1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto esteellinen viransijaisuuden vuoksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto 15.03.2012. esteellinen viransijaisuuden vuoksi"

Transkriptio

1 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 03/2012 aika Torstai klo paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden vuoksi Raili Kuusjärvi jäsen Pekka Latva Pukkila Lassi Lemmelä Raimo Manneri Laura Manninen Tuula Salminen Ilkka Seppälä Satu Taiveaho Anita Salonen varajäsen Marjatta Liukola muut osallistujat Seppo Yli Antola Lea Ahonen Tuula Rasilainen Sirpa Leena Arvinen Lindroos kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja johtava tiedottaja talousjohtaja asiat Ulla Rosenqvist Sirpa Leena Arvinen Lindroos puheenjohtaja sihteeri pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa Raimo Manneri Tuula Salminen

2 2 KOKOUKSEN AVAUS Kn 49 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja piti alkuhartauden; Jer.7:23 26 Kirkkoneuvosto veisasi virren 273. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn 50 Kokouskutsu liitteineen on postitettu to Kirkkoneuvoston ohjesääntö: 4 Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.(kj 9:1, 1 2) 5 Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (KJ 9:2,2) Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kn 51 Valitaan pöytäkirjan 03/12 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raimo Manneri ja Tuula Salminen KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Kn 52 Kirkkoneuvosto hyväksyy listan kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella, että 59 siirretään seuraavaan kokoukseen ja muina asioina käsitellään veteraanipäivän seppeltenlaskijoiden nimeäminen.

3 3 TIEDOTTAJA ANNA ÄYSTÖN IRTISANOUTUMINEN Kn 53 Tiedottaja Anna Äystö irtisanoi itsensä Hän sai paikan Hämeenkylästä, kun henkilö, jota hän sijaisti, ei palannutkaan enää takaisin töihin. Koska Anna olisi alun perin halunnut jäädä Hämeenkylään, hän päätti palata sinne takaisin, kun sai siihen mahdollisuuden. Koska Anna Äystöllä oli 4 kuukauden koeaika, hänen oli mahdollista irtisanoutua välittömästi. Johtavan tiedottajan Kirkkoneuvosto myöntää Anna Äystölle eron tiedottajan tehtävistä TIEDOTTAJAN VALINTA Kn 54 Johtava tiedottaja Tuula Rasilainen on soittanut varasijalle valitulle Janne Antti Latvalalle ja sopinut hänen kanssaan töiden aloittamisesta Tuusulan seurakunnan tiedottajana Johtavan tiedottajan Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy menettelytavan, jonka mukaan varasijalle valittu voidaan valita virkaan sitä auki julistamatta, kun viranhaltija on irtisanoutunut koeajalla vain kuukausi viran vastaanottamisen jälkeen. 2. toteaa että 1. varasijalle on kirkkoneuvoston kokouksessa , 256, valittu Janne Antti Latvala 3. toteaa, että Janne Antti Latvala aloitti työt tiedottajana päättää, että Janne Antti Latvalalla on neljän kuukauden koeaika PUOLIPÄIVÄTOIMISEN TOIMISTOSIHTEERIN VALINTA Kn 55 Kirkkoneuvosto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt toimistosihteeri Jarno Lääperin irtisanoutumisen ja päättänyt, että toimistosihteerin virkaa ei toistaiseksi täytetä vaan toimistosihteerin tehtävät jaetaan taloustoimiston henkilökunnan kesken ja mahdollisiin erilliskorvauksiin palataan tehtävänjaon

4 4 valmistuttua. Taloustoimiston henkilökunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että virka on syytä hoitaa työsopimussuhteisena ja puolitoimisena. Taloustoimiston puolipäivätoimisen (20h/vko) toimistosihteerin toimi on ollut avoinna ( ). Haastattelut pidetään viikon 11/2012 alussa ja valinta toimitetaan kirkkoneuvoston kokoukseen Kirkkoneuvosto 1 hyväksyy taloustoimiston toimistosihteerin toimenkuvan (LIITE 1a) 2 toteaa, että taloustoimiston toimistosihteerin tehtävää haki määräaikaan mennessä 28 henkilöä (LIITE 1b) 3 toteaa, että haastatteluun, jonka suorittivat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Yli Perttula, taloussihteeri Tuija Kantanen ja talousjohtaja Sirpa Leena Arvinen Lindroos, kutsuttiin seuraavat henkilöt: Satu Vaarala Tanja Uimonen (perui tulonsa) Riikka Jyske Sonja Luola (ei ilmaantunut paikalle, tietokatkos) Aila Roihas Heli Ryynänen 4 päättää valita puolipäivätoimiseen toimistosihteerin toimeen Aila Roihaksen ja hänen kieltäytymisensä varalle Riikka Jyskeen valinnan perusteena ollessa pitkä alan työkokemus ja haastatteluryhmän saama myönteinen vaikutelma 5 toteaa, että toimistosihteerin palkka kuuluu vaativuusryhmään 501 (55 % /20h/vko) 6 7 päättää, että koeaika on 4 kk ERITYISLISÄN MAKSAMINEN TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA Kn 56 IT sihteeri Päivi Viljanen on hoitanut täyttämättä ollutta toimistosihteerin virkaa alkaen oman toimensa ohessa. Taloussihteerin Kirkkoneuvosto päättää maksaa Päivi Viljaselle 25 % toimistosihteerin tehtäväpalkasta erityislisää toimistosihteerin tehtävien hoitamisesta alkaen siihen saakka, kunnes puolipäivätoiminen toimistosihteeri aloittaa työt RIIHIKALLION LAAJENNUSHANKE

5 5 Kn 57 Kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Raimo Manneri esittelee Riihikallion palvelukeskuksen laajennushankkeen tämänhetkisen tilanteen. Kirkkoneuvosto 1 keskustelee hankkeesta esittelyn pohjalta 2 ottaa kantaa tehtyihin ratkaisuihin Kirkkoneuvosto totesi kantanaan hyväksyvänsä esitetyt suunnitelmat. NIMIKKOLÄHETTI RAILI MÄKITALON NIMIKKOSOPIMUKSEN JATKAMINEN Kn 58 Evankelisen lähetysyhdistys ELY ry:n lähetti Raili Mäkitalon määräaikainen sopimus päättyy ELY:stä on kerrottu Railin jatkavan työtään Venäjällä. Lähetystyön työalavastaavan Kirkkoneuvosto päättää 1. jatkaa Raili Mäkitalon nimikkosopimusta vuoden 2012 loppuun 2. toteaa, että nimikkosopimus vuoden 2013 osalta tarkistetaan seuraavan vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä. SATU WARIKSEN VIRKAVAPAUSANOMUS (ei julk) Kn 59 Anon virkavapautta työskennelläkseni talvipappina Gran Canarian suomalaisessa ev.lut.seurakunnassa. Perusteluna on se, että minulla on hyvä viransijainen, joka on perehtynyt työhön. Toinen perusteluni on se, että sädesienisairauteni takia tarvitsen parantumisaikaa ja syksy ja talvi kosteassa Suomessa todennäköisesti pahentaisi oireitani enkä pystyisi täyspainoisesti tekemään työtäni Tuusulan seurakunnassa. Tuusulan seurakunnassa oli aikaisemmin käytäntö kahden vuoden virkavapaudesta. Se on edelleenkin mahdollista. Yhden vuoden sääntö rajoittaa melko paljon työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä projektiluontoista työtä tai opiskella. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seuraavan ohjeen virkavapauksien myöntämisestä Tuusulan seurakunnassa:

6 6 OHJEISTUS VIRKAVAPAUKSIEN MYÖNTÄMISESTÄ TUUSULAN SEURAKUNNAN VIRANHALTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE (Kn 9/10) Kirkkoneuvosto Vakinaisen viran haltija/toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa oleva työntekijä voi vähintään yhden vuoden virkaa/tehtävää hoidettuaan olla harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla/työlomalla yhteensä 1 vuoden ajan maksimissaan neljässä jaksossa 6 vuoden aikana. Tällaisia virkavapauksia/työlomia ovat vuorotteluvapaa osa-aikavapaa muu harkinnanvarainen virkavapaa Virkavapautta haettaessa on tehtävä selvitys, miten viranhaltija/työntekijän tehtävät hoidetaan virkavapauden/työloman aikana ja miten muut edellytykset täyttyvät, esim. vuorotteluvapaan ja osa-aikavapaan ollessa kyseessä. 1 toteaa, että Satu Warikselle on myönnetty virkavapautta vuorotteluvapaata varten ajalle sekä eli yhteensä 1, 5 vuotta, joten suositusaikaa virkavapaudelle on jo pidennetty. 2 toteaa, että hänen viralleen ei ole sijaista. 3 päättää, että kirkkoneuvosto ei anna puoltavaa lausuntoa Tuusulan seurakunnan seurakuntapastorin Satu Wariksen virkavapausanomukselle ajalle Asia jätettiin pöydälle. TIINA PARTASEN VIRKAVAPAUSANOMUS Kn 60 Anon virkavapautta I kappalaisen virastani vuorotteluvapaalle jäämistä varten. Vuorotteluvapaan alkamisajankohdaksi toivon ja päättymisajankohdaksi Tällöin tulee maksimipäivämäärä eli 359 päivää. Kirkkoneuvosto antaa puoltavan lausunnon tuomiokapitulille Tuusulan seurakunnan I kappalaisen Tiina Partasen vuorotteluvapaalle ajalle KESÄPAPPI AJALLE Kn 61

7 7 Kirkkoneuvosto antaa puoltavan lausunnon, että Tuusulan seurakunnan kesäpapiksi eli VII seurakuntapapin virkaan ajalle valitaan pastori Sarri Päiväsaari Vestenius. HAUTAUSTOIMEN KAUSITYÖNTEKIJÄT Kn 62 Ylipuutarhurin Kirkkoneuvosto 1 toteaa, että korkeintaan kuuden (6) kuukauden työsopimuksista tehdään viranhaltijapäätös kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti 2 hyväksyy seuraavat yli kuuden kuukauden mittaiset työsopimukset hautaustoimen kausityöhön vuonna 2012 vaativuusryhmä Kirkkopuisto Eija Korhonen, kausityöntekijä, puutarhurink Paijalan hautausmaa Päivi Valorinta, kausityöntekijä Aku Korhonen, kausityöntekijä puutarhurink Katja Orbinski, kausityöntekijä Kellokosken hautausmaa Seija Padinki, kausityöntekijä Jokelan uurnalehto Eija Salovuori, kausityöntekijä, puutarhurink (Töiden aloituksessa huhtikuussa säävaraus/ lumitilanne) SEURAKUNNAN HOIDOSSA OLEVIEN HAUTOJEN HOITOEHDOT Kn 63

8 8 Haut.tmk. 6 ( ) Seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoitoehdot on vahvistettu vuosittain hautausmaatoimikunnassa. Ylipuutarhurin Hautausmaatoimikunta 1 käy yleiskeskustelun hoitoehdoista 2 hyväksyy hoitohautojen sopimusehdot vuodelle vie hoitohautojen sopimusehdot kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi Esitys hyväksyttiin vuosilukukorjauksella. Kn 63 Kirkkoneuvosto hyväksyy hautojen hoitoehdot 2012 (LIITE 2) HAUTAUSMAAN TYÖNTEKIJÄN TOIMENKUVA Kn 64 Haut.tmk. 7 ( ) Hautausmaan työntekijä Talousarviossa on varattu määräraha hautausmaan työntekijän palkkaamiseen hautaustoimeen. Hautausmaan työntekijä toimii pääosin Kellokosken hautausmaalla kesäaikaan (kausityön ohjaus tehtävät) ja talviaikaan Paijalan hautausmaalla. Ylipuutarhuri on laatinut ehdotuksen hautausmaan työntekijän toimenkuvaksi Ylipuutarhurin Hautausmaatoimikunta 1 käy yleiskeskustelun toimenkuvasta 2 esittää kirkkoneuvostolle edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautausmaan työntekijän toimenkuvan

9 9 Esitys hyväksyttiin Kn 64 Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaan työntekijän toimenkuvan (LIITE 3) VASTINEEN ANTAMINEN SUUNNITTELUTARVE JA POIKKEAMISHAKEMUKSEEN Kn 65 Kiint.tmk 14 ( ) Tuusulan kunta pyytää seurakunnan vastinetta huomautuksiin ja lausuntoihin, jotka on annettu seurakunnan jättämän suunnittelutarve ja poikkeamishakemuksen johdosta. Vastineen jättämisaikaa on jatkettu asti. Kiinteistötoimikunta 1 kuulee puheenjohtajan selonteon asiasta 2 käy yleiskeskustelun 3 hyväksyy vastineen lähettämisen Tuusulan kunnalle 4 antaa asian tiedoksi kirkkoneuvostolle Esitys hyväksyttiin Kn 65 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Tuusulan kunnalle lähetetyn vastineen LIITE 4a LIITE 4b vastinepyyntö liitteineen (ei julk) seurakunnan antama vastine (ei julk) KIRJELMÄ KIRKKONEUVOSTOLLE Kn 66

10 10 Kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 9/11 Satu Wariksen korvausvaatimuksen seurakunnalle. (LIITE 5a ei julk.) Satu Waris on lähettänyt oheisen kirjeen kirkkoneuvostolle. (LIITE 5b ei julk. ) Kirkkoneuvosto 1 toteaa, että Satu Wariksen asia on jo käsitelty kokouksessa 9/11, eikä päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta 2 päättää, että oheinen kirjelmä ei anna aihetta toimenpiteisiin TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTUS Kn 67 Yhteistyötmk 72 ( ) Esitys Kuullaan Sirpa Leenalta kilpailutuksen tämänhetkinen tilanne. Nykyinen työterveyshuolto on antanut suostumuksensa jatkaa työterveyspalvelujen tarjoamista kunnes uusi sopimus saadaan. Sirpa Leena jakoi laatimansa tarjouspyynnön työterveyspalveluiden tuottamisesta, liite 2 ja liite 3. Sirpa Leena on tehnyt tarjouspyyntöä vertailemalla Jyväskylän ja Kalajoen seurakuntien tekemiä malleja terveyshuollon kilpailutuksesta sekä kirkkovaltuutettu Leena Jäntin kanssa käynyt läpi tarjouspyyntöä. Lisäksi Kevan lääkärin on auttanut tarjouspyynnön laatimisessa. Lisätään laboratoriotutkimus hinnat tarjouspyyntöön (liite 3.) Tarjoukset pyydetään mennessä. Tarjouspyyntö lähetetään kaikille Keski Uudenmaan työterveyspalveluja tuottaville lääkärikeskuksille sekä menee esille HILMA:an. Yhteistyötmk 5 ( ) Tarjousaika päättyi Määräaikaan mennessä seurakuntaan tuli kolme (3) tarjousta: Tuusulan kunta, Suomen Terveystalo Oy ja Helsingin Lääkärikeskus Oy. Tarjousten vertailu on vielä kesken, joten asia esitellään kokouksessa.

11 11 Yhteistyötoimikunta 1 käy läpi yhteenvedon saaduista tarjouksista 2 käy yleiskeskustelun 3 tekee esityksen kirkkoneuvostolle Tarjoukset esiteltiin suullisesti ja käsiteltävänä olivat hintavertailut laboratoriomaksuista ja työterveyshuollon henkilökunnan tuntikorvauksista. Niiden pohjalta keskusteltiin. Keskustelujen pohjalta päätettiin keskittyä ennakoivaan työterveyshuoltoon ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, jossa tehdään kirkkoneuvostolle. Yhteistyötmk 16 ( ) Yhteistyötoimikunta 1 käy läpi saaduista tarjouksista tehdyn yksityiskohtaisen yhteenvedon erittelyineen ja vertailuineen 2 käy yleiskeskustelun 3 toteaa, että pelkästään hintoja verrattaessa edullisin vaihtoehto on Tuusulan terveyskeskuksen jättämä tarjous ja suurin hintaero on laboratoriotutkimusten hinnoissa, joiden osuus liitteessä olevan selvityksen mukaan on vuonna 2011 Tuusulan seurakunnan ostamissa työterveyspalveluissa ollut 10,4 % 4 toteaa, että pistemäärältään merkittävimmäksi ilmoitetusta laatutekijästä; suunnitelma ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa koskevasta toiminnasta, puuttuu Tuusulan terveyskeskuksen tarjouksesta kokonaan 5 esittää kirkkoneuvostolle yhteenvetoon pohjautuvan tarjoajakohtaisen pisteytyksen hyväksymistä Lääkärikeskuksen valitsemista Tuusulan seurakunnan työterveyspalvelujen tuottajaksi tai erikseen neuvotellusta ajankohdasta lähtien Kn 67 Kirkkoneuvosto hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen ja valitsee Tuusulan seurakunnan työterveyspalvelujen tuottajaksi Helsingin Lääkärikeskus Oy:n alkaen tai erikseen neuvoteltavasta ajankohdasta lähtien LIITE 6a LIITE 6b tarjouspyyntö liitteineen vertaileva erittely saaduista tarjouksista

12 12 VETERAANIPÄIVÄN SEPPELTENLASKIJOIDEN NIMEÄMINEN Kn 68 Nimettiin seppeltenlaskijoiksi Kirkkopuistoon Markku Yli Perttula ja kirkkoherran kutsuma pastori sekä Kellokosken hautausmaalle seurakuntapastori Ann Maarit Joenperä ja hänen kutsumansa henkilö. KESKUSTELUASIAT Kn 69 Talousjohtaja antoi selonteon Kehä IT:n purkamisesta ja seurakunnan käymistä neuvotteluista eri tahojen kanssa uuden IT alueen löytämiseksi. Kirkkoherra kertoi vuokraavansa Tuusulan seurakunnalta pienen asunnon ja siirtyvänsä siten puolisonsa kanssa Tuusulan seurakunnan jäseneksi. SEURAAVAT KOKOUKSET Kn 70 Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat 3.4., 8.5. ja 5.6. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on Jokelassa VAHVISTETTAVAT PÄÄTÖKSET Kn 71 Kirkkoneuvosto vahvistaa seuraavat päätökset: Hautausmaatoimikunta 1/12 HAUTAUSTOIMEN JA HAUTAINHOITORAHASTON KERTOMUS VUODELTA 2011 SEURAKUNNAN HOIDOSSA OLEVIEN HAUTOJEN HOITOEHDOT HAUTAUSMAAN TYÖNTEKIJÄN TOIMENKUVA HAUTAUSTOIMEN HANKINNAT JA PROJEKTIT KELLOKOSKEN HAUTAUSMAAN PYSÄKÖINTIALUEEN JA HUOLTORAKENNUKSEN EDUSTAN ASFALTOINTI SELVITYS HAUTAUKSESTA

13 13 Kiinteistötoimikunta 2/12 KIINTEISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 VASTINEEN ANTAMINEN SUUNNITTELUTARVE JA POIKKEAMISHAKEMUKSEEN TUUSULAN PAPPILAN SISÄTILOJEN VÄRIT PAIJALAN KAPPELIN KATTOIKKUNOIDEN KORJAUSHANKE 2012 LÄMMITYSTOLPALLA VARUSTETUN AUTOPAIKAN VUOKRA METSÄN HOITO Kellokosken alueneuvosto 1/2012 KEVÄÄN 2012 ALUEELLISTA TOIMINTAA KELLOKOSKELLA KAFFERINGIN KASVATTAMINEN KEVÄÄN 2012 KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN JAAKKO HÄMEEN ANTTILAN VIERAILU ILMOITUSASIAT Kn 72 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavaa 1) verotilitys tammi helmi/2012 (LIITE 7) 2) Kirkkohallituksen yleiskirjeet 5/2012 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta(pdf) Liite: Kirkon säädöskokoelma nro 111(pdf) 4/2012 Laskennallinen osuus eläkevastuusta (pdf) 3/2012 Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2011(pdf) 3) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Yleiskirje A3/2012(pdf) Kirkon työolobarometri 2011 Yleiskirje A2/2012(pdf) 1. Palkantarkistukset Luottamusmieskurssit KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 73 Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 19:40. Kirkkoneuvosto veisasi virren 563.

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 05/2012 aika Tiistai 08.05.2012 klo 18.00 21.15 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012 aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 21.12 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/15 aika Tiistaina 26.5.2015, klo 18.30. Ryhmäkokoukset ja kahvitarjoilu klo 17.30 paikka Riihikallion palvelukeskus (monitoimisali), Pellavamäentie 5 1 jäsenet: poissa: Yli-Antola

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014. 13.2.2014 klo 18 19.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014. 13.2.2014 klo 18 19.25 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 13.2.2014 klo 18 19.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 (15) A S I A L U E T T E L O: 121. Kokouksen avaus 122. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 123. Pöytäkirjan tarkastus 124. Ääntenlaskijat 125. Työjärjestys

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot