SVUL:n Liittohallinto v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n Liittohallinto v. 1929."

Transkriptio

1 17 SVUL:n Liittohallinto v Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J. Pulkkinen. Helsingin piiri: O. Roschier, varajäsen E. Mäntynen. Hämeenlinnan piiri: Eemeli Juureva, varajäsen K. Tuomi, Itä-Karjalan piiri: Y. Nykänen, varajäsen J. Ikä. valko, Kainuun piiri: E. E. Nordlund, varajäsen U. Kekkonen, Keski-Pohjanmaan piiri: Y. Kivelä, varajäsen A. Valkama, Keski-Suomen piiri: K. Vierto, varajäsen Y. Keilan, Kymenlaakson piiri: E. Paavola, varajäsen Y. Calonius, Adi Pöyry, varajäsen T. Korkeamäki, Lahden piiri: Yrjö Durchman, varajäsen J. Hillo. Mikkelin piiri: M. Hämäläinen, varajäsen E. Nykänen, Oulun piiri: Hugo Svedberg, varajäsen Niilo Sohlo, Perä-Pohjolan piiri: P. Räsänen, varajäsen A. Murto, Pohjois-Karjalan piiri: M. Huttunen, varajäsen E. Karj alainen, Pohjois-Savon piiri: Ilm. Keinänen, varajäsen A. Räihä, Porvoon piiri: Lauri Anttila, Satakunnan piiri: Y. Milan, varajäsen G. Valtonen, Savonlinnan piiri: H. Luostarinen, Tampereen piiri: Erkki Tavastila, varajäsen A. Mustonen, Varsinais-Suomen piiri: Mauno Mäki, varajäsen Aug. Karlsson, Viipurin piiri: Mikko Lampen, Eino Reponen, varajäsenet O. Mäkeläinen, A. Kuusisto, Voimistelujaosto : V. J. Niiniluoto, varajäsen R. Roni, Urheilujaosto : V. Teivaala, varajäsen L. Pihkala, Pail'\ijaosto: H. Lehmusto, varajäsen V. Vahtera, Hiihtojaosto : Toivo Aro, varajäsen Y. Wahlroos, Pesäpallojaosto : V. Osola, varajäsen L. Ruohola, Pyöräily jaosto : K. Lindström, varajäsen L. Anttila, Poikaurheilujaosto : A. Tynell, varajäsen G. Valtonen, N.M.K.Y. : Alfred Liukku,. S.F.I: J. Hartman, varajäsen S. H :son Schneidler, O. Jansson, K. Lundmark, V. Björkqvist,,, 1. Ohls, G. Löfgren, E. Bergman, T. Johansson,,, 1. Ståhle. Liittohallinnon virkailijat. Liittohallinnon puheenjohtajana on toiminut varastonhoitaja Eemeli Juureva ja varapuheenjohtajana konttoripäällikkö E. Tavastila. Liittohallinnon kokoukset. Liittohallinto on pitänyt vuoden kuluessa kaksi varsinaista kokousta. Kokouksien tekemät päätökset ovat seuraavat:. 30/ p i det t y k 0 k 0 u s : 1) hyväksyttiin liiton toimintakertomus v samoin Suomen Urheilulehden vuosikertomus ja tilit v ja myönnettiin- Liittojohtokunnalle edellisen vuoden hallinnon suhteen tili- ja vastuuvapaus ; 2) hyväksyttiin Liittojohtokunnan ehdotus Käyttörahaston perustamisesta samoinkuin SInk. 120,000:- suuruinen siirto rahaston pohjarahaksi ; 2

2 18 3) hyväksyttiin Liittojohtokunnan ehdotus, että valmennusrahastosta vuosittain 7 vuoden aikana saadaan ottaa korkeintaan Smk. 250,000:- liiton sisäisen toiminnan tukemiseksi ja valmennul<sen hyväksi; 4) valittiin Liittohallinnon pljheenjohtajaksi seuraavan kevätkokouksen loppuun asti varastonhoitaja Eemeli Juureva Hämeenlinnasta ja varapuheenjohtajaksi konttoripäällikkö Erkki Tavastila. 5) valittiin liiton tilintarkastajiksi pankinjohtaja Ilm. Keinänen ja prokuristi 0. Roschier, varalle pankinjohtaja Maunu Mäki ja kamreeri S. H :son Schneidler. 6) jaettiin kesäkauden 1929 mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet; 7) vahvistettiin yksimielisesti Liittohallinnon aikaisemmin tekemät seuraavat muutokset liiton toimintasääntöjen 9 ja 11 :iin : a) 9 :n a l k u: Liittokokouksen, joka kokokoontuu joka neljäs (4) vuosi pidettävän yleisen voimistelujuhlan aikana, muodostavat j.n.e. b) 1 1 : Varsinaisessa Liittokokouksessa: 1) - - -; 2) esitetään Liittojohtokunnan kertomus kuluneelta nelivuotiskaudelta; 3) valitaan liitolle presidentti neljäksi vuodeksi j.n.e. 8) hyväksyttiin yksimielisesti Liittojohtokunnan tekemä ehqotus, että liiton toimintasääntöihin tehdään 'seuraavat muutokset: ' a) 28 : Varsinaisessa kokouksessa: 1) - - -; 2) valitaan jaostojohtokunnan puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Jos varsinainen kokous pidetään keväällä, voidaan puheenjohtaja ja jäsenet j.n.e. b) 14 : Liittohallinto : vahvistaa amatööri-,. kilpakelpoisuus- ja edustussäännöt sekä ennätysja mestaruusmääräykset. 9) hyväksyttiin yksimielisesti Voimistelujaoston jaostojohtokunnan ehdotus, että liiton X Yleinen Voimistelujuhla vietettäisiin kesäkuun 1~16 p :nä 1930; 10) vahvistettiin Hiihtojaoston johtokunnan laatimat hiihto- ja!p.äenlaskumestaruuskilpailujen säännm;, 11) hyväksyttiin Voimistelujaoston johtokunnan tekemä ehdotus, että voimistelumestaruuskilpailusääntöjen 5 :n 2 mom. muutettaisiin kuuluvaksi seuraavasti: Osanotto-oikeus nuorten sarjaan on jokaisella, joka kilpailuvuoden loppuun mennessä ei ole täyttänyt 20 vuotta ; 12) hyväksyttiin Pesäpallojaoston johtokunnan tek~mä ehdotus, että pesäpallosääntöjen 8 muutettaisun kuulumaan seuraavasti: Välierien ottelujärjestyksen määrää jaostojohtokunta, mikäli mahdollista arvan perusteella ; 13) hyväksyttiin Pyöräily jaoston johtokunnan ehdotus pyöräilyennätyssäännöiksi ja annettiin niille t~.anneht~va voima sellaisiin aikaisempiin tuloksiin n~~?en, Jotka Pyöräily jaoston johtokunta pitää pätevma; 14) Kymenlaakson piirin johtokunnan ehdotus että litin I?!t~}ä siirrettäisiin Lahden piiristä Kymeniaakson pllrnn kuuluvaksi, siirrettiin Lahd-en piirin lau ~unnon johdosta huomioonotettavaksi SVUL:n piiri Jakoa tarkistettaessa; 15) Svenska Finlands ldrottsförbundin ehdotuksen ~~hj alla j a ko~ouksessa, tehdyin muutoksin hyväksyttlln SVUL:n Ja SFl:n väliseen sopimukseen seuraavat muutokset: 1) K 0 h t a 2, 2 m 0 m.: Kuitenkin olkoon SFl :llä oikeus ilman SVUL:n tai sen hallintoelinten lupaa järjestää Ruotsin urheilujärjestöjen kanssa sellaisia seuraotteluja ja niihin ver-' rattavissa olevia kilpailuja, joihin SVUL ei ota osaa, kunhan j.n.e.; 2) K 0 h t a 3, m 0 m. b:,,- - - Mikäli jollakin urheilun alalla on olemassa SFl:n tunnus- 19

3 20 tama ruotsinkielinen erikoisliitto, on SFI :llä oikeus luovuttaa paikkansa kyseelliselle erikoisliitolle ; 3) K 0 h t a 3, 1 isä y se:,,- - - että SFI :n jäsenseurat saavat lähettää edustajia alansa jaostokokouksiin samoilla velvollisuuksilla ja oikeuksilla kuin SVUL:n muutkin jäsenseurat, kuitenkaan saamatta ottaa osaa jaostojohtokunnan vaaliin ;. 4) K 0 h t a 3, 1 isä y s d:,,- - - että SFI voi SVUL:n Liittojohtokunnalle esittää, että IAAF:n kongresseihin lähetetään joku SFI:n nimeämä edustaja, jonka matkakulut SFI suorittaa ja jolla kyseellisissä kongressissa on puhe- mutta ei äänioikeutta. 16) vahvistettiin Liittoj ohtokunnan Painij aoston johtokunnalle aikaisemmin myöntämä oikeus saada kokeilutarkoituksessa käyttää kansallisissa ja piiri-. kunnallisissa painikilpailuissa kansainvälisiä sääntöjä kuluvan vuoden loppuun. 2 4/ p i det t y koko u s : 1) hyväksyttiin Voimistelujaoston tekemä muutos X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan päiviin nähden, tullen juhlat pidettäväksi 13-15/ 6-30; 2) hyväksyttiin Liittojohtokunnan toimenpide, jonka mukaan Pohjoismaiden Pyöräilyliiton puheenjohtajalle, johtaja A. Gresvigille Oslosta oli 25/ 8-29 annettu liiton ansiomerkki hänen ansioittensa perusteella pohjoismaisen pyöräurheilun hyväksi; 3) hyväksyttiin vuosimaksun suuruudeksi v:lle Smk. 1 :-, josta piirille menee puolet; 4) hyväksyttiin Liittohallinnon jäsenten matkojen korvausperusteet ; 5) vahvistettiin liiton talousarvio v:lle 1930; 6) hyväksyttiin talvikauden mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet;. 7) luovutettiin Helsingin Kisa-Veikkojen edustajalle vuodeksi eteenpäin 45 pisteellä voittamansa Kalevan Malja; 8) vahvistettiin yksimielisesti Liittohallinnon kokouksessaan 30/ tekemä päätös muutoksista toimintasääntöjen 14 ja 28 :iin, jotka ovat mainitut edellä olleen kokousselostuksen 8) kohdassa; 9) hyväksyttiin yksimielisesti liiton toimintasääntöihin seuraavat muutokset: a) 14 : Liittohallinto vahvistaa amatööri-, kilpakelpoisuus- ja edustussäännöt ; b) 28 : Varsinaisessa kokouksessa vahvistetaan kilpailu-, ennätys- ja mestaruusmääräykset ; 10) hyväksyttiin yksimielisesti liiton toimintasääntöihin seuraavat muutokset: a) 16 : Liittohallinnon kevätkokouksen asioista poistetaan: päätetään kesäkauden mestaruuskilpailuista ja syyskokouksen asioista poistetaan: päätetään talvimestaruuskilpailuista ; b) 28 : V ~rsinaisessa kokouksessa: päätetään mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksien myöntämisestä ; 11) hyväksyttiin liiton kilpailusääntöjen 39 muutettavaksi siten, että kilpailuihin ehdollisesti ilmoit 'tautuneiden nim'illä saa tehdä ennakkomainontaa osanoton ehdollisuutta koskevalla nimenomaisella maininnalla;. 12) hyväksyttiin Voimistelujaoston ehdottamista uusista Voimistelun merkkikokeiden ja mestaruusy.m. kilpailujen säännöistä mestaruuskilpailuja koskevat kohdat, voimaanastuviksi ja samoin Painijaoston ehdotuksesta kans'ainväliset painfsäännöt otettavaksi käytäntöön lähtien Suomen 21

4 22 mestaruuskilpailuissa jättäen edellä 9) kohdassa hyväksytyn sääntöjen muutosehdotuksen nojalla muilta kohdiltaan kumpaisenkin jaoston laatimat uudet säännöt asianomaisten jaostokokouksien vahvistettaviksi; 13) hyväksyttiin Pesäpallojaoston johtokunnan anomus että kaikki pesäpallokilpailujen järjestämistä koskevat anomukset ratkaistaisiin kilpailumaksujen suhteen siten, ettei niihin sovellutettaisi kutsuntakilpailujen koroitettuja kilpailumaksuja koskevia määräyksiä; 14) hyväl<syttiin Urheilujaoston tekemä ehdotus liiton yleisten kilpailusääntöjen 103 :n a-kohdan muuttamisesta seuraavaksi: Suomen ennätyksiksi hyväksytään: a) Suomessa SVUL:n luvalla järjestetyissä kansainvälisissä-, kansallisissa- ja kutsuntakilpailuissa sekä piirimestaruuskilpailuissa saavutetut tulokset antaen samalla mainitull sääntöjen muutokselle taannehtivan voiman vuoden 1929 piirimestaruuskilpailuissa saavutettuihin tuloksiin nähden; 15) käsiteltiin alustavasti Urheilujaoston tekemä ehdotus, että jaosto itse saisi päättää rata- ja kenttäur heil umestaru uskil pail uj ensa j ärj estämisestä siten, että se antaisi niiden toimeenpanon jollekin jäsenseuralleen, joka olisi velvollinen suorittamaan jaostojoh-. tokunnalle sen kulloinkin määräämän osan kilpailujen mahdollisesti tuottamasta voitosta, osa käytettäisiin niihin osallistuneiden kilpailijain matkakustannusten peittämiseksi siinä laajuudessa ja tavalla kuin jaostojohtokunta kilpailuissa saavutettujen tulosten ja osanottaj amäärän perusteella kulloinkin katsoisi oikeaksi, jääden lopullisen päätöksen teko' seuraavaan kokoukseen; 16) käsiteltiin Urheilujaoston ehdotus, että Liittohallinto velvottaisi Liittojohtokunnan ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin erikoisliittoajatuksen toteuttamiseksi ja että siina tapauksessa, ettei Liittohallinto vieläkään katso ajankohtaa sopivaksi erikoisliittoajatuksen toteuttamista varten, jaostojohtokunta esittää, että SVUL:n toimintasäännöt muutettaisiin jaosto- johtokunnan esittämään muotoon. Liittohallinto päätti 21 äänellä 7 vastaan toistaiseksi luopua erikoisliittoajatuksesta koska se ei katso vieläkään ajankohtaa sopivaksi erikoisliittoajatuksen toteuttamiselle samalla kuitenkin päättäen ryhtyä toimenpiteisiin jaostojen valtuuksien lisäämiseksi, valiten siinä mielessä 5-miehisen toimikunnan tarkastamaan liiton nykyisiä toimintasääntöjä ja tekemään niihin jaostojen oikeuksia lisääviä muutosehdotuksia ; 17) valittiin Liittojohtokunta v:lle 1930, ollen sen kokoonpano seuraava: puheenjohtajana liiton puheenjohtaja, johtaja Aksel Ek, jäseninä pankinjohtaja Toivo Aro, kamreeri Runar Granholm S.F.I :n edustajana, johtaja Lauri Koskivaara, apulaispoliisimestari Otto Mäkeläinen, insinööri Urho Peltonen, lehtori Ranne Roni, tohtori Lauri Tanner, voimisteluntarkastaja Arvo Vartia; 18) hyväksyttiin Ylivieskan pitäjä siirrettäväksi Oulun piirikunnasta Keski-Pohjanmaan piiriin sekä Artjärven pitäjä Porvoon piirikunnasta Lahden piiriin; 19) todeten Liittojohtokunnan ryhtyneen toimenpiteisiin SVUL:n piirirajojen muuttamiseksi kulku- reittien y.m. edellyttämällä tavalla myönnettiin sille väliaikainen oikeus tehdä nykyisiin piirirajoihin muutoksia, mikäli asianomaiset piirijohtokunnat yksimielisesti kannattavat niitä koskevia seurojen esityksiä. 23

5 SVUL:n Liittojohtokunta v Liittojohtokunnan kokoonpano. Liittojohtokuntaan ovat kuuluneet, puheenjohtajana liiton puheenjohtaja Aksel Ek, varapuheenjohtajana voim.-tarkastaja Arvo Vartia sekä jäseninä maist. T. Aro, SFI:n edustajana kamr. R. Granholm, johtaja L. Koskivaara, prokuristi A. R. Lang, tohtori H. Lehmusto, apulaispoliisimestari O. Mäkeläinen ja tohtori L. Tanner. Liittojohtokunnan keskuudestaan valitseman työvaliokunnan ovat muodostaneet Ek, Vartia, Aro ja Lang, joka toimikunta tarvittaessa on kokoontunut kiireellisiä asioita käsittelemään. Rahastonhoitajana on toiminut prokuristi A. E. Lang, sihteerinä toimistopäällikkö L. Santala. Liittojohtokunnan kokoukset. Liittojohtokunta on kokoontunut vuoden aikana 27 kertaa, joista työvaliokunta 15 kertaa ja on pöytäkirjoihin kertynyt 351 pykälää, niistä työvaliokunnan kokouksissa 196 pykälää. Liittojohtokunnan jäsenet ovat olleet saapuvilla kokouksissa seuraavasti: Ek 26, Aro 24, Lang 23, Vartia 21, Koskivaara 8, Mäkeläinen 7, Tanner 6, Granholm 6 ja Lehmusto 4 kertaa. Liittojohtokunnan päätöksiä. Tärkeimmistä Liittojohtokunnan hoitamista asioista mainittakoon m.m. : 1) Liiton rahavarojen hoito ja talouden lujittaminen; 2) liiton kannattavien jäsenten keruun alullepano; 3) yhteys olympialaiseen rahankeräystoimikuntaan; 4) Kiviniemen parantolan alueen laajentaminen, urheilukentän aikaansaaminen tilan kunnostaminen ja vuokraaminen Urheiluopistohe; 5) Urheiluopistoon kohdistuvat toimenpiteet, m.m. taloudellinen avustaminen; 6) yjeisen valistusviik<m valmistustoimenpiteet ja viettäminen 7-14/ 4; 7) prof. I. Vilskmannin muistomitalin lyöttäminen hänen 75-vuotispäivän kunniaksi, samoin hänen nimeään kantavan rahaston sääntöjen laadinta; 8) piirisihteerien neuvottelukokouksen pitäminen 6-7/ 4 Helsingissä; 9) kuntoisuusmerkin aikaansaamista aktiiviurheilijoille koskevat toimenpiteet;. 10) kiertopalkinnon hankkiminen Suomen Urheilulehden maratonjuoksua varten; 11) puhekokoelman hankinnan alullepano liiton seurojen tarvetta varten; 12) liiton liittyminen jäsenek~i Pohjoismaiseen Voimisteluliittoon ; 13) toimenpiteet liiton lipun aikaansaamiseksi v voimistelujuhliin mennessä; 14) X Yleisen Voimistelujuhlan alkuvalmistelujen taloudellinen turvaaminen; 15) liiton juoksevien asioiden ja edustustehtävien hoitaminen. 25

6 SVUL:n Voimistelujaosto v Jaostojohtokunta. Voimistelujaoston johtokuntaan ovat kuuluneet, puheenjohtajana tuomari V. J. Niiniluoto ja jäseninä voim.opettaja A. Kaskela, luutn. Y. Lumio, voim.opettaja A. Turunen, raut.virk. E. Railio, lehtori R. Roni, S.F.I :n edustajana voim.opettaja B. Holm. Varajäseninä ovat olleet lehtori V. Lahtinen ja johtaja A. Neittamo. Jaoston varapuheenjohtajana on toiminut lehtori R. Roni ja sihteerinä liiton sihteeri P. Heikkinen. JaostQjohtokunta on vuoden aikana kokoontunut 17' kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt 225 pykälää. Johtokunnan jäsenet ovat olleet kokouksissa saapuvilla seuraavasti : Niiniluoto 16, Railio 16, Roni 13, Turunen 12, Kaskela 8, Holm 5, Lahtinen 5 ja Neittamo 2 kertaa. J aoston edustajana Liittohallinnossa on vakinaisena ollut V. J. Niiniluoto, varalla R. Roni. Jaostokokoukset. Vuoden varsinainen jaostokokous pidettiin Helsingissä marraskuun 24 p :nä. Kokouksessa oli edustettuna 12 seuraa ja päätettiin siellä paitsi sääntöjen määräämiä virallisia asioita m.m. : 1) Vahvistettiin Liittohallinnon siihen valtuuttamina uudet voimistelun merkkikokeiden- ja mestaruus- y.m. kilpailujen säännöt; 2) selostus v pidettävän X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan alkuvalmisteluista, selostaja tuomo V. J. N'iniluoto: Esitetyn johdosta vahvistettiin m.m. voimistelujuhlien standaarien jakoperusteiden muutos, päätettiin täydentää liiton virallista voimistelupukua yhtenäisellä vyöllä, jonka väreiksi tulivat Suomen lipun värit; 3) keskusteltiin voim.opettaja A. Kaskelan esityksen nojalla voimistelullisesta koulutustyöstä, sen laajentamisesta ja erilaisista työmuodoista. Asia jätettiin jaostojohtokunnan edelleen kehitettäväksi. Rekisteröiliyt voimistelun palkinto tuomarit. Vuoden aikana on jaostojohtokunta rekisteröinyt 4 1 lk:n ja 20 II lk:n palkintotuomaria. 1 lk:n tuomarit ovat oikeutettuja toimimaan palkintotuomareina kansainvälisissä-, kansallisissa- Ja mestaruuskilpailuissa, II lk :n piirikunnallisissa ja voimistelumerkkikokeissa. Hyväksytyt ovat luetellut toisessa paikassa vuosikertomusta. Jäsenseurat. Vuoden aikana on jaostoon hyväksytty 17 uutta jäsenseuraa, ollen niiden lukumäärä 31/ yhteensä 213 ja niissä 15,119 jäsentä. Kilpailut. Kuluvan vuoden mestaruuskilpailut ovat pidetyt seuraavasti: I. S e ura voi m i s tel u k i l Il a i l u t. KoululxLisseurasarja. Sortavalan Seminaarin Urheilijain järjestäminä Sortavalassa 31 / 3. Kilpailuihin osallistui vain 1 seura, Sortavalan Lyseon Kilpaveikot, jonka pistemäärä oli 356,9. Kaupunki- ja maaljais.seu1'1asarjat. Haminan Tarmon j ärj estäminä 6-7/ 4 Haminassa. Kil pail uihin 27

7 28 osallistui 6 seuraa, kumpaisessakin sarjassa 3. Tulokset jakautuivat: ' K a u p u n k i 1 a i s s a r ja: Mestari, Helsingin Katajaiset, 375,6 pisto sijal. 3; 2) Viipurin Reipas, 373,5 pisto sijal. 6;, 3) Kelkkalan Kisailijat, 360,4 pisto sijal Maa 1 a i s s e ura t: Mestari, Karhulan KataJalset, 348,6 pisto sijal. 3; 2) Pölläkkälän Ura, 338,6 pisto sijal. 6; 3) Raudun N.s. Urheilijat, 320,5 pisto sijal. 9. II. M ies k 0 h tai s e t voi m i s ~ e 1 u m e s- t a r u u s k i 1 p a i 1 u t, Viipurissa 7-8/ 12 Viipurin Reippaan ja Kelkkalan Kisailijain yhdessä järjestäminä. Osanottajia oli yleisessä sarjassa 8, ikämiessarjassa 1, nuorten sarjassa 12 ja sauva- ja vapaaliikesarjassa 4. Mestaruudet jakautuivat: 1) Yleinen mestaruus: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 280,4 pisto sijal. 26;.,. 2) Ikämiesmestari : V. Kovasin, Kelkkalan KIsaIhjat, 216,4 pisto sijal. 15; 3) Nuorten mestari: 1. Pakarinen, Kelkkalan Kisailij at, 264,3 pisto sij al. 29; 4) Sauva- ja vapaaliikemestati: H. Savolainen, Helsingin Katajaiset, 169,4 pisto sijal. 3. 5) Erikoismestaruudet : Rekki: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 56,4 pisto sijal. 3 ;. Nojapuut: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 57,6 pisto sij al. 5;,., Hevonen: H. Savolainen, Hels. KataJaIset, 58,9 PISto sijal. 3;. Renkaat: M. Nyberg, Kelkkalan Kisailijat, 56,3 pisto sij al. 4; Hyppymestaruus : M. Uosikkinen, Kuopion Urh. Veikot, 113,2 pisto sijal. 3. KansaUisUt voimistelukilpailjuja on vuoden aikana järjestetty seuraavasti : Haminan Tarmo, 7/ 4, osanottajia 12. Karhulan Katajaiset, 21/ 4, os. 10. Itä-Karjalan piiri / 5, os. 24. Kirvun Vilkas, 19/ 5, os. 9. Oulun piiri, 15-16/ 6, os. 5. Helsingin Katajaiset, 10/ 11, os. 15. Kuopion Urheilu-Veikot, 16-17/ 11, os. 13. Kansainvälistä kilpailtutoimintaa ei vuoden aikana ole ollut ollenkaan. Kaupunkiottelut. Haminan Tarmon järjestämänä pidettiin Haminassa 15/ 12 ensimmäinen kaupunkiottelu voimistelussa Haminan, Kotkan ja Lahden välillä. Kuta'kin kaupunkia edusti 5 voimistelijaa, joista 4:n tulos otettiin huomioon. Kilpailun tulokset: 1) Kotka, pistemäärällä 571,7. 2) Hamina, 552,5. 3) Lahti, 516,5. Voimistelumerkkisuoritukset. Seuraavat seurat tai piirit ovat järjestäneet vuoden aikana voimistelumerkkisuorituksia : Ryttylän Koulukodin Yritys 10/ 2, 4/ 5, 23/ 7; Hämeenlinnan S.O.U. 20/ 3'; Lappeenrannan Urheilu Miehet 10/ 4; Helsingin Katajaiset 1/ 4; Joensuun S.L.U. 24/ 3, 2/ 5; Lahden piiri 17/4, 9/ 12; Sortavalan Seminaarin Urheilijat 30/ 4, 20/ 12; Kelkkalan Kisailijat 29/ 4, 17/ 11; Helsingin Voimistelijat 6/ 5, 2/12; Kemin Yhteislyseon Vauhti 20/ 5; Kuopion Urheilu-Veikot 22/ 5, 17/ 12; Lapuan S.O.U. 24/ 5, 17/ 12; Terijoen Terä 28/ 5; Viipurin Reipas 31/ 5, 18/ 12; Porin Tarmo 28/ 12; Kotkan Into 29/ 12; Viipurin V.P.K:n Tarmo 30/ 12. Liiton ulkopuolelta on Urheiluopisto järjestänyt 10-11/ 7 ja 26/ 7 voimistelumerkkikokeet. 29

8 l JO 0 j5. 30 Vuoden lopulla suoritettujen muutamien merkkikokeiden tuloksien hyväksyminen on siirtynyt seuraavan vuoden puolelle. Edelläolevien perusteella on jaostojohtokunta hyväksynyt vuoden aikana seuraavan määrän voimistelumerkkisuorituksia : Järjestävä piiri tai muu elin I 1 I II I III I 1\ Etelä,Pohjanmaa Etelä,Saimaa Helsinki JO Hämeenlinna Itä,Karjala Kymenlaakso Lahti Oulu Mikkeli Perä,Pohjola Pohjois, Karjala Pohjois,Savo o ' 1 2 JO JO Savonlinna Viipuri Yhteensä I 13 I 31 I 96 I 142 M aakunnauiset voimistelujuhlat. Saadl;\kseen voimisteluharrastuksen entistä voimaperäisemmäksi liiton eri piireissä ja auttaakseen v vietettävään X :nteen Yleiseen Voimistelujuhlaan valmistautuvia seuroja ja piirejä Voimistelujaoston johtokunnan kehoituksesta vietettiin kevään kuluessa erikoisia maakunnallisia voimistelujuhlia. Niitä pidettiin kaikkiaan 8, nim. seuraavissa paikoissa: Kouvolassa 19-20/5, Sortavalassa 25-26/ 5, Kuopiosså 26/ 5, Joensuussa 1-2/6, Vaasassa 2/ 6, Pieksämäellä 24/ 5, Savonlinnassa 9/6 ja Oulussa 15-16/ 6. Juhlilla esitettyjen yhteisnäyrosten, kilpailujen ja niihin osallistuneiden lukumäärät selviävät seuraavasta tilastosta: ~ ~, ~.; J uhiien pito paikka ~ 0 ö :Ji 13 ' > 8 > ~ ~ S : ~ 0 c c :; 0 t: ~ ~ 0 ~ > 2- > V) ~ i:c ~ V) Miesten yhteisvoimistelu, näytöksiä 0 - I Niissä voimistelijoita ,465 Osallistuvia seuroja Niistä maalaisseuroja 0 - II 11 8 JO Poikien yhteisvoimistelu, näytöksiä Niissä voimistelijoita ,275 Seurojen tai koulujo.luku 7 1 JO Niistä maalaiskouluja tai,seuroja Seurakilpailuja Osaaottavia joukkueita Mieskohtaisia kilpailuja l - I Niissä voimistelijoita JO 5 71 Lisäohjelmana olevissa urheilukilpail. osanotto Yhteisvoimonäytökso suo, ritettu musiikin muko (ositto) Voimisteluneuvonta. Edellisenä vuonna aloitettua voimisteluneuvontaa, joka tarkoitti suuremman osanoton aikaansaamista v vietettävään yleiseen voimistelujuhlaan, jatkettiin vuoden aikana kevätkaudella pääasiassa 15/1-31/ 5 osittain vielä 15/ 6 sekä syyskaudella 15/9-31/ 12. Kevätneuvonnan tulokseksi voidaan merkitä erittäin runsas osanotto eri puolilla maata vietettyihin maakunnallisiin voimistelujuhliin. Näiden neuvojien tehtävänä on ollut piirinsä voimistelua harrastavien seurojen keskuudessa tehdä neuvontatyötä, antaa ohjausta seuravoimistelun ja erittäin X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan ohjelmien harjoittelussa ja kaikin 0 keinoin varmistaa seurojensa osanottoa m.m. taloudellisten seikkojen tukemisessa neuvoillaan. 31

9 32 Neuvojien toiminnan yhtenäistyttämiseksi ja asioihin perehdyttämiseksi järjesti Voimistelujaosto heille vuoden aikana kaksi yhteistä neuvottelutilaisuutta Helsingissä. Ensimmäinen pidettiin tammikuun 10 p :nä, osanottajia 10 henkilöä, toinen kokous oli'lokakuun 20 p :nä, osanottajia 27 henkilöä. Näiden neuvojien toiminta selviää allaolevasta tilastosta: Neuvoja Piiri :oc...:!,!'!.. I ;.!!. :~..... ~..::.:: : ~.~ ~ 'f 'ö ~ ~,.>-, ~ Ö ::; _,c u;.. :;::~ 0 ~ C ~ :; I ~~ > ~ V) :' - C.~ 5-,,,.- - ;c, :<G:o _,... ~.. ;.. -, :E 'ö.. Ö ><:.J:l l ~ Kevätneuvonta : V. Ervola... Perä-Pohjola 34 31, S. Hirvonen. Pohjois-Karjala , , ,381 3 O. Hänninen. Mikkeli, Savonlinna , V. Lahtinen.. POh{-Savo, Kainuu 47 84,5 4, , E. Lyly... Ou u 15 16,5 5, P. yren Keski-Pohjanmaa , , V. Teivaala.. [-j ämeenlinna A. Uusikylä Etelä_Pohjanmaa Syysneuvonta : Y. Calonius.. Kymenlaakso C 2 L. Elomaa... Varsinais-Suomi V. Ervola... Perä-Pohjola 36 40, S. Hirvonen. Pohjois-Karjala ,356 5 nc O. Hänninen. Mikkeli, Savonlinna 25 54,5. 29C E 9 J. Ikävalko.. Itä_Karjala V. Jaakkola.. Keski-Suomi Z'Z.~ ' :::: 0.. Ö V. Lahtinen.. Pohj -Savo, Kainuu 12 24, A Leppänen. Vi ipuri, Et..Saimaa E. Le v6n... Satakunta, Vars._ uomi E. Lyly... Oulu R Roni... Lahti 40 45, S. Syren.... Keski-Suomi 37 41,5 51q N. Tammisalo. Tampere K. Tuomi.. Hämeenlinna 8 14 ldo A. Uusikylä Etelä-Pohjanmaa R. Ylönen.. Helsinki, Porvoo f Yhteensä ,073,0121, ~ Sitäpaitsi ovat Keski-Suomen pllrlssa syyskauden loppupuolella myöskin aluepäälliköt A. Brusin ja L. Manner tehneet voimisteluneuvontatyötä pienemmillä alueilla. X :nteen Yleiseen Voimistelujuhlaan valntistautuminen. Niistä toimenpiteistä joihin Voimistelujaoston johtokunta on vuoden aikana ryhtynyt v vietettävän X :nnen Yleisen Voimistelujuhlan valmisteluun ja osanoton suurentamiseen, on jo edellä selostettu se laaja ja voimakas neuvontatyö, joka on ollut käynnissä kaikkialla maassa. Vuoden aikana on valmistunut juhlien kutsu sisältäen paitsi yleisiä tietoja, ja määräyksiä myöskin eräitten yhteisvoimistelunäytösten ohjelmat. Sen ohella on liiton seurojen yhteisvoimistelunäytöstä varten annettu sävellyttää musiikkiohjelma sekä pianoettä torvisovituksena. Auttaakseen seuroja yhteisvoimisteluohjelman harjoittamisessa ja saadakseen sen suorittamisen mahdollisimman samallalailla tapahtuvaksi ryhtyi jaostojohtokunta toimenpiteisiin musiikkiohjelman siirtämiseksi gramofonilevyille. Levyillesiirto tapahtui vuoden vaihteessa Berlinissä. Kutsu on lähetetty paitsi liiton seuroille, oppikouluille, suojeluskuntain yliesikunnalle, armeijalle, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitolle, N. M. K. Y:n Urheiluliitolle, Svenska Finlands Idrottsförbundille. Ulkomaille on se lähetetty useampiin Europan maihin Kansainvälisen Voimisteluliiton alaisiin voimisteluliittoihin. Vuoden lopulla asetettiin jo eräitä juhlatoimikuntia, kuten majoitus-, järjestely-, kenttä- ja rakennustoimikunnat, jotka aloittivat vuoden vaihteessa toimintansa ryhtyen panemaan alulle kukin alaansa koskevia juhlan valmisteluja. 33 3

10 Edustus Liittohallinnossa. Jaoston edustajana Liittohallinnossa on ollut lehtori V. Teivaala ja varalla maisteri L. Pihkala. 35 SVULm' Urheilujaosto v J astojohtokunnan kokoonpano. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana varatuomari Urho Kekkonen Helsingistä ja jäseninä johtaja Lauri Koskivaara (Forsman) Helsinki, insinööri Aug. Kuusisto Viipuri, insinööri Urho Peltonen Tampere, maisteri Lauri Pihkala Helsinki, lehtori Väinö Teivaala Hämeenlinna ja SFI:n edustajana lääk. kand. J. Lundmark Helsinki sekä varajäseninä raut. virkam. Sulo Elomaa Lahti ja johtaja Lauri Haaksi Viipuri. Maisteri Lauri Pihkala ilmoitti kuitenkin, että hän ei ole katsonut olevansa jaostojohtokunnan jäsen ja vastuussa jaoston toimista, koska hänet oli valittu jaostojohtokuntaan ilman hänen suostumustaan, joten hän sen mukaisesti kuluvana vuonna ei ole ottanut osaa jaoston toimiin. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on ollut johtaja Lauri Koskivaara (Forsman) ja sihtee~i~ä liiton toimistopäällikkö Lauri Santala 15/3 astl Ja siitä edelleen ylioppilas Ilmari Sinisalo. Jaostojohtokunta on kuluneen vuoden aikana kokoontunut 18 kertaa ja on pöytäkirjoihin kertynyt 314 pykälää.. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat olleet kokou.ks:ssa läsnä seuraavasti: Haaksi 18, Kekkonen 17, KUUSISto 17, Koskivaara 14, Elomaa 12, Teivaala 11, Peltonen 9 ja Lundmark 5 kokouksessa. Erikoiset komiteat. Jaostojohtokunta asetti komitean, jäseninä jaoston puheenjohtaja U. Kekkonen, johtaja J. A. Maljanen, urheilutarkastaja A. Kaskela ja liiton toimistopäällikkö L. Santala ja sihteerinä jaoston sihteeri 1. Sinisalo, jonka komitean tehtäväksi annettiin rata- ja kenttäurheilun kilpailusääntöjen ja urheilumerkkisääntöjen tarkistaminen sekä valmistaa Ruotsin ja Suomen välistä maaotteluedustusta koskeva valmennussuunnitelma. Komitea kokoontui 3 kertaa. Jaostokokous. Vuoden varsinainen jaostokokous pidettiin Viipurissa elokuun 17 p :nä. Kokouksessa oli edustettuna 11 seuraa. Jaoston puheenjohtajaksi toimintakaudeksi 1930 valittiin yksimielisesti varatuomari Urho Kekkonen Helsingistä. Suoritetun vaalin perusteella valittiin v:n 1930 jaostojohtokuntaan toimittaja S. Kolkka Helsingistä johtaja A. Mustonen Tampereelta insinööri A. Kuusisto Viipurista... 7 prokuristi O. Roschier Helsingistä lehtori V. Teivaala Hämeenlinnasta äänellä Ääniä saivat lisäksi raut. virk. S. Elomaa Lahdesta 5 ääntä, työnjohtaja U. Franck Turusta 4 ääntä ja johtaja L. Haaksi Viipurista 3 ääntä. Voimassa olevan sopimuksen perusteella nimittää Svenska Finlands Idrottsförbund yhden edustajan jaostojohtokuntaan..

11 36 Liiton toimintasääntöjen maaraamien asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista : 1) Urheilumerkkisääntöjen muuttaminen. Kysymyksen alusti lehtori V. Teivaala. Kokouksessa päätettiin, että määrättyjen erikoissuoritusten perusteella voi urheilija saada ensimmäisen luokan merkin. Suoritusajaksi hyväksyttiin 2 vuotta ensimmäisestä suorituspäivästä lukien. Oikeus merkin saantiin näi' den tulosten perusteella hyväksyttiin taannehtivaksi vuonna 1927 ja 1928 saavutettuihin tuloksiin nähden. Samoin päätettiin, että kuudes tai sitä parempi sijoittautuminen Olympialaisissa kisoissa oikeuttaa saamaan 1 lk. urheilumerkin, ollen tämä kohta taannehtiva v Olympialaisiin kisoihin nähden. 2) Mestaruuskilpailusääntöjen muuttaminen. Kysymyksen alusti jaoston sihteeri 1. Sinisalo. Kokous antoi uudelle jaostojohtokunnalle tehtäväksi laatia seuraavaan jaostokokoukseen tätä koskevan ehdotuksen. 3) Rauhoitetut kilpailupäivät. Kysymyksen alusti herra V. Scheele Lahdesta. Kun mestaruuskilpailut vuosittain vievät 3 sunnuntaita, jolloin sääntöjen mukaan ei muualla saa toimeenpanna muita samaan alaan kuuluvia kilpailuja, antoi kokous jaostojohtokunnalle tehtäväksi laatia ehdotuksen seuraavaan jaostokokoukseen siitä, että mestaruuskilpailupäivinä voitaisiin muilla paikkakunnilla järjestää alustuksen mukaisia tulosrajakilpailuja. 4) Kokous antoi keskustelutta jaostojohtokunnalle tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta erikoisliittokysymys Urheilujaoston kohdalta saataisiin toteutetuksi. Jaoston jäsenseurat. Vuoden aikana on jaostoon hyväksytty 14 uutta seuraa, ollen 31/12-29 seurojen lukumäärä 254 ja niissä yhteensä 19,029 jäsentä. N euvontatyö.. Kulune~n vuoden aikana on jaostojohtokunta pyrkll1'yt entistä laajaperäisemmin syventämään oman maamme urheiluelämää. Tarkoitusta varten kiinnitti ja~s~.ojohtokunta 20 tilapäistä piirineuvojaa, jotka hema-elokuulla ovat suorittaneet neuvontaa, jakaantuen toiminta piirittäin seuraavasti: SVUL:n piiri Etela.Pohjanmaan Kain uun Itä. K arjalan Kesk i.suomen Porv oon Kym enlaakson Lahd en Mikk elin Vakk a.suomen Kesk i. Pohjanmaan Oulu n Perä,Pohjolan Pohj ois. Karjalan Pohj ois.sayon Satak unnan Tam pereen VarsI nais.suomen Savo nlinnan Etelä.Saimaan Viipu rin Häm eenhnnan piiri»»»»»»»»»»»» ) '»»»»» euvoja I euy. I Osan. tilaisuuks. lukum. ottajia M. Lahdensuo L. Vepsäläinen 33 8/il K. Pirttilä T. Saarinen V. Suurnäkki {M. Helye V. uurnähki R. Roni M. Kymäläinen {K. Kankare P. Mannström P. Orell {T. orjonen 40 P. Orell 782 T. Sorjonen {I. Kautto K. Kahila V. Aarnio O. Vainio E. Suoma la {K. Kankare P. Mannström E. Mikkonen E. Mikkonen {M. Paaso 20 M. Helve 503 K. Tuomi Yhteensä I I 452 I 12,418 Näiden piirineuvojien lisäksi on Urheilujaoston alaisuudessa toiminut kesä-heinä-elokuun.aikana 2 yleisn~uvojaa, nimittäin opettaja Hugo Lahtinen ja opettaja Kalle Laakkonen. Näistä Hugo Lahtinen on 37

12 38 yleisen neuvonnan ohella opastanut kaupunki- ja maalaiskuntia urheilukenttien rakentamisessa käymällä asianomaisilla paikkakunnilla kentän paikkoja valitsemassa, laatimalla erikoispiirustuksia urheilukentistä ja antamalla ohjeita kentän rakennusainelaaduista. Tärkeimpänä puolena hänen toiminnassaan on kuitenkin ollut urheilijaimme yksityiskohtainen valmennus Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Siinä yhteydessäon hän myös toiminut maaotteluvalmennusleirin johtajana Kuusankoskella. Toisena yleisneuvojana toiminut Kalle Laakkonen on kesä-heinä-elokuulla suorittanut liiton piirikunnissa yleisurheiluneuvontaa. Hänen toimintansa selviää seuraavista numeroista: seurakäyntejä 48 eri paikkakunnalla, yhteensä 61 seurakäyntiä, joilla kaiken kaikkiaan on ollut osanottajia n.4,800. Sen lisäksi on hän lukuisilla esitelmillään lietsonut voimakkaasti urheiluninnostusta paikkakunnilla, joilla urheilunharrastus on tähän asti ollut lapsipuolen asemassa. Hänen toimestaan on lisäksi pidetty kahdet yleisurheilun palkintotuomarikurssit. Kurssitoiminta. Kun yleisurheilua käsittävien kurssien toimeenpano on annettu Urheiluopiston huolehdittavaksi, ei jaosto kuluneena vuonna ole toimeenpannut mitään suurempia kursseja. Kuitenkin on jaoston urheiluneuvoja Kalle Laakkonen toimeenpannut palkintotuomarikurssit Inkeroisissa 20-22/ 7, joille osallistui yhteensä 30 henkilöä ja yhdessä Kymenlaakson Sk.-piirin kanssa yleisurheilun palkintotuomarikurssit Kotkassa 9-11/8, joille osallistui kaikkiaan n. 100 henkilöä. Urheilumerkkisuoritukset. Vuoden aikana on urheilumerkkejä suoritettu entistä runsaammin. Tähän on vaikuttanut erittäinkin jaostokokouksen päätös, että Suomi-Ruotsi-maaottelupäivinä, 7-8/9, päätettiin pitää erikoinen ur- heilumerkkien suorituspäivä koko maassa. Lisäksi on merkkisuoritusten lukumäärän kasvuun vaikuttanut osaltaan sekin, että uusien määräysten mukaan on olympialaisissa kisoissa loppukilpailuissa kuudennen tai sitä paremman sijoittautumisen ja lisäksi erikoissaavutusten perusteella on annettu merkkejä. Joka tapauksessa on huomattavissa, että harrastus rrierkkisuorituksiin on kasvamassa. Merkkejä on kuluneena vuonna suoritettu seuraavasti: I lk kpl. II III , Yhteensä 321 kpl. Rekisteröidyt ylituomarit. Jaostojohtokunta on ryhtynyt suunnittelemaan uusia perusteita, joiden nojalla vastaisuudessa hyväksyttäisiin rata- ja kenttäurheilun palkintotuomarit. Tämän vuoksi on ylituomarien hyväksyminen siirtynyt seuraavalle vuodelle. Suomen ennätyksien hyväksyminen. Seuraavat uudet urheilutulokset on vuoden aikana hyväksytty Suomen ennätyksiksi: 100 m. juoksu 10,8 E. Koponen 1/ 9-29 Helsinki. lh-mailin juoksu 1,56,7 R. Larva 18/ 6-29 Turku m. juoksu 5,24,6 sek. P. Nurmi 18/ 6-27 Kuopio ,23,4 sek. E. Purje 9/ 8-27 Viipuri. 110 m. aitajuoksu (91,4 cm.) 15,2 A. Järvinen 1/ 9-29 Turku. 110 (106 cm.) 15,3 B. Sjöstedt 18/ 8-29 Viipuri. 4XI00 m. viesti 42,9 HKV: K. Pitkänen, E. Koponen, V. Mattila ja V. SalmiIJen 20/7-29 Helsinki. 10X100 m. viesti 1,49,0 HKV: H. Ekqvist, Y. Hentola, H. Kokkonen, E. Rönkä, A. Husgafvel, T. Kauppi, K. Pitkänen, E. Koponen, V. Mattila ja U. Salminen 22/ 9-29 Helsinki. 4X800 m. viesti 7,58,6 TUL: E. PiIpola, N. Koivunalho, A. Lehtonen ja H. Larva 21/ 7-29 Helsinki. 4 X 1500 m. viesti 16,11,4 TUL: F. Lievendahl, E. Katz, N. Koivunalho, P. Nurmi 17/ 7-26 Viipuri. Seiväshyppy 386,5 cm. J. Lindroth 31/ 7-29 Porvoo. 39

13 40 Seiväshyppy 401,0 cm. J. Lindroth 22/9-29 Helsinki. Keihäänheitto 69,88 m. E. Penttilä 8/10-27 Viipuri. 10-ottelu 7820,93 pisto P. Yrjölä 17-18/ 7-26 Viipuri. 7995,19 pisto P. Yrjölä 16-17/7-27 Helsinki. 8053,29 pisto P. Yrjölä 3-4/ 8-28 Amsterdam. Sitäpaitsi on eräitten ennätysten hyväksyminen siirtynyt seuraavaan vuoteen. Suomen mestaruuskilpailut. Kuluneen vuoden Suomen mestaruuskilpailut on pidetty seuraavasti: 1) Suomen sisämestaruuskilpailut järjesti Enson Kisailijat Ensossa maaliskuun 17 p :nä. Mestaruudet jakautuivat: Vauhdit. pituush. 327,0 cm. A. Lindqvist, Porvoon Urho korkeush. 157,0 O. Rautavuori, Polyt. Urho seur. kolmil. 988,0 A. Lindqvist, Porvoon Urho 2) Suomen murtomooiuoksumestaruuskilpailut järjesti Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannassa toukokuun 12 p :nä. Kilpailijoita oli kaikkiaan 58 ja rata 8,460 m. pituinen. Mestaruudet jakautuivat:. Mieskohtainen kilpailu: 29,22,5 V. Sipilä, Tampereen Pyrintö. Seurojen väl. kilpailu: 11 pisto Helsingin Toverit, jonka joukkueen muodostivat T. Loukola, J. Kaila ja Ä. Toivonen. 3) Suomen mestaruuskiltpailut viesti-, este- ia 25 krn. iuoksussa ia 10-ottelussa järjesti Helsingin Toverit heinäkuun 20 ja 21 p :nä Helsingissä. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: 3,000 m. estejuoksu 9,28,3 T. Loukola, Helsingin Toverit. 25,000 ffi. juoksu 1,25,42,9 M. Marttelin, Nummen Kipinä. 10-ottelu 7671,715 pisto P. Yrjölä, Tampereen Pyrintö. 4X100 m. viespnjuoksu 42,9 Helsingin Kisa-Veikot (Koponen, Mattila, Pitkänen ja Salminen). 4X400 3,24,3 Helsingin Kisa-Veikot (Pitkänen, Ekqvist, Mattila ja Huhta). 4 X 800 7,58,6 Turun Urheiluliitto (PiIpola, Lehtonen, Koivunalho ja Larva). 4 X ,38,9 Turun Urheiluliitto (Potila, Lehtonen, Koivunalho ja Larva). 4) Suomen rata- ia kenttäurheilumestaruuskilpailut järjesti Viipurin Urheilijat elokuun 17 ja 18 p :nä Viipurissa. Mestaruudet jakautuivat: 100 m. juoksu 10,8 E. Koponen, H:gin Kisa-Veikot ,5 A. Järvinen, Tamp. Pyrintö ,0 J. Huhta, H:gin Kisa-Veikot ,57,6 H. Larva, Turun Urheiluliitto. 1,500 4,03,1 L. Helgas, H:gin Kisa-Veikot. 5,000 14,48,7 T. Loukola, Helsingin Toverit. 10,000 31,22,4 T. Loukola,,, 110 aitajuoksu 15,3 B. Sjöstedt, KIF, Helsinki. 400 Pituushyppy 55,8 J. Matilainen, Iisalmen Visa. 708 M. Topelius, Mikkelin Kilpa-Veik. Korkeushyppy 185 A. Wahlstedt, Viipurin Urheilijat. Seiväshyppy 380 J. Lindroth, Porvoon Akilles. Kolmiloikkaus 14,66 T. Tulikoura, H:gin Kisa-Veikot. Kuulantyöntö 15,40,5 A. Wahlstedt, Viipurin Urheilijat. Moukarinheitto 48,04 V. Pörhölä, Kuopion Urh.-Veikot. Kiekonheitto 44,43 A. Kivi, Helsingin Toverit. Keihäänheitto 66,18 M. Järvinen, Viipurin Urheilijat. 5-ottelu 3558,105 M. Topeli.us, Mikkelin Kilpa-Veik. Kansalliset ia kansainväliset kilpailut. Vuoden kuluessa on mestaruuskilpailujen lisäksi toimeenpantu jaostojohtokunnan luvalla 66 kansallista ja 17 kansainvälistä kilpailua. Maaottelu Suomi-Ruotsi. Suomi-Ruotsi maaottelu pidettiin tällä kertaa Helsingissä syyskuun 7 ja 8 p :nä. Kilpailulajeina olivat samat kuin aikaisemminkin. Kussakin lajissa edusti kumpaistakin maata 2 miestä. Maaottelun voitti tällä kertaa Ruotsi 93 pisteellä Suomen saadessa 90 pistettä. Eri lajeissa olivat tulokset seuraavat: 100 m.: 200 m.: 1) E. Koponen, Suomi ) G. Sköld, Ruotsi 11,0. 3) H. Sjöström, Ruotsi 11,l. 4) 1. Helle, Suomi 11,3. 1) G. Sköld, Ruotsi 22,4. 2) E. Lindqvist, Ruotsi 22,4. 3) K. Pitkänen, Suomi 22,5. 4) A. Järvinen, Suomi 23,0. 41

14 m.: 800 m.: 1) S. Hammargren, R. 49,3. 2) Sten Pettersson, R. 49,5. 3) A. Järvinen, Suomi 49,5. 4) J. Huhta, Suomi 49,7. 1) E. Byhlen, Ruotsi 2,01,5. 2) K. G. Björk, Ruotsi 2,02,1. 3) A. Lehtonen, Suomi 2,02,3. 4) L. Helgas, Suomi 2,02,9. 1,500 m.: 5,000 m.: 1) H. Larva, Suomi 4,01,9. 2) B. Kraft, Ruotsi 4,02,2. 3) B. Öhrn, Ruotsi 4,02,6. 4) L. Helgas, Suomi 4,03,2. 1) T. Loukola, Suomi 15,14,7. 2) Lindgren, Ruotsi 15,15. 3) K. Matilainen, S. 15,36,8. 4) G. Falck, Ruotsi 15,57. 10,000 m.: 110 m. aidat: 1) T. Loukola 31,12,9. 2) R. Magnusson 31,14,4. 3) A. Toivonen 31,23,4. Korkeushyppy : 1) K. Karlsson, Ruotsi ) 1. Nilsson. Ruotsi ) A. Wahlstedt, Suomi ) B. Bergman, Suomi 180. Seiväshyppy: 1) H. Lindblad, Ruotsi ) B. Andersson, Ruotsi ) J. Lindroth, Suomi ) M. Kymäläinen, Suomi 340. Keihäänheitto: 1) M. Järvinen, Suomi 65,52. 2) E. Penttilä, Suomi 64,0. 3) G. Lindström, Ruosi 62,84. 4) H. Forsman, Ruotsi 59,06. Ruotsalaisviesti : 1) Suomi (Koponen, Pitkänen, Järvinen, Huhta) 1,57,2. 2) Ruotsi (Sjöström, Sköld, Lindqvist, Byhlen) 1,57,7. 1) E. Wennström, R. 14,9. 2) B. Sjöstedt, Suomi 15,1. 3) S. Pettersson, Ruotsi 15,2. 4) E. Wilen, Suomi 16,3. Pituushyppy: 1) O. Hallberg, Ruotsi 7,46. 2) M. Topelius, Suomi 7,42. 3) T. Tulikoura, Suomi 6,99. 4) H. Lindblad, Ruotsi 6,76. Kolmiloikka: 1) V. Tuulos, Suomi 14,73. 2) T. Tulikoura, Suomi 14,65. 3) W. Göransson, Ruotsi, 14,42. 4) J. Svensson, Ruotsi 13,81. Kuulantyöntö: 1) K. Järvinen, Suomi 15,15. 2) A. Vahlstedt, Suomi 1.4,97. 3) S. Norrby, Ruotsi 13,70. 4) F. Andersson, Ruotsi 11,78. Kiekonheitto: Moukarinheitto : 1) A. Kivi, Suomi 45,33. 1) O. Sköld, Ruotsi 50,98. 2) F. Andersson, Ruotsi 42,40. 2) V. Pörhölä, Suomi 46,89. 3) E. Kenttä, Suomi 42,06. 3) G. Jansson, Ruotsi 46,35. 4) Th. Mannerfeld, R. 39,99. 4) E. Eriksson, Suomi 46,24. Ranska-Suomi maaottelu. Ranska-Suomi maaottelu pidettiin tällä kertaa Pariisissa 29 p :nä syyskuuta. Ottelu suoritettiin 13 lajilla. Kuhun}-'u lajiin osallistui kumpaisestakin maasta 2 miestä~ Tässäkään maaottelussa maallamme ei ollut onnea, vaan hävisimme senkin, pisteiden ollessa Ranskan eduksi. Tulokset eri lajeissa olivat seuraavat: 100 m.: 400 m.: 1) Sureaud 10,8. 1) Moulines 49,2. 2) Rousseau 80 sm. 2) Feger 49,6; 3) Erkki Kop<>nen 1,30 m. 3) Aki Järvinen 2 m. edell. 4) Kalervo Pitkänen 1,50 m. 4) Jussi Huhta 2,5 m. sam. 800 m.: 1,500 m. : 1) Keller 1,54,2. 1) Jules Ladoumegue 3,56,2. 2) Harti Larva 1,57,4. 2) Toivo Loukola 3,59,4. 3) Gösta Jansson 1,58,0. 3) Leduq 4,02,6. 4) Dabat 1,58,8. 4) Leo Helgas 4,07,0. 5,000 m.: 110 m. aidat: 1) Paavo Nurmi 14,55,4. 1) Erik Vilen 15,8. 2) Armas Toivonen 15,22. 2) Adelheim 1,2 m. jälj. 3) Trapon 15,59,8. 3) Robert 2 m. jäi. 4) Dartigues. (Sjöstedt kaatoi 3 aitaa.) Ruotsalaisviesti: 1) Ranska 1,56,8. 2) Suomi 1,58,0. Pituushyppy: Korkeushyppy : 1) Martti Topelius ) Philippon, ) Toimi Tulikoura ) Menard ) Tublet ) Armas Vahlstedt ) J eanne, ) Martti Kymäläinen

15 45 Seiväshyppy : Kiekonheitto: 1) John Lindroth ) N oel 46,41. 2) Martti Kymäläinen ) Vinter 46,17. 3) Ramadier ) Kenttä 44,75. 4) Vintousky ) Kivi 43,89. Kuulantyöntö: Keihäänheitto: 1) Armas Vahlstedt 15,43. 1) Matti Järvinen 66,75. 2) Kalle Järvinen 14,37. 2) Eino Penttilä 64,54. 3) Noel 13,94. 4) Drecq 13,39. 3) Gassner 56,60. 4) Degland 56,05. S'lfomalaiset u?'heilijat ulkomailla. Amerikassa ovat vuoden kuluessa kilpailleet menestyksellä P. Nurmi, V. Ritola, E. Purje, A. Koski, V. Kyrönen, saavuttaen huomattavissa kilpailuissa voittoja, kohottaen siten maamme urheilumainetta siellä. Aust'Yiooliassa asuvat suomalaiset ovat myöskin osallistuneet siellä toimeenpantuihin kilpailuihin, suoriutuen voittajina kilpailuissa. Siellä on maalaistemme keskuuteen perustettu urheiluseura Suomi Athletic Club, joka huolella on vaalinut miestemme urheiluasioita. Suomalaiset urheilijat ovat vuoden kuluessa osallistuneet tavallista runsaammin ulkomaisiin kilpailuihin, menestyen niissä suurin piirtein erinomaisesti. Berlinin katujuoksuun 5/ 5 osallistuivat M. Marttelin ja F. Lahti. Näistä Marttelin' sijoittautui 8 ja Lahti 20. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 250 juoksijaa. Srporting Li/en ma~atoniin Lontoossa osallistui V. Laaksonen tullen toiseksi. Vilnan uuden stadionin vihkyijiisten yhteydessä toimeenpantuihin kilpailuihin 15-16/ 6 osallistui suomalainen joukkue, johon kuuluivat K. lyiatilainen, V. Sipilä, K. Järvinen ja H. Pohjola johtajana jaostojohtokunnan jäsen L. Haaksi. Pohjola voitti 800 m. juoksun ajalla 1,59,8 tullen toiseksi 1,500 m. ajalla 4,09,8. Järvinen voitti kuulantyönnin ja oli kiekossa toinen tuloksin 14,39 ja 43,55. 5,000 m. juoksussa ~li Matilainen toinen 15,19,8 ja Sipilä kolmas 15,30 Ja 10,000 m. Sipilä ensimmäinen 33,10 ja Matilainen toi: nen 33,10,2. Tällä n.s. Keski-Euroopan matkalla 011 aikomus osallistua Itävallassa, Unkarissa ja Tshekkoslovakiassa toimeenpantaviin kilpailuihin, mutta aivan viime tingassa, jolloin miehet olivat jo m~tkalla, tuli näistä maista ilmoitus, että he eivät voikaan ottaa miehiämme vastaan, joten joukkueen kilpaileminen jäi täksi yhdeksi kilpailuksi..., Aalbo'rgissa Tanskassa 2/ 7 tolmeenpannulssa kllpailuissa voitti A. Kivi kiekonheiton tuloks~ll~ 41,11 tullen toiseksi kuulassa 13,04. Loukola VOIttI 3,000 m. estejuoksun ylivoimaisesti ajalla 9,17, samoin Tanskan peninkulman 7,500 m. ajalla 23,38,3. Köpenhaminassa 7/ 7 voitti T. Loukola 5,000 m. ruotsalaisen R. Magnussonin ajalla 15,03,6 ja 8/ 7 n.s. klassillisen Dragör-juoksun 3,000 m. matkalla ajalla 8,51,2. Yhteistoiminnassa SVUL:n kanssa toimivan SFI:n seuran Helsingin IFK:n ja Tukholman Hellaksen välisen klubi-ottelun Tukholmassa 12/ 7, johon osallistui 11 seuran jäsentä, nim. E. Åström, G. Jansson, T. Berggren, J. Johansson, R. Eklund, J. Grenner, T. Lindh, L. Lööf, H. Sallegren, A. Marttelin ja T. Mickelsson, voitti Hellas pistemäärällä Näihin kilpailuihin osallistuivat myöskin A. Toivonen J. Kaila ja V. Iso-Hollo sijoittautuen 5,000 m. 1) Toi~onen 15,04,2, 2) Kaila 15,15,8 ja 3) Iso-Hollo 15,26,2. 1,500 m. juoksussa tuli Iso-Hollo toiseksi ajalla 4,04,6. Kölnissä 31/ 7 toimeenpannuissa kilpailuissa tuli V. Iso-Hollo 5,000 m. toiseksi ajalla 15,06 ja P. Yrjölä keihäässä, kuulassa ja korkeushypyssä kolmanneksi tuloksin 52,96, 14,05 ja 180. E. Åström tuli 400 m. juoksussa viidenneksi ajalla 50,2. Dusseldorfissa 1/ 8 järjestetyissä kilpailuissa voitti E. Kenttä kiekonheiton tuloksella 47,74 ja V. Iso Hollo tuli 5,000 m. juoksussa toiseksi ajalla 15,30,2.

16 46 ~~arlottenburgissa 4/ 8 järjestetyissä kilpailuissa VOltt~ H. Larva ranskalaisen J. Ladoumequen 1,500 m. ajalla 3,56,6, V. Sipilä oli 4:s 5,000 m. juoksussa. KöpenharYllinassa 4/8 järjestetyn Fredriksborgin maratonin voitti aivan ylivoimaisesti V. Laaksonen ajalla 2,04,47, toisena tulleen tanskalaisen Mickelsenin, jonka aika oli 2,25,12. Stettinissä 6/8 toimeenpannuissa kilpailuissa voitti V. Sipilä 10,000 m. juoksun 31,20,2. P. Yrjölä voitti kuulantyönnin tuloksella 13,52. E. Kenttä voitti kiekonheiton 43,91, Yrjölä toinen 41,86. Korkeushypyssä oli Yrjölä kolmas ,000 m. juoksussa tuli toiseksi V. Iso-Hollo ajalla 8,47,4. Kreejeldissä voitti E. Kenttä kiekon tuloksella 44,92 ja kuulan 13,08 m. Iso-Hollo oli toinen 3,000 m. juoksussa 8,57,8. Duisburgissa voitti Kenttä kiekonheiton 45,61 ja kuulantyönnön 13,90 m. Berlinissä samoihin aikoihin osallistuivat I. Reinikka ja V. Sipilä, tullen Reinikka keihäänheitossa ~olmanneksi tuloksella 58,00 m. ja V. Sipilä 5,000 m. Juoksussa neljänneksi. Tukholmassa 8/ 8 voitti E. Penttilä keihäänheiton tuloksella 62,14, P. Yrjölä tuli kuulassa kolmanneksi 13,38. Hän osallistui myöskin korkeushyppyyn mutta oli hänen keskeytettävä kilpailu aristavan kay{tapään vuoksi. H. Larva hävisi amerikalaiselle L. Lermondille 1,500 m. juoksussa, päätyen kuitenkin toisena ajalla 3,56, m. juoksussa tuli E. Koponen neljänneksi. Kiekonheitossa tuli E. Kenttä toiseksi 43,05 ja Yrjölä kolmanneksi 41,28. A. Kivi osallistui myöskih tähän kilpailuun, mutta ei päässyt palkintosijoille. 3,000 m. juoksussa tuli Iso-Hollo neljänneksi 8,41,8. J. Huhta osallistui 400 m. juoksuun -sijoittumatta kuitenkaan palkintosijoille m. viestinjoukkue, johon kuuluivat Koponen, Hammargren, Bowen ja Huhta voitti yhdistetyn ruotsalaisen ~oukkueen ajalla 1,59,8. E. Åströmin piti myöskin osallistua näihin kilpailuihin, mutta satutettuaan Saksassa jalkansa, ei hän voinut juosta. Oslossa 14/ 8 voitti V. Iso-Hollo 5,000 m. juoksun ajalla 15,04,2 tullen 1,500 m. juok~ussa toiseksi 4,10,2. Tukholman 7oatujuolosuun 1/9 osallistuivat M. Marttelin, V. Sipilä, I. Kuokka ja V. Laaksonen. Juoksun voitti Marttelin ennätysajalla 1,25,06, 2) V. Sipilä 1,26,00, 4) 1. Kuokka 1,26,49, 5) V. Laaksonen 1,28,07. Tallinnassa osallistui P. Nurmi 4/9 toimeenpantuihin juoksukilpailuihin, voittaen 5,000 m. juoksun ajalla 14,58. Varsovassa 7/9 hävisi P. Nurmi puolalaiselle S. Petkiewiczille 3,000 m. juoksussa yhdellä metrillä, ajan ollessa 8,51,6. Sensijaan voitti Nurmi Petkiewiczin 4 engl. mailin kilpailussa ajalla 19,35, P:n ajan ollessa 19,4l. Tartossa 11/9' voitti P. Nurmi enemmän näytösluontoisen 5,000 m. juoksun ajalla 15,29 seuraavan miehen jäädessä n. 1 min. Göteborgissa 14/ 9 1,500 m. juoksussa oli 1) Lehtonen 4,04,7, 2) Koivunalho 4,05,6, 3) Toivonen 4,07,3. 5,000 m. juoksussa voitti ruotsalainen R. Magnusson Toivosen kireän kilpailun l\autta ajalla 14,57,0 Toivosen ajan ollessa 14,58,5. Boråsissa 22/ 9 tuli 800 m. juoksussa A. Lehtonen toiseksi ajalla 2,01,3, 1,500 m. N. Koivunalho toiseksi 4,05,1 ja Lehtonen kolmanneksi 4,05,2. 10,000 m. juoksussa tuli A. Toivonen kolmanneksi ajalla 31,43. Södertäljessä 23/ 9 voitti N. Koivunalho 1,500 m. juoksun ajalla 4,07,9 Lehtosen tullessa kolmanneksi. 800 m. tuli Lehtonen toiseksi ajalla 2,02,3. 5,000 m. juoksussa voitti Magnusson Toivosen täpärästi kumpaisenkin ajan ollessa 15,23, Potila oli kolmas ajalla 15,48,5. Tukholmassa 6/ 10 toimeenpannuissa kilpailuissa tuli V. Iso-Hollo kolmanneksi 5,000 m. juoksussa ajalla 15,13 ja Kössi viidenneksi 15,27. 47

17 48 Ulkolaiset U'rheiliiat Suomessa. Kesäkuun p :nä järjestivät Helsingin Toverit kansainväliset urheilukilpailut, joihin osallistui joukko saksalaisia urheilijoita. 100 m. juoksussa suoriutui H. Körnig voittajana ajalla 10,6, W. Meierin tullessa neljänneksi, 200 voitti H. Schlöske ajalla 22,1, toisena B. Kugelberg 22,5. 1,000 m. juoksun voitti Böcher ajalla 2,33,1. 3,000 m. juoksussa tuli O. Kohn neljänneksi 8,53,1. Pituushypyssä tuli ensimmäiseksi W. Meier 705. Kiekonheiton voitti E. Hirschfeldt tuloksella 43, m. juoksussa suoriutui voittajana B. Kugelberg ajalla 51,0. 1,500 m. juoksussa tuli Böcher toiseksi ajalla 4,01,6. 5,000 m. juoksussa oli O. Kohn kolmas 15,11. Kuulantyönnössä paremmalla kädellä oli voittaja E. Hirschfeldt 15,97 ja molemminpuolisessa kilpailussa samoin tuloksella 27,48. 4 X100 m. viestin voitti Sport Club Charlottenburg (Kugelberg, Meier, Körnig ja Schlöske) ajalla 43,1. Kilpailujen arvoa vähensi aika paljon se, että niihin ei osallistunut juuri ketään parhaimmista kyvyistämme. Tämä sama saksalainen joukkue Kohnia lukuunottamatta osallistui Lappeenrannassa toimeenpantuihin kansainvälisiin kilpailuihin p :nä kesäkuuta suoriutuen sielläkin voittajina. Tulokset niissä eivät kuitenkaan muodostuneet erikoisiksi. Näissäkään kilpailuissa ei kotimainen edustus ollut kaikkein vahvin. Turun 700-vuotisjuhlien yhteydessä 18-19/ 6 järjestettyihin kilpailuihin osallistui virolaisia ja ruot-. salaisia urheilijoita. 200 m. juoksussa isännöivät ruotsalaiset. 1) G. Sköld 22,7, 2) S. Andre, 3) T. Alm, 5) R. Keskiil Viro. %-mailin juoksussa tuli virolainen J. Tiisfeldt neljänneksi 2,01,7. 5,000 m. juoksussa 2) F. Beldsinski Viro 15,07,4. Uusi Viron ennätys. 100 m. juoksussa 1) G. Sköld 11,2, 2) S. Andre, 3) T. Alm. 1,500 m. juoksussa tuli virolainen Beldsinski kahdeksanneksi ajalla 4,10, m. juoksu 1) S. Hammar- gren Ruotsi 49,7. Pituushypyn voitti virolainen Rähn hypäten 714 (710, 710, 714). Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämiin kansainvälisiin kilpailuihin 12/8 osallistui joukko parhaita ame1ikalaisia urheilijoita. Joukkueeseen kuuluivat Rockavay, Sexton, Sturdy, Bowen, Lermond ja Tolan. Lisäksi osallistui ruotsalainen Kj ellström. 100 m. 1) Tolan 10,7, 200 m. 1) Tolan 21,8,400 m. 1) Boven 49,1, 1 maili 1) Lermond 4,18,3, 110 m. aidat 2) Rockaway 15,1 (kilpailun voitti Sjöstedt 14,8. Kiekonheitto 6) Sexton 40,48. Kevyt kuula 1) Sexton 17,23,5, 2) Wahlstedt 17,12,5. Kuulantyöntö (raskas) 1) Wahlstedt 15,27, 2) Sexton 14,33. Moukarinheitto 2) Sexton 42,93. Korkeushyppy 1) Sexton 185. Seiväshyppy 1) Sturdy 390. Suomi-Ruotsi maaottelun jälkeen osallistui joukko ruotjsalaisia maaottelumiehiä Tampereen Pyrinnön järjestämiin kilpailuihin 10-11/ m. juoksussa tuli G. Sköld vasta kolmanneksi E. Koposen ja K. Pitkäsen voitettua hänet. K:n aika 10, m. aitajuoksu 1) E. Wennström 14, m. juoksu 1) B. öhrn 1,57,4. Pituushypyssä oli virolainen Rähn toinen tuloksella 684. Kuulassa oli ruotsalainen S. Norrby 4 :s tuloksella 13,92. 1,500 m. juoksu 1) B. öhrn 4,04,3. Kiekonheitto 6) G. Jansson 39,36. Moukarinheitto 1) G. Jansson 48,28. Seiväshyppy 2) B. Andersson 360. Kolmiloikkaus 1) V. Göransson Ruotsi 13,87, 2) E. Rähn Viro 13,72. Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämään Helsingin maratoniin 6/10 osallistui ruotsalainen G. Kinn päätyen kahdeksanneksi. 49 4

18 51 SVUL:n Hiihtojaosto v J aostoiohtokunta. Jaoston puheenjohtajana on toiminut maisteri Toivo Aro. Jaostojohtokunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet: johtaja Armas Palmros, Parola, faktori Toivo Valkama, Helsinki, maisteri Toivo Okkola, Helsinki, pankinjohtaja T. Nuotio, Lahti, sotilasohjaaja Y. Calonius, Kouvola ja toimittaja Tauno Tattari, Helsinki; varajäseninä ovat olleet: kamreeri Sulo J ärvinen Helsingistä ja reviisori Yrjö Wahlroos Malmilta. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on ollut A. Palmros ja sihteerinä on toiminut maaliskuun 15 p :ään asti toimistopäällikkö Lauri Santala ja siitä alkaen ylioppilas Ilmari Sinisalo. Jaostojohtokunta on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 10 kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt kaikkiaan 138 pykälää. Jaostojohtokunnan jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti : Aro 10, Okkola 10, Palmros 9, Wahlroos 9, Järvinen 7, Tattari 7, Valkama 7, Nuotio 6 ja Calonius 5 kertaa. Jaoston edustus Liittohallinnossa. Jaoston varsinaisena edustajana Liittohallinnossa on toiminut maisteri T. Aro ja varajäsenenä reviisori Y. Wahlroos. Edustus Kansainvälisen HiJihtoliiton työvaliokunnassa. Jaoston puheenjohtaja Aro osallistui Kansainvälisen Hiihtoliiton työvaliokunnan kokoukseen Oslossa 14-15/8. Jaoston iäsenseurat. Jaostoon on kuluneena vuotena liittynyt kaikkiaan 16 uutta jäsenseuraa. J aoston jäsenseurojen lukumäärä vuoden lopussa oli 217, joissa oli yhteensä 11,365 jäsentä. Jaostokokous. Joulukuun 8 p :nä Helsingissä pidettyyn varsinaiseen jaostokokoukseen olivat seuraavat 10 jäsenseuraa lähettäneet edustajansa, nimittäin : Auran Vannas, Turun.Riento, Hämeenlinnan Hiihtoseura Karjalan Urheilijat, Lahden Hiihtoseura, Helsingin' Hiihtäjät, Kouvolan Hiihtoseura, Ounasvaaran Hiihtoseura, Malmin Ponnistajat ja Tampereen Hiihtoseura. Jaoston puheenjohtajaksi v valittiin yksimielisesti maisteri Toivo Aro. Suoritetussa vaalissa tuli jaostojohtokuntaan v valituksi seuraavat: maisteri T. Okkola Helsingistä äänellä pormestari O. Lyytikäinen Lahdesta.. 9 sotilasohjaaja Y. Calonius Kouvolasta 9 reviisori Y. Wahlroos Malmilta johtaja A. Palmros Parolasta kamreeri S. Järvinen Helsingistä Lisäksi saivat vaalissa luutnantti J. Wichman Rovaniemeltä 6 ääntä ja faktori T. Valkama Viipurista 1 äänen. Kun kokouksen esityslistalle merkityt liiton toimintasääntöjen edellyttämät viralliset asiat oli käsitelty alu~~ ~aisteri Toivo Aro keskustelukysymyksen ; HtthtoJaoston tehf4vät. Alustuksessaan maisteri

19 52 Aro kosketteli niitä moniaita aloja, joiden parissa jaosto on työskennellyt viime kuluneina vuosina. Käydyn keskustelun tuloksena kokous yhtyen alustajan esityksiin antoi siinä esitetyn ja keskustelussa ilmenneet seikat evästykseksi uudelle johtokunnalle. Kokouksessa esitti maisteri Toivo Okkola Muistosanoja p'rol. U. T. Sireliuksesta ja pääpiirteet hänen suksensyntyteoriastaan. SVUL:n hiihtomerkki. Jaostojohtokunta julisti voimassa olevien hiihtomerkkisääntöjen edellyttämän hiihtomerkin aikaansaamiseksi julkisen kilpailun. Kilpailun tuloksena saatiinkin 12 eri ehdotusta, mutta kun näiden joukossa ei ollut yhtään sellaista luonnosta, joka olisi ollut tarkoitustaan vastaava, hylkäsi jaostojohtokunta ehdotelmat. Merkin aikaansaaminen siirtyi näinollen seuraavan toimintakauden osalle. Uusi pistelaskutaulukko. Jaostojohtokunta oli aikanaan esittänyt herra I. Ohls'in laatiman mäenlaskua ja hiihtoa koskevat pistelaskutaulukon Kansainväliselle Hiihtoliitolle, mutta kaikesta huolimatta ei sitä kuitenkaan esitetty St Moritzissa kokoontuneelle kongressille. Tämän johdosta jaostojohtokunta lähetti herra Ohls'in laatiman selityksen pistelaskutaulukkoineen useampana kappaleena kaikkien maiden hiihtoliitoille, jotta he voisivat siihen perehtyä ja esittää mielipiteensä v kokoontuvassa Kansainvälisen Hiihtoliiton kongressissa Oslossa, jossa tullaan esittämään k.o. taulukko hyväksyttäväksi uudeksi kansainväliseksi pistelaskutaulukoksi. Suksen valmistustaidon kehittäminen. Suksen valmistustaidon kehittämiseksi kääntyi jaostojohtokunta Kouluhallituksen puoleen anomuk- ) sella, että Suomen seminaarien ja kansakoulujen veisto-opetuksessa otettaisiin suksenvalmistus ohjelmaan. Suksilahj oi tukset. Jaosto on mäenlaskutaidon edistämiseksi ostanut vuoden kuluessa ensiksi 100 ja myöhemmin 50 paria poikain mäenlaskusuksia, jotka on jaettu jaoston alaisille seuroille.. Kurssitoiminta ja hyväksytyt mäenlaskun arvostelutuomarit. Kuluneen vuoden aikana on jaoston toimesta pidetty seuraavat 4 hiihdon ja mäenlaskun neuvontakurssit. Tampereella 1-3/ 3 pidettyjen hiihto- ja mäenlaskukurssien perustee1la, joille osallistui 20 henkilöä, hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi.arvostelutuomareiksi 5 ja piirikunnallisiksi 10 henkilöä. Kursseilla toimi johtajana jaostojohtokunnan jäsen faktori T. Valkama. ' Aulangolla 11-17/ 3 pidetyille hiihto- ja mäenlaskukursseille osallistui 18 henkilöä ympäri maata. Niiden perusteella hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi arvostelutuomareiksi 3 ja piirikunnallisiksi tuomareiksi 10. Kurssien johtajana ja samalla opettajana toimi lehtori Ranne Roni. Kursseilla toimi luennoitsijana voimistelunopettaja A. Kaskela ja Y. Calonius maisteri T. Okkola ja johtaja A. Palmros, joka hoiti kursseilla mäenlaskuharjoitusten teoreettisen ja käytännöllisen neuvonnan. Kuopiossa 16-17/ 3 pidetyille kursseille, jonka piti faktori T. Valkama, osallistui 20 miestä. Kurssien perusteella hyväksyttiin mäenlaskun kansallisiksi arvostelutuomareiksi 9 ja piirikunnallisiksi 5. Rovaniemen kursseille 22-24/ 3 osallistui 15 ~.iestä,. joista: ka~~llisiksi arvostelutuomareiksi hyvaksyttlln 2 Ja pllrikunnallisiksi 3. Kurssien johta- 53

20 54 jana toimi faktori T. Valkama ja luennoitsijana voimistelunopettaja A. Kaskela. Yllämainittujen kurssien lisäksi on jaoston varapuheenjohtaja A. Palmros pitänyt useilla paikkakunnilla neuvontatilaisuuksia ja hiihtoaiheisia esitelmiä. Luettelo kaikista tähän mennessä hyväksytyistä arvostelutuomareista julaistaan toisessa paikassa vuosikertomusta. Ruotsin, N orian ia Suomen pohioisten maakuntien välinen vuotuinen hiihto-ottelu. Ounasvaaran Hiihtoseura on ryhtynyt jaoston myötävaikutuksella neuvotteluihin Ruotsin ja Norjan pohjoisten maakuntien kanssa, että näiden kesken saataisiin aikaan erikoinen vuotuinen maakuntaottelu, joka vuorovuosina pidettäisiin kussakin maassa. Kun kuitenkin asia on vielä toistaiseksi neuvottelun alaisena, jää sen toteuttaminen seuraavaan vuoteen. Suomen mestaruuskilpailut. Vuoden hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailut pidettiin seuraavasti: 1) Suomen hiihtomestaruuskilpailut järjesti Jyväskylän Kisa-Toverit 9-10 p :nä helmikuuta Jyväskylässä. Mestaruudet jakautuivat: Yleinen 10 km. hiihto so Yli 3S-v v. 20 3X 10 km. joukkuehiihto 2,12,37 49,27 M. Lappalainen, Liperin Ki ~ vekkäät. 4,01,46 A. Paananen, Saarijärven Pullistus. 1,30,03 M. Vuorinen, Karstulan Kiva. 1,28,30 V. Ruotsalainen, Iisalmen Visa. Iisalmen Visa: E. Kämäräinen, O. Remes ja V. Ruotsa lainen. Naisten S km. hiihto 27,41 Siiri Lievonen, Paavolan Kisa. 2) Mestaruuskilpailut yhdistetyssä hiihdossa ia mäenlaskussa tapahtuivat Kouvolan Hiihtoseuran toi- meenpanemina Kouvolassa 2-3 p :nä helmikuuta. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: Mäenlasku 18,30 pist,. Suru Usa, Karjalan Urheilijat. Yhdistetty hiihto ja mäenlasku 34,60 pist., Toivo Nykänen, Lahden Hiihtos. Yhdistetyn kilpailun mäenlaskussa oli paras P. Pohjola, Lahden Hiihtoseurasta 18,94 pisto ja hiihdossa paras T. Nykänen Lahden Hiihtoseurasta ajalla 1,25,23. Pisin hyppy kilpailuissa oli 29 m. Kansalliset ia kansainväliset kilpailut. Mestaruuskilpailujen lisäksi on vuoden aikana pidetty kansallisia ja kansainvälisiä hiihto- ja mäenlaskukilpailuja seuraavasti: hiihtokilpailuja mäenlaskukilpailuja yhdistettyjä kilpailuja Yleinen hiihtopäivä. Yhteensä 21 Yleinen hiihtopäivä vietettiin 10/ 2. Propagandatarkoitusta varten lähetettiin kaikille maan sanomalehdille tätä päivää varten seuraavat artikkelit: Akseli Kaskela : HiihtOlPäivää viettärruiän, Martti Jukola: HiihfAJharrastus on herätettävä kilpailuviettiin vetoamalla, Toivo Aro: Hiihto Kansalliseksi Urheiluksi ja Yrjö Calonius: SVUL:n Hiihtomerkkiiäriestelmä. Suomen Urheilulehti ilmestyi jaoston tukemana erityisenä hiihtonumerona. Osanotto ulkomaisiin kilpailuihin. Kuluneena vuonna on jaosto ollut tavallista runsaammin edustettuna ulkomaisilla kilpailutantereilla. Jo tammikuulla lähetettiin Schweizin Hiihtoliiton pyynnöstä kilpailujoukkue Pontressiinaan ja Davosiin 55

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT

cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT cfia mu un &$öräilijäf. TOIMINTA- SÄÄNNÖT Kainuun Pyöräilijät. TOIMINTASÄÄNNÖT. I. Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan vain seuraksi, nimi on: Kainuun

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi SIN IMELÄT VIIPURIN SINIMELAT R. Y. JASENKIRJA Ote yhdistysrekisteristä: Yhdistyksen rekisterinumero 22750 Merkitty: Yhdistysrekisterin siv. 311 VR 79 Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry. Osaston säännöt. (kaksi varsinaista kokousta)

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry. Osaston säännöt. (kaksi varsinaista kokousta) Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry Osaston säännöt (kaksi varsinaista kokousta) Hyväksytty Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n liittokokouksessa 5.-7.6.2013 1 Osaston nimi ja kotipaikka 1 1.

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013 SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 23.11.2013 klo 10:30 alkaen Puolustusvoimien tiloissa Helsingin Lauttasaaressa osoitteessa

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot