MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Toimenpideohjelma Kunnanvaltuuston hyväksymä SWECO Ympäristö Oy UUDESSA VALOSSA FREE WAYS NÄHDÄÄN MÄNTYHARJULLA GREENFILL GREENFILL

2 Sisältö 1. Johdanto Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Mäntyharjun keskustavisio Toimenpidesuunnitelma Toimenpidesuunnitelman prosessi Kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa... 30

3 1. Johdanto Mäntyharjun keskustaa ja sen matkailullista vetovoimaa on pyritty kehittämään aktiivisesti. Keskustalle on ideoitu uutta ilmettä ja toiminnallista sisältöä Mäntyharjun keskustan kehittämishankkeessa, jonka osana on toteutettu Mäntyharjun keskustavisiot arkkitehtikilpailu. Mäntyharjun matkailullista vetovoimaa on kehitetty erillisen selvityksen kautta, jossa konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy. Samanaikaisesti Mäntyharjulla on ollut käynnissä reitistöjen kehittämishanke, joka tulee sekä matkailua että keskustan vetovoimaisuutta. Mäntyharjun kehittämishankkeiden tuloksia ja kehittämistarpeita on yhdistetty yhteisessä toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelmaa on työstetty työpajoissa yhdessä Mäntyharjun päättäjien ja yrittäjien kanssa. Lisäksi kommentteja toimenpiteisiin on pyydetty alueen nuorilta. Mäntyharjun keskustan matkailullista kehittämistyötä on keväällä 2014 ohjannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Martti Wilhelms. Työryhmässä on ollut Mäntyharjun kunnan, elinkeinoyhtiö Mäsek Oy:n, Mäntyharjun yrittäjien ja konsultin edustus. Työn konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy, josta työhön ovat osallistuneet FM Kimmo Vähäjylkkä, FM Noora Reittu ja FM KTM Susanna Harvio. Kuva 1. Mäntyharjun "market avenue" kilpailutyössä GREENFILL Kannessa olevat kuvat ovat Mäntyharjun ideakilpailun kilpailutöistä.

4 2. Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Hankkeessa on: Selvitetty lähtökohdat kehittämiselle Selvitetty matkailuun vaikuttavat trendit Haastateltu Mäntyharjun matkailuyrittäjiä ja selvitetty matkailun kehittämistarpeita Selvitetty Mäntyharjun matkailu- ja virkistyspalvelujen tarjonnassa olevat puutteet Käyty läpi Mäntyharjun keskustan kehittämistä koskevaan kyselyyn tulleet vapaa-ajan asukkaiden vastaukset Toteutettu matkailijakysely (44 vastaajaa) Toteutettu yrittäjäkysely (13 vastaajaa) Toteutettu 2 yrittäjien työpajaa Toteutettu 2 valtuuston työpajaa Maakunnallisesti tullaan selvittämään matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset MISET Oy:n toimesta

5 3. Mäntyharjun keskustavisio Järvi-Suomi alkaa Mäntyharjusta. Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä. Mäntyharju on kansainvälisesti tunnettu taide- ja kulttuuripitäjä, jossa on kiinnostavia tapahtumia kaikkina vuodenaikoina. Mäntyharjun keskustassa, hyvän palvelutarjonnan äärellä, on tarjolla monipuolista, laadukasta ja ekotehokasta asumista niin vakituisille kuin osaaikaisille asukkaille. Kuva 2. Kurkilammen ranta matkailukäytössä kilpailutyössä Uudessa valossa

6 4. Toimenpidesuunnitelma 4.1. Toimenpidesuunnitelman prosessi Toimenpidesuunnitelman prosessissa yhdistyi kolme hanketta Mäntyharjun keskustavisiot Mäntyharjun reitistöhanke Mäntyharjun keskustan matkailun kehittäminen Toimenpidesuunnitelman työstäminen aloitettiin yrittäjien työpajassa Työpajassa luotiin ensin matkailuideoita Ideoista valittiin parhaimmat - kriteerinä soveltuvuus Mäntyharjun keskustaan Ideoista valittiin kärkituotteet Valtuutettujen työpajassa alustavat toimenpide-ehdotukset arvioitiin Työryhmän jäsenet keskustelivat ja arvioivat ehdotuksia valittujen kriteerien pohjalta Kriteereinä: tekninen toteutettavuus, taloudellinen toteutettavuus, keskustan vetovoimaisuus, sitoutuneet toteuttajatahot (kustakin osa-alueesta 1-3 tähteä) 2. yrittäjätyöpajassa jatkettiin Matkailuideat käytiin läpi Äänestettiin tärkeimmät toimenpideideat yrittäjien näkökulmasta ja tärkeimmän viiden toimenpiteen osalta mietittiin sisältöä 2. valtuutettujen työpajassa ideoista toimenpiteiksi Ideoiden saattaminen toteutettaviksi toimenpiteiksi Toimenpiteiden aikatauluttaminen, toteutuksen päävaiheiden, ajankohdan ja vastuun miettiminen Toimenpiteiden sijoittaminen keskustan kartalle

7 4.2. Kehittämistoimenpiteet Toimenpideohjelma tulee olemaan toteutusraami kunnan strategiaa ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa sekä hankerahoitusta haettaessa. Mäntyharjun keskustaan on toimenpideohjelman pohjaksi tuotettu työpajoissa erilaisia asumiseen, työpaikkoihin, liikkumiseen, matkailuun ja virkistykseen liittyviä kehittämisideoita. Näitä ideoita on arvioitu työpajassa ja valittujen kehittämistoimenpiteiden osalta on kuvattu toimenpiteen kehittämispolku. Kehittämisehdotuksen toteuttamiseksi on kuvattu toimenpiteen keskeinen sisältö, toteutuksen päävaiheet ja alustava toteutusajankohta. Lisäksi on keskusteltu ja ehdotettu vastuutahot toimenpiteen toteuttamiseksi. Yksityiskohtaista kustannusarvioita ei ole laadittu, mutta kustannustasoa on arvioitu asteikolla 1-5 (yhdestä tähdestä viiteen tähteen ). Jokaisesta toimenpide-ehdotuksesta on pyritty löytämään toimenpidettä havainnollistavaa aineistoa. Kuva 3. Keskustan ja Kurkilahden kehittäminen kilpailutyössä The Ribbon Lopuksi on laadittu ideatasoinen maankäyttöluonnos kehittämistoimenpiteiden sijoittumisesta Mäntyharjun keskustaan.

8 Kehittämistoimenpide Päävastuu toteutuksesta Muut osapuolet Kustannustaso Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt - Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen ***** Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kylpylähotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan ja rautatieaseman alueen Master Plan Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen ***** ***** ***** ** **** ** Kunta Yritykset Ulkopuolinen investoija Alueviranomainen, muu yhteistyötaho EU-hanke ym. Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana *** Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen ** Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa ** *** **

9 4.3. Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuvaus: Varpasentien turvallisuutta on kehitettävä ja ympäristöä kohennettava - ELY-keskuksen turvallisuussuunnitelmassa todettu, että vaatii järjestelyjä Varpasentien katutilarakenteen eheyttäminen: liittymäjärjestelyt, poikkileikkausten muutokset (mahdollista esim keskisaareke) Liikenne- ja pysäköintiratkaisut vaikuttavat liikekeskustan toimivuuteen ja ympäristön laatuun Jalankulkuympäristöjä kehitetään rinnan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kanssa tavoitteena lisätä viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä keskustassa sekä vähentää turhaa autoilua Toimivassa kävelykeskustassa on sujuvat ja turvalliset yhteydet tärkeimpien kauppa- ja palveluliikkeiden, torin ja Reissutorinrantapuiston välillä Kevyenliikenteen reististön toteuttamisessa huomioidaan Kisalan luontomatkailureististöjen lähtöpisteen saavutettavuus keskustan ja Rantapuiston suunnasta (kävely, pyöräily ja hiihto) Pyöräilyn kehittäminen on tärkeää keskustan imagon kannalta Yrittäjien yhteistyön aktivointia tarvitaan yhteistyön kehittämiseksi Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, ELY-keskus, kiinteistöt (pysäköintiratkaisujen osalta) Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Kokonaissuunnitelma Mahdollisuus hanke-rahoitukseen? Toteutusajankohta: suunnittelu 2014, toteutus 2015 alkaen

10 Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuva 4. Varpasentie kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla sekä jalankulkuympäristön kehittäminen kilpailutyössä Uudessa valossa

11 4.4. Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kuvaus: Tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen mukaista ekotehokasta asuinrakentamista Mäntyharjun keskustaan Parhaissa Mäntyharjun keskustavisiot -kilpailuehdotuksissa on osoitettu luontevia keskitehokkaita palveluasumisen yksiköitä omalla korttelipihalla. Penttiläntien (ja Kallavedentien) varrelle ehdotettu asuinrakentaminen olisi yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua Myös radan itäpuolella voidaan kehittää asumista. Aseman kylän kohdalta kunta on ostanut maata. Alueelle on mahdollista toteuttaa city-mökki -konseptointi eli mökkiläisyyden tuominen keskusta-asumisen. Mahdollisuutena on loma- ja monipaikkaisen asumisen kehittäminen. Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Olemassa olevan kerrostalokaavan toteuttaminen (Mäntyharjuntien ja Keskustien kulmassa) kunnan ostot osakekannasta Hiilineutraalin citymökki -alueen suunnitteluhankkeen käynnistäminen Maanhankinta ja kaavoitus Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek (hanke), tekninen toimi

12 Kehittämistoimenpide: Laadukkaan asumisen kehittäminen keskustassa Kuva 5. Laadukasta asumista keskustaan kilpailutöissä Free Ways & Uudessa valossa

13 4.5. Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun kunta on kiinnostunut kylpylästä, jos sen toteuttajatahoksi saadaan ulkopuolinen taho (esim. hotelliketju) Kylpylän ei tarvitse olla perinteinen, vaan innovatiivinen ja vahvasti mäntyharjulainen. Kylpylä lisäisi erityisesti talviajan muuten vähäistä aktiviteettitarjontaa. Kylpylä palvelisi niin vakituisia kuntalaisia, mökkiläisiä kuin matkailijoita. Sijaintipaikkana esim. Kurkilammen ranta tai Askel kenkätehtaan alue, Pyhäveden rannassa Kylpylän yhteyteen sijoittuisi luontevasti myös hotelli- tai viikkoosakepalvelut. Mäntyharjun keskustassa on hyvin vähän majoituskapasiteettia. Hotelli- tai huoneistohotellityyppistä majoitusta ei ole ollenkaan Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Mäntyharjun kunnan sitoutuminen hankkeeseen, jotta sijoittajien haku voi käynnistyä Hanketta viedään eteenpäin sopivan investoijatahon löydyttyä Toteutusajankohta: pitkän aikavälin (2017-) toimenpide Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek, yritykset

14 Kehittämistoimenpide: Kylpylän toteuttaminen keskustassa Kuva 6. Näkymä kunnantalolle ja uimahallille kilpailutyöstä Nähdään Mäntyharjulla! sekä Kilpailutyössä GREENFILL hahmoteltu kesähostelli Kenkätehtaalle ja leirintäalue sen pohjoispuolelle

15 4.6. Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuvaus: Kunnantalon-Reissutorin-rantapuiston alueelle ehdotettiin kilpailutöissä mm. oleskelu- ja tapahtuma-alueita, nuorisotiloja, satamalaituria, uimahallia, maauimalaa, etätyöhotellia ja pop-up kauppoja 1960-luvulla rakennettu kunnantalo on alkanut rapistua pahoin. Kunnantaloa odottaa iso remontti. Voisiko Kunnantalo vapauttaa nykyisistä toiminnoista tai miettiä paikalle uudisrakennusta? Toteutuksen päävaiheet: Alueen kokonaissuunnitelma ratkaistaan Kurkilammen alueen Master planin yhteydessä Kunta varautuu tekemään kiinteistöjärjestelyjä kunnan omien toimintojen uudelleenjärjestämiseksi ja turvatakseen keskeisten kiinteistöjen järjestelymahdollisuudet Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / Mäsek, ulkopuolinen investoija Kustannusarvio: ****

16 Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuva 7. Näkymä uudelta tapahtumatorilta kilpailutyössä Uudessa valossa

17 4.7. Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustavisiot töissä on esitetty alueelle runsaasti matkailua ja virkistystä tukevia toimintoja, esim.: hotelli tai hostelli, kylpylä, kelluvat rakennukset esim. matkailumökit ja kävelyreitti Kurkilammen ympäri Kilpailutöissä matkakeskuksen uudeksi paikaksi ehdotettiin mm. Asematien ja Vaihdetien risteystä nykyisen alikulun yhteydessä (edellyttää laituri- ja tasonvaihtojärjestelyjä) Alueen kehittäminen on iso kokonaisuus Alueen vetovoimaisuutta voidaan lisätä tuomalla sinne esim. matkailun ja vapaa-ajan toimintoja ja rakennuksia. Askel kenkätehdas -kiinteistön uudet käyttömahdollisuudet valjastettava hyötykäyttöön ja vetovoimatekijäksi Toteutuksen päävaiheet: 2015 talousarviossa master planin huomioiminen Kurkilahden master planin toteuttaminen hankkeena Suunnitelman huomioiminen kaavoituksessa Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, Mäsek, yritykset, viranomaistahot, ulkopuolinen investoija (?) Kustannusarvio: **

18 Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuva 8. Kurkilammen, Askelen ja aseman kokonaisvision hahmottelua kilpailutyössä GREENFILL & Latvassa valo

19 4.8. Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kuvaus: Mäntyharjun keskustaa tulee kehittää viihtyisämmäksi ja eläväisemmäksi. Keskustan yleisilmettä voidaan parantaa ympäristörakentamisella sekä viihtyisyyttä lisäävillä valaistusratkaisuilla esim. julkisten rakennusten ja puiden valaisulla, erityisvalaistuksella liikenneympyrässä, torialueella ja rantapuistossa, suunnittelemalla valoreitti Kurkilammen ympäri tai taidelatu rantapuistoon. Penkkien, istutusten ja oleskelupaikkojen lisääminen keskustassa lisää keskustan viihtyisyyttä Taidepitäjän tulisi näkyä keskustan yleisilmeessä; Salmelan näkyminen myös keskustassa (esim. veistos, patsas tms.) Salmelan ja Mäntyharjun keskustan välistä toiminnallista yhteyttä tulee kehittää. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia myös keskustaan Nuorten ja koululaisten (tilapäistä ja pysyvää) osallistavaa taidetta tuodaan esille julkisille paikoille Vastuu toteutuksesta: yrittäjät, AVI, Tielaitos, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja sivistystoimi, kiinteistönomistajat Kustannusarvio: ** Toteutuksen päävaiheet: Taideteos liikenneympyrään Valaistussuunnitelma Prosenttiperiaate käyttöön julkisessa rakentamisessa (= 1% rakennnusinvestointeihin käytetyistä rahoista suunnataan taiteeseen) Toteutusajankohta: jatkuva prosessi

20 Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen valaistuksella, taideilmeellä ja ympäristörakentamisella Kuva 9. Taideilmeen tuomista keskustaan kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä taideladulle keskustan etelälaidalta

21 4.9. Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan tarvitaan opasteita ja infotauluja tapahtumista ja sisääntuloteiden varsille infotaulut. Opastus toteutetaan yhdenmukaisesti taide- ja luontoteemoja hyödyntäen Matkailuinformaation saatavuus jokaisesta matkailuyrityksestä Selvitetään voisiko torilla olla älyteknologialla varustettu infotaulu mäntyharjulaisista yrityksistä ja matkailupalveluista Vieraskielisen matkailuinformaation saatavuutta lisätään kunnan nettisivuille, puutteena on erityisesti venäjänkielisen informaation saatavuus Seudullisen matkailukaupan edistäminen Toteutuksen päävaiheet: Opasteiden parantaminen: infotaulut, kyltit Kunnan nettisivujen sisällön kehittäminen v Yrittäjen yhteistyön aktivointi informaation tuottamisessa ja jakelussa Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät Kustannusarvio:

22 Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuva 10. Opasteet kunnossa kilpailutyössä Näkyvä liike

23 4.10. Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kuvaus: Torin kehittäminen henkisenä tilana. Tori on tärkeä kohtaamispaikka niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Torin tulisi tarjota vuorovaikutusta ja elämyksiä eri ikäisille kaikkina vuodenaikoina Sesonkiaikoina torin tulisi joustaa: enemmän tilaa, pidemmät aukioloajat sekä enemmän tapahtumia.torilla voisi olla myös viikkoteemoja liittyen esim. Tour de Mäntyharjuun, kalastukseen Mäntyharjun torilta halutaan hankkia erityisesti lähialueiden tuotteita. Torilla tulisi sijaita esim. matkailuinfo ja (ympärivuotinen) torikahvila Mäntyharjun torista luodaan viihtyisä oleskelupaikka mm. lisäämällä istutuksia ja oleskelupaikkoja. Keskustan kehittämisrahoista rahoitetaan kesäksi 2014 torille opasteviitta sekä istutussaareke penkkeineen Myöhemmin selvitetään mahdollisuudet torin kattamiseen osittain, mikä mahdollistaisi myös talvitorin kehittämisen. Talvella torilla voisi olla aktiviteetteja, kuten luistelua Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / Mäsek, tekninen toimi ja sivistystoimi, yrittäjät Kustannusarvio: *** Toteutuksen päävaiheet: Torin kehittämissuunnitelma yhteistyössä: torin kehittämistyöryhmä. Myös nuoret mukaan torialueen suunnitteluun Torin fyysisten rakenteiden parantaminen kehittämissuunnitelman mukaisesti, sis. istutukset, kiinteät rakenteet, pintamateriaalit ja valaistus

24 Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja osana jalankulkuympäristöä Kuva 11. Torin kehittäminen kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä torin yli Kurkilammelle

25 4.11. Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuvaus: Nuorille suunnitellaan skeittaus- ja tapahtumapuisto keskustaan. Askeleen kenkätehtaan edusta yhtenä sijoitusvaihtoehtona Temppupotkulaudat eli scootit ovat yleistyneet Suomessa, arvioidaan että lajilla on jo harrastajaa. Harrastuspaikat ovat pitkälti samoja skeittauksessa ja scoottauksessa Puistossa voi olla myös muita, nuoria kiinnostavia aktiviteetteja Toteutuksen päävaiheet: Suunnitelma puistosta, sis. rakenteet Liikuntapaikkaselvitys Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: järjestöt, Mäntyharjun kunta / sivistystoimi, tekninen toimi, yritykset, nuoret Kustannusarvio: **

26 Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuva 12. Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen kilpailutöissä Näkyvä liike & Latvassa valo

27 4.12. Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuvaus: Luontomatkailun kehittäminen perustuu Mäntyharjun matkailulliseen kehittämisvisioon Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä Mäntyharjun ja Repoveden kansallispuiston välisen uusitun retkeilyreittikokonaisuuden lähtöpiste sijaitsee Kisalassa. Reittejä voi kulkea patikoiden tai maastopyöräillen. Melontareitti lähtee Kurkiniemen rannasta Mäntyharjun keskustassa on tarvetta luontomatkailun opastuskeskukselle ja välinevuokrauspalveluille. Opastuskeskus tukee myös ohjelmapalveluiden kehittämistä Mäntyharjulla Toteutuksen päävaiheet: Verkostoituminen Sijoittuminen jo olemassa olevan yrityksen yhteyteen? Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät, Metsähallitus Kustannusarvio:

28 Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuva 13. Aseman seudulle on hahmoteltu vierasvenesatamaa kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla!

29 4.13. Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan rakennetaan uimaranta keskustan kehittämisrahoista; uimarannalla saadaan houkuteltua matkailijoita esim. Salmelasta keskustaan Niin keskustan uimarannalle kuin muillekin uimarannoille laaditaan yhtenäiset opasteet (kunta varustaa uimarannat tarvittavilla pelastusvälineillä) ja uimarannoista tehdään kartta Mäntyharjun kunnan matkailun nettisivuille Muita mahdollisia toimintoja uimaranta-alueelle: napakelkka, luontomatkailun opastuspalvelut, pyörävuokraus, talviuinti Toteutuksen päävaiheet: Rantojen kunnostus Opasteet Rakenteet Toteutusajankohta: uimaranta kevät 2014, muut aktiviteetit Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja liikuntatoimi, yritykset Kustannusarvio: ** (kunta v. 2014, v. 2015)

30 Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuva 14. Uimaranta-alueen kehittäminen Mäntyharjun keskustavisio kilpailutyössä Latvassa valo

31 4.14. Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat kaipaavat Mäntyharjulle lisää tapahtumia. Kyselyissä on toivottu lisää musiikkitapahtumia, tansseja, koko perheen tapahtumia, urheilu- ja liikuntatapahtumia (esim. Repoveden pohjoisen portin hyödyntäminen) Toimenpide-ehdotuksena on yhden vetovoimaisen kärkitapahtuman järjestäminen keskustan alueella kesällä ja talvella. Erityisesti talviaikaan on vähän tapahtumia Nykyisiä tapahtumia tulee tukea, tiedottamista jo olemassa olevista tapahtumista tulee aktivoida erityisesti matkailijoille Tapahtumien kautta Mäntyharjun tunnettuus ja näkyvyys kasvaa Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yritysten, kunnan, kuntalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen välillä Toteutuksen päävaiheet: Talvitapahtuman ideointi vuodelle 2015 Vahvistetaan jo olemassa olevia tapahtumia Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: yritykset, Mäntyharjun kunta / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Mäsek, järjestöt & yhteisöt Kustannusarvio: *

32 Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuva 15. Kilpailutyössä Uudessa valossa hahmoteltu tapahtumatori toimisi ulkoilmatapahtumien pitopaikkana

33 LIITE 1. LIITE 1.

Mäntyharjun keskustan kehittäminen

Mäntyharjun keskustan kehittäminen Mikkelin seudu vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 Martti Wilhelms Projektipäällikkö Mäsek Oy / Mäntyharju Projektin tavoitteet (08/2012 06/2014) Löytää Mäntyharjun keskustan kehittämismahdollisuudet

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Pyöräilyn kehittämisiä Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen Piloteiksi

Lisätiedot

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Muistio suunnittelutilaisuuksista Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Suunnittelun tuotoksia kansallispuiston ulkopuolisiin alueisiin Rautalampi o Majoituskapasiteetin lisääminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Sysmän Ilola-Suopelto-Päijätsalo aluekokonaisuuden yleissuunnitelma TYÖN SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Laajavuoren alueen master plan

Laajavuoren alueen master plan Laajavuoren alueen master plan Toimeksiannon prosessi Page 2 Lähtökohta Laajavuorella on paljon hyödyntämätöntä liiketoiminta- ja kehittämispotentiaalia, joiden mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää eri

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Iin kuntastrategia 2020 / Toukokuu 2014 Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Kuntapalvelut, strateginen tavoite

Kuntapalvelut, strateginen tavoite 1 Kuntapalvelut, strateginen tavoite Mäntsälässä asuvat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin ja kuntapalvelut osaltaan vaikuttavat ennaltaehkäisevästi lisäkustannuksia aiheuttavan palvelutarpeen

Lisätiedot

I kolmannesvuosiraportti 2014

I kolmannesvuosiraportti 2014 I kolmannesvuosiraportti 2014 Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy 22.5.2014 2 Sisältö Yritysasiamies... 3 Matkailu... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Mäntyharju-Repoveden kansallispuiston

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun kaupungin ja keskeisten toimijoiden näkemys kaupunkiseudun yhteisistä kasvuvalinnoista Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää,

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 1 SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä on kaavoituskatsaus 2 2. Maankäytön suunnittelu ja kunnan tavoitteet 2 3. Maakuntakaava 3 4. Yleiskaavat 3 4.1 Soklin osayleiskaava 3

Lisätiedot

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa 1 Jämsän kaupunki/kuvapankki Jämsän kaupunki/kuvapankki Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys 2 Kaupunkimainen, vetovoimainen, elävä keskusta Jämsän vetovoimatekijöitä tulee korostaa

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Metsähallituksen hanke Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi on toteutettu 1.8.2013-31.12.2014 Euroopan

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaavoituspäällikkö Christina Hovi 1.6.2015 3. 1. 2. Vaaralliset aineet Turussa 1. Seveso-laitokset Turun länsiosissa 2. VAK Turun

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

2504 Keskustan kehittäminen

2504 Keskustan kehittäminen 2504 Keskustan kehittäminen Työohjelma ja skenaariot 6.3.2014 Projektin keskeiset tavoitteet TAVOITETILA keskustalle yksityisten investointihankkeiden mahdollisuuksien kartoitus myöhemmin yksityiskohtaisempi

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017

AIESOPIMUS. Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017 1 AIESOPIMUS Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017 2 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille: Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Rakennemalliehdotus - YHDISTELMÄMALLI Tärkeää vahvistaa Ylitornion sijaintiin perustuvia kehittämismahdollisuuksia (kauppa,

Lisätiedot

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN -HANKE Motivan koordinoima liikkumisen ohjauksen t&k ohjelma, jota rahoittivat liikennevirasto,

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa?

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Saara Vauramo,

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Ohjelma 8:45 Hankkeen esittely miksi, mitä ja kenen kanssa? Maija Pirvola, Yrityssalo 9:00 Teijon kansallispuiston erityispiirteet

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Mäntyharjun keskustavisiot. Ideakilpailu. elinvoimaisesta, ekotehokkaasta ja viihtyisästä palvelukeskuksesta järven rannalla. Kilpailuohjelma 2.9.

Mäntyharjun keskustavisiot. Ideakilpailu. elinvoimaisesta, ekotehokkaasta ja viihtyisästä palvelukeskuksesta järven rannalla. Kilpailuohjelma 2.9. Mäntyharjun keskustavisiot Ideakilpailu elinvoimaisesta, ekotehokkaasta ja viihtyisästä palvelukeskuksesta järven rannalla Kilpailuohjelma 2.9.2013 Mäntyharjun keskustan kehittämisprojektia on osarahoitettu

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Pikkupässi-pyöräilyreitin hankesuunnitelma

Pikkupässi-pyöräilyreitin hankesuunnitelma 1 (4) Pikkupässi-pyöräilyreitin hankesuunnitelma 1. Taustaa Vanhan Hyvinkää Karkkila-rautatien paikalle toivotusta Pikkupässi-pyöräreitistä tehtiin Hyvinkäällä, Karkkilassa ja Lopella yhteinen valtuustoaloite

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta Tervetuloa Imatralle! Imatra kartalla Helsinki 257 km Joensuu 197 km Jyväskylä 257 km Kotka 145 km Lappeenranta 37 km Oulu 528 km Rovaniemi 748 km Tampere 312 km

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

PROSENTTI RAKENNUSKUSTANNUKSISTA TAITEESEEN HANKE

PROSENTTI RAKENNUSKUSTANNUKSISTA TAITEESEEN HANKE TYRNÄVÄN KUNTA KIRKKORISTEYKSEN TAIDEHANKINNAN HANKESUUNNITELMA 4.8.2014 Sivu 1/7 PROSENTTI RAKENNUSKUSTANNUKSISTA TAITEESEEN HANKE Kirkkoristeyksen kiertoliittymän taidehankinnan hankesuunnitelma Sivu

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Uusi Hankasalmi Väliraporttiseminaari. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan

Uusi Hankasalmi Väliraporttiseminaari. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan 27.10.2016 Väliraporttiseminaari Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan Uusi Hankasalmi Hankasalmen liikunta-, virkistys- ja vapaa-aikasuunnitelma 2017-2025 SEMINAARIN OHJELMA Hankasalmen kunta tarjoaa

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina)

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia. PehmoGIS: tulokset ja analyysi

Vaasan keskustastrategia. PehmoGIS: tulokset ja analyysi Vaasan keskustastrategia PehmoGIS: tulokset ja analyysi 2 Aineisto ja tulokset Kysely oli auki ajalla 16.12.2011-22.1.2012 Vaasan keskustastrategian nettisivuilla. Vastausten määrä oli 42, kiitos kaikille

Lisätiedot

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Kohti Liikkuvaa koulua Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Mihin Liikkuva koulu on menossa? Tahtoisitko kertoa minulle, mitä tietä minun pitää kulkea?

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto

MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA. Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto MATKAILIJOIDEN ASUMIS- JA YMPÄRISTÖTOIVEET LAPISSA Liisa Tyrväinen, professori, Metla/Lapin Yliopisto Osahankkeet ja vastuuorganisaatiot MATKA Matkailu yhdyskuntarakenteessa Matkailijoiden ympäristöarvot

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.10.2015 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee Purnulammen ja Ylä-Kolintien välistä aluetta. Alueen sijainti ilmenee

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot