GREEN, CLEAN and CONNECTED? Lahden kaupungin GreenCity ohjelman yhteistyömahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GREEN, CLEAN and CONNECTED? Lahden kaupungin GreenCity ohjelman yhteistyömahdollisuudet"

Transkriptio

1 GREEN, CLEAN and CONNECTED? Lahden kaupungin GreenCity ohjelman yhteistyömahdollisuudet Saara Vauramo, kehityspäällikkö, Lahden kaupunki KURKI seminaari HY, Palmenia Kouvola, Kuusankoskitalo

2 Lahti tänään asukasta (2010), kasvuvauhti 0.7 % Pinta-ala154,6 km 2 Tärkeimmät työllistäjät: palvelut, koulutus, puuteollisuus, mekatroniikka, elintarviketeollisuus Tärkeitä uusia liiketoiminnan alueita: ympäristöteknologia eli Cleantech, teollinen muotoilu Lahden yliopistokeskus 4 yliopistoyksikköä, strateginen fokus ympäristöalan (teknologia, luonnontieteet) sekä käyttäjälähtöisten innovaatioiden koulutus- ja tutkimusohjelmiin Lahden ammattikorkeakoulu 5000 opiskelijaa Terveys, tuotekehitys, ympäristö, yrittäjyys Työttömyysaste13.7% Väestön koulutus- ja tulotaso maan keskiarvoa alhaisempi

3 Strategista suunnittelua Strategiset kärjet: ympäristöliiketoiminta, teollinen muotoilu, käytäntölähtöiset innovaatiot Lahden kaupungin strategia 2025 Visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki Kasvihuonekaasupäästöt puolittuvat v tasosta v mennessä Tiivis kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne Erinomainen joukkoliikennejärjestelmä Kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki sekä vahva ympäristöliiketoiminnan keskus Vetovoimainen keskusta-alue ja viihtyisät asuinympäristöt Nopeasti kasvava alue Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2015 Lahden alueen visio: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin alue Ympäristöosaamista on keskitetty alueelle pitkäjänteisesti jo 1990-luvun alusta lähtien

4 Kasvun ja kehityksen pohja Yliopistokeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Lahti Energia Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Lahden seudun ympäristöpalvelut Vesijärvisäätiö

5 Yksiköt Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Ympäristötieteiden laitos Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation LUT Tampereen teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Aalto yliopisto Lahden yksikkö Lahden tiedekirjasto Koordinaatioyksikkö Vuonna 2009 Vuosibudjetti 15 M Päätoimista henkilökuntaa 219 Maisteri- ja DI-ohjelmia 7 Opiskelijoita Professuureja 12

6 Perustettu 1991 (Neopoli Oy). Nimenmuutos Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:ksi Tytäryhtiö uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon / TRI Energy Oy (100 %). Henkilöstöä noin 50. Vuoden 2010 liikevaihtoennuste 7,2 milj. euroa. Pääomistaja Lahden kaupunki (74 %). Muut omistajat Päijät-Hämeen kaupunkeja ja kuntia, yrityksiä, yliopistoja sekä korkeakouluja. Pohjoismaiden johtava cleantech teknologiakeskus

7 Liikevaihto 162,4 milj. euroa Henkilöstöä 231 Asiakkaat Sähkö Kaukolämpö Maakaasu 397 Höyry kunnan omistama osakeyhtiö Vuonna 2009 liikevaihto oli 10 milj. euroa. Kujalan jätekeskus Lahdessa on PHJ:n ainoa jätteenkäsittelypaikka. Yhdyskuntajätteestä hyödynnetään vuonna 2010 n. 95 % ja se samalla vähentää kaatopaikkojen ympäristöhaittoja. Lahti Energian uuden sukupolven jätteenkaasutuslaitos KYVO2 Investointi 157 milj. euroa EIB ja NIB rahoittavat, Lahden kaupunki takaajana Hankkeen innovatiivinen kokonaisratkaisu perustuu alueen tehokkaaseen energiajätteen lajitteluun (asukkaat, PHJ), sähkön ja lämmön yhteistuotantoon ja kattavaan kaukolämpöverkkoon Polttoaineena jätepohjainen kierrätysmateriaali Polttoaineesta maksetaan toimittajille Vähentää Lahti Energian kivihiilen käyttöä 40 % Suomalainen teknologia ja työllisyysvaikutukset

8 Lahden seudun ympäristöpalvelut Keskeisenä tavoitteena ympäristöön kohdistuvan kuormituksen väheneminen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Ympäristönsuojeluun liittyvät lakisääteiset lupaja valvontatehtävät. Ympäristön tilan seuranta Ympäristökasvatus ja neuvonta Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Kerää Puhdas Vesijärvi -ohjelmalle varoja, jotka käytetään Vesijärven ja alueen pienten järvien pelastamiseen. Ylläpitää rahastoa, johon kootaan varoja yritysten kanssa tehtävin yhteistyösopimuksin ja erilaisin varainkeräystempauksin. Säätiö laatii pitkän aikavälin suunnitelman järveen kohdistuville toimenpiteille

9 Mikä GreenCity on? verkosto ohjelma käytännön toimenpiteitä näkyvyyden kasvua yhteistyöllä

10 Lahden GreenCity ohjelman teemat Laaja kokonaisuus jakaantuu teemoihin: 2011: Asuminen, yhdyskuntarakenne ja energiatehokkuus 2012: WDC vuosi: ympäristö + muotoilu, innovatiiviset liikennejärjestelmät 2013: Lahden luontobrändi, ekotehokas matkailu Teemojen alla erillisiä pilotteja, käytännön toimenpiteitä Best Practices, yhteistyömahdollisuudet muiden kaupunkien, organisaatioiden ja yritysten kanssa

11 2011: ASUMINEN, ENERGIATEHOKKUUS PILOTIT PILOTTI I ( ) KÄYNNISSÄ: Kokonaisenergian kulutuksen pienentäminen kaupunkiorganisaatiossa ja sen keskeisissä tytäryhtiöissä. TILAKESKUS. Keskeinen tavoite: pienentää kokonaisenergiankulutusta 15% vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. PILOTTI II ( ) KÄYNNISSÄ: Ennakoivan rakennusvalvonnan kehittäminen: Uusia ohjaus-, kannustus- ja neuvontakeinoja, joilla parannetaan uudisrakentamis- ja korjausrakentamiskohteiden energiatehokkuutta. RAKENNUSVALVONTA. Keskeinen tavoite: Vähintään puolet Lahden rakennusvalvonnan piiriin kuuluvasta uudisrakentamisesta on matalaenergiatasoa vuoteen 2013 mennessä. PILOTTI III ( ) SUUNNITTELUVAIHEESSA: Kestävän asumisen kokonaiskonsepteja parhaiden käytäntöjen sovittamista Lahteen. KEHITTÄMISPALVELUT, MAANKÄYTTÖ, LTYP ASUMISEN OSAAMISKESKUS, RYM-SHOK, LAKES. Keskeinen tavoite: Uusille asuinalueille sekä täydennysrakentamiskohteisiin muodostuu vahva ja omaleimainen profiili, joka tukee Lahden kestävän kehityksen tavoitteita.

12 Ympäristökaupunkien osaamisenvaihto kaupunkisuunnittelussa Lahti ja Wux ystävyyskaupunkeja

13 2012: WDC vuosi: YMPÄRISTÖ + MUOTOILU, INNOVATIIVISET LIIKENNEJÄRJESTELMÄT PILOTIT PILOTTI IV ( ) SUUNNITTELUVAIHEESSA: Kaupunkien ympäristömuotoilu: käyttäjälähtöisen suunnittelun ja vihreän infrastruktuurin mahdollisuudet Lahden kaupunkikuvassa KEHITTÄMISPALVELUT, LTYP CLEANDESIGN CENTER, KUNTATEKNIIKKA, HY kasvitieteellinen puutarha ja ympäristötieteiden laitos, LUT Keskeinen tavoite: Tuoda kaupunkitilaan ympäristö- ja muotoiluosaamisen yhdistäviä elämyksellisiä ja käyttäjäystävällisiä elementtejä (designpyöräparkit, viherkatot, talvipuutarha jne.) sekä lisätä Lahden näkyvyyttä WDC vuonna. PILOTTI V ( ) AJATUSTASOLLA: Innovatiiviset liikennejärjestelmät osana Lahden joukkoliikenteen kehittämistä. KEHITTÄMISPALVELUT, Lahden tiede- ja yrityspuisto, KUNNALLISTEKNIIKKA, YRITYKSIÄ, LAHTI ENERGIA Keskeinen tavoite: Kehittää ja testata uudenlaisia liikennejärjestelmiä ja teknologisia ratkaisuja, jotka edesauttavat Lahden kaupungin tulevien joukkoliikenneratkaisujen löytämistä. PILOTTI VI ( ) AJATUSTASOLLA: Asemanseudun kehittäminen 0-energiakohteena MAANKÄYTTÖ, TILAKESKUS, LAHDEN TALOT Keskeinen tavoite: Suunnitella asemanseudusta energiatehokkaan, rakennusteknisesti kunnianhimoisen ja visuaalisesti mielenkiintoisen kaupunkirakentamisen referenssialue.

14 Lahden kaupungin intresseissä Kokemukset vihreästä infrastruktuurista: viherkatot, -seinät jne. Uudet tekniset ratkaisut, robottipysäköinti, joukkoliikenne

15 2013: LAHDEN LUONTOBRÄNDI, EKOTEHOKAS MATKAILU PILOTIT PILOTTI VII (2013) AJATUSTASOLLA: Ekotehokkaat matkailukohteet ja parhaiden käytäntöjen tuominen matkailupalveluihin LAHTI TRAVEL, LAKES, LSYP, LAHTI ENERGIA,P-H Koulutuskonserni, yritykset. Keskeinen tavoite: Kehittää Lahden matkailuhankkeiden ekotehokkuutta yhteistyössä useamman alueen toimijan kanssa (energiatekniset ratkaisut mm. Teivaan hotellihankkeessa, liikennejärjestelyt, matkailualan koulutus), lisätä ympäristöosaamista matkailun koulutusohjelmissa ja paikallisten toimijoiden keskuudessa. PILOTTI VIII (2013) AJATUSTASOLLA: Kaupunkiluonto Lahden kilpailuvalttina LSYP, HY, LAKES, LAHTI TRAVEL Keskeinen tavoite: Nostaa alueen luontokohteiden imagoa ja saattaa eteenpäin luonnonympäristöjen kehityshankkeita (Päijänne-Vesijärvi Biosfäärialue, Salpausselän Kansallinen kaupunkipuisto, Ekosysteemipalvelut osana kaupungin viheralueohjelmaa) PILOTTI IX (2013) AJATUSTASOLLA: Cleantech fest, uuden ajan massatapahtuma : Pohjoismaiden ensimmäinen aurinkoautokilpailu ym..? Lahti Travel, LTYP, Lahden messut + yrityksiä Keskeinen tavoite: Kehittää uudenlainen, kansainvälistä huomiota herättävä yleisötapahtuma, joka lisää Lahden alueen kiinnostavuutta ja luo uskottavan alustan Cleantech yritysten markkinoinnille.

16 Lahden kaupungin intresseissä: matkailun kehittäminen, uudet konseptit Messilä Mukkula Teivaanrinne Keskustavisio, asemanseudun kehittäminen

17 Lahden kaupungin GreenCity ohjelma etsii yhteistyöltä Ympäristökaupunkien kokemusten vaihtoa, pohjoiset olosuhteet Uusia teknologia-avauksia sovellettavaksi kaupunkiympäristöön Liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille Lahden tiede- ja yrityspuisto, FECC (Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy, LAKES) Alueen tunnettuutta ja vetovoimaa Matkailuhankkeet Osaaminen Laadukkaat elinympäristöt Lisätietoja Lahden kaupungin GreenCity ohjelmasta:

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Lahden seudun rakennusvalvonta. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta

Lahden seudun rakennusvalvonta. Lahden seudun ympäristöpalvelut, ympäristöneuvonta Lajiteltu 18.9.2012 Käyttäjä Juha Hertsi Kokonaisbudjetti Rahoituksen tarve Kirjausaika TL Hankkeen nimi Lyhyt kuvaus hankkeesta Vastuutoteuttaja Yhteyshenkilö Toteutusaika Tukirahoittaja 3.9.2012 1,1

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana

Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana 1(8) Lahden alue yrityksenne sijaintipaikkana Lahden alue tarjoaa tilaa, työvoimaa, ja kustannusetuja Suomen logistisessa keskipisteessä. Lahti on lähes 100 000 asukkaan kaupunki ja noin 200 000 asukkaan

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Seuraavassa on kuvattu jätteettömän maailman INKA ohjelman painopistealueet ja liiketoimintapotentiaali.

Seuraavassa on kuvattu jätteettömän maailman INKA ohjelman painopistealueet ja liiketoimintapotentiaali. 1. Johdanto Lappeenranta Imatra-kaupunkiseutu hakee INKA -kumppanuutta Vaasan Kestävät energiaratkaisut -ohjelmaan. Seudulla on tarjota osaamista Vaasan kaikkiin painopistealueisiin ja seutu on valmis

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

avautumisella ketteryydellä asenteella

avautumisella ketteryydellä asenteella Komiasti Tulevaisuuteen avautumisella ketteryydellä asenteella S e i n ä j o e n k a u p u n k i s e u t u Seinäjoen kaupunkiseutu Keskellä Suomen vahvinta kasvuvyöhykettä Elintarviketuotannon ja -talouden

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu

Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015. Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla 22.5.2015 Ari, Saine, BusinessOulu Kaupunkikehittämisen pilotteja Hiukkavaaran kehittämisalustalla Mikä on Living Lab? http://www.livinglabs.fi

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN 19. 2. 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO 4 Metropolialueen tavoitteet kehittämistoiminnalle 5 Metropolialueen innovaatiokeskittymä ja sen kehittämistarpeet

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

OULUN HIUKKAVAARA KESTÄVÄN, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN JA ENERGIATEHOKKAAN POHJOISEN TALVIKAUPUNGIN SUUNNITTELU

OULUN HIUKKAVAARA KESTÄVÄN, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN JA ENERGIATEHOKKAAN POHJOISEN TALVIKAUPUNGIN SUUNNITTELU Kuntatekniikan päivät 2013, Jyväskylä 1 OULUN HIUKKAVAARA KESTÄVÄN, KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEN JA ENERGIATEHOKKAAN POHJOISEN TALVIKAUPUNGIN SUUNNITTELU Hiukkavaara on Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana

Lisätiedot

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 131 Susanna Vanhamäki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot