Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä. Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä. Versio 5.3 21.3.2012 31.12.2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä"

Transkriptio

1 Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä

2 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa pohjoismaassa kyseisen maan hallitus. Lisätietoja löytyy kotisivuiltamme. Suomi: Ympäristömerkintä PL 489 FI HELSINKI Puh: Tanska: Ecolabelling Denmark Danish Standard Foundation Portland Towers Göteborgs Plads 1 DK-2150 Nordhavn Puh: Faksi: Islanti Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Puh: Faksi: Norja: Stiftelsen Miljømerking i Norge Henrik Ibsens gate 20 NO-0255 OSLO Puh: Faksi: Ruotsi: Ecolabelling Sweden Box SE STOCKHOLM Puh: Faksi: Tätä asiakirjaa saa kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä siihen muutoksia. Asiakirjan tekstiä saa lainata vain, jos sen laatija Pohjoismainen ympäristömerkintä mainitaan. Käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta: Svanenmärkning av Handdiskmedel. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

3 Joutsenmerkityt käsiastianpesuaineet 025 versio 5.3 Mikä on Joutsenmerkitty käsiastianpesuaine?... 1 Miksi valita Joutsenmerkki?... 1 Mitä voidaan Joutsenmerkitä?... 2 Kuinka merkkiä haetaan?... 2 Mitä Joutsenmerkin saamiseen vaaditaan? Ympäristövaatimukset Tuotteen kuvaus Kielletyt tai rajoitetut sisältyvät aineet ja seokset Annostelu, ympäristömyrkyllisyys ja biohajoavuus Pakkaus Käyttöohjeet ja ohjeistus kestävästä käytöstä Tehokkuus Laatu- ja viranomaisvaatimukset Markkinointi Joutsenmerkin muoto Valvonta Käyttöoikeuden voimassaoloaika Uudet kriteerit Liitteet 1 Joutsenmerkittyjen käsiastianpesuaineiden markkinointi, poistettu liite 2 Analyysit, testimentelmät ja laskelmat 3 Käsiastianpesuainevalmistajan vakuutus 4 Raaka-ainevalmistajan vakuutus 5 Pesutehotesti 6 Hajusteaineet 26-lista

4 1(17) Mikä on Joutsenmerkitty käsiastianpesuaine? Joutsenmerkitty käsiastianpesuaine ottaa huomioon ympäristön ja käyttäjän terveyden mutta on samalla vähintään yhtä tehokas kuin muut käsiastianpesuaineet. Joutsenmerkki käsiastianpesuaineessa takaa, että tuote sisältää mahdollisimman vähän aineita, joilla on haitallinen vaikutus vesieliöihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Pakkausmateriaalien määrä on minimoitu ja annosteluohjeen vaatimus vähentää yliannostelua. Joutsenmerkityt käsiastianpesuaineet: Pakkausmateriaalin määrää on rajoitettu. Aineet sisältävät vähemmän ympäristölle ja terveydelle vahingollisia aineita. Aineet ovat riittoisia ja kestävät käytössä. Miksi valita Joutsenmerkki? Joutsenmerkin luvanhaltija voi käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissa. Joutsenmerkki on tunnettu ja hyvin arvostettu Pohjoismaissa. Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja ostajille sekä tavaran hankkijoille/toimittajille Ympäristömyötäisillä tuotteilla luvanhaltija valmistautuu tulevaisuuden ympäristövaatimuksiin. Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia ja vaativat yrityksiltä paljon paneutumista. Joutsenmerkintä voi opastaa yritystä ympäristötyössä. Joutsenmerkinnässä ei ole kyse vain ympäristöasioista, vaan myös laadusta, koska näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisistaan. Täten Joutsenmerkkiä voidaan pitää myös laadun takeena. Tuotteen ympäristövaikutukset vaikuttavat yhä voimakkaammin ammattilaisten ja tavallisten kuluttajien ostopäätökseen. Joutsenmerkityn pullon nähdessään kuluttaja tietää, mikä tuote hänen tulisi valita.

5 2(17) Mitä voidaan Joutsenmerkitä? Joutsenmerkin voivat saada vähittäismyyntiin tai ammattikäyttöön tarkoitetut nestemäiset käsiastianpesuaineet, joiden pääasiallinen käyttökohde on astioiden pesu käsin. Tuoteryhmään eivät kuulu tuotteet, joiden tarkoituksena on desinfioida tai estää mikro-organismien (kuten bakteerien) kasvua. Tuote katsotaan ammattikäyttöön tarkoitetuksi, jos > 80 % myynnistä suuntautuu ammattilaismarkkinoille. Kuinka merkkiä haetaan? Jokainen vaatimus on merkitty K-kirjaimella (krav/vaatimus) ja numerolla. Kaikki vaatimukset on täytettävä, jotta lupa voidaan myöntää. Kriteereissä esitettyjä vaatimusten laskentaa varten on saatavilla laskentataulukko ympäristömerkinnästä. Asiakirjan alussa on ympäristömerkintätoimistojen yhteistiedot ja kotisivujen osoitteet. Tekstin symbolit Vaatimusten kohdalla on kuvattu, kuinka hakijan tulee osoittaa vaatimuksen täyttyminen. Tekstissä on lisäksi erilaisia symboleja, joissa kuvataan dokumentointitapa. Symbolit ovat: Lähetä dokumentaatio hakemuksen mukana Tarkistetaan paikan päällä Liitä hakemukseen asiakirja ympäristöhallinnan toimintatavoista. Lähetä mukana käytännön menetelmäkuvaus laatukäsikirjasta Hakemus Pohjoismaisen ympäristömerkinnän hakemus lähetetään oman maan Ympäristömerkintäorganisaatiolle ja hakemus on voimassa 12 kuukautta. Hakemusta voi käsitellä pohjoismaisen sopimuksen mukaan myös joku muu Pohjoismaa ja tästä on ilmoitettava hakijalle. Mikäli Pohjoismaiden ulkopuolella sijaitseva yritys hakee merkkiä, tulee merkkiä hakea siitä Pohjoismaasta, jossa tuotetta pääasiallisesti myydään/markkinoidaan. Hakemukseen kuuluu hakemuslomake sekä kirjallinen aineisto, jolla osoitetaan jokaisen vaatimuksen täyttyminen (tarkennettu vaatimuksessa). Hakemuslomakkeessa on ilmoitettava ne Pohjoismaat, joissa Joutsenmerkittyjä tuotteita myydään/markkinoidaan sekä tuotteiden arvioitu liikevaihto näissä maissa. Ympäristömerkintätoimistot antavat mielellään lisätietoa. Yhteistiedot löytyvät tämän kriteerin alussa.

6 3(17) Myynti Pohjoismaissa Myönnetty lupa on voimassa jokaisessa Pohjoismaissa. Lupatodistukseen kirjoitetaan tuotteet maittain, sen mukaan mitä hakemuslomakkeeseen on kirjoitettu. Joutsenmerkityt tuotteet näkyvät ympäristömerkinnän kotisivuilla. Luvanhaltijan on ilmoitettava Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle jos tuotteen myyntimaihin tulee muutoksia. Mikäli tuotetta tullaan myymään myös jossakin muussa Pohjoismaassa kuin hakulomakkeessa on ilmoitettu, pitää luvanhaltijan kirjallisesti ilmoittaa asiasta luvan myöntäneelle taholle ja lähettää mahdollista lisätietoa. Tarkastuskäynti Ennen kuin Joutsenmerkin käyttölupa myönnetään käy Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkastuskäynnillä yrityksessä. Käynnin aikana tarkastetaan laskelmien tausta-aineisto, alkuperäiset todistukset, mittauspöytäkirjat, ostotilastot ja muut vastaavat aineistot, joilla voidaan varmistaa vaatimusten täyttyminen. Maksut Hakemusmaksu laskutetaan hakemuksen yhteydessä. Lisäksi peritään vuosimaksua, joka perustuu Joutsenmerkityn tuotteen liikevaihtoon Tiedustelut Ympäristömerkintätoimistot antavat mielellään lisätietoa, yhteistiedot kriteerin alussa. Mitä Joutsenmerkin saamiseen vaaditaan? Joutsenmerkin saamiseksi vaaditaan Kaikki Joutsenmerkin vaatimukset on täytettävä. Luvan uusimisen yhteydessä on toimitettava dokumentaatio siitä, että kaikki vaatimukset täyttyvät.

7 4(17) 1 Ympäristövaatimukset Luvun 1 vaatimukset koskevat kaikkia sisältyviä aineita, ellei toisin mainita. Sisältyviä aineita ovat kaikki tuotteessa käytetyt aineet, myös raaka-aineiden lisäaineet (kuten säilöntä- ja stabilointiaineet) mutta eivät raaka-ainetuotannosta peräisin olevat epäpuhtaudet. Epäpuhtauksia ovat raaka-ainetuotannon jäämät, joiden pitoisuus valmiissa tuotteessa on alle 0,01 paino- % (100 ppm). Raaka-aineeseen tai tuotteeseen tietoisesti tai tarkoituksellisesti lisättyjä aineita ei pidetä epäpuhtauksina pitoisuudesta huolimatta. Raaka-aineiden yli 1,0 %:n epäpuhtauspitoisuuksia pidetään kuitenkin sisältyvinä aineina. Sisältyviksi aineiksi katsotaan myös aineiden tunnetut hajoamistuotteet (kuten formaldehydi ja aryyliamiini). Kemikaalivaatimusten laskennassa viitataan DID-listaan (Detergents Ingredient Database), jota kuvataan tarkemmin liitteessä 2. DID-lista sisältää yleisimmät pesu-, astianpesu- ja puhdistusaineissa käytetyt aineet. DID-listan osassa B ilmoitetaan, miten listan ulkopuolisten aineiden tiedot lasketaan tai ekstrapoloidaan. DID-lista on saatavilla Pohjoismaisen ympäristömerkinnän sivustosta. Ympäristövaatimusten laskennassa käytetään tai myöhemmin päivättyä DID-listaa. Analyysilaboratorioita koskevat vaatimukset kuvataan liitteessä Tuotteen kuvaus K1 Tuotteen sisältö eli ainesosaluettelo Hakijan on ilmoitettava käsiastianpesuaineen täydellinen ainesosaluettelo ja liittää mukaan käyttöturvallisuustiedote jokaisesta raaka-aineesta. Ainesosista on käytävä ilmi kauppanimi kemiallinen nimi määrä (liuotin, kuten vesi, mukaan ja pois lukien) jokaisen ainesosan CAS-numero (jos ainesosa koostuu useasta kemiallisesta aineesta, myös ne pitää selvittää) jokaisen ainesosan tehtävä tuotteessa DID-numero DID-listaan kuuluvista aineista terveys- ja ympäristöluokitus. DID-numero on DID-listassa oleva ainesosanumero, jota on käytettävä kemikaalivaatimusten täyttymistä laskettaessa. DID-lista löytyy Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kotisivuilta hakusanalla DID-lista. Täydellinen ainesosaluettelo tuotteesta vaatimuksen mukaisesti. REACH-asetuksen 1907/2006 liitteen II mukainen käyttöturvallisuustiedote jokaisesta raaka-aineesta.

8 5(17) 1.2 Kielletyt tai rajoitetut sisältyvät aineet ja seokset K2 Tuotteen luokitus Tuote ei saa luokittua taulukossa 1 mukaisilla vaaralausekkeilla EU:n ainedirektiivin 67/548/ETY tai sen muutosten tai mukautusten tai CLPasetuksen 1272/2008/EY mukaan. Siirtymäaikana saakka voidaan käyttää EU:n ainedirektiivin tai CLP-asetuksen mukaista luokittelua. Siirtymäkauden jälkeen käytetään ainoastaan CLP-asetuksen mukaista luokittelua (katso taulukko 1): Taulukko 1. Tuotteen luokitus Vaaraluokka vaaraluokitus, -kategoria ja -lausekkeet / Vaarasymboli ja R-lausekkeet Ympäristölle vaarallista CLP-asetus 1272/2008 Akuutisti vesiympäristölle vaarallinen: Kategoria 1 H400 Kroonisesti vesiympäristölle vaarallinen: Kat. 1; H410, Kat. 2; H411, Kat. 3; H412*, Kategoria 4 H413 Erittäin myrkyllistä Suun kautta kategoriat 1 ja 2; H300, Ihon kautta kategoria 1; H310, Hengitysteitse kategoria 1; H330 ja / tai elinkohtainen myrkyllisyys kategoria 1; H370 Myrkyllistä Suun kautta kategoriat 2 ja 3; H300, H301 Ihon kautta kategoria 2 ja 3; H 310, H311, Hengitysteitse kategoriat 2 ja 3; H330, H331 ja / tai elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) kategoria 1; H370 ja tai elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) kategori 1; H372 Terveydelle haitallinen Välitön myrkyllisyys suun kautta kategoriat 3 ja 4; H 301, H 302, Välitön myrkyllisyysy ihon kautta kategoriat 3 ja 4; H 311 ja H312, Välitön myrkyllisyys hengitysteitse kategoriat 3 ja 4; H331 ja H332, Elinkohtainen myrkyllisyys (kertaaltistuminen) kategoria 2; H371, Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) kategoria 2; H373 ja / tai Aspiraatiovaara kategoria 1; H 304 EU:n Seodirektiivi 1999/45/EY N ja R50, R50/53 tai R51/53. R52, R53 tai R52/53 ilman N Tx (T+ Norjassa) ja R26, R27, R28 ja/tai R39 T ja R23, R24, R25, R39 ja/tai R48 Xn ja R20, R21, R22, R48, R65 ja/tai R68

9 6(17) Herkistävä / ärsyttävä Syöpävaarallinen Perimää vaurioittava Lisääntymiselle vaarallinen Hengitysteiden herkistyminen kategoria 1; H 334 Ihon herkistyminen kategoria 1; H 317 Carc. 1A tai 1B; H350 Carc. 1A tai 1B; H350i Carc. 2; H351 Muta. 1A; H340 Muta. 1B; H340 Muta. 2; H341 Repr. 1A tai 1B; H360F Repr. 1A tai 1B; H360D Repr. 2; H361f Repr. 2; H361d Lact. H362 Xn ja R42 tai Xi ja R43 Carc. kat. 1 tai 2; R45 Carc. kat. 1 tai 2: R49 Carc. kat. 3; R40 Muta. kat. 1; R46 Muta, kat. 2; R46 Muta. kat. 3; R68 Repr. kat. 1 tai 2; R60 Repr. kat. 1 tai 2; R61 Repr. kat. 3; R62 Repr. kat. 3; R63 R64 Luokitus tapahtuu EU:n ainedirektiivin 67/548/ETY ja seosdirektiivin 1999/45/ETY muutosten ja mukautusten mukaisesti. * Tuotteet voivat asti luokittua vaaralausekkeella H412, jos luokitus aiheutuu tuotteen sisältämistä tensideistä, jotka CLP-luokitusmuutoksen vuoksi luokittuvat vaaralausekkeilla H411 tai H412. Tensidien edellytetään kuitenkin olevan helposti aerobisesti ja anaerobisesti hajoavia. Huomioi, että valmistaja on vastuussa luokittelusta. Reach asetuksen (1907/2006) liitteen II mukainen käyttöturvallisuustiedote tuotteesta. K3 CMR aineet Tuote ei saa sisältää aineita, jotka luokitellaan taulukon 2 mukaisilla vaaraluokilla tai -niiden yhdistelmillä. Taulukko 2. Raaka-aineiden luokitus. Luokittelu Syöpävaarallinen Perimää vaurioittava Lisääntymiselle vaarallinen vaarakategoria ja vaaralauseke (Asetus 1272/20081) Kat. 1A tai Kat. 1B; H350 Kat. 1A tai Kat. 1B; H350i Kat. 2; H351 Kat. 1 A; H340 Kat. 1B; H340 Kat. 2; H341 Kat.. 1A tai 1B; H360F Kat. 1A tai 1B; H360D Kat. 2; H361f Kat. 2; H361d H362 Vastaavat varoitusmerkit ja R- lausekkeet (Direktiivi 67/548/EEC /seodirektiivi 1999/45/EY) 2 Carc. kat. 1 tai 2; R45 Carc. kat. 1 tai 2: R49 Carc. kat. 3; R40 Muta. kat. 2; R46 Muta. kat. 3; R68 Repr. kat. 1 tai 2; R60 Repr. kat. 1 tai 2; R61 Repr. kat. 3; R62 Repr. kat. 3; R63 R64 1 Sovelletaan joulukuusta 2010 lähtien 2 Sovelletaan asetuksen 1272/2008 siirtymäkaudella joulukuusta 2010 kesäkuuhun 2015 Vaatimukset koskevat myös aineen tunnettuja hajoamistuotteita, jotka luokitellaan yllä olevan taulukon mukaisesti (kuten formaldehydi ja aryyliamiini).

10 7(17) Valmistajan ja raaka-ainetoimittajien allekirjoittamat vakuutukset vaatimusten täyttymisesta liitteiden 3 ja 4 mukaisesti (tai vastaava dokumentaatio). K4 Herkistävät aineet Tuote ei saa sisältää 0,10 paino- % aineita, joka on luokiteltu vaaralusekkeilla H334/R42 tai H317/R43 asetuksen 1272/2008 tai direktiivin 67/548/ETY perusteella. Katso myös hajusteita koskevat erityisvaatimukset kohdasta K5. Valmistajan ja raaka-ainetoimittajien allekirjoittamat vakuutukset vaatimusten täyttymisesta liitteiden 3 ja 4 mukaisesti (tai vastaava dokumentaatio). K5 Hajusteet kuluttajatuotteissa Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan kuluttajakäyttöön suunnattuja käsiastianpesuaineita. Vaatimukset koskevat myös kasviuutteiden hajusteita. a) Hajusteiden käytössä on noudatettava IFRAn (International Fragrance Association) suosituksia. b) Pesuaineasetuksen 648/2004/EY tai sen myöhempien muutosten ilmoitusvaatimuksen piiriin kuuluvien hajusteiden ainekohtainen pitoisuus ei saa olla > 100 ppm (> 0,010 %) (katso liite 6). Katso myös herkistäviä aineita koskeva kohta K4. c) Luokituksen H317/R43 tai H334/R42 saaneiden hajusteiden ainekohtainen pitoisuus ei saa olla > 100 ppm (>0,010 %). Katso myös muita herkistäviä aineita koskeva kohta K4. Käsiastianpesuaineen valmistajan vakuutus, joka osoittaa, että hajusteiden käsittelyssä ja/tai valmistuksessa on noudatettu IFRAn suosituksia vaatimuksen 5a mukaisesti. Liitteitä 3 ja 4 voidaan käyttää. Hajustevalmistajan vakuutus, josta käyvät ilmi hajusteiden ja mahdollisten kasviuutteiden sisältämät hajusteaineet sovellettavin osin. Vakuutuksena voidaan käyttää liitettä 4 tai vastaavaa dokumentaatiota (kuten 26 herkistävän aineen analyysitodistukset sekä tieto, onko aine saanut luokituksen R42/H334 ja / tai R43/H317). K6 Hajusteet ammattikäytön tuotteissa Ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa ei saa käyttää hajusteita. Ammattikäyttöön tarkoitetuilla tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joita markkinoidaan ammattikäyttöön esimerkiksi laitoksiin, suurkeittiöihin, ravintoloihin ja julkiselle sektorille. Sekä kuluttajille että ammattilaisille myytävä tuote katsotaan ammattilaistuotteeksi, jos vähintään 80 % myynnistä suuntautuu ammattilaisille. Jos käyttäjäryhmästä on epäselvyyttä, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi vaatia dokumentaation siitä, missä tuotetta aiotaan myydä.

11 8(17) Vaatimuksen 1 mukainen ainesosaluettelo, josta käy ilmi, ettei tuotteeseen ole lisätty mitään raaka-ainetta hajusteeksi K7 Kielletyt aineet Tuote ei saa sisältää seuraavia aineita: APEO (alkyylifenolietoksylaatit) ja niiden johdannaiset APD (alkyylifenolijohdannaiset) EDTA (etyleenidiamiinitetraetikkahappo) ja sen suolat kvaternääriset ammoniumsuolat, jotka eivät ole helposti hajoavia metyyli dibromoglutaronitriili (MG) nitromyskit ja polysykliset myskiyhdisteet aineet, jotka kuuluvat mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luokkaan 1 tai 2 DG Environment:n raportissa Study on enhancing the Endocrine. Disrupter priority list with a focus on low production volume chemicals EU:n raportti hormonitoimintaa häiritsevistä aineista on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: (liite L, alkaen sivu 238) aineet, jotka REACH asetuksen liitteen XIII perusteella ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisä PBT tai erittäin histaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä ( vpvb). Aineita, jotka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttaviksi (Substances of Very High Concern) ja listattu aineiden kandidaattilistaan. Huomaa myös vaatimus K18, joka koskee Norjassa myytävien tuotteiden fosforin enimmäispitoisuutta. Valmistajan ja raaka-ainetoimittajien allekirjoittamat vakuutukset vaatimusten täyttymisesta liitteiden 3 ja 4 mukaisesti (tai vastaava dokumentaatio). K8 Väriaineet Tuotteeseen saa lisätä elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä väriaineita sekä väriaineita, jotka eivät ole biokertyviä. Väriainetta ei pidetä biokertyvänä, jos BCF on < 500 tai logkow on < 4,0. Jos on tiedossa sekä BCF- että logkowtiedot, käytetään korkeimpia mitattuja BCF-arvoja. Väriaineen BCF- tai logkow-dokumentaatio tai E-numero.

12 9(17) K9 Säilöntäaineet a) Tuotteen tai sen raaka-aineiden säilöntäaineet eivät saa olla biokertyviä. Säilöntäainetta ei pidetä biokertyvänä, jos BCF on < 500 tai logkow on < 4,0. Jos on tiedossa sekä BCF- että logkow-arvot, käytetään korkeimpia mitattuja BCF-arvoja. b) Tuotteen säilöntäainepitoisuuksien on oltava alle Challenge-testissä (tai vastaavan) esitettyjen raja-arvojen. BCF- tai logkow-dokumentaatio Challenge-testin tai vastaavan kokeen testausseloste, josta käy ilmi, että tuotteessa on vain tarvittava määrä säilöntäainetta. Katso liitteestä 2 testilaboratorioita koskevat vaatimukset ja tietoa Challenge-testistä. 1.3 Annostelu, ympäristömyrkyllisyys ja biohajoavuus K10 Enimmäisannostus Annostus lasketaan suositeltuna annoksena grammoina vesilitraa kohti. Suositeltu annos ei saa olla yli 1,0 g/vesilitra. Muunnoksissa käytetään valmisteen tiheyttä huoneenlämmössä. Mikäli annostus on annettu vaihteluvälinä, annostus lasketaan suurimman pitoisuuden perusteella. Vastaavaa menettelyä käytetän myös myöhemmin (K16) paino-hyötysuhdelaskuissa. (VNF) Laskelma enimmäisannostuksesta sekä etiketti tai etiketin luonnos, josta annostus käy ilmi. K11 Pitkäaikaiset ympäristövaikutukset Tuote saa sisältää rajoitetun määrän ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Vesieliöille myrkyllisiä ja huonosti vesiympäristössä hajoavia aineita, eli aineita, jotka ovat saaneet luokituksen H410 (R50/53), H411 (R51/53) tai H412 (R52/53), koskevat seuraavat rajoitukset: Vaatimus: FV = 100 *C H * C H411 + C H412 0,030 g/litra käyttöliuosta tai Vaatimus: FV = 100 *C R50/ * C R51/53 + C R52/53 0,030 g/litra käyttöliuosta jossa: FV = Kerroinarvo C H410/ R50/53 = H410- tai R50/53 aineiden pitoisuus (g/l käyttöliuosta)* C H411/ R51/53 = H411- tai R51/53 aineiden pitoisuus (g/l käyttöliuosta)* C H412/ R52/53 = H412- tai R52/53 aineiden pitoisuus (g/l käyttöliuosta)*

13 10(17) *kyseisen luokituksen saaneiden aineiden määrä tuotteessa, kun annos on 0,60 g/l käyttöliuosta, jos etiketissä ilmoitettu annos on 0,6 g/l. Jos tuotteen ilmoitettu annos on yli 0,60 g/l käyttöliuosta, käytetään ilmoitettua annosta. Poikkeuksena aerobisesti* ja anaerobisesti** hajoavat tensidit, jotka luokittuvat vaaraausekkeilla H411 tai H412. * DID listan tai OECD Guidelines testimenetelmien 301 A-F tai 310 tai vastaavan menetelmän mukaisesti todennettu aerobinen hajoavuus. **Did listan tai ISO ECETOC No. 28 (kesäkuu 1988) tai vastaavan menetelmän mukaisesti todennettu anaerobinen hajoavuus. Vaatimuksena on vähintään 60 %:n hajoavuus anaerobisissa olosuhteissa. Jos aineen ympäristövaarallisuudesta ei ole tietoa, ainetta pidetään vesiympäristölle vaarallisena lausekkeella R50/53 (H410). Selvitys tensideistä, jotka on vapautettu vaatimuksesta (määrä, luokitus ja hajoavuus. Erittely luokituksen H410 (R50/53 ), H411 (R51/53) tai H412 (R52/53) mukaisista aineista. Valmistajan ja raaka-ainetoimittajien allekirjoittamat vakuutukset vaatimusten täyttymisesta liitteiden 3 ja 4 mukaisesti (tai vastaava dokumentaatio). Edellä mainitun kaavan mukainen laskelma, joka osoittaa, että vaatimus täyttyy. Vaatimuksessa K1 eritellyt raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet, joista käy ilmi aineen vaarallisuus ympäristölle (välitön myrkyllisyys vesieliöille, hajoavuus ja/tai biokertyvyys). K12 Tensidit aerobinen ja anaerobinen hajoavuus a)tensidien on oltava nopeasti aerobisesti hajoavia. b)tensidien on oltava anaerobisesti hajoavia. Viittaus vuoden 2007 tai myöhempään DID-listaan DID listaan kuulumattomien aineiden osalta voidaan käyttää käyttöturvallisuustiedotteen, muiden tieteellisesti hyväksyttyjen lähteiden tai suoritettujen testien tuloksien tietoja edellyttäen, että tiedot ovat luotettavia ja asiakirjoissa käytetyt testimenetelmät vastaavat liitettä 2. DID listan B osassa annetaan ohjeita siitä, miten asiaa koskevat laskentamuuttujat määritellään sellaisten aineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa. K13 Kriittinen laimennustilavuus (CDV) Kaikista käsiastianpesuaineeseen sisältyvistä kemikaaleista on laskettava kriittinen laimennustilavuus (CDV). CDV on teoreettinen arvo, joka kuvaa aineen myrkyllisyyttä ja hajoavuutta ympäristössä.

14 11(17) Tuotteen CDV lasketaan käyttöliuoksen annoksella 0,60 g/l, jos annokseksi on määritelty 0,60 g/l. Jos annokseksi on määritelty enemmän kuin 0,60 g/l, laskuissa käytetään suositellun annoksen määrää. Tuotteen CDV ei saa ylittää seuraavaa raja-arvoa CDV krooninen tai CDV akuutti CDVkrooninen litraa CDVakuutti litraa CDV lasketaan seuraavalla kaavalla. CDV laskelmaan otetaan huomioon tuotteen kaikki raaka-aineet (mukaan lukien raaka-aineiden yksittäiset aineet).: CDV krooninen = CDV i = (annos i x DF i x 1000 / TF krooninen i ), jossa tai CDV akuutti = CDV i = (annos i x DF i x 1000 / TF akuutti i ), jossa annos i = aineen i määrä suositellussa annoskoossa (g/l käyttöliuosta)* DF i = aineen i hajoamiskerroin TF krooninen i = krooninen myrkyllisyyskerroin TF akuutti i = akuutti myrkyllisyyskerroin *Annos on 0,60 g/l, jos pakkauksen suositeltu annos on 0,60 g/l. Jos annos on > 0,605 g/l, käytetään suositeltua annosta. **Käyttökelpoinen kun tuotteen reseptin muutokset ovat versioiden 5.0 tai 5.2 mukaiset sekä tuotteille joille haetaan lupaa. Dokumentoinnissa tulee viitata ensisijaisesti vuonna 2007 päivättyyn tai uudempaan DID-listaan. Jos ainetta ei ole DID-listassa, voidaan käyttää muuta dokumentaatiota, kuten testiraportteja tai kirjallisuusviitteitä. Katso lisätietoja DID-listan osasta B. CDV akuutti - tai CDV krooninen -laskelmat, joista käy ilmi, että vaatimus täyttyy. Aineiden dokumentoinnissa tulee viitata ensisijaisesti tammikuussa 2014 päivättyyn tai uudempaan DID-listaan. DID listan B osassa annetaan ohjeita siitä, miten asiaa koskevat laskentamuuttujat määritellään sellaisten aineiden osalta, joita ei ole lueteltu DID-luettelossa.

15 12(17) 1.4 Pakkaus K14 K15 Muovityyppi Pakkaus- ja etikettimateriaalit eivät saa sisältää PVC:tä tai muita halogenoituja muoveja. Tuoteseloste tai vakuutus, josta käy ilmi, mitä muovia käytetään. Vakuutuksena voidaan käyttää liitettä 3 tai vastaavaa dokumenttiä. DIN merkintä Muovinen primaaripakkaus on merkittävä standardin DIN 6123 osan 2 ISO 11469:2000 tai vastaavan mukaan. Tämä vaatimus ei koske korkkeja, kapseleita eikä pumppuja. Primääripakkausta koskeva dokumentaatio, josta käy ilmi, että merkintä vastaa standardia DIN 6120 tai vastaavaa, kuvat tuotteen merkinnästä tai tuoteseloste, josta merkintä käy ilmi. Merkinnän voi osoittaa myös mukaan liitetyllä etiketillä. K16 Paino-hyötysuhde (VNF) Paino-hyötysuhde (VNF) kuvaa pakkauksen painon ja sen sisältämän käyttöannosten suhdetta. Suhdetta voidaan parantaa muun muassa pakkausmateriaalien kierrätyksellä. Huomaa, että laskelman käyttöannoksena käytetään korkeinta yhdelle vesilitralle ilmoitettua annosta pakkauksessa ilmoitetulla annoksella laskettuna. Paino-hyötysuhdetta rajoitetaan seuraavasti: VNF = Σ [(Vi + Ni)/(Di * ti)] < 0,15 Vi = Pakkauksen (i) paino grammoina mukaan lukien etiketti, korkki, mukana oleva annostelulaite ja vastaava (g ). Ni = kierrättämättömän (neitseellisen) materiaalin paino grammoina pakkauksessa (i) (g). Jos pakkauksen kierrätetyn materiaalin osuus on 0 %, Ni = Vi. Pakkaus katsotaan olevan kierrätetty mikäli sen raaka-aine on kerätty jakeluportaassa ja/tai kuluttajaportaassa *. Jos raaka-aine on materiaali- tai pakkaustuotannon omaa teollista jätettä, ei materiaalin katsota olevan kierrätettyä**. *(post-consumer) **(pre-consumer) Di = Annosten määrä pakkauksessa (i). ti = palautusluku, eli pakkausen (i) uudelleen käyttökertojen lukumäärä. t = 1 jos pakkausta ei käytetä uudelleen samassa käyttötarkoituksessa (kertakäyttöpakkaus). t > 1 vain, jos voidaan dokumentoida, että pakkausta käytetään uudelleen samassa käyttötarkoituksessa.

16 13(17) Laskelma paino-hyötysuhteesta (VNF) sekä pakkauksen kierrättämistä koskeva mahdollinen dokumentaatio Pakkauksen valmistajan vakuutus kierrätetyn materiaalin määrästä, jos pakkauksessa on käytetty kierrätettyä materiaalia K17 Palautusjärjestelmät Tyhjät tuotepakkaukset kierrätetään kansallisten sääntöjen, lakien ja/tai toimialakohtaisten sopimusten mukaisesti niissä pohjoismaissa, joissa ympäristömerkittyjä tuotteita myydään/markkinoidaan (PYR, REPA Grønt Punkt). Kopio sopimuksesta, jolla hakija on liittynyt palautus- tai kierrätysjärjestelmään jokaisessa Pohjoismaassa, jossa tuotetta myydään. Voidaan käyttää liitettä 3 tai vastaavaa vakuutusta. 1.5 Käyttöohjeet ja ohjeistus kestävästä käytöstä K18 Annostus- ja käyttöohjeet Tuotteen primääripakkauksessa on oltava annossuositus. Pakkauksessa on ilmoitettava selkeästi suositeltu annos likaisille astioille. Kuluttajatuotteissa annostus on annettava muodossa x millilitraa y litraan vettä tai z teelusikallista* y litraan vettä. Ammattikäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa annostus voidaan antaa esimerkiksi muodossa x millilitraa tai y pumpullista z litraan vettä tai vastaavalla tavalla. *1 teelusikka on 5 millilitraa. Fosfaatteja sisältävien tuotteiden etiketissä on oltava seuraava tai vastaava teksti: Sisältää fosfaattia. Sopii vain talouksiin, joiden jätevedet puhdistetaan Norjassa myytävät käsiastianpesuaineet saavat sisältää korkeintaan 0,2 % fosforia. Etiketti, etiketin luonnos tai kopio primääripakkauksen tiedoista (annostus ja mahdollinen lisäys fosfaattien osalta) sekä tuoteseloste ammattikäyttöön tarkoitetuista tuotteista. Jos tuotetta myydään useammassa Pohjoismaassa, etiketti ja edellä mainitut tiedot on oltava kaikilla tarvittavilla kielillä. Jos tuotetta myydään Norjassa, tieto siitä, ettei tuote sisällä yli 0,2 % fosforia.

17 14(17) 2 Tehokkuus K19 Tehokkuustestaus Tuotteen tehokkuus testataan vertaamalla tuotteen kykyä poistaa likaa/puhdistaa ja tuotteen riittoisuutta vertailutuotteeseen. Tuotteen puhdistustehon on oltava yhtä hyvä tai parempi kuin vertailutuotteen puhdistusteho vähintään 80 prosentissa testikierroksista. Tehokkuuden määrityksessä voidaan käyttää myös tilastollisia menetelmiä. Tällöin vähintään 80 % testattavista tuotteista on oltava vähintään yhtä tehokkaita kuin vertailutuotteen (95 % luottamusväli). Tehokkuus testataan laboratoriokokein liitteessä 5 kuvattujen menetelmien mukaisesti. Laboratorioita koskevat yleiset vaatimukset on esitetty liitteessä 2. Tulokset esitetään liitteen 5 mukaisella testausselosteella. Vertailutuote testataan pakkauksessa ilmoitetulla pienimmällä suositellulla annoksella. Jos vertailutuotteessa ei ole annostusohjetta, käytetään samaa annosta kuin testituotteella. Testituote testataan pienimmällä suositellulla annoksella. Vertailutuote on yksi vakiintuneista (3 4 markkinajohtajaa) käsiastianpesuaineista, joita markkinoidaan yhdessä tai kaikissa Pohjoismaissa kyseisenä ajankohtana. Vertailutuotelista on saatavissa Pohjoismaiselta ympäristömerkinnältä. Vertailutuote ei saa olla sama tuote, jolle haetaan ympäristömerkintää. Vertailutuotteen on oltava jonkun muun valmistama kuin hakijan. Vertailutuotteen on oltava ostettu äskettäin testiä varten. Ammattikäyttöön tarkoitettua tuotetta on verrattava toiseen ammattilaistuotteeseen ja kuluttajatuotetta kuluttajatuotteeseen. Jos tuotetta markkinoidaan sekä ammattilaisille että kuluttajille, vertailutuotteena on käytettävä ammattilaistuotetta. Testausseloste, josta käy ilmi, että tuote on yhtä hyvä tai parempi kuin vertailutuote liitteen 5 mukaisesti Testilaboratoriota koskeva dokumentaatio liitteen 2 mukaisesti 3 Laatu- ja viranomaisvaatimukset Joutsenvaatimusten täyttämisen varmistamiseksi seuraavat rutiinit on toteutettava. Jos käsiastianpesuaineen valmistajalla on ISO tai EMAS sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä riittää että, akreditoitu tarkastaja vahvistaa vaatimusten täyttymisen.

18 15(17) K20 Joutsenvastaava Yrityksessä on oltava henkilö, joka vastaa joutsenvaatimusten täyttymisestä ja toimii yhteyshenkilönä Pohjoismaiseen ympäristömerkintään. Organisaatiokuvaus, josta käy ilmi yllä mainituista asioista vastaavat. K21 Dokumentaatio Luvanhaltijan on säilytettävä ja vaadittaessa esitettävä kopio hakemuksesta sekä laskelmissa käytetyistä tiedoista ja tausta-aineistosta (mukaan lukien testiraportit, toimittajilta ja alihankkijoilta saatu aineisto ja vastaavat). Tarkistetaan paikan päällä. K22 Käsiastianpesuaineen laatu Luvanhaltijan on varmistettava, että Joutsenmerkityn tuotteen laatu säilyy koko luvan voimassaoloajan. Kuvaus menettelytavoista, joilla Joutsenmerkityn käsiastianpesuaineen laatua koskeviin reklamaatioihin puututaan K23 Suunnitellut muutokset ja odottamattomat poikkeukset Joutsenvaatimuksiin vaikuttavat suunnitellut muutokset ja odottamattomat poikkeukset on kirjallisesti ilmoitettava Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. Toimintaohjeet ja käytännöt kuinka suunnitelluista muutoksista ja odottamattomista poikkeuksista raportoidaan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. K24 Jäljitettävyys Luvanhaltijan on pystyttävä jäljittämään Joutsenmerkityt tuotteet tuotannossa. Kuvaus/rutiinit, joilla osoitetaan vaatimuksen täyttyminen. K25 Lait ja asetukset Luvanhaltijan on varmistettava, että voimassa olevia turvallisuutta ja työympäristöä koskevia määräyksiä, ympäristölainsäädäntöä sekä laitoskohtaisia ehtoja/toimilupia noudatetaan Joutsenmerkityn tuotteen kaikissa valmistuspaikoissa sekä kaikkien Joutsenmerkittyjen tuotteiden kohdalla. Allekirjoitettu hakemuslomake.

Käsiastianpesuaineiden joutsenmerkintä. Versio 5.1 21.3.2012 31.3.2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Käsiastianpesuaineiden joutsenmerkintä. Versio 5.1 21.3.2012 31.3.2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Käsiastianpesuaineiden joutsenmerkintä Versio 5.1 21.3.2012 31.3.2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.0 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.1 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.1 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.1 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.2 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.2 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Puhdistusaineet Versio 5.2 13. maaliskuuta 2013 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä. Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä. Käsiastianpesuaineet

Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä. Versio Pohjoismainen ympäristömerkintä. Käsiastianpesuaineet Käsiastianpesuaineiden Joutsenmerkintä Versio 5.4 21.3.2012 31.10.2019 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo Mikä on Joutsenmerkitty käsiastianpesuaine?... 1 Miksi valita Joutsenmerkki?... 1

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet. Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet Version 1.7 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet Versio 7.3 15. joulukuuta 2011 31. joulukuuta 2015

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet Versio 7.3 15. joulukuuta 2011 31. joulukuuta 2015 Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet Versio 7.3 15. joulukuuta 2011 31. joulukuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti marraskuussa

Lisätiedot

Joutsenmerkin myöntämisperusteet

Joutsenmerkin myöntämisperusteet Joutsenmerkin myöntämisperusteet Kahvinsuodattimet Lisämoduuli Versio 2.5 9. lokakuuta 2003 31. maaliskuuta 2014 Kahvinsuodattimet 047, versio 2.5, 11. joulukuuta 2013 Sisällysluettelo Paperituotteiden

Lisätiedot

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016

Joutsenmerkin logo-ohje. Pohjoismainen ympäristömerkintä 9. maaliskuuta 2016 Joutsenmerkin logo-ohje Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat organisaatiot/yritykset vastaavat

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 18. toukokuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet Versio 7.7 15. joulukuuta 2011 31. joulukuuta 2017

Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet Versio 7.7 15. joulukuuta 2011 31. joulukuuta 2017 Joutsenmerkin kriteerit Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineet Versio 7.7 15. joulukuuta 2011 31. joulukuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti marraskuussa

Lisätiedot

Joutsenmerkin maksusäännöt

Joutsenmerkin maksusäännöt Joutsenmerkin maksusäännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä 17. lokakuuta 2017 Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Hakemusmaksu 3 3 Tarkastuskäynnin

Lisätiedot

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Ammattikäytön tekstiilipesuaine

Joutsenmerkin kriteerit Ammattikäytön tekstiilipesuaine Joutsenmerkin kriteerit Ammattikäytön tekstiilipesuaine 19.3.2014 31.3.2019 Versio 3.1 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin.

Lisätiedot

24.11.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/25

24.11.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/25 24.11.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/25 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi teollisuuden ja laitosten

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.6 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2018. Ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.6 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2018. Ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Versio 5.6 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2018 Ympäristömerkintä Sisällysluettelo Mitä ovat Joutsenmerkityt auton- ja veneenhoitotuotteet? 4 Miksi valita Joutsenmerkki 4 Mitä

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.6 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2018. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.6 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2018. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet Versio 5.6 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2018 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja

Lisätiedot

tuotteita koskevat säännöt

tuotteita koskevat säännöt Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt Pohjoismainen ympäristömerkintä Förslag till FS, februari 2016 Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Teollisuuden puhdistusaineet. Versio lokakuuta maaliskuuta Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Teollisuuden puhdistusaineet. Versio lokakuuta maaliskuuta Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Teollisuuden puhdistusaineet Versio 2.5 13. lokakuuta 2005 31. maaliskuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit. Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit Versio 4.1 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen Pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteeriehdotus. Kahvipalvelut. 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteeriehdotus. Kahvipalvelut. 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteeriehdotus Kahvipalvelut 29. huhtikuuta 2015-29.kesäkuuta 2015 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet. Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Auton- ja veneenhoitotuotteet Versio 5.5 21. maaliskuuta 2012 31. joulukuuta 2016 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) SVHC-aineet esineissä REACH-asetus (EU) N:o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet

Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet Joutsenmerkin kriteerit Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet Version 1.8 13. lokakuuta 2005 30. kesäkuuta 2018 Sisällysluettelo Mikä on Joutsenmerkitty elintarviketeollisuuden puhdistusaine?... 4 Miksi

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011. 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011 1352/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista Annettu Helsingissä 15 päivänä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

L 186/36 Euroopan unionin virallinen lehti 18.7.2007

L 186/36 Euroopan unionin virallinen lehti 18.7.2007 L 186/36 Euroopan unionin virallinen lehti 18.7.2007 KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2007, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi saippuoille, sampoille ja

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 30.08.2010 Päiväys 22.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : D-Mannitoli

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli. Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli. Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Paperituotteet - Kemikaalimoduuli Versio 2.3 22. kesäkuuta 2011-30. kesäkuuta 2016 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen pohjoismaisen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Pesulat/Tekstiilipalvelut

Pesulat/Tekstiilipalvelut Joutsenmerkin kriteerit Pesulat/Tekstiilipalvelut 12. joulukuuta 2012-31. joulukuuta 2016 Versio 3.3 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 04.10.2005 Edellinen päiväys: 19.12.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille L 111/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2011 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille (tiedoksiannettu

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 (7) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Artikla-no 3514 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) 12469/14 ENV 705 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D027173/04 Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.93150, 95100, 95130, 15730188, 26813 1.2

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Kosmetiikkatuotteet. Versio 2.10 12. lokakuuta 2010 30. kesäkuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit. Kosmetiikkatuotteet. Versio 2.10 12. lokakuuta 2010 30. kesäkuuta 2017. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Kosmetiikkatuotteet Versio 2.10 12. lokakuuta 2010 30. kesäkuuta 2017 Pohjoismainen ympäristömerkintä Osoitteet Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti v. 1989 perustaa vapaaehtoisen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle

Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Joutsenmerkin kriteerit Kestävä puutavara - vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle Versio 1.6 2.4.2004 30.6.2016 Kestävän puutavara vaihtoehto perinteisesti kyllästetylle puutavaralle versio

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

L 326/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.11.2012

L 326/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.11.2012 L 326/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.11.2012 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi teollisuuden ja laitosten

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MIKSI JOUTSENMERKITTYÄ KOSMETIIKKAA?

MIKSI JOUTSENMERKITTYÄ KOSMETIIKKAA? Tausta-artikkeli MIKSI JOUTSENMERKITTYÄ KOSMETIIKKAA? Kosmetiikkatuotteet ovat perinteisesti sisältäneet aineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle. Joutsenmerkki auttaa valitsemaan

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 LV Astianpesuaine (500ml, 5L) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 LV Astianpesuaine (500ml, 5L) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.12205, 92300 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Paino- ja kopiopaperit lisämoduuli Versio 4.2 22. kesäkuuta 2011 30. kesäkuuta 2019 Sisällysluettelo Joutsenmerkitty paino- ja kopiopaperi 3 Miksi valita Joutsenmerkki? 3 Mitä papereita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63220,80278,3104366 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti Yleispesu 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15.11141,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 27154 V001.1 Tarkistuspäivämäärä: 15.01.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Radanpidossa käytettävät kemikaalit

Radanpidossa käytettävät kemikaalit Ohje 1 (9) Infra ja ympäristö / Väylänpito Raimo Tapio Säädösperusta REACH-asetus 1907/2006 CLP-asetus 1272/2008 Biosidiasetus 528/2012 Kemikaalilaki 599/2013 Kasvinsuojeluainelaki 1563/2011 Konedirektiivi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 15.06.2010 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU:n asetuksen 1907/2006/EY, 31 artiklan mukaisesti Sivu: 1 (6) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Valmistaja Osoite Falkener Landstrasse 9 99830 Treffurt Saksa Puhelin +49 (0)36923 5290 Faksi +49 (0)36923 52913 Sähköposti

Lisätiedot

N:o TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän. Seoksen luokitus

N:o TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän. Seoksen luokitus N:o 206 723 Liite Liite 2.2 a) Muutetaan VI kohdan taulukoita seuraavasti: TAULUKKO 6 Syöpää aiheuttavaa kiinteää tai nestemäistä ainetta sisältävän seoksen luokitus aiheuttavat aiheuttavat R40 Seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7009.001,T7009.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: TINIDAZOLE IMPURITY A CRS

: TINIDAZOLE IMPURITY A CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 27/06/2013 Korvaa tiedotteen: 16/12/2009 Versio: 3.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä

Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät. Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015. Tulevaisuuden tekijä Joutsenmerkin kriteerit Kynttilät Versio 1.3 13. joulukuuta 2007 30. kesäkuuta 2015 Tulevaisuuden tekijä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TAULUTV LIINA KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO TAULUTV LIINA 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 12.4.2011 1. TUOTE JA VALMISTAJA Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: Tuotenimi: AINO 2-teho WC- raikastin, Forest Aineen ja valmisteen käyttötarkoitus: WC:n hoito Valmistajan,

Lisätiedot

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004

Päiväys: 30.10.2005 Edellinen päiväys: 15.01.2004 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 30.10.2005 15.01.2004 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot