MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 244"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-19:32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen ja määrärahan myöntäminen vuoden 2015 talousarvioon 124 Mäntsälän Riihenmäen koulun laajennusosan, Hyökännummen koulun ja päiväkodin rakentamisen ja huollon sekä ylläpidon kilpailullinen neuvottelumenettely elinkaarimallilla, palveluntuottajan valitseminen ja urakkasopimusten hyväksyminen sekä tästä aiheutuvat toimenpiteet 125 Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen päiväkodin elinkaarihankinnan rahoitus Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n hallitusvalinnat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitusvalinnat Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Valtuustoaloite puistosta Kellokoskelle Valtuustoaloite koulujen uimaopetuksesta Mäntsälässä Valtuustoaloite Mäntsälän kunnan kiinteistöjen hoidon ja huollon sekä Mäntsälän kunnan kuntatekniikan ulkoistamishankkeen keskeyttämisestä Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Mäntsälän Vesi Oy:n hallitusvalinnat Mäntsälän Sähkö Oy:n hallitusvalinnat Mäntsälän kunnan edustajan nimeäminen Kiertokapula Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 279

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Havula Tapio Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen Laukkanen Erkki jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen poistui klo Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Peltola Veijo Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Lintonen Pekka asiantuntija :t 122, 123 Mäkinen Janne asiantuntija :t 122, 123 Seppälä Hannu asiantuntija :t Sihlman Erja asiantuntija :t 122, 123 Tupamäki Anja asiantuntija :t 124, 125 Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Tapio Havula Petri Salmi Esa Siikaluoma puheenjohtaja varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t , Pöytäkirjan tarkastus Marja-Leena Mäkipää Heta Ravolainen-Rinne Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 119 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 120 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-Leena Mäkipää ja Heta Ravolainen-Rinne. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano Kunnanhallitus 121 Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että koska kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia, panna päätökset täytäntöön Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys 220/12.00/2015 Kunnanhallitus 122 Poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä on valmistellut koulu- ja päiväkotirakennetta koskevan taustaselvityksen vuosille Työryhmään ovat osallistuneet teknisen palveluiden, kaavoituksen, perusturvapalveluiden ja sivistyspalveluiden viranhaltijoita. Selvityksen pohjana on ollut Granlund Oy:n laatima laskennallinen palveluverkkoselvitys, jonka pohjalta työryhmä on tehnyt Mäntsälän kuntaan soveltuvat sovellukset. Granlundin selvitys perustuu kolmeen eri palveluverkon laajuusvaihtoehtoon: tiiviiseen malliin, välimalliin ja väljään malliin. Mäntsälän sovelluksiksi on työryhmä laatinut lisävaihtoehtoja malleja välimalliin että väljään malliin. Selvitys on esitelty sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle sekä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Perusturvalautakunnalle ei selvitystä ole erikseen esitelty. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi työryhmän laatiman koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen vuosille Samalla kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto linjaa jatkovalmistelua seuraavien periaatteiden mukaisesti: Sälinkään koulu- ja päiväkoti-investointi toteutetaan vuosina siten, että suunnittelu vuonna 2015 ja toteutus vuosina Arolan koulu säilytetään alakouluna Hyökännummen alakoulun laajennus toteutetaan vuosina Lukon koulun toiminta yhdistetään muihin kouluyksiköihin Riihenmäen alakouluosan valmistuttua syksyllä 2017 Ehnroosin koulu toteutetaan erikseen hyväksytettävän hankesuunnitelman mukaisesti Kunnanvaltuuston vahvistaman investointisuunnitelman mukaisesti suunnitellaan ja toteutetaan Isonniityn päiväkoti sekä Amandan ja Taikametsän päiväkotien laajentaminen lakkautetaan vaiheittain Pikku-Pappilan, Ehnroosin, Anderstorpin, Mustamäen ja Onnilanrinteen päiväkodit sekä Pilvikirsikan ryhmäperhepäivähoitokoti Hyökännummen koulu- ja päiväkotihankkeen myötä lakkautetaan Pikku-Hukat päiväkoti ja Ohkolan ryhmäperhepäivähoitokoti Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koulu- ja päiväkotirakentamisesta päätetään yksityiskohtaisesti vuoden taloussuunnitelman yhteydessä. Käsittely: Sivistysjohtaja Pekka Lintosta, opetuspäällikkö Janne Mäkistä, varhaiskasvatuspäällikkö Erja Sihlmania ja tekninen johtaja Hannu Seppälää kuultiin asiantuntijoina pykälän esittelyssä.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Käsittelyn kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Esittelytekstin 2 kappele poistetaan kokonaan ja tilalle kirjataan: " Selvitystyön taustalla ovat olleet Mäntsälän kunnan kouluverkkoselvitys vuodelta 2009 ja Keski-Uudenmaan kuntien teettämä Granlund Oy:n laskennallinen palveluverkkoselvitys. Lisäksi päätösesityksen neljänteen kohtaan tehdään muutos: maininta "Riihenmäen alakouluosan valmistuttua" poistetaan. Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. Valtuustolle menevään esitykseen lisätään liitteeksi vuoden 2009 kouluverkkoselvitys.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen ja määrärahan myöntäminen vuoden 2015 talousarvioon 48/ /2015 Tekninen lautakunta Sälinkään koululle suoritettiin terveydensuojelulain mukainen tarkastus (tarkastuspöytäkirja ). Tarkastuksella havaittiin mm. että koulun ilmanvaihto oli riittämätöntä, korvausilman saannissa oli puutteita, ilmanvaihtohormit olivat likaisia. Lisäksi epäiltiin kosteusvaurioita kellarikerroksessa. Sisäilmassa aistittiin tunkkaisuutta. Tarkastuksen perusteella oli perusteltu syy epäillä alapohjan kosteudesta aiheutuvaa terveyshaittaa. Asian tutkimiseksi kehotettiin tutkimaan koulun kosteus- ja rakennetekninen kunto. Jakitec Ky:n laatima kuntotutkimusraportti valmistui Kuntotutkimusraportin perusteella kyseessä on yli 60 vuotta vanha rakennus (peruskorjausta ei ole vielä tehty), jonka betonirakenteinen alapohja on suurilta osin kosteusvaurioitunut. Ulkoseinät ja väliseinät ovat alaosistaan kosteita varsin laajasti. Kosteus on aiheuttanut kellarikerroksessa seinien maalipinnoille ja tasoitteille mikrobivaurioita. Myös jalkalistoissa ja puurakenteisissa väliseinissä havaittiin mikrobivaurioita. Maanvastaisten rakenteiden muovipinnoitteiden liimat ja tasoitteet ovat laajasti mikrobivaurioituneet. Seinän ja lattian väliset liitoskohdat, ikkunaliittymät, välipohjien liitokset, ulkoseinärakenteet sekä talotekniikan läpiviennit eivät ole tiiviitä ja niiden kautta voi kulkeutua hallitsemattomasti korvausilmaa huoneilmaan, joka voi aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista huoneilmaan. Alapohjassa kulkevasta kosteassa putkikanaalista kulkeutuu vuotoilmaa keittiöön, ruokalaan ja teknisen työn tiloihin. Kellarikerroksen käytävällä 016 kulkeva lämmitysputken eriste (asbestia) on huonossa kunnossa ja kunnostuksen tarpeessa. Teknisestä tilasta 011 (sähkökeskus), jossa kosteusvaurioita, lähtee useita epätiiviitä kaapeliläpivientejä ympäröiviin tiloihin. Mäntsälän työterveyshuollon sisäilmastokyselyraportti : kyselyyn vastanneita oli pienen yksikön vuoksi vain 7 kpl. Kysely on suuntaa antava, koska vastanneita oli alle 20 kpl. Oirekyselyn perusteella koulussa on selkeästi haittaavissa määrin pölyä ja likaa. Jokaviikkoista tunkkaista huonoa ilmaa sekä riittämätöntä ilmanvaihtoa koettiin merkittävissä määrin (yli 40%). Selkeäksi ongelmaksi koetaan lisäksi liian korkea tai matala huoneilman lämpötila sekä epämiellyttävät hajut ja homeen haju. Viranomaisohjeistus ja lausunto Terveydensuojelulain 1 tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Terveydensuojelulain 26 :ssä "Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa." Asumisterveysohjeen mukaan: kosteutta ja/tai sen aiheuttamaa mikrobikasvustoa sisärakenteissa tai sellaisissa rakenteissa, joista terveydelle haitalliset mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet tai kemiallisten reaktioiden seurauksena syntyvät materiaalipäästöt pääsevät kulkeutumaan oleskelutiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana. Kuntotutkimusraportin perusteella koululla on lukuisia terveyshaitaksi katsottavia tekijöitä/ olosuhteita, jotka tulee korjata / poistaa. Rakenteissa todetut kosteus- ja mikrobivauriot yhdessä sisäilmaan osoitetun ilmayhteyden kanssa ovat terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta. Olosuhteita kellarikerroksessa pidetään erityisen vaikeina, koska merkittävimmät kosteusvauriot todettiin kellarikerroksessa. Keittiössä on tehokas poistoilmanvaihto, joka aiheuttaa suurta alipaineisuutta keittiötiloihin, ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Näin ollen epäpuhtauksien kulkeutuminen mikrobivaurioituneista rakenteista ilmavirtauksien mukana keittiö- ja ruokailutilaan on ilmeistä, mikä tulee ottaa huomioon korjaavia toimenpiteitä suunniteltaessa. Henkilökunnan sisäilmastokyselyn vastaukset sopivat parhaiten siisteystason ongelmiin, ilmanvaihdon toimimattomuuteen, huoneilman lämpötilaongelmiin sekä kosteus- ja mikrobivaurioihin rakenteissa. Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuuteen ja muiden teknisten puutteiden määrään nähden tiedossa olevien oireilijoiden määrä on melko pieni. Oppilaiden kokemuksia ei ole tutkittu järjestelmällisellä kyselyllä, eikä näin ollen tarkkaa tietoa oppilaiden kokemista haitoista ole. Tämän vuoksi sisäilmastokysely tulisi tehdä myös oppilaille. Haittojen ilmenemiseen pienentävästi vaikuttaa ainakin neljä seuraavaa tekijää. 1.) Kellaritiloissa sijaitsee laajimmat kosteusvauriot, mutta tiloissa saatetaan oleskella vähemmän aikaa kuin muissa kerroksissa. 2.) Kellarikerroksen alipaineisuus (keittiön huippuimuri) saattaa ehkäistä epäpuhtauksien kulkeutumista vuotoilmareittejä sekä rappukäytäviä pitkin ylempiin kerroksiin. 3.) Olosuhteet koululla ovat säilyneet vuosikausia ennallaan (kosteusteknisesti), jolloin myös mikrobikasvustojen elinolosuhteet ovat olleet pitkään samankaltaiset. Mikrobisukkessiolla tarkoitetaan mikrobiston muuttumista ympäristöolosuhteiden mukaan. Kosteusvaurion alkuvaiheessa kasvavat mikrobit, joilla on paras sopeutumiskyky vallitseviin olosuhteisiin. Nämä mikrobit tuottavat mm. lämpöä ja kosteutta ja muuttavat ravinnetilannetta, mikä johtaa mikrobiston muuttumiseen uusien olosuhteiden mukaiseksi. Kuivuvan ja kostuvan materiaalin mikrobistot ovat erilaisia. Näin ollen sukkessiolla on suuri vaikutus siihen, mitä mikrobeja rakennuksesta eri aikoina ja eri paikoissa kasvaa. Tasaiset olosuhteet voivat näin vaikuttaa mikrobikasvustojen haitallisuuteen myös positiivisella tavalla. Muuntuvassa tai kuivuvassa mikrobikasvustossa voi syntyä mm. terveydelle haitallisia aineenvaihduntatuotteita (mikrobitoksiineja), joilla on negatiivinen vaikutus sisäilman laadulle. 4.) Luokkahuoneiden painovoimainen ilmanvaihto ylläpitää maltillisia rakenteiden ja tilojen välisiä paine-eroja ylemmissä

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus kerroksissa, joka saattaa ehkäistä epäpuhtauksien kulkeutumista kosteusvaurioituneista rakenteista ja rakennusmateriaaleista huoneilmaan. Em. tekijät tulee ottaa huomioon korjaavia toimenpiteitä suunniteltaessa. Kiinteistönomistajaa kehotetaan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaittojen poistamiseksi. Suunnitelma terveyshaittojen poistamisesta tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle mennessä. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh , tilapäällikkö Soile Karhinen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle : Sälinkään koulun ja päiväkodin uudisrakennushanke on kunnan investointiohjelmassa v Uuden koulun ja päiväkodin rakentamista esitetään aikaistettavaksi vuodella. Uusien tilojen valmistumiseen saakka esitetään toimittavaksi nykyisissä tiloissa, joihin tehdään välttämättömät korjaukset: luokkakohtainen ilmanvaihto lämmön talteenotolla (säädetään lievästi ylipaineiseksi), alakerrassa sijaitsevien keittiön, ruokalan ja käytävän lattioiden kapselointi epoksilla, tarvittavat kattokorjaukset, piipun yläosan uusiminen, nykyisten tulo- ja poistoilmaventtiileiden sulkeminen sekä ikkunanpielien tiivistäminen. Korjaustöiden suunnittelu ja uusien tilojen esi- ja hankesuunnittelu käynnistetään välittömästi. Tarkempi korjaussuunnitelma esitetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1. Sälinkään koulun väliaikaiseen korjaukseen sekä uuden koulun ja päiväkodin suunnitteluun myönnetään lisämääräraha käyttötalouteen talousarviossa olevan määrärahan lisäksi. 2. Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentaminen toteutetaan vuosina Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Tapio Havula ja Jussi Heikkilä poistuivat esittelyn jälkeen klo

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 123 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. vuoden 2015 talousarviossa investointiosaan budjetoitu euron määräraha "Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen" siirretään käyttötalouteen tulosalueelle toimitilapalvelut, tulosyksikköön kunnossapitopalvelut Sälinkään koulun väliaikaiseen korjaukseen (ilmanvaihdon rakennustekniset työt: tiivistys, epoksointi, sosiaaliset tilat, kattovuoto, sisäilmatutkimukset, sadeveden ohjaus) sekä korotetaan määrärahaa euroa, yht euroon selosteosassa esitetyillä perusteilla, 2. uuden koulun ja päiväkodin suunnitteluun varataan vuoden 2015 talousarvion investointiosaan menokohdalle talonrakennus euron määräraha ja 3. Sälinkään koulun ja päiväkodin rakentaminen toteutetaan vuosina Käsittely: Sivistysjohtaja Pekka Lintosta, opetuspäällikkö Janne Mäkistä, varhaiskasvatuspäällikkö Erja Sihlmania ja teknistä johtajaa Hannu Seppälää kuultiin asiantuntijoina pykälän esittelyssä. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Mäntsälän Riihenmäen koulun laajennusosan, Hyökännummen koulun ja päiväkodin rakentamisen ja huollon sekä ylläpidon kilpailullinen neuvottelumenettely elinkaarimallilla, palveluntuottajan valitseminen ja urakkasopimusten hyväksyminen sekä tästä aiheutuvat toimenpiteet 129/ /2014 Kunnanhallitus 124 Mäntsälän Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan, Hyökännummen koulun ja päiväkodin uudisrakentamisen ja huollon sekä ylläpidon hankinta on kilpailutettu elinkaarimallilla. Tarjousmenettelyssä saatiin kaksi tarjousta, joista kokonaistaloudellisesti edullisimman jätti NCC Rakennus Oy. Hinnan nykyarvo koko sopimuskauden palvelujaksolla on ,00 euroa (alv 0 %). Hinta sisältää uudisrakentamisen ja muutostöiden investoinnin ( ), energian (noin /vuosi), pitkän tähtäimen suunnittelun kunto- ja kunnossapitotoimenpiteiden arvioidut investoinnit (noin /vuosi) sekä palvelu- ja hoitohinnan (noin /vuosi). Mäntsälän kilpailullisen neuvottelumenettelyn kuvaus Hankintailmoituksen mukaisen osallistumishakemuksensa kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn jättivät NCC Rakennus Oy sekä YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Oy:n muodostama konsortio. Hankinnan kohteen tarkennuttua neuvottelumenettelyn aikana yritysten kanssa käytiin viisi neuvottelukierrosta. Niiden aikana esiteltiin kunnan hankinnalle asettamia tavoitteita ja yrityksille varattiin mahdollisuus esittää lisäyksiä, täydennyksiä ja muutoksia tarjouspyyntöluonnokseen ja sen liiteasiakirjoihin. Tarjouspyyntöön sisältyvien rakennettavien tilojen koko on Hyökännummen koulun ja päiväkodin osalta noin br-m2 ja Riihenmäen koulun osalta n br-m2. Olemassa olevien tilojen kokonaisala on Hyökännummella n br-m2 ja Riihenmäellä noin brm2. Tarjouspyynnössä päiväkodin laajennuksen ala on 723 brm2. Nykyisen koulu ja päiväkotirakennuksenrakennuksen bruttoala on 3456 brm2. Tilaelementtitekniikalla rakennettu päiväkoti 454 br-m2 siirretään kunnan toimesta pois. Hyökännummen olemassa olevien rakennusten ja uudisrakennusten kokonaisbruttoala on 8200 brm2. Hyökännummen koulun ja päiväkodin tavoitelaajuutena pidettiin brm2, joka käsittää nykyiset tilat ilman pihalla olevia paviljonkeja sekä tilaohjelmien mukaiset laajennukset. Tästä tavoitelaajuudesta sai hyväksytysti poiketa br-m2 kuitenkin niin, että kaikki suunnitellut toiminnat on pystyttävä toteuttamaan edellä mainituissa tiloissa. Tällä hetkellä Hyökännummen päiväkoti muodostuu kahdesta kolmen ryhmän päiväkodista, jotka sijaitsevat toisistaan erillisinä. Toinen yksikkö on osana koulurakennusta ja toinen samaan pihapiiriin rakennetussa "paviljonkirakennuksessa". Nykyistä päiväkotia varten on hankittu samaan pihapiiriin kuuluva kolmen ryhmän tilaelementtitekniikalla toteutettu 454 m2 "paviljonki". Päiväkodin laajennukseen suunnitelmien mukaan tarvitaan

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus uutta tilaa kolmea ryhmää varten eli 723 brm2. Toiveena suunnittelulle oli, että kaikki päiväkodin 9 ryhmää olisivat sisäyhteydessä toisiinsa ja vieläpä siten sijoitettuna, että yli kolmevuotiaat voisivat käyttää koulun ruokasalia sisäyhteyden kautta. Uusi päiväkoti toteutetaan yhtenä kokonaisuutena nykyisen koulurakennuksen tiloihin ja päiväkodin yhteyteen toteutetaan uusi koulurakennus. Päiväkoti ja koulu voivat hyödyntää yhteisiä tiloja ja päiväkodin ja koulun toiminnallisuus paranee huomattavasti. Edellä mainitun ratkaisun laajuudeksi muodostuu 9- ryhmäinen päiväkoti. Väliaikaisen päiväkodin tilaelementtiratkaisu toimii myös väliaikaisena väistötilana ja sen käytöstä tullaan vaiheittain luopumaan. Nykyisen koulun muuttaminen päiväkodiksi vaatii muutostöitä ja päiväkodin laajuuden kasvaessa kustannukset ovat siltä osin nousseet. Päiväkodissa on tällä hetkellä 6 ryhmää (3+3) ja n. 100 lasta. Päiväkoti tulee olemaan kokonaisuudessa 9-ryhmäinen, jossa on n. 189 lasta. Investointikustannuksia on nostanut myös nykyisen Riihenmäen koulun vaatimat muutostyöt. Kustannusten nousua ei ole voitu ennakoida, koska Hyökännummen koulun ja päiväkodin suunnitelmat on toteutettu elinkaarihankkeen periaatteiden mukaisesti kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana ja tarjouksen luonnossuunnitelmat on laadittu lopullisen tarjouspyynnön jälkeen. Suurimpana selittävänä tekijänä ovat olleet päiväkodin laajuuden kasvaminen sekä vanhan osien vaatimat muutostyöt. Nykyinen koulu käsittää vuosiluokat 1-6 ja esikoulun, yhteensä n. 200 oppilasta. Hyökännummen uusi koulu perustuu alakoulun kasvattamiseen n. 234 oppilaalla, jolloin koulun oppilasmäärä on n. 434 oppilasta. Hankkeen rahoitus on kilpailutettu erikseen. Rahoituksen kilpailutuksen valmistelusta on huolehtinut Esko Kairesalon johtama rahoitusryhmä, joka on laatinut rahoitusta koskevan ehdotuksen kunnanhallitukselle. Asia käsitellään seuraavassa esityslistan kohdassa. Mäntsälän kunnan hankinnalle asettamat keskeiset tavoitteet Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa palveluntuottaja vastaa kohteiden uudisrakentamisesta, korjaamisesta, kunnossapidosta ja käytettävyydestä 20 vuotta käsittävän sopimusajan, jota voidaan kunnan niin päättäessä jatkaa kilpailutetulla hinnalla viiden (5) vuoden optiojaksolla. Hanke toteutetaan käyttäen ns. rahoituslaitosrahoitusta, jolloin kunta tulee suoraan uusien rakennusten omistajaksi ja voi siten ohjata ja valvoa rakennusten ylläpitoa sekä huoltoa. Tavanomaiseen KVR -urakkaan verrattuna hanke poikkeaa siitä sen johdosta, että kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankkeen laatu saa pisteytyksessä saman painoarvon kuin hinta ja palveluntuottaja vastaa tilojen käytettävyydestä sopimusjakson ajan. Rakennusten laadun merkitys on arvioinnissa korostunut. Energiakustannukset muodostavat olennaisen osan rakennusten käyttökustannuksista, ja tämä on otettu huomioon laadullisessa vertailussa. Toimitilojen tulevat käyttäjäryhmät ovat osallistuneet tarjousten

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus laadulliseen arviointiin. Näin ovat muodostuneet ne perusteet, joilla tarjouksia on pisteytetty ja niitä verrattu keskenään. Arviointiperusteita asetettaessa on erityistä huomiota kiinnitetty tarjouspyynnön mukaisesti uusiin innovaatioihin, jotka voivat kohdistua esimerkiksi käytön kustannustehokkuuteen, taloteknisiin ratkaisuihin ja pedagogiikan tavoitteita edistävän opetus- ja hoitoympäristön laatuun. Koska Riihenmäen koulun osalta suunnittelu on edistynyt pitkälle, niin suunnitelma-aineisto toimitettiin tarjoajille Riihenmäen koulun osalta laatuarviointi on tästä syystä suoritettu Hyökännummen koulua ja päiväkotia suppeampana. Arviointiryhmä on pisteyttänyt tarjoukset käyttäjiltä saamien tietojen perusteella. Arviointiryhmän jäseninä toimivat varhaiskasvatuksen, opetustoimen, maankäytön ja teknisten palveluiden asiantuntijat. Arviointiaineistona on käytetty tarjouksia ja niihin sisältyviä liiteasiakirjoja sekä videoesityksiä. Riihenmäen koulun osalta palveluntuottajalla on ollut mahdollisuus tehdä toteuttamissuunnitelmiin muutoksia energiatehokkuuden, toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä ehdotuksia opetusympäristön ja rakennuksen turvallisuutta koskeviksi muutoksiksi sekä julkisivumateriaalien muuttamiseksi silloin, kun se kaupunkikuvallisesti on ollut perusteltua. Riihenmäen koululla laatupisteytys on koskenut juuri näiden muutosehdotusten ansioita ja toteuttamiskelpoisuutta. Hyökännummen koulun ja päiväkodin suunnittelussa tarjoajan liikkuma-ala on ollut Riihenmäen koulua olennaisesti laajempi. Tarjouksessa on esitetty yksityiskohtaiset ratkaisut tarjouspyynnössä esitetylle mitoitukselle, vaadituille toiminnoille sekä laadullisille tavoitteille. Piha-alueen suunnitteluun on kiinnitetty laadullisessa vertailussa huomiota, koska kunnan lähtökohtana on ollut se, että piha-alueet varusteineen, kenttineen ja laitteineen muodostavat osan opetusympäristöstä. Merkittävä osa kunnan keskeisistä tavoitteista kohdistuu palveluverkon suunnitteluun, rakennusten käyttämisen ja ylläpidon taloudellisuuteen ja hankkeen toteuttamisaikatauluun. Nyt tehtävän ratkaisun avulla pyritään varmistamaan se, että rakennusten ja ulkoalueiden kunto ja käytettävyys säilyy sovitulla tasolla koko 20 vuoden sopimusajan, jota voidaan käyttämällä päätökseen sisältyvä optio tarpeen vaatiessa jatkaa vielä viidellä (5) vuodella. Rakentamista koskevissa sopimuksissa lähtökohta on se, että Riihenmäen koulun rakennus-, purku- ja ulkotyöt ovat tämän päätöksen mukaisesti valmiita viimeistään Hyökännummen koulun ja päiväkodin edellytetään valmistuvan viimeistään Tämän päätöksen mukaan palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan rakennusaikaisesta puhtaudesta sekä lisäksi ylläpitämään uudisrakennusten kunnon koko sopimusajan luovutuskuntoluokassa neljä (4). Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuskauden päättyessä kohteissa ei ole korjausvelkaa. Tähän päätökseen liittyvien sopimusasiakirjojen ja niiden liitteiden mukaan palveluntuottaja velvoitetaan laatimaan ja noudattamaan erillistä kosteudenhallintasuunnitelmaa koko sopimuskauden. Hankintarajat ja elinkaaripalveluiden kokonaisuus

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Rakennusten käyttäjän ja kohteiden omistajan kesken solmittavan palvelusopimuksen liiteasiakirjoissa on osoitettu toisaalta tarjoajalle ja toisaalta kohteen omistajalle ja käyttäjälle kuuluvat hankinnat. Liiteasiakirjoihin sisältyvässä taulukossa on kuvattu laitteiden, järjestelmien sekä koneiden käytön, huollon ja kunnossapidon sekä uusimisen kustannusvastuun jakautuminen sopimuskauden aikana. Pääsäännön mukaan avoimen opetusympäristön mukaisten irtokalusteiden suunnittelu, jolla on keskeinen vaikutus hankinnan pedagogisten tavoitteiden toteuttamiselle, kuuluu palveluntuottajalle, mutta niiden hankinta käyttäjälle. Mäntsälän kunnalle nyt hankittavat elinkaaripalvelut jakaantuvat kahteen osaan: kiinteistöjen suunnittelu- ja rakentamispalveluihin sekä managerointi- ja ylläpitopalveluihin. Viimeksi mainittuihin kuuluvat edellä mainittujen kiinteistöjen isännöintipalvelut, kiinteistöjen hoito ja kunnossapito, ulkoalueiden hoito ja kunnossapito, energian käyttö ja käytön ohjaus, jätehuoltopalvelut sekä siivouspalvelut. Sitä vastoin ravitsemispalvelut tuotetaan jatkossakin kunnan omana toimintana. Hankinnan ratkaisuperuste ja arviointiperusteet Hankinnan ratkaisuperusteeksi on valittu tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, jota mitataan asetetuilla arviointiperusteilla. Tarjoukset on pisteytetty annettujen arviointiperusteiden mukaan siten, että arviointiperusteet mahdollisimman hyvin kuvaavat kunnan hankinnalle tarjouspyynnössä asettamia tavoitteita. Arviointiperusteita asetettaessa hinnalle ja laatutekijöille on annettu yhtä suuri painoarvo siten, että hinnan painoarvo on 50 prosenttia ja tarjouksen laadun 50 prosenttia kokonaispistemäärästä. Riihenmäen koulu ja Hyökännummen koulu ja päiväkoti on erillisinä kohteina arvioitu erikseen, minkä jälkeen näiden kohteiden laatupisteet on laskettu yhteen. Teknisesti laatuarviointi on suoritettu siten, että käyttäjäosapuoli on antanut laatupisteet ennen hintakuoren avaamista. Tarjousten laadullinen vertailu Kummankin kohteen laatupisteiden yhteenlaskettu määrä on 100 pistettä. Kun kumpikin kohde arvioidaan erikseen, lasketaan laatupisteet kohteiden kesken siten, että Hyökännummen vaativampana suunnittelukohteena enimmäislaatupisteet ovat painoarvoltaan 70 pistettä ja Riihenmäen sen olemassa olevia suunnitelmia täydentäviltä osiltaan 30 pistettä. Tarjottujen hintojen vertailu Annettujen hintapisteiden enimmäismäärä on 100 pistettä ja painoarvo 50 prosenttia kaikkien pisteiden enimmäismäärästä (100/200). Kummankin kohteen rakentamiskustannusten, palvelumaksun sekä ylläpidettävien muiden tilojen yhteenlaskettu hinta muodostaa arvioitavan hintakokonaisuuden, jonka perusteella hinta-arviointi on suoritettu. Kohteitten yhteenlaskettu hinta on määritelty tarjoushetken rahanarvolla laskettuna ajanjaksolta Tarjoushinnan nykyarvon määrittelyssä on huomioitu seuraavalla rakennus- ja korjauskustannukset joihin on lisätty palvelujakson kaikkien palvelumaksujen nykyarvojen

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus summa ajalta Tarjousten kokonaistaloudellinen paremmuus on saatu laskemalla kummankin tarjouksen vertailuhinta. Laadun painoarvo on 50 % ja hinnan painoarvo 50 % kaikista pisteistä. Hinta ja laatupisteiden perusteella on laskettu painotetut kokonaispisteet. Suurimman kokonaispisteen saanut on kokonaistaloudellisesti edullisempi. Palveluntuottaja on antanut kiinteän hinnan palvelu- ja hoitohinnasta sekä energiahinnasta. Palvelu- ja hoitohinta koostuvat seuraavista osa-alueista: Manageeraus/ isännöintipalvelu, rakennusten ylläpito, kunnossapito, kiinteistön hoito, ulkoalueiden hoito, kalusteiden ja laitteiden hoito, käyttäjäpalvelut, siivous ja turvallisuuspalvelut sekä kulunvalvonta. Elinkaarimallin vaikutus käyttötalouteen Mäntsälän kunnan kiinteistön toteutuneita ylläpitokustannuksia sekä siivouksen kustannuksia on verrattu palveluntuottajan antamiin hintoihin, jonka perusteella palvelutuottajan antamat hinnat ovat edullisempia. Myös innovatiiviset energiaratkaisut tuovat merkittäviä säästöjä kiinteistöjen energiakustannuksiin. Rakentamisen aikana energiaratkaisut tuovat myös lisäkustannuksia, mutta takaisinmaksuaika on mm. maalämpöratkaisussa alle 8 vuotta. Lisäksi maalämpöä voidaan hyödyntää kesäaikana viilennykseen. Mäntsälän kunnan ei tarvitse palkata uusia kiinteistönhoitajia ja siivoustyöntekijöitä. Säästöjä syntyy myös tukipalveluissa mm. automaatiojärjestelmät ja niiden ylläpito, tietohallinto, palkanlaskenta ja taloushallinto. Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä p Kunnanjohtajan päätösesitys Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy NCC Rakennus Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja valtuuttaa Mäntsälän kunnanhallituksen hyväksymään elinkaarihankkeen sopimukset liitteineen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan elinkaarihankkeeseen liittyvät sopimukset. Käsittely: Teknistä johtajaa Hannu Seppälää ja kunnankamreeri Anja Tupamäkeä kuultiin asiantuntijoina pykälän esittelyssä. WSP Finlandin asiantuntijat Jari Kaukonen ja Kai Kalima olivat myös asiantuntijoina paikalla esittelyn aikana. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Mäntsälä elinkaarihanke / tarjousten avauspöytäkirja Liite 2. Mäntsälä elinkaarihanke / laadullinen vertailupöytäkirja Liite 3. Mäntsälä elinkaarihanke / hintapisteytyksen pöytäkirja Liite 4. Kohteiden Riihenmäen koulu, Hyökännummen koulu ja Hyökänummen päiväkoti palvelusopimus Liite 5. Elinkaarihankevertailu

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen päiväkodin elinkaarihankinnan rahoitus 129/ /2014 Kunnanhallitus 125 Hankkeen sisältöosa on esitetty edellisessä esityslistan kohdassa. Käy tännös sä hankkeen sisältöosa ja rahoitus liittyvät niin olennaisesti toisiinsa, et tä ne tulee käsitellä samanaikaisesti. Hankkeen valmistelussa on pal velun tuot ta jien kilpailuttamisen ohella kilpailutettu sen rahoitus. Ra hoi tusasiaa on valmisteltu kunnanjohtaja Esko Kairesalon johtamassa ra hoi tusryh mäs sä. Päävastuussa hankkeen valmistelusta on ollut WSP Finland Oy:n alihankkijana toiminut konsulttitoimisto Oy KPMG Ab, joka on kil pailut ta nut lainat sekä vuokramalli lunastusoikeudella mallilla ( lea sing malli ) että perinteisellä rahoitusmallilla, mitä koskeva selvitys sisältyy liit teeseen (Liite 1). Tarjouksia vertailtaessa päädyttiin siihen, että Mäntsälän kunta ottaa hankkeen rahoituksen käyttäen pankkirahoitusmallia siten kuin jäljempänä esite tään. Rahoitusryhmän työn aikana selvisi, että rahoitusta on saatavissa hankkeen elinkaaren kestoon nähden hyvin sopivana pitkäaikaisena ra hoi tukse na poikkeuksellisen edullisella kokonaiskorkotasolla. Tämän takia ra hoitus ryh mä päätyi ensimmäisen tarjouskierroksen jälkeen tarkennetusti kilpai lut ta maan rahoituslaitoksia ja pyysi tarkennetut tarjoukset kaikilta ensim mäi seen tarjouskierrokseen osallistuneilta tahoilta. Sitovat tarkennetut ra hoi tus tar jouk set toimitettiin Mäntsälän kunnalle Rahoituslaitosten tuli tarjota pitkäaikaista rahoitusta kahdenkymmenen (20) vuoden laina-ajalla sekä vaihtuvakorkoisena että kiinteällä korolla siten, että molemmissa vaihtoehdoissa rahoituslaitoksen oikeus hin nan tarkis tuk seen on kymmenen (10) vuoden kuluttua rahoitussopimusten al le kirjoit ta mis ta. Toisin sanoen tarkennetun tarjouksen tuli sisältää myös ra hoitus vaih to eh to, jossa kokonaiskorko olisi kiinteä ensimmäiset kymmenen (10) vuotta, mikä eliminoi mahdollisen yleisen korkotason nousun vai ku tukset kyseisenä ajanjaksona. Lisäksi edellytettiin, että kymmenen (10) vuoden jakson jälkeen viitekorko ja marginaali ovat sovittavissa uudelleen kym me nen (10) vuoden jatkokaudeksi siten, että Mäntsälän kunnalla on niin halutessaan oikeus siirtyä kiinteäkorkoisesta vaihtuvakorkoiseen lainaan tai sopia uudesta kiinteäkorkoisesta lainasta. Lainattava enim mäismää rä on 29,7 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Hyökännummen päiväkoti muodostuu kahdesta kolmen ryhmän päiväkodista, jotka sijaitsevat toisistaan erillisinä. Toinen yksikkö on osa na koulurakennusta ja toinen samaan pihapiiriin rakennetussa "pa viljon ki ra ken nuk ses sa". Nykyistä päiväkotia varten on hankittu samaan pi hapii riin kuuluva kolmen ryhmän tilaelementtitekniikalla toteutettu 454 m2 "pa vil jon ki". Päiväkodin laajennukseen suunnitelmien mukaan tarvitaan uut ta tilaa kolmea ryhmää varten eli 723 brm2. Toiveena suunnittelulle oli, et tä kaikki päiväkodin 9 ryhmää olisivat sisäyhteydessä toisiinsa ja siten sijoi tet tu na, että yli kolmevuotiaat voisivat käyttää koulun ruokasalia si sä yhtey den kautta.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Uusi päiväkoti toteutetaan yhtenä kokonaisuutena nykyisen kou lu ra kennuk sen tiloihin ja päiväkodin yhteyteen toteutetaan uusi koulurakennus. Päi vä ko ti ja koulu voivat hyödyntää yhteisiä tiloja ja päiväkodin ja koulun toi min nal li suus paranee huomattavasti. Edellä mainitun ratkaisun laa juudek si muodostuu 9- ryhmäinen päiväkoti. Väliaikaisen päiväkodin ti la element ti rat kai su toimii myös väliaikaisena väistötilana ja sen käytöstä tullaan vai heit tain luopumaan. Nykyisen koulun muuttaminen päiväkodiksi vaatii muu tos töi tä ja päiväkodin laajuuden kasvaessa kustannukset ovat siltä osin nousseet. Päiväkodissa on tällä hetkellä 6 ryhmää (3+3) ja n. 100 lasta. Päiväkoti kokonaisuudessa tulee olemaan 9-ryhmäinen jossa on n. 189 las ta. Investointikustannuksia on nostanut myös nykyisen Riihenmäen kou lun vaatimat muutostyöt. Kustannusten nousuun on jossain määrin vaikut ta nut se, että Hyökännummen koulun ja päiväkodin suunnitelmat on toteu tet tu elinkaarihankkeen periaatteiden mukaisesti kilpailullisen neu vot telu me net te lyn aikana ja tarjouksen luonnossuunnitelmat on laadittu lo pul lisen tarjouspyynnön jälkeen. Nykyinen koulu käsittää vuosiluokat 1-6 ja esikou lun, yhteensä n. 200 oppilasta. Hyökännummen uusi koulu pe rus tuu alakoulun kasvattamiseen n. 234 oppilaalla, jolloin koulun op pi las mää rä on n. 434 oppilasta. Tarjouspyyntöön sisältyvän Riihenmäen koulun koko on noin brm2 ja kohde toteutetaan kunnan laadituttamien suunnitelmien ja niihin tehtyjen tar kis tus eh do tus otus ten mukaisesti. Tähän asiakohtaan on liitetty Oy KPMG Ab:n laatima selvitys tar ken ne tuista tarjouksista (Liite 1), mistä käy ilmi, että tarkennetun tarjouspyynnön mu kai set tarjoukset toimittivat pankkirahoituksen osalta Handelsbanken Stadshy po tek AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminta ja Kuntarahoitus Oyj se kä leasingmallin osalta Handelsbanken Rahoitus Oyj, Kuntarahoitus Oyj ja SEB Leasing Oy. Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimittama pank ki ra hoitus tar jous ei vastannut tarkennettua tarjouspyyntöä, vaan tarjottu lai na-aika oli kymmenen (10) vuotta ja hinnantarkistusoikeus viiden (5) kuluttua. Li säk si Pohjola Pankki Oyj ja Nordisk Renting Oy eivät jättäneet lainkaan tar ken ne tun tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Huomioiden sekä nykyisen historiallisen alhaisen yleisen korkotason että hank keen koko elinkaaren pituuden on rahoituksen korkoriski perusteltua si toa useammaksi vuodeksi eteenpäin. Saatujen tarjousten perusteella ja hank keen erityispiirteet huomioiden kymmenen (10) vuoden kiinteä kor koinen rahoitus mahdollistaa mielekkään korkosuojan toteuttamisen koh tuul lisin kustannuksin. Lisäksi on todennäköistä, että yleinen korkotaso tullee pit käl lä aikavälillä nousemaan, ja sitomalla rahoitus nyt kymmeneksi (10) vuo dek si kiinteään korkoon hankkeen kokonaiskannattavuus säilyy siinä ta pauk ses sa, että yleinen korkokanta nousisi. Hankkeen rakennusaikana on useita eriaikaisia ja -suuruisia mak su suo rituk sia, joiden hoitaminen on mielekkäintä ja samalla kustannustehokkainta to teut taa sitomalla nostettava rahoitus mahdollisimman hyvin hankkeen todel li siin maksusuoritteisiin ja niiden aikatauluihin. Käytännössä tämä tarkoit taa sitä, että rakennusaikainen rahoitus on järkevintä toteuttaa vaih tuva kor koi se na ja sitoa rahoitus lyhyeen pohjakorkoon, ja samalla hyödyntää edul lis ta korkotasoa hankkeen rakennusaikana. Lisäksi hankkeen ra kennus ai ka on verraten lyhyt, joten yleinen korkotaso olettavasti pysyy ko. ajan jak son nykyisellä matalalla tasollaan. Lisäksi rakennusajan avointa

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus kor ko ris kiä vähentää se, että rakennusajan jälkeinen kiinteä korko on tarvit taes sa mahdollista sopia ja sitoa rahoituslaitoksen kanssa jo ra hoi tus sopi muk sia allekirjoitettaessa. Pankkirahoituksen osalta Kuntarahoitus Oyj oli kokonaisuutena tar kas teltu na edullisin. Ohessa on esitetty tausta-aineistona laskelma elinkaarirakentamisen vaihto eh toi sis ta 1) rahoituskustannuksista (leasing-/taserahoitus) 2) palvelusopimuskuluista, 3) rahoitus- ja palvelusopimuskustannuksista kunnan tulos- ja ra hoi tus las kel mas sa 20 vuoden laina-ajalle. Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , kun nankam ree ri Anja Tupamäki Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy edullisimpana Kun ta ra hoi tus Oyj:n tarjouksen. Hankkeen rahoitus 29,7 milj. euroa to teute taan pankkirahoitusmallilla, josta rakennusaikainen lainarahoitus vaih tuva kor koi se na ja rakennusajan jälkeinen lainarahoitus kiinteäkorkoisena (10 vuotta) se los te osas sa esitetyllä tavalla. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja tek ni sen johtajan saattamaan loppuun elinkaarihankkeen rahoitusta koskevat neu vot te lut siten, että kunnanhallitus voi hyväksyä lopulliset ra hoi tus asia kir jat pidettävässä kokouksessaan. Käsittely: Teknistä johtajaa Hannu Seppälää ja kunnankamreeri Anja Tupamäkeä kuultiin asiantuntijoina pykälän esittelyssä. WSP Finlandin asiantuntijat Jari Kaukonen ja Kai Kalima olivat myös asiantuntijoina paikalla esittelyn aikana. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Sari Martniku poistui kokouksesta tämän pykälän aikana Liite 1. Tiivistelmä rahoitustarjousvertailusta

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n hallitusvalinnat 569/02/2014 Kunnanhallitus 126 Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n hallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä, joista kuusi (6) on Mäntsälän kunnan luottamushenkilöitä. Tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi valitaan niiden yhtiökokouksissa emoyhtiön nimeämät henkilöt noudattaen Mäntsälän kunnan omistajaohjausta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen (4) varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Emoyhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan noudattaen Mäntsälän kunnan omistajaohjausta. Tytäryhtiöiden hallitukset toimivat vastaavalla tavalla noudattaen emoyhtiön ohjausta. Hallitukset kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta. Hallintoelimiin valittavat voivat olla joko luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Keskeistä on, että nimettävillä henkilöillä on kykyä ja taitoa arvioida tytäryhteisön toimintaa kunnan asettamien tavoitteiden ja hyväksymien strategioiden näkökulmasta. Tytäryhtiöiden hallituksiin valittujen tulee olla kunnanvaltuuston tai hallituksen jäseniä tai johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallituksiin voidaan valita valtuuston päätöksellä myös muita henkilöitä. Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen hallitusten jäseniltä edellytetään lisäksi liiketaloudellista ja yhteisön toimialueen tuntemusta. Kunnan omistamien tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoissa noudatetaan tasa-arvolain määräyksiä. Kunnanhallitus antaa ohjeet kunnan edustajille kannan ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin tytär- ja osakkuusyhteisöjen kokouksissa sekä kuntayhtymien yhtymäkokouksissa tai valtuustoissa. Kuntayhtiöt Oy:n hallitus ( ) Virolainen Kari, puh. joht. Kairesalo Esko Kanerva Hans Laine Markku Martniku Sari Mäkipää Marja-Leena Pohjola Päivi Ravolainen-Rinne Heta Siikaluoma Esa Kunnankamreerin päätösesitys: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n hallitukseen. Käsittely: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn myöhemmin tässä

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus kokouksessa myös Kuntayhtitöt Oy:n tytäryhtiöiden Mäntsälän Sähkö Oy:n ja Mäntsälän Vesi Oy:n hallitusten nimeämisesitykset voimassa olevan konsernioohjeen mukaisesti. Asia käsiteltiin kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n hallitusjäsenten nimeämistä ehdolle seuraavasti: Kari Virolainen Hans Kanerva Heta Ravolainen-Rinne Markku Laine Marja-Leena Mäkipää Sari Martniku Maija Vidqvist Petri Aukia Harri Kari Merkittiin, että Marja-Leena Mäkipää, Markku Laine ja Heta Ravolainen-Rinne ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat asian käsittelystä. Merkittiin, että pykälä tarkistettiin kokouksessa.

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitusvalinnat 569/02/2014 Kunnanhallitus 127 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on pidettävä kesäkuun 15.päivään mennessä. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous on valinnut kokouksessaan hallituksen, jonka kokoonpano on: Varsinainen jäsen Varajäsen Weckman Erkki, puh.joht. Havula Tapio Mäkipää Marja-Leena Ekonen Sinikka Munukka Tarja Kalenius Christina Warras-Stjernvall Annika Sundberg Anneli Peussa Kari Kuisma Kari Sipinen Jukka Aaltonen Simo Jätyri Sirkka Wasenius Hans Asiantuntijajäsenenä hallituksessa toimii Hannu Seppälä, varalla Pekka Savolainen. Tapio Havula on pyytänyt eroa päivätyssä kirjeessä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallituksen varajäsenyydestä. Syynä on Keskustan ryhmän sisäinen sopimus. Tarja Munukka on pyytänyt eroa sähköpostilla Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallituksesta henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Heli Hallikainen (Munukan sijalle) ja Lauri Ylimartimo (Havulan sijalle) nimetään ehdolle Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen. Merkittiin, että Tapio Havula ja Marja-Leena Mäkipää ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta. Merkittiin, että Petri Salmi toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana. Merkittiin, että pykälä tarkistettiin kokouksessa.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta /05.00/2015 Perusturvalautakunta Sosiaaliasiamiehen tehtävät on määritelty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja yksi sosiaaliasiamiehen tehtävistä on seurata sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 on liitteenä 1. (Valmistelija/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 sekä lähettää selvityksen edelleen kunnanhallitukselle, liite 1. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 Kunnanhallitus 128 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuustoaloite puistosta Kellokoskelle 456/00.02/2014 Kunnanvaltuusto Vasemmistoliiton, Sosialidemokraattien ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen: "Vasemmistoliiton, Sosialidemokraattien ja Vihreiden valtuustoryhmät esittävät, että Mäntsälän kunta ryhtyy HUSin, Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa selvittämään mahdollisuutta tehdä Ohkolan sairaalan edessä olevaan puistikkoon Kellokosken, pohjois-järvenpään ja etelä-mäntsälän asukkaille "Koko perheen puiston". Puisto on rakennettu suomaalle ja on nykyisellään melko tylsä ja käyttämätön. Kooltaan se on ha. Talvisin puistoa kiertää asukkaitten tekemä hiihtolatu, kesäisin se toimii lähinnä koirien ulkoiluttamispaikkana. Alueelle saisi mainiosti rakennettua aktiivipuiston ikääntyville, leikkikentän lapsille, puru- ja hiihtoladun, lentopallokentän, istuskelupaikkoja ja kenties vaikka pienoisgolfin. Puiston reunassa oleva kioski on tällä hetkellä toimimaton ja sen käyttöä puiston käytössä voisi myös harkita. Likeinen Porakallio olisi suorassa yhteydessä ja tarjoasi liikuntamahdollisuuksia lähialueen asukkaille. Puisto sijaitsee paikalla, jossa se palvelisi lähes 10 tuhatta asukasta sekä Kalliomaan koulun oppilaita ja Ohkolan sairaalan tiloissa toimivien tarpeita. Mäntsälässä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Vihreiden valtuustoryhmä" Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Mäntsälän Vasemmistoliiton, Sosialidemokraattien ja Vihreiden valtuustoryhmät ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen koskien puiston rakentamista Kellokoskelle Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin omistamalle alueelle. Aloitteessa esitetään yhteistyötä HUS:in, Tuusulan kunnan, Järvenpään kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa aloitteessa mainituilta mahdollisilta yhteistyötahoilta, joita ovat: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) (maanomistaja) kiint.päällikkö Eero Rahikka kiint. johtaja Hannu Lähteenmäki Tuusula tekn. johtaja Jyrki Kaija Järvenpää katupäälikkö Heli Randell Urheiluseurat: Urheiluseura AJO ry pj Harri Kallioinen Kellokosken Alku ry pj Antti Kaikkonen Mäntsälän Urheilijat ry pj Reijo Tikkakoski Ohkolan OKA ry pj Pekka Peltoranta (Valmistelija: katupäällikkö Asko Määttänen puh ja vihersuunnittelija Arja Aalto puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää pyytää lausunnon Kellokosken puistoa koskevaan aloitteseen seuraavilta yhteistyötahoilta; Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS), Tuusulan kunnalta, Järvenpään kaupungilta, urheiluseura AJO ry, Kellokosken Alku ry, Mäntsälän urheilijat ry ja urheiluseura Ohkolan OKA ry urheiluseuroilta. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Aluekartta Liite 2. Valtuustoaloite Tekninen lautakunta Tekniset palvelut on pyytänyt lausuntoa Mäntsälän vasemmistoliiton, Sosialidemokraattien ja Vihreiden valtuustoryhmien tekemään valtuustoaloitteeseen puiston rakentamiseksi Hyökännummelle Helsinginja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) omistamalle alueelle. Aloitteen mukaan puisto olisi tarkoitus rakentaa ja hoitaa yhteistyössä HUS:n,

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen päiväkodin elinkaarihankinnan rahoitus

Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen päiväkodin elinkaarihankinnan rahoitus Kunnanhallitus 125 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 49 01.06.2015 Kunnanhallitus 158 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 72 15.06.2015 Kunnanhallitus 194 17.08.2015 Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014. Kokousaika 2.6.2014, klo 18.00 18.08. Kuntatalo, Helsinki. Asiat 73-74. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014. Kokousaika 2.6.2014, klo 18.00 18.08. Kuntatalo, Helsinki. Asiat 73-74. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Kokousaika 2.6.2014, klo 18.00 18.08 Paikka Kuntatalo, Helsinki Asiat 73-74 Asialista H 73 Hämeenkyrön monitoimihanke; palveluntuottajan valitseminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 19.05.2014 klo 18:00-21:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot