat oikeassa kireydessä. Mikäli asennusruuvit löystyvät, aiheutuu nestevuotoa * Kiristä 4 kuusiokoloruuvia tiukasti ennen kuin käynnistät pumpun. (Ruuvit ovat voineet löystyä varastoinnin tai kuljetuksen aikana olosuhteista riippuen.) * Kiristysmomentti: 2.16 N m Kiristä kaikki ruuvit samaan kireyteen ristikkäin Pumpun täyttö 3.2 Tuoton säätö Asenna pumppu edellä kuvatulla tavalla. Käynnistä pumppu ja aseta iskutiheys 100%. Mikäli pumpussa on ilmausventtiili, käännä venttiiliä 1/2 kierrosta. Nesteen tulee siirtyä imuletkusta pumppupäähän. Nesteen alkaessa virrata ilmausventtiilin läpi, sulje ilmausventtiili ja säädä tuottoa iskutiheys napista. Mikäli pumpussa ei ole ilmausventtiiliä irroita letku paineenpitoventtilistä Nesteen virratessa pumppupään läpi, pysäytä pumppu ja kiristä letkuliitin paineenpitoventtiilissä.. Mikäli tuottoa tarvitaan vähemmän kuin max tuotto, säädä iskutiheyden säätimestä haluttu arvo. 3.3 Kalibrointi Mikäli tuotto halutaan tietää tarkasti. Käynnistä pumppu yhden minuutin ajaksi ja ja pumppaa mittalasista. Säädä iskutiheyden säätimestä sellainen iskutiheys, jolla haluttu tuotto saavutetaan. Toista kalibrointi niin monta kertaa, että haluttu tulos saavutetaan. Kun kalibrointi on saavutettu liitä imuletku uudestaan - 9 -

12 imuastiaan (katso kuva 4.) Kuva 4 Kalibrointi

13 4.0 Kunnossapito Huomio: Ennen kuin alat tehdä kunnosspitoa irrota virtajohto pistorasiasta ja laske paine pois painelinjasta, huuhtele pumppu pää hyvin. 4.1 Kalvon vaihto Irrota pistotulppa pistorasiasta ja imu- ja paineletku sekä ilmausyhteen letku. Irrota pumppupään ruuvit 4 mm tai 5 mm kuusiokoloavaimella Käännä kalvo irti ja poista kalvo ja sen tuki(pieni levy kalvon takana). Asenna kalvon tuki ja kalvo akselille. Käännä kalvoa myötäpäivään niin pitkään kunnes se on tiukasti kiinni akselilla. Asenna pumppupää paikoilleen ja kiristä ruuvit tasaisesti 2.16 N-m momenttiin. 4.2 Venttiilin vaihto Irrota paine- ja imuletku. Irrota imuyhteen liitin ja venttiiliasennelma (koostuu 2 x venttiilikuula, 2 x venttiili-istukka, 2 x venttiilinohjain, 1 x tiiviste & 1 x o-rengas). Asenna uusi venttiiliasennelma. Varmista, että molemmat istukat ovat samansuuntaiset. Katso Kuva 5. alla. Kiristä liitin. Painepuolen venttiili vaihdetaan vastaavasti. Kuva 5 Tiiviste Venttiilinohjain Kuula Venttiili-istukka Virtaus 4.3 Letkut 4.4 Kulutusosat Venttii asennelman suunta Tarkista letkujen kunto rispaantumat, halkeamat ja pullistumat. Tarkasta letku koko mitaltaan,hankautumat,pullistumat, ultraviolettivalon vaikutus (suora auringon valo tai elohopealamput). Jos havaitset merkkejä vaurioista vaihda koko letku heti. Letkut olisi hyvä vaihtaa 12 kk välein ennakkohuolto-ohjelman mukaan. Osa lkm. Vaihtoväli Venttiilisarja Kalvo 2 sarjaa 1 Noin 8,000 tuntia Kulutusosien kesto vaihtellee suuresti pumpattavan nesteen ja pumppausolosuhteiden mukaan. Taulukon arvot ovat puhtaalle vedelle jatkuvassa käytössä. Arvot ovat ohjeellisia

14 5.0 Vianetsintä Huomio: Ennen työskentelyä irroita virtajohto pistorasiasta Tyhjennä imu-ja paineletkut ja huuhtele pumppupää huolellisesti. Ongelma Mahdollinen syy Korjaus toimenpide Pumppu ei - Virheelinen kytkentä - Korjaa kytkentä käynnisty - Väärä jännite - Liitä oikeaan jännitteeseen - Säätöyksikkö on - Vaihda säätöyksikkö vaurioitunut Pumppu ei ime - Ilmaa imuletkussa - Muuta imuletkun kulku välttääksesi ilmalukot - Venttiilissä ei tiivistettä - Asenna tiiviste - Venttiili väärinpäin - Asenna venttiili uudelleen - Pumppupäässä ilmaa - Avaa ilmausventtiili - Imu- tai paineventtiili jumissa vieraita esineitä venttiilissä - Pura, tarkasta, puhdista - Kuula tarttunut istukkaan - Pura, tarkasta, puhdista Tuotto vaihtelee Nestevuotoja - Imu- tai paineventtiili takeltelee - Pura, tarkasta, puhdista vieraita esineitä - Pumppupäässä ilmaa - Avaa ilmausventtiili - Ylikapasiteetti - Asenna paineepitoventtiili - Kalvo vaurioitunut - Vaihda kalvo - Liitin löysä - Kiristä - Pumppupää löystynyt - Kiristä pumppupään ruuvit - Momentti: 2.16 N-m - Kalvo vaurioitunut - Vaihda kalvo - O-rengas tai tiiviste puuttuu - Asenna o-rengas tai tiiviste

15 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuvat 6.1 Mallikoodi ES B16 VC N 3 q w e r t q : Pumppusarja ES : Elektromagneettinen pumppu manuaalisella iskutiheyssäädöllä (säädettävissä jopa 360 iskuun minuutissa) w : Kapasiteetti/Paineluokat Size Max tuotto Tuotto (L/hr) (ml/min) Iskutilavuus (ml) Yhdekoko MPa Letku (mm) B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 9 x φ 12 e : Pumppupää Max. Paine Pumppupään Koodi VC Pumppupää & liittimet PVC Kalvo PTFE (kiinnitetty EPDM) Venttiili Kuula Venttiili Istukka O-RengasTiiviste CE FKM FKM PTFE r : Säätöyksikkö N: Kaikille: ES-B mallit pistotulpalla, Iskunpituus vakio. t : Jännite 3: 230 VAC, 50 Hz

16 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuva 6.2 Mitat Malli A B C D E F G H J L P&Q Letku [ mm] W ES-B11VC N-3 ES-B16VC N φ 4 x φ ES-B21VC N-3 ES-B31VC N φ 9 x φ Asennusmitat R T V Z X ES kaikki mallit

17 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuvat 6.3 Räjäytyskuvat ( B-11/16/21) Malli muovimateriaalit ja ilmausventtiili A ES-B31 D B B A : Ilmausventtiili asennelma B : Venttiiliasennelma C : Käyttöyksikkö D : Säätöyksikköt C

18 Osa Kuvaus Materiaali Lkm / pumppu B11 B16 B21 B31 1 Head, 10 PVC 1 1 Head, 15 PVC 1 1 Head, 20 PVC 1 1 Head, 30 PVC 1 3 Fitting, φ 4 x φ 6 PVC 1 4 Fitting nut, φ 4 x φ 6 PVC 3 3 Fitting, φ 9 x φ 12 PVC 2 4 Fitting nut, φ 9 x φ 12 PVC 2 5 Air vent body B PVC 1 6 Lock nut PVC 1 7 Diaphragm, 10 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 15 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 20 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 30 PTFE+EPDM 1 9 Retainer, 10 PPS 1 9 Retainer, 15 PPS 1 9 Retainer, 20 PPS 1 9 Retainer, 30 PPS 1 10 Air vent body A PVC 1 11 Valve guide PVC 4 12 Valve seat,. FKM-A 4 13 Valve ball,. CE 4 14 Gasket, PTFE 2 17 O-ring, S14 FKM 2 18 Spacer:0.2,0.3,0.5,0.7mm Brass 1 19 Bolt, M4X34 SUS304 equivalent 4 19 Bolt, M4X36 SUS304 equivalent 4 23 Adjusting Screw PVC 1 25 O-ring, P4 FKM-A 1 26 O-ring, P10A FKM-A 1 27 O-ring, P7 FKM-A 1 38 Gasket EPDM 1 39 Cord Gasket E φ NBR 1 6mm 41 Cord Nut POM 1 42 Case Gasket NBR 1 43 Control unit case PPE 1 44 Control unit cover PPE 1 45 SF Gasket EPDM 1 46 SF Knob PE 1 47 Screw 4x25 SUS304 equivalent 1 48 Terminal Gasket NBR 1 53 Pump body PPG 1 52 Plug 1 55 Cap Gasket EPDM 1 56 Screw, M3x35 SUS304 equivalent

19 ( )Country codes IWAKI CO.,LTD. 6-6 Kanda-Sudacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo Japan TEL:(81) FAX: (http://www.iwakipumps.jp) Germany : IWAKI EUROPE GmbH Italy : IWAKI Italia S.R.L. Denmark : IWAKI Pumper A/S Sweden : IWAKI Sverige AB Finland : IWAKI Suomi Oy Norway : IWAKI Norge AS France : IWAKI France S.A. U.K. : IWAKI PUMPS (UK) LTD Switzerland : IWAKI (Schweiz) AG Austria : IWAKI (Austria) GmbH Holland : IWAKI Holland B.V. Spain : IWAKI Iberica Pumps,S.A. Belgium : IWAKI Belgium n.v. TEL : (49) FAX : TEL : (39) FAX : TEL : (45) FAX : TEL : (46) FAX : TEL : (358) FAX : TEL : (47) FAX : TEL : (33) FAX : TEL : (44) FAX : TEL : (41) FAX : TEL : (43) FAX : TEL : (31) FAX : TEL : (34) FAX : TEL : (32) FAX : U.S.A. : IWAKI WALCHEM Corporation Australia : IWAKI Pumps Australia Pty. Ltd. Singapore : IWAKI Singapore Pte. Ltd. Indonesia : IWAKI Singapore (Indonesia Branch) Malaysia : IWAKIm Sdn. Bhd. Taiwan : IWAKI Pumps Taiwan Co., Ltd. Thailand : IWAKI (Thailand) Co.,Ltd. Hong Kong : IWAKI Pumps Co., Ltd. China : IWAKI Pumps Co., Ltd. (Guangzhou office) China : IWAKI Pumps Co., Ltd. (Beijing office) China : IWAKI Pumps (Shanghai) Co., Ltd. Philippines : IWAKI Chemical Pumps Philippines, Inc. Korea : IWAKI Korea Co.,Ltd. TEL : (1) FAX : TEL : (61) FAX : TEL : (65) FAX : TEL : (62) FAX : TEL : (60) FAX : TEL : (886) FAX : TEL : (66) FAX : TEL : (852) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (63) FAX : TEL : (82) FAX : T /07/FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

IWAKI Magneettikytkinpumppu MXM (EUR versio: Suomi) Käyttöohje. Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttöönottoa

IWAKI Magneettikytkinpumppu MXM (EUR versio: Suomi) Käyttöohje. Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttöönottoa IWAKI Magneettikytkinpumppu MXM (EUR versio: Suomi) Käyttöohje Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttöönottoa Kiitos kun valitsit IWAKI MXM magneettikytkinpumpun. Tästä käyttöohjeesta löydät tietoja "Tärkeistä

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet Pumppumallit T25 T220 T70 T420 T120 Metal series FIN Käyttöohje Paineilmakäyttöiset kalvopumput Alumiiniset, valurautaiset ja AISI 316 happoteräksiset pumput Edition 1/2006 C:\arbetsfiler\instruktioner\tapflo\pumpar\metal

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1190FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1190FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1190FIN 2016-06 SUOMI LÄMPÖKUTISTE PÄÄTE KOLMIJOHDIN KAAPELILLE JOHTIMIEN SUOJAUSPAKKAUS 3 m STE5.3 12-24 kv 10-95 mm² STE6.3 12-24 kv 95-240 mm² 2/6 STE5.3 JA STE6.3 PEM1190FIN 2016-06

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Urea-sähkökalvopumput

Urea-sähkökalvopumput Urea-sähkökalvopumput Miksi ureaa? Moottorit tuottavat haitallisia pakokaasuja, jotka sisältävät häkää, hiilivetyjä ja typpioksideja (NOx) joita yritetään suodattaa pois katalysaattoritekniikan keinoin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5

Oy KLIM-KO KO Ltd KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 13.3.2012 LOHJA KILL 151/200/300 Rev 1 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Pneumaattinen rullauspää Sivu 1/5 Osa Nimi kpl 1 Välilaippa 1 2 Perälevy 1 3 Sylinteriputki 1 4 Mäntä 1 5 Runko 1 6 Nostokartio 1 7 Leukapala 6 8 Anturilevy 300 1 9 Anturilevy 300 1 10 Anturilevy 200 1

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8

Lisätiedot