gnahemstomter makotitalotontteja Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: Inkoon kunta E-post/ s-posti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "gnahemstomter makotitalotontteja 45.000 Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi"

Transkriptio

1 E O gnahemstomter makotitalotontteja Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: Inkoon kunta E-post/ s-posti:

2

3 DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

4

5 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

6

7 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Ingå Kari Ristola tekn.lic., arkitekt SAFA Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy

8

9 Inkoo Kari Ristola tekn.lis., arkitekt SAFA Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

10

11 Bilaga 5.1 Snedluftsbilder över området. 1/2 Liite 5.1 Viistoilmakuva alueesta 1/2

12 Bilaga 5.2 Snedluftsbild över området 2/2 Liite 5.2 Viistoilmakuva alueesta 2/2

13 Bilaga 7. Plankartva 1/5000.

14

15 Bilaga 8.1 Planbeteckningar och bestämmelser 1/2

16

17 Liite 8.1 Kaavamerkinnät ja -määräykset 1/2

18 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Bilaga 8.2 Planbeteckningar och bestämmelser 2/2

19 Liite 8.2 Kaavamerkinnät ja -määräykset 2/2 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

20 Bilaga 9. Översiktsritning 1/5000 Liite 9. Havainnekuva 1/5000

21 Inkoon kunta Kirkonkylä Grönkulla-Heimgård 1 RAKENTAMISOHJE

22 Johdanto Tämä rakentamisohje liitetään jäljempänä mainitun kaava-alueen tonttien luovutusasiakirjoihin. Rakentamisohjetta noudatetaan sitovana ja se täydentää asemakaavan määräyksiä. Tämän rakentamisohjeen ja asemakaavan määräysten ohella rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä sekä rakentamista koskevia muita säännöksiä. Rakennushankkeen alkuvaiheessa on syytä olla yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan, jolta saa lisätietoa. Rakentamisohjeen laadintaan ovat osallistuneet rakennusvalvontapäällikkö Mikael Wikström, tekninen johtaja Emilia Horttanainen Inkoon kunnasta ja arkkitehti Kari Ristola Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy:stä. Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt rakentamisohjeen kokouksessaan Asemakaavaa koskevat tiedot Nämä rakentamisohjeet koskevat Inkoon kunnan Kirkonkylän länsiosassa sijaitsevan Grönkulla-Heimgård 1 nimisen asemakaava-alueen kortteleita , 304 ja 416. sekä maa- ja metsätalousalueita ja katualueita. Vireilletulo: (kunnanhallitus) Kunnanhallitus: (kaavaluonnos) Nähtävillä: (kaavaluonnos MRA 30 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) (kaavaehdotus MRA 27 ) Kunnanhallitus: (kaavaehdotus) (tekn. lautakunta) (kaavaehdotus) (kaavaehdotus) (kaavehdotus) tekn.ltk (kaavaehdotus) tekn. ltk (kaavaehdotus) Kunnanvaltuusto: (asemakaava) Laatija: Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy Urheilukatu 24 A Helsinki Puh. (09) faksi (09) Alueen luonnonympäristö Suunnittelualue sijaitsee vaihtelevassa maastossa. Länsiväylän pohjoispuolen peltoaukea nousee loivasti +6.0 metrin tasolta kohti länttä ja metsänreunaa tasoille metriä. Peltoaukean keskellä kulkee valtaoja. Aukean pohjoisreunalla on asutuksen muodostama rajavyöhyke. Lännessä pelto rajoittuu metsään ja kallioalueeseen. Lehtipuiden reunustama laskuoja kääntyy uomassaan kohti etelää. Sen varret ovat rehevän kasvillisuuden peitossa. Kaava-alueen pelto- ja metsäalueet ovat toistaiseksi rakentamattomia. Grönkullantien varsi on sen sijaan vanhastaan asuttua aluetta. Kaava-alueella on tehty kaavoitustyön yhteydessä maaperätutkimuksia, joiden tulokset ovat saatavissa kunnasta.

23 Sisällysluettelo 1 KIINTEISTÖTEKNIIKKA 1.1 Alueiden rajat 1.2 Tonttijako 1.3 Katuliittymä 2 KUNNALLISTEKNIIKKA 1.1 Yleistä 3 KORTTELIALUEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 3.1 Yleistä 3.2 Rakennusten käyttötarkoitus, rakennustyypit 4 RAKENNUSOIKEUS, RAKENNUSTEN KOKO 4.1 Yleistä 4.2 Rakennusoikeus 4.3 Kerrosluku 5 RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN TONTILLA 5.1 Rakennusten sijoittaminen, rakennusala 5.2 Rakentaminen lähelle naapurin rajaa 5.3 Rakennusten korkeusasema 5.4 Pintavedet 6 RAKENNUSSUUNNITTELU 6.1 Katto 6.2 Julkisivut 7 PIHA-ALUEET, AITAAMINEN 7.1 Tontin käyttö, istutukset 7.2 Aitaaminen 7.3 Autopaikat

24 1 KIINTEISTÖTEKNIIKKA 1.1 Alueiden rajat 1.2 Tonttijako Rakentamisohje Korttelialueiden rajat on osoitettu asemakaavassa. Asemakaavassa korttelialueille osoitettu tonttijako on ohjeellinen. Lopullinen tonttijako laaditaan asiaa koskevassa tontinmittaustoimituksessa ennen tonttien asettamista myyntiin. Useilla korttelialueilla tonttien rajat on kuitenkin jo sidottu muilla kaavamerkinnöillä kuten ojalle tai johdolle varattua aluetta koskevalla merkinnällä tai korttelialueen rajalla. 1.3 Katuliittymä Tontin katuliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan kunnan ohjeita ja katusuunnitelmaa ja otetaan huomioon mm. katuvalojen suunnitellut sijainnit. Katuvarren avo-ojan ylittävä ajoyhteys kadun ajoradalta tontille tulee varustaa tarkoitukseen soveltuvalla sadevesirummulla. 2 KUNNALLISTEKNIIKKA 2.1 Yleistä Grönkulla-Heimgård 1 -kaava-alueelle rakennetaan vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneverkot. Tonttien liittymiä koskevat luvat haetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Liittymät tulee suunnitella ja tehdä ko. laitosten ohjeiden mukaan. 3 KORTTELIALUEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 3.1 Yleistä Korttelialueiden käyttötarkoitus on osoitettu asemakaavassa. 3.2 Rakennusten käyttötarkoitus, rakennustyypit Erillispientalojen korttelialueet (310, 311, 314, 315) on asemakaavassa osoitettu merkinnällä AO. Kaavan merkinnän mukaan tontille voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja). AOR-korttelialueille (312, 313) voidaan rakentaa erillispientaloja, rivitaloja tai muita kytkettyjä asuinrakennuksia. Maatilojen talousrakennusten korttelialueelle (416) on osoitettu merkinnällä AM-1. Alueelle voidaan rakentaa lisäksi tilakeskuksen pääkäyttötarkoitukseen liittyvän majoitustoiminnan rakennuksia. Samoin korttelissa (416) sijaitseville asuinrakennusten A-1 korttelialueille voidaan rakentaa tilakeskuksen pääkäyt-

25 tötarkoitukseen liittyvän majoitustoiminnan rakennuksia. EJ-1 korttelialue (304) on tarkoitettu jätteiden keräilyä ja lajittelua varten. 4 RAKENNUSOIKEUS, RAKENNUSTEN KOKO 4.1 Yleistä Rakennusten ulkoista hahmoa ja kokoa on kaavassa säädelty toisaalta rakennettavaa pinta-alaa eli rakennusoikeutta ja toisaalta rakennusten kerroslukua koskevilla määräyksillä. Korttelissa 416 on lisäksi käytetty määräystä rakennuksen suurimmasta sallitusta vesikatteen ja julkisivupinnan leikkauskohdan korkeusasemasta. 4.2 Rakennusoikeus Useimmilla korttelialueilla on rakennusoikeus määritelty käyttäen tehokkuuslukua, joka vaihtelee välillä 0,15 0,25. Osalla kortteleista on kullakin rakennusalalla sallittu rakennusoikeus annettu suoraan rakennusoikeutta osoittavana lukuna (kerrosneliömetreinä). Rakennuksen kerrosala lasketaan Ympäristöministeriön oppaan Kerrosalan laskeminen mukaan (Ympäristöopas 70, Ympäristöministeriö, Helsinki 2000). Oppaassa on ohjeita kerrosalan laskemisesta erikoistapauksissa, kuten osittain matalien vinokattoisten tilojen osalta, muiden kuin pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen osalta, rakennuksessa olevien aukkojen osalta ym. Erikoisratkaisujen osalta on syytä kääntyä kunnan rakennusvalvonnan puoleen jo suunnitteluvaiheessa asiaa koskevien tulkintojen selvittämiseksi. Tontille rakennettavien asuinrakennusten ja niitä palvelevien talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittää tontille kaavassa osoitettua rakennusoikeutta. AO-kortteleissa (310, 311, 314 ja 315) saa kaavassa tehokkuusluvulla osoitetun rakennusoikeuden lisäksi kuitenkin rakentaa enintään 35 kem² talousrakennuksia.

26 AO 315 II e=0,15 AO 314 II e=0,25 AOR 313 II e=0,30 AOR 312 II e=0,30 AO 311 I u2/3 e=0,25 AO 311 I u2/3 e=0,25 EJ I Kerrosluku Rakennusten korkeutta on kaavassa rajoitettu suurinta sallittua kerroslukua koskevalla määräyksellä. Grönkulla-Heimgård 1 -kaava-alueella on useita erilaisia kerroslukua koskevia merkintöjä. Seuraavana on lueteltu kerroslukumerkinnät korttelialueittain.

27 EJ-1-korttelissa 304 suurin sallittu kerrosluku on yksi (I). AO-kortteleissa 310 ja 311 suurin sallittu suurin sallittu kerrosluku on yksi (I). Lisäksi saa rakentaa ullakkokerroksen, jonne saa sijoittaa 2/3 alla olevan kerroksen kerrosalasta. Kaavan tarkoittama rakennusmuoto vastaa hahmoltaan likimain tuttua puolitoistakerroksista omakotitaloa. AO-kortteleissa 314 ja 315 suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). AOR-kortteleissa 312 ja 313 suurin sallittu kerrosluku kaksi (II) Korttelissa 416 on useita rakennusalakohtaisia, kerroslukua sekä rakennusten räystäskorkeutta koskevia merkintöjä. Tonteille saa rakentaa myös kerrosluvultaan suurinta sallittua kerroslukua pienemmän rakennuksen. Mahdollisten kellarikerrosten tulee olla kokonaan tai pääasiassa maanpinnan alapuolella. Kellarin käyttö on luontevaa etenkin rinnetonteilla (erityisesti korttelissa 416 joenrannan A-1 korttelialueilla). Rakennusoikeuteen liittyvien asioiden osalta on syytä kääntyä kunnan rakennusvalvonnan puoleen jo suunnitteluvaiheessa asiaa koskevien tulkintojen selvittämiseksi. Kellarikerrosta ja ullakkoa koskevia ohjeita on esitetty ympäristöministeriön oppaassa Kerrosalan laskeminen (Ympäristöopas 70, Ympäristöministeriö, Helsinki 2000). AM-1 II u1/ A-1 I u1/2 400 t I 400 A-1 2/3k II 600 A-1 2/3k I 300 A-1 I u1/2 400 I 450

28 5 RAKENNUSTEN SIJOITTAMINEN TONTILLA 5.1 Rakennusten sijoittaminen, rakennusala Rakennusten sijoittamista tontilla on ohjattu asemakaavassa rakennusalamerkinnällä. Rakennusala on osoitettu pistekatkoviivalla, jossa olevat pienet poikkiviivat osoittavan sen puolen, jolle saa rakentaa. AO-kortteleissa rakennusten harjasuunta on määrätty kadunsuuntaiseksi. Lisäksi erityisellä nuolimerkinnällä on osoitettu rakennusalan kadunpuoleinen reuna, johon tontin rakennukset tulee joltakin osaltaan rakentaa kiinni. Kaavamerkinnän tarkoituksena on aikaansaada pellon reunalle yhtenäinen jatkuva korttelirakenne, jossa rakennukset sijoittuvat tonttien kadunpuoleiseen osaan ja pääosa tontin rakentamattomasta osasta istutuksineen sijoittuu peltoaukean puoleiseen osaan pehmentämään rakentamisen rajavyöhykettä. 5.2 Rakentaminen lähelle naapurin rajaa Rakennusten keskinäistä etäisyyttä säätelevät Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset paloturvallisuudesta (RakMK E1-osa) ja asuntosuunnittelusta (RakMK G1-osa). Mainitut määräykset koskevat kaikkea uudisrakentamista. Paloturvallisuutta koskevissa määräyksissä lähtökohtana on, että rakennusten välisen etäisyyden ollessa yli 8 m, ei ole palon leviämisen vaaraa rakennuksesta toiseen. Tätä lähemmäs sijoitettaville rakennuksille asetetaan määräyksissä paloteknisiä vaatimuksia,

29 jotka muun muassa koskevat vastakkaisten seinien rakenteita ja rajoittavat ikkunoiden sijoittamista. Määräykset eivät koske samalla tontilla olevia rakennuksia, jotka voidaan katsoa samaksi paloalueeksi. Asuntosuunnittelua koskevissa määräyksissä säädetään puolestaan muun muassa asuinhuoneen pääikkunan edessä olevasta rakentamattomasta tilasta, jonka tulee olla vähintään 8 m. Rakennukset, piharakennukset mukaan lukien, tulee sijoittaa vähintään 4 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta. Tällöin eri tonteille sijoitettujen rakennusten väliseksi vähimmäisetäisyydeksi muodostuu edellä mainittu 8 m. 5.3 Rakennusten korkeusasema Rakennusten tontille sijoittamisessa tulee ottaa huomioon rakennuspaikan luontainen topografia ja maaston erityispiirteet. Rakennuksen sovittamisessa maastoon voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi kerrostasojen porrastusta tai rakentaa kellarikerros. Rakennuslupaa haettaessa on asemapiirustuksessa esitettävä tontin korkeusasemat riittävällä tarkkuudella ennen ja jälkeen rakentamisen. Rakennuksissa tulee välttää korkeita sokkeleita tai rakennuksen äärellä tehtäviä suuria pengerryksiä. Tontin pengerrykset eivät saa vaikeuttaa naapuritontin rakentamista. Rakennuksen maantasokerroksen kadunpuoleisten tilojen lattiatason tulee olla ylempänä kuin tontin viereisen kadun lopullisen valmiin pinnan. Rakennusten äärellä maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin kaltevaksi kaltevuuteen 1/20 noin 3 metrin etäisyyteen sokkelista (RakMk C2, ). 5.4 Pintavedet Kaava-alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pintavesien johtamiseen. Västerkullan peltoalueeseen rajautuvissa kortteleissa on rakennuspaikkojen väleihin osoitettu kaavassa tilavaraukset vesien johtamisjärjestelyille. Alueen rakentaminen ei saa muodostaa pintavesiä patoavia esteitä.

30 6 RAKENNUSSUUNNITTELU 6.1 Katto A-1-, AO-, AOR ja AM-1 korttelialueilla on asemakaavassa on määrätty seuraavasti: Rakennukset tulee varustaa harjakatolla, kaltevuudeltaan 1/3 1/2. Määräys sallii myös harjakaton, jossa eripituisista tai eri korkeudella olevista epäsymmetrisistä kattolappeista johtuen harjalle muodostuu pystysuoraa seinäpintaa Muita harjakaton erikoistapauksia, kuten aumakattoa tai vain yhteen suuntaan kallistettua pulpettikattoa ei sallita. AO-kortteleissa harjan suunta on määrätty kadun suuntaiseksi. Talousrakennuksessa tulee katon kaltevuuden olla sama kuin päärakennuksen katossa. Talousrakennuksissa voidaan käyttää myös yhteen suuntaan kallistettua pulpettikattoa. Rakennuksissa tulee olla räystäät. Vesikatteen materiaalina tulee olla pelti, betonitiili tai poltettu savitiili. Kortteleissa pelikaton värin tulee olla tummanharmaa, esimerkiksi Ruukki Oy:n värikartan RR23 tai vastaava. Betonitiili- ja savitiilikatoissa sallitaan em. tummanharmaan kaltaisen värin lisäksi tummanpunainen ja luonnon savitiilen väri. 6.2 Julkisivut Asemakaavassa on määrätty seuraavasti: Julkisivujen pääasiallisen materiaalin tulee olla maalattu puu. Määräys sallii muidenkin materiaalien käytön julkisivussa vähäisessä määrin puun rinnalla. Julkisivujen väritys tulee määrättäväksi tapauskohtaisesti, tavoitteena on julkisivujen yhtenäinen, luonnonmukainen ja ympäristöön sopiva yleisilme. Suositeltavia julkisivuvärejä ovat vaaleat taitetut ja perinteiset sävyt. Korttelissa 416 tulee rakennusten julkisivujen ja värityksen erityisesti sopeutua tilakeskuksen perinteiseen ympäristöön korttelia koskevien suojelumääräysten mukaisesti. Rakennuslupahakemuksen liitteenä on esitettävä selvitys rakennetusta ympäristöstä. Julkisivujen väritys tulee esittää kattavasti rakennuslupa-asiakirjoissa. AOR-kortteleissa rakennuksen julkisivun yhtenäinen pituus saa olla enintään 20 metriä. AM-1 korttelialueella rakennuksen julkisivun yhtenäisen suoran osan pituus ei saa ylittää 25 metriä. Pidempiä rakennusmassoja tulee keventää esimerkiksi rakennusta porrastamalla.

31 7 PIHA-ALUEET, AITAAMINEN, ISTUTTAMINEN 7.1 Tontin käyttö, istutukset Tontin käyttö eri tarkoituksiin ja toimintoihin, pihan pintamateriaalit, aidat, terassit, istutukset ym. esitetään rakennuslupaa haettaessa asemapiirustuksessa riittävällä tarkkuudella. Asemakaavassa istutettavaksi määrätyt alueet on esitetty pisterasterilla. Yleisen käytännön mukaisesti istutettavaksi merkitylle alueelle ei saa sijoittaa talousrakennuksia. Alueelle saa sijoittaa esimerkiksi autopaikan, pihan kulkureittejä sekä oleskelu- ym. alueita. A-1, AO ja AOR-korttelialueilla avoimeen maisemaan rajautuvien rakennuspaikkojen istutettaville osille on istutettava puista ja pensaista tiheä reunavyöhyke. Määräyksen tarkoituksena on, että uudet rakennettavat alueet esimerkiksi peltoalueiden reunoilla muodostavat ajan myötä selkeän istutetun rajavyöhykkeen maisemaan. 7.2 Aitaaminen A-1, AO ja AOR-korttelialueilla on tonttien aitaamisesta määrätty seuraavasti: Istutettavan tontin osan rajautuessa katualueeseen on tontti aidattava katua vastaan 1,2 2 m korkealla pensas- tai puuaidalla. Tavoitteena on säätää muodostuvaa katutilaa ja alueen yleisilmettä. Tontti tulee rajata aidoin myös virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueista. Kaavan määräystä täsmennetään seuraavasti: Katualuetta vasten olevat tontinrajat varustetaan 1,2 2 m korkealla pensas tai puuaidalla. Puuaidan värityksen osalta noudatetaan edellä kohdassa 6.2 esitettyjä rakennusten julkisivuvärejä koskevia ohjeita. Aidat (väreineen ym.) tulee esittää rakennuslupapiirustuksissa. 7.3 Autopaikat AO- ja AOR-korttelialueilla autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/80 kem² tai 2 ap/asunto. AOR-kortteleissa vähintään yksi 1 ap/asunto tulee sijoittaa autokatokseen. Eräillä AOR-korttelialueilla on pysäköimispaikkojen alueet esitetty p- merkinnällä. A-1- ja AM-1-korttelialueilla autopaikkojen vähimmäismäärä: 1 ap/80 m2 kerrosalaa tai erillisen selvityksen mukaan. Lisäksi autopaikat tulee rajata istutuksin muusta piha-alueesta ja niiden etäisyys katualueesta tulee olla vähintään 8 metriä. Autopaikat esitetään asemapiirustuksessa. Mahdollisen autotallin sijoituksessa on otettava huomioon riittävä tila tallin ovien edessä auton pysäköimiselle ja autotallin oven avautumisen tilantarve.

32 Ingå kommun Kyrkbyn Grönkulla-Heimgård 1 BYGGNADSANVISNING

33 Inledning Denna byggnadsanvisning bifogas till det nedan nämnda planområdets tomtöverlåtelsedokument. Byggnadsanvisningen är bindande och kompletterar detaljplanebestämmelserna. Vid byggande följs förutom denna byggnadsanvisning och detaljplanebestämmelser kommunens byggnadsordning och andra stadganden gällande byggande. Ta kontakt med kommunens byggnadsinspektör för tilläggsinformation redan i planeringsskedet. Byggnadsanvisningen har utarbetats av byggnadstillsynschef Mikael Wikström och teknisk chef Emilia Horttanainen från Ingå kommun samt arkitekt Kari Ristola från Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy. Byggnads- och miljönämnden har godkänt byggnadsanvisningen vid sitt möte Detaljplaneuppgifter Denna byggnadsanvisning gäller kvarter , 304 och 416 samt jord- och skogsbruksområden och gatuområden på detaljplaneområdet Grönkulla-Heimgård 1 i den västra delen av Ingå kyrkby. Anhängigt: (kommunstyrelsen) Kommunstyrelsen: (planutkast) Framlagt: (planutkast MRA 30 ) (planförslag MRA 27 ) (planförslag MRA 27 ) (planförslag MRA 27 ) (planförslag MRA 27 ) Kommunstyrelsen: (planförslag) (tekniska nämnden) (planförslag) (planförslag) (planförslag) tekniska nämnden (planförslag) tekniska nämnden (planförslag) Kommunfullmäktige: (asemakaava) Utarbetat av: Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy Urheilukatu 24 A Helsinki Tel: (09) fax (09) Områdets naturmiljö Planområdet finns i en varierande terräng. Åkerområdet på norra sidan av Västerleden stiger långsluttande från +6,0 meter mot väst och skogskanten till +11,0-13,0 meter. I mitten av åkerområdet finns ett utloppsdike. På den norra kanten av åkerområdet finns en gränszon med bosättning. I väst gränsar åkern till skog och bergsområde. Utloppsdiket som kantas av lövträd svänger mot söder. Dikeskanterna täcks av frodig vegetation. Planområdets åker- och skogsområden är tillsvidare obebyggda. Längs Grönkullavägen finns däremot gammal bosättning. På planområdet har gjorts markundersökningar i samband med planläggningsarbetet. Resultaten är tillgängliga på kommunkansliet.

34 1 FASTIGHETSTEKNIK 1.1 Områdesgränser 1.2 Tomtindelning 1.3 Gatuanslutning 2 KOMMUNALTEKNIK 1.1 Allmänt Innehållsförteckning 3 KVARTERSOMRÅDENAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 3.1 Allmänt 3.2 Byggnadernas användningsändamål, byggnadstyper 4 BYGGRÄTT, BYGGNADSSTORLEK 4.1 Allmänt 4.2 Byggrätt 4.3 Våningstal 5 PLACERING AV BYGGNADER PÅ TOMTEN 5.1 Placering av byggnader, byggnadsyta 5.2 Byggande nära granntomtens gräns 5.3 Byggnadernas höjdläge 5.4 Smält- och regnvatten 6 BYGGNADSPLANERING 6.1 Tak 6.2 Fasader 7 GÅRDSOMRÅDEN, STAKET, PLANTERINGAR 7.1 Tomtens användning, planteringar 7.2 Staket 7.3 Bilplatser

35 1 FASTIGHETSTEKNIK 1.1 Områdesgränser Byggnadsanvisning Kvartersområdenas gränser anvisas i detaljplanen. 1.2 Tomtindelning Kvarterområdenas tomtindelning är normativ i detaljplanen. Den slutliga tomtindelningen bestäms i en tomtmätningsförrättning innan tomterna ges till försäljning. På flera kvartersområden är tomtgränserna dock bundna genom andra planbeteckningar, t.ex. beteckningar för dike, ledning eller kvartersområdets gräns. 1.3 Gatuanslutning Vid planering och förverkligande av tomternas gatuanslutningar följs kommunens anvisningar och gatuplanen. Också bl.a. planerad gatubelysning ska beaktas. Anslutningen från gatans körbana över det öppna diket längs gatan till tomten ska förses med en ändamålsenlig regnvattentrumma. 2 KOMMUNALTEKNIK 2.1 Allmänt På planområdet Grönkulla-Heimgård 1 byggs nätverk för vatten, avlopp, el och datakommunikation. Tillstånd för tomtanslutningarna ansöks i samband med ansökan om bygglov. Anslutningarna ska planeras och förverkligas i enlighet med respektive verks anvisningar. 3 KVARTERSOMRÅDENAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 3.1 Allmänt Kvartersområdenas användningsändamål anvisas i detaljplanen. 3.2 Byggnadernas användningsändamål, byggnadstyper Kvartersområden för enskilda småhus (310, 311, 314, 315) har försetts med beteckning AO i detaljplanen. Planbeteckningen tillåter byggande av småhus (egnahemshus) med en eller två bostäder på tomten. På AOR-kvartersområden (312, 313) kan byggas enskilda småhus, radhus eller andra kopplade bostadshus.

36 Kvartersområdet för ekonomibyggnader för jordbruk (416) har anvisats med beteckning AM-1. På området kan därtill byggas byggnader för inkvarteringsverksamhet i anslutning till gårdscentrets huvudanvändningsändamål. På kvartersområden för bostadsbyggnader A-1 i kvarteret (416) kan också byggas byggnader för inkvarteringsverksamhet i anslutning till gårdscentrets huvudanvändningsändamål. Kvartersområdet EJ-1 (304) är avsett för insamling och sortering av avfall. 4 BYGGRÄTT, BYGGNADSSTORLEK 4.1 Allmänt 4.2 Byggrätt Byggnadernas yttre utformning och storlek har reglerats i planen genom bestämmelser som gäller byggareal, dvs. byggrätt och byggnadernas våningstal. För kvarter 416 finns också en bestämmelse om byggnadens högsta tillåtna höjdläge vid punkten där vattentaket och fasaden möts. På de flesta kvartersområdena har byggrätten definierats genom ett effektivitetstal mellan 0,15 0,25. För en del av kvarteren har byggrätten för varje byggnadsyta angetts som ett direkt tal (som våningskvadratmeter). Byggnadens våningsyta räknas enligt miljöministeriets guide Kerrosalan laskeminen (Ympäristöopas 70, Miljöministeriet, Helsingfors 2000). Guiden innehåller anvisningar för hur våningsytan uträknas i specialfall, t.ex. ifråga om delvis låga utrymmen med snett tak, utrymmen avsedda för annat än huvudanvändningsändamålet, byggnadens öppningar osv. Vid speciallösningar är det skäl att konsultera kommunens byggnadsinspektion redan i planeringsskedet. Bostadsbyggnadernas och de anslutande ekonomibyggnadernas totala våningsareal får inte överstiga byggrätten som tomten anvisats i planen. I AO-kvarter (310, 311, 314 och 315) är det dock tillåtet att bygga högst 35 v-m² ekonomibyggnader förutom den byggrätt som anges i planen genom ett effektivitetstal.

37 AO 315 II e=0,15 AO 314 II e=0,25 AOR 313 II e=0,30 AOR 312 II e=0,30 AO 311 TI u2/3 e=0,25 AO 310 I u2/3 e=0,25 EJ I 100

38 4.3 Våningstal Byggnadernas höjd har begränsats i planen genom en bestämmelse gällande högsta tillåtna våningstal. På planområdet Grönkulla-Heimgård 1 finns flera olika beteckningar gällande våningstal. Beteckningarna gällande våningstal per kvartersområde presenteras nedan. I EJ-1-kvarteret 304 är det högsta tillåtna våningstalet ett (I). I AO-kvarter 310 och 311 är det högsta tillåtna våningstalet ett (I). Därtill är det tillåtet att bygga en vindsvåning, med 2/3 av våningsytan i nedre våningen. Byggnadsformen motsvarar ett sedvanligt egnahemshus i en och en halv våning. I AO-kvarter 314 och 315 är det högsta tillåtna våningstalet två (II). I AOR-kvarter 312 och 313 är högsta tillåtna våningstalet två (II) I kvarter 416 finns flera olika beteckningar för specifika byggnadsytor gällande våningstal och byggnadernas takfotshöjd. På tomter får byggas också en byggnad med mindre våningstal än det högsta tillåtna. Eventuella källarvåningar ska byggas helt eller huvudsakligen under markytan. Källare är naturliga lösningar speciellt på sluttningstomter (speciellt i kvarter 416 på A-1-kvartersområden vid åstranden). I fråga om byggrätt är det skäl att konsultera kommunens byggnadsinspektion redan i planeringsskedet. Anvisningar gällande källarvåning och vind ingår i miljöministeriets guide Kerrosalan laskeminen (Ympäristöopas 70, Miljöministeriet, Helsingfors 2000). AM-1 II u1/ A-1 I u1/2 400 A-1 I u1/2 400 t I 400 A-1 2/3k II 600 A-1 2/3k I 300 I 450

39 5 PLACERING AV BYGGNADER PÅ TOMTEN 5.1 Placering av byggnader, byggnadsyta Placeringen av byggnader på tomten styrs genom angivna byggnadsytor i detaljplanen. Byggnadsytan anvisas med en punkt-streck-linje. Små tvärstreck anger sidan som får bebyggas. I AO-kvarter ska byggnadernas takåsar följa gaturiktningen. Med en speciell pil anvisas byggnadsytan mot gatan, längs vilken byggnaderna ska byggas till någon del. Avsikten med planbeteckningen är att åstadkomma en enhetlig och kontinuerlig kvartersstruktur där byggnaderna är placerade på tomternas gatusida och största delen av tomtens obebyggda del med planteringar mot den öppna åkern så att det bildas en mjuk gränszon mellan byggnation och åker.

40 5.2 Byggande nära granntomtens gräns Avstånd mellan byggnader regleras genom Finlands byggbestämmelsesamlings bestämmelser om konstruktiv brandsäkerhet (ByggBs E1) och bostadsbyggande (ByggBs G1). Dessa bestämmelser gäller all nybyggnation. Utgångspunkten i bestämmelserna gällande brandsäkerhet är att det inte finns risk för att branden sprider sig från en byggnad till en annan när avståndet mellan byggnaderna är över 8 meter. För byggnader som placeras närmare ställs brandtekniska krav, som gäller bl.a. de motsatta väggarnas konstruktion och begränsar placering av fönster. Bestämmelserna gäller inte byggnader på samma tomt, som kan betraktas som samma brandområde. I bestämmelserna gällande bostadsplanering bestäms bl.a. att det ska finnas ett obebyggt område på minst 8 meter utanför bostadsrummets huvudfönster. Byggnader, gårdsbyggnader medräknade, ska placeras minst 4 meter från granntomtens gräns. Minimiavståndet mellan byggnaderna på tomterna blir då 8 m enligt ovan. 5.3 Byggnadernas höjdläge Vid placeringen av byggnader på tomten ska beaktas byggplatsens naturliga topografi och terrängs särdrag. Byggnaden kan vid behov anpassas i terrängen genom att terrassera våningsnivåer eller bygga en källarvåning. Tomtens höjdlägen ska anges i situationsplanen i samband med ansökan om bygglov med tillräcklig noggrannhet före och efter byggandet. Höga sockelkonstruktioner eller stora terrasseringar invid byggnaden ska undvikas. Terrasseringarna på tomten får inte försvåra byggandet på granntomten. På marknivå ska golvnivån på byggnadens gatusida ligga högre än tomtgatans slutliga yta. Vid byggnader utformas markytan så att sluttningen är 1/20 på ca 3 meters avstånd från sockeln (ByggBs C2, ). 5.4 Smält- och regnvatten På planområdet ska fästas speciell vikt vid ledande av smält- och regnvatten. I kvarteren som gränsar till åkerområdet i Västerkulla har reserverats mark för ledande av vatten mellan byggnadsplatserna. Genom byggandet av området får inte uppstå hinder som dämmer in smält- och regnvatten.

41 6 BYGGNADSPLANERING 6.1 Tak 6.2 Fasader Ifråga om A-1-, AO-, AOR och AM-1 -kvartersområden bestäms följande i detaljplanen: Byggnaderna ska förses med åstak, i lutning 1/3 1/2. Bestämmelsen tillåter också åstak med lodrät väggyta p.g.a. osymmetriska takkonstruktioner. Andra specialformer av åstak som mansardtak eller pulpettak tillåts inte. I AO-kvarter ska åsen följa gaturiktningen. Ekonomibyggnadens tak ska ha samma lutning som huvudbyggnadens tak. Ekonomibyggnader kan också ha ett pulpettak som sluttar i en riktning. Byggnader ska förses med takrännor. Vattentaksmaterialet ska vara plåt, betongtegel eller bränt lertegel. I kvarter ska plåttaket vara mörkgrått, t.ex. Ruukki Oy:s färgkarta RR23 eller motsvarande. Betongtegel och lertegeltak kan vara också mörkröda eller ha naturlig lertegelfärg. Detaljplanebestämmelsen lyder enligt följande: Det huvudsakliga fasadmaterialet ska vara målat trä. Bestämmelsen tillåter också begränsad användning av andra fasadmaterial. Fasadfärgsättningen bestäms från fall till fall. Målet är att fasaderna har en enhetlig, och naturlig allmän karaktär som passar in i omgivningen. Rekommenderade fasadfärger är ljusa, brutna och traditionella nyanser. I kvarter 416 ska byggnadsfasaderna och färgsättningen passa in i gårdscentrets traditionella miljö enligt kvarterets skyddsbestämmelser. Som bilaga till ansökan om bygglov ska presenteras en utredning om den bebyggda miljön. För fasadfärgsättningen ska redogöras i detalj i samband med ansökan om bygglov. I AOR-kvarteren får byggnadsfasadens enhetliga längd vara högst 20 meter. På AM- 1 -kvartersområde får längden på byggnadsfasadens enhetliga raka del inte överstiga 25 meter. Längre byggnadsmassor ska göras lättare t.ex. genom att byggnaden terrasseras.

42 7 GÅRDSOMRÅDEN, STAKET, PLANTERINGAR 7.1 Tomtens användning, planteringar Tomtens användning för olika ändamål och funktioner, gårdens ytmaterial, staket, terrasser, planteringar osv. ska företes i samband med ansökan om bygglov i planritningen med tillräcklig noggrannhet. Områden som ska planteras har märkts med punktraster i detaljplanen. Enligt allmän praxis får det inte placeras ekonomibyggnader på ett område som har anvisats för planteringar. På området får placeras t.ex. en bilplats, gångstigar och vistelse- mm. områden. På A-1, AO och AOR-kvartersområden ska byggplatser som gränsar till öppet landskap planteras en tät randzon av träd och buskar. Avsikten med bestämmelsen är att nya områden som byggs t.ex. vid åkerområden bildar med tiden är tydlig planterad gränszon i landskapet. 7.2 Staket I fråga om staket på A-1, AO och AOR-kvartersområden bestäms följande: En tomtdel som ska planteras och som gränsar till gatuområde ska avgränsas från gatan med en 1,2 2 m hög häck eller trästaket. Målet är att reglera gatuutrymmen och områdets allmänna karaktär. Tomten ska omgärdas också från rekreations- samt jord- och skogsbruksområden. Planbestämmelsen preciseras enligt följande: Tomtgränser mot gatuområde förses med en 1,2 2 m hög häck eller ett trästaket. I fråga om trästaketets färgsättning följs anvisningarna gällande byggnadernas fasadfärgsättning ovan i punkt Bilplatser Staket (med färgsättning mm.) ska företes i bygglovsritningarna. På AO- och AOR-kvartersområden är bilplatsernas minimiantal 1 bp/80 vm² eller 2 bp/bostad. I AOR-kvarter ska minst en 1 bp/bopstad placeras under biltak. På vissa AOR-kvartersområden har parkeringsområdena anvisats med p. På A-1- och AM-1-kvartersområden är bilplatsernas minimiantal: 1 bp/80 m2 våningsyta eller enligt skild utredning. Bilplatserna ska också avgränsas med planteringar från övrigt gårdsområde och deras avstånd från gatuområde ska vara minst 8 meter. Bilplatserna anvisas i situationsplanen. Vid placeringen av ett eventuellt garage ska beaktas att det finns tillräckligt med utrymme framför dörrarna för parkering och öppnande av garagedörrar.

43 Tilläggsinformation/ Lisätietoja: Jarl Boström, Kommundirektör (09) Eija Taskinen, Förvaltningschef (09) Sten Öhman, Planläggningschef (09) Mikael Wikström, Byggnadstillsynschef (09) Anteckningar/Muistiinpanot

44

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

Kvartersområde för friståendesmåhus. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av grönrum på 10 % av byggrätten

Kvartersområde för friståendesmåhus. Utöver den tillåtna byggrätten tillåts byggande av grönrum på 10 % av byggrätten ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN A AP Asuinrakennusten korttelialue. Kvartersområde för bostadshus. Asuinpientalojen korttelialue. Kvartersområde för småhus.

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni?

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Fritidsboendeforum i Pargas 8.8.2015 Mökkiläisfoorumi Paraisilla 8.8.2015 Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Bostadshus / Asuinrakennus Ändring av fritidshusets

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.06.2013 Sivu 1 / 1 3129/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 38 13.3.2013 108 Muurala, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Mikkelä I, alue 620102 Valmistelijat /

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet rol , 2 ja

Rakentamistapaohjeet rol , 2 ja Rakentamistapaohjeet rol 8227 1, 2 ja 3 21.12.2009 1(10) Yleistä: Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla esitettyjä määräyksiä ja kaavasta laadittua havainnekuvaa. Tarkoitus on

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052

RAKENTAMISTAPAOHJE. Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, ja 15052 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypohjan (15.) kaupunginosa Korttelin 15047 tontit 1-3, korttelin tontit 1 ja 3-5, korttelit 15049, 15050, 15051 ja 15052 (A-2558 Taavinkadun pää) Laatimispäivämäärä: 23.5.2013 Viimeisin

Lisätiedot

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258 Suomelan asemakaava Rakentamistapaohjeet Korttelit 230-258 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kansikuva: Ilmakuva Suomelan asemakaava-alueesta lähiympäristöineen, Vesilahden kunta 3 (12) Suomelan asemakaava-alue

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti.

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti. Laukaan kunta, Vihtavuori BRITTILÄNRANTA II ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit 139-146 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä...1 2. Yleiset rakentamisohjeet...1 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym...3 3.1 Julkisivut...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016 Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 1 19.2.2016 Sisällysluettelo Rakennustapaohjeet 3 Kaava-alue ja mitoitus 3 Yleisiä ohjeita 4 Korkeusasemat ja rakennuksen sijoitus tontilla 4 Kerroskorkeus ja

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg VÄRITYSSUUNNITELMA OSA-ALUEITTAIN FÄRGSÄTTNINGSPLAN OMRÅDESVIS ASUINTALOT BOSTADSHUSEN KORTTELIT /KVARTER 3562, 3563, 3564 : Vaaleat t/ljusa : Teknos 7121, 7221, 7133, 7233 Tikkurila 319x, 318x, 359x,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++

NIITTYLAHTI. Opistonportti #2 #1 #1 #1. 1ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ 8. Γ ++ Γ ΧΛΘ ΥΤ ++ NIITTYLAHTI Opistonportti ; 87 Niittylahdentie ΧΠΥΧΠΜϑςΘ ΡΚΥςΘΠΡΘΤςςΚ ΩΝςς ΩΩΤΜΩΛΧ Κ ΚΤςΘΜΘΩΝΩ / 88 ΩΩςΧΤϑΩΤΚΠΡΘΝΜΩ. ς ;. 8 ΧΛΘ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ #4 #. ΥΤ ΥΤ Χ Ω Ω 0ΚΚςς[ΘΡΚΥςΘ 4ϑςΘΤΚΠΜΩΛΧ 4ϑςΘΤΚΠΡΘΝΜΩ ΧΠΥΧΠΜϑςΘ

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT Liite2 teknisen lautakunnan 25.5.20101 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 58 KORKEAVUORENRANNAN 2 KORKEAVUORENRANNAN Yleistä Turengin Hiidenjoen rannassa on vanhastaan ollut 1800-luvulla rakennettuja puuhuviloita.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

VIRRENKULMAN III RAKENTAMISOHJEET

VIRRENKULMAN III RAKENTAMISOHJEET Maankäyttöpalvelut 6.7.2015 VIRRENKULMAN I RAKENTAMISOHJEET KERAVA 1. Kalevan kaupunginosan Kortteleille 730, 731, 732 ja 733 KERAVAN KAUPUNKI OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS Asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot