WWW sisällönhallintajärjestelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WWW sisällönhallintajärjestelmät"

Transkriptio

1 Jaakko Nurmi ja Henri Kajova WWW sisällönhallintajärjestelmät Linux järjestelmät Tietoverkkotekniikka Maaliskuu 2015

2 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. WWW sisällönhallintajärjestelmä 3. HTTP palvelinohjelmisto 4. Työn alustavat toimenpiteet 5. SQL palvelimen käyttöönotto ja tietokantojen luonti 6. Joomla! 7. Joomlan asennus 8. Moodle 9. Moodlen asennus 10.Drupal 11.Drupal asennus 12.Wordpress 13.Wordpress asennus 14.Ongelmat

3 1. Johdanto Seminaarityön tarkoituksena oli tutustua GNU/Linux järjestelmille saatavilla oleviin sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS). Tarkastelussa olivat neljä suosittua sisällönhallintajärjestelmää: Joomla, Wordpress, Drupal ja Moodle. Kaikki neljä perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja ovat ladattavissa sekä käytettävissä ilmaiseksi. Ne ovat GNU General Public License lisenssin alaisia.

4 2. WWW sisällönhallintajärjestelmä WWW sisällönhallintajärjestelmät ovat ohjelmistoja joilla pyritään luomaan ympäristö, jossa kaikkea sisältöä voidaan hallita helposti yhdellä rajapinnalla. Yleensä niitä käytettäessä tarvitaan korkeintaan hyvin perus HTML muotoilua, jos juuri ollenkaan. Usein saatavilla on erilaisia käyttäjäyhteisön luomia teemoja, joten käyttäjä voi helposti löytää tyylisensä ulkoasun. Tarkoituksena on siis luoda käyttäjäystävällinen tapa luoda sisältöä verkkoon. Kuva: Wordpress hallintasivun perusnäkymä

5 3. HTTP palvelinohjelmisto Web palvelimet prosessoivat tietoa HTTP protokollan (Hypertext Transfer Protocol) avulla. Isäntä pyytää HTTP protokollan avulla sisältöä web palvelimelta, joka vastaa isännälle lähettämällä pyydetyn sisällön. HTTP protokolla käyttää oletuksena porttia 80 viestimiseen. Web palvelimet pystyvät kartoittamaan tiedostoja palvelimen juuresta löytyvästä, palvelimelle määritetystä, hakemistosta. Esimerkiksi isäntä pyytää tiedostoa Apache palvelimelta; palvelin osaa lukea tiedoston hakemistosta /home/www/sivusto/sivu.html. Suosituimpia web pavelimia ovat Apache, Microsoft IIS sekä Nginx.

6 4. Työn alustavat toimenpiteet WWW sisällönhallintajärjestelmät vaativat toimiakseen jonkin HTTP palvelin ohjelmiston, esimerkiksi Apache (httpd) tai nginx. Apachessa nämä kyseiset järjestelmät asentuvat ja toimivat käytännössä suoraan, kunhan vain kaikki riippuvuudet on asennettu. Nginx HTTP palvelinohjelmisto on oletuksena paljon tietoturvallisempi vaihtoehto, estäen automaattiset indexoinnit ja tietynlaisia scriptejä. Apachen juurihakemisto löytyy hakemistosta: / var/www/html ja nginx:n hakemistosta: /usr/share/nginx/html. Fedora 21 Server käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen asennettiin HTTP palvelinohjelmisto nimeltä Nginx. Tämän asentaminen onnistui samalla tavalla, kuin muidenkin Fedora ohjelmistojen asennus, eli komennolla yum install [paketin nimi]. Koska WWW sisällönhallinta järjestelmät toimivat php:n avulla ja käyttävät SQL tietokantaa. SQL palvelimena käytetiin MariaDB ohjelmistoa, joka haarautettu MySQL projektista ja on käytännössä sama. Kuva: Nginx palvelin asentuu.

7 Jotta pystyttiin käyttämään php:ta nginx:ssä, asennettiin php fpm ja fastcgi paketit järjestelmään. Tämän jälkeen lisättiin nginx.conf tiedostoon, joka sijaitsi hakemistossa /etc/nginx, seuraavanlainen asetus, jolla nginx osaa suorittaa php tiedostoja oikein. Kuva: nginx.conf auki GNU/Nano tekstieditorissa ja lisätty asetus korostettuna Asennettiin myös FTP palvelin, koska monet näistä WWW sisällönhallintajärjestelmistä tarvitsevat sitä toimintaansa. Käytimme vstftp nimistä FTP palvelinohjelmistoa. Jonka saimme asennettua komennolla: yum install vsftpd. WWW sisällönhallintajärjestelmät vaativat myös paljon muita paketteja toimiakseen. Niistä kerrotaan erikseen seuraavissa kappaleissa.

8 5. SQL palvelimen käyttöönotto ja tietokantojen luonti WWW sisällönhallintajärjestelmät ovat vahvasti riippuvaisia jostakin tietokantaohjelmistosta. Käytettiin MariaDB (MySQL) tietokantaa. Suoritimme mysql_secure_installation komentoa saadaksemme ns. turvalliset asetustiedostot. Tämän asennuksen aikana asentajalta kysytään pääkäyttäjänsalasanoja ja muita vastaavia tietoja. Tämän nopeahkon toimenpiteen jälkeen SQL tietokanta oli toiminta kunnossa. SQL tietokantaan päästiin käsiksi komennolla mysql u root p. Tämän jälkeen SQL palvelin kysyi salasanaa, jonka määritimme asennus vaiheessa. Kuva: MariaDB komentorivikäyttöliittymä, jossa on tietokannat listattuna. Olemassa olevat tietokannat pystyi näkemään komennolla: show databases;. Tietokantojen luonti onnistui komennolla create database [tietokannanimi];. On erityisen tärkeää muistaa laittaa tuo ; merkki komennon jälkeen, koska muuten käsky ei mene perille. Tietokantojen poisto taas onnistui komennolla drop database [tietokannan nimi];.

9 Loimme kaikille neljälle WWW sisällönhallintajärjestelmille omat tietokantansa: joomla, drupal, moodle, wordpress. Kuva: Tietokannat lisätty Tämän jälkeen katsottiin vielä show databases; käskyllä, että tietokannat olivat varmasti ilmestyneet.

10 6. Joomla! WWW sisällönhallintajärjestelmistä tunnetuin lienee Joomla!, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Joomlan avulla on helppo tehdä monipuolisia ja ammattimaisia verkkosivuja ilman suurempaa tietämystä HTML tai muistakaan kielistä. Joomla on hyvin monipuolinen työkalu tehdä verkkosivuja ja siihen saa lukemattomia määriä erilaisia lisäosia, joilla voidaan laajentaa toiminnallisuuksia ja tuoda uusia ominaisuuksia. Myös on lukuisia määriä erilaisia tyylipohjia saatavilla, maksullisia sekä ilmaisia. Monesti kumminkin sivustot käyttävät itse muokaamaansa tyylipohjaa, jostain oletuksena mukana tulleesta tyylipohjasta. Näiden muokkaaminen tai luonti kumminkin vaatii jo osaamista CSS kuvauskielestä ja HTML:stä. Joomla! WWW sisällönhallintajärjestelmää käyttävät monet erilaiset yritykset kuten Medi IT, Granula ja ICT LABIN omat verkkosivut. Sitä voi joka tapauksessa käyttää myös muut käyttäjät, ja se onkin hyvin yleinen etenkin yksityisten käytössä.

11 7. Joomlan asennus Joomlan uusimman version voi ladata pakattuna sen kotisivuilta. Apache palvelinohjelmistoa käytettäessä /var/www/html/ hakemistoon luotiin mkdir komennolla hakemisto joomla, jonka alle tiedostot purettiin. Hakemistoille annettiin oikeudet komennolla chmod R 755 /var/www/html/joomla.tämän jälkeen Joomlan asennustyökalu löytyi selaimen palvelimen osoitteesta esimerkiksi Kuva: Joomlan asennusnäkymän ensimmäinen sivu täydennettynä. Asennus alkoi täydentämällä sivuston perustiedot, kuten sivuston nimi ja kuvaus. Sen lisäksi ylläpitäjälle luotiin tunnukset.

12 Kuva: Asennuksen Database näkymä. Seuraavalla sivulla täydennettiin tietokanta asetukset. Valittiin Database Type > MySQLi. Määritettiin MySQL tietokannan käyttäjätunnukset sekä Joomlalle luotu tietokanta. Kuva: FTP asetusten määritysnäkymä.

13 Seuraavaksi määriteltiin aikaisemmin luotu FTP palvelin. Täydennettiin FTP palvelimen käyttäjätunnukset sekä sen IP osoite ja portti. Vaihtoehtoisesti FTP:n osoite voidaan yrittää määrittää automaattisesti Autofind FTP Path napin avulla. Määritysten jälkeen päästiin yhteenvetosivulle, josta voidaan tarkistaa määritetyt asetukset ja mahdolliset puutteet. Kuva: Yhteenvetosivun tarkistusnäkymä. Joomlan configuration.php tiedosto ei välttämättä ole kirjoitettavissa oikeuksien puutteen takia, mutta sen voi luoda itse asennuksen jälkeen /var/www/html/joomla hakemistoon. Asennustyökalu antaa tiedoston sisällön automaattisesti kopioitavaksi, mikäli ei pysty kirjoittamaan sitä itse.

14 Kuva: Varoitus ettei configuration.php tiedosto ole kirjoitettavissa ja siihen kuuluva sisältö kopioitavissa. Koska asennus tapahtui eri tietokoneelta käsin, kopioitiin configuration.php aikaisemmin luodulle FTP palvelimelle. Yhteys palvelimeen otettiin Nautiluksella kirjoittamalla FTP palvelimen osoite osoitepalkkiin. Kuva: Yhteys FTP palvelimelle. Palvelimella configuration.php tiedoston kopiointi tapahtui cp komennolla. Tämän jälkeen annetaan tiedostolle oikeudet chmod 755 configuration.php komennolla. Kuva: Kopioidaan configuration.php ftp palvelimelta.

15 Kuva: Oikeuksia annetaan. Kuva: Ilmoitus siitä että Joomla! on asentunut oikein. Asennuksen jälkeen asennustiedostot piti, koska asennustyökalu ei pysty poistamaan niitä oikeuksien puutten takia. Asennustiedostot sijaitsivat /var/www/html/joomla/installation hakemistossa. Ne voitiin poistaa komentoriviltä komennolla rm rf /var/www/html/joomla/installation. Kuva: Asennustiedostot poistetaan.

16 Kuva: Joomla!n ohjauspaneeli Joomlan sisältöä luodaan käyttäen Joomlassa olevaan ohjauspaneeli näkymää. System valikosta löytyy kaikkia yleisiä järjestelmään liittyviä asetuksia ja tietoja järjestelmästä. Users valikosta voidaan luoda uusia käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä määritellä niille erilaisia oikeuksia mitä ne saa tehdä. Menus valikosta voimme luoda erilaisia valikoita tai alivalikoita, joita sivulla näkyy. Myös valikoiden sijainteja voi vaihdella riippuen aina tyylipohjan määreistä. Joissain tyylipohjissa on enemmin ns. positioita kuin toisissa. Extension valikosta voidaan lisätä uusia lisäosia Joomlaan, mitä on reilusti saatavissa eripuolilta internettiä ja Joomlan omasta lisäosa kaupasta. Samasta valikosta voidaan myös valita tyylipohja ja ladata uusia tyylipohjia järjestelmään. Monesti on kumminkin järkevään käyttää mukana tulleita tyylipohjia ja muokata niitä haluamakseen, koska joomlan päivittyessä, saattaa jotkin kolmannen osapuolen lisäosat lakata toimimasta. Samaisesta valikosta löytyy vielä ns. plugin manager. Pluginit ovat pieniä palikoita, joita voi siirrellä eri puolille sivustoa riippuen aina siitä, mihin tyylipohja antaa myötä.

17 Kuva: Joomlan artikkelin luontityökalu Content valikosta pystytään luomaan erilaisia sisältöjä kuten artikkeleita tai muuta mediaa. Artikkelin luontityökalu muistuttaa paljon jotain normaalia tekstinkäsittely ohjelmaa, mutta on ominaisuuksiltaan paljon suppeampi. Publishing valikosta voi määritellä, että milloin artikkeli julkaistaan ja muita julkaisuun liittyviä parametrejä. Images and Links valikosta voidaan lisäillä linkkejä ja kuvia. Options valikosta voidaan määritellä, että mitä kaikkea siinä artikkelissa näkyy mm. julkaisuajankohdan ja edit painikkeen näkyvyyttä artikkelin vieressä. Permissions kohdassa voi määritellä erilaisia lupia tai oikeuksia eri käyttäjille tai ryhmille. Esimerkiksi artikkelin poisto oikeus.

18 Kuva: Uusi Joomla! asennus, jossa ei ole vielä mitään sisältöä. Kuva: Joomla sivu, johon on tehty sisältöä

19 8. Moodle Moodle eli Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment" on ilmainen verkkopohjainen oppimisympäristö, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Moodle on itsessään jo hyvin laaja kokonaisuus, mutta siihen voidaan ladata monenlaisia moduuleita ja täten laajentaa toimintaa. Lisäksi erilaisia ulkoasuja on saatavissa netistä runsain määrin, joiden avulla Moodle sivustosta saa mieleisen. Moodlessa voi helposti rakennella erilaisia kursseja tai kurssi kokonaisuuksia. Niihen voi liittyä vapaasti tai erikseen luodulla ns. kurssiavaimella. Moodlea käyttää esimerkiksi monet oppilaitokset kuten KyAMK ja monet virtuaaliset oppilaitokset. Moodlen avulla on helppo jakaa tiedotteita, tehtäviä ja tehtävän palautuksia opettajien ja oppilaiden välillä. Tilastojen mukaan toukokuussa 2011 Moodlea käytti yli sivustoa, joissa on yli 42 miljoonaa käyttäjää ja yli 4 miljoonaa kurssia.

20 9. Moodlen asennus Uusimman Moodlen version voi ladata pakattuna sen verkkosivuilta. Nginx palvelinohjelmistoa käytettäessä asennustiedostot purettiin Moodlelle mkdir komennolla luotuun hakemistoon /usr/share/nginx/html/moodle. Hakemistolle annettiin rekursiivisesti oikeudet chmod R 755 /usr/share/nginx/html/moodle komennolla. Tämän jälkeen Moodlen asennustyökalu löytyi selaimella palvelimen osoitteesta esimerkiksi Kuva: Moodlen asennustyökalun ensimmäinen näkymä. Asennuskieleksi voi valita suomenkielen, mutta suositeltavaa on tehdä asennus englanninkielellä, koska asennusohjelman suomennos on hyvin epämääräinen. Seuraavaksi määriteltiin Moodlen hakemistot. Moodlelle jouduttiin luomaan datahakemisto: esimerkiksi /usr/share/nginx/moodledata. On suositeltavaa laittaa datahakemisto paikkaan johon ei pääse selaimella käsiksi. Hakemistolle on myös hyvä laittaa oikeudet chmod komennolla.

21 Kuva: Määritellään Moodlen hakemistot. Tämän jälkeen valittiin mitä tietokantajärjestelmää käytetään. Tässä tapauksessa käytössä on MariaDB. Kuva: Tietokantajärjestelmän valinta. Sitten määriteltiin aikaisemmin luodun tietokannan asetukset. Syötettiin tietokannan nimi ja käyttäjätunnukset. Muita asetuksia ei tarvittu.

22 Kuva: Syötetään tietokannan asetukset. Sen jälkeen asennusohjelma testasi asetukset. Ohjelma ilmoittaa mikäli config.php tiedosto pitää luoda itse, koska asennusohjelmalla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän luomiseen. Tiedosto luotiin manuaalisesti /usr/share/nginx/moodle/ hakemistoon. Kuva: config.php tiedoston sisältö kopioitavissa. Sitten asennusohjelma tarkisti onko tarvittavat määritykset tehty. Mikäli puutteita on ne tulee korjata ja jos asennusohjelma niin suosittelee.

23 Kuva: Määritysten tarkistuslista. Asennus viimeisteltiin antamalla pääkäyttäjän eli ylläpitäjän tiedot sekä Moodle palvelun tärkeimmät tiedot. Täydennettävät tiedot olivat hyvin yksiselitteisiä. On mahdollista, että tyylitiedostot eivät lataudu kunnolla tässä vaiheessa, jonkin ongelman vuoksi. Kuva: Pääkäyttäjän tietojen täydennys.

24 Kuva: Täydennetään palvelun tiedot Tietojen täydennyksen jälkeen asennus oli valmis ja edettiin juuri asennetun Moodle palvelun etusivulle. Kuva: Moodlen etusivu, jossa ei vielä ole kursseja.

25 10. Drupal Drupal on myös WWW sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään verkkosivujen tekemiseen, mutta myös blogeihin. Drupal perustuu myös avoimeen lähdekoodiin, eli se on kaikkien ladattavissa ja hyödynnettävissä. Drupal on erittäin monipuolinen työkalu normaalien sivustojen ja blogien luontiin ja se on helposti laajennettavissa lisäosilla, joita on yli kappaletta. Näillä laajennuksillla voidaan mm. luoda erilaisia verkkokauppoja, kuvagallerioita työnhallintaa ja projektin hallintaan. Drupal eroaa muista WWW sisällönhallinta järjestelmistä siten, että sitä ei ole rakennettu sen yleisen toimintaperiaatteen ympärille. Drupal käsittelee kaikkea tietoja ns. solmuina, joilla on tiettyjä parametreja esim. sisältö ja otsikko. Ylläpitäjä voi määrittää sisältötyyppejä esim tuotesivuiksi tai verkkokaupoiksi, joissa voi olla esimerkiksi parametrinä hinta. Drupalin ehdottomasti parhaisiin etuihin verrattuna muihin WWW sisällöhallintajärjestelmiin on skaalautuvuus ja modulaarisuus, nopeasti kehittyvät ominaisuudet ja tietoturvallisuus. Drupalia käyttää mm. Yleisradio joillain sivuilla ja Valkoisen Talon kotisivut on tehty Drupalilla.

26 Kuva: Drupalin ylläpitonäkymä. Drupalia hallitaan kirjautumalla sisään ja saadaan yläpalkkiin näkymä, josta voidaan valita haluttuja asioita. Dashboardissa voidaan määrittää työkaluja, joilla seurata mitä sivustolla tapahtuu, esimerkiksi uusimmat sivut ja uusimmat kommentit. Kuva: Dashboard näkymä. Content valikosta voidaan hallita sivuston sisältöä. On mahdollista luoda artikkeleita, jotka on tarkoitettu ajankohtaiselle sisällölle, kuten blogikirjoitukset ja uutiset. On myös mahdollista luoda sivuja staattiselle sisällölle.

27 Sivueditorissa voidaan määrittää kuinka laajaa HTML muotoilua tahdotaan käyttää. Editorissa lukee filtered modessa muutamia perus HTML tageja, joita voidaan käyttää muotoiluun, joten kummempaa tietoutta HTML kielestä ei tarvita. Kuva: Sivun muokkausta näkymä. Structure valikosta voidaan määrittää sivulle lisää palikoita joihin laittaa sisältöä. Määritellään valikosta valiten vain mihin kohtaa uusi palikka tahdotaan, ja lisätään haluttu sisältö. Sieltä voi myös määrittää uusia valikoita joilla navigoida sivulla. Appearance valikosta voidaan määrittää sivustolle haluttu teema ja asentaa uusia internetistä ladattuja teemoja. People valikosta voidaan määrittää käyttäjiä ja heidän oikeuksiaan sivustolla.

28 Kuva: People valikon perusnäkymä. Modules valikosta voidaan valita ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä moduuleja. Esimerkki moduuleja ovat sivustoa tilastoiva moduuli tai keskustelupalsta moduuli. Lisää moduuleja voi ladata internetistä. Kuva: Moduulien valintanäkymä. Configuration valikosta voidaan hallita lähes kaikkia tarpeellisia Drupal järjestelmän asetuksia. Reports valikosta löytyvät raportteja sivuston ja Drupal järjestelmän toiminnasta.

29 11. Drupal asennus Drupalin uusimman version voi ladata sen verkkosivuilta pakattuna. Drupal WWW sisällönhallinnan asennustiedot purettiin Drupalille luotuun hakemistoon /usr/share/nginx/html/drupal. Hakemistolle annettiin oikeudet chmod 755 R /usr/share/nginx/html/drupal komennolla. Tämän jälkeen Drupalin asennusohjelma löytyi selaimella esimerkiksi osoitteesta Asennuskielenä käytettiin englantia. Kuva: Drupalin asennusohjelman aloitus. Valittiin standard asennus minimal asennuksen sijaan. Minimaalinen asennus on kokeneita käyttäjiä varten. Asennusohjelma huomautti sites/default/files hakemiston olevan kirjoituskelvoton. Kyseiselle hakemistolle annettiin oikeuksia chmod komennolla. Hakemistoon./sites/default/ piti luoda tiedostot settings.php ja services.yml. Tiedostot luotiin touch komennolla. Laitettiin tiedostoille oikeuksia chmod komennolla. Seuraavaksi määritettiin tietokanta asetukset aikaisemmin luodulle tietokannalle. Valittiin tietokantatyypiksi MySQL, MariaDB,..., koska käytössä oli MariaDB. Tämän jälkeen asennus alkoi.

30 Kuva: Tietokanta asetusten määritys. Kuva: Drupal asentuu. Asennuksen jälkeen määriteltiin sivuston perustiedot, kuten sivuston nimi ja ylläpitäjän käyttäjätunnus. Poistettiin kirjoitusoikeudet. /sites/default hakemistolta ja settings.php tiedostolta chmod komennolla. Tämän jälkeen asennus oli valmis.

31 Kuva: Sivuston perustietojen täydennys. Kuva: Näkymä asennuksen jälkeen.

32 12. Wordpress Wordpress on WWW sisällönhallintajärjestelmä. Wordpress, joka tunnetaan myös lyhenteellä WP, on ensisijaisesti ja alunperin tarkoitettu ainoastaan blogien luontiin tarkoitettu työkalu. WP on myös avoimeen lähdekoodiin perustuva, joka on kirjoitettu käyttäen PHP ohjelmointikieltä ja käyttää MySQL tietokantaa runkonaan. Wordpressiä käytetään nykyisin paljon myös normaaleilla verkkosivuilla, eikä pelkästään blogeissa. Wordpress on hyvin yksinkertainen ja selkeä käyttää. Sitä käyttää 23 prosenttia maailman 10:stä miljoonasta verkkosivusta, joten se on näin ollen maailman suosituin WWW sisällönhallintajärjestelmä. Wordpressiä alettiin kehittämään vuonna 2003 Matt Mullenweg:n toimesta. Ajan mittaan vuonna 2005 versioiden 1.5 ja 2.0 myötä kehityssuunta vaihtui enemmän sisällönhallintajärjestelmän suuntaan, kuin pelkästää blogien tekoon. Wordpressin ominaisuuksiin lukeutuu, staattiset sivut, käyttäjäryhmät, kävijöiden eso IP osoitteiden mukaan. Siinä on myös tuki erilaisille avainsanoille ja se on erittäin hakukoneystävällinen. Wordpress ei kestänyt IP osoitteiden jatkuvaa vaihtelua, kuten nämä muut sisällönhallintajärjestelmät. Joten se ei ollut mitenkään erityisen helposti siirrettävissä oleva järjestelmä, tästä ongelmasta tarkemmin kappaleessa ongelmat.

33 Wordpressin hallinta tapahtuu sen dashboard sivulta, johon päästään kirjautumalla url/wp login.php sivulta ylläpitäjänä tai muuna käyttäjänä. Palveluun voidaan luoda useampia käyttäjiä, joille voidaan määrittää eri laajuisia oikeuksia. Dashboardin updates välilehdestä voidaan helposti päivittää Wordpress palvelu, teemoja tai lisäosia sekä voidaan asentaa Wordpress palvelu kokonaan uudestaan. Kuva: Wordpressin dashboard. Kuva: Updates välilehti. Posts välilehdestä voidaan hallita lähetettyjä postituksia ja lisätä uusia. Postitukset voidaan jakaa eri kategorioihin, ja niihin voidaan lisätä hakua helpottavia tägejä. Ne tulevat näkyviin etusivulle, uusin on ensimmäisenä.

34 Postituksia voidaan kirjoittaa helpon editorin avulla tai voidaan käyttää HTML tägejä muotoiluun. Media välilehdestä voidaan hallita kuvia, videoita ja ääntä. Niitä voidaan poistaa ja lisätä sekä niiden tietoja, kuten kuvausta ja urlia, voidaan muokata. Pages välilehdestä voidaan lisätä sivuja, jotka näkyvät erillään etusivun Menu kohdassa. Tälläiset sivut ovat tarkoitettu pysyvälle ajasta riippumattomalle sisällölle. Comments välilehdestä voidaan tarkastella uusimpia kommentteja ja hallita niitä. Appearance välilehdestä löytyy kaikki ulkoasuun liittyvät asetukset. Sieltä voidaan lisätä uusia teemoja ja personalisoida ulkoasua oman maun mukaan. Esimerkiksi voidaan lisätä taustakuvia ja vaihtaa värejä. Mahdollista on myös käyttää CSS editoria, mikäli CSS kieli on tuttu. Plugins välilehdestä voidaan asentaa ja hallita lisäosia. Esimerkiksi voidaan asentaa lisäosa, joka tarkistaa kommentteja tyypillisten roskapostien varalta. Settings välilehdestä voidaan määrittää uudelleen palvelun perusasetuksia. 13. Wordpress asennus Wordpressin asennus aloitettiin lataamalla Wordpressin uusin versio pakattuna sen kotisivuilta. Purettiin tiedostot Wordpressille mkdir komennolla luotuun hakemistoon /usr/share/nginx/html/wordpress. Annettiin hakemistolle oikeudet komennolla chmod 755 R /usr/share/nginx/html/wordpress. Tämän jälkeen Wordpressin asennusohjelma löytyi selaimella esimerkiksi osoitteesta

35 Kuva: Wordpressin asennusohjelman aloitussivu. Seuraavana täydennettiin aiemmin Wordpressille luodun tietokannan asetukset. Kuva: Tietokannan asetukset. Wordpressin asennusohjelma ei voinut kirjoittaa wp config.php tiedostoa itse, joten se luotiin komennolla nano

36 /usr/share/nginx/html/wordpress/wp config.php, ja sinne liitettiin asennusohjelman antama sisältö. Kuva: Vaadittavan wp config.php tiedoston sisältö. Tämän jälkeen Wordpress asentuu ja asennuksen jälkeen täydennetään sivuston perustiedot ja luodaan ylläpitäjälle käyttäjätunnukset.

37 Kuva: Perustietojen täydennys. Määritysten jälkeen voidaan kirjautua juuri luotuun Wordpress palveluun. Kuva: Kirjaudutaan Wordpress palveluun.

38 14. Ongelmat Työtä tehdessämme kohtasimme monenlaisia ongelmia, joista pienimmät korjaantui itsestään. Mitään erityisen suuria ongelmia ei ollut, mutta alla kirjoitettu niistä suurimmista ongelmista. Käytimme aluksi nginx:ä, jolla kaikki vaikutti toimivan hyvin, mutta huomasimme myöhemmin suuria ongelmia johtuen nginx:n oletuksena olevista tietoturva asetuksista. Yksi ongelmista oli esimerkiksi, se että Joomlassa ei toiminut linkit ollenkaan. Sen enempää nginx:än konfiguroitiin perehtymättä, vaihdoimme Apacheen, jolla kaikki toimi suoraan oikein. Tämän vuoksi loimme ns. Soft linkit nginx:n juurihakemistoon apachen juurihakemistosta, ettemme joutuneet asentamaat kaikkia 4:ää WWW sisällönhallinta järjestelmään uusiksi. Moodlen kanssa oli jostain syystä semmoinen ongelma, että ei CSS tyylitiedostot latautuneet, jolloin moodle näytti kohtalaisen epämiellyttävältä käyttää. Tämä saatiin korjattua Moodlen asetuksista valikosta: Home > Site Administration > Server > HTTP ja ottamalla pois käytöstä Use slash arguments. Kuva: Moodlen Use slash arguments asetus.

39 Palvelimen IP osoitteen vaihtuessa Moodle ja Wordpress järjestelmät eivät toimineet ilman erityistoimenpiteitä. Tämä johtui siitä, että näiden järjestelmien konfiguraatiot oli määritelty toimimaan aina vain tietyltä palvelimelta. Moodlessa tämän onnistui helposti Moodlen config.php tiedostosta muuttamalla wwwroot kohdan tiedot oikeaksi. $CFG >wwwroot = ' '; Wordpressissä ongelman sai korjattua lisäämällä seuraavat tiedot wp login.php tiedoston alkuun. //update_option('siteurl', 'http:// /wordpress' ); //update_option('home', 'http:// /wordpress' ); Wordpressin kanssa havaittiin myös ongelma palvelimen IP osoitteen vaihtuessa, että kaikki linkkien URL:ssä olevat vanhat IP osoitteen jäivät päivittymättä. Tämä johti siihen, että yksikään palvelimelle ladattu kuva ei enää näkynyt luoduissa viesteissä, mutta näkyivät kumminkin uusissa postauksissa. Tähän emme löytäneet mitään toimivaa automaattista korjausta, vaan kaikki jokaisen kuvan kohdalla piti muuttaa URL:n rakennetta käsin, jossa alun perin luki: muuttaa muotoon: /wordpress/?attachment_id=43#main

40 Wordpressin kanssa oli myös ongelmana, että siihen ei voinut lisätä mitään lisäosia siihen käyttöliittymän kautta, koska se vaati FTP yhteyttä, ja se oli oletuksena estettynä palvelimessamme, eikä sille sille koettu mitään tarpeellista käyttöä. Teema saatiin kuitenkin asennettua palvelimelta käsin purkamalla [teema].zip.

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Markus Autio WWW-sisällönhallintajärjestelmät Linux-järjestelmät. Lukukausi: Kevät 2014

Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Markus Autio WWW-sisällönhallintajärjestelmät Linux-järjestelmät. Lukukausi: Kevät 2014 Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka Markus Autio WWW-sisällönhallintajärjestelmät 206101312 Linux-järjestelmät Lukukausi: Kevät 2014 Markus Autio_TI12_TiVe Työ valmistui: 24.4.2014 Selostus palautettu:

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Webpalvelin muistitikulle - Ohje

Webpalvelin muistitikulle - Ohje - Ohje Jari Sarja jari.sarja @ 2017 Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Miksi asennus muistitikulle?... 3 2 Webpalvelimen asennus... 4 3 Käyttöliittymä...

Lisätiedot

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta?

3.11.2010. Web-sisällönhallintajärjestelmät. Sisältö. Mitä on web-sisällönhallinta? Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän valitseminen ja käyttöönotto Wordpress Joomla! Drupal Yhteenveto

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

Web-sisällönhallintajärjestelmät

Web-sisällönhallintajärjestelmät Web-sisällönhallintajärjestelmät Sisältö Mitä on web-sisällönhallinta? Tausta ja tavoitteet Käytännön prosessi Web-sisällönhallintajärjestelmät Yleisesti Keskeiset ominaisuudet Sisällönhallintajärjestelmän

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

2 Asennuksen poistaminen... 6 2.1 Uninstall.sh...6 2.2 Esiasetukset...6 2.3 Sivuston poisto...6. 3 Mush... 7 3.1 Mush.sh...7 3.2 Komennot...

2 Asennuksen poistaminen... 6 2.1 Uninstall.sh...6 2.2 Esiasetukset...6 2.3 Sivuston poisto...6. 3 Mush... 7 3.1 Mush.sh...7 3.2 Komennot... ylläpitotyökalut Sisällysluettelo 1 Asennus-skripti... 3 1.1 Asennus.sh...3 1.2 Esiasetukset...3 1.3 Asennuksen aloitus...4 1.4 Taulujen siirto...4 1.5 Kansioiden luominen...4 1.6 Settings.php...5 1.7

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Ohjelman käyttöön ei sisälly muita kuluja kuin ohjelman lisenssimaksu ja mahdolliset webbipalvelusi käyttömaksut.

Ohjelman käyttöön ei sisälly muita kuluja kuin ohjelman lisenssimaksu ja mahdolliset webbipalvelusi käyttömaksut. Kotisivu ohje Kotisivu - ohjelmisto on webbipohjainen kotisivujen julkaisujärjestelmä jossa käyttäjä ei tarvitse erityistaitoja kyetäkseen julkaisemaan webbisivuja. Jos osaat käyttää Microsoft Word tekstinkäsittelyohjelmaa,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Tietoverkkotekniikka. WWW-sisällönhallintaohjelmistot Jasperi Lavonen ja Matti Mässeli

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Tietoverkkotekniikka. WWW-sisällönhallintaohjelmistot Jasperi Lavonen ja Matti Mässeli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Tietoverkkotekniikka WWW-sisällönhallintaohjelmistot Jasperi Lavonen ja Matti Mässeli Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Apache... 3 2.1 Asennusohjeet Apachelle ja muille

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

WordPress Multisiten varmuuskopiointi

WordPress Multisiten varmuuskopiointi WordPress Multisiten varmuuskopiointi Työympäristö Koulun labra kone: Tietokone: HP Compaq 8200 Elite CMT PC (XL508AV) Tunnus: 1K015 PC 21 Xubuntu 13.04 LiveUSB Alkutilanne Lähdin liikkeelle siitä, että

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Kristopher Vuorela UBUNTUN ASENNUS JA ALKEET 206101312 Linux järjestelmät Lukukausi: Kevät 2015 Työ valmistui: 15.04.2015

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla. 1 Odoo ohjelman demokäyttöön riittää, että asentaa ohjelmiston, ja tietokannan. Jos päättää ottaa ohjelmiston tuotannolliseen käyttöön, on päivitettävä myös XML raporttipohjat, sekä syötettävä yrityksen

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Julkaisujärjestelmän peruskäyttö. Pikaohje

Julkaisujärjestelmän peruskäyttö. Pikaohje Julkaisujärjestelmän peruskäyttö Pikaohje DotNetNuke-julkaisujärjestelmä etaika Oy:n tuottamat palvelut perustuvat DotNetNuke-julkaisujärjestelmään (ks. tarkemmin www.dotnetnuke.com). Se on laaja, järeän

Lisätiedot

WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI

WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI Mikä on sinun unelmasi? Kuka sinä olet? Mitä haluat tehdä? Blogin, kotisivun tai jotain muuta? Millaista sisältöä aiot tehdä? Mistä aihepiiristä? Millä kielellä? Osaatko käyttää

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna WordPress ja tee siihen esimerkkisisältöä - Mittaa WP:n tehoa. Vertaile etusivun ja alasivujen nopeutta siihen, että tallennat saman sisällön staattiseksi. Analysoi mittaustulokset.

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 12.7.2017 2 (14) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

WordPress:n asennus - Asenna WordPress (alkaen tilanteesta, jossa LAMP on asennettu)

WordPress:n asennus - Asenna WordPress (alkaen tilanteesta, jossa LAMP on asennettu) Tehtävänanto - Asenna WordPress (alkaen tilanteesta, jossa LAMP on asennettu) - Kirjoita esimerkkisisältöä - Ota järkevät URLit (permalinks) käyttöön - Vaihda teema - Lisää kuvia WordPressiin (ja laita

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Linux - käyttöoikeudet

Linux - käyttöoikeudet Linux - käyttöoikeudet Seuraavaksi läpikäydään Linuxin käyttöoikeushallintaa. Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Kuutti, Rantala: Linux http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/c/user-management.html

Lisätiedot

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Wordpress Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Mikä alusta käyttöön? Tarjolla on runsaasti eri bloggausalustoja Blogger ja Wordpress ovat suosituimmat ilmaiset blogialustat

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Ohjelman versio 2.3.0

Ohjelman versio 2.3.0 1 Yleistä 1 Ohjelman versio 2.3.0 Marraskuu 2011 Jari Leivo 1 Yleistä 2 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Asennus... 4 3 Albumit (Albums-linkki)... 6 3.1 Luo ensin albumit... 6 3.1.1 Muokkaa albumin tietoja (kuvaus,

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 1 IMAGEBLEND...3 1.1 JOHDANTO... 3 2 OHJELMISTO...4 2.1 JOHDANTO... 4 2.2 OHJELMAPAKETIN PURKAMINEN... 4 2.3 HAKEMISTORAKENNE... 4 3 KONFIGUROINTI...5 3.1 3.2 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

Vaihe A: Blogin luominen

Vaihe A: Blogin luominen Vaihe A: Blogin luominen Jari Laru, KTK, Oulun yliopisto 1 1. mene osoitteeseen www.wordpress.com 2. vaihda kieli suomeksi Jari Laru, KTK, Oulun yliopisto 2 blogin osoite Käyttäjätunnus esim. larux.wordpress.com

Lisätiedot

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa.

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot