gnahemstomter makotitalotontteja Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: Inkoon kunta E-post/ s-posti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "gnahemstomter makotitalotontteja 45.000 Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi"

Transkriptio

1 E O gnahemstomter makotitalotontteja Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: Inkoon kunta E-post/ s-posti:

2

3 DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

4

5 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

6

7 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Ingå Kari Ristola tekn.lic., arkitekt SAFA Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy

8

9 Inkoo Kari Ristola tekn.lis., arkitekt SAFA Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

10

11 Bilaga 5.1 Snedluftsbilder över området. 1/2 Liite 5.1 Viistoilmakuva alueesta 1/2

12 Bilaga 5.2 Snedluftsbild över området 2/2 Liite 5.2 Viistoilmakuva alueesta 2/2

13 Bilaga 7. Plankartva 1/5000.

14

15 Bilaga 8.1 Planbeteckningar och bestämmelser 1/2

16

17 Liite 8.1 Kaavamerkinnät ja -määräykset 1/2

18 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Bilaga 8.2 Planbeteckningar och bestämmelser 2/2

19 Liite 8.2 Kaavamerkinnät ja -määräykset 2/2 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

20 Bilaga 9. Översiktsritning 1/5000 Liite 9. Havainnekuva 1/5000

21 Inkoon kunta Kirkonkylä Grönkulla-Heimgård 1 RAKENTAMISOHJE

22 Johdanto Tämä rakentamisohje liitetään jäljempänä mainitun kaava-alueen tonttien luovutusasiakirjoihin. Rakentamisohjetta noudatetaan sitovana ja se täydentää asemakaavan määräyksiä. Tämän rakentamisohjeen ja asemakaavan määräysten ohella rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä sekä rakentamista koskevia muita säännöksiä. Rakennushankkeen alkuvaiheessa on syytä olla yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan, jolta saa lisätietoa. Rakentamisohjeen laadintaan ovat osallistuneet rakennusvalvontapäällikkö Mikael Wikström, tekninen johtaja Emilia Horttanainen Inkoon kunnasta ja arkkitehti Kari Ristola Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy:stä. Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt rakentamisohjeen kokouksessaan Asemakaavaa koskevat tiedot Nämä rakentamisohjeet koskevat Inkoon kunnan Kirkonkylän länsiosassa sijaitsevan Grönkulla-Heimgård 1 nimisen asemakaava-alueen kortteleita , 304 ja 416. sekä maa- ja metsätalousalueita ja katualueita. Vireilletulo: (kunnanhallitus) Kunnanhallitus: (kaavaluonnos) Nähtävillä: (kaavaluonnos MRA 30 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) Kunnanhallitus: (kaavaehdotus) (tekn. lautakunta) (kaavaehdotus) (kaavaehdotus) (kaavehdotus) tekn.ltk (kaavaehdotus) tekn. ltk (kaavaehdotus) Kunnanvaltuusto: (asemakaava) Laatija: Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy Urheilukatu 24 A Helsinki Puh. (09) faksi (09) Alueen luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee vaihtelevassa maastossa. Länsiväylän pohjoispuolen peltoaukea nousee loivasti +6.0 metrin tasolta kohti länttä ja metsänreunaa tasoille metriä. Peltoaukean keskellä kulkee valtaoja. Aukean pohjoisreunalla on asutuksen muodostama rajavyöhyke. Lännessä pelto rajoittuu metsään ja kallioalueeseen. Lehtipuiden reunustama laskuoja kääntyy uomassaan kohti etelää. Sen varret ovat rehevän kasvillisuuden peitossa. Kaava-alueen pelto- ja metsäalueet ovat toistaiseksi rakentamattomia. Grönkullantien varsi on sen sijaan vanhastaan asuttua aluetta. Kaava-alueella on tehty kaavoitustyön yhteydessä maaperätutkimuksia, joiden tulokset ovat saatavissa kunnasta.

23 Sisällysluettelo 1 KIINTEISTÖTEKNIIKKA 1.1 Alueiden rajat 1.2 Tonttijako 1.3 Katuliittymä 2 KUNNALLISTEKNIIKKA 1.1 Yleistä 3 KORTTELIALUEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 3.1 Yleistä 3.2 Rakennusten käyttötarkoitus, rakennustyypit 4 RAKENNUSOIKEUS, RAKENNUSTEN KOKO 4.1 Yleistä 4.2 Rakennusoikeus 4.3 Kerrosluku 5 RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN TONTILLA 5.1 Rakennusten sijoittaminen, rakennusala 5.2 Rakentaminen lähelle naapurin rajaa 5.3 Rakennusten korkeusasema 5.4 Pintavedet 6 RAKENNUSSUUNNITTELU 6.1 Katto 6.2 Julkisivut 7 PIHA-ALUEET, AITAAMINEN 7.1 Tontin käyttö, istutukset 7.2 Aitaaminen 7.3 Autopaikat

24 1 KIINTEISTÖTEKNIIKKA 1.1 Alueiden rajat 1.2 Tonttijako Rakentamisohje Korttelialueiden rajat on osoitettu asemakaavassa. Asemakaavassa korttelialueille osoitettu tonttijako on ohjeellinen. Lopullinen tonttijako laaditaan asiaa koskevassa tontinmittaustoimituksessa ennen tonttien asettamista myyntiin. Useilla korttelialueilla tonttien rajat on kuitenkin jo sidottu muilla kaavamerkinnöillä kuten ojalle tai johdolle varattua aluetta koskevalla merkinnällä tai korttelialueen rajalla. 1.3 Katuliittymä Tontin katuliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan kunnan ohjeita ja katusuunnitelmaa ja otetaan huomioon mm. katuvalojen suunnitellut sijainnit. Katuvarren avo-ojan ylittävä ajoyhteys kadun ajoradalta tontille tulee varustaa tarkoitukseen soveltuvalla sadevesirummulla. 2 KUNNALLISTEKNIIKKA 2.1 Yleistä Grönkulla-Heimgård 1 -kaava-alueelle rakennetaan vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneverkot. Tonttien liittymiä koskevat luvat haetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Liittymät tulee suunnitella ja tehdä ko. laitosten ohjeiden mukaan. 3 KORTTELIALUEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 3.1 Yleistä Korttelialueiden käyttötarkoitus on osoitettu asemakaavassa. 3.2 Rakennusten käyttötarkoitus, rakennustyypit Erillispientalojen korttelialueet (310, 311, 314, 315) on asemakaavassa osoitettu merkinnällä AO. Kaavan merkinnän mukaan tontille voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja). AOR-korttelialueille (312, 313) voidaan rakentaa erillispientaloja, rivitaloja tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Maatilojen talousrakennusten korttelialueelle (416) on osoitettu merkinnällä AM-1. Alueelle voidaan rakentaa lisäksi tilakeskuksen pääkäyttötarkoitukseen liittyvän majoitustoiminnan rakennuksia. Samoin korttelissa (416) sijaitseville asuinrakennusten A-1 korttelialueille voidaan rakentaa tilakeskuksen pääkäyt-

25 tötarkoitukseen liittyvän majoitustoiminnan rakennuksia. EJ-1 korttelialue (304) on tarkoitettu jätteiden keräilyä ja lajittelua varten. 4 RAKENNUSOIKEUS, RAKENNUSTEN KOKO 4.1 Yleistä Rakennusten ulkoista hahmoa ja kokoa on kaavassa säädelty toisaalta rakennettavaa pinta-alaa eli rakennusoikeutta ja toisaalta rakennusten kerroslukua koskevilla määräyksillä. Korttelissa 416 on lisäksi käytetty määräystä rakennuksen suurimmasta sallitusta vesikatteen ja julkisivupinnan leikkauskohdan korkeusasemasta. 4.2 Rakennusoikeus Useimmilla korttelialueilla on rakennusoikeus määritelty käyttäen tehokkuuslukua, joka vaihtelee välillä 0,15 0,25. Osalla kortteleista on kullakin rakennusalalla sallittu rakennusoikeus annettu suoraan rakennusoikeutta osoittavana lukuna (kerrosneliömetreinä). Rakennuksen kerrosala lasketaan Ympäristöministeriön oppaan Kerrosalan laskeminen mukaan (Ympäristöopas 70, Ympäristöministeriö, Helsinki 2000). Oppaassa on ohjeita kerrosalan laskemisesta erikoistapauksissa, kuten osittain matalien vinokattoisten tilojen osalta, muiden kuin pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen osalta, rakennuksessa olevien aukkojen osalta ym. Erikoisratkaisujen osalta on syytä kääntyä kunnan rakennusvalvonnan puoleen jo suunnitteluvaiheessa asiaa koskevien tulkintojen selvittämiseksi. Tontille rakennettavien asuinrakennusten ja niitä palvelevien talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittää tontille kaavassa osoitettua rakennusoikeutta. AO-kortteleissa (310, 311, 314 ja 315) saa kaavassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi kuitenkin rakentaa enintään 35 kem² talousrakennuksia.

26 AO 315 II e=0,15 AO 314 II e=0,25 AOR 313 II e=0,30 AOR 312 II e=0,30 AO 311 I u2/3 e=0,25 AO 311 I u2/3 e=0,25 EJ I Kerrosluku Rakennusten korkeutta on kaavassa rajoitettu suurinta sallittua kerroslukua koskevalla määräyksellä. Grönkulla-Heimgård 1 -kaava-alueella on useita erilaisia kerroslukua koskevia merkintöjä. Seuraavana on lueteltu kerroslukumerkinnät korttelialueittain.

27 EJ-1-korttelissa 304 suurin sallittu kerrosluku on yksi (I). AO-kortteleissa 310 ja 311 suurin sallittu suurin sallittu kerrosluku on yksi (I). Lisäksi saa rakentaa ullakkokerroksen, jonne saa sijoittaa 2/3 alla olevan kerroksen kerrosalasta. Kaavan tarkoittama rakennusmuoto vastaa hahmoltaan likimain tuttua puolitoistakerroksista omakotitaloa. AO-kortteleissa 314 ja 315 suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). AOR-kortteleissa 312 ja 313 suurin sallittu kerrosluku kaksi (II) Korttelissa 416 on useita rakennusalakohtaisia, kerroslukua sekä rakennusten räystäskorkeutta koskevia merkintöjä. Tonteille saa rakentaa myös kerrosluvultaan suurinta sallittua kerroslukua pienemmän rakennuksen. Mahdollisten kellarikerrosten tulee olla kokonaan tai pääasiassa maanpinnan alapuolella. Kellarin käyttö on luontevaa etenkin rinnetonteilla (erityisesti korttelissa 416 joenrannan A-1 korttelialueilla). Rakennusoikeuteen liittyvien asioiden osalta on syytä kääntyä kunnan rakennusvalvonnan puoleen jo suunnitteluvaiheessa asiaa koskevien tulkintojen selvittämiseksi. Kellarikerrosta ja ullakkoa koskevia ohjeita on esitetty ympäristöministeriön oppaassa Kerrosalan laskeminen (Ympäristöopas 70, Ympäristöministeriö, Helsinki 2000). AM-1 II u1/ A-1 I u1/2 400 t I 400 A-1 2/3k II 600 A-1 2/3k I 300 A-1 I u1/2 400 I 450

28 5 RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN TONTILLA 5.1 Rakennusten sijoittaminen, rakennusala Rakennusten sijoittamista tontilla on ohjattu asemakaavassa rakennusalamerkinnällä. Rakennusala on osoitettu pistekatkoviivalla, jossa olevat pienet poikkiviivat osoittavan sen puolen, jolle saa rakentaa. AO-kortteleissa rakennusten harjasuunta on määrätty kadunsuuntaiseksi. Lisäksi erityisellä nuolimerkinnällä on osoitettu rakennusalan kadunpuoleinen reuna, johon tontin rakennukset tulee joltakin osaltaan rakentaa kiinni. Kaavamerkinnän tarkoituksena on aikaansaada pellon reunalle yhtenäinen jatkuva korttelirakenne, jossa rakennukset sijoittuvat tonttien kadunpuoleiseen osaan ja pääosa tontin rakentamattomasta osasta istutuksineen sijoittuu peltoaukean puoleiseen osaan pehmentämään rakentamisen rajavyöhykettä. 5.2 Rakentaminen lähelle naapurin rajaa Rakennusten keskinäistä etäisyyttä säätelevät Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset paloturvallisuudesta (RakMK E1-osa) ja asuntosuunnittelusta (RakMK G1-osa). Mainitut määräykset koskevat kaikkea uudisrakentamista. Paloturvallisuutta koskevissa määräyksissä lähtökohtana on, että rakennusten välisen etäisyyden ollessa yli 8 m, ei ole palon leviämisen vaaraa rakennuksesta toiseen. Tätä lähemmäs sijoitettaville rakennuksille asetetaan määräyksissä paloteknisiä vaatimuksia,

29 jotka muun muassa koskevat vastakkaisten seinien rakenteita ja rajoittavat ikkunoiden sijoittamista. Määräykset eivät koske samalla tontilla olevia rakennuksia, jotka voidaan katsoa samaksi paloalueeksi. Asuntosuunnittelua koskevissa määräyksissä säädetään puolestaan muun muassa asuinhuoneen pääikkunan edessä olevasta rakentamattomasta tilasta, jonka tulee olla vähintään 8 m. Rakennukset, piharakennukset mukaan lukien, tulee sijoittaa vähintään 4 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Tällöin eri tonteille sijoitettujen rakennusten väliseksi vähimmäisetäisyydeksi muodostuu edellä mainittu 8 m. 5.3 Rakennusten korkeusasema Rakennusten tontille sijoittamisessa tulee ottaa huomioon rakennuspaikan luontainen topografia ja maaston erityispiirteet. Rakennuksen sovittamisessa maastoon voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi kerrostasojen porrastusta tai rakentaa kellarikerros. Rakennuslupaa haettaessa on asemapiirustuksessa esitettävä tontin korkeusasemat riittävällä tarkkuudella ennen ja jälkeen rakentamisen. Rakennuksissa tulee välttää korkeita sokkeleita tai rakennuksen äärellä tehtäviä suuria pengerryksiä. Tontin pengerrykset eivät saa vaikeuttaa naapuritontin rakentamista. Rakennuksen maantasokerroksen kadunpuoleisten tilojen lattiatason tulee olla ylempänä kuin tontin viereisen kadun lopullisen valmiin pinnan. Rakennusten äärellä maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin kaltevaksi kaltevuuteen 1/20 noin 3 metrin etäisyyteen sokkelista (RakMk C2, ). 5.4 Pintavedet Kaava-alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pintavesien johtamiseen. Västerkullan peltoalueeseen rajautuvissa kortteleissa on rakennuspaikkojen väleihin osoitettu kaavassa tilavaraukset vesien johtamisjärjestelyille. Alueen rakentaminen ei saa muodostaa pintavesiä patoavia esteitä.

30 6 RAKENNUSSUUNNITTELU 6.1 Katto A-1-, AO-, AOR ja AM-1 korttelialueilla on asemakaavassa on määrätty seuraavasti: Rakennukset tulee varustaa harjakatolla, kaltevuudeltaan 1/3 1/2. Määräys sallii myös harjakaton, jossa eripituisista tai eri korkeudella olevista epäsymmetrisistä kattolappeista johtuen harjalle muodostuu pystysuoraa seinäpintaa Muita harjakaton erikoistapauksia, kuten aumakattoa tai vain yhteen suuntaan kallistettua pulpettikattoa ei sallita. AO-kortteleissa harjan suunta on määrätty kadun suuntaiseksi. Talousrakennuksessa tulee katon kaltevuuden olla sama kuin päärakennuksen katossa. Talousrakennuksissa voidaan käyttää myös yhteen suuntaan kallistettua pulpettikattoa. Rakennuksissa tulee olla räystäät. Vesikatteen materiaalina tulee olla pelti, betonitiili tai poltettu savitiili. Kortteleissa pelikaton värin tulee olla tummanharmaa, esimerkiksi Ruukki Oy:n värikartan RR23 tai vastaava. Betonitiili- ja savitiilikatoissa sallitaan em. tummanharmaan kaltaisen värin lisäksi tummanpunainen ja luonnon savitiilen väri. 6.2 Julkisivut Asemakaavassa on määrätty seuraavasti: Julkisivujen pääasiallisen materiaalin tulee olla maalattu puu. Määräys sallii muidenkin materiaalien käytön julkisivussa vähäisessä määrin puun rinnalla. Julkisivujen väritys tulee määrättäväksi tapauskohtaisesti, tavoitteena on julkisivujen yhtenäinen, luonnonmukainen ja ympäristöön sopiva yleisilme. Suositeltavia julkisivuvärejä ovat vaaleat taitetut ja perinteiset sävyt. Korttelissa 416 tulee rakennusten julkisivujen ja värityksen erityisesti sopeutua tilakeskuksen perinteiseen ympäristöön korttelia koskevien suojelumääräysten mukaisesti. Rakennuslupahakemuksen liitteenä on esitettävä selvitys rakennetusta ympäristöstä. Julkisivujen väritys tulee esittää kattavasti rakennuslupa-asiakirjoissa. AOR-kortteleissa rakennuksen julkisivun yhtenäinen pituus saa olla enintään 20 metriä. AM-1 korttelialueella rakennuksen julkisivun yhtenäisen suoran osan pituus ei saa ylittää 25 metriä. Pidempiä rakennusmassoja tulee keventää esimerkiksi rakennusta porrastamalla.

31 7 PIHA-ALUEET, AITAAMINEN, ISTUTTAMINEN 7.1 Tontin käyttö, istutukset Tontin käyttö eri tarkoituksiin ja toimintoihin, pihan pintamateriaalit, aidat, terassit, istutukset ym. esitetään rakennuslupaa haettaessa asemapiirustuksessa riittävällä tarkkuudella. Asemakaavassa istutettavaksi määrätyt alueet on esitetty pisterasterilla. Yleisen käytännön mukaisesti istutettavaksi merkitylle alueelle ei saa sijoittaa talousrakennuksia. Alueelle saa sijoittaa esimerkiksi autopaikan, pihan kulkureittejä sekä oleskelu- ym. alueita. A-1, AO ja AOR-korttelialueilla avoimeen maisemaan rajautuvien rakennuspaikkojen istutettaville osille on istutettava puista ja pensaista tiheä reunavyöhyke. Määräyksen tarkoituksena on, että uudet rakennettavat alueet esimerkiksi peltoalueiden reunoilla muodostavat ajan myötä selkeän istutetun rajavyöhykkeen maisemaan. 7.2 Aitaaminen A-1, AO ja AOR-korttelialueilla on tonttien aitaamisesta määrätty seuraavasti: Istutettavan tontin osan rajautuessa katualueeseen on tontti aidattava katua vastaan 1,2 2 m korkealla pensas- tai puuaidalla. Tavoitteena on säätää muodostuvaa katutilaa ja alueen yleisilmettä. Tontti tulee rajata aidoin myös virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueista. Kaavan määräystä täsmennetään seuraavasti: Katualuetta vasten olevat tontinrajat varustetaan 1,2 2 m korkealla pensas tai puuaidalla. Puuaidan värityksen osalta noudatetaan edellä kohdassa 6.2 esitettyjä rakennusten julkisivuvärejä koskevia ohjeita. Aidat (väreineen ym.) tulee esittää rakennuslupapiirustuksissa. 7.3 Autopaikat AO- ja AOR-korttelialueilla autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/80 kem² tai 2 ap/asunto. AOR-kortteleissa vähintään yksi 1 ap/asunto tulee sijoittaa autokatokseen. Eräillä AOR-korttelialueilla on pysäköimispaikkojen alueet esitetty p- merkinnällä. A-1- ja AM-1-korttelialueilla autopaikkojen vähimmäismäärä: 1 ap/80 m2 kerrosalaa tai erillisen selvityksen mukaan. Lisäksi autopaikat tulee rajata istutuksin muusta piha-alueesta ja niiden etäisyys katualueesta tulee olla vähintään 8 metriä. Autopaikat esitetään asemapiirustuksessa. Mahdollisen autotallin sijoituksessa on otettava huomioon riittävä tila tallin ovien edessä auton pysäköimiselle ja autotallin oven avautumisen tilantarve.

32 Ingå kommun Kyrkbyn Grönkulla-Heimgård 1 BYGGNADSANVISNING

33 Inledning Denna byggnadsanvisning bifogas till det nedan nämnda planområdets tomtöverlåtelsedokument. Byggnadsanvisningen är bindande och kompletterar detaljplanebestämmelserna. Vid byggande följs förutom denna byggnadsanvisning och detaljplanebestämmelser kommunens byggnadsordning och andra stadganden gällande byggande. Ta kontakt med kommunens byggnadsinspektör för tilläggsinformation redan i planeringsskedet. Byggnadsanvisningen har utarbetats av byggnadstillsynschef Mikael Wikström och teknisk chef Emilia Horttanainen från Ingå kommun samt arkitekt Kari Ristola från Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy. Byggnads- och miljönämnden har godkänt byggnadsanvisningen vid sitt möte Detaljplaneuppgifter Denna byggnadsanvisning gäller kvarter , 304 och 416 samt jord- och skogsbruksområden och gatuområden på detaljplaneområdet Grönkulla-Heimgård 1 i den västra delen av Ingå kyrkby. Anhängigt: (kommunstyrelsen) Kommunstyrelsen: (planutkast) Framlagt: (planutkast MRA 30 ) (planförslag MRA 27 ) (planförslag MRA 27 ) (planförslag MRA 27 ) (planförslag MRA 27 ) Kommunstyrelsen: (planförslag) (tekniska nämnden) (planförslag) (planförslag) (planförslag) tekniska nämnden (planförslag) tekniska nämnden (planförslag) Kommunfullmäktige: (asemakaava) Utarbetat av: Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy Urheilukatu 24 A Helsinki Tel: (09) fax (09) Områdets naturmiljö Planområdet finns i en varierande terräng. Åkerområdet på norra sidan av Västerleden stiger långsluttande från +6,0 meter mot väst och skogskanten till +11,0-13,0 meter. I mitten av åkerområdet finns ett utloppsdike. På den norra kanten av åkerområdet finns en gränszon med bosättning. I väst gränsar åkern till skog och bergsområde. Utloppsdiket som kantas av lövträd svänger mot söder. Dikeskanterna täcks av frodig vegetation. Planområdets åker- och skogsområden är tillsvidare obebyggda. Längs Grönkullavägen finns däremot gammal bosättning. På planområdet har gjorts markundersökningar i samband med planläggningsarbetet. Resultaten är tillgängliga på kommunkansliet.

34 1 FASTIGHETSTEKNIK 1.1 Områdesgränser 1.2 Tomtindelning 1.3 Gatuanslutning 2 KOMMUNALTEKNIK 1.1 Allmänt Innehållsförteckning 3 KVARTERSOMRÅDENAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 3.1 Allmänt 3.2 Byggnadernas användningsändamål, byggnadstyper 4 BYGGRÄTT, BYGGNADSSTORLEK 4.1 Allmänt 4.2 Byggrätt 4.3 Våningstal 5 PLACERING AV BYGGNADER PÅ TOMTEN 5.1 Placering av byggnader, byggnadsyta 5.2 Byggande nära granntomtens gräns 5.3 Byggnadernas höjdläge 5.4 Smält- och regnvatten 6 BYGGNADSPLANERING 6.1 Tak 6.2 Fasader 7 GÅRDSOMRÅDEN, STAKET, PLANTERINGAR 7.1 Tomtens användning, planteringar 7.2 Staket 7.3 Bilplatser

35 1 FASTIGHETSTEKNIK 1.1 Områdesgränser Byggnadsanvisning Kvartersområdenas gränser anvisas i detaljplanen. 1.2 Tomtindelning Kvarterområdenas tomtindelning är normativ i detaljplanen. Den slutliga tomtindelningen bestäms i en tomtmätningsförrättning innan tomterna ges till försäljning. På flera kvartersområden är tomtgränserna dock bundna genom andra planbeteckningar, t.ex. beteckningar för dike, ledning eller kvartersområdets gräns. 1.3 Gatuanslutning Vid planering och förverkligande av tomternas gatuanslutningar följs kommunens anvisningar och gatuplanen. Också bl.a. planerad gatubelysning ska beaktas. Anslutningen från gatans körbana över det öppna diket längs gatan till tomten ska förses med en ändamålsenlig regnvattentrumma. 2 KOMMUNALTEKNIK 2.1 Allmänt På planområdet Grönkulla-Heimgård 1 byggs nätverk för vatten, avlopp, el och datakommunikation. Tillstånd för tomtanslutningarna ansöks i samband med ansökan om bygglov. Anslutningarna ska planeras och förverkligas i enlighet med respektive verks anvisningar. 3 KVARTERSOMRÅDENAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 3.1 Allmänt Kvartersområdenas användningsändamål anvisas i detaljplanen. 3.2 Byggnadernas användningsändamål, byggnadstyper Kvartersområden för enskilda småhus (310, 311, 314, 315) har försetts med beteckning AO i detaljplanen. Planbeteckningen tillåter byggande av småhus (egnahemshus) med en eller två bostäder på tomten. På AOR-kvartersområden (312, 313) kan byggas enskilda småhus, radhus eller andra kopplade bostadshus.

36 Kvartersområdet för ekonomibyggnader för jordbruk (416) har anvisats med beteckning AM-1. På området kan därtill byggas byggnader för inkvarteringsverksamhet i anslutning till gårdscentrets huvudanvändningsändamål. På kvartersområden för bostadsbyggnader A-1 i kvarteret (416) kan också byggas byggnader för inkvarteringsverksamhet i anslutning till gårdscentrets huvudanvändningsändamål. Kvartersområdet EJ-1 (304) är avsett för insamling och sortering av avfall. 4 BYGGRÄTT, BYGGNADSSTORLEK 4.1 Allmänt 4.2 Byggrätt Byggnadernas yttre utformning och storlek har reglerats i planen genom bestämmelser som gäller byggareal, dvs. byggrätt och byggnadernas våningstal. För kvarter 416 finns också en bestämmelse om byggnadens högsta tillåtna höjdläge vid punkten där vattentaket och fasaden möts. På de flesta kvartersområdena har byggrätten definierats genom ett effektivitetstal mellan 0,15 0,25. För en del av kvarteren har byggrätten för varje byggnadsyta angetts som ett direkt tal (som våningskvadratmeter). Byggnadens våningsyta räknas enligt miljöministeriets guide Kerrosalan laskeminen (Ympäristöopas 70, Miljöministeriet, Helsingfors 2000). Guiden innehåller anvisningar för hur våningsytan uträknas i specialfall, t.ex. ifråga om delvis låga utrymmen med snett tak, utrymmen avsedda för annat än huvudanvändningsändamålet, byggnadens öppningar osv. Vid speciallösningar är det skäl att konsultera kommunens byggnadsinspektion redan i planeringsskedet. Bostadsbyggnadernas och de anslutande ekonomibyggnadernas totala våningsareal får inte överstiga byggrätten som tomten anvisats i planen. I AO-kvarter (310, 311, 314 och 315) är det dock tillåtet att bygga högst 35 v-m² ekonomibyggnader förutom den byggrätt som anges i planen genom ett effektivitetstal.

37 AO 315 II e=0,15 AO 314 II e=0,25 AOR 313 II e=0,30 AOR 312 II e=0,30 AO 311 TI u2/3 e=0,25 AO 310 I u2/3 e=0,25 EJ I 100

38 4.3 Våningstal Byggnadernas höjd har begränsats i planen genom en bestämmelse gällande högsta tillåtna våningstal. På planområdet Grönkulla-Heimgård 1 finns flera olika beteckningar gällande våningstal. Beteckningarna gällande våningstal per kvartersområde presenteras nedan. I EJ-1-kvarteret 304 är det högsta tillåtna våningstalet ett (I). I AO-kvarter 310 och 311 är det högsta tillåtna våningstalet ett (I). Därtill är det tillåtet att bygga en vindsvåning, med 2/3 av våningsytan i nedre våningen. Byggnadsformen motsvarar ett sedvanligt egnahemshus i en och en halv våning. I AO-kvarter 314 och 315 är det högsta tillåtna våningstalet två (II). I AOR-kvarter 312 och 313 är högsta tillåtna våningstalet två (II) I kvarter 416 finns flera olika beteckningar för specifika byggnadsytor gällande våningstal och byggnadernas takfotshöjd. På tomter får byggas också en byggnad med mindre våningstal än det högsta tillåtna. Eventuella källarvåningar ska byggas helt eller huvudsakligen under markytan. Källare är naturliga lösningar speciellt på sluttningstomter (speciellt i kvarter 416 på A-1-kvartersområden vid åstranden). I fråga om byggrätt är det skäl att konsultera kommunens byggnadsinspektion redan i planeringsskedet. Anvisningar gällande källarvåning och vind ingår i miljöministeriets guide Kerrosalan laskeminen (Ympäristöopas 70, Miljöministeriet, Helsingfors 2000). AM-1 II u1/ A-1 I u1/2 400 A-1 I u1/2 400 t I 400 A-1 2/3k II 600 A-1 2/3k I 300 I 450

39 5 PLACERING AV BYGGNADER PÅ TOMTEN 5.1 Placering av byggnader, byggnadsyta Placeringen av byggnader på tomten styrs genom angivna byggnadsytor i detaljplanen. Byggnadsytan anvisas med en punkt-streck-linje. Små tvärstreck anger sidan som får bebyggas. I AO-kvarter ska byggnadernas takåsar följa gaturiktningen. Med en speciell pil anvisas byggnadsytan mot gatan, längs vilken byggnaderna ska byggas till någon del. Avsikten med planbeteckningen är att åstadkomma en enhetlig och kontinuerlig kvartersstruktur där byggnaderna är placerade på tomternas gatusida och största delen av tomtens obebyggda del med planteringar mot den öppna åkern så att det bildas en mjuk gränszon mellan byggnation och åker.

40 5.2 Byggande nära granntomtens gräns Avstånd mellan byggnader regleras genom Finlands byggbestämmelsesamlings bestämmelser om konstruktiv brandsäkerhet (ByggBs E1) och bostadsbyggande (ByggBs G1). Dessa bestämmelser gäller all nybyggnation. Utgångspunkten i bestämmelserna gällande brandsäkerhet är att det inte finns risk för att branden sprider sig från en byggnad till en annan när avståndet mellan byggnaderna är över 8 meter. För byggnader som placeras närmare ställs brandtekniska krav, som gäller bl.a. de motsatta väggarnas konstruktion och begränsar placering av fönster. Bestämmelserna gäller inte byggnader på samma tomt, som kan betraktas som samma brandområde. I bestämmelserna gällande bostadsplanering bestäms bl.a. att det ska finnas ett obebyggt område på minst 8 meter utanför bostadsrummets huvudfönster. Byggnader, gårdsbyggnader medräknade, ska placeras minst 4 meter från granntomtens gräns. Minimiavståndet mellan byggnaderna på tomterna blir då 8 m enligt ovan. 5.3 Byggnadernas höjdläge Vid placeringen av byggnader på tomten ska beaktas byggplatsens naturliga topografi och terrängs särdrag. Byggnaden kan vid behov anpassas i terrängen genom att terrassera våningsnivåer eller bygga en källarvåning. Tomtens höjdlägen ska anges i situationsplanen i samband med ansökan om bygglov med tillräcklig noggrannhet före och efter byggandet. Höga sockelkonstruktioner eller stora terrasseringar invid byggnaden ska undvikas. Terrasseringarna på tomten får inte försvåra byggandet på granntomten. På marknivå ska golvnivån på byggnadens gatusida ligga högre än tomtgatans slutliga yta. Vid byggnader utformas markytan så att sluttningen är 1/20 på ca 3 meters avstånd från sockeln (ByggBs C2, ). 5.4 Smält- och regnvatten På planområdet ska fästas speciell vikt vid ledande av smält- och regnvatten. I kvarteren som gränsar till åkerområdet i Västerkulla har reserverats mark för ledande av vatten mellan byggnadsplatserna. Genom byggandet av området får inte uppstå hinder som dämmer in smält- och regnvatten.

41 6 BYGGNADSPLANERING 6.1 Tak 6.2 Fasader Ifråga om A-1-, AO-, AOR och AM-1 -kvartersområden bestäms följande i detaljplanen: Byggnaderna ska förses med åstak, i lutning 1/3 1/2. Bestämmelsen tillåter också åstak med lodrät väggyta p.g.a. osymmetriska takkonstruktioner. Andra specialformer av åstak som mansardtak eller pulpettak tillåts inte. I AO-kvarter ska åsen följa gaturiktningen. Ekonomibyggnadens tak ska ha samma lutning som huvudbyggnadens tak. Ekonomibyggnader kan också ha ett pulpettak som sluttar i en riktning. Byggnader ska förses med takrännor. Vattentaksmaterialet ska vara plåt, betongtegel eller bränt lertegel. I kvarter ska plåttaket vara mörkgrått, t.ex. Ruukki Oy:s färgkarta RR23 eller motsvarande. Betongtegel och lertegeltak kan vara också mörkröda eller ha naturlig lertegelfärg. Detaljplanebestämmelsen lyder enligt följande: Det huvudsakliga fasadmaterialet ska vara målat trä. Bestämmelsen tillåter också begränsad användning av andra fasadmaterial. Fasadfärgsättningen bestäms från fall till fall. Målet är att fasaderna har en enhetlig, och naturlig allmän karaktär som passar in i omgivningen. Rekommenderade fasadfärger är ljusa, brutna och traditionella nyanser. I kvarter 416 ska byggnadsfasaderna och färgsättningen passa in i gårdscentrets traditionella miljö enligt kvarterets skyddsbestämmelser. Som bilaga till ansökan om bygglov ska presenteras en utredning om den bebyggda miljön. För fasadfärgsättningen ska redogöras i detalj i samband med ansökan om bygglov. I AOR-kvarteren får byggnadsfasadens enhetliga längd vara högst 20 meter. På AM- 1 -kvartersområde får längden på byggnadsfasadens enhetliga raka del inte överstiga 25 meter. Längre byggnadsmassor ska göras lättare t.ex. genom att byggnaden terrasseras.

42 7 GÅRDSOMRÅDEN, STAKET, PLANTERINGAR 7.1 Tomtens användning, planteringar Tomtens användning för olika ändamål och funktioner, gårdens ytmaterial, staket, terrasser, planteringar osv. ska företes i samband med ansökan om bygglov i planritningen med tillräcklig noggrannhet. Områden som ska planteras har märkts med punktraster i detaljplanen. Enligt allmän praxis får det inte placeras ekonomibyggnader på ett område som har anvisats för planteringar. På området får placeras t.ex. en bilplats, gångstigar och vistelse- mm. områden. På A-1, AO och AOR-kvartersområden ska byggplatser som gränsar till öppet landskap planteras en tät randzon av träd och buskar. Avsikten med bestämmelsen är att nya områden som byggs t.ex. vid åkerområden bildar med tiden är tydlig planterad gränszon i landskapet. 7.2 Staket I fråga om staket på A-1, AO och AOR-kvartersområden bestäms följande: En tomtdel som ska planteras och som gränsar till gatuområde ska avgränsas från gatan med en 1,2 2 m hög häck eller trästaket. Målet är att reglera gatuutrymmen och områdets allmänna karaktär. Tomten ska omgärdas också från rekreations- samt jord- och skogsbruksområden. Planbestämmelsen preciseras enligt följande: Tomtgränser mot gatuområde förses med en 1,2 2 m hög häck eller ett trästaket. I fråga om trästaketets färgsättning följs anvisningarna gällande byggnadernas fasadfärgsättning ovan i punkt Bilplatser Staket (med färgsättning mm.) ska företes i bygglovsritningarna. På AO- och AOR-kvartersområden är bilplatsernas minimiantal 1 bp/80 vm² eller 2 bp/bostad. I AOR-kvarter ska minst en 1 bp/bopstad placeras under biltak. På vissa AOR-kvartersområden har parkeringsområdena anvisats med p. På A-1- och AM-1-kvartersområden är bilplatsernas minimiantal: 1 bp/80 m2 våningsyta eller enligt skild utredning. Bilplatserna ska också avgränsas med planteringar från övrigt gårdsområde och deras avstånd från gatuområde ska vara minst 8 meter. Bilplatserna anvisas i situationsplanen. Vid placeringen av ett eventuellt garage ska beaktas att det finns tillräckligt med utrymme framför dörrarna för parkering och öppnande av garagedörrar.

43 Tilläggsinformation/ Lisätietoja: Jarl Boström, Kommundirektör (09) Eija Taskinen, Förvaltningschef (09) Sten Öhman, Planläggningschef (09) Mikael Wikström, Byggnadstillsynschef (09) Anteckningar/Muistiinpanot

44

Kirkonkylä Västerkulla III

Kirkonkylä Västerkulla III 8.8.2006 Inkoon kunta ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kirkonkylä Västerkulla III RAKENTAMISOHJE Sisällysluettelo - 2-0 JOHDANTO 1 ASEMAKAAVAA KOSKEVAT TIEDOT 2 ALUEEN LUONNONYMPÄRISTÖ 2.1 Topografia ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader.

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader. 1 (5) KAAVAMÄÄRÄYKSET PLANEBETECKNINGAR 905 971, Yttersundom Merkintä Selitys Asuinpientalojen korttelialue. - Tontit saa rajata korkeintaan 1.2 metriä korkealla säle- tai pensasaidalla. Kvartersområde

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.041 1.061

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE Korttelisuunnitelman liite Rakentamistapaohjeet KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE 110. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 1-12. 5.10.2015 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 2.03 5.01 Opetustoimintaa palvelevien

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p ,

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p , IITTI Kirkonkylä SORRONNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJE 12.9.2011. K 35 korjattu 3.11.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Sorronniemen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Kvartersområde för friståendesmåhus. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av grönrum på 10 % av byggrätten

Kvartersområde för friståendesmåhus. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av grönrum på 10 % av byggrätten ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN A AP Asuinrakennusten korttelialue. Kvartersområde för bostadshus. Asuinpientalojen korttelialue. Kvartersområde för småhus.

Lisätiedot

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto

Kuokkakuja MULTIMÄKI MULTIMÄKI 19 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AO-33 AKR AKR AKR. Kaukoniitynpuisto : : : Kuokkakuja 0: AO- e=0. AO- -0-00 e=0. as e=0. -0- e=0. ET e=0. -0 e=0. Pihaportintie Tiluskaari as e=0. 0-K/ : as 0: e=0. 0: e=0. AO- e=0. Varstakuja 0-K/ ET 0: AO- e=0. as AO- e=0. 0: Piikuja Karhikuja

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue)

Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) .0.04 Rakennusvalvonta, p. 588 486 Voivalan rannan asemakaavan muutos (Voivalan rannan lisäalue) Erillispientalojen alueet () kortteli 6035 Korttelissa 6035 asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden määräykset

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Terveydensuojelujaosto 37 17.05.2016 B16 STORÖRENIN ÖRNVIKINRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, LAUSUNTO SIPOON KUNNANHALLITUKSELLE 95/35/2016 TERVSJST 17.05.2016 37 Valmistelut

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0.

Reijola. YYU_p 54:2 26:269. p_p. e=0.40. tk_p. urh_p 26:274. e= :273. e= :142 26:269 28:151. e=0.50. e= :269. e=0.50. e=0. enttämestarintie Häkkilinnuntie 28:136 54:2 26:274 26:273 28:142 28:151 VL 224 urh_p YYU_p p_p tk_p I e=0.40 38 tä pp le 231 229 223 222 ET Teema: Ajantasakaava_1000 Mittakaava: 1:1500 50 m Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot