ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat. Walk the Talk. Ohjelma TDI:n käyttäjille. 1 Version09/06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat. Walk the Talk. Ohjelma TDI:n käyttäjille. 1 Version09/06"

Transkriptio

1 ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Ohjelma TDI:n käyttäjille 1 Version09/06

2 2

3 Walk the Talk - TDI:n käyttäjille Sisältö Oleelliset asiat Hyvä käytäntö Kun asiat menevät pieleen Keskustelua 3

4 TDI:n merkintätiedot CLP / GHS DSD Huomiosana: Vaara Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H330 Tappavaa hengitettynä H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä H351 Epäillään aiheuttavan syöpää H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Noudatettava laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen turvalausekkeita ja tuotemerkintöjä. Huomiosana: Erittäin myrkyllinen, T+ Vaaralausekkeet R26 Erittäin myrkyllistä hengitettynä R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voivat aiheuttaa herkistymistä R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Noudatettava laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen S- lausekkeita ja tuotemerkintöjä.

5 TDI Fysikaaliset ominaisuudet Mikäli hallinta puuttuu, TDI haihtuu nopeasti avonaisessa tilassa ja muodostaa korkean pitoisuuden ilmassa TDI: llä on merkittävä höyrynpaine joka nostaa korkean TDI-pitoisuuden ilmaan nesteen yläpuolelle TDI:n höyrypitoisuus ilmassa TDI HTP-pitoisuus Lämpötila C 5

6 TDI Fysikaaliset ominaisuudet Mikäli hallinta puuttuu, TDI haihtuu nopeasti avonaisessa tilassa ja muodostaa korkean pitoisuuden ilmassa TDI: llä on merkittävä höyrynpaine joka nostaa korkean TDI-pitoisuuden ilmaan nesteen yläpuolelle Sinun on aina suojeltava itseäsi ja estettävä TDI-pituisen TDI:n höyrypitoisuus ilman hengittäminen ilmassa TDI HTP-pitoisuus Lämpötila C 6

7 TDI Kemialliset ominaisuudet TDI reagoi monien yhdisteiden kanssa varsinkin veden, polyolin, amiinien, ammoniumhydroksidin, emäksisten aineiden Korkeissa lämpötiloissa nämä reaktiot tapahtuvat nopeasti (varo lämpötiloja yli 40 C) Reaktion aikana muodostuu lämpöä ja hiilidioksidia (CO 2 ) Palovammojen ja vaarallisen paineen vaara Mistä löydät tällaiset olosuhteet? 7

8 Mistä löydät nämä olosuhteet? Tynnyrit saastuminen Polyoli / isosyanaatti varastoituna yhdessä Läikkeet pääsevät viemäriin Raaka-aineen purkamisen yhteydessä väärä raaka-aine pääsee säiliöön TDI:tä on päässyt silmiin tai muihin pehmeisiin kudoksiin TDI:tä on joutunut märkään jätetynnyriin Toiminnat korkeissa lämpötiloissa Vaahtomuovin rouhinnassa Vaahtomuovin varastointialueilla Vaahtomuovin kypsytysalueella 8

9 TDI:n vaikutus terveyteesi Lyhytaikainen / yksi ainoa altistuminen turvallisen tason yläpuolella ärsyttää suuta, kurkkua, keuhkoja kiristävää tunne rinnassa, yskimistä hengitysvaikeuksia vetistävät silmät kutinaa, punertava iho (ilmestyy heti tai myöhästyneenä) voi olla kuumaa tai polttavaa Oireet saattavat ilmestyä vasta 24 tunnin kuluttua altistuksesta 9

10 TDI:n vaikutus terveyteesi Pitkäaikainen / toistuva yli-altistuminen hengitysteitse tai ihokosketuksen kautta aiheuttaa herkistymisen vaaran Oireita ovat tilapäiset astman tyyppiset hengitysvaikeudet, heinänuha, aivastaminen Kun herkistyminen on tapahtunut, on olemassa vakavan astman mahdollisuus jopa alhaisissa TDI-altistuksissa Herkistyminen estää työskentelyn TDI:n parissa koko loppuelämän ajan Herkistyminen on palautumaton immuuni-järjestelmän reaktio. Sitä ei pidä sekoittaa ärsytykseen. 10

11 Tyypillisiä esimerkkejä vaarallisesta käyttäytymisestä 11

12 Tyypillisiä esimerkkejä turvallisesta käyttäytymisestä 12

13 TDI:n turvallinen käsittely Onko työpaikka puhdas ja noudatatko hyvää henkilökohtaista hygieniaa? Syödäänkö, juodaanko tai poltetaanko savukkeita työpaikalla? Onko työpaikalla hyvä ilmanvaihto? Käytetäänkö oikeita henkilökohtaisia suojausvarusteita jatkuvasti mukaan lukien tehtaan kunnossapitohenkilöstön? Tiedätkö, mistä löytyvät hätätilanteen varusteet ja laitteet? Mitataanko työpaikallasi TDI-pitoisuuksia? Tunnetko ja harjoitteletko hätätilanteen toiminta-tapoja? Suoritetaanko henkilöstölle säännöllisesti terveystarkastuksia? 13

14 Hyvä henkilökohtainen hygienia Käyttää voiteita, jotka muodostavat suoja - kalvon ja kosteuttavat ihon, jottei iho kuivu - ennen kuin aloitat työt Pese kätesi vedellä ja saippualla lopettaessasi työn ja ennen ruokailua, juomista tai tupakointia Älä käytä liuotinaineita pesun yhteydessä Käytä kertakäyttöpyyhkeitä Älä käytä saastuneita vaatteita tai käsineitä 14

15 PUHDAS JA TURVALLINEN TYÖPAIKKA Pidä työpaikan alue puhtaana ja siistinä Hengityssuojaimet pitää olla helposti saatavilla (ja hyvin huollettuna) Selvitä hätäsuihkujen ja silmän- huuhtelupaikkojen sijainnit Älä syö, juo tai tupakoi työpaikalla 15

16 HYVÄ TYÖPAIKAN* ILMASTOINTI Tarkista, että ilmanvaihdon poistojärjestelmä on kytketty päälle Aseta poistoilman kupu niin lähelle lähdettä kuin mahdollista Tarkista toistuvasti ilman virtaussuunta Höyrykupu on tarkoituksenmukaisin laboratorioalueille Vaahdotuskoneen tunneli vaatii erittäin tehokkaan poistoilmajärjestelmän samoin myös vaahtomuovin leikkaamoalueelle Ilman ohjausverhot parantavat poiston tehokkuutta * sisältää varaston 16

17 Henkilökohtaisten suojaimien jatkuva oikea käyttö Käytä suojalaseja Käytä Suojakäsineitä Käytä suojahaalaria ja -jalkineita Hätätilanteissa käytä Haalaria/tai suojaesiliinaa 17

18 Hengityssuojaimet Aina kun on vähäisinkin tarve käyttää hengityssuo-jaimia, käytä niitä 18

19 Toiminta TDI vuototapauksissa Evakuoi alue Informoi vuodoista naapureita ja viranomaisia pelastussuunnitelman mukaisesti Pukeudu henkilökohtaiseen suojavarustukseen mukaan luettuna erillinen hengityslaite Estä TDI:n valuminen viemärijärjestelmään Peitä vuotanut TDI sammutusvaahdolla, jolla estetään TDI-höyryjen haihtuminen ympäristöön Läike imeytytetään imeytysaineella, esim. märällä hiekalla jne. Käytä kemiallista neutralointiainetta Laita saastunut hiekka/imeytysaine terästynnyriin (max. 2/3 täydestä), jätä astia avoimeksi, jotta sinne ei syntyisi painetta ja valvotaan mahdollisia TDIpäästöjä mittaamalla Tynnyrit voidaan sulkea, kun lämpötila on laskenut alas Käsittely TDI-jätteenä Suoritetaan TDI-pitoisuuden mittaukset ilmassa 19

20 Selvitä itsellesi missä sijaitsevat hätätilanteen varusteet Neutralointiliuokset Lapiot Harjat ja jäteastiat Imeytysaineet, esim. hiekka, puru 20

21 Ensiapuvarusteet Tiedä missä ovat ensiapuvälineet/-varusteet Tiedä mitä niillä tehdään Tiedä kenelle tapahtumasta kerrotaan Suihku Saippuaa Puhdas vesijohtovesi on parhain Silmänhuuhteluallas tai pullo Lääkärin puhelinnumero Älä mene paniikkiin!! 21

22 Ensiaputoimenpiteet Tunne TDI:n ensiaputoimenpiteet Avaa silmäluomet Huuhtele runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia Jos olet epävarma, jatka huuhtelua Mene lääkärille/silmälääkärille mahdollisimman pian Poista välittömästi saastuneet vaatteet Välittömästi pese, pese, pese saippualla ja vedellä Mene ulos raittiiseen ilmaan Kutsu lääkäri paikalle tai vie potilas lääkärin vastaanotolle ensiapuasemalle Ilmoita asiasta raaka-ainetoimittajalle joka voi antaa lisätietoja 22

23 Hätätilanne menettelyt Altistuminen TDI:lle Jo yksi altistuminen korkeille TDI-pitoisuuksille voi aiheuttaa herkistymisen sille Varhainen hoito on tärkeätä Muista, että oireet saattavat tulla vasta myöhemmin Lääkäreillä on mahdollista saada apua ISOPAn jäsenyrityksiltä 23

24 Hätätilanne menettelyt Altistuminen TDI:lle Jo yksi altistuminen korkeille TDI-pitoisuuksille voi aiheuttaa herkistymisen sille Varhainen hoito on tärkeätä Nopeus on välttämätöntä Muista, että oireet saattavat tulla vasta myöhemmin Harjoittele Ensiapu-toimintoja Etsi lääkärin apua Lääkäreillä on mahdollista saada apua ISOPAn jäsenyrityksiltä 24

25 Hätätilanne menettelyt TDI palaa Toimi tehtaasi pelastussuunnitelman mukaan ANNA hälytys EVAKUOI, Seveso-direktiivin mukaan KÄYTÄ koulutettuja henkilöitä sammutustyössä VARMISTU suojautumisesta TDI- päästöille MUISTA, että TDI-palot eivät ole itsestään sammuvia Noudata tehtaasi normaaleja hätätilanneohjeita 25

26 Tuoreen TDI-vaahtomuovin käsittely VAARAT: ALTISTUMINEN TDI vaahdon lisä- ja irrotusaineille LÄMPÖ, joka muodostuu reaktion aikana PÖLY, joka tulee vaahdon leikkaamisesta Käytä henkilökohtaista suojavarustusta Hyvä ilmastointi on tärkeä Ole varuillasi vaahdon ruskistumisesta johtuvan tulipalon suhteen kunnes vaahto on jäähtynyt 26

27 Tyypillisiä kysymyksiä Mitä sinun pitäisi tehdä, jos? Isosyanaattipumppu, jota aloitetaan huoltamaan on vahingossa vielä paineistettuna. Kunnossapitotyöntekijä saa silmilleen TDIsuihkun. Kunnossapitotyöntekijä on vaihtamassa pumppua miksi hän tarvitsee ihon ja hengityksen suojaimet? 27

28 Disclaimer ISOPAn tässä esittämät neuvot ja ohjeet eivät vapauta asiakkaitamme eikä muita toimitusketjussa mukana olevia tahoja laki-määräisistä sitoumuksista eikä myöskään paikallisista työterveys-, turvallisuus- ja ympäristövelvoitteista. Näiden tietojen käyttäjän on varmistauduttava näiden palveluiden ja tietojen tarkkuudesta, jotka ovat käyttäjän omalla riskillä. 28

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero REACHrekisteröintinumero Ei käytettävissä Muu tunniste NA 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikasil WT-485 Comp. B KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Casco Express Gel KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 400001239, 400001241 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Trump XL (Special) Versio 2 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero REACHrekisteröintinumero käytettävissä Muu tunniste NA 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotenimi Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero 1126, 1127 REACHrekisteröintinumero Ei käytettävissä Muu tunniste Anr:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002,

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi :, Petrokemian polttokaasu, Jäähdytetty : 01-2119489781-24-XXXX : Polttokaasu Aine nro.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Bayer CropScience KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti K-OTHRINE SC 25 1/11 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi K-OTHRINE SC 25 Valmisteen tunnuskoodi 06520596 (UVP) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W Julkaisupäivä: 24/02/2015 Version pvm: :Versio: 1,0 OSA 1: Aineen/seoksen ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1. Tuotteen tunniste Tuotteen olomuoto: Seos

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot