SVUL:n Liittohallinto v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n Liittohallinto v. 1929."

Transkriptio

1 17 SVUL:n Liittohallinto v Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J. Pulkkinen. Helsingin piiri: O. Roschier, varajäsen E. Mäntynen. Hämeenlinnan piiri: Eemeli Juureva, varajäsen K. Tuomi, Itä-Karjalan piiri: Y. Nykänen, varajäsen J. Ikä. valko, Kainuun piiri: E. E. Nordlund, varajäsen U. Kekkonen, Keski-Pohjanmaan piiri: Y. Kivelä, varajäsen A. Valkama, Keski-Suomen piiri: K. Vierto, varajäsen Y. Keilan, Kymenlaakson piiri: E. Paavola, varajäsen Y. Calonius, Adi Pöyry, varajäsen T. Korkeamäki, Lahden piiri: Yrjö Durchman, varajäsen J. Hillo. Mikkelin piiri: M. Hämäläinen, varajäsen E. Nykänen, Oulun piiri: Hugo Svedberg, varajäsen Niilo Sohlo, Perä-Pohjolan piiri: P. Räsänen, varajäsen A. Murto, Pohjois-Karjalan piiri: M. Huttunen, varajäsen E. Karj alainen, Pohjois-Savon piiri: Ilm. Keinänen, varajäsen A. Räihä, Porvoon piiri: Lauri Anttila, Satakunnan piiri: Y. Milan, varajäsen G. Valtonen, Savonlinnan piiri: H. Luostarinen, Tampereen piiri: Erkki Tavastila, varajäsen A. Mustonen, Varsinais-Suomen piiri: Mauno Mäki, varajäsen Aug. Karlsson, Viipurin piiri: Mikko Lampen, Eino Reponen, varajäsenet O. Mäkeläinen, A. Kuusisto, Voimistelujaosto : V. J. Niiniluoto, varajäsen R. Roni, Urheilujaosto : V. Teivaala, varajäsen L. Pihkala, Pail'\ijaosto: H. Lehmusto, varajäsen V. Vahtera, Hiihtojaosto : Toivo Aro, varajäsen Y. Wahlroos, Pesäpallojaosto : V. Osola, varajäsen L. Ruohola, Pyöräily jaosto : K. Lindström, varajäsen L. Anttila, Poikaurheilujaosto : A. Tynell, varajäsen G. Valtonen, N.M.K.Y. : Alfred Liukku,. S.F.I: J. Hartman, varajäsen S. H :son Schneidler, O. Jansson, K. Lundmark, V. Björkqvist,,, 1. Ohls, G. Löfgren, E. Bergman, T. Johansson,,, 1. Ståhle. Liittohallinnon virkailijat. Liittohallinnon puheenjohtajana on toiminut varastonhoitaja Eemeli Juureva ja varapuheenjohtajana konttoripäällikkö E. Tavastila. Liittohallinnon kokoukset. Liittohallinto on pitänyt vuoden kuluessa kaksi varsinaista kokousta. Kokouksien tekemät päätökset ovat seuraavat:. 30/ p i det t y k 0 k 0 u s : 1) hyväksyttiin liiton toimintakertomus v samoin Suomen Urheilulehden vuosikertomus ja tilit v ja myönnettiin- Liittojohtokunnalle edellisen vuoden hallinnon suhteen tili- ja vastuuvapaus ; 2) hyväksyttiin Liittojohtokunnan ehdotus Käyttörahaston perustamisesta samoinkuin SInk. 120,000:- suuruinen siirto rahaston pohjarahaksi ; 2

2 18 3) hyväksyttiin Liittojohtokunnan ehdotus, että valmennusrahastosta vuosittain 7 vuoden aikana saadaan ottaa korkeintaan Smk. 250,000:- liiton sisäisen toiminnan tukemiseksi ja valmennul<sen hyväksi; 4) valittiin Liittohallinnon pljheenjohtajaksi seuraavan kevätkokouksen loppuun asti varastonhoitaja Eemeli Juureva Hämeenlinnasta ja varapuheenjohtajaksi konttoripäällikkö Erkki Tavastila. 5) valittiin liiton tilintarkastajiksi pankinjohtaja Ilm. Keinänen ja prokuristi 0. Roschier, varalle pankinjohtaja Maunu Mäki ja kamreeri S. H :son Schneidler. 6) jaettiin kesäkauden 1929 mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet; 7) vahvistettiin yksimielisesti Liittohallinnon aikaisemmin tekemät seuraavat muutokset liiton toimintasääntöjen 9 ja 11 :iin : a) 9 :n a l k u: Liittokokouksen, joka kokokoontuu joka neljäs (4) vuosi pidettävän yleisen voimistelujuhlan aikana, muodostavat j.n.e. b) 1 1 : Varsinaisessa Liittokokouksessa: 1) - - -; 2) esitetään Liittojohtokunnan kertomus kuluneelta nelivuotiskaudelta; 3) valitaan liitolle presidentti neljäksi vuodeksi j.n.e. 8) hyväksyttiin yksimielisesti Liittojohtokunnan tekemä ehqotus, että liiton toimintasääntöihin tehdään 'seuraavat muutokset: ' a) 28 : Varsinaisessa kokouksessa: 1) - - -; 2) valitaan jaostojohtokunnan puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Jos varsinainen kokous pidetään keväällä, voidaan puheenjohtaja ja jäsenet j.n.e. b) 14 : Liittohallinto : vahvistaa amatööri-,. kilpakelpoisuus- ja edustussäännöt sekä ennätysja mestaruusmääräykset. 9) hyväksyttiin yksimielisesti Voimistelujaoston jaostojohtokunnan ehdotus, että liiton X Yleinen Voimistelujuhla vietettäisiin kesäkuun 1~16 p :nä 1930; 10) vahvistettiin Hiihtojaoston johtokunnan laatimat hiihto- ja!p.äenlaskumestaruuskilpailujen säännm;, 11) hyväksyttiin Voimistelujaoston johtokunnan tekemä ehdotus, että voimistelumestaruuskilpailusääntöjen 5 :n 2 mom. muutettaisiin kuuluvaksi seuraavasti: Osanotto-oikeus nuorten sarjaan on jokaisella, joka kilpailuvuoden loppuun mennessä ei ole täyttänyt 20 vuotta ; 12) hyväksyttiin Pesäpallojaoston johtokunnan tek~mä ehdotus, että pesäpallosääntöjen 8 muutettaisun kuulumaan seuraavasti: Välierien ottelujärjestyksen määrää jaostojohtokunta, mikäli mahdollista arvan perusteella ; 13) hyväksyttiin Pyöräily jaoston johtokunnan ehdotus pyöräilyennätyssäännöiksi ja annettiin niille t~.anneht~va voima sellaisiin aikaisempiin tuloksiin n~~?en, Jotka Pyöräily jaoston johtokunta pitää pätevma; 14) Kymenlaakson piirin johtokunnan ehdotus että litin I?!t~}ä siirrettäisiin Lahden piiristä Kymeniaakson pllrnn kuuluvaksi, siirrettiin Lahd-en piirin lau ~unnon johdosta huomioonotettavaksi SVUL:n piiri Jakoa tarkistettaessa; 15) Svenska Finlands ldrottsförbundin ehdotuksen ~~hj alla j a ko~ouksessa, tehdyin muutoksin hyväksyttlln SVUL:n Ja SFl:n väliseen sopimukseen seuraavat muutokset: 1) K 0 h t a 2, 2 m 0 m.: Kuitenkin olkoon SFl :llä oikeus ilman SVUL:n tai sen hallintoelinten lupaa järjestää Ruotsin urheilujärjestöjen kanssa sellaisia seuraotteluja ja niihin ver-' rattavissa olevia kilpailuja, joihin SVUL ei ota osaa, kunhan j.n.e.; 2) K 0 h t a 3, m 0 m. b:,,- - - Mikäli jollakin urheilun alalla on olemassa SFl:n tunnus- 19

3 20 tama ruotsinkielinen erikoisliitto, on SFI :llä oikeus luovuttaa paikkansa kyseelliselle erikoisliitolle ; 3) K 0 h t a 3, 1 isä y se:,,- - - että SFI :n jäsenseurat saavat lähettää edustajia alansa jaostokokouksiin samoilla velvollisuuksilla ja oikeuksilla kuin SVUL:n muutkin jäsenseurat, kuitenkaan saamatta ottaa osaa jaostojohtokunnan vaaliin ;. 4) K 0 h t a 3, 1 isä y s d:,,- - - että SFI voi SVUL:n Liittojohtokunnalle esittää, että IAAF:n kongresseihin lähetetään joku SFI:n nimeämä edustaja, jonka matkakulut SFI suorittaa ja jolla kyseellisissä kongressissa on puhe- mutta ei äänioikeutta. 16) vahvistettiin Liittoj ohtokunnan Painij aoston johtokunnalle aikaisemmin myöntämä oikeus saada kokeilutarkoituksessa käyttää kansallisissa ja piiri-. kunnallisissa painikilpailuissa kansainvälisiä sääntöjä kuluvan vuoden loppuun. 2 4/ p i det t y koko u s : 1) hyväksyttiin Voimistelujaoston tekemä muutos X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan päiviin nähden, tullen juhlat pidettäväksi 13-15/ 6-30; 2) hyväksyttiin Liittojohtokunnan toimenpide, jonka mukaan Pohjoismaiden Pyöräilyliiton puheenjohtajalle, johtaja A. Gresvigille Oslosta oli 25/ 8-29 annettu liiton ansiomerkki hänen ansioittensa perusteella pohjoismaisen pyöräurheilun hyväksi; 3) hyväksyttiin vuosimaksun suuruudeksi v:lle Smk. 1 :-, josta piirille menee puolet; 4) hyväksyttiin Liittohallinnon jäsenten matkojen korvausperusteet ; 5) vahvistettiin liiton talousarvio v:lle 1930; 6) hyväksyttiin talvikauden mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet;. 7) luovutettiin Helsingin Kisa-Veikkojen edustajalle vuodeksi eteenpäin 45 pisteellä voittamansa Kalevan Malja; 8) vahvistettiin yksimielisesti Liittohallinnon kokouksessaan 30/ tekemä päätös muutoksista toimintasääntöjen 14 ja 28 :iin, jotka ovat mainitut edellä olleen kokousselostuksen 8) kohdassa; 9) hyväksyttiin yksimielisesti liiton toimintasääntöihin seuraavat muutokset: a) 14 : Liittohallinto vahvistaa amatööri-, kilpakelpoisuus- ja edustussäännöt ; b) 28 : Varsinaisessa kokouksessa vahvistetaan kilpailu-, ennätys- ja mestaruusmääräykset ; 10) hyväksyttiin yksimielisesti liiton toimintasääntöihin seuraavat muutokset: a) 16 : Liittohallinnon kevätkokouksen asioista poistetaan: päätetään kesäkauden mestaruuskilpailuista ja syyskokouksen asioista poistetaan: päätetään talvimestaruuskilpailuista ; b) 28 : V ~rsinaisessa kokouksessa: päätetään mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien myöntämisestä ; 11) hyväksyttiin liiton kilpailusääntöjen 39 muutettavaksi siten, että kilpailuihin ehdollisesti ilmoit 'tautuneiden nim'illä saa tehdä ennakkomainontaa osanoton ehdollisuutta koskevalla nimenomaisella maininnalla;. 12) hyväksyttiin Voimistelujaoston ehdottamista uusista Voimistelun merkkikokeiden ja mestaruusy.m. kilpailujen säännöistä mestaruuskilpailuja koskevat kohdat, voimaanastuviksi ja samoin Painijaoston ehdotuksesta kans'ainväliset painfsäännöt otettavaksi käytäntöön lähtien Suomen 21

4 22 mestaruuskilpailuissa jättäen edellä 9) kohdassa hyväksytyn sääntöjen muutosehdotuksen nojalla muilta kohdiltaan kumpaisenkin jaoston laatimat uudet säännöt asianomaisten jaostokokouksien vahvistettaviksi; 13) hyväksyttiin Pesäpallojaoston johtokunnan anomus että kaikki pesäpallokilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ratkaistaisiin kilpailumaksujen suhteen siten, ettei niihin sovellutettaisi kutsuntakilpailujen koroitettuja kilpailumaksuja koskevia määräyksiä; 14) hyväl<syttiin Urheilujaoston tekemä ehdotus liiton yleisten kilpailusääntöjen 103 :n a-kohdan muuttamisesta seuraavaksi: Suomen ennätyksiksi hyväksytään: a) Suomessa SVUL:n luvalla järjestetyissä kansainvälisissä-, kansallisissa- ja kutsuntakilpailuissa sekä piirimestaruuskilpailuissa saavutetut tulokset antaen samalla mainitull sääntöjen muutokselle taannehtivan voiman vuoden 1929 piirimestaruuskilpailuissa saavutettuihin tuloksiin nähden; 15) käsiteltiin alustavasti Urheilujaoston tekemä ehdotus, että jaosto itse saisi päättää rata- ja kenttäur heil umestaru uskil pail uj ensa j ärj estämisestä siten, että se antaisi niiden toimeenpanon jollekin jäsenseuralleen, joka olisi velvollinen suorittamaan jaostojoh-. tokunnalle sen kulloinkin määräämän osan kilpailujen mahdollisesti tuottamasta voitosta, osa käytettäisiin niihin osallistuneiden kilpailijain matkakustannusten peittämiseksi siinä laajuudessa ja tavalla kuin jaostojohtokunta kilpailuissa saavutettujen tulosten ja osanottaj amäärän perusteella kulloinkin katsoisi oikeaksi, jääden lopullisen päätöksen teko' seuraavaan kokoukseen; 16) käsiteltiin Urheilujaoston ehdotus, että Liittohallinto velvottaisi Liittojohtokunnan ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin erikoisliittoajatuksen toteuttamiseksi ja että siina tapauksessa, ettei Liittohallinto vieläkään katso ajankohtaa sopivaksi erikoisliittoajatuksen toteuttamista varten, jaostojohtokunta esittää, että SVUL:n toimintasäännöt muutettaisiin jaosto- johtokunnan esittämään muotoon. Liittohallinto päätti 21 äänellä 7 vastaan toistaiseksi luopua erikoisliittoajatuksesta koska se ei katso vieläkään ajankohtaa sopivaksi erikoisliittoajatuksen toteuttamiselle samalla kuitenkin päättäen ryhtyä toimenpiteisiin jaostojen valtuuksien lisäämiseksi, valiten siinä mielessä 5-miehisen toimikunnan tarkastamaan liiton nykyisiä toimintasääntöjä ja tekemään niihin jaostojen oikeuksia lisääviä muutosehdotuksia ; 17) valittiin Liittojohtokunta v:lle 1930, ollen sen kokoonpano seuraava: puheenjohtajana liiton puheenjohtaja, johtaja Aksel Ek, jäseninä pankinjohtaja Toivo Aro, kamreeri Runar Granholm S.F.I :n edustajana, johtaja Lauri Koskivaara, apulaispoliisimestari Otto Mäkeläinen, insinööri Urho Peltonen, lehtori Ranne Roni, tohtori Lauri Tanner, voimisteluntarkastaja Arvo Vartia; 18) hyväksyttiin Ylivieskan pitäjä siirrettäväksi Oulun piirikunnasta Keski-Pohjanmaan piiriin sekä Artjärven pitäjä Porvoon piirikunnasta Lahden piiriin; 19) todeten Liittojohtokunnan ryhtyneen toimenpiteisiin SVUL:n piirirajojen muuttamiseksi kulku- reittien y.m. edellyttämällä tavalla myönnettiin sille väliaikainen oikeus tehdä nykyisiin piirirajoihin muutoksia, mikäli asianomaiset piirijohtokunnat yksimielisesti kannattavat niitä koskevia seurojen esityksiä. 23

5 SVUL:n Liittojohtokunta v Liittojohtokunnan kokoonpano. Liittojohtokuntaan ovat kuuluneet, puheenjohtajana liiton puheenjohtaja Aksel Ek, varapuheenjohtajana voim.-tarkastaja Arvo Vartia sekä jäseninä maist. T. Aro, SFI:n edustajana kamr. R. Granholm, johtaja L. Koskivaara, prokuristi A. R. Lang, tohtori H. Lehmusto, apulaispoliisimestari O. Mäkeläinen ja tohtori L. Tanner. Liittojohtokunnan keskuudestaan valitseman työvaliokunnan ovat muodostaneet Ek, Vartia, Aro ja Lang, joka toimikunta tarvittaessa on kokoontunut kiireellisiä asioita käsittelemään. Rahastonhoitajana on toiminut prokuristi A. E. Lang, sihteerinä toimistopäällikkö L. Santala. Liittojohtokunnan kokoukset. Liittojohtokunta on kokoontunut vuoden aikana 27 kertaa, joista työvaliokunta 15 kertaa ja on pöytäkirjoihin kertynyt 351 pykälää, niistä työvaliokunnan kokouksissa 196 pykälää. Liittojohtokunnan jäsenet ovat olleet saapuvilla kokouksissa seuraavasti: Ek 26, Aro 24, Lang 23, Vartia 21, Koskivaara 8, Mäkeläinen 7, Tanner 6, Granholm 6 ja Lehmusto 4 kertaa. Liittojohtokunnan päätöksiä. Tärkeimmistä Liittojohtokunnan hoitamista asioista mainittakoon m.m. : 1) Liiton rahavarojen hoito ja talouden lujittaminen; 2) liiton kannattavien jäsenten keruun alullepano; 3) yhteys olympialaiseen rahankeräystoimikuntaan; 4) Kiviniemen parantolan alueen laajentaminen, urheilukentän aikaansaaminen tilan kunnostaminen ja vuokraaminen Urheiluopistohe; 5) Urheiluopistoon kohdistuvat toimenpiteet, m.m. taloudellinen avustaminen; 6) yjeisen valistusviik<m valmistustoimenpiteet ja viettäminen 7-14/ 4; 7) prof. I. Vilskmannin muistomitalin lyöttäminen hänen 75-vuotispäivän kunniaksi, samoin hänen nimeään kantavan rahaston sääntöjen laadinta; 8) piirisihteerien neuvottelukokouksen pitäminen 6-7/ 4 Helsingissä; 9) kuntoisuusmerkin aikaansaamista aktiiviurheilijoille koskevat toimenpiteet;. 10) kiertopalkinnon hankkiminen Suomen Urheilulehden maratonjuoksua varten; 11) puhekokoelman hankinnan alullepano liiton seurojen tarvetta varten; 12) liiton liittyminen jäsenek~i Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon ; 13) toimenpiteet liiton lipun aikaansaamiseksi v voimistelujuhliin mennessä; 14) X Yleisen Voimistelujuhlan alkuvalmistelujen taloudellinen turvaaminen; 15) liiton juoksevien asioiden ja edustustehtävien hoitaminen. 25

6 SVUL:n Voimistelujaosto v Jaostojohtokunta. Voimistelujaoston johtokuntaan ovat kuuluneet, puheenjohtajana tuomari V. J. Niiniluoto ja jäseninä voim.opettaja A. Kaskela, luutn. Y. Lumio, voim.opettaja A. Turunen, raut.virk. E. Railio, lehtori R. Roni, S.F.I :n edustajana voim.opettaja B. Holm. Varajäseninä ovat olleet lehtori V. Lahtinen ja johtaja A. Neittamo. Jaoston varapuheenjohtajana on toiminut lehtori R. Roni ja sihteerinä liiton sihteeri P. Heikkinen. JaostQjohtokunta on vuoden aikana kokoontunut 17' kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt 225 pykälää. Johtokunnan jäsenet ovat olleet kokouksissa saapuvilla seuraavasti : Niiniluoto 16, Railio 16, Roni 13, Turunen 12, Kaskela 8, Holm 5, Lahtinen 5 ja Neittamo 2 kertaa. J aoston edustajana Liittohallinnossa on vakinaisena ollut V. J. Niiniluoto, varalla R. Roni. Jaostokokoukset. Vuoden varsinainen jaostokokous pidettiin Helsingissä marraskuun 24 p :nä. Kokouksessa oli edustettuna 12 seuraa ja päätettiin siellä paitsi sääntöjen määräämiä virallisia asioita m.m. : 1) Vahvistettiin Liittohallinnon siihen valtuuttamina uudet voimistelun merkkikokeiden- ja mestaruus- y.m. kilpailujen säännöt; 2) selostus v pidettävän X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan alkuvalmisteluista, selostaja tuomo V. J. N'iniluoto: Esitetyn johdosta vahvistettiin m.m. voimistelujuhlien standaarien jakoperusteiden muutos, päätettiin täydentää liiton virallista voimistelupukua yhtenäisellä vyöllä, jonka väreiksi tulivat Suomen lipun värit; 3) keskusteltiin voim.opettaja A. Kaskelan esityksen nojalla voimistelullisesta koulutustyöstä, sen laajentamisesta ja erilaisista työmuodoista. Asia jätettiin jaostojohtokunnan edelleen kehitettäväksi. Rekisteröiliyt voimistelun palkinto tuomarit. Vuoden aikana on jaostojohtokunta rekisteröinyt 4 1 lk:n ja 20 II lk:n palkintotuomaria. 1 lk:n tuomarit ovat oikeutettuja toimimaan palkintotuomareina kansainvälisissä-, kansallisissa- Ja mestaruuskilpailuissa, II lk :n piirikunnallisissa ja voimistelumerkkikokeissa. Hyväksytyt ovat luetellut toisessa paikassa vuosikertomusta. Jäsenseurat. Vuoden aikana on jaostoon hyväksytty 17 uutta jäsenseuraa, ollen niiden lukumäärä 31/ yhteensä 213 ja niissä 15,119 jäsentä. Kilpailut. Kuluvan vuoden mestaruuskilpailut ovat pidetyt seuraavasti: I. S e ura voi m i s tel u k i l Il a i l u t. KoululxLisseurasarja. Sortavalan Seminaarin Urheilijain järjestäminä Sortavalassa 31 / 3. Kilpailuihin osallistui vain 1 seura, Sortavalan Lyseon Kilpaveikot, jonka pistemäärä oli 356,9. Kaupunki- ja maaljais.seu1'1asarjat. Haminan Tarmon j ärj estäminä 6-7/ 4 Haminassa. Kil pail uihin 27

7 28 osallistui 6 seuraa, kumpaisessakin sarjassa 3. Tulokset jakautuivat: ' K a u p u n k i 1 a i s s a r ja: Mestari, Helsingin Katajaiset, 375,6 pisto sijal. 3; 2) Viipurin Reipas, 373,5 pisto sijal. 6;, 3) Kelkkalan Kisailijat, 360,4 pisto sijal Maa 1 a i s s e ura t: Mestari, Karhulan KataJalset, 348,6 pisto sijal. 3; 2) Pölläkkälän Ura, 338,6 pisto sijal. 6; 3) Raudun N.s. Urheilijat, 320,5 pisto sijal. 9. II. M ies k 0 h tai s e t voi m i s ~ e 1 u m e s- t a r u u s k i 1 p a i 1 u t, Viipurissa 7-8/ 12 Viipurin Reippaan ja Kelkkalan Kisailijain yhdessä järjestäminä. Osanottajia oli yleisessä sarjassa 8, ikämiessarjassa 1, nuorten sarjassa 12 ja sauva- ja vapaaliikesarjassa 4. Mestaruudet jakautuivat: 1) Yleinen mestaruus: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 280,4 pisto sijal. 26;.,. 2) Ikämiesmestari : V. Kovasin, Kelkkalan KIsaIhjat, 216,4 pisto sijal. 15; 3) Nuorten mestari: 1. Pakarinen, Kelkkalan Kisailij at, 264,3 pisto sij al. 29; 4) Sauva- ja vapaaliikemestati: H. Savolainen, Helsingin Katajaiset, 169,4 pisto sijal. 3. 5) Erikoismestaruudet : Rekki: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 56,4 pisto sijal. 3 ;. Nojapuut: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 57,6 pisto sij al. 5;,., Hevonen: H. Savolainen, Hels. KataJaIset, 58,9 PISto sijal. 3;. Renkaat: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 56,3 pisto sij al. 4; Hyppymestaruus : M. Uosikkinen, Kuopion Urh. Veikot, 113,2 pisto sijal. 3. KansaUisUt voimistelukilpailjuja on vuoden aikana järjestetty seuraavasti : Haminan Tarmo, 7/ 4, osanottajia 12. Karhulan Katajaiset, 21/ 4, os. 10. Itä-Karjalan piiri / 5, os. 24. Kirvun Vilkas, 19/ 5, os. 9. Oulun piiri, 15-16/ 6, os. 5. Helsingin Katajaiset, 10/ 11, os. 15. Kuopion Urheilu-Veikot, 16-17/ 11, os. 13. Kansainvälistä kilpailtutoimintaa ei vuoden aikana ole ollut ollenkaan. Kaupunkiottelut. Haminan Tarmon järjestämänä pidettiin Haminassa 15/ 12 ensimmäinen kaupunkiottelu voimistelussa Haminan, Kotkan ja Lahden välillä. Kuta'kin kaupunkia edusti 5 voimistelijaa, joista 4:n tulos otettiin huomioon. Kilpailun tulokset: 1) Kotka, pistemäärällä 571,7. 2) Hamina, 552,5. 3) Lahti, 516,5. Voimistelumerkkisuoritukset. Seuraavat seurat tai piirit ovat järjestäneet vuoden aikana voimistelumerkkisuorituksia : Ryttylän Koulukodin Yritys 10/ 2, 4/ 5, 23/ 7; Hämeenlinnan S.O.U. 20/ 3'; Lappeenrannan Urheilu Miehet 10/ 4; Helsingin Katajaiset 1/ 4; Joensuun S.L.U. 24/ 3, 2/ 5; Lahden piiri 17/4, 9/ 12; Sortavalan Seminaarin Urheilijat 30/ 4, 20/ 12; Kelkkalan Kisailijat 29/ 4, 17/ 11; Helsingin Voimistelijat 6/ 5, 2/12; Kemin Yhteislyseon Vauhti 20/ 5; Kuopion Urheilu-Veikot 22/ 5, 17/ 12; Lapuan S.O.U. 24/ 5, 17/ 12; Terijoen Terä 28/ 5; Viipurin Reipas 31/ 5, 18/ 12; Porin Tarmo 28/ 12; Kotkan Into 29/ 12; Viipurin V.P.K:n Tarmo 30/ 12. Liiton ulkopuolelta on Urheiluopisto järjestänyt 10-11/ 7 ja 26/ 7 voimistelumerkkikokeet. 29

8 l JO 0 j5. 30 Vuoden lopulla suoritettujen muutamien merkkikokeiden tuloksien hyväksyminen on siirtynyt seuraavan vuoden puolelle. Edelläolevien perusteella on jaostojohtokunta hyväksynyt vuoden aikana seuraavan määrän voimistelumerkkisuorituksia : Järjestävä piiri tai muu elin I 1 I II I III I 1\ Etelä,Pohjanmaa Etelä,Saimaa Helsinki JO Hämeenlinna Itä,Karjala Kymenlaakso Lahti Oulu Mikkeli Perä,Pohjola Pohjois, Karjala Pohjois,Savo o ' 1 2 JO JO Savonlinna Viipuri Yhteensä I 13 I 31 I 96 I 142 M aakunnauiset voimistelujuhlat. Saadl;\kseen voimisteluharrastuksen entistä voimaperäisemmäksi liiton eri piireissä ja auttaakseen v vietettävään X :nteen Yleiseen Voimistelujuhlaan valmistautuvia seuroja ja piirejä Voimistelujaoston johtokunnan kehoituksesta vietettiin kevään kuluessa erikoisia maakunnallisia voimistelujuhlia. Niitä pidettiin kaikkiaan 8, nim. seuraavissa paikoissa: Kouvolassa 19-20/5, Sortavalassa 25-26/ 5, Kuopiosså 26/ 5, Joensuussa 1-2/6, Vaasassa 2/ 6, Pieksämäellä 24/ 5, Savonlinnassa 9/6 ja Oulussa 15-16/ 6. Juhlilla esitettyjen yhteisnäyrosten, kilpailujen ja niihin osallistuneiden lukumäärät selviävät seuraavasta tilastosta: ~ ~, ~.; J uhiien pito paikka ~ 0 ö :Ji 13 ' > 8 > ~ ~ S : ~ 0 c c :; 0 t: ~ ~ 0 ~ > 2- > V) ~ i:c ~ V) Miesten yhteisvoimistelu, näytöksiä 0 - I Niissä voimistelijoita ,465 Osallistuvia seuroja Niistä maalaisseuroja 0 - II 11 8 JO Poikien yhteisvoimistelu, näytöksiä Niissä voimistelijoita ,275 Seurojen tai koulujo.luku 7 1 JO Niistä maalaiskouluja tai,seuroja Seurakilpailuja Osaaottavia joukkueita Mieskohtaisia kilpailuja l - I Niissä voimistelijoita JO 5 71 Lisäohjelmana olevissa urheilukilpail. osanotto Yhteisvoimonäytökso suo, ritettu musiikin muko (ositto) Voimisteluneuvonta. Edellisenä vuonna aloitettua voimisteluneuvontaa, joka tarkoitti suuremman osanoton aikaansaamista v vietettävään yleiseen voimistelujuhlaan, jatkettiin vuoden aikana kevätkaudella pääasiassa 15/1-31/ 5 osittain vielä 15/ 6 sekä syyskaudella 15/9-31/ 12. Kevätneuvonnan tulokseksi voidaan merkitä erittäin runsas osanotto eri puolilla maata vietettyihin maakunnallisiin voimistelujuhliin. Näiden neuvojien tehtävänä on ollut piirinsä voimistelua harrastavien seurojen keskuudessa tehdä neuvontatyötä, antaa ohjausta seuravoimistelun ja erittäin X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan ohjelmien harjoittelussa ja kaikin 0 keinoin varmistaa seurojensa osanottoa m.m. taloudellisten seikkojen tukemisessa neuvoillaan. 31

9 32 Neuvojien toiminnan yhtenäistyttämiseksi ja asioihin perehdyttämiseksi järjesti Voimistelujaosto heille vuoden aikana kaksi yhteistä neuvottelutilaisuutta Helsingissä. Ensimmäinen pidettiin tammikuun 10 p :nä, osanottajia 10 henkilöä, toinen kokous oli'lokakuun 20 p :nä, osanottajia 27 henkilöä. Näiden neuvojien toiminta selviää allaolevasta tilastosta: Neuvoja Piiri :oc...:!,!'!.. I ;.!!. :~..... ~..::.:: : ~.~ ~ 'f 'ö ~ ~,.>-, ~ Ö ::; _,c u;.. :;::~ 0 ~ C ~ :; I ~~ > ~ V) :' - C.~ 5-,,,.- - ;c, :<G:o _,... ~.. ;.. -, :E 'ö.. Ö ><:.J:l l ~ Kevätneuvonta : V. Ervola... Perä-Pohjola 34 31, S. Hirvonen. Pohjois-Karjala , , ,381 3 O. Hänninen. Mikkeli, Savonlinna , V. Lahtinen.. POh{-Savo, Kainuu 47 84,5 4, , E. Lyly... Ou u 15 16,5 5, P. yren Keski-Pohjanmaa , , V. Teivaala.. [-j ämeenlinna A. Uusikylä Etelä_Pohjanmaa Syysneuvonta : Y. Calonius.. Kymenlaakso C 2 L. Elomaa... Varsinais-Suomi V. Ervola... Perä-Pohjola 36 40, S. Hirvonen. Pohjois-Karjala ,356 5 nc O. Hänninen. Mikkeli, Savonlinna 25 54,5. 29C E 9 J. Ikävalko.. Itä_Karjala V. Jaakkola.. Keski-Suomi Z'Z.~ ' :::: 0.. Ö V. Lahtinen.. Pohj -Savo, Kainuu 12 24, A Leppänen. Vi ipuri, Et..Saimaa E. Le v6n... Satakunta, Vars._ uomi E. Lyly... Oulu R Roni... Lahti 40 45, S. Syren.... Keski-Suomi 37 41,5 51q N. Tammisalo. Tampere K. Tuomi.. Hämeenlinna 8 14 ldo A. Uusikylä Etelä-Pohjanmaa R. Ylönen.. Helsinki, Porvoo f Yhteensä ,073,0121, ~ Sitäpaitsi ovat Keski-Suomen pllrlssa syyskauden loppupuolella myöskin aluepäälliköt A. Brusin ja L. Manner tehneet voimisteluneuvontatyötä pienemmillä alueilla. X :nteen Yleiseen Voimistelujuhlaan valntistautuminen. Niistä toimenpiteistä joihin Voimistelujaoston johtokunta on vuoden aikana ryhtynyt v vietettävän X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan valmisteluun ja osanoton suurentamiseen, on jo edellä selostettu se laaja ja voimakas neuvontatyö, joka on ollut käynnissä kaikkialla maassa. Vuoden aikana on valmistunut juhlien kutsu sisältäen paitsi yleisiä tietoja, ja määräyksiä myöskin eräitten yhteisvoimistelunäytösten ohjelmat. Sen ohella on liiton seurojen yhteisvoimistelunäytöstä varten annettu sävellyttää musiikkiohjelma sekä pianoettä torvisovituksena. Auttaakseen seuroja yhteisvoimisteluohjelman harjoittamisessa ja saadakseen sen suorittamisen mahdollisimman samallalailla tapahtuvaksi ryhtyi jaostojohtokunta toimenpiteisiin musiikkiohjelman siirtämiseksi gramofonilevyille. Levyillesiirto tapahtui vuoden vaihteessa Berlinissä. Kutsu on lähetetty paitsi liiton seuroille, oppikouluille, suojeluskuntain yliesikunnalle, armeijalle, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitolle, N. M. K. Y:n Urheiluliitolle, Svenska Finlands Idrottsförbundille. Ulkomaille on se lähetetty useampiin Europan maihin Kansainvälisen Voimisteluliiton alaisiin voimisteluliittoihin. Vuoden lopulla asetettiin jo eräitä juhlatoimikuntia, kuten majoitus-, järjestely-, kenttä- ja rakennustoimikunnat, jotka aloittivat vuoden vaihteessa toimintansa ryhtyen panemaan alulle kukin alaansa koskevia juhlan valmisteluja. 33 3

10 Edustus Liittohallinnossa. Jaoston edustajana Liittohallinnossa on ollut lehtori V. Teivaala ja varalla maisteri L. Pihkala. 35 SVULm' Urheilujaosto v J astojohtokunnan kokoonpano. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana varatuomari Urho Kekkonen Helsingistä ja jäseninä johtaja Lauri Koskivaara (Forsman) Helsinki, insinööri Aug. Kuusisto Viipuri, insinööri Urho Peltonen Tampere, maisteri Lauri Pihkala Helsinki, lehtori Väinö Teivaala Hämeenlinna ja SFI:n edustajana lääk. kand. J. Lundmark Helsinki sekä varajäseninä raut. virkam. Sulo Elomaa Lahti ja johtaja Lauri Haaksi Viipuri. Maisteri Lauri Pihkala ilmoitti kuitenkin, että hän ei ole katsonut olevansa jaostojohtokunnan jäsen ja vastuussa jaoston toimista, koska hänet oli valittu jaostojohtokuntaan ilman hänen suostumustaan, joten hän sen mukaisesti kuluvana vuonna ei ole ottanut osaa jaoston toimiin. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on ollut johtaja Lauri Koskivaara (Forsman) ja sihtee~i~ä liiton toimistopäällikkö Lauri Santala 15/3 astl Ja siitä edelleen ylioppilas Ilmari Sinisalo. Jaostojohtokunta on kuluneen vuoden aikana kokoontunut 18 kertaa ja on pöytäkirjoihin kertynyt 314 pykälää.. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat olleet kokou.ks:ssa läsnä seuraavasti: Haaksi 18, Kekkonen 17, KUUSISto 17, Koskivaara 14, Elomaa 12, Teivaala 11, Peltonen 9 ja Lundmark 5 kokouksessa. Erikoiset komiteat. Jaostojohtokunta asetti komitean, jäseninä jaoston puheenjohtaja U. Kekkonen, johtaja J. A. Maljanen, urheilutarkastaja A. Kaskela ja liiton toimistopäällikkö L. Santala ja sihteerinä jaoston sihteeri 1. Sinisalo, jonka komitean tehtäväksi annettiin rata- ja kenttäurheilun kilpailusääntöjen ja urheilumerkkisääntöjen tarkistaminen sekä valmistaa Ruotsin ja Suomen välistä maaotteluedustusta koskeva valmennussuunnitelma. Komitea kokoontui 3 kertaa. Jaostokokous. Vuoden varsinainen jaostokokous pidettiin Viipurissa elokuun 17 p :nä. Kokouksessa oli edustettuna 11 seuraa. Jaoston puheenjohtajaksi toimintakaudeksi 1930 valittiin yksimielisesti varatuomari Urho Kekkonen Helsingistä. Suoritetun vaalin perusteella valittiin v:n 1930 jaostojohtokuntaan toimittaja S. Kolkka Helsingistä johtaja A. Mustonen Tampereelta insinööri A. Kuusisto Viipurista... 7 prokuristi O. Roschier Helsingistä lehtori V. Teivaala Hämeenlinnasta äänellä Ääniä saivat lisäksi raut. virk. S. Elomaa Lahdesta 5 ääntä, työnjohtaja U. Franck Turusta 4 ääntä ja johtaja L. Haaksi Viipurista 3 ääntä. Voimassa olevan sopimuksen perusteella nimittää Svenska Finlands Idrottsförbund yhden edustajan jaostojohtokuntaan..

11 36 Liiton toimintasääntöjen maaraamien asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista : 1) Urheilumerkkisääntöjen muuttaminen. Kysymyksen alusti lehtori V. Teivaala. Kokouksessa päätettiin, että määrättyjen erikoissuoritusten perusteella voi urheilija saada ensimmäisen luokan merkin. Suoritusajaksi hyväksyttiin 2 vuotta ensimmäisestä suorituspäivästä lukien. Oikeus merkin saantiin näi' den tulosten perusteella hyväksyttiin taannehtivaksi vuonna 1927 ja 1928 saavutettuihin tuloksiin nähden. Samoin päätettiin, että kuudes tai sitä parempi sijoittautuminen Olympialaisissa kisoissa oikeuttaa saamaan 1 lk. urheilumerkin, ollen tämä kohta taannehtiva v Olympialaisiin kisoihin nähden. 2) Mestaruuskilpailusääntöjen muuttaminen. Kysymyksen alusti jaoston sihteeri 1. Sinisalo. Kokous antoi uudelle jaostojohtokunnalle tehtäväksi laatia seuraavaan jaostokokoukseen tätä koskevan ehdotuksen. 3) Rauhoitetut kilpailupäivät. Kysymyksen alusti herra V. Scheele Lahdesta. Kun mestaruuskilpailut vuosittain vievät 3 sunnuntaita, jolloin sääntöjen mukaan ei muualla saa toimeenpanna muita samaan alaan kuuluvia kilpailuja, antoi kokous jaostojohtokunnalle tehtäväksi laatia ehdotuksen seuraavaan jaostokokoukseen siitä, että mestaruuskilpailupäivinä voitaisiin muilla paikkakunnilla järjestää alustuksen mukaisia tulosrajakilpailuja. 4) Kokous antoi keskustelutta jaostojohtokunnalle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta erikoisliittokysymys Urheilujaoston kohdalta saataisiin toteutetuksi. Jaoston jäsenseurat. Vuoden aikana on jaostoon hyväksytty 14 uutta seuraa, ollen 31/12-29 seurojen lukumäärä 254 ja niissä yhteensä 19,029 jäsentä. N euvontatyö.. Kulune~n vuoden aikana on jaostojohtokunta pyrkll1'yt entistä laajaperäisemmin syventämään oman maamme urheiluelämää. Tarkoitusta varten kiinnitti ja~s~.ojohtokunta 20 tilapäistä piirineuvojaa, jotka hema-elokuulla ovat suorittaneet neuvontaa, jakaantuen toiminta piirittäin seuraavasti: SVUL:n piiri Etela.Pohjanmaan Kain uun Itä. K arjalan Kesk i.suomen Porv oon Kym enlaakson Lahd en Mikk elin Vakk a.suomen Kesk i. Pohjanmaan Oulu n Perä,Pohjolan Pohj ois. Karjalan Pohj ois.sayon Satak unnan Tam pereen VarsI nais.suomen Savo nlinnan Etelä.Saimaan Viipu rin Häm eenhnnan piiri»»»»»»»»»»»» ) '»»»»» euvoja I euy. I Osan. tilaisuuks. lukum. ottajia M. Lahdensuo L. Vepsäläinen 33 8/il K. Pirttilä T. Saarinen V. Suurnäkki {M. Helye V. uurnähki R. Roni M. Kymäläinen {K. Kankare P. Mannström P. Orell {T. orjonen 40 P. Orell 782 T. Sorjonen {I. Kautto K. Kahila V. Aarnio O. Vainio E. Suoma la {K. Kankare P. Mannström E. Mikkonen E. Mikkonen {M. Paaso 20 M. Helve 503 K. Tuomi Yhteensä I I 452 I 12,418 Näiden piirineuvojien lisäksi on Urheilujaoston alaisuudessa toiminut kesä-heinä-elokuun.aikana 2 yleisn~uvojaa, nimittäin opettaja Hugo Lahtinen ja opettaja Kalle Laakkonen. Näistä Hugo Lahtinen on 37

12 38 yleisen neuvonnan ohella opastanut kaupunki- ja maalaiskuntia urheilukenttien rakentamisessa käymällä asianomaisilla paikkakunnilla kentän paikkoja valitsemassa, laatimalla erikoispiirustuksia urheilukentistä ja antamalla ohjeita kentän rakennusainelaaduista. Tärkeimpänä puolena hänen toiminnassaan on kuitenkin ollut urheilijaimme yksityiskohtainen valmennus Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Siinä yhteydessäon hän myös toiminut maaotteluvalmennusleirin johtajana Kuusankoskella. Toisena yleisneuvojana toiminut Kalle Laakkonen on kesä-heinä-elokuulla suorittanut liiton piirikunnissa yleisurheiluneuvontaa. Hänen toimintansa selviää seuraavista numeroista: seurakäyntejä 48 eri paikkakunnalla, yhteensä 61 seurakäyntiä, joilla kaiken kaikkiaan on ollut osanottajia n.4,800. Sen lisäksi on hän lukuisilla esitelmillään lietsonut voimakkaasti urheiluninnostusta paikkakunnilla, joilla urheilunharrastus on tähän asti ollut lapsipuolen asemassa. Hänen toimestaan on lisäksi pidetty kahdet yleisurheilun palkintotuomarikurssit. Kurssitoiminta. Kun yleisurheilua käsittävien kurssien toimeenpano on annettu Urheiluopiston huolehdittavaksi, ei jaosto kuluneena vuonna ole toimeenpannut mitään suurempia kursseja. Kuitenkin on jaoston urheiluneuvoja Kalle Laakkonen toimeenpannut palkintotuomarikurssit Inkeroisissa 20-22/ 7, joille osallistui yhteensä 30 henkilöä ja yhdessä Kymenlaakson Sk.-piirin kanssa yleisurheilun palkintotuomarikurssit Kotkassa 9-11/8, joille osallistui kaikkiaan n. 100 henkilöä. Urheilumerkkisuoritukset. Vuoden aikana on urheilumerkkejä suoritettu entistä runsaammin. Tähän on vaikuttanut erittäinkin jaostokokouksen päätös, että Suomi-Ruotsi-maaottelupäivinä, 7-8/9, päätettiin pitää erikoinen ur- heilumerkkien suorituspäivä koko maassa. Lisäksi on merkkisuoritusten lukumäärän kasvuun vaikuttanut osaltaan sekin, että uusien määräysten mukaan on olympialaisissa kisoissa loppukilpailuissa kuudennen tai sitä paremman sijoittautumisen ja lisäksi erikoissaavutusten perusteella on annettu merkkejä. Joka tapauksessa on huomattavissa, että harrastus rrierkkisuorituksiin on kasvamassa. Merkkejä on kuluneena vuonna suoritettu seuraavasti: I lk kpl. II III , Yhteensä 321 kpl. Rekisteröidyt ylituomarit. Jaostojohtokunta on ryhtynyt suunnittelemaan uusia perusteita, joiden nojalla vastaisuudessa hyväksyttäisiin rata- ja kenttäurheilun palkintotuomarit. Tämän vuoksi on ylituomarien hyväksyminen siirtynyt seuraavalle vuodelle. Suomen ennätyksien hyväksyminen. Seuraavat uudet urheilutulokset on vuoden aikana hyväksytty Suomen ennätyksiksi: 100 m. juoksu 10,8 E. Koponen 1/ 9-29 Helsinki. lh-mailin juoksu 1,56,7 R. Larva 18/ 6-29 Turku m. juoksu 5,24,6 sek. P. Nurmi 18/ 6-27 Kuopio ,23,4 sek. E. Purje 9/ 8-27 Viipuri. 110 m. aitajuoksu (91,4 cm.) 15,2 A. Järvinen 1/ 9-29 Turku. 110 (106 cm.) 15,3 B. Sjöstedt 18/ 8-29 Viipuri. 4XI00 m. viesti 42,9 HKV: K. Pitkänen, E. Koponen, V. Mattila ja V. SalmiIJen 20/7-29 Helsinki. 10X100 m. viesti 1,49,0 HKV: H. Ekqvist, Y. Hentola, H. Kokkonen, E. Rönkä, A. Husgafvel, T. Kauppi, K. Pitkänen, E. Koponen, V. Mattila ja U. Salminen 22/ 9-29 Helsinki. 4X800 m. viesti 7,58,6 TUL: E. PiIpola, N. Koivunalho, A. Lehtonen ja H. Larva 21/ 7-29 Helsinki. 4 X 1500 m. viesti 16,11,4 TUL: F. Lievendahl, E. Katz, N. Koivunalho, P. Nurmi 17/ 7-26 Viipuri. Seiväshyppy 386,5 cm. J. Lindroth 31/ 7-29 Porvoo. 39

13 40 Seiväshyppy 401,0 cm. J. Lindroth 22/9-29 Helsinki. Keihäänheitto 69,88 m. E. Penttilä 8/10-27 Viipuri. 10-ottelu 7820,93 pisto P. Yrjölä 17-18/ 7-26 Viipuri. 7995,19 pisto P. Yrjölä 16-17/7-27 Helsinki. 8053,29 pisto P. Yrjölä 3-4/ 8-28 Amsterdam. Sitäpaitsi on eräitten ennätysten hyväksyminen siirtynyt seuraavaan vuoteen. Suomen mestaruuskilpailut. Kuluneen vuoden Suomen mestaruuskilpailut on pidetty seuraavasti: 1) Suomen sisämestaruuskilpailut järjesti Enson Kisailijat Ensossa maaliskuun 17 p :nä. Mestaruudet jakautuivat: Vauhdit. pituush. 327,0 cm. A. Lindqvist, Porvoon Urho korkeush. 157,0 O. Rautavuori, Polyt. Urho seur. kolmil. 988,0 A. Lindqvist, Porvoon Urho 2) Suomen murtomooiuoksumestaruuskilpailut järjesti Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannassa toukokuun 12 p :nä. Kilpailijoita oli kaikkiaan 58 ja rata 8,460 m. pituinen. Mestaruudet jakautuivat:. Mieskohtainen kilpailu: 29,22,5 V. Sipilä, Tampereen Pyrintö. Seurojen väl. kilpailu: 11 pisto Helsingin Toverit, jonka joukkueen muodostivat T. Loukola, J. Kaila ja Ä. Toivonen. 3) Suomen mestaruuskiltpailut viesti-, este- ia 25 krn. iuoksussa ia 10-ottelussa järjesti Helsingin Toverit heinäkuun 20 ja 21 p :nä Helsingissä. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: 3,000 m. estejuoksu 9,28,3 T. Loukola, Helsingin Toverit. 25,000 ffi. juoksu 1,25,42,9 M. Marttelin, Nummen Kipinä. 10-ottelu 7671,715 pisto P. Yrjölä, Tampereen Pyrintö. 4X100 m. viespnjuoksu 42,9 Helsingin Kisa-Veikot (Koponen, Mattila, Pitkänen ja Salminen). 4X400 3,24,3 Helsingin Kisa-Veikot (Pitkänen, Ekqvist, Mattila ja Huhta). 4 X 800 7,58,6 Turun Urheiluliitto (PiIpola, Lehtonen, Koivunalho ja Larva). 4 X ,38,9 Turun Urheiluliitto (Potila, Lehtonen, Koivunalho ja Larva). 4) Suomen rata- ia kenttäurheilumestaruuskilpailut järjesti Viipurin Urheilijat elokuun 17 ja 18 p :nä Viipurissa. Mestaruudet jakautuivat: 100 m. juoksu 10,8 E. Koponen, H:gin Kisa-Veikot ,5 A. Järvinen, Tamp. Pyrintö ,0 J. Huhta, H:gin Kisa-Veikot ,57,6 H. Larva, Turun Urheiluliitto. 1,500 4,03,1 L. Helgas, H:gin Kisa-Veikot. 5,000 14,48,7 T. Loukola, Helsingin Toverit. 10,000 31,22,4 T. Loukola,,, 110 aitajuoksu 15,3 B. Sjöstedt, KIF, Helsinki. 400 Pituushyppy 55,8 J. Matilainen, Iisalmen Visa. 708 M. Topelius, Mikkelin Kilpa-Veik. Korkeushyppy 185 A. Wahlstedt, Viipurin Urheilijat. Seiväshyppy 380 J. Lindroth, Porvoon Akilles. Kolmiloikkaus 14,66 T. Tulikoura, H:gin Kisa-Veikot. Kuulantyöntö 15,40,5 A. Wahlstedt, Viipurin Urheilijat. Moukarinheitto 48,04 V. Pörhölä, Kuopion Urh.-Veikot. Kiekonheitto 44,43 A. Kivi, Helsingin Toverit. Keihäänheitto 66,18 M. Järvinen, Viipurin Urheilijat. 5-ottelu 3558,105 M. Topeli.us, Mikkelin Kilpa-Veik. Kansalliset ia kansainväliset kilpailut. Vuoden kuluessa on mestaruuskilpailujen lisäksi toimeenpantu jaostojohtokunnan luvalla 66 kansallista ja 17 kansainvälistä kilpailua. Maaottelu Suomi-Ruotsi. Suomi-Ruotsi maaottelu pidettiin tällä kertaa Helsingissä syyskuun 7 ja 8 p :nä. Kilpailulajeina olivat samat kuin aikaisemminkin. Kussakin lajissa edusti kumpaistakin maata 2 miestä. Maaottelun voitti tällä kertaa Ruotsi 93 pisteellä Suomen saadessa 90 pistettä. Eri lajeissa olivat tulokset seuraavat: 100 m.: 200 m.: 1) E. Koponen, Suomi ) G. Sköld, Ruotsi 11,0. 3) H. Sjöström, Ruotsi 11,l. 4) 1. Helle, Suomi 11,3. 1) G. Sköld, Ruotsi 22,4. 2) E. Lindqvist, Ruotsi 22,4. 3) K. Pitkänen, Suomi 22,5. 4) A. Järvinen, Suomi 23,0. 41

14 m.: 800 m.: 1) S. Hammargren, R. 49,3. 2) Sten Pettersson, R. 49,5. 3) A. Järvinen, Suomi 49,5. 4) J. Huhta, Suomi 49,7. 1) E. Byhlen, Ruotsi 2,01,5. 2) K. G. Björk, Ruotsi 2,02,1. 3) A. Lehtonen, Suomi 2,02,3. 4) L. Helgas, Suomi 2,02,9. 1,500 m.: 5,000 m.: 1) H. Larva, Suomi 4,01,9. 2) B. Kraft, Ruotsi 4,02,2. 3) B. Öhrn, Ruotsi 4,02,6. 4) L. Helgas, Suomi 4,03,2. 1) T. Loukola, Suomi 15,14,7. 2) Lindgren, Ruotsi 15,15. 3) K. Matilainen, S. 15,36,8. 4) G. Falck, Ruotsi 15,57. 10,000 m.: 110 m. aidat: 1) T. Loukola 31,12,9. 2) R. Magnusson 31,14,4. 3) A. Toivonen 31,23,4. Korkeushyppy : 1) K. Karlsson, Ruotsi ) 1. Nilsson. Ruotsi ) A. Wahlstedt, Suomi ) B. Bergman, Suomi 180. Seiväshyppy: 1) H. Lindblad, Ruotsi ) B. Andersson, Ruotsi ) J. Lindroth, Suomi ) M. Kymäläinen, Suomi 340. Keihäänheitto: 1) M. Järvinen, Suomi 65,52. 2) E. Penttilä, Suomi 64,0. 3) G. Lindström, Ruosi 62,84. 4) H. Forsman, Ruotsi 59,06. Ruotsalaisviesti : 1) Suomi (Koponen, Pitkänen, Järvinen, Huhta) 1,57,2. 2) Ruotsi (Sjöström, Sköld, Lindqvist, Byhlen) 1,57,7. 1) E. Wennström, R. 14,9. 2) B. Sjöstedt, Suomi 15,1. 3) S. Pettersson, Ruotsi 15,2. 4) E. Wilen, Suomi 16,3. Pituushyppy: 1) O. Hallberg, Ruotsi 7,46. 2) M. Topelius, Suomi 7,42. 3) T. Tulikoura, Suomi 6,99. 4) H. Lindblad, Ruotsi 6,76. Kolmiloikka: 1) V. Tuulos, Suomi 14,73. 2) T. Tulikoura, Suomi 14,65. 3) W. Göransson, Ruotsi, 14,42. 4) J. Svensson, Ruotsi 13,81. Kuulantyöntö: 1) K. Järvinen, Suomi 15,15. 2) A. Vahlstedt, Suomi 1.4,97. 3) S. Norrby, Ruotsi 13,70. 4) F. Andersson, Ruotsi 11,78. Kiekonheitto: Moukarinheitto : 1) A. Kivi, Suomi 45,33. 1) O. Sköld, Ruotsi 50,98. 2) F. Andersson, Ruotsi 42,40. 2) V. Pörhölä, Suomi 46,89. 3) E. Kenttä, Suomi 42,06. 3) G. Jansson, Ruotsi 46,35. 4) Th. Mannerfeld, R. 39,99. 4) E. Eriksson, Suomi 46,24. Ranska-Suomi maaottelu. Ranska-Suomi maaottelu pidettiin tällä kertaa Pariisissa 29 p :nä syyskuuta. Ottelu suoritettiin 13 lajilla. Kuhun}-'u lajiin osallistui kumpaisestakin maasta 2 miestä~ Tässäkään maaottelussa maallamme ei ollut onnea, vaan hävisimme senkin, pisteiden ollessa Ranskan eduksi. Tulokset eri lajeissa olivat seuraavat: 100 m.: 400 m.: 1) Sureaud 10,8. 1) Moulines 49,2. 2) Rousseau 80 sm. 2) Feger 49,6; 3) Erkki Kop<>nen 1,30 m. 3) Aki Järvinen 2 m. edell. 4) Kalervo Pitkänen 1,50 m. 4) Jussi Huhta 2,5 m. sam. 800 m.: 1,500 m. : 1) Keller 1,54,2. 1) Jules Ladoumegue 3,56,2. 2) Harti Larva 1,57,4. 2) Toivo Loukola 3,59,4. 3) Gösta Jansson 1,58,0. 3) Leduq 4,02,6. 4) Dabat 1,58,8. 4) Leo Helgas 4,07,0. 5,000 m.: 110 m. aidat: 1) Paavo Nurmi 14,55,4. 1) Erik Vilen 15,8. 2) Armas Toivonen 15,22. 2) Adelheim 1,2 m. jälj. 3) Trapon 15,59,8. 3) Robert 2 m. jäi. 4) Dartigues. (Sjöstedt kaatoi 3 aitaa.) Ruotsalaisviesti: 1) Ranska 1,56,8. 2) Suomi 1,58,0. Pituushyppy: Korkeushyppy : 1) Martti Topelius ) Philippon, ) Toimi Tulikoura ) Menard ) Tublet ) Armas Vahlstedt ) J eanne, ) Martti Kymäläinen

15 45 Seiväshyppy : Kiekonheitto: 1) John Lindroth ) N oel 46,41. 2) Martti Kymäläinen ) Vinter 46,17. 3) Ramadier ) Kenttä 44,75. 4) Vintousky ) Kivi 43,89. Kuulantyöntö: Keihäänheitto: 1) Armas Vahlstedt 15,43. 1) Matti Järvinen 66,75. 2) Kalle Järvinen 14,37. 2) Eino Penttilä 64,54. 3) Noel 13,94. 4) Drecq 13,39. 3) Gassner 56,60. 4) Degland 56,05. S'lfomalaiset u?'heilijat ulkomailla. Amerikassa ovat vuoden kuluessa kilpailleet menestyksellä P. Nurmi, V. Ritola, E. Purje, A. Koski, V. Kyrönen, saavuttaen huomattavissa kilpailuissa voittoja, kohottaen siten maamme urheilumainetta siellä. Aust'Yiooliassa asuvat suomalaiset ovat myöskin osallistuneet siellä toimeenpantuihin kilpailuihin, suoriutuen voittajina kilpailuissa. Siellä on maalaistemme keskuuteen perustettu urheiluseura Suomi Athletic Club, joka huolella on vaalinut miestemme urheiluasioita. Suomalaiset urheilijat ovat vuoden kuluessa osallistuneet tavallista runsaammin ulkomaisiin kilpailuihin, menestyen niissä suurin piirtein erinomaisesti. Berlinin katujuoksuun 5/ 5 osallistuivat M. Marttelin ja F. Lahti. Näistä Marttelin' sijoittautui 8 ja Lahti 20. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 250 juoksijaa. Srporting Li/en ma~atoniin Lontoossa osallistui V. Laaksonen tullen toiseksi. Vilnan uuden stadionin vihkyijiisten yhteydessä toimeenpantuihin kilpailuihin 15-16/ 6 osallistui suomalainen joukkue, johon kuuluivat K. lyiatilainen, V. Sipilä, K. Järvinen ja H. Pohjola johtajana jaostojohtokunnan jäsen L. Haaksi. Pohjola voitti 800 m. juoksun ajalla 1,59,8 tullen toiseksi 1,500 m. ajalla 4,09,8. Järvinen voitti kuulantyönnin ja oli kiekossa toinen tuloksin 14,39 ja 43,55. 5,000 m. juoksussa ~li Matilainen toinen 15,19,8 ja Sipilä kolmas 15,30 Ja 10,000 m. Sipilä ensimmäinen 33,10 ja Matilainen toi: nen 33,10,2. Tällä n.s. Keski-Euroopan matkalla 011 aikomus osallistua Itävallassa, Unkarissa ja Tshekkoslovakiassa toimeenpantaviin kilpailuihin, mutta aivan viime tingassa, jolloin miehet olivat jo m~tkalla, tuli näistä maista ilmoitus, että he eivät voikaan ottaa miehiämme vastaan, joten joukkueen kilpaileminen jäi täksi yhdeksi kilpailuksi..., Aalbo'rgissa Tanskassa 2/ 7 tolmeenpannulssa kllpailuissa voitti A. Kivi kiekonheiton tuloks~ll~ 41,11 tullen toiseksi kuulassa 13,04. Loukola VOIttI 3,000 m. estejuoksun ylivoimaisesti ajalla 9,17, samoin Tanskan peninkulman 7,500 m. ajalla 23,38,3. Köpenhaminassa 7/ 7 voitti T. Loukola 5,000 m. ruotsalaisen R. Magnussonin ajalla 15,03,6 ja 8/ 7 n.s. klassillisen Dragör-juoksun 3,000 m. matkalla ajalla 8,51,2. Yhteistoiminnassa SVUL:n kanssa toimivan SFI:n seuran Helsingin IFK:n ja Tukholman Hellaksen välisen klubi-ottelun Tukholmassa 12/ 7, johon osallistui 11 seuran jäsentä, nim. E. Åström, G. Jansson, T. Berggren, J. Johansson, R. Eklund, J. Grenner, T. Lindh, L. Lööf, H. Sallegren, A. Marttelin ja T. Mickelsson, voitti Hellas pistemäärällä Näihin kilpailuihin osallistuivat myöskin A. Toivonen J. Kaila ja V. Iso-Hollo sijoittautuen 5,000 m. 1) Toi~onen 15,04,2, 2) Kaila 15,15,8 ja 3) Iso-Hollo 15,26,2. 1,500 m. juoksussa tuli Iso-Hollo toiseksi ajalla 4,04,6. Kölnissä 31/ 7 toimeenpannuissa kilpailuissa tuli V. Iso-Hollo 5,000 m. toiseksi ajalla 15,06 ja P. Yrjölä keihäässä, kuulassa ja korkeushypyssä kolmanneksi tuloksin 52,96, 14,05 ja 180. E. Åström tuli 400 m. juoksussa viidenneksi ajalla 50,2. Dusseldorfissa 1/ 8 järjestetyissä kilpailuissa voitti E. Kenttä kiekonheiton tuloksella 47,74 ja V. Iso Hollo tuli 5,000 m. juoksussa toiseksi ajalla 15,30,2.

16 46 ~~arlottenburgissa 4/ 8 järjestetyissä kilpailuissa VOltt~ H. Larva ranskalaisen J. Ladoumequen 1,500 m. ajalla 3,56,6, V. Sipilä oli 4:s 5,000 m. juoksussa. KöpenharYllinassa 4/8 järjestetyn Fredriksborgin maratonin voitti aivan ylivoimaisesti V. Laaksonen ajalla 2,04,47, toisena tulleen tanskalaisen Mickelsenin, jonka aika oli 2,25,12. Stettinissä 6/8 toimeenpannuissa kilpailuissa voitti V. Sipilä 10,000 m. juoksun 31,20,2. P. Yrjölä voitti kuulantyönnin tuloksella 13,52. E. Kenttä voitti kiekonheiton 43,91, Yrjölä toinen 41,86. Korkeushypyssä oli Yrjölä kolmas ,000 m. juoksussa tuli toiseksi V. Iso-Hollo ajalla 8,47,4. Kreejeldissä voitti E. Kenttä kiekon tuloksella 44,92 ja kuulan 13,08 m. Iso-Hollo oli toinen 3,000 m. juoksussa 8,57,8. Duisburgissa voitti Kenttä kiekonheiton 45,61 ja kuulantyönnön 13,90 m. Berlinissä samoihin aikoihin osallistuivat I. Reinikka ja V. Sipilä, tullen Reinikka keihäänheitossa ~olmanneksi tuloksella 58,00 m. ja V. Sipilä 5,000 m. Juoksussa neljänneksi. Tukholmassa 8/ 8 voitti E. Penttilä keihäänheiton tuloksella 62,14, P. Yrjölä tuli kuulassa kolmanneksi 13,38. Hän osallistui myöskin korkeushyppyyn mutta oli hänen keskeytettävä kilpailu aristavan kay{tapään vuoksi. H. Larva hävisi amerikalaiselle L. Lermondille 1,500 m. juoksussa, päätyen kuitenkin toisena ajalla 3,56, m. juoksussa tuli E. Koponen neljänneksi. Kiekonheitossa tuli E. Kenttä toiseksi 43,05 ja Yrjölä kolmanneksi 41,28. A. Kivi osallistui myöskih tähän kilpailuun, mutta ei päässyt palkintosijoille. 3,000 m. juoksussa tuli Iso-Hollo neljänneksi 8,41,8. J. Huhta osallistui 400 m. juoksuun -sijoittumatta kuitenkaan palkintosijoille m. viestinjoukkue, johon kuuluivat Koponen, Hammargren, Bowen ja Huhta voitti yhdistetyn ruotsalaisen ~oukkueen ajalla 1,59,8. E. Åströmin piti myöskin osallistua näihin kilpailuihin, mutta satutettuaan Saksassa jalkansa, ei hän voinut juosta. Oslossa 14/ 8 voitti V. Iso-Hollo 5,000 m. juoksun ajalla 15,04,2 tullen 1,500 m. juok~ussa toiseksi 4,10,2. Tukholman 7oatujuolosuun 1/9 osallistuivat M. Marttelin, V. Sipilä, I. Kuokka ja V. Laaksonen. Juoksun voitti Marttelin ennätysajalla 1,25,06, 2) V. Sipilä 1,26,00, 4) 1. Kuokka 1,26,49, 5) V. Laaksonen 1,28,07. Tallinnassa osallistui P. Nurmi 4/9 toimeenpantuihin juoksukilpailuihin, voittaen 5,000 m. juoksun ajalla 14,58. Varsovassa 7/9 hävisi P. Nurmi puolalaiselle S. Petkiewiczille 3,000 m. juoksussa yhdellä metrillä, ajan ollessa 8,51,6. Sensijaan voitti Nurmi Petkiewiczin 4 engl. mailin kilpailussa ajalla 19,35, P:n ajan ollessa 19,4l. Tartossa 11/9' voitti P. Nurmi enemmän näytösluontoisen 5,000 m. juoksun ajalla 15,29 seuraavan miehen jäädessä n. 1 min. Göteborgissa 14/ 9 1,500 m. juoksussa oli 1) Lehtonen 4,04,7, 2) Koivunalho 4,05,6, 3) Toivonen 4,07,3. 5,000 m. juoksussa voitti ruotsalainen R. Magnusson Toivosen kireän kilpailun l\autta ajalla 14,57,0 Toivosen ajan ollessa 14,58,5. Boråsissa 22/ 9 tuli 800 m. juoksussa A. Lehtonen toiseksi ajalla 2,01,3, 1,500 m. N. Koivunalho toiseksi 4,05,1 ja Lehtonen kolmanneksi 4,05,2. 10,000 m. juoksussa tuli A. Toivonen kolmanneksi ajalla 31,43. Södertäljessä 23/ 9 voitti N. Koivunalho 1,500 m. juoksun ajalla 4,07,9 Lehtosen tullessa kolmanneksi. 800 m. tuli Lehtonen toiseksi ajalla 2,02,3. 5,000 m. juoksussa voitti Magnusson Toivosen täpärästi kumpaisenkin ajan ollessa 15,23, Potila oli kolmas ajalla 15,48,5. Tukholmassa 6/ 10 toimeenpannuissa kilpailuissa tuli V. Iso-Hollo kolmanneksi 5,000 m. juoksussa ajalla 15,13 ja Kössi viidenneksi 15,27. 47

17 48 Ulkolaiset U'rheiliiat Suomessa. Kesäkuun p :nä järjestivät Helsingin Toverit kansainväliset urheilukilpailut, joihin osallistui joukko saksalaisia urheilijoita. 100 m. juoksussa suoriutui H. Körnig voittajana ajalla 10,6, W. Meierin tullessa neljänneksi, 200 voitti H. Schlöske ajalla 22,1, toisena B. Kugelberg 22,5. 1,000 m. juoksun voitti Böcher ajalla 2,33,1. 3,000 m. juoksussa tuli O. Kohn neljänneksi 8,53,1. Pituushypyssä tuli ensimmäiseksi W. Meier 705. Kiekonheiton voitti E. Hirschfeldt tuloksella 43, m. juoksussa suoriutui voittajana B. Kugelberg ajalla 51,0. 1,500 m. juoksussa tuli Böcher toiseksi ajalla 4,01,6. 5,000 m. juoksussa oli O. Kohn kolmas 15,11. Kuulantyönnössä paremmalla kädellä oli voittaja E. Hirschfeldt 15,97 ja molemminpuolisessa kilpailussa samoin tuloksella 27,48. 4 X100 m. viestin voitti Sport Club Charlottenburg (Kugelberg, Meier, Körnig ja Schlöske) ajalla 43,1. Kilpailujen arvoa vähensi aika paljon se, että niihin ei osallistunut juuri ketään parhaimmista kyvyistämme. Tämä sama saksalainen joukkue Kohnia lukuunottamatta osallistui Lappeenrannassa toimeenpantuihin kansainvälisiin kilpailuihin p :nä kesäkuuta suoriutuen sielläkin voittajina. Tulokset niissä eivät kuitenkaan muodostuneet erikoisiksi. Näissäkään kilpailuissa ei kotimainen edustus ollut kaikkein vahvin. Turun 700-vuotisjuhlien yhteydessä 18-19/ 6 järjestettyihin kilpailuihin osallistui virolaisia ja ruot-. salaisia urheilijoita. 200 m. juoksussa isännöivät ruotsalaiset. 1) G. Sköld 22,7, 2) S. Andre, 3) T. Alm, 5) R. Keskiil Viro. %-mailin juoksussa tuli virolainen J. Tiisfeldt neljänneksi 2,01,7. 5,000 m. juoksussa 2) F. Beldsinski Viro 15,07,4. Uusi Viron ennätys. 100 m. juoksussa 1) G. Sköld 11,2, 2) S. Andre, 3) T. Alm. 1,500 m. juoksussa tuli virolainen Beldsinski kahdeksanneksi ajalla 4,10, m. juoksu 1) S. Hammar- gren Ruotsi 49,7. Pituushypyn voitti virolainen Rähn hypäten 714 (710, 710, 714). Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämiin kansainvälisiin kilpailuihin 12/8 osallistui joukko parhaita ame1ikalaisia urheilijoita. Joukkueeseen kuuluivat Rockavay, Sexton, Sturdy, Bowen, Lermond ja Tolan. Lisäksi osallistui ruotsalainen Kj ellström. 100 m. 1) Tolan 10,7, 200 m. 1) Tolan 21,8,400 m. 1) Boven 49,1, 1 maili 1) Lermond 4,18,3, 110 m. aidat 2) Rockaway 15,1 (kilpailun voitti Sjöstedt 14,8. Kiekonheitto 6) Sexton 40,48. Kevyt kuula 1) Sexton 17,23,5, 2) Wahlstedt 17,12,5. Kuulantyöntö (raskas) 1) Wahlstedt 15,27, 2) Sexton 14,33. Moukarinheitto 2) Sexton 42,93. Korkeushyppy 1) Sexton 185. Seiväshyppy 1) Sturdy 390. Suomi-Ruotsi maaottelun jälkeen osallistui joukko ruotjsalaisia maaottelumiehiä Tampereen Pyrinnön järjestämiin kilpailuihin 10-11/ m. juoksussa tuli G. Sköld vasta kolmanneksi E. Koposen ja K. Pitkäsen voitettua hänet. K:n aika 10, m. aitajuoksu 1) E. Wennström 14, m. juoksu 1) B. öhrn 1,57,4. Pituushypyssä oli virolainen Rähn toinen tuloksella 684. Kuulassa oli ruotsalainen S. Norrby 4 :s tuloksella 13,92. 1,500 m. juoksu 1) B. öhrn 4,04,3. Kiekonheitto 6) G. Jansson 39,36. Moukarinheitto 1) G. Jansson 48,28. Seiväshyppy 2) B. Andersson 360. Kolmiloikkaus 1) V. Göransson Ruotsi 13,87, 2) E. Rähn Viro 13,72. Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämään Helsingin maratoniin 6/10 osallistui ruotsalainen G. Kinn päätyen kahdeksanneksi. 49 4

18 51 SVUL:n Hiihtojaosto v J aostoiohtokunta. Jaoston puheenjohtajana on toiminut maisteri Toivo Aro. Jaostojohtokunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet: johtaja Armas Palmros, Parola, faktori Toivo Valkama, Helsinki, maisteri Toivo Okkola, Helsinki, pankinjohtaja T. Nuotio, Lahti, sotilasohjaaja Y. Calonius, Kouvola ja toimittaja Tauno Tattari, Helsinki; varajäseninä ovat olleet: kamreeri Sulo J ärvinen Helsingistä ja reviisori Yrjö Wahlroos Malmilta. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on ollut A. Palmros ja sihteerinä on toiminut maaliskuun 15 p :ään asti toimistopäällikkö Lauri Santala ja siitä alkaen ylioppilas Ilmari Sinisalo. Jaostojohtokunta on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 10 kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt kaikkiaan 138 pykälää. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti : Aro 10, Okkola 10, Palmros 9, Wahlroos 9, Järvinen 7, Tattari 7, Valkama 7, Nuotio 6 ja Calonius 5 kertaa. Jaoston edustus Liittohallinnossa. Jaoston varsinaisena edustajana Liittohallinnossa on toiminut maisteri T. Aro ja varajäsenenä reviisori Y. Wahlroos. Edustus Kansainvälisen HiJihtoliiton työvaliokunnassa. Jaoston puheenjohtaja Aro osallistui Kansainvälisen Hiihtoliiton työvaliokunnan kokoukseen Oslossa 14-15/8. Jaoston iäsenseurat. Jaostoon on kuluneena vuotena liittynyt kaikkiaan 16 uutta jäsenseuraa. J aoston jäsenseurojen lukumäärä vuoden lopussa oli 217, joissa oli yhteensä 11,365 jäsentä. Jaostokokous. Joulukuun 8 p :nä Helsingissä pidettyyn varsinaiseen jaostokokoukseen olivat seuraavat 10 jäsenseuraa lähettäneet edustajansa, nimittäin : Auran Vannas, Turun.Riento, Hämeenlinnan Hiihtoseura Karjalan Urheilijat, Lahden Hiihtoseura, Helsingin' Hiihtäjät, Kouvolan Hiihtoseura, Ounasvaaran Hiihtoseura, Malmin Ponnistajat ja Tampereen Hiihtoseura. Jaoston puheenjohtajaksi v valittiin yksimielisesti maisteri Toivo Aro. Suoritetussa vaalissa tuli jaostojohtokuntaan v valituksi seuraavat: maisteri T. Okkola Helsingistä äänellä pormestari O. Lyytikäinen Lahdesta.. 9 sotilasohjaaja Y. Calonius Kouvolasta 9 reviisori Y. Wahlroos Malmilta johtaja A. Palmros Parolasta kamreeri S. Järvinen Helsingistä Lisäksi saivat vaalissa luutnantti J. Wichman Rovaniemeltä 6 ääntä ja faktori T. Valkama Viipurista 1 äänen. Kun kokouksen esityslistalle merkityt liiton toimintasääntöjen edellyttämät viralliset asiat oli käsitelty alu~~ ~aisteri Toivo Aro keskustelukysymyksen ; HtthtoJaoston tehf4vät. Alustuksessaan maisteri

19 52 Aro kosketteli niitä moniaita aloja, joiden parissa jaosto on työskennellyt viime kuluneina vuosina. Käydyn keskustelun tuloksena kokous yhtyen alustajan esityksiin antoi siinä esitetyn ja keskustelussa ilmenneet seikat evästykseksi uudelle johtokunnalle. Kokouksessa esitti maisteri Toivo Okkola Muistosanoja p'rol. U. T. Sireliuksesta ja pääpiirteet hänen suksensyntyteoriastaan. SVUL:n hiihtomerkki. Jaostojohtokunta julisti voimassa olevien hiihtomerkkisääntöjen edellyttämän hiihtomerkin aikaansaamiseksi julkisen kilpailun. Kilpailun tuloksena saatiinkin 12 eri ehdotusta, mutta kun näiden joukossa ei ollut yhtään sellaista luonnosta, joka olisi ollut tarkoitustaan vastaava, hylkäsi jaostojohtokunta ehdotelmat. Merkin aikaansaaminen siirtyi näinollen seuraavan toimintakauden osalle. Uusi pistelaskutaulukko. Jaostojohtokunta oli aikanaan esittänyt herra I. Ohls'in laatiman mäenlaskua ja hiihtoa koskevat pistelaskutaulukon Kansainväliselle Hiihtoliitolle, mutta kaikesta huolimatta ei sitä kuitenkaan esitetty St Moritzissa kokoontuneelle kongressille. Tämän johdosta jaostojohtokunta lähetti herra Ohls'in laatiman selityksen pistelaskutaulukkoineen useampana kappaleena kaikkien maiden hiihtoliitoille, jotta he voisivat siihen perehtyä ja esittää mielipiteensä v kokoontuvassa Kansainvälisen Hiihtoliiton kongressissa Oslossa, jossa tullaan esittämään k.o. taulukko hyväksyttäväksi uudeksi kansainväliseksi pistelaskutaulukoksi. Suksen valmistustaidon kehittäminen. Suksen valmistustaidon kehittämiseksi kääntyi jaostojohtokunta Kouluhallituksen puoleen anomuk- ) sella, että Suomen seminaarien ja kansakoulujen veisto-opetuksessa otettaisiin suksenvalmistus ohjelmaan. Suksilahj oi tukset. Jaosto on mäenlaskutaidon edistämiseksi ostanut vuoden kuluessa ensiksi 100 ja myöhemmin 50 paria poikain mäenlaskusuksia, jotka on jaettu jaoston alaisille seuroille.. Kurssitoiminta ja hyväksytyt mäenlaskun arvostelutuomarit. Kuluneen vuoden aikana on jaoston toimesta pidetty seuraavat 4 hiihdon ja mäenlaskun neuvontakurssit. Tampereella 1-3/ 3 pidettyjen hiihto- ja mäenlaskukurssien perustee1la, joille osallistui 20 henkilöä, hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi.arvostelutuomareiksi 5 ja piirikunnallisiksi 10 henkilöä. Kursseilla toimi johtajana jaostojohtokunnan jäsen faktori T. Valkama. ' Aulangolla 11-17/ 3 pidetyille hiihto- ja mäenlaskukursseille osallistui 18 henkilöä ympäri maata. Niiden perusteella hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi arvostelutuomareiksi 3 ja piirikunnallisiksi tuomareiksi 10. Kurssien johtajana ja samalla opettajana toimi lehtori Ranne Roni. Kursseilla toimi luennoitsijana voimistelunopettaja A. Kaskela ja Y. Calonius maisteri T. Okkola ja johtaja A. Palmros, joka hoiti kursseilla mäenlaskuharjoitusten teoreettisen ja käytännöllisen neuvonnan. Kuopiossa 16-17/ 3 pidetyille kursseille, jonka piti faktori T. Valkama, osallistui 20 miestä. Kurssien perusteella hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi arvostelutuomareiksi 9 ja piirikunnallisiksi 5. Rovaniemen kursseille 22-24/ 3 osallistui 15 ~.iestä,. joista: ka~~llisiksi arvostelutuomareiksi hyvaksyttlln 2 Ja pllrikunnallisiksi 3. Kurssien johta- 53

20 54 jana toimi faktori T. Valkama ja luennoitsijana voimistelunopettaja A. Kaskela. Yllämainittujen kurssien lisäksi on jaoston varapuheenjohtaja A. Palmros pitänyt useilla paikkakunnilla neuvontatilaisuuksia ja hiihtoaiheisia esitelmiä. Luettelo kaikista tähän mennessä hyväksytyistä arvostelutuomareista julaistaan toisessa paikassa vuosikertomusta. Ruotsin, N orian ia Suomen pohioisten maakuntien välinen vuotuinen hiihto-ottelu. Ounasvaaran Hiihtoseura on ryhtynyt jaoston myötävaikutuksella neuvotteluihin Ruotsin ja Norjan pohjoisten maakuntien kanssa, että näiden kesken saataisiin aikaan erikoinen vuotuinen maakuntaottelu, joka vuorovuosina pidettäisiin kussakin maassa. Kun kuitenkin asia on vielä toistaiseksi neuvottelun alaisena, jää sen toteuttaminen seuraavaan vuoteen. Suomen mestaruuskilpailut. Vuoden hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailut pidettiin seuraavasti: 1) Suomen hiihtomestaruuskilpailut järjesti Jyväskylän Kisa-Toverit 9-10 p :nä helmikuuta Jyväskylässä. Mestaruudet jakautuivat: Yleinen 10 km. hiihto so Yli 3S-v v. 20 3X 10 km. joukkuehiihto 2,12,37 49,27 M. Lappalainen, Liperin Ki ~ vekkäät. 4,01,46 A. Paananen, Saarijärven Pullistus. 1,30,03 M. Vuorinen, Karstulan Kiva. 1,28,30 V. Ruotsalainen, Iisalmen Visa. Iisalmen Visa: E. Kämäräinen, O. Remes ja V. Ruotsa lainen. Naisten S km. hiihto 27,41 Siiri Lievonen, Paavolan Kisa. 2) Mestaruuskilpailut yhdistetyssä hiihdossa ia mäenlaskussa tapahtuivat Kouvolan Hiihtoseuran toi- meenpanemina Kouvolassa 2-3 p :nä helmikuuta. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: Mäenlasku 18,30 pist,. Suru Usa, Karjalan Urheilijat. Yhdistetty hiihto ja mäenlasku 34,60 pist., Toivo Nykänen, Lahden Hiihtos. Yhdistetyn kilpailun mäenlaskussa oli paras P. Pohjola, Lahden Hiihtoseurasta 18,94 pisto ja hiihdossa paras T. Nykänen Lahden Hiihtoseurasta ajalla 1,25,23. Pisin hyppy kilpailuissa oli 29 m. Kansalliset ia kansainväliset kilpailut. Mestaruuskilpailujen lisäksi on vuoden aikana pidetty kansallisia ja kansainvälisiä hiihto- ja mäenlaskukilpailuja seuraavasti: hiihtokilpailuja mäenlaskukilpailuja yhdistettyjä kilpailuja Yleinen hiihtopäivä. Yhteensä 21 Yleinen hiihtopäivä vietettiin 10/ 2. Propagandatarkoitusta varten lähetettiin kaikille maan sanomalehdille tätä päivää varten seuraavat artikkelit: Akseli Kaskela : HiihtOlPäivää viettärruiän, Martti Jukola: HiihfAJharrastus on herätettävä kilpailuviettiin vetoamalla, Toivo Aro: Hiihto Kansalliseksi Urheiluksi ja Yrjö Calonius: SVUL:n Hiihtomerkkiiäriestelmä. Suomen Urheilulehti ilmestyi jaoston tukemana erityisenä hiihtonumerona. Osanotto ulkomaisiin kilpailuihin. Kuluneena vuonna on jaosto ollut tavallista runsaammin edustettuna ulkomaisilla kilpailutantereilla. Jo tammikuulla lähetettiin Schweizin Hiihtoliiton pyynnöstä kilpailujoukkue Pontressiinaan ja Davosiin 55

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin: 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v. 1934 HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

ystävyysottelhja m.m. V.B.J.S:n ja H.J.K:n välillä sekä elsingisså että Viipurissa. Paikallaan on myös huomauttaa että mestaruuskilpailumme

ystävyysottelhja m.m. V.B.J.S:n ja H.J.K:n välillä sekä elsingisså että Viipurissa. Paikallaan on myös huomauttaa että mestaruuskilpailumme ystävyysottelhja m.m. V.B.J.S:n ja H.J.K:n välillä sekä elsingisså että Viipurissa. Paikallaan on myös huomauttaa että mestaruuskilpailumme on yleensä sijoitettu puolueettomasti eri paikkakunnille ja eikä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 vuosikertomus 1975 'U r URHEILUKIR..J STO Säästöpankki teki talletusten Suomen Ennätyksen: SE =10 miqardia Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 Muita yli!yksiä: OP 8 miljardia KOP 6 miljardia

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot