KEHITTÄMISPALVELUT KINNO. Elinvoimaa metsästä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISPALVELUT KINNO. Elinvoimaa metsästä. www.kinno.fi"

Transkriptio

1 KEHITTÄMISPALVELUT KINNO Elinvoimaa metsästä

2 Ihmeen särmää kehittämistä Kinnon kehittämispalvelut toteuttavat projekteja, joilla edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Yrityksiltä saatava palaute ja yritysten aktiivinen osallistuminen kehitysprojekteihin on tärkeää. Pasi Miettinen Kinnon kehityspäällikkö Metsähän oli mun mieli, kauvas kaupungin melusta. Eino Leino Pääpainopisteet kehittämisprojekteissa ovat Kouvolan seudun toimialarakenteen monipuolistamisessa, yritysten ja työvoiman osaamisen kehittämisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edellytysten parantamisessa. Projekteilla tähdätään jo toimivien yritysten palvelemisen lisäksi uusien avauksien ja rakenteellisten muutosten vauhdittamiseen. Kehittämispalveluissa painopistealueita on kolme, jotka kattavat seudun keskeiset toimialat: Elinvoimaa metsästä, Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Elinvoimaa metsästä -painopistealueella hyödynnetään aiempaa monipuolisemmin alueemme vahvaa metsäalan osaamista esimerkiksi energiantuotannossa ja rakentamisessa. Hyödynnämme kehittämisprojekteissa tehokkaasti eri rahoituslähteiden mahdollisuudet niin kansallisesti kuin Liikevaihto Kannattavuus Henkilömäärä Tuotteiden ja palveluiden laatu ja määrä Tieto Osaaminen Verkostot Kuvat: Kouvola Innovation Oy, Lukas Pearsall, istockphoto YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOUVOLAN SEUDULLA Asiakastarpeet Odotukset YRITYS Rahoitus Kansainvälistyminen Esteet kasvuvara kansainvälisesti. Suurin osa kehittämiseen käytettävästä rahoituksesta tuleekin alueemme ulkopuolelta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä rahoittaja- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Myös kansainvälinen yhteistyö on vahvaa, pääsuuntana Venäjä. Työtämme ohjaavat yritysten tarpeet. Siksi kehittämisprojekteissa haluamme ottaa yritykset mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta kykenemme mahdollisimman tehokkaasti auttamaan yritystoiminnan kehittämisessä. Yrityksiltä saatava palaute ja yritysten aktiivinen osallistuminen projekteihin on oleellisen tärkeää. Yhteistyöllä saavutamme parhaan tuloksen. Kinno on onnistunut tehtävässään, kun alueemme yritykset menestyvät. Uudet tuotteet YRITYS Mahdollisuudet Kehittämistiimi Uudet palvelut Vahvuudet Haasteet Tutkimus Pilottikohteet Verkostoituminen Uudet liiketoimintamallit Aika ELINVOIMAA METSÄSTÄ Metsä-, energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittämispalvelut Kinnon Elinvoimaa metsästä -tiimi kehittää yhdessä yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa uutta liiketoimintaa, jossa hyödynnetään erityisesti Kouvolan seudun monipuolista metsä-, energia- ja puunjalostusosaamista. Puuta voi käyttää huomattavasti aiempaa monipuolisemmin ja enemmän rakentamisessa, energiantuotannossa ja uudentyyppisessä liiketoiminnassa. Puusta voi tehdä jopa lääkkeitä. Uusiutuvien luonnonvarojen energia- ja materiaalitehokas hyödyntäminen parantaa yritysten kilpailukykyä ja säästää ympäristöä kestävällä tavalla. Elinvoimaa metsästä -tiimi tekee työtä projektien avulla, jotka palvelevat pitkän tähtäimen tavoitteita. Tavoitteet ovat: Kouvolan seudun imago ja yritysmyönteisyys on aiempaa parempi alueen yritysrakenne on monipuolistunut uusia pilottilaitoksia on rakennettu ja testattu yrityksillä on uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja Kouvolan seudun yritys- ja yhteistyöverkostot toimivat tuloksellisesti osaamispääoma on vahvistunut. Elinvoimaa metsästä -tiimi puhdas energia uudenlaiset puutuotteet puurakentaminen materiaalija energiatehokkuus uudet liiketoimintamallit rakentaminen ja kiinteistöt koulutus kehitys tutkimus

3 Rakennemuutoksen johtaminen Kaakkois-Suomessa Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Yhteistyöverkosto kiinteistö- ja rakennusalalle Työtä ja vientituotteita puusta Rajukaasu Rajukaasu on Kaakkois-Suomen elinkeinoyhtiöiden yhteinen kehityshanke, joka voidaan nähdä sateenvarjona kaikille Elinvoimaa metsästä -tiimin kehitysprojekteille. Rakennemuutoksen hallinta ja uuden liiketoiminnan kehittäminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on vaativa tehtävä, johon kenelläkään ei ole valmista vakioratkaisua. Rajukaasu-projektissa kartoitetaan ja arvioidaan erilaisia työvälineitä rakennemuutoksen hallintaan. Eri kehityshankkeiden parhaita käytäntöjä pyritään tuomaan yleisellä tasolla hyödynnettäviksi. Perinteisen reagoivan toiminnan lisäksi tavoitteena on kehittää muutostilanteiden ennakointivalmiutta alueen ja sen yritysten mahdollisuuksien ja vahvuuksien pitkäjänteiseksi hyödyntämiseksi. Projektissa pyritään tunnistamaan nykyrakenteisiin lukkiutuneita ja muutosta vaikeuttavia sääntöjä, toimintatapoja ja ajattelua. Arviointi Oppiminen Mallinnus Ennakointi Kokeilut Pilotoinnit Toimenpiteet Reagointi Muutostarpeiden tunnistaminen Ongelmien kartoitus Toimenpiteiden suunnittelu Työvälineiden kartoittaminen, arviointi ja valinta biotuli Kemiallinen metsäteollisuus on viime vuodet ollut toimialan historian suurimmassa murroksessa. Metsäklusteri Oy:n julkaisemassa strategiassa tavoitteena on kaksinkertaistaa alan liikevaihto vuoteen 2030 mennessä. Puolet tulevasta liikevaihdosta on tarkoitus luoda täysin uusilla tuotteilla. Biotuli-projektissa (Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) tavoitteena on löytää puuperäisistä raaka-aineista uusia tai jo tunnettuja antibakteerisia yhdisteitä. Projektissa selvitetään uusien, antibakteeristen tuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoita ja liiketoimintamalleja PK-mittakaavassa sekä tarkastellaan innovaatioprosesseja. Projektissa tutkitaan lisäksi jalostusprosessien sivutuotteiden käyttöä energianlähteenä sekä perehdytään materiaalivirtojen ohjaukseen ja logistiikkaan. Biotuli-projektin tutkimustoiminnasta vastaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Tulevaisuus on puussa ihmeen särmää rakentamista Kiinteistö- ja rakennusala on ollut vahva työllistäjä Kouvolan seudulla. Toimintaympäristön muutos on heikentänyt voimakkaasti alan liiketoimintamahdollisuuksia. Ihmeen särmää rakentamista (ISR) pyrkii vahvistamaan alan yritysten toimintaedellytyksiä Kouvolan seudulla. Projektissa perustetaan kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyöverkosto, jossa on mukana yrityksiä, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä järjestöjä. Ihmeen särmää rakentamista -projekti kartoittaa alan koulutuksessa ilmeneviä puutteita ja korjaa koulutusohjelmien sisältöjä kehittää rakennusalan työmenetelmiä tutkii yritysten halukkuutta ja mahdollisuuksia vientitoimintaan kartoittaa saneerauskohteita ja tekee toimenpidesuunnitelmia osallistuu kansainvälisen puurakentamisen seminaarin järjestämiseen Kansainvälinen puurakentamisen seminaari Kouvolassa toukokuussa Nordic Kouvola tyvipuu Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta huolimatta puu kuuluu edelleen Suomen tärkeimpiin raaka-aineisiin. Sen käytön lisäämisellä ja jalostusasteen nostolla kehitetään Kouvolan seudulle yrittäjyyttä ja parannetaan samalla työllistymismahdollisuuksia. Työtä ja vientituotteita puusta -projektin (Tyvipuu) tavoitteena on luoda Kouvolan seudulle uutta liiketoimintaa etsimällä ja jalostamalla uusia puutuoteteollisuuden palvelu- ja tuoteideoita. Tyvipuu edistää kotimaisen puuraaka-aineen käytön lisäämistä sekä uuden liiketoiminnan syntymistä puutuote- ja kalusteteollisuuteen. Tyvipuu-projekti on suunnattu puutuote- ja kalusteteollisuudessa aloitteleville yrittäjille sekä yrittäjiksi aikoville. Projektissa etsitään idearikkaita henkilöitä ja tuetaan heitä yritystoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi projektissa pyritään kehittämään uusia ratkaisuja kalusteteollisuudelle, lisäten puun käyttöä kalusteissa ja yhdistäen uusia digitaalisia sisältöpalveluja osaksi kalustekokonaisuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi puutuotteisiin yhdistetyt nanopaperinäytöt. Tavoitteena on myös auttaa alan yrityksiä kansainvälistymisessä ja verkostoitumisessa. Tyvipuu on osa suurempaa PuuRi-projektia, johon osallistuvat Kymenlaakson lisäksi Päijät-Häme, Etelä- Karjala ja Uusimaa. p Iitin kunta Kymenlaakson liitto p Etelä-Karjalan liitto Imatran seudun kehitysyhtiö Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta Innovation Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Hannu Kaijomaa p Iitin kunta Conference Nordic Wood Architecture Exhibition - Wood Products and Technology Urban Horticulture - International Workshop Results and Awards Kouvolan seudun ammattiopisto Talonrakennusteollisuuden Lahti- Kymen piiri ry Jukka-Pekka Keronen p Lahden ammattikorkeakoulu Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto Työtehoseura Yritykset

4 ota yhteyttä Rajukaasu, Biotuli Uusiutuvan energian mahdollisuuksia Ympäristöalasta uutta työtä Kouvolaan puh greenjobs GreenJobs-ohjelma keskittyy uusiutuvaan energiaan. GreenJobsin aihekokonaisuuksina ovat biokaasun tuotantoketju, tuulivoima sekä haja-asutusalueiden taajamien uusiutuvan energian ratkaisut. GreenJobs tähtää uusiutuvan energian ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Kaikilla ohjelman toimenpiteillä palvellaan laajaa joukkoa, johon kuuluu kymenlaaksolaisia uusiutuvan energian alalla toimivia yrityksiä ja koulutustarjoajia. Ohjelma mahdollistaa kohderyhmälleen monipuolisen palvelukirjon. GreenJobs kartoittaa alan toimijoiden oppimistarpeet, järjestää räätälöityjä koulutuksia, luo toimintamalleja, kehittää oppimisympäristöjä ja testaa lupaavimpia ratkaisuja käytännössä. Lisäksi ohjelmassa voidaan tehdä selvityksiä ja suunnitelmia uusiutuvan energian liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa esimerkiksi biokaasutuotannon edellytyksiä Kymenlaaksossa. Myös kansainvälisyys on osa GreenJobsia ohjelmassa vertaillaan esimerkiksi alan kotimaista ja ulkomaista koulutustarjontaa. Ville Räty p Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Kotkan kaupunki Kymenlaakson liitto EKE hyötyvirta EKE-projektin tavoitteena on vahvistaa liiketoimintaa Hyötyvirta-yritysalueella, joka sijaitsee Kouvolan Keltakankaalla. Hyötyvirta on ympäristöliiketoimintaan kaavoitettu teollisuusalue. Lisäksi EKE-projektin tavoitteena on tiivistää ympäristöalan yritysten verkostoa, johon kuuluu myös tutkimusja kehityslaitoksia. Hyötyvirta-aluetta kehitetään muun muassa etsimällä palvelutarjontaa täydentäviä ja kehittäviä yrityksiä. Tavoitteena on saada Hyötyvirran alueelle sijoittumaan kolme uutta yritystä ja edesauttaa 15 uuden työpaikan luomista. Samalla pyritään löytämään uusia sovelluksia ja yhteistyökumppaneita nykyiselle yritystoiminnalle. Yritysalueen brändille haetaan vahvistusta markkinointiviestinnän keinoin. Yritysalue on saanut EKE-projektin tuella myös verkkosivut Urpo Huuskonen p Yritykset Tietoa ja tutkimusta liiketoimintaan Hyötyvirta-yritysalueella toimiva Umacon Oy on kouvolalainen perheyritys, joka tekee teollisuuden kone- ja laitepurkutöitä. Yritysaluetta palvelevana tahona Kinno on helpottanut keskustelujen avaamista viranomaisten ja palveluntarjoajien suuntaan. - Hyötyvirta-alueelle sijoittumisesta on ollut paljon apua meille, sillä alueella on saman alan toimijoita. Yritykset hyötyvät toisistaan ja Kinnon projektien tarjoamasta tuesta, Umaconin toimitusjohtaja Tapio Peltola kertoo. Umaconin tyyppiselle yritykselle on tärkeää tunnistaa esimerkiksi ympäristösäännösten ja lupamenettelyiden muutokset sekä saada käytännön toimenpiteisiin tukea. EKE-projekti on järjestänyt yrityksille seminaareja ja tuottanut tietoa tämän hetken säännöksistä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Umacon Oy on hyödyntänyt Kinnon palveluja jo pitkään. - Olemme saaneet Kinnosta neuvontaa, osallistuneet koulutuksiin ja Kinnon uusiutuvan energian kehitysprojektiin, jossa yhteistyö on todella vahdittanut ja helpottanut toimintaa. Esimerkiksi yrityksen kehittäminen on aina pienelle yritykselle suuri voimanponnistus, jossa kaikki apu on tarpeen, Peltola sanoo. Urpo Huuskonen EKE Hyötyvirta puh Hannu Kaijomaa Ihmeen särmää rakentamista puh Jukka-Pekka Keronen Tyvipuu puh Ville Räty GreenJobs puh Hilkka Rockas projektiassistentti puh

5 Paraatikenttä Kouvola Puhelinvaihde PDF PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

Vuosiraportti 2011 www.kinno.fi 1. www.kinno.fi. Asiakkaan menestyminen. Tulevaisuuden rakentaminen. Vuosiraportti 2011 Kouvola Innovation Oy

Vuosiraportti 2011 www.kinno.fi 1. www.kinno.fi. Asiakkaan menestyminen. Tulevaisuuden rakentaminen. Vuosiraportti 2011 Kouvola Innovation Oy Vuosiraportti 2011 Ko Asiakkaan menestyminen. Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. www.kinno.fi Tulevaisuuden rakentaminen. Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle

Lisätiedot

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Sisällysluettelo 3 4 6 Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 sisältö PÄÄKIRJOITUS 3 ARVIOINTI 4 Airport Concepts 6 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy MATERIAALITEHOKAS

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3

Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3 Kinnon vuosi 2013 Kinnon vuosi 2013 Kouvola yrittämisen ykköspaikka... 3 Organisaatio tammikuussa 2014... 4 Kehittämispalvelut... 6 Kinnon rahoitus... 7 Yrityspalvelut... 8 Sijoittumispalvelut...14 Matkailupalvelut...22

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.

POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05. POHJOIS-SAVON LIITTO 1/00.01.05.20/2014 Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset MKH 24.11.2014 1/00.01.05.20/2014 EU:n RAKENNERAHASTOHANKKEET: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4 ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 12/2014 317 Maakuntahallitus AIKA 15.12.2014 klo 09:00-09:30 PAIKKA Maasotakoulun esikunnan auditorio, Lappeenrannan Rakuunamäki, os. Maasotakoulu, Väinö Valveen katu 4

Lisätiedot

TEM raportteja 26/2013

TEM raportteja 26/2013 TEM raportteja 26/2013 MSO:n selvitys Puutuotealan kasvun ja kansainvälistymisen esteet ja ratkaisut Loppuraportti Lotta Kettunen TEM/Metsäalan strateginen ohjelma 1.7.2013 Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriössä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot