Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA Delfoi I -analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015. Delfoi I -analyysi"

Transkriptio

1 Tulevaisuusluotain Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015 Delfoi I -analyysi Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1

2 JOHDANTO Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitossa käynnistyi kolmivuotinen jatkohanke viime keväänä päättyneelle TT:n tulevaisuusluotaimelle. Hanke saa osarahoitusta Suomen opetusministeriöltä ja Euroopan sosiaalirahastolta. Jatkohankkeessa kerätään tutkimusaineistoa ja näkemyksellistä tietoa klustereiden teknologiasta, tuotteista, markkinoista, asiakkaista, liiketoimintamalleista ja organisaatioista. Lisäksi visioidaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksia klustereiden osaamis- ja koulutustarpeisiin. Ennakoinnin aikajänne ulottuu vuoteen 2015 saakka. Ennakoinnin kohteeksi valittiin seuraavat klusterit: ICT Metsä Kemian- bioala Hyvinvointi Rakennus- ja kiinteistö SKIP (Teknologiateollisuus ry:n edustamat toimialat) Ennakointia varten on koottu yli 60 asiantuntijasta koostuva ennakointiverkosto. Asiantuntijat ovat TT:stä ja TT:n toimialaliitoista, yrityksistä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioista sekä opetus-, työ-, elinkeino- ja aluehallinnosta. Education Intelligence -hankkeessa kerätään tietoa ja näkemyksiä menestysklustereiden tulevaisuudesta usealla eri menetelmällä. Tässä raportissa on esitetty analyysi ensimmäisen delfoi kyselyn tuloksista. Kysely toteutettiin lokakuussa 2003 ja siihen vastasi 46 asiantuntijaa. Vastausaktiivisuus oli 75 %. Tavoitteena oli kartoittaa asiantuntijoiden näkemyksiä menestysklustereiden tuotteista, markkinoista, asiakkaista ja teknologiasta vuonna Delfoi kyselyn toteuttivat Tuomo Kuosa ja Mika Aaltonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. 2

3 TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA Klusterikohtainen Delfoi I analyysi Tulevaisuusluotain - Education Intelligence Sisällys: SKIP: 3-10, ICT: 11-19, Kemia ja Bio: 20-27, Metsä: 28-36, Hyvinvointi: 37-45, Rakennus ja kiinteistöt: SKIP Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman Klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 0 % [0/9] samanlaisia kuin nykyiset 22 % [2/9] jonkin verran erilaisia 78 % [7/9] huomattavasti erilaisia Perustelu Nopeutuva ICT kehitys, oppiva tuote ja innovatiivisuus tässä kilpailussa muova(nnut)a tuotteita 3

4 Tietotekniikan kehitys nopeutuu, se integroituu laajasti tuotteisiin ja tässä kehityksessä mukana pysyminen (innovatiivisuus) on Suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn elinehto. Tuotteissa hyödynnetään entistä enemmän tietotekniikkaa ja muuta teknologiaa. ICT integroituu yhä merkittävämmäksi osaksi tuotteita. Tämä merkitsee, että tuotteet, kuten nosturit, laivat, kännykät, paperikoneet jne sisältävät entistä enemmän palvelua. Laitteet esimerkiksi huoltavat itse itsensä tai ainakin raportoivat kunnostaan. Nanoteknologian läpimurrot ratkaisevia tuotteissa Laitekoko pienenee, esimerkiksi ihmiskehoon tullaan asentamaan teknologiaa, kuten terveydentilan seurantaan tarkoitettuja laitteita, tai miksipä ei kommunikaatiovälineitä. Viihde- ja hyötykäyttöön tarkoitettujen laitteiden rajat hämärtyvät tulevaisuuden tuotteissa Laitteet "sekoittuvat" keskenään, kuluttajien tarpeet muuttuvat Tietovarastoinnin ja tiedon hyväksikäytön tietotekniset menetelmät ja ihmisten kypsyys niiden käyttöön on kehittynyt viime vuosikymmenenä ja kehittyy tästedes kiihtyvällä vauhdilla. Käytettävät materiaalit ja muotoilu huomioon 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 11 % [1/9] ei juurikaan 33 % [3/9] jonkin verran 56 % [5/9] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Uusia rajapintoja hyödyntäen menestykseen Poikkitieteellisyys tuotekehittelyssä, kyky yhdistellä muiden alueiden osaamista innovatiivisesti, älykkäät tuotteet, nano- ja biotieteet tärkeitä Käytettävyys avainteema Käyttäjäystävällisyys, ergonomisuus ja muotoilu tulevat entistä tärkeämmiksi myös business-tobusiness -tuotteissa. Vie vähemmän tilaa Palvelu Logistiikka Taloudellisuus Vaikea kopioitavuus Ympäristöystävällisyys Energian säästö 4

5 --- Teknologisesta osaamisesta vähemmän kilpailukykyä tuotantoon Kilpailukyky ei välttämättä tule teknologisesta osaamisesta vaan palvelu, -logistiikka jne. konseptista, mikä liittyy tuotteeseen ja tekee siitä kilpailukykyisen ja vaikeasti kopioitavan. 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 0 % [0/9] vähän 56 % [5/9] jonkin verran 44 % [4/9] huomattavasti Miten ja mistä syistä? Suomessa keskitytään entistä enemmän ydinosaamiseen Osaaminen keskittyy tietyille alueille. Monitieteellinen osaaminen (anturit, materiaalit, tietoliikenne ja tiedonkäsittely, logistiikka...) ja prosessiosaaminen rakentuu ja säilyy kotimaassa. Keskitytään Suomen vahvuustuotteisiin ja -palveluihin, muu jätetään muille. Osaaminen ratkaisee, mistä tulee vahvuustuote tai -palvelu. Suomessa on luotu vuoteen 2015 mennessä eri yhteiskunnan tahot yhdistävä visio, mihin meidän kannattaa keskittyä. Visiota tietenkin päivitetään jatkuvasti. Verkottuminen avainasemassa mm. tuotantotavoissa ja toimintatavoissa Globalisaatio muuttaa entisestään kansainvälistä työnjakoa Solu- ja tiimityö tulee myös pieniin yrityksiin. Tuotantoautomaatio lisääntyy mm. tuotantorobottien myötä. Toiminnanohjausjärjestelmät kehittyvät edelleen. Tuoteytimen (mekaniikka, elektroniikka) valmistus siirtyy alihankinnaksi kehittyvistä talouksista (Kauko-Itä, Baltia, Venäjä). Kansainvälisessä toimintaympäristössä asiakkaiden ja asiakkaiden asenteet, odotukset ja tarpeet muovaavat entistä vahvemmin, mikä tuote tai palvelu menestyy, mikä ei. Kuluttaja-, -ympäristö- ja muut kansalaisliikkeet ovat entistä vahvempi vastavoima globaaleille markkinavoimille. VK Voi olla, että palataan entiseen systeemiin alueellisesti ja globaalisti kilpaillaan toisin 5

6 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/9] samankaltaisilta 78 % [7/9] jonkin verran erilaisilta 22 % [2/9] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna Markkinat laajenevat Myös julkiset palvelut ovat globaalin vaihdannan kohteena. SKIP-klusterin suomalaisten menestysyritysten asiakkaat sijaitsevat kaikkialla maailmassa. Päämarkkina-alueet EU:ssa lisäystä Venäjällä ja Kauko-Idässä, erityisesti Kiinassa. Markkinat eivät räjähdä, vaan kasvavat vakaasti perinteisiin prosesseihin tehtävien uusintainvestointien tahdittamana. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat logistiikka ja kuljetus, energia ja ympäristö ja terveydenhuolto. Euroopassa ja Venäjällä uusia markkina-alueita. Asiakaspohja muuttuu Markkinat saattavat muuttua asiakkaiden rakennemuutoksesta ja verkostoitumisesta johtuen? Myös julkiset palvelut ovat globaalin vaihdannan kohteena. SKIP-klusterin suomalaisten menestysyritysten asiakkaat sijaitsevat kaikkialla maailmassa. Business-to-business -asiakkaiden kautta asiakkaiksi tulee myös loppukäyttäjiä, kuluttajia. Laadun ja asiakastuntemuksen vaatimukset kasvavat koko ajan. Globalisaatio syvenee Markkinoiden globaali yhdentyminen on syventynyt, kaupan esteet ja rajoitukset on poistettu Kansainvälinen kilpailu saavuttaa ennenäkemättömät mitat. Maiden rajat häviävät myös palvelutuotannossa. Tuotteilla enemmän ominaisuuksia Uusia markkina-alueita löydetään VK/--- Markkinat voivat toki muuttua paljonkin, mutta markkinamekanismit eivät enää ehkä käy läpi niin suuria muutoksia 6

7 3. Mieti oman klusterisi palveluista 3a) Millaisia ovat klusterissasi tuotetut palvelut vuonna 2015? 0 % [0/9] nykyisenkaltaisia 56 % [5/9] jonkin verran erilaisia 44 % [4/9] hyvin erilaisia kuin nyt Perustele, miten ja miksi klusterissasi tuotetut palvelut eroavat nykyisistä tai pysyvät samankaltaisina? Asiakaslähtöisyys tärkeämpää Palvelukokonaisuudet. Palvelut ovat entistä monipuolisempia ja kohdistuvat myös loppukäyttäjiin. Tämä tarkoittaa, että klusterissa tai verkostossa täytyy olla laaja ja monipuolinen asiakasosaaminen loppuasiakkaaseen asti. Asiakaslähtöisyys lisääntyy entisestään, yhä enemmän "räätälöityjä" ratkaisuja. Palveluprosessit integroituvat asiakkaan prosesseihin Ennakkoluuloton yhteistyö ja yhdisteleminen välttämätöntä Palvelut muuttuvat ja lisääntyvät ja tuovat sen varsinaisen kilpailuedun klusterin tuotteisiin. Edelleen sama asia, jotta säilymme klusterissamme kilpailukykyisinä ennakkoluuloton uusien asioiden yhdistely ja yhteistyö tuovat sen edun, jolla voimme pärjätä. Mitä se sitten käytännössä on, sen osaavat vain yritykset, mutta edellytykset tähän tulee yrityksille luoda. Palveluissa toteutetaan kokonaisvaltaisia toimituksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ulkoistaminen. Uusia ominaisuuksia tuotteille Pääasiassa samoja tuotenimiä, mutta teknologisesti kehittyneempiä, paremmin muotoiltuja ja ympäristöystävällisempiä. Enemmän ominaisuuksia tuotteille. Asiakaspohjan muutos Päämarkkina-alueet EU:ssa lisäystä Venäjällä ja Kauko-Idässä, erityisesti Kiinassa. Asiakaspohjan muutos. 3b) Millainen toimintakenttä on suhteessa nykyiseen? 0 % [0/9] täysin samanlainen 56 % [5/9] jonkin verran erilainen 44 % [4/9] hyvin erilainen 7

8 Perustele Verkostoituminen palvelutarjonnan perustaksi Verkostoista ei enää puhuta erikseen, koska se on arkipäivää. Erityisesti pk-yritysten verkostoituminen on kehittyneempää. Palveluja tarjotaan verkostosta, johon kuuluu osa-toimittajia kaikkialta maailmasta. Yritykset keskittyvät entistä enemmän ydinosaamiseensa Ydinosaamisesta vastaavat muutamat isot yhtiöt, toisaalta niche-osaamisesta vastaavat jatkossakin pk-yritykset. Ydinosaamisen ympärille kehitetään partner-verkostoja, joihin hajautetaan osittain osaamista. Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, mistä seuraa verkostomaiset yritysrakenteet. Osaamisen yhdistäminen ja rajojen ylittäminen palveluiden tuottamisessa lisääntyy Uskon edelleen, että asiat tulevat olemaan aivan erinäköisiä. Sidosryhmien mukanaolo tiiviisti toiminnassa ja niiden eri roolien rajojen hämärtyminen. Mietitään keinoja, joilla eri alojen osaajat voivat yhdistää osaamisensa uudella tavalla ja aikaansaada kokonaan uusia tuotteita ja palveluita. Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen Palveluja mietitään entistä enemmän asiakkaan tarpeiden näkökulmasta Toimintakenttä laajenee maantieteellisesti, myös yksilöiden kannalta Työsuhteet muuttuvat työntekijäehtoisemmiksi. Kunnossapito keskittyy siihen erikostuneisiin yrityksiin, etähuolto 4. Maailma muuttuu. Muuttuvatko asiakkaasi? 4a) Ovatko asiakkaasi vuonna 2015 samat kuin tänään? 22 % [2/9] pääsääntöisesti 56 % [5/9] osittain 22 % [2/9] hyvin toisenlaiset Kuvittele, millaisia asiakkaita klusterissasi palvellaan vuonna 2015? Laatutietoisia pientilaajia enemmän Toisaalta vaativia asiakkaita, jotka ostavat räätälöityjä, korkeatasoisia tuotteita. Yhä pienemmät yritykset tulevat käyttämään palveluja. Tuotteita ja palveluja rakennetaan myös yksityishenkilöille. Monikansallisia yrityksiä ja business-to-business asiakkaita Asiakkaat ovat tyypillisesti business-to-business -asiakkaita, jotka markkinoivat tuotteet ja palvelut 8

9 taas omille asiakkailleen, ja he omilleen, jne. Suomessa tuotetaan jotakin erikoisosaamista vaativaa tuotteen tai palvelun osaa myös kansainvälisille kuluttajamarkkinoille. Kehitysmaat ja Venäjä tärkeitä Toimitamme suurille kehitys- ja kehittyvien markkinoiden ostajille perustoiminnot tuottavia tuotteita. Venäläisten ja kehitysmaiden osuus kasvaa nykyisestään. Julkinen sektori ostaa Julkisen sektorin osuus asiakkaista kasvaa. Tuotetaan huipputeknologiaa ja sen ympärille palvelua esim. sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin ympäri maailmaa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti samat, mutta asiakkaan asiakkaiden (palveluketjun päätepisteen) huomioiminen korostuu. 4b) Millaiset mahdollisuudet sinulla ja klusterillasi on vaikuttaa klusterisi asiakasrakenteeseen? 11 % [1/9] pienet 67 % [6/9] kohtuulliset 22 % [2/9] suuret Perustele. Omaa toimintaa kehittämällä Oman toiminnan uudelleen miettimisellä. Klusterissa on vahvaa kehitysosaamista ja pystytään tuottamaan innovaatioita, joilla on kysyntää. Klusterin sisällä on myös vahvaa tuotanto-osaamista, joka on välttämätöntä, että pystytään vakuuttamaan tavoitellut asiakkaat siitä, että tuote ja palvelu kannattaa ostaa Suomesta. Markkinoinnissa suomalaiset yritykset oppivat hyödyntämään kansainvälistä markkinointiyhteistyötä. Pienenä maana emme pysty olemaan läsnä kaikkialla. Jos teknologia- ja tutkimusverkostojen rinnalle pystyttäisiin kehittämään markkinointiverkostoja, uskon, että voimme vaikuttaa asiakasrakenteeseen. Asiakkaat voi valita ja omaa painopistettä voi muuttaa Asiakkaat muuttuvat siinä kuin mekin. Oma vaikuttaminen tapahtunee yhteistyössä asiakkaiden kanssa tuotekehityksen kautta...millaisia sovelluksia ja ominaisuuksia yhteistyössä kehitetään. Tämä antaa mahdollisuuden muokata osittain asiakasrakennetta. Globalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa asiakaspohjaan. vs. Globalisaatioon on vaikeaa vaikuttaa. 9

10 5. Teknologia vuonna a) Millaista on klusterissasi käytettävä teknologia vuonna 2015? 0 % [0/9] nykyisenlaista 67 % [6/9] jonkin verran erilaista 33 % [3/9] täysin erilaista 5b) Miten tämä heijastuu klusterillasi tapahtuvaan liiketoimintaan? 11 % [1/9] epäsuotuisasti 0 % [0/9] ei merkittävällä tavalla 89 % [8/9] suotuisasti 5c) Kuinka paljon klusterisi toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa teknologian kehitykseen? 0 % [0/9] vähän 33 % [3/9] jonkin verran 67 % [6/9] huomattavasti Perustele kohdan 5 vastauksiasi. Hyvä mahdollisuus vaikuttaa kysymys valinnoista Kysymys on tietoisista valinnoista Suomen innovaatiojärjestelmässä. Suomalainen koulutusjärjestelmää kehitetään jatkuvasti ja sillä on pohjaa kehittyä kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Jos on riittävästi perustutkimusta ja julkista rajoitusta tuotekehitykseen ja tutkimukseen Teknologia kehittyy koko ajan, uusia sovelluksia käytetään yhä laajemmin. Teknologia on Suomen vahvuus. Osaaminen luo uutta osaamista. Olemme mukana EU:n tutkimusyhteistyössä. Verkostoituminen on laajaa, eikä vaadi enää maantieteellistä läheisyyttä. Suomalaiset teknologian kehittäjät pystyvät yhteistyössä kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa kehittämään Suomea globaalina valittujen alojen teknologian edelläkävijänä. Poikkitieteellisyydessä potentiaalia Poikkitieteellisyyden hyödyntäminen, informaatio- ja mobiiliteknologia sovellukset. Erityisesti materiaaliteknologia ja suunnitteluteknologia muuttuvat ja kehittyvät. SKIP-klusterissa käytettävä teknologian tulee muuttua ja klusterin toimijat ovat siinä avainasemassa.!!! Kultajyvät löytynevät yritysten heikoista signaaleista, joita ei välttämättä ole aikaa tai resursseja lähteä kehittämään: Teknologian kehityksessä on oltava mukana. Jos yritykset saavat sopivia työntekijöitä ja yhteiskunta satsaa myös rahallisesti entistä selkeämmin innovatiivisiin vaihtoehtoihin, myös niihin hullulta tuntuviin ja erityisesti niihin, jotka lähtevät yrityskentästä, on meillä vielä mahdollisuuksia. Isot teknologiaohjelmat, joihin yhteiskunta määrää suuntaviivat, ovat sinänsä hyviä. Kultajyvät löytynevät kuitenkin yritysten heikoista signaaleista, joita ei välttämättä ole aikaa tai resursseja lähteä kehittämään. Näin ollen tulisi luoda järjestelmä, jolla näitä poimittaisiin mukaan, eikä prosessia tehtäisi yrityksille liian vaikeaksi. Omat mahdollisuudet saattavat vahvistua jos asiakaspinta partner-tyyppistä 10

11 ICT Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 0 % [0/10] samanlaisia kuin nykyiset 10 % [1/10] jonkin verran erilaisia 90 % [9/10] huomattavasti erilaisia Perustele vastauksesi UBI tulee laajaan käyttöön, uusia kommunikoinnin kanavia syntyy Kehitys johtaa (ICT-klusteri) kehittyneempiin käyttöliittymiin, joiden ominaisuuksia ovat oletettavasti ainakin UBI (ubiquitous, kaikkialla läsnä oleva) "älykkyys" (esim. oppii käyttäjän tyypillisiä toiminteita, helppokäyttöisiä (esim. puheohjattavia), verkottuneita. Perustuotteiden teknologiat säilyvät kuitenkin aika pitkään, variaatiot sykkivät nopeammin. Kokonaan uusia markkinoita on varmaankin tulossa, visuaalisuus lisääntyy, uudet kanavat kommunikointiin ovat tulossa. Vuoden 2015 kommunikointivälineet ovat jotain muuta kuin tämän päivän kännykät, televisio on kaksisuuntainen vuorovaikutusväline ja jääkaappikin voi itse tilata maidon suoraan kaupasta jne. Teknologia häviää käytettävyyden taakse Tuotteet ovat enemmän ihmisen käyttäytymistä mukailevia - ripaus inhimillisyyttä mukana, teknologia häviää käytettävyyden taakse. Ainakin osa tuotteista integroituu ympäristöön huomaamattomiksi. Tietoliikenneinfrastruktuurin eri kommunikaatiokanavat (joista sopivin kulloinkin käytössä) häviävät palveluiden taakse. Erityisesti ns. sulautetut tuotteet ovat voimakkaan kehittämispanostuksen kohteena. 11

12 Mobiiliteknologia kehittyy huimaa vauhtia Mobiiliteknologia kehittyy huimaa vauhtia ja tuotteittemme sykli on n. 2 vuotta. 12ssa vuodessa tuotteemme ovat lähes 100 % erilaisia. Tulevaisuudessa tuotteet ja verkot mahdollistavat kaikkien palvelujen saannin ajasta ja paikasta riippumatta luoden kokonaan uuden käyttäjäelämyksen. Massatuotanto siirtyy halvempien tuotantokustannusten maihin. Kokonaan uusia markkinoita on varmaankin tulossa, visuaalisuus lisääntyy, uudet kanavat kommunikointiin ovat tulossa. Käyttöliittymien kehittäminen helpottaa käyttäjiä, mutta useimmiten tehnee itse tuotteista monimutkaisempia ja vaativampia valmistajan kannalta. Myös ansaintalogiikka saattaa muuttua: maksetaanko palvelua tarjoavasta tai välittävästä tuotteesta vai itse palvelusta? Palvelua tarjoavan laitteen ja itse palvelun raja liudentunee. 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 0 % [0/10] ei juurikaan 40 % [4/10] jonkin verran 60 % [6/10] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Käytettävyys ja vuorovaikutteisuus avain Tuotteemme ovat ennemminkin henkilökohtaisia luottotarvikkeita(?) "personal trusted device". Menetystuotteet ovat entistä asiakaslähtöisempiä. Sekä vanhempien ikäluokkien tarpeet että nuorison uudet viestintävalmiudet on entistä paremmin huomioitu. Yksilöllinen räätälöinti yleistyy. Monikäyttöisyys ja yhteensopivuus tärkeää Menestystuotteet ovat monikäyttöisiä (työssä, vapaa-aikana, matkoilla), muunneltavia ja yhdistettäviä (puhelin, kamera, tv, radio, jokin uusi kommunikaatiomuoto?), ne voivat olla massatuotteita tai erikoistuotteita (erikoistarpeet). Eri laitteiden yhteensopivuus paranee. Laite sisältö ja palvelut muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Tuotteen kyky helpottaa kommunikaatiota Kommunikointi on edelleen avainsana. Nopea tiedon siirto tärkeää. Kustannustehokkuus 12

13 Kuvien käsittely 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 0 % [0/10] vähän 60 % [6/10] jonkin verran 40 % [4/10] huomattavasti Miten ja mistä syistä? Suomessa keskitytään ydinosaamiseen ICT-kulttuuri ja tuotanto leviää ei-teollisuusmaihin Ohjelmistojen ja elektroniikan suunnittelu muuttuu rutiininomaisemmaksi ja automatisoituu ehkä siirtyy lisää halvemman tuotannon maihin. Tuotteet yhdistyvät palveluihin ja modularisoituvat Verkostoituminen muuttaa tuotantoympäristöä Standardien ja määrämuotoisten rajapintojen merkitys korostuu --- / Teknologian näkyvä dominanssi vähentynyt Syntyy lisää globaaleja toimijoita jotka tekevät tuotantoa ja tuotekehitystä jatkuvasti kolmessa vuorossa. Palvelut ja vapaa-aika muuttuvat Palvelusektori muuttuu teknologian myötä melkoisesti. Mm. sähköisten etäpalvelujen käyttö on merkittävässä roolissa. Myös yhä useampien ihmisten vapaa-ajankäyttäytymiseen ICT- palveluiden kehittymisellä on suurta vaikutusta. 13

14 Yksilöllistyminen vaikeuttaa kuluttajien tarpeiden ennustamista 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/10] samankaltaisilta 70 % [7/10] jonkin verran erilaisilta 30 % [3/10] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna Ostetaan palveluita ei laitteita Businesslogiikka muuttuu loppukäyttäjän kannalta enemmän palvelujen ostamiseen laitteiden sijasta. Yksittäinen loppukäyttäjä tehnee sopimuksen yhden tai useamman palveluntarjoajan kanssa palveluistaan ja niiden sisällöistä ja personalisoinneista. Maksuperusteeksi muuttunevat tapahtumat käytettyjen palveluiden mukaan. Keksitään edelleen hienoja teknisiä vempaimia, mutta mikä puree kuluttajiin, on vaikeaa ennakoida. Joudutaan siis tekemään virheratkaisujakin. Kuitenkin aiempaa enemmän kiinnitetään huomiota tuotteiden ja palveluiden todelliseen käytettävyyteen, lisäarvon tuottamiseen ja laatuun, jolloin palveluosaamisen merkitys kasvaa teknologiaosaamisen rinnalla. Olettaisin, että suhteellisen yksinkertaisilla kannettavilla laitteilla liitytään ympäröiviin tietojärjestelmiin. Tällöin itse laite- ja ohjelmistomarkkinat kohdistuvat loppukäyttäjän sijasta palvelujen tuottajiin. Lisämarkkinoita tuovat kehittyvät valtiot Lisämarkkinoita tuovat kehittyvät valtiot, jotka ovat tietoliikenne puolella uusi markkinakohderyhmä, esim. Intia, Venäjä, Etelä-Amerikka jne. Markkinat polarisoituvat syntyy halpojen ja kalliiden tuotteiden alueita Markkinoiden kahtiajako halpatuotteisiin ja kalliisiin erikoistuotteisiin voimistuu. Markkinat polarisoituneet; on alueita, jotka käyttävät laajasti ja integroituneesti ICTtä, ja alueita, jotka ovat jääneet jälkeen tai ovat karkean tason käyttäjiä (sitä, itä meillä nyt, puhelimet, palvelupisteet jne.) Visuaalinen vuorovaikutus nousee Kotien ja yritysten informaatiokeskukset lisääntyvät Pelkällä markkinoinnilla ei pärjätä. 14

15 3. Mieti oman klusterisi palveluita 3a) Millaisia ovat klusterissasi tuotetut palvelut vuonna 2015? 0 % [0/10] nykyisenkaltaisia 30 % [3/10] jonkin verran erilaisia 60 % [6/10] hyvin erilaisia kuin nyt Perustele, miten ja miksi klusterissasi tuotetut palvelut eroavat nykyisistä tai pysyvät samankaltaisina Laitteet, toiminnot ja palvelut yhdistyvät ja varioituvat eri kanaviin Mobiili, kaapeli, TV, satelliitti, ääni, data, video ja yhdistyvät ja niitä saa myös ostopalveluina. Uudenlainen automaatio levittäytyy ympäristöön Nämä palvelut ovat tällä hetkellä vielä varsin kehittymättömiä, mutta tarve niiden tuottamiseen kasvaa. Esim. "automaattinen" vanhusten ja sairaiden kontrolli ja päivystys. Palvelupuolella on lukuisia uusia käyttömahdollisuuksia. Palvelujen tuottaminen nousee keskeiseksi jo siitäkin näkökulmasta, että asiakaskunnan tietotekniset valmiudet lisääntyvät. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Uusi ICT= monipuolinen ja rikkaampi sisältö kaikkien ulottuvilla Kaikki viihde-, tieto- ja kommunikaatiopalvelut tulevat olemaan paljon sisältörikkaampia ja helppokäyttöisempiä ja kaikkien ulottuvilla. Niiden käyttö on osa kaikkien ihmisten arkipäivää. Henkilökohtaisen palvelun arvostus nousee ICT tulee todella kommunikaation välineeksi; ihmiseltä ihmiselle, esim. pankkipalvelu (ja muut "ulkoistetut") palaavat ihmiseltä ihmiselle palveluksi,(tyypillistä nykyiselle; olette jonossa ja palvelemme teitä ensi tilassa (tai toisessa tilassa), kun asiakas nyt jonottaa tekniikan päässä, hän priorisoi tulevaisuudessa (saatte palvella minua ensi tilassa ). 3b) Millainen toimintakenttä on suhteessa nykyiseen? 0 % [0/10] täysin samanlainen 40 % [4/10] jonkin verran erilainen 50 % [5/10] hyvin erilainen Perustele Toimijat siirtyvät sisällöin tuottamiseen ja palveluiden tarjoamiseen Osa toimijoista jää päätelaite- ja kanavabusinekseen, mutta valtaosa toimijoita siirtyy sisällön tuottamiseen. Uusien palvelumahdollisuuksien myötä sisältötuotannossa on runsaasti mahdollisuuksia uusille palvelutarjoajille - suomalaisille tai kansainvälisille yrityksille. 15

16 ICT:stä vain työkalu Verkottuminen lisääntyy Operaattoreiden kyky tunnistaa ja laskuttaa asiakkaita tulee todennäköisesti säilymään, joten mitään vallankumousta ei pääse tapahtumaan. 4. Maailma muuttuu. Muuttuvatko asiakkaasi? 4a) Ovatko asiakkaasi vuonna 2015 samat kuin tänään? 0 % [0/10] pääsääntöisesti 90 % [9/10] osittain 10 % [1/10] hyvin toisenlaiset Kuvittele, millaisia asiakkaita klusterissasi palvellaan vuonna 2015? Ikääntyneet Ikääntyneet käyttäjät ovat merkittävä ryhmä, heidän elämänlaatuunsa ICTllä on merkittävä asema, vaikkakin "näkymätön". Asiat hoituvat, mutta ihminen näkyy nykyistä vahvemmin palveluissa sisällä. Yritykset, yhteisöt ja korporaatiot Myös globaalilla tasolla asiakkaina Yksittäiset ihmiset Perinteiset asiakkaat pysyvät Palvelusektori Erityisesti palvelusektorin asiakaskunta laajenee huomattavasti nykyisestä sähköisten palvelujen yleistyessä niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Sairaat Syrjäytyneet "Syrjäytyneet", eivät houkutteleva markkina palveluottajille, mutta asioista huolehdittava, varmaankin yhteiskunta tarjoaa palvelu- niukat sellaiset. 16

17 Ihmiset, jotka ovat osa laajaa ja monipuolista palveluverkostoa Monitahoiset palveluverkostot, joissa asiakkaat ja niiden tuottajat eivät ehkä kohtaa yleistyvät Klusterini koostuu verkostosta, joka tarjoaa hyvin monimuotoisia palveluja. Asiakkaat räätälöivät ja määrittelevät palveluympäristönsä heille sopivaksi. Tarjoamamme palvelut saattavat koostua hyvin monien tuottajien osasista. Veloitusperusteeksi muodostunee palvelujen määrä, sisältö ja transaktioiden määrä. Vastaavasti asiakkaamme ovat osa globaalia verkostoa ja itse asiassa emme edes välttämättä tunne tai tunnista loppukäyttäjää. Asiakas muodostuu siitä verkostosta, joka välittää palveluitamme ja jonka osanen olemme. Asiakaskunta saattaa "heimoutua" eri käyttäjäverkostoihin tai osaverkostoihin globaalissa ympäristössä. 4b) Millaiset mahdollisuudet sinulla ja klusterillasi on vaikuttaa klusterisi asiakasrakenteeseen? 40 % [4/10] pienet 60 % [6/10] kohtuulliset 0 % [0/10] suuret Perustele Omaa toimintaa kehittämällä voimme vaikuttaa Tuottamalla sellaisia tuotteita ja palveluja, joilla odotetaan olevan kysyntää entisissä ja uusissa asiakasryhmissä, voin yrittää vaikuttaa asiakasrakenteeseen. Olemme vahva toimija globaalissa markkinassa ja uskomme asemamme säilyvän ja siten pystymme toimimaan tiennäyttäjänä. Suuret toimijat ohjaavat markkinoita ja kehittävät teknologiaa sinne missä se käy kaupaksi. Palveluosaaminen ratkaisee ja asiakkaat päättävät Globaalisti kilpaillulla alalla osaaminen ratkaisee: asiakaslähtöinen palveluosaaminen korostuu. Vaikka sisältötuotannossa suppea suomen kielialue voi olla etu tai haitta, on kieliongelmat ratkaistavissa, jolloin asiakkaana voi olla koko maailma mutta myös suomalaiset voivat ostaa palvelunsa globaaleilta yrityksiltä. Asiakasrakenne on kombinaatio niin teknologiasta kuin palveluista. Teknologia tupo puitteita, mutta palvelujen todellinen tuottaja ja hyödynsaaja luovat joko kysynnän tai "ulkoistaa" uusimuotisiin puhelinjonoihin "palveltavaksi ensi tilassa" eli Intiasta. 5. Teknologia vuonna a) Millaista on klusterissasi käytettävä teknologia vuonna 2015? 17

18 0 % [0/10] nykyisenlaista 50 % [5/10] jonkin verran erilaista 50 % [5/10] täysin erilaista 5b) Miten tämä heijastuu klusterillasi tapahtuvaan liiketoimintaan? 0 % [0/10] epäsuotuisasti 10 % [1/10] ei merkittävällä tavalla 90 % [9/10] suotuisasti 5c) Kuinka paljon klusterisi toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa teknologian kehitykseen? 20 % [2/10] vähän 50 % [5/10] jonkin verran 30 % [3/10] huomattavasti Perustele kohdan 5 vastauksiasi Palvelut sovitetaan jatkossa asiakkaiden tarpeisiin eikä asiakkaita palveluiden tarpeisiin Eivät ihmiset teknologiaa tarvitse, vaan, että asiat hoituvat ja inhimillinen yhteys säilyy. Kyky reagoida asiakkaiden todellisiin tarpeisiin tapaan tyydyttää niitä kasvattaa merkitystään. Jatkossa siirrytään asiakkaiden sovittamisesta tuoteympäristöömme tuotteidemme ja palveluidemme sovittamiseen asiakasympäristöön. [RISTIRIITA]: Teknologia on jo olemassa sen soveltaminen ihmisten todellisiin tarpeisiin ratkaisee jatkossa Mitään merkittävästi uusia oivalluksia teknologioissa ei ole näköpiirissä. Miniatyrisointi etenee ja suorituskyvyt kasvavat. Teknologiat ovat jo olemassa, mutta niiden muuttaminen toimiviksi ja riittävän halvoiksi tuotteiksi tapahtuu tällä ajanjaksolla. vs. Uusia teknologisia läpimurtoja alalla odotettavissa uudet tuotteet lisäävät liiketoimintaa Teknologia kehittyy ja todennäköisesti tapahtunee uusien läpimurtotuotteiden keksimisiä, jotka muokkaavat sekä teknologista ympäristöä että tapaa soveltaa sitä. Miksei teknologia muuttuisi (vähintään) yhtä paljon vuosina kuin se on muuttunut vuosina ? Uudet tarpeet ja tuotteet lisäävät liiketoimintaa. Tiedonsiirto ja tallennuskapasiteetti moninkertaistuu eikä enää ole este minkään digitaalisen palvelun käyttämiselle/varastoimiselle. Uudet käyttöliittymämuodot laajentavat käyttäjän elämyksiä ja mahdollisuuksia hyödyntää kaikkea informaatiota Lisäksi: 18

19 Toimialat lähenevät toisiaan. Jo nyt on nähtävissä, että kamerabusiness siirtyy kännykänvalmistajien salkkuun. 19

20 Kemia- ja bioala Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman Klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 0 % [0/6] samanlaisia kuin nykyiset 67 % [4/6] jonkin verran erilaisia 33 % [2/6] huomattavasti erilaisia Perustelu Bio-, geeni-, lääke-, nano- ja kantasolualan soveltaminen muuttaa useimpia tuotteita Uusia muotoja tulee esim. lääkkeissä, diagnostisissa tuotteissa ym. muussa, jossa biotekniikan kehitys näkyy ratkaisevasti esim. lääkevalmisteet, joihin liittyy geneettinen testi. Biotekniikka tuo varmasti tuotteita, joita ei tänään pysty edes kuvittelemaan. Uusia tuotteita kehitetään uusiin käyttötarkoituksiin ja entisiin käyttötarkoituksiin valmistettuja tuotteita parannetaan. Lääke- ja bioalalla genetiikka ja geenitekniikka voivat antaa mahdollisuuden suuriinkin muutoksiin, samanlainen mahdollisuus on nanotekniikassa. Osa tuotteista toki pysyy samanlaisina, mutta mahdollisuuksia uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen tarjoavat uudet, tulossa olevat teknologiat. Uusia tuotteita kehitetään uusien teknologioiden pohjalta. Geeniteknologia, kantasolut, nanoteknologia avaavat aivan uusia mahdollisuuksia niin terveydenhuollossa, hyvinvoinnin edistämisessä kuin monilla muillakin aloilla. Peruskemian tuotteet pysyvät samankaltaisina, kysyntä voi tosin muuttaa niiden luonnetta Peruskemian tuotteet pysyvät samankaltaisina esim. kosmetiikka, maalit, pesuaineet ym. Myös osa bioteknisistä tuotteista on entisen kaltaisia, esim. olut. Metallikemikaalituotteet eivät sinällään välttämättä kovin paljon muutu. Tuotteiden ja metallien kysyntä sen sijaan voi muuttua hyvinkin paljon 20

21 uusista käyttösovelluksista riippuen (esim. Ge- ja Ga-pohjaiset puolijohteet, uudentyyppiset akut ja polttokennot, Fischer-Tropsch katalyyttien käyttöönotto jne.). Myös peruskemiassa tapahtuu siirtymistä erikoistumiseen Meillä liiketoiminta on perustunut peruskemian tuotantoon, josta ollaan siirtymässä osaamispohjaiseen erikoistuotantoon. Perustuotanto on perustunut operatiiviseen tehokkuuteen kilpailuetuna. Se kilpailuetu on loppuun käytetty ja meidän on etsittävä kilpailuetua erikoistumisen ja osaamisen kautta. Kemian- ja bioklusteri on voimakkaassa rakennemuutoksen vaiheessa. Sektorin tuotteet voivat olla myös yksilöllisiä palveluita 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 0 % [0/6] ei juurikaan 50 % [3/6] jonkin verran 50 % [3/6] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Kuluttajamyönteisyys, käytettävyys ja ostovoimaisten kuluttajien miellyttäminen ratkaisee Kuluttajan merkitys kasvaa ja tunkeutuu esim. lääkkeisiin. Huonosti toimivat tuotteet eivät pysy vaikka joku muu taho pitäisi niiden merkitystä korkeana (kuluttaja / viranomainen, asiantuntija ym.). Ostovoimainen kysyntä kasvattaa merkitystään. Esimerkiksi lääketeollisuudessa Viagran tapainen elämäntapatuote on todennäköisempi menestystuote kuin jonkin vakavan kehitysmaita vaivaavan sairauden parantamiseen tehty tuote, koska vain ensiksi mainitusta voi ottaa kunnon katteen, toista pitäisi myydä halvalla kaikille tarvitseville. Kyky yhdistää erilaista osaamista ja teknologiaa ratkaisee Erikoistumisesta, osaamisesta, nimenomaan erilaisten osaamisten yhdistämisestä, se muodostuu myös dynaamisuudesta reaktiossa loppukäyttäjien tarpeisiin nähden. Se perustuu monidimensioiseen ennakointiin. Merkittävää tulee olemaan tuotteiden fysikaalisten ominaisuuksien hallinta kemiallisten ominaisuuksien lisäksi. Lisäarvoa tuodaan nimenomaan fysikaalisilla ominaisuuksilla, jotka ovat kriittisiä tuotteen käyttösovelluksessa (esim. nanopulverit, monodisperssit suolat ja oksidit). Vihreät arvot ym. => erilaiset uskonnot leviävät yhä pahemmin. Hetkellinen menestystuote => uutuus 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 21

22 0 % [0/6] vähän 67 % [4/6] jonkin verran 33 % [2/6] huomattavasti Miten ja mistä syistä? Tuotantolaitoksista tulee Hi-Tec laitoksia Tuotantolaitokset eivät ole massiivisia savupiipputeollisuuden edustajia. Ne ovat pienimuotoisia, hyvinkin eri alojen spesialisteja työllistäviä usein erittäin puhtaita tiloja. EI HAALARI- TYÖNTEKIJÖIÄ! Teollisuuslaitoksen sisäinen tuotantoympäristö muuttuu esim. siksi, että puhtausvaatimukset kasvavat. Kun kehitetään biotuotteita esim. terveydenhoidon tarpeisiin, on "ultrapuhtaus" ainakin osassa tuotteita välttämätöntä. Nanoteknologiaa hyödynnettäessä mittakaava voi olla olennaisesti nykyistä pienempi. Tuotanto halvan- ja suunnittelu kalliin työvoiman maihin Tuotanto siirtyy jatkuvasti käyttämään halvan työvoiman maita. Kalliin työvoiman maista tulee suunnittelun, tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajia. Tuotantovaiheen osaavuudella ei ole paljoa merkitystä. Teollistamisella, tuotannon suunnittelulla, automatisoinnilla ym. on yhä tärkeämpi merkitys. Laadunhallintavaatimukset muuttavat tuotantoympäristöä Laatutekniikoiden ja laadunhallinnan käyttöönotto kemianteollisuudessa etenee johtuen kasvavista asiakasvaatimuksista. Lopputuotevaatimukset kasvavat, joten tuotantoympäristön puhtauteen, kontaminaatioiden ja laatuhäiriöiden minimoimiseen joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota. Tämä muuttaa tuotantotapoja ja -ympäristöä nykyisestä. Tuotantoympäristö keskittyy Tuotantoympäristössä tulee olemaan enemmän keskittymistä ja segmentointia. Komponenttien ja toimittajien määrä vähenee. Kemian- ja bioteollisuuden ympäristövaikutukset ja vaarallisuus median (yleisön) silmissä myös siirtävät tuotantoa pois kuluttajien silmistä. Asiakaslähtöisyys saattaa toisaalta merkitä sitä, että tuotanto tai ainakin tuotteiden kehittäminen tapahtuukin asiakkaan luona. (vrt. esim. metsäteollisuuden kemikaalit). VK EU:n REACH-lainsäädäntöhanke Lisää kemikaalialan säätelyä ja byrokratiaa? Se saattaa vaikeuttaa varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja saattaa johtaa sekä kemikaaleja valmistavan että käyttävän teollisuuden osit- 22

23 taiseen siirtymiseen EU:n ulkopuolelle. Ongelmat vähenevät, jos lainsäädännön puutteita valmistelun aikana korjataan ja vastaava lainsäädäntö saadaan koskemaan EU:n ulkopuolisiakin maita. 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/6] samankaltaisilta 83 % [5/6] jonkin verran erilaisilta 17 % [1/6] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna 2015 Ulkomaisista markkinoista Kemia- ja bioklusterille tärkeimmät Täytyy onnistua läpäisemään muurit suurille alueille. Kotimaisuuden merkitys vähenee ja pärjätäkseen tulee kehittää tuotteet sopimaan myös Suomen ulkopuolelle vähintään EU-alueelle. Tuotteistamisessa tulee tuntea yhä tarkemmin markkina-alueen kulttuurit ja tavat. Päämarkkinat ovat globaalit. Kuljetuskustannukset eivät paina, koska tuotteet ovat kalliita erikoistuotteita ja niitä voidaan kilpailukykyisesti liikutella. Toimintaympäristö muuttuu. Samanaikaisesti samat tahot ovat kumppaneita, kilpailijoita ja alihankkijoita toisilleen. Yrityksille myydään täyden palvelun paketteja Tuotteista suuri osa myydään yrityksille, näiltä osin merkittävin muutos tulee todennäköisesti olemaan, että tuotteet myydään pakettina, johon kuuluu myös palvelua. Asiakkaita ovat muiden teollisuudenalojen edustajat, jotka edelleen jalostavat tuotteita. Loppukäyttäjästä tulee asiakas yrityksen sijaan Lähtökohtana on asiakas, eli loppukäyttäjä. Tyypillisesti nykyisin kemianteollisuuden asiakas on toinen tuotantolaitos, mutta tulevaisuudessa on nähtävä koko ketju, ja katsottava todellista loppukäyttäjää". Yksilöllisyys ja hyvinvointi korostuvat myös kemian ja bioalan markkinoissa. [HUOM! ONKO TÄRKEIN ASIAKAS JATKOSSA YRITYS VAI LOPPUKÄYTTÄJÄ?] Päämarkkinat eivät muutu nopeasti Päämarkkinat (kovametallit, metalliseokset, ladattavat akut, kemialliset katalyytit, maalien ym. lisäaineet) eivät muutu kovin nopeasti. Uusine käyttösovellutusten vaikutus kysyntään nousee Uusia merkittäviä käyttösovelluksia tulee mm. elektroniikan komponenttiteollisuudessa sekä katalyyttiteollisuudessa, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kysyntään. 23

24 Halpatuonti lisääntyy ja samalla laittomasti kopioitujen tuotteiden kilpailu. Todennäköisesti myös omien markkinoiden suojaaminen kasvaa varsinkin isojen "pelaajien" suhteen esim. EU, USA, Kiina. Tunnettujen merkkituotteiden vaikutus kasvaa Merkkituote muodostuu yhä enemmän yhteiskunnan trendien pohjalta esim. nyt vihreiden arvot, tulevaisuudessa ties mitä. Ikääntyminen lisää lääkkeiden kysyntää, mutta hinnat saattavat pudota Kuluttajatuotteiden markkinoilla suurimmat muutokset tapahtuvat lääkkeissä, niiden kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä, mutta samalla lääkkeisiin käytettävissä oleva rahamäärä saattaa vähentyä. 3. Mieti oman klusterisi palveluita 3a) Millaisia ovat klusterissasi tuotetut palvelut vuonna 2015? 0 % [0/6] nykyisenkaltaisia 83 % [5/6] jonkin verran erilaisia 17 % [1/6] hyvin erilaisia kuin nyt Perustele, miten ja miksi klusterissasi tuotetut palvelut eroavat nykyisistä tai pysyvät samankaltaisina. Myydään palvelupaketteja, jotka sisältävät kaiken asiakkaan tarvitseman palvelun Vastuu kemianteollisuuden tuotteista on yhä enemmän siirtymässä niiden tuottajalle. Tämä merkitsee sitä, että tuotteita ei enää myydä sellaisenaan, vaan myyjä myös avustaa ostajaa tuotteen käytössä eli myy tuotteen lisäksi teknisiä palveluja, tuotekehityspalveluja, kuljetuspalveluja, turvallisuuspalveluja, jätehuoltopalveluja jne. Palvelut ovat myös usein tutkimusyhteisöä palvelevia toimintoja kuten analyysipalvelut, testauspalvelut jne. Kemikaalituotteiden myyntiin sisältyy myös käytetyn tuotteen regenerointi (kierrätys). Peruskemianteollisuuden palvelut pysyvät samoina. Geneettinen kartoitus Täysin uutena nousee geneettinen kartoitus, jota tarvitaan kaikilla alueilla, jossa bioteknisiä tuotteita tulee (lääketiede => evidence based medicine, lääkkeet, diagnostiikka, elintarvikkeet, kosmetiikka). Samoin biotekniikka tuo varmasti uusia palveluita, joita nyt ei pysty kuvittelemaan. 24

25 3b) Millainen toimintakenttä on suhteessa nykyiseen? 0 % [0/6] täysin samanlainen 33 % [2/6] jonkin verran erilainen 67 % [4/6] hyvin erilainen Perustele Kemikaalin sijasta myydään kemikaalin vaikutuksia asiakkaille Meille syntyy jatkuvasti uusia asiakkaita ja kilpailijoita Verkottuminen lisääntyy, palveluita haetaan yhä enemmän rajojen yli. Useat palvelut, jotka ovat nyt sisäisiä, annetaan yritysten ulkopuolelle esim analysointi, tuotekehitys, erikoisalojen tutkimus, myynti ja markkinointi. Isot firmat tulevat yhä suuremmiksi, mutta niihin jää vain talous (finance), strategia ja merkkituotteet. 4. Maailma muuttuu. Muuttuvatko asiakkaasi? 4a) Ovatko asiakkaasi vuonna 2015 samat kuin tänään? 33 % [2/6] pääsääntöisesti 50 % [3/6] osittain 17 % [1/6] hyvin toisenlaiset Kuvittele, millaisia asiakkaita klusterissasi palvellaan vuonna 2015? Asiakaspohja polarisoituu ja fragmentoituu Asiakkaat vaativat yhä enemmän. Osataan hankkia tietoa ja käyttää sitä (kännykkä- ja internetsukupolvia). Asiakkaiden kulttuuritausta vaihtelee => monikulttuurisuus, tuotteiden hyväksyntään vaikuttaa paljon erilaisia asioita. Toisaalta asiakkaiden piiri laajenee => maailma yhä pienenee. Asiakaskunta toisaalta polarisoituu, osalla on mahdollisuutta vain huonoon ja halpaan, osalla laadusta ollaan valmiita maksamaan paljon. Mainonta puree erittäin hyvin joillain alueilla, mutta osaajien yhteiskunnassa vain oikea tieto ja sen välittäminen on tärkeää. 25

26 Loppukäyttäjät asiakkaina entistä enemmän Klusterini palvelut kohdistuvat enemmän kuin tähän asti suoraan loppukäyttäjiin. Tähän asti klusteri on ollut valtaosin b2b-toimintaa. Teollisuus on edelleen merkittävin asiakas Kovametalli- ja timanttityökaluvalmistajia, akkuteollisuutta, katalyyttiteollisuutta, seosmetalliteollisuutta, elektroniikkateollisuutta, keramiikanvalmistajia ym. 4b) Millaiset mahdollisuudet sinulla ja klusterillasi on vaikuttaa klusterisi asiakasrakenteeseen? 33 % [2/6] pienet 33 % [2/6] kohtuulliset 17 % [1/6] suuret Perustele Tuotekehityksen kautta voimme vaikuttaa asiakaspohjaan Jos meillä on oikeanlainen tuote, meillä on myös asiakkaita. Vision ja strategian kautta suuntaamme toimintaamme ja sitä kautta voimme vaikuttaa. Toisaalta aina olemme joittenkin armoilla. Hyvä valmiste saa aina asiakkaita. Jos lääkevalmiste parantaa vaikean sairauden, on asiakkaat valmiina. Toisaalta taloudellinen edullisuus tuo paljon asiakkaita, jotka tosin siirtyvä muualle nykyistä herkemmin. Media ja yhteiskunta tempoilevat kansaa ratkaisusta toiseen ja vaikeuttaa tavoitteen asettelua. Vaikutusmahdollisuudet pienet Kokonaisuutena vaikutusmahdollisuudet ovat pienet, koska kemikaaleja käytetään niin monilla eri aloilla. Sen sijaan kotimaista tuotantoa joudutaan ohjaamaan niin, että päästään pois niiltä tuotannon alueilta, joissa kotimainen kallis kustannustaso on ongelma. Asiakasrakenne muuttuu tämän sivuvaikutuksena. 5. Teknologia vuonna a) Millaista on klusterissasi käytettävä teknologia vuonna 2015? 0 % [0/6] nykyisenlaista 100 % [6/6] jonkin verran erilaista 0 % [0/6] täysin erilaista 5b) Miten tämä heijastuu klusterillasi tapahtuvaan liiketoimintaan? 0 % [0/6] epäsuotuisasti 26

27 17 % [1/6] ei merkittävällä tavalla 83 % [5/6] suotuisasti 5c) Kuinka paljon klusterisi toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa teknologian kehitykseen? 0 % [0/6] vähän 17 % [1/6] jonkin verran 83 % [5/6] huomattavasti Perustele kohdan 5 vastauksiasi Bio- ja kemia-alan tuotekehityksessä olemme huipulla ja voimme vaikuttaa kehitykseen Suomalainen tutkimus erityisesti biolääketieteen alalla on hyvin korkealla tasolla. Tämä johtaa myös avainasemaan teknologian kehityksessä. Sen on myös pakko vaikuttaa suotuisesti liiketoimintaan ennemmin tai myöhemmin. Jos toimijoilla on taloudelliset resurssit tehdä työtä, on tulevaisuus varmasti myönteinen. Ongelmia tuo osaajien väheneminen, Suomen syrjäinen asema ja tieteellisen toiminnan tuotteistaminen sekä markkinointi. Keskittyminen, segmentoinnin kautta pelurit vähenevät ja sitä kautta vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Tekninen kehitys on liiketoiminnalle hyväksi, sillä tuotantoteknologiaa kehitettäessä sitä voidaan samalla muokata sellaiseen suuntaan, että se sopii paremmin alan kotimaisiin suhteellisiin etuihin. Kemianteollisuus on tutkimusintensiivinen ala, joten vaikutusmahdollisuudet teknologian kehitykseen ovat hyvät. Teknologioita yhdistellään, joka mahdollistaa kilpailuedun Kemian ja bioteknologiat ovat keskeisiä teknologioita, kun ajatellaan monitieteisyyden haastetta. Kilpailukykyä löydetään yhdistämällä eri teknologioita. Kemian ja bioklusteri saa yhteistyökumppaneita muista klustereista tarkoituksena osaamisten yhdistäminen. Ydinosaamisemme ja - teknologiat eivät muutu merkittävästi. Sen sijaan tulemme soveltamaan näitä uusien tuotteiden valmistukseen ja jatkuvasti parantamaan keskeisimpiä teknologioitamme. Klusteriin tulee teknologia trendejä muilta toimialoilta, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen. Kemianteollisuudessa on vireillä tutkimusta ja teknistä kehitystä, joka saattaa tuottaa merkittäviäkin muutoksia käytettävässä teknologiassa, mutta ei todennäköisesti vielä ennen vuotta

28 Metsä Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman Klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 14 % [1/7] samanlaisia kuin nykyiset 57 % [4/7] jonkin verran erilaisia 29 % [2/7] huomattavasti erilaisia Perustele vastauksesi Perustuotteissa ei tapahdu radikaaleja muutoksia Yritykset toki voivat löytää uusia tuotteita ja erikoistua edelleen, mutta perusklusteri pysyy kymmenen vuotta samana (volyymit). Perustuotteet (paperi, kartonki, sahatavara, vaneri jne.) eivät periaatteessa kovin paljon muutu vaikka tuotteiden ominaisuudet paranevatkin asiakkaan tarpeita vastaavasti. Metsäklusterin raaka-aine pysyy pääosin samana. Se jonkin verran rajoittaa innovaation mahdollisuuksia. Jalostusaste kasvaa Tuotteiden jalostusaste kasvaa; mahdollisia uusia tuotteita tai modifioituja puusta on tullut markkinoille. Perustuotteista valmistettujen jalosteiden (esim. pakkaukset, rakentamiseen liittyvät tuotteet) muutos on ripeää ja uusia käyttöalueita kehitetään lisäarvon tuottamiseksi. Asiakkaille myydään koko elinkaaren palvelupaketteja Tekniset tuoteratkaisut kehittyvät, yhä enemmän tuotetaan asiakkaan koko elinkaaren kattavia palveluja ja ratkaisuja. 28

29 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 0 % [0/7] ei juurikaan 57 % [4/7] jonkin verran 43 % [3/7] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Koko valmistusprosessin parempi hallinta täsmäprosessit ja materiaalien hallinta Kierrätettävyys Asiakaslähtöisyys Koko elinkaaren kattavat tuotteet Hyvä hinta-laatu-suhde standardituotteissa Logistiikan tehokas hallinta ja etädiagnostiikka ja -valvonta Uudelleenkäytettävät, itsensä "tyhjentävät" materiaalit vähintäänkin kokeiluasteella. Täsmäkuidut VK Pääosin tuotteet ovat samankaltaisia, mutta joitakin täysin uusia tuotteita tulee markkinoille. Ne voivat olla jotain sellaista, mistä tällä hetkellä ei ole mitään käsitystä, mitä ne voisivat olla. 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 0 % [0/7] vähän 57 % [4/7] jonkin verran 43 % [3/7] huomattavasti Miten ja mistä syistä? 29

30 Kasvavat markkinat EU:n ulkopuolella Tuotannon pääasiallinen kasvu tapahtuu Euroopan ulkopuolella johtuen kulutuksen kasvusta sekä toisaalta esim. puuraaka-aineen saatavuudesta ja hinnasta. Venäjän kehityksellä on suurta merkitystä Suomalaiselle tuotantoympäristölle, myös metsäklusterissa. Ulkoistaminen kiihtyy Koska ala on pääomavaltaista ja tehtaiden käyttöikä pitkä vähentää se pohjoismaisen tuotantotoiminnan alasajon uhkia Valtiovallan (=> EU) lainsäädäntö heikentää Eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Metsäteollisuudessa yritysten fuusiot jatkuvat Tuotteiden valmistuksessa kustannustehokkuus korostuu Pienivolyymisillä erikoistuotteille saattaa kehittyä omat/uudet markkinat Tuotannontekijät ovat niukkoja (energian hinta nousee, puuraaka-aineen saatavuus heikkenee) Ympäristöasioiden merkitys kasvaa edelleen ja yritykset joutuvat ottamaan tämän huomioon, uusiutuva raaka-aine ja kierrätettävyys ovat avainsanoja kuluttajien kannalta 2015 (ovat jo nyt). Tuotantoteknologiassa ei tapahdu mullistavia uusien teknologioiden läpimurtoja mutta prosessien parantamiseen käytetään runsaasti panoksia ja uusia innovaatioita otetaan jatkuvasti käyttöön. Kansainvälinen verkottuminen ja partnership toiminta Tuotanto sijoittuu lähemmäs uusia raaka-ainelähteitä Tietoyhteiskunta-kehityksen myötä tuotteiden kulutustavat muuttuvat. Uskoisin, että eletään "hitaan kasvun aikaa". Tuotantoympäristöön vaikuttanevat esim. EU:n laajeneminen ja entistä enemmän siirtyminen kohti markkinatalousjärjestelmää. 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/7] samankaltaisilta 57 % [4/7] jonkin verran erilaisilta 43 % [3/7] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna

31 Kemiallisen metsäteollisuuden volyymin kasvu on Aasiassa sekä Itä-Euroopassa Markkinoiden koko kasvaa mutta ei suhteessa muiden sektoreiden kokoon. Suomen metsäklusterin kannalta tärkeää on kasvu Itä-Euroopan suunnalla. Graafisen teollisuuden painopiste siirtymässä halvan työvoiman maihin Kemiallisen metsäteollisuuden volyymin kasvu on Aasiassa sekä Itä-Euroopassa, elintason nousu ja paperin kulutuksen kasvu ovat edelleen suhteessa toisiinsa. Sähköisten välineiden käyttö liiketoiminnassa vaikuttaa jo erilaisten konttoripaperien kysyntään ja myös lehtien lukijoista kasvava osa siirtyy käyttämään vain kehittyneitä sähköisiä viestimiä. Graafisen teollisuuden painopiste on siirtymässä Euroopassa halpojen tuotantokustannusten maihin. Graafisten papereiden (aikakauslehtipaperi, sanomalehtipaperi) kysyntä kasvaa hitaasti 1-2 % vuodessa Euroopassa, sen sijaan Aasiassa kasvu on jopa 10 % vuodessa. Suomessa toimivien tehtaiden päämarkkina-alue on Eurooppa. Suomalaisten yhtiöiden Aasian ja Amerikan tehtaat toimivat sikäläisillä markkinoilla. Mekaanista metsäteollisuutta uhkaavat kasvavat Venäjän markkinat Mekaanisessa metsäteollisuudessa erityisesti venäläisen tuotannon laajentuminen sekä teknisen tason nousu yhdistettynä edullisiin tuotantokustannuksiin uhkaa nykyisiä toimittajia. Klusterin laite- teknologia- ja palvelutoimittajille markkina on jatkuvan teknisen parantamisen johdosta suhteellisen vakaa. Paperi- ja puutuotteiden markkinat kasvavat Euroopassa Puutuotteiden kysyntä on kasvanut (uusiutuva raaka-aine ja kierrätettävyys) rakennus- ja sisustusmateriaalina. Suomalaisilla yhtiöillä päämarkkina-alue Eurooppa Pakkauskartonkien ja pahvien markkinat ovat kasvaneet kaikkialla maailmassa (menestystekijänä uusiutuva raaka-aine ja kierrätettävyys). Kysyntä tietyillä alueilla ja tietyissä tuotteissa ei enää kasva, vaan pienenee. Toisaalta tulee uusia erittäin nopeasti kasvavia markkina-alueita. Kestävä kehitys Vielä tietoisempia kuluttajia. kestävän kehityksen argumentointi vain vahvistuu. Metsäklusteri integroituu ja verkottuu ainakin viestintään, mutta todennäköisesti myös logistiikkaklusteriin. Arvoverkostot (liiketoimintaketjut) syntymässä koska perinteiset klusterin markkinaalueet eivät kasva. Kasvua saatavissa uudenlaisella arvo-ajattelulla. [MISSÄ MARKKINAT TODELLA KASVAVAT? Eri alat kasvavat eri paikoissa vai?] 31

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Timo Nurmi Mikko Vähätalo Riikka Saarimaa & Sirkka Heinonen UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja TUTU ejulkaisuja 4/2010 Copyright

Lisätiedot

4 MEGATRENDIT JA KLUSTERIEN KEHITYS. Kirjoittaja: Hannu Hernesniemi. 4.1 Megatrendien määrittely. Megatrendien määritelmä

4 MEGATRENDIT JA KLUSTERIEN KEHITYS. Kirjoittaja: Hannu Hernesniemi. 4.1 Megatrendien määrittely. Megatrendien määritelmä 61 4 MEGATRENDIT JA KLUSTERIEN KEHITYS Kirjoittaja: Hannu Hernesniemi 4.1 Megatrendien määrittely Megatrendien määritelmä Megatrendit ovat kehityksen suuria linjoja. Ne ovat ilmiöitä tai ilmiökokonaisuuksia,

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

POLEMIA. Aatos Hallipelto. Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ. Paras tuottakoon!

POLEMIA. Aatos Hallipelto. Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ. Paras tuottakoon! Aatos Hallipelto Paras tuottakoon! Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat POLEMIA KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Paras tuottakoon! Aatos Hallipelto Paras tuottakoon! Hyvinvointipalvelujen tulevat markkinat

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 1/2007 TUTU-julkaisuja 1/2007 Tulevaisuuden painopinnat

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain

TT:n tulevaisuusluotain TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISINTENSIIVINEN SUOMI 2012 - menestysklustereita, osaamista ja koulutusinnovaatioita Väliraportti 2 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Joulukuu 2002

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot