MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Toimenpideohjelma Kunnanvaltuuston hyväksymä SWECO Ympäristö Oy UUDESSA VALOSSA FREE WAYS NÄHDÄÄN MÄNTYHARJULLA GREENFILL GREENFILL

2 Sisältö 1. Johdanto Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Mäntyharjun keskustavisio Toimenpidesuunnitelma Toimenpidesuunnitelman prosessi Kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa... 30

3 1. Johdanto Mäntyharjun keskustaa ja sen matkailullista vetovoimaa on pyritty kehittämään aktiivisesti. Keskustalle on ideoitu uutta ilmettä ja toiminnallista sisältöä Mäntyharjun keskustan kehittämishankkeessa, jonka osana on toteutettu Mäntyharjun keskustavisiot arkkitehtikilpailu. Mäntyharjun matkailullista vetovoimaa on kehitetty erillisen selvityksen kautta, jossa konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy. Samanaikaisesti Mäntyharjulla on ollut käynnissä reitistöjen kehittämishanke, joka tulee sekä matkailua että keskustan vetovoimaisuutta. Mäntyharjun kehittämishankkeiden tuloksia ja kehittämistarpeita on yhdistetty yhteisessä toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelmaa on työstetty työpajoissa yhdessä Mäntyharjun päättäjien ja yrittäjien kanssa. Lisäksi kommentteja toimenpiteisiin on pyydetty alueen nuorilta. Mäntyharjun keskustan matkailullista kehittämistyötä on keväällä 2014 ohjannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Martti Wilhelms. Työryhmässä on ollut Mäntyharjun kunnan, elinkeinoyhtiö Mäsek Oy:n, Mäntyharjun yrittäjien ja konsultin edustus. Työn konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy, josta työhön ovat osallistuneet FM Kimmo Vähäjylkkä, FM Noora Reittu ja FM KTM Susanna Harvio. Kuva 1. Mäntyharjun "market avenue" kilpailutyössä GREENFILL Kannessa olevat kuvat ovat Mäntyharjun ideakilpailun kilpailutöistä.

4 2. Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Hankkeessa on: Selvitetty lähtökohdat kehittämiselle Selvitetty matkailuun vaikuttavat trendit Haastateltu Mäntyharjun matkailuyrittäjiä ja selvitetty matkailun kehittämistarpeita Selvitetty Mäntyharjun matkailu- ja virkistyspalvelujen tarjonnassa olevat puutteet Käyty läpi Mäntyharjun keskustan kehittämistä koskevaan kyselyyn tulleet vapaa-ajan asukkaiden vastaukset Toteutettu matkailijakysely (44 vastaajaa) Toteutettu yrittäjäkysely (13 vastaajaa) Toteutettu 2 yrittäjien työpajaa Toteutettu 2 valtuuston työpajaa Maakunnallisesti tullaan selvittämään matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset MISET Oy:n toimesta

5 3. Mäntyharjun keskustavisio Järvi-Suomi alkaa Mäntyharjusta. Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä. Mäntyharju on kansainvälisesti tunnettu taide- ja kulttuuripitäjä, jossa on kiinnostavia tapahtumia kaikkina vuodenaikoina. Mäntyharjun keskustassa, hyvän palvelutarjonnan äärellä, on tarjolla monipuolista, laadukasta ja ekotehokasta asumista niin vakituisille kuin osaaikaisille asukkaille. Kuva 2. Kurkilammen ranta matkailukäytössä kilpailutyössä Uudessa valossa

6 4. Toimenpidesuunnitelma 4.1. Toimenpidesuunnitelman prosessi Toimenpidesuunnitelman prosessissa yhdistyi kolme hanketta Mäntyharjun keskustavisiot Mäntyharjun reitistöhanke Mäntyharjun keskustan matkailun kehittäminen Toimenpidesuunnitelman työstäminen aloitettiin yrittäjien työpajassa Työpajassa luotiin ensin matkailuideoita Ideoista valittiin parhaimmat - kriteerinä soveltuvuus Mäntyharjun keskustaan Ideoista valittiin kärkituotteet Valtuutettujen työpajassa alustavat toimenpide-ehdotukset arvioitiin Työryhmän jäsenet keskustelivat ja arvioivat ehdotuksia valittujen kriteerien pohjalta Kriteereinä: tekninen toteutettavuus, taloudellinen toteutettavuus, keskustan vetovoimaisuus, sitoutuneet toteuttajatahot (kustakin osa-alueesta 1-3 tähteä) 2. yrittäjätyöpajassa jatkettiin Matkailuideat käytiin läpi Äänestettiin tärkeimmät toimenpideideat yrittäjien näkökulmasta ja tärkeimmän viiden toimenpiteen osalta mietittiin sisältöä 2. valtuutettujen työpajassa ideoista toimenpiteiksi Ideoiden saattaminen toteutettaviksi toimenpiteiksi Toimenpiteiden aikatauluttaminen, toteutuksen päävaiheiden, ajankohdan ja vastuun miettiminen Toimenpiteiden sijoittaminen keskustan kartalle

7 4.2. Kehittämistoimenpiteet Toimenpideohjelma tulee olemaan toteutusraami kunnan strategiaa ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa sekä hankerahoitusta haettaessa. Mäntyharjun keskustaan on toimenpideohjelman pohjaksi tuotettu työpajoissa erilaisia asumiseen, työpaikkoihin, liikkumiseen, matkailuun ja virkistykseen liittyviä kehittämisideoita. Näitä ideoita on arvioitu työpajassa ja valittujen kehittämistoimenpiteiden osalta on kuvattu toimenpiteen kehittämispolku. Kehittämisehdotuksen toteuttamiseksi on kuvattu toimenpiteen keskeinen sisältö, toteutuksen päävaiheet ja alustava toteutusajankohta. Lisäksi on keskusteltu ja ehdotettu vastuutahot toimenpiteen toteuttamiseksi. Yksityiskohtaista kustannusarvioita ei ole laadittu, mutta kustannustasoa on arvioitu asteikolla 1-5 (yhdestä tähdestä viiteen tähteen ). Jokaisesta toimenpide-ehdotuksesta on pyritty löytämään toimenpidettä havainnollistavaa aineistoa. Kuva 3. Keskustan ja Kurkilahden kehittäminen kilpailutyössä The Ribbon Lopuksi on laadittu ideatasoinen maankäyttöluonnos kehittämistoimenpiteiden sijoittumisesta Mäntyharjun keskustaan.

8 Kehittämistoimenpide Päävastuu toteutuksesta Muut osapuolet Kustannustaso Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt - Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen ***** Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kylpylähotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan ja rautatieaseman alueen Master Plan Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen ***** ***** ***** ** **** ** Kunta Yritykset Ulkopuolinen investoija Alueviranomainen, muu yhteistyötaho EU-hanke ym. Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana *** Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen ** Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa ** *** **

9 4.3. Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuvaus: Varpasentien turvallisuutta on kehitettävä ja ympäristöä kohennettava - ELY-keskuksen turvallisuussuunnitelmassa todettu, että vaatii järjestelyjä Varpasentien katutilarakenteen eheyttäminen: liittymäjärjestelyt, poikkileikkausten muutokset (mahdollista esim keskisaareke) Liikenne- ja pysäköintiratkaisut vaikuttavat liikekeskustan toimivuuteen ja ympäristön laatuun Jalankulkuympäristöjä kehitetään rinnan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kanssa tavoitteena lisätä viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä keskustassa sekä vähentää turhaa autoilua Toimivassa kävelykeskustassa on sujuvat ja turvalliset yhteydet tärkeimpien kauppa- ja palveluliikkeiden, torin ja Reissutorinrantapuiston välillä Kevyenliikenteen reististön toteuttamisessa huomioidaan Kisalan luontomatkailureististöjen lähtöpisteen saavutettavuus keskustan ja Rantapuiston suunnasta (kävely, pyöräily ja hiihto) Pyöräilyn kehittäminen on tärkeää keskustan imagon kannalta Yrittäjien yhteistyön aktivointia tarvitaan yhteistyön kehittämiseksi Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, ELY-keskus, kiinteistöt (pysäköintiratkaisujen osalta) Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Kokonaissuunnitelma Mahdollisuus hanke-rahoitukseen? Toteutusajankohta: suunnittelu 2014, toteutus 2015 alkaen

10 Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuva 4. Varpasentie kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla sekä jalankulkuympäristön kehittäminen kilpailutyössä Uudessa valossa

11 4.4. Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kuvaus: Tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen mukaista ekotehokasta asuinrakentamista Mäntyharjun keskustaan Parhaissa Mäntyharjun keskustavisiot -kilpailuehdotuksissa on osoitettu luontevia keskitehokkaita palveluasumisen yksiköitä omalla korttelipihalla. Penttiläntien (ja Kallavedentien) varrelle ehdotettu asuinrakentaminen olisi yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua Myös radan itäpuolella voidaan kehittää asumista. Aseman kylän kohdalta kunta on ostanut maata. Alueelle on mahdollista toteuttaa city-mökki -konseptointi eli mökkiläisyyden tuominen keskusta-asumisen. Mahdollisuutena on loma- ja monipaikkaisen asumisen kehittäminen. Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Olemassa olevan kerrostalokaavan toteuttaminen (Mäntyharjuntien ja Keskustien kulmassa) kunnan ostot osakekannasta Hiilineutraalin citymökki -alueen suunnitteluhankkeen käynnistäminen Maanhankinta ja kaavoitus Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek (hanke), tekninen toimi

12 Kehittämistoimenpide: Laadukkaan asumisen kehittäminen keskustassa Kuva 5. Laadukasta asumista keskustaan kilpailutöissä Free Ways & Uudessa valossa

13 4.5. Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun kunta on kiinnostunut kylpylästä, jos sen toteuttajatahoksi saadaan ulkopuolinen taho (esim. hotelliketju) Kylpylän ei tarvitse olla perinteinen, vaan innovatiivinen ja vahvasti mäntyharjulainen. Kylpylä lisäisi erityisesti talviajan muuten vähäistä aktiviteettitarjontaa. Kylpylä palvelisi niin vakituisia kuntalaisia, mökkiläisiä kuin matkailijoita. Sijaintipaikkana esim. Kurkilammen ranta tai Askel kenkätehtaan alue, Pyhäveden rannassa Kylpylän yhteyteen sijoittuisi luontevasti myös hotelli- tai viikkoosakepalvelut. Mäntyharjun keskustassa on hyvin vähän majoituskapasiteettia. Hotelli- tai huoneistohotellityyppistä majoitusta ei ole ollenkaan Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Mäntyharjun kunnan sitoutuminen hankkeeseen, jotta sijoittajien haku voi käynnistyä Hanketta viedään eteenpäin sopivan investoijatahon löydyttyä Toteutusajankohta: pitkän aikavälin (2017-) toimenpide Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek, yritykset

14 Kehittämistoimenpide: Kylpylän toteuttaminen keskustassa Kuva 6. Näkymä kunnantalolle ja uimahallille kilpailutyöstä Nähdään Mäntyharjulla! sekä Kilpailutyössä GREENFILL hahmoteltu kesähostelli Kenkätehtaalle ja leirintäalue sen pohjoispuolelle

15 4.6. Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuvaus: Kunnantalon-Reissutorin-rantapuiston alueelle ehdotettiin kilpailutöissä mm. oleskelu- ja tapahtuma-alueita, nuorisotiloja, satamalaituria, uimahallia, maauimalaa, etätyöhotellia ja pop-up kauppoja 1960-luvulla rakennettu kunnantalo on alkanut rapistua pahoin. Kunnantaloa odottaa iso remontti. Voisiko Kunnantalo vapauttaa nykyisistä toiminnoista tai miettiä paikalle uudisrakennusta? Toteutuksen päävaiheet: Alueen kokonaissuunnitelma ratkaistaan Kurkilammen alueen Master planin yhteydessä Kunta varautuu tekemään kiinteistöjärjestelyjä kunnan omien toimintojen uudelleenjärjestämiseksi ja turvatakseen keskeisten kiinteistöjen järjestelymahdollisuudet Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / Mäsek, ulkopuolinen investoija Kustannusarvio: ****

16 Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuva 7. Näkymä uudelta tapahtumatorilta kilpailutyössä Uudessa valossa

17 4.7. Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustavisiot töissä on esitetty alueelle runsaasti matkailua ja virkistystä tukevia toimintoja, esim.: hotelli tai hostelli, kylpylä, kelluvat rakennukset esim. matkailumökit ja kävelyreitti Kurkilammen ympäri Kilpailutöissä matkakeskuksen uudeksi paikaksi ehdotettiin mm. Asematien ja Vaihdetien risteystä nykyisen alikulun yhteydessä (edellyttää laituri- ja tasonvaihtojärjestelyjä) Alueen kehittäminen on iso kokonaisuus Alueen vetovoimaisuutta voidaan lisätä tuomalla sinne esim. matkailun ja vapaa-ajan toimintoja ja rakennuksia. Askel kenkätehdas -kiinteistön uudet käyttömahdollisuudet valjastettava hyötykäyttöön ja vetovoimatekijäksi Toteutuksen päävaiheet: 2015 talousarviossa master planin huomioiminen Kurkilahden master planin toteuttaminen hankkeena Suunnitelman huomioiminen kaavoituksessa Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, Mäsek, yritykset, viranomaistahot, ulkopuolinen investoija (?) Kustannusarvio: **

18 Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuva 8. Kurkilammen, Askelen ja aseman kokonaisvision hahmottelua kilpailutyössä GREENFILL & Latvassa valo

19 4.8. Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kuvaus: Mäntyharjun keskustaa tulee kehittää viihtyisämmäksi ja eläväisemmäksi. Keskustan yleisilmettä voidaan parantaa ympäristörakentamisella sekä viihtyisyyttä lisäävillä valaistusratkaisuilla esim. julkisten rakennusten ja puiden valaisulla, erityisvalaistuksella liikenneympyrässä, torialueella ja rantapuistossa, suunnittelemalla valoreitti Kurkilammen ympäri tai taidelatu rantapuistoon. Penkkien, istutusten ja oleskelupaikkojen lisääminen keskustassa lisää keskustan viihtyisyyttä Taidepitäjän tulisi näkyä keskustan yleisilmeessä; Salmelan näkyminen myös keskustassa (esim. veistos, patsas tms.) Salmelan ja Mäntyharjun keskustan välistä toiminnallista yhteyttä tulee kehittää. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia myös keskustaan Nuorten ja koululaisten (tilapäistä ja pysyvää) osallistavaa taidetta tuodaan esille julkisille paikoille Vastuu toteutuksesta: yrittäjät, AVI, Tielaitos, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja sivistystoimi, kiinteistönomistajat Kustannusarvio: ** Toteutuksen päävaiheet: Taideteos liikenneympyrään Valaistussuunnitelma Prosenttiperiaate käyttöön julkisessa rakentamisessa (= 1% rakennnusinvestointeihin käytetyistä rahoista suunnataan taiteeseen) Toteutusajankohta: jatkuva prosessi

20 Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen valaistuksella, taideilmeellä ja ympäristörakentamisella Kuva 9. Taideilmeen tuomista keskustaan kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä taideladulle keskustan etelälaidalta

21 4.9. Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan tarvitaan opasteita ja infotauluja tapahtumista ja sisääntuloteiden varsille infotaulut. Opastus toteutetaan yhdenmukaisesti taide- ja luontoteemoja hyödyntäen Matkailuinformaation saatavuus jokaisesta matkailuyrityksestä Selvitetään voisiko torilla olla älyteknologialla varustettu infotaulu mäntyharjulaisista yrityksistä ja matkailupalveluista Vieraskielisen matkailuinformaation saatavuutta lisätään kunnan nettisivuille, puutteena on erityisesti venäjänkielisen informaation saatavuus Seudullisen matkailukaupan edistäminen Toteutuksen päävaiheet: Opasteiden parantaminen: infotaulut, kyltit Kunnan nettisivujen sisällön kehittäminen v Yrittäjen yhteistyön aktivointi informaation tuottamisessa ja jakelussa Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät Kustannusarvio:

22 Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuva 10. Opasteet kunnossa kilpailutyössä Näkyvä liike

23 4.10. Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kuvaus: Torin kehittäminen henkisenä tilana. Tori on tärkeä kohtaamispaikka niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Torin tulisi tarjota vuorovaikutusta ja elämyksiä eri ikäisille kaikkina vuodenaikoina Sesonkiaikoina torin tulisi joustaa: enemmän tilaa, pidemmät aukioloajat sekä enemmän tapahtumia.torilla voisi olla myös viikkoteemoja liittyen esim. Tour de Mäntyharjuun, kalastukseen Mäntyharjun torilta halutaan hankkia erityisesti lähialueiden tuotteita. Torilla tulisi sijaita esim. matkailuinfo ja (ympärivuotinen) torikahvila Mäntyharjun torista luodaan viihtyisä oleskelupaikka mm. lisäämällä istutuksia ja oleskelupaikkoja. Keskustan kehittämisrahoista rahoitetaan kesäksi 2014 torille opasteviitta sekä istutussaareke penkkeineen Myöhemmin selvitetään mahdollisuudet torin kattamiseen osittain, mikä mahdollistaisi myös talvitorin kehittämisen. Talvella torilla voisi olla aktiviteetteja, kuten luistelua Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / Mäsek, tekninen toimi ja sivistystoimi, yrittäjät Kustannusarvio: *** Toteutuksen päävaiheet: Torin kehittämissuunnitelma yhteistyössä: torin kehittämistyöryhmä. Myös nuoret mukaan torialueen suunnitteluun Torin fyysisten rakenteiden parantaminen kehittämissuunnitelman mukaisesti, sis. istutukset, kiinteät rakenteet, pintamateriaalit ja valaistus

24 Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja osana jalankulkuympäristöä Kuva 11. Torin kehittäminen kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä torin yli Kurkilammelle

25 4.11. Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuvaus: Nuorille suunnitellaan skeittaus- ja tapahtumapuisto keskustaan. Askeleen kenkätehtaan edusta yhtenä sijoitusvaihtoehtona Temppupotkulaudat eli scootit ovat yleistyneet Suomessa, arvioidaan että lajilla on jo harrastajaa. Harrastuspaikat ovat pitkälti samoja skeittauksessa ja scoottauksessa Puistossa voi olla myös muita, nuoria kiinnostavia aktiviteetteja Toteutuksen päävaiheet: Suunnitelma puistosta, sis. rakenteet Liikuntapaikkaselvitys Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: järjestöt, Mäntyharjun kunta / sivistystoimi, tekninen toimi, yritykset, nuoret Kustannusarvio: **

26 Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuva 12. Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen kilpailutöissä Näkyvä liike & Latvassa valo

27 4.12. Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuvaus: Luontomatkailun kehittäminen perustuu Mäntyharjun matkailulliseen kehittämisvisioon Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä Mäntyharjun ja Repoveden kansallispuiston välisen uusitun retkeilyreittikokonaisuuden lähtöpiste sijaitsee Kisalassa. Reittejä voi kulkea patikoiden tai maastopyöräillen. Melontareitti lähtee Kurkiniemen rannasta Mäntyharjun keskustassa on tarvetta luontomatkailun opastuskeskukselle ja välinevuokrauspalveluille. Opastuskeskus tukee myös ohjelmapalveluiden kehittämistä Mäntyharjulla Toteutuksen päävaiheet: Verkostoituminen Sijoittuminen jo olemassa olevan yrityksen yhteyteen? Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät, Metsähallitus Kustannusarvio:

28 Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuva 13. Aseman seudulle on hahmoteltu vierasvenesatamaa kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla!

29 4.13. Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan rakennetaan uimaranta keskustan kehittämisrahoista; uimarannalla saadaan houkuteltua matkailijoita esim. Salmelasta keskustaan Niin keskustan uimarannalle kuin muillekin uimarannoille laaditaan yhtenäiset opasteet (kunta varustaa uimarannat tarvittavilla pelastusvälineillä) ja uimarannoista tehdään kartta Mäntyharjun kunnan matkailun nettisivuille Muita mahdollisia toimintoja uimaranta-alueelle: napakelkka, luontomatkailun opastuspalvelut, pyörävuokraus, talviuinti Toteutuksen päävaiheet: Rantojen kunnostus Opasteet Rakenteet Toteutusajankohta: uimaranta kevät 2014, muut aktiviteetit Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja liikuntatoimi, yritykset Kustannusarvio: ** (kunta v. 2014, v. 2015)

30 Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuva 14. Uimaranta-alueen kehittäminen Mäntyharjun keskustavisio kilpailutyössä Latvassa valo

31 4.14. Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat kaipaavat Mäntyharjulle lisää tapahtumia. Kyselyissä on toivottu lisää musiikkitapahtumia, tansseja, koko perheen tapahtumia, urheilu- ja liikuntatapahtumia (esim. Repoveden pohjoisen portin hyödyntäminen) Toimenpide-ehdotuksena on yhden vetovoimaisen kärkitapahtuman järjestäminen keskustan alueella kesällä ja talvella. Erityisesti talviaikaan on vähän tapahtumia Nykyisiä tapahtumia tulee tukea, tiedottamista jo olemassa olevista tapahtumista tulee aktivoida erityisesti matkailijoille Tapahtumien kautta Mäntyharjun tunnettuus ja näkyvyys kasvaa Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yritysten, kunnan, kuntalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen välillä Toteutuksen päävaiheet: Talvitapahtuman ideointi vuodelle 2015 Vahvistetaan jo olemassa olevia tapahtumia Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: yritykset, Mäntyharjun kunta / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Mäsek, järjestöt & yhteisöt Kustannusarvio: *

32 Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuva 15. Kilpailutyössä Uudessa valossa hahmoteltu tapahtumatori toimisi ulkoilmatapahtumien pitopaikkana

33 LIITE 1. LIITE 1.

Mäntyharjun keskustan kehittäminen

Mäntyharjun keskustan kehittäminen Mikkelin seudu vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 Martti Wilhelms Projektipäällikkö Mäsek Oy / Mäntyharju Projektin tavoitteet (08/2012 06/2014) Löytää Mäntyharjun keskustan kehittämismahdollisuudet

Lisätiedot

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia EKK ry:n kevätseminaari 20.3.2014 Lieksa Martti Wilhelms Projektipäällikkö Mäsek Oy / Mäntyharju Mäntyharjun keskustan kehittäminen Projektin

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 38 30.01.2017 Rauhan ja Ukonniemen alueen opastushanke 102/00.01.05.02/2017 KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Muistio suunnittelutilaisuuksista Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Suunnittelun tuotoksia kansallispuiston ulkopuolisiin alueisiin Rautalampi o Majoituskapasiteetin lisääminen

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen Tavoitteet 25.3.2014 Ohjausryhmän työpaja 25.3.2014 Käsitellyt teemat 1. Asuminen 2. Liikenne 3. Palvelut ja työpaikat Ohjausryhmä = - Kaupunginjohto - Luottamushenkilöiden edustus

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Sysmän Ilola-Suopelto-Päijätsalo aluekokonaisuuden yleissuunnitelma TYÖN SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Laajavuoren alueen master plan

Laajavuoren alueen master plan Laajavuoren alueen master plan Toimeksiannon prosessi Page 2 Lähtökohta Laajavuorella on paljon hyödyntämätöntä liiketoiminta- ja kehittämispotentiaalia, joiden mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää eri

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

Pyöräilyn kehittämisiä. Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Pyöräilyn kehittämisiä Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämisohjelmien laatiminen Piloteiksi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Iin kuntastrategia 2020 / Toukokuu 2014 Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

SALPAKANGAS Hollolan kuntakeskus

SALPAKANGAS Hollolan kuntakeskus Harjoitustyö SUPPA Lahden ammattikorkeakoulu, koulutusohjelma kestävä kaupunkiympäristö, YAMK Ryhmä 5: Elina Joutsen, Topias Lahti, Maijastiina Lintukangas, Kati Tolvanen, Tuula Vuorinen SALPAKANGAS Hollolan

Lisätiedot

Kuntapalvelut, strateginen tavoite

Kuntapalvelut, strateginen tavoite 1 Kuntapalvelut, strateginen tavoite Mäntsälässä asuvat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin ja kuntapalvelut osaltaan vaikuttavat ennaltaehkäisevästi lisäkustannuksia aiheuttavan palvelutarpeen

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA LOHJELMA TULOSKORTTI Hanke: Karjaan matkakeskus ja Tammisaaren liikennekeskus Tausta ja tavoitteet Raaseporissa suunnitellaan Karjaalle matkakeskusta ja Tammisaareen liikennekeskusta, jotka sijoittuisivat nykyisten juna-asemien

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Missä mennään liikuntakaavoituksessa? Leena Soudunsaari Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto

Missä mennään liikuntakaavoituksessa? Leena Soudunsaari Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto Missä mennään liikuntakaavoituksessa? 1.9.2017 Leena Soudunsaari Arkkitehtuurin tiedekunta, Liikuntakaavoitus Arki- ja terveysliikunnan olosuhteiden edistäminen Mitä on liikuntakaavoitus? Ajankohtainen

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013 1 LOIMAAN KAUPUNKI VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 Asianumero Aloite ja tehdyt toimenpiteet Käsittely jatkuu/ Keskustan 5.3.2012 1025/0.01.016/12 (907/0.01.016/11

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 2.6. ja 10.6.2015 kaksivaiheisen työpajatilaisuuden Oulunsalon keskustan ja asemakaavoitetun alueen

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017

AIESOPIMUS. Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017 1 AIESOPIMUS Joensuun seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina 2014-2017 2 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille: Joensuun kaupunki

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Metsähallituksen hanke Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi on toteutettu 1.8.2013-31.12.2014 Euroopan

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun kaupungin ja keskeisten toimijoiden näkemys kaupunkiseudun yhteisistä kasvuvalinnoista Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu

Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Kaupunkivalaistuksen suunnittelu Jyväskylä 8.8.2014 Leena Kaanaa Ympäristösi parhaat tekijät 2 Laadukas valaistus Pitkä elinikä, kestää aikaa ja kulutusta Kestävät ja toimivat materiaalit Muotoilu, ulkonäkö,

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

I kolmannesvuosiraportti 2014

I kolmannesvuosiraportti 2014 I kolmannesvuosiraportti 2014 Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy 22.5.2014 2 Sisältö Yritysasiamies... 3 Matkailu... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Mäntyharju-Repoveden kansallispuiston

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet Rovaniemen kaupunki Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa, Pohtimolampi Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 Kaavoituksen kohde: Rovaniemen

Lisätiedot

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa 1 Jämsän kaupunki/kuvapankki Jämsän kaupunki/kuvapankki Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys 2 Kaupunkimainen, vetovoimainen, elävä keskusta Jämsän vetovoimatekijöitä tulee korostaa

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaavoituspäällikkö Christina Hovi 1.6.2015 3. 1. 2. Vaaralliset aineet Turussa 1. Seveso-laitokset Turun länsiosissa 2. VAK Turun

Lisätiedot

Moottorikelkkailu osana luontomatkailua (MOKEMA)-hanke. Paavo Hellstedt Metsähallitus, Lapin luontopalvelut

Moottorikelkkailu osana luontomatkailua (MOKEMA)-hanke. Paavo Hellstedt Metsähallitus, Lapin luontopalvelut Moottorikelkkailu osana luontomatkailua (MOKEMA)-hanke Paavo Hellstedt Metsähallitus, Lapin luontopalvelut 22.5.2017 Rahoittajat ja yhteistyötahot Maastoliikenne Suomessa Maastoliikennelaissa (1710/1995)

Lisätiedot

2504 Keskustan kehittäminen

2504 Keskustan kehittäminen 2504 Keskustan kehittäminen Työohjelma ja skenaariot 6.3.2014 Projektin keskeiset tavoitteet TAVOITETILA keskustalle yksityisten investointihankkeiden mahdollisuuksien kartoitus myöhemmin yksityiskohtaisempi

Lisätiedot

TAHKO ACTION PLAN. 1. Markkinointi. 2. Tapahtumat. 3. Harrasteet ja tekemiset. Tahkon kehittämisen painopisteet on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen:

TAHKO ACTION PLAN. 1. Markkinointi. 2. Tapahtumat. 3. Harrasteet ja tekemiset. Tahkon kehittämisen painopisteet on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen: TAHKO ACTION PLAN Tahkon kehittämisen painopisteet on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen: 1. Markkinointi Tahkon yhteismarkkinoinnista vastaa Kuopio-Tahko markkinointi Oy. Yhtiön vuotuinen markkinointibudjetti

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011

SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 1 SAVUKOSKEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä on kaavoituskatsaus 2 2. Maankäytön suunnittelu ja kunnan tavoitteet 2 3. Maakuntakaava 3 4. Yleiskaavat 3 4.1 Soklin osayleiskaava 3

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Rakennemalliehdotus - YHDISTELMÄMALLI Tärkeää vahvistaa Ylitornion sijaintiin perustuvia kehittämismahdollisuuksia (kauppa,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Ohjelma 8:45 Hankkeen esittely miksi, mitä ja kenen kanssa? Maija Pirvola, Yrityssalo 9:00 Teijon kansallispuiston erityispiirteet

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Mäntyharjun keskustavisiot. Ideakilpailu. elinvoimaisesta, ekotehokkaasta ja viihtyisästä palvelukeskuksesta järven rannalla. Kilpailuohjelma 2.9.

Mäntyharjun keskustavisiot. Ideakilpailu. elinvoimaisesta, ekotehokkaasta ja viihtyisästä palvelukeskuksesta järven rannalla. Kilpailuohjelma 2.9. Mäntyharjun keskustavisiot Ideakilpailu elinvoimaisesta, ekotehokkaasta ja viihtyisästä palvelukeskuksesta järven rannalla Kilpailuohjelma 2.9.2013 Mäntyharjun keskustan kehittämisprojektia on osarahoitettu

Lisätiedot

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN -HANKE Motivan koordinoima liikkumisen ohjauksen t&k ohjelma, jota rahoittivat liikennevirasto,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa?

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Saara Vauramo,

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite III Päättäjäkyselyn tulokset Vastaajien jakautuminen 33 vastaajaa 23 kaupunginvaltuutettua 10 muuta luottamushenkilöä Eri lautakuntien edustus Lasten

Lisätiedot