MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY"

Transkriptio

1 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

2 SISÄLLYS Onneksi olkoon! Mitä seuraavaksi? Toisen asteen koulutusvaihtoehdot... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Hakeutuminen... 7 Ammatilliset erityisoppilaitokset... 8 Koulutuskokeilu... 9 Hakeutuminen...10 Lukiot...10 Päivälukiot...11 Aikuislukiot...12 Hakeutuminen Peruskoulun oppimäärän suorittaminen tai arvosanojen korottaminen Koulutuksen nivelvaihe...16 Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työpajat...16 Kansanopistojen opintolinjat tai lyhytkurssit...16 Koulutustakuu Opetuksen erityisjärjestelyt Mistä lisätietoa? MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

3 ONNEKSI OLKOON! Olet päättänyt peruskoulun ja aloittamassa uutta vaihetta elämässäsi. Tämän oppaan tarkoitus on antaa Sinulle tietoa peruskoulun jälkeisistä opinnoista sekä niihin hakeutumisesta. Lisäksi saat tietoa opetuksen erityisjärjestelyjen mahdollisuuksista sekä peruskoulun arvosanojen korottamisesta. Oppaan lopusta löydät yhteystietoja ja www-osoitteita, joiden avulla voit etsiä lisätietoja Sinua kiinnostavista koulutuspaikoista. Onnea ja menestystä opintoihin ja tulevalle työurallesi! 3

4 1

5 1 MITÄ SEURAAVAKSI? Peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja eli toisen asteen opintoja suunnitellessa on syytä ottaa huomioon omien kiinnostuksen kohteiden lisäksi myös liikuntavamman aiheuttamat fyysiset rajoitteet ja mahdolliset liitännäisvammat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että erityisoppilaitosten tarjonta olisi ainoa mahdollinen vaihtoehto. Liikuntavammaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintoja myös kaikille avoimissa ammatillisissa oppilaitoksissa tai lukioissa erityisjärjestelyiden turvin, mikäli oppilaaksi ottamisen edellytykset täyttyvät. Eri oppilaitosten tarjontaa kannattaa siis tutkia ennakkoluulottomasti. Tästä oppaasta löydät yleistä tietoa ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta, lukiokoulutuksesta sekä niihin hakeutumisesta. Lisäksi saat tietoa peruskoulun suorittamisesta oppivelvollisuusiän jälkeen sekä erityisjärjestelyjen mahdollisuuksista toisen asteen koulutuksessa. Tarkempien tietojen saamiseksi kannattaa olla yhteydessä suoraan Sinua kiinnostavien oppilaitosten opinto-ohjaajiin tai sihteereihin. Oppaan tiedot perustuvat Opetushallituksen, Koulutusnetin, Opiskelijaksi.net sekä Opintoluotsin www-sivujen antamaan tietoon vuonna

6 2 TOISEN ASTEEN KOULUTUSVAIHTOEHDOT Suomessa peruskoulun jälkeistä toiseen asteen koulutusta ovat ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus, johon yleensä kuuluu myös ylioppilastutkinnon suorittaminen. Toisen asteen koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja korkea-asteen koulutuksessa. Kaikkea toisen asteen koulutusta on tarjolla myös aikuiskoulutuksena. Voit hakeutua toisen asteen koulutukseen, jos olet suorittanut peruskoulun oppimäärän yleisen tai yksilöidyn (HOJKS) oppimäärän mukaisesti. Jos peruskoulun oppimäärä on ollut osittain tai kokonaan yksilöllistetty, yksilöllistämistä on yleensä tarpeen jatkaa myös toisen asteen opinnoissa. Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon voi opiskella myös samanaikaisesti ns. kaksoistutkintona. Mikäli peruskoulun suorittaminen on jäänyt Sinulta kesken tai haluat korottaa arvosanojasi, katso lisätietoja tämän oppaan sivulta 12. Ammatilliset oppilaitokset Ammatillisessa koulutuksessa opiskelet ammatillisen perustutkinnon, joita on tarjolla kahdeksalla eri koulutusalalla. Eri perustutkintoja on tämän oppaan ilmestyessä 53, joiden sisällä on useampia koulutusohjelmia ja tutkintonimikkeitä. Perustutkintojen ja koulutusohjelmien tarkemmat kuvaukset löydät esimerkiksi sivustolta. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa, eli sen suorittaminen kestää tavallisesti kolme vuotta. Opintoaikaa voidaan tarvittaessa yksilöllistää tätä lyhyemmäksi tai pidemmäksi esimerkiksi aiemmin suoritetun tutkinnon tai erityisopetuksen tarpeen perusteella. Vähintään 20 opintoviikkoa opiskellaan työpaikoilla työssäoppimisen keinoin. Lisäksi ammatilliseen perustutkintoon kuuluu kaikille yhteisiä opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinto-ohjausta. Tutkintojen tarkemmasta rakenteesta kannattaa tiedustella suoraan oppilaitoksista, sillä ne vaihtelevat jonkin verran tutkinnoittain ja kouluittain. 6 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

7 Lähes kaikki ammatilliset perustutkinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Tällöin ammattiin kouluttautuminen tapahtuu työhönkouluttajan opissa käytännön tehtävissä työpaikalla, ja teoriapuolen opetuksesta huolehtii ammattioppilaitos. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana opiskelijalle maksetaan ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuskoulutusta on tarjolla myös joissakin erityisammattioppilaitoksissa. Hakeutuminen Ammatillista perustutkintoa suorittamaan haetaan pääsääntöisesti yhteishaun kautta, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa: helmi-maaliskuussa syksyllä alkavaan koulutukseen ja syys-lokakuussa vuodenvaihteen jälkeen alkavaan koulutukseen. Yhteishaun ajankohta vaihtelee jonkin verran vuosittain. Tarkat päivämäärät voi tarkistaa esimerkiksi edellä mainitulta Koulutusnetti-sivustolta. Itse yhteishaku tapahtuu sähköisesti osoitteessa Hakulomakkeeseen pääsee vain yhteishaun ollessa käynnissä, muina aikoina käytössä on demoversio harjoittelua varten. Lomakkeessa voit esittää korkeintaan viisi hakukohdetta. Yhteishaun tekemiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä aiemmat koulutodistuksesi. Joillekin koulutusaloille on olemassa oma linjakoodi, joka on ilmoitettava yhteishakulomakkeessa. Koodin voi yleensä tarkistaa oppilaitoksen kotisivuilta tai vuosittain ilmestyvästä Koulutusoppaasta, johon löytyy linkki Koulutusnetistä. Mikäli olet hakenut koulutukseen, johon järjestetään erillinen pääsy- tai soveltuvuuskoe, se pidetään vasta yhteishakuajan päättymisen jälkeen erikseen ilmoitettavana aikana. Valintakokeeseen valitut opiskelijat saavat kutsun ja tarkemmat tiedot kirjeitse suoraan oppilaitoksesta. Valintakoe voi olla maksullinen, ja koetilaisuudessa on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos äidinkielesi on muu kuin oppilaitoksen opetuskieli (yleensä suomi tai ruotsi) voit joutua osallistumaan erilliseen kielikokeeseen. Kokeella varmistetaan, että kielitaitosi riittää opintojen suorittamiseen. On myös joitakin oppilaitoksia, jotka eivät valitse opiskelijoitaan yhteishaun kautta, vaan hakemus lähetetään suoraan oppilaitokseen. Näissä tapauksissa tar- 7

8 kempaa tietoa hakuprosessista antavat oppilaitoksen omat opinto-ohjaajat tai sihteerit. Mikäli et saanut opiskelupaikkaa varsinaisen yhteishaun kautta keväällä, voit pyrkiä vuosittain heinäkuussa järjestettävän täydennyshaun kautta vapaiksi jääneille opiskelupaikoille sekä ammatillisiin oppilaitoksiin että lukioihin. Hakeutuminen tapahtuu sähköisesti samalla tavalla kuin varsinaisen yhteishaun aikana. Vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja kannattaa kysyä myös suoraan oppilaitoksista, sillä kaikki toisen asteen oppilaitokset eivät ole mukana täydennyshaussa. Ammatilliset erityisoppilaitokset Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta sellaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja esimerkiksi vamman, sairauden tai kehitysviivästymän vuoksi. Erityisoppilaitokset voivat olla hyvä vaihtoehto erityisesti vaikeasti monivammaisille nuorille, joilla on useita liitännäisvammoja ja/tai oppimisvaikeuksia. Suomessa ammatillisia erityisoppilaitoksia on seitsemän, joista yksi on ruotsinkielinen. Niiden yhteystiedot löydät tämän oppaan lopusta. 8 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

9 Kannattaa kuitenkin myös huomioida, että ammatillista opetusta erityisen tuen tarvitsijoille järjestetään myös tavallisissa, kaikille avoimissa ammattioppilaitoksissa erillisillä erityisopetuksen linjoilla, tai myös samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Opetusta voidaan mukauttaa kokonaan tai osittain opiskelijan erityistarpeisiin sopivaksi. Tällöin opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa HOJKS laaditaan kaikille aloittaville opiskelijoille. Koulutuskokeilu Ennen hakeutumista ammatillisen erityisoppilaitoksen opiskelijaksi on mahdollista osallistua koulutuskokeiluun. Koulutuskokeilussa voit tutustua valitsemasi oppilaitoksen koulutustarjontaan 1-2 kiinnostavalla koulutusalalla. Koulutuskokeilijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma kokeilun ajaksi, kesto vaihtelee viikosta kahteen viikkoon. Tarkoituksena on, että kokeilun aikana selvitetään soveltuvuutta, kiinnostusta ja valmiuksia kokeiltavalle alalle. Koulutuskokeilun aikana osallistut opetukseen ja suoritat alakohtaisia tehtäviä. Kokeilun aikana käydään myös ohjauskeskusteluja ja kartoitetaan oppimiseen liittyvien tukitoimien tarvetta. Koulutuskokeilusta annetaan aina kirjallinen palaute. Koulutuskokeilun ajoitus lukuvuoteen riippuu siitä, järjestääkö oppilaitos niitä 9

10 ainoastaan kevätlukukaudella vai myös syyslukukaudella. Maksusitoumuksen koulutuskokeilua varten voi saada Kelasta, Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnanohjauksesta tai vakuutusyhtiöltä. Joissakin oppilaitoksissa koulutuskokeilun hintaan sisältyvät myös asumiskustannukset oppilaitoksen asuntolassa kokeilun ajan. Maksusitoumuksen hankintaan liittyvää prosessia kannattaa selvittää hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Kelasta, sillä koulutuskokeilupaikkoja on rajoitetusti ja ne täyttyvät yleensä reilusti ennen kokeiluviikkojen aloitusajankohtaa. Koulutuskokeilujen lisäksi ammatilliset erityisoppilaitokset järjestävät myös lyhyempiä, 2-3 päivän mittaisia tutustumisjaksoja, joiden tarkasta kestosta ja ajankohdasta on mahdollista sopia yksilöllisen tilanteen mukaan. Hakeutuminen Ammatilliset erityisoppilaitokset eivät kuulu yhteishaun piiriin. Oppilaitoksilla on omat hakuaikansa, jotka on selvitettävä ottamalla yhteyttä suoraan siihen oppilaitokseen, johon aikoo hakea. Haku tapahtuu yleensä keväisin maaliskuun loppuun mennessä, mutta suuremmissa oppilaitoksissa saattaa olla hakuaika myös syksyllä, jolloin haetaan kevätlukukaudella alkavaan koulutukseen. Opiskelupaikkaa haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella, johon on liitettävä aiemmat koulutodistukset, lääkärin B-lausunto sekä mahdollisesti muita asiantuntijalausuntoja oppilaitoksesta ja koulutusalasta riippuen. Lukiot Lukio on yleissivistävää koulutusta tarjoava toisen asteen oppilaitos, josta valmistunut opiskelija on kelpoinen hakeutumaan korkea-asteen opintoihin yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin. Lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaminen ei anna ammattipätevyyttä, vaan sen saamiseksi on jatkettava opiskelua korkea-asteella tai ammatillisten oppilaitosten ylioppilaspohjaisilla linjoilla. Varsinaisten lukioiden lisäksi myös muutamilla kansanopistoilla on lupa antaa lukiokoulutusta. 10 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

11 Lukio-opintoihin voi hakeutua suoritettuaan peruskoulun oppimäärän Opetus on maksutonta, kun opiskelijan tavoitteena on suorittaa lukion koko oppimäärä. Oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta sen voi suorittaa halutessaan 2-4 vuodessa. Nykyisessä järjestelmässä, eli luokattomassa lukiossa opiskelijan eteneminen ei ole sidottu vuosiluokkiin. Lukuvuosi on jaettu 5-6 jaksoon, joiden kesto on noin seitsemän viikkoa. Oppiaineet suoritetaan kursseina, joita yhdessä jaksossa voi suorittaa 3-7 opiskelutahdista riippuen. Lukion oppimäärä sisältää pitkälti samoja oppiaineita kuin peruskoulukin, uusina aineina lukiossa tulevat psykologia ja filosofia. Suomessa toimii myös erityisen koulutustehtävän saaneita lukioita, joiden opetuksessa painotetaan tiettyjä aineita, kuten vieraat kielet tai luonnontieteet. Kursseja on suoritettava lukio-opiskelun loppuun mennessä vähintään 75, aikuislukiossa 44. Osa lukion kursseista on pakollisia, osan voi suorittaa valinnaisina syventävinä tai soveltavina kursseina. Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan lähes aina ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnossa suoritettavat kokeet ovat maksullisia. Päivälukiot Alle 18-vuotiaat nuoret suorittavat lukion ensisijaisesti päivälukioissa, joissa opetusta annetaan pääsääntöisesti kello 8 ja 16 välillä. Lukujärjestys lukuvuoden jokaista jaksoa varten tehdään lukioiden oman kurssitarjottimen pohjalta ennen lukuvuoden alkua. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että etenkin pakolliset kurssit tulevat suoritetuiksi riittävän ajoissa ennen ylioppilaskirjoituksiin osallistumista. Pakollisia kursseja on yhteensä riippuen opiskelijan matematiikan oppimäärän laajuudesta. Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 10 syventävää kurssia, ja tarvittaessa oppilaitoskohtaisia soveltavia kursseja niin, että 75 kurssin vähimmäismäärä täyttyy. Lukioiden opinto-ohjaajat antavat neuvoja lukujärjestyksen laadintaan ja kurssien valitsemiseen. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa pääsääntöisesti arvosanan, ja lukio-opintojen päättyessä jokaisesta oppiaineesta annetaan ns. lopullinen arvosana aineessa suoritettujen kurssiarvosanojen keskiarvon mukaan. Arvosteluasteikko on sama kuin peruskoulussa, eli käytössä ovat arvosanat Kaksi peräkkäin suoritettua hylättyä kurssia sa- 11

12 massa oppiaineessa (arvosana 4) aiheuttaa etenemisesteen. Tällöin oppiaineen seuraavia kursseja ei voi suorittaa, ennen kuin vähintään toinen hylätty kurssi on suoritettu hyväksytysti, eli vähintään arvosanalla 5. Pääsääntöisesti lukion opiskelijat suorittavat lukio-opintojensa päätteeksi ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkieli. Ylioppilaskirjoitukset voi suorittaa 1-3 peräkkäisellä koekerralla, ja koetilaisuuksia järjestetään sekä syksyllä että keväällä. Kirjoituksiin osallistumisen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta ehdit suorittaa pakolliset kurssit ennen haluamasi aineen koetilaisuuteen osallistumista. Ylioppilaskirjoitusten suorittamisesta ja käytännön asioista annetaan tietoja hyvissä ajoin lukio-opintojen aikana. Lukio-opintojen päätteeksi opiskelija saa erilliset todistukset lukion oppimäärän sekä ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Korkea-asteen opintoihin, eli yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin hakeudutaan pääsääntöisesti ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen pohjalta. Aikuislukiot Aikuislukiot tarjoavat opetusta joko omissa yksiköissään tai päivälukion yhteydessä. Niissä yli 18-vuotiaat opiskelijat voivat suorittaa lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon tai yksittäisten oppiaineiden oppimääriä tai kursseja. Opetus tapahtuu iltapäivisin tai iltaisin. Alle 18-vuotias voi opiskella aikuislukiossa vain erittäin painavasta syystä. Aikuislukion opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opetusta voidaan toteuttaa tavanomaisen luokassa tapahtuvan opetuksen lisäksi ns. monimuoto-opetuksena, joka voi tapahtua etäopetuksena, verkko-opetuksena tai itsenäisenä työskentelynä. Aikuislukion opinto-ohjelmassa suoritettavien kurssien minimimäärä on 44. Kannattaa huomioida, että kotitehtävien määrä on aikuislukiossa suurempi kuin päivälukiossa, sillä kontaktiopetukseen käytettävää aikaa on viikkoa kohden vähemmän verrattuna päivälukioon. Aikuislukiossa opiskelu on maksutonta, kun opiskelija suorittaa koko lukion oppimäärää. Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisiä aineita, siitä voidaan periä joko 12 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

13 lukuvuosikohtainen tai kurssikohtainen maksu. Maksujen suuruudet vaihtelevat oppilaitoksesta riippuen. Hakeutuminen Lukion opiskelijaksi haetaan kevään yhteishaussa, joka on vuosittain helmi-maaliskuussa. Tarkan ajankohdan voi tarkistaa esimerkiksi -sivustolta. Yhteishaku tapahtuu sähköisesti osoitteessa Hakemista varten tarvitset henkilötunnuksesi sekä aiemmat koulutodistuksesi. Voit esittää hakulomakkeessa korkeintaan viisi hakutoivetta. Lukioihin on rajallinen määrä aloituspaikkoja, ja mikäli tulijoita on enemmän, valinta tehdään lukuaineiden keskiarvon sekä hakutoivejärjestyksen perusteella. Joillekin painotetuille linjoille tai erityisen koulutustehtävän saaneisiin lukioihin on oma hakukoodinsa, joka on yleensä mainittu lukion kotisivuilla. Erityislukiot järjestävät yleensä pääsytai soveltuvuuskokeen yhteishakuajan päätyttyä. Ne saattavat myös painottaa esimerkiksi oman erityisalueensa harrastuneisuutta tai tiettyjen oppiaineiden arvosanoja valintaa tehdessään. Tarkempia tietoja saat ottamalla yhteyttä suoraan haluamaasi erityislukioon. Aikuislukiot eivät ole mukana yhteishaussa, vaan niiden opiskelijaksi ilmoittaudutaan suoraan oppilaitokseen. Ilmoittautuminen on mahdollista mihin aikaan lukuvuodesta tahansa. Jaksokohtaiset tarkat ilmoittautumisajat on tarkistettava suoraan oppilaitoksesta. 13

14 3 PERUSKOULUN OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN TAI ARVOSANOJEN KOROTTAMINEN Mikäli peruskoulun oppimäärä on jäänyt Sinulta jostakin syystä suorittamatta ennen kuin olet täyttänyt 17 vuotta, voit suorittaa oppimäärän aikuisten perusopetuksessa. Aikuisten perusopetusta antavat aikuislukiot sekä erillisen luvan saaneet kansanopistot. Aikuislukioissa opetus tapahtuu pääasiassa iltaisin ja kansanopistoissa päivisin. Kansanopistossa voi yleensä myös asua opintojen ajan. Aikuisten perusopetuksessa voi suorittaa peruskoulun koko oppimäärän tai vain yksittäisiä aineita. Perusopetuksen oppimäärää suorittaville laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Useimmat oppilaitokset tarjoavat vuosiluokkia 7-9 vastaavaa opetusta, mutta suurimmissa aikuislukioissa tarjotaan opetusta myös joissain alakoulun aineiden oppimäärissä. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka ovat käyneet koulua lähtömaassaan vain hyvin lyhyen aikaa tai eivät ollenkaan. Aikuisten perusopetukseen ilmoittaudutaan suoraan oppilaitokseen erillisenä ilmoittautumispäivänä ennen lukuvuoden alkua. Ilmoittautumispäivät vaihtelevat oppilaitoskohtaisesti. Jos haluat korottaa suorittamiasi peruskoulun oppimäärän arvosanoja, voit hakeutua lisäopetukseen eli ns. kymppiluokalle, jos olet saanut peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetusta ei välttämättä ole tarjolla kaikissa kunnissa tai kouluissa, joten sitä antavien oppilaitosten sijainti on selvitettävä erikseen esimerkiksi opetusvirastosta tai kunnan sivistystoimesta. Opetusta voi saada myös joidenkin kansanopistojen peruskoululinjoilla tai ammatillisten oppilaitosten yhteydessä. Lisäopetus kestää yhden lukuvuoden ja se suunnitellaan opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Siihen voi kuulua perusopetuksessa opiskeltavien aineiden lisäksi esimerkiksi ammattiin valmentavia opintoja tai työelämään tutustumista. Lisäopetusluokalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Haluaika on yleensä keväällä tai alkukesällä. Mikäli peruskoulun suorittamisesta on kulunut useampi vuosi, yksittäisten aineiden oppimääriä on mahdollista korottaa tai suorittaa perusopetusta tarjoavissa aikuislukioissa tai kansanopistoissa. 14 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

15 Opetusta voidaan antaa oppilaitoksesta riippuen päivisin, iltaisin tai verkossa. Opinnoista voidaan periä erillisiä maksuja. Yksittäisiä aineita tai koko peruskoulu on mahdollista suorittaa myös tenttimällä, osallistumatta opetukseen. Tästä on sovittava erikseen oppilaitoksen kanssa. 15

16 4 KOULUTUKSEN NIVELVAIHE Nivelvaiheen koulutus tarkoittaa yleensä peruskoulun jälkeisiä opintoja, joiden tarkoituksena on selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja kehittää omia opiskeluvalmiuksiaan ennen siirtymistä toisen asteen opintoihin. Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja tutustua eri ammatti- ja koulutusaloihin. Osa koulutuksista on suunnattu vaikeavammaisille henkilöille, jotka saavat koulutuksesta myös itsenäiseen elämään ja työelämään tarvittavia valmiuksia. Koulutuksen kesto voi olla yksilöllisesti puolesta vuodesta kolmeen vuotta. Opetusta ja ohjausta järjestävät ammatilliset oppilaitokset sekä ammatilliset erityisoppilaitokset, joista saa myös tarkempaa tietoa hakeutumisesta. Työpajat Työpajat on tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai opiskelupaikkaa. Harjoittelun ajaksi työpaja, työvoimatoimisto ja harjoittelija tekevät sopimuksen työharjoittelusta. Työpajatoiminta jaetaan kahteen osa-alueeseen, työtoimintaan ja yksilövalmennukseen. Yksilövalmennuksella tarkoitetaan henkilökohtaista ohjausta, jonka tarkoituksena on tukea päivittäistä arjen hallintaa. Yksilövalmennuksessa annetaan tukea mm. asunnonhakuun tai harrastustoimintaan liittyvissä asioissa. Työtoiminta on puolestaan pajoilla tehtävää työtä, jonka toiminnan painopisteenä on tulevaisuuden suunnittelu. Työpajoista saat lisätietoa opinto-ohjaajalta, nuorten työpajojen toimistoista, sosiaalitoimiston henkilökunnalta työ- ja elinkeinotoimiston nuorten työvoimaneuvojalta. Kansanopistojen opintolinjat tai lyhytkurssit Kansanopistojen opinnot antavat tietojen ja taitojen ohella opiskelussa tarvittavia valmiuksia jatko-opintoihin. Kansanopistoissa on tarjolla myös vammaisille suunnattuja kursseja ja koulutuslinjoja. 16 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

17 KOULUTUSTAKUU Vuodenvaiheessa 2013 voimaan tulevaan nuorisotakuuseen liittyy koulutustakuu. Koulutustakuulla halutaan varmistaa peruskoulun päättävälle nuorelle koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai jollain muulla tavoin. Tavoitteena on antaa kaikille nuorille mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että nuoret eivät jäisi syrjäytymisriskin kasvamisen vuoksi liian pitkäksi aikaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle. Lisätietoja 17

18 5 6 OPETUKSEN ERITYISJÄRJESTELYT Tässä luvussa käsitellään lyhyesti erityisjärjestelyjä, joita opiskelija voi saada esimerkiksi vamman perusteella suoriutuakseen toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta tai lukio-opinnoista kaikille avoimissa oppilaitoksissa. Kuten ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville erityistä tukea tarvitseville laaditaan HOJKS. Opiskelija suorittaa opinnot tavallisissa ryhmissä. HOJKS-asiakirjassa määritellään opiskelijan yksilölliset tavoitteet sekä mahdolliset opintokokonaisuuksien mukautukset, opetustavat ja tarvittavat tukitoimet. Erityisopetuksellisista syistä tavanomaista kolmen vuoden opintoaikaa voidaan pidentää yhdellä vuodella. On myös mahdollista suorittaa tutkinnosta aluksi vain joitakin osia, ja täydentää opinnot loppuun myöhemmin. Tätä opasta kirjoitettaessa on vielä mahdollista hakea ammatilliseen koulutukseen ns. joustavan valinnan kautta mm. terveydellisin perustein tai siksi, että peruskoulun oppimäärä on suoritettu kokonaan tai osittain mukautettuna. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus, todistus aiemmista opinnoista ja mielellään myös muiden asiantuntijatahojen lausuntoja. Peruskoulun opinto-ohjaaja tai työvoimatoimiston virkailijat neuvovat joustavan valinnan lomakkeen täytössä sekä tarvittavien liitteiden hankinnassa. Opetushallitus suunnittelee joustavan valinnan poistamista nykymuodossaan vuodesta 2014 alkaen, mutta korvaavasta menettelystä ei ole vielä saatavissa tarkempaa tietoa. Myös lukio-opintoihin on mahdollista saada tarvittaessa erityistä tukea esimerkiksi oppimisen ongelmiin liittyen. Apua voi saada erityisopettajalta, opiskelijahuollon kautta tai koulun ulkopuolisista palveluista. Opiskelija voidaan myös erityisestä syystä vapauttaa jonkin aineen opiskelusta, mutta tällöin lukiokurssien vähimmäismäärä on kerättävä kokoon suorittamalla tarvittava määrä muita kursseja. Luokaton lukio mahdollistaa oppimäärän suorittamisen neljässä vuodessa, mutta opintoihin voi anomuksesta saada vielä yhden vuoden lisäajan. Myös ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen on mahdollista saada erityisjärjestelyjä, kuten lisäaika tai oikeus kirjoittaa vastaukset tietokoneen avulla. Näihin järjestelyihin on haettava lupa ylioppilastutkintolautakunnalta kirjallisesti viimeistään silloin, kun opiskelija ilmoittautuu suorittamaan kokeita ensimmäistä kertaa. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus erityisjärjestelyjen tarpeesta. 18 MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN

19 6 MISTÄ LISÄTIETOA? Yleistä tietoa peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, tutkinnoista ja yhteishausta: Oppisopimuskoulutus Ammatilliset erityisoppilaitokset, niiden koulutustarjonta sekä koulutuskokeilut: Aitoon koulutuskeskus: puh Ammattiopisto Luovi: puh. (vaihde) Bovallius-ammattiopisto: puh. (vaihde) Invalidiliiton Järvenpään koulutus keskus: puh. (keskus) Keskuspuiston ammattiopisto: puh. (vaihde) Kiipulan ammattiopisto: puh. (vaihde) Optima (ruotsinkielinen): puh Ammatilliset oppilaitokset sekä lukiot: Ajan tasalla olevaa tietoa tarjoavat kuntien ja oppilaitosten omat www-sivut sekä oppilaitosten opinto-ohjaajat, opintosihteerit ja rehtorit. Myös opetuksen erityisjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Yleistä tietoa aikuis- ja etälukioista sekä kansanopistoista: Erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnon suorittamisessa: maaraykset/erityis/ 19

20 Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie Helsinki Puh. (09) Teksti: Elina Raitio, Minna Teiska Ulkoasu: ROKdesign Kuvat: Sanni Hallanvaara Painopaikka: Forssan Kirjapaino, 2013

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY

MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY MINNE MENNÄ? HAKUOPAS TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEEN SUOMEN CP-LIITTO RY SISÄLLYS Onneksi olkoon!... 3 1 Mitä seuraavaksi?... 5 2 Toisen asteen koulutusvaihtoehdot... 6 Ammatilliset oppilaitokset... 6 Hakeutuminen...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016

Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016 Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016 oppilaanohjaaja Aija Helander http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot ILLAN OHJELMA 18:00 lyhyet alkusanat 18:05 Ammatillisten perustutkintojen esittely, Espoon ammatillinen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen koulutus 2016 2017 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa koulutuksessa

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Teemat Suomen koulutusjärjestelmä Lukio vai ammatillinen koulutus? Kaksoistutkinto Muut koulutusvaihtoehdot ja harkintaan

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Katariina Männikkö 22.4.2016 Esityksen sisältö Katsaus vuoden 2015 hakuihin Vuoden 2016 haut Ammatillisen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO

KAKSOISTUTKINTO Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2016 2017 (ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut

Antti Ylä-Jarkko. Oppijan palvelut 7.9.2012 Antti Ylä-Jarkko Oppijan palvelut Omat palvelunäkymät hakijoille ja virkailijoille Virkailijan käyttöliittymä (näkymä) Virkailija voi hoitaa kaikki hakuihin, valintoihin ja tiedotukseen liittyvät

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja

JATKO-OPINTOILTA 1.2.2016. Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja JATK-PINTILTA 1.2.2016 Riitta Hietaranta opinto-ohjaaja SYKSYN VANHEMPAINILTA (2.11.2015) pääsyperusteet lukiokoulutus ammatillinen koulutus harkintaan perustuva valinta terveydelliset tekijät kaksoistutkinto

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Pohjankartanon koulun 10. luokka

LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Pohjankartanon koulun 10. luokka 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pohjankartanon koulun 10. luokka Oulun opetustoimen perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma LIITE Pohjankartanon koulun opetussuunnitelmaan 1.8.2005 alkaen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot