Inklusiivisen työn kehittäminen vammais- ja erityisliikunnassa. Aija Saari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inklusiivisen työn kehittäminen vammais- ja erityisliikunnassa. Aija Saari 29.5.2012"

Transkriptio

1 Inklusiivisen työn kehittäminen vammais- ja erityisliikunnassa Aija Saari

2 Taustoja Integraatio- ja inkluusioajattelu (hankkeet!) Vammaisurheilujärjestöjen yhdistyminen. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva ihmisoikeussopimus. Väitöskirjatutkimus (Saari 2011). Arviointi/seurantaa: - LKL-hanke & Kaikille Avoin -ohjelma Paralympiakomitean integraatiohankkeet

3 Teoria Integraation kaksi määritelmää a) Integraatio siirtämisenä erillisestä yleiseen (vammaisuuden medikaalinen/yksilömalli). b) Integraatio prosessina, jonka tavoitteena on inkluusio. Inkluusio on sosiaalinen liike, joka kritisoi medikalismin mukaista toimintaa (integraatiota vain siirtämisenä ja sijoittamisena). Inkluusio on kytköksissä vammaisuuden sosiaaliseen malliin.

4 Millä otteella työtäni teen? Hyödyt ja haitat. Integraatio SELKEÄÄ, RAJATTUA, MITATTAVAA. ERITYISOSAAJAT. YKSILÖN VIKA, VAIHTOEHDOTTOMUUS, KONTEKSTUAALITTOMUUS, SUPPEUS, VAMMA MUKAANPÄÄSYN KRITEERINÄ. hyödyt haitat LAAJEMPI TARJONTA, UNOHTAA ERILAISUUDEN, AVAA JATKUVAN KEHITYSPROSESSIN. TUEN TARVE JÄÄ PIILOON, SEURANTA HANKALAA, EPÄSELVÄ RETORIIKKA, PÄÄTTYMÄTÖN PROSESSI. inkluusio

5 VAU:n 2011 sektoritutkimuksen tavoitteet Arvioida liikunnan kansalaistoiminnan alueella käynnistyneitä hankkeita, ohjelmia ja palveluja integraation ja inkluusion näkökulmasta. Tuottaa tietoa VAU:n ja OKM strategiseen päätöksentekoon ja johtamiseen inklusiivisen liikuntatoiminnan tulevien vuosien haasteiksi. Raportti pyrkii vastaamaan kysymyksiin Missä ollaan nyt? Mitkä ovat avaimia inkluusioon?

6 VAU:n sektoritutkimuksen osallistujat Mukaan valittiin hankkeissa kumppaneina/toteuttajina toimineet kansalaistoimijat: Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Nuori Suomi ry SLU:n aluejärjestöt 13/ (15) Integraatiolajiliitot 12/ (12): SkiSport Finland, Suomen Hiihtoliitto, Suomen Uimaliitto, Suomen Urheiluliitto, Suomen Tennisliitto, Suomen Pyöräilyunioni, Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Curlingliitto, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Pöytätennisliitto, Suomen Judoliitto sekä Suomen Purjehdus ja Veneily.

7 TULOKSIA

8 SLU ja Nuori Suomi Lähdöt: Tavoitteena lisääntynyt inkluusio (vrt. LKL & Kaikille avoin). Tulokset: (+) Inkluusion ymmärrys lisääntynyt, uusia verkostoja syntynyt ( ) Hidas prosessi, negatiiviset asenteet, yksin tekemisen kulttuuri, esteelliset tilat liikunta- ja urheilukulttuurin eksklusiivinen luonne!

9 SLU-alueet: Lähdöt LKL-hankkeessa 2002: tavoitteena oli erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeiden huomioiminen alueiden lasten liikunnassa, omien koulutusten kehittäminen, leirityön kehittäminen avoimeksi kaikille lapsille. LKL-raportti 2008: tarvitaan tukea inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen, kumppania tai konsulttia erityisliikunnan toimijoiden suuntaan sekä joku johon ottaa yhteyttä, saada lainaksi välineitä, kun tarvitaan lisäavustajia ja lisäohjaajia (emt. 25).

10 SLU-alueet: Nykytila (2011) Keskeisimmät onnistumiset ja epäonnistumiset koskevat leirityötä, koulutuksia ja yhteistyötä. Kysynnän lisääntyminen & LKL-hankkeen vaikutus. Onnistumisen avaimia yhteistyöverkostot (koulu, paikalliset vammaisjärjestöt, seurat, erkka, VAU) Inkluusion etenemiseen tarvitaan pitkäjänteistä työtä & suunnitelmallisuutta, taloudellista tukea ja henkilöresurssia. Alueilla on orastavaa kiinnostusta erityisliikunnan kehittämiseen ja alueelliseen toimintaan.

11 Integraatiolajiliitot: Lähdöt ( ) - Sopimukset (& tukirahat ja seuranta) koskivat vain paralympialajien maajoukkuetoimintaa. Lähtötilanteen kirjavuus: - ratsastus, ampumaurheilu, judo, (uinti) jo aiemmin - osa liitoista käynnistänyt työn vasta 2010 ja Toteutuksen kirjavuus: - suppeimmillaan pt-curling, pt-tennis - laajimmillaan sosiaalinen kuntoutus-erityisvammaisratsastus. - Vertailu vaikeaa.

12 Puhelinhaastattelut 26 oululaiseen ja turkulaiseen seuraan seurassa jotakin ( jotain pientä, kokeilijoita, pari pelaajaa, yksi kuuro ) - 11 seurassa jäsenenä yksi tai useampi kilpatasolla harrastava - Vakiintunutta, monipuolisempaa toimintaa vain kuudessa seurassa 6 (2 x uinti, purjehdus, ratsastus, judo, ampumaurheilu) - Neljässä seurassa ei ole lainkaan erityisliikkujia. Lajiliittointegraatio ei vielä ole ulottunut seuratasolle (muutama poikkeus).

13 Integraatiolajiliitot: onnistumiset ja haasteet - Maajoukkueintegraatio toteutunut hyvin (menestys, organisaatiotason integraatio, henkilöresurssi, näkyvyys). - Onnistumisen eväitä 1) Rahallinen tuki! 2) vastuuhenkilö 3) pitkäjänteinen suunnittelu 4) menestys & roolimallit. - Epäonnistumisia 1) rekrytointi, 2) seuratyö, 3) joidenkin vammaryhmien unohtuminen. - Esteet: rahoituksen epäselvyys, resurssipula, muutosvastarinta omassa ja vammaisten organisaatioissa, VAU:n epäselvät viestit, vastuuhenkilön jääminen yksin.

14 Yhteenveto: Inkluusion esteet Valtataistelu, yhteisten päämäärien ja toimintatapojen puuttuminen Puutteellinen kommunikaatio erilaisten liikkeiden, ideologioiden, vammaryhmien ja lajien välillä Ristiriitainen terminologia ja epäjohdonmukainen (negatiivinen) viestintä Rajalliset resurssit; resurssien pirstoutuminen

15 JOHTOPÄÄTÖKSET

16 (1 ) Päätös, toimintasuunnitelma ja seuranta Tarvitaan: Päätös selkeästä visiosta/suunnnasta kohti inkluusiota sekä konkreettiset kuvaukset siitä mitä se tarkoittaa urheilu- ja liikuntakulttuurin kaikilla tasoilla, sekä selkeä ja yhtenäinen viestintä & seuranta ja -arviointisuunnitelma.

17 (2) Positiivinen kehä käyntiin a) Kysynnän ja tarjonnan tasapaino b) Erli-osaajat kehityskumppanina ja verkostojen rakentajana

18 POHDITTAVAA

19 TUNNISTATKO OMAT TAUSTAEETOKSESI? Siirrätkö? Annatko vammatietoa? Valitsetko siirtyjät sen mukaan kuka pärjää yleisessä? Määritätkö tukitoimet vammaisuuden tai diagnoosin mukaan? Kun arvioit lasketko integroituneita? Autatko palvelujen tarjoajaa kohti parempaa kaikille? Tunnistatko esteettömyyden laaja-alaisuuden? Maltatko luopua asiantuntijuudestasi? Kun arvioit lasketko ympäristöjä ja palveluja?

20 KYSYNNÄN MUOKKAAMINEN? Ei ole tullut yhteydenottoja, tarvittaessa autetaan, pitäisi olla kysyntää niin tarjontakin järjestyy. Millä keinoin voit olla muokkaamassa kysyntää? Miten rohkaiset vammaisia liikkujia ottamaan yhteyttä paikalliseen urheiluseuraan?

21 OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN? Integraation prosessien tukeminen vaatii tietoa, taitoa ja ymmärrystä. Ja lopuksi kykyä siirtyä syrjään kun minua ei enää tarvita. Miten minun tulisi kehittää osaamistani, jotta osaisin paremmin toimia tukijana ja kehityskumppanina? - Mitä osaamista sinulta puuttuu? - Mistä voit sitä hakea (koulutus/ muu)?

22 KIITOS!

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.)

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.) Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 1 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 3 Opetus-

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä

YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA. Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä YKSILÖKESKEINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA Aarne Rajalahti 7.5.2009 Jyväskylä Päivän aikataulu Klo 9.15 Klo 10.00 Klo 12.00 13.00 Johdanto yksilökeskeiseen ajatteluun ja toimintaan Yksilökeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot