Firebird JAMK Labranet Wiki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Firebird JAMK Labranet Wiki"

Transkriptio

1 Page 1 of 20 Firebird JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo 1 Yleistä Firebirdistä 2 Ominaisuuksia 3 Firebirdin asentaminen 3.1 Arkkitehtuurit Classic Super Server Embedded Server 3.2 Windows 3.3 Linux (Ubuntu 9.10) Asennus päättellä Asennus Ubuntun Synaptic Package Managerilla 4 Käyttö 4.1 Firebirdin työkalut GBAK GFIX GSEC ISQL 4.2 Firebirdin peruskäskyt Tietokannan luonti Tietokantaan yhdistäminen Taulun luonti Taulun muokkaaminen Tietojen lisääminen tauluihin 4.3 Käyttäjien lisääminen Käyttäjän lisääminen Windows Käyttäjän lisääminen Ubuntu Käyttäjän salasanan vaihtaminen 4.4 Hallinta Tietokannan varmuuskopiointi Tietokannan varmuuskopion palautus Tietokannan luonti/palautus scriptistä 5 Firebird Maestro 5.1 Tietokannan luominen 5.2 Taulun luominen 5.3 Uuden käyttäjän luominen 5.4 Tietokannan varmuuskopionti 6 Linkkejä Yleistä Firebirdistä Firebird (tai FirebirdSQL) on Firebird Foundationin kehittämä avoimen lähdekoodin relaatiotietokantajärjestelmä Linux-, Windows- ja Unixkäyttöjärjestelmille. Firebird perustuu Borlandin InterBase-tietokannan koodiin. Firebird 1.0 perustui täysin Borlandin InterBase 6.0 -tietokannan lähdekoodiin, lukuun ottamatta pieniä bugikorjauksia ja muutamaa lisättyä ominaisuutta. Firebird 2 -haaran kehitystyön aikana koko ohjelmisto portattiin C++-ohjelmointikielelle ja lähdekoodi siivottiin suurelta osin. Firebird 1.5 oli ensimmäinen Firebird 2 -koodipohjaan perustuva julkaisu. Ominaisuuksia Tuki proseduureille ja triggereille ACID(atomicity, consistency, isolation, durability) Viite-eheydet MVCC(Multiversion concurrency control) UDFs(User-Defined Functions) Monta vaihtoehtoa tietokantaan yhdistämisesssä: native/api, dbexpress drivers, ODBC, OLEDB,.Net provider, JDBC native type 4 driver, Python module, PHP, Perl Dynaamiset varmuuskopiot

2 Page 2 of 20 Firebirdin asentaminen Arkkitehtuurit Ennen Firebirdin asentamista pitää miettiä Firebird Serverin arkkitehtuuria, koska Firebirdiä löytyy kolmena eri versiona Classic, Super Server ja erikoisversio Embedded Server. Classic Classic arkkitehtuuri antaa ohjelmien käyttää suoraan Firebird tietokanta tiedostoja. Clasic arkkitehtuuri antaa useamman ohjelman käyttää samaa tietokantaa yhtä aikaa, mutta jokaiselle ohjelmalle tulee oma prosessi (useamman ohjelman käyttäessä vie paljon muistia). Voidaan etäyhteydellä ottaa paikalliseen tietokantaan yhteys inetd tai xinetd palvelulla SMP (symmetrical multi-processor)tuki. Parempi suorituskyky monelle yhtä aikaiselle yhteydelle, jos eivät käytä samoja kantoja. Super Server Super Server arkkitehtuuri käyttää vain yhtä prosessia, käyttää säikeitä useamman yhteyden hoitamiseen. Parempi suorituskyky kun on useampia yhteyksiä tietokantaan. Yhteydet kantaan tehdään "verkkomaisesti", eli ei tarvitse käyttää suoraan tietokannan tiedostoja(parempi tietoturva). Services Manager, jolla voidaan tehdä hallinta tehtäviä kuten(varmuuskopiointi/palautukset, tietokannan sammuttaminen, käyttäjien hallinta, statistiikka..jne.) Ei SMP tukea. Moniprosessori järjestelmän suorituskyky saattaa heikentyä dramaattisesti ilman SMP tukea. Tämä saadaan korjattua CpuAffinityMask parametrin laittamisella firebird.conf -tiedostoon Embedded Server Erikoisversio Firebird serveristä. Ei käytä Firebird Security tietokantaa vaan suojaus hoidetaan SQL oikeuksilla. Versio tarkoitettu ohjelmistoille jotka ei tarvitse suojauksia. Samat oikeudet serveriin kuin tietokoneen käyttäjätilissä. Windows asennuspaketti sisältää Classic ja Super Server arkkitehtuurit ja Windowsissa suositellaan käytettäväksi Super Serveriä. Linux käyttäjät voivat valita kumman tahansa. Windows Aluksi ladataan Firebirdin uusin versio täältä Firebirdin lataussivu. Seuraavaksi suoritetaan asennuspaketti kaksoisklikkaamalla tiedostoa.seuraavanlainen ikkuna aukeaa näytölle. Asennusohjelma kysyy aluksi mihin firebird asennetaan.

3 Page 3 of 20 Seuraavaksi valitaan komponentit ja arkkitehtuuri tyyppi mikä halutaan asentaa. Seuraavaksi asennusohjelma kysyy asetuksia. HUOM!! Jos valitsit Classic Server arkkitehtuurin Guardian pitää ottaa pois käytöstä. Lopuksi asennusohjelma kysyy käynnistetäänkö Firebird server nyt.

4 Page 4 of 20 Asennus on valmis! Linux (Ubuntu 9.10) Asennus päättellä Avaa terminal/pääte ja aluksi päivitetään pakettilista (eli tieto pakettilähteiden sisällöstä) komennolla # sudo apt-get update Tämän jälkeen ladataan ja asennetaan firebird 2.1 komennolla # sudo apt-get install firebird2.1-super näyttöön tulee: Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following packages were automatically installed and are no longer required: liblog4j1.2-java libcommons-cli-java libswt-gtk-3.4-java libsdl-net1.2 libsdl-ttf2.0-0 libmikmod2 libswt-gnome-gtk-3.4-jni libsdl-mixer1.2 libcommons-lang-java libswt-cairo-gtk-3.4-jni libode1 libswt-gtk-3.4-jni java-wrappers libswt-mozilla-gtk-3.4-jni libsmpeg0 Use 'apt-get autoremove' to remove them. The following extra packages will be installed: firebird2.1-common firebird2.1-common-doc firebird2.1-server-common libfbclient2 Suggested packages: firebird2.1-doc The following NEW packages will be installed: firebird2.1-common firebird2.1-common-doc firebird2.1-server-common firebird2.1-super libfbclient2 0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 4,412kB of archives. After this operation, 12.1MB of additional disk space will be used. Do you want to continue [Y/n]? Paina "y" ja enter. Ubuntu lataa ja asentaa Firebirdin koneelle. Näytössä pitäisi lukea seuraavanlaiset tekstit: Setting up firebird2.1-super ( ds1-4)... Created default security.fdb * Firebird 2.1 server manager not running. * Not starting Firebird 2.1 server manager * Use `dpkg-reconfigure firebird2.1-super' to enable. Seuraavaksi käynnistetään Firebird server ja luodaan SYSDBA salasana

5 Page 5 of 20 # sudo dpkg-reconfigure firebird2.1-super Seuraavaksi asennus kysyy haluatko käynnistää Firebird serverin automaattisesti.valitse Yes Firebird kysyy luodaanko SYSDBA salasana. Siihen annetaan salasana, jos et halua muuttaa aikaisempaa salasanaasi jätä kenttä tyhjäksi ja paina enter. Firebird on nyt asennettu ja käynnistetty. Asennus teki uuden "firebird" käyttäjän ubuntuun ja sille pitää luoda salasana(admin oikeuksilla). # sudo passwd firebird Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully Firebirdin tietokantojen hallinta sovellus käynnistetään komennolla

6 Page 6 of 20 # isql-fb HUOM! Firebird vaati unixodbc paketin asennuksen ja se asennetaan komennolla # sudo apt-get install unixodbc Asennus Ubuntun Synaptic Package Managerilla Avaa Synaptic Package Manager valitesemalla System->administration->Synaptic Package Manager. Aluksi päivitetään pakettiluettelo painamalla Reload. Seuraavaksi etsitään firebird paketti painamalla Search ja kirjoitetaan firebird hakukenttään

7 Page 7 of 20 Seuraavaksi valitaan asennettava paketti joka on firebird2.1-super Super Serverille ja firebird2.1-classic Classic Serverille. Valitaan paketti, tupla klikataan valittua pakettia. Ubuntu valitsee kaikki muut tarvittavat asennus paketit automaattisesti. tämän jälkeen valitan Mark

8 Page 8 of 20 Nyt on saatu valittua tarvittavat asennus paketit Firebirdin asentamiseksi. Seuraavaksi valitaan Apply ja uudellen Apply

9 Page 9 of 20 Asennuksessa menee hetki ja kun Ubuntu on asentanut Firebirdin voit sammuttaa Synaptic Package Manager ohjelman Seuraavaksi avataan terminal/pääte ja käynnistetään Firebird server ja luodaan SYSDBA salasana. Tämä tehdään kirjoittamalla terminaaliin seuraava käsky: # sudo dpkg-reconfigure firebird2.1-super Seuraavaksi asennus kysyy haluatko käynnistää Firebird serverin automaattisesti.valitse Yes Firebird kysyy luodaanko SYSDBA salasana. Siihen annetaan salasana, jos et halua muuttaa aikaisempaa salasanaasi jätä kenttä tyhjäksi ja paina enter.

10 Page 10 of 20 Firebird on nyt asennettu ja käynnistetty. Asennus teki uuden firebird käyttäjän ubuntuun ja sille pitää luoda salasana. Se onnistuu komennolla: # sudo passwd firebird Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully Firebird tietokantojen hallinta sovellus käynnistetään komennolla: # isql-fb HUOM! Firebird vaati unixodbc paketin asennuksen ja se asennetaan komennolla # sudo apt-get install unixodbc Käyttö Firebirdin työkalut GBAK Komentorivi-työkalu, jolla hoidetaan tietokannan varmuuskopiointi ja palautukset. Lisää GBAK-työkalusta GFIX Työkalu tietokanna ylläpito tehtäviin. Lisää GFIX-työkalusta GSEC Käyttäjien hallinta työkalu Lisää GSEC-työkalusta ISQL Tietokannan hallinta työkalu Lisää ISQL-työkalusta

11 Page 11 of 20 Firebirdin peruskäskyt Firebird käyttää SQL-kieltä. Tietokantaa hallitaan ISQL työkalulla. Tietokannan luonti Tietokanta luodaan komennolla CREATE DATABASE, esimerkki: Windows CREATE DATABASE 'C:\testi.fdb' page_size 8192 user 'SYSDBA' password 'masterkey'; Ubuntu CREATE DATABASE 'localhost:/tmp/testi.fdb' page_size 8192 user 'SYSDBA' password 'masterkey'; Tietokantaan yhdistäminen Olemassa olevaan tietokantaan yhdistetään komennolla CONNECT, esimerkki: Windows CONNECT 'C:\testi.fdb' user 'SYSDBA' password 'masterkey'; Ubuntu CONNECT 'localhost:/tmp/testi.fdb' user 'SYSDBA' password 'masterkey'; Taulun luonti Tietokannan taulut luodaan SQL komennolla CREATE TABLE. Esimerkki: CREATE TABLE Table1(Table1ID INTEGER NOT NULL, Name VARCHAR(30) NOT NULL, PRIMARY KEY(Table1ID), UNIQUE(Name)); Taulun muokkaaminen Tauluja muokataan SQL komennolla ALTER TABLE. Sillä voidaan tehdä seuraavia toimenpiteitä: Add Column - Lisätään sarakkeita Add Primary Key - Lisää Primary key:n Add Foreign Key - Lisää Foreign key:n Add Constraint - Lisää yhteyden taulujen välillä Change Column Type - Vaihtaa sarakkeen datatyyppiä Drop Column - Poistaa sarakkeen Drop Constraint - Poistaa yhteyden taulujen välillä Rename Column - Uudelleennimeää sarakkeen Esimerkki: Luodaan yhteys taulujen välillä ALTER TABLE Table1 add FOREIGN KEY <Table1ID> references Table2 <"Table2ID> on update no action on delete no action; Tietojen lisääminen tauluihin Tauluihin lisätään tietoa SQL komennolla INSERT INTO, esimerkki: INSERT INTO Table1(Table1ID,Name) VALUES ('1','Petri'); Käyttäjien lisääminen Firebirdin käyttäjien lisääminen tehdään GSEC-työkalulla. GSEC on komentorivi työkalu, joka löytyy Firebirdin asennuskansion \bin kansiosta.

12 Page 12 of 20 Käyttäjän lisääminen Windows Avaa komentorivikehoite (Start->run->cmd.exe) Mene Firebirdin asennuskansion \bin kansioon Luodaan käyttäjä:rofot, jolle luodaan salasana:root66 komennolla gsec -user sysdba -pass masterkey -add rofot -pw root66

13 Page 13 of 20 Käyttäjän lisääminen Ubuntu Ubuntussa GSEC-työkalu sijaitsee /usr/lib/firebird/2.1/bin kansiossa. GSEC-työkalua käytetään Terminal/pääte sovelluksella. Luodaan käyttäjä:rofot, jolle luodaan salasana:root66avaa terminal/pääte ja mene kansioon /usr/lib/firebird/2.1/bin komennolla # cd /usr/lib/firebird/2.1/bin tämän jälkeen kirjoitetaans seuraava komento (sama Windowsissa) #./gsec -user sysdba -pass "masterkey" -add rofot -pw root66 Käyttäjän salasanan vaihtaminen Firebirdissä ainoastataan SYSDBA voi vaihtaa käyttäjien salasanoja. Vaihdetaan äsken tehdylle rofot käyttäjälle salasanaksi root55. Windows gsec -user sysdba -pass masterkey -mo rofot -pw root55 Ubuntu Sama komento kuin Windowsissa #./gsec -user sysdba -pass masterkey -mo rofot -pw root55 Hallinta Firebirdissä tietokannan varmuuskopiointi ja palautus tehdään gbak komentorivi työkalulla. gbak-työkalu sijaitsee Firebirdin asennuskansion \bin kansiossa. Tietokannan varmuuskopiointi Windows Tehdään "perus" varmuus kopiointi testi.fdb kannasta gbak -v -t -user SYSDBA -password "masterkey" c:\testi.fdb c:\testibackup.fcd Onnistuneessa varmuuskopiossa pitäisi tulla tämän näköistä tulostetta.

14 Page 14 of 20 Ubuntu Tehdään "perus" varmuus kopiointi testi.fdb kannasta #./gbak -v -t -user SYSDBA -password "masterkey" /tmp/testi.fdb /tmp/testibackup.fdb Onnistuneessa varmuuskopiossa pitäisi tulla tämän näköistä tulostetta. Tietokannan varmuuskopion palautus Windows Palautetaan äsken tehty varmuuskopio komennolla gbak -c -v -user SYSDBA -password "masterkey" c:\testibackup.fdb localhost:c:\testi2.fdb

15 Page 15 of 20 Onnistuneen palautuksen pitäisi näyttää aikalailla tältä Ubuntu Palautetaan äsken tehty varmuuskopio komennolla #./gbak -c -v -user SYSDBA -password "masterkey" /tmp/testibackup.fdb localhost:/tmp/testi2.fdb Tietokannan luonti/palautus scriptistä Scriptit suoritetaan isql-työkalulla. Esimerkki: isql -i scripti.sql -user "SYSDBA" -password "masterkey" Jos scriptiin on määritetty käyttäjätunnus ja salasan jätetään -user ja -password määreet pois. Firebird Maestro Firebirdistä löytyy myös graafisella käyttöliittymällä varustettu versio(vaatii Firebird serverin asentamisen). Zippi paketti puretaan ja käynnistetään FbMaestro.exe Firebird Maestro on 30 päivän trial-versio. Täysversio on ostettavissa Firebird Maestron kotisivuilta. Tietokannan luominen Luodaan tietokanta painamalla Create new database

16 Page 16 of 20 Valitaan seuraavanlaiset arvot sarakkeisiin. Pääkäyttäjäksi SYSDBA ja salasanaksi masterkey. Salasana on vaihdettavissa myöhemmin. Laitetaan tietokannalle nimi. Taulun luominen Taulu luodaan valitsemalla tietokanta hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Create new table. Lisätään uusi sarake valitsemalla Add New Field

17 Page 17 of 20 Lisätään halutut sarakkeen tiedot ja painetaan OK Seuraavanlainen ikkuna aukee, jossa on suoritettava käsky. Painetaan Commit jolloin käsky ajetaan.

18 Page 18 of 20 Sarakkeiden valinnan jälkeen saadaan seuraavanlainen näkymä, jossa on kaikki taulun tiedot. Uuden käyttäjän luominen Luodaan uusi käyttäjä valitsemalla oikealla hiiren painikkeella vasemmassa reunassa olevan users kohdan ja valitaan Create New User Valitaan käyttäjälle nimi ja salasana.

19 Page 19 of 20 Tietokannan varmuuskopionti Valitaan valikosta Maintanance ja valitaan Backup Database Valitaan varmuuskopioitava tietokanta ja polku/tiedostonnimi mihin tiedosto laitetaan. Valitaan varmuuskopionnin asetukset ja ominaisuudet ja painetaan Ready

20 Page 20 of 20 Linkkejä Firebird - Project website FlameRobin - cross-platform Administration tool for Firebird, Open Source under MIT license Firebird SQL Code Formatter, online service. Firebird documentation by IBProvider FirebirdFAQ Haettu osoitteesta Sivua on viimeksi muutettu kello 20. huhtikuuta 2010.

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 -asennusopas Erillinen sovellus Microsoft Windows -asennusohjelma Joulukuu 2011 Oikeudellinen huomautus Euroopan kemikaalivirasto tai kukaan virastoa edustava henkilö

Lisätiedot

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen PHPMyAdmin MySQL-tietokannan hallintatyökalu Antti Järvinen Ville Pietarinen IIO30100 Tietokantojen hallinta Selvitysraportti Kevät 2007 1 Johdanto...Error! Bookmark not defined. 2 Perustietoa... 3 3 PHPMyAdmin

Lisätiedot

CardExchange 8 Käyttöohje

CardExchange 8 Käyttöohje CardExchange 8 Käyttöohje *Tämä ohje on tehty CardExchange versiolle 8. Vanhemmalle versiolle on ladattavissa oma ohjeensa. Suosittelemme ohjelman päivittämistä tuoreimpaan versioon. Päivityksestä lisätietoa

Lisätiedot

CardExchange 7 Käyttöohje

CardExchange 7 Käyttöohje CardExchange 7 Käyttöohje *Tämä ohje on tehty CardExchange versiolle 7. Vanhemmalle versiolle on ladattavissa oma ohjeensa. Suosittelemme ohjelman päivittämistä tuoreimpaan versioon. Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU Antti Janhonen Teemu Lindgren Mika Manninen Huhtikuu 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO......3 2 YLEISTÄ ASENNUKSESTA......4

Lisätiedot

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 07/2014 Enterprise by HansaWorld Read Me version 7.2 1/25 SISÄLTÖ 1. YLEISET JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...4 2. ASENNUS......5 2.1. Yhden kayttajan jarjestelma... 5 2.1.1

Lisätiedot

Linux serveri Asennus ja konfigurointi

Linux serveri Asennus ja konfigurointi Linux serveri Asennus ja konfigurointi Versio 0.9.1 17.2.1999 Pekka Riikonen Janne Rotko SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Kirjan terminologiasta... 5 1.0 Mikä Linux on?... 7 1.1 Millaisen koneen Linux vaatii

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ

Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ LINUX PALVELIMENA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma, Ylivieskan yksikkö Huhtikuu 2007 TIIVISTELMÄ Toimipiste Aika Tekniikan

Lisätiedot

CardExchange 6 -ohje

CardExchange 6 -ohje CardExchange 6 -ohje *Tämä ohje on tehty CardExchange versiolle 6.1.0.8. Suosittelemme ohjelman päivittämistä tuoreimpaan versioon. Sisällysluettelo 1. Asennus 1.1 Asennuksen kulku 1.2 Data- ja lisenssihakemiston

Lisätiedot

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO. FIRMA.com TIETOVERKON ASENTAMINEN / ASETUKSET

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO. FIRMA.com TIETOVERKON ASENTAMINEN / ASETUKSET TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO LÄHIVERKKOJEN TYÖASEMA- JA PALVELINJÄRJESTELMÄT, ENNAKKOTEHTÄVÄ TIETOAT-0506-1 FIRMA.com TIETOVERKON ASENTAMINEN / ASETUKSET Tomi Stolpe Paimion AKK, TVAT-139 25.3.2007

Lisätiedot

Readme 6.4 versio 1/18

Readme 6.4 versio 1/18 Readme 6.4 versio 1/18 Sisällys Tärkeää... 3 Yleiset järjestelmävaatimukset... 4 Asennus... 5 Yhden käyttäjän järjestelmä:... 5 Usean käyttäjän järjestelmä:... 5 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...6

Lisätiedot

Kubuntun työpöytäopas

Kubuntun työpöytäopas Kubuntun työpöytäopas Kubuntu Logo above is registered trademark of Canonical Ltd. Kubuntuopas Riku Eskelinen 2006 1 Kubuntuopas Ubuntu Desktop Guiden pohjalta suomentanut Riku Eskelinen Riku Eskelinen

Lisätiedot

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20

A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 D TIETOKANTA-AVAIN...16 E OHJEET VERSIONVAIHTOON...20 SISÄLTÖ A - TÄRKEÄÄ...02 B - JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET...03 C ASENNUS...05 Yhden käyttäjän järjestelmä...05 Usean käyttäjän järjestelmä...07 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...08 Windows Service

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien asennus- ja ylläpito-ohjeet SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Sopivimman asennusvaihtoehdon valinta... 3 3. Ohjelmien asentaminen ja käyttöönotto... 6 3.1. Paikallinen

Lisätiedot

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE

MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE MITSUBISHI ELECTRIC GOT1000 - OPEROINTIPANEELISARJAN KÄYTTÖOHJE ENSIKÄYTTÄJILLE SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TESTILAITTEISTO JA OHJELMISTO... 4 3 OPEROINTIPANEELIN KÄYTTÖÖNOTTO... 5 3.1 Projektin luonti

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

WordPress Multisite Asennus ja ylläpito

WordPress Multisite Asennus ja ylläpito WordPress Multisite Asennus ja ylläpito Tässä dokumentissa käydään läpi kokonaan WordPress Multisiten asennus ja yleinen ylläpito step-by-step tyylisesti puhtaalle palvelimelle. Käyttöjärjestelmänä käytetään

Lisätiedot

2 Asennuksen poistaminen... 6 2.1 Uninstall.sh...6 2.2 Esiasetukset...6 2.3 Sivuston poisto...6. 3 Mush... 7 3.1 Mush.sh...7 3.2 Komennot...

2 Asennuksen poistaminen... 6 2.1 Uninstall.sh...6 2.2 Esiasetukset...6 2.3 Sivuston poisto...6. 3 Mush... 7 3.1 Mush.sh...7 3.2 Komennot... ylläpitotyökalut Sisällysluettelo 1 Asennus-skripti... 3 1.1 Asennus.sh...3 1.2 Esiasetukset...3 1.3 Asennuksen aloitus...4 1.4 Taulujen siirto...4 1.5 Kansioiden luominen...4 1.6 Settings.php...5 1.7

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Alustusapuohjelman käyttäminen...1 Ohjelmiston valmisteleminen manuaalisesti...5 Ohjelmiston asentaminen...10

Alustusapuohjelman käyttäminen...1 Ohjelmiston valmisteleminen manuaalisesti...5 Ohjelmiston asentaminen...10 Sisällys Aloittaminen........................................................1 Alustusapuohjelman käyttäminen..................................1 Ohjelmiston valmisteleminen manuaalisesti..........................5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)...

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

PIENYRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PIENYRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Vesa Huuskonen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Huuskonen, Vesa Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 GetSimple 3 Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Asennus...

Lisätiedot

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2011 Markus Sundberg VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home -käyttöopas 2011 Seagate Technology LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Seagate, Seagate Technology, aaltologo ja FreeAgent ovat Seagate Technology LLC:n

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

Ohjelmiston asentaminen...2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen...8 Ilmaisinalueen kuvakkeen palauttaminen...10

Ohjelmiston asentaminen...2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen...8 Ilmaisinalueen kuvakkeen palauttaminen...10 Sisällys Aloittaminen........................................................1 Ohjelmiston asentaminen........................................2 Ilmaisinalueen Maxtor-kuvakkeen käyttäminen.......................8

Lisätiedot