Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA Delfoi I -analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015. Delfoi I -analyysi"

Transkriptio

1 Tulevaisuusluotain Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015 Delfoi I -analyysi Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1

2 JOHDANTO Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitossa käynnistyi kolmivuotinen jatkohanke viime keväänä päättyneelle TT:n tulevaisuusluotaimelle. Hanke saa osarahoitusta Suomen opetusministeriöltä ja Euroopan sosiaalirahastolta. Jatkohankkeessa kerätään tutkimusaineistoa ja näkemyksellistä tietoa klustereiden teknologiasta, tuotteista, markkinoista, asiakkaista, liiketoimintamalleista ja organisaatioista. Lisäksi visioidaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksia klustereiden osaamis- ja koulutustarpeisiin. Ennakoinnin aikajänne ulottuu vuoteen 2015 saakka. Ennakoinnin kohteeksi valittiin seuraavat klusterit: ICT Metsä Kemian- bioala Hyvinvointi Rakennus- ja kiinteistö SKIP (Teknologiateollisuus ry:n edustamat toimialat) Ennakointia varten on koottu yli 60 asiantuntijasta koostuva ennakointiverkosto. Asiantuntijat ovat TT:stä ja TT:n toimialaliitoista, yrityksistä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioista sekä opetus-, työ-, elinkeino- ja aluehallinnosta. Education Intelligence -hankkeessa kerätään tietoa ja näkemyksiä menestysklustereiden tulevaisuudesta usealla eri menetelmällä. Tässä raportissa on esitetty analyysi ensimmäisen delfoi kyselyn tuloksista. Kysely toteutettiin lokakuussa 2003 ja siihen vastasi 46 asiantuntijaa. Vastausaktiivisuus oli 75 %. Tavoitteena oli kartoittaa asiantuntijoiden näkemyksiä menestysklustereiden tuotteista, markkinoista, asiakkaista ja teknologiasta vuonna Delfoi kyselyn toteuttivat Tuomo Kuosa ja Mika Aaltonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. 2

3 TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA Klusterikohtainen Delfoi I analyysi Tulevaisuusluotain - Education Intelligence Sisällys: SKIP: 3-10, ICT: 11-19, Kemia ja Bio: 20-27, Metsä: 28-36, Hyvinvointi: 37-45, Rakennus ja kiinteistöt: SKIP Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman Klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 0 % [0/9] samanlaisia kuin nykyiset 22 % [2/9] jonkin verran erilaisia 78 % [7/9] huomattavasti erilaisia Perustelu Nopeutuva ICT kehitys, oppiva tuote ja innovatiivisuus tässä kilpailussa muova(nnut)a tuotteita 3

4 Tietotekniikan kehitys nopeutuu, se integroituu laajasti tuotteisiin ja tässä kehityksessä mukana pysyminen (innovatiivisuus) on Suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn elinehto. Tuotteissa hyödynnetään entistä enemmän tietotekniikkaa ja muuta teknologiaa. ICT integroituu yhä merkittävämmäksi osaksi tuotteita. Tämä merkitsee, että tuotteet, kuten nosturit, laivat, kännykät, paperikoneet jne sisältävät entistä enemmän palvelua. Laitteet esimerkiksi huoltavat itse itsensä tai ainakin raportoivat kunnostaan. Nanoteknologian läpimurrot ratkaisevia tuotteissa Laitekoko pienenee, esimerkiksi ihmiskehoon tullaan asentamaan teknologiaa, kuten terveydentilan seurantaan tarkoitettuja laitteita, tai miksipä ei kommunikaatiovälineitä. Viihde- ja hyötykäyttöön tarkoitettujen laitteiden rajat hämärtyvät tulevaisuuden tuotteissa Laitteet "sekoittuvat" keskenään, kuluttajien tarpeet muuttuvat Tietovarastoinnin ja tiedon hyväksikäytön tietotekniset menetelmät ja ihmisten kypsyys niiden käyttöön on kehittynyt viime vuosikymmenenä ja kehittyy tästedes kiihtyvällä vauhdilla. Käytettävät materiaalit ja muotoilu huomioon 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 11 % [1/9] ei juurikaan 33 % [3/9] jonkin verran 56 % [5/9] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Uusia rajapintoja hyödyntäen menestykseen Poikkitieteellisyys tuotekehittelyssä, kyky yhdistellä muiden alueiden osaamista innovatiivisesti, älykkäät tuotteet, nano- ja biotieteet tärkeitä Käytettävyys avainteema Käyttäjäystävällisyys, ergonomisuus ja muotoilu tulevat entistä tärkeämmiksi myös business-tobusiness -tuotteissa. Vie vähemmän tilaa Palvelu Logistiikka Taloudellisuus Vaikea kopioitavuus Ympäristöystävällisyys Energian säästö 4

5 --- Teknologisesta osaamisesta vähemmän kilpailukykyä tuotantoon Kilpailukyky ei välttämättä tule teknologisesta osaamisesta vaan palvelu, -logistiikka jne. konseptista, mikä liittyy tuotteeseen ja tekee siitä kilpailukykyisen ja vaikeasti kopioitavan. 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 0 % [0/9] vähän 56 % [5/9] jonkin verran 44 % [4/9] huomattavasti Miten ja mistä syistä? Suomessa keskitytään entistä enemmän ydinosaamiseen Osaaminen keskittyy tietyille alueille. Monitieteellinen osaaminen (anturit, materiaalit, tietoliikenne ja tiedonkäsittely, logistiikka...) ja prosessiosaaminen rakentuu ja säilyy kotimaassa. Keskitytään Suomen vahvuustuotteisiin ja -palveluihin, muu jätetään muille. Osaaminen ratkaisee, mistä tulee vahvuustuote tai -palvelu. Suomessa on luotu vuoteen 2015 mennessä eri yhteiskunnan tahot yhdistävä visio, mihin meidän kannattaa keskittyä. Visiota tietenkin päivitetään jatkuvasti. Verkottuminen avainasemassa mm. tuotantotavoissa ja toimintatavoissa Globalisaatio muuttaa entisestään kansainvälistä työnjakoa Solu- ja tiimityö tulee myös pieniin yrityksiin. Tuotantoautomaatio lisääntyy mm. tuotantorobottien myötä. Toiminnanohjausjärjestelmät kehittyvät edelleen. Tuoteytimen (mekaniikka, elektroniikka) valmistus siirtyy alihankinnaksi kehittyvistä talouksista (Kauko-Itä, Baltia, Venäjä). Kansainvälisessä toimintaympäristössä asiakkaiden ja asiakkaiden asenteet, odotukset ja tarpeet muovaavat entistä vahvemmin, mikä tuote tai palvelu menestyy, mikä ei. Kuluttaja-, -ympäristö- ja muut kansalaisliikkeet ovat entistä vahvempi vastavoima globaaleille markkinavoimille. VK Voi olla, että palataan entiseen systeemiin alueellisesti ja globaalisti kilpaillaan toisin 5

6 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/9] samankaltaisilta 78 % [7/9] jonkin verran erilaisilta 22 % [2/9] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna Markkinat laajenevat Myös julkiset palvelut ovat globaalin vaihdannan kohteena. SKIP-klusterin suomalaisten menestysyritysten asiakkaat sijaitsevat kaikkialla maailmassa. Päämarkkina-alueet EU:ssa lisäystä Venäjällä ja Kauko-Idässä, erityisesti Kiinassa. Markkinat eivät räjähdä, vaan kasvavat vakaasti perinteisiin prosesseihin tehtävien uusintainvestointien tahdittamana. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat logistiikka ja kuljetus, energia ja ympäristö ja terveydenhuolto. Euroopassa ja Venäjällä uusia markkina-alueita. Asiakaspohja muuttuu Markkinat saattavat muuttua asiakkaiden rakennemuutoksesta ja verkostoitumisesta johtuen? Myös julkiset palvelut ovat globaalin vaihdannan kohteena. SKIP-klusterin suomalaisten menestysyritysten asiakkaat sijaitsevat kaikkialla maailmassa. Business-to-business -asiakkaiden kautta asiakkaiksi tulee myös loppukäyttäjiä, kuluttajia. Laadun ja asiakastuntemuksen vaatimukset kasvavat koko ajan. Globalisaatio syvenee Markkinoiden globaali yhdentyminen on syventynyt, kaupan esteet ja rajoitukset on poistettu Kansainvälinen kilpailu saavuttaa ennenäkemättömät mitat. Maiden rajat häviävät myös palvelutuotannossa. Tuotteilla enemmän ominaisuuksia Uusia markkina-alueita löydetään VK/--- Markkinat voivat toki muuttua paljonkin, mutta markkinamekanismit eivät enää ehkä käy läpi niin suuria muutoksia 6

7 3. Mieti oman klusterisi palveluista 3a) Millaisia ovat klusterissasi tuotetut palvelut vuonna 2015? 0 % [0/9] nykyisenkaltaisia 56 % [5/9] jonkin verran erilaisia 44 % [4/9] hyvin erilaisia kuin nyt Perustele, miten ja miksi klusterissasi tuotetut palvelut eroavat nykyisistä tai pysyvät samankaltaisina? Asiakaslähtöisyys tärkeämpää Palvelukokonaisuudet. Palvelut ovat entistä monipuolisempia ja kohdistuvat myös loppukäyttäjiin. Tämä tarkoittaa, että klusterissa tai verkostossa täytyy olla laaja ja monipuolinen asiakasosaaminen loppuasiakkaaseen asti. Asiakaslähtöisyys lisääntyy entisestään, yhä enemmän "räätälöityjä" ratkaisuja. Palveluprosessit integroituvat asiakkaan prosesseihin Ennakkoluuloton yhteistyö ja yhdisteleminen välttämätöntä Palvelut muuttuvat ja lisääntyvät ja tuovat sen varsinaisen kilpailuedun klusterin tuotteisiin. Edelleen sama asia, jotta säilymme klusterissamme kilpailukykyisinä ennakkoluuloton uusien asioiden yhdistely ja yhteistyö tuovat sen edun, jolla voimme pärjätä. Mitä se sitten käytännössä on, sen osaavat vain yritykset, mutta edellytykset tähän tulee yrityksille luoda. Palveluissa toteutetaan kokonaisvaltaisia toimituksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ulkoistaminen. Uusia ominaisuuksia tuotteille Pääasiassa samoja tuotenimiä, mutta teknologisesti kehittyneempiä, paremmin muotoiltuja ja ympäristöystävällisempiä. Enemmän ominaisuuksia tuotteille. Asiakaspohjan muutos Päämarkkina-alueet EU:ssa lisäystä Venäjällä ja Kauko-Idässä, erityisesti Kiinassa. Asiakaspohjan muutos. 3b) Millainen toimintakenttä on suhteessa nykyiseen? 0 % [0/9] täysin samanlainen 56 % [5/9] jonkin verran erilainen 44 % [4/9] hyvin erilainen 7

8 Perustele Verkostoituminen palvelutarjonnan perustaksi Verkostoista ei enää puhuta erikseen, koska se on arkipäivää. Erityisesti pk-yritysten verkostoituminen on kehittyneempää. Palveluja tarjotaan verkostosta, johon kuuluu osa-toimittajia kaikkialta maailmasta. Yritykset keskittyvät entistä enemmän ydinosaamiseensa Ydinosaamisesta vastaavat muutamat isot yhtiöt, toisaalta niche-osaamisesta vastaavat jatkossakin pk-yritykset. Ydinosaamisen ympärille kehitetään partner-verkostoja, joihin hajautetaan osittain osaamista. Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, mistä seuraa verkostomaiset yritysrakenteet. Osaamisen yhdistäminen ja rajojen ylittäminen palveluiden tuottamisessa lisääntyy Uskon edelleen, että asiat tulevat olemaan aivan erinäköisiä. Sidosryhmien mukanaolo tiiviisti toiminnassa ja niiden eri roolien rajojen hämärtyminen. Mietitään keinoja, joilla eri alojen osaajat voivat yhdistää osaamisensa uudella tavalla ja aikaansaada kokonaan uusia tuotteita ja palveluita. Asiakkaiden tarpeiden huomioiminen Palveluja mietitään entistä enemmän asiakkaan tarpeiden näkökulmasta Toimintakenttä laajenee maantieteellisesti, myös yksilöiden kannalta Työsuhteet muuttuvat työntekijäehtoisemmiksi. Kunnossapito keskittyy siihen erikostuneisiin yrityksiin, etähuolto 4. Maailma muuttuu. Muuttuvatko asiakkaasi? 4a) Ovatko asiakkaasi vuonna 2015 samat kuin tänään? 22 % [2/9] pääsääntöisesti 56 % [5/9] osittain 22 % [2/9] hyvin toisenlaiset Kuvittele, millaisia asiakkaita klusterissasi palvellaan vuonna 2015? Laatutietoisia pientilaajia enemmän Toisaalta vaativia asiakkaita, jotka ostavat räätälöityjä, korkeatasoisia tuotteita. Yhä pienemmät yritykset tulevat käyttämään palveluja. Tuotteita ja palveluja rakennetaan myös yksityishenkilöille. Monikansallisia yrityksiä ja business-to-business asiakkaita Asiakkaat ovat tyypillisesti business-to-business -asiakkaita, jotka markkinoivat tuotteet ja palvelut 8

9 taas omille asiakkailleen, ja he omilleen, jne. Suomessa tuotetaan jotakin erikoisosaamista vaativaa tuotteen tai palvelun osaa myös kansainvälisille kuluttajamarkkinoille. Kehitysmaat ja Venäjä tärkeitä Toimitamme suurille kehitys- ja kehittyvien markkinoiden ostajille perustoiminnot tuottavia tuotteita. Venäläisten ja kehitysmaiden osuus kasvaa nykyisestään. Julkinen sektori ostaa Julkisen sektorin osuus asiakkaista kasvaa. Tuotetaan huipputeknologiaa ja sen ympärille palvelua esim. sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin ympäri maailmaa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti samat, mutta asiakkaan asiakkaiden (palveluketjun päätepisteen) huomioiminen korostuu. 4b) Millaiset mahdollisuudet sinulla ja klusterillasi on vaikuttaa klusterisi asiakasrakenteeseen? 11 % [1/9] pienet 67 % [6/9] kohtuulliset 22 % [2/9] suuret Perustele. Omaa toimintaa kehittämällä Oman toiminnan uudelleen miettimisellä. Klusterissa on vahvaa kehitysosaamista ja pystytään tuottamaan innovaatioita, joilla on kysyntää. Klusterin sisällä on myös vahvaa tuotanto-osaamista, joka on välttämätöntä, että pystytään vakuuttamaan tavoitellut asiakkaat siitä, että tuote ja palvelu kannattaa ostaa Suomesta. Markkinoinnissa suomalaiset yritykset oppivat hyödyntämään kansainvälistä markkinointiyhteistyötä. Pienenä maana emme pysty olemaan läsnä kaikkialla. Jos teknologia- ja tutkimusverkostojen rinnalle pystyttäisiin kehittämään markkinointiverkostoja, uskon, että voimme vaikuttaa asiakasrakenteeseen. Asiakkaat voi valita ja omaa painopistettä voi muuttaa Asiakkaat muuttuvat siinä kuin mekin. Oma vaikuttaminen tapahtunee yhteistyössä asiakkaiden kanssa tuotekehityksen kautta...millaisia sovelluksia ja ominaisuuksia yhteistyössä kehitetään. Tämä antaa mahdollisuuden muokata osittain asiakasrakennetta. Globalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa asiakaspohjaan. vs. Globalisaatioon on vaikeaa vaikuttaa. 9

10 5. Teknologia vuonna a) Millaista on klusterissasi käytettävä teknologia vuonna 2015? 0 % [0/9] nykyisenlaista 67 % [6/9] jonkin verran erilaista 33 % [3/9] täysin erilaista 5b) Miten tämä heijastuu klusterillasi tapahtuvaan liiketoimintaan? 11 % [1/9] epäsuotuisasti 0 % [0/9] ei merkittävällä tavalla 89 % [8/9] suotuisasti 5c) Kuinka paljon klusterisi toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa teknologian kehitykseen? 0 % [0/9] vähän 33 % [3/9] jonkin verran 67 % [6/9] huomattavasti Perustele kohdan 5 vastauksiasi. Hyvä mahdollisuus vaikuttaa kysymys valinnoista Kysymys on tietoisista valinnoista Suomen innovaatiojärjestelmässä. Suomalainen koulutusjärjestelmää kehitetään jatkuvasti ja sillä on pohjaa kehittyä kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Jos on riittävästi perustutkimusta ja julkista rajoitusta tuotekehitykseen ja tutkimukseen Teknologia kehittyy koko ajan, uusia sovelluksia käytetään yhä laajemmin. Teknologia on Suomen vahvuus. Osaaminen luo uutta osaamista. Olemme mukana EU:n tutkimusyhteistyössä. Verkostoituminen on laajaa, eikä vaadi enää maantieteellistä läheisyyttä. Suomalaiset teknologian kehittäjät pystyvät yhteistyössä kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa kehittämään Suomea globaalina valittujen alojen teknologian edelläkävijänä. Poikkitieteellisyydessä potentiaalia Poikkitieteellisyyden hyödyntäminen, informaatio- ja mobiiliteknologia sovellukset. Erityisesti materiaaliteknologia ja suunnitteluteknologia muuttuvat ja kehittyvät. SKIP-klusterissa käytettävä teknologian tulee muuttua ja klusterin toimijat ovat siinä avainasemassa.!!! Kultajyvät löytynevät yritysten heikoista signaaleista, joita ei välttämättä ole aikaa tai resursseja lähteä kehittämään: Teknologian kehityksessä on oltava mukana. Jos yritykset saavat sopivia työntekijöitä ja yhteiskunta satsaa myös rahallisesti entistä selkeämmin innovatiivisiin vaihtoehtoihin, myös niihin hullulta tuntuviin ja erityisesti niihin, jotka lähtevät yrityskentästä, on meillä vielä mahdollisuuksia. Isot teknologiaohjelmat, joihin yhteiskunta määrää suuntaviivat, ovat sinänsä hyviä. Kultajyvät löytynevät kuitenkin yritysten heikoista signaaleista, joita ei välttämättä ole aikaa tai resursseja lähteä kehittämään. Näin ollen tulisi luoda järjestelmä, jolla näitä poimittaisiin mukaan, eikä prosessia tehtäisi yrityksille liian vaikeaksi. Omat mahdollisuudet saattavat vahvistua jos asiakaspinta partner-tyyppistä 10

11 ICT Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 0 % [0/10] samanlaisia kuin nykyiset 10 % [1/10] jonkin verran erilaisia 90 % [9/10] huomattavasti erilaisia Perustele vastauksesi UBI tulee laajaan käyttöön, uusia kommunikoinnin kanavia syntyy Kehitys johtaa (ICT-klusteri) kehittyneempiin käyttöliittymiin, joiden ominaisuuksia ovat oletettavasti ainakin UBI (ubiquitous, kaikkialla läsnä oleva) "älykkyys" (esim. oppii käyttäjän tyypillisiä toiminteita, helppokäyttöisiä (esim. puheohjattavia), verkottuneita. Perustuotteiden teknologiat säilyvät kuitenkin aika pitkään, variaatiot sykkivät nopeammin. Kokonaan uusia markkinoita on varmaankin tulossa, visuaalisuus lisääntyy, uudet kanavat kommunikointiin ovat tulossa. Vuoden 2015 kommunikointivälineet ovat jotain muuta kuin tämän päivän kännykät, televisio on kaksisuuntainen vuorovaikutusväline ja jääkaappikin voi itse tilata maidon suoraan kaupasta jne. Teknologia häviää käytettävyyden taakse Tuotteet ovat enemmän ihmisen käyttäytymistä mukailevia - ripaus inhimillisyyttä mukana, teknologia häviää käytettävyyden taakse. Ainakin osa tuotteista integroituu ympäristöön huomaamattomiksi. Tietoliikenneinfrastruktuurin eri kommunikaatiokanavat (joista sopivin kulloinkin käytössä) häviävät palveluiden taakse. Erityisesti ns. sulautetut tuotteet ovat voimakkaan kehittämispanostuksen kohteena. 11

12 Mobiiliteknologia kehittyy huimaa vauhtia Mobiiliteknologia kehittyy huimaa vauhtia ja tuotteittemme sykli on n. 2 vuotta. 12ssa vuodessa tuotteemme ovat lähes 100 % erilaisia. Tulevaisuudessa tuotteet ja verkot mahdollistavat kaikkien palvelujen saannin ajasta ja paikasta riippumatta luoden kokonaan uuden käyttäjäelämyksen. Massatuotanto siirtyy halvempien tuotantokustannusten maihin. Kokonaan uusia markkinoita on varmaankin tulossa, visuaalisuus lisääntyy, uudet kanavat kommunikointiin ovat tulossa. Käyttöliittymien kehittäminen helpottaa käyttäjiä, mutta useimmiten tehnee itse tuotteista monimutkaisempia ja vaativampia valmistajan kannalta. Myös ansaintalogiikka saattaa muuttua: maksetaanko palvelua tarjoavasta tai välittävästä tuotteesta vai itse palvelusta? Palvelua tarjoavan laitteen ja itse palvelun raja liudentunee. 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 0 % [0/10] ei juurikaan 40 % [4/10] jonkin verran 60 % [6/10] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Käytettävyys ja vuorovaikutteisuus avain Tuotteemme ovat ennemminkin henkilökohtaisia luottotarvikkeita(?) "personal trusted device". Menetystuotteet ovat entistä asiakaslähtöisempiä. Sekä vanhempien ikäluokkien tarpeet että nuorison uudet viestintävalmiudet on entistä paremmin huomioitu. Yksilöllinen räätälöinti yleistyy. Monikäyttöisyys ja yhteensopivuus tärkeää Menestystuotteet ovat monikäyttöisiä (työssä, vapaa-aikana, matkoilla), muunneltavia ja yhdistettäviä (puhelin, kamera, tv, radio, jokin uusi kommunikaatiomuoto?), ne voivat olla massatuotteita tai erikoistuotteita (erikoistarpeet). Eri laitteiden yhteensopivuus paranee. Laite sisältö ja palvelut muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Tuotteen kyky helpottaa kommunikaatiota Kommunikointi on edelleen avainsana. Nopea tiedon siirto tärkeää. Kustannustehokkuus 12

13 Kuvien käsittely 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 0 % [0/10] vähän 60 % [6/10] jonkin verran 40 % [4/10] huomattavasti Miten ja mistä syistä? Suomessa keskitytään ydinosaamiseen ICT-kulttuuri ja tuotanto leviää ei-teollisuusmaihin Ohjelmistojen ja elektroniikan suunnittelu muuttuu rutiininomaisemmaksi ja automatisoituu ehkä siirtyy lisää halvemman tuotannon maihin. Tuotteet yhdistyvät palveluihin ja modularisoituvat Verkostoituminen muuttaa tuotantoympäristöä Standardien ja määrämuotoisten rajapintojen merkitys korostuu --- / Teknologian näkyvä dominanssi vähentynyt Syntyy lisää globaaleja toimijoita jotka tekevät tuotantoa ja tuotekehitystä jatkuvasti kolmessa vuorossa. Palvelut ja vapaa-aika muuttuvat Palvelusektori muuttuu teknologian myötä melkoisesti. Mm. sähköisten etäpalvelujen käyttö on merkittävässä roolissa. Myös yhä useampien ihmisten vapaa-ajankäyttäytymiseen ICT- palveluiden kehittymisellä on suurta vaikutusta. 13

14 Yksilöllistyminen vaikeuttaa kuluttajien tarpeiden ennustamista 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/10] samankaltaisilta 70 % [7/10] jonkin verran erilaisilta 30 % [3/10] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna Ostetaan palveluita ei laitteita Businesslogiikka muuttuu loppukäyttäjän kannalta enemmän palvelujen ostamiseen laitteiden sijasta. Yksittäinen loppukäyttäjä tehnee sopimuksen yhden tai useamman palveluntarjoajan kanssa palveluistaan ja niiden sisällöistä ja personalisoinneista. Maksuperusteeksi muuttunevat tapahtumat käytettyjen palveluiden mukaan. Keksitään edelleen hienoja teknisiä vempaimia, mutta mikä puree kuluttajiin, on vaikeaa ennakoida. Joudutaan siis tekemään virheratkaisujakin. Kuitenkin aiempaa enemmän kiinnitetään huomiota tuotteiden ja palveluiden todelliseen käytettävyyteen, lisäarvon tuottamiseen ja laatuun, jolloin palveluosaamisen merkitys kasvaa teknologiaosaamisen rinnalla. Olettaisin, että suhteellisen yksinkertaisilla kannettavilla laitteilla liitytään ympäröiviin tietojärjestelmiin. Tällöin itse laite- ja ohjelmistomarkkinat kohdistuvat loppukäyttäjän sijasta palvelujen tuottajiin. Lisämarkkinoita tuovat kehittyvät valtiot Lisämarkkinoita tuovat kehittyvät valtiot, jotka ovat tietoliikenne puolella uusi markkinakohderyhmä, esim. Intia, Venäjä, Etelä-Amerikka jne. Markkinat polarisoituvat syntyy halpojen ja kalliiden tuotteiden alueita Markkinoiden kahtiajako halpatuotteisiin ja kalliisiin erikoistuotteisiin voimistuu. Markkinat polarisoituneet; on alueita, jotka käyttävät laajasti ja integroituneesti ICTtä, ja alueita, jotka ovat jääneet jälkeen tai ovat karkean tason käyttäjiä (sitä, itä meillä nyt, puhelimet, palvelupisteet jne.) Visuaalinen vuorovaikutus nousee Kotien ja yritysten informaatiokeskukset lisääntyvät Pelkällä markkinoinnilla ei pärjätä. 14

15 3. Mieti oman klusterisi palveluita 3a) Millaisia ovat klusterissasi tuotetut palvelut vuonna 2015? 0 % [0/10] nykyisenkaltaisia 30 % [3/10] jonkin verran erilaisia 60 % [6/10] hyvin erilaisia kuin nyt Perustele, miten ja miksi klusterissasi tuotetut palvelut eroavat nykyisistä tai pysyvät samankaltaisina Laitteet, toiminnot ja palvelut yhdistyvät ja varioituvat eri kanaviin Mobiili, kaapeli, TV, satelliitti, ääni, data, video ja yhdistyvät ja niitä saa myös ostopalveluina. Uudenlainen automaatio levittäytyy ympäristöön Nämä palvelut ovat tällä hetkellä vielä varsin kehittymättömiä, mutta tarve niiden tuottamiseen kasvaa. Esim. "automaattinen" vanhusten ja sairaiden kontrolli ja päivystys. Palvelupuolella on lukuisia uusia käyttömahdollisuuksia. Palvelujen tuottaminen nousee keskeiseksi jo siitäkin näkökulmasta, että asiakaskunnan tietotekniset valmiudet lisääntyvät. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Uusi ICT= monipuolinen ja rikkaampi sisältö kaikkien ulottuvilla Kaikki viihde-, tieto- ja kommunikaatiopalvelut tulevat olemaan paljon sisältörikkaampia ja helppokäyttöisempiä ja kaikkien ulottuvilla. Niiden käyttö on osa kaikkien ihmisten arkipäivää. Henkilökohtaisen palvelun arvostus nousee ICT tulee todella kommunikaation välineeksi; ihmiseltä ihmiselle, esim. pankkipalvelu (ja muut "ulkoistetut") palaavat ihmiseltä ihmiselle palveluksi,(tyypillistä nykyiselle; olette jonossa ja palvelemme teitä ensi tilassa (tai toisessa tilassa), kun asiakas nyt jonottaa tekniikan päässä, hän priorisoi tulevaisuudessa (saatte palvella minua ensi tilassa ). 3b) Millainen toimintakenttä on suhteessa nykyiseen? 0 % [0/10] täysin samanlainen 40 % [4/10] jonkin verran erilainen 50 % [5/10] hyvin erilainen Perustele Toimijat siirtyvät sisällöin tuottamiseen ja palveluiden tarjoamiseen Osa toimijoista jää päätelaite- ja kanavabusinekseen, mutta valtaosa toimijoita siirtyy sisällön tuottamiseen. Uusien palvelumahdollisuuksien myötä sisältötuotannossa on runsaasti mahdollisuuksia uusille palvelutarjoajille - suomalaisille tai kansainvälisille yrityksille. 15

16 ICT:stä vain työkalu Verkottuminen lisääntyy Operaattoreiden kyky tunnistaa ja laskuttaa asiakkaita tulee todennäköisesti säilymään, joten mitään vallankumousta ei pääse tapahtumaan. 4. Maailma muuttuu. Muuttuvatko asiakkaasi? 4a) Ovatko asiakkaasi vuonna 2015 samat kuin tänään? 0 % [0/10] pääsääntöisesti 90 % [9/10] osittain 10 % [1/10] hyvin toisenlaiset Kuvittele, millaisia asiakkaita klusterissasi palvellaan vuonna 2015? Ikääntyneet Ikääntyneet käyttäjät ovat merkittävä ryhmä, heidän elämänlaatuunsa ICTllä on merkittävä asema, vaikkakin "näkymätön". Asiat hoituvat, mutta ihminen näkyy nykyistä vahvemmin palveluissa sisällä. Yritykset, yhteisöt ja korporaatiot Myös globaalilla tasolla asiakkaina Yksittäiset ihmiset Perinteiset asiakkaat pysyvät Palvelusektori Erityisesti palvelusektorin asiakaskunta laajenee huomattavasti nykyisestä sähköisten palvelujen yleistyessä niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Sairaat Syrjäytyneet "Syrjäytyneet", eivät houkutteleva markkina palveluottajille, mutta asioista huolehdittava, varmaankin yhteiskunta tarjoaa palvelu- niukat sellaiset. 16

17 Ihmiset, jotka ovat osa laajaa ja monipuolista palveluverkostoa Monitahoiset palveluverkostot, joissa asiakkaat ja niiden tuottajat eivät ehkä kohtaa yleistyvät Klusterini koostuu verkostosta, joka tarjoaa hyvin monimuotoisia palveluja. Asiakkaat räätälöivät ja määrittelevät palveluympäristönsä heille sopivaksi. Tarjoamamme palvelut saattavat koostua hyvin monien tuottajien osasista. Veloitusperusteeksi muodostunee palvelujen määrä, sisältö ja transaktioiden määrä. Vastaavasti asiakkaamme ovat osa globaalia verkostoa ja itse asiassa emme edes välttämättä tunne tai tunnista loppukäyttäjää. Asiakas muodostuu siitä verkostosta, joka välittää palveluitamme ja jonka osanen olemme. Asiakaskunta saattaa "heimoutua" eri käyttäjäverkostoihin tai osaverkostoihin globaalissa ympäristössä. 4b) Millaiset mahdollisuudet sinulla ja klusterillasi on vaikuttaa klusterisi asiakasrakenteeseen? 40 % [4/10] pienet 60 % [6/10] kohtuulliset 0 % [0/10] suuret Perustele Omaa toimintaa kehittämällä voimme vaikuttaa Tuottamalla sellaisia tuotteita ja palveluja, joilla odotetaan olevan kysyntää entisissä ja uusissa asiakasryhmissä, voin yrittää vaikuttaa asiakasrakenteeseen. Olemme vahva toimija globaalissa markkinassa ja uskomme asemamme säilyvän ja siten pystymme toimimaan tiennäyttäjänä. Suuret toimijat ohjaavat markkinoita ja kehittävät teknologiaa sinne missä se käy kaupaksi. Palveluosaaminen ratkaisee ja asiakkaat päättävät Globaalisti kilpaillulla alalla osaaminen ratkaisee: asiakaslähtöinen palveluosaaminen korostuu. Vaikka sisältötuotannossa suppea suomen kielialue voi olla etu tai haitta, on kieliongelmat ratkaistavissa, jolloin asiakkaana voi olla koko maailma mutta myös suomalaiset voivat ostaa palvelunsa globaaleilta yrityksiltä. Asiakasrakenne on kombinaatio niin teknologiasta kuin palveluista. Teknologia tupo puitteita, mutta palvelujen todellinen tuottaja ja hyödynsaaja luovat joko kysynnän tai "ulkoistaa" uusimuotisiin puhelinjonoihin "palveltavaksi ensi tilassa" eli Intiasta. 5. Teknologia vuonna a) Millaista on klusterissasi käytettävä teknologia vuonna 2015? 17

18 0 % [0/10] nykyisenlaista 50 % [5/10] jonkin verran erilaista 50 % [5/10] täysin erilaista 5b) Miten tämä heijastuu klusterillasi tapahtuvaan liiketoimintaan? 0 % [0/10] epäsuotuisasti 10 % [1/10] ei merkittävällä tavalla 90 % [9/10] suotuisasti 5c) Kuinka paljon klusterisi toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa teknologian kehitykseen? 20 % [2/10] vähän 50 % [5/10] jonkin verran 30 % [3/10] huomattavasti Perustele kohdan 5 vastauksiasi Palvelut sovitetaan jatkossa asiakkaiden tarpeisiin eikä asiakkaita palveluiden tarpeisiin Eivät ihmiset teknologiaa tarvitse, vaan, että asiat hoituvat ja inhimillinen yhteys säilyy. Kyky reagoida asiakkaiden todellisiin tarpeisiin tapaan tyydyttää niitä kasvattaa merkitystään. Jatkossa siirrytään asiakkaiden sovittamisesta tuoteympäristöömme tuotteidemme ja palveluidemme sovittamiseen asiakasympäristöön. [RISTIRIITA]: Teknologia on jo olemassa sen soveltaminen ihmisten todellisiin tarpeisiin ratkaisee jatkossa Mitään merkittävästi uusia oivalluksia teknologioissa ei ole näköpiirissä. Miniatyrisointi etenee ja suorituskyvyt kasvavat. Teknologiat ovat jo olemassa, mutta niiden muuttaminen toimiviksi ja riittävän halvoiksi tuotteiksi tapahtuu tällä ajanjaksolla. vs. Uusia teknologisia läpimurtoja alalla odotettavissa uudet tuotteet lisäävät liiketoimintaa Teknologia kehittyy ja todennäköisesti tapahtunee uusien läpimurtotuotteiden keksimisiä, jotka muokkaavat sekä teknologista ympäristöä että tapaa soveltaa sitä. Miksei teknologia muuttuisi (vähintään) yhtä paljon vuosina kuin se on muuttunut vuosina ? Uudet tarpeet ja tuotteet lisäävät liiketoimintaa. Tiedonsiirto ja tallennuskapasiteetti moninkertaistuu eikä enää ole este minkään digitaalisen palvelun käyttämiselle/varastoimiselle. Uudet käyttöliittymämuodot laajentavat käyttäjän elämyksiä ja mahdollisuuksia hyödyntää kaikkea informaatiota Lisäksi: 18

19 Toimialat lähenevät toisiaan. Jo nyt on nähtävissä, että kamerabusiness siirtyy kännykänvalmistajien salkkuun. 19

20 Kemia- ja bioala Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman Klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 0 % [0/6] samanlaisia kuin nykyiset 67 % [4/6] jonkin verran erilaisia 33 % [2/6] huomattavasti erilaisia Perustelu Bio-, geeni-, lääke-, nano- ja kantasolualan soveltaminen muuttaa useimpia tuotteita Uusia muotoja tulee esim. lääkkeissä, diagnostisissa tuotteissa ym. muussa, jossa biotekniikan kehitys näkyy ratkaisevasti esim. lääkevalmisteet, joihin liittyy geneettinen testi. Biotekniikka tuo varmasti tuotteita, joita ei tänään pysty edes kuvittelemaan. Uusia tuotteita kehitetään uusiin käyttötarkoituksiin ja entisiin käyttötarkoituksiin valmistettuja tuotteita parannetaan. Lääke- ja bioalalla genetiikka ja geenitekniikka voivat antaa mahdollisuuden suuriinkin muutoksiin, samanlainen mahdollisuus on nanotekniikassa. Osa tuotteista toki pysyy samanlaisina, mutta mahdollisuuksia uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen tarjoavat uudet, tulossa olevat teknologiat. Uusia tuotteita kehitetään uusien teknologioiden pohjalta. Geeniteknologia, kantasolut, nanoteknologia avaavat aivan uusia mahdollisuuksia niin terveydenhuollossa, hyvinvoinnin edistämisessä kuin monilla muillakin aloilla. Peruskemian tuotteet pysyvät samankaltaisina, kysyntä voi tosin muuttaa niiden luonnetta Peruskemian tuotteet pysyvät samankaltaisina esim. kosmetiikka, maalit, pesuaineet ym. Myös osa bioteknisistä tuotteista on entisen kaltaisia, esim. olut. Metallikemikaalituotteet eivät sinällään välttämättä kovin paljon muutu. Tuotteiden ja metallien kysyntä sen sijaan voi muuttua hyvinkin paljon 20

21 uusista käyttösovelluksista riippuen (esim. Ge- ja Ga-pohjaiset puolijohteet, uudentyyppiset akut ja polttokennot, Fischer-Tropsch katalyyttien käyttöönotto jne.). Myös peruskemiassa tapahtuu siirtymistä erikoistumiseen Meillä liiketoiminta on perustunut peruskemian tuotantoon, josta ollaan siirtymässä osaamispohjaiseen erikoistuotantoon. Perustuotanto on perustunut operatiiviseen tehokkuuteen kilpailuetuna. Se kilpailuetu on loppuun käytetty ja meidän on etsittävä kilpailuetua erikoistumisen ja osaamisen kautta. Kemian- ja bioklusteri on voimakkaassa rakennemuutoksen vaiheessa. Sektorin tuotteet voivat olla myös yksilöllisiä palveluita 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 0 % [0/6] ei juurikaan 50 % [3/6] jonkin verran 50 % [3/6] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Kuluttajamyönteisyys, käytettävyys ja ostovoimaisten kuluttajien miellyttäminen ratkaisee Kuluttajan merkitys kasvaa ja tunkeutuu esim. lääkkeisiin. Huonosti toimivat tuotteet eivät pysy vaikka joku muu taho pitäisi niiden merkitystä korkeana (kuluttaja / viranomainen, asiantuntija ym.). Ostovoimainen kysyntä kasvattaa merkitystään. Esimerkiksi lääketeollisuudessa Viagran tapainen elämäntapatuote on todennäköisempi menestystuote kuin jonkin vakavan kehitysmaita vaivaavan sairauden parantamiseen tehty tuote, koska vain ensiksi mainitusta voi ottaa kunnon katteen, toista pitäisi myydä halvalla kaikille tarvitseville. Kyky yhdistää erilaista osaamista ja teknologiaa ratkaisee Erikoistumisesta, osaamisesta, nimenomaan erilaisten osaamisten yhdistämisestä, se muodostuu myös dynaamisuudesta reaktiossa loppukäyttäjien tarpeisiin nähden. Se perustuu monidimensioiseen ennakointiin. Merkittävää tulee olemaan tuotteiden fysikaalisten ominaisuuksien hallinta kemiallisten ominaisuuksien lisäksi. Lisäarvoa tuodaan nimenomaan fysikaalisilla ominaisuuksilla, jotka ovat kriittisiä tuotteen käyttösovelluksessa (esim. nanopulverit, monodisperssit suolat ja oksidit). Vihreät arvot ym. => erilaiset uskonnot leviävät yhä pahemmin. Hetkellinen menestystuote => uutuus 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 21

22 0 % [0/6] vähän 67 % [4/6] jonkin verran 33 % [2/6] huomattavasti Miten ja mistä syistä? Tuotantolaitoksista tulee Hi-Tec laitoksia Tuotantolaitokset eivät ole massiivisia savupiipputeollisuuden edustajia. Ne ovat pienimuotoisia, hyvinkin eri alojen spesialisteja työllistäviä usein erittäin puhtaita tiloja. EI HAALARI- TYÖNTEKIJÖIÄ! Teollisuuslaitoksen sisäinen tuotantoympäristö muuttuu esim. siksi, että puhtausvaatimukset kasvavat. Kun kehitetään biotuotteita esim. terveydenhoidon tarpeisiin, on "ultrapuhtaus" ainakin osassa tuotteita välttämätöntä. Nanoteknologiaa hyödynnettäessä mittakaava voi olla olennaisesti nykyistä pienempi. Tuotanto halvan- ja suunnittelu kalliin työvoiman maihin Tuotanto siirtyy jatkuvasti käyttämään halvan työvoiman maita. Kalliin työvoiman maista tulee suunnittelun, tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajia. Tuotantovaiheen osaavuudella ei ole paljoa merkitystä. Teollistamisella, tuotannon suunnittelulla, automatisoinnilla ym. on yhä tärkeämpi merkitys. Laadunhallintavaatimukset muuttavat tuotantoympäristöä Laatutekniikoiden ja laadunhallinnan käyttöönotto kemianteollisuudessa etenee johtuen kasvavista asiakasvaatimuksista. Lopputuotevaatimukset kasvavat, joten tuotantoympäristön puhtauteen, kontaminaatioiden ja laatuhäiriöiden minimoimiseen joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota. Tämä muuttaa tuotantotapoja ja -ympäristöä nykyisestä. Tuotantoympäristö keskittyy Tuotantoympäristössä tulee olemaan enemmän keskittymistä ja segmentointia. Komponenttien ja toimittajien määrä vähenee. Kemian- ja bioteollisuuden ympäristövaikutukset ja vaarallisuus median (yleisön) silmissä myös siirtävät tuotantoa pois kuluttajien silmistä. Asiakaslähtöisyys saattaa toisaalta merkitä sitä, että tuotanto tai ainakin tuotteiden kehittäminen tapahtuukin asiakkaan luona. (vrt. esim. metsäteollisuuden kemikaalit). VK EU:n REACH-lainsäädäntöhanke Lisää kemikaalialan säätelyä ja byrokratiaa? Se saattaa vaikeuttaa varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja saattaa johtaa sekä kemikaaleja valmistavan että käyttävän teollisuuden osit- 22

23 taiseen siirtymiseen EU:n ulkopuolelle. Ongelmat vähenevät, jos lainsäädännön puutteita valmistelun aikana korjataan ja vastaava lainsäädäntö saadaan koskemaan EU:n ulkopuolisiakin maita. 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/6] samankaltaisilta 83 % [5/6] jonkin verran erilaisilta 17 % [1/6] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna 2015 Ulkomaisista markkinoista Kemia- ja bioklusterille tärkeimmät Täytyy onnistua läpäisemään muurit suurille alueille. Kotimaisuuden merkitys vähenee ja pärjätäkseen tulee kehittää tuotteet sopimaan myös Suomen ulkopuolelle vähintään EU-alueelle. Tuotteistamisessa tulee tuntea yhä tarkemmin markkina-alueen kulttuurit ja tavat. Päämarkkinat ovat globaalit. Kuljetuskustannukset eivät paina, koska tuotteet ovat kalliita erikoistuotteita ja niitä voidaan kilpailukykyisesti liikutella. Toimintaympäristö muuttuu. Samanaikaisesti samat tahot ovat kumppaneita, kilpailijoita ja alihankkijoita toisilleen. Yrityksille myydään täyden palvelun paketteja Tuotteista suuri osa myydään yrityksille, näiltä osin merkittävin muutos tulee todennäköisesti olemaan, että tuotteet myydään pakettina, johon kuuluu myös palvelua. Asiakkaita ovat muiden teollisuudenalojen edustajat, jotka edelleen jalostavat tuotteita. Loppukäyttäjästä tulee asiakas yrityksen sijaan Lähtökohtana on asiakas, eli loppukäyttäjä. Tyypillisesti nykyisin kemianteollisuuden asiakas on toinen tuotantolaitos, mutta tulevaisuudessa on nähtävä koko ketju, ja katsottava todellista loppukäyttäjää". Yksilöllisyys ja hyvinvointi korostuvat myös kemian ja bioalan markkinoissa. [HUOM! ONKO TÄRKEIN ASIAKAS JATKOSSA YRITYS VAI LOPPUKÄYTTÄJÄ?] Päämarkkinat eivät muutu nopeasti Päämarkkinat (kovametallit, metalliseokset, ladattavat akut, kemialliset katalyytit, maalien ym. lisäaineet) eivät muutu kovin nopeasti. Uusine käyttösovellutusten vaikutus kysyntään nousee Uusia merkittäviä käyttösovelluksia tulee mm. elektroniikan komponenttiteollisuudessa sekä katalyyttiteollisuudessa, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kysyntään. 23

24 Halpatuonti lisääntyy ja samalla laittomasti kopioitujen tuotteiden kilpailu. Todennäköisesti myös omien markkinoiden suojaaminen kasvaa varsinkin isojen "pelaajien" suhteen esim. EU, USA, Kiina. Tunnettujen merkkituotteiden vaikutus kasvaa Merkkituote muodostuu yhä enemmän yhteiskunnan trendien pohjalta esim. nyt vihreiden arvot, tulevaisuudessa ties mitä. Ikääntyminen lisää lääkkeiden kysyntää, mutta hinnat saattavat pudota Kuluttajatuotteiden markkinoilla suurimmat muutokset tapahtuvat lääkkeissä, niiden kysyntä kasvaa väestön ikääntyessä, mutta samalla lääkkeisiin käytettävissä oleva rahamäärä saattaa vähentyä. 3. Mieti oman klusterisi palveluita 3a) Millaisia ovat klusterissasi tuotetut palvelut vuonna 2015? 0 % [0/6] nykyisenkaltaisia 83 % [5/6] jonkin verran erilaisia 17 % [1/6] hyvin erilaisia kuin nyt Perustele, miten ja miksi klusterissasi tuotetut palvelut eroavat nykyisistä tai pysyvät samankaltaisina. Myydään palvelupaketteja, jotka sisältävät kaiken asiakkaan tarvitseman palvelun Vastuu kemianteollisuuden tuotteista on yhä enemmän siirtymässä niiden tuottajalle. Tämä merkitsee sitä, että tuotteita ei enää myydä sellaisenaan, vaan myyjä myös avustaa ostajaa tuotteen käytössä eli myy tuotteen lisäksi teknisiä palveluja, tuotekehityspalveluja, kuljetuspalveluja, turvallisuuspalveluja, jätehuoltopalveluja jne. Palvelut ovat myös usein tutkimusyhteisöä palvelevia toimintoja kuten analyysipalvelut, testauspalvelut jne. Kemikaalituotteiden myyntiin sisältyy myös käytetyn tuotteen regenerointi (kierrätys). Peruskemianteollisuuden palvelut pysyvät samoina. Geneettinen kartoitus Täysin uutena nousee geneettinen kartoitus, jota tarvitaan kaikilla alueilla, jossa bioteknisiä tuotteita tulee (lääketiede => evidence based medicine, lääkkeet, diagnostiikka, elintarvikkeet, kosmetiikka). Samoin biotekniikka tuo varmasti uusia palveluita, joita nyt ei pysty kuvittelemaan. 24

25 3b) Millainen toimintakenttä on suhteessa nykyiseen? 0 % [0/6] täysin samanlainen 33 % [2/6] jonkin verran erilainen 67 % [4/6] hyvin erilainen Perustele Kemikaalin sijasta myydään kemikaalin vaikutuksia asiakkaille Meille syntyy jatkuvasti uusia asiakkaita ja kilpailijoita Verkottuminen lisääntyy, palveluita haetaan yhä enemmän rajojen yli. Useat palvelut, jotka ovat nyt sisäisiä, annetaan yritysten ulkopuolelle esim analysointi, tuotekehitys, erikoisalojen tutkimus, myynti ja markkinointi. Isot firmat tulevat yhä suuremmiksi, mutta niihin jää vain talous (finance), strategia ja merkkituotteet. 4. Maailma muuttuu. Muuttuvatko asiakkaasi? 4a) Ovatko asiakkaasi vuonna 2015 samat kuin tänään? 33 % [2/6] pääsääntöisesti 50 % [3/6] osittain 17 % [1/6] hyvin toisenlaiset Kuvittele, millaisia asiakkaita klusterissasi palvellaan vuonna 2015? Asiakaspohja polarisoituu ja fragmentoituu Asiakkaat vaativat yhä enemmän. Osataan hankkia tietoa ja käyttää sitä (kännykkä- ja internetsukupolvia). Asiakkaiden kulttuuritausta vaihtelee => monikulttuurisuus, tuotteiden hyväksyntään vaikuttaa paljon erilaisia asioita. Toisaalta asiakkaiden piiri laajenee => maailma yhä pienenee. Asiakaskunta toisaalta polarisoituu, osalla on mahdollisuutta vain huonoon ja halpaan, osalla laadusta ollaan valmiita maksamaan paljon. Mainonta puree erittäin hyvin joillain alueilla, mutta osaajien yhteiskunnassa vain oikea tieto ja sen välittäminen on tärkeää. 25

26 Loppukäyttäjät asiakkaina entistä enemmän Klusterini palvelut kohdistuvat enemmän kuin tähän asti suoraan loppukäyttäjiin. Tähän asti klusteri on ollut valtaosin b2b-toimintaa. Teollisuus on edelleen merkittävin asiakas Kovametalli- ja timanttityökaluvalmistajia, akkuteollisuutta, katalyyttiteollisuutta, seosmetalliteollisuutta, elektroniikkateollisuutta, keramiikanvalmistajia ym. 4b) Millaiset mahdollisuudet sinulla ja klusterillasi on vaikuttaa klusterisi asiakasrakenteeseen? 33 % [2/6] pienet 33 % [2/6] kohtuulliset 17 % [1/6] suuret Perustele Tuotekehityksen kautta voimme vaikuttaa asiakaspohjaan Jos meillä on oikeanlainen tuote, meillä on myös asiakkaita. Vision ja strategian kautta suuntaamme toimintaamme ja sitä kautta voimme vaikuttaa. Toisaalta aina olemme joittenkin armoilla. Hyvä valmiste saa aina asiakkaita. Jos lääkevalmiste parantaa vaikean sairauden, on asiakkaat valmiina. Toisaalta taloudellinen edullisuus tuo paljon asiakkaita, jotka tosin siirtyvä muualle nykyistä herkemmin. Media ja yhteiskunta tempoilevat kansaa ratkaisusta toiseen ja vaikeuttaa tavoitteen asettelua. Vaikutusmahdollisuudet pienet Kokonaisuutena vaikutusmahdollisuudet ovat pienet, koska kemikaaleja käytetään niin monilla eri aloilla. Sen sijaan kotimaista tuotantoa joudutaan ohjaamaan niin, että päästään pois niiltä tuotannon alueilta, joissa kotimainen kallis kustannustaso on ongelma. Asiakasrakenne muuttuu tämän sivuvaikutuksena. 5. Teknologia vuonna a) Millaista on klusterissasi käytettävä teknologia vuonna 2015? 0 % [0/6] nykyisenlaista 100 % [6/6] jonkin verran erilaista 0 % [0/6] täysin erilaista 5b) Miten tämä heijastuu klusterillasi tapahtuvaan liiketoimintaan? 0 % [0/6] epäsuotuisasti 26

27 17 % [1/6] ei merkittävällä tavalla 83 % [5/6] suotuisasti 5c) Kuinka paljon klusterisi toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa teknologian kehitykseen? 0 % [0/6] vähän 17 % [1/6] jonkin verran 83 % [5/6] huomattavasti Perustele kohdan 5 vastauksiasi Bio- ja kemia-alan tuotekehityksessä olemme huipulla ja voimme vaikuttaa kehitykseen Suomalainen tutkimus erityisesti biolääketieteen alalla on hyvin korkealla tasolla. Tämä johtaa myös avainasemaan teknologian kehityksessä. Sen on myös pakko vaikuttaa suotuisesti liiketoimintaan ennemmin tai myöhemmin. Jos toimijoilla on taloudelliset resurssit tehdä työtä, on tulevaisuus varmasti myönteinen. Ongelmia tuo osaajien väheneminen, Suomen syrjäinen asema ja tieteellisen toiminnan tuotteistaminen sekä markkinointi. Keskittyminen, segmentoinnin kautta pelurit vähenevät ja sitä kautta vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Tekninen kehitys on liiketoiminnalle hyväksi, sillä tuotantoteknologiaa kehitettäessä sitä voidaan samalla muokata sellaiseen suuntaan, että se sopii paremmin alan kotimaisiin suhteellisiin etuihin. Kemianteollisuus on tutkimusintensiivinen ala, joten vaikutusmahdollisuudet teknologian kehitykseen ovat hyvät. Teknologioita yhdistellään, joka mahdollistaa kilpailuedun Kemian ja bioteknologiat ovat keskeisiä teknologioita, kun ajatellaan monitieteisyyden haastetta. Kilpailukykyä löydetään yhdistämällä eri teknologioita. Kemian ja bioklusteri saa yhteistyökumppaneita muista klustereista tarkoituksena osaamisten yhdistäminen. Ydinosaamisemme ja - teknologiat eivät muutu merkittävästi. Sen sijaan tulemme soveltamaan näitä uusien tuotteiden valmistukseen ja jatkuvasti parantamaan keskeisimpiä teknologioitamme. Klusteriin tulee teknologia trendejä muilta toimialoilta, ja sitä kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen. Kemianteollisuudessa on vireillä tutkimusta ja teknistä kehitystä, joka saattaa tuottaa merkittäviäkin muutoksia käytettävässä teknologiassa, mutta ei todennäköisesti vielä ennen vuotta

28 Metsä Analyysissä käytettävien merkkien selitykset: = Suuri yksimielisyys (toteutuminen/vaikuttavuus todennäköistä) = Melko suuri yksimielisyys = Ainakin yksi on tuonut asian esille faktana = Negatiivinen fakta, asia esitetty kysymyksen kannalta merkityksettömänä tai ei toteutuvana = Erityinen Heikko signaali, jota kannattaisi miettiä erikseen, ei yleisessä tiedossa VK = Villi kortti, asian toteutumista ei pysty ennakoimaan, mutta jos se toteutuu (puoleen tai toiseen) sillä tulee olemaan paljon merkitystä 1. Mieti oman Klusterisi tuotteita 1a) Millaisia ne ovat vuonna 2015? 14 % [1/7] samanlaisia kuin nykyiset 57 % [4/7] jonkin verran erilaisia 29 % [2/7] huomattavasti erilaisia Perustele vastauksesi Perustuotteissa ei tapahdu radikaaleja muutoksia Yritykset toki voivat löytää uusia tuotteita ja erikoistua edelleen, mutta perusklusteri pysyy kymmenen vuotta samana (volyymit). Perustuotteet (paperi, kartonki, sahatavara, vaneri jne.) eivät periaatteessa kovin paljon muutu vaikka tuotteiden ominaisuudet paranevatkin asiakkaan tarpeita vastaavasti. Metsäklusterin raaka-aine pysyy pääosin samana. Se jonkin verran rajoittaa innovaation mahdollisuuksia. Jalostusaste kasvaa Tuotteiden jalostusaste kasvaa; mahdollisia uusia tuotteita tai modifioituja puusta on tullut markkinoille. Perustuotteista valmistettujen jalosteiden (esim. pakkaukset, rakentamiseen liittyvät tuotteet) muutos on ripeää ja uusia käyttöalueita kehitetään lisäarvon tuottamiseksi. Asiakkaille myydään koko elinkaaren palvelupaketteja Tekniset tuoteratkaisut kehittyvät, yhä enemmän tuotetaan asiakkaan koko elinkaaren kattavia palveluja ja ratkaisuja. 28

29 1b) Kuinka suuresti vuoden 2015 menestystuotteet eroavat nykyisistä tuotteista? 0 % [0/7] ei juurikaan 57 % [4/7] jonkin verran 43 % [3/7] huomattavasti Mistä tekijöistä muodostuu menestystuote klusterillasi 2015? Koko valmistusprosessin parempi hallinta täsmäprosessit ja materiaalien hallinta Kierrätettävyys Asiakaslähtöisyys Koko elinkaaren kattavat tuotteet Hyvä hinta-laatu-suhde standardituotteissa Logistiikan tehokas hallinta ja etädiagnostiikka ja -valvonta Uudelleenkäytettävät, itsensä "tyhjentävät" materiaalit vähintäänkin kokeiluasteella. Täsmäkuidut VK Pääosin tuotteet ovat samankaltaisia, mutta joitakin täysin uusia tuotteita tulee markkinoille. Ne voivat olla jotain sellaista, mistä tällä hetkellä ei ole mitään käsitystä, mitä ne voisivat olla. 1c) Missä määrin klusterisi tuotantoympäristö muuttuu vuoteen 2015 mennessä? 0 % [0/7] vähän 57 % [4/7] jonkin verran 43 % [3/7] huomattavasti Miten ja mistä syistä? 29

30 Kasvavat markkinat EU:n ulkopuolella Tuotannon pääasiallinen kasvu tapahtuu Euroopan ulkopuolella johtuen kulutuksen kasvusta sekä toisaalta esim. puuraaka-aineen saatavuudesta ja hinnasta. Venäjän kehityksellä on suurta merkitystä Suomalaiselle tuotantoympäristölle, myös metsäklusterissa. Ulkoistaminen kiihtyy Koska ala on pääomavaltaista ja tehtaiden käyttöikä pitkä vähentää se pohjoismaisen tuotantotoiminnan alasajon uhkia Valtiovallan (=> EU) lainsäädäntö heikentää Eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Metsäteollisuudessa yritysten fuusiot jatkuvat Tuotteiden valmistuksessa kustannustehokkuus korostuu Pienivolyymisillä erikoistuotteille saattaa kehittyä omat/uudet markkinat Tuotannontekijät ovat niukkoja (energian hinta nousee, puuraaka-aineen saatavuus heikkenee) Ympäristöasioiden merkitys kasvaa edelleen ja yritykset joutuvat ottamaan tämän huomioon, uusiutuva raaka-aine ja kierrätettävyys ovat avainsanoja kuluttajien kannalta 2015 (ovat jo nyt). Tuotantoteknologiassa ei tapahdu mullistavia uusien teknologioiden läpimurtoja mutta prosessien parantamiseen käytetään runsaasti panoksia ja uusia innovaatioita otetaan jatkuvasti käyttöön. Kansainvälinen verkottuminen ja partnership toiminta Tuotanto sijoittuu lähemmäs uusia raaka-ainelähteitä Tietoyhteiskunta-kehityksen myötä tuotteiden kulutustavat muuttuvat. Uskoisin, että eletään "hitaan kasvun aikaa". Tuotantoympäristöön vaikuttanevat esim. EU:n laajeneminen ja entistä enemmän siirtyminen kohti markkinatalousjärjestelmää. 2. Mieti oman klusterisi markkinoita 2a) Millaisilta ne näyttävät vuonna 2015? 0 % [0/7] samankaltaisilta 57 % [4/7] jonkin verran erilaisilta 43 % [3/7] täysin erilaisilta kuin nyt Kuvaile klusterisi markkinoita vuonna

31 Kemiallisen metsäteollisuuden volyymin kasvu on Aasiassa sekä Itä-Euroopassa Markkinoiden koko kasvaa mutta ei suhteessa muiden sektoreiden kokoon. Suomen metsäklusterin kannalta tärkeää on kasvu Itä-Euroopan suunnalla. Graafisen teollisuuden painopiste siirtymässä halvan työvoiman maihin Kemiallisen metsäteollisuuden volyymin kasvu on Aasiassa sekä Itä-Euroopassa, elintason nousu ja paperin kulutuksen kasvu ovat edelleen suhteessa toisiinsa. Sähköisten välineiden käyttö liiketoiminnassa vaikuttaa jo erilaisten konttoripaperien kysyntään ja myös lehtien lukijoista kasvava osa siirtyy käyttämään vain kehittyneitä sähköisiä viestimiä. Graafisen teollisuuden painopiste on siirtymässä Euroopassa halpojen tuotantokustannusten maihin. Graafisten papereiden (aikakauslehtipaperi, sanomalehtipaperi) kysyntä kasvaa hitaasti 1-2 % vuodessa Euroopassa, sen sijaan Aasiassa kasvu on jopa 10 % vuodessa. Suomessa toimivien tehtaiden päämarkkina-alue on Eurooppa. Suomalaisten yhtiöiden Aasian ja Amerikan tehtaat toimivat sikäläisillä markkinoilla. Mekaanista metsäteollisuutta uhkaavat kasvavat Venäjän markkinat Mekaanisessa metsäteollisuudessa erityisesti venäläisen tuotannon laajentuminen sekä teknisen tason nousu yhdistettynä edullisiin tuotantokustannuksiin uhkaa nykyisiä toimittajia. Klusterin laite- teknologia- ja palvelutoimittajille markkina on jatkuvan teknisen parantamisen johdosta suhteellisen vakaa. Paperi- ja puutuotteiden markkinat kasvavat Euroopassa Puutuotteiden kysyntä on kasvanut (uusiutuva raaka-aine ja kierrätettävyys) rakennus- ja sisustusmateriaalina. Suomalaisilla yhtiöillä päämarkkina-alue Eurooppa Pakkauskartonkien ja pahvien markkinat ovat kasvaneet kaikkialla maailmassa (menestystekijänä uusiutuva raaka-aine ja kierrätettävyys). Kysyntä tietyillä alueilla ja tietyissä tuotteissa ei enää kasva, vaan pienenee. Toisaalta tulee uusia erittäin nopeasti kasvavia markkina-alueita. Kestävä kehitys Vielä tietoisempia kuluttajia. kestävän kehityksen argumentointi vain vahvistuu. Metsäklusteri integroituu ja verkottuu ainakin viestintään, mutta todennäköisesti myös logistiikkaklusteriin. Arvoverkostot (liiketoimintaketjut) syntymässä koska perinteiset klusterin markkinaalueet eivät kasva. Kasvua saatavissa uudenlaisella arvo-ajattelulla. [MISSÄ MARKKINAT TODELLA KASVAVAT? Eri alat kasvavat eri paikoissa vai?] 31

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia

Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Ilpo Hanhijoki 30.3.2012 Ammattirakenteen ennakointi osana koulutustarpeen ennakointia Alueiden ennakointiseminaari Porissa 29. - 30.3.2012 Ammattirakenne Työllisten määrä ammattiryhmittäin tai ammattiryhmien

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari 17.2.2016 Miska Kuusela Hypoteesi Viljan tuottajan kannalta on etu*, jos kotimainen viljaa käyttävä teollisuus menestyy**, ja haitta,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes

BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti Inkeri Huttu Tekes BIOTALOUS INNOSTAA INNOVAATIOIHIN Lahti 12.10.2016 Inkeri Huttu Tekes Palvelemme kasvuyrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille Yritysten,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Metsäsektorin muutosajurit Teknologinen kehitys ja markkinoiden muutos (1) 2 Paperin ja sähköisen

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Ennakointityö itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista Uuden sukupolven organisaatiot ja

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 18.11.2011 Kajaani Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon

Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa. Fidelix Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Kiinteistön sähkönkulutus osana kysyntäjoustoa Fidelix 2015 Automaatioväylä 2/2015: Automaatiolla tehokkuutta sähkön kysyntäjoustoon Fidelix Yrityksenä, perustettu 2002. Suomalainen rakennusautomaation

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Suomen teknologiateollisuuden

Suomen teknologiateollisuuden Suomen teknologiateollisuuden haasteet TRIO-ohjelman päätösseminaari 2.12.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Suomen teknologiateollisuuden haasteet

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille?

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Voimmeko palvella? Kuntapalvelujen tulevaisuus Kuma 11.9.2014 Elina Laamanen Polku kohti tulevaisuutta? 2 15.9.2014

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI. Timo Metsä-Tokila TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila Tekninen konsultointi TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh

Digitalouden haasteet. KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh Digitalouden haasteet KARI PENTTINEN Ohjelmapäällikkö Teollinen internet - ohjelma Tekes puh. 0295055916 kari.penttinen@tekes.fi Mikä on muuttunut? Älypuhelimessa laskentatehoa ja muistia kuin ison firman

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot