YLEISET KULJETUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET KULJETUSEHDOT"

Transkriptio

1 YLEISET KULJETUSEHDOT 1. Rahdinottaja Kuljetussopimus vahvistetaan matkalipulla tai muulla asiakirjalla, joka kuuluu näihin Rahdinottajan ja matkustajan välisiin yleisiin kuljetusehtoihin. ST. PETER LINE on Rahdinottaja kaikissa kuljetussopimuksissa, jotka koskevat seuraavia reittejä: Pietari - Helsinki Helsinki - Pietari Helsinki - Maarianhamina Pietari - Tukholma Tukholma - Pietari Tukholma - Tallinna Tallinna - Tukholma Tallinna - Pietari Pietari - Tallinna tai muita niiden reittien vaihtoehtoja tai hakureittejä. 2. Soveltamisala Merikuljetus ei käsitä aikaa ennen matkustajan saapumista laivaan ja hänen poistumisensa jälkeen sekä matkatavaroiden vastaanotto- ja luovutusaikaa. Merikuljetus ei kata aikaa, jolloin matkustaja on terminaalissa tai laiturilla. Kaikki ehdot on esitetty Rahdinottajan esitteissä, jotka ovat saatavissa alukselta, Rahdinottajan toimipaikoista ja muista Rahdinottajan palveluita myyvistä matkatoimistoista sekä Rahdinottajan nettisivuilta (www.stpeterline.com). 3. Matkaliput ja laiva Matkalippu tai muu kuljetussopimusta vahvistava asiakirja on esitettävä lähtöselvityksen yhteydessä Rahdinottajan terminaalissa lähtöpaikassa. Matkustaja ei saa luovuttaa sille matkalipun tai muun asiakirjan perusteella kuuluvia oikeuksiaan toisille henkilöille. Sillä, joka on hankkinut matkalipun tai muun asiakirjan toisen puolesta, on katsottava olleen siihen oikeus sekä oikeus solmia kuljetussopimus ja hyväksyä nämä yleiset kuljetusehdot tämän puolesta. Lemmikkieläintä kuljettavan matkustajan on ostettava ja esitettävä voimassa oleva vastaavan eläimen kuljetukseen oikeuttava lippu. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan varastettua, kadotettua tai rikottua lippua tai muuta asiakirjaa, muissa tapauksissa käytetään maksu- ja peruutusehtoja. Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus myös toisella kuin matkalippuun tai muuhun asiakirjaan merkityllä aluksella. 4. Ajoneuvoneuvo Ajoneuvolippua ostaessa on ilmoitettava ajoneuvon tarkka pituus ja korkeus mm mahdolliset lisätarvikkeet (suksiboksi, kattoteline, ajovaunu jne.) sekä ajoneuvon rekisterinumero. Ajoneuvon pituus ja korkeus mitataan lähtöselvityksen aikana. Mikäli varauksen yhteydessä ilmoitetun ajoneuvon mitat ylittyvät, matkustajan on maksettava hintaero. Tällaiset ajoneuvot pääsevät laivaan vain siinä tapauksessa, jos autokannella on tilaa. Ajoneuvo on aina ajettava maihin heti satamaan tulon jälkeen (mm yöllä). Henkilöajoneuvojen (henkilöauto, pakettiauto, bussi) kuljetuksen yhteydessä Princess Marian tai Princess Anastasian autonkannella matkustamossa ja tavaratilassa saa olla vain matkustajan henkilökohtaisia tavaroita. Tulliliiton säännöstön mukaisesti tullivapaasti saa kuljettaa enintään 50 kg matkatavaraa ja 1500 Euroa henkilöä kohden. Mainitun painon ylittävät tavarat on selvitettävä St. Peter Linen rahtikuljetusvirastossa. Erikoislupaa vaativista tavaroista matkustajan tulee esittää tarvittavat asiakirjat.

2 5. Rahtiliikenne Rahtiliikennettä koskevat ehdot sovitaan erikseen. 6. Lähtöselvitys Kaikki ennakon ostetut liput on selvitettävä ennen laivan lähtöä terminaalissa ja niitä vastaan on saatava laivakortit. Laivakortti on esitettävä laivaan noustessa. Laivakortti on voimassa vain kyseisen matkan ajan. 7. Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys alkaa 3 (kolme) tuntia enne laivan lähtöä. Lähtöselvityksen yhteydessä on esitettävä matkalippu ja passi. Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys päättyy 1 (yksi) tunti ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitykseen myöhästyneiden matkustajien varaukset mitätöidään. 8. Automatkustajien lähtöselvitys Automatkustajien lähtöselvitys päättyy 1 (tunti) ennen laivan lähtöä. Autolähtöselvitykseen myöhästyneet matkustajat eivät pääse kyseiseen laivaan. Lippu on mahdollista vaihtaa seuraaviin laivoihin jos niissä on tilaa. Laivalippujen hintaeron vaihdon yhteydessä korvaa matkustaja. Autolähtöselvityksessä on esitettävä matkalippu, passi ja ajoneuvon asiakirjat. Jos lähtöselvityksen yhteydessä mitatut ajoneuvon todelliset ulkomitat ovat varauksessa mainittuja mittoja suurempia, matkustajan on korvattava lisäpaikkaan liittyvä hintaero. Tällaiset ajoneuvot pääsevät laivaan vain siinä tapauksessa, jos autokannella on tilaa. Laiva ei odota lähtöselvitykseen myöhästyneitä matkustajia. Myöhästyneiden matkustajien pääsy laivaan ei voida taata. 9. Matkatavaroita koskevat rajoitukset Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai laivaan matkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa terminaalille, laivalle, ihmisille tai lastille. Rahdinottaja pidättää itselleen oikeuden matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuutta viedä tällainen matkatavara maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää. Mitään matkatavaraa, jota ei ole tunnustettu tai vastaanotettu, ei saa viedä laivaan ennen kuin haltija, jolle matkatavara kuuluu, on selvitetty. Rahdinottajalla on aina oikeus turvallisuussyistä selvittää matkustajan henkilöllisyys ja tarkasta hänen matkatavaransa terminaalissa ja/tai aluksella. 10. Lemmikkieläinten kuljetus Rahdinottaja hyväksyy kuljetettavaksi vain aikuisten matkustajien mukana olevia kesyjä lemmikkieläimiä. Matkustajalla saa olla mukanaan enintään kaksi lemmikkieläintä. Lemmikkieläimen paino ei saa ylittää 7 kg. Lemmikkieläinten kuljetus on sallittu vain erikoishäkeissä, joiden koko on enintään 70 x 50 x 50 cm tai joiden kolmen mitan summa ei ylitä 170 cm. Lemmikkieläimen on oltava erikoishäkissä koko matkan aikana: häkin pohjassa tulee olla absorboivaa ainetta ja häkin oven on oltava luotettavasti lukittu. Lemmikkieläintä ei saa päästä häkistä hytissä. Lemmikkieläimen kanssa matkustava henkilö ei saa koko matkan aikana viipyä lemmikkinsä kanssa julkisissa tiloissa. Lemmikkieläimen ulkoiluttaminen ulkokannella on sallittu vain tarkoitukseen määrätyssä paikoissa ja koiran tulee olla hihnassa. Matkustajan on itse siivottava koiransa jäljet. Matkustajan on varmistettava, ettei lemmikkieläin häiritse muiden matkustajien rauhaa. Ennen maihin nousua matkustajan on esitettävä hytti Rahdinottajan edustajan tarkastettavaksi. Matkustajan on korvattava lemmikkieläimensä Rahdinottajan omaisuudelle aiheuttama vahinko Rahdinottajan määräämässä laajuudessa. Lemmikkieläinhyttien määrä on rajoitettu. Lemmikkieläimet otetaan kuljetettavaksi vain sillä ehdolla, että matkustaja kantaa niistä täyden vastuun. Matkustajalla tullee olla kaikki eläimen maahantuontiin tai maastavientiin tarvittavat asiakirjat. Mikäli lemmikkieläimen asiakirjat eivät ole kunnossa ja viranomaiset käännyttävät eläimen takaisin, asiakas itse vastaa syntyvistä

3 kustannuksista. Rahdinottaja ei vasta lemmikkieläinten ruumiinvahingoista, menetyksistä, toimituksen myöhästymisestä, sairauksista tai kuolemasta, eikä lemmikkieläinten pääsystä rajan yli, maahan tai alueelle. 11. Rahdinottajan oikeudet ja velvollisuudet Rahdinottajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamisesta Venäjän Federaation/ Suomen/ Ruotsin/ Viron viisumilla/ viisumivapaasti tapahtuvan maahantulon/ maastalähdön sääntöjä rikkovaa matkustajaa. Rahdinottaja ei vasta Venäjän Federaation/ Suomen/ Ruotsin/ Viron maahanmuutto-, tulli- tai muiden viranomaisten asettamasta maahantulo-/ maastalähtökiellosta. Rahdinottaja ei vasta mistään ennen merikuljetusta tai sen jälkeen syntyneistä menetyksistä eikä kustannuksista. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, jalokiviä, taide-esineitä, elektroniikkalaitteita eikä muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, jos hän ei ole ottanut omaisuutta säilytykseen. Matkustajan on ilmoitettava Rahdinottajalle matkatavaroidensa (mm ajoneuvonsa) menetyksestä tai vahingoittumisesta - kun matkatavaran vahinko on ilmeinen, - kun kyseessä on käsitavara ennen laivasta lähtöä tai sen aikana; - kun kyseessä on muu matkatavara ennen luovutusta tai sen aikana; - kun matkatavaran vahinko ei ole ilmeinen tai matkatavara on kadonnut 15 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on poistunut alukselta tai matkatavara luovutettiin tai se olisi pitänyt luovuttaa takaisin. Ellei matkustaja noudata yllä mainittua ilmoitusvelvollisuuttaan, oletetaan, ellei muuta todisteta, että hän on vastaanottanut matkatavaransa/ autonsa vahingoittumattomana. Ilmoitus ei tarvitse antaa, jos matkatavaran/ ajoneuvon kunto on vastaanottohetkellä yhteisesti tarkastettu ja tutkittu. Matkan kohdemaassa viisumisääntöjä rikkonut matkustaja on velvollinen korvaamaan kaikki hänen kotimaahan paluunsa liittyvät kustannukset. Rahdinottaja ei vasta aikataulun muutoksista, jotka ovat johtuneet merkittävistä ja odottamattomista olosuhteista (kuten laivan vika, myrsky, jääolot, satamaviranomaisten rajoitukset yms.). Rahdinottajalla on oikeus muuttaa oman harkintansa mukaan laivan lähtö- ja saapumisaikataulua. Siitä johtuvia lisäkustannuksia ja saamatta jäänyttä voittoa matkustajalle ei korvata. Matkustajalle ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut Rahdinottajasta riippumattomasta syystä. 12. Henkilökunnan, rahdinottajan, agentin ja itsenäisen sopimuskumppanin oikeudet Mikäli laivan omistajaa, päällikköä tai päällystöä, ketä tahansa Rahdinottajan palveluksessa olevaa työntekijää, edustajaa, itsenäistä sopimuskumppania tai ketä tahansa laivan suhteen edustajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä henkilöllä oikeus vedota samoihin kuljetussopimuksiin ja lainsäännöksiin, vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin Rahdinottajalla. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka tässä suhteessa ovat tai joiden voidaan katsoa olevan kuljetussopimuksen sopimuspuolia. 13. Matkatavaroiden kuljetusehdot Seuraavien tavaroiden tuominen laivalle on rajoitettu: - ampuma-aseet; - räjähdysaineet; - huumausaineet; - sähkölaitteet - vedenkeittimet ja silitysraudat; - ilman alkuperäistä pakkausta olevat sähkölaitteet (teenkeitin, keittotaso, kahvinkeitin yms.) - muut esineet, joiden kuljettaminen, käyttö ja hallussapito on Venäjän Federaation, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Viron tasavallan lainsäädännön säännösten mukaisesti laivalla kielletty tai rajoitettu. Matkustajat eivät saa tuoda omia alkoholijuomia ja elintarvikkeita mukanaan laivalle.

4 Matkustajat eivät saa nauttia laivalla, hyteissään eikä laivan muissa yleisissä tiloissa laivan taxfreemyymälästä/ merimyymälästä ostettuja alkoholijuomia. Mikäli matkustaja yrittää tuoda edellä mainittuja tavaroita laivaan, Rahdinottajalla on oikeus määrätä Matkustajalle sakko reitillä säädetyssä määrässä. 14. Matkustajan oikeudet ja velvollisuudet Matkustajan tulee noudattaa Venäjän Federaation ja/tai Euroopan unionin rajan ylittämisestä annettujen asetusten/lakien määräyksiä. Matkustaja vastaa itse Venäjän Federaation ja/tai Euroopan unionin rajan ylittämiseen tarvittavien matkustusasiakirjojen asianomaisesta kunnosta mm: - Venäjän Federaation ja Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden kansalaisilta vaaditaan matkustaessaan Euroopan Union maihin, voimassa olevaa Schengen viisumia ja EU-n hyväksymää matkustusasiakirjaa ja matkustusasiakirjan on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta EU-n alueelta poistumisen jälkeen. - Kun laiva tekee reitillä useita pysähdyksiä EU alueen satamissa: muut kun EU-kansalaiset, jotka poistuvat laivasta useammassa satamassa tulee olla monikertaviisumi Schengen-alueelle joka sallii toistuvia maahantuloja. Matkustajat kenellä on kertaviisumi Schengen-alueelle voivat poistua laivasta vain kerran yhdessä EU-alueen satamassa tai pysyvät laivalla määräsataman saakka. - Venäjän Federaatioon matkustavilta ulkomaalaisilta vaaditaan voimassa olevaa viisumia ja Venäjän Federaation hyväksymää voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta (ulkomaanpassia). - Ryhmämatkalle osallistuvat ulkomaalaiset voivat viipyä Venäjän Federaation alueella 72 tunnin ajan ilman viisumia, mikäli he yöpyvät aluksella tai muussa ryhmän matkaohjelmassa määrätyssä paikassa. Viisumivapaan maahantulon edellytykset: а) ryhmämatkalle osallistuvan matkustajan on esitettävä Venäjän Federaation hyväksymä voimassaoleva henkilöllisyystodistus; b) matkustajan on oltava merkittynä ryhmän nimilistaan. Venäjän Federaatiosta lähtevän ryhmämatkalle osallistuvan henkilön tulee esittää Venäjän Federaation hyväksymä voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja käyttää samaa Venäjän Federaation valtionrajan ylityspaikkaa, jota hän käytti maahan saapuessaan. Jos laivamatkustaja rikkoo matkakohdemaan viisumimääräyksiä: а) Rahdinottaja ei ole vastuussa matkakohdemaan lakien määräyksistä johtuvasta matkustajan vastuuseen saattamisesta; b) viisumi- tai muiden rajamääräysten rikkomisen yhteydessä matkustaja sitoutuu maksamaan enintään euron määräistä sakkoa ja korvaamaan kaikki Rahdinottajalle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Matkustaja sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon joko välittömästi tapahtumapaikalla tai sopimuksesta varustamon kanssa. Matkustajan on tarkoin noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä. Pidettävä hyttinsä ovet lukittuna, erityisesti satamakäynnin aikana. Savun havaittuaan ilmoitettava viipymättä laivan infopisteeseen. Ole varovainen liikkuessasi kannella ja portailla sateen aikana tai sen jälkeen. Älä seiso laivan laidan vieressä, jos laiva keinuu voimakkaasti. Älä oleskele laivan kannella yön aikana. Laivan kapteeni on laivan ylin esimies ja matkustajien on noudatettava hänen pätevyyksiensä puitteissa antamia määräyksiään. 15. Turvallisuutta koskevat rajoitukset Matkustajat eivät saa - kiivetä parraskaiteiden yli; - kumartua ulkokansien parraskaiteiden yli, istua parraskaiteilla matkan tai seisokin aikana; - juosta portaikkoa pitkin, portaikolla liikkuessa on pidettävä kaiteista kiinni; - käyttää sähkölaitteita (vedenkeittimiä, teenkeittimiä, keittolevyjä, kahvinkeittimiä, silitysrautoja yms.) hyteissä ja laivan yleisissä tiloissa. Mikäli matkustaja käyttää hytissä yllämainittuja laitteita, Rahdinottajan edustajalla on oikeus takavarikoida laite takavarikointipöytäkirjan perusteella. Laite palautetaan matkustajille risteilyn päättymisen jälkeen; - tuoda laivalle vaarallisia esineitä tai kiellettyjä aineita (painekaasua, syövyttäviä aineita, aseita, räjähdys- ja syttyviä aineita, huumausaineita, säteilyaineita, myrkkyjä, tartuntavaarallisia aineita yms.); - jättää lapsia ilman valvontaa; - väärinkäyttää alkoholia;

5 - vaarantaa muiden matkustajien ja henkilökunnan turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, käyttäytyä uhkaavasti tai pahennusta herättävästi, loukata toista henkisesti ja fyysisesti; - häiritä muiden matkustajien mukavuutta ja estää päällystön toimintaa; - jättää jälkeensä roskia, heittää niitä laidan yli; - tupakoida hyteissä ja laivan muissa tiloissa, tupakointi on sallittu ainoastaan siihen tarkoitetuissa paikoissa. 16. Matkustajan vastuu Matkustaja on vastuussa (mm taloudellisessa vastuussa) kaikista matkan aikana suorittamistaan toimista tai tekemistään päätöksistä sekä muiden henkilöiden, laivan omistajan yms. omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista. Matkustaja on vastuussa voimassa olevien matkustus- ja tavarakuljetussääntöjen laiminlyönnistä. Matkustaja on vastuussa omalla käyttäytymisellään muille matkustajille ja itselleen aiheuttamasta hengen- tai terveydenvaarasta. Matkustaja on vastuussa (mm taloudellisessa vastuussa) rajanylitys- tai maahanmuuttosääntöjen laiminlyönnistä. 17. Järjestyshäiriöitä aiheuttavan matkustajien osalta voidaan soveltaa seuraavia toimenpiteitä - järjestyshäiriöitä aiheuttava matkustaja voidaan korvauksetta poistaa laivasta, ja mikäli laiva joutuu pysähtymään, matkustajan on korvattava käyttäytymisestään johtuvat lisäkustannukset; - järjestyshäiriöitä aiheuttava, muiden matkustajien turvallisuutta häiritsevä ja itselleen vaarallinen matkustaja voidaan siirtää säilöön; - luovuttaa meriliikenteessä toimiville viranomaisille; - vaatia laivan omaisuudelle aiheutetun vahingon korvausta; - matkustajan on noudatettava laivan yleisten tilojen järjestyssäännöt, kaikki laivan henkilökunnan antamat ohjeet ja kyltteihin merkityt määräykset, kunnioitettava muita matkustajia, noudatettava julkista järjestystä ja hiljaisuutta yöaikana; - julkista järjestystä rikkova, epäkunnioittavasti käyttäytyvä, muille matkustajille häiriöitä aiheuttava, kiroileva ja voimasanoja käyttävä, kansalaisia ahdisteleva, kolmansien henkilöiden omaisuutta tuhoava tai vaurioittava, laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta vastuussa olevan henkilön määräyksiä laiminlyövä matkustaja voidaan poistaa laivasta seuraavassa satamassa, eikä hänelle palauteta kuljetussopimuksen perusteella maksettua matkanhintaa. 18. Muutokset Rahdinottajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä kuljetusehtoja Matkustajalle ennalta ilmoittamatta. Rahdinottaja ei vasta muutoksista aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

21.6. 31.12.2012. Aikataulut & Hinnat. Rennoin reitti Eurooppaan. www.finnlines.com. www.finnlines.de. Naantali Helsinki. Kapellskär.

21.6. 31.12.2012. Aikataulut & Hinnat. Rennoin reitti Eurooppaan. www.finnlines.com. www.finnlines.de. Naantali Helsinki. Kapellskär. Aikataulut & Hinnat 21.6. 31.12.2012 Kapellskär Naantali Helsinki Pietari Malmö Ventspils Travemünde Rostock Sassnitz Lyypekki Gdynia Rennoin reitti Eurooppaan www.finnlines.com www.finnlines.de PIETARI

Lisätiedot

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4.

Lisätiedot

BudJetin erityisehdot

BudJetin erityisehdot BudJetin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, Budjet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Edellytämme,

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Koska tarjoamme matkoja vain

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen

Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja

Lisätiedot

Travelstartin Erityisehdot

Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille

aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella asiakkaan vastuu kohtiin, jotka käsittelevät kapteenin oikeutta keskeyttää

Lisätiedot

A. Liiketoiminnan yleiset ehdot

A. Liiketoiminnan yleiset ehdot Sisällysluettelo A. Liiketoiminnan yleiset ehdot... 2 1. Määritelmät... 2 2. Soveltamisala... 3 3. Varaukset... 3 3.1 Yhteystiedot ilmoituksia ja tiedonantoja varten... 3 3.2 Sopimus... 3 3.3 Varausten

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja- asiamiehen neuvottelemat. 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

SAIMAAN KANAVAN VENELIIKENNEOHJEET

SAIMAAN KANAVAN VENELIIKENNEOHJEET SAIMAAN KANAVAN VENELIIKENNEOHJEET 2015 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 HUVIALUKSET... 4 2 LIIKENTEEN SALLITTU LAAJUUS... 4 3 ALUKSELLE JA KULJETTAJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 MATKAILIJOIDEN ASIAKIRJAT

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Finnair Plus MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA 2011 Personförsäkring Alandian Matkavakuutusehdot 2011 Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. Lain

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard vakuutusehdot Tuoteseloste* Travel Guard Moniturva

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot