Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Esty YT / YT /

2 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle annettuja vaatimuksia. Pyydämme noudattamaan tarkasti tätä käyttöohjetta, joka selventää liesikuvun käyttömahdollisuuksia ja toimintatapaa. Laite noudattaa eurooppalaisia CE-turvallisuusvaatimuksia. Valmistaja ei vastaa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai epäasianmukaisesta asennuksesta. Valmistaja pidättää oikeuden mahdollisiin välttämättömiin laitetyyppien mallinmuutoksiin. Tämä koskee käyttäjäystävällisyyttä, käyttäjän ja laitteen suojaamista koskevia muutoksia sekä sovittamista ajantasaiseen tekniikan tasoon. Mikäli sinulla on tarkasta laadunvalvonnastamme huolimatta jotain huomautettavaa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tavoitat asiakaspalvelumme seuraavasta numerosta: Hotline-asiakaspalvelu Säilytä tämä käyttöohje paikassa, jossa se on helposti saatavilla. Liesikuputiimi

3 Sisällysluettelo Sivu: Hyvä asiakkaamme Sisällysluettelo Liesikuvun osat Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita Kuvun käyttö *Mikä teho tulisi valita? *Ohjauspaneeli *Elektroninen kytkentä Huolto, puhdistus ja kunnossapito *Huoltovälit *Kuvun puhdistus Metallisen rasvasuodattimen irrotus ja puhdistus Aktiivihiilisuodattimen vaihto Miten toimia ongelmatilanteessa? *Mahdollisia vikoja, niiden syitä ja mahdollisia korjauskeinoja Valaistuksen / lampun vaihto Liesikuvun asennus yleisesti *Poistoilma- tai kiertoilmaliitäntä *Rakenteellisia edellytyksiä koskevia neuvoja *Tärkeitä ohjeita *Sähköliitäntä Tämän liesikuvun asennus Asennuspiirustukset Takuu Asiakaspalvelu

4 Asiakaspalvelu Liesikuvun osat Mikäli laitteessa ilmenee tekninen vika, ota yhteys asiakaspalveluumme: HOTLINE 1 Verkkojohto 2 Kuvun runko 4 ohjausyksikkö 5 Metallinen rasvasuodatin 6 Valaistus Ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun merkitse muistiin seuraavat laitteen tiedot: mallin nimi ja R-numero, tuotenumero ja sarjanumero. Nämä löytyvät kuvun sisäpuolella, moottorin vieressä olevasta arvokilvestä. Tietojen lukemista varten on otettava rasvasuodatinkasetit pois. Merkitse nämä tiedot muistiin! Mallin nimi ja R-numero:... Tuote:numero:... Sarjanumero:... Ohje: Kuvassa oleva arvokilpi on vain esimerkkinä. Mallista riippuen todelliset tiedot voivat poiketa siitä.

5 Takuu Korvaamme 2 vuoden ajan tuotteen ostamisesta sen kuljetuksesta, korjaamisesta ja varaosista syntyvät kulut, jotka voidaan osoittaa valmistusvirheistä johtuviksi. Takuusta on suljettu pois kaikenlaiset valaistusvälineet, lasi- ja muoviosat sekä virheet ja välilliset vahingot, jotka johtuvat puutteellisesta poistoilman ulos johtamisesta tai virheellisestä asennuksesta. Takuu ei ole voimassa myöskään, jos laitetta on käytetty ammattimaisesti. Näkyvät, ulkoiset vauriot, joista reklamoidaan asennuksen jälkeen, eivät kuulu takuun piiriin. WEEE-merkki: Kun haluat kierrättää tämän tuotteen, pidä se erillään kotitalousjätteestä. WEEE-direktiivin puitteissa Euroopan unionin sisällä (direktiivi 2002/96/EY) on lainmukaisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen ja elektronisten laitteiden ja tuotteiden erillisiä keräysjärjestelmiä. Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita Käyttöohje on laitteen olennainen osa. Säilytä asiakirja huolellisesti Liesikupua saa käyttää vain sähkö- tai kaasuliesien päällä. Laitteitamme ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotitalouksissa käytettäviksi. Tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä seuraa kaikkien vastuiden ja takuiden raukeaminen. Liesikuvun käytön aikana metallisten rasvasuodattimien on oltava aina paikalleen asennettuina. Muuten kupuun ja poistoilmajärjestelmään voi kerääntyä rasvapölyä. Kaasuliesien yhteydessä on huolehdittava siitä, että keittolevyjä ei käytetä ilman keittoastioita. Avoimista kaasuliekeistä nouseva kuumuus voi vahingoittaa liesikuvun osia. Liekittäminen liesikuvun alla on kiellettyä palovaaran vuoksi. Ylös kohoava liekki voi sytyttää suodattimeen kerääntyneen rasvan palamaan. Friteeraaminen tai öljyjen tai rasvojen kanssa työskentely liesikuvun alla saa tapahtua ainoastaan jatkuvassa valvonnassa palovaaran vuoksi. Jo käytetty öljy lisää itsestään syttymisen riskiä. Muut työt avotulella ovat kiellettyjä. Ne voivat aiheuttaa tulipalon ja vahingoittaa metallisia rasvasuodattimia tai muita osia. Poikkeuksena on kaasulieden asianmukainen käyttö. Liesikuvun poistoilmakäytössä ja käytettäessä hormiin liitettäviä tulisijoja (esim. hiiliuuni) on huolehdittava riittävästä raittiin ilman syötöstä sijaintitilaan. Kysy joka tapauksessa neuvoa pätevältä nuohoojalta Huoltoa, puhdistusta ja kunnossapitoa koskevia turvallisuusohjeita Liesikupua ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella. Huolto- ja puhdistusohjeiden noudattamatta jättämisestä on seurauksena rasvakerääntymien aiheuttama palovaara Korjaustöitä saavat tehdä vain valtuutetut ammattihenkilöt. Omavaltaiset tai muiden kuin valtuutettujen kolmansien henkilöiden suorittamat toimenpiteet aiheuttavat kaikkien vastuiden ja takuiden raukeamisen. 16

6 Kuvun käyttö Mikä teho tulisi valita? Laitteen teho tulisi sovittaa vallitseviin keitto- ja paistohöyryihin, ts. valitse vähäisiin höyryihin pienempi, voimakkaisiin höyryihin suurempi teho. Kytke laite päälle jo samanaikaisesti keittolevyn kanssa. Näin pääsee syntymään ilmavirtaus ennen keittohöyryjen syntymistä. Tämä vaikuttaa positiivisesti imutehoon. A B C D Ruoanvalmistuksen jälkeen tulee antaa laitteen käydä vielä jonkin aikaa, jotta se imee loputkin käryt ja kosteuden. Abb.M1 Liesikuvun käyttö Abb.M2 Tehot 1 3 Paina vastaavia painikkeita tai 1, 2 tai 3 C Valaistus Paina painiketta Valo syttyy tai sammuu. A D Moottori pois päältä Paina painiketta OFF. B Abb.M3 Resim15

7 Huolto, puhdistus ja kunnossapito Huoltovälit Liesikupu tulee ehdottomasti huoltaa säännöllisesti, jotta taataan laitteen suorituskyky pitkäksi aikaa. Jos rasva- ja likahiukkaset ovat tukkineet metallisen rasvasuodattimen, laitteen toiminta heikentyy merkittävästi. 1 2 Metallisten rasvasuodattimien puhdistusväli: Keitto- ja paistotottumuksista riippuen metalliset rasvasuodattimet tulisi puhdistaa viikon tai kahden viikon välein. Ne on puhdistettava viimeistään silloin, kun huomaat suodattimeen kerääntyneen rasvan aiheuttaman lievän värinmuutoksen. Hiilisuodattimien vaihtoväli (vain kiertoilmakäytössä): Aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa suunnilleen kolmen kuukauden välein. Aktiivihiilisuodatin AF 90 ei ole pestävä eikä uudelleen käytettävä, ja sen vuoksi se on vaihdettava säännöllisesti. Vaihtohiilisuodattimia voit tilata valtuutetusta erikoisliikkeestä Vaihto- ja puhdistusvälejä on yleisesti noudatettava, jotta laite ei menetä tehoaan ja toimivuuttaan. 3 Puhdistus ja kunnossapito Liesikupua ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella. Ruostumattoman teräksen ja muiden pintojen vääränlainen puhdistus voi aiheuttaa värinmuutoksia ja vaurioita. Siksi suosittelemme kuvun ulkopintojen suojaamista erityisellä ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla hoitoaineella heti uuden kuvun asennuksen jälkeen. Tällöin suojakalvo estää näkyviä sormenjälkiä ja helpottaa teräspinnan puhdistusta. Pyyhi laitetta pehmeällä kankaalla, ei talouspaperilla. Aggressiiviset puhdistusaineet, kuten esim. etikkapohjaiset puhdistusaineet, hankausaineet, hiomarakeet tai terävät esineet vahingoittavat kuvun pintaa. 4 5

8 Metallisten rasvasuodattimien irrotus ja puhdistus Metallisten rasvasuodattimien irrotus Paina lukitussalpaa hieman taaksepäin ja irrota metalliset rasvasuodattimet vetämällä niitä viistosti alaspäin. Liesikuvun asennus yleisesti Tärkeitä ohjeita Turvallisuussyistä keittotason ja kuvun alasivun välisen etäisyyden tulee sähköliesillä olla vähint. 65 cm enint. 75 cm ja kaasuliesillä vähint. 75 cm enint. 80 cm. Ennen sähköverkkoon liittämistä on tarkastettava, että arvokilvessä annettu jännite vastaa olemassa olevaa paikallista verkkojännitettä. Arvokilpi sijaitsee kuvun sisäpuolella. Se näkyy rasvasuodattimien poistamisen jälkeen moottorin vieressä. Metallisten rasvasuodattimien puhdistus Liota metallisia rasvasuodattimia kunnolla kuumassa vedessä, puhdista pehmeällä harjalla ja huuhtele sitten huolellisesti kuumalla vedellä. Toista käsittely tarvittaessa. Metalliset rasvasuodattimet voidaan pestä myös astianpesukoneessa normaaliohjelmalla 55 C:ssa. Älä käytä tehopesua, sillä se voi vahingoittaa metallista rasvasuodatinta. Astioissa mahdollisesti olevan rasvan tai ritilään kerääntyneiden ruoanjäämien vuoksi metalliset rasvasuodattimet tulisi pestä erillään astioista ja laseista. Voimakkaasti likaantuneet metalliset rasvasuodattimet tulee liottaa ensin kunnolla kuumassa vedessä. Ohje: Huolehdi metallisia rasvasuodattimia puhdistaessasi, että ritilä ei vahingoitu. Usein tapahtuva puhdistus tai aggressiivisten puhdistusaineiden käyttö voivat aiheuttaa metallipinnan värin muuttumista. Tällä ei ole vaikutusta suodatukseen, eikä se ole peruste reklamaatiolle Poistoilmakäytössä poistoilmajärjestelmän, ml. seinän ilmakanavan, halkaisijan tulee olla vähintään 125 mm. Poistoilmaputken asennuksessa on otettava huomioon seuraavaa: Valitse lyhyet, suorat poistoilmareitit! Käytä mahdollisimman vähän putkenkaaria! Älä käytä teräväkulmaisia putkia, vaan pyöristettyjä kaaria! Poistoilmakanavat ja -putket, joiden halkaisija on 100 mm, eivät sovellu käytettäviksi. Asennettaessa tai supistettaessa poistoilmaputki alle 125 mm:n halkaisijaan raukeaa laitteen toimintaa koskeva takuu. Reikiä porattaessa on varottava, että seinässä kulkevat johdot eivät vahingoitu (sähkö, kaasu, vesi)! Sähköliitäntä Kupu toimitetaan tehtaalta liitäntäjohdolla ja pistotulpalla varustettuna. Se voidaan liittää mihin tahansa määräysten mukaisesti asennettuun ja suojattuun suojakosketinpistorasiaan, jonka jännite on 230 V vaihtovirta, 50 Hz. Laite vastaa suojaluokkaa 1. Asenna puhdistuksen jälkeen kuiva metallinen rasvasuodatin kuvun kehysosaan takareuna edellä. Käännä suodatinta ylöspäin, paina lukitussalpaa lyhyesti ja anna rasvasuodattimen lukittua lopulliseen asentoonsa.

9 Liesikuvun asennus yleisesti Vaihto-oikeus ei koske näkyvästi vahingoittunutta tavaraa, joka kuitenkin asennetaan paikalleen. Tarkasta kupu ennen sen asentamista toimituksen täydellisyyden suhteen ja mahdollisten vahinkojen varalta. Poistoilma- tai kiertoilmaliitäntä Poistoilmakäytössä haju johdetaan seinässä olevan poistoilmakanavan kautta ulos pois keittiöstä. Kiertoilmakäytössä höyrystä poistetaan suurin osa rasvajäämistä ja puhalletaan ilma takaisin keittiöön. Jos haluat sitoa käryjä, kupuun on asennettava aktiivihiilisuodattimet. Kiertoilmakäytössä keittiöstä ei kuitenkaan poisteta kosteutta, jota syntyy ruoanvalmistuksessa! Aktiivihiilisuodattimen käyttö lisää puhaltimen imuvastusta, ts. ilmavirtaus pienenee. Sen vuoksi liesikupu vetää huonommin, ja moottorin ja ilmavirran melu voimistuu. Kupu toimitetaan tehtaalta ilman aktiivihiilisuodattimia, ts. kuvut on varustettu poistoilmakäyttöä varten. Hankkimaasi kupuun sopivia aktiivihiilisuodattimia voit tilata valtuutetusta erikoisliikkeestä. Rakenteellisia edellytyksiä koskevia ohjeita Käytettäessä liesikupua poistoilmakäytössä on noudatettava seuraavia ohjeita. Keittiöissä/tiloissa, joissa ei ole avointa tulisijaa, tilaan tuleva korvausilma tulisi järjestää vähintään niin, että tässä tilassa ei synny alipainetta, ja kupu voi toimia kunnolla. Tärkeää: Keittiöissä/tiloissa, joissa on avoin tulisija, esim. kaakeli- tai hiiliuuni, takka jne., on aina varmistettava riittävä raittiin ilman syöttö. Mieluiten poisto- ja syöttöilmakanavan avulla tai suojaamalla ikkunanavauskytkimen avulla Ota mieluiten ennen suunnittelua yhteyttä pätevään nuohoojaan. Nuohoojan on hyväksyttävä sekä kupu että poisto- ja tuloilmaputki ennen käyttöönottoa. Kupua ei saa missään tapauksessa liittää käytössä olevaan muiden laitteiden (kuumavesivaraajat, kattilat, uunit jne.) savu- tai poistoilmahormiin. Poistoilmalle ei myöskään saa käyttää hormia, joka on varattu tilojen tai tulisijojen tuuletusta tai ilmanvaihtoa varten. Liitettäessä kupu käytöstä poistettuihin savu- tai poistoilmahormeihin on pyydettävä pätevän nuohoojan lupa. Voimassa olevia maakohtaisia rakennusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava! Aktiivihiilisuodattimen AF 90 asennus ja vaihto (vain kiertoilmamallisessa kuvussa): Ohje: Käytettäessä kupua kiertoilmalla kuvun tulee olla käynnissä vielä noin minuuttia ruoanvalmistuksen päättymisen jälkeen, jotta aktiivihiilisuodatin kuivuu kunnolla. Kuvun moottorin ja aktiivihiilisuodattimien paikka on metallisen rasvasuodattimen takana. Tämä metallinen rasvasuodatin on otettava pois (ks. sivu 8). Hiilisuodattimien asennus ja irrotus: Uusi hiilisuodatin työnnetään sisään moottorin keskellä olevien pidikkeiden kautta (1) ja kierretään varovasti kiinni vastapäivään vasteeseen saakka (2). Irrota käytetty hiilisuodatin päinvastaisessa järjestyksessä ja kiertosuunnassa. Käyttöaika riippuu ruoanvalmistuksen määrästä ja voimakkuudesta. Mitä enemmän käytät laitetta, sitä lyhyempi on käyttöaika. Normaalikäytössä hiilisuodattimet tulee vaihtaa n. 3 kuukauden välein. Huolehdi käytetyn hiilisuodattimen asianmukaisesta hävittämisestä erikoisjätteenä. 9

10 Miten toimia ongelmatilanteessa? Kupu ei toimi lainkaan: Onko varoke mahdollisesti palanut? Tarkista kuvun virransyöttö tai päävaroke/varokkeet. Onko virtajohto paikallaan? Kuvun teho ei riitä / melu on voimistunut: Onko poistoilmaputken koko riittävä? Poistoilmaputken (kuvusta seinän ilmakanavaan saakka) halkaisijan on oltava vähintään 125 mm. Poistoilmaputki, jonka halkaisija on pienempi kuin 125 mm, heikentää moottorin tehoa ja lisää melua. Jos seinän ilmanvaihtokanava on varustettu hyönteisverkolla, se voi haitata ilman läpivirtausta. Poista siinä tapauksessa hyönteisverkko. Jos ilmanvaihtokanavan peitelevyssä on kiinteät, hyvin vinot lamellit, levy on irrotettava ja kokeiltava, poistuuko ongelma näin. Asenna peitelevy, jossa on liikkuvat lamellit, koska se estää ilmavirtausta vähiten. Ovatko metalliset rasvasuodattimet puhtaat? Vain kiertoilmaversiossa: Onko hiilisuodattimien asennuksesta kulunut yli 3 kuukautta? Ne on siinä tapauksessa ehdottomasti vaihdettava. Korvataanko keittiöstä poistettu ilma riittävällä määrällä raitista ilmaa, jotta ei muodostu alipainetta? Jos ei, pidä keittiön ikkunaa auki Valo ei pala / Lamppu on viallinen Onko lamput kierretty tiukasti paikoilleen? Onko kynttilälamppu kierretty lampunpitimeen loppuun saakka? Jos on, lamppu on viallinen. Vaihda lamppu. Varoitus! Ennen lampun vaihtamista tai viallisen lampun tarkastamista: irrota verkkojohto tai kytke päävaroke pois toiminnasta! Lampun vaihto: Ota pois metalliset rasvasuodattimet (ks. sivu 8). Irrota kynttilälamppu kiertämällä sitä vasemmalle. Asenna kynttilälamppu paikalleen kiertämällä sitä oikealle loppuun saakka. Käytämme tässä liesikuvussa seuraavanlaisia lamppuja: Kynttilälamppu E14 25 W/230V Löydät varalamppuja rautakaupasta

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Aventa comfort. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa!

Aventa comfort. Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9. Säilytä autossa! Aventa comfort Käyttöohje Sivu 2 Asennusohje Sivu 9 Säilytä autossa! Aventa comfort Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 3 Turvallisuusohjeita... 3 Ilmastointijärjestelmiä koskevia käyttöohjeita... 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

Vapaasti seisova sähköliesi

Vapaasti seisova sähköliesi Vapaasti seisova sähköliesi FI Hyvä asiakas! Kiitos, että valitsitte Gorenje-lieden. Se on hyvin järkevä valinta, koska Gorenjen liedessä taloudellisuus ja laatu yhdistyvät nykyaikaiseen ja huolella harkittuun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten!

Thermomix TM31. Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Thermomix TM31 Käyttöohje Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten! Sisällysluettelo Ohjeet turvallista käyttöä varten... 5 Tekniset tiedot... 8 Esittely/Asiakaspalvelu... 9 Thermomix TM31 -laitteesi...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

QUATRO BLACK KAASUGRILLI

QUATRO BLACK KAASUGRILLI QUATRO BLACK KAASUGRILLI TURVALLISUUS-, HOITO-, KÄYTTÖ JA KOKOAMISOHJEET OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI Jos tunnet kaasun hajua: 1. Sulje välittömästi kaasupullon venttiili. 2. Sammuta kaikki liekit. 3. Avaa

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus 1.1. Laitteen käyttötarkoitus. Sisältö Käyt t öohj e FI I CBN3356,I CBN3366,I CBP3256,I CN3356,I CN3366 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha

Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Alkuperäiset käyttöohjeet Pieni, käsikäyttöinen pyörösaha Tuotenumero: 43.309.81 Tunnistenumero: 11022 BT-CS 860 L 2 3 4 Sisältö 1. Turvallisuustiedot 2. Rakenne ja toimitetut osat 3. Asianmukainen käyttö

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ELIXAIR E416. E416 ja E1250 KANAVASUODIN KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE

ELIXAIR E416. E416 ja E1250 KANAVASUODIN KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE ELIXAIR E416 E416 ja E1250 KANAVASUODIN KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE KÄYTTÖOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELIXAIRIN TOIMINTA... 4 2. ELIXAIR KANAVASUOTIMEN SIJOITUS JA ASENNUS... 5 Kanavasuotimien mitoitus... 5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 851 AX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4495569

Käyttöoppaasi. HOTPOINT TCD 851 AX http://fi.yourpdfguides.com/dref/4495569 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot