SVUL:n Liittohallinto v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n Liittohallinto v. 1929."

Transkriptio

1 17 SVUL:n Liittohallinto v Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J. Pulkkinen. Helsingin piiri: O. Roschier, varajäsen E. Mäntynen. Hämeenlinnan piiri: Eemeli Juureva, varajäsen K. Tuomi, Itä-Karjalan piiri: Y. Nykänen, varajäsen J. Ikä. valko, Kainuun piiri: E. E. Nordlund, varajäsen U. Kekkonen, Keski-Pohjanmaan piiri: Y. Kivelä, varajäsen A. Valkama, Keski-Suomen piiri: K. Vierto, varajäsen Y. Keilan, Kymenlaakson piiri: E. Paavola, varajäsen Y. Calonius, Adi Pöyry, varajäsen T. Korkeamäki, Lahden piiri: Yrjö Durchman, varajäsen J. Hillo. Mikkelin piiri: M. Hämäläinen, varajäsen E. Nykänen, Oulun piiri: Hugo Svedberg, varajäsen Niilo Sohlo, Perä-Pohjolan piiri: P. Räsänen, varajäsen A. Murto, Pohjois-Karjalan piiri: M. Huttunen, varajäsen E. Karj alainen, Pohjois-Savon piiri: Ilm. Keinänen, varajäsen A. Räihä, Porvoon piiri: Lauri Anttila, Satakunnan piiri: Y. Milan, varajäsen G. Valtonen, Savonlinnan piiri: H. Luostarinen, Tampereen piiri: Erkki Tavastila, varajäsen A. Mustonen, Varsinais-Suomen piiri: Mauno Mäki, varajäsen Aug. Karlsson, Viipurin piiri: Mikko Lampen, Eino Reponen, varajäsenet O. Mäkeläinen, A. Kuusisto, Voimistelujaosto : V. J. Niiniluoto, varajäsen R. Roni, Urheilujaosto : V. Teivaala, varajäsen L. Pihkala, Pail'\ijaosto: H. Lehmusto, varajäsen V. Vahtera, Hiihtojaosto : Toivo Aro, varajäsen Y. Wahlroos, Pesäpallojaosto : V. Osola, varajäsen L. Ruohola, Pyöräily jaosto : K. Lindström, varajäsen L. Anttila, Poikaurheilujaosto : A. Tynell, varajäsen G. Valtonen, N.M.K.Y. : Alfred Liukku,. S.F.I: J. Hartman, varajäsen S. H :son Schneidler, O. Jansson, K. Lundmark, V. Björkqvist,,, 1. Ohls, G. Löfgren, E. Bergman, T. Johansson,,, 1. Ståhle. Liittohallinnon virkailijat. Liittohallinnon puheenjohtajana on toiminut varastonhoitaja Eemeli Juureva ja varapuheenjohtajana konttoripäällikkö E. Tavastila. Liittohallinnon kokoukset. Liittohallinto on pitänyt vuoden kuluessa kaksi varsinaista kokousta. Kokouksien tekemät päätökset ovat seuraavat:. 30/ p i det t y k 0 k 0 u s : 1) hyväksyttiin liiton toimintakertomus v samoin Suomen Urheilulehden vuosikertomus ja tilit v ja myönnettiin- Liittojohtokunnalle edellisen vuoden hallinnon suhteen tili- ja vastuuvapaus ; 2) hyväksyttiin Liittojohtokunnan ehdotus Käyttörahaston perustamisesta samoinkuin SInk. 120,000:- suuruinen siirto rahaston pohjarahaksi ; 2

2 18 3) hyväksyttiin Liittojohtokunnan ehdotus, että valmennusrahastosta vuosittain 7 vuoden aikana saadaan ottaa korkeintaan Smk. 250,000:- liiton sisäisen toiminnan tukemiseksi ja valmennul<sen hyväksi; 4) valittiin Liittohallinnon pljheenjohtajaksi seuraavan kevätkokouksen loppuun asti varastonhoitaja Eemeli Juureva Hämeenlinnasta ja varapuheenjohtajaksi konttoripäällikkö Erkki Tavastila. 5) valittiin liiton tilintarkastajiksi pankinjohtaja Ilm. Keinänen ja prokuristi 0. Roschier, varalle pankinjohtaja Maunu Mäki ja kamreeri S. H :son Schneidler. 6) jaettiin kesäkauden 1929 mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet; 7) vahvistettiin yksimielisesti Liittohallinnon aikaisemmin tekemät seuraavat muutokset liiton toimintasääntöjen 9 ja 11 :iin : a) 9 :n a l k u: Liittokokouksen, joka kokokoontuu joka neljäs (4) vuosi pidettävän yleisen voimistelujuhlan aikana, muodostavat j.n.e. b) 1 1 : Varsinaisessa Liittokokouksessa: 1) - - -; 2) esitetään Liittojohtokunnan kertomus kuluneelta nelivuotiskaudelta; 3) valitaan liitolle presidentti neljäksi vuodeksi j.n.e. 8) hyväksyttiin yksimielisesti Liittojohtokunnan tekemä ehqotus, että liiton toimintasääntöihin tehdään 'seuraavat muutokset: ' a) 28 : Varsinaisessa kokouksessa: 1) - - -; 2) valitaan jaostojohtokunnan puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Jos varsinainen kokous pidetään keväällä, voidaan puheenjohtaja ja jäsenet j.n.e. b) 14 : Liittohallinto : vahvistaa amatööri-,. kilpakelpoisuus- ja edustussäännöt sekä ennätysja mestaruusmääräykset. 9) hyväksyttiin yksimielisesti Voimistelujaoston jaostojohtokunnan ehdotus, että liiton X Yleinen Voimistelujuhla vietettäisiin kesäkuun 1~16 p :nä 1930; 10) vahvistettiin Hiihtojaoston johtokunnan laatimat hiihto- ja!p.äenlaskumestaruuskilpailujen säännm;, 11) hyväksyttiin Voimistelujaoston johtokunnan tekemä ehdotus, että voimistelumestaruuskilpailusääntöjen 5 :n 2 mom. muutettaisiin kuuluvaksi seuraavasti: Osanotto-oikeus nuorten sarjaan on jokaisella, joka kilpailuvuoden loppuun mennessä ei ole täyttänyt 20 vuotta ; 12) hyväksyttiin Pesäpallojaoston johtokunnan tek~mä ehdotus, että pesäpallosääntöjen 8 muutettaisun kuulumaan seuraavasti: Välierien ottelujärjestyksen määrää jaostojohtokunta, mikäli mahdollista arvan perusteella ; 13) hyväksyttiin Pyöräily jaoston johtokunnan ehdotus pyöräilyennätyssäännöiksi ja annettiin niille t~.anneht~va voima sellaisiin aikaisempiin tuloksiin n~~?en, Jotka Pyöräily jaoston johtokunta pitää pätevma; 14) Kymenlaakson piirin johtokunnan ehdotus että litin I?!t~}ä siirrettäisiin Lahden piiristä Kymeniaakson pllrnn kuuluvaksi, siirrettiin Lahd-en piirin lau ~unnon johdosta huomioonotettavaksi SVUL:n piiri Jakoa tarkistettaessa; 15) Svenska Finlands ldrottsförbundin ehdotuksen ~~hj alla j a ko~ouksessa, tehdyin muutoksin hyväksyttlln SVUL:n Ja SFl:n väliseen sopimukseen seuraavat muutokset: 1) K 0 h t a 2, 2 m 0 m.: Kuitenkin olkoon SFl :llä oikeus ilman SVUL:n tai sen hallintoelinten lupaa järjestää Ruotsin urheilujärjestöjen kanssa sellaisia seuraotteluja ja niihin ver-' rattavissa olevia kilpailuja, joihin SVUL ei ota osaa, kunhan j.n.e.; 2) K 0 h t a 3, m 0 m. b:,,- - - Mikäli jollakin urheilun alalla on olemassa SFl:n tunnus- 19

3 20 tama ruotsinkielinen erikoisliitto, on SFI :llä oikeus luovuttaa paikkansa kyseelliselle erikoisliitolle ; 3) K 0 h t a 3, 1 isä y se:,,- - - että SFI :n jäsenseurat saavat lähettää edustajia alansa jaostokokouksiin samoilla velvollisuuksilla ja oikeuksilla kuin SVUL:n muutkin jäsenseurat, kuitenkaan saamatta ottaa osaa jaostojohtokunnan vaaliin ;. 4) K 0 h t a 3, 1 isä y s d:,,- - - että SFI voi SVUL:n Liittojohtokunnalle esittää, että IAAF:n kongresseihin lähetetään joku SFI:n nimeämä edustaja, jonka matkakulut SFI suorittaa ja jolla kyseellisissä kongressissa on puhe- mutta ei äänioikeutta. 16) vahvistettiin Liittoj ohtokunnan Painij aoston johtokunnalle aikaisemmin myöntämä oikeus saada kokeilutarkoituksessa käyttää kansallisissa ja piiri-. kunnallisissa painikilpailuissa kansainvälisiä sääntöjä kuluvan vuoden loppuun. 2 4/ p i det t y koko u s : 1) hyväksyttiin Voimistelujaoston tekemä muutos X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan päiviin nähden, tullen juhlat pidettäväksi 13-15/ 6-30; 2) hyväksyttiin Liittojohtokunnan toimenpide, jonka mukaan Pohjoismaiden Pyöräilyliiton puheenjohtajalle, johtaja A. Gresvigille Oslosta oli 25/ 8-29 annettu liiton ansiomerkki hänen ansioittensa perusteella pohjoismaisen pyöräurheilun hyväksi; 3) hyväksyttiin vuosimaksun suuruudeksi v:lle Smk. 1 :-, josta piirille menee puolet; 4) hyväksyttiin Liittohallinnon jäsenten matkojen korvausperusteet ; 5) vahvistettiin liiton talousarvio v:lle 1930; 6) hyväksyttiin talvikauden mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet;. 7) luovutettiin Helsingin Kisa-Veikkojen edustajalle vuodeksi eteenpäin 45 pisteellä voittamansa Kalevan Malja; 8) vahvistettiin yksimielisesti Liittohallinnon kokouksessaan 30/ tekemä päätös muutoksista toimintasääntöjen 14 ja 28 :iin, jotka ovat mainitut edellä olleen kokousselostuksen 8) kohdassa; 9) hyväksyttiin yksimielisesti liiton toimintasääntöihin seuraavat muutokset: a) 14 : Liittohallinto vahvistaa amatööri-, kilpakelpoisuus- ja edustussäännöt ; b) 28 : Varsinaisessa kokouksessa vahvistetaan kilpailu-, ennätys- ja mestaruusmääräykset ; 10) hyväksyttiin yksimielisesti liiton toimintasääntöihin seuraavat muutokset: a) 16 : Liittohallinnon kevätkokouksen asioista poistetaan: päätetään kesäkauden mestaruuskilpailuista ja syyskokouksen asioista poistetaan: päätetään talvimestaruuskilpailuista ; b) 28 : V ~rsinaisessa kokouksessa: päätetään mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien myöntämisestä ; 11) hyväksyttiin liiton kilpailusääntöjen 39 muutettavaksi siten, että kilpailuihin ehdollisesti ilmoit 'tautuneiden nim'illä saa tehdä ennakkomainontaa osanoton ehdollisuutta koskevalla nimenomaisella maininnalla;. 12) hyväksyttiin Voimistelujaoston ehdottamista uusista Voimistelun merkkikokeiden ja mestaruusy.m. kilpailujen säännöistä mestaruuskilpailuja koskevat kohdat, voimaanastuviksi ja samoin Painijaoston ehdotuksesta kans'ainväliset painfsäännöt otettavaksi käytäntöön lähtien Suomen 21

4 22 mestaruuskilpailuissa jättäen edellä 9) kohdassa hyväksytyn sääntöjen muutosehdotuksen nojalla muilta kohdiltaan kumpaisenkin jaoston laatimat uudet säännöt asianomaisten jaostokokouksien vahvistettaviksi; 13) hyväksyttiin Pesäpallojaoston johtokunnan anomus että kaikki pesäpallokilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ratkaistaisiin kilpailumaksujen suhteen siten, ettei niihin sovellutettaisi kutsuntakilpailujen koroitettuja kilpailumaksuja koskevia määräyksiä; 14) hyväl<syttiin Urheilujaoston tekemä ehdotus liiton yleisten kilpailusääntöjen 103 :n a-kohdan muuttamisesta seuraavaksi: Suomen ennätyksiksi hyväksytään: a) Suomessa SVUL:n luvalla järjestetyissä kansainvälisissä-, kansallisissa- ja kutsuntakilpailuissa sekä piirimestaruuskilpailuissa saavutetut tulokset antaen samalla mainitull sääntöjen muutokselle taannehtivan voiman vuoden 1929 piirimestaruuskilpailuissa saavutettuihin tuloksiin nähden; 15) käsiteltiin alustavasti Urheilujaoston tekemä ehdotus, että jaosto itse saisi päättää rata- ja kenttäur heil umestaru uskil pail uj ensa j ärj estämisestä siten, että se antaisi niiden toimeenpanon jollekin jäsenseuralleen, joka olisi velvollinen suorittamaan jaostojoh-. tokunnalle sen kulloinkin määräämän osan kilpailujen mahdollisesti tuottamasta voitosta, osa käytettäisiin niihin osallistuneiden kilpailijain matkakustannusten peittämiseksi siinä laajuudessa ja tavalla kuin jaostojohtokunta kilpailuissa saavutettujen tulosten ja osanottaj amäärän perusteella kulloinkin katsoisi oikeaksi, jääden lopullisen päätöksen teko' seuraavaan kokoukseen; 16) käsiteltiin Urheilujaoston ehdotus, että Liittohallinto velvottaisi Liittojohtokunnan ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin erikoisliittoajatuksen toteuttamiseksi ja että siina tapauksessa, ettei Liittohallinto vieläkään katso ajankohtaa sopivaksi erikoisliittoajatuksen toteuttamista varten, jaostojohtokunta esittää, että SVUL:n toimintasäännöt muutettaisiin jaosto- johtokunnan esittämään muotoon. Liittohallinto päätti 21 äänellä 7 vastaan toistaiseksi luopua erikoisliittoajatuksesta koska se ei katso vieläkään ajankohtaa sopivaksi erikoisliittoajatuksen toteuttamiselle samalla kuitenkin päättäen ryhtyä toimenpiteisiin jaostojen valtuuksien lisäämiseksi, valiten siinä mielessä 5-miehisen toimikunnan tarkastamaan liiton nykyisiä toimintasääntöjä ja tekemään niihin jaostojen oikeuksia lisääviä muutosehdotuksia ; 17) valittiin Liittojohtokunta v:lle 1930, ollen sen kokoonpano seuraava: puheenjohtajana liiton puheenjohtaja, johtaja Aksel Ek, jäseninä pankinjohtaja Toivo Aro, kamreeri Runar Granholm S.F.I :n edustajana, johtaja Lauri Koskivaara, apulaispoliisimestari Otto Mäkeläinen, insinööri Urho Peltonen, lehtori Ranne Roni, tohtori Lauri Tanner, voimisteluntarkastaja Arvo Vartia; 18) hyväksyttiin Ylivieskan pitäjä siirrettäväksi Oulun piirikunnasta Keski-Pohjanmaan piiriin sekä Artjärven pitäjä Porvoon piirikunnasta Lahden piiriin; 19) todeten Liittojohtokunnan ryhtyneen toimenpiteisiin SVUL:n piirirajojen muuttamiseksi kulku- reittien y.m. edellyttämällä tavalla myönnettiin sille väliaikainen oikeus tehdä nykyisiin piirirajoihin muutoksia, mikäli asianomaiset piirijohtokunnat yksimielisesti kannattavat niitä koskevia seurojen esityksiä. 23

5 SVUL:n Liittojohtokunta v Liittojohtokunnan kokoonpano. Liittojohtokuntaan ovat kuuluneet, puheenjohtajana liiton puheenjohtaja Aksel Ek, varapuheenjohtajana voim.-tarkastaja Arvo Vartia sekä jäseninä maist. T. Aro, SFI:n edustajana kamr. R. Granholm, johtaja L. Koskivaara, prokuristi A. R. Lang, tohtori H. Lehmusto, apulaispoliisimestari O. Mäkeläinen ja tohtori L. Tanner. Liittojohtokunnan keskuudestaan valitseman työvaliokunnan ovat muodostaneet Ek, Vartia, Aro ja Lang, joka toimikunta tarvittaessa on kokoontunut kiireellisiä asioita käsittelemään. Rahastonhoitajana on toiminut prokuristi A. E. Lang, sihteerinä toimistopäällikkö L. Santala. Liittojohtokunnan kokoukset. Liittojohtokunta on kokoontunut vuoden aikana 27 kertaa, joista työvaliokunta 15 kertaa ja on pöytäkirjoihin kertynyt 351 pykälää, niistä työvaliokunnan kokouksissa 196 pykälää. Liittojohtokunnan jäsenet ovat olleet saapuvilla kokouksissa seuraavasti: Ek 26, Aro 24, Lang 23, Vartia 21, Koskivaara 8, Mäkeläinen 7, Tanner 6, Granholm 6 ja Lehmusto 4 kertaa. Liittojohtokunnan päätöksiä. Tärkeimmistä Liittojohtokunnan hoitamista asioista mainittakoon m.m. : 1) Liiton rahavarojen hoito ja talouden lujittaminen; 2) liiton kannattavien jäsenten keruun alullepano; 3) yhteys olympialaiseen rahankeräystoimikuntaan; 4) Kiviniemen parantolan alueen laajentaminen, urheilukentän aikaansaaminen tilan kunnostaminen ja vuokraaminen Urheiluopistohe; 5) Urheiluopistoon kohdistuvat toimenpiteet, m.m. taloudellinen avustaminen; 6) yjeisen valistusviik<m valmistustoimenpiteet ja viettäminen 7-14/ 4; 7) prof. I. Vilskmannin muistomitalin lyöttäminen hänen 75-vuotispäivän kunniaksi, samoin hänen nimeään kantavan rahaston sääntöjen laadinta; 8) piirisihteerien neuvottelukokouksen pitäminen 6-7/ 4 Helsingissä; 9) kuntoisuusmerkin aikaansaamista aktiiviurheilijoille koskevat toimenpiteet;. 10) kiertopalkinnon hankkiminen Suomen Urheilulehden maratonjuoksua varten; 11) puhekokoelman hankinnan alullepano liiton seurojen tarvetta varten; 12) liiton liittyminen jäsenek~i Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon ; 13) toimenpiteet liiton lipun aikaansaamiseksi v voimistelujuhliin mennessä; 14) X Yleisen Voimistelujuhlan alkuvalmistelujen taloudellinen turvaaminen; 15) liiton juoksevien asioiden ja edustustehtävien hoitaminen. 25

6 SVUL:n Voimistelujaosto v Jaostojohtokunta. Voimistelujaoston johtokuntaan ovat kuuluneet, puheenjohtajana tuomari V. J. Niiniluoto ja jäseninä voim.opettaja A. Kaskela, luutn. Y. Lumio, voim.opettaja A. Turunen, raut.virk. E. Railio, lehtori R. Roni, S.F.I :n edustajana voim.opettaja B. Holm. Varajäseninä ovat olleet lehtori V. Lahtinen ja johtaja A. Neittamo. Jaoston varapuheenjohtajana on toiminut lehtori R. Roni ja sihteerinä liiton sihteeri P. Heikkinen. JaostQjohtokunta on vuoden aikana kokoontunut 17' kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt 225 pykälää. Johtokunnan jäsenet ovat olleet kokouksissa saapuvilla seuraavasti : Niiniluoto 16, Railio 16, Roni 13, Turunen 12, Kaskela 8, Holm 5, Lahtinen 5 ja Neittamo 2 kertaa. J aoston edustajana Liittohallinnossa on vakinaisena ollut V. J. Niiniluoto, varalla R. Roni. Jaostokokoukset. Vuoden varsinainen jaostokokous pidettiin Helsingissä marraskuun 24 p :nä. Kokouksessa oli edustettuna 12 seuraa ja päätettiin siellä paitsi sääntöjen määräämiä virallisia asioita m.m. : 1) Vahvistettiin Liittohallinnon siihen valtuuttamina uudet voimistelun merkkikokeiden- ja mestaruus- y.m. kilpailujen säännöt; 2) selostus v pidettävän X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan alkuvalmisteluista, selostaja tuomo V. J. N'iniluoto: Esitetyn johdosta vahvistettiin m.m. voimistelujuhlien standaarien jakoperusteiden muutos, päätettiin täydentää liiton virallista voimistelupukua yhtenäisellä vyöllä, jonka väreiksi tulivat Suomen lipun värit; 3) keskusteltiin voim.opettaja A. Kaskelan esityksen nojalla voimistelullisesta koulutustyöstä, sen laajentamisesta ja erilaisista työmuodoista. Asia jätettiin jaostojohtokunnan edelleen kehitettäväksi. Rekisteröiliyt voimistelun palkinto tuomarit. Vuoden aikana on jaostojohtokunta rekisteröinyt 4 1 lk:n ja 20 II lk:n palkintotuomaria. 1 lk:n tuomarit ovat oikeutettuja toimimaan palkintotuomareina kansainvälisissä-, kansallisissa- Ja mestaruuskilpailuissa, II lk :n piirikunnallisissa ja voimistelumerkkikokeissa. Hyväksytyt ovat luetellut toisessa paikassa vuosikertomusta. Jäsenseurat. Vuoden aikana on jaostoon hyväksytty 17 uutta jäsenseuraa, ollen niiden lukumäärä 31/ yhteensä 213 ja niissä 15,119 jäsentä. Kilpailut. Kuluvan vuoden mestaruuskilpailut ovat pidetyt seuraavasti: I. S e ura voi m i s tel u k i l Il a i l u t. KoululxLisseurasarja. Sortavalan Seminaarin Urheilijain järjestäminä Sortavalassa 31 / 3. Kilpailuihin osallistui vain 1 seura, Sortavalan Lyseon Kilpaveikot, jonka pistemäärä oli 356,9. Kaupunki- ja maaljais.seu1'1asarjat. Haminan Tarmon j ärj estäminä 6-7/ 4 Haminassa. Kil pail uihin 27

7 28 osallistui 6 seuraa, kumpaisessakin sarjassa 3. Tulokset jakautuivat: ' K a u p u n k i 1 a i s s a r ja: Mestari, Helsingin Katajaiset, 375,6 pisto sijal. 3; 2) Viipurin Reipas, 373,5 pisto sijal. 6;, 3) Kelkkalan Kisailijat, 360,4 pisto sijal Maa 1 a i s s e ura t: Mestari, Karhulan KataJalset, 348,6 pisto sijal. 3; 2) Pölläkkälän Ura, 338,6 pisto sijal. 6; 3) Raudun N.s. Urheilijat, 320,5 pisto sijal. 9. II. M ies k 0 h tai s e t voi m i s ~ e 1 u m e s- t a r u u s k i 1 p a i 1 u t, Viipurissa 7-8/ 12 Viipurin Reippaan ja Kelkkalan Kisailijain yhdessä järjestäminä. Osanottajia oli yleisessä sarjassa 8, ikämiessarjassa 1, nuorten sarjassa 12 ja sauva- ja vapaaliikesarjassa 4. Mestaruudet jakautuivat: 1) Yleinen mestaruus: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 280,4 pisto sijal. 26;.,. 2) Ikämiesmestari : V. Kovasin, Kelkkalan KIsaIhjat, 216,4 pisto sijal. 15; 3) Nuorten mestari: 1. Pakarinen, Kelkkalan Kisailij at, 264,3 pisto sij al. 29; 4) Sauva- ja vapaaliikemestati: H. Savolainen, Helsingin Katajaiset, 169,4 pisto sijal. 3. 5) Erikoismestaruudet : Rekki: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 56,4 pisto sijal. 3 ;. Nojapuut: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 57,6 pisto sij al. 5;,., Hevonen: H. Savolainen, Hels. KataJaIset, 58,9 PISto sijal. 3;. Renkaat: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 56,3 pisto sij al. 4; Hyppymestaruus : M. Uosikkinen, Kuopion Urh. Veikot, 113,2 pisto sijal. 3. KansaUisUt voimistelukilpailjuja on vuoden aikana järjestetty seuraavasti : Haminan Tarmo, 7/ 4, osanottajia 12. Karhulan Katajaiset, 21/ 4, os. 10. Itä-Karjalan piiri / 5, os. 24. Kirvun Vilkas, 19/ 5, os. 9. Oulun piiri, 15-16/ 6, os. 5. Helsingin Katajaiset, 10/ 11, os. 15. Kuopion Urheilu-Veikot, 16-17/ 11, os. 13. Kansainvälistä kilpailtutoimintaa ei vuoden aikana ole ollut ollenkaan. Kaupunkiottelut. Haminan Tarmon järjestämänä pidettiin Haminassa 15/ 12 ensimmäinen kaupunkiottelu voimistelussa Haminan, Kotkan ja Lahden välillä. Kuta'kin kaupunkia edusti 5 voimistelijaa, joista 4:n tulos otettiin huomioon. Kilpailun tulokset: 1) Kotka, pistemäärällä 571,7. 2) Hamina, 552,5. 3) Lahti, 516,5. Voimistelumerkkisuoritukset. Seuraavat seurat tai piirit ovat järjestäneet vuoden aikana voimistelumerkkisuorituksia : Ryttylän Koulukodin Yritys 10/ 2, 4/ 5, 23/ 7; Hämeenlinnan S.O.U. 20/ 3'; Lappeenrannan Urheilu Miehet 10/ 4; Helsingin Katajaiset 1/ 4; Joensuun S.L.U. 24/ 3, 2/ 5; Lahden piiri 17/4, 9/ 12; Sortavalan Seminaarin Urheilijat 30/ 4, 20/ 12; Kelkkalan Kisailijat 29/ 4, 17/ 11; Helsingin Voimistelijat 6/ 5, 2/12; Kemin Yhteislyseon Vauhti 20/ 5; Kuopion Urheilu-Veikot 22/ 5, 17/ 12; Lapuan S.O.U. 24/ 5, 17/ 12; Terijoen Terä 28/ 5; Viipurin Reipas 31/ 5, 18/ 12; Porin Tarmo 28/ 12; Kotkan Into 29/ 12; Viipurin V.P.K:n Tarmo 30/ 12. Liiton ulkopuolelta on Urheiluopisto järjestänyt 10-11/ 7 ja 26/ 7 voimistelumerkkikokeet. 29

8 l JO 0 j5. 30 Vuoden lopulla suoritettujen muutamien merkkikokeiden tuloksien hyväksyminen on siirtynyt seuraavan vuoden puolelle. Edelläolevien perusteella on jaostojohtokunta hyväksynyt vuoden aikana seuraavan määrän voimistelumerkkisuorituksia : Järjestävä piiri tai muu elin I 1 I II I III I 1\ Etelä,Pohjanmaa Etelä,Saimaa Helsinki JO Hämeenlinna Itä,Karjala Kymenlaakso Lahti Oulu Mikkeli Perä,Pohjola Pohjois, Karjala Pohjois,Savo o ' 1 2 JO JO Savonlinna Viipuri Yhteensä I 13 I 31 I 96 I 142 M aakunnauiset voimistelujuhlat. Saadl;\kseen voimisteluharrastuksen entistä voimaperäisemmäksi liiton eri piireissä ja auttaakseen v vietettävään X :nteen Yleiseen Voimistelujuhlaan valmistautuvia seuroja ja piirejä Voimistelujaoston johtokunnan kehoituksesta vietettiin kevään kuluessa erikoisia maakunnallisia voimistelujuhlia. Niitä pidettiin kaikkiaan 8, nim. seuraavissa paikoissa: Kouvolassa 19-20/5, Sortavalassa 25-26/ 5, Kuopiosså 26/ 5, Joensuussa 1-2/6, Vaasassa 2/ 6, Pieksämäellä 24/ 5, Savonlinnassa 9/6 ja Oulussa 15-16/ 6. Juhlilla esitettyjen yhteisnäyrosten, kilpailujen ja niihin osallistuneiden lukumäärät selviävät seuraavasta tilastosta: ~ ~, ~.; J uhiien pito paikka ~ 0 ö :Ji 13 ' > 8 > ~ ~ S : ~ 0 c c :; 0 t: ~ ~ 0 ~ > 2- > V) ~ i:c ~ V) Miesten yhteisvoimistelu, näytöksiä 0 - I Niissä voimistelijoita ,465 Osallistuvia seuroja Niistä maalaisseuroja 0 - II 11 8 JO Poikien yhteisvoimistelu, näytöksiä Niissä voimistelijoita ,275 Seurojen tai koulujo.luku 7 1 JO Niistä maalaiskouluja tai,seuroja Seurakilpailuja Osaaottavia joukkueita Mieskohtaisia kilpailuja l - I Niissä voimistelijoita JO 5 71 Lisäohjelmana olevissa urheilukilpail. osanotto Yhteisvoimonäytökso suo, ritettu musiikin muko (ositto) Voimisteluneuvonta. Edellisenä vuonna aloitettua voimisteluneuvontaa, joka tarkoitti suuremman osanoton aikaansaamista v vietettävään yleiseen voimistelujuhlaan, jatkettiin vuoden aikana kevätkaudella pääasiassa 15/1-31/ 5 osittain vielä 15/ 6 sekä syyskaudella 15/9-31/ 12. Kevätneuvonnan tulokseksi voidaan merkitä erittäin runsas osanotto eri puolilla maata vietettyihin maakunnallisiin voimistelujuhliin. Näiden neuvojien tehtävänä on ollut piirinsä voimistelua harrastavien seurojen keskuudessa tehdä neuvontatyötä, antaa ohjausta seuravoimistelun ja erittäin X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan ohjelmien harjoittelussa ja kaikin 0 keinoin varmistaa seurojensa osanottoa m.m. taloudellisten seikkojen tukemisessa neuvoillaan. 31

9 32 Neuvojien toiminnan yhtenäistyttämiseksi ja asioihin perehdyttämiseksi järjesti Voimistelujaosto heille vuoden aikana kaksi yhteistä neuvottelutilaisuutta Helsingissä. Ensimmäinen pidettiin tammikuun 10 p :nä, osanottajia 10 henkilöä, toinen kokous oli'lokakuun 20 p :nä, osanottajia 27 henkilöä. Näiden neuvojien toiminta selviää allaolevasta tilastosta: Neuvoja Piiri :oc...:!,!'!.. I ;.!!. :~..... ~..::.:: : ~.~ ~ 'f 'ö ~ ~,.>-, ~ Ö ::; _,c u;.. :;::~ 0 ~ C ~ :; I ~~ > ~ V) :' - C.~ 5-,,,.- - ;c, :<G:o _,... ~.. ;.. -, :E 'ö.. Ö ><:.J:l l ~ Kevätneuvonta : V. Ervola... Perä-Pohjola 34 31, S. Hirvonen. Pohjois-Karjala , , ,381 3 O. Hänninen. Mikkeli, Savonlinna , V. Lahtinen.. POh{-Savo, Kainuu 47 84,5 4, , E. Lyly... Ou u 15 16,5 5, P. yren Keski-Pohjanmaa , , V. Teivaala.. [-j ämeenlinna A. Uusikylä Etelä_Pohjanmaa Syysneuvonta : Y. Calonius.. Kymenlaakso C 2 L. Elomaa... Varsinais-Suomi V. Ervola... Perä-Pohjola 36 40, S. Hirvonen. Pohjois-Karjala ,356 5 nc O. Hänninen. Mikkeli, Savonlinna 25 54,5. 29C E 9 J. Ikävalko.. Itä_Karjala V. Jaakkola.. Keski-Suomi Z'Z.~ ' :::: 0.. Ö V. Lahtinen.. Pohj -Savo, Kainuu 12 24, A Leppänen. Vi ipuri, Et..Saimaa E. Le v6n... Satakunta, Vars._ uomi E. Lyly... Oulu R Roni... Lahti 40 45, S. Syren.... Keski-Suomi 37 41,5 51q N. Tammisalo. Tampere K. Tuomi.. Hämeenlinna 8 14 ldo A. Uusikylä Etelä-Pohjanmaa R. Ylönen.. Helsinki, Porvoo f Yhteensä ,073,0121, ~ Sitäpaitsi ovat Keski-Suomen pllrlssa syyskauden loppupuolella myöskin aluepäälliköt A. Brusin ja L. Manner tehneet voimisteluneuvontatyötä pienemmillä alueilla. X :nteen Yleiseen Voimistelujuhlaan valntistautuminen. Niistä toimenpiteistä joihin Voimistelujaoston johtokunta on vuoden aikana ryhtynyt v vietettävän X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan valmisteluun ja osanoton suurentamiseen, on jo edellä selostettu se laaja ja voimakas neuvontatyö, joka on ollut käynnissä kaikkialla maassa. Vuoden aikana on valmistunut juhlien kutsu sisältäen paitsi yleisiä tietoja, ja määräyksiä myöskin eräitten yhteisvoimistelunäytösten ohjelmat. Sen ohella on liiton seurojen yhteisvoimistelunäytöstä varten annettu sävellyttää musiikkiohjelma sekä pianoettä torvisovituksena. Auttaakseen seuroja yhteisvoimisteluohjelman harjoittamisessa ja saadakseen sen suorittamisen mahdollisimman samallalailla tapahtuvaksi ryhtyi jaostojohtokunta toimenpiteisiin musiikkiohjelman siirtämiseksi gramofonilevyille. Levyillesiirto tapahtui vuoden vaihteessa Berlinissä. Kutsu on lähetetty paitsi liiton seuroille, oppikouluille, suojeluskuntain yliesikunnalle, armeijalle, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitolle, N. M. K. Y:n Urheiluliitolle, Svenska Finlands Idrottsförbundille. Ulkomaille on se lähetetty useampiin Europan maihin Kansainvälisen Voimisteluliiton alaisiin voimisteluliittoihin. Vuoden lopulla asetettiin jo eräitä juhlatoimikuntia, kuten majoitus-, järjestely-, kenttä- ja rakennustoimikunnat, jotka aloittivat vuoden vaihteessa toimintansa ryhtyen panemaan alulle kukin alaansa koskevia juhlan valmisteluja. 33 3

10 Edustus Liittohallinnossa. Jaoston edustajana Liittohallinnossa on ollut lehtori V. Teivaala ja varalla maisteri L. Pihkala. 35 SVULm' Urheilujaosto v J astojohtokunnan kokoonpano. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana varatuomari Urho Kekkonen Helsingistä ja jäseninä johtaja Lauri Koskivaara (Forsman) Helsinki, insinööri Aug. Kuusisto Viipuri, insinööri Urho Peltonen Tampere, maisteri Lauri Pihkala Helsinki, lehtori Väinö Teivaala Hämeenlinna ja SFI:n edustajana lääk. kand. J. Lundmark Helsinki sekä varajäseninä raut. virkam. Sulo Elomaa Lahti ja johtaja Lauri Haaksi Viipuri. Maisteri Lauri Pihkala ilmoitti kuitenkin, että hän ei ole katsonut olevansa jaostojohtokunnan jäsen ja vastuussa jaoston toimista, koska hänet oli valittu jaostojohtokuntaan ilman hänen suostumustaan, joten hän sen mukaisesti kuluvana vuonna ei ole ottanut osaa jaoston toimiin. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on ollut johtaja Lauri Koskivaara (Forsman) ja sihtee~i~ä liiton toimistopäällikkö Lauri Santala 15/3 astl Ja siitä edelleen ylioppilas Ilmari Sinisalo. Jaostojohtokunta on kuluneen vuoden aikana kokoontunut 18 kertaa ja on pöytäkirjoihin kertynyt 314 pykälää.. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat olleet kokou.ks:ssa läsnä seuraavasti: Haaksi 18, Kekkonen 17, KUUSISto 17, Koskivaara 14, Elomaa 12, Teivaala 11, Peltonen 9 ja Lundmark 5 kokouksessa. Erikoiset komiteat. Jaostojohtokunta asetti komitean, jäseninä jaoston puheenjohtaja U. Kekkonen, johtaja J. A. Maljanen, urheilutarkastaja A. Kaskela ja liiton toimistopäällikkö L. Santala ja sihteerinä jaoston sihteeri 1. Sinisalo, jonka komitean tehtäväksi annettiin rata- ja kenttäurheilun kilpailusääntöjen ja urheilumerkkisääntöjen tarkistaminen sekä valmistaa Ruotsin ja Suomen välistä maaotteluedustusta koskeva valmennussuunnitelma. Komitea kokoontui 3 kertaa. Jaostokokous. Vuoden varsinainen jaostokokous pidettiin Viipurissa elokuun 17 p :nä. Kokouksessa oli edustettuna 11 seuraa. Jaoston puheenjohtajaksi toimintakaudeksi 1930 valittiin yksimielisesti varatuomari Urho Kekkonen Helsingistä. Suoritetun vaalin perusteella valittiin v:n 1930 jaostojohtokuntaan toimittaja S. Kolkka Helsingistä johtaja A. Mustonen Tampereelta insinööri A. Kuusisto Viipurista... 7 prokuristi O. Roschier Helsingistä lehtori V. Teivaala Hämeenlinnasta äänellä Ääniä saivat lisäksi raut. virk. S. Elomaa Lahdesta 5 ääntä, työnjohtaja U. Franck Turusta 4 ääntä ja johtaja L. Haaksi Viipurista 3 ääntä. Voimassa olevan sopimuksen perusteella nimittää Svenska Finlands Idrottsförbund yhden edustajan jaostojohtokuntaan..

11 36 Liiton toimintasääntöjen maaraamien asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista : 1) Urheilumerkkisääntöjen muuttaminen. Kysymyksen alusti lehtori V. Teivaala. Kokouksessa päätettiin, että määrättyjen erikoissuoritusten perusteella voi urheilija saada ensimmäisen luokan merkin. Suoritusajaksi hyväksyttiin 2 vuotta ensimmäisestä suorituspäivästä lukien. Oikeus merkin saantiin näi' den tulosten perusteella hyväksyttiin taannehtivaksi vuonna 1927 ja 1928 saavutettuihin tuloksiin nähden. Samoin päätettiin, että kuudes tai sitä parempi sijoittautuminen Olympialaisissa kisoissa oikeuttaa saamaan 1 lk. urheilumerkin, ollen tämä kohta taannehtiva v Olympialaisiin kisoihin nähden. 2) Mestaruuskilpailusääntöjen muuttaminen. Kysymyksen alusti jaoston sihteeri 1. Sinisalo. Kokous antoi uudelle jaostojohtokunnalle tehtäväksi laatia seuraavaan jaostokokoukseen tätä koskevan ehdotuksen. 3) Rauhoitetut kilpailupäivät. Kysymyksen alusti herra V. Scheele Lahdesta. Kun mestaruuskilpailut vuosittain vievät 3 sunnuntaita, jolloin sääntöjen mukaan ei muualla saa toimeenpanna muita samaan alaan kuuluvia kilpailuja, antoi kokous jaostojohtokunnalle tehtäväksi laatia ehdotuksen seuraavaan jaostokokoukseen siitä, että mestaruuskilpailupäivinä voitaisiin muilla paikkakunnilla järjestää alustuksen mukaisia tulosrajakilpailuja. 4) Kokous antoi keskustelutta jaostojohtokunnalle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta erikoisliittokysymys Urheilujaoston kohdalta saataisiin toteutetuksi. Jaoston jäsenseurat. Vuoden aikana on jaostoon hyväksytty 14 uutta seuraa, ollen 31/12-29 seurojen lukumäärä 254 ja niissä yhteensä 19,029 jäsentä. N euvontatyö.. Kulune~n vuoden aikana on jaostojohtokunta pyrkll1'yt entistä laajaperäisemmin syventämään oman maamme urheiluelämää. Tarkoitusta varten kiinnitti ja~s~.ojohtokunta 20 tilapäistä piirineuvojaa, jotka hema-elokuulla ovat suorittaneet neuvontaa, jakaantuen toiminta piirittäin seuraavasti: SVUL:n piiri Etela.Pohjanmaan Kain uun Itä. K arjalan Kesk i.suomen Porv oon Kym enlaakson Lahd en Mikk elin Vakk a.suomen Kesk i. Pohjanmaan Oulu n Perä,Pohjolan Pohj ois. Karjalan Pohj ois.sayon Satak unnan Tam pereen VarsI nais.suomen Savo nlinnan Etelä.Saimaan Viipu rin Häm eenhnnan piiri»»»»»»»»»»»» ) '»»»»» euvoja I euy. I Osan. tilaisuuks. lukum. ottajia M. Lahdensuo L. Vepsäläinen 33 8/il K. Pirttilä T. Saarinen V. Suurnäkki {M. Helye V. uurnähki R. Roni M. Kymäläinen {K. Kankare P. Mannström P. Orell {T. orjonen 40 P. Orell 782 T. Sorjonen {I. Kautto K. Kahila V. Aarnio O. Vainio E. Suoma la {K. Kankare P. Mannström E. Mikkonen E. Mikkonen {M. Paaso 20 M. Helve 503 K. Tuomi Yhteensä I I 452 I 12,418 Näiden piirineuvojien lisäksi on Urheilujaoston alaisuudessa toiminut kesä-heinä-elokuun.aikana 2 yleisn~uvojaa, nimittäin opettaja Hugo Lahtinen ja opettaja Kalle Laakkonen. Näistä Hugo Lahtinen on 37

12 38 yleisen neuvonnan ohella opastanut kaupunki- ja maalaiskuntia urheilukenttien rakentamisessa käymällä asianomaisilla paikkakunnilla kentän paikkoja valitsemassa, laatimalla erikoispiirustuksia urheilukentistä ja antamalla ohjeita kentän rakennusainelaaduista. Tärkeimpänä puolena hänen toiminnassaan on kuitenkin ollut urheilijaimme yksityiskohtainen valmennus Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Siinä yhteydessäon hän myös toiminut maaotteluvalmennusleirin johtajana Kuusankoskella. Toisena yleisneuvojana toiminut Kalle Laakkonen on kesä-heinä-elokuulla suorittanut liiton piirikunnissa yleisurheiluneuvontaa. Hänen toimintansa selviää seuraavista numeroista: seurakäyntejä 48 eri paikkakunnalla, yhteensä 61 seurakäyntiä, joilla kaiken kaikkiaan on ollut osanottajia n.4,800. Sen lisäksi on hän lukuisilla esitelmillään lietsonut voimakkaasti urheiluninnostusta paikkakunnilla, joilla urheilunharrastus on tähän asti ollut lapsipuolen asemassa. Hänen toimestaan on lisäksi pidetty kahdet yleisurheilun palkintotuomarikurssit. Kurssitoiminta. Kun yleisurheilua käsittävien kurssien toimeenpano on annettu Urheiluopiston huolehdittavaksi, ei jaosto kuluneena vuonna ole toimeenpannut mitään suurempia kursseja. Kuitenkin on jaoston urheiluneuvoja Kalle Laakkonen toimeenpannut palkintotuomarikurssit Inkeroisissa 20-22/ 7, joille osallistui yhteensä 30 henkilöä ja yhdessä Kymenlaakson Sk.-piirin kanssa yleisurheilun palkintotuomarikurssit Kotkassa 9-11/8, joille osallistui kaikkiaan n. 100 henkilöä. Urheilumerkkisuoritukset. Vuoden aikana on urheilumerkkejä suoritettu entistä runsaammin. Tähän on vaikuttanut erittäinkin jaostokokouksen päätös, että Suomi-Ruotsi-maaottelupäivinä, 7-8/9, päätettiin pitää erikoinen ur- heilumerkkien suorituspäivä koko maassa. Lisäksi on merkkisuoritusten lukumäärän kasvuun vaikuttanut osaltaan sekin, että uusien määräysten mukaan on olympialaisissa kisoissa loppukilpailuissa kuudennen tai sitä paremman sijoittautumisen ja lisäksi erikoissaavutusten perusteella on annettu merkkejä. Joka tapauksessa on huomattavissa, että harrastus rrierkkisuorituksiin on kasvamassa. Merkkejä on kuluneena vuonna suoritettu seuraavasti: I lk kpl. II III , Yhteensä 321 kpl. Rekisteröidyt ylituomarit. Jaostojohtokunta on ryhtynyt suunnittelemaan uusia perusteita, joiden nojalla vastaisuudessa hyväksyttäisiin rata- ja kenttäurheilun palkintotuomarit. Tämän vuoksi on ylituomarien hyväksyminen siirtynyt seuraavalle vuodelle. Suomen ennätyksien hyväksyminen. Seuraavat uudet urheilutulokset on vuoden aikana hyväksytty Suomen ennätyksiksi: 100 m. juoksu 10,8 E. Koponen 1/ 9-29 Helsinki. lh-mailin juoksu 1,56,7 R. Larva 18/ 6-29 Turku m. juoksu 5,24,6 sek. P. Nurmi 18/ 6-27 Kuopio ,23,4 sek. E. Purje 9/ 8-27 Viipuri. 110 m. aitajuoksu (91,4 cm.) 15,2 A. Järvinen 1/ 9-29 Turku. 110 (106 cm.) 15,3 B. Sjöstedt 18/ 8-29 Viipuri. 4XI00 m. viesti 42,9 HKV: K. Pitkänen, E. Koponen, V. Mattila ja V. SalmiIJen 20/7-29 Helsinki. 10X100 m. viesti 1,49,0 HKV: H. Ekqvist, Y. Hentola, H. Kokkonen, E. Rönkä, A. Husgafvel, T. Kauppi, K. Pitkänen, E. Koponen, V. Mattila ja U. Salminen 22/ 9-29 Helsinki. 4X800 m. viesti 7,58,6 TUL: E. PiIpola, N. Koivunalho, A. Lehtonen ja H. Larva 21/ 7-29 Helsinki. 4 X 1500 m. viesti 16,11,4 TUL: F. Lievendahl, E. Katz, N. Koivunalho, P. Nurmi 17/ 7-26 Viipuri. Seiväshyppy 386,5 cm. J. Lindroth 31/ 7-29 Porvoo. 39

13 40 Seiväshyppy 401,0 cm. J. Lindroth 22/9-29 Helsinki. Keihäänheitto 69,88 m. E. Penttilä 8/10-27 Viipuri. 10-ottelu 7820,93 pisto P. Yrjölä 17-18/ 7-26 Viipuri. 7995,19 pisto P. Yrjölä 16-17/7-27 Helsinki. 8053,29 pisto P. Yrjölä 3-4/ 8-28 Amsterdam. Sitäpaitsi on eräitten ennätysten hyväksyminen siirtynyt seuraavaan vuoteen. Suomen mestaruuskilpailut. Kuluneen vuoden Suomen mestaruuskilpailut on pidetty seuraavasti: 1) Suomen sisämestaruuskilpailut järjesti Enson Kisailijat Ensossa maaliskuun 17 p :nä. Mestaruudet jakautuivat: Vauhdit. pituush. 327,0 cm. A. Lindqvist, Porvoon Urho korkeush. 157,0 O. Rautavuori, Polyt. Urho seur. kolmil. 988,0 A. Lindqvist, Porvoon Urho 2) Suomen murtomooiuoksumestaruuskilpailut järjesti Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannassa toukokuun 12 p :nä. Kilpailijoita oli kaikkiaan 58 ja rata 8,460 m. pituinen. Mestaruudet jakautuivat:. Mieskohtainen kilpailu: 29,22,5 V. Sipilä, Tampereen Pyrintö. Seurojen väl. kilpailu: 11 pisto Helsingin Toverit, jonka joukkueen muodostivat T. Loukola, J. Kaila ja Ä. Toivonen. 3) Suomen mestaruuskiltpailut viesti-, este- ia 25 krn. iuoksussa ia 10-ottelussa järjesti Helsingin Toverit heinäkuun 20 ja 21 p :nä Helsingissä. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: 3,000 m. estejuoksu 9,28,3 T. Loukola, Helsingin Toverit. 25,000 ffi. juoksu 1,25,42,9 M. Marttelin, Nummen Kipinä. 10-ottelu 7671,715 pisto P. Yrjölä, Tampereen Pyrintö. 4X100 m. viespnjuoksu 42,9 Helsingin Kisa-Veikot (Koponen, Mattila, Pitkänen ja Salminen). 4X400 3,24,3 Helsingin Kisa-Veikot (Pitkänen, Ekqvist, Mattila ja Huhta). 4 X 800 7,58,6 Turun Urheiluliitto (PiIpola, Lehtonen, Koivunalho ja Larva). 4 X ,38,9 Turun Urheiluliitto (Potila, Lehtonen, Koivunalho ja Larva). 4) Suomen rata- ia kenttäurheilumestaruuskilpailut järjesti Viipurin Urheilijat elokuun 17 ja 18 p :nä Viipurissa. Mestaruudet jakautuivat: 100 m. juoksu 10,8 E. Koponen, H:gin Kisa-Veikot ,5 A. Järvinen, Tamp. Pyrintö ,0 J. Huhta, H:gin Kisa-Veikot ,57,6 H. Larva, Turun Urheiluliitto. 1,500 4,03,1 L. Helgas, H:gin Kisa-Veikot. 5,000 14,48,7 T. Loukola, Helsingin Toverit. 10,000 31,22,4 T. Loukola,,, 110 aitajuoksu 15,3 B. Sjöstedt, KIF, Helsinki. 400 Pituushyppy 55,8 J. Matilainen, Iisalmen Visa. 708 M. Topelius, Mikkelin Kilpa-Veik. Korkeushyppy 185 A. Wahlstedt, Viipurin Urheilijat. Seiväshyppy 380 J. Lindroth, Porvoon Akilles. Kolmiloikkaus 14,66 T. Tulikoura, H:gin Kisa-Veikot. Kuulantyöntö 15,40,5 A. Wahlstedt, Viipurin Urheilijat. Moukarinheitto 48,04 V. Pörhölä, Kuopion Urh.-Veikot. Kiekonheitto 44,43 A. Kivi, Helsingin Toverit. Keihäänheitto 66,18 M. Järvinen, Viipurin Urheilijat. 5-ottelu 3558,105 M. Topeli.us, Mikkelin Kilpa-Veik. Kansalliset ia kansainväliset kilpailut. Vuoden kuluessa on mestaruuskilpailujen lisäksi toimeenpantu jaostojohtokunnan luvalla 66 kansallista ja 17 kansainvälistä kilpailua. Maaottelu Suomi-Ruotsi. Suomi-Ruotsi maaottelu pidettiin tällä kertaa Helsingissä syyskuun 7 ja 8 p :nä. Kilpailulajeina olivat samat kuin aikaisemminkin. Kussakin lajissa edusti kumpaistakin maata 2 miestä. Maaottelun voitti tällä kertaa Ruotsi 93 pisteellä Suomen saadessa 90 pistettä. Eri lajeissa olivat tulokset seuraavat: 100 m.: 200 m.: 1) E. Koponen, Suomi ) G. Sköld, Ruotsi 11,0. 3) H. Sjöström, Ruotsi 11,l. 4) 1. Helle, Suomi 11,3. 1) G. Sköld, Ruotsi 22,4. 2) E. Lindqvist, Ruotsi 22,4. 3) K. Pitkänen, Suomi 22,5. 4) A. Järvinen, Suomi 23,0. 41

14 m.: 800 m.: 1) S. Hammargren, R. 49,3. 2) Sten Pettersson, R. 49,5. 3) A. Järvinen, Suomi 49,5. 4) J. Huhta, Suomi 49,7. 1) E. Byhlen, Ruotsi 2,01,5. 2) K. G. Björk, Ruotsi 2,02,1. 3) A. Lehtonen, Suomi 2,02,3. 4) L. Helgas, Suomi 2,02,9. 1,500 m.: 5,000 m.: 1) H. Larva, Suomi 4,01,9. 2) B. Kraft, Ruotsi 4,02,2. 3) B. Öhrn, Ruotsi 4,02,6. 4) L. Helgas, Suomi 4,03,2. 1) T. Loukola, Suomi 15,14,7. 2) Lindgren, Ruotsi 15,15. 3) K. Matilainen, S. 15,36,8. 4) G. Falck, Ruotsi 15,57. 10,000 m.: 110 m. aidat: 1) T. Loukola 31,12,9. 2) R. Magnusson 31,14,4. 3) A. Toivonen 31,23,4. Korkeushyppy : 1) K. Karlsson, Ruotsi ) 1. Nilsson. Ruotsi ) A. Wahlstedt, Suomi ) B. Bergman, Suomi 180. Seiväshyppy: 1) H. Lindblad, Ruotsi ) B. Andersson, Ruotsi ) J. Lindroth, Suomi ) M. Kymäläinen, Suomi 340. Keihäänheitto: 1) M. Järvinen, Suomi 65,52. 2) E. Penttilä, Suomi 64,0. 3) G. Lindström, Ruosi 62,84. 4) H. Forsman, Ruotsi 59,06. Ruotsalaisviesti : 1) Suomi (Koponen, Pitkänen, Järvinen, Huhta) 1,57,2. 2) Ruotsi (Sjöström, Sköld, Lindqvist, Byhlen) 1,57,7. 1) E. Wennström, R. 14,9. 2) B. Sjöstedt, Suomi 15,1. 3) S. Pettersson, Ruotsi 15,2. 4) E. Wilen, Suomi 16,3. Pituushyppy: 1) O. Hallberg, Ruotsi 7,46. 2) M. Topelius, Suomi 7,42. 3) T. Tulikoura, Suomi 6,99. 4) H. Lindblad, Ruotsi 6,76. Kolmiloikka: 1) V. Tuulos, Suomi 14,73. 2) T. Tulikoura, Suomi 14,65. 3) W. Göransson, Ruotsi, 14,42. 4) J. Svensson, Ruotsi 13,81. Kuulantyöntö: 1) K. Järvinen, Suomi 15,15. 2) A. Vahlstedt, Suomi 1.4,97. 3) S. Norrby, Ruotsi 13,70. 4) F. Andersson, Ruotsi 11,78. Kiekonheitto: Moukarinheitto : 1) A. Kivi, Suomi 45,33. 1) O. Sköld, Ruotsi 50,98. 2) F. Andersson, Ruotsi 42,40. 2) V. Pörhölä, Suomi 46,89. 3) E. Kenttä, Suomi 42,06. 3) G. Jansson, Ruotsi 46,35. 4) Th. Mannerfeld, R. 39,99. 4) E. Eriksson, Suomi 46,24. Ranska-Suomi maaottelu. Ranska-Suomi maaottelu pidettiin tällä kertaa Pariisissa 29 p :nä syyskuuta. Ottelu suoritettiin 13 lajilla. Kuhun}-'u lajiin osallistui kumpaisestakin maasta 2 miestä~ Tässäkään maaottelussa maallamme ei ollut onnea, vaan hävisimme senkin, pisteiden ollessa Ranskan eduksi. Tulokset eri lajeissa olivat seuraavat: 100 m.: 400 m.: 1) Sureaud 10,8. 1) Moulines 49,2. 2) Rousseau 80 sm. 2) Feger 49,6; 3) Erkki Kop<>nen 1,30 m. 3) Aki Järvinen 2 m. edell. 4) Kalervo Pitkänen 1,50 m. 4) Jussi Huhta 2,5 m. sam. 800 m.: 1,500 m. : 1) Keller 1,54,2. 1) Jules Ladoumegue 3,56,2. 2) Harti Larva 1,57,4. 2) Toivo Loukola 3,59,4. 3) Gösta Jansson 1,58,0. 3) Leduq 4,02,6. 4) Dabat 1,58,8. 4) Leo Helgas 4,07,0. 5,000 m.: 110 m. aidat: 1) Paavo Nurmi 14,55,4. 1) Erik Vilen 15,8. 2) Armas Toivonen 15,22. 2) Adelheim 1,2 m. jälj. 3) Trapon 15,59,8. 3) Robert 2 m. jäi. 4) Dartigues. (Sjöstedt kaatoi 3 aitaa.) Ruotsalaisviesti: 1) Ranska 1,56,8. 2) Suomi 1,58,0. Pituushyppy: Korkeushyppy : 1) Martti Topelius ) Philippon, ) Toimi Tulikoura ) Menard ) Tublet ) Armas Vahlstedt ) J eanne, ) Martti Kymäläinen

15 45 Seiväshyppy : Kiekonheitto: 1) John Lindroth ) N oel 46,41. 2) Martti Kymäläinen ) Vinter 46,17. 3) Ramadier ) Kenttä 44,75. 4) Vintousky ) Kivi 43,89. Kuulantyöntö: Keihäänheitto: 1) Armas Vahlstedt 15,43. 1) Matti Järvinen 66,75. 2) Kalle Järvinen 14,37. 2) Eino Penttilä 64,54. 3) Noel 13,94. 4) Drecq 13,39. 3) Gassner 56,60. 4) Degland 56,05. S'lfomalaiset u?'heilijat ulkomailla. Amerikassa ovat vuoden kuluessa kilpailleet menestyksellä P. Nurmi, V. Ritola, E. Purje, A. Koski, V. Kyrönen, saavuttaen huomattavissa kilpailuissa voittoja, kohottaen siten maamme urheilumainetta siellä. Aust'Yiooliassa asuvat suomalaiset ovat myöskin osallistuneet siellä toimeenpantuihin kilpailuihin, suoriutuen voittajina kilpailuissa. Siellä on maalaistemme keskuuteen perustettu urheiluseura Suomi Athletic Club, joka huolella on vaalinut miestemme urheiluasioita. Suomalaiset urheilijat ovat vuoden kuluessa osallistuneet tavallista runsaammin ulkomaisiin kilpailuihin, menestyen niissä suurin piirtein erinomaisesti. Berlinin katujuoksuun 5/ 5 osallistuivat M. Marttelin ja F. Lahti. Näistä Marttelin' sijoittautui 8 ja Lahti 20. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 250 juoksijaa. Srporting Li/en ma~atoniin Lontoossa osallistui V. Laaksonen tullen toiseksi. Vilnan uuden stadionin vihkyijiisten yhteydessä toimeenpantuihin kilpailuihin 15-16/ 6 osallistui suomalainen joukkue, johon kuuluivat K. lyiatilainen, V. Sipilä, K. Järvinen ja H. Pohjola johtajana jaostojohtokunnan jäsen L. Haaksi. Pohjola voitti 800 m. juoksun ajalla 1,59,8 tullen toiseksi 1,500 m. ajalla 4,09,8. Järvinen voitti kuulantyönnin ja oli kiekossa toinen tuloksin 14,39 ja 43,55. 5,000 m. juoksussa ~li Matilainen toinen 15,19,8 ja Sipilä kolmas 15,30 Ja 10,000 m. Sipilä ensimmäinen 33,10 ja Matilainen toi: nen 33,10,2. Tällä n.s. Keski-Euroopan matkalla 011 aikomus osallistua Itävallassa, Unkarissa ja Tshekkoslovakiassa toimeenpantaviin kilpailuihin, mutta aivan viime tingassa, jolloin miehet olivat jo m~tkalla, tuli näistä maista ilmoitus, että he eivät voikaan ottaa miehiämme vastaan, joten joukkueen kilpaileminen jäi täksi yhdeksi kilpailuksi..., Aalbo'rgissa Tanskassa 2/ 7 tolmeenpannulssa kllpailuissa voitti A. Kivi kiekonheiton tuloks~ll~ 41,11 tullen toiseksi kuulassa 13,04. Loukola VOIttI 3,000 m. estejuoksun ylivoimaisesti ajalla 9,17, samoin Tanskan peninkulman 7,500 m. ajalla 23,38,3. Köpenhaminassa 7/ 7 voitti T. Loukola 5,000 m. ruotsalaisen R. Magnussonin ajalla 15,03,6 ja 8/ 7 n.s. klassillisen Dragör-juoksun 3,000 m. matkalla ajalla 8,51,2. Yhteistoiminnassa SVUL:n kanssa toimivan SFI:n seuran Helsingin IFK:n ja Tukholman Hellaksen välisen klubi-ottelun Tukholmassa 12/ 7, johon osallistui 11 seuran jäsentä, nim. E. Åström, G. Jansson, T. Berggren, J. Johansson, R. Eklund, J. Grenner, T. Lindh, L. Lööf, H. Sallegren, A. Marttelin ja T. Mickelsson, voitti Hellas pistemäärällä Näihin kilpailuihin osallistuivat myöskin A. Toivonen J. Kaila ja V. Iso-Hollo sijoittautuen 5,000 m. 1) Toi~onen 15,04,2, 2) Kaila 15,15,8 ja 3) Iso-Hollo 15,26,2. 1,500 m. juoksussa tuli Iso-Hollo toiseksi ajalla 4,04,6. Kölnissä 31/ 7 toimeenpannuissa kilpailuissa tuli V. Iso-Hollo 5,000 m. toiseksi ajalla 15,06 ja P. Yrjölä keihäässä, kuulassa ja korkeushypyssä kolmanneksi tuloksin 52,96, 14,05 ja 180. E. Åström tuli 400 m. juoksussa viidenneksi ajalla 50,2. Dusseldorfissa 1/ 8 järjestetyissä kilpailuissa voitti E. Kenttä kiekonheiton tuloksella 47,74 ja V. Iso Hollo tuli 5,000 m. juoksussa toiseksi ajalla 15,30,2.

16 46 ~~arlottenburgissa 4/ 8 järjestetyissä kilpailuissa VOltt~ H. Larva ranskalaisen J. Ladoumequen 1,500 m. ajalla 3,56,6, V. Sipilä oli 4:s 5,000 m. juoksussa. KöpenharYllinassa 4/8 järjestetyn Fredriksborgin maratonin voitti aivan ylivoimaisesti V. Laaksonen ajalla 2,04,47, toisena tulleen tanskalaisen Mickelsenin, jonka aika oli 2,25,12. Stettinissä 6/8 toimeenpannuissa kilpailuissa voitti V. Sipilä 10,000 m. juoksun 31,20,2. P. Yrjölä voitti kuulantyönnin tuloksella 13,52. E. Kenttä voitti kiekonheiton 43,91, Yrjölä toinen 41,86. Korkeushypyssä oli Yrjölä kolmas ,000 m. juoksussa tuli toiseksi V. Iso-Hollo ajalla 8,47,4. Kreejeldissä voitti E. Kenttä kiekon tuloksella 44,92 ja kuulan 13,08 m. Iso-Hollo oli toinen 3,000 m. juoksussa 8,57,8. Duisburgissa voitti Kenttä kiekonheiton 45,61 ja kuulantyönnön 13,90 m. Berlinissä samoihin aikoihin osallistuivat I. Reinikka ja V. Sipilä, tullen Reinikka keihäänheitossa ~olmanneksi tuloksella 58,00 m. ja V. Sipilä 5,000 m. Juoksussa neljänneksi. Tukholmassa 8/ 8 voitti E. Penttilä keihäänheiton tuloksella 62,14, P. Yrjölä tuli kuulassa kolmanneksi 13,38. Hän osallistui myöskin korkeushyppyyn mutta oli hänen keskeytettävä kilpailu aristavan kay{tapään vuoksi. H. Larva hävisi amerikalaiselle L. Lermondille 1,500 m. juoksussa, päätyen kuitenkin toisena ajalla 3,56, m. juoksussa tuli E. Koponen neljänneksi. Kiekonheitossa tuli E. Kenttä toiseksi 43,05 ja Yrjölä kolmanneksi 41,28. A. Kivi osallistui myöskih tähän kilpailuun, mutta ei päässyt palkintosijoille. 3,000 m. juoksussa tuli Iso-Hollo neljänneksi 8,41,8. J. Huhta osallistui 400 m. juoksuun -sijoittumatta kuitenkaan palkintosijoille m. viestinjoukkue, johon kuuluivat Koponen, Hammargren, Bowen ja Huhta voitti yhdistetyn ruotsalaisen ~oukkueen ajalla 1,59,8. E. Åströmin piti myöskin osallistua näihin kilpailuihin, mutta satutettuaan Saksassa jalkansa, ei hän voinut juosta. Oslossa 14/ 8 voitti V. Iso-Hollo 5,000 m. juoksun ajalla 15,04,2 tullen 1,500 m. juok~ussa toiseksi 4,10,2. Tukholman 7oatujuolosuun 1/9 osallistuivat M. Marttelin, V. Sipilä, I. Kuokka ja V. Laaksonen. Juoksun voitti Marttelin ennätysajalla 1,25,06, 2) V. Sipilä 1,26,00, 4) 1. Kuokka 1,26,49, 5) V. Laaksonen 1,28,07. Tallinnassa osallistui P. Nurmi 4/9 toimeenpantuihin juoksukilpailuihin, voittaen 5,000 m. juoksun ajalla 14,58. Varsovassa 7/9 hävisi P. Nurmi puolalaiselle S. Petkiewiczille 3,000 m. juoksussa yhdellä metrillä, ajan ollessa 8,51,6. Sensijaan voitti Nurmi Petkiewiczin 4 engl. mailin kilpailussa ajalla 19,35, P:n ajan ollessa 19,4l. Tartossa 11/9' voitti P. Nurmi enemmän näytösluontoisen 5,000 m. juoksun ajalla 15,29 seuraavan miehen jäädessä n. 1 min. Göteborgissa 14/ 9 1,500 m. juoksussa oli 1) Lehtonen 4,04,7, 2) Koivunalho 4,05,6, 3) Toivonen 4,07,3. 5,000 m. juoksussa voitti ruotsalainen R. Magnusson Toivosen kireän kilpailun l\autta ajalla 14,57,0 Toivosen ajan ollessa 14,58,5. Boråsissa 22/ 9 tuli 800 m. juoksussa A. Lehtonen toiseksi ajalla 2,01,3, 1,500 m. N. Koivunalho toiseksi 4,05,1 ja Lehtonen kolmanneksi 4,05,2. 10,000 m. juoksussa tuli A. Toivonen kolmanneksi ajalla 31,43. Södertäljessä 23/ 9 voitti N. Koivunalho 1,500 m. juoksun ajalla 4,07,9 Lehtosen tullessa kolmanneksi. 800 m. tuli Lehtonen toiseksi ajalla 2,02,3. 5,000 m. juoksussa voitti Magnusson Toivosen täpärästi kumpaisenkin ajan ollessa 15,23, Potila oli kolmas ajalla 15,48,5. Tukholmassa 6/ 10 toimeenpannuissa kilpailuissa tuli V. Iso-Hollo kolmanneksi 5,000 m. juoksussa ajalla 15,13 ja Kössi viidenneksi 15,27. 47

17 48 Ulkolaiset U'rheiliiat Suomessa. Kesäkuun p :nä järjestivät Helsingin Toverit kansainväliset urheilukilpailut, joihin osallistui joukko saksalaisia urheilijoita. 100 m. juoksussa suoriutui H. Körnig voittajana ajalla 10,6, W. Meierin tullessa neljänneksi, 200 voitti H. Schlöske ajalla 22,1, toisena B. Kugelberg 22,5. 1,000 m. juoksun voitti Böcher ajalla 2,33,1. 3,000 m. juoksussa tuli O. Kohn neljänneksi 8,53,1. Pituushypyssä tuli ensimmäiseksi W. Meier 705. Kiekonheiton voitti E. Hirschfeldt tuloksella 43, m. juoksussa suoriutui voittajana B. Kugelberg ajalla 51,0. 1,500 m. juoksussa tuli Böcher toiseksi ajalla 4,01,6. 5,000 m. juoksussa oli O. Kohn kolmas 15,11. Kuulantyönnössä paremmalla kädellä oli voittaja E. Hirschfeldt 15,97 ja molemminpuolisessa kilpailussa samoin tuloksella 27,48. 4 X100 m. viestin voitti Sport Club Charlottenburg (Kugelberg, Meier, Körnig ja Schlöske) ajalla 43,1. Kilpailujen arvoa vähensi aika paljon se, että niihin ei osallistunut juuri ketään parhaimmista kyvyistämme. Tämä sama saksalainen joukkue Kohnia lukuunottamatta osallistui Lappeenrannassa toimeenpantuihin kansainvälisiin kilpailuihin p :nä kesäkuuta suoriutuen sielläkin voittajina. Tulokset niissä eivät kuitenkaan muodostuneet erikoisiksi. Näissäkään kilpailuissa ei kotimainen edustus ollut kaikkein vahvin. Turun 700-vuotisjuhlien yhteydessä 18-19/ 6 järjestettyihin kilpailuihin osallistui virolaisia ja ruot-. salaisia urheilijoita. 200 m. juoksussa isännöivät ruotsalaiset. 1) G. Sköld 22,7, 2) S. Andre, 3) T. Alm, 5) R. Keskiil Viro. %-mailin juoksussa tuli virolainen J. Tiisfeldt neljänneksi 2,01,7. 5,000 m. juoksussa 2) F. Beldsinski Viro 15,07,4. Uusi Viron ennätys. 100 m. juoksussa 1) G. Sköld 11,2, 2) S. Andre, 3) T. Alm. 1,500 m. juoksussa tuli virolainen Beldsinski kahdeksanneksi ajalla 4,10, m. juoksu 1) S. Hammar- gren Ruotsi 49,7. Pituushypyn voitti virolainen Rähn hypäten 714 (710, 710, 714). Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämiin kansainvälisiin kilpailuihin 12/8 osallistui joukko parhaita ame1ikalaisia urheilijoita. Joukkueeseen kuuluivat Rockavay, Sexton, Sturdy, Bowen, Lermond ja Tolan. Lisäksi osallistui ruotsalainen Kj ellström. 100 m. 1) Tolan 10,7, 200 m. 1) Tolan 21,8,400 m. 1) Boven 49,1, 1 maili 1) Lermond 4,18,3, 110 m. aidat 2) Rockaway 15,1 (kilpailun voitti Sjöstedt 14,8. Kiekonheitto 6) Sexton 40,48. Kevyt kuula 1) Sexton 17,23,5, 2) Wahlstedt 17,12,5. Kuulantyöntö (raskas) 1) Wahlstedt 15,27, 2) Sexton 14,33. Moukarinheitto 2) Sexton 42,93. Korkeushyppy 1) Sexton 185. Seiväshyppy 1) Sturdy 390. Suomi-Ruotsi maaottelun jälkeen osallistui joukko ruotjsalaisia maaottelumiehiä Tampereen Pyrinnön järjestämiin kilpailuihin 10-11/ m. juoksussa tuli G. Sköld vasta kolmanneksi E. Koposen ja K. Pitkäsen voitettua hänet. K:n aika 10, m. aitajuoksu 1) E. Wennström 14, m. juoksu 1) B. öhrn 1,57,4. Pituushypyssä oli virolainen Rähn toinen tuloksella 684. Kuulassa oli ruotsalainen S. Norrby 4 :s tuloksella 13,92. 1,500 m. juoksu 1) B. öhrn 4,04,3. Kiekonheitto 6) G. Jansson 39,36. Moukarinheitto 1) G. Jansson 48,28. Seiväshyppy 2) B. Andersson 360. Kolmiloikkaus 1) V. Göransson Ruotsi 13,87, 2) E. Rähn Viro 13,72. Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämään Helsingin maratoniin 6/10 osallistui ruotsalainen G. Kinn päätyen kahdeksanneksi. 49 4

18 51 SVUL:n Hiihtojaosto v J aostoiohtokunta. Jaoston puheenjohtajana on toiminut maisteri Toivo Aro. Jaostojohtokunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet: johtaja Armas Palmros, Parola, faktori Toivo Valkama, Helsinki, maisteri Toivo Okkola, Helsinki, pankinjohtaja T. Nuotio, Lahti, sotilasohjaaja Y. Calonius, Kouvola ja toimittaja Tauno Tattari, Helsinki; varajäseninä ovat olleet: kamreeri Sulo J ärvinen Helsingistä ja reviisori Yrjö Wahlroos Malmilta. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on ollut A. Palmros ja sihteerinä on toiminut maaliskuun 15 p :ään asti toimistopäällikkö Lauri Santala ja siitä alkaen ylioppilas Ilmari Sinisalo. Jaostojohtokunta on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 10 kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt kaikkiaan 138 pykälää. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti : Aro 10, Okkola 10, Palmros 9, Wahlroos 9, Järvinen 7, Tattari 7, Valkama 7, Nuotio 6 ja Calonius 5 kertaa. Jaoston edustus Liittohallinnossa. Jaoston varsinaisena edustajana Liittohallinnossa on toiminut maisteri T. Aro ja varajäsenenä reviisori Y. Wahlroos. Edustus Kansainvälisen HiJihtoliiton työvaliokunnassa. Jaoston puheenjohtaja Aro osallistui Kansainvälisen Hiihtoliiton työvaliokunnan kokoukseen Oslossa 14-15/8. Jaoston iäsenseurat. Jaostoon on kuluneena vuotena liittynyt kaikkiaan 16 uutta jäsenseuraa. J aoston jäsenseurojen lukumäärä vuoden lopussa oli 217, joissa oli yhteensä 11,365 jäsentä. Jaostokokous. Joulukuun 8 p :nä Helsingissä pidettyyn varsinaiseen jaostokokoukseen olivat seuraavat 10 jäsenseuraa lähettäneet edustajansa, nimittäin : Auran Vannas, Turun.Riento, Hämeenlinnan Hiihtoseura Karjalan Urheilijat, Lahden Hiihtoseura, Helsingin' Hiihtäjät, Kouvolan Hiihtoseura, Ounasvaaran Hiihtoseura, Malmin Ponnistajat ja Tampereen Hiihtoseura. Jaoston puheenjohtajaksi v valittiin yksimielisesti maisteri Toivo Aro. Suoritetussa vaalissa tuli jaostojohtokuntaan v valituksi seuraavat: maisteri T. Okkola Helsingistä äänellä pormestari O. Lyytikäinen Lahdesta.. 9 sotilasohjaaja Y. Calonius Kouvolasta 9 reviisori Y. Wahlroos Malmilta johtaja A. Palmros Parolasta kamreeri S. Järvinen Helsingistä Lisäksi saivat vaalissa luutnantti J. Wichman Rovaniemeltä 6 ääntä ja faktori T. Valkama Viipurista 1 äänen. Kun kokouksen esityslistalle merkityt liiton toimintasääntöjen edellyttämät viralliset asiat oli käsitelty alu~~ ~aisteri Toivo Aro keskustelukysymyksen ; HtthtoJaoston tehf4vät. Alustuksessaan maisteri

19 52 Aro kosketteli niitä moniaita aloja, joiden parissa jaosto on työskennellyt viime kuluneina vuosina. Käydyn keskustelun tuloksena kokous yhtyen alustajan esityksiin antoi siinä esitetyn ja keskustelussa ilmenneet seikat evästykseksi uudelle johtokunnalle. Kokouksessa esitti maisteri Toivo Okkola Muistosanoja p'rol. U. T. Sireliuksesta ja pääpiirteet hänen suksensyntyteoriastaan. SVUL:n hiihtomerkki. Jaostojohtokunta julisti voimassa olevien hiihtomerkkisääntöjen edellyttämän hiihtomerkin aikaansaamiseksi julkisen kilpailun. Kilpailun tuloksena saatiinkin 12 eri ehdotusta, mutta kun näiden joukossa ei ollut yhtään sellaista luonnosta, joka olisi ollut tarkoitustaan vastaava, hylkäsi jaostojohtokunta ehdotelmat. Merkin aikaansaaminen siirtyi näinollen seuraavan toimintakauden osalle. Uusi pistelaskutaulukko. Jaostojohtokunta oli aikanaan esittänyt herra I. Ohls'in laatiman mäenlaskua ja hiihtoa koskevat pistelaskutaulukon Kansainväliselle Hiihtoliitolle, mutta kaikesta huolimatta ei sitä kuitenkaan esitetty St Moritzissa kokoontuneelle kongressille. Tämän johdosta jaostojohtokunta lähetti herra Ohls'in laatiman selityksen pistelaskutaulukkoineen useampana kappaleena kaikkien maiden hiihtoliitoille, jotta he voisivat siihen perehtyä ja esittää mielipiteensä v kokoontuvassa Kansainvälisen Hiihtoliiton kongressissa Oslossa, jossa tullaan esittämään k.o. taulukko hyväksyttäväksi uudeksi kansainväliseksi pistelaskutaulukoksi. Suksen valmistustaidon kehittäminen. Suksen valmistustaidon kehittämiseksi kääntyi jaostojohtokunta Kouluhallituksen puoleen anomuk- ) sella, että Suomen seminaarien ja kansakoulujen veisto-opetuksessa otettaisiin suksenvalmistus ohjelmaan. Suksilahj oi tukset. Jaosto on mäenlaskutaidon edistämiseksi ostanut vuoden kuluessa ensiksi 100 ja myöhemmin 50 paria poikain mäenlaskusuksia, jotka on jaettu jaoston alaisille seuroille.. Kurssitoiminta ja hyväksytyt mäenlaskun arvostelutuomarit. Kuluneen vuoden aikana on jaoston toimesta pidetty seuraavat 4 hiihdon ja mäenlaskun neuvontakurssit. Tampereella 1-3/ 3 pidettyjen hiihto- ja mäenlaskukurssien perustee1la, joille osallistui 20 henkilöä, hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi.arvostelutuomareiksi 5 ja piirikunnallisiksi 10 henkilöä. Kursseilla toimi johtajana jaostojohtokunnan jäsen faktori T. Valkama. ' Aulangolla 11-17/ 3 pidetyille hiihto- ja mäenlaskukursseille osallistui 18 henkilöä ympäri maata. Niiden perusteella hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi arvostelutuomareiksi 3 ja piirikunnallisiksi tuomareiksi 10. Kurssien johtajana ja samalla opettajana toimi lehtori Ranne Roni. Kursseilla toimi luennoitsijana voimistelunopettaja A. Kaskela ja Y. Calonius maisteri T. Okkola ja johtaja A. Palmros, joka hoiti kursseilla mäenlaskuharjoitusten teoreettisen ja käytännöllisen neuvonnan. Kuopiossa 16-17/ 3 pidetyille kursseille, jonka piti faktori T. Valkama, osallistui 20 miestä. Kurssien perusteella hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi arvostelutuomareiksi 9 ja piirikunnallisiksi 5. Rovaniemen kursseille 22-24/ 3 osallistui 15 ~.iestä,. joista: ka~~llisiksi arvostelutuomareiksi hyvaksyttlln 2 Ja pllrikunnallisiksi 3. Kurssien johta- 53

20 54 jana toimi faktori T. Valkama ja luennoitsijana voimistelunopettaja A. Kaskela. Yllämainittujen kurssien lisäksi on jaoston varapuheenjohtaja A. Palmros pitänyt useilla paikkakunnilla neuvontatilaisuuksia ja hiihtoaiheisia esitelmiä. Luettelo kaikista tähän mennessä hyväksytyistä arvostelutuomareista julaistaan toisessa paikassa vuosikertomusta. Ruotsin, N orian ia Suomen pohioisten maakuntien välinen vuotuinen hiihto-ottelu. Ounasvaaran Hiihtoseura on ryhtynyt jaoston myötävaikutuksella neuvotteluihin Ruotsin ja Norjan pohjoisten maakuntien kanssa, että näiden kesken saataisiin aikaan erikoinen vuotuinen maakuntaottelu, joka vuorovuosina pidettäisiin kussakin maassa. Kun kuitenkin asia on vielä toistaiseksi neuvottelun alaisena, jää sen toteuttaminen seuraavaan vuoteen. Suomen mestaruuskilpailut. Vuoden hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailut pidettiin seuraavasti: 1) Suomen hiihtomestaruuskilpailut järjesti Jyväskylän Kisa-Toverit 9-10 p :nä helmikuuta Jyväskylässä. Mestaruudet jakautuivat: Yleinen 10 km. hiihto so Yli 3S-v v. 20 3X 10 km. joukkuehiihto 2,12,37 49,27 M. Lappalainen, Liperin Ki ~ vekkäät. 4,01,46 A. Paananen, Saarijärven Pullistus. 1,30,03 M. Vuorinen, Karstulan Kiva. 1,28,30 V. Ruotsalainen, Iisalmen Visa. Iisalmen Visa: E. Kämäräinen, O. Remes ja V. Ruotsa lainen. Naisten S km. hiihto 27,41 Siiri Lievonen, Paavolan Kisa. 2) Mestaruuskilpailut yhdistetyssä hiihdossa ia mäenlaskussa tapahtuivat Kouvolan Hiihtoseuran toi- meenpanemina Kouvolassa 2-3 p :nä helmikuuta. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: Mäenlasku 18,30 pist,. Suru Usa, Karjalan Urheilijat. Yhdistetty hiihto ja mäenlasku 34,60 pist., Toivo Nykänen, Lahden Hiihtos. Yhdistetyn kilpailun mäenlaskussa oli paras P. Pohjola, Lahden Hiihtoseurasta 18,94 pisto ja hiihdossa paras T. Nykänen Lahden Hiihtoseurasta ajalla 1,25,23. Pisin hyppy kilpailuissa oli 29 m. Kansalliset ia kansainväliset kilpailut. Mestaruuskilpailujen lisäksi on vuoden aikana pidetty kansallisia ja kansainvälisiä hiihto- ja mäenlaskukilpailuja seuraavasti: hiihtokilpailuja mäenlaskukilpailuja yhdistettyjä kilpailuja Yleinen hiihtopäivä. Yhteensä 21 Yleinen hiihtopäivä vietettiin 10/ 2. Propagandatarkoitusta varten lähetettiin kaikille maan sanomalehdille tätä päivää varten seuraavat artikkelit: Akseli Kaskela : HiihtOlPäivää viettärruiän, Martti Jukola: HiihfAJharrastus on herätettävä kilpailuviettiin vetoamalla, Toivo Aro: Hiihto Kansalliseksi Urheiluksi ja Yrjö Calonius: SVUL:n Hiihtomerkkiiäriestelmä. Suomen Urheilulehti ilmestyi jaoston tukemana erityisenä hiihtonumerona. Osanotto ulkomaisiin kilpailuihin. Kuluneena vuonna on jaosto ollut tavallista runsaammin edustettuna ulkomaisilla kilpailutantereilla. Jo tammikuulla lähetettiin Schweizin Hiihtoliiton pyynnöstä kilpailujoukkue Pontressiinaan ja Davosiin 55

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 J WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 Katsaus SVUL:n toimintaan v. 1925. Yleistä. Vuosi 1924 päätti sen kuumeisen

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura.

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura. 40 41 Muut kilpailut. Edellämainittuja Suomen mestruu kilpailujen Ii äksi on kuluneen vuoden aikana toimeenpantu kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja seuraavasti: Hiihtokilpailuja........... 9 Mäenlaskukilpailuja........

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kisauutisia vuodelta Syyshallit Kupittaalla

Kisauutisia vuodelta Syyshallit Kupittaalla Kisauutisia vuodelta 2013 Syyshallit Kupittaalla Sunnuntaina 17.11. käytiin syyshallit Kupittaan hallissa. Vankkaa edusti ainoastaan Maria Vähätupa (s. 2001). Maria kisasi vanhempien sarjassa (T15 kuulassa

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2. Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015 Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.2015 Tulosrajakauden alku on 1.5.2014 Kalevan kisat SUL Kalevan kisojen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino TOIMINTASÄÄNNÖT Helsinki Kauppalehti Oy:n kirjapaino 1931 SUOMEN PYÖRÄILYLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen nimi on SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

johon ovat kuuluneet lehtori Arvo Vartia puheenjohtajana, Lauri Pihkala.

johon ovat kuuluneet lehtori Arvo Vartia puheenjohtajana, Lauri Pihkala. 4 Erityisesti SVUL :lle on kulunut vuosi ollut merkkivuosi siksi, että sen toiminnan aloittamisesta on kulunut 20 vuotta. Tämän merkki tapauksen johdosta järjesti liittojohtokunta 20-21/ 11 myöhemmin selostettavat

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Säännöt. Yhdistykselle. Eläinsuojelus- jahevosystäväin. Lappeenrannan ja Lapveden /%M. Lappeenrannan Kirjapainossa, Lappeenrannassa,

Säännöt. Yhdistykselle. Eläinsuojelus- jahevosystäväin. Lappeenrannan ja Lapveden /%M. Lappeenrannan Kirjapainossa, Lappeenrannassa, Säännöt Lappeenrannan ja Lapveden Eläinsuojelus- jahevosystäväin Yhdistykselle. Lappeenrannassa, Lappeenrannan Kirjapainossa, 1903 0000000000000 /%M Viipurin läänin Kuvernöörin päätös Lappeenrannan ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014)

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Tärkeimmät Sääntömuutokset Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Vammaisurheilijan osallistuminen Lajinjohtaja voi tarvittaessa soveltaa sääntöjä mahdollistaakseen urheilijan osallistumisen, kuitenkin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Tapion Sulka ry toimintasäännöt

Tapion Sulka ry toimintasäännöt Tapion Sulka ry toimintasäännöt Sivu 1 (7) Sisällysluettelo I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus... 3 II Seuran jäsenet... 3 III Liittymis- ja jäsenmaksut... 4 IV Seuran kokoukset... 4 V Seuran asioiden

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot