Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura."

Transkriptio

1 40 41 Muut kilpailut. Edellämainittuja Suomen mestruu kilpailujen Ii äksi on kuluneen vuoden aikana toimeenpantu kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja seuraavasti: Hiihtokilpailuja Mäenlaskukilpailuja Yhdist. kilpaj.luja Yht. 16 Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. C. Piirikunnallisiin kilpa.iluihin: Degerth, F., Kouvolan Hiihto eura, Hytönen, J ouko, Kouvolan N.M.K.Y., Ihalainen, 1., Kouvolan Hiihtoseura, Loikola, Eemil, Valkealan Roima, Malin, Unto, Kouvolan N.M.K.Y., Simberg, J., Kouvolan N.M.K.Y., Wahlqvist, Oiva, Kouvolan Hiihtoseura. Osanotto kansainvälisiin kilpailuihin. Kansainväli tä kilpailutoimintaa ei kuluneena vuonna ole ollut. KU1'ssit. Jaoston toimesta on vuoden aikana toimeenpantu 3 mäenlaskun palkintotuomarikurssit, nim. 5-6/ 3 Kouvolassa, osanottajia 22, johtajana A. Palmros, 19-20/ 3 Jyväskylässä, os. 31, johtajana A. Palmros, 17-18/ 12 Rovaniemellä, ai;. 12, johtajana T. Valkama. Näillä kursseilla olleista on kuluneen vuoden aikana hyväksytty seuraavat rekisteröidyiksi mäenlaskun palkintotuomareiksi : A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura. B. Kansallisiin kupailuihin: Cederström, Sulo, Kouvolan Hiihtoseura, Hirvonen, Santeri, Kouvolan Hiihtoseura, Huusari, Antti, Kouvolan Hiihtoseura, Korkeamäki, Toivo, Kouvolan Hiihtoseura, Penttala, V. J., Kouvolan Hiihtoseura, Pesajeff, Boris, Karjalan Urheilijat, Viipuri, Pälli, Eevert, Kouvolan Hiihtoseura, Rissanen, Olavi, Karjalan Urh~ilijat, Viipuri, Vaaramaa, Eero, Kouvolan Hiihtoseura.

2 43 SVUL:n Painijaosto v J aostoiohtokunnan kokoonpano. Vuoden jao tojohtokunta on ollut kokoonpanoltaan seuraava: puheenjohtajana H. Lehmusto, jäseninä E. Mäntynen, H. Louhela, V. Smeds, V. Vahtera, V. Vikström, E. Väre, varalla L. Anttila ja E. A. Soinio. Muut toimihenkilöt. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut V. Smeds ja sihteerinä joulukuun 1 p :ään asti J. Tossavainen ja iitä lähtien liiton sihteeriksi valittu P. Heikkinen. Kokoukset ia osanotto niihin. Jaostojohtokunta on kokoontunut 13 kertaa ja on tällä ajalla pöytäkirjoihin kertynyt 124 pykälää. J ohtokunnan jäsenet ovat olleet kokouksissa seuraavasti: Lehmusto 13, Vikström 13, Vahtera 11, Soinio 10, Väre 9, Mäntynen 8, Smeds 8, Louhela 5 ja Anttila 1 kertaa. Edusbus liittohallinnossa. Jaoston edustajana liittohallinnossa on ollut H. Lehmusto ja varamiehenä V. Smeds. Jäsenseurat. Vuoden kuluessa on jaostoon hyväksytty 6 uutta jäsenseuraa, ollen jäsenseurojen luku 31/ ja niissä jäseniä 2,003. J aostokokolls. Vuoden janstokokous pidettiin joulukuun 4 p :nä. Kokouksessa oli edustettuina 9 seuraa. Pait i sääntöjen mäf,räämiä asioita keskusteltiin osanotosta Amsterdamin olympialaisiin, ollen kokous sitä mieltä, että sitä varten ei olisi järjestettävä varsinai ia kal'sintoja, vaan miesten sijoitusta yleisissä kilpailui - sa on pidettävä silmällä. Asetettiin erikoinen 3-miehinen komitea valmennusta varten. Kurssit. Jaostojohtokunnan toime:>ta on vuoden kulues a toimeenpantu painipalkintotuomarikurssit Viipuris a 4-8/1, jonne osallistui 35 henkilöä. Näi tä 23 sai pätevyystodistyksen. 1 Ik :aan rekisteröitiin 1, II Ik :aan 2, III Ik :aan 1, IV Ik :aan 6, V Ik :aan 2 ja VI lk :aan 11. Kurssien johtajana toimi H. Lehmusto. Sitäpait i järjestettiin vapaapainime-taruuskilpailujen yhteyteen Kouvolaan 2-3/ 4 vapaapainineuvontatilaisuu-, johon osallistui 50 henkilöä. Luennoitsija toi.mi A. Laitinen. Ed'ust'1.ls kansainvälisissä kong1esseissa. Budapestissä 3-6/ pidetyssä Kansainvälisen Painiliiton ]wngressissa on maisteri V. Smed pdustanut liittoa. Suomen mestaruuskilpailut ranskalais-suomalaisessa painissa. Yllämainitut mestaruuskilpailut järjestettiin Helsingissä 13-14/ 3 Helsingin Kisa-Veikkojen toimest~. Osanottajia eri sarjoissa oli seuraavasti: kärpä sarja 8, höyhensarja 8, kevyt sarja 6, kevyt keskisarja 5, raskas keskisarja 6, raskas sarja 5, yhteen ä 3. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti: Sarja alle 58 kg. U. Pappinen, Viipurin Voimailijat, 62,, K. Pihlajamäki, Helsingin Kisa-Veikot, 67,5,, E. Westerlund, Helsingin Atleettiklubi! 75,, K. Westerlund, Hei ingin Atleettiklubl, 82,5,, O. Pellinen, Helsingin Ki sa-veikot, yli 82,5 Hj. Nyström, Hei ingin Atleettiklubi.

3 44 uomen va1jcwpainimestaruuskilpailut. Kouvolan Urheilijain 2-3/4 järjestäl1'llin vapaapainimestaruuskilpailuihin osallistui kaikkiaan 24 miestä, eri sarjoihin näistä: arja alle 56 kg. 3, alle 61 kg. 4, alle 66 kg.,alle 72 kg. 4, alle 79 kg. 2, alle 87 kg. 2 ja yli 87 kg. 1. Mestaruudet jakautuivat seuraavasti : 8arja alle 56,,6, yli 87 kg. J. Ryhänen, Kouvolan Urheilijat, K. Pihlajamäki, Helsi ngin Kisa-Veikot, H. Pihlajamäki, Nurmon Jymy, A. Haavisto, Ilmajoen Ki ailijat, V. Penttala, Kyrön Voima, E. Vecksh?n, Helsingin Atleettiklubi, ei jaettu palkintoa, ko ka oli vain 1 0 anottaja ja hävisi painiessaan arjan alle 87 kg.. voittajan kanssa. Muut kilpctilut. Kansainvälisiä kilpailuja on vuoden aikana järjestetty seuraavasti: HKV 12-13/ 2, Tornion Pyry 9-10/4, HAK 16-17/ 4, Viipurin Voimailijat 23-24/ 4, Rovaniemei1 Urheilijat 28-29/ 5, HAK 1-3/ 10, Viipurin Voimailijat 6-7/ 12. Kansallisia kiljailuja ovat järjestäneet: Oulun Pyrintö 19-20/ 2, Lahden Ahkera 19-20/ 3, Ilmajoen Kisailijat 26-27/ 3, Haminan Vesa / 5, Nurmon Jymy 28-29/ 5, Seinäjoen Keskusradan Urheiluseura 5-6/ 6, K~min Kunto 9-10/ 7, Terijoen Painiseura 16-17/ 7, Haminan Vesa 12-13/ 10, Lahden Ahkera 19-20/ 10. Maaottelu Suomi-Ruotsi. Ruotsin Painiliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaan pidettiin toinen ottelu Helsingi sä 3-4/ Se päättyi suomalaisjoukkueen vieläkin ylivoimaisempaan voittoon kuin ensimmäinen v Tukholmassa pidetty, nim. 18-6, joista selkävoittoja Pai. nitut ottelut ja niiden tulokset selviävät seuraavasta: (R = Ruotsi, S = Suomi) : Kärpässarja: F. Härn tröm (R)-U. Pappinen (8), par.voitto, A. Tuves on (R)-J. Ryhänen, (8), aika 4.~8, J. Ryhänen (8)-F. Härnström (R), par.vo~tto, A. Tuvesson (R)-U. Pappinen (8), p~r.voltto, Höyhen arja: H. Pihlajamäki (8)-R. Lar s~on (R), aika ~.59, K. Pihlajamäki (8)-8. Nilsson (R), p::l:r.voitto, K. Pihlajamäki (S)-R. Lars on.(r), aika ~.14, H. Pihlajamäki (8)-8. Nilsson (R), par.voltto, Kevyt arja: O. Friman (S)-G. Holmer (R), aika 4.01, E. Westerlund (S)-H. Pettersson (R), aika 1~,1 3, O. Friman (S)-H. Pettersson (R), par.voltto, E. We terlund (S)-G. Holmer (R), aika.5.4:3, Keskisarja A: R. Bohm (R)-K. Westerlund (S), pa:.voltto, V. Kokkir:en (S)-J. Lindgren (R), aika 3.21, V. Kokkinen (S)-R. Bohm (R), aika 2.23,. K. We terlund (S)-J. Lindgren (R), par.voltto, Keskisarja B: E. Vecksten (S)-T. 8jöstedt (R), par.voitto, O. Pellinen (8)-0. Han.son (R), aika 3.19, E. Vecksten (S)-O. Hansson (R), aika 3.00, O. Pellinen (S)-T. Sjö tedt (R), aika 6.53,. Ra ka sarja: Hj. Nyström (S)-J. ~ichthoff (R).' par.voltto, A. Ahlgren (R)-A. SIhvola (8), aika , J. Richthoff (R)-A. Sihvola (S), par.voltto, Hj. Nyström (S)-A. Ahlgren (R), par.voitto, Suomalaiset painijat ulkom.ailla. Seuraavat suomalaiset painijat ovat vuoden r.il;ana osallistuneet ulkomaisiin kilpailuihin ja sijoittuneet niissä seuraavasti : Hj. Ny tröm, HAK, Eskilstuna sa 12-13/ 2, 1, Tukholmassa 20/ 2, Eslövi.ssä 27/ 2, I, Landskronassa I 45 Malmö sä, II, Boråsls a 7/ 5, II, H. Nykänen, V.V., Köpenhaminassa 2 kert., Eskilstunassa 12-13/ 2, III, Norrköpingissä, E. Westerlund, HAK, Borasissa 7-9/ 5, I, A. Ahlfors, HKV, Oslossa 12-13/ 11. Ulkomaalaiset 1Jainijai Suomessa. Paitsi maaottelu sa 3-4/ 12 olleita ovat seuraavat ulkomaalaiset painijat vierailleet vuoden aikana maa - samme: B. Nielsen Norjasta, B. Johan on, K. Va - sc:rman, R. Bohm, H. Tuvesson, G. Holmer, J. Richthoff ja A. Ahlgren Ruotsista, A. Kusnets, O. Käpp, O. Pohla, A. Praks, R. Loo, N. Kursman ja E. Piitsepp

4 46 Virosta, F. Bräun ja W. Miiller Saksasta, L. Papp, R. Pado Unkarista. äistä ovat seuraavat painijat ijoittuneet: R. Niel ~n ~2--:-:-14 / 2 Helsingissä IV, F. Bräun 12-14/ 2 Helmgls a 1, 1-2/ 10 Viipurissa II, A. Kusnets 12-14/ 2. H~ls~ngissä V, 23-24/ 4 Viipurissa II, 1-.-2/ 10 He]smgJss~ 1, 6---7/ 12 Viipurissa II, B. Johansson 9-10/ 4 Torl11ossa II, O. Käpp 17-19/4 Helsingissä II 23-24/ 4 Viipurissa III, 1-2/ 10 Helsingissä 1 L: Papp 17-19/ 4 Helsingissä 1, 23-24/ 4 Viipu~issa III,. R. Pado 17-19/ 4 Helsingissä II, 23-24/ 4 ViipurIssa }II,. R. Loo 17-19/4 Helsingissä II, / 4 Vupunssa II, 6---7/ 12 Viipurissa III O. Pohla 17-19/ 4 Helsingissä IIJ, 23-24/ 4 Viipuri'ssa II A. Pra~s ~-:-:2/ 10 Helsi.~1gissä III, W. Miiller 1-2/ 10 Helsmglssa II, E. Putsepp 6---7/ 12 Viipurissa 1 H. T~.vess.on 6---7/ 12 Viipurissa III, G. Holmer 6---7/ 12 V~lpunssa III, R. Bohm 6-7/ 12 Viipurissa III J. R~~hth?ff (j-7/ 12 Viipurissa 1, A. Ahlgren 6-7i12 VIIpurissa II. SVUL:n Pyöräily jaosto v Jaostojohtokunnan kokoonpano. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: L. Anttila puheenjohtajana, K. Lindström, Hj. Väre, Th. Lönnfors, A. Palmros, S. V. Sandell ja R. Hellberg varsinaisina ja Y. Vahlroos ja O. Lampinen varajäseninä. Muut toimihenkilöt. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut Y. Vahlroos ja sihteerinä liiton sihteeri J. 10ssavainen heinäk. 1 p :ään asti, jonka jälkeen sihteerin tehtävistä 0n huolehtinut Eino Riihimäki joululnlun 1 päivään saakka ja siitä eteenpäin, J. Tossavaisen poistuttua liiton palveluksesta, liiton sihteeriksi valittu P. Heikkinen. Jaostojohtokunnan kokoukset. Jaostojohtokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 7 kertaa ja pöytäkirjoihin kertynyt 45 pykälää. Kokouksiin ovat jaostojohtokunnan jäsenet ottaneet osaa seuraavasti: Anttila 6 kertaa, Lindström 2, Väre 4. Sandell 6, Lönnfors 2, Palmros 1, Hellberg 4, Vahlroos 6 ja Lampinen 3. Jaostokokous. Vuoden jaostokokous pidettiin joulukuun 11 p :nä. Edustettuina oli ainoastaan 4 seuraa. Paitsi sääntöjen määräämiä asioita käsiteltiin kokouksessa johtokunnan jäsenen Hj. Väreen alustus pyöräily sääntöjen eräitten kohtien korjauksista ja lisäyksistä. Kokous hyväksyi ehdotukset osittain ja jätti sääntöjen uusimisasian johtokunnan huolehdittavaksi.

5 48 Edustus liitto hallinnossa. Jaoston edu tajana liittohallinnossa on ollut A. Palmros ja Th. Lönnfors varalla. J äsenseumt.. Uusia jäsenseuroja on hyväksytty 7, ollen jaostoon kuuluvien seuj'ojen lukumäärä vuoden vaihteessa 22 ja niitten jäsenmäärä 1,464. Mestaruuskilpailut. Porvoon Akilles järjesti kuluneen vuoden Suomen mestaruuskilpailut elokuun 13 ja 14 p :nä Porvoossa. Kilpailijoita oli kaikkiaan 36 ja saavuttivat mestaruuden:. 1 km. R. Hellberg, Porvoon Akille, , 30 R. Hellberg,,, , 120 R. Hellberg,,, , 1 nuoret, A. Gränstrand, Turun Urheiluliitto, , 50 A. Blomqvist, Porvoon Akilles, , 1 ikämiehet, K. Lindström, H: gin Pyöräily eura, , Hj. Väl'e, Turun Urheiluliitto, , 4 JouKkueaJo, Porvoon Akilles, Propagandakilpailut. Vuotuiset propagandakilpailut Hämeenlinna--Helsinki järjestettiin jaoston toimesta 18/ 9 ja oli kilpailun osanottajamäärä 43. Helsingin Pyöräilyseura järjesti Helsinki-Hyvinkää-Helsinki-kilpailun 19/ 6 ja osallistui kilpailuun 14 pyöräilijää. ~e.lsinki-hyvinkää-helsinki -ajon yleisen sarjan volth R. Hellberg, Porvoon Akilles, , ikämiessarjan Hj. Väre, Turun Urheiluliitto, , ja alokassarjan R. Karlsson, Helsingin Pyöräilyseura, Helsinki-Hämeenlinna-kilpailun ylei en sarjan voitti nii~kään R. Hellberg, , ikämiessarjan H. NordqvIst, Pukinmäen Ponnistajat, ja aiokassarjan J. Linna, K.R.U. Seinäjoki, Seurojen välisen kilpailun voitti Orimattilan Jymy, Näihin venattavia maantiekilpailuja ovat sitäpaitsi järje täneet Porvoon Akilles, Porvoo--Helsinki-Porvoo 15/ 5, Tampereen Pyrintö propagandapyöräilyn Näsijärven ympäri 13/ 7 sekä HKV Helsinki-Nokia-Helsbki-ajon 9-10/ 7. Paitsi mieskohtaisia palkintoja, on propagandakilpailuissa jaettu jaoston kustantamia muistomitaleja. Muut kilpailut. Kan allisia kilpailuja ovat seuraavat seurat Järjestäneet: Savon Si u, Kuopio 23-24/ 7, Gamlakarleby Idrott förening 2-3/7 ja 10-11/ 9, Joensuun Kalevaiset 3-4/ 9 ja Seinäjoen Keskusradan Urheiiij~t 30-31/7. Suomalaiset p.ljö1 äilijät ulkomailla. Suomalaisista pyöräilijöistä on vain R. Hellbel'g osallistunut ulkomaisiin kilpailuihin nim. 7/8 Ruotsi - sa järjestettyihin pohjoismaisiin pyöräilymestaruuskilpailuihin saaden II palkinnon / 7 Ruotsis a järjestettyyn 6 päivän kilpailuun osallistui Hellberg myöskin, mutta keskeytti. Pyöräilypäivä 15/5. Jaostojo}1tokunnan aloitteesta vietettiin 15/ 5 Suomen ensimmäistä pyöräilypäivää, jota varten jaosb julkaisi propagandakirja en pyöräilystä ja kirjoituksilla y.m. kehoitettiin pyöräilyä harrastavia seuroja toimeenpanemaan kilpailuj a. Useissa paikoin olikin pyöräily kilpailuja ja Suomen Urheilulehti oli omista nut numeronsa pyöräilylle. Suomen ennäty ksien hllväksyl1tinen. Seuraavat kuluneena vuonna saavutetut pyöri:iijytu- 10kset ovat hyväksytyt Suomen ennätyksiksi: 2 km , Raul Hellberg', Joensuussa 3-4/ ,,, , , , 120,, , Tunnin pyöräily 37 km m. 49

6 51 SVUL:n Pesäpallojaosto v Jaosto.iohtokunnan kokoonpano. Jaostojohtokunta on kokoonpanoitaan ollut seuraava : V. Osola puheenjohtajana; varsinaisina jä.seninä L. Ruohola, Y. Reijonen, V. Lindström, F. Mänty, K. Pellinen ja E. Petrell S.F.I:n edustajana sekä IiFtralla H. Halonen ja E. Merinen. Muut toimihenkilöt. Jaostojohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut L. Ruohola ja sihteerinä elokuun 15 p :ään asti J. Tossavainen sekä 1 p :ään joulukuuta Eino Riihimäki, ja senjälkeen liiton sihteerik i valittu P. Heikkinen. Kokoukset ja osanotto niihin. Jaostojohtokunta on kokoontunut 6 kertaa ja on pöytäkirjoihin tällä ajalla kertynyt 38 pykälää. Kokouksiin ovat jaostojohtokmman jäsenet osallistuneet seuraavast;: Osola 4, Reijonen 3, Ruohola 5, Lindström 5, Pellinen 4, Petrell 2 ja Mel'inen 5. Edustus liitto hallinnossa. Jaoston edustajana liittohallinnossa ovat olleet V. Osola varsinaisena ja L. Ruohola varalla. J äsenseu'rat. Vuoden kulue a on jaostoon hyväksytty 8 uutta jäsenseuraa, ollen jäsenseurojen luku 31/ ja niissä jäseniä 1,266. Jaostokokoukset. Vuoden jaostokokous pidettiin 11/ 12. Siinä olivat edustettuina Helsingin Pallonlyöj ät, Helsingin Pallo- Toverit, Tampereen Pyrintö, Lahden ja Hamil1an Sk. pesäpallojoukkueet. Paitsi sääntöjen määräämiä asioita keskusteltiin tällöin pesäpallosääntöjen :ien 23 a ja 14 tulkitsemisesta, ja tehtiin niihin pieniä lisäyksiä jääden asia johtokunnan hoidettavaksi. Rekisteröidyt pelituontu'rit. Kuluvana vuonna on pesäpallotuomareiksi rekisteröity 7 henkilöä : Heikkinen, Y., Toijalan Vauhti, Kinnunen, V., Helsingin Pallonlyöj ät, Kuusisaari, J., Helsingin Pallo-Toverit ~indström, V., Helsingin Pallonlyöjät,' Nordström, V., Helsingb Pallonlyöjät, Teivaala, V., Hämeenlinna, Tuomi, Hj., urh.ohj., Joensuu. Mestaruuskilpailut. Paitsi yleisiä mestaruuskilpailuja järjestew.in v myöskin nuorten mestaruuskilpailut joihin sellaiset joukkueet saavat osallistua, joitten 1äsenet ovat alle 19 vuotta ja joitten yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 153 vuotta, laskettuna kesäkuun viimeisestä päivä tä samana vuonna. Yleiseen sariaan osallistui 14 joukkuetta, Helsingin Pallonlyöjäin voittaessa mestaruuden. Pelatut ottelut olivat seuraavat: Ottelut Alku(3!rät: Pelituomarina 21/ 8 Lah.den Sk.-Turun Pallonlyöjät, Turussa , L. Ruohola 21/ 8 Viipurin Pallonl.-Sortavalan Viritys, Sortavalassa , Y. Nykänen 24/ 8 H~~Ilm.Voima~, H:gissä , Y. Reijonen 25/ 8 TOIJalan VauhtI-Salon Viesti, Salossa , Y. KosJanen Haminan Sk.-Tor Loviisa, Loviisassa , Y. Kinnunen 26/ 8 Tamp. Pyrintö-Loimaan Voima L OlmaaJ 11 a...' 11-9, O. Eljaala 28/ 8 PT-Riihimäen PL, Riihimäellä 5-3, Veijola

7 52 Välierät: 4/ 9 Lahden Sk.-PT, Lahdessa 15-12, V. Osola Haminan Sk.-Viip. P allon!., Haminassa , V. Kinnunen 8/ 9 Toijalan Vauhti-TP, Toijalassa 8-7, Y. Heikkinen LOP1Jne?'ät : 18/ 9 Lahden Sk.- H aminan Sk., Helsingis ä , Y. Heikkinen HPL-Toijalan Vauhti, H :gissä 8-2, Y. Halonen HPL-Lahden Sk., H :gi sä , L. Ruohola Nuorten sarjan mestaruuden voitti Helsingin Pallonlyöjät pelattujen otteluiden ollessa seuraavat 31/ 7 HPL-TP, Tampereella , Y. Heikkinen Salon Vie ti-pt, Salossa , U. Veneskoski Toijalan Vauhti-RPL, Toijalas a 6-5, Y. Halonen' 20/ 8 Toijalan Vauhti-Salon Viesti, Toijalassa , Y. Reijonen 21/ 8 HPL-Toijalan Vauhti, H:gissä 6-1, Y. Halonen Muut kilpailu t. Lukuunottamatta muita kilpailuja on jaoston alaisten seurojen toimesta järjestetty pesäpallokilpailuja, joihin myöskin koululais- ja Suojeluskuntajoukkueita on osallistunut, SVUL:n Poikaurheilujaosto v Johtokunta, Jaoston puheenjohtajana on toiminut tohtori Lauri Tanner. Johtokunnan varsinaisina jäseninä ovat olleet: kauppias F. Mikkola, kauppias J. Ruoho, opettaja A. Tynell, opettaja G. Va~tonen, NMKY:n edustaja ihteeri A. Liukku ja SFI :n edustaja koululainen G.. hman; varajäseninä ylioppilas E. Rönkä ja kapteeni V. E. Tiiri. Varapuheenjohtajana on toiminut opettaja A.Tynell ja sihteerinä E. Santala. Johtokunta on pitänyt 10 kokousta ja on pöytäkirjoihin merkitty 87 pykälää. J ohtokunnan jäsenet ovat ottaneet osaa kokouksiin seuraavasti: Tynell 10, Åhman 8, Tanner 6, Valtonen 6. Mikkola 4, Liukku 3, Tiiri 2 ja Rönkä 2 kertaa. Edustus liittohallinnossa. Jaoston edu tajana liittohallinnossa on ollut tohtori Lauri Tanner, varaedustajana opettaja A. Tynell. Jäsenseurat. Uusia seuroja on jaostoon liittynyt vuoden kuluessa 17 ja oli jäsenseurojen lukumäärä vuoden vaihteessa 1 ja niissä yhteensä 2,476 jäsentä. Jaosto ko k(yus. Varsinaisessa j aostokokou ksessa, joka pidettiin 4/ 12-27, käsiteltiin toimintasääntöjen edellyttämien asioiden lisäksi seuraavat esitykset : 1) Poikien urheilumerkin tehtävävaatimusten muuttamisesta, kysymyksen alusti tohtori Lauri Tanner;

8 54 2) Poikien urheiluneuvojien kasvattamisesta, alustaja opettaja G. Valtonen. Kokouksessa oli edustettuna 4 jäsenseuraa. Poikatn u1 heiluohjaajakm ssit. Jaostojohtokunnan myöntämällä apurahalla toimeenpantiin Urheiluopiston yhteydessä toiset koko maata käsittävät poikain urheiluohjaajakurssit, joita varten Kouluhallitus myönsi Smk:n 3,000 : - suuruisen määrärahan, josta. oli m.m. jaettava stipendejä osaanottaville kansakaulunopettajille. Kursseilla oli 33 osanottajaa. Kurssien johtajana oli lehtori Väinö Teivaala ja opettajina urheiluvalmentaja Hugo Lahtinen, voimistelunopettaja V. Lahtinen ja opettaja F. V. Mänty. Myöskin kouluhallituksen voimisteluntarkastaja Arvo Vartia, joka toimi poikaurheilupäivillä ylituomarina, piti lmrsseilla yhden luennon. UrheilU1nerkki. Poikain urheilumerkkejä on jaettu seuraavasti: I luokan 63 kpl. II 626 III 4,803 Yht. 5,492 merkkiä. Propagandatyö lahjoituksien avulla. Kuluneen vuoden aikana on jaostojohtokunta ilmaiseksi jakanut 100 paria murtomaasuksia seuraaville seuroille: Virkiä, Lapua 4, Yritys, Ryttylä 5, Kunto, Kemi 4, Turun Riento 5, Mikkelin Kilpa-Veikot 4, Vauhti, Toijala 3, Ura, Pölläkkälä 3, Alku, Perkjärvi 3, Jymy, Uusikaupunki 3, Harlun Urheilijat, Läskelä 4, Terä, Terijoki 5, Tor, Loviisa 4, Kouvolan Hiihtoseura 3, Kokemäen Kova-Väki 4, Vesa, Hamina 4, Vahvialan Kiista, urmi Vpl. 3, Akilles, Porvoo 5, Uudenkaupungin Urheilijat 3, Savon Sisu, Kuopio 5, Turun Urheiluliitto 5, Tikkalan Veikot 2 Kotkan Hiihtoseura 5, Jyväskylän Kisa-Toverit 5,' Terävä, Uusi kirkko Vpl. 3 ja Porin Tarmo 5 paria. Sitäpaitsi lahjoitti jaosto jokaiselle liiton piirikunnalle 10 vuosikertaa Poikien Urheilulehteä, jotka piirit ovat jakaneet palkintoina poikain urheilukilpailuissa. Poikien U'rheil1l1ehti. Jaosto on kuluneenkin vuoden aikana kust:j!1tanut äänenkannattajaansa Poikien Urheilulehteä, joka on ilmestynyt 16-sivuisena keltan kuukaudessa. Lehden joulunumero ilmestyi 26 sivuisena Urheilijapoikien Jouluna. Lehden toimituskuntaan ovat kuuluneet kapteeni V. E. Tiiri, maisteri Lauri Pihkala ja toimistop~ihllikkö Lauri Santala. P01 kain tal'1liurheilwnestaruuskilpailut. Suomen hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailllt alle 18-vuotisille pojille pidettiin Porvoossa 5-6/3-27 Akilles-seuran toimeenpanemina. Suomen mestaruudet voittivat seuraavat: 10 km. hiihto, Mäenlasku, Yhdist. hiihto, 46.49, 1 Häkkinen, J : kylän Kisa-Toverit, jjist., A. Ve terinen, Kotkan Hiihtos pist., P. Mattila, Lahden Hiihtos. Poikain kesäurheilupäivät. Tavanmukaiset koko maata käsittävät poikain kesäurheilukilpailut pidettiin Urheiluopiston yhteydessä järjestettyjen poikain urheiluohjaajakurssien aikana Pälkäneellä 1&--17/7-27. Kilpailujen käytännöllisestä järjestelystä huolehtivat kyseeilisten kurssien osanottajat, jotka toimivat kilpailujen toimitsijoina ja palkintotuomareina. Täten joutuivat kurssilaiset saamaan pätevän johdon alaisina käytännöllistäkin kokemusta poikain urheilukilpailujen järjestämisestä. Poikain kesäurheilukilpailuihin otti osaa 150 poikaa, ja saavutettiin kilpailuissa seuraavat tulokset: 55

9 56 Alle l8-vuotisten kilpailut: 100 m. juok 'u, 11.4, R. Mattila, Veto, Viipuri, km. murtomaaj., 55.1, A. Ikonen, Turun Riento, 11.40, O. Meriko ki, Rauman Urheilijat, 110 m. ~itaj., mato aid. 17, S. Lem tröm, IFK, H:ki, 4X I00 lti. viestinj., 46.8, Turun Riento, Korkeushyppy, 174, O. Kuusisto, KRU, Seinäjoki, Pituushyppy, 592, E. Haimelin, Katajaiset, Karhula, Seiväshyppy, 320, B. Stenman, Kotkan Into, Kuulantyöntö (5.4), 13.35, O. Kuu isto, KRU, Seinäjoki, Keihäänheitto (600), 56.19, A. Ander on, Uudenk. Urheilijat, Kiekonheitto (1.5), 36.76, J. Hynninen, J:kylän Ki a-toverit. 60 m. juoksu Korkeushyppy Keihäänheitto, 4 X I00 lti. vie tinj., Alle l6-vuotisten kilpailut: 8, S. Palmu, Salama, For sa, 150, R. Hakavuori, Rovaniemen Ur h., 50.30, A. Arpalahti, Turun Riento, 51.9, Turun Urheiluliitto. SVUL:n toimisto v SVUL:n toimi to on edelleenkin sijainnut liitoll oma a osakehuonei to sa Simon katu 12, jos a toimi - ton käytettävänä on ollut viisi huonetta. Toimiston henkilökuntaan ovat kuuluneet : toimist9- päällikkö Lauri Santala, sihteeri J. Tossavainen 1/ 12 aakka ja hänen iil'l'yttyä toiselle toimialalie iitä lähtien Paavo Heikkinen, kirjanpitäjä Martta Lehtinen, konekirjoittaja Saimi Lagerlund 15/ 7 asti, lmnsli ti Eino Riihimäki 15/ 7-1/ 12, ja toimi toaplliainen Aino Leskinen. Li äksi on toimistoila ollut käytettävänään asiapoika ja -tyttö. Toimisto on toimeenpannut liittohallinnon, lii ttojohtokunnan ja jaostojohtokuntien tekemät pääwk et, hoitanut muut juoksevat asiat, ottanut toimi topäällikön ja sihteerin välityksellä osaa edellämainittujen toimi elinten toimintaan, hoitanut Poikien Urheilulehden aiheuttamat konttorit yöt j.n.e. Kuluneen vuoden aikana on toimisto käsitellyt 3,252 saapunutta ja 1,945 lähetettyä kirj'että. äidef'. lisäki toimisto on lähettänyt n. 2,000 postietuantilähety tä. * * Edelläesitetyt katsaukset liittohallinnoll, liittojoht0- kunnan, jaostojen ja piirien toimintaan 0 oittai~f'vat, että liiton toimintaa on edelleenkin johdettu liihntaka vatuksen yleistyttämiseksi mahdollisimman laajoihin kansankerroksiin. Siinä mielessä on liitto m m. perustamansa Urheiluopiston avulla tehostanut n1)v011 ta- ja kurssitoimintaa, kasvattaakseen johtajavoimin liiton seuroihin ja antaakseen opastusta y;eensä maamme liikuntakasvatuksen hyväksi toimiville hen-

10 58 kilöille, joista erik een mainittakoon kurs itoimintaan osallistuneet kansakoulunopettajat. Täten ja m(h1ella muullakin tavalla on liitto kuluneen vuoden aikana kohdistanut työnsä kehittääkseen ja edistääkseen liikuntokasvatusasiaa ei ainoastaan liiton seurojen ja niiden jäsenten keskuudessa vaan myöskin liittoon kuulumattomienkin kansalaisten huomion kiinnittämiseksi ruumiinhoitoon voimistelun ja urheilun avulla. Helsingis~ä, maaliskuulla Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Liittojohtokunta Aksel Ek, SVUL:n puheenjohtaja. Paavo Heikkinen, SVUL:n sihteeri. Luettelo SVUL:n kustantamista painotuotteista. SVUL:n Su.?~e~. pyöräilyme taruu kilpailu- Jen saannot.... Pesäpallopelin säännöt.... Poikien merkkisäännöt sekä lyhennetyt pe- ~ä pajl0pelin säännöt.... SVUL:n urheilumerkki uorit. säännöt ja tuloskirja Olymp. 10-ottelun pistetaulukko.... KILP AIL UPÖYT ÄKIRJOJ A : Rata- ja kentläurheilun y. m. kilpailupöytäkirjat, erikseen juok. uja y. m. varten sekä heittoja ja hyppyjä varten Voimistel umestaru uskil p. arvostel upöytäkil' joja: a) seuramestarullskilpailuja varten; b) mieskohtaisia te!inevoimistelumestaruuskilpailuja varten; c) mieskjhtai ia vapaa- ja sauva liikemestaruuskilp. varten Voimistelumerkkikilpailujen pöytäkirjoja.. Painikilpailujen pöytäkirjoja.... Mäenlaskukilpailujen arvostelupöytäkirjoja Mäenlaskukilp. hyppyjen mittaajien pöytäkirjoja Poikien urheuumerkkikilpailujen pöytäkirjoja (1, II ja!ii lk.).... (Tilattavissc( osoittedla: SVUL:n toimisto, Helsinki, 'ill/onk. 12). SÄÅ TöJÄ: SVUL:n toiminta äännöt..,.... Smk. SVUL:n yleiset rata- ja kenttäurheilun kilpailusäännöt korjauk ineen.... 3:- kp;. 7: - Voimistelun merkki- ja mestaruus y. m. kilpailujen äännöt Suomen hiihtome taruuskilpailujen ekä yhdistetyn mäenla kun ja murtomaahiihtomestaruuskilpailujen säännöt.. SVUL:n kansalliset mäenla kukilpailusäännöt ja ohjeita arvostelutuomareilje.. SVUL:n kansalliset ja kansainväliset painisäännöt..., : - 2: - 2: - 4:- 2:- 3 : 50 3:- 6:-nicloti 2: - 2:- 6: - 7:- 6:- 6: - 6: - 4: -

11 60 KAA V AKKEIT A: Seurojen jäsenluettelokaavakkeet Kilpailujen ilm0ittami>:kaavakkeet Suomen ennäty ilmoitllskaavakkeet.... KILPAILIJOTTTEN NUMEROITA: Sarja SVUL:n Yleiset voimistelujuhlat, 128 iv. SVUL:n IX Yleinen Voimistelujuhla Viipul i sa, iv UrheilukenttIä rakentamaan.: Smk. -: 10 kpl. -: 25 -: 50 20:- 40: - 60:- 10: - 15: - 2:- SUOMEN VOIMISTELU:: JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS v LAHDESSA 1929 LAHDEN KIRJAPAINO. JA SANOMALEHTI.OSAKEYHTIÖ

12 Suomen VoimistelulI ja Urheiluliiton toiminta v Yleistä. Suomen edustuksen järjestäminen olympialaisiin kisoihin on aina antanut Suomen Voi1l)istelu- ja Urheiluliitolle suuria isänmaallisia velvollisuuksia. Niinpä kuluneena vuonna St. Moritz'issa pidetyt talviolympialaiset ja Amsterdamissa toimeenpannut olympialaiset kisat kiinnittivät jo edellisenä vuonna liiton eri toimielimet tarkoin harkittuun ja huolella hoidettuun valmennustyöhön päämääränä mahdollisimman kyvykkään olympialaisjoukkueen kokoominen ja kehittäminen. Tämä laajakantoinen, kansan karttuisan käden tukemana suoritettu työ jatkui kuluneena vuonna ja antoi leiman liiton toiminnalle, joka täten olosuhteiden pakosta oli entistä suuremmassa määrin suuntautunut kansainvälisen kilpailutoiminnan alalle. Myös osanotto kansainvälisten liittojen kongresseihin on ollut vilkasta liiton taholta. Ollen täten herkässä kanssakäymisessä kansainvälisten keskusliittojen ja niiden jäsenjärjestöjen kanssa, on liitto voinut siten saamillaan vaikutteilla ja kokemuksilla hyödyttää kotimaista liikuntakasvatustoimintaa. Mutta vaikkakin liiton toiminta on suureksi osaksi suuntautunut kansainväliseen ja erityisesti maan rajojen ulkopuolella tapahtuneeseen urheilutoimintaan, ei liitto silti ole heittänyt kotimaista, sisäänpäin suuntautuvaa herätys-, neuvonta- ja kouluutustoimintaa kesannolle. Tämän työn suorittamisessa on Urheiluopisto ollut liitolle suurena apuna. Myönnettyään opiston johdon käytettäväksi melkoisen suuren

13 4 rahasumman, on Pälkäneellä toimineen opiston yhteydessä pidetty useita neuvonta- y.m. kursseja, joista tarkempi selostus tuonnempana. Sitäpaitsi ovat liiton toimielimet ja neuvojat järjestäneet erinäisiä neuvottelutilaisuuksia ja kursseja. Eri maininnan ansaitsee Voimistelujaoston alullepanema voimisteluneuvonta v vietettävää X Yleistä Voimistelujuhlaa varten. Mielihyvin on myös todettava yhä runsaampi mielenkiinto kasvavan nuorison mukaansaamisen hyväksi suuntautuvaan toimintaan, josta oli vuoden aikana näkyvänä ilmauksena erikoisen, kasvavan nuorison voimistelulle ja urheilulle omistetun päivän vietto asian painostamiseksi. Liiton sisäistä toimintaa on edistänyt työrauha ja eri toimielinten keskeinen yhteisymmärrys, joka onkin parhain edellytys tulosrikkaalle työlle ja antaa edelleenkin valoisia toiveita jatkuvan toiminnan onnistumisesta. Toimintakertomus antaa tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot liiton eri toimintamuotojen työn tuloksista. Kansainvälinen järjestötoi1ninta. Kuluneen vuoden aikana on liitto kuulunut seuraaviin kansainvälisiin järjestöihin: voimisteluliittoon (F.I.G.), urheiluliittoon (I.A.A.F.), hiihtoliittoon (F.I.S.), painiliittoon (I.A.W.F.), pyöräilyliittoon (U.C.I.) sekä pohjoismaid. pyöräilyliittoon (N.C.F.). Kuluneen vuoden aikana pidetyissä kansainvälisten liittojen kongresseissa on liitto ollut edustettuna seuraavasti: 1) X. Kansainvälinen Hiihtokongressi, St Moritz' issa 14/2, edustajina maisteri T. Aro, majuri K. E. Levälahti ja konsuli A. Hjelt; 2) IX. Kansainvälinen Yleisurheilukongressi, Amsterdamissa 27/7,6-7/8, edustajina ins. U. Peltonen, johtaja A. Ek, lehtori V. Teivaala, maist. L. Pihkala ja ins. O. R. Nylund; 3) XV. Kansainvälinen Voimistelukongressi, Amsterdamissa 6/ 8, edustajana majuri K. E. Levälahti; 4) Kansainvälinen Painikongressi, Amsterdamissa 6-7/8, edustajana tri H. Lehmusto; 5) Pohjoismaiden Pyöräily liiton kongressi, Oslossa 25/ 8, edu~tajana kauppias R. Hellberg. Liiton presidentti ja puheenjohtaja. Liittokokouksen valitsemana SVUL:n presidenttinä on toiminut professori Ivar Wilskman ja Liittohallinnon valitsemana SVUL:n puheenjohtajana johtaj a Aksel Ek. Edustus Kordelinin urheilurahaston hoitokunnassa. Alfred Kordelinin rahaston urheilun- ja terveydenhoidon edistämiseksi Suomessa-nimisen säätiön hoitokunnassa ovat liiton edustajina olleet johtaja A. Ek ja prokuristi A. R. Lang. Johtavat elimet. Liiton ylimpänä elimenä on edelleenkin toiminut liittohallinto, liiton hallituksena on toiminut liittojohtokunta ja on liitto jakautunut seuraaviin jaostoihin: voimis~elu-, urheilu-, hiihto-, paini-, pyöräily-, pesäpallo- Ja poikaurheilujaostoihin, joiden asioita jaostojohtokunnat ovat hoitaneet. Näiden elinten toiminnasta esitettäköön seuraava tilasto: Toimielin Puheenjohtaja Koko. :iä Jäsenistö uksia pöy. täk. se~ro. I jä~~. Ja ll1a Liittohallinto.... E. Juureva Liittojohtokunta.. A. Ek Voimistelujaosto.. K. E. Levälahti Urheilujaosto... L. Pihkala Hiihtojaosto.... T. Aro Painijaosto..... H. Lehmusto Pyöräily jaosto... K. Lindström Pesäpallojaosto.. V. Osola I Poikaurheilujaosto L. Tanner

14 6 Liittojohtokunnan keskuudestaan valitsema työvaliokunta, joka käytännöllisistä syistä valittuna on hoitanut kiireellisiä asioita, on vuoden aikana kokoontunut 22 kertaa, joka sisältyy Liittojohtokunnan kokousten lukuun. Jaostojen tilastoihin sisältyvät sekä jaostokokouksia että jaostojohtokuntia koskevat tiedot. SVUL:n iäsenistö. Vuoden vaihteessa kuului liittoon kaikkiaan 470 seuraa, joissa oli yhteensä 39,750 jäsentä. Tähän lukuun sisältyvät ainoastaan yli 16-vuotiaat veroamaksavat jäsenet, jotapaitsi liittoon kuuluu n. 5,000 alle 16-vuotista jäsentä. Uusia jäsenseuroja on vuoden aikana liittoon hyväksytty 29. Liiton 22 piirin ja siihen yhtyminä kuuluvien S.F.I:n ja N.M.K.Y:n Urheiluliiton kesken jakautuivat seurat ja niiden jäsenet seuraavasti: Piiri Etelä-Pohjanmaan Etelä-Saimaan H~lsing~ Hameenlmnan Itä-Karjalan Kainuun Keski-Pohjanmaan Keski-Suomen Kymenlaakson. : Lahden Mikkelin :. :..., 14 Oulun Perä-Pohjolan Pohjois-Karjalan Pohjois-Savon Porvoon Satakunnan Savonlinnan Tampereen Vakka-Suomen Varsinais-Suomen Viipurin S.F.I N.M.K.Y Seuroja Yhteensä 470 Jäseniä 1,497 1,151 2,255 2, , , , , , , ,598 4,430 8, ,750 Neuvontatyö. Voimisteluneuvoiina ovat vuoden aikana toimineet seuraavat henkilöt: R. Ylönen, V. Ervola, P. Syren, A. Uusikylä, O. Hänninen, V. Lahtinen, S. Hirvonen, jotka paitsi Ylöstä ovat 15/9-31/12 tehneet eri piireissä 137 seurakäyntiä, niihin käytetty 196,5 t., osanottajia 2,267 henkilöä, esitelmiä 6, kuulijoita 947, 31 luentoa 1,003 kuulijalle ja neuvottelutilaisuuksia 21. Ylönen toimi vain kevätkaudella, kohdistuen hänen neuvontansa yksinomaan Amsterdamin olympialaisten voimistelukilpailuihin valmistuviin voimistelijoihin. Urheiluneuvoiana on toiminut H Lahtinen vuoden alusta 10/ 8-28 asti huolehti en m.m. yleisurheilijain olympialaisvalmennuksesta. Painineuvoiana toimi vuoden alusta 15/8-28 asti A. Laitinen, tehden alkuvuodesta eri seuduille matkoja, sekä ollen 15/6-15/7 aikana vakituisesti olympialaispainij ain valmennusleirillä Lauttasaaressa. Kirjallista neuvonta- ja propagandatyötä ovat jaostot itse tai neuvojiensa välityksellä tehneet myöskin. Liiton urheilutarkastaia, voim.opettaja A. Kaskela on 1/ 10-31/ 12 tehnyt runsain määrin ympäri maata seuroissa ja piireissä. valistus- ja neuvontatyötä. Hänen toimintansa selviää seuraavista numeroista: luentoja ja esitelmiä 14, kuulijoita 1,617, käytännöllistä opetusta 5 kertaa, 166 osanottajaa, neuvottelukokouksia 17 joissa oli 181 osanottajaa. Hänen pitämänsä kurssitoiminta on selostettu yleisen kurssitoiminnan yhteydessä. 7

15 8 Kurssi toiminta. Liiton eri elinten alotteesta on toimeenpantu seuraavat koko maata käsittävät liikuntokasvatuskurssit: Kurssien laatu A. Voimistelu Harjoituskurssi. Johtajakurssi.. & Pitämis ~ ~ Johtaja aika paikka j;j: \? B. Urheilu Johtajakurssi /6 Urheiluop. Harjoituskurssi.. 29/ C. Paini Palkintotuomarikurssi.... F. Seura toimitsijaja urheilupalkinto. tuomarikurssit 1) ) ) ) ) ) ) /6! Urheiluop Joensuu 5-9/1 Vaasa D. Poikaurheilu Johtajakurssi /7 Urheiluop. Harjoituskurssi /8.. E. Pesä'pallo I Kuulunut ohje1m. kaikilla Urheiluopist.. kursseilla.. 19/6-5/8.. Erotuomarikurssi /5 Kuopio 9-10/6 Ihala 19-20/6 Uusikaupunki Lappeenranta Lokakuu Helsinki 6--7/11 Kuopio 17-18/ 11 Turku 21-24/11 Rauma 1-2/12 Kokkola 8-9/12 Seinäjoki 14-17/12 Joensuu 5? 20 I Y. Nykänen 24 S. Hirvonen 33 V. Teivaala 24 A. Kaskela 18 H. Lehmusto 14 R. Roni K.Laakkonen J. Ikä~alo 15 Y. Heikkinen I 18 V. Lahtinen 32 A. Kaskela M erkkijärjestel1nä. Vuonna 1928 on liitto voinut jakaa seuraavat määrät taitomerkkejä : Merkki I 1 lk. I II lk l m Ik. I IV Ik 1 Yht. Voimistelumerkki Miesten urheilumerkki, Poikain urheilumerkki I 8164 Kalevan rrw,lja. N;s. Kalevan maljan on v saanut vuodeksi haltuunsa Tampereen Pyrintö voitettuaan sen 40 pisteellä. Julkaisutoiminta. Liitto on yhdessä Werner Söderström Oy:n kanssa julkaissut teoksen: Olympialaiskisat Amsterdamissa 1928, siv. 688 ollen se IU osa sarjassaan. Poikaurheilujaoston toimesta on yhdessä S.N.L.L:n kanssa julkaistu lentolehtinen Kasvavan nuorison voimistelu ja urheilu, siv. 64, kuvia 18. Samoin on painosta ilmestynyt SVUL:n toimintakertomus vuodelta SVUL:n kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla on W.S.O.Y. julkaissut kerran kuussa ilmestyvää Urheilija -lehteä. Sitäpaitsi on liitto kustantanut Suomen Urheilulehteä ja Poikien Urheilulehteä. Suomen Urheilulehti. Suomen Urheilulehti on viime vuosina, mutta erittäinkin kuluneena olympiavuonna näytellyt SVUL:n kustannustoiminnassa yhä huomattavampaa ' osaa. Päivälehdistön taholta ankaraksi käynyt kilpailu ja toiseltapuolen se seikka, että lehden on ennen kaikkea oltava hyvä propagandaväline, on johtanut siihen, että lehteä on täytynyt te'hdyistä ennakkolaskel- 9

16 10 mista poiketen keskellä vuotta huomattavasti laajentaa. Niinpä kustannusarvioon otettu kaksikymmentäneljä kappaletta 4-sivuista numeroa julkaistiin 8- sivuisena, jonka lisäksi olympialaisten aikana lehti ilmestyi joka päivä 8 a 12-sivuisena. Paitsi edelläolevia, on lehti julkaissut erikoisnumeroina tavanmukaiset juhannus- ja joulunumeronsa, joista viimeksimainittu julkaistiin 24-sivuisena. Muuten on lehti ilmestynyt säännöllisesti kahdesti viikossa, maanantaisin ja perjantaisin. Kaiken kaikkiaan on vuoden kuluessa ilmestynyt 109 numeroa, vuosikappaleen sivumäärän ollessa 928. Vastaavat luvut olivat edellisenä vuonna 74 numeroa, 612 sivua. Muistellessamme päivälehtien kuluneen vuoden yhä laajemmaksi käyneitä urheiluosastoja, saamme kouraantuntuvimman kuvan siitä voimakkaasta kilpailusta, joka asettaa uutisluontoiselle urheilulehdelle entistä suurempia vaatimuksia. Ennenkaikkea juuri tätä seikkaa silmälläpitäen on ollut välttämätöntä, että lehden on täytynyt kuluneena vuonna lisätä niin hyvin ilmestymiskerlojaan kuin palstojaankin, ja. vasta toiselle sijalle asetettava vaatimus hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamisesta. Lehden tilaajamäärä on verrattuna edelliseen vuoteen noussut 20 prosentilla ja irlonumeromenekki 88 prosentilla. Verratessamme menekkiä lähinnä edelliseen olympiavuoteen, on tilaajamäärä pysynyt jotakuinkin samana, irlonumeromenekin noustessa 85 prosentilla. Tulkoon tässä mainituksi, että lehden levikki varsinaisen urheiluväen, s.o. seurojen ja niitten jäsenten keskuuteen on mitättömän pieni. Niinhyvin SVUL:n piirit'kuin alaisensa seuratkin ovat suorastaan osoittaneet ihmeteltävää välinpitämättömyyttä oman äänenkannattajansa levittämisen suhteen. Kun näin tapahtuu tuoreessa puussa, mitä sitten kuivassa - voidaan syystä kysyä. Lehden taholta on, kääntymällä kiertokirjeillä.seurojen puoleen, tehostettu asian tärkeyttä, mutta valitettavasti ei tästä toimenpiteestä huolimatta ole ollut pyrkimystä parempaan päin havaittavissa. Tässä suhteessa ovat seurat ja seurojen toimihenkilöt tosiaankin paljon laiminlyöneet.. Lehden toimitukseen ovat kuuluneet toimistopäällikkö Lauri Santala päätoimittajana, ylioppilaat Sulo Kolkka ja Einar Mannelin, edellinen 1/ 6-28 asti ja jälkimmäinen viimeksimainitusta päivästä, toimitussihteerinä sekä toimittajana Tauno Tattari. Taloudenhoitajana on toiminut edelleenkin Heino Pohjola ja ilmoituspäällikkönä Hj. Lindström. Lisäksi on konttorissa työskennellyt kolme naiskonttoriapulaista ja kaksi asiapoikaa. Olympialaiskeräys. Olympialaisiin kisoihin osallistumisesta ja niihin valmentautumisesta on jo ennen vuoden 1928 kisoja aiheutunut asianomaisille järjestöille niin suuria kustannuksia, etteivät valtiovallan myöntämät avustukset ole riittäneet tarkoitukseen. Siitä johtuen ovat Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto ja Suomen Olympialainen Komitea olleet pakoitetut turvautumaan yksityisten kansalaisten avustukseen. Molemmat järjestöt ovat aikaisemmin tehneet sen järjestämällä kumpi~in oman keräyksen toisistaan täysin erillään. Yleisen ja yhteisen keräyksen aikaansaamiseksi ehdotti SVUL:n Liittojohtokunnan syksyllä v keräystä ja muitakin olympialaiskysymystä koskevia asioita käsittelemään asettama toimikunta, että asioista olisi ryhdyttävä neuvotteluihin Suomen Olympialaisen Komitean kanssa, kuten sitten tapahtuikin. Neuvottelujen tuloksena voitiinkin jo helmikuun 17 päivänä allekirjoittaa keräystä koskeva sopimus, missä m.m. määritellään tulojen jakoperusteet ja muodostettavan keräystoimikunnan kokoonpanoperiaatteet. Samanaikaisesti SVUL:n Liittojohtokunta valitsi edustajikseen k.o. toimikuntaan majuri K. E. Levälahden ja johtaja J. A. MaIjasen sekä 11

17 12 Olympialainen Komitea johtaja Aksel Ek'in ja tohtori J. O. Söderhjelm'in. Toimeksiantajiltaan saamailaan valtuudella komitea valitsi puheenjohtajakseen tuomari V. J. Niiniluodon. Komitea, jonka kanslia on sijainnut liiton toimistohuoneistossa, valitsi sihteerikseen ja keräyksen toimitsijaksi hra J. Tossavaisen ja rahastonhoitajakseen johtaja J. A. MaIjasen. SVUL:n Liittojohtokunnan anomana myönsi Sisäasiainministeriö keräystoimikunnalle luvan julkisen rahankeräyksen järjestämiseen yhden vuoden aikana joulukuun 9 päivästä 1927 alkaen. Keräystoimikunnan suunnitelmanmukaisesta ja tarmokkaasti suoritetusta työstä mainittakoon, että se asettui yhteyteen m.m. SVUL:n piirijohtokuntien kanssa erityisten piiritoimikuntien asettamiseksi ja että keräystä on suoritettu etupäässä listojen avulla, myymällä kartonkimerkkejä, emaljilippuja ja kirjeensulkijamerkkejä. Näitä ja myös muita erittäin tehokkaiksi osoittautuneita keinoja käyttäen keräystoimikunta sai koottua yhteensä Smk. 3,794,813: 32, josta liiton osuus sopimuksen mukaisesti teki Smk. 2,609,897: 40. Keräystoimikunnan tilien tarkastuksen suorittivat SVUL:n puolesta pankinjoht. TImari Keinänen ja kamreeri Runar Granholm ja Olympialaisen Komitean puolesta pankinjoht. Gust. Forsgren ja johtaja Uno Westerholm, jotka 27/1-29 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessaan toteavat, että keräys on toimitettu tarmokkaasti ja erittäin pienin kustann uksin. SVUL:n piiritoimikunnat ovat tässä keräystyössä saavuttaneet seuraavat tulokset: Tam~er~... : , VarSID3.1S-SUOml Viipuri Kymenlaakso Satakunta Pohjois-Savo O~u.. : Hameenlmna Smk. 309,503: ,572: ,469: ,015: ,777: 95 90,544: 70 88,406: 20 85,136: 35 Perä-Pohjola Smk. 75, Etelä-Pohjanmaa , Keski-Suomi , Itä-Karjala , Lahti ,899: 20 Pohjois-Karjala... 28,795: 20 Savonlinna ,530: 65 Etelä-Saimaa ,667: 55 Kainuu ,658 : 50 Helsinki ,' ,275: 70 Porvoo ,231: 70 Vakka-Suomi ,222: 40 Mikkeli ,330: 40 Keski-Pohjanmaa ,051: ~----~---- Yhteensä Smk. 1,622,579 : 70 Samalla kun Liittojohtokunta tyydytyksellä toteaa edelläesitetyn, pyytää se tämän yhteydessä antaa tunnustuksensa keräystoimikunnan työlle ja kiittää sitä ja kaikkia asiaan tavalla tai toisella myötävaikuttaneita. Avustukset ja lahjoitukset. Urheilujärjestöjen toiminnan tukemista varten eduskunnan myöntämistä varoista on liitto saanut Smk. 300,000:--. Maakuntain Keskuspankki on lahjoittanut liitolle Smk. 1,000:--. 13

18 15 SVUL:n Liittohallinto v Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi, Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J. Pulkkinen, Helsingin piiri: O. Roschier, varajäsen E. Mäntynen, Hämeenlinnan piiri: Eemeli Juureva, varajäsen K. Tuomi, Itä-Karjalan piiri: J. Ikävalko, varajäsen A. Hallberg, Kainuun piiri: E. E. Nordlund, varajäsen U. Kekkonen, Keski-Pohjanmaan piiri: Y. Kivelä, varajäsen A. Valkama, Keski-Suomen piiri: Y. Keilan, Kymenlaakson piiri: E. Paavola, varajäsen Y. Calonius, Adi Pöyry, varajäsen T. Korkeamäki, Lahden piiri: Yrjö Durchman, varajäsen J. Hillo, Mikl{elin piiri: M. Hämäläinen, varajäsen E. Nykänen, Oulun piiri: Hugo Svedberg, varajäsen Niilo Sohlo, Perä-Pohjolan piiri: P. Räsänen, varajäsen A. Murto, Pohjois-Karjalan piiri: M. Huttunen, varajäsen E. Karjalainen, Pohjois-Savon piiri: Ilm. Keinänen, varajäsen A. Räihä. Porvoon piiri: Lauri Anttila, Satakunnan piiri: Hannes Potila, Tampereen piiri: Erkki Tavastila, varajäsen A. Mustonen, Varsinais-Suomen piiri: Mauno Mäki, varajäsen Aug. Karlsson, Viipurin piiri: Mikko Lampen, Eino Reponen, varajäsenet O. Mäkeläinen, A. Kuusisto, Voimistelujaosto : Yrjö Nykänen, varajäsen K. Luukkonen, Urheilujaosto : V. Teivaala, varajäsen L. Pihkala, Painijaosto: H. Lehmusto, varajäsen V. Vahtera, Hiihtojaosto : Toivo Aro, varajäsen Y. Wahlroos, Pe'säpallojaosto: V. Osola, varajäsen L. Ruohola, Pyöräily jaosto : Armas Palmros, varajäsen Th. Lönnfors, Poikaurheilujaosto : Lauri Tanner, varajäsen A. Tyneil, N.M.K.Y.: Alfred Liukku, S.F.1.: J. Hartman, S. H :son Schneider, O. Jansson, K. J. Lundmark, V. Björkqvist, varajäsenet 1. Ohls, G. Löfgren, A. Englund, Ture Johansson, Ivar Ståhle. Liittohallinnon virkailijat. Liittohallinnon puheenjohtajana on toiminut varastonhoitaja Eemeli Juureva ja varapuheenjohtajana konttoripäällikkö E. Tavastila. Liittohallinnon kokoukset. Liittohallinto on pitänyt kaksi varsinaista kokousta. Kokouksien tekemät päätökset ovat seuraavat: 25/ 3-28 p i det t y k 0 k 0 u s : 1) hyväksyttiin liiton toimintakertomus v ja myönnettiin Liittojohtokunnalle edellisen vuoden hallinnon suhteen tilivapaus ; 2) valittiin Liittohallinnon puhe~njohtajaksi. se~raavan kevätkokouksen loppuun asti varastonhoitaja Eemeli Juureva Hämeenlinnasta ja varapuheenjohtajaksi konttoripäällikkö Erkki Tavastila Tampereelta;

19 16 3) valittiin liiton tilintarkastajiksi pankinjohtajat Mauno Mäki, Turku ja Ilmari Keinänen, Kuopio; 4) hyväksyttiin Voimistelujaoston ehdotus IX Yleisen Voimistelujuhlan liitolle tulevan voiton Smk. 23,465: 73 rahastoimisesta vastaisia voimistelujuhlia varten; 5) hyväksyttiin Liittojohtokunnan ehdotus Suomen Urheilulehden vuosivoiton v:lta 1927 Smk. 31,695: 68 siirtämisestä liiton yleisiin tuloihin; 6) hyväksyttiin lehtori V. Teivaalan tekemä ehdotus uuden käyttövararahaston perustamisesta Suomen Urheilulehteen, johon siirretään lehden vuosivoitosta sen vuotuisen menoarvion edellyttämän vuosivoiton mahdollisesti ylitetty osa; 7) hyväksyttiin Voimistelujaoston ehdotus seuraavan, X Yleisen Voimistelujuhlan vietosta v Helsingissä ja että sen jälkeen yleiset voimistelujuh. lat vietetään aina 4 vuoden väliajoin sekä välivuosina järjestetään maakunnallisia voimistelujuhlia ; 8) hyväksyttiin liiton toimintasääntöjen 9 :n alku kuuluvaksi seuraavasti: Liittokokouksen, joka kokoontuu joka neljäs (4) vuosi pidettävän yleisen voimistelujuhlan aikana, muodostavat j.n.e. Samoin hyväksyttiin edellisestä riippuen toimintasääntöjen 11 :ään seuraavat muutokset: esitetään Liittojohtokunnan kertomus kuluneelta nelivuotiskaudelta, ja valitaan liitolle presidentti neljäksi vuodeksi ; 9) pankinjohtaja Keinäsen ehdotuksesta hyväksyttiin Hiihtojaoston johtokunnalle annettavaksi muistutus hallinon kokouksessa 25-26/ 3-27 tehdyn päätöksen rikkomuksesta, koska Hiihtojaosto oli myöntänyt rukouspäiväksi 4/ 3-28 Helsingin Hiihtäjille luvan mäenlaskukilpailujen pitoon; 10) jaettiin kesäkauden mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet; 11) hyväksyttiin liiton toimistopäällikölle, opettaja Lauri Santalalle liiton nimenkirjoitusoikeus sääntöjen 19 :n edellyttämällä tavalla; 12) vahvistettiin Liittohallinnon kokouksessaan 27/ hyväksymä päätös toimintasääntöjen 2 :ään tehtävästä lisäyksestä: Liittoon voidaan hyväksyä myöskin kannattavia jäseniä, joiden oikeudet ja velvollisuudet Liittohallinto määrittelee; 13) hyväksyttiin Urheilujaoston ehdotus 4 X 800 m. viestinjuoksun lisäämisestä mestaruuskilpailujen ohjelmaan; 14) hyväksyttiin Pesäpallojaoston ehdotus muutoksiksi pesäpallosääntöjen 14 ja 23 :iin; 15) hyväksyttiin Pyöräily jaoston ehdotus muutoksiksi pyöräilysääntöjen 4, 9, 17, 19, 20 ja 24 :iin; 16) valtuutettiin Liittojohtokunta toimimaan liiton etujen mukaisesti kunnallisneuvos Nestor Toivosen testamenttiasiassa ; 17) keskusteltiin pankinjohtaja Keinäsen alustuksesta, ensi olympialaisiin lähetettävien joukkueiden suuruudesta; 25/ pidetty kokous: 1) valittiin yksimielisesti uudelleen liiton puheenjohtajaksi 3-vuotiskaudeksi johtaja Aksel Ek; 2) valittiin Liittojohtokunta v. 1929; 3) vahvistettiin liiton talousarvio v. 1929; 4) hyväksyttiin vuosimaksun suuruudeksi v Smk. 1: -, josta piirille menee puolet; 5) hyväksyttiin talvikauden mestaruuskilpailujen j ärj estämisoikeudet ; 6) hyväksyttiin Liittohallinnon jäsenten matkojen korvausperusteet ; 7) todettiin kirjallisen äänestyksen perusteella Kuopion Urheilu-Veikoille annetun v mieskohtaisten voimistel umestaruuskilpail uj en j ärj estämisoikeus 1-2/ 12-28; ja samoin ehdotus Voimistelumestaruuskilpailujen sääntöjen ikämiessarjan ikärajan muuttamisesta; 8) käsiteltiin ehdotus SVUL:n ja SFI:n väliseen 17 2

20 18 sopimukseen tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä ja siirrettiin se seuraavaan kokoukseen; 9) hylättiin 12 äänellä 7 vastaan H.iihtoj.aos~on ehdotus muutoksen tekemisestä kilpailujen pitokieltoon rukouspäivinä, joten kyseellinen kielto jäi voimaan; 10) hyväksyttiin alustavasti Hiihtojaoston ehdotus uusiksi hiihto- ja mäenlaskusäännöiksi; 11) hyväksyttiin sääntöehdotus liitolle hankittavien kannattavien jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista; 12) todettiin erovuoroon joutuneet hallinnon jäsenet;. 13) luovutettiin Tampereen Pyrinnön edustajalle seuran vuodeksi voittama Kalevan malja; 14) luovutettiin piirien edustajille olympialaisissa kisoissa voitetut mitalit; 15) kunnioitettiin läsnäololla kunnallisneuvos N estos Toivosen haudalle pystytetyn hautapatsaan ääressä hänen elämäntyönsä muistoa. SVUL:n Liittojohtokunta v Liittojohtokunnan kokoonpano. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut liiton puheenjohtaja, johtaja Aksel Ek, varapuheenjohtaja voim. tarkastaja A. Vartia sekä muina jäseninä maisteri T. Aro, S.F.I:n edustajana kamr. R. Granholm, prokuristi A. R. Lang, tri H. Lehmusto, apulaispoliisimestari O. Mäkeläinen, tri L. Tanner, lehtori V. Teivaala. Liittojohtokunnan keskuudestaan valitseman työvaliokunnan ovat muodostaneet Ek, Vartia, Aro ja Lang, joka toimikunta tarvittaessa on kokoontunut kiireellisiä asioita käsittelemään. Muut toimihenkilöt. Rahastonhoitajana on toiminut prokuristi A. R. Lang, sihteerinä toimistopäällikkö Lauri Santala. Liittojohtokunnan kokoukset. Liittojohtokunta on kokoontunut vuoden aikana 30 kertaa, joista työvaliokunta 22 kertaa ja on pöytäkirjoihin kertynyt 284 pykälää, joista työvaliokunnan kokouksissa 177. Liittojohtokunnan jäsenet ovat olleet seuraavasti saapuviiia kokouksissa: Ek 29, Lang 28, Aro 24, Vartia 21, Mäkeläinen 7, Tanner 7, Granholm 5, Lehmusto 4, Teivaala 2 kertaa. Liittojohtokunnan päätöksm. Tärkeimmistä Liittojohtokunnan hoitamista asioista mainittakoon:

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 J WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 Katsaus SVUL:n toimintaan v. 1925. Yleistä. Vuosi 1924 päätti sen kuumeisen

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino

Helsinki. Kauppalehti Oy:n kirjapaino TOIMINTASÄÄNNÖT Helsinki Kauppalehti Oy:n kirjapaino 1931 SUOMEN PYÖRÄILYLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus. 1 Yhdistyksen nimi on SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION SUOMEN OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN ENSIMÄISET VALINTAKILPAILUT LÄHTÖ- JA TULOPAIKKANA KAIVOPUISTO KAIVOHUONEEN EDUSTALLA LÄHTÖ KLO 11 A.P. 8. VI. 1924 FÖRSTA UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS I OLYMPIAREPRESENTANTER

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO

SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUS- KILPAILUJEN SÄÄNNÖT SUOMEN VOIMISTEXIP J* URHEILU- LIITTO SVUL:n SUOMEN PYÖRÄILYMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittohallinnon kokouksessa 3. V. 1925 HELSINKI 1925 KESKUSKIRJAPAINO

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla

POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla Viides kilpailu POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla HELSINKIHYVINKÄėHELSINKI (140 km) 20. 5. 28. Raul Hellberg, voittaja 19251927 Järjestäjä HELSINGIN PYÖRÄILYSEURA Ohjelma N:o 2 Hinta 1 mk..i"» Rauhank. Puh. Polkupyörää

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen Taru Kuoppa avasi kokouksen klo: toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

1. Yhdistyksen Taru Kuoppa avasi kokouksen klo: toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Itä-Suomen jousiammuntapiiri ry. PÖYTÄKIRJA Vaalikokous Aika: 18.12.2016 klo:14.00 Paikka: Koria ABC Läsnä: Iitin Jousiampujat (7), Kymen Jousi (1), Piili (2), Lahden Vasama ( 1) Eritelty, osallistujaluettelo

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

MIESTEN FINAALIT 2009

MIESTEN FINAALIT 2009 MIESTEN FINAALIT 2009 Kolmella voitolla mestariksi Finaalien historiaa Finaaleja on pelattu vuosina 1922-1930, 1932-1939, ja 1986-2008. Sen lisäksi sarjamuotoisessa järjestelmässä mestaruudesta on tasapisteissä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

johon ovat kuuluneet lehtori Arvo Vartia puheenjohtajana, Lauri Pihkala.

johon ovat kuuluneet lehtori Arvo Vartia puheenjohtajana, Lauri Pihkala. 4 Erityisesti SVUL :lle on kulunut vuosi ollut merkkivuosi siksi, että sen toiminnan aloittamisesta on kulunut 20 vuotta. Tämän merkki tapauksen johdosta järjesti liittojohtokunta 20-21/ 11 myöhemmin selostettavat

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51 57 kg 57 kg N 1. Runde Samu Rajakangas (Vaasan Voima-Veikot - Fatos Durmishi (Turun Voimamiehet) 0,0 : 4,0 0 : 10 18:00 TÜ 22222; N 1. Runde Mike Mesiäinen (Järvenpään Voimailija - Egbal Rezakli (Helsingin

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot