WWW sisällönhallintajärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WWW sisällönhallintajärjestelmät"

Transkriptio

1 Jaakko Nurmi ja Henri Kajova WWW sisällönhallintajärjestelmät Linux järjestelmät Tietoverkkotekniikka Maaliskuu 2015

2 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. WWW sisällönhallintajärjestelmä 3. HTTP palvelinohjelmisto 4. Työn alustavat toimenpiteet 5. SQL palvelimen käyttöönotto ja tietokantojen luonti 6. Joomla! 7. Joomlan asennus 8. Moodle 9. Moodlen asennus 10.Drupal 11.Drupal asennus 12.Wordpress 13.Wordpress asennus 14.Ongelmat

3 1. Johdanto Seminaarityön tarkoituksena oli tutustua GNU/Linux järjestelmille saatavilla oleviin sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS). Tarkastelussa olivat neljä suosittua sisällönhallintajärjestelmää: Joomla, Wordpress, Drupal ja Moodle. Kaikki neljä perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja ovat ladattavissa sekä käytettävissä ilmaiseksi. Ne ovat GNU General Public License lisenssin alaisia.

4 2. WWW sisällönhallintajärjestelmä WWW sisällönhallintajärjestelmät ovat ohjelmistoja joilla pyritään luomaan ympäristö, jossa kaikkea sisältöä voidaan hallita helposti yhdellä rajapinnalla. Yleensä niitä käytettäessä tarvitaan korkeintaan hyvin perus HTML muotoilua, jos juuri ollenkaan. Usein saatavilla on erilaisia käyttäjäyhteisön luomia teemoja, joten käyttäjä voi helposti löytää tyylisensä ulkoasun. Tarkoituksena on siis luoda käyttäjäystävällinen tapa luoda sisältöä verkkoon. Kuva: Wordpress hallintasivun perusnäkymä

5 3. HTTP palvelinohjelmisto Web palvelimet prosessoivat tietoa HTTP protokollan (Hypertext Transfer Protocol) avulla. Isäntä pyytää HTTP protokollan avulla sisältöä web palvelimelta, joka vastaa isännälle lähettämällä pyydetyn sisällön. HTTP protokolla käyttää oletuksena porttia 80 viestimiseen. Web palvelimet pystyvät kartoittamaan tiedostoja palvelimen juuresta löytyvästä, palvelimelle määritetystä, hakemistosta. Esimerkiksi isäntä pyytää tiedostoa Apache palvelimelta; palvelin osaa lukea tiedoston hakemistosta /home/www/sivusto/sivu.html. Suosituimpia web pavelimia ovat Apache, Microsoft IIS sekä Nginx.

6 4. Työn alustavat toimenpiteet WWW sisällönhallintajärjestelmät vaativat toimiakseen jonkin HTTP palvelin ohjelmiston, esimerkiksi Apache (httpd) tai nginx. Apachessa nämä kyseiset järjestelmät asentuvat ja toimivat käytännössä suoraan, kunhan vain kaikki riippuvuudet on asennettu. Nginx HTTP palvelinohjelmisto on oletuksena paljon tietoturvallisempi vaihtoehto, estäen automaattiset indexoinnit ja tietynlaisia scriptejä. Apachen juurihakemisto löytyy hakemistosta: / var/www/html ja nginx:n hakemistosta: /usr/share/nginx/html. Fedora 21 Server käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen asennettiin HTTP palvelinohjelmisto nimeltä Nginx. Tämän asentaminen onnistui samalla tavalla, kuin muidenkin Fedora ohjelmistojen asennus, eli komennolla yum install [paketin nimi]. Koska WWW sisällönhallinta järjestelmät toimivat php:n avulla ja käyttävät SQL tietokantaa. SQL palvelimena käytetiin MariaDB ohjelmistoa, joka haarautettu MySQL projektista ja on käytännössä sama. Kuva: Nginx palvelin asentuu.

7 Jotta pystyttiin käyttämään php:ta nginx:ssä, asennettiin php fpm ja fastcgi paketit järjestelmään. Tämän jälkeen lisättiin nginx.conf tiedostoon, joka sijaitsi hakemistossa /etc/nginx, seuraavanlainen asetus, jolla nginx osaa suorittaa php tiedostoja oikein. Kuva: nginx.conf auki GNU/Nano tekstieditorissa ja lisätty asetus korostettuna Asennettiin myös FTP palvelin, koska monet näistä WWW sisällönhallintajärjestelmistä tarvitsevat sitä toimintaansa. Käytimme vstftp nimistä FTP palvelinohjelmistoa. Jonka saimme asennettua komennolla: yum install vsftpd. WWW sisällönhallintajärjestelmät vaativat myös paljon muita paketteja toimiakseen. Niistä kerrotaan erikseen seuraavissa kappaleissa.

8 5. SQL palvelimen käyttöönotto ja tietokantojen luonti WWW sisällönhallintajärjestelmät ovat vahvasti riippuvaisia jostakin tietokantaohjelmistosta. Käytettiin MariaDB (MySQL) tietokantaa. Suoritimme mysql_secure_installation komentoa saadaksemme ns. turvalliset asetustiedostot. Tämän asennuksen aikana asentajalta kysytään pääkäyttäjänsalasanoja ja muita vastaavia tietoja. Tämän nopeahkon toimenpiteen jälkeen SQL tietokanta oli toiminta kunnossa. SQL tietokantaan päästiin käsiksi komennolla mysql u root p. Tämän jälkeen SQL palvelin kysyi salasanaa, jonka määritimme asennus vaiheessa. Kuva: MariaDB komentorivikäyttöliittymä, jossa on tietokannat listattuna. Olemassa olevat tietokannat pystyi näkemään komennolla: show databases;. Tietokantojen luonti onnistui komennolla create database [tietokannanimi];. On erityisen tärkeää muistaa laittaa tuo ; merkki komennon jälkeen, koska muuten käsky ei mene perille. Tietokantojen poisto taas onnistui komennolla drop database [tietokannan nimi];.

9 Loimme kaikille neljälle WWW sisällönhallintajärjestelmille omat tietokantansa: joomla, drupal, moodle, wordpress. Kuva: Tietokannat lisätty Tämän jälkeen katsottiin vielä show databases; käskyllä, että tietokannat olivat varmasti ilmestyneet.

10 6. Joomla! WWW sisällönhallintajärjestelmistä tunnetuin lienee Joomla!, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Joomlan avulla on helppo tehdä monipuolisia ja ammattimaisia verkkosivuja ilman suurempaa tietämystä HTML tai muistakaan kielistä. Joomla on hyvin monipuolinen työkalu tehdä verkkosivuja ja siihen saa lukemattomia määriä erilaisia lisäosia, joilla voidaan laajentaa toiminnallisuuksia ja tuoda uusia ominaisuuksia. Myös on lukuisia määriä erilaisia tyylipohjia saatavilla, maksullisia sekä ilmaisia. Monesti kumminkin sivustot käyttävät itse muokaamaansa tyylipohjaa, jostain oletuksena mukana tulleesta tyylipohjasta. Näiden muokkaaminen tai luonti kumminkin vaatii jo osaamista CSS kuvauskielestä ja HTML:stä. Joomla! WWW sisällönhallintajärjestelmää käyttävät monet erilaiset yritykset kuten Medi IT, Granula ja ICT LABIN omat verkkosivut. Sitä voi joka tapauksessa käyttää myös muut käyttäjät, ja se onkin hyvin yleinen etenkin yksityisten käytössä.

11 7. Joomlan asennus Joomlan uusimman version voi ladata pakattuna sen kotisivuilta. Apache palvelinohjelmistoa käytettäessä /var/www/html/ hakemistoon luotiin mkdir komennolla hakemisto joomla, jonka alle tiedostot purettiin. Hakemistoille annettiin oikeudet komennolla chmod R 755 /var/www/html/joomla.tämän jälkeen Joomlan asennustyökalu löytyi selaimen palvelimen osoitteesta esimerkiksi Kuva: Joomlan asennusnäkymän ensimmäinen sivu täydennettynä. Asennus alkoi täydentämällä sivuston perustiedot, kuten sivuston nimi ja kuvaus. Sen lisäksi ylläpitäjälle luotiin tunnukset.

12 Kuva: Asennuksen Database näkymä. Seuraavalla sivulla täydennettiin tietokanta asetukset. Valittiin Database Type > MySQLi. Määritettiin MySQL tietokannan käyttäjätunnukset sekä Joomlalle luotu tietokanta. Kuva: FTP asetusten määritysnäkymä.

13 Seuraavaksi määriteltiin aikaisemmin luotu FTP palvelin. Täydennettiin FTP palvelimen käyttäjätunnukset sekä sen IP osoite ja portti. Vaihtoehtoisesti FTP:n osoite voidaan yrittää määrittää automaattisesti Autofind FTP Path napin avulla. Määritysten jälkeen päästiin yhteenvetosivulle, josta voidaan tarkistaa määritetyt asetukset ja mahdolliset puutteet. Kuva: Yhteenvetosivun tarkistusnäkymä. Joomlan configuration.php tiedosto ei välttämättä ole kirjoitettavissa oikeuksien puutteen takia, mutta sen voi luoda itse asennuksen jälkeen /var/www/html/joomla hakemistoon. Asennustyökalu antaa tiedoston sisällön automaattisesti kopioitavaksi, mikäli ei pysty kirjoittamaan sitä itse.

14 Kuva: Varoitus ettei configuration.php tiedosto ole kirjoitettavissa ja siihen kuuluva sisältö kopioitavissa. Koska asennus tapahtui eri tietokoneelta käsin, kopioitiin configuration.php aikaisemmin luodulle FTP palvelimelle. Yhteys palvelimeen otettiin Nautiluksella kirjoittamalla FTP palvelimen osoite osoitepalkkiin. Kuva: Yhteys FTP palvelimelle. Palvelimella configuration.php tiedoston kopiointi tapahtui cp komennolla. Tämän jälkeen annetaan tiedostolle oikeudet chmod 755 configuration.php komennolla. Kuva: Kopioidaan configuration.php ftp palvelimelta.

15 Kuva: Oikeuksia annetaan. Kuva: Ilmoitus siitä että Joomla! on asentunut oikein. Asennuksen jälkeen asennustiedostot piti, koska asennustyökalu ei pysty poistamaan niitä oikeuksien puutten takia. Asennustiedostot sijaitsivat /var/www/html/joomla/installation hakemistossa. Ne voitiin poistaa komentoriviltä komennolla rm rf /var/www/html/joomla/installation. Kuva: Asennustiedostot poistetaan.

16 Kuva: Joomla!n ohjauspaneeli Joomlan sisältöä luodaan käyttäen Joomlassa olevaan ohjauspaneeli näkymää. System valikosta löytyy kaikkia yleisiä järjestelmään liittyviä asetuksia ja tietoja järjestelmästä. Users valikosta voidaan luoda uusia käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä sekä määritellä niille erilaisia oikeuksia mitä ne saa tehdä. Menus valikosta voimme luoda erilaisia valikoita tai alivalikoita, joita sivulla näkyy. Myös valikoiden sijainteja voi vaihdella riippuen aina tyylipohjan määreistä. Joissain tyylipohjissa on enemmin ns. positioita kuin toisissa. Extension valikosta voidaan lisätä uusia lisäosia Joomlaan, mitä on reilusti saatavissa eripuolilta internettiä ja Joomlan omasta lisäosa kaupasta. Samasta valikosta voidaan myös valita tyylipohja ja ladata uusia tyylipohjia järjestelmään. Monesti on kumminkin järkevään käyttää mukana tulleita tyylipohjia ja muokata niitä haluamakseen, koska joomlan päivittyessä, saattaa jotkin kolmannen osapuolen lisäosat lakata toimimasta. Samaisesta valikosta löytyy vielä ns. plugin manager. Pluginit ovat pieniä palikoita, joita voi siirrellä eri puolille sivustoa riippuen aina siitä, mihin tyylipohja antaa myötä.

17 Kuva: Joomlan artikkelin luontityökalu Content valikosta pystytään luomaan erilaisia sisältöjä kuten artikkeleita tai muuta mediaa. Artikkelin luontityökalu muistuttaa paljon jotain normaalia tekstinkäsittely ohjelmaa, mutta on ominaisuuksiltaan paljon suppeampi. Publishing valikosta voi määritellä, että milloin artikkeli julkaistaan ja muita julkaisuun liittyviä parametrejä. Images and Links valikosta voidaan lisäillä linkkejä ja kuvia. Options valikosta voidaan määritellä, että mitä kaikkea siinä artikkelissa näkyy mm. julkaisuajankohdan ja edit painikkeen näkyvyyttä artikkelin vieressä. Permissions kohdassa voi määritellä erilaisia lupia tai oikeuksia eri käyttäjille tai ryhmille. Esimerkiksi artikkelin poisto oikeus.

18 Kuva: Uusi Joomla! asennus, jossa ei ole vielä mitään sisältöä. Kuva: Joomla sivu, johon on tehty sisältöä

19 8. Moodle Moodle eli Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment" on ilmainen verkkopohjainen oppimisympäristö, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Moodle on itsessään jo hyvin laaja kokonaisuus, mutta siihen voidaan ladata monenlaisia moduuleita ja täten laajentaa toimintaa. Lisäksi erilaisia ulkoasuja on saatavissa netistä runsain määrin, joiden avulla Moodle sivustosta saa mieleisen. Moodlessa voi helposti rakennella erilaisia kursseja tai kurssi kokonaisuuksia. Niihen voi liittyä vapaasti tai erikseen luodulla ns. kurssiavaimella. Moodlea käyttää esimerkiksi monet oppilaitokset kuten KyAMK ja monet virtuaaliset oppilaitokset. Moodlen avulla on helppo jakaa tiedotteita, tehtäviä ja tehtävän palautuksia opettajien ja oppilaiden välillä. Tilastojen mukaan toukokuussa 2011 Moodlea käytti yli sivustoa, joissa on yli 42 miljoonaa käyttäjää ja yli 4 miljoonaa kurssia.

20 9. Moodlen asennus Uusimman Moodlen version voi ladata pakattuna sen verkkosivuilta. Nginx palvelinohjelmistoa käytettäessä asennustiedostot purettiin Moodlelle mkdir komennolla luotuun hakemistoon /usr/share/nginx/html/moodle. Hakemistolle annettiin rekursiivisesti oikeudet chmod R 755 /usr/share/nginx/html/moodle komennolla. Tämän jälkeen Moodlen asennustyökalu löytyi selaimella palvelimen osoitteesta esimerkiksi Kuva: Moodlen asennustyökalun ensimmäinen näkymä. Asennuskieleksi voi valita suomenkielen, mutta suositeltavaa on tehdä asennus englanninkielellä, koska asennusohjelman suomennos on hyvin epämääräinen. Seuraavaksi määriteltiin Moodlen hakemistot. Moodlelle jouduttiin luomaan datahakemisto: esimerkiksi /usr/share/nginx/moodledata. On suositeltavaa laittaa datahakemisto paikkaan johon ei pääse selaimella käsiksi. Hakemistolle on myös hyvä laittaa oikeudet chmod komennolla.

21 Kuva: Määritellään Moodlen hakemistot. Tämän jälkeen valittiin mitä tietokantajärjestelmää käytetään. Tässä tapauksessa käytössä on MariaDB. Kuva: Tietokantajärjestelmän valinta. Sitten määriteltiin aikaisemmin luodun tietokannan asetukset. Syötettiin tietokannan nimi ja käyttäjätunnukset. Muita asetuksia ei tarvittu.

22 Kuva: Syötetään tietokannan asetukset. Sen jälkeen asennusohjelma testasi asetukset. Ohjelma ilmoittaa mikäli config.php tiedosto pitää luoda itse, koska asennusohjelmalla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän luomiseen. Tiedosto luotiin manuaalisesti /usr/share/nginx/moodle/ hakemistoon. Kuva: config.php tiedoston sisältö kopioitavissa. Sitten asennusohjelma tarkisti onko tarvittavat määritykset tehty. Mikäli puutteita on ne tulee korjata ja jos asennusohjelma niin suosittelee.

23 Kuva: Määritysten tarkistuslista. Asennus viimeisteltiin antamalla pääkäyttäjän eli ylläpitäjän tiedot sekä Moodle palvelun tärkeimmät tiedot. Täydennettävät tiedot olivat hyvin yksiselitteisiä. On mahdollista, että tyylitiedostot eivät lataudu kunnolla tässä vaiheessa, jonkin ongelman vuoksi. Kuva: Pääkäyttäjän tietojen täydennys.

24 Kuva: Täydennetään palvelun tiedot Tietojen täydennyksen jälkeen asennus oli valmis ja edettiin juuri asennetun Moodle palvelun etusivulle. Kuva: Moodlen etusivu, jossa ei vielä ole kursseja.

25 10. Drupal Drupal on myös WWW sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään verkkosivujen tekemiseen, mutta myös blogeihin. Drupal perustuu myös avoimeen lähdekoodiin, eli se on kaikkien ladattavissa ja hyödynnettävissä. Drupal on erittäin monipuolinen työkalu normaalien sivustojen ja blogien luontiin ja se on helposti laajennettavissa lisäosilla, joita on yli kappaletta. Näillä laajennuksillla voidaan mm. luoda erilaisia verkkokauppoja, kuvagallerioita työnhallintaa ja projektin hallintaan. Drupal eroaa muista WWW sisällönhallinta järjestelmistä siten, että sitä ei ole rakennettu sen yleisen toimintaperiaatteen ympärille. Drupal käsittelee kaikkea tietoja ns. solmuina, joilla on tiettyjä parametreja esim. sisältö ja otsikko. Ylläpitäjä voi määrittää sisältötyyppejä esim tuotesivuiksi tai verkkokaupoiksi, joissa voi olla esimerkiksi parametrinä hinta. Drupalin ehdottomasti parhaisiin etuihin verrattuna muihin WWW sisällöhallintajärjestelmiin on skaalautuvuus ja modulaarisuus, nopeasti kehittyvät ominaisuudet ja tietoturvallisuus. Drupalia käyttää mm. Yleisradio joillain sivuilla ja Valkoisen Talon kotisivut on tehty Drupalilla.

26 Kuva: Drupalin ylläpitonäkymä. Drupalia hallitaan kirjautumalla sisään ja saadaan yläpalkkiin näkymä, josta voidaan valita haluttuja asioita. Dashboardissa voidaan määrittää työkaluja, joilla seurata mitä sivustolla tapahtuu, esimerkiksi uusimmat sivut ja uusimmat kommentit. Kuva: Dashboard näkymä. Content valikosta voidaan hallita sivuston sisältöä. On mahdollista luoda artikkeleita, jotka on tarkoitettu ajankohtaiselle sisällölle, kuten blogikirjoitukset ja uutiset. On myös mahdollista luoda sivuja staattiselle sisällölle.

27 Sivueditorissa voidaan määrittää kuinka laajaa HTML muotoilua tahdotaan käyttää. Editorissa lukee filtered modessa muutamia perus HTML tageja, joita voidaan käyttää muotoiluun, joten kummempaa tietoutta HTML kielestä ei tarvita. Kuva: Sivun muokkausta näkymä. Structure valikosta voidaan määrittää sivulle lisää palikoita joihin laittaa sisältöä. Määritellään valikosta valiten vain mihin kohtaa uusi palikka tahdotaan, ja lisätään haluttu sisältö. Sieltä voi myös määrittää uusia valikoita joilla navigoida sivulla. Appearance valikosta voidaan määrittää sivustolle haluttu teema ja asentaa uusia internetistä ladattuja teemoja. People valikosta voidaan määrittää käyttäjiä ja heidän oikeuksiaan sivustolla.

28 Kuva: People valikon perusnäkymä. Modules valikosta voidaan valita ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä moduuleja. Esimerkki moduuleja ovat sivustoa tilastoiva moduuli tai keskustelupalsta moduuli. Lisää moduuleja voi ladata internetistä. Kuva: Moduulien valintanäkymä. Configuration valikosta voidaan hallita lähes kaikkia tarpeellisia Drupal järjestelmän asetuksia. Reports valikosta löytyvät raportteja sivuston ja Drupal järjestelmän toiminnasta.

29 11. Drupal asennus Drupalin uusimman version voi ladata sen verkkosivuilta pakattuna. Drupal WWW sisällönhallinnan asennustiedot purettiin Drupalille luotuun hakemistoon /usr/share/nginx/html/drupal. Hakemistolle annettiin oikeudet chmod 755 R /usr/share/nginx/html/drupal komennolla. Tämän jälkeen Drupalin asennusohjelma löytyi selaimella esimerkiksi osoitteesta Asennuskielenä käytettiin englantia. Kuva: Drupalin asennusohjelman aloitus. Valittiin standard asennus minimal asennuksen sijaan. Minimaalinen asennus on kokeneita käyttäjiä varten. Asennusohjelma huomautti sites/default/files hakemiston olevan kirjoituskelvoton. Kyseiselle hakemistolle annettiin oikeuksia chmod komennolla. Hakemistoon./sites/default/ piti luoda tiedostot settings.php ja services.yml. Tiedostot luotiin touch komennolla. Laitettiin tiedostoille oikeuksia chmod komennolla. Seuraavaksi määritettiin tietokanta asetukset aikaisemmin luodulle tietokannalle. Valittiin tietokantatyypiksi MySQL, MariaDB,..., koska käytössä oli MariaDB. Tämän jälkeen asennus alkoi.

30 Kuva: Tietokanta asetusten määritys. Kuva: Drupal asentuu. Asennuksen jälkeen määriteltiin sivuston perustiedot, kuten sivuston nimi ja ylläpitäjän käyttäjätunnus. Poistettiin kirjoitusoikeudet. /sites/default hakemistolta ja settings.php tiedostolta chmod komennolla. Tämän jälkeen asennus oli valmis.

31 Kuva: Sivuston perustietojen täydennys. Kuva: Näkymä asennuksen jälkeen.

32 12. Wordpress Wordpress on WWW sisällönhallintajärjestelmä. Wordpress, joka tunnetaan myös lyhenteellä WP, on ensisijaisesti ja alunperin tarkoitettu ainoastaan blogien luontiin tarkoitettu työkalu. WP on myös avoimeen lähdekoodiin perustuva, joka on kirjoitettu käyttäen PHP ohjelmointikieltä ja käyttää MySQL tietokantaa runkonaan. Wordpressiä käytetään nykyisin paljon myös normaaleilla verkkosivuilla, eikä pelkästään blogeissa. Wordpress on hyvin yksinkertainen ja selkeä käyttää. Sitä käyttää 23 prosenttia maailman 10:stä miljoonasta verkkosivusta, joten se on näin ollen maailman suosituin WWW sisällönhallintajärjestelmä. Wordpressiä alettiin kehittämään vuonna 2003 Matt Mullenweg:n toimesta. Ajan mittaan vuonna 2005 versioiden 1.5 ja 2.0 myötä kehityssuunta vaihtui enemmän sisällönhallintajärjestelmän suuntaan, kuin pelkästää blogien tekoon. Wordpressin ominaisuuksiin lukeutuu, staattiset sivut, käyttäjäryhmät, kävijöiden eso IP osoitteiden mukaan. Siinä on myös tuki erilaisille avainsanoille ja se on erittäin hakukoneystävällinen. Wordpress ei kestänyt IP osoitteiden jatkuvaa vaihtelua, kuten nämä muut sisällönhallintajärjestelmät. Joten se ei ollut mitenkään erityisen helposti siirrettävissä oleva järjestelmä, tästä ongelmasta tarkemmin kappaleessa ongelmat.

33 Wordpressin hallinta tapahtuu sen dashboard sivulta, johon päästään kirjautumalla url/wp login.php sivulta ylläpitäjänä tai muuna käyttäjänä. Palveluun voidaan luoda useampia käyttäjiä, joille voidaan määrittää eri laajuisia oikeuksia. Dashboardin updates välilehdestä voidaan helposti päivittää Wordpress palvelu, teemoja tai lisäosia sekä voidaan asentaa Wordpress palvelu kokonaan uudestaan. Kuva: Wordpressin dashboard. Kuva: Updates välilehti. Posts välilehdestä voidaan hallita lähetettyjä postituksia ja lisätä uusia. Postitukset voidaan jakaa eri kategorioihin, ja niihin voidaan lisätä hakua helpottavia tägejä. Ne tulevat näkyviin etusivulle, uusin on ensimmäisenä.

34 Postituksia voidaan kirjoittaa helpon editorin avulla tai voidaan käyttää HTML tägejä muotoiluun. Media välilehdestä voidaan hallita kuvia, videoita ja ääntä. Niitä voidaan poistaa ja lisätä sekä niiden tietoja, kuten kuvausta ja urlia, voidaan muokata. Pages välilehdestä voidaan lisätä sivuja, jotka näkyvät erillään etusivun Menu kohdassa. Tälläiset sivut ovat tarkoitettu pysyvälle ajasta riippumattomalle sisällölle. Comments välilehdestä voidaan tarkastella uusimpia kommentteja ja hallita niitä. Appearance välilehdestä löytyy kaikki ulkoasuun liittyvät asetukset. Sieltä voidaan lisätä uusia teemoja ja personalisoida ulkoasua oman maun mukaan. Esimerkiksi voidaan lisätä taustakuvia ja vaihtaa värejä. Mahdollista on myös käyttää CSS editoria, mikäli CSS kieli on tuttu. Plugins välilehdestä voidaan asentaa ja hallita lisäosia. Esimerkiksi voidaan asentaa lisäosa, joka tarkistaa kommentteja tyypillisten roskapostien varalta. Settings välilehdestä voidaan määrittää uudelleen palvelun perusasetuksia. 13. Wordpress asennus Wordpressin asennus aloitettiin lataamalla Wordpressin uusin versio pakattuna sen kotisivuilta. Purettiin tiedostot Wordpressille mkdir komennolla luotuun hakemistoon /usr/share/nginx/html/wordpress. Annettiin hakemistolle oikeudet komennolla chmod 755 R /usr/share/nginx/html/wordpress. Tämän jälkeen Wordpressin asennusohjelma löytyi selaimella esimerkiksi osoitteesta

35 Kuva: Wordpressin asennusohjelman aloitussivu. Seuraavana täydennettiin aiemmin Wordpressille luodun tietokannan asetukset. Kuva: Tietokannan asetukset. Wordpressin asennusohjelma ei voinut kirjoittaa wp config.php tiedostoa itse, joten se luotiin komennolla nano

36 /usr/share/nginx/html/wordpress/wp config.php, ja sinne liitettiin asennusohjelman antama sisältö. Kuva: Vaadittavan wp config.php tiedoston sisältö. Tämän jälkeen Wordpress asentuu ja asennuksen jälkeen täydennetään sivuston perustiedot ja luodaan ylläpitäjälle käyttäjätunnukset.

37 Kuva: Perustietojen täydennys. Määritysten jälkeen voidaan kirjautua juuri luotuun Wordpress palveluun. Kuva: Kirjaudutaan Wordpress palveluun.

38 14. Ongelmat Työtä tehdessämme kohtasimme monenlaisia ongelmia, joista pienimmät korjaantui itsestään. Mitään erityisen suuria ongelmia ei ollut, mutta alla kirjoitettu niistä suurimmista ongelmista. Käytimme aluksi nginx:ä, jolla kaikki vaikutti toimivan hyvin, mutta huomasimme myöhemmin suuria ongelmia johtuen nginx:n oletuksena olevista tietoturva asetuksista. Yksi ongelmista oli esimerkiksi, se että Joomlassa ei toiminut linkit ollenkaan. Sen enempää nginx:än konfiguroitiin perehtymättä, vaihdoimme Apacheen, jolla kaikki toimi suoraan oikein. Tämän vuoksi loimme ns. Soft linkit nginx:n juurihakemistoon apachen juurihakemistosta, ettemme joutuneet asentamaat kaikkia 4:ää WWW sisällönhallinta järjestelmään uusiksi. Moodlen kanssa oli jostain syystä semmoinen ongelma, että ei CSS tyylitiedostot latautuneet, jolloin moodle näytti kohtalaisen epämiellyttävältä käyttää. Tämä saatiin korjattua Moodlen asetuksista valikosta: Home > Site Administration > Server > HTTP ja ottamalla pois käytöstä Use slash arguments. Kuva: Moodlen Use slash arguments asetus.

39 Palvelimen IP osoitteen vaihtuessa Moodle ja Wordpress järjestelmät eivät toimineet ilman erityistoimenpiteitä. Tämä johtui siitä, että näiden järjestelmien konfiguraatiot oli määritelty toimimaan aina vain tietyltä palvelimelta. Moodlessa tämän onnistui helposti Moodlen config.php tiedostosta muuttamalla wwwroot kohdan tiedot oikeaksi. $CFG >wwwroot = ' '; Wordpressissä ongelman sai korjattua lisäämällä seuraavat tiedot wp login.php tiedoston alkuun. //update_option('siteurl', 'http:// /wordpress' ); //update_option('home', 'http:// /wordpress' ); Wordpressin kanssa havaittiin myös ongelma palvelimen IP osoitteen vaihtuessa, että kaikki linkkien URL:ssä olevat vanhat IP osoitteen jäivät päivittymättä. Tämä johti siihen, että yksikään palvelimelle ladattu kuva ei enää näkynyt luoduissa viesteissä, mutta näkyivät kumminkin uusissa postauksissa. Tähän emme löytäneet mitään toimivaa automaattista korjausta, vaan kaikki jokaisen kuvan kohdalla piti muuttaa URL:n rakennetta käsin, jossa alun perin luki: muuttaa muotoon: /wordpress/?attachment_id=43#main

40 Wordpressin kanssa oli myös ongelmana, että siihen ei voinut lisätä mitään lisäosia siihen käyttöliittymän kautta, koska se vaati FTP yhteyttä, ja se oli oletuksena estettynä palvelimessamme, eikä sille sille koettu mitään tarpeellista käyttöä. Teema saatiin kuitenkin asennettua palvelimelta käsin purkamalla [teema].zip.

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava apt-get komento - Tee oma rakkaimmat ohjelmasi asentava metapaketti - Paketoi skripti - Bonus (vapaaehtoinen): Tee pakettivarasto, asenna paketti sieltä

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS Hyvinkään lukiot Versiota päivitetään myöhemmin Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä 1.1 Oma kotisivu 1.2 Profiilin muokkaaminen 1.3 Viestintäasetukset 1.4 Kurssille rekisteröityminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Linux ylläpitäjän opas Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Lyhyesti - Linux on eräs versio Unix käyttöjärjestelmästä jonka kehitys alkoi jo vuonna 1969 AT&T labroratorioissa

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Autodesk Account -ohje

Autodesk Account -ohje Autodesk Account -ohje Tuotteiden lataaminen ja sarjanumeron löytäminen Avaa selaimeen sivu manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje

Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje 1. Esivaatimukset Palvelinkomponentti on kehitetty IIS 8 -palvelimelle. Sen pitäisi olla yhteensopiva myös uusimmilla päivityksillä varustetun IIS

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA Sisällysluettelo Luku 1 - Oman LABRA-sivutilan asennus ja käyttöönotto... 2 1.1 - LABRA-osoitteesi... 2 1.2 LABRA-tilan käyttö (verkko-asemana

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 68

itslearning-julkaisu 68 itslearning-julkaisu 68 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 68. Julkaisun pääkohdat: Parempi perehdytys uudet ominaisuudet on merkitty ja käyttäjiä autetaan saamaan mahdollisimman

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Asennusohje. Sahara-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Asennusohje. Sahara-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Asennusohje Sahara-ryhmä Helsinki 1.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Sanna Keskioja Sampo

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan WordPress 1 Tulostettu 1.11.2012 WordPress Ilmainen blogi-sivusto. Voi tehdä blogin. Täytyy vain luoda käyttäjätunnus ja salasana. Osoite on http://fi.wordpress.com/. Paina Get Started Kysyy Sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot