2. TULEVAISUUDEN PALVELUMAISEMAT JA -MALLIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. TULEVAISUUDEN PALVELUMAISEMAT JA -MALLIT"

Transkriptio

1 2. TULEVAISUUDEN PALVELUMAISEMAT JA -MALLIT 112

2 Sam Inkinen Kaikki virtaa, kaikki lentää palvelukonseptien, tuotekehityksen ja ketterän johtamisen haasteita If you would ask ten people what service design is, you would end up with eleven different answers at least. Marc Stickdorn & Jakob Schneider (2011, 29) Panta rhei kai ouden menei. Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan. Herakleitos Kaikki virtaa... Ajat, ne muuttuvat! Talouden reunaehdot muuttuvat, teknologinen toimintaympäristö kuplii ja filosofi Herakleitoksen (noin eaa.) jo antiikissa esittämien klassisten ajatusten mukaisesti tuntuu siltä, että ympärillämme kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan. Asiakkaat virtaavat, markkinat muuttuvat, kulutustottumukset kehittyvät Muutoksen dynamiikka on olennainen lähtökohta myös tulevaisuuden lentoasemaa ( FUTUAeroport ) koskevien strategisten linjausten, palvelu(muotoilu)prosessien ja palveluteknologioiden kehittämisen kannalta. Tässä yhteydessä onkin aiheellista kysyä, millainen on kansainvälisen lentoaseman dynaaminen elämys- 113

3 kokonaisuus sekä sen asiakkailleen ja kuluttajilleen tarjoamat teknologiset puitteet ja palvelumaisemat esimerkiksi (1) kolmen vuoden, (2) viiden vuoden ja (3) 20 vuoden aikajanalla arvioituna. Olennaista palvelukonseptien suunnittelusta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalle johtajalle/esimiehelle on hahmotella lähitulevaisuuden strategista perustaa sekä havaittavissa olevan muutoksen suuntaa. Voisi sanoa, että erilaisissa tulevaisuuden skenaarioissa (scenarios) ja tiekartoissa (roadmaps) on myös kyse eräänlaisesta ekosysteemisen sokkelin rakentamisesta. Ydinkysymys ja -haaste liittyy kuluttajien muuttuvat tarpeet huomioon ottavaan herkkään, kuuntelevaan ja dialogiseen asenteeseen. Olennaista onkin kiinnittää huomiota paikallisten ja detaljitason kysymysten ohella metatasoon eli toiminnan rakenteisiin ja reunaehtoihin tarpeeksi suurten kokonaisuuksien ja kehityskulkujen tasolla (= uudet standardit ja yhteistyökonsortiot, globaalit pelisäännöt, EUregulaatio, kansainvälinen toimintaympäristö yms.). Jo takavuosina yleistyi käsite dominant design, joka voidaan määritellä englannin kielellä vaikkapa seuraavasti: Dominant design is a technology management concept introduced by Utterback and Abernathy in 1975, identifying key technological features that become a de facto standard. A dominant design is the one that wins the allegiance of the marketplace, the one that competitors and innovators must adhere to if they hope to command significant market following. 1 Näköpiirissämme on tutkijoiden ja asiantuntijoiden mielestä paitsi määrällinen myös laadullinen transformaatio, joka vaikuttaa paitsi liike-elämän toimintaympäristöön myös yleisemmin yhteiskunnan ja talouden arvoihin, tavoitteisiin ja toimintamalleihin. On kuvaavaa, että ekosysteemien ohella viime vuosina on yleistynyt puhe systeemisistä innovaatioista (systemic innovations). Muuttuva toimintaympäristö Elämme nykyisin sellaista nopeasti kehittyvää, alati muuttuvaa ja hyperkytkeytynyttä aikaa, jossa yksi kalenterivuosi voi merkitä suorastaan pitkää ajanjaksoa. 1 (luettu ) 114

4 Kokemus on osoittanut, että heikot signaalit voivat vahvistua hyvinkin nopeasti trendeiksi ja megatrendeiksi. Tärkeä ja ajankohtainen keskustelu kestävän kehityksen (sustainability) sekä vihreiden arvojen ja ekologisten teemojen (green IT, cleantech ym.) ympärillä on hyvä esimerkki trendin muuttumisesta globaaliksi megatrendiksi sekä sellaiseksi periaatteeksi ja ajatusmalliksi, jolla on merkittävä paikkansa myös yhteiskunta- ja yritysvastuusta käytävässä keskustelussa. Tässä yhteydessä on hyvä muist(utt)aa, että maailmanlaajuisena strategia- ja kilpailukykyguruna tunnettu professori Michael E. Porter 2 julkaisi vuonna 2011 Mark R. Kramerin kanssa Harvard Business Review -lehdessä (Jan Feb 2011) suorapuheisen artikkelin, jonka ingressi kuvaa hyvin ja ehkä monen mielestä yllättävästikin viime vuosien muuttuneita (bisnes)realiteetteja: Capitalism is under siege... Diminished trust in business is causing political leaders to set policies that sap economic growth. Business is caught in a vicious circle... The purpose of the corporation must be redefined around CREATING SHARED VALUE. / How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth [...]. Siis kuinka uudelleenkeksiä kapitalismi ja kuinka vapauttaa muutokseen liittyvät innovaatio- ja kasvupotentiaalit? Keskeiset haasteet kohdistuvat niin tuotekehitykseen kuin strategiseen päätöksentekoon ja johtamisen kulttuuriin. Muutos ympärillämme näyttäisi olevan selvä asia, mutta vasta tulevien vuosikymmenien aikalaiset voivat arvioida, miten merkittävästä muutoksesta on tällä kertaa kysymys. Thinking out of the box Usein on uskaltauduttava näkemään ja ajattelemaan tuttujen ja turvallisten raamien ulkopuolelle (thinking out of the box) olkoonkin, että polkuriippuvuus (path dependence) tunnistetaan usein organisaatioiden ja yksilöiden avainhaasteeksi. Toisinaan ja varsinkin luovuuden prosesseissa on myös hyvä pyrkiä tietoisesti hedelmälliseen toisinajatteluun. 2 Porter tunnetaan myös klusteriajatuksistaan. Klusteroituminen sekä kansalliset ja alueelliset kilpailuedut nivoutuvat elimellisesti yhteen kysymys on kriittisen massan ja tarpeeksi suuren volyymin saavuttamisesta (sekä keskittymisestä kansantalouden tai alueiden kannalta olennaiseen). 115

5 Muistakaamme myös, että monesti asiantuntijatkin syyllistyvät näköharhoihin, paradigmasokeuteen ja vääriin ennusteisiin. Senkin vuoksi myös villimmälle mielikuvituksen lennolle ja rohkeammille tulevaisuusvisioille on syytä varata niiden tarvitsema ja ansaitsema tila esimerkiksi organisaatioiden visioprosessien yhteydessä. Jos hieman hassuttelemme, voimme esimerkiksi kysyä, ovatko ilman kuljettajaa liikkuvien robottiautojen lisäksi lentävät autot (kuljettajalla tai ilman) mahdollisia tämän vuosisadan lopussa? Entä millainen olisi lentävän auton käyttöliittymä ja ohjausmekanismit? Tai ollaksemme hieman maanläheisempiä: millaisia muutoksia on lähivuosina odotettavissa lentoaseman palvelumaisemassa ja asiakkaalle tarjottavissa palvelupoluissa? 3 Häviävätkö check in -tiskit kokonaan vai tuleeko niistä (ja muustakin ihmisen suorittamasta henkilökohtaisesta palvelusta) eksklusiivinen luksustuote? Miten ylipäätään kehittyvät kansainvälisillä lentoasemilla sijaitsevien palvelukonseptien painopisteet ja ansaintamallit? 3 Mielenkiintoisia palvelukulttuuriin, -teknologiaan ja viestintään liittyviä ratkaisuja on toteutettu muun muassa Kööpenhaminan lentoasemalla (visioista ks. esim. CPH With You ; Ajat, ne muuttuvat Ja kaikki siis virtaa Tieteiskirjailija William Gibsonia mukaillen voisi myös todeta, että tulevaisuus on jo keskuudessamme, mutta se on levinnyt epätasaisesti. Erot voivat olla dramaattisia jopa maantieteellisesti lähellä toisiaan sijaitsevissa kohteissa. Ajatellaanpa vaikka sitä, miten huomattavan erilainen taloudellis-tekninen ja yhteiskunnallinen tilanne on sellaisissa Itämeren alueen kaupungeissa kuin Tukholma, Turku, Helsinki, Kotka, Viipuri, Pietari, Tallinna, Riika, Kaunas, Kaliningrad, Gdansk ja Greifswald. Eroistaan huolimatta näitä kaupunkeja sitoo vahvasti toisiinsa alueellinen, historiallinen, ekologinen sekä geo-, kauppa- ja turvallisuuspoliittinen kohtalonyhteys. Ehkäpä lähivuosina nähdään myös aikaisempaa voimakkaamman Itämeren alueen (Baltic region) identiteetin ja markkina-alueen syntyminen. Toimintaympäristön muutokset avaavat usein myös uusia mahdollisuusikkunoita. Niinpä esimerkiksi Itämeren alueen lähivuosien kehitys voi olla merkittävä liiketoiminnallinen mahdollisuus Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja muille suomalaisille toimijoille. Helsingin ja Tallinnan yhdessä muodostama kaksoiskaupunki 116

6 ( Hellinna / Talsinki ) voi olla laiva-, lentokone- ja helikopteriyhteyksien lisäksi mahdollisesti myös tunnelin yhdistämänä yksi lähitulevaisuuden aluekehityslinjauksista. Sanoista konkreettisiin askelmerkkeihin: vision ja tahtotilan tärkeys Kun muistot ylittävät unelmat, loppu on lähellä. Todella menestyvän organisaation tunnusmerkki on valmius luopua siitä, mikä teki siitä menestyksellisen, ja aloittaa tuoreesti. Nämä professori, bisneskirjailija Michael Hammerin sanat tulevat helposti mieleen viimeaikaista strategia-, innovaatio- ja ekosysteemikeskustelua seuratessa. Puhetta luovuuden, luovan talouden, käyttäjälähtöisen suunnittelun, muotoiluajattelun (design thinking) ja (palvelu)innovaatioiden ympärillä on riittänyt, mutta ovatko esimerkiksi palvelukonseptien ja teknologian kehittäjien näkemykset markkinoiden, tuotteiden ja liiketoiminnan lähivuosien kehityksestä tarpeeksi kirkkaat? Ehkä ovat, ehkä eivät. Yritysten ja organisaatioiden keskeisenä tavoitteena on nykypäivänä yhä useammin herkkyyden, innovaatiokyvyn ja luovien prosessien parantaminen entistä tehokkaampaan ja tuloksellisempaan suuntaan. Tämä lähtökohta on myös asetettu tulevaisuuden tavoitteeksi eri yhteisöjen ja organisaatioiden strategisissa linjauksissa. 4 Toisaalta Suomessakin on nähty uusia avauksia ja uudenlaista positiivista vireyttä. Raikkaita avauksia ja luovaa pörinää on ollut aistittavissa esimerkiksi Espoon Otaniemessä (Aalto Entrepreneurship Society, Aalto Design Factory, Startup Sauna, Open Innovation House ym.) ja muuallakin Suomessa niin kutsutun startup-kulttuurin ympärillä. Varsinkin vuosien 2012 ja 2013 massiiviset Slush-tapahtumat Helsingin Kaapelitehtaalla ovat herättäneet ansaitsemaansa huomiota Suomen lisäksi ulkomailla. 4 Monista ongelmakohdista huolimatta viimeisten vuoden kehitystä on pidettävä Suomen innovaatiojärjestelmän ja asenneilmapiirin kannalta positiivisena. Finland ei ole enää vuosiin merkinnyt vain metsän ja saariston täyttämää periferiaa, vaan sana tuo mieleen dynaamisen T&K-keskuksen ja EU-politiikan kannalta merkittävän tulevaisuuslaboratorion olkoonkin, että niin monien yhteiskuntamme rakenteiden ja prosessien kuin Suomi-brändin kehittämisen kannalta asiat voisivat toki olla paremminkin. 117

7 Viimeaikaista toimeliaisuutta ja dynaamista verkottumista niin Piilaaksoon kuin Aasiaan ja muualle Eurooppaan voi pitää suurenkin maailman näkökulmasta merkittävänä aktiivisuutena. Startup-kulttuuria ja kasvuyrityksiä koskeva keskustelu antaakin osviittaa uudenlaisesta vireydestä innovaatiodynamiikan ja yritystoiminnan ympärillä. Myös Suomi-kuva ja -brändi tuntuisi kehittyneen viime vuosina suotuisaan suuntaan, vaikka asioissa omat haasteensa ovatkin. Suomen teknologinen edelläkävijyys sekä koulutusta ja innovaatiotaloutta koskeva avantgarde-profiilimme tunnetaan maailmalla suhteellisen hyvin. PISA-tutkimukset ovat jo pitkään osoittaneet suomalaisen koulutusjärjestelmän laadukkuuden alemmilla koulutusasteilla. Sosiologit ovat kehuneet suomalaista tietoyhteiskuntamallia. Lisäksi myös johtamisfilosofiaamme ja -käytäntöjämme tunnutaan arvostavan ulkomailla. Suomalaiset innovaatio- ja johtamismallit ovatkin osoittaneet vuosien saatossa monet vahvuutensa. Syväjohtamisen periaatteita seuraten valistuneen, vastuullisen ja rohkean johtajan huoneentaulu voisi koostua neljän avaintekijän ympärille: (1) näytä suuntaa, (2) huolehdi resursseista, (3) kannusta alaisia ja rohkaise verkostojasi sekä (4) muista palkita kollegoja ja yhteistyökumppaneita. Synergiaa ja yhteistyötä: tiede, taide, design, teknologia... On toisinaan hieman yllättävää, että ulkomaiset kollegat ottavat yhteyttä eri puolilta maailmaa halutessaan tutustua Suomeen ja tietääkseen mitä tulevaisuuden laboratoriossa juuri nyt tapahtuu! Tämä otollinen erityisasema tulevaisuuden näkijänä, tekijänä ja 118

8 keksijänä tulisi hyödyntää tehokkaasti tutkimus- ja kehityshankkeiden yhteydessä myös tulevaisuuden lentoasemaa koskevassa kehitystyössä. Edelläkävijän on helppo verkottua ja luoda kansainvälisiä, hedelmällisiä yhteistyörakenteita. 5 Mutta toisaalta Kilpailu kiristyy ja peliasetelmat muuttuvat nopeasti (vrt. Nokian aseman muutokset puhelin- ja ICT-markkinoilla viime vuosien aikana). Avoimia kysymyksiä on lukuisia, eikä kukaan voi jäädä liian pitkäksi aikaa makaamaan laakereillaan. Millaisia ovat tulevaisuuden merkittävät innovaatiot, palveluteknologiat ja ekosysteemit? Miten tulevaisuuden palvelumarkkinat kehittyvät ja käyttäytyvät? Millaisia ovat sosiaalisen median seuraavat virtaukset? Mitä oikeastaan on tapahtumassa asiakkaiden ja kuluttajien arvoissa, mielipiteissä ja ostopäätöksissä? 5 Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että suomalaista elämäntapaamme (luonnon merkitys, pitkät kesälomat ym. sosiaaliset innovaatiot) ja monia meikäläisiä arjen käytäntöjä arvostetaan. Lisäksi myös kulttuurisektorimme (elokuvat, kirjallisuus, kuvataide, design ym.) näyttää menestyvän maailmalla. Syytä iloon on myös palveluita ja teknologiaa koskevan kehitystyön alueella. Helsinki-Vantaan lentoasemaa on kehuttu toistuvasti yhdeksi maailman toimivimmista, miellyttävimmistä ja tyylikkäimmistä lentoasemista. Omat haasteensa liittyvät palveluteknologioiden ja -konseptien kehittämiseen. Insinöörien ja huippuasiantuntijoiden täyttämä tekno-suomi kykenee valmistamaan mainioita koneita, laitteita ja vehkeitä, mutta sisältöjen (content), yhteisöjen (communities) ja palveluiden (services) kanssa menestyminen on ollut haasteellista. Tosin ilahduttavana ja myönteisenä poikkeuksena voidaan mainita muun muassa peliteollisuuden alueella viime vuosina nähdyt läpimurrot (esim. Rovion Angry Birds sekä Supercellin Hay Day ja Clash of Clans ). Oma haasteensa liittyy kulttuuriosaamisen, muotoilun (design), teknologian ja liiketoiminnan hedelmälliseen ja dynaamiseen yhdistämiseen vaikkapa kansainvälisen lentoaseman ja sen palvelumaiseman kehittämisen kannalta. Nämä teemat ovat myös olleet aktiivisesti esillä muun muassa suomalaista yliopisto- ja korkeakoulumaailmaa sekä innovaatiojärjestelmän tulevaisuutta koskevassa keskustelussa. Historiallisessa katsannossa tällaiset ajatukset tuovat ainakin tämän kirjoittajalle mieleen muun muassa saksalaisen Bauhausin ja suomalaisen Artekin historialliset 119

9 taustat ja periaatteet siitä, miten taide ja muotoilu, akateeminen tutkimustyö, uusi teknologia sekä teollisuuden ja liike-elämän intressit voivat löytää hedelmällisellä tavalla toisensa ja luoda markkinoille merkittäviä avaintuotteita ja kaupallisia läpimurtoja. Tulevaisuuden lentoasema: glokaalit haasteet ja ketterät liikkeet Lentoasema on monellakin tavalla fyysinen ja mentaalinen tila, jossa lokaali ja globaali kohtaavat toisensa muodostaen näin glokaalin toimintaympäristön, kohtauspisteen ja markkinapaikan. Lentoasema on paikka, jossa erilaiset kielet, uskonnot, tapakulttuurit, mentaliteetit sekä tarverakenteet ja vaatimusreportoaarit kohtaavat toisensa. Menestyminen lentoasemaympäristössä vaatiikin taustalle monisyistä tietoa, osaamista ja ymmärrystä 2010-luvun asiakkaan ja kuluttajan tahtotilasta, toiveista ja elämystarpeista. Palvelukokemuksia ja -innovaatioita tuottavien yritysten yleisempänäkin haasteena on löytää oma paikkansa ja ekologiset lokeronsa joustavana, muuttuviin tarpeisiin nopeasti reagoivana osaajana. Yhtenä liiketoiminnan ajankohtaisena haasteena on strategisten päätösten ja palvelutuotteita koskevien linjausten vaikuttavuus: miten rajalliset resurssit (= tehtävät investoinnit, raaka-aineet, työvoima yms.) kohdennetaan oikein? Taloustieteen, teknologiatutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen edustajat korostavat mielellään KIBS-sektorin (Knowledge Intensive Business Services) ja palveluinnovaatioiden merkitystä huomisen kehityspolkuina. Menestyminen kiristyvässä kilpailussa sekä uudet kansainväliset läpimurrot vaativat liiketoiminnassakin nykyistä suurempaa muskelia ( suuruuden ekonomia ) mutta samalla myös ketterää toimintakulttuuria ja aitoa, todellista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pienikin voi olla kaunista, ja älykkäillä judoliikkeillä haasteelliset vastavoimat voivat kääntyä lopulta myös omaksi eduksi. Nykyisen globaalin, hyperkytkeytyneen maailman tunnuspiirteisiin kuuluu myös se, että marginaali tai periferia voikin olla yhtäkkiä merkittävä keskus. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemasta on tullut 120

10 merkittävä solmukohta ja hubi niin korkeateknologisen osaamisensa ja asiakkaita miellyttävän palvelutarjontansa kuin Aasian ja Euroopan alueet yhdistävien lentoreittiensä ansiosta. Toisaalta peliteollisuuden (mm. Rovio, Supercell), Spotifyn, YouTuben ja Skypen kaltaiset esimerkit ovat osoittaneet, että marginaalissa syntyvä omituinenkin innovaatio tavoittaa nopeasti miljoonat aikalaiset ja voi kehittyä muutamassa vuodessa (tai jopa kuukaudessa) pienestä alakulttuurista massoja aktivoivaksi valta- ja populaarikulttuurin ilmiöksi. Kaikki virtaa, ja asiat ovat tiiviisti kytkeytyneitä toisiinsa. Undergroundista ja/tai avantgardesta tulee verkottuneessa maailmassa nopeasti ja kulovalkean tavoin leviävä populaari- ja mainstream-ilmiö, jos ajoitus on oikea ja tuuli tarttuu voimakkaasti purjeisiin. Havainto 121

11 on erityisen relevantti digitaalisia palveluita ja teknologioita koskevien trendien ja kehityslinjojen kohdalla. Viime vuosien AppStore-ilmiö lukuisine lentomatkailuun ja lentoasemiin liittyvine sovelluksineen on hyvä esimerkki dramaattisesta muutoksesta kuluttajien arjessa. Heidän käyttöliittymänsä lentoasemaan on yhä useammin mukana kulkeva mobiililaite (lähinnä älypuhelin tai tabletti). Toisaalta moni asia ei muutu yön yli nukuttaessa. Tutkimustyön ammattilaiset korostavatkin paitsi laadukkaan perustutkimuksen myös tarpeeksi pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön roolia kvartaalitalouden paineessa ja puristuksessa. Historia on tältäkin osin hyvä opettaja: on liiankin tavallista, että uuden teknologian ja läpimurtokonseptien vaikutus yliarvioidaan lyhyellä ja aliarvioidaan pitkällä tähtäimellä. Digituotteiden kehityksessä nähty vasta jäävuoren huippu Totesin jo 1990-luvun vuosina, että digitaalisuudesta oli tullut teknologisoituneen maailman uusi äidinkieli. Digitaalisen median voi nähdä muuttaneen ja muuttavan konkreettisesti tapoja, joilla kulttuurimme rakentuu ja joilla kulttuuriin liittyviä tulkintoja ja merkityksiä luodaan. Quo vadis, tulevaisuuden lentoasema? Minne matka, HoReCa-ala, hospitality-palvelut ja käyttäjälähtöiset teknologiat? Lähitulevaisuuteen kohdistuvan 1 3 vuoden aikaikkunan ohella olennaista on ajatella palvelumaiseman ja -teknologioiden kehitystä myös pidemmällä ja visionäärisemmällä vuoden aikajanalla. Toisaalta on niin, että vaikka digitalisaatio on ollut globalisaation kaltainen megatrendi jo 1990-luvun puolivälistä lähtien, on sen aiheuttamasta murroksesta nähty eräässä mielessä vasta jäävuoren huippu. Tässä(kin) yhteydessä on syytä korostaa, että digitaaliset areenat, ympäristöt ja teknologiat ovat tärkeitä niin omina ekosysteemeinään kuin muiden sektorien ja alojen tukifunktiona. 122

12 Monet keskeiset trendit ja tulevaisuuden odotukset viittaavat digitaalisen/virtuaalisen (on-line) ja analogisen (off-line) yhdistymiseen. Juuri erilaisissa hybridisovelluksissa siis moni/hybridimediaan perustuvissa analogista, digitaalista, virtuaalista sekä mobiili- ja ubiikkiteknologiaa yhdistävissä tulevaisuuden konsepteissa voikin nähdä myös lentoasemaympäristön glokaalin palvelumaiseman sekä asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja hyödykkeiden tulevaisuuden suunnan. Toisaalta on havaittavissa, että intensiivisestä ja visionäärisestä tulevaisuuspuheesta huolimatta monet prosessit tapahtuvat nykytaloudessa ja -yhteiskunnassa yhä vanhojen, lineaaristen ja melkeinpä kiveen hakattujen periaatteiden mukaan. Ajatellaanpa vaikka monien organisaatioiden johtamiskäytäntöjä, uuden työkulttuurin haasteita tai eurooppalaisen palvelubisneksen pullonkauloja (verrattuna esim. aasialaiseen perinteeseen ja palvelukulttuuriin). Kuluneen kliseen mukaan vain muutos on pysyvää. Esimerkiksi jo pidempään tehty tutkimus- ja kehitystyö lisätyn tai laajennetun todellisuuden (augmented reality) mahdollisuuksista on relevantti myös tulevaisuuden lentoaseman kannalta. Ajan hengen (Zeitgeist) kannalta keskeisiä avainsanoja ovat muun muassa vauhti, liike ja muutos. Juuri siksi on ymmärrettävää, että nopeudesta, ketteryydestä (agilititeetti) ja oikeasta ajoituksesta on tullut markkinoilla keskeisiä kilpailutekijöitä sekä erilaisten johtamisoppien ja strategiaprosessien ydinteesejä. Juuri näissä pullonkauloissa seuraavan sukupolven digimedialla ja teknologialla (ubiikkisovellukset, augmented reality, ambient design, virtuaaliyhteydet, ICT-ratkaisut, sosiaalinen media, pelillisyys ) voi nähdä olevan vielä hyvin paljon annettavaa. Siirtymä tietäjistä dialogin ja vuorovaikutuksen aikaan Erilaisissa suunnitteluprosesseissa on ollut usein tapana todeta, että strategioiden laatiminen on tärkeää, mutta niiden toteutus ja jalkautus ratkaisevaa. Heti perään 123

13 todettakoon, että jalkautus on varsin huono sana, koska se tuo mieleen teollisen ajan top down -opit ja command and control -periaatteet sekä kokoushuoneissa pidettävät pönötyspalaverit. 6 Monen aikalaisvaikuttajan mielestä parempi on nykypäivänä puhua dialogista, vuorovaikutuksesta ja luovista prosesseista. Tähän voidaan jatkaa, että aito dialogi on luonteeltaan avointa: sillä ei ole komentokeskusta tai etukäteen määriteltyä hierarkiaa. Sen vuoksi dialogi on usein myös luovaa ja arvaamatonta, siis serendipistä. Tehokkaan ja hedelmällisen palvelukonseptien kehittämisen (kuten yleisemminkin tietotyön) lähtökohtia ovat ennen kaikkea luova vuorovaikutus ja jatkuva oppiminen. Esimerkkiä voisi hakea nopeasti muuttuvan ICT-maailman puolelta. Muun muassa Scrumin, XP:n ja DSDM:n kaltaiset, viime vuosina yleistyneet niin sanotut ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät (agile software development methods) perustuvat lyhyisiin iteraatioihin sekä nopeatempoiseen ja vuorovaikutteiseen tietotyöhön. Periaatteena on, että luovaa työtä tekevä yhteisö jatkuvasti oppii ja korjaa prosessejaan sekä valppaasti päivittää ja määrittää uudelleen tavoitteitaan. Johtamisen, palvelutuotannon ja tuotekehityksen haasteita voisi summata toteamalla, että olemme siirtyneet oraakkelien ajasta dialogin, tekemisen ja vuorovaikutuksen aikaan. Avoimuus ja ketteryys merkitsevät myös sitä, että erilaiset tulevaisuuspolut (skenaariot, roadmapit ) pidetään mahdollisimman avoimina ja monilukuisina ja että ennakointitietoa hyödynnetään tietoisesti ja sisäänrakennettuna strategisen johtamisen ja innovaatiotoiminnan terästäjänä. 6 Tässä yhteydessä myös mainittakoon, että etymologisesti palaveri juontuu ilmeisesti englannin kielen merimiesslangin palaver-sanasta, joka on johdettu portugalin kielen sanasta palavra. Wikisanakirjan mukaan sanaa on käytetty Länsi-Afrikan rannikolla kaupanteon ja tinkimisen yhteydessä ja se on jäänyt myös länsiafrikkalaisiin kieliin merkityksessä olla tekemisissä eurooppalaisten kanssa. Lähde: Encyclopedia Britannica. (http://fi.wiktionary.org/wiki/palaveri) Näyttäisi olevan niin, että perinteisen STI-ajattelun (Science, Technology, Innovation) lisäksi tarvitaan yhä enemmän myös DUI-mallin (Doing, Using, Interacting) kaltaista innovaatioasennetta ja tekemisen meininkiä. Toisinaan tämä vaatii poistumista omalta mukavuus- 124

14 alueelta sekä rohkeutta keksiä niin oma kuin organisaation rooli ja tehtävä uudelleen. Takavuosina esitetyt ajatukset niin sanotusta sinisen meren strategiasta (blue ocean strategy, Kim & Mauborgne 2005) ovat edelleen relevantteja. Muuttuvan maailman mukana myös johtajuuteen kohdistuu uudenlaisia haasteita. Ankarassa tilanteessa realistinen tilannearvio ja nopea reagointi ovat elintärkeitä. Sotahistoriasta vertailukohtaa hakien voisi myös todeta, että tuleen ei saa jäädä makaamaan. Päinvastoin: poteropuolustuksen sijasta tiukassa paikassa pitää hyödyntää tavallistakin enemmän analyyttistä ajattelua, selkeää tilanneymmärrystä ja rohkeutta toimia. Lisäksi on niin, että rajunkin aktiivisuuden ja rintamamelskeiden keskellä esikunnassa ei voi hötkyillä tai sortua hätiköintiin. Myös yritysjohtajan ja esimiehen näkökulmasta olennaista on hengittää kiihkeidenkin prosessien ja turbulenssin keskellä rauhallisesti ja pohtia eri vaihtoehtoja levollisesti. Kaikki virtaa ja ketteryyttä tarvitaan, mutta myös keskittymisen ja kirkkaan vision merkitys on menestyksen kannalta ilmeinen. Lähteet ja lukuvinkkejä Ala-Korpela, Mika & Inkinen, Sam & Suna, Teemu (2007). Kyborgin käsikirja. Havaintoja informaatiosta, ihmisestä ja koneesta, elämästä ja älykkyydestä. Helsinki: Finn Lectura. Barabási, Albert-László Linkit. Verkostojen uusi teoria. Helsinki: Terra Cognita. Castells, Manuel The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I. Malden, MA & Oxford: Blackwell Publishers. Chaker, André Noël The Finnish Miracle. An inspiring model and a few cool stories from a self-made nation. Helsinki: Talentum. Chesbrough, Henry Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. Chesbrough, Henry Open Business Models. How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston: Harvard Business School Press. Christensen, Clayton M The Innovator s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston, MA: Harvard Business School Press. 125

15 Doz, Yves & Kosonen, Mikko Fast Strategy. How strategic agility will help you stay ahead of the game. Harlow: Wharton School Publishing. Friedman, Thomas L The World is Flat. A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Farrar, Straus and Giroux. Heikkinen, V. A. & Inkinen, Sam (toim.) Eesti ja uus Euroopa. Uurimisreisil naaberrahva ajalukku ja tulevikku / Viro ja uusi Eurooppa. Tutkimusmatkalla naapurikansan historiaan ja tulevaisuuteen. Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu & Haaga Tutkimus & Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti. Heikkinen-Moilanen, Riitta & Inkinen, Sam (toim.) Sanoja ja tekoja. Dynaamisen aluekehityksen haasteita ja tulevaisuuskuvia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Mannermaa, Mika Tulevaisuuden hallinta. Skenaariot strategiatyöskentelyssä. Helsinki: WSOY. Porter, Michael E. & Kramer, Mark R Creating Shared Value. Harvard Business Review Jan Feb/2011, Scoble, Robert & Israel, Shel Blogit ja bisnes. Yritys 2.0. Esipuhe Teemu Arina. Helsinki: Basam Books. Stickdorn, Marc & Schneider, Jakob (eds.) This is Service Design Thinking. Basics Tools Cases. Amsterdam: BIS Publishers. Taleb, Nassim Nicholas The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable: New York: Random House. Inkinen, Sam & Karkulehto, Sanna & Mäenpää, Marjo & Timonen, Eija (toim.) Minne matka, luova talous? Oulu: Rajalla & Oulun yliopisto / Rovaniemi: Lapin yliopisto / Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Järvinen, Aki & Mäyrä, Ilkka (toim.) Johdatus digitaaliseen kulttuuriin. Tampere: Vastapaino. Kim, W. Chan & Mauborgne, Renee Blue Ocean Strategy. Boston, MA: Harvard Business School Press. 126

Verkostot, valinnat ja rohkea toiminta Näkökulmia systeemiseen innovaatiotoimintaan ja dynaamiseen aluekehitykseen

Verkostot, valinnat ja rohkea toiminta Näkökulmia systeemiseen innovaatiotoimintaan ja dynaamiseen aluekehitykseen Sam Inkinen & Joona Pietarila Verkostot, valinnat ja rohkea toiminta Näkökulmia systeemiseen innovaatiotoimintaan ja dynaamiseen aluekehitykseen Olennaista on myös ymmärtää, ettei luova ilmapiiri tai luovan

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit

Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit KATSAUS 317/2015 Rikastuttava yhteistyö ja uudet toimintamallit Innovaatioekosysteemi yhteiskunnan ajurina Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) 2 Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.) Rikastuttava

Lisätiedot

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä.

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. OIVALLUS 2. väliraportti Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. Tiivistelmä Oivallus-hankkeen toisessa väliraportissa syvennytään elinkeinoelämän muuttuviin

Lisätiedot

Sam Inkinen & Sanna Karkulehto (toim.) Puhepidot Tornissa. ja muita näkökulmia luovien toimialojen nykyhetkeen

Sam Inkinen & Sanna Karkulehto (toim.) Puhepidot Tornissa. ja muita näkökulmia luovien toimialojen nykyhetkeen Sam Inkinen & Sanna Karkulehto (toim.) Puhepidot Tornissa ja muita näkökulmia luovien toimialojen nykyhetkeen Puhepidot Tornissa ja muita näkökulmia luovien toimialojen nykyhetkeen Taideaineiden ja antropologian

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Pekka Himanen. Suomalainenunelma. innovaatioraportti

Pekka Himanen. Suomalainenunelma. innovaatioraportti Suomalainenunelma Pekka Himanen Suomalainenunelma innovaatioraportti Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

OIVALLUS. 1. väliraportti

OIVALLUS. 1. väliraportti OIVALLUS 1. väliraportti Oivallus Tiivistelmä Oivallus on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ennakointihanke. Hankkeessa tarkastellaan sitä, millaisia osaamistarpeita verkostomaisesti toimiva talous synnyttää.

Lisätiedot

Unohda innovointi. Keskity arvonluontiin. Ihmislähtöisen innovaatiotoiminnan menestystarinoita eli kuinka uudenlaista arvoa synnytetään käytännössä.

Unohda innovointi. Keskity arvonluontiin. Ihmislähtöisen innovaatiotoiminnan menestystarinoita eli kuinka uudenlaista arvoa synnytetään käytännössä. Unohda innovointi. Keskity arvonluontiin. Ihmislähtöisen innovaatiotoiminnan menestystarinoita eli kuinka uudenlaista arvoa synnytetään käytännössä. Minna Ruckenstein Johannes Suikkanen Sakari Tamminen

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin MUUTOKSEEN tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Tietoyhteiskunta syntyy visioista. Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin

Lisätiedot

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VINE Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VALINTAKOEAINEISTO ENTRANCE EXAMINATION MATERIAL 2015 2 SISÄLLYS / TABLE OF CONTENTS

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Tulevaisuuden asiakaspalvelijat Helsinki- Vantaa lentoaseman maapalveluissa: Esimerkkinä Northport Oy

Tulevaisuuden asiakaspalvelijat Helsinki- Vantaa lentoaseman maapalveluissa: Esimerkkinä Northport Oy Tulevaisuuden asiakaspalvelijat Helsinki- Vantaa lentoaseman maapalveluissa: Esimerkkinä Northport Oy Harmanen, Mari 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Tulevaisuuden asiakaspalvelijat

Lisätiedot

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen

Moniäänisyydestä yhteinen sävel. Näkökulmia johtamiseen Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen 1 Moniäänisyydestä yhteinen sävel Näkökulmia johtamiseen Toimittaneet Pirita Tolvanen, Kristine Matilainen & Silja Suntola 2014 Toimitusassistentti

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Virtuaalihalleja ja hyvinvointia

Virtuaalihalleja ja hyvinvointia Virtuaalihalleja ja hyvinvointia SUOMALAISEN TIETOYHTEISKUNNAN KEHITYS JA HAASTEET Antti Kasvio Juha Nurmela Marja-Liisa Viherä Kaarina Hyvönen Jukka Oksa Olli Hietanen SITRAN RAPORTTEJA 50 Virtuaalihalleja

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla?

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Anu Järvensivu 1 Tuomo Alasoini 2 Artikkelissa perustellaan uudenlaisen tulevaisuussuuntautuneen työelämän muutoksen tutkimuksen tarvetta

Lisätiedot