Käyttö- ja asennusohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Esty YT / YT /

2 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle annettuja vaatimuksia. Pyydämme noudattamaan tarkasti tätä käyttöohjetta, joka selventää liesikuvun käyttömahdollisuuksia ja toimintatapaa. Laite noudattaa eurooppalaisia CE-turvallisuusvaatimuksia. Valmistaja ei vastaa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai epäasianmukaisesta asennuksesta. Valmistaja pidättää oikeuden mahdollisiin välttämättömiin laitetyyppien mallinmuutoksiin. Tämä koskee käyttäjäystävällisyyttä, käyttäjän ja laitteen suojaamista koskevia muutoksia sekä sovittamista ajantasaiseen tekniikan tasoon. Mikäli sinulla on tarkasta laadunvalvonnastamme huolimatta jotain huomautettavaa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tavoitat asiakaspalvelumme seuraavasta numerosta: Hotline-asiakaspalvelu Säilytä tämä käyttöohje paikassa, jossa se on helposti saatavilla. Liesikuputiimi

3 Sisällysluettelo Sivu: Hyvä asiakkaamme Sisällysluettelo Liesikuvun osat Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita Kuvun käyttö *Mikä teho tulisi valita? *Ohjauspaneeli *Elektroninen kytkentä Huolto, puhdistus ja kunnossapito *Huoltovälit *Kuvun puhdistus Metallisen rasvasuodattimen irrotus ja puhdistus Aktiivihiilisuodattimen vaihto Miten toimia ongelmatilanteessa? *Mahdollisia vikoja, niiden syitä ja mahdollisia korjauskeinoja Valaistuksen / lampun vaihto Liesikuvun asennus yleisesti *Poistoilma- tai kiertoilmaliitäntä *Rakenteellisia edellytyksiä koskevia neuvoja *Tärkeitä ohjeita *Sähköliitäntä Tämän liesikuvun asennus Asennuspiirustukset Takuu Asiakaspalvelu

4 Asiakaspalvelu Liesikuvun osat Mikäli laitteessa ilmenee tekninen vika, ota yhteys asiakaspalveluumme: HOTLINE 1 Verkkojohto 2 Kuvun runko 4 ohjausyksikkö 5 Metallinen rasvasuodatin 6 Valaistus Ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun merkitse muistiin seuraavat laitteen tiedot: mallin nimi ja R-numero, tuotenumero ja sarjanumero. Nämä löytyvät kuvun sisäpuolella, moottorin vieressä olevasta arvokilvestä. Tietojen lukemista varten on otettava rasvasuodatinkasetit pois. Merkitse nämä tiedot muistiin! Mallin nimi ja R-numero:... Tuote:numero:... Sarjanumero:... Ohje: Kuvassa oleva arvokilpi on vain esimerkkinä. Mallista riippuen todelliset tiedot voivat poiketa siitä.

5 Takuu Korvaamme 2 vuoden ajan tuotteen ostamisesta sen kuljetuksesta, korjaamisesta ja varaosista syntyvät kulut, jotka voidaan osoittaa valmistusvirheistä johtuviksi. Takuusta on suljettu pois kaikenlaiset valaistusvälineet, lasi- ja muoviosat sekä virheet ja välilliset vahingot, jotka johtuvat puutteellisesta poistoilman ulos johtamisesta tai virheellisestä asennuksesta. Takuu ei ole voimassa myöskään, jos laitetta on käytetty ammattimaisesti. Näkyvät, ulkoiset vauriot, joista reklamoidaan asennuksen jälkeen, eivät kuulu takuun piiriin. WEEE-merkki: Kun haluat kierrättää tämän tuotteen, pidä se erillään kotitalousjätteestä. WEEE-direktiivin puitteissa Euroopan unionin sisällä (direktiivi 2002/96/EY) on lainmukaisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen ja elektronisten laitteiden ja tuotteiden erillisiä keräysjärjestelmiä. Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita Käyttöohje on laitteen olennainen osa. Säilytä asiakirja huolellisesti Liesikupua saa käyttää vain sähkö- tai kaasuliesien päällä. Laitteitamme ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotitalouksissa käytettäviksi. Tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä seuraa kaikkien vastuiden ja takuiden raukeaminen. Liesikuvun käytön aikana metallisten rasvasuodattimien on oltava aina paikalleen asennettuina. Muuten kupuun ja poistoilmajärjestelmään voi kerääntyä rasvapölyä. Kaasuliesien yhteydessä on huolehdittava siitä, että keittolevyjä ei käytetä ilman keittoastioita. Avoimista kaasuliekeistä nouseva kuumuus voi vahingoittaa liesikuvun osia. Liekittäminen liesikuvun alla on kiellettyä palovaaran vuoksi. Ylös kohoava liekki voi sytyttää suodattimeen kerääntyneen rasvan palamaan. Friteeraaminen tai öljyjen tai rasvojen kanssa työskentely liesikuvun alla saa tapahtua ainoastaan jatkuvassa valvonnassa palovaaran vuoksi. Jo käytetty öljy lisää itsestään syttymisen riskiä. Muut työt avotulella ovat kiellettyjä. Ne voivat aiheuttaa tulipalon ja vahingoittaa metallisia rasvasuodattimia tai muita osia. Poikkeuksena on kaasulieden asianmukainen käyttö. Liesikuvun poistoilmakäytössä ja käytettäessä hormiin liitettäviä tulisijoja (esim. hiiliuuni) on huolehdittava riittävästä raittiin ilman syötöstä sijaintitilaan. Kysy joka tapauksessa neuvoa pätevältä nuohoojalta Huoltoa, puhdistusta ja kunnossapitoa koskevia turvallisuusohjeita Liesikupua ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella. Huolto- ja puhdistusohjeiden noudattamatta jättämisestä on seurauksena rasvakerääntymien aiheuttama palovaara Korjaustöitä saavat tehdä vain valtuutetut ammattihenkilöt. Omavaltaiset tai muiden kuin valtuutettujen kolmansien henkilöiden suorittamat toimenpiteet aiheuttavat kaikkien vastuiden ja takuiden raukeamisen. 16

6 Kuvun käyttö Mikä teho tulisi valita? Laitteen teho tulisi sovittaa vallitseviin keitto- ja paistohöyryihin, ts. valitse vähäisiin höyryihin pienempi, voimakkaisiin höyryihin suurempi teho. Kytke laite päälle jo samanaikaisesti keittolevyn kanssa. Näin pääsee syntymään ilmavirtaus ennen keittohöyryjen syntymistä. Tämä vaikuttaa positiivisesti imutehoon. A B C D Ruoanvalmistuksen jälkeen tulee antaa laitteen käydä vielä jonkin aikaa, jotta se imee loputkin käryt ja kosteuden. Abb.M1 Liesikuvun käyttö Abb.M2 Tehot 1 3 Paina vastaavia painikkeita tai 1, 2 tai 3 C Valaistus Paina painiketta Valo syttyy tai sammuu. A D Moottori pois päältä Paina painiketta OFF. B Abb.M3 Resim15

7 Huolto, puhdistus ja kunnossapito Huoltovälit Liesikupu tulee ehdottomasti huoltaa säännöllisesti, jotta taataan laitteen suorituskyky pitkäksi aikaa. Jos rasva- ja likahiukkaset ovat tukkineet metallisen rasvasuodattimen, laitteen toiminta heikentyy merkittävästi. 1 2 Metallisten rasvasuodattimien puhdistusväli: Keitto- ja paistotottumuksista riippuen metalliset rasvasuodattimet tulisi puhdistaa viikon tai kahden viikon välein. Ne on puhdistettava viimeistään silloin, kun huomaat suodattimeen kerääntyneen rasvan aiheuttaman lievän värinmuutoksen. Hiilisuodattimien vaihtoväli (vain kiertoilmakäytössä): Aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa suunnilleen kolmen kuukauden välein. Aktiivihiilisuodatin AF 90 ei ole pestävä eikä uudelleen käytettävä, ja sen vuoksi se on vaihdettava säännöllisesti. Vaihtohiilisuodattimia voit tilata valtuutetusta erikoisliikkeestä Vaihto- ja puhdistusvälejä on yleisesti noudatettava, jotta laite ei menetä tehoaan ja toimivuuttaan. 3 Puhdistus ja kunnossapito Liesikupua ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella. Ruostumattoman teräksen ja muiden pintojen vääränlainen puhdistus voi aiheuttaa värinmuutoksia ja vaurioita. Siksi suosittelemme kuvun ulkopintojen suojaamista erityisellä ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla hoitoaineella heti uuden kuvun asennuksen jälkeen. Tällöin suojakalvo estää näkyviä sormenjälkiä ja helpottaa teräspinnan puhdistusta. Pyyhi laitetta pehmeällä kankaalla, ei talouspaperilla. Aggressiiviset puhdistusaineet, kuten esim. etikkapohjaiset puhdistusaineet, hankausaineet, hiomarakeet tai terävät esineet vahingoittavat kuvun pintaa. 4 5

8 Metallisten rasvasuodattimien irrotus ja puhdistus Metallisten rasvasuodattimien irrotus Paina lukitussalpaa hieman taaksepäin ja irrota metalliset rasvasuodattimet vetämällä niitä viistosti alaspäin. Liesikuvun asennus yleisesti Tärkeitä ohjeita Turvallisuussyistä keittotason ja kuvun alasivun välisen etäisyyden tulee sähköliesillä olla vähint. 65 cm enint. 75 cm ja kaasuliesillä vähint. 75 cm enint. 80 cm. Ennen sähköverkkoon liittämistä on tarkastettava, että arvokilvessä annettu jännite vastaa olemassa olevaa paikallista verkkojännitettä. Arvokilpi sijaitsee kuvun sisäpuolella. Se näkyy rasvasuodattimien poistamisen jälkeen moottorin vieressä. Metallisten rasvasuodattimien puhdistus Liota metallisia rasvasuodattimia kunnolla kuumassa vedessä, puhdista pehmeällä harjalla ja huuhtele sitten huolellisesti kuumalla vedellä. Toista käsittely tarvittaessa. Metalliset rasvasuodattimet voidaan pestä myös astianpesukoneessa normaaliohjelmalla 55 C:ssa. Älä käytä tehopesua, sillä se voi vahingoittaa metallista rasvasuodatinta. Astioissa mahdollisesti olevan rasvan tai ritilään kerääntyneiden ruoanjäämien vuoksi metalliset rasvasuodattimet tulisi pestä erillään astioista ja laseista. Voimakkaasti likaantuneet metalliset rasvasuodattimet tulee liottaa ensin kunnolla kuumassa vedessä. Ohje: Huolehdi metallisia rasvasuodattimia puhdistaessasi, että ritilä ei vahingoitu. Usein tapahtuva puhdistus tai aggressiivisten puhdistusaineiden käyttö voivat aiheuttaa metallipinnan värin muuttumista. Tällä ei ole vaikutusta suodatukseen, eikä se ole peruste reklamaatiolle Poistoilmakäytössä poistoilmajärjestelmän, ml. seinän ilmakanavan, halkaisijan tulee olla vähintään 125 mm. Poistoilmaputken asennuksessa on otettava huomioon seuraavaa: Valitse lyhyet, suorat poistoilmareitit! Käytä mahdollisimman vähän putkenkaaria! Älä käytä teräväkulmaisia putkia, vaan pyöristettyjä kaaria! Poistoilmakanavat ja -putket, joiden halkaisija on 100 mm, eivät sovellu käytettäviksi. Asennettaessa tai supistettaessa poistoilmaputki alle 125 mm:n halkaisijaan raukeaa laitteen toimintaa koskeva takuu. Reikiä porattaessa on varottava, että seinässä kulkevat johdot eivät vahingoitu (sähkö, kaasu, vesi)! Sähköliitäntä Kupu toimitetaan tehtaalta liitäntäjohdolla ja pistotulpalla varustettuna. Se voidaan liittää mihin tahansa määräysten mukaisesti asennettuun ja suojattuun suojakosketinpistorasiaan, jonka jännite on 230 V vaihtovirta, 50 Hz. Laite vastaa suojaluokkaa 1. Asenna puhdistuksen jälkeen kuiva metallinen rasvasuodatin kuvun kehysosaan takareuna edellä. Käännä suodatinta ylöspäin, paina lukitussalpaa lyhyesti ja anna rasvasuodattimen lukittua lopulliseen asentoonsa.

9 Liesikuvun asennus yleisesti Vaihto-oikeus ei koske näkyvästi vahingoittunutta tavaraa, joka kuitenkin asennetaan paikalleen. Tarkasta kupu ennen sen asentamista toimituksen täydellisyyden suhteen ja mahdollisten vahinkojen varalta. Poistoilma- tai kiertoilmaliitäntä Poistoilmakäytössä haju johdetaan seinässä olevan poistoilmakanavan kautta ulos pois keittiöstä. Kiertoilmakäytössä höyrystä poistetaan suurin osa rasvajäämistä ja puhalletaan ilma takaisin keittiöön. Jos haluat sitoa käryjä, kupuun on asennettava aktiivihiilisuodattimet. Kiertoilmakäytössä keittiöstä ei kuitenkaan poisteta kosteutta, jota syntyy ruoanvalmistuksessa! Aktiivihiilisuodattimen käyttö lisää puhaltimen imuvastusta, ts. ilmavirtaus pienenee. Sen vuoksi liesikupu vetää huonommin, ja moottorin ja ilmavirran melu voimistuu. Kupu toimitetaan tehtaalta ilman aktiivihiilisuodattimia, ts. kuvut on varustettu poistoilmakäyttöä varten. Hankkimaasi kupuun sopivia aktiivihiilisuodattimia voit tilata valtuutetusta erikoisliikkeestä. Rakenteellisia edellytyksiä koskevia ohjeita Käytettäessä liesikupua poistoilmakäytössä on noudatettava seuraavia ohjeita. Keittiöissä/tiloissa, joissa ei ole avointa tulisijaa, tilaan tuleva korvausilma tulisi järjestää vähintään niin, että tässä tilassa ei synny alipainetta, ja kupu voi toimia kunnolla. Tärkeää: Keittiöissä/tiloissa, joissa on avoin tulisija, esim. kaakeli- tai hiiliuuni, takka jne., on aina varmistettava riittävä raittiin ilman syöttö. Mieluiten poisto- ja syöttöilmakanavan avulla tai suojaamalla ikkunanavauskytkimen avulla Ota mieluiten ennen suunnittelua yhteyttä pätevään nuohoojaan. Nuohoojan on hyväksyttävä sekä kupu että poisto- ja tuloilmaputki ennen käyttöönottoa. Kupua ei saa missään tapauksessa liittää käytössä olevaan muiden laitteiden (kuumavesivaraajat, kattilat, uunit jne.) savu- tai poistoilmahormiin. Poistoilmalle ei myöskään saa käyttää hormia, joka on varattu tilojen tai tulisijojen tuuletusta tai ilmanvaihtoa varten. Liitettäessä kupu käytöstä poistettuihin savu- tai poistoilmahormeihin on pyydettävä pätevän nuohoojan lupa. Voimassa olevia maakohtaisia rakennusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava! Aktiivihiilisuodattimen AF 90 asennus ja vaihto (vain kiertoilmamallisessa kuvussa): Ohje: Käytettäessä kupua kiertoilmalla kuvun tulee olla käynnissä vielä noin minuuttia ruoanvalmistuksen päättymisen jälkeen, jotta aktiivihiilisuodatin kuivuu kunnolla. Kuvun moottorin ja aktiivihiilisuodattimien paikka on metallisen rasvasuodattimen takana. Tämä metallinen rasvasuodatin on otettava pois (ks. sivu 8). Hiilisuodattimien asennus ja irrotus: Uusi hiilisuodatin työnnetään sisään moottorin keskellä olevien pidikkeiden kautta (1) ja kierretään varovasti kiinni vastapäivään vasteeseen saakka (2). Irrota käytetty hiilisuodatin päinvastaisessa järjestyksessä ja kiertosuunnassa. Käyttöaika riippuu ruoanvalmistuksen määrästä ja voimakkuudesta. Mitä enemmän käytät laitetta, sitä lyhyempi on käyttöaika. Normaalikäytössä hiilisuodattimet tulee vaihtaa n. 3 kuukauden välein. Huolehdi käytetyn hiilisuodattimen asianmukaisesta hävittämisestä erikoisjätteenä. 9

10 Miten toimia ongelmatilanteessa? Kupu ei toimi lainkaan: Onko varoke mahdollisesti palanut? Tarkista kuvun virransyöttö tai päävaroke/varokkeet. Onko virtajohto paikallaan? Kuvun teho ei riitä / melu on voimistunut: Onko poistoilmaputken koko riittävä? Poistoilmaputken (kuvusta seinän ilmakanavaan saakka) halkaisijan on oltava vähintään 125 mm. Poistoilmaputki, jonka halkaisija on pienempi kuin 125 mm, heikentää moottorin tehoa ja lisää melua. Jos seinän ilmanvaihtokanava on varustettu hyönteisverkolla, se voi haitata ilman läpivirtausta. Poista siinä tapauksessa hyönteisverkko. Jos ilmanvaihtokanavan peitelevyssä on kiinteät, hyvin vinot lamellit, levy on irrotettava ja kokeiltava, poistuuko ongelma näin. Asenna peitelevy, jossa on liikkuvat lamellit, koska se estää ilmavirtausta vähiten. Ovatko metalliset rasvasuodattimet puhtaat? Vain kiertoilmaversiossa: Onko hiilisuodattimien asennuksesta kulunut yli 3 kuukautta? Ne on siinä tapauksessa ehdottomasti vaihdettava. Korvataanko keittiöstä poistettu ilma riittävällä määrällä raitista ilmaa, jotta ei muodostu alipainetta? Jos ei, pidä keittiön ikkunaa auki Valo ei pala / Lamppu on viallinen Onko lamput kierretty tiukasti paikoilleen? Onko kynttilälamppu kierretty lampunpitimeen loppuun saakka? Jos on, lamppu on viallinen. Vaihda lamppu. Varoitus! Ennen lampun vaihtamista tai viallisen lampun tarkastamista: irrota verkkojohto tai kytke päävaroke pois toiminnasta! Lampun vaihto: Ota pois metalliset rasvasuodattimet (ks. sivu 8). Irrota kynttilälamppu kiertämällä sitä vasemmalle. Asenna kynttilälamppu paikalleen kiertämällä sitä oikealle loppuun saakka. Käytämme tässä liesikuvussa seuraavanlaisia lamppuja: Kynttilälamppu E14 25 W/230V Löydät varalamppuja rautakaupasta

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Esty YT610.1190.45.01 / 2012-02 YT610.1190.45.01 / 2012-02 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Vera Kappa YT610.3110.27 / 2012-01 YT610.3110.27 / 2012-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Esty/huippuimuriversio YT610.1190.41.02 / 2016-02 YT610.1190.41.02 / 2016-02 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje DIAMOND ISOLA YT610.4240.02 / 2011-01 YT610.4240.02 / 2011-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Kappa YT 610.3110.22 / 2011-01 YT610.3110.22 / 2011-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Antares Isola YT610.4180.05 / 201-01 YT610.4180.05 / 2011-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje / huippuimuriversiot

Käyttö- ja asennusohje / huippuimuriversiot Käyttö- ja asennusohje / huippuimuriversiot Vera Kappa YT610.3170.22.01 / 2016.02 YT610.3170.22.01 / 2016.02 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Asiakaspalvelu Mikäli laitteessa ilmenee tekninen vika, ota yhteys asiakaspalveluumme: HOTLINE www.carlocasagrande.fi Käyttö- ja asennusohje Ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun merkitse muistiin seuraavat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Asiakaspalvelu Mikäli laitteessa ilmenee tekninen vika, ota yhteys asiakaspalveluumme: HOTLINE www.carlocasagrande.fi Käyttö- ja asennusohje Ennen yhteydenottoa asiakaspalveluun merkitse muistiin seuraavat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje YT610.2241.02.01 / 2012-02 YT610.2241.02.01 / 2012-02 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Lyra YT610.3340.03 / 2011-01 YT610.3340.03 / 2011-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Vera YT610.3170.22 / 2011-01 YT610.3170.22 / 2011-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Drena YT610.2190.16/ 20 1-01 YT610.2190.16 / 2011-01 Hyvä asiakkaamme, kiitämme luottamuksestasi ja tämän liesikuvun valinnasta. Laite on suunniteltu niin, että se vastaa kotitalouskäytölle

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

C-45 KÄYTTÖOHJEET C-4509-S 2016 / 06

C-45 KÄYTTÖOHJEET C-4509-S 2016 / 06 C-45 KÄYTTÖOHJEET C-4506-S C-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE IO 00342 LIESITUULETIN EFU 602-00, EFU 602-00 X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET F-1106-S F-1105-S 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET F-1106-S F-1105-S 2016 / 06 F-11 KÄYTTÖOHJEET F-1105-W F-1106-W F-1105-S F-1106-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 SISÄLTÖ FI SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 10 OMINAISUUDET... 11 ASENTAMINEN... 12 KÄYTTÄMINEN... 14 HUOLTO... 15 2 SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET Samoja ohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PV-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06 CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6006-S CH-6009-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

P-22 LED KÄYTTÖOHJEET

P-22 LED KÄYTTÖOHJEET P-22 LED KÄYTTÖOHJEET P-2205-W LED P-2206-W LED YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje: CAPA. Turvallisuusohjeet. Yleinen toimintatapa:

Käyttöohje: CAPA. Turvallisuusohjeet. Yleinen toimintatapa: Käyttöohje: CAPA Kiitos, että olet päättänyt ostaa tuotteemme. Laitteesi täyttää tiukat vaatimukset ja sen käyttö on helppoa. Lue kuitenkin tämä käyttöohje huolellisesti. Siten tutustut laitteeseen ja

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET F-3706-W 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET F-3706-W 2016 / 06 F-37 KÄYTTÖOHJEET F-3706-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FBI 532 XS FBI 732 XS

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FBI 532 XS FBI 732 XS FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FBI 532 XS FBI 732 XS SISÄLTÖ FI SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 3 OMINAISUUDET... 4 ASENTAMINEN... 5 KÄYTTÄMINEN... 7 HUOLTO... 8 FI 3 SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET Samoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB20001W EU ENV0 käyttöoppaasta

Lisätiedot

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6

Liesikupu 782 12 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 Liesikupu 782 12 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...6 125658/6.5.2013 (2652) ASENNUS Liesikupu 782 12 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on sähkötoiminen ohjausyksikkö,

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 P-21 KÄYTTÖOHJEET P-2105-W P-2106-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

ILMO Premium -säädinkupu

ILMO Premium -säädinkupu ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 07

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 07 P-23 KÄYTTÖOHJEET P-2306-S 2016 / 07 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFPC640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895188 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KULMAAN ASENNETTAVA LIESITUULETIN ANGOLO ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudessa lukemiseksi. Laite on asennettavissa

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KT 93500 AM KT 93600 AM ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 22.12.2010 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (KT 93500 AM) leveys 598 mm (KT 93600 AM) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A, 50

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje FI Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin I FFC 905-P SISÄLLYS OHJEET JA SUOSITUKSET... 3 MITAT JA OSAT... 4 ASENNUS... 6 KÄYTTÖ... 9 HUOLTO... 10 FI 2 OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

GH-56 KÄYTTÖOHJEET GH-5607-S 2016 / 06

GH-56 KÄYTTÖOHJEET GH-5607-S 2016 / 06 GH-56 KÄYTTÖOHJEET GH-5605-S GH-5607-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EOB42100W EU ENV06 käyttöoppaasta

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin Käyttö- ja asennusohjeet Liesituuletin FTC 512 FTC 612 FTC 912 FTC 5512 WH - CH FTC 612 WH - CH FTC 5512 GR/XS - CH FTC 612 GR/XS - CH HAKEMISTO SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 3 OMINAISUUDET... 4 ASENNUS...

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

PVK-26 KÄYTTÖOHJEET PVK-2606-S 2016 / 05

PVK-26 KÄYTTÖOHJEET PVK-2606-S 2016 / 05 PVK-26 KÄYTTÖOHJEET PVK-2605-S PVK-2606-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöohje. Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2

Käyttöohje. Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2 Käyttöohje Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. f M.-Nr. 05

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Liesituuletin. Cilindro IS. saarekemalli

Käyttöohjeet. Liesituuletin. Cilindro IS. saarekemalli Käyttöohjeet Liesituuletin Cilindro IS saarekemalli Ennen asennusta lue ohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaisuutta varten. Tuuletin on muotoiltu toimimaan ilmanpoistojärjestelmässä (ilmastointikanavan

Lisätiedot

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE KATTOON ASENNETTAVA KAUKO OHJATTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-9 ISLA LUNA

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE KATTOON ASENNETTAVA KAUKO OHJATTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-9 ISLA LUNA KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE KATTOON ASENNETTAVA KAUKO OHJATTAVA LIESITUULETIN AKPO WK-9 ISLA LUNA 0 Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen liesituulettimen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 Liesikupu 782 16 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 125660/15.5.2013 (2741) ASENNUS Liesikupu 782-16 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on muuntaja keskustuulettimen

Lisätiedot

Liesituuletin Hi 490 KÄYTTÖOHJE

Liesituuletin Hi 490 KÄYTTÖOHJE Liesituuletin Hi 490 KÄYTTÖOHJE Kuva 1 Kuva 2 2 Kuva 3 Kuva 4 3 Kuva 5 Kuva 6 4 Kuva 7 Kuva 8 5 Kuva 9 Kuva 10 6 Kuva 11 Kuva 12 7 Kuva 13 Kuva 14 8 SUOMI YLEISTÄ Lue huolellisesti seuraavat asennusta,

Lisätiedot

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohjeet. Liesikupu seinälle AW 250

Gaggenau Käyttöohjeet. Liesikupu seinälle AW 250 Gaggenau Käyttöohjeet Liesikupu seinälle AW 250 Sisältö Turvallisuusseikat 4 Ensimmäinen käyttöönotto 5 Käyttötavat 5 Tämä on uusi laitteesi 6 Liesikupu seinälle AW 250 6 Ohjauspaneeli 6 Lisätarvikkeet

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA

SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA Käyttö- ja asennusohjeet FTU 3807 W XS-IN2 Liesikuvut SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä tai väärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyys

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FMA605BK FMA805BK - FMA905BK FMA605WH FMA805WH - FMA905WH FMA605BK XS FMA805BK XS - FMA905BK XS FMA605WH XS FMA805WH XS - FMA905WH XS FMA905BK-CH FMA905WH-CH FMA605BK-CH

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot