OSAO OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO.FI. Ammatillisia opintoja lukiolaisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAO OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO.FI. Ammatillisia opintoja lukiolaisille 2012 2013"

Transkriptio

1 OSAO OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO.FI Ammatillisia opintoja 2013

2 Ammatillisia opintokokonaisuuksia Oulun kaupungin lukiolaisille Hyvä lukiolainen, Oulun seudun ammattiopisto ja Oulun kaupungin lukiot yhdessä tarjoavat sinulle mahdollisuuden sisällyttää opintoihisi ammatillisesti suuntautuvan opintojakson toisena opiskeluvuotenasi. Käytännönläheiset opinnot toteutetaan ensi lukuvuoden 2. jaksolla ( ), ja saat niistä todistuksen. Ammatilliset opintokokonaisuudet 1. Juhla- ja tilannepukeutuminen 2. Oma yritys 3. Terve, hyvinvoiva nuori ja aikuinen 4. Omakotitalon rakentaminen ja kunnossapito 5. Tapatietoa ja tyylitaitoa 6. Käytännön elektroniikkaa Opintokokonaisuuden tavoitteet Ammatillisten opintojen tavoitteena on mahdollistaa tiettyyn ammattialaan tutustuminen ja edistää jatkoopintovalmiuksiasi. Opintokokonaisuus voi auttaa sinua selviytymään paremmin ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintojen harjoituksissa ja käytännön työtehtävissä. Joistakin opintokokonaisuuksista voit hyötyä jo lukion aikana saamalla syventävää tietoa lukion reaaliaineisiin ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä haluamallesi alalle jo kesätöitä hakiessasi. Opinnot voivat olla myös hyödyllisiä, jos myöhemmin suoritat ammatillisen perustutkinnon. Opintojen laajuus, arviointi ja hyväksiluku Jokainen opintokokonaisuus on laajuudeltaan viisi opintoviikkoa (1 ov = 1 lukiokurssi, opetusta on n. 26 t viikossa). Aikaisemmin ammatillisella vaihtojaksolla olleiden mielestä vaihtojakso on keventänyt lukiota. Monet opiskelijat ovat suorittaneet vaihtojakson aikana 1-2 lukiokurssia. Hyväksytysti suoritettu opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla K3 T1. Opinnot voidaan hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa opiskelijan suostumuksella (A 1998/ ). Opiskelija saa opintokokonaisuudesta todistuksen. Lukio sisällyttää opintokokonaisuuden oppimäärään ja kirjaa opintosuoritukset opintorekisteriinsä muualla suoritettuina viitenä kurssina. Ammatillisessa koulutuksessa annetut arvosanat muutetaan valtakunnallista muuntotaulukkoa käyttäen lukiokoulutuksen asteikolle Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus 3 (Kiitettävä) 9 ja 10 2 (Hyvä) 7 ja 8 1 (Tyydyttävä) 5 ja 6 0 (Hylätty) 4 Sitova ilmoittautuminen Ilmoittaudu sitovasti opintoihin lukiosi opon kautta keskiviikkoon mennessä. Ilmoittautuessasi teet oposi kanssa opintosuunnitelman tarvittavien lukiokurssien suorittamisesta. Lisätietoa, kuten ammatillisten opintokokonaisuuksien esittelydiat, yhteystiedot ja koulutukseen osallistuneiden mielipiteitä, on osoitteessa Opintokokonaisuudet esitellään lukioissa viikoilla Opintokokonaisuuden valinneille järjestetään perehdytysinfo torstaina klo 14. Sonja Kurki, ammattilukiokoordinaattori Puh

3 Juhla- ja tilannepukeutuminen Pikisaaren yksikkö, Pikisaarentie 13, Oulu Kurssin nimi ja laajuus Tyylikurssi 1 ov Juhlapukineiden valmistus 3 ov Asusteiden valmistus 1 ov Opintokokonaisuuden tavoitteet Opintojen tavoitteena on oppia pukeutumaan persoonallisesti erilaisten tilanteiden edellyttämällä tavalla. Opinnoissa tutustutaan pukineiden materiaaleihin sekä alan koneisiin ja laitteisiin. Samoin opitaan hoitamaan pukineita. Opintokokonaisuuden aikana valmistetaan vanhojenpäivän tanssiaisiin erilaisia pukuja sekä suunnitellaan ja valmistetaan asusteita, kuten laukkuja ja huiveja. Kurssilla voidaan käyttää myös kierrätysmateriaaleja. Tyylikurssi 1 ov värit, vartalotyypit, persoonallisuus pukeutumisessa pukeutumisen historiaa pukeutumisetiketti materiaalitietoutta mallien suunnittelua Opinnot suoritetaan Pikisaaren yksikön vaatetusosastolla teoriaopetuksena ja käytännön työskentelynä, yksilö- ja ryhmätyönä sekä ompelussa ja pukineiden valmistuksessa. Hyväksytysti suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet arvioidaan asteikolla K3-T1 (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä). Yhteyshenkilöt Opinto-ohjaaja Tuija Partanen, p , Korualan opettaja Leena Isotalo, p , Juhlapukineiden valmistus 3 ov kaavan muuttaminen malliin ja omille mitoille sopivaksi koneenkäyttö- ja työtapaharjoituksia sekä juhlapuvun valmistus, vuoritus, tukeminen. erilaiset koristelutekniikat esim. konekirjonta ja helmikirjonta Asusteet 1ov suunnitellaan ja valmistetaan asusteita kierrätysmateriaalista tai esim. puvun kankaasta Pikisaaren yksikkö Pikisaarentie 13, Oulu, puhelin , faksi

4 Oma Yritys Kaukovainion yksikkö, liiketalous, Kotkantie 2C, Oulu Kurssin nimi ja laajuus Oma Yritys 5 ov Laaditaan omalle harjoitusyritykselle liiketoimintasuunnitelma kurssin aikana ja esitellään se kurssin päätteeksi. Opintokokonaisuuden tavoitteet Tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia yrittäjämäisesti, kehitellä ja jalostaa tuoteideoita sekä käyttää ja soveltaa markkinointia vaikuttaakseen asiakkaan ostopäätökseen. Opiskelija osaa myös tehdä harjoitusyritykselle kannattavuuteen liittyvää laskentaa. Lisäksi opiskelija oppii yleisiä yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusperiaatteita. Oman harjoitusyrityksen perustaminen ja liikeideoiden kehittämisen avainasiat Kannattavuuden osatekijät ja katetuottolaskennan perusteet. Opinnoissa perehdytään mm. hinnoitteluun ja sen merkitykseen kannattavuuden osatekijänä. Markkinoinnin työkalut ja niiden hyödyntäminen omassa yrityksessä käytössä olevien resurssien mukaisesti. arvioidaan asteikolla K3-T1 (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä). Yhteyshenkilö Markkinoinnin ja yrittäjyyden lehtori Pekka Karukka, p , Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, Oulu, puhelin , faksi

5 Terve, hyvinvoiva lapsi ja nuori lukiolaisille koostuu sosiaali- ja terveysalan perusopintojen ammatillisten taitojen erilaisista opinnoista sisältäen mm. ensiapu 1:n ja hygieniapassin. Opiskelija hyötyy opinnoista hakiessaan kesätyöpaikkoja tai hakeutuessaan opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle. Opinnot antavat toimintavalmiuksia erilaisiin arkielämän auttamistilanteisiin sekä selkeyttävät käsitystä sosiaali- ja terveysalasta. Opintojen toteutuksessa korostuu sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin tutustuminen, toiminnallisuus, erilaiset harjoitukset ja projektit. Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, Oulu Kurssien nimet ja laajuus Terve, hyvinvoiva lapsi ja nuori 5 ov Nuoruus elämänvaiheena, nuorten syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä, nuorille suunnatut peruspalvelut, lastensuojelutyö nuoren kasvun ja kehityksen tukena Lasten hoitotyön periaatteet ja tavallisimmat hoitotyön auttamismenetelmät Elämäntapojen vaikutus terveyteen (terveystiedon syventäviä opintoja lukion terveystiedon kurssien lisäksi, ei korvaa lukion terveystiedon kursseja, toteutus verkko-opintoina) Ensiapu 1 Ruoan valmistaminen ja ruoan valmistamisen erityiskysymykset, hygieniapassi Oppimispäiväkirja ja erilaiset oppimistehtävät. Läsnäolo ja tuntityöskentely tukevat oppimistavoitteisiin pääsyä. Opintokokonaisuuden / kurssien tavoitteet Opiskelija tuntee nuoren kehitykseen ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa nuorten syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä ja auttamiskeinoja tuntee hoito- ja huolenpitotyön, erityisesti lastenhoidon periaatteita ja tavallisimpia hoito- ja tarkkailumenetelmiä (esim. verensokerin ottaminen ja verenpaineen mittaaminen) suoriutuu EA1- tason ensiavusta ja peruselvytyksestä sekä jatkohoidonohjauksesta hallitsee terveellisen ruoan valmistamisen, erityisruokavaliot ja hygieeniset työtavat arvioidaan asteikolla K3-T1 (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä). Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintoihin kuuluvan hygieniapassin 6 euroa tai ensiapukortin 7 euroa, maksaa hän itse passin tai kortin hinnan Lisätiedot Opinto-ohjaaja Päivi Tauriainen, p , Vastuuopettaja Merja Savolainen, p , Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö Kiviharjuntie 8, Oulu, puhelin , faksi

6 Omakotitalon rakentaminen ja kunnossapito Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2, Oulu Kurssien nimet ja laajuus Rakentaminen 3 ov Sähköalan työt 1 ov LVI-alan työt 1 ov Opintokokonaisuuden / kurssien tavoitteet Antaa valmiuksia toteuttaa omakotitalon rakennuttaminen eri alan urakoitsijoilla. Saada omakotitalon rakennuttamisen kannalta riittävästi tietoa suunnitelmista, piirustuksista ja viranomaismääräyksistä sähköalan, LVIalan ja rakennusalan näkökulmasta. Saada kokemusta omakotitalon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä sähköalan, LVI-alan ja rakennusalan käytännön työtehtävistä.suorittaa hyväksytysti työturvallisuuskortti. Perehdytään omakotitalon rakentamiseen liittyviin asiakirjoihin, piirustuksiin, viranomaisvalvontaan, turvallisuuteen ja ekologiseen rakentamiseen. Harjoitellaan käytännössä joitakin omakotitalon rakentamiseen liittyviä työtehtäviä, kuten laatoittaminen, levyseinien korjaaminen, kalusteiden asennus, pienet muuraus- ja pihalaatoitustyöt. Perehdytään sähkö- ja LVI-töiden huomioimiseen rakentamisessa: piirustukset, viranomaismääräykset, eri lämmitysmuodot, hyvän sisäilman aakkoset. Harjoitellaan jokamiehen sähkö- ja LVI-työt: jatkojohdon ja antennikaapelin tekeminen, valaisimen johdon korjaaminen, LVI-laitteiden huoltoa ja hoitoa. Rakentaminen-opintojaksossa osa opinnoista voidaan suorittaa verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuteen liittyvät harjoitustyöt tulee suorittaa hyväksytysti. arvioidaan asteikolla K3-T1 (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä).a 1998/ vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuiksi ilman arvosanaa. Yhteyshenkilöt Rakennusala: osastonjohtaja Leo Leinonen, p , Talotekniikka: lehtori Jari Kärkäs p , Sähköala: osastonjohtaja Juha Luokkanen, p , Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, Oulu, puhelin , faksi osao.fi,

7 Tapatietoa ja tyylitaitoa Myllytullin yksikkö, Isokatu 1, Oulu Kurssien nimet ja laajuus Kauneudenhoitoalan perusopinnot 1 ov Hiusalan perusopinnot 1 ov Hotelli- ja ravintola-alan perusopinnot 3 ov - Hygieniaosaaminen 0,5 ov - Tapa- ja juomakulttuurin perusteet, salitoiminnot 1 ov - Ruokakulttuuri 1,5 ov Opintokokonaisuuden / kurssien tavoitteet Ammatilliset opinnot koostuvat palvelualan, hiusalan ja kauneusalan perusopinnoista. Sisältö on informoiva ja asiakaspalveluun kannustava. Perusopintojen yhteisenä tavoitteena ja sisältönä on juhlakokonaisuuden järjestäminen teeman mukaisesti. Palvelualan opintojen tavoitteena on vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä tutustuminen vieraanvaraisuuteen ja eri ruokakulttuurien muotoihin käytännön toteutusten kautta. Samalla saadaan hyödyllistä tietoa tapakulttuurista ja erilaisten tilaisuuksien vaatimasta etiketistä. Hiusalan ja kauneusalan opintojen tavoitteena on vahvistaa ulkoista olemusta ja sisäistä hyvinvointia harjoittelemalla mm. ihon, käsien, jalkojen ja hiusten hoitamista, ehostusta sekä hiusten kampaamista. Opintokokonaisuuden aikana voi suorittaa anniskelu- ja hygieniapassin. Kauneudenhoitoala: Henkilökohtainen hygienia, ulkoinen olemus, kasvojen, käsien ja jalkojen itsehoito, ehostus Hiusala: Hiusten hoito, kampaamisen perustaito Hotelli- ja ravintola-ala: Anniskelu- ja hygieniapassin suorittaminen, ruoka-, juoma- ja tapakulttuuriin tutustuminen Opinnot suoritetaan Myllytullin yksikössä teorialuokissa ja/tai työsaleissa. Opinnot painottuvat työskentelyyn, joten opintojen eteneminen vaatii aktiivista läsnäoloa. Opetusta voidaan keittiötilojen vuoksi järjestää jonakin työpäivänä klo 18 saakka. arvioidaan asteikolla K3-T1 (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä). Opiskelijoilta ei peritä kurssi- eikä materiaalimaksuja eikä anniskelupassin suorittamismaksua. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintoihin kuuluvan hygieniapassin 6 euroa, maksaa hän itse passin hinnan. Opiskelija voi lunastaa itselleen kauneudenhoitovälineitä. Yhteyshenkilöt Kauneudenhoitoala: opettaja Minna Hinttala, p , Hiusala: opettaja Pirjo Ollila, p , Myllytullin yksikkö Isokatu 1, Oulu, puhelin , faksi

8 Käytännön elektroniikkaa Myllytullin yksikkö, Isokatu 1, Oulu Kurssien nimet ja laajuus Käytännön elektroniikkaa 5 ov Opintokokonaisuuden / kurssien tavoitteet Opintokokonaisuuden tavoitteena on rakentaa erilaisia laitteita ja oppia samalla niiden toimintaperiaatteet sekä perehtyä kodin sähkölaitteisiin ja tietoverkkoasennuksiin. Opinnot suoritetaan Myllytullin yksikön tietokonetekniikan työsaleissa. arvioidaan asteikolla K3-T1 (kiitettävä, hyvä, tyydyttävä).a 1998/ vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuiksi ilman arvosanaa. elektroniikan komponentit juotostekniikka erilaisten kytkentöjen rakentaminen ja mittaaminen laitteiden suunnittelu ja valmistus joka kodin sähkötyöt kodin tietoverkkoasennukset Yhteyshenkilö Lehtori Juha Saarikoski, p , Myllytullin yksikkö Isokatu 1, Oulu, puhelin , faksi

9 2012

Kuvan päälle voi nostaa esimerkiksi sitaatin. Arial Italic 28 pt.

Kuvan päälle voi nostaa esimerkiksi sitaatin. Arial Italic 28 pt. Kuvan päälle voi nostaa esimerkiksi sitaatin. Arial Italic 28 pt. Ammatillisia opintoja lukiolaisille Oulun seudun ammattiopisto ja Oulun kaupungin lukiot yhdessä tarjoavat sinulle mahdollisuuden sisällyttää

Lisätiedot

URAPOLKUJEN MUKAISET VALINNAISET OPINNOT LUKUVUONNA 2009 2010. Helena Teittinen, Mikkeli 2009

URAPOLKUJEN MUKAISET VALINNAISET OPINNOT LUKUVUONNA 2009 2010. Helena Teittinen, Mikkeli 2009 URAPOLKUJEN MUKAISET VALINNAISET OPINNOT LUKUVUONNA 2009 2010 V A L I N T A O P A S Helena Teittinen, Mikkeli 2009 1 2 SISÄLTÖ 1 Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2009 2010 2 Kansainvälisyyspolku 3 Yrittäjyyspolku

Lisätiedot

Hannu Huotelin Yhteiskoulun lukio Lotta Pärnänen Yhteiskoulun lukio ( poissa) Pirkkoliisa Laitinen Kyttälän koulu

Hannu Huotelin Yhteiskoulun lukio Lotta Pärnänen Yhteiskoulun lukio ( poissa) Pirkkoliisa Laitinen Kyttälän koulu MUISTIO MUN JUTTU seuturyhmän kokoontumisesta numero 6 paikka: Mikkelin Yhteiskoulun lukio, aika: 16.12.08 klo 14.30 15.50 läsnä: Veli-Ville Varneslahti seutukoordinaattori (ammatillinen koulutus) Pirjo

Lisätiedot

Mun juttu opintotarjonta Mikkelin seudulla

Mun juttu opintotarjonta Mikkelin seudulla Mun juttu opintotarjonta Mikkelin seudulla SISÄLLYSLUETTELO Yksittäiset kurssit: Talousmatematiikkaa ja tilastomatematiikkaa ammattiopistossa 2 Venäjää Yhteiskoulun lukiossa 3 Opintokokonaisuudet yhteistoiminta-aikana:

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN OPINTOJEN TARJOTIN 2010 2012 SISÄLTÖ JA TOIMINTAOHJE

VAPAASTI VALITTAVIEN OPINTOJEN TARJOTIN 2010 2012 SISÄLTÖ JA TOIMINTAOHJE VAPAASTI VALITTAVIEN OPINTOJEN TARJOTIN 2010 2012 SISÄLTÖ JA TOIMINTAOHJE Sisältö Johdanto... 2 Tarjottimen sisältö... 2 Ilmoittautuminen... 3 Tarjottimen kurssien kuvaus... 3 Autoala, Auton ehostus...

Lisätiedot

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta.

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta. OPISKELIJAN OPAS Omnian ammattiopisto 2011 2012 Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki Omnian toimintaa on Kirkkonummella ja useissa toimipisteissä Espoossa Opiskelijoita koko Omniassa on noin 10 000 ja

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Hyvä Esedun opiskelija!

Hyvä Esedun opiskelija! 1 Hyvä Esedun opiskelija! On aika suunnitella ensi lukuvuoden opintoja. Toinen opiskeluvuosi on perinteisesti sisältänyt paljon valinnaisuutta ja lukuvuoden 2012 2013 valinnaisten opintojen tarjonta on

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 07.05.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hiusalan

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan Taitoa työelämään osaamista tulevaan w w w. s a s k y. f i 2011 www.sasky.fi opintoihin hakeutuvan opa s 2011 1 o p i n t o i h i n h a k e u t u va n o pa s sasky Taitoa työelämään 4 sasky ammatillisen

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2011-2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS

Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS Lahden konservatorio Musiikkialan perustutkinto Musiikin osaamisala, Muusikko OPISKELIJAN OPAS LUKUVUODELLE 2015-2016 18.6.2015 Konservatorion toimitilat Lahden konserttitalon peruskorjauksen vuoksi konservatorio

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

(OTSIKOISSA ON LINKKI KOHTEESEEN) 1 Forssan ammatti-instituutti... 5. 1.1 FAI:n toiminta-ajatus ja arvot... 5. 1.2 Oppilaitoksen yhteystiedot...

(OTSIKOISSA ON LINKKI KOHTEESEEN) 1 Forssan ammatti-instituutti... 5. 1.1 FAI:n toiminta-ajatus ja arvot... 5. 1.2 Oppilaitoksen yhteystiedot... Opiskelijan opas 2010-2011 2 SISÄLTÖ (OTSIKOISSA ON LINKKI KOHTEESEEN) 1 Forssan ammatti-instituutti... 5 1.1 FAI:n toiminta-ajatus ja arvot... 5 1.2 Oppilaitoksen yhteystiedot... 5 1.3 Koulutusalat ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa.

Hyvää matkaa! Toisen asteen koulutuksen johtoryhmä. Kädessäsi oleva esite kertoo hieman Sinun mahdollisuuksistasi tulevaisuudessa. 2012 Tervehdys...3 Hyviä vaihtoehtoja riittää...4 Porin koulutustarjonta on kattava...5 Työ vaatii tekijältään tietoja, taitoja ja oikeaa asennetta...6 Opiskelu lukiossa...7 Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa...8

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot