Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto"

Transkriptio

1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämisvm Kaavan nimi Kisatien asemakaavan muutos Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm Hyväksymisykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen inta-ala [ha] 7,2000 Uusi asemakaavan inta-ala [ha] aanalaisten tilojen inta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen inta-ala [ha] 7,2000 Ranta-asemakaava Rantaviivan ituus [km] Rakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 7, , ,30 0, A yhteensä 5, , ,40 0, P yhteensä Y yhteensä -0,0700 C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,1600 2,2 0,0600 R yhteensä L yhteensä 1, ,9-0,3100 E yhteensä S yhteensä yhteensä W yhteensä aanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 5

2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 7, , ,30 0, A yhteensä 5, , ,40 0, AK 2, , ,60-1, , , ,25 2, , AL 0,4200 7, ,45-0, P yhteensä Y yhteensä -0,0700 YT -0,0700 C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,1600 2,2 0,0600 0, ,0 0,0600 R yhteensä L yhteensä 1, ,9-0,3100 L -1,1200 Kadut 1, ,2 0,8500 Kev.liik.kadut 0,0300 1,8-0,0400 E yhteensä S yhteensä yhteensä W yhteensä Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 5 Asemakaava 5

3 OTE TURUN KAUPUNKISEUDUN AAKUNTAKAAVASTA 1 : Kaava-alueen sijainti 2

4

5

6 7 2:55 7:0 2:31 3:30 2:69 2:0 2:76 8:2 3:5 5:42 5: :2 97 2:6 2:60 2:0 3:422 Y-1 SR k sm 5 5:50 5:51 20 /res/sy 2:46 5:12 2:25 Y-1 PY/s sm 7 2:35 5:13 2:26 7 2:6 2:32 2:39 2:14 2:30 2:42 9 1:7 3 3:4 5:17 6 2:28 1 2:28 1:2295 5:22 sm 12 2:17 5:11 2:27 1:21 5:37 2:39 0 1:8 2:3 2:29 3:4 5:39 5:45 SL 0:2341 ET 1:9 1:7 sm 18 4:2 /sy 0 1:2201 1:7 2:33 2:34 5:1 4:4 5:2 2:12 3 3:3 2:15 3:4 1 1:8 3:3 1:28 1:73 2:35 2:36 2:3 1:78 2:13 2:66 4:0 2:19 1:2 2:50 2:66 2:50 LR 3 2:50 2:30 2 2:41 6 2:59 2:41 5 2:59 2:37 0 1:82 3 1: :67 1: :49 3 yt/kk :0 W 2: :26 5 yt/kk 6 1:7 2:46 8 1:86 5:0 SR63 2:12 2:173 2:42 SR62 2:17 1 SR 3 3:48 3:54 6 3:46 6 3: :51 SR55 C SR79 / st C k SR81 2 1:98 1:7 4:263 1:22 1:26 4:49 8 1: :77 yt/kk 3: :29 PY 7 Y : :25 5 2:9 3:2 0 3: : :7 2:2 8 4:0 S-1 1:2 2:10 2:5 3:20 3:5 m 1:2 3:22 3:29 Y-1 5:1 2 2:23 3:9 3:24 P-1 Yht. 878: :8 st 3:23 4 4:4 0 2:2 P PY AK 3:9 4:48 yt 2:15 AK :23 13: : /k 2:16 5:2 4:38 4:49 2:23 5:2 4:20 2:23 4:19 U-1 5:8 63 4:47 2:1 3 13:24 4 TP-1 2:1 13:25 2:12 2:12 1:21 4 S 31 5:9 13:27 PY E st 4:9 2:19 1:29 3:6 4:4 4:1 4:5 3:5 4:6 st S-1 Y 2:12 3:0 E 8: :21 3: :25 3:210 S-1 4 3:210 E>P P-3 TP-2 2:30 Y 2:46 sm 37 1:23 W W 1 5: :28 0:1 9 1:24 4 E>P 2 7 ET 9 1 1:26 4:16 aanmittauslaitos, lua nro 139/YY/99. Aineiston koiointi ilman aanmittauslaitoksen luaa on kielletty. 60 1:29 2:9 0 Yht. 878:2 1:21 0 3:6 2:6 2: KOKOOJAKATU. LIITTYÄ. UUSI KIERTOLIITTYÄ. PÄÄRATA, KAKSOISRAIDEVARAUS. Radan varren maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon rata-alueen leveneminen. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA SALLITAAN ASUINEN. erkinnällä on osoitettu olemassa olevaa alveluasumista ja turvattu sen laajentaminen. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauan tareisiin. Alueelle saa sijoittaa enintään 400 k-m² äivittäistavaran kauaa. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rauta- ja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee rakentamistaaa ohjata yhtenäisen väylämaiseman muodostamiseksi ääliikenneväylien suuntiin. OHJEELLINEN TAI VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS. Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on viitteellinen. HISTORIALLINEN TIELINJA Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on informatiivinen ja viitteellinen. erkinnällä on osoitettu Jungfrusundintie, Kuninkaantie, Kirkkotie ja Nauristie. Osa Kuninkaantiestä kuuluu Suuren Rantatien valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriymäristöön. Teiden säilyneillä osilla on tien linjaus ja tasaus yrittävä säilyttämään muuttamattomana. Teitä koskevista toimeniteistä on yydettävä museoviranomaisen lausunto. JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Alueen käyttötarkoitus täsmennetään yksityiskohtaisella kaavoituksella. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. Asemakaavoitettavan alueen sijoittuessa ohjavesialueelle, tulee aluetta asemakaavoitettaessa laatia yksityiskohtainen hydrologinen selvitys rakentamiseen soveltuvien alueiden määrittelemiseksi. ULKOILUREITTI. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE / TYÖPAIKKA-ALUE. VENEVÄYLÄ. TYÖPAIKKA-ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vievien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Sisältää myös ienehköjä asuntoalueita. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ymäristöhäiriöitä. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vaativien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa äivittäistavarakauaa eikä seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan, tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rautaja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttienjulkisivut erityisesti ääväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi, jolle voidaan sijoittaa rautatiehen tukeutuvia työaikkatoimintoja ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantoa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. LUONTOKOHTEET ALUEEN RAJA. Luontokohteita on esitelty tarkemmin selostuksen liitteessä. OHJEELLINEN OSA-ALUEEN RAJA. VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON SEKÄ JÄTEHUOLLON RAKENTAINEN: vmky VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄN RAKENNETUN KULTTUURIYPÄRISTÖN OHJEELLINEN RAJAUS. Alueella taahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen tulee soeutua alueen kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola, Paimion kirkko ja vanha aila sekä Paimion rautatieasema. LUONNON ONIUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE TAI KOHDE. Alueen rajaus on ohjeellinen. v-1 VIRKISTYSALUE Yht. 878:1 sv URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. Alueelle saa rakentaa urheilutoimintaa alvevia rakennuksia ja kenttiä. RAUTATIELIIKENTEEN ALUE. VESILIIKENTEEN ALUE. 1 UINAISUISTOKOHDE / -ALUE. Numerointi viittaa selostuksen numerointiin. uinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, eittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista/toimeniteistä on kuultava useovirastoa tai Varsinais-Suomen maakuntamuseota. TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää ohjavesialueen edellyttämät suojaustoimeniteet ja antaa tarvittavat kaavamääräykset. Pohjavesialueella rakentamista ja maankäytön suunnittelua rajoittavat ymäristönsuojelulain mukainen ohjaveden ilaamiskielto ja vesilain mukainen ohjavesiesiintymän laatua, määrää tai käyttökeloisuutta uhkaavan hankkeen yleinen luvanvaraisuuden tarve. 1000m EH AT -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: 2 Rakennusaikan vähimmäiskoko on m. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Alueet on tarkoitettu ääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueilla sallitaan maa- ja metsätaloutta alveleva rakentaminen. Rakennusaikan vähemmäiskoosta säädetään kauungin rakennusjärjestyksessä. Uudisrakennukset on yrittävä sijoittamaan olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan turmelematta nnon- ja ymäristöarvoja. Rakennettavat tiet ja yhdyskuntateknisen huollon verkostot tulee soeuttaa ymäristöön sekä sijainniltaan että rakenteiltaan. ERKINTÄ RAKENTAISALUEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN JÄLJESSÄ OSOITTAA, ETTÄ ALUE TAI SEN OSA SIJAITSEE VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄLLÄ POHJAVESIALUEELLA. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ymäristönsuojelulain mukaiset ohjaveden muuttamis- ja ilaamiskiellot. SUOJAVYÖHYKE. erkinnällä on osoitettu Saaren-Nummensuon vedenottamon Länsi-Suomen vesioikeuden määräämä suoja-alue. Aluetta koskee Länsi-Suomen vesioikeuden antaman äätöksen suoja-aluemääräykset. ARVOKAS GEOLOGINEN UODOSTUA. erkinnällä on osoitettu Rivonmäen maakunnallisesti merkittävät muinaisrannat ja metsäalue. Tamereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pääsuunnittelija: Tarkastaja: Hyväksyjä: Johanna Närhi arkkitehti YKS-490 Helena Ylinen arkkitehti SAFA YKS-305 Jani Sillanää F, alueäällikkö Turun hallinto-oikeuden äätöksellä Dnro 14 /0102/1 kumotut et YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON KOHDE. Pohjavedenumaamo. ERITYISALUE. nat Rakennusluahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys talousveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä. Kiinteät jätteet tulee hoitaa kauungin jätehuoltomääräysten mukaisesti., -1, E, U-1, Y ja Y-1 -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: S 2 TYÖPAIKKA- ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. LÄHIVIRKISTYSALUE. TÄÄ OSAYLEISKAAVA-ALUE ON KOKONAISUUDESSAAN SUUNNITTELUTARVEALUETTA (RL 16 ) LUKUUN OTTAATTA ASEAKAAVOITETTUJA ALUEITA. SUURJÄNNITELINJA. TYÖPAIKKA-ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. alueet ja kohteet magenta- värillä. PAIIO Vistan osayleiskaava NATURA VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimionjokilaakson Natura 2000-alue. NUOLEN JÄLKEINEN AANKÄYTTÖ. erkintä osoittaa tulevan maankäytön käyttötarkoituksen alvelujen ja hallinnon alueena. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. Paimionjoen rannassa sijaitsevalle vanhan jätevedenuhdistamon alueelle saadaan sijoittaa veneilyä alvelevia satamatoimintoja ja alveluita :20 1:27 1:26 YHDYSTIE / KOKOOJAKATU. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN AISEAAN. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. erkinnällä on osoitettu alvelualueet maantien 110 varrella, jotka ovat jo osin rakentuneet. 3:9 2 1:27 E LV 1 Y LR 1:22 1:29 1:26 2:1 yt/kk ge YHDYSTIE. ERITASORISTEYS ILAN LIITTYÄÄ. 3:4 AT 0 2:18 1:24 1:22 1:27 VU 3 T/TP v-1 AT 0 0 st 1 2:4 yt 2: :181 SEUTUTIE / PÄÄKATU. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 3 2:16 2:32 1:27 VU/v 2:26 SR29 1:2 1 V 2:22 AHDOLLISESTI PILAANTUNEET AA-ALUEET. Kohde, jonka mahdollinen ilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä tai ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä. OOTTORITIE. st/k 2:24 1:2205 2:47 4:1 sm 38 sv SEUTUTIE. mo /v 2:28 2: KESKUSTATOIINTOJEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden arantamisella vahvistaa keskusta-alueen toiminnallista ja kauunkikuvallista nnetta. Asemakaavoituksessa on huomioitava mahdollinen rautatien lisäraiteen vaatima tilavaraus ja henkilöraideliikenteen liityntäysäköinnin tareet. Avoimeen eltomaisemaan rajautuvilla maisemallisesti herkillä reuna-alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. 1:27 k 1:28 KYLÄALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. 4:2 0 W KYLÄALUE. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. 2:5 sm 36 st TP//res 2:7 2: v-1 AT 2:6 3 Rautatien vaikutusalueella tulee selvittää raideliikenteen aiheuttamat melu-, tärinäja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. SELVITYSALUE. Alueen soveltuvuus rakentamiseen tulee tutkia tarkemmin yleiskaavatasoisella tarkastelulla ennen alueen asemakaavoitusta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Ensisijaisesti laajennetaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sen reunoilla keskustasta etelään ja asuinalueilta länteen. aisemallisesti herkillä alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. 2:24 /k 1:27 0 SR34 1:21 2: SR38 S 35 4:11 2:151 AT mo 4:15 1:28 2:5 1:22 S-1 2:14 4:12 TP/res 4 2:9 et sv 2:18 Y 2:0 Kaavakartalla esitettyjen ääliikenneväylien vaikutusalueella tulee selvittää ajoneuvoliikenteen aiheittamat melu-, tärinä- ja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. RESERVIALUE. Reservialueeksi osoitettujen alueiden keskiosan väritys kuvaa alueen nykyistä maankäyttöä. Reservialueet on tarkoitettu toteutettavaksi ääasiassa muiden rakentamiseen tarkoitettujen aluevarausten toteuttamisen jälkeen. /res sm 4 6 AT 2:25 Yht. 878:1 ELUNTORJUNTATARVE. VESIALUE. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. 1 4:8 sm 34 3:211 4:263 yt 1: :12 1 2:5 1:21 4: : :34 yt 2:17 2:16 4:14 4:20 Y-1 6 4:15 4:3 4:21 5:0 4:12 TP-2 33: :11 2:10 2:12 TP TP-2 1:21 0 st ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen ja ja haja-asutusalueella rakentamista koskevan luaharkinnan yhteydessä. 36:0 TP/v AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA JA JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. Peltoalueet on tarkoitettu ääasiassa maatalouskäyttöön ja tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. aisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, uiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenidettä ei saa suorittaa ilman RL:n 128 :n mukaista maisematyöluaa. Y-1 ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. 15 1:22 T/v 4:10 4:6 60 TP/ 3 SR30 4:12 1:8 8:35 3:200 ET Y 4:25 5:6 70 3:200 SR31 1:2 0:0 3:205 4:7 Y 4:17 4:5 2:1 TP 2:2 4:13 15 T/TP k 74 TP TP/v AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 4:2 0:110 4:21 U-1 sm 30 6:0 2:5 3:30 4:6 T 4:21 4:1 6 5:5 sv ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi asumiseen maa- ja metsätalouden väistyessä alueelta. Alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa on turvattava näkymä Sähköyhtiöntieltä Vähäjokilaaksoon. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. 4:32 5:20 PAIKALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (24, 25, 29-31, 32 34, 38, , 54-57, 59-65, 67, 68, 70-82) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle /alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. erkinnällä on osoitettu olemassa oleva kotieläintalouden suuryksikkö. E OHJEELLINEN KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. 3:7 TP/res 17:55 4:269 PY/s 4:22 4:41 5:14 4:271 9 P-2 4:35 1:221 SR 24 AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Yhdyskuntarakenteen laajentuessa ja maa- ja metsätalouden mahdollisesti väistyessä tulee alueen käyttö uudelleen tarkasteltavaksi. RAIDELIIKENTEEN ASEA. 5:4 1: :4 1:29 2:6 ET/v P-1 S 28 1:7 P-1 P-1 W 93 TP/v mo 2:18 0 v-1 /res 0 2:22 S 33 1:7 1 4:5 TP-1 4 P 4:49 99 Yht. 878:1:0 2:13 5: :211 2:23 0:110 k / s t 3 0 S-1 6 Y-1 4:13 /res/v 5:13 4:271 4:8 0 Yht. 876:5: k 0 46 C 2:1 1:26 1:239 4:33 4:270 0: mo 1 W 1:28 45 /v 0:0 AAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (5, 7-22) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 2:20 yt/k Yht. 878: :31 /v AT/sy 1: :215 1:216 1:210 1:211 1:212 1:221 1:217 1:225 1:226 1:222 1:239 1:223 1:218 1:219 1:232 1:227 1:224 1:220 1:233 1:228 1:229 1:234 1:235 1:230 1:231 1:236 4:9 SR 10 LUONNONSUOJELUALUE. Luonnonsuojelulain nojalla erustettu tai erustettavaksi tarkoitettu nnonsuojelualue. erkinnällä on osoitettu Pailan vanha metsä ja Tammiston nnonsuojelualue. SL st 1:22 ET/v :54 /v 3:9 8 3:0 1: :220 1:218 17:53 7:0 3:22 4 AT 1:27 1:9 33: :58 6 3:8 1:217 0:2351 2:9 /res 7:0 sm 29 4:9 RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola. Aluetta koskevat suojelumääräykset on annettu aluetta koskevassa rakennussuojelulain mukaisessa suojeluäätöksessä. sm 27 1: :216 U-1 2:9 1: :211 /v 5 3:9 /sy 1:7 1:215 17:58 6: :21 AR 1:214 1:213 4:261 o 6 3:9 3:2 1:212 17:52 ge VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (1-4) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. erkinnöillä 1a-1k on osoitettu Paimion arantolan rakennukset: 1a: sairaala ja kaeli, 1b: lämökeskus, 1c: autotalli, 1d: entinen sairaanhoitajien asuintalo, 1e: alilääkärin asuintalo, 1f: entinen ylilääkärin asuintalo, 1g: ruusukellari, 1h Kyykartano, 1i Toinen autotalli, 1j Vedenuhdistamo, sekä 1k Vedenumaamo. erkinnöillä 2-4 on osoitettu: 2: Paimion kirkko, 3: Paimion rautatieasema sekä 4: vanha Paila. Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ja muut seurakunnalliset rakennukset ja rakenteet on kirkkolain 14 luvun 5 :n nojalla suojeltuja. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja haja-asutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä AK 2 1 PY P-2/v 2:9 3:8 4:1724:173 v-1 4:246 4:2494:248 4: : : : :19 4:11 4:16 1: : : : : :225 4: : : :58 2: :171 U-1 vmky : /s 1:8 /sy/v SRS W 6 4:131 4:174 2:33 1:237 1:238 27:0 7 sm 26 4:3 17:56 4:247 17:57 1:234 4:182 4:249 28:0 4:181 5:11 4:184 4:252 4:251 4:175 4:183 17:51 4:252 29:0 4:176 4:1854:186 4:250 4:177 4:187 4:188 4: :0 4:178 4:189 17:58 23:0 4:1594:160 4:147 4:164 4:179 4:190 4:148 4:1624:163 4:180 4:234 4:149 4:233 4:1664:167 4:232 4:150 4:165 4:237 17:60 4:245 4:236 4:151 4:235 4:218 4:1694:170 17:59 4:152 4:168 4:2394:240 17:61 4:238 4:221 4:245 4:153 17:62 17:4 4:243 4:2194:220 4:224 5:16 5:19 17:63 4:242 4:223 4:241 17:18 5:15 4:222 4:213 17:15 17:5 4:244 4:227 17:64 4:204 4:2254:226 4:214 17:12 17:16 17:17 5:17 4:203 17:11 17:58 4:215 4:2304:231 4:198 4:2054:206 17:20 5:18 17:14 4:229 17:9 17:19 17: :228 26:0 4:199 4:2074:208 4:216 17:22 25:0 4:210 17: :200 4:209 4:217 17:21 24:0 17:49 17:24 17: :201 4:211 4:212 17:32 17:23 17:42 17:26 17:30 17:31 4:202 17:43 17:25 17:29 17:33 17:44 17:2717:28 17:38 17:34 3:205 17: :35 17: : :46 17:36 17:40 3:202 17: : :58 17: :156 4:144 4:1544:155 4:145 4:158 4:146 4: :8 3 3:2 2:9 4 1:9 4:132 1:9 1:7 12 ET 59 3: :87 1: :5 1:8 4 sm :136 4:142 4:141 4:135 4:140 4:134 4:139 4:138 4: :24 1: U :16 7 6:0 3:27 1 TP /v 1:240 0:0 7 3: :70 U :5 4 1:21 1: :26 2:0 6 k t/k 8 1:8 1:7 kk k y /sy/v 2:28 SR 1k PY/v 0 SUOJELUALUEEKSI TARKOITETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Herrankartanon kulttuuriymäristö ja Katinhäntä, Rekottilan linnavuori sekä Jungfrusundintien säilyneet osat. 2:32 Y-1 1 EV 05 1:74 1:75 1: :73 1:72 1: :7 AK 3:95 5 3:3 1:29 7 /k 1:78 /sy 1 2:6 1:22 1 3: EV 2 V Yht. 878:1 2:27 2:30 2:18 2:25 Y-1 yt 2:5 SR67 40 ET 1:24 PY 6:0 2:1 st/k 20 LV 1:86 2: Ote Vistan osayleiskaavasta , P v-1 Turun hallinto-oikeus /v /v ET 1: :15 2:17 2: :26 1: :9 10 8:15 1: :16 1:27 8:14 6 8:1 1:28 1 8:13 8:17 0 8:2 7 8:18 1:29 8:3 8: :11 9: :4 8:10 10:0 8:5 0 8:9 11:0 8:6 2 8: : :7 30 2:0 3:7 3:5 3 3:5 3:93 3:94 1:28 1: :27 2:10 2:29 SR 1f 1:87 1:86 1: : : : : :81 1: :80 1:92 1:79 1:91 1:93 1: :95 1:78 1:97 1:99 3 1:98 1: :77 2 / yt SR39 TP 3:26 3:6 52 VU 2:1002:99 2:98 2:95 2:96 2: :8 8:19 3:28 2:23 3:0 2:32 3 S :24 1:23 1: : :8 8 1:7 14 2:17 SRS/v 2 2 1:79 17 AK :21 2:9 SR 1i /v 4:0 5 1:21 4:7 0 1:28 2:12 1:96 0 /res/sy ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue tarkoitettu reservialueeksi. -1/res 2:22 2:23 2:31 2:12 S-1 ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN :13 2:14 SR 1a SR 1h ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä, alueet kuuluvat asemakaavoitettavaksi tarkoitettuun alueeseen. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. 2:34 1:86 1:97 1:9 1 SR 1e 3:400 8:23 yt/kk :93 0 AK SR71 4:75 4:92 4:93 4:76 SR78 7 1: AK 1:9 72 1:22 1:26 1:23 3:410 SR 1b 3:46 3:422 U-1 SR76 2:0 5:0-1 2: : :27 Y-1 SR 1c 82 S 23 AR SR 1d 3:90 60 /sy/v 3:46 sm 16 3:422 SR 1g 81 3:87 3:61 2:10 2:1 AK 1:23 1:27 2:5 93 Y-1 ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. /res SR1:9 1j SR 1 RIVITALOVALTAINEN ALUE. 1:73 1 v-1 3:86 et 5 3:46 yt/ kk SR13 C /sy 2:24 4:67 9 1:81 16: :4 80 2:101 3:97 2:102 3:96 16:7 3:79 3: :14 2:91 2:103 3:98 3:99 16:3 16:12 1 1:83 16:8 2:94 2:93 2: :81 2:90 2:104 16: : : : : :11 12:0 16:10 2:116 2: :82 6 2: :159 16:11 2:119 3: :84 1:76 2: :118 1:87 7 2:120 3:85 2: :121 2: : :78 4 2:123 2: : :0 2:122 3:71 2:126 2:129 1:77 3:205 2:127 2:128 2:130 18:0 3:72 2:146 4:125 2:159 2: :90 1:96 2:169 4:126 2:142 2:168 2:159 4: : :161 1:97 1: : :137 4: : :80 kk :85 1:70 3:401 1 sm 25 SR72 C C :991: :98 1: :90 1:78 1: : : :92 0 1: :0 48 3:91 9 1:86 3:88 5:0 1:94 SUOJAVIHERALUE. EV :29 1: Yht. 876:3 1: Yht. 876:3 1:71 3 1: :89 5 1: :89 1:91 1:95 4 PY C SR68 SR80 1:8 1:82 3 yt/ -1 4: :24 1:83 1:24 Yht. 876:2 LIITE 3 5 1:85 ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE / PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. Aluetta asemakaavoitettaessa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Koska alue sijoittuu maisemallisesti herkälle alueelle, on aluetta asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. 71 1:96 1: /sy /sy/v 0:2343 SR82 7:1 SR50 9 1:82 1 /v 36 Y 6 EH W 14 3: :84 1:74 vmky SR52 5 Y :38 04 SR24 0 k 4:1154: :73 1:74 1:22 4:53 4:81 4:194 3:87 4 4:116 4: :70 4:272 4:195 4: : :82 1:24 1: :73 1:81 1:94 4:79 0 1:711 1:8 1 1:272:63 6 3: :732:148 2:149 1:72 2:149 2:151 1:793 2:150 1:92 3:207 SR20 4 SR65 1 3:2069 SR21 31:0 4:256 3: :0 3:32 4: SR19 3:45 3:903: :228 3:89SR73 30:0 4 4:91 3:92 7:3 4 1:97 0 3:32 SR74 1:241 4:266 1: :23 14:0 4:1143:91 3:76 3:205 1: :77 SR70 4:97 3:43 3:35 3:78 3: :248 1:954 4:83 0: :713:2813:2 1:242 1:99 4 3:24 3:33 1: :82 4:114 3:38 1:244 4:108 4: :0 1: :83 0 1:92 413:5 19 3:39 4:277 4:103 4:60 3:205 4:69 6 1:21 3:67 3:66 4: :0 3:37 8 4:275 1: :34 4:1024: :7 1:84 5 3: :276 4:48 4:59 3: :2381:239 1:23 1:85 SR51 /k 4 1: :36 3:3 SR11 SR10 SR12 8 3:63 SR163:4 C 7 8: :404 4:257 Yht. 876:4:0 8 W /sy PY 1:2 7 yt SR15 SR2 1:22 0 Yht. 876:2 /s : :48 3: AK/P /res 3:54 SR : /sy 4:44 3:48 3: SR7 LR 5:0 3:48 1:89 C 0: :0 SR22 3: :409 AT/sy 3:67 3:2 SR77 k 3:54 3:408 ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE :27 1:240 SR214:43 4:95 3:0 3:35 3:35 Yht. 878:1 1:87 6:0 4 Y 3:22 2:23 4:36 3:48 1:2 3: :422 PY 6 AR :79 2:67 2: :19 2: :208 2:30 2:173 3:70 1:74 1:223 2:47 2:46 2:45 3:64 2: :209 1: :44 1: : :49 2: : : : :4 4: :77 1:88 4:1174:265 3: :13 0:2352 3:5186 4:11 4: :60 0 2:52 2:53 2: :62 1:89 3:75 2: :14 2:55 2:57 2 4:15 4:6 4:10 2:58 2:59 2: :253 3: :30 9 4:124 2:62 4:264 4: :41 3: :254 4:63 4:265 1:70 3 2:173 4:123 4:120 4:265 1:72 3: :31 1:230 4:38 7 4:122 3:26 91:71 SR18 4:32 4:121 4:39 21:0 3:55 4:33 1:2 4:109 4:40 3:20 32:0 3: :0 3:49 SR75 4:1104:35 4:41 3:6 3:29 SR174 /s yt/k k C 2:11 2:112 1:70 3: Yht. 876: :40 3:6 VU 4:3 AK :31 6 3:2 vmky 2:1 0:0 C 3:0 2:23 2:46 1 2:32 2:170 2:166 2:171 /s 8 7 1:27 0 2: :71 3 2:154 2:75 2:1092:110 2:138 2: W k 6 3: :70 Yht. 876:2 / : Yht. 876:2 2: : :167 1:73 69 SR59 3: st sm : :27 7 2:52 3:331 2:164 2:163 2: :25 SR :243 SR64 TP//res TP EV 1:23 4 3:58 EV 2:46 0 Yht. 876:2 2:6 2:13 2:14 2:15 Yht.5:0876:1 2:153 2:28 2:152 2:38 2:140 2:69 2:11 2:64 2:27 2:70 2:10 2:1 0:0 78 3: W AK/P/res 5 1:71 1:72 3: PY SR14 1:85 3 2:50 sm :94 3:96 3:97 3:64 3:563:57 3:62 3:63 3:40 3:413:423:43 3:44 2:3 1:70 sm 22 PY SR :66 1:75 5 3:36 3: SR56 1:74 2: :17 1:76 2:54 /res sm 17 2:28 1:79 1:81 1:80 2:52 SR :17 3:39 U-1 0:181 3: : :36 2:32 2:27 2:29 2:592:41 2: :22 2:21 4:0 40 2:21 2:1 2:12 TP/ st/ /sy 2:65 2:20 2 2:53 2:66 yt /k k 5:18 2:40 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 sm 19 4:9 4-1 /res/sy 4:5 4:6 1:28 4:0 5:3 7 5:0 3:38 3:427 W /sy 2:15 4:10 2:19 AK 1 2: OSAYLEISKAAVAERKINNÄT JA -ÄÄRÄYKSET: 4 3:9 3:40 TERE :74 4 S 15 4:0 Y-1 4:7 1:77 V 5:30 S40 2:16 1:83 1:9 7:2 2: sm 14 2:107 2:107 SR 4 4:1 4:3 2:35 2:14 1:9 sm/39 5:25 6:0 2: :26 2:35 4 yt/kk 1:8 8: :9 7:2 5:43 1:8 vmky 5:30 5:46 2:33 2:5 3:228 2:96 3:229 2:90 3:249 3:227 3:230 2:124 2:97 3:226 2:99 3:222 2:119 3:231 2:140 3:217 3:2233:224 2:66 3:225 2:139 2:149 3:203 2:62 3:216 3:218 2:65 2:137 2:138 3:204 2:136 3:202 2:64 2:1342:135 3:205 2:63 3:219 2:54 3:221 3:2013:206 2:36 2:522:53 2:112 3:210 2:111 2:33 3:220 2:50 2:51 3:200 3:207 3:2083:209 3:211 2:110 2:46 3:212 2:112 2:61 2:118 3:416 3:213 2:47 2:60 3:215 2:103 2:21 2:59 2:55 3:214 2:22 3:83 3:417 2:26 3:415 2:49 2:48 2:58 2:56 3:414 2:23 3:423 3:82 2:57 2:17 2:101 3:413 3:418 3:412 2:45 3:80 3:81 2:44 2:102 3:79 3:418 3:78 3:419 3: :422 3:763: :84 76 S 13 5:44 2:15 1:7 3:2 5:36 /sy 5:19 SR57 5:47 5:22 SL Y FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy TURKU :24 2 5:34 4:0 2:73 2:45 sm 11 5: : :1 5:48 5:21 3 2:4 5:33 5:28 1 sm 10 2:38 S 9 5:18 AT 6 3:294 3: :31 3: :44 2:7 97 P 1:7 2: :4 W 2:18 2:17 k 6 sm 8 st/ 2:16 1:22 2:13 5:33 2:48 3:24 6 2: :240 3:235 3:334 3:349 3:350 3:348 3:353 3:324 3:327 3:321 3:352 3:315 3:318 3:351 3:326 3:323 3:317 3:320 3:314 3:357 5:25 3:325 3:356 3:316 3:319 3:322 3:313 3:354 3:355 3:363 14:0 3:296 3:311 3:2983:303 3:359 3:362 3:3093:310 14:0 3:297 2:148 3:290 3:312 3:299 3:304 3:358 3:361 3:300 3:360 3:291 3:301 3:287 3:305 2:148 3:292 5:62 3:306 3:288 3:285 3:302 10:1 11:0 3:286 2:133 3:307 3:283 3:289 3:308 3:284 2:143 2:9 3:273 12:0 2:144 2:116 3:282 3:281 3:278 3:272 10:2 2:145 3:271 3:280 2:146 15:2 3:277 2:131 3:279 2:71 2:147 3:269 3:276 2:149 2:70 2:72 2:130 3:270 3:267 3:275 2:100 2:69 2:73 2:132 2:129 2:133 3:268 2:74 3:274 2:128 5:44 2:68 2:78 2:79 3:265 3:264 13:0 2:100 2:75 3:266 3:263 2:127 2:770 2:76 2:126 2:31 5 3:262 3:260 3: :256 3:259 2:141 3: :255 3:254 3: :92 2:93 2:94 3:424 3:245 3:253 3:252 3:250 3:251 2:91 2:95 1 VU W 15:1 1 7: Y-1 U :4 SR25 5:29 2: :64 SR54 3:387 3:3863:385 3:383 3:384 3:3823:381 3:380 3:379 3:389 3:3783:377 3:388 3:376 3:375 3:373 3:374 3:392 3:406 3:3723:371 3:370 3:391 3:3693:368 3:390 3:393 3:367 3:366 3:365 3:344 3:395 3:396 3:343 3:3413:340 3:342 3:394 3:3393:338 3:347 3:335 3:337 3:336 3:3453:346 15:3 yt 2:17 2 2:16 3:420 2:133 5:46 5:33 1 2:64 3:31 VISTAN OSAYLEISKAAVA :23 3: :58 sm 6 4:0 3:239 /res 5:42 /sy 3:2 S :9 3: :7 5:13 5:14 5:15 5:165:17 15:3 1:21 5:23 5:21 5:19 1:22 5:54 5:55 1:23 1:24 1:26 1:27 5:24 5:22 5:20 5:57 5:56 5:33 0 1:29 5:28 5:29 5:49 5:53 5:52 3:26 4 /res 6:0 2:42 6 3:48 3:236 8:2 7 2:12 3 PAIION KAUPUNKI :33 st/ 3:9 5: :32 SR32 3:241 8:1 sm 3 2:3 8:1 7 nat 0 5:9 2: : :97 2:11 3 2:72 2:59 PY/sy 40 5:41 1:7 S 2 sm 1 1:2 2:73 2:65 1:2 2:29 2:53 2:38 2:66 2:68 2:71 2: :7 HAUTAUSAA-ALUE. Nähtävillä Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja iirustuksen numero VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN AISEAKOKONAISUUDEN OHJEELLINEN RAJAUS. Suunnitelmien ja toimeniteiden tulee alueella olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin.alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että annetaan ohjeita koskien hyvää rakentamistaaa, maisemanhoitoa ja nnonsuojelua. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tamere Puh YKS P E Tiedosto Vistan_OYK_EHDOTUS_hyväksyntään_uudet raksuo.dwg Päiväys Pääsuunn. Johanna Närhi, arkkitehti YKS-490 Hyv. Jani Sillanää, F, alueäällikkö Suunn. EWa / JSu / PSe Tarkastaja Helena Ylinen, arkkitehti SAFA YKS-305 Yhteyshenkilö Johanna Närhi A S

7 PAIION KAUPUNKI VISTAN OSAYLEISKAAVA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy TURKU TERE OSAYLEISKAAVAERKINNÄT JA -ÄÄRÄYKSET: AK AK/P/res AR ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE. ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE / PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. Aluetta asemakaavoitettaessa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Koska alue sijoittuu maisemallisesti herkälle alueelle, on aluetta asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. RIVITALOVALTAINEN ALUE. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. EV S-1 SRS SL SUOJAVIHERALUE. SUOJELUALUEEKSI TARKOITETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Herrankartanon kulttuuriymäristö ja Katinhäntä, Rekottilan linnavuori sekä Jungfrusundintien säilyneet osat. RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola. Aluetta koskevat suojelumääräykset on annettu aluetta koskevassa rakennussuojelulain mukaisessa suojeluäätöksessä. LUONNONSUOJELUALUE. Luonnonsuojelulain nojalla erustettu tai erustettavaksi tarkoitettu nnonsuojelualue. erkinnällä on osoitettu Pailan vanha metsä ja Tammiston nnonsuojelualue. SR 1 VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (1-4) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. erkinnöillä 1a-1k on osoitettu Paimion arantolan rakennukset: 1a: sairaala ja kaeli, 1b: lämökeskus, 1c: autotalli, 1d: entinen sairaanhoitajien asuintalo, 1e: alilääkärin asuintalo, 1f: entinen ylilääkärin asuintalo, 1g: ruusukellari, 1h Kyykartano, 1i Toinen autotalli, 1j Vedenuhdistamo, sekä 1k Vedenumaamo. erkinnöillä 2-4 on osoitettu: 2: Paimion kirkko, 3: Paimion rautatieasema sekä 4: vanha Paila. Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ja muut seurakunnalliset rakennukset ja rakenteet on kirkkolain 14 luvun 5 :n nojalla suojeltuja. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja haja-asutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. /s /sy /res /res/sy -1/res /s /sy /res AT ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä, alueet kuuluvat asemakaavoitettavaksi tarkoitettuun alueeseen. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue tarkoitettu reservialueeksi. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi asumiseen maa- ja metsätalouden väistyessä alueelta. Alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa on turvattava näkymä Sähköyhtiöntieltä Vähäjokilaaksoon. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen ja ja haja-asutusalueella rakentamista koskevan luaharkinnan yhteydessä. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. KYLÄALUE. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. -1 E U-1 Y Y-1 W /res AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Yhdyskuntarakenteen laajentuessa ja maa- ja metsätalouden mahdollisesti väistyessä tulee alueen käyttö uudelleen tarkasteltavaksi. KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. erkinnällä on osoitettu olemassa oleva kotieläintalouden suuryksikkö. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA JA JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. Peltoalueet on tarkoitettu ääasiassa maatalouskäyttöön ja tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. aisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, uiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenidettä ei saa suorittaa ilman RL:n 128 :n mukaista maisematyöluaa. VESIALUE. RESERVIALUE. Reservialueeksi osoitettujen alueiden keskiosan väritys kuvaa alueen nykyistä maankäyttöä. Reservialueet on tarkoitettu toteutettavaksi ääasiassa muiden rakentamiseen tarkoitettujen aluevarausten toteuttamisen jälkeen. SELVITYSALUE. Alueen soveltuvuus rakentamiseen tulee tutkia tarkemmin yleiskaavatasoisella tarkastelulla ennen alueen asemakaavoitusta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Ensisijaisesti laajennetaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sen reunoilla keskustasta etelään ja asuinalueilta länteen. aisemallisesti herkillä alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. SR 10 SR 24 AAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (5, 7-22) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. PAIKALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (24, 25, 29-31, 32 34, 38, , 54-57, 59-65, 67, 68, 70-82) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle /alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. ELUNTORJUNTATARVE. Kaavakartalla esitettyjen ääliikenneväylien vaikutusalueella tulee selvittää ajoneuvoliikenteen aiheittamat melu-, tärinä- ja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. Rautatien vaikutusalueella tulee selvittää raideliikenteen aiheuttamat melu-, tärinäja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. AHDOLLISESTI PILAANTUNEET AA-ALUEET. Kohde, jonka mahdollinen ilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä tai ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä. AT/sy KYLÄALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. st mo st/k SEUTUTIE. OOTTORITIE. SEUTUTIE / PÄÄKATU. C KESKUSTATOIINTOJEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden arantamisella vahvistaa keskusta-alueen toiminnallista ja kauunkikuvallista nnetta. Asemakaavoituksessa on huomioitava mahdollinen rautatien lisäraiteen vaatima tilavaraus ja henkilöraideliikenteen liityntäysäköinnin tareet. Avoimeen eltomaisemaan rajautuvilla maisemallisesti herkillä reuna-alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. yt yt/kk YHDYSTIE. YHDYSTIE / KOKOOJAKATU. KOKOOJAKATU. LIITTYÄ. P PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. ERITASORISTEYS ILAN LIITTYÄÄ. P-1 P-2 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN AISEAAN. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. erkinnällä on osoitettu alvelualueet maantien 110 varrella, jotka ovat jo osin rakentuneet. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA SALLITAAN ASUINEN. erkinnällä on osoitettu olemassa olevaa alveluasumista ja turvattu sen laajentaminen. UUSI KIERTOLIITTYÄ. PÄÄRATA, KAKSOISRAIDEVARAUS. Radan varren maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon rata-alueen leveneminen. RAIDELIIKENTEEN ASEA. P-3 PY PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauan tareisiin. Alueelle saa sijoittaa enintään 400 k-m² äivittäistavaran kauaa. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rauta- ja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee rakentamistaaa ohjata yhtenäisen väylämaiseman muodostamiseksi ääliikenneväylien suuntiin. JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. OHJEELLINEN TAI VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS. Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on viitteellinen. HISTORIALLINEN TIELINJA Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on informatiivinen ja viitteellinen. erkinnällä on osoitettu Jungfrusundintie, Kuninkaantie, Kirkkotie ja Nauristie. Osa Kuninkaantiestä kuuluu Suuren Rantatien valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriymäristöön. Teiden säilyneillä osilla on tien linjaus ja tasaus yrittävä säilyttämään muuttamattomana. Teitä koskevista toimeniteistä on yydettävä museoviranomaisen lausunto. PY/s T T/TP JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Alueen käyttötarkoitus täsmennetään yksityiskohtaisella kaavoituksella. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. Asemakaavoitettavan alueen sijoittuessa ohjavesialueelle, tulee aluetta asemakaavoitettaessa laatia yksityiskohtainen hydrologinen selvitys rakentamiseen soveltuvien alueiden määrittelemiseksi. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE / TYÖPAIKKA-ALUE. KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. OHJEELLINEN KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. ULKOILUREITTI. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. VENEVÄYLÄ. TÄÄ OSAYLEISKAAVA-ALUE ON KOKONAISUUDESSAAN SUUNNITTELUTARVEALUETTA (RL 16 ) LUKUUN OTTAATTA ASEAKAAVOITETTUJA ALUEITA. TP TYÖPAIKKA-ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. SUURJÄNNITELINJA. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. TP/ TP-1 TP-2 TP/res TP//res V VU LR LV E E > P ET EH TYÖPAIKKA-ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vievien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Sisältää myös ienehköjä asuntoalueita. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ymäristöhäiriöitä. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vaativien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa äivittäistavarakauaa eikä seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan, tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rautaja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttienjulkisivut erityisesti ääväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi, jolle voidaan sijoittaa rautatiehen tukeutuvia työaikkatoimintoja ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantoa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA- ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. VIRKISTYSALUE. LÄHIVIRKISTYSALUE. URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. Alueelle saa rakentaa urheilutoimintaa alvevia rakennuksia ja kenttiä. RAUTATIELIIKENTEEN ALUE. VESILIIKENTEEN ALUE. ERITYISALUE. NUOLEN JÄLKEINEN AANKÄYTTÖ. erkintä osoittaa tulevan maankäytön käyttötarkoituksen alvelujen ja hallinnon alueena. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. Paimionjoen rannassa sijaitsevalle vanhan jätevedenuhdistamon alueelle saadaan sijoittaa veneilyä alvelevia satamatoimintoja ja alveluita. HAUTAUSAA-ALUE. vmky S 2 sm 1 v-1 /v sv ge et nat ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN OSA-ALUEEN RAJA. VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄN RAKENNETUN KULTTUURIYPÄRISTÖN OHJEELLINEN RAJAUS. Alueella taahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen tulee soeutua alueen kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola, Paimion kirkko ja vanha aila sekä Paimion rautatieasema. LUONNON ONIUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE TAI KOHDE. Alueen rajaus on ohjeellinen. UINAISUISTOKOHDE / -ALUE. Numerointi viittaa selostuksen numerointiin. uinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, eittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista/toimeniteistä on kuultava useovirastoa tai Varsinais-Suomen maakuntamuseota. TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää ohjavesialueen edellyttämät suojaustoimeniteet ja antaa tarvittavat kaavamääräykset. Pohjavesialueella rakentamista ja maankäytön suunnittelua rajoittavat ymäristönsuojelulain mukainen ohjaveden ilaamiskielto ja vesilain mukainen ohjavesiesiintymän laatua, määrää tai käyttökeloisuutta uhkaavan hankkeen yleinen luvanvaraisuuden tarve. ERKINTÄ RAKENTAISALUEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN JÄLJESSÄ OSOITTAA, ETTÄ ALUE TAI SEN OSA SIJAITSEE VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄLLÄ POHJAVESIALUEELLA. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ymäristönsuojelulain mukaiset ohjaveden muuttamis- ja ilaamiskiellot. SUOJAVYÖHYKE. erkinnällä on osoitettu Saaren-Nummensuon vedenottamon Länsi-Suomen vesioikeuden määräämä suoja-alue. Aluetta koskee Länsi-Suomen vesioikeuden antaman äätöksen suoja-aluemääräykset. ARVOKAS GEOLOGINEN UODOSTUA. erkinnällä on osoitettu Rivonmäen maakunnallisesti merkittävät muinaisrannat ja metsäalue. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON KOHDE. Pohjavedenumaamo. NATURA VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimionjokilaakson Natura 2000-alue. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN AISEAKOKONAISUUDEN OHJEELLINEN RAJAUS. Suunnitelmien ja toimeniteiden tulee alueella olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin.alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että annetaan ohjeita koskien hyvää rakentamistaaa, maisemanhoitoa ja nnonsuojelua. LUONTOKOHTEET Luontokohteita on esitelty tarkemmin selostuksen liitteessä. VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON SEKÄ JÄTEHUOLLON RAKENTAINEN: Rakennusluahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys talousveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä. Kiinteät jätteet tulee hoitaa kauungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. AT -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: Rakennusaikan vähimmäiskoko on m., -1, E, U-1, Y ja Y-1 -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: 2 Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Alueet on tarkoitettu ääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueilla sallitaan maa- ja metsätaloutta alveleva rakentaminen. Rakennusaikan vähemmäiskoosta säädetään kauungin rakennusjärjestyksessä. Uudisrakennukset on yrittävä sijoittamaan olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan turmelematta nnon- ja ymäristöarvoja. Rakennettavat tiet ja yhdyskuntateknisen huollon verkostot tulee soeuttaa ymäristöön sekä sijainniltaan että rakenteiltaan. Tamereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pääsuunnittelija: Tarkastaja: Hyväksyjä: Johanna Närhi Helena Ylinen Jani Sillanää arkkitehti YKS-490 arkkitehti SAFA YKS-305 F, alueäällikkö Turun hallinto-oikeuden äätöksellä Dnro 14 /0102/1 kumotut alueet ja kohteet magenta- värillä. PAIIO Vistan osayleiskaava Päiväys Pääsuunn. Hyv Johanna Närhi, arkkitehti YKS-490 Jani Sillanää, F, alueäällikkö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tamere Puh Nähtävillä Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja iirustuksen numero YKS Tiedosto Vistan_OYK_EHDOTUS_hyväksyntään_uudet raksuo.dwg Suunn. Tarkastaja Yhteyshenkilö P17180 EWa / JSu / PSe Helena Ylinen, arkkitehti SAFA YKS-305 Johanna Närhi 901E 0000 A S

8 l 14 P 13 le l IV 129 ts I e=0.5 tn YV ALK III 111 le AK III VIII ½ m 1300 m² LYT AK-1 IV 141a VIII le nä AK IV III III m 940 ts AL III II 10m 830 7m AL I m 200 3/4 AL /h III 176 4m m m nä III III 10m IV III m III I I 13m m 400 7m 4m IV IV III IV m 1200 IV III 10m m ET I IV III II ½ 186 e=0.25 e=0.25 LT I I III I 12 AK AK UL e=0.5 nä tn tn ts ts tn tn tn ts e=0.25 nä t tn nä nä kt LYT AK nä TALLINTIE YT ALVAR AA 26 TILLINTIE SANTE- RINTIE 7 6 TILLINPOLKU TENHONTIE KISATIE 3 KIVIIEHENTIE PAKURLANTIE GRANLUNDINKUJA AHTONPOLKU NTIE NNA VALKOJANTIE dB(A) nä IV TANTIE :81 3:67 34:0 1 4:76 3:21 4:116 4:92 4 1:2 19 4:194 3:87 4: :81 4: :43 4: : :82 3:213 3:24 4:103 4: :7 13: :7 13:5 3: :212 3:78 4:48 4:75 4:53 4: :73 4: : :220 3:34 3:66 3:37 3:38 4:101 3:77 1:94 4: :70 4:274 4:97 4: :93 4: :5 13 3:50 15:0 4:56 4: :73 4:79 3:33 3:39 4:275 3:35 4:59 4:67 1:24 4:114 1:22 1:71 1:74 4:102 4:113 4:83 :285 POISTUVA KAAVA OTE ASEAKAAVAYHDISTELÄSTÄ 1 : m kaava-alueen rajan ulkouolella oleva viiva, jota Kisatien asemakaavan muutos koskee ja jolta aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset oistuvat.

9 Ylä-Vistan rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos (vahv )

10 Ylä-Vistan rakennuskaava (vahv )

11

12

13

14 1:81 3:67 34:0 1 4:76 3:21 4:116 4:92 4 1:2 13 4:194 3:87 4: :81 4: :43 4: : :82 3:213 3:24 4:103 4: :7 13: :7 13:5 3: :212 3:78 4:48 4:75 4:53 4: :73 4: :220 3:34 3:66 3:37 3:38 4:101 3:77 1:94 4:272 1:8 4:70 4:274 4:97 4: :93 4: :5 3:50 15:0 4:56 4: :73 4:79 3:33 3:39 4:275 3:35 4:59 4:67 1:24 4:114 1:22 1:71 8 1:74 4:102 4:113 4:83 4:285 KISATIEN ASEAKAAVAN UUTOS RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI 1 : 2 000

15 PAIION KAUPUNKI KISATIEN ASEAKAAVAN UUTOS Rakennuskannan inventointi Nro Kylä Kiinteistötunnus Kiinteistö Osoite Arvotus Kuvaus 1 Vista Viertola Vistantie 32 Paikallinen Lohkotila, lohkottu 1949 Tillin maista. Päärakennus on rakennettu 1930 ja arkkitehtoonisesti erityinen torneineen ja jugend vaikutteineen. Samalta ajalta on kookas iharakennus ja ienemi ulkorakennus on uusklassinen. 2 Vista Autola Vistantie 53 Paikallinen Tillin lohkotila. Asuinrakennus on rakennettu 1912 ja kunnostettu 60 luvulla. Entinen omistaja on tunnettu ralliautoilija Lasse Lami erheineen. Nykyisin Hartelan kiinteistöt omistaa tontin omakotitaloineen ja tiilisen myymälärakennuksen. 3 Vista Alola Valkojantie 8 Paikallinen Lohkotila, lohkottu Asuinrakennus edustaa 1950 luvun alun funktionalistista, tasakattoista tyyliä. Pihassa on lisäksi satulakattoinen iharakennus, jossa sauna ja autotalli. 4 Vista Lehdistö Valkojantie 10 Paikallinen Inkilästä 1921 lohkottu tontti, jolla vuonna 1900 rakennetut mansardikattoinen asuinrakennus, muutoksia (?), satulakattoinen iharakennus. olemmat ovat hirsirunkoisia ja hyvin säilyneitä. Asuinrakennuksessa on toiminut osti aikaisemmin. 5 Pakurla Paimion Taiola Valkojantie 16 Paikallinen Lohkotila. Asuinrakennus on ohjaiirrustukseltaan ristimallinen, talon molemien sivujen keskellä on korkea kuisti. Rakennettu ennen vuotta 1920 ja samoin on kookas L mallinen iharakennus. Pihaiiri on tasainen nurmikkotontti ja rakennukset edustavia. Rakennuskannan inventointi on suoritettu Turun maakuntamuseon toimesta vuonna 2003.

16 PAIION KAUPUNKI Tekninen ja ymäristöalvelut Kaavoitus KISATIEN ASEAKAAVAN UUTOS OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA vireille tulo: äivitetty:

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 20.01.2015 Kaavan nimi Yrittäjäntien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 02.01.2015 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Tähän yleiskaavakarttaan liittyy selostus, jossa on esitetty tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut

Lisätiedot

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LEPPÄVIRRAN KUNTA ORAVIKOSKI PAUKARLAHTI KOTALAHTI OSAYLEISKAAVA PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AO Erillispientalojen

Lisätiedot

MKL/14.1.2015 AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset. Kyläalueet AT-1 a ja b

MKL/14.1.2015 AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset. Kyläalueet AT-1 a ja b Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset MKL/14.1.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle ja asumiseen liittyvälle toiminnalle. Alueelle saa rakentaa

Lisätiedot

7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Merkinnät ja määräykset 59 7 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Yleiskaavan kaavamerkintöjä on tarkistettu kauttaaltaan, koska maankäyttö- ja rakennuslain myötä ympäristöministeriö on uusinut kaavamerkintäpäätöksensä.

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS OSAYLEISKAAVA 2020 1:10 000 HAUKIPUTAAN KUNTA OULUSSA 19.03.2004 KRISTIINA STRÖMMER ARKKITEHTI, ARK-790, YKS-260

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS OSAYLEISKAAVA 2020 1:10 000 HAUKIPUTAAN KUNTA OULUSSA 19.03.2004 KRISTIINA STRÖMMER ARKKITEHTI, ARK-790, YKS-260 KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS OSAYLEISKAAVA 2020 1:10 000 OULUSSA 19.03.2004 KRISTIINA STRÖMMER ARKKITEHTI, ARK-790, YKS-260 HAUKIPUTAAN KUNTA Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012. Lausunnot ja alustavat vastineet

PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012. Lausunnot ja alustavat vastineet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Lausunnot ja alustavat vastineet 1 (10) PAIMION KAUPUNKI LIITE 32 VISTAN OSAYLEISKAAVA TARKISTETTU EHDOTUS 13.8.2012 Lausunnot ja alustavat vastineet 13.8.2012 päivätystä

Lisätiedot

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 52 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Tarkistettu 14.4.2014 Korkein hallinto-oikeus 13.3.2013 Ympäristöministeriö 30.11.2011 Satakunnan maakuntavaltuusto 17.12.2009 Satakunnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

5. Yleiskaavan kuvaus

5. Yleiskaavan kuvaus 5. Yleiskaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Koskenkorvan yleiskaava on laadittu olemassa olevan kylän rakennetta täydentäen. Kylän rungon muodostavat keskustatoiminnot, valtatie, Ilmajoentien ja kantatie.

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta matra Täyttämisvm.. Kaavan nimi Mansikkala, k. 9 osa, katu- ja torialuetta Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet

4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4 Yleiskaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Yleiskaavan suunnittelun tarve Koskenkorvalla ei ole yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. Asemakaava käsittää noin 373,8 ha (2011). Koskenkorvan taajaman asukasluku on

Lisätiedot