MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Toimenpideohjelma Kunnanvaltuuston hyväksymä SWECO Ympäristö Oy UUDESSA VALOSSA FREE WAYS NÄHDÄÄN MÄNTYHARJULLA GREENFILL GREENFILL

2 Sisältö 1. Johdanto Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Mäntyharjun keskustavisio Toimenpidesuunnitelma Toimenpidesuunnitelman prosessi Kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa... 30

3 1. Johdanto Mäntyharjun keskustaa ja sen matkailullista vetovoimaa on pyritty kehittämään aktiivisesti. Keskustalle on ideoitu uutta ilmettä ja toiminnallista sisältöä Mäntyharjun keskustan kehittämishankkeessa, jonka osana on toteutettu Mäntyharjun keskustavisiot arkkitehtikilpailu. Mäntyharjun matkailullista vetovoimaa on kehitetty erillisen selvityksen kautta, jossa konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy. Samanaikaisesti Mäntyharjulla on ollut käynnissä reitistöjen kehittämishanke, joka tulee sekä matkailua että keskustan vetovoimaisuutta. Mäntyharjun kehittämishankkeiden tuloksia ja kehittämistarpeita on yhdistetty yhteisessä toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelmaa on työstetty työpajoissa yhdessä Mäntyharjun päättäjien ja yrittäjien kanssa. Lisäksi kommentteja toimenpiteisiin on pyydetty alueen nuorilta. Mäntyharjun keskustan matkailullista kehittämistyötä on keväällä 2014 ohjannut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Martti Wilhelms. Työryhmässä on ollut Mäntyharjun kunnan, elinkeinoyhtiö Mäsek Oy:n, Mäntyharjun yrittäjien ja konsultin edustus. Työn konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy, josta työhön ovat osallistuneet FM Kimmo Vähäjylkkä, FM Noora Reittu ja FM KTM Susanna Harvio. Kuva 1. Mäntyharjun "market avenue" kilpailutyössä GREENFILL Kannessa olevat kuvat ovat Mäntyharjun ideakilpailun kilpailutöistä.

4 2. Yhteinen prosessi Mäntyharjun keskustan ja sen matkailun kehittämiseksi Hankkeessa on: Selvitetty lähtökohdat kehittämiselle Selvitetty matkailuun vaikuttavat trendit Haastateltu Mäntyharjun matkailuyrittäjiä ja selvitetty matkailun kehittämistarpeita Selvitetty Mäntyharjun matkailu- ja virkistyspalvelujen tarjonnassa olevat puutteet Käyty läpi Mäntyharjun keskustan kehittämistä koskevaan kyselyyn tulleet vapaa-ajan asukkaiden vastaukset Toteutettu matkailijakysely (44 vastaajaa) Toteutettu yrittäjäkysely (13 vastaajaa) Toteutettu 2 yrittäjien työpajaa Toteutettu 2 valtuuston työpajaa Maakunnallisesti tullaan selvittämään matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset MISET Oy:n toimesta

5 3. Mäntyharjun keskustavisio Järvi-Suomi alkaa Mäntyharjusta. Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä. Mäntyharju on kansainvälisesti tunnettu taide- ja kulttuuripitäjä, jossa on kiinnostavia tapahtumia kaikkina vuodenaikoina. Mäntyharjun keskustassa, hyvän palvelutarjonnan äärellä, on tarjolla monipuolista, laadukasta ja ekotehokasta asumista niin vakituisille kuin osaaikaisille asukkaille. Kuva 2. Kurkilammen ranta matkailukäytössä kilpailutyössä Uudessa valossa

6 4. Toimenpidesuunnitelma 4.1. Toimenpidesuunnitelman prosessi Toimenpidesuunnitelman prosessissa yhdistyi kolme hanketta Mäntyharjun keskustavisiot Mäntyharjun reitistöhanke Mäntyharjun keskustan matkailun kehittäminen Toimenpidesuunnitelman työstäminen aloitettiin yrittäjien työpajassa Työpajassa luotiin ensin matkailuideoita Ideoista valittiin parhaimmat - kriteerinä soveltuvuus Mäntyharjun keskustaan Ideoista valittiin kärkituotteet Valtuutettujen työpajassa alustavat toimenpide-ehdotukset arvioitiin Työryhmän jäsenet keskustelivat ja arvioivat ehdotuksia valittujen kriteerien pohjalta Kriteereinä: tekninen toteutettavuus, taloudellinen toteutettavuus, keskustan vetovoimaisuus, sitoutuneet toteuttajatahot (kustakin osa-alueesta 1-3 tähteä) 2. yrittäjätyöpajassa jatkettiin Matkailuideat käytiin läpi Äänestettiin tärkeimmät toimenpideideat yrittäjien näkökulmasta ja tärkeimmän viiden toimenpiteen osalta mietittiin sisältöä 2. valtuutettujen työpajassa ideoista toimenpiteiksi Ideoiden saattaminen toteutettaviksi toimenpiteiksi Toimenpiteiden aikatauluttaminen, toteutuksen päävaiheiden, ajankohdan ja vastuun miettiminen Toimenpiteiden sijoittaminen keskustan kartalle

7 4.2. Kehittämistoimenpiteet Toimenpideohjelma tulee olemaan toteutusraami kunnan strategiaa ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa sekä hankerahoitusta haettaessa. Mäntyharjun keskustaan on toimenpideohjelman pohjaksi tuotettu työpajoissa erilaisia asumiseen, työpaikkoihin, liikkumiseen, matkailuun ja virkistykseen liittyviä kehittämisideoita. Näitä ideoita on arvioitu työpajassa ja valittujen kehittämistoimenpiteiden osalta on kuvattu toimenpiteen kehittämispolku. Kehittämisehdotuksen toteuttamiseksi on kuvattu toimenpiteen keskeinen sisältö, toteutuksen päävaiheet ja alustava toteutusajankohta. Lisäksi on keskusteltu ja ehdotettu vastuutahot toimenpiteen toteuttamiseksi. Yksityiskohtaista kustannusarvioita ei ole laadittu, mutta kustannustasoa on arvioitu asteikolla 1-5 (yhdestä tähdestä viiteen tähteen ). Jokaisesta toimenpide-ehdotuksesta on pyritty löytämään toimenpidettä havainnollistavaa aineistoa. Kuva 3. Keskustan ja Kurkilahden kehittäminen kilpailutyössä The Ribbon Lopuksi on laadittu ideatasoinen maankäyttöluonnos kehittämistoimenpiteiden sijoittumisesta Mäntyharjun keskustaan.

8 Kehittämistoimenpide Päävastuu toteutuksesta Muut osapuolet Kustannustaso Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt - Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen ***** Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kylpylähotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan ja rautatieaseman alueen Master Plan Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen ***** ***** ***** ** **** ** Kunta Yritykset Ulkopuolinen investoija Alueviranomainen, muu yhteistyötaho EU-hanke ym. Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana *** Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen ** Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa ** *** **

9 4.3. Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuvaus: Varpasentien turvallisuutta on kehitettävä ja ympäristöä kohennettava - ELY-keskuksen turvallisuussuunnitelmassa todettu, että vaatii järjestelyjä Varpasentien katutilarakenteen eheyttäminen: liittymäjärjestelyt, poikkileikkausten muutokset (mahdollista esim keskisaareke) Liikenne- ja pysäköintiratkaisut vaikuttavat liikekeskustan toimivuuteen ja ympäristön laatuun Jalankulkuympäristöjä kehitetään rinnan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kanssa tavoitteena lisätä viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä keskustassa sekä vähentää turhaa autoilua Toimivassa kävelykeskustassa on sujuvat ja turvalliset yhteydet tärkeimpien kauppa- ja palveluliikkeiden, torin ja Reissutorinrantapuiston välillä Kevyenliikenteen reististön toteuttamisessa huomioidaan Kisalan luontomatkailureististöjen lähtöpisteen saavutettavuus keskustan ja Rantapuiston suunnasta (kävely, pyöräily ja hiihto) Pyöräilyn kehittäminen on tärkeää keskustan imagon kannalta Yrittäjien yhteistyön aktivointia tarvitaan yhteistyön kehittämiseksi Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, ELY-keskus, kiinteistöt (pysäköintiratkaisujen osalta) Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Kokonaissuunnitelma Mahdollisuus hanke-rahoitukseen? Toteutusajankohta: suunnittelu 2014, toteutus 2015 alkaen

10 Kehittämistoimenpide: Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Varpasentie keskeisenä väylänä sekä jalankulkuympäristön kehittäminen Kuva 4. Varpasentie kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla sekä jalankulkuympäristön kehittäminen kilpailutyössä Uudessa valossa

11 4.4. Kehittämistoimenpide: Laadukkaan ja monipuolisen asumisen kehittäminen keskustassa Kuvaus: Tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen mukaista ekotehokasta asuinrakentamista Mäntyharjun keskustaan Parhaissa Mäntyharjun keskustavisiot -kilpailuehdotuksissa on osoitettu luontevia keskitehokkaita palveluasumisen yksiköitä omalla korttelipihalla. Penttiläntien (ja Kallavedentien) varrelle ehdotettu asuinrakentaminen olisi yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua Myös radan itäpuolella voidaan kehittää asumista. Aseman kylän kohdalta kunta on ostanut maata. Alueelle on mahdollista toteuttaa city-mökki -konseptointi eli mökkiläisyyden tuominen keskusta-asumisen. Mahdollisuutena on loma- ja monipaikkaisen asumisen kehittäminen. Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Olemassa olevan kerrostalokaavan toteuttaminen (Mäntyharjuntien ja Keskustien kulmassa) kunnan ostot osakekannasta Hiilineutraalin citymökki -alueen suunnitteluhankkeen käynnistäminen Maanhankinta ja kaavoitus Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek (hanke), tekninen toimi

12 Kehittämistoimenpide: Laadukkaan asumisen kehittäminen keskustassa Kuva 5. Laadukasta asumista keskustaan kilpailutöissä Free Ways & Uudessa valossa

13 4.5. Kehittämistoimenpide: Kylpylän sekä hotellin / huoneistohotellin toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun kunta on kiinnostunut kylpylästä, jos sen toteuttajatahoksi saadaan ulkopuolinen taho (esim. hotelliketju) Kylpylän ei tarvitse olla perinteinen, vaan innovatiivinen ja vahvasti mäntyharjulainen. Kylpylä lisäisi erityisesti talviajan muuten vähäistä aktiviteettitarjontaa. Kylpylä palvelisi niin vakituisia kuntalaisia, mökkiläisiä kuin matkailijoita. Sijaintipaikkana esim. Kurkilammen ranta tai Askel kenkätehtaan alue, Pyhäveden rannassa Kylpylän yhteyteen sijoittuisi luontevasti myös hotelli- tai viikkoosakepalvelut. Mäntyharjun keskustassa on hyvin vähän majoituskapasiteettia. Hotelli- tai huoneistohotellityyppistä majoitusta ei ole ollenkaan Kustannusarvio: **** Toteutuksen päävaiheet: Mäntyharjun kunnan sitoutuminen hankkeeseen, jotta sijoittajien haku voi käynnistyä Hanketta viedään eteenpäin sopivan investoijatahon löydyttyä Toteutusajankohta: pitkän aikavälin (2017-) toimenpide Vastuu toteutuksesta: Ulkopuolinen investoija, Mäntyharjun kunta / Mäsek, yritykset

14 Kehittämistoimenpide: Kylpylän toteuttaminen keskustassa Kuva 6. Näkymä kunnantalolle ja uimahallille kilpailutyöstä Nähdään Mäntyharjulla! sekä Kilpailutyössä GREENFILL hahmoteltu kesähostelli Kenkätehtaalle ja leirintäalue sen pohjoispuolelle

15 4.6. Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuvaus: Kunnantalon-Reissutorin-rantapuiston alueelle ehdotettiin kilpailutöissä mm. oleskelu- ja tapahtuma-alueita, nuorisotiloja, satamalaituria, uimahallia, maauimalaa, etätyöhotellia ja pop-up kauppoja 1960-luvulla rakennettu kunnantalo on alkanut rapistua pahoin. Kunnantaloa odottaa iso remontti. Voisiko Kunnantalo vapauttaa nykyisistä toiminnoista tai miettiä paikalle uudisrakennusta? Toteutuksen päävaiheet: Alueen kokonaissuunnitelma ratkaistaan Kurkilammen alueen Master planin yhteydessä Kunta varautuu tekemään kiinteistöjärjestelyjä kunnan omien toimintojen uudelleenjärjestämiseksi ja turvatakseen keskeisten kiinteistöjen järjestelymahdollisuudet Toteutusajankohta: toteutetaan pitkän aikavälin toimenpiteenä Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / Mäsek, ulkopuolinen investoija Kustannusarvio: ****

16 Kehittämistoimenpide: Kunnantalon ja Reissutorin alueen kehittäminen Kuva 7. Näkymä uudelta tapahtumatorilta kilpailutyössä Uudessa valossa

17 4.7. Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustavisiot töissä on esitetty alueelle runsaasti matkailua ja virkistystä tukevia toimintoja, esim.: hotelli tai hostelli, kylpylä, kelluvat rakennukset esim. matkailumökit ja kävelyreitti Kurkilammen ympäri Kilpailutöissä matkakeskuksen uudeksi paikaksi ehdotettiin mm. Asematien ja Vaihdetien risteystä nykyisen alikulun yhteydessä (edellyttää laituri- ja tasonvaihtojärjestelyjä) Alueen kehittäminen on iso kokonaisuus Alueen vetovoimaisuutta voidaan lisätä tuomalla sinne esim. matkailun ja vapaa-ajan toimintoja ja rakennuksia. Askel kenkätehdas -kiinteistön uudet käyttömahdollisuudet valjastettava hyötykäyttöön ja vetovoimatekijäksi Toteutuksen päävaiheet: 2015 talousarviossa master planin huomioiminen Kurkilahden master planin toteuttaminen hankkeena Suunnitelman huomioiminen kaavoituksessa Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Kunnanhallitus, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi, Mäsek, yritykset, viranomaistahot, ulkopuolinen investoija (?) Kustannusarvio: **

18 Kehittämistoimenpide: Kurkilammen, Kurkiniemen, Kenkätehtaan sekä rautatieaseman kokonaisvision laatiminen Kuva 8. Kurkilammen, Askelen ja aseman kokonaisvision hahmottelua kilpailutyössä GREENFILL & Latvassa valo

19 4.8. Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen taideilmeellä, ympäristörakentamisella ja valaistuksella Kuvaus: Mäntyharjun keskustaa tulee kehittää viihtyisämmäksi ja eläväisemmäksi. Keskustan yleisilmettä voidaan parantaa ympäristörakentamisella sekä viihtyisyyttä lisäävillä valaistusratkaisuilla esim. julkisten rakennusten ja puiden valaisulla, erityisvalaistuksella liikenneympyrässä, torialueella ja rantapuistossa, suunnittelemalla valoreitti Kurkilammen ympäri tai taidelatu rantapuistoon. Penkkien, istutusten ja oleskelupaikkojen lisääminen keskustassa lisää keskustan viihtyisyyttä Taidepitäjän tulisi näkyä keskustan yleisilmeessä; Salmelan näkyminen myös keskustassa (esim. veistos, patsas tms.) Salmelan ja Mäntyharjun keskustan välistä toiminnallista yhteyttä tulee kehittää. Taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia myös keskustaan Nuorten ja koululaisten (tilapäistä ja pysyvää) osallistavaa taidetta tuodaan esille julkisille paikoille Vastuu toteutuksesta: yrittäjät, AVI, Tielaitos, Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja sivistystoimi, kiinteistönomistajat Kustannusarvio: ** Toteutuksen päävaiheet: Taideteos liikenneympyrään Valaistussuunnitelma Prosenttiperiaate käyttöön julkisessa rakentamisessa (= 1% rakennnusinvestointeihin käytetyistä rahoista suunnataan taiteeseen) Toteutusajankohta: jatkuva prosessi

20 Kehittämistoimenpide: Taajamakuvan parantaminen valaistuksella, taideilmeellä ja ympäristörakentamisella Kuva 9. Taideilmeen tuomista keskustaan kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä taideladulle keskustan etelälaidalta

21 4.9. Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan tarvitaan opasteita ja infotauluja tapahtumista ja sisääntuloteiden varsille infotaulut. Opastus toteutetaan yhdenmukaisesti taide- ja luontoteemoja hyödyntäen Matkailuinformaation saatavuus jokaisesta matkailuyrityksestä Selvitetään voisiko torilla olla älyteknologialla varustettu infotaulu mäntyharjulaisista yrityksistä ja matkailupalveluista Vieraskielisen matkailuinformaation saatavuutta lisätään kunnan nettisivuille, puutteena on erityisesti venäjänkielisen informaation saatavuus Seudullisen matkailukaupan edistäminen Toteutuksen päävaiheet: Opasteiden parantaminen: infotaulut, kyltit Kunnan nettisivujen sisällön kehittäminen v Yrittäjen yhteistyön aktivointi informaation tuottamisessa ja jakelussa Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät Kustannusarvio:

22 Kehittämistoimenpide: Matkailuinformaation ja opastuksen parantaminen Kuva 10. Opasteet kunnossa kilpailutyössä Näkyvä liike

23 4.10. Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja mäntyharjulaisten kohtaamispaikkana Kuvaus: Torin kehittäminen henkisenä tilana. Tori on tärkeä kohtaamispaikka niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Torin tulisi tarjota vuorovaikutusta ja elämyksiä eri ikäisille kaikkina vuodenaikoina Sesonkiaikoina torin tulisi joustaa: enemmän tilaa, pidemmät aukioloajat sekä enemmän tapahtumia.torilla voisi olla myös viikkoteemoja liittyen esim. Tour de Mäntyharjuun, kalastukseen Mäntyharjun torilta halutaan hankkia erityisesti lähialueiden tuotteita. Torilla tulisi sijaita esim. matkailuinfo ja (ympärivuotinen) torikahvila Mäntyharjun torista luodaan viihtyisä oleskelupaikka mm. lisäämällä istutuksia ja oleskelupaikkoja. Keskustan kehittämisrahoista rahoitetaan kesäksi 2014 torille opasteviitta sekä istutussaareke penkkeineen Myöhemmin selvitetään mahdollisuudet torin kattamiseen osittain, mikä mahdollistaisi myös talvitorin kehittämisen. Talvella torilla voisi olla aktiviteetteja, kuten luistelua Toteutusajankohta: Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / Mäsek, tekninen toimi ja sivistystoimi, yrittäjät Kustannusarvio: *** Toteutuksen päävaiheet: Torin kehittämissuunnitelma yhteistyössä: torin kehittämistyöryhmä. Myös nuoret mukaan torialueen suunnitteluun Torin fyysisten rakenteiden parantaminen kehittämissuunnitelman mukaisesti, sis. istutukset, kiinteät rakenteet, pintamateriaalit ja valaistus

24 Kehittämistoimenpide: Torin kehittäminen ympärivuotisena kauppapaikkana ja osana jalankulkuympäristöä Kuva 11. Torin kehittäminen kilpailutyössä Näkyvä liike Näkymä torin yli Kurkilammelle

25 4.11. Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuvaus: Nuorille suunnitellaan skeittaus- ja tapahtumapuisto keskustaan. Askeleen kenkätehtaan edusta yhtenä sijoitusvaihtoehtona Temppupotkulaudat eli scootit ovat yleistyneet Suomessa, arvioidaan että lajilla on jo harrastajaa. Harrastuspaikat ovat pitkälti samoja skeittauksessa ja scoottauksessa Puistossa voi olla myös muita, nuoria kiinnostavia aktiviteetteja Toteutuksen päävaiheet: Suunnitelma puistosta, sis. rakenteet Liikuntapaikkaselvitys Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: järjestöt, Mäntyharjun kunta / sivistystoimi, tekninen toimi, yritykset, nuoret Kustannusarvio: **

26 Kehittämistoimenpide: Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen Kuva 12. Nuorten oleskelupaikkojen toteuttaminen kilpailutöissä Näkyvä liike & Latvassa valo

27 4.12. Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuvaus: Luontomatkailun kehittäminen perustuu Mäntyharjun matkailulliseen kehittämisvisioon Mäntyharju on suosittu ja jatkuvasti kehittyvä mökkimatkailu- ja luontomatkailukohde, jonka saavutettavuus on hyvä Mäntyharjun ja Repoveden kansallispuiston välisen uusitun retkeilyreittikokonaisuuden lähtöpiste sijaitsee Kisalassa. Reittejä voi kulkea patikoiden tai maastopyöräillen. Melontareitti lähtee Kurkiniemen rannasta Mäntyharjun keskustassa on tarvetta luontomatkailun opastuskeskukselle ja välinevuokrauspalveluille. Opastuskeskus tukee myös ohjelmapalveluiden kehittämistä Mäntyharjulla Toteutuksen päävaiheet: Verkostoituminen Sijoittuminen jo olemassa olevan yrityksen yhteyteen? Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / matkailutoimi, Mäsek, yrittäjät, Metsähallitus Kustannusarvio:

28 Kehittämistoimenpide: Luontomatkailun opastuskeskus palveluineen (reittien lähtöpiste) keskustaan Kuva 13. Aseman seudulle on hahmoteltu vierasvenesatamaa kilpailutyössä Nähdään Mäntyharjulla!

29 4.13. Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuvaus: Mäntyharjun keskustaan rakennetaan uimaranta keskustan kehittämisrahoista; uimarannalla saadaan houkuteltua matkailijoita esim. Salmelasta keskustaan Niin keskustan uimarannalle kuin muillekin uimarannoille laaditaan yhtenäiset opasteet (kunta varustaa uimarannat tarvittavilla pelastusvälineillä) ja uimarannoista tehdään kartta Mäntyharjun kunnan matkailun nettisivuille Muita mahdollisia toimintoja uimaranta-alueelle: napakelkka, luontomatkailun opastuspalvelut, pyörävuokraus, talviuinti Toteutuksen päävaiheet: Rantojen kunnostus Opasteet Rakenteet Toteutusajankohta: uimaranta kevät 2014, muut aktiviteetit Vastuu toteutuksesta: Mäntyharjun kunta / tekninen toimi ja liikuntatoimi, yritykset Kustannusarvio: ** (kunta v. 2014, v. 2015)

30 Kehittämistoimenpide: Uimaranta-alueen rakentaminen ja kehittäminen ympärivuotisena kohteena Kuva 14. Uimaranta-alueen kehittäminen Mäntyharjun keskustavisio kilpailutyössä Latvassa valo

31 4.14. Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuvaus: Mäntyharjun vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat kaipaavat Mäntyharjulle lisää tapahtumia. Kyselyissä on toivottu lisää musiikkitapahtumia, tansseja, koko perheen tapahtumia, urheilu- ja liikuntatapahtumia (esim. Repoveden pohjoisen portin hyödyntäminen) Toimenpide-ehdotuksena on yhden vetovoimaisen kärkitapahtuman järjestäminen keskustan alueella kesällä ja talvella. Erityisesti talviaikaan on vähän tapahtumia Nykyisiä tapahtumia tulee tukea, tiedottamista jo olemassa olevista tapahtumista tulee aktivoida erityisesti matkailijoille Tapahtumien kautta Mäntyharjun tunnettuus ja näkyvyys kasvaa Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yritysten, kunnan, kuntalaisten, järjestöjen ja yhteisöjen välillä Toteutuksen päävaiheet: Talvitapahtuman ideointi vuodelle 2015 Vahvistetaan jo olemassa olevia tapahtumia Toteutusajankohta: 2015 Vastuu toteutuksesta: yritykset, Mäntyharjun kunta / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, Mäsek, järjestöt & yhteisöt Kustannusarvio: *

32 Kehittämistoimenpide: Vetovoimaisen kesä- ja talvitapahtuman toteuttaminen keskustassa Kuva 15. Kilpailutyössä Uudessa valossa hahmoteltu tapahtumatori toimisi ulkoilmatapahtumien pitopaikkana

33 LIITE 1. LIITE 1.

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012

Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelma 2012 Sisältö 1. JOHDANTO 1.1 Itä-Uudenmaan saaristo-ohjelman tavoite ja tarkoitus 2 1.2 Valtion saaristopolitiikan suuntaviivat saaristo-ohjelmalle

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

kuva 01 Infrasta elinvoimaa

kuva 01 Infrasta elinvoimaa va 01 Infrasta elinvoimaa ISBN 978-952-293-056-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki Puh. 09 7711, faksi 09 771 2291 etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot