IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön"

Transkriptio

1 IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

2 Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä, kunnossapidosta, ja vianetsintä kaavio ES Pumpulle. Lue ohje tarkasti, jotta laitteen käytössä ja huollossa ei tule ongelmia. SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ OHJEITA Turvallisuusosa ESITTELY Tervetuloa Turvallisuus ja huomio ohjeet Toimintaperiaate Määrittelyt ASENNUS Pakkauksen purkaminen Sijoittaminen Imuletku Poistoletku Sähkökytkennät KÄYTTÖ Imeminen Säätö Kalibrointi KUNNOSSAPITO Kalvon vaihto Venttilien vaihto Letku Kulutusosat Vianetsintä Tyypi koodi& Räjäytyskuva Tyyppikoodi Mitat Räjäytyskuvat

3 Tärkeitä ohjeita Pumpun turvallista ja oiketa käsittelyä varten Lue "Turvallisuusohjeet" kohta huolellisesti henkilö ja aineellisten vahinkojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Noudata tämän kohdan ohjeita tunnollisesti. Noudata tässä manuaalissa kuvattuja ohjeita. Nämä ohjeet ovat erittäin tärkeitä henkilöiden ja pumpun suojaamiseksi pumpun ja siihen liitetyn järjestelmän käytössä Asiaan liittyvät symbolit on kuvattu alla. Varoitus. "Varoitus" merkinnällä varustetun asian huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vahingon, kuoleman tai loukkaantumisen Huomio. "Huomio" merkinnällä varustetun asian huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen. Symbolien tyypit Merkitsee "Varoitus" tai "huomio" jota täytyy noudattaa.kolmion sisällä on kuvattu sen vaaran tyyppi, jota varoitus koskee. Merkitsee kiellettyä toimintaa. Ympyrän sisällä on kuvattu minkälainen toiminta on kielletty Merkitsee toimintaa, joka on suoritettava, jotta pumpulle ei aiheutettaisi vahinkoa

4 Turvallisuus osio Varoitus. Käännä virta pois Mikäli virtaa ei kytketä pois, voidaan aiheuttaa sähköisku. Aina ennen pumpun huoltoa on huolehdittava virran kytkemisestä pois päältä niin pumpuista kuin laitteiston muista osista. Sähköisku Lopeta toiminta Huomatessasi tämän merkin lopeta pumpun käyttö välittömästi. Tutki vian aiheuttaja ja käynnistä pumppu uudestaan korjattuasi vian.. Ainoastaan määriteltyihin olosuhteisiin Älä koskaan käytä pumppua muihin kuin niihin tarkoituksiin, joihin se on määritelty, jotta pumppu ei vahingoittuisi käyttöstä sovellusalueensa ulkopuolella. Ei modifiointia Älä koskaan modifioi pumppua. Saatat aiheuttaa onnettomuuden IWAKI ei vastaa onnettomuuksista, mikäli pumppua on modifioitu. Mikäli pumppua halutaan modifioida, siihen on saatava hyväksyntä IWAKIlta. Käytä suojaimia Mikäli pumppaat haitallisia tai vaarallisia kemikaaleja on onnettomuuden vaara olemassa ja voit loukkaantua vakavasti Käytä suojaimia (suojanaamari, käsineet, jne.) käsitellessäsi pumppua. Käyttöolosuhteet on oltava määritellyissä rajoissa Pumppua ei saa upottaa veteen eikä sitä saa tarpeettomasti kastella. Tällöin on olemassa sähköiskun tai oikosulun vaara. Kielto Ei modifiointia Käytä suojavälineitä Kielletty - 2 -

5 Turvallisuus osio Huomio. Ainoastaan koulutettua henkilökuntaa Pumpun käyttäjä tai työnjohtaja ei saa antaa pumppua kouluttamattoman tai vähän koulutetun henkilön käyttöön. Käyttäjällä tulee olla riittävä koulutus pumpun käyttöön. Vain määritellylle jännitteelle Älä kytke pumppua muuhun kuin tyyppikilvessä merkittyyn jännitteeseen Tämä aiheuttaa tulipalon vaaran. Vain kilvessä määriteltyä jännitettä voidaan käyttää Kielletty Kielletty Älä käytä pumppua kuivana Älä käytä pumppua kuivana (ei nestettä pumppupäässä). Lämmön muodostuminen aiheuttaa epänormaalia kulumista ja pitkään jatkuessaa vaurioittaa pumpun. Kielletty Älä asenna märkään paikkaan Mikäli jännitteiset osat joutuvat veden kanssa tekemisiin aiheutuu sähköisku. Huolehdi, että asennupaikka on asiallinen Tuuleta Mikäli ilmaan joutuu myrkyllisiä tai haitallisia kaasuja tuuleta käyttöpaikka riittävästi. Älä upotta tai suihkuta Vuoto vahingot Mahdollisiin vuotoihin tulee varautua ennakolta niin pumpun kuin muunkin laitteiston osalta. Vahingoittunut pumppu Älä käytä koskaan vahingoittunutta pumppua. Vahingoittunut pumppu voi aiheuttaa vuodon tai sähköiskun. Älä vahingoita virtakaapelia Käsittele virtakaapelia huolellisesti. Pumppu ei saa roikkua kaapelista. kaapelia ei saa kuumentaa tai taittaa terävästi. Vahingoittunut kaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Huomio Caution Kielletty Caution - 3 -

6 Turvallisuus osio Huomio. Huolehdi pumpun maadoituksesta Pumppu on varustettu maadoitetulla kaapelilla ja pistotulpalla huolehdi, että sähkökytkennät tehdään oikein muuten saattaa olla sähköiskun vaara. Sähköisku Virtakaapelin käsittely Vahingoittunut virtakaapeli saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele virtakaapelia varoen Sähköisku Noudata käyttöohjetta Vaihda pumpun kuluvat osat käyttöohjeen suositusten mukaisesti. Älä koskaan tee huolto- tai korjaustöitä, joihin ei ole ohjetta käyttöohjeessa. Käyttö- ja varastopaikan rajoitukset Älä käytä tai varastoi pumppua jatkuvasti seuraavissa paikoissa: Paikassa missä käytetään tai säilytetään palavia nesteitä. Paikkkaan missä lämpötila on on korkea (40 C tai enemmän) tai matala (0 C tai alempi). Käytetyn pumpun hävittäminen Käytetyn pumpun hävittämisessä pitää noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.(tarkempia tietoja paikalliselta ympäristöviranomaiselta tai ympäristösuojelu yrityksiltä.) Kielto - 4 -

7 1.0 Esittely 1.1 Tervetuloa Kiitos kun olet valinnut IWAKI ES sarjan solenoidipumpun. Tämä ohje käsittelee ES pumpun asennusta, käyttöä, kunnossapitoa ja vianetsintä systematiikkaa. Ole ystävällinen ja tutustu huolellisesti ohjeeseen näin varmistat pumpun moitteettoman toiminnan. 1.2 Turvallisuus ja varoitus ohjeita 1.3 Toimintaperiaate Vältä asentamasta pumppua yli 40 C tai alle 0 C lämpötilaan, myöskin suoraa auringon valoa tulee välttää. Kytke pumpusta virta pois aina kun teet pumpulle huoltoa tai kunnossapitoa. Käytä aina suojavälineitä työskennellessäsi annostelupun ympärillä Tarkempia tietoja pumpattavan kemikaalin toimittajalta Poista paine painepuolen letkusta ennen kuin aloitat pumpun kunnossapitoa. ES sarjan annostelupumppu koosttu pumppupäästä, käyttöyksiköstä ja säätimestä. Käyttöyksikkö on sähkomagneettinen solenoidi. Kun solenoidin kela vetää, akseliin kiinnitetty kalvo siirtyy eteenpäin solenoidin magneetin voimalla. Kalvo puristaa pumppupäässä olevaa nestettä ja aiheuttaa paineen nousun. Paineen nousu aukaisee painepuolen venttiilin ja neste virtaa paineletkuun. Solenoidin lakatessa vetämästä jousi palauttaa akselin ja kalvon taka-asentoon. Tämä aiheuttaa paineen alenemisen pumppupäässä aukaisten imupuolen venttiilin Ja neste virtaa imuletkusta pumppupäähän. Nämä vaiheet toistuvat siten, että vakio nestemäärä siirtyy jokaisella iskulla imupuolelta painepuolelle

8 1.0 Esittely 1.4 Määrittelyt Kapasiteetti/Paine luokittelu Max tuotto Max Yhdekoot Iskutilavuus Paine Koko (ml) (L/hr) (ml/min) MPa Letku (mm) B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 9 x φ 12 Säätöalue Suositeltava iskutiheysalue iskua minuutissa Rakenne materiaalit Pumppu Tunnus VC Pumpupää & liittimet PVC Kalvo PTFE (EPDM tukena) Venttiili Kuulat Venttiili Istukka O-Renga Tiiviste CE FKM FKM PTFE CE : Alumina Keramiikka EPDM : Ethylene propylene dieeni monomeeri PTFE : Polytetrafluoroethylene FKM : Fluoroelastmer PVC : Polyvinylchloride (translucent) Sähkö ESB-N3 230 VAC ± 10% 0.3 Amp max. 16 W. 50 Hz, 1-vaihe Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila 0 C to 40 C Suhteellinen kosteus 35% to 90% ei kondensoitumista - 6 -

9 2.0 Asennus 2.1 Pakkauksen purkaminen 2.2 Sijoittaminen Avaa pakkaus ja tarkasta, että tuotteessa ei ole vaurioita. Mikäli havaitset puutteita tai vaurioita ota yhteyttä paikalliseen edustajaan Valitse pumpun sijoituspaikaksi mahdollisimman puhdas ja kuiva paikka läheltä pistorasiaa. Varaa riittävästi tilaa asennukselle. Vältä paikkoja, joissa ympäristön lämpötila on yli 40 C tai alle 0 C, ja paikkoja, joissa pumppuun tai letkuihin kohdistuu suora auringon valo. Valuva imu (pumppu imuastian pinnan alapuolella) on suositeltavaa, mikäli pumpattava neste muodostaa kaasikuplia Natriumhypokloriitti ja vetyperoksidi ovat tyypillisiä tällaisia nesteitä. (Katso kuva 1.) Mikäli valuva imu ei ole mahdollista pumppu voidaan asentaa hyllylle imusäiliön yläpuolelle. (Katso kuva 2.) Imuastian kansi on myös sopiva paikka pumpulle (Katso kuva 3 3.) Imukorkeus ei saa kuitenkaan ylittää (1.0 m). Kuva 1 Kuva 2 Kuva3 Valuva imu Hylly asennus Säiliö asennus - 7 -

10 2.0 Asennus 2.3 Imuputkisto Imuputkiston tulee olla mahdollisimman lyhyt. Valuvan imun tapauksessa, asenna sulkuventtiili imutankin yhteeseen. Katkaise sopivan mittainen letku ja asenna se sulkuventtiilin ja imuyhteen väliin. Tapauksissa, joissa on imukorkeutta on suositeltavaa käyttää pohjaventtiiliä. Mitoita imuletku siten, että pohjaventtiili jää noin 25 mm säiliön pohjan yläpuolelle. Vältä mutkaisia letkuja koska mutkat voivat aiheuttaa ilma ongelmia. Imuletku voidaan asentaa PVC putken sisään, jolloin se pysyy suorana. 2.4 Poistoputkisto Paineletkun pituus ei ole niin kriittinen kuin imuletkun, sen tulee ulottua annostelukohteeseen. Vältä teräviä mutkia sekä teräviä kulmia, jotka saattavat aiheuttaa letkun rikkoutumisen. Asenna paineenpitoventtiili (lisävaruste) ja asenna paineputkisto venttiiliin. Huomio. Metallisia osia sisältävät venttiilit eivät sovellu klorideja sisältävien kemikaalien (kuten HCL)pumppaamiseen. Varmista kemikaalin pumpattavuus IWAKIlta. 2.5 Sähkökytkennät Kytke pumpun virtakaapeli MAADOITETTUUN pistorasiaan Älä ota syöttöä haarasta josta virta otetaan paljon tehoa vaativiin laitteisiin. Nämä saattavat aiheuttaa virtapiikkejä

11 3.0 Käyttö Älä pumppaa päin suljettua venttiiliä. Huomio. Päin suljettua venttiiliä pumppaaminen voi aíheuttaa nestevuodon tai letkurikon. Varmista että päin suljettua venttiiliä pumppaaminen ei ole mahdollista. Älä käytä pumppua kuivana. Kuivana käynyt pumppu saattaa vuotaa annostelun aikana Ohjeista käyttö siten, että pumppu täytetään ennen kuin pumppaus aloitetaan. * Pitkäaikainen kuivakäynti (enemmän kuin 30 min) aiheuttaa pumpun kuumenmista ja pumppu (pumppupää, venttiilin ohjain jne.) voi tulla epämuotoiseksi tai pumppupään kiinnitys voi löystyä, mikä voi aiheuttaa vuotoja Huolehdi että pumpun ruuvit oivat oikeassa kireydessä. Mikäli asennusruuvit löystyvät, aiheutuu nestevuotoa * Kiristä 4 kuusiokoloruuvia tiukasti ennen kuin käynnistät pumpun. (Ruuvit ovat voineet löystyä varastoinnin tai kuljetuksen aikana olosuhteista riippuen.) * Kiristysmomentti: 2.16 N m Kiristä kaikki ruuvit samaan kireyteen ristikkäin Pumpun täyttö 3.2 Tuoton säätö Asenna pumppu edellä kuvatulla tavalla. Käynnistä pumppu ja aseta iskutiheys 100%. Mikäli pumpussa on ilmausventtiili, käännä venttiiliä 1/2 kierrosta. Nesteen tulee siirtyä imuletkusta pumppupäähän. Nesteen alkaessa virrata ilmausventtiilin läpi, sulje ilmausventtiili ja säädä tuottoa iskutiheys napista. Mikäli pumpussa ei ole ilmausventtiiliä irroita letku paineenpitoventtilistä Nesteen virratessa pumppupään läpi, pysäytä pumppu ja kiristä letkuliitin paineenpitoventtiilissä.. Mikäli tuottoa tarvitaan vähemmän kuin max tuotto, säädä iskutiheyden säätimestä haluttu arvo. 3.3 Kalibrointi Mikäli tuotto halutaan tietää tarkasti. Käynnistä pumppu yhden minuutin ajaksi ja ja pumppaa mittalasista. Säädä iskutiheyden säätimestä sellainen iskutiheys, jolla haluttu tuotto saavutetaan. Toista kalibrointi niin monta kertaa, että haluttu tulos saavutetaan. Kun kalibrointi on saavutettu liitä imuletku uudestaan - 9 -

12 imuastiaan (katso kuva 4.) Kuva 4 Kalibrointi

13 4.0 Kunnossapito Huomio: Ennen kuin alat tehdä kunnosspitoa irrota virtajohto pistorasiasta ja laske paine pois painelinjasta, huuhtele pumppu pää hyvin. 4.1 Kalvon vaihto Irrota pistotulppa pistorasiasta ja imu- ja paineletku sekä ilmausyhteen letku. Irrota pumppupään ruuvit 4 mm tai 5 mm kuusiokoloavaimella Käännä kalvo irti ja poista kalvo ja sen tuki(pieni levy kalvon takana). Asenna kalvon tuki ja kalvo akselille. Käännä kalvoa myötäpäivään niin pitkään kunnes se on tiukasti kiinni akselilla. Asenna pumppupää paikoilleen ja kiristä ruuvit tasaisesti 2.16 N-m momenttiin. 4.2 Venttiilin vaihto Irrota paine- ja imuletku. Irrota imuyhteen liitin ja venttiiliasennelma (koostuu 2 x venttiilikuula, 2 x venttiili-istukka, 2 x venttiilinohjain, 1 x tiiviste & 1 x o-rengas). Asenna uusi venttiiliasennelma. Varmista, että molemmat istukat ovat samansuuntaiset. Katso Kuva 5. alla. Kiristä liitin. Painepuolen venttiili vaihdetaan vastaavasti. Kuva 5 Tiiviste Venttiilinohjain Kuula Venttiili-istukka Virtaus 4.3 Letkut 4.4 Kulutusosat Venttii asennelman suunta Tarkista letkujen kunto rispaantumat, halkeamat ja pullistumat. Tarkasta letku koko mitaltaan,hankautumat,pullistumat, ultraviolettivalon vaikutus (suora auringon valo tai elohopealamput). Jos havaitset merkkejä vaurioista vaihda koko letku heti. Letkut olisi hyvä vaihtaa 12 kk välein ennakkohuolto-ohjelman mukaan. Osa lkm. Vaihtoväli Venttiilisarja Kalvo 2 sarjaa 1 Noin 8,000 tuntia Kulutusosien kesto vaihtellee suuresti pumpattavan nesteen ja pumppausolosuhteiden mukaan. Taulukon arvot ovat puhtaalle vedelle jatkuvassa käytössä. Arvot ovat ohjeellisia

14 5.0 Vianetsintä Huomio: Ennen työskentelyä irroita virtajohto pistorasiasta Tyhjennä imu-ja paineletkut ja huuhtele pumppupää huolellisesti. Ongelma Mahdollinen syy Korjaus toimenpide Pumppu ei - Virheelinen kytkentä - Korjaa kytkentä käynnisty - Väärä jännite - Liitä oikeaan jännitteeseen - Säätöyksikkö on - Vaihda säätöyksikkö vaurioitunut Pumppu ei ime - Ilmaa imuletkussa - Muuta imuletkun kulku välttääksesi ilmalukot - Venttiilissä ei tiivistettä - Asenna tiiviste - Venttiili väärinpäin - Asenna venttiili uudelleen - Pumppupäässä ilmaa - Avaa ilmausventtiili - Imu- tai paineventtiili jumissa vieraita esineitä venttiilissä - Pura, tarkasta, puhdista - Kuula tarttunut istukkaan - Pura, tarkasta, puhdista Tuotto vaihtelee Nestevuotoja - Imu- tai paineventtiili takeltelee - Pura, tarkasta, puhdista vieraita esineitä - Pumppupäässä ilmaa - Avaa ilmausventtiili - Ylikapasiteetti - Asenna paineepitoventtiili - Kalvo vaurioitunut - Vaihda kalvo - Liitin löysä - Kiristä - Pumppupää löystynyt - Kiristä pumppupään ruuvit - Momentti: 2.16 N-m - Kalvo vaurioitunut - Vaihda kalvo - O-rengas tai tiiviste puuttuu - Asenna o-rengas tai tiiviste

15 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuvat 6.1 Mallikoodi ES B16 VC N 3 q w e r t q : Pumppusarja ES : Elektromagneettinen pumppu manuaalisella iskutiheyssäädöllä (säädettävissä jopa 360 iskuun minuutissa) w : Kapasiteetti/Paineluokat Size Max tuotto Tuotto (L/hr) (ml/min) Iskutilavuus (ml) Yhdekoko MPa Letku (mm) B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 4 x φ 6 B φ 9 x φ 12 e : Pumppupää Max. Paine Pumppupään Koodi VC Pumppupää & liittimet PVC Kalvo PTFE (kiinnitetty EPDM) Venttiili Kuula Venttiili Istukka O-RengasTiiviste CE FKM FKM PTFE r : Säätöyksikkö N: Kaikille: ES-B mallit pistotulpalla, Iskunpituus vakio. t : Jännite 3: 230 VAC, 50 Hz

16 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuva 6.2 Mitat Malli A B C D E F G H J L P&Q Letku [ mm] W ES-B11VC N-3 ES-B16VC N φ 4 x φ ES-B21VC N-3 ES-B31VC N φ 9 x φ Asennusmitat R T V Z X ES kaikki mallit

17 6.0 Mallikoodi, Mitat & Räjäytyskuvat 6.3 Räjäytyskuvat ( B-11/16/21) Malli muovimateriaalit ja ilmausventtiili A ES-B31 D B B A : Ilmausventtiili asennelma B : Venttiiliasennelma C : Käyttöyksikkö D : Säätöyksikköt C

18 Osa Kuvaus Materiaali Lkm / pumppu B11 B16 B21 B31 1 Head, 10 PVC 1 1 Head, 15 PVC 1 1 Head, 20 PVC 1 1 Head, 30 PVC 1 3 Fitting, φ 4 x φ 6 PVC 1 4 Fitting nut, φ 4 x φ 6 PVC 3 3 Fitting, φ 9 x φ 12 PVC 2 4 Fitting nut, φ 9 x φ 12 PVC 2 5 Air vent body B PVC 1 6 Lock nut PVC 1 7 Diaphragm, 10 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 15 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 20 PTFE+EPDM 1 7 Diaphragm, 30 PTFE+EPDM 1 9 Retainer, 10 PPS 1 9 Retainer, 15 PPS 1 9 Retainer, 20 PPS 1 9 Retainer, 30 PPS 1 10 Air vent body A PVC 1 11 Valve guide PVC 4 12 Valve seat,. FKM-A 4 13 Valve ball,. CE 4 14 Gasket, PTFE 2 17 O-ring, S14 FKM 2 18 Spacer:0.2,0.3,0.5,0.7mm Brass 1 19 Bolt, M4X34 SUS304 equivalent 4 19 Bolt, M4X36 SUS304 equivalent 4 23 Adjusting Screw PVC 1 25 O-ring, P4 FKM-A 1 26 O-ring, P10A FKM-A 1 27 O-ring, P7 FKM-A 1 38 Gasket EPDM 1 39 Cord Gasket E φ NBR 1 6mm 41 Cord Nut POM 1 42 Case Gasket NBR 1 43 Control unit case PPE 1 44 Control unit cover PPE 1 45 SF Gasket EPDM 1 46 SF Knob PE 1 47 Screw 4x25 SUS304 equivalent 1 48 Terminal Gasket NBR 1 53 Pump body PPG 1 52 Plug 1 55 Cap Gasket EPDM 1 56 Screw, M3x35 SUS304 equivalent

19 ( )Country codes IWAKI CO.,LTD. 6-6 Kanda-Sudacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo Japan TEL:(81) FAX: (http://www.iwakipumps.jp) Germany : IWAKI EUROPE GmbH Italy : IWAKI Italia S.R.L. Denmark : IWAKI Pumper A/S Sweden : IWAKI Sverige AB Finland : IWAKI Suomi Oy Norway : IWAKI Norge AS France : IWAKI France S.A. U.K. : IWAKI PUMPS (UK) LTD Switzerland : IWAKI (Schweiz) AG Austria : IWAKI (Austria) GmbH Holland : IWAKI Holland B.V. Spain : IWAKI Iberica Pumps,S.A. Belgium : IWAKI Belgium n.v. TEL : (49) FAX : TEL : (39) FAX : TEL : (45) FAX : TEL : (46) FAX : TEL : (358) FAX : TEL : (47) FAX : TEL : (33) FAX : TEL : (44) FAX : TEL : (41) FAX : TEL : (43) FAX : TEL : (31) FAX : TEL : (34) FAX : TEL : (32) FAX : U.S.A. : IWAKI WALCHEM Corporation Australia : IWAKI Pumps Australia Pty. Ltd. Singapore : IWAKI Singapore Pte. Ltd. Indonesia : IWAKI Singapore (Indonesia Branch) Malaysia : IWAKIm Sdn. Bhd. Taiwan : IWAKI Pumps Taiwan Co., Ltd. Thailand : IWAKI (Thailand) Co.,Ltd. Hong Kong : IWAKI Pumps Co., Ltd. China : IWAKI Pumps Co., Ltd. (Guangzhou office) China : IWAKI Pumps Co., Ltd. (Beijing office) China : IWAKI Pumps (Shanghai) Co., Ltd. Philippines : IWAKI Chemical Pumps Philippines, Inc. Korea : IWAKI Korea Co.,Ltd. TEL : (1) FAX : TEL : (61) FAX : TEL : (65) FAX : TEL : (62) FAX : TEL : (60) FAX : TEL : (886) FAX : TEL : (66) FAX : TEL : (852) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (86) FAX : TEL : (63) FAX : TEL : (82) FAX : T /07/FIN

IWAKI Annostelupumput LK-F Sarja Käyttöohje

IWAKI Annostelupumput LK-F Sarja Käyttöohje IWAKI Annostelupumput LK-F Sarja Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat tuotteen käyttöön Kiitos kun valitsit IWAKI LK-F sarjan kalvoannostelupumpun. Tämän ohjeen tarkoitus on vamistaa pumpun oikea ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

IWAKI Magneettikytkinpumppu MXM (EUR versio: Suomi) Käyttöohje. Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttöönottoa

IWAKI Magneettikytkinpumppu MXM (EUR versio: Suomi) Käyttöohje. Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttöönottoa IWAKI Magneettikytkinpumppu MXM (EUR versio: Suomi) Käyttöohje Lue tämä ohje ennen tuotteen käyttöönottoa Kiitos kun valitsit IWAKI MXM magneettikytkinpumpun. Tästä käyttöohjeesta löydät tietoja "Tärkeistä

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet Pumppumallit T25 T220 T70 T420 T120 Metal series FIN Käyttöohje Paineilmakäyttöiset kalvopumput Alumiiniset, valurautaiset ja AISI 316 happoteräksiset pumput Edition 1/2006 C:\arbetsfiler\instruktioner\tapflo\pumpar\metal

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Urea-sähkökalvopumput

Urea-sähkökalvopumput Urea-sähkökalvopumput Miksi ureaa? Moottorit tuottavat haitallisia pakokaasuja, jotka sisältävät häkää, hiilivetyjä ja typpioksideja (NOx) joita yritetään suodattaa pois katalysaattoritekniikan keinoin.

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Keskipakosäiliöpumppu. Kaasukondenssilämmityskattiloille. tehokas voidaan asentaa minne tahansa pikaliitin letkulle kestää.

Keskipakosäiliöpumppu. Kaasukondenssilämmityskattiloille. tehokas voidaan asentaa minne tahansa pikaliitin letkulle kestää. Si-82 Keskipakosäiliöpumppu Kaasukondenssilämmityskattiloille ERITTÄIN KESTÄVÄ Kaasulauhdevaraajille Lattialla seisovat ilmastointilaitteet Useita kasetteja Putkiin kytkettävät laitteet kylmä ja pakastekalusteet

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Annostuspumppusarja G TM M

Annostuspumppusarja G TM M Annostuspumppusarja G M M Virtausmäärä jopa 500 l/h Paine jopa 12 bar Mekaanisesti toimiva kalvo Säädettävä epäkeskotoimiosa Useampia samanlaisia tai erilaisia pumppuja yhdistettävissä ärkeimmät tekniset

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08

SJK & SJKK PEM130FIN 02/08 PEM130FIN 02/08 1/8 Asennusohje PEM130FIN 02/08 1 kv JATKOSPAKKAUKSET 4-JOHDINKAAPELEILLE SEKÄ 4 VASTAAN 3+1 -JOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM130FIN 02/08 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

IWAKI Magneettikytkinpumppu MDM Sarja (ISO Versio) Asennus ja käyttöohje

IWAKI Magneettikytkinpumppu MDM Sarja (ISO Versio) Asennus ja käyttöohje IWAKI Magneettikytkinpumppu MDM Sarja (ISO Versio) Asennus ja käyttöohje Lue tämä ohje ennen laitteen käyttöönottoa Kiitämme sinua valittuasi IWAKI MDM magneettikytkinpumpun. Tämä käyttöohje, joka on jaettu

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

OptiFlo. Paineilmatoimiset kalvopumput

OptiFlo. Paineilmatoimiset kalvopumput OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput Tasainen virtaus Johnson Pump on ratkaissut paineilmatoimisille kalvopumpuille ominaiset ongelmat. Kuinka? Vallankumouksellisella uudella teknologialla, jonka olemme

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita.

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita. SISÄLLYSLUETTELO Asennusohje - F17926010601 1 / TURVALLISUUSOHJEET Tärkeät varoitukset 2 2 / ASTIANPESUKONEEN ASENNUS Vapaasti sijoitettavat laitteet 3 Kalusteisiin upotettavat laitteet 3 Keittotason alle

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot