Yhdistysklinikka yhteistyötä, osaamista ja osallisuutta yhdistyksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistysklinikka yhteistyötä, osaamista ja osallisuutta yhdistyksille"

Transkriptio

1 Yhdistysklinikka yhteistyötä, osaamista ja osallisuutta yhdistyksille Vireillä: Hankkeen toiminta-alue: Leader Ravakka, Leader Varsin Hyvä ja Kustavi Hankkeen tarve ja tausta Kolmannella sektorilla on kysyntää neuvonnalle ja jonkinlaiselle ulkopuoliselle konsultoinnille runsaasti. Yhden yhdistyksen tarve on kuitenkin yleensä niin vähäinen, ettei palvelua osteta ulkopuolelta. Tämän tyyppisiä neuvontapalveluita ei maaseudulla myöskään kukaan myy. Yhdistyssektorilla on moninaisia haasteita. Yhdistyksissä on vähän aktiivisia jäseniä tai jäsenkunta on vanhaa ja nuoria toiminnasta puuttuu. jäsenistö voi olla pieni suhteessa intressiryhmään. Yhdistyksissä voi olla menossa tai on tulossa sukupolvenvaihdos. Jäsenrekrytointia ei osata tehdä tai jäsenistön aktivoinnissa on ongelmia. Yhdistysten toiminnasta on vaikea saada tietoa ja niiden vaikuttavuus ei näy. Yhdistyksillä voi olla suuria kiinteistö- tai talousvastuita samalla kun kamppaillaan perustoiminnan rahoittamisen kanssa. Kolmannelle sektorille asetetaan myös toiveita palveluiden järjestämisestä, vaikka sopimuksellisuudessa on kehitettävää. Oppimistarpeita on tapahtumanjärjestämisessä, tiedottamisessa, sähköisen median ja SoMen käytössä ja perus yhdistystoiminnan ja taloushallinnonkin saralla. Yhteisöllisyys on ollut voimistuva trendi ja maaseudun vetovoimatekijäkin, mutta yhteistyö ja toiminta ei ole kuitenkaan kaikille avointa. Yhteistyön tekemisen toimintamallit ovat vakiintuneet, vaikka intressiryhmät ympärillä ovat muuttuneet. Yhteistyö tai sen tekemättömyys voi olla myös henkilöitynyttä. Maaseudulla olisi tilaa asukkaille, mutta asukashankinta ontuu, olipa kyse kaavoituksesta, tontti- tai asuntotarjonnasta tai näkyvyydestä. Toiminnan laatu, toiminnallisuus ja osallistavuus kaipaavat myös huomiota. Tarvitaan laadukkaasti ja luotettavasti toimivia yhteisöjä. joissa yhdessä tekeminen on ilo ja toiminta helppoa. Ravakan aiemmat hankkeet ovat kohdistuneet kyliin ja kylätoimijoihin, mutta tarve kohderyhmän laajentamiseksi koskemaan kaikkia yhdistystoimijoita tuli esille Kylillä-hankkeessa erityisesti kylienneuvottelukuntatoiminnan myötä. Myös muut paikallistoimijat haluavat vaikuttaa asioihin, säilyttää tai tuoda palveluita alueensa asukkaille ja pitää huolta yhteisestä asioista ainakin omalla sektorillaan. Ravakan yhteisöihin ja kyliin kohdistuneet hankkeet ovat osoittautuneet myös erinomaisiksi ja tiedottamista tehokkaammiksi aktivointivälineiksi. Varsin Hyvä ry on toiminut Turun seudulla maaseudun kehittäjänä vuodesta Organisaatio on kahden hengen, toiminnanjohtajan ja hankeneuvojan, tiimi. Kummankaan Leader-ryhmän toimintarahalla ei pystytä tekemään niin syvällistä neuvontaa kuin mikä paikallisyhteisöjen näkökulmasta olisi tarpeen. Laajamittaiseen, ennakoivaan ja pitkävaikutteiseen kehittämiseen on suunnattava erikseen resursseja, tässä tapauksessa tämä hanke. Erillisellä hankkeella toiminta saadaan tarvittavan laajuiseksi ollakseen tehokasta myös yhteisön sisällä. Yhteisöt itse eivät välttämättä tunnista tai pysty jäsentämään tarpeitaan sellaiseen muotoon, että niitä voisi lähteä toteuttamaan tai hankkeistamaan. Perinteiset Leader-toiminnassa mukana olevat paikallisyhdistykset ovat kyläyhdistyksiä, mutta erityisesti Varsin Hyvän toimialueella, kaupunkeja ympäröivällä maaseudulla on paljon omakotiyhdistyksiä, joiden merkitys asuinalueiden viihtyisyyteen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen on merkittävä. Kyläyhdistykset osaavat usein parhaiten hyödyntää Leaderin mahdollisuuksia, mutta muiden yhdistyksen tuntemus

2 mahdollisuuksista on huonompaa. Varsin Hyvän strategian yksi ja ehkä tärkein painopiste on "uudistuva yhdistys- ja asukastoiminta". Se sisältää toimenpiteitä yhteisöllisyyden, lähidemokratian, hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi. Edellisellä ohjelmakaudella Varsin Hyvä on rahoittanut monien rakennusten kunnostusta kuten Ravakkakin. Nyt painopiste halutaan siirtää seinistä sisältöihin ja lisätä yhteisten tilojen käyttöä, eri asukasryhmien yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä yhteistyötä kylien, taajamien, yhdistysten ja paikallistoimijoiden välillä. Varsin Hyvä haluaa tuoda alueelleen uusia toimintamalleja ja lisätä väestön yhdistysosaamista yhteistyössä Ravakan kanssa. I Samma Båtin alueelta Kustavi kuuluu samaan maantieteelliseen ja toiminnalliseen alueeseen yhdessä Ravakan ja Varsin Hyvän kanssa. Hankkeen tavoitteet Hankkeella lisätään yhdistyksille tarjolla olevaa neuvontaa, edistetään hyvien toimintamallien leviämistä ja koulutetaan toimijoita tavoitteelliseen, laadukkaaseen ja vaikuttavaan yhdistystoimintaan. Yhteisöillä on käytössään tarkoituksenmukaisia toimitiloja mielekkäillä sisällöillä. Kansainvälistää ja verkottaa yhteisöjä keskenään ja sisältään Vahvistaa maaseutualueiden näkyvyyttä, imagoa ja itsetuntoa Aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja laadukkaasti toimivia yhteisöjä Edistää lähidemokratiaa ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä toimivia neuvotteluyhteyksiä paikallisten ja päättäjien välillä Aktivoida mukaan toimintaan yhdessä uusia ihmisiä Saada maaseudulle uusia asukkaita Edistää uusien asukkaiden vastaanottoa, kotiuttamista ja kotouttamista Lisätä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä yhteistoimintaa maaseudulla Edistää monirahastoisuutta ja hyvää taloussuunnittelua Edistää asumisen ja elämisen edellytyksiä ja tukea asuinympäristön suunnittelua ja hoitoa laadun, viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi Lisätä alueiden yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa Edistää 3. sektorin roolia palvelujen tuottamisessa ja edistää sopimuksellisuutta Varaudutaan ympäristö ja turvallisuusriskeihin Pilotoida yhdistysten yhdistys toimintamallia Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa Hankkeessa toteutetaan kussakin yhdistyksessä korkeintaan muutamaa teemallista toimenpidekokonaisuutta. Työskentelymallit ovat vedetyt työpajat, neuvontakäynnit, koulutukset ja kohdennetusti arviointi-palaute-käynnit sekä yhdessä tehty sisällöntuotanto. Hankkeella lisätään yhdistyksille tarjolla olevaa neuvontaa, edistetään hyvin toimintamallien leviämistä ja koulutetaan toimijoita tavoitteelliseen, laadukkaaseen ja vaikuttavaan yhdistystoimintaan. Vaihtoehtojen selkiyttämiseksi ne esitellään alla toimenpidekokonaisuuksina (tarkentuvat ja täydentyvät hankkeen edetessä, voidaan myös yhdistää toisiinsa tarpeiden mukaan).

3 Kehityspolku - Potkua yhdistystoimintaan ja toiminnan kehittämiseen - Tukea toiminnan uudistamiseen - Paikallisen kehittämisen ja suunnittelun sparrausta kaikille yhdistyksille - Toiminnansuunnittelusta työkalu yhdistyksen arkeen - Vinkkejä toiminnan monipuolistamiseen - Koulutusta yhdistystoimintaan tai toivottuihin teemoihin - Yhteistyön ja verkostotoiminnan oppimista ja kehittämistä - Tehokasta roolitusta Jäsenhankinta - Jäsenhankintakampanja: kokonaan uusia jäseniä, aktiiveja ja jäsenryhmiä - Miten nuoret saadaan mukaan? Rahoitusklinikka - Taloushallinto kuntoon - Uusia rahoituslähteitä ja rahoitusmahdollisuuksien seuranta - Miten haen hankkeen, apurahan tai rahoituksen? Some ja Mediatyöpajat - Viestintäsuunnitelma, miten yhdistys tiedottaa toiminnastaan? - Apua nettisivujen tekoon ja facebookin ja Instagrammin käyttöön sekä muuhun sosiaalisen - median maailmaan - Asukastiedottamisen kehittäminen Tapahtuman järjestäminen - Hyvin suunniteltu tapahtuma on mukava toteuttaa - Lisää ja uutta yhteistyötä Asukashankinta - Maaseudun asuinmahdollisuuksien esiintuonti - Uusien asukkaiden vastaanottamisen ja integroimisen kehittäminen (uusien asukkaiden infopaketit, erilaiset toimintamallit esim. tilaisuudet ja kylätoimintakortit) - Miten houkutellaan uusia asukkaita? - Kylätoimintakorttien lanseeraaminen helpottamaan uusien toimijoiden perehdytystä ja sidosryhmätyötä - Kylämarkkinointia erityisesti asukashankintaa silmällä pitäen, mutta myös matkailun ja asukasviihtyvyyden kannalta Palvelut - Yhdistys palveluiden tuottajana ja koordinoijana - kirjalliset sopimukset pitävät - Yhdistyksen omistamat tilat käyttöön ja tuottamaan Vaikuttaminen

4 - Yhdistysten neuvottelukuntien/ paikallistoimijoiden yhteisfoorumien/ yhdistysparlamenttien perustaminen, toiminnan tukeminen ja kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen - Kaavoitus ja palvelut - Kuntayhteistyön kehittäminen Mallioppiminen - Hankekumppanien haku ja tutustumismatkat maakuntiin ja ulkomaille - Laadukasta yhdistystoimintaa: koulutusta, konsultointia ja tilaisuuksia - Kansainvälistyneitä ja verkottuneita yhteisöjä ja yhdistyksiä Kyläkävelyt - Kyläsuunnittelua: kyläilloissa, kyläkävelyin, valokuvaamalla, kyselyin ja kartoin - Ulkona inspiroivassa ympäristössä uusia ideoita - Mitä kaikkea kivaa ympäristö mahdollistaa? - Pienillä toimilla asuinalue toimivammaksi ja viihtyisämmäksi Omakotiyhdistysten aktivointi taajamissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla sekä Yhdistysten Yhdistys- toimintamallin pilotointi ovat erilliset esiin nostettavat kokonaisuudet, joihin hankkeessa kiinnitetään huomiota. Mihin tuki käytännössä käytetään Hankkeen kustannukset koostuvat pääasiassa henkilöstökuluista, asiantuntijakuluista, matkakustannuksista, luennoitsijapalkkioista, tilaisuuksien kustannuksista ja toimistokuluista sekä julkaisukustannuksista. Hankkeen toteuttamisesta vastaa projektipäällikkö yhdessä muun hankehenkilöstön kanssa. Projektihenkilöstön toimenkuvaan kuuluvat seuraavat tehtävät (tehtävät jaetaan projektipäällikölle ja muulle hankehenkilöstölle) - Yhteydenpito alueen yhdistyksiin ja muihin toimijoihin - Tiedottaminen rahoitusmahdollisuuksista - Yhteydenpito kuntiin - Yhteistyö V-S Kylien ja Satakylien kanssa - Alueen kehittämistarpeiden kartoitus - Paikallistoimijoiden kehittämistarpeiden kartoitus ja yhteyden muodostaminen - Yhdistysten ja muiden toimijoiden avustaminen hankkeiden suunnittelussa (monirahastoisuus-> - Leader hankkeet toimintarahavalmistelulla). - Koulutus-, tiedotus-, työpaja ja yhteistyötilaisuuksien järjestäminen - Verkostojen kutominen - Kansainvälisten yhteyksien luominen - Hankkeen hallinnolliset tehtävät (raportointi, maksuhakemukset jne.)

5 Hankkeen hakija on Leader Ravakka ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Leader Varsin Hyvän kanssa. Toiminta-alue on Leader Ravakan alue, Leader Varsin Hyvän alue (erityisesti Varsin Hyvän uudet alueet Taivassalossa, Raisiossa ja Naantalissa) ja I Samma Båtin alueella Kustavissa. I Samma Båtin kanssa tehdään yhteistyösopimus ja Varsin Hyvän kanssa tuensiirtosopimus. Hankkeen riskinä on, että yhteisöihin ei päästä riittävästi sisälle, jotta niitä voitaisiin yhteistyössä kehittää. Tämän takia hankkeen alussa lähestytään erityisesti niitä yhteisöjä, jotka ovat toteuttaneet jonkin yleishyödyllisen investoinnin, joiden kautta päästään tarkastelemaan onko investointi edistänyt itse toimintaa ja sisältöjä. Hankeväsymys voi olla myös hidaste osallistua hankkeeseen edes kohderyhmänä. Tähän varaudutaan paketoimalla hankkeen tarjonta mahdollisimman selkeiksi ja käytännönläheisiksi toimenpiteiksi/työkaluiksi/kokonaisuuksiksi "ostettaviksi tuotteiksi". Hankkeen ja yhdistystoimijoiden henkilökemiat eivät välttämättä aina kohtaa. Leader-ryhmillä on kuitenkin henkilöstöä sen verran, että tarvittaessa voidaan tehdä henkilöstömuutoksia. Samasta syystä asiantuntijapalveluita voidaan myös ostaa ulkopuolelta, vaikka tietotaitoa löytyisi Leader-ryhmästäkin. Hankkeessa priorisoidaan henkilöstöä myös niin, että kulloiseenkin tarpeeseen saadaan Leader-ryhmistä mukaan paras asiantuntijuus (osallistaminen, tiedotus, some, kyläsuunnitelmat, yhteistyö ja verkostot, yhdistystoiminta, luontoja ympäristö, monirahastoisuus, kunnostus, kerho-toiminta, talous jne.). Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan. Miten aiemmat hankkeet on huomioitu? Hanke toteuttaa Leader Ravakan Loistostrategian painopistettä Aktiivisesti Arjessa. Hankkeessa on myös kehittämistavoitteita, jotka sivuavat painopistealueita Ympäristö, jossa elämme ja Aineeton pääoma ja kulttuurien kohtaaminen. Loisto-strategian läpileikkaavista teemoista korostuvat osaaminen ja kumppanuus, myös kansainvälisyys on huomioitu. Varsin Hyvän strategia "Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita" korostaa yhteistyötä, verkostoitumista ja yhdessä tekemistä ja tätä Yhdistysklinikka hankkeessa erityisesti tehdään. Hanke toteuttaa I samma båt - samassa veneessä Leader-ryhmän strategian "Saaristo Aktiivista hyvinvointia" painopistettä Yhteisöllisyys. Hankkeessa on myös kehittämistavoitteita painopisteeltä Asuminen ja ympäristö. Strategian läpileikkaavista teemoista korostuvat yhteistoiminta ja osaamisen kehittäminen.

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot

Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä. Kantrin strategia 2014 2020

Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä. Kantrin strategia 2014 2020 Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä Kantrin strategia 2014 2020 PÄIVITETTY 26.2.2015 PL 42, 33820 TAMPERE www.kantriry.fi Sisältö 1. Strategian kattama kohdealue ja väestömäärä... 1 2. Analyysi alueen kehittämistarpeista

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille

Yhdessä tehden. Hyviä käytäntöjä yhteisöille Yhdessä tehden Hyviä käytäntöjä yhteisöille Sisältö Yhteistyön voima... 3 YHTEISÖhautomo pähkinänkuoressa...4 YHTEISÖhautomo lukuina...6 Hyvät käytännöt -vinkkejä...8 Paikallisyhteisöt...9 Lähipalvelut...

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 13.3.2014 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 13.3.2014 Sisältö: Johdanto 1. Kohdealue ja väestö 2. Elinkeinorakenne 3. Ohjelmakauden 2007-2013 analyysi 4.

Lisätiedot

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja,

Elävät jokivarret. Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020. Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 Koonnut: Laura Vilander, toiminnanjohtaja, Peräpohjolan kehitys ry Sisällys 1. Peräpohjolan toiminta-alue jokivarsien, kylien ja kaupunkien

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin 24.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.1 1. Kohdealue......1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi...3 3. Alueen

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu

YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu Oulun Seudun Leader YHTEISÖhautomo 2011 2014 YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu LOPPURAPORTTI Laatinut Ritva Sauvola Oulussa 31.12.2014 1 Tiivistelmä Toimivat paikallisyhteisöt Oulun Seudun

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Elävä Janakkala -KYSELYT KESÄLLÄ 2013

Elävä Janakkala -KYSELYT KESÄLLÄ 2013 Elävä Janakkala -KYSELYT KESÄLLÄ 2013 Yhdistyskysely - 63 vastausta - 55 eri yhdistystä Yhdistykset ja kunta kysely kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille - 38 vastausta: luottamushenkilöä 16,

Lisätiedot

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa!

KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020. Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Otso osaa! KARHUSEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 Johdanto 3 Leader Karhuseutu 3 1. ALUEEN KUVAUS JA NYKYTILAN ANALYYSI 3 1.1. Toiminta-alue 3 1.2. SWOT 5 2.

Lisätiedot