MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Toimenpideohjelma Kunnanvaltuuston hyväksymä SWECO Ympäristö Oy UUDESSA VALOSSA FREE WAYS NÄHDÄÄN MÄNTYHARJULLA GREENFILL GREENFILL

2 Sisältö 1. Johdanto Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Mäntyharjun keskustavisio Toimenpidesuunnitelma Toimenpidesuunnitelman prosessi Kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa... 30

3 1. Johdanto Mäntyharjun keskustaa ja sen matkailullista vetovoimaa on pyritty kehittämään aktiivisesti. Keskustalle on ideoitu uutta ilmettä ja toiminnallista sisältöä Mäntyharjun keskustan kehittämishankkeessa, jonka osana on toteutettu Mäntyharjun keskustavisiot arkkitehtikilpailu. Mäntyharjun matkailullista vetovoimaa on kehitetty erillisen selvityksen kautta, jossa konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy. Samanaikaisesti Mäntyharjulla on ollut käynnissä reitistöjen kehittämishanke, joka tulee sekä matkailua että keskustan vetovoimaisuutta. Mäntyharjun kehittämishankkeiden tuloksia ja kehittämistarpeita on yhdistetty yhteisessä toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelmaa on työstetty työpajoissa yhdessä Mäntyharjun päättäjien ja yrittäjien kanssa. Lisäksi kommentteja toimenpiteisiin on pyydetty alueen nuorilta. Mäntyharjun keskustan matkailullista kehittämistyötä on keväällä 2014 ohjannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Martti Wilhelms. Työryhmässä on ollut Mäntyharjun kunnan, elinkeinoyhtiö Mäsek Oy:n, Mäntyharjun yrittäjien ja konsultin edustus. Työn konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy, josta työhön ovat osallistuneet FM Kimmo Vähäjylkkä, FM Noora Reittu ja FM KTM Susanna Harvio. Kuva 1. Mäntyharjun "market avenue" kilpailutyössä GREENFILL Kannessa olevat kuvat ovat Mäntyharjun ideakilpailun kilpailutöistä.

4 2. Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Hankkeessa on: Selvitetty lähtökohdat kehittämiselle Selvitetty matkailuun vaikuttavat trendit Haastateltu Mäntyharjun matkailuyrittäjiä ja selvitetty matkailun kehittämistarpeita Selvitetty Mäntyharjun matkailu- ja virkistyspalvelujen tarjonnassa olevat puutteet Käyty läpi Mäntyharjun keskustan kehittämistä koskevaan kyselyyn tulleet vapaa-ajan asukkaiden vastaukset Toteutettu matkailijakysely (44 vastaajaa) Toteutettu yrittäjäkysely (13 vastaajaa) Toteutettu 2 yrittäjien työpajaa Toteutettu 2 valtuuston työpajaa Maakunnallisesti tullaan selvittämään matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset MISET Oy:n toimesta

5 3. Mäntyharjun keskustavisio Järvi-Suomi alkaa Mäntyharjusta. Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä. Mäntyharju on kansainvälisesti tunnettu taide- ja kulttuuripitäjä, jossa on kiinnostavia tapahtumia kaikkina vuodenaikoina. Mäntyharjun keskustassa, hyvän palvelutarjonnan äärellä, on tarjolla monipuolista, laadukasta ja ekotehokasta asumista niin vakituisille kuin osaaikaisille asukkaille. Kuva 2. Kurkilammen ranta matkailukäytössä kilpailutyössä Uudessa valossa

6 4. Toimenpidesuunnitelma 4.1. Toimenpidesuunnitelman prosessi Toimenpidesuunnitelman prosessissa yhdistyi kolme hanketta Mäntyharjun keskustavisiot Mäntyharjun reitistöhanke Mäntyharjun keskustan matkailun kehittäminen Toimenpidesuunnitelman työstäminen aloitettiin yrittäjien työpajassa Työpajassa luotiin ensin matkailuideoita Ideoista valittiin parhaimmat - kriteerinä soveltuvuus Mäntyharjun keskustaan Ideoista valittiin kärkituotteet Valtuutettujen työpajassa alustavat toimenpide-ehdotukset arvioitiin Työryhmän jäsenet keskustelivat ja arvioivat ehdotuksia valittujen kriteerien pohjalta Kriteereinä: tekninen toteutettavuus, taloudellinen toteutettavuus, keskustan vetovoimaisuus, sitoutuneet toteuttajatahot (kustakin osa-alueesta 1-3 tähteä) 2. yrittäjätyöpajassa jatkettiin Matkailuideat käytiin läpi Äänestettiin tärkeimmät toimenpideideat yrittäjien näkökulmasta ja tärkeimmän viiden toimenpiteen osalta mietittiin sisältöä 2. valtuutettujen työpajassa ideoista toimenpiteiksi Ideoiden saattaminen toteutettaviksi toimenpiteiksi Toimenpiteiden aikatauluttaminen, toteutuksen päävaiheiden, ajankohdan ja vastuun miettiminen Toimenpiteiden sijoittaminen keskustan kartalle

7 4.2. Kehittämistoimenpiteet Toimenpideohjelma tulee olemaan toteutusraami kunnan strategiaa ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa sekä hankerahoitusta haettaessa. Mäntyharjun keskustaan on toimenpideohjelman pohjaksi tuotettu työpajoissa erilaisia asumiseen, työpaikkoihin, liikkumiseen, matkailuun ja virkistykseen liittyviä kehittämisideoita. Näitä ideoita on arvioitu työpajassa ja valittujen kehittämistoimenpiteiden osalta on kuvattu toimenpiteen kehittämispolku. Kehittämisehdotuksen toteuttamiseksi on kuvattu toimenpiteen keskeinen sisältö, toteutuksen päävaiheet ja alustava toteutusajankohta. Lisäksi on keskusteltu ja ehdotettu vastuutahot toimenpiteen toteuttamiseksi. Yksityiskohtaista kustannusarvioita ei ole laadittu, mutta kustannustasoa on arvioitu asteikolla 1-5 (yhdestä tähdestä viiteen tähteen ). Jokaisesta toimenpide-ehdotuksesta on pyritty löytämään toimenpidettä havainnollistavaa aineistoa. Kuva 3. Keskustan ja Kurkilahden kehittäminen kilpailutyössä The Ribbon Lopuksi on laadittu ideatasoinen maankäyttöluonnos kehittämistoimenpiteiden sijoittumisesta Mäntyharjun keskustaan.

8 Kehittämistoimenpide Päävastuu toteutuksesta Muut osapuolet Kustannustaso Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt - Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen ***** Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kylpylähotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan ja rautatieaseman alueen Master Plan Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen ***** ***** ***** ** **** ** Kunta Yritykset Ulkopuolinen investoija Alueviranomainen, muu yhteistyötaho EU-hanke ym. Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana *** Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen ** Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa ** *** **

9 4.3. Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuvaus: Varpasentien turvallisuutta on kehitettävä ja ympäristöä kohennettava - ELY-keskuksen turvallisuussuunnitelmassa todettu, että vaatii järjestelyjä Varpasentien katutilarakenteen eheyttäminen: liittymäjärjestelyt, poikkileikkausten muutokset (mahdollista esim keskisaareke) Liikenne- ja pysäköintiratkaisut vaikuttavat liikekeskustan toimivuuteen ja ympäristön laatuun Jalankulkuympäristöjä kehitetään rinnan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kanssa tavoitteena lisätä viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä keskustassa sekä vähentää turhaa autoilua Toimivassa kävelykeskustassa on sujuvat ja turvalliset yhteydet tärkeimpien kauppa- ja palveluliikkeiden, torin ja Reissutorinrantapuiston välillä Kevyenliikenteen reististön toteuttamisessa huomioidaan Kisalan luontomatkailureististöjen lähtöpisteen saavutettavuus keskustan ja Rantapuiston suunnasta (kävely, pyöräily ja hiihto) Pyöräilyn kehittäminen on tärkeää keskustan imagon kannalta Yrittäjien yhteistyön aktivointia tarvitaan yhteistyön kehittämiseksi Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, ELY-keskus, kiinteistöt (pysäköintiratkaisujen osalta) Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Kokonaissuunnitelma Mahdollisuus hanke-rahoitukseen? Toteutusajankohta: suunnittelu 2014, toteutus 2015 alkaen

10 Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuva 4. Varpasentie kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla sekä jalankulkuympäristön kehittäminen kilpailutyössä Uudessa valossa

11 4.4. Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kuvaus: Tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen mukaista ekotehokasta asuinrakentamista Mäntyharjun keskustaan Parhaissa Mäntyharjun keskustavisiot -kilpailuehdotuksissa on osoitettu luontevia keskitehokkaita palveluasumisen yksiköitä omalla korttelipihalla. Penttiläntien (ja Kallavedentien) varrelle ehdotettu asuinrakentaminen olisi yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua Myös radan itäpuolella voidaan kehittää asumista. Aseman kylän kohdalta kunta on ostanut maata. Alueelle on mahdollista toteuttaa city-mökki -konseptointi eli mökkiläisyyden tuominen keskusta-asumisen. Mahdollisuutena on loma- ja monipaikkaisen asumisen kehittäminen. Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Olemassa olevan kerrostalokaavan toteuttaminen (Mäntyharjuntien ja Keskustien kulmassa) kunnan ostot osakekannasta Hiilineutraalin citymökki -alueen suunnitteluhankkeen käynnistäminen Maanhankinta ja kaavoitus Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek (hanke), tekninen toimi

12 Kehittämistoimenpide: Laadukkaan asumisen kehittäminen keskustassa Kuva 5. Laadukasta asumista keskustaan kilpailutöissä Free Ways & Uudessa valossa

13 4.5. Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun kunta on kiinnostunut kylpylästä, jos sen toteuttajatahoksi saadaan ulkopuolinen taho (esim. hotelliketju) Kylpylän ei tarvitse olla perinteinen, vaan innovatiivinen ja vahvasti mäntyharjulainen. Kylpylä lisäisi erityisesti talviajan muuten vähäistä aktiviteettitarjontaa. Kylpylä palvelisi niin vakituisia kuntalaisia, mökkiläisiä kuin matkailijoita. Sijaintipaikkana esim. Kurkilammen ranta tai Askel kenkätehtaan alue, Pyhäveden rannassa Kylpylän yhteyteen sijoittuisi luontevasti myös hotelli- tai viikkoosakepalvelut. Mäntyharjun keskustassa on hyvin vähän majoituskapasiteettia. Hotelli- tai huoneistohotellityyppistä majoitusta ei ole ollenkaan Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Mäntyharjun kunnan sitoutuminen hankkeeseen, jotta sijoittajien haku voi käynnistyä Hanketta viedään eteenpäin sopivan investoijatahon löydyttyä Toteutusajankohta: pitkän aikavälin (2017-) toimenpide Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek, yritykset

14 Kehittämistoimenpide: Kylpylän toteuttaminen keskustassa Kuva 6. Näkymä kunnantalolle ja uimahallille kilpailutyöstä Nähdään Mäntyharjulla! sekä Kilpailutyössä GREENFILL hahmoteltu kesähostelli Kenkätehtaalle ja leirintäalue sen pohjoispuolelle

15 4.6. Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuvaus: Kunnantalon-Reissutorin-rantapuiston alueelle ehdotettiin kilpailutöissä mm. oleskelu- ja tapahtuma-alueita, nuorisotiloja, satamalaituria, uimahallia, maauimalaa, etätyöhotellia ja pop-up kauppoja 1960-luvulla rakennettu kunnantalo on alkanut rapistua pahoin. Kunnantaloa odottaa iso remontti. Voisiko Kunnantalo vapauttaa nykyisistä toiminnoista tai miettiä paikalle uudisrakennusta? Toteutuksen päävaiheet: Alueen kokonaissuunnitelma ratkaistaan Kurkilammen alueen Master planin yhteydessä Kunta varautuu tekemään kiinteistöjärjestelyjä kunnan omien toimintojen uudelleenjärjestämiseksi ja turvatakseen keskeisten kiinteistöjen järjestelymahdollisuudet Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / Mäsek, ulkopuolinen investoija Kustannusarvio: ****

16 Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuva 7. Näkymä uudelta tapahtumatorilta kilpailutyössä Uudessa valossa

17 4.7. Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustavisiot töissä on esitetty alueelle runsaasti matkailua ja virkistystä tukevia toimintoja, esim.: hotelli tai hostelli, kylpylä, kelluvat rakennukset esim. matkailumökit ja kävelyreitti Kurkilammen ympäri Kilpailutöissä matkakeskuksen uudeksi paikaksi ehdotettiin mm. Asematien ja Vaihdetien risteystä nykyisen alikulun yhteydessä (edellyttää laituri- ja tasonvaihtojärjestelyjä) Alueen kehittäminen on iso kokonaisuus Alueen vetovoimaisuutta voidaan lisätä tuomalla sinne esim. matkailun ja vapaa-ajan toimintoja ja rakennuksia. Askel kenkätehdas -kiinteistön uudet käyttömahdollisuudet valjastettava hyötykäyttöön ja vetovoimatekijäksi Toteutuksen päävaiheet: 2015 talousarviossa master planin huomioiminen Kurkilahden master planin toteuttaminen hankkeena Suunnitelman huomioiminen kaavoituksessa Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, Mäsek, yritykset, viranomaistahot, ulkopuolinen investoija (?) Kustannusarvio: **

18 Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuva 8. Kurkilammen, Askelen ja aseman kokonaisvision hahmottelua kilpailutyössä GREENFILL & Latvassa valo

19 4.8. Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kuvaus: Mäntyharjun keskustaa tulee kehittää viihtyisämmäksi ja eläväisemmäksi. Keskustan yleisilmettä voidaan parantaa ympäristörakentamisella sekä viihtyisyyttä lisäävillä valaistusratkaisuilla esim. julkisten rakennusten ja puiden valaisulla, erityisvalaistuksella liikenneympyrässä, torialueella ja rantapuistossa, suunnittelemalla valoreitti Kurkilammen ympäri tai taidelatu rantapuistoon. Penkkien, istutusten ja oleskelupaikkojen lisääminen keskustassa lisää keskustan viihtyisyyttä Taidepitäjän tulisi näkyä keskustan yleisilmeessä; Salmelan näkyminen myös keskustassa (esim. veistos, patsas tms.) Salmelan ja Mäntyharjun keskustan välistä toiminnallista yhteyttä tulee kehittää. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia myös keskustaan Nuorten ja koululaisten (tilapäistä ja pysyvää) osallistavaa taidetta tuodaan esille julkisille paikoille Vastuu toteutuksesta: yrittäjät, AVI, Tielaitos, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja sivistystoimi, kiinteistönomistajat Kustannusarvio: ** Toteutuksen päävaiheet: Taideteos liikenneympyrään Valaistussuunnitelma Prosenttiperiaate käyttöön julkisessa rakentamisessa (= 1% rakennnusinvestointeihin käytetyistä rahoista suunnataan taiteeseen) Toteutusajankohta: jatkuva prosessi

20 Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen valaistuksella, taideilmeellä ja ympäristörakentamisella Kuva 9. Taideilmeen tuomista keskustaan kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä taideladulle keskustan etelälaidalta

21 4.9. Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan tarvitaan opasteita ja infotauluja tapahtumista ja sisääntuloteiden varsille infotaulut. Opastus toteutetaan yhdenmukaisesti taide- ja luontoteemoja hyödyntäen Matkailuinformaation saatavuus jokaisesta matkailuyrityksestä Selvitetään voisiko torilla olla älyteknologialla varustettu infotaulu mäntyharjulaisista yrityksistä ja matkailupalveluista Vieraskielisen matkailuinformaation saatavuutta lisätään kunnan nettisivuille, puutteena on erityisesti venäjänkielisen informaation saatavuus Seudullisen matkailukaupan edistäminen Toteutuksen päävaiheet: Opasteiden parantaminen: infotaulut, kyltit Kunnan nettisivujen sisällön kehittäminen v Yrittäjen yhteistyön aktivointi informaation tuottamisessa ja jakelussa Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät Kustannusarvio:

22 Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuva 10. Opasteet kunnossa kilpailutyössä Näkyvä liike

23 4.10. Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kuvaus: Torin kehittäminen henkisenä tilana. Tori on tärkeä kohtaamispaikka niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Torin tulisi tarjota vuorovaikutusta ja elämyksiä eri ikäisille kaikkina vuodenaikoina Sesonkiaikoina torin tulisi joustaa: enemmän tilaa, pidemmät aukioloajat sekä enemmän tapahtumia.torilla voisi olla myös viikkoteemoja liittyen esim. Tour de Mäntyharjuun, kalastukseen Mäntyharjun torilta halutaan hankkia erityisesti lähialueiden tuotteita. Torilla tulisi sijaita esim. matkailuinfo ja (ympärivuotinen) torikahvila Mäntyharjun torista luodaan viihtyisä oleskelupaikka mm. lisäämällä istutuksia ja oleskelupaikkoja. Keskustan kehittämisrahoista rahoitetaan kesäksi 2014 torille opasteviitta sekä istutussaareke penkkeineen Myöhemmin selvitetään mahdollisuudet torin kattamiseen osittain, mikä mahdollistaisi myös talvitorin kehittämisen. Talvella torilla voisi olla aktiviteetteja, kuten luistelua Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / Mäsek, tekninen toimi ja sivistystoimi, yrittäjät Kustannusarvio: *** Toteutuksen päävaiheet: Torin kehittämissuunnitelma yhteistyössä: torin kehittämistyöryhmä. Myös nuoret mukaan torialueen suunnitteluun Torin fyysisten rakenteiden parantaminen kehittämissuunnitelman mukaisesti, sis. istutukset, kiinteät rakenteet, pintamateriaalit ja valaistus

24 Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja osana jalankulkuympäristöä Kuva 11. Torin kehittäminen kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä torin yli Kurkilammelle

25 4.11. Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuvaus: Nuorille suunnitellaan skeittaus- ja tapahtumapuisto keskustaan. Askeleen kenkätehtaan edusta yhtenä sijoitusvaihtoehtona Temppupotkulaudat eli scootit ovat yleistyneet Suomessa, arvioidaan että lajilla on jo harrastajaa. Harrastuspaikat ovat pitkälti samoja skeittauksessa ja scoottauksessa Puistossa voi olla myös muita, nuoria kiinnostavia aktiviteetteja Toteutuksen päävaiheet: Suunnitelma puistosta, sis. rakenteet Liikuntapaikkaselvitys Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: järjestöt, Mäntyharjun kunta / sivistystoimi, tekninen toimi, yritykset, nuoret Kustannusarvio: **

26 Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuva 12. Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen kilpailutöissä Näkyvä liike & Latvassa valo

27 4.12. Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuvaus: Luontomatkailun kehittäminen perustuu Mäntyharjun matkailulliseen kehittämisvisioon Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä Mäntyharjun ja Repoveden kansallispuiston välisen uusitun retkeilyreittikokonaisuuden lähtöpiste sijaitsee Kisalassa. Reittejä voi kulkea patikoiden tai maastopyöräillen. Melontareitti lähtee Kurkiniemen rannasta Mäntyharjun keskustassa on tarvetta luontomatkailun opastuskeskukselle ja välinevuokrauspalveluille. Opastuskeskus tukee myös ohjelmapalveluiden kehittämistä Mäntyharjulla Toteutuksen päävaiheet: Verkostoituminen Sijoittuminen jo olemassa olevan yrityksen yhteyteen? Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät, Metsähallitus Kustannusarvio:

28 Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuva 13. Aseman seudulle on hahmoteltu vierasvenesatamaa kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla!

29 4.13. Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan rakennetaan uimaranta keskustan kehittämisrahoista; uimarannalla saadaan houkuteltua matkailijoita esim. Salmelasta keskustaan Niin keskustan uimarannalle kuin muillekin uimarannoille laaditaan yhtenäiset opasteet (kunta varustaa uimarannat tarvittavilla pelastusvälineillä) ja uimarannoista tehdään kartta Mäntyharjun kunnan matkailun nettisivuille Muita mahdollisia toimintoja uimaranta-alueelle: napakelkka, luontomatkailun opastuspalvelut, pyörävuokraus, talviuinti Toteutuksen päävaiheet: Rantojen kunnostus Opasteet Rakenteet Toteutusajankohta: uimaranta kevät 2014, muut aktiviteetit Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja liikuntatoimi, yritykset Kustannusarvio: ** (kunta v. 2014, v. 2015)

30 Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuva 14. Uimaranta-alueen kehittäminen Mäntyharjun keskustavisio kilpailutyössä Latvassa valo

31 4.14. Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat kaipaavat Mäntyharjulle lisää tapahtumia. Kyselyissä on toivottu lisää musiikkitapahtumia, tansseja, koko perheen tapahtumia, urheilu- ja liikuntatapahtumia (esim. Repoveden pohjoisen portin hyödyntäminen) Toimenpide-ehdotuksena on yhden vetovoimaisen kärkitapahtuman järjestäminen keskustan alueella kesällä ja talvella. Erityisesti talviaikaan on vähän tapahtumia Nykyisiä tapahtumia tulee tukea, tiedottamista jo olemassa olevista tapahtumista tulee aktivoida erityisesti matkailijoille Tapahtumien kautta Mäntyharjun tunnettuus ja näkyvyys kasvaa Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yritysten, kunnan, kuntalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen välillä Toteutuksen päävaiheet: Talvitapahtuman ideointi vuodelle 2015 Vahvistetaan jo olemassa olevia tapahtumia Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: yritykset, Mäntyharjun kunta / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Mäsek, järjestöt & yhteisöt Kustannusarvio: *

32 Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuva 15. Kilpailutyössä Uudessa valossa hahmoteltu tapahtumatori toimisi ulkoilmatapahtumien pitopaikkana

33 LIITE 1. LIITE 1.

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia

Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia Mäntyharjun keskustavisiot ideakilpailu osana pike-konseptia EKK ry:n kevätseminaari 20.3.2014 Lieksa Martti Wilhelms Projektipäällikkö Mäsek Oy / Mäntyharju Mäntyharjun keskustan kehittäminen Projektin

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen Tavoitteet 25.3.2014 Ohjausryhmän työpaja 25.3.2014 Käsitellyt teemat 1. Asuminen 2. Liikenne 3. Palvelut ja työpaikat Ohjausryhmä = - Kaupunginjohto - Luottamushenkilöiden edustus

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Iin kuntastrategia 2020 / Toukokuu 2014 Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Metsähallituksen hanke Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi on toteutettu 1.8.2013-31.12.2014 Euroopan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen

Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Laukaan kunta 3.11.2015 Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Rakennemallin laatijan vastineet Laukaan kunnan maankäytön rakennemalliehdotukseen Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2015 126 asettaa

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia. PehmoGIS: tulokset ja analyysi

Vaasan keskustastrategia. PehmoGIS: tulokset ja analyysi Vaasan keskustastrategia PehmoGIS: tulokset ja analyysi 2 Aineisto ja tulokset Kysely oli auki ajalla 16.12.2011-22.1.2012 Vaasan keskustastrategian nettisivuilla. Vastausten määrä oli 42, kiitos kaikille

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

Uusi Hankasalmi Väliraporttiseminaari. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan

Uusi Hankasalmi Väliraporttiseminaari. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan 27.10.2016 Väliraporttiseminaari Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan Uusi Hankasalmi Hankasalmen liikunta-, virkistys- ja vapaa-aikasuunnitelma 2017-2025 SEMINAARIN OHJELMA Hankasalmen kunta tarjoaa

Lisätiedot

2504 Keskustan kehittäminen

2504 Keskustan kehittäminen 2504 Keskustan kehittäminen Työohjelma ja skenaariot 6.3.2014 Projektin keskeiset tavoitteet TAVOITETILA keskustalle yksityisten investointihankkeiden mahdollisuuksien kartoitus myöhemmin yksityiskohtaisempi

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.10.2015 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee Purnulammen ja Ylä-Kolintien välistä aluetta. Alueen sijainti ilmenee

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Purojen ja jokien Vantaa. Pienvesitapaaminen Hanna Keskinen Sinikka Rantalainen

Purojen ja jokien Vantaa. Pienvesitapaaminen Hanna Keskinen Sinikka Rantalainen Purojen ja jokien Vantaa Pienvesitapaaminen 20.4.2016 Hanna Keskinen Sinikka Rantalainen 27.4.2016 2 Lähtökohdat Vuonna 2015 Vantaalla purojen teemavuosi Taloussuunnitelmaan 2016-2018 tekstilisäys: Jatketaan

Lisätiedot

Padasjoen elinkeinopolitiikan tavoitteet 2017 2020 Elinkeinopoliittinen ryhmä on ehdottanut elinkeinopoliittista tavoitetta ja toimenpiteitä vuosille 2017-2020. Näiden työstäminen lopulliseen muotoon on

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into

Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into Operaatio Meidän Seinäjoki Käyttäjälähtöinen kaupunkisuunnittelukonsepti Toimintasuunnitelma Keskustorille Toteuttajat: Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy 041016 Kirsi Mattila, asiantuntija, Into

Lisätiedot

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 Kuopion seudun viisas liikkuminen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 KÄYTTÖ- KYNNYKSEN ALENTAMINEN (NYKYISTEN ESTEIDEN POISTAMINEN) https://vimeo.com/105731318 TIETOISUU -DEN LISÄÄ- MINEN ASIAKKAAN

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke. Carelian Eastpoint ry

HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke. Carelian Eastpoint ry HANKESUUNNITELMA Lieksan itärajan retkeilyreitin kehittämishanke Carelian Eastpoint ry Hakija Carelian Eastpoint ry, y-tunnus 2008398-2 Osoite: Tiensuuntie 26 B, 81720 Lieksa Puh. 0400 671 053 / Niilo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot