Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto"

Transkriptio

1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan erustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämisvm Kaavan nimi Kisatien asemakaavan muutos Hyväksymisvm Ehdotusvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. vm Hyväksymisykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen inta-ala [ha] 7,2000 Uusi asemakaavan inta-ala [ha] aanalaisten tilojen inta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen inta-ala [ha] 7,2000 Ranta-asemakaava Rantaviivan ituus [km] Rakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennusaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 7, , ,30 0, A yhteensä 5, , ,40 0, P yhteensä Y yhteensä -0,0700 C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,1600 2,2 0,0600 R yhteensä L yhteensä 1, ,9-0,3100 E yhteensä S yhteensä yhteensä W yhteensä aanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 5

2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 7, , ,30 0, A yhteensä 5, , ,40 0, AK 2, , ,60-1, , , ,25 2, , AL 0,4200 7, ,45-0, P yhteensä Y yhteensä -0,0700 YT -0,0700 C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä 0,1600 2,2 0,0600 0, ,0 0,0600 R yhteensä L yhteensä 1, ,9-0,3100 L -1,1200 Kadut 1, ,2 0,8500 Kev.liik.kadut 0,0300 1,8-0,0400 E yhteensä S yhteensä yhteensä W yhteensä Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 5 Asemakaava 5

3 OTE TURUN KAUPUNKISEUDUN AAKUNTAKAAVASTA 1 : Kaava-alueen sijainti 2

4

5

6 7 2:55 7:0 2:31 3:30 2:69 2:0 2:76 8:2 3:5 5:42 5: :2 97 2:6 2:60 2:0 3:422 Y-1 SR k sm 5 5:50 5:51 20 /res/sy 2:46 5:12 2:25 Y-1 PY/s sm 7 2:35 5:13 2:26 7 2:6 2:32 2:39 2:14 2:30 2:42 9 1:7 3 3:4 5:17 6 2:28 1 2:28 1:2295 5:22 sm 12 2:17 5:11 2:27 1:21 5:37 2:39 0 1:8 2:3 2:29 3:4 5:39 5:45 SL 0:2341 ET 1:9 1:7 sm 18 4:2 /sy 0 1:2201 1:7 2:33 2:34 5:1 4:4 5:2 2:12 3 3:3 2:15 3:4 1 1:8 3:3 1:28 1:73 2:35 2:36 2:3 1:78 2:13 2:66 4:0 2:19 1:2 2:50 2:66 2:50 LR 3 2:50 2:30 2 2:41 6 2:59 2:41 5 2:59 2:37 0 1:82 3 1: :67 1: :49 3 yt/kk :0 W 2: :26 5 yt/kk 6 1:7 2:46 8 1:86 5:0 SR63 2:12 2:173 2:42 SR62 2:17 1 SR 3 3:48 3:54 6 3:46 6 3: :51 SR55 C SR79 / st C k SR81 2 1:98 1:7 4:263 1:22 1:26 4:49 8 1: :77 yt/kk 3: :29 PY 7 Y : :25 5 2:9 3:2 0 3: : :7 2:2 8 4:0 S-1 1:2 2:10 2:5 3:20 3:5 m 1:2 3:22 3:29 Y-1 5:1 2 2:23 3:9 3:24 P-1 Yht. 878: :8 st 3:23 4 4:4 0 2:2 P PY AK 3:9 4:48 yt 2:15 AK :23 13: : /k 2:16 5:2 4:38 4:49 2:23 5:2 4:20 2:23 4:19 U-1 5:8 63 4:47 2:1 3 13:24 4 TP-1 2:1 13:25 2:12 2:12 1:21 4 S 31 5:9 13:27 PY E st 4:9 2:19 1:29 3:6 4:4 4:1 4:5 3:5 4:6 st S-1 Y 2:12 3:0 E 8: :21 3: :25 3:210 S-1 4 3:210 E>P P-3 TP-2 2:30 Y 2:46 sm 37 1:23 W W 1 5: :28 0:1 9 1:24 4 E>P 2 7 ET 9 1 1:26 4:16 aanmittauslaitos, lua nro 139/YY/99. Aineiston koiointi ilman aanmittauslaitoksen luaa on kielletty. 60 1:29 2:9 0 Yht. 878:2 1:21 0 3:6 2:6 2: KOKOOJAKATU. LIITTYÄ. UUSI KIERTOLIITTYÄ. PÄÄRATA, KAKSOISRAIDEVARAUS. Radan varren maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon rata-alueen leveneminen. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA SALLITAAN ASUINEN. erkinnällä on osoitettu olemassa olevaa alveluasumista ja turvattu sen laajentaminen. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauan tareisiin. Alueelle saa sijoittaa enintään 400 k-m² äivittäistavaran kauaa. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rauta- ja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee rakentamistaaa ohjata yhtenäisen väylämaiseman muodostamiseksi ääliikenneväylien suuntiin. OHJEELLINEN TAI VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS. Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on viitteellinen. HISTORIALLINEN TIELINJA Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on informatiivinen ja viitteellinen. erkinnällä on osoitettu Jungfrusundintie, Kuninkaantie, Kirkkotie ja Nauristie. Osa Kuninkaantiestä kuuluu Suuren Rantatien valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriymäristöön. Teiden säilyneillä osilla on tien linjaus ja tasaus yrittävä säilyttämään muuttamattomana. Teitä koskevista toimeniteistä on yydettävä museoviranomaisen lausunto. JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Alueen käyttötarkoitus täsmennetään yksityiskohtaisella kaavoituksella. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. Asemakaavoitettavan alueen sijoittuessa ohjavesialueelle, tulee aluetta asemakaavoitettaessa laatia yksityiskohtainen hydrologinen selvitys rakentamiseen soveltuvien alueiden määrittelemiseksi. ULKOILUREITTI. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE / TYÖPAIKKA-ALUE. VENEVÄYLÄ. TYÖPAIKKA-ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vievien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Sisältää myös ienehköjä asuntoalueita. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ymäristöhäiriöitä. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vaativien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa äivittäistavarakauaa eikä seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan, tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rautaja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttienjulkisivut erityisesti ääväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi, jolle voidaan sijoittaa rautatiehen tukeutuvia työaikkatoimintoja ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantoa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. LUONTOKOHTEET ALUEEN RAJA. Luontokohteita on esitelty tarkemmin selostuksen liitteessä. OHJEELLINEN OSA-ALUEEN RAJA. VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON SEKÄ JÄTEHUOLLON RAKENTAINEN: vmky VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄN RAKENNETUN KULTTUURIYPÄRISTÖN OHJEELLINEN RAJAUS. Alueella taahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen tulee soeutua alueen kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola, Paimion kirkko ja vanha aila sekä Paimion rautatieasema. LUONNON ONIUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE TAI KOHDE. Alueen rajaus on ohjeellinen. v-1 VIRKISTYSALUE Yht. 878:1 sv URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. Alueelle saa rakentaa urheilutoimintaa alvevia rakennuksia ja kenttiä. RAUTATIELIIKENTEEN ALUE. VESILIIKENTEEN ALUE. 1 UINAISUISTOKOHDE / -ALUE. Numerointi viittaa selostuksen numerointiin. uinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, eittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista/toimeniteistä on kuultava useovirastoa tai Varsinais-Suomen maakuntamuseota. TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää ohjavesialueen edellyttämät suojaustoimeniteet ja antaa tarvittavat kaavamääräykset. Pohjavesialueella rakentamista ja maankäytön suunnittelua rajoittavat ymäristönsuojelulain mukainen ohjaveden ilaamiskielto ja vesilain mukainen ohjavesiesiintymän laatua, määrää tai käyttökeloisuutta uhkaavan hankkeen yleinen luvanvaraisuuden tarve. 1000m EH AT -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: 2 Rakennusaikan vähimmäiskoko on m. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Alueet on tarkoitettu ääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueilla sallitaan maa- ja metsätaloutta alveleva rakentaminen. Rakennusaikan vähemmäiskoosta säädetään kauungin rakennusjärjestyksessä. Uudisrakennukset on yrittävä sijoittamaan olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan turmelematta nnon- ja ymäristöarvoja. Rakennettavat tiet ja yhdyskuntateknisen huollon verkostot tulee soeuttaa ymäristöön sekä sijainniltaan että rakenteiltaan. ERKINTÄ RAKENTAISALUEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN JÄLJESSÄ OSOITTAA, ETTÄ ALUE TAI SEN OSA SIJAITSEE VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄLLÄ POHJAVESIALUEELLA. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ymäristönsuojelulain mukaiset ohjaveden muuttamis- ja ilaamiskiellot. SUOJAVYÖHYKE. erkinnällä on osoitettu Saaren-Nummensuon vedenottamon Länsi-Suomen vesioikeuden määräämä suoja-alue. Aluetta koskee Länsi-Suomen vesioikeuden antaman äätöksen suoja-aluemääräykset. ARVOKAS GEOLOGINEN UODOSTUA. erkinnällä on osoitettu Rivonmäen maakunnallisesti merkittävät muinaisrannat ja metsäalue. Tamereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pääsuunnittelija: Tarkastaja: Hyväksyjä: Johanna Närhi arkkitehti YKS-490 Helena Ylinen arkkitehti SAFA YKS-305 Jani Sillanää F, alueäällikkö Turun hallinto-oikeuden äätöksellä Dnro 14 /0102/1 kumotut et YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON KOHDE. Pohjavedenumaamo. ERITYISALUE. nat Rakennusluahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys talousveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä. Kiinteät jätteet tulee hoitaa kauungin jätehuoltomääräysten mukaisesti., -1, E, U-1, Y ja Y-1 -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: S 2 TYÖPAIKKA- ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. LÄHIVIRKISTYSALUE. TÄÄ OSAYLEISKAAVA-ALUE ON KOKONAISUUDESSAAN SUUNNITTELUTARVEALUETTA (RL 16 ) LUKUUN OTTAATTA ASEAKAAVOITETTUJA ALUEITA. SUURJÄNNITELINJA. TYÖPAIKKA-ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. alueet ja kohteet magenta- värillä. PAIIO Vistan osayleiskaava NATURA VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimionjokilaakson Natura 2000-alue. NUOLEN JÄLKEINEN AANKÄYTTÖ. erkintä osoittaa tulevan maankäytön käyttötarkoituksen alvelujen ja hallinnon alueena. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. Paimionjoen rannassa sijaitsevalle vanhan jätevedenuhdistamon alueelle saadaan sijoittaa veneilyä alvelevia satamatoimintoja ja alveluita :20 1:27 1:26 YHDYSTIE / KOKOOJAKATU. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN AISEAAN. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. erkinnällä on osoitettu alvelualueet maantien 110 varrella, jotka ovat jo osin rakentuneet. 3:9 2 1:27 E LV 1 Y LR 1:22 1:29 1:26 2:1 yt/kk ge YHDYSTIE. ERITASORISTEYS ILAN LIITTYÄÄ. 3:4 AT 0 2:18 1:24 1:22 1:27 VU 3 T/TP v-1 AT 0 0 st 1 2:4 yt 2: :181 SEUTUTIE / PÄÄKATU. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. 3 2:16 2:32 1:27 VU/v 2:26 SR29 1:2 1 V 2:22 AHDOLLISESTI PILAANTUNEET AA-ALUEET. Kohde, jonka mahdollinen ilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä tai ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä. OOTTORITIE. st/k 2:24 1:2205 2:47 4:1 sm 38 sv SEUTUTIE. mo /v 2:28 2: KESKUSTATOIINTOJEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden arantamisella vahvistaa keskusta-alueen toiminnallista ja kauunkikuvallista nnetta. Asemakaavoituksessa on huomioitava mahdollinen rautatien lisäraiteen vaatima tilavaraus ja henkilöraideliikenteen liityntäysäköinnin tareet. Avoimeen eltomaisemaan rajautuvilla maisemallisesti herkillä reuna-alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. 1:27 k 1:28 KYLÄALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. 4:2 0 W KYLÄALUE. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. 2:5 sm 36 st TP//res 2:7 2: v-1 AT 2:6 3 Rautatien vaikutusalueella tulee selvittää raideliikenteen aiheuttamat melu-, tärinäja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. SELVITYSALUE. Alueen soveltuvuus rakentamiseen tulee tutkia tarkemmin yleiskaavatasoisella tarkastelulla ennen alueen asemakaavoitusta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Ensisijaisesti laajennetaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sen reunoilla keskustasta etelään ja asuinalueilta länteen. aisemallisesti herkillä alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. 2:24 /k 1:27 0 SR34 1:21 2: SR38 S 35 4:11 2:151 AT mo 4:15 1:28 2:5 1:22 S-1 2:14 4:12 TP/res 4 2:9 et sv 2:18 Y 2:0 Kaavakartalla esitettyjen ääliikenneväylien vaikutusalueella tulee selvittää ajoneuvoliikenteen aiheittamat melu-, tärinä- ja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. RESERVIALUE. Reservialueeksi osoitettujen alueiden keskiosan väritys kuvaa alueen nykyistä maankäyttöä. Reservialueet on tarkoitettu toteutettavaksi ääasiassa muiden rakentamiseen tarkoitettujen aluevarausten toteuttamisen jälkeen. /res sm 4 6 AT 2:25 Yht. 878:1 ELUNTORJUNTATARVE. VESIALUE. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. 1 4:8 sm 34 3:211 4:263 yt 1: :12 1 2:5 1:21 4: : :34 yt 2:17 2:16 4:14 4:20 Y-1 6 4:15 4:3 4:21 5:0 4:12 TP-2 33: :11 2:10 2:12 TP TP-2 1:21 0 st ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen ja ja haja-asutusalueella rakentamista koskevan luaharkinnan yhteydessä. 36:0 TP/v AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA JA JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. Peltoalueet on tarkoitettu ääasiassa maatalouskäyttöön ja tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. aisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, uiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenidettä ei saa suorittaa ilman RL:n 128 :n mukaista maisematyöluaa. Y-1 ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. 15 1:22 T/v 4:10 4:6 60 TP/ 3 SR30 4:12 1:8 8:35 3:200 ET Y 4:25 5:6 70 3:200 SR31 1:2 0:0 3:205 4:7 Y 4:17 4:5 2:1 TP 2:2 4:13 15 T/TP k 74 TP TP/v AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 4:2 0:110 4:21 U-1 sm 30 6:0 2:5 3:30 4:6 T 4:21 4:1 6 5:5 sv ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi asumiseen maa- ja metsätalouden väistyessä alueelta. Alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa on turvattava näkymä Sähköyhtiöntieltä Vähäjokilaaksoon. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. 4:32 5:20 PAIKALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (24, 25, 29-31, 32 34, 38, , 54-57, 59-65, 67, 68, 70-82) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle /alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. erkinnällä on osoitettu olemassa oleva kotieläintalouden suuryksikkö. E OHJEELLINEN KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. 3:7 TP/res 17:55 4:269 PY/s 4:22 4:41 5:14 4:271 9 P-2 4:35 1:221 SR 24 AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Yhdyskuntarakenteen laajentuessa ja maa- ja metsätalouden mahdollisesti väistyessä tulee alueen käyttö uudelleen tarkasteltavaksi. RAIDELIIKENTEEN ASEA. 5:4 1: :4 1:29 2:6 ET/v P-1 S 28 1:7 P-1 P-1 W 93 TP/v mo 2:18 0 v-1 /res 0 2:22 S 33 1:7 1 4:5 TP-1 4 P 4:49 99 Yht. 878:1:0 2:13 5: :211 2:23 0:110 k / s t 3 0 S-1 6 Y-1 4:13 /res/v 5:13 4:271 4:8 0 Yht. 876:5: k 0 46 C 2:1 1:26 1:239 4:33 4:270 0: mo 1 W 1:28 45 /v 0:0 AAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (5, 7-22) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 2:20 yt/k Yht. 878: :31 /v AT/sy 1: :215 1:216 1:210 1:211 1:212 1:221 1:217 1:225 1:226 1:222 1:239 1:223 1:218 1:219 1:232 1:227 1:224 1:220 1:233 1:228 1:229 1:234 1:235 1:230 1:231 1:236 4:9 SR 10 LUONNONSUOJELUALUE. Luonnonsuojelulain nojalla erustettu tai erustettavaksi tarkoitettu nnonsuojelualue. erkinnällä on osoitettu Pailan vanha metsä ja Tammiston nnonsuojelualue. SL st 1:22 ET/v :54 /v 3:9 8 3:0 1: :220 1:218 17:53 7:0 3:22 4 AT 1:27 1:9 33: :58 6 3:8 1:217 0:2351 2:9 /res 7:0 sm 29 4:9 RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola. Aluetta koskevat suojelumääräykset on annettu aluetta koskevassa rakennussuojelulain mukaisessa suojeluäätöksessä. sm 27 1: :216 U-1 2:9 1: :211 /v 5 3:9 /sy 1:7 1:215 17:58 6: :21 AR 1:214 1:213 4:261 o 6 3:9 3:2 1:212 17:52 ge VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (1-4) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. erkinnöillä 1a-1k on osoitettu Paimion arantolan rakennukset: 1a: sairaala ja kaeli, 1b: lämökeskus, 1c: autotalli, 1d: entinen sairaanhoitajien asuintalo, 1e: alilääkärin asuintalo, 1f: entinen ylilääkärin asuintalo, 1g: ruusukellari, 1h Kyykartano, 1i Toinen autotalli, 1j Vedenuhdistamo, sekä 1k Vedenumaamo. erkinnöillä 2-4 on osoitettu: 2: Paimion kirkko, 3: Paimion rautatieasema sekä 4: vanha Paila. Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ja muut seurakunnalliset rakennukset ja rakenteet on kirkkolain 14 luvun 5 :n nojalla suojeltuja. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja haja-asutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä AK 2 1 PY P-2/v 2:9 3:8 4:1724:173 v-1 4:246 4:2494:248 4: : : : :19 4:11 4:16 1: : : : : :225 4: : : :58 2: :171 U-1 vmky : /s 1:8 /sy/v SRS W 6 4:131 4:174 2:33 1:237 1:238 27:0 7 sm 26 4:3 17:56 4:247 17:57 1:234 4:182 4:249 28:0 4:181 5:11 4:184 4:252 4:251 4:175 4:183 17:51 4:252 29:0 4:176 4:1854:186 4:250 4:177 4:187 4:188 4: :0 4:178 4:189 17:58 23:0 4:1594:160 4:147 4:164 4:179 4:190 4:148 4:1624:163 4:180 4:234 4:149 4:233 4:1664:167 4:232 4:150 4:165 4:237 17:60 4:245 4:236 4:151 4:235 4:218 4:1694:170 17:59 4:152 4:168 4:2394:240 17:61 4:238 4:221 4:245 4:153 17:62 17:4 4:243 4:2194:220 4:224 5:16 5:19 17:63 4:242 4:223 4:241 17:18 5:15 4:222 4:213 17:15 17:5 4:244 4:227 17:64 4:204 4:2254:226 4:214 17:12 17:16 17:17 5:17 4:203 17:11 17:58 4:215 4:2304:231 4:198 4:2054:206 17:20 5:18 17:14 4:229 17:9 17:19 17: :228 26:0 4:199 4:2074:208 4:216 17:22 25:0 4:210 17: :200 4:209 4:217 17:21 24:0 17:49 17:24 17: :201 4:211 4:212 17:32 17:23 17:42 17:26 17:30 17:31 4:202 17:43 17:25 17:29 17:33 17:44 17:2717:28 17:38 17:34 3:205 17: :35 17: : :46 17:36 17:40 3:202 17: : :58 17: :156 4:144 4:1544:155 4:145 4:158 4:146 4: :8 3 3:2 2:9 4 1:9 4:132 1:9 1:7 12 ET 59 3: :87 1: :5 1:8 4 sm :136 4:142 4:141 4:135 4:140 4:134 4:139 4:138 4: :24 1: U :16 7 6:0 3:27 1 TP /v 1:240 0:0 7 3: :70 U :5 4 1:21 1: :26 2:0 6 k t/k 8 1:8 1:7 kk k y /sy/v 2:28 SR 1k PY/v 0 SUOJELUALUEEKSI TARKOITETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Herrankartanon kulttuuriymäristö ja Katinhäntä, Rekottilan linnavuori sekä Jungfrusundintien säilyneet osat. 2:32 Y-1 1 EV 05 1:74 1:75 1: :73 1:72 1: :7 AK 3:95 5 3:3 1:29 7 /k 1:78 /sy 1 2:6 1:22 1 3: EV 2 V Yht. 878:1 2:27 2:30 2:18 2:25 Y-1 yt 2:5 SR67 40 ET 1:24 PY 6:0 2:1 st/k 20 LV 1:86 2: Ote Vistan osayleiskaavasta , P v-1 Turun hallinto-oikeus /v /v ET 1: :15 2:17 2: :26 1: :9 10 8:15 1: :16 1:27 8:14 6 8:1 1:28 1 8:13 8:17 0 8:2 7 8:18 1:29 8:3 8: :11 9: :4 8:10 10:0 8:5 0 8:9 11:0 8:6 2 8: : :7 30 2:0 3:7 3:5 3 3:5 3:93 3:94 1:28 1: :27 2:10 2:29 SR 1f 1:87 1:86 1: : : : : :81 1: :80 1:92 1:79 1:91 1:93 1: :95 1:78 1:97 1:99 3 1:98 1: :77 2 / yt SR39 TP 3:26 3:6 52 VU 2:1002:99 2:98 2:95 2:96 2: :8 8:19 3:28 2:23 3:0 2:32 3 S :24 1:23 1: : :8 8 1:7 14 2:17 SRS/v 2 2 1:79 17 AK :21 2:9 SR 1i /v 4:0 5 1:21 4:7 0 1:28 2:12 1:96 0 /res/sy ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue tarkoitettu reservialueeksi. -1/res 2:22 2:23 2:31 2:12 S-1 ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN :13 2:14 SR 1a SR 1h ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä, alueet kuuluvat asemakaavoitettavaksi tarkoitettuun alueeseen. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. 2:34 1:86 1:97 1:9 1 SR 1e 3:400 8:23 yt/kk :93 0 AK SR71 4:75 4:92 4:93 4:76 SR78 7 1: AK 1:9 72 1:22 1:26 1:23 3:410 SR 1b 3:46 3:422 U-1 SR76 2:0 5:0-1 2: : :27 Y-1 SR 1c 82 S 23 AR SR 1d 3:90 60 /sy/v 3:46 sm 16 3:422 SR 1g 81 3:87 3:61 2:10 2:1 AK 1:23 1:27 2:5 93 Y-1 ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. /res SR1:9 1j SR 1 RIVITALOVALTAINEN ALUE. 1:73 1 v-1 3:86 et 5 3:46 yt/ kk SR13 C /sy 2:24 4:67 9 1:81 16: :4 80 2:101 3:97 2:102 3:96 16:7 3:79 3: :14 2:91 2:103 3:98 3:99 16:3 16:12 1 1:83 16:8 2:94 2:93 2: :81 2:90 2:104 16: : : : : :11 12:0 16:10 2:116 2: :82 6 2: :159 16:11 2:119 3: :84 1:76 2: :118 1:87 7 2:120 3:85 2: :121 2: : :78 4 2:123 2: : :0 2:122 3:71 2:126 2:129 1:77 3:205 2:127 2:128 2:130 18:0 3:72 2:146 4:125 2:159 2: :90 1:96 2:169 4:126 2:142 2:168 2:159 4: : :161 1:97 1: : :137 4: : :80 kk :85 1:70 3:401 1 sm 25 SR72 C C :991: :98 1: :90 1:78 1: : : :92 0 1: :0 48 3:91 9 1:86 3:88 5:0 1:94 SUOJAVIHERALUE. EV :29 1: Yht. 876:3 1: Yht. 876:3 1:71 3 1: :89 5 1: :89 1:91 1:95 4 PY C SR68 SR80 1:8 1:82 3 yt/ -1 4: :24 1:83 1:24 Yht. 876:2 LIITE 3 5 1:85 ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE / PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. Aluetta asemakaavoitettaessa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Koska alue sijoittuu maisemallisesti herkälle alueelle, on aluetta asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. 71 1:96 1: /sy /sy/v 0:2343 SR82 7:1 SR50 9 1:82 1 /v 36 Y 6 EH W 14 3: :84 1:74 vmky SR52 5 Y :38 04 SR24 0 k 4:1154: :73 1:74 1:22 4:53 4:81 4:194 3:87 4 4:116 4: :70 4:272 4:195 4: : :82 1:24 1: :73 1:81 1:94 4:79 0 1:711 1:8 1 1:272:63 6 3: :732:148 2:149 1:72 2:149 2:151 1:793 2:150 1:92 3:207 SR20 4 SR65 1 3:2069 SR21 31:0 4:256 3: :0 3:32 4: SR19 3:45 3:903: :228 3:89SR73 30:0 4 4:91 3:92 7:3 4 1:97 0 3:32 SR74 1:241 4:266 1: :23 14:0 4:1143:91 3:76 3:205 1: :77 SR70 4:97 3:43 3:35 3:78 3: :248 1:954 4:83 0: :713:2813:2 1:242 1:99 4 3:24 3:33 1: :82 4:114 3:38 1:244 4:108 4: :0 1: :83 0 1:92 413:5 19 3:39 4:277 4:103 4:60 3:205 4:69 6 1:21 3:67 3:66 4: :0 3:37 8 4:275 1: :34 4:1024: :7 1:84 5 3: :276 4:48 4:59 3: :2381:239 1:23 1:85 SR51 /k 4 1: :36 3:3 SR11 SR10 SR12 8 3:63 SR163:4 C 7 8: :404 4:257 Yht. 876:4:0 8 W /sy PY 1:2 7 yt SR15 SR2 1:22 0 Yht. 876:2 /s : :48 3: AK/P /res 3:54 SR : /sy 4:44 3:48 3: SR7 LR 5:0 3:48 1:89 C 0: :0 SR22 3: :409 AT/sy 3:67 3:2 SR77 k 3:54 3:408 ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE :27 1:240 SR214:43 4:95 3:0 3:35 3:35 Yht. 878:1 1:87 6:0 4 Y 3:22 2:23 4:36 3:48 1:2 3: :422 PY 6 AR :79 2:67 2: :19 2: :208 2:30 2:173 3:70 1:74 1:223 2:47 2:46 2:45 3:64 2: :209 1: :44 1: : :49 2: : : : :4 4: :77 1:88 4:1174:265 3: :13 0:2352 3:5186 4:11 4: :60 0 2:52 2:53 2: :62 1:89 3:75 2: :14 2:55 2:57 2 4:15 4:6 4:10 2:58 2:59 2: :253 3: :30 9 4:124 2:62 4:264 4: :41 3: :254 4:63 4:265 1:70 3 2:173 4:123 4:120 4:265 1:72 3: :31 1:230 4:38 7 4:122 3:26 91:71 SR18 4:32 4:121 4:39 21:0 3:55 4:33 1:2 4:109 4:40 3:20 32:0 3: :0 3:49 SR75 4:1104:35 4:41 3:6 3:29 SR174 /s yt/k k C 2:11 2:112 1:70 3: Yht. 876: :40 3:6 VU 4:3 AK :31 6 3:2 vmky 2:1 0:0 C 3:0 2:23 2:46 1 2:32 2:170 2:166 2:171 /s 8 7 1:27 0 2: :71 3 2:154 2:75 2:1092:110 2:138 2: W k 6 3: :70 Yht. 876:2 / : Yht. 876:2 2: : :167 1:73 69 SR59 3: st sm : :27 7 2:52 3:331 2:164 2:163 2: :25 SR :243 SR64 TP//res TP EV 1:23 4 3:58 EV 2:46 0 Yht. 876:2 2:6 2:13 2:14 2:15 Yht.5:0876:1 2:153 2:28 2:152 2:38 2:140 2:69 2:11 2:64 2:27 2:70 2:10 2:1 0:0 78 3: W AK/P/res 5 1:71 1:72 3: PY SR14 1:85 3 2:50 sm :94 3:96 3:97 3:64 3:563:57 3:62 3:63 3:40 3:413:423:43 3:44 2:3 1:70 sm 22 PY SR :66 1:75 5 3:36 3: SR56 1:74 2: :17 1:76 2:54 /res sm 17 2:28 1:79 1:81 1:80 2:52 SR :17 3:39 U-1 0:181 3: : :36 2:32 2:27 2:29 2:592:41 2: :22 2:21 4:0 40 2:21 2:1 2:12 TP/ st/ /sy 2:65 2:20 2 2:53 2:66 yt /k k 5:18 2:40 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 sm 19 4:9 4-1 /res/sy 4:5 4:6 1:28 4:0 5:3 7 5:0 3:38 3:427 W /sy 2:15 4:10 2:19 AK 1 2: OSAYLEISKAAVAERKINNÄT JA -ÄÄRÄYKSET: 4 3:9 3:40 TERE :74 4 S 15 4:0 Y-1 4:7 1:77 V 5:30 S40 2:16 1:83 1:9 7:2 2: sm 14 2:107 2:107 SR 4 4:1 4:3 2:35 2:14 1:9 sm/39 5:25 6:0 2: :26 2:35 4 yt/kk 1:8 8: :9 7:2 5:43 1:8 vmky 5:30 5:46 2:33 2:5 3:228 2:96 3:229 2:90 3:249 3:227 3:230 2:124 2:97 3:226 2:99 3:222 2:119 3:231 2:140 3:217 3:2233:224 2:66 3:225 2:139 2:149 3:203 2:62 3:216 3:218 2:65 2:137 2:138 3:204 2:136 3:202 2:64 2:1342:135 3:205 2:63 3:219 2:54 3:221 3:2013:206 2:36 2:522:53 2:112 3:210 2:111 2:33 3:220 2:50 2:51 3:200 3:207 3:2083:209 3:211 2:110 2:46 3:212 2:112 2:61 2:118 3:416 3:213 2:47 2:60 3:215 2:103 2:21 2:59 2:55 3:214 2:22 3:83 3:417 2:26 3:415 2:49 2:48 2:58 2:56 3:414 2:23 3:423 3:82 2:57 2:17 2:101 3:413 3:418 3:412 2:45 3:80 3:81 2:44 2:102 3:79 3:418 3:78 3:419 3: :422 3:763: :84 76 S 13 5:44 2:15 1:7 3:2 5:36 /sy 5:19 SR57 5:47 5:22 SL Y FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy TURKU :24 2 5:34 4:0 2:73 2:45 sm 11 5: : :1 5:48 5:21 3 2:4 5:33 5:28 1 sm 10 2:38 S 9 5:18 AT 6 3:294 3: :31 3: :44 2:7 97 P 1:7 2: :4 W 2:18 2:17 k 6 sm 8 st/ 2:16 1:22 2:13 5:33 2:48 3:24 6 2: :240 3:235 3:334 3:349 3:350 3:348 3:353 3:324 3:327 3:321 3:352 3:315 3:318 3:351 3:326 3:323 3:317 3:320 3:314 3:357 5:25 3:325 3:356 3:316 3:319 3:322 3:313 3:354 3:355 3:363 14:0 3:296 3:311 3:2983:303 3:359 3:362 3:3093:310 14:0 3:297 2:148 3:290 3:312 3:299 3:304 3:358 3:361 3:300 3:360 3:291 3:301 3:287 3:305 2:148 3:292 5:62 3:306 3:288 3:285 3:302 10:1 11:0 3:286 2:133 3:307 3:283 3:289 3:308 3:284 2:143 2:9 3:273 12:0 2:144 2:116 3:282 3:281 3:278 3:272 10:2 2:145 3:271 3:280 2:146 15:2 3:277 2:131 3:279 2:71 2:147 3:269 3:276 2:149 2:70 2:72 2:130 3:270 3:267 3:275 2:100 2:69 2:73 2:132 2:129 2:133 3:268 2:74 3:274 2:128 5:44 2:68 2:78 2:79 3:265 3:264 13:0 2:100 2:75 3:266 3:263 2:127 2:770 2:76 2:126 2:31 5 3:262 3:260 3: :256 3:259 2:141 3: :255 3:254 3: :92 2:93 2:94 3:424 3:245 3:253 3:252 3:250 3:251 2:91 2:95 1 VU W 15:1 1 7: Y-1 U :4 SR25 5:29 2: :64 SR54 3:387 3:3863:385 3:383 3:384 3:3823:381 3:380 3:379 3:389 3:3783:377 3:388 3:376 3:375 3:373 3:374 3:392 3:406 3:3723:371 3:370 3:391 3:3693:368 3:390 3:393 3:367 3:366 3:365 3:344 3:395 3:396 3:343 3:3413:340 3:342 3:394 3:3393:338 3:347 3:335 3:337 3:336 3:3453:346 15:3 yt 2:17 2 2:16 3:420 2:133 5:46 5:33 1 2:64 3:31 VISTAN OSAYLEISKAAVA :23 3: :58 sm 6 4:0 3:239 /res 5:42 /sy 3:2 S :9 3: :7 5:13 5:14 5:15 5:165:17 15:3 1:21 5:23 5:21 5:19 1:22 5:54 5:55 1:23 1:24 1:26 1:27 5:24 5:22 5:20 5:57 5:56 5:33 0 1:29 5:28 5:29 5:49 5:53 5:52 3:26 4 /res 6:0 2:42 6 3:48 3:236 8:2 7 2:12 3 PAIION KAUPUNKI :33 st/ 3:9 5: :32 SR32 3:241 8:1 sm 3 2:3 8:1 7 nat 0 5:9 2: : :97 2:11 3 2:72 2:59 PY/sy 40 5:41 1:7 S 2 sm 1 1:2 2:73 2:65 1:2 2:29 2:53 2:38 2:66 2:68 2:71 2: :7 HAUTAUSAA-ALUE. Nähtävillä Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja iirustuksen numero VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN AISEAKOKONAISUUDEN OHJEELLINEN RAJAUS. Suunnitelmien ja toimeniteiden tulee alueella olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin.alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että annetaan ohjeita koskien hyvää rakentamistaaa, maisemanhoitoa ja nnonsuojelua. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tamere Puh YKS P E Tiedosto Vistan_OYK_EHDOTUS_hyväksyntään_uudet raksuo.dwg Päiväys Pääsuunn. Johanna Närhi, arkkitehti YKS-490 Hyv. Jani Sillanää, F, alueäällikkö Suunn. EWa / JSu / PSe Tarkastaja Helena Ylinen, arkkitehti SAFA YKS-305 Yhteyshenkilö Johanna Närhi A S

7 PAIION KAUPUNKI VISTAN OSAYLEISKAAVA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy TURKU TERE OSAYLEISKAAVAERKINNÄT JA -ÄÄRÄYKSET: AK AK/P/res AR ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE. ASUINKERROSTALOVALTAINEN ALUE / PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. Aluetta asemakaavoitettaessa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Koska alue sijoittuu maisemallisesti herkälle alueelle, on aluetta asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. RIVITALOVALTAINEN ALUE. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. EV S-1 SRS SL SUOJAVIHERALUE. SUOJELUALUEEKSI TARKOITETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Herrankartanon kulttuuriymäristö ja Katinhäntä, Rekottilan linnavuori sekä Jungfrusundintien säilyneet osat. RAKENNUSSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola. Aluetta koskevat suojelumääräykset on annettu aluetta koskevassa rakennussuojelulain mukaisessa suojeluäätöksessä. LUONNONSUOJELUALUE. Luonnonsuojelulain nojalla erustettu tai erustettavaksi tarkoitettu nnonsuojelualue. erkinnällä on osoitettu Pailan vanha metsä ja Tammiston nnonsuojelualue. SR 1 VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (1-4) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. erkinnöillä 1a-1k on osoitettu Paimion arantolan rakennukset: 1a: sairaala ja kaeli, 1b: lämökeskus, 1c: autotalli, 1d: entinen sairaanhoitajien asuintalo, 1e: alilääkärin asuintalo, 1f: entinen ylilääkärin asuintalo, 1g: ruusukellari, 1h Kyykartano, 1i Toinen autotalli, 1j Vedenuhdistamo, sekä 1k Vedenumaamo. erkinnöillä 2-4 on osoitettu: 2: Paimion kirkko, 3: Paimion rautatieasema sekä 4: vanha Paila. Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot ja muut seurakunnalliset rakennukset ja rakenteet on kirkkolain 14 luvun 5 :n nojalla suojeltuja. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja haja-asutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. /s /sy /res /res/sy -1/res /s /sy /res AT ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä, alueet kuuluvat asemakaavoitettavaksi tarkoitettuun alueeseen. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue tarkoitettu reservialueeksi. ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi asumiseen maa- ja metsätalouden väistyessä alueelta. Alueen yksityiskohtaisessa kaavoituksessa on turvattava näkymä Sähköyhtiöntieltä Vähäjokilaaksoon. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Yhtenäinen rakennusryhmä, joka tulee säilyttää. Suojelun kohdentuminen ja laajuus täsmennetään yksityiskohtaisen kaavoituksen ja ja haja-asutusalueella rakentamista koskevan luaharkinnan yhteydessä. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. ERILLISPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue tarkoitettu reservialueeksi. KYLÄALUE. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. -1 E U-1 Y Y-1 W /res AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Yhdyskuntarakenteen laajentuessa ja maa- ja metsätalouden mahdollisesti väistyessä tulee alueen käyttö uudelleen tarkasteltavaksi. KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE. erkinnällä on osoitettu olemassa oleva kotieläintalouden suuryksikkö. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA. AA- JA ETSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON YPÄRISTÖARVOJA JA JONKA SIJAINTI EDELLYTTÄÄ ERITYISTÄ ULKOILUN KANAVOIISTA. Peltoalueet on tarkoitettu ääasiassa maatalouskäyttöön ja tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. aisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, uiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenidettä ei saa suorittaa ilman RL:n 128 :n mukaista maisematyöluaa. VESIALUE. RESERVIALUE. Reservialueeksi osoitettujen alueiden keskiosan väritys kuvaa alueen nykyistä maankäyttöä. Reservialueet on tarkoitettu toteutettavaksi ääasiassa muiden rakentamiseen tarkoitettujen aluevarausten toteuttamisen jälkeen. SELVITYSALUE. Alueen soveltuvuus rakentamiseen tulee tutkia tarkemmin yleiskaavatasoisella tarkastelulla ennen alueen asemakaavoitusta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida valtakunnallisesti merkittävän maiseman arvot, kuten maisematilan rajautuminen ja näkymät avoimessa eltomaisemassa. Ensisijaisesti laajennetaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sen reunoilla keskustasta etelään ja asuinalueilta länteen. aisemallisesti herkillä alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. SR 10 SR 24 AAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (5, 7-22) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle/ alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. PAIKALLISESTI ERKITTÄVÄ SUOJELTAVA RAKENNUS. Numero (24, 25, 29-31, 32 34, 38, , 54-57, 59-65, 67, 68, 70-82) viittaa osayleiskaavaselostuksen arvokohteiden luetteloon. Rakennuksia ei saa urkaa. Arvorakennusten suojelun toteuttamistaa ratkaistaan asemakaavoituksen ja hajaasutusalueella luakäsittelyn yhteydessä. useoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohteelle /alueelle kohdistuvan luahakemuksen ratkaisua. Suunnittelun ja rakennustoimeniteiden tulee olla kokonaisuuden säilyttämistä turvaavia ja edistäviä. ELUNTORJUNTATARVE. Kaavakartalla esitettyjen ääliikenneväylien vaikutusalueella tulee selvittää ajoneuvoliikenteen aiheittamat melu-, tärinä- ja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. Rautatien vaikutusalueella tulee selvittää raideliikenteen aiheuttamat melu-, tärinäja runkomeluhaitat yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakennusluaharkinnan yhteydessä. AHDOLLISESTI PILAANTUNEET AA-ALUEET. Kohde, jonka mahdollinen ilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä tai ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä. AT/sy KYLÄALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN YPÄRISTÖÖN. Alue on tarkoitettu väljään kylämäiseen asutukseen. Alueelle saa sijoittaa lisäksi ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta, ienimuotoista tuotantotoimintaa ja asumisen yhteyteen soveltuvia alveluita. st mo st/k SEUTUTIE. OOTTORITIE. SEUTUTIE / PÄÄKATU. C KESKUSTATOIINTOJEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden arantamisella vahvistaa keskusta-alueen toiminnallista ja kauunkikuvallista nnetta. Asemakaavoituksessa on huomioitava mahdollinen rautatien lisäraiteen vaatima tilavaraus ja henkilöraideliikenteen liityntäysäköinnin tareet. Avoimeen eltomaisemaan rajautuvilla maisemallisesti herkillä reuna-alueilla on asemakaavoitettaessa laadittava yksityiskohtaiset rakentamistaaohjeet rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. yt yt/kk YHDYSTIE. YHDYSTIE / KOKOOJAKATU. KOKOOJAKATU. LIITTYÄ. P PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. ERITASORISTEYS ILAN LIITTYÄÄ. P-1 P-2 PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA RAKENTAINEN SOPEUTETAAN AISEAAN. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. erkinnällä on osoitettu alvelualueet maantien 110 varrella, jotka ovat jo osin rakentuneet. PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE, JOLLA SALLITAAN ASUINEN. erkinnällä on osoitettu olemassa olevaa alveluasumista ja turvattu sen laajentaminen. UUSI KIERTOLIITTYÄ. PÄÄRATA, KAKSOISRAIDEVARAUS. Radan varren maankäyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon rata-alueen leveneminen. RAIDELIIKENTEEN ASEA. P-3 PY PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue on tarkoitettu ensisijaisesti aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauan tareisiin. Alueelle saa sijoittaa enintään 400 k-m² äivittäistavaran kauaa. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rauta- ja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee rakentamistaaa ohjata yhtenäisen väylämaiseman muodostamiseksi ääliikenneväylien suuntiin. JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. OHJEELLINEN TAI VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS. Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on viitteellinen. HISTORIALLINEN TIELINJA Tielinjauksen sijainti kaavakartalla on informatiivinen ja viitteellinen. erkinnällä on osoitettu Jungfrusundintie, Kuninkaantie, Kirkkotie ja Nauristie. Osa Kuninkaantiestä kuuluu Suuren Rantatien valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriymäristöön. Teiden säilyneillä osilla on tien linjaus ja tasaus yrittävä säilyttämään muuttamattomana. Teitä koskevista toimeniteistä on yydettävä museoviranomaisen lausunto. PY/s T T/TP JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. JOLLA YPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. Alueen käyttötarkoitus täsmennetään yksityiskohtaisella kaavoituksella. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE. Asemakaavoitettavan alueen sijoittuessa ohjavesialueelle, tulee aluetta asemakaavoitettaessa laatia yksityiskohtainen hydrologinen selvitys rakentamiseen soveltuvien alueiden määrittelemiseksi. TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE / TYÖPAIKKA-ALUE. KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. OHJEELLINEN KEVYEN LIIKENTEEN REITTI. ULKOILUREITTI. OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. VENEVÄYLÄ. TÄÄ OSAYLEISKAAVA-ALUE ON KOKONAISUUDESSAAN SUUNNITTELUTARVEALUETTA (RL 16 ) LUKUUN OTTAATTA ASEAKAAVOITETTUJA ALUEITA. TP TYÖPAIKKA-ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. SUURJÄNNITELINJA. OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA. TP/ TP-1 TP-2 TP/res TP//res V VU LR LV E E > P ET EH TYÖPAIKKA-ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vievien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Sisältää myös ienehköjä asuntoalueita. Alueita asemakaavoitettaessa on rakentamistaaa ja tonttien käyttöä ohjattava yksityiskohtaisilla rakentamistaaohjeilla rakentamisen soeuttamiseksi maisemaan. Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ymäristöhäiriöitä. TYÖPAIKKA-ALUE. Paljon tilaa vaativien toimitilakeskittyminen ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue, jolla on erityisesti huomioitavaa ymäristövaatimukset. Alueelle saa sijoittaa aljon tilaa vaativan erikoistavaran kauaa käsittäviä, aikallisesti merkittäviä vähittäiskauan suuryksiköitä. Alueelle ei saa sijoittaa äivittäistavarakauaa eikä seudullisesti merkittävää vähittäiskauan keskittymää. Paljon tilaa vaativalla erikoistavaran kaualla tarkoitetaan, tässä mm. kodinkoneiden, moottoriajoneuvojen, huonekalujen, rautaja uutavaran kauaa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttienjulkisivut erityisesti ääväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA-ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi, jolle voidaan sijoittaa rautatiehen tukeutuvia työaikkatoimintoja ja ymäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantoa. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että rakennusten ja tonttien julkisivut erityisesti ääliikenneväylien suuntaan muodostavat yhtenäisen, siistin ja tasaainoisen kokonaisuuden. TYÖPAIKKA- ALUE / ASUINPIENTALOVALTAINEN ALUE. Alue on tarkoitettu reservialueeksi. VIRKISTYSALUE. LÄHIVIRKISTYSALUE. URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. Alueelle saa rakentaa urheilutoimintaa alvevia rakennuksia ja kenttiä. RAUTATIELIIKENTEEN ALUE. VESILIIKENTEEN ALUE. ERITYISALUE. NUOLEN JÄLKEINEN AANKÄYTTÖ. erkintä osoittaa tulevan maankäytön käyttötarkoituksen alvelujen ja hallinnon alueena. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. Paimionjoen rannassa sijaitsevalle vanhan jätevedenuhdistamon alueelle saadaan sijoittaa veneilyä alvelevia satamatoimintoja ja alveluita. HAUTAUSAA-ALUE. vmky S 2 sm 1 v-1 /v sv ge et nat ALUEEN RAJA. OHJEELLINEN OSA-ALUEEN RAJA. VALTAKUNNALLISESTI ERKITTÄVÄN RAKENNETUN KULTTUURIYPÄRISTÖN OHJEELLINEN RAJAUS. Alueella taahtuvan uudis- ja korjausrakentamisen tulee soeutua alueen kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. erkinnällä on osoitettu Paimion arantola, Paimion kirkko ja vanha aila sekä Paimion rautatieasema. LUONNON ONIUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE TAI KOHDE. Alueen rajaus on ohjeellinen. UINAISUISTOKOHDE / -ALUE. Numerointi viittaa selostuksen numerointiin. uinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, eittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista/toimeniteistä on kuultava useovirastoa tai Varsinais-Suomen maakuntamuseota. TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee selvittää ohjavesialueen edellyttämät suojaustoimeniteet ja antaa tarvittavat kaavamääräykset. Pohjavesialueella rakentamista ja maankäytön suunnittelua rajoittavat ymäristönsuojelulain mukainen ohjaveden ilaamiskielto ja vesilain mukainen ohjavesiesiintymän laatua, määrää tai käyttökeloisuutta uhkaavan hankkeen yleinen luvanvaraisuuden tarve. ERKINTÄ RAKENTAISALUEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN JÄLJESSÄ OSOITTAA, ETTÄ ALUE TAI SEN OSA SIJAITSEE VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄLLÄ POHJAVESIALUEELLA. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ymäristönsuojelulain mukaiset ohjaveden muuttamis- ja ilaamiskiellot. SUOJAVYÖHYKE. erkinnällä on osoitettu Saaren-Nummensuon vedenottamon Länsi-Suomen vesioikeuden määräämä suoja-alue. Aluetta koskee Länsi-Suomen vesioikeuden antaman äätöksen suoja-aluemääräykset. ARVOKAS GEOLOGINEN UODOSTUA. erkinnällä on osoitettu Rivonmäen maakunnallisesti merkittävät muinaisrannat ja metsäalue. YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON KOHDE. Pohjavedenumaamo. NATURA VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE. erkinnällä on osoitettu Paimionjokilaakson Natura 2000-alue. VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN AISEAKOKONAISUUDEN OHJEELLINEN RAJAUS. Suunnitelmien ja toimeniteiden tulee alueella olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Tavoitteena on säilyttää laajat eltoalueet avoimina maisematiloina ja ääosin rakentamattomina. Rakentaminen tulee ohjata olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin.alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että annetaan ohjeita koskien hyvää rakentamistaaa, maisemanhoitoa ja nnonsuojelua. LUONTOKOHTEET Luontokohteita on esitelty tarkemmin selostuksen liitteessä. VESI- JA JÄTEVESIHUOLLON SEKÄ JÄTEHUOLLON RAKENTAINEN: Rakennusluahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys talousveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä. Kiinteät jätteet tulee hoitaa kauungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. AT -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: Rakennusaikan vähimmäiskoko on m., -1, E, U-1, Y ja Y-1 -ALUEITA KOSKEVAT ÄÄRÄYKSET: 2 Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Alueet on tarkoitettu ääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueilla sallitaan maa- ja metsätaloutta alveleva rakentaminen. Rakennusaikan vähemmäiskoosta säädetään kauungin rakennusjärjestyksessä. Uudisrakennukset on yrittävä sijoittamaan olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Rakennusten on sijoitukseltaan, kooltaan, muodoltaan, väritykseltään ja materiaaliltaan soeuduttava olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan turmelematta nnon- ja ymäristöarvoja. Rakennettavat tiet ja yhdyskuntateknisen huollon verkostot tulee soeuttaa ymäristöön sekä sijainniltaan että rakenteiltaan. Tamereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pääsuunnittelija: Tarkastaja: Hyväksyjä: Johanna Närhi Helena Ylinen Jani Sillanää arkkitehti YKS-490 arkkitehti SAFA YKS-305 F, alueäällikkö Turun hallinto-oikeuden äätöksellä Dnro 14 /0102/1 kumotut alueet ja kohteet magenta- värillä. PAIIO Vistan osayleiskaava Päiväys Pääsuunn. Hyv Johanna Närhi, arkkitehti YKS-490 Jani Sillanää, F, alueäällikkö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tamere Puh Nähtävillä Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja iirustuksen numero YKS Tiedosto Vistan_OYK_EHDOTUS_hyväksyntään_uudet raksuo.dwg Suunn. Tarkastaja Yhteyshenkilö P17180 EWa / JSu / PSe Helena Ylinen, arkkitehti SAFA YKS-305 Johanna Närhi 901E 0000 A S

8 l 14 P 13 le l IV 129 ts I e=0.5 tn YV ALK III 111 le AK III VIII ½ m 1300 m² LYT AK-1 IV 141a VIII le nä AK IV III III m 940 ts AL III II 10m 830 7m AL I m 200 3/4 AL /h III 176 4m m m nä III III 10m IV III m III I I 13m m 400 7m 4m IV IV III IV m 1200 IV III 10m m ET I IV III II ½ 186 e=0.25 e=0.25 LT I I III I 12 AK AK UL e=0.5 nä tn tn ts ts tn tn tn ts e=0.25 nä t tn nä nä kt LYT AK nä TALLINTIE YT ALVAR AA 26 TILLINTIE SANTE- RINTIE 7 6 TILLINPOLKU TENHONTIE KISATIE 3 KIVIIEHENTIE PAKURLANTIE GRANLUNDINKUJA AHTONPOLKU NTIE NNA VALKOJANTIE dB(A) nä IV TANTIE :81 3:67 34:0 1 4:76 3:21 4:116 4:92 4 1:2 19 4:194 3:87 4: :81 4: :43 4: : :82 3:213 3:24 4:103 4: :7 13: :7 13:5 3: :212 3:78 4:48 4:75 4:53 4: :73 4: : :220 3:34 3:66 3:37 3:38 4:101 3:77 1:94 4: :70 4:274 4:97 4: :93 4: :5 13 3:50 15:0 4:56 4: :73 4:79 3:33 3:39 4:275 3:35 4:59 4:67 1:24 4:114 1:22 1:71 1:74 4:102 4:113 4:83 :285 POISTUVA KAAVA OTE ASEAKAAVAYHDISTELÄSTÄ 1 : m kaava-alueen rajan ulkouolella oleva viiva, jota Kisatien asemakaavan muutos koskee ja jolta aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset oistuvat.

9 Ylä-Vistan rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos (vahv )

10 Ylä-Vistan rakennuskaava (vahv )

11

12

13

14 1:81 3:67 34:0 1 4:76 3:21 4:116 4:92 4 1:2 13 4:194 3:87 4: :81 4: :43 4: : :82 3:213 3:24 4:103 4: :7 13: :7 13:5 3: :212 3:78 4:48 4:75 4:53 4: :73 4: :220 3:34 3:66 3:37 3:38 4:101 3:77 1:94 4:272 1:8 4:70 4:274 4:97 4: :93 4: :5 3:50 15:0 4:56 4: :73 4:79 3:33 3:39 4:275 3:35 4:59 4:67 1:24 4:114 1:22 1:71 8 1:74 4:102 4:113 4:83 4:285 KISATIEN ASEAKAAVAN UUTOS RAKENNUSKANNAN INVENTOINTI 1 : 2 000

15 PAIION KAUPUNKI KISATIEN ASEAKAAVAN UUTOS Rakennuskannan inventointi Nro Kylä Kiinteistötunnus Kiinteistö Osoite Arvotus Kuvaus 1 Vista Viertola Vistantie 32 Paikallinen Lohkotila, lohkottu 1949 Tillin maista. Päärakennus on rakennettu 1930 ja arkkitehtoonisesti erityinen torneineen ja jugend vaikutteineen. Samalta ajalta on kookas iharakennus ja ienemi ulkorakennus on uusklassinen. 2 Vista Autola Vistantie 53 Paikallinen Tillin lohkotila. Asuinrakennus on rakennettu 1912 ja kunnostettu 60 luvulla. Entinen omistaja on tunnettu ralliautoilija Lasse Lami erheineen. Nykyisin Hartelan kiinteistöt omistaa tontin omakotitaloineen ja tiilisen myymälärakennuksen. 3 Vista Alola Valkojantie 8 Paikallinen Lohkotila, lohkottu Asuinrakennus edustaa 1950 luvun alun funktionalistista, tasakattoista tyyliä. Pihassa on lisäksi satulakattoinen iharakennus, jossa sauna ja autotalli. 4 Vista Lehdistö Valkojantie 10 Paikallinen Inkilästä 1921 lohkottu tontti, jolla vuonna 1900 rakennetut mansardikattoinen asuinrakennus, muutoksia (?), satulakattoinen iharakennus. olemmat ovat hirsirunkoisia ja hyvin säilyneitä. Asuinrakennuksessa on toiminut osti aikaisemmin. 5 Pakurla Paimion Taiola Valkojantie 16 Paikallinen Lohkotila. Asuinrakennus on ohjaiirrustukseltaan ristimallinen, talon molemien sivujen keskellä on korkea kuisti. Rakennettu ennen vuotta 1920 ja samoin on kookas L mallinen iharakennus. Pihaiiri on tasainen nurmikkotontti ja rakennukset edustavia. Rakennuskannan inventointi on suoritettu Turun maakuntamuseon toimesta vuonna 2003.

16 PAIION KAUPUNKI Tekninen ja ymäristöalvelut Kaavoitus KISATIEN ASEAKAAVAN UUTOS OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA vireille tulo: äivitetty:

PAIMION KAUPUNKI MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA HAVAINNEKUVAT LAATINUT RAMBOLL OY

PAIMION KAUPUNKI MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA HAVAINNEKUVAT LAATINUT RAMBOLL OY PAIMION KAUPUNKI MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA HAVAINNEKUVAT LAATINUT RAMBOLL OY Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 17.01.2017 Kaavan nimi Iso-Iivarintien asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm.

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 20.01.2015 Kaavan nimi Yrittäjäntien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 02.01.2015 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 16.03.2017 Kaavan nimi Mäkiläntien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 15.03.2017 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 07.12.2016 Kaavan nimi Iso-Iivarintien asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm.

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 28.03.2017 Kaavan nimi Lanatien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm 15.03.2017 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 13.06.2017 Kaavan nimi Poikintien asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm.

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 02.10.2017 Kaavan nimi Iso-Iivarintien asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm 19.2017 Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA

NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA NASTOLA VILLÄHDE - KOISKALAN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVALLA KUMOUTUU KURENNIITYN OSAYLEISKAAVA SEKÄ OSA KALLIO-, PITKÄ- JA SÄRKIJÄRVEN ALUEEN OSAYLEISKAAVASTA OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA Kaavaluonnos MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 29.2.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo pp.kk.-pp.kk.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA KORJATTU KAAVAEHDOTUS 10.6.2002 Kaavamerkinnät ja -määräykset KYLÄALUE Yleiskaavalla ei osoiteta alueelle uutta rakennusoikeutta. ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

LIETVESI - SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVA

LIETVESI - SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVA LIETVESI - SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVA Tämän yleiskaavan perusteella saadaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n ja 116 :n mukaisesti rakennuslupa yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen ranta-alueella.

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 15.3.2017 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo 29.3. 2.5.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65 ja MRA 19 ) 22.12.2016

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaluonnos 16.9.2015 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 30.9.2016 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo 29.3. 2.5.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65) pp.kk.-pp.kk.2016

Lisätiedot

Yht. 876:2:0 11:52 6:71 13:32 11:56 6:15 13:7 11:62 13:8 6:53 9:28 6:70 11:57 9:88 11:56 13:33 11:61 13:4 11:45 11:58. Yht. 43:0 9:54 9:54 11:14. Yht.

Yht. 876:2:0 11:52 6:71 13:32 11:56 6:15 13:7 11:62 13:8 6:53 9:28 6:70 11:57 9:88 11:56 13:33 11:61 13:4 11:45 11:58. Yht. 43:0 9:54 9:54 11:14. Yht. P 876:2:0 0 1 km 3:59 2:61 7:60 878:5:0 13:5 10:169 7:80 9:106 1:52 1:19 50:0 7:166 7:167 7:165 7:169 10:170 7:174 10:171 7:168 7:170 10:172 7:171 10:175 10:173 10:176 7:175 10:178 10:177 10:174 46:0 10:155

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta.

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. 1 Kv hyväksynyt 24.3.2003 ANJALANKOSKEN TAAJAMAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Yleiskaavamerkinnät on laadittu Ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman asetuksen mukaisesti. Merkinnät on numeroitu

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Kangasalan kunta Pohjan kylän osayleiskaava 1:

Kangasalan kunta Pohjan kylän osayleiskaava 1: Kangasalan kunta Pohjan kylän osayleiskaava 1:10 000 19.6.2017 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA UUDEN RAKENNUSPAIKAN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI AT KYLÄALUEEN ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

Lähivirkistysalue. Alue on tarkoitettu virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Aluetta kehitetään nykyisen maaston, kasvillisuuden ja poluston pohjalta.

Lähivirkistysalue. Alue on tarkoitettu virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Aluetta kehitetään nykyisen maaston, kasvillisuuden ja poluston pohjalta. RYMÄTTYLÄ ETELÄISEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA VÄLI- JA SISÄSAARISTO 1:10 000 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AM VL VR RA RA-1 RA/0 RM RM/0 Asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ;

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ; Piirustus n:o 4980, päivätty 1.6.1993, muutettu 19.8.1994; 9.1.1995; 12.9.1995; 10.10.19955 Espoo 20, 21, 22, 26, 40 ja 46 kaupunginosat Keskuspuisto I Osayleiskaava Mittakaava 1:4000 OSAYLEISKAAVAMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2.

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään m 2. RISTIINA LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-HEIMARI OSAYLEISKAAVA Kaavaehdotus 17.2.1999 Merkintöjen selitykset: AT A KYLÄKESKUKSEN ALUE Olemassa oleva kyläasutuksen alue. ASUNTOALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri 04.11.2010 1 (5)

Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri 04.11.2010 1 (5) Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala / Maankäyttö Kaavarekisteri 04.11.2010 1 (5) YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Y L E I S K A A V A M E R K I N N Ä T JA - M Ä Ä R Ä Y K S E Y L E I S M Ä Ä R Ä Y K

Lisätiedot

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos

LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 1 Kaava-alueen sijaintikartta. Kaava-alue rajattu punaisella viivalla kartalle. Hiu 19. kaupunginosa Puron tilan kohdalla asemakaavamuutos LIITE 3 LIITE 4 UUSIKAUPUNKI YLEISKAAVA KESKEINEN ALUE

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kangasalan kunta Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava 1:

Kangasalan kunta Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava 1: Kangasalan kunta Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava 1:10 000 19.6.2017 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA UUDEN RAKENNUSPAIKAN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI AT KYLÄALUEEN ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava Mkl /49. Kyläalueet AT-1 a ja b

AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava Mkl /49. Kyläalueet AT-1 a ja b Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava 29.3.2016 Mkl 22.3.2016/49 AT-1 AT-1 a AT-1 b Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle sekä

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

Kangasalan kunta Kuhmalahden rantaosayleiskaava 1:

Kangasalan kunta Kuhmalahden rantaosayleiskaava 1: Kangasalan kunta Kuhmalahden rantaosayleiskaava 1:10 000 19.6.2017 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA UUDEN RAKENNUSPAIKAN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI AP AM ASUINPIENTALOJEN ALUE

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan kaupunki Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan yleiskaava 2035 (YK 6) 23.02.2015 Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet 1-21 Liite 1. Keravan voimassa oleva yleiskaavayhdistelmä

Lisätiedot

PYHÄSELÄN KUNTA HAMMASLAHDEN OSAYLEISKAAVA

PYHÄSELÄN KUNTA HAMMASLAHDEN OSAYLEISKAAVA 1 PYHÄSELÄN KUNTA HAMMASLAHDEN OSAYLEISKAAVA Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.4.2006 20. YLEISKAAVAMERKINNÄT: AP AR ARA/2 Pientalovaltainen

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVALUONNOS 6.11.2013 M K 1 : 1 0 0 0 0 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA M K : 0 0 0 0 KAAVALUONNOS 6..203 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ALUEVARAUSMERKINNÄT : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE Alue

Lisätiedot

KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000

KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000 Kaavamääräykset 1(5) KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000 MERKINNÄT: A AP Asuinalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÖJEN SELITYKSET JA MAANKÄYTTÖ- LUOKKAKOHTAISET YLEISMÄÄRÄYKSET JA -SUOSITUKSET

MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÖJEN SELITYKSET JA MAANKÄYTTÖ- LUOKKAKOHTAISET YLEISMÄÄRÄYKSET JA -SUOSITUKSET MAAKUNTAKAAVAN MERKINTÖJEN SELITYKSET JA MAANKÄYTTÖ- LUOKKAKOHTAISET YLEISMÄÄRÄYKSET JA -SUOSITUKSET LIITE 1 KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE Vuoteen 2020 mennessä tarvittava TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE TEOLLISUUSTOIMINTOJEN

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVA PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

TAAJAMAYLEISKAAVA PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä ja maisemalliset

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 25.07.2016 Kaavan nimi Sauko-Mustakarta-Koivuniemen ranta-asemakaavan muutos 2 Hyväksymispvm Ehdotuspvm

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Tähän yleiskaavakarttaan liittyy selostus, jossa on esitetty tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut

Lisätiedot

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset

HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset 11:56:11 1 (9) HIRVAAN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Kuva Selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Melualue. Rakennettaessa lähemmäs

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

TURKU FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY

TURKU FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY NAANTALI RYMÄTTYLÄN KIRKONKYLÄ TAAJAMAOSAYLEISKAAVA 1:5000 TURKU 12.10.2009 22.3.2010 29.6.2010 1.9.2010 02.11.2010 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Koko yleiskaava-alue on MRL 16 :n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOUVOLAN KESKUSTAAJAMAN VIHERALUEIDEN OSAYLEISKAAVA KAAVAMÄÄRÄYKSET - LUONNOS 13.5.2009

KOUVOLAN KAUPUNKI KOUVOLAN KESKUSTAAJAMAN VIHERALUEIDEN OSAYLEISKAAVA KAAVAMÄÄRÄYKSET - LUONNOS 13.5.2009 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOUVOLAN KESKUSTAAJAMAN VIHERALUEIDEN OSAYLEISKAAVA KAAVAMÄÄRÄYKSET - LUONNOS 13.5.2009 Ohjeellisten aluevarausten osalta kaavamääräysten tarkoituksena on ohjata ko.alueen metsien käsittelyä.

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 895 Uusikaupunki Täyttämispvm 07.08.2017 Kaavan nimi Rantamäen ranta-asemakaava Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154

YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154 YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA 09.02.2004 ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154 MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO AIR-IX SUUNNITTELU YMPÄRISTÖTAITO OY HYVÄKSYTTY PYHÄJOEN KUNNANHALLITUKSESSA 14.4.2004

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaluonnoksen kaavamerkinnät ja määräykset. Kyläalueet AT-1 a ja b

AT-1. Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaluonnoksen kaavamerkinnät ja määräykset. Kyläalueet AT-1 a ja b Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaluonnoksen kaavamerkinnät ja määräykset AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle ja asumiseen liittyvälle toiminnalle. Alueelle saa rakentaa erillispientaloja

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45 kt tr 6:45 6:49 6:52 6:53 6:55 6:56 6:57 6:60 7:5 7:6 7:8 7:3 7:7 7:2 7:23 7:32 7:35 9: 0: 0:2 : :2 2:0 3:4 3:7 3:8 3:8 3:9 3:20 5:5 9:46 9:48 9:48 9:49 9:52 9:54 9:60 0: :92 :94 :95 :00 :0 2:9 2:23 2:26

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE OSAYLEISKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaava: Rytökallio: Pikkumuolaan kaupunginosan asemakaavatonta aluetta. Forssan kaupunki/yksityiset maanomistajat

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot