Kysely kuntavaaliehdokkaille vapaaehtois- ja vertaistoiminnan edistämisestä kunnissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely kuntavaaliehdokkaille vapaaehtois- ja vertaistoiminnan edistämisestä kunnissa"

Transkriptio

1 Kysely kuntavaaliehdokkaille vapaaehtois- ja vertaistoiminnan edistämisestä kunnissa Vastausaika Oletko ollut kuluvalla vaalikaudella kunnan- tai kaupunginvaltuuston jäsen? Vastaajien määrä: Kunnalla on monia rooleja ja tehtäviä. Mitkä seuraavista ovat sinun mielestäsi kunnalle kuuluvia? Vastaajien määrä: 863 Avoimet vastaukset: Muuta, mitä - luoda viihtyisä ja toimiva asuin- ja elinymäristö

2 - Kunta on yhteisö, jonka ylin tehtävä voisi olla omien kuntalaisten hyvinvoinnin varmistaminen - Kunta on edunvalvojataho kansalaisille - Alueelliset erityispiirteet päätöksenteossa parhaiten huomioiva yksikkö - peruspalvelut - Kunta pitää luonnostaan hyvää huolta - osa ihmisten identiteettiä - Kunnan tehtävänä on mahdollistaa järkevä ja kestävä kehitys yteistyössä kuntalaistan kanssa - Kunnan pitäisi olla väline jolla kuntalaiset voi päättää lähellä olevista asioista. nyt ei ole niin. Pitää ottaa suora demokratia käyttöön. - kunta kiinnittää yksilöt viralliseen - ylpeyden aihe - Kunta on kuntalaisia varten, eikä maan hallitusta varten - Kunta voisi myös ottaa valistavaa, ohjaavaa ja "pakottavaa" oikeutta ohjata kuntalaisia hyvinvointiin ja kestävävään kehityksee jne.liittyvissä tehtävissä - Kunta voi olla myös väline joka ohjaa, kannustaa ja "pakottaa" kuntalaisia toimimaan yhteisvastuullisesti, hyvinvointiin ja kestävää kehitykseen tähtäävillä tavoilla. - Kunta luo puitteet elinkeinotoiminnalla ja yksityisen sektorin palveluille - Kunta voi tukea eri järjestöjä, jotka toteuttavat kuntalaisille suunnattua vapaa-ajantoimintaa - Kunnan pitää aktiivisesti ottaa selvää kuntalaistensa mielipiteistä ja hyvinvoinnista - Kunta luo puitteet kodille/kotoutumiselle. - demokraattinen väline päättää vero (vast) kertymän käytöstä ja kohdentamisesta kuntatasolla - Järjestää mahdollisuuksien mukaan myös palveluja, joista ei määrätä laissa - jokainen voi kantaa kortensa kekoon! - ollakseen elinkelpoinen kunnan pitää pystyä houkuttelemaan ja saamaan myös uusia veroa maksavia kuntalaisia - Harrastus-, vapaa-ajan- ja viriketoiminnan järjestäminen kuntalaisille. - Meidän kaikkien vastuuta - Työnantaja, rakennuttaja - Kunta auttaa auttamaan itseään ja toisia - Kunta on sen asukkaat. Kunnan tehtävä on tarjota muitakin palveluita kuin vähimmäispalvelut. - Kunnan tulee ottaa huomioon kaikki asukkaansa ikään ja sukupuoleen katsomataa päätöksenteossaan. - Kunnan tehtävä on pitää huolta jokaisesta asukkaastaan, peruspalveluiden, kulttuurin ja nuorisotoiminnan keinoin vähintäänkin yli lain vaatimien minimien - Kunta on yhteisö, jonka avulla ihmiset kiinnittyvät yhteiskuntaan ja luovat osan identiteetistään. - kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu - yhteisvastuullisuus - Kunnalla on vastuu huolehtia kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnista. - tukea vapaaehtoistyötä - Kunta on olemassa asukkaittaan varten, eikä sen tulee olla liikelaitos! - Kunta on yhteisö jossa kansalaisten perustarpeet ja turvallinen ympäristö toteutuvat. - Kunnalla on kaavoitusmonopoli - Kunta on vastuussa alueen yleisestä kehityksestä niin elinkeino-, ympäristö- kuin liikenneasioissakin. - Kunta olemme me. - Kunnan oltava aktiivinen tiedottamisessaan asukkaille - Kunnan oltava aktiivinen tidottamisessaan kuntalaisille - yhteisö, jossa viihtyä ja tuntea omakseen - Kuntalaisten etujen ajaja - Turvallinen elinympäristö. - Kunta on kaikkia kuntalaisia varten - lähidemokratian vartija - LAKI EI VOI KAIKKEA MÄÄRÄTÄ. VAAN KUNNAN TÄYTYY ITSE TIETÄÄ MITÄ KUNTALAISTE TARVITSEE - Poistaa kunnassa olevat ongelmat - Kuntavoisi (jos poliittista tahtoa löytyisi) myös itse olla aktiivinen mm. palveluiden kehittämistyössä ja vuorovaikutuksen lisäämisessä asukkaiden kanssa. - Päättää yllämainitun rahoituksesta ja toimien kattavuudesta. - Kunta järjestää kuntalaisten tarvitsemat palvelut( muutkin kuin lailla säädetyt). - Kunta on myös yhteistyöelin naapurikuntiin päin. - edellytysten luoja sille, että yksilöillä olisi mahdollisuus elää mahdollisimman riippumatonta elämää yhteisöllisyyttä rakentaen - Kunnan tehtävänä on järjestää myös muita hyvinvointi- jne. palveluja, kuin mitä lailla on päätetty. Jos vain rahat riittävät. - Pyörätiet - Kunta huolehtii kuntalaisten perusoikeuksien toteutumisesta - Kunta olemme me asukkaat - Me olemme kunta! - Kunnan tehtävää kasvattaa kuntalaisten henkistä pääomaa ja henkistä hyvinvointia.

3 - Kunnan tehtävä on itse tehdä TYÖTÄ uusien työpaikkojen saamiseksi kuntaan.. - Kunnan tehtävänä on järjestää paitsi lainmukaiset palvelut, pyrkiä myös järjestämään lisää ja parempia palveluita kuntalaisille. - Kunnan kuuluu pitää kuntalaisistaan huolta. - kunta on yhteisö, jonka sisällä jokainen voi yhdessä kehittää hyvinvointia - Kunta voi edistää elinkeinoelämää ja sitä katutta työllisyyttä ja verotuloja - identiteetti - Kunta on edellisen kohdan mukaisesti mahdollistaja, jonka tulee eri tavoin tukea ihmisten omaa aktiivista halua kehittää lähiyhteisöään, ja ottaa se huomioon omassa toiminnassaan. - Kunnan tulee olla mahdollistaja, joka tukee ja yhdessä tuottaa kuntalaisten ehdottamia työllistämisen, hyvinvoinnin ja mm. kestävän kehityksen palveluja (Areté hanke) - Kunnan tulee tukea myös kolmannen sektorin kansalaistomintaa, jonka toimijat tuottavat korvaamattoman arvokkaita palveluita muille kuntalaisille - tarjota kuntalaisille turvallinen asuinympäristö - kunnan tulee järjestää mahdollisuus mm. monipuoliselle järjestötoiminnalle. - Pitää huolta luonnosta ja eläimistä. - Hallinnollinen yhteisö - kunnan tulisi mahdollistaa kuntalaisille sellaisia palveluita (terveys, hyvinvointi, logistiikka, turvallisuus, ympäristö, viihtyisyys,...loputon lista), mihin yksilön voimavarat tai aika eivät yksin riitä - kuntalaisten äänitorvi valtioon - Kunnat tekevät arvovalintoja palveluiden tuottamistavoissa - järjestää monikulttuurisuutta, Järjestele urheilutoimintaa eri ikäryhmille - Kunta on taho, jonka velvollisuus on etsiä ja käyttää uusia innovaatioita kuntalaisten hyväksi esim. etsimällä aktiivisesti innovaatioita jotka edistävä - Lakisääteiset asiat hoituvat, koska valtio niitä valvoo, mutta omaehtoinen vaikuttaminen on nykyisin vähäistä. - Kunnan tehtävänä on huolehtia, että kaikki tarvitsevat myös saavat hyvinvointi- ja muita palveluja, joita tarvitsevat - Kunta on asuinympäristö, joka määrittää ihmisen identiteettiä. - Kunta on asuinympäristö, joka määrittää ihmisen identiteettiä. - ongelmien ennaltaehkäisy - kunnan on edistettävä yksilön asiointia elämän haasteissa. Toimiva yksilö on kunnan peruspilari. - Kunta on kuntalaistensa summa - ei enempää, eikä vaähempää- - Kunta on kuntalistensa näköinen, ei enempää eikä vähempää - kuntaluo edellytykset kansalaistoiminnalle esim teatterit ja liikuntapaikat - "Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti." Kunta on väline, jonka avulla sen kansalaiset voivat vaikuttaa maailman tilaan laajemminkin. - Kotipaikka missä voi tuntea yhteenkuuluvaisuutta. - Kunta eli kotipaikka tuo ihmisille yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. - Kuntalaiset voivat päättää lähellä olevista asioista ja kunta voi olla siinä avustajana, etenki jos se tuo hyvinvointia kuntalaiselle ja mahd. jopa säästöjä kunnalle - kunta vastaa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta - Demokratisen yhteiskuntajärjestyksen perusrakenteena kunnan kautta kansalaiset käyttävät kansalaisoikeuksia. - kunta voi olla väline myös yhteisen hyvä ja erilaisten yhteisöjen muodostamiselle - TUKEA VAPAAEHTOIS TOIMINTOJA - yhteinen asuin- ja elinympäristö - kunta on jokaisen kuntalaisen lähiyhteisö 3. Oletko osallistunut kuluvalla vaalikaudella organisoituun vapaaehtoistoimintaan, esim. jonkin järjestön tai kunnan järjestämään? Vastaajien määrä: 847 Avoimet vastaukset: Kyllä, mihin? - Herttoniemen seurakunta, Kulosaaren meripartio

4 - Avomeripurjehduksen MM-kisat Särkällä - Yeesi-projektiin. - vanhustenkeskusliitto - Kehitysmaakauppatoimintaan - Oman seurakunnan (MAP-kirkko) - seurakunnan, puolueen ja muiden järjestöjen - Asukasyhdistys, Attac, Luonnonsuojeluyhdistys, OLsy, Sosiaalifoorum - jatkuvasti Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyo ry. jatkan sisarusteni kanssa vanhempiemme viitoittamaa tieta, aloitin vapaaehtoistho v.-74 wickliff centressa, sitten koulutyontekija 22 koulua kertoen unicefin, punaisen ristin ym. humaanisten jarjestojen toiminnasta, ideoin ja järjestin gospel- sm ja mäntsala- cospelia 10v. nyt stop huumeille projektipaallikkona, ja paljon muuta<3:) - alumnitoiminta - rikos- ja riita-asioiden sovittelu - sotainvalidien - Laurentius lähimmäispalvelu - luontopolun ylläpito - jalkapallojoukkueeseen - 4H yhdistyksen hallitustyöskentelyyn - useisiin - Helsingin Alzheimer-yhdistys - Pelastakaa Lapset ry:n vapaaehtoistoimintaan, Turun kulttuuripääkaupunki vapaaehtoisiin ja Kulttuurin vapaaehtoiset -toimintaan - Imetyksen tuki ry, Kuopion imetystukiryhmä - lukuisiin, esim kuulovammaisten lasten kanssa ja ympäristöön liittyen - Opiskelijajärjestöjen toimintaan laajasti. - HelsinkiMissio, Tuomasyhteisö - mm. partiolippukunnan tukiyhdistys, koulun vanhempainyhdistys - Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoimintaan - MLL, vanhempainyhdistys, asukasyhdistys, asuinalueyhdistys, urheiluseurat, - maahanmuuttajien kotoutuminen, Familia Club - Seurakunnan ja puolueen järjestämään ruoanjakeluun - luonnonsuojeluyhdistys, poliittinen yhdistys - EML ja RTY ry - Vuosaaren VPK:n hallituksen puheenjohtaja - Suomen Lasten ja Nuorten Liikuntakasvatus ry - vihreiden toiminta - omaishoito,settlementti - Avoin ministeriö - SPR - Tapiola kävely - Kouluttajana - SPR, Vihreät, Luonto-Liitto - Boodom järven kalastuskuntaan - Vanhempain yhdistyksen, liikuntaseuran ja puolueen toimintaan - Olen toiminut Porvoon Vihreiden puheenjohtajana; lisäksi Oslossa osallistuin paikallisagendatoimintaan. - HelsinkiMisso, Tuomasyhteisö - Suomen mielen ry Espoosen - Vanhustyö, eläinsuojelu - vanhempainyhdistyksen toimintaan - LahenD - luonnonsuojeluyhdistys - UCC seurakunnan - mielenterveysomaiset ja -kuntoutujat - KUA / Naisten Pankki - poliittisen puolueen toimintaan - Torikokous Turku, Muutos 2011, Itsenäisyyspuolue. - Askolan kuvataidekoulun toimintaan - asukasyhdistys, vanhempainyhdistys - raamattuleiri - Jyväskylän Katulähetys, SPR - Suurella sydämellä, työni kautta - Yleisurheilutuomarointi - MLL - Koulun vanhempainyhdistys, urheiluseurojen toiminta - Eurooppalainen pääkaupunkiseutu ry,sak pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö ry - Palveluoperaatio Saapas

5 - Herttoniemi-seuran johtokunta - Olen ollut mukana opiskelijatoiminnassa, mm. Opiskelijakunnan ja liiton hallituksissa. - Asukasyhdistys, SPR, Nytkis, Amnesty, Syöpäyhdistys jne. - Teatterikerho - Sipoon mielenterveysseura - seurakunta - Ruokapiiri - vanhempainyhdistyksen - Seurakunnan järjestämiin. - Päiväpiiin ruuanlaitto jumppapiirin pito - seurakunnan lapsityöhön - erilaiset yhdistykset, järjestöt - Maanpuolustukselliset kurssit, Pääesikunta sekä Naisten Valmiusliitto - As Oy:n talkoita, Kaupunginosayhdistys, kehitysyhteistyö, puolueen toiminta, Viro-ystävyystoiminta, seurakunta - Olen toiminut päihteettömän kerhotilan päivystykseen ja yhdistystoimintaan. - SPR - sovittelutoiminta, järjestötoiminta PAND taiteilijat rauhan puolesta - Aarnivalkean koulun vapaaehtoistoimintaan - Saattohoitoyhdistys - Kallio-liikkeen toiminta, opiskelijatoiminta, ammattiyhdistystoiminta - verenluovutukseen ;-) - MLL:n perhetoimintaan - Isät lasten asialla ry - Vihreiden vaalitapahtumiin - seurakunta - Kristillisen järjestön (One Way Mission) ja poliittiseen toimintaan Perussuomalaiset rp:n kautta. - Sininauhasäätiön sekä Sininauhaliiton kautta - touretten oireyhtymä nettivertaisryhmä - Vaalikampanjointiin - osallistun omalla työpanoksella paikallisen urheiluseuran toimintaan toimihenkilönä, tehtävä on vapaaehtoinen enkä saa siitä korvausta - kehitysvam. parissa - Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön - Nuuksio-seuran - Toimin Hartolan Reuma ja Tules Ry:n puheenjohtajana - Hivtukikeskus - Partio, Pelastakaa lapset, Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys, koulujen vanhempainyhdistys - Maanpuolustuskoulutus ( MPK) - Työttömien ja eläkeläisten - Nuorisotyö - jukolanviesti - vanheimpaintoimikunta, Rotary-toimintaan puolisoni kautta - useita - Vaihto-oppilastoiminta, nuorisotyö - Rotary - Syöpäyhdistyksen - Walkers kahvila - sopimuspalokunta - Mummon kammari, vanhusten ulkoilutus - kirkon ja SPR:n piirissä - Rotary - vanhustenteatteri ym - SPR:n nälkäpäiväkeräys, Unisef - Nettikansa, Verkkodemokratiaseura, Sitra Elinvoimafoorumi, Tampere Week of Wicked Problems Hyvinvointineuvola, Forum Virium, Otavan Opisto, Open Democracy Finland jne. - Käyn soittamassa ja laulattamassa eri vanhuslaitoksissa,olen mukana kaupungin kulttuuriviikon järjestelyissä - srk, kunta - Toimin parin vapaaehtoisjärjestön puheenjohtajana: Brittingham Viking Organization Finland sekä Reservofficerare vid Nylands Nation - Toimin puheenjohtajana Seinäjoen A-kilta ry:ssä ja Stop Huumeille ry:n vastuuvapaaehtoisena - satakieliset;seslonkiyhd;ruoka-apu ry;vantaankosken seurakunnan nikkarit - Yhteisvastuu työhön ja Hope-yhdistyksen toimintaan - Rotary International - Suurella sydämmella hankkeen kautta ja Seurakunnan vapaaehtoistyöhön - mt-kuntoutujat - järjestötoimintaan liittyen lukio-opetuksen kehittämiseen, itse järjestämässä luentotilaisuuksia, kansainvälisyystyö

6 - maahanmuuttajien kielenopetus, vanhusten avustaminen - MONEEN - Lounais-Suomen Mielenterveysseuran hallituksen ppuheenjohtaja - Pelastakaa lapset ry - Naisjärjestötoimintaan - Asukastoimintaan - Joka kevät asennan muutaman linnunpöntön lähimetsiin, luonnonsuojelua. - lukuisiin - Lions - Katupartiointiin ja seurakunnan vapaaehtoistyöhön - Vapepa, TVD ry, TaUrsu Ry - mm. yrittäjä yhdistyksen toiminta (hallituksen jäsen) - kasvissyönnin edistäminen, Vegaaniliitto - Lions - Vantaa-Seura, RuokaApuyhdistys - Avustustyöhön Venäjälle Chupaan - mm. ay-liikkeen ja sdp vapaaehtoistoimintaan - Irakilaisten pakolaisten kansainvälisen federaation toimintaan. - partio - Seurakunnassa - Helsingin kaupungin - Olen ollut järjestötoimija/aktiivi tai järjestön hallituksen jäsen mm. opiskelijajärjestössä, taiteilijajärjestössä ja poliittisisssa järjestöissä/työryhmissä. - Urheiluseuratoiminta. Valmentajana - Maan ystävät jne. - partiotoiminta, spr:n toiminta, yhdistystoiminta - Espoon ja Porkkalan saaristoluontokilta ry - erilaisten tapahtumien järjestelyihin - spr - Jhl edustajistonvaalit - Selmu ry - Urheiluseura - CBMC Kristillinen liikemiesverkosto, myös kansainvälisiä kokouksia ja toimintaa, Kristityt Yhdessä ry, United Community Chruch -seurakunta, Talousapu auttava puhelin yrittäjille, Mankkaa-seuran tilaisuuksia, Professional Networking Forum, Europartnersin kansainvälisiä kokouksia, olen ollut myös mentorina usealle henkilölle, vapaaehtoinen lisäksi markkinointikonsultaatiota kolmelle muulle kristilliselle yhdistykselle - Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hankkeeseen - Sotaveteraanit - Partiotoiminta, potilasjärjestö - HeTy, Vasemmistoliitto järjestyksenvalvoja - Olen käynyt Vanhustyön keskusliiton ystäväkerho-ohjaaja kurssin ja pitänyt Imatralla kahdessa palvelutalossa vanhusten ystäväkerhoa. - Mll:n Janakkalan osastoon - Suomen Punainen Risti, Vapepa - Vanhustyön kl. - Mummon kammari - Vapaaehtoinen palokuntatyö - olen itse järjestötoimija, kuulun lapsiperhejärjestöön ja järjestän sen puitteissa vapaaehtoispohjalta toimintaa - olen itse järjestötoimija, kuulun lapsiperhejärjestöön ja järjestän sen puitteissa vapaaehtoispohjalta toimintaa - SPR, Amnesty, Greenpeace, Maan Ystävät, kirkko, kaupunginosayhdistys, MLL, - kyläyhdistys - Tapahtuman järjestäminen - kesäteatteri - Turun luonnonsuojeluyhdistyksen ja Animalian toiminnoissa olen aktiivisesti mukana - Kulttuurijärjestöjen - Tusinoittain erilaisia, nuoriso/kulttuuri/perinne yms... - Kulttuurisauna ry, TerVas ry, - Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry ja SPR - Hyvinkään Venäjä-seura - Ahmoon työväentalon kunnostus - Eritoten oman puolueen Vasemmistoliiton toimintaan - SPR, SEY, Vasemmistoliitto - Puolueen toiminta - Liikuntaseura - srk lasten leirin - partio, seurakunta, satakunnan monikulttuuriyhdistys

7 - Usean eri järjestön parissa aktiivina: mm. SPR, ViNO, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto - Suurella Sydämellä -sivuston esittelyyn eri tilaisuuksissa - kriisityöhön - Olen vanhuste ja vammaisten palvelutaloyhdistyksen hallituksessa ja vanhustentalon johtokunnassa. - Hyvän Mielen Kulttuuriyhdistyksen toimintaan ohjaamalla kuntouttavassa työtoiminnassa olevia nuoria - Sotaveteraanien avustaminen mm. haravoimalla pihamaata sekä hoitokodissa asuvien veteraanien ulkoiluttaminen. Avustustempaukset järjestin Kuopion Reserviläiset ry:n nimissä. - Jämsän seudun luonnonystävien toiminta - Kaupungin uimarannan siivoustalkoisiin paikallisen sukellusseuran kanssa. - mm. hallitustyöskentely mielenterveysomaisten yhdistyksessä, vapaaehtoistyöntekijänä musiikkifestareilla, SPR:n vapaaehtoisystävätoiminta, vertaistukiryhmän vetäminen - Vertaistukihenkilö/ vertaisneuvoja - Filippiiniadoptioperheet ry - ay- ja puoluetoimintaan - SPR - Svenska kommittén i Vanda, Länsimäki-Rajakylän vasemmisto, Reumaliiton kokemuskouluttaja - moniin lähinnä liikunnan puolella - Emmaus,Ship to Gaza,Uusi Tuuli ry,greenpeace,suomen Rauhanpuolustajat.Reilu Kauppa jne. - puolueen paikallistoimintaan - Yläkemijoen historiahankkeen aineistonkeruuseen - spr sotainvalidit - Olen hallituksen puheenjohtaja Hyvinvoinnin Hyväksi Ry:ssä. Järjestämme kuntouttavaa työtoimintaa ja ylläpidämme ruokapankkia. Lisäksi lukuisissa luottamustoimissa. - Asukasyhdistys, luonnonsuojelujärjestön toiminta jne. - herättäjä juhlat - Vapaaehtoistoiminnan kouluttaja - luonnonsuojelutyöhön, ystävyysseuratyöhön - SPR, ammattiyhdistys - Rantajätkät ry.:n, Ylöjärven Seurakunnassa - Kyläyhdistys - Olen mukana mm. Amnesty internationalin, Hiidenveden purjehtijoiden ja oman puolueen toiminnassa, lisäksi olen mukana Maailman musiikin keskuksen hallituksessa. - Lähetys- ja kehitysaputyö - toiminut taidejärjestössä puheenjohtajan - kaveriapu-toimintaan - Monenlaiseen vapaaehtoistoimintaan. - koulun vanhempainyhdistyksen ja Naisten Pankin toimintaan - Liikuntavalmennusta sekä seurassa että koulussa - Seslonki yhd. - Kuurojenyhdistyksen toimintaan kahdella eri paikkakunnalla - Puolueen, liikuntaseuran, opiskelijajärjestön. - omaan organisoimaani maahanmuuttajatukitoimintaan - seurakunnan vapaaehtoistoimintaan ja toiminut nuorten tukihenkilöinä - urheilutoimintaan ja -järjestöelämään - Ihmisoikeudet vammaisten arkeen -verkostotoimintaan - jalkapallo - Lions- ja Martta-toimintaan ja Multiculti-kulttuuriyhdistykseen sekä kokoomuksen järjestötoimintaan - Veteraanien yleisurheilulilpailut - Demarinuorten hallitus, SAK Pirkanmaan nuoret - Helluntaiseurakunnan lapsityö, Suomen Kristillisdemokraattien paikallisosasto - Kilpirauhasliiton, paikallisen kilpirauhasyhdistyksen ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin vajeen toimintaan - urheiluseura, vanhempaintoimikunta - Presidenttivaalityö - Varsinais-Suomen bändiyhdistyksen toiminnan hallintoon, mm. ILMIÖ -festivaalin - asunnottomien yö - Zonta-naiset - Oulun Eläkeläiset ry - Tuomasmessu, Käpylän srk kansainvälinen diakoniatyö - liian monen järjestön toimintaan lueteltavaksi - ammattiliiton edustajana ja puolueessani vaalikampanjaan. - Vuokralaisdemokratiaan - Päihdetyöhön - Seuratoimintojen puitteissa. - Unicef - Sotainvalidi- ja -veteraanityö - Erityistätukea tarvitsevien vanh.yhdistys

8 - vertaistuki - useissa eri järjestöissä, pääosin tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, ympäristön ja eläinten suojeluun liittyen - Helsingin kuuloyhdistyksen toimintaan - invalidi ja vammaisvapaa ehtoistyö - Unicef-lipaskerääjä - Lasten harrastustoiminnan tukeminen - Sateenkaariperheet ry:n hallituksen jäsen, Pelikaanien ringettetyttöjen valmentaja, Mäkipartion sudenpentujohtaja - vapaakirkkon - omaishoitajayhdistys - Vapaaehtoinen rikos- ja riita-asioiden sovittelu - Lounais-Hämeen omaishoitajat ja läheiset ry - Vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön - Mannerheimin lastensuojeluliiton kylämummo -toimintaan - Yhdistys toimintaan - Metsästys-seuran - nälkäpäivä - Kriisipuhelin - Ruoan jakoon - vapaaehtoinen maanpuolustus - Reserviläistoiminta - Olen ollut järjestämässä kylätoimikunnan talkoita. - SPR nälkäpäiväkeräys - lastensuojelun avohuollon tukihenkilö, harrastusseuran hallituksen jäsen, opiskelijayhdistyksen jäsen, puolueen eri tehtävät - suolahden - suolahden Urho-jalkapallo valmentaja - pienharrastemessut ja mll tapahtuma - Pirperpol ry (Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys) - kuntouttava työtoiminta - Vanhusten hoitamiseen laitoksessa - MLL:n toritapahtumiin kasvomaalauksia lapsille tehden - maksniemen kylä-yhdistys - NMKY, PELA, NMKY - Toimin itse vapaaehtoisena eri kansalaisjärjestöissä, niin yhteiskunnallisen, kuin yleissivistävän toiminnan alueilla. - fida international - partiotoimintaan - urheiluseuran hallitukseen - Partiotoiminta - ev. lut. pyhäkoulutoimintaan - Vähäosaisten joulujuhla - Seurakunnan ja järjestön - Heli - ay.toiminta, aikapankki, puolueen toiminta. - Potilasjärjestön pj. - asiakasfoorumin jäsen, erityislasten vanhempain yhdistys - Urheiluseura - Lastensuojelutyöhön, nuorten tukihenkilötyöhön, eläintensuojelutyöhön, SPR:n Nälkäpäivän keräystoimintaan - erilaisten järjestöjen kansalaistoimintaan. mm. Iloiset veronmaksajat, Vapaus valita toisin, Paasikivi seura, Sadankomitea, Suomen Luonnonsuojeluliitto - Talkoisiin ja eri yhdistysten toimintaan - Diabetesyhdistys - asukasyhdistys, potilasjärjestö, invalidiyhdistys yms - Vegfest 2012, Hämeen Vasemmistonuorten tapahtumat ja koulutukset - Lasten ja varhaisnuorten toimintaan Pioneereissa - Teen kaupunginosalehteä - eri yhdistysten ja srk:n toimintaan - venäjäseuran toimintaan - Nuorisotapahtumat,Isätyöryhmä - Olen toiminut aktiivisen kansalisena ja saanut aikaan erään lakialoitteen - Asukasjärjestöön - SPR, Vapepa, ammattiopiston oppilasyhdistys, vertaistukitoiminta - Espoon Kansalliset Seniorit ry, Turvallisuusosaajat Espoo ry, - Pelastustoimi - poliisiasiain neuvottelukunnassa

9 - Vanhusten ulkoiluun - VPK - Nuorisokahvilatoimintaan - Järjestön - Kaupunginosayhdistys, sosiaalialan järjestö, Asunnottomien yö, tapahtumien järjestyksenvalvonta - Mentorointikampanja - luonut yhdessä ystävien kanssa nettisivut ja perustanut yhdistyksen - rikos- ja riita-asiainsovittelu, erikoiskoulutus lähisuhdeväkivaltakoulutukseen - Kouvola airsoft ry:n talkoisiin - Utsjoen seurakunnan järjestämille salibandy pelimatkoille Lapissa. - MLL Tarvasjoen paikallisosasto - Helsinki Mission seniorityöhön - Sovittelutoiminta/MLL - Imetyksen tuki ry. - Yönusvan katupartiointi ja SPR:n nälkäpäiväkeräys - nälkäpäiväkeräys - Vapaa kielivalinta ry - jukolan viesti - Terveydenhoitojärjestötoiminta - Nuorisojärjestön hallitustyöskentelyyn - eläkeläisjärjestön, kyläyhdistyksen, ympäristöyhdistyksen, puolueosaston jne. toimintaan - Eläkeläiset r.y. - ammattiyhdistystoiminta, kyläyhdistystoiminta, koulun vanhempainyhdistystoiminta - Sask - Effi, Avoin ministeriö, Nice Tuesday, jne. - Tsemppi ry:n puh joht,sortavalan lastenkotien lapset ry:n puh joht,suomi-venäjä-seuran puh joht - VPK - Useampaankin - lähimmäispalvelu - Vesiosuuskunta - Kehitysvammaisten tuki ry:n toiminta - Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry ja Sopimusvuori ry - Kyläyhdistys - Ammattiliiton järjestämään toimintaan, WWF:n toimintaan - STIL ry Puolue, sairaanhoitopiiri eläkeläiset ry ym.. ym.. - metsästäjä järjestön. - srk-työ, vanhempienyhdistys - Toimin mielenterveystyössä vapaaehtoistyöhän - Liikuntaharrastusmahdollisuuksien kehittämisen tiimoilta - Satakunnan yhteisöt ry:n toiminta - Seurakunta - nuorisoseurassa - kouluyhdistyksen toimintaan, imetyskouluttajien yhdistyksen toimintaan - Lukuisten järjestöjen työhön. - vanhempainyhdistystoiminta - vanhempainyhdistys, vertaistukiryhmä - MLL - luonnonsuojelu - Sjundeå IF - olen muuttanu paikkakunnalle pari vuotta sitten, en ole ehtinyt vielä liittymään mihinkään järjestöön, mutta olen tehnyt tutustumiskäyntejä useamman järjestön toimintaan - Musiikkitapahtumiin järjestäjänä - Kulttuurikeskus Villin toimintaan - Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta - Kyläyhdistys, LEADER-toimintaryhmätyö - nivelpiirin vertaistuki - luonnonsuojelu - Kotipaikka Pyhtää ry - diabetes - Toimin vanhusten palvelukeskuksessa Ystävä-kahviossa, olen sosiaalisia- ja virkistyslomia järjestävässä yhdistyksessä hallituksessa. - Asukastoimikunta ja kyläyhdistys - Kahden vuoden aikana, jolloin olen asunut täällä olen tehnyt tutustumiskäyntejä eri järjestöjen toimintoihin, mutta en ole varsinaisesti ehtinyt suuresti osallistumaan. Olen tehnyt mm. juontokeikkoja yms. - Asukastupayhdistys, luonnonsuojeluyhdistys - kouluttajana Invalidiliiton "Tietotekniikka järjestötyön apuna" jäsenjärjestöille

10 - Päiväkodin nanhempaintpimikunnan toimintaan - SPR - Partio - Ekoidea ry; Mankalan maamiesseura, TaitoKymenlaakso ry - Kestovaippayhdistyksen toimintaan - Vantaan vihreiden järjestämiiin - VaPepa - Leiri- ja tapahtumatoimintaan, sekä järjestöorganisaatioon - Pelastakaa Lapset tukihenkilö ja Kulttuuripääkaupunkivuoden vapaaehtoinen - käpy ry - ympäristöyhdistys, asukasyhdistys, teatteriyhdistys, vanhempainyhdistys - musiikkiopisto, kansalaisliike - vertaistukitoimintaan - tiehoitokunnan ja Suur-Espoonlahden Keityksen - tanssiseura- ja puoluetoiminta - Mielenterveystyö - Martat, MLL, puolueen järjestötoiminta, Reilun kaupan kaupunki-hanke - mm. Suomen sosiaalifoorumi ja Vihreiden kautta erilaiseen toimintaan, - Moninainen järjestötoiminta - aluedemokratia - Kaupunki kevätkuntoon -tapahtumaan - Joel Lehtosen seura ry: Putkinotkon kunnostaminen - Kyl - Koulun vanhempaintoimikunta - Toimin lautapelikerhon vetäjänä, ja luottamushenkilönä esim. opiskelija-asumiseen liittyvissä organisaatioissa. - Botanian pelastaminen - Mielenterveysjärjestön toiminta - Punaisen Ristin vapaaehtoistyöhön - järjestöjen tilaisuuksiin - Asukastoiminta/HMT - Yhden urheiluseuran ja yhden muun yhdistyksen toimintaan - MLL perhekahvilat ja kerhot - piskis ry.n toiminta - Syöpäjärjestön tukihenkilötoiminta - Asukastoiminta/HMT - spr, nälkäpäiväkeräys,kerääjänä. - Unicef, OAJ - omaishoitajat,settlementti - Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys, veripalvelu - mll, urheiluseurat - päiväkodin vanhempaintoimikuntaan - Partio, srk, kepa - monta tahoa - HyVäl ry - mm. Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry - ESTERY RY ja ESN RY järjestämään - Mm vammaisten itsenäisen elämän liikkeeseen, puoluetoimintaan - Perinnepuutarhayhdistyksen vapaehtoistoimintaan, 4H-toimintaan - Unicef, Punainen risti - Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö, Rajakylä Länsimäen lähiötoimintayhdistys - Pollesta potkua ry - kyläyhdistyksen ja uusperheäitien - vihreiden norsupallo - SPR, Rrometheus-leirin tuki ry - SPR - keh.vamma tukil. toimintaan - Taiteilijaseuran hallitus - Useamman yhdistyksen toimintaan. Kolmessa toiminnantarkastajana. - teatterikerho,soroptimistit,suomi-saksa yhd. - Seurakunnan aluetyö, SPR katutyö - Toimin kahden yhdistyksen hallituksessa ja osallistun mm. eril. tapahtumien järjestelyihin - ympäristöjärjästön tilaisuuksiin, poliittisiin tilaisuuksiin, lasten harrastusyhdistykseen - MLL - yhdistystoiminnan kautta - Luontoretkien vetämiseen - Apuomenan ja seurakunnan vapaaehtoistyöhön

11 - jalkapallojoukkueen toimintaan ja MLL - järjestötoimintaan - Koulun vanhempainyhdistys - Maahanmuuttajajien yhdistykseen Matushka Ry-puheenjohtaja, Suomen partion lippukunnan hallituksen jäsen Eränkävijät Ry, Pohjois-Pohjanmaan ETNO:n varsinainen jäsen - Olen toiminut hyvin useassa järjestössä ja tempauksissa, mm. Maailmankauppa Elimu, Vegefiesta, Wiljami Alternative, Wanhat Markkinat, Eetti ry... - Kylätoiminta ja 4H - eläinsuojeluyhdistyksen, Suomen Idäntyön - Keuruun Ekokylä - Pysäkki, apuna ikäihmisille ja osittain maahanmuuttajille - oman kirkkoni useisiin eri alueilla, parin yleishyödyllisen järjestön vp-toimintaan, muutaman yksityisen henkilön elämässä - asukasiltoja Alvarissa, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen juttuja - Puhallinorkesterikisojen järjestelyyn - Metsämörriohjaajat ry - työttömien, urheiluseuran - vaalityö - Saamelaisyhdistyksen toiminnassa järjestämässä tapahtumia. Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö - Työskentelen useammassakin järjestössä vapaaehtoistyöläisenä - Pienperheyhdistys, MLL - yhteisvastuukeräys, kirkon diakoniatyö - SPR:n vapaaehtoisystävätoimintaan - Prometheus-leirin tuki ry, SETA ry - Yleisurheilujaoston - SPR - SPR - Luonnosuojeluun - Eettinen kauppa, Martat mm. - kulttuuri - Nenäpäivä, jonka tarkoitus oli kerätä varoja hyväntekeväisyyteen - Puoluetoiminta - hallintoon - Katupalvelu Kartsa, Vihreiden toiminta - SPR - Pro Sunila, Vellamon ystävät - Kaverikoiratoimintaan - Ainakin Mannerheimin Lastensuojeluliiton tapahtumiin - Zonta naisten ja naistenpankin.punasen ristin toimintaan.naisten turvatalon. - partio, järvipelastustoiminta, Yhteisvastuukeräys - luonnonsuojeluyhdistyksessä useisiin tapahtumiin - Zonta naiset,naistenpankki,punanen risti, - Suomen Punainen Risti, Naisten Pankki - Mikkelin Seudun Invalidit ry. Invaidiliitto, Estery - maailmankauppa, avantouinti / Suomen latu - LC Siuro - Emmaus Westervik,pj - usean järjestön - esim. PAND Taiteilijat rauhan puolesta -järjestön toimintaan - Urheiluseura, taloyhtiö, puolueyhdistys - Kulttuuriyhdistys Rauniokaupunki ry sekä kulttuuriosuuskunta G-Voima - Tampereen Seudun omaishoitajat ry hallitus - spr, lions - Vihreiden tavaranvaihtopäivään. - ovittelutoiminta - Pelastakaa Lasten tukihenkilötoimintaan - Lions, vanhempainyhdistys - Iltapäiväkerhojen toimintaan - vihdin ekokylä - meripelastus, - Maahanmuuttajien kotouttamisen hyväksi tehtyyn työhön - Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toimintaan - Nuorten tapahtumat - mm. luonnonsuojelupiiri ja -yhdistys, kehitysmaayhdistys, Amnesty, vanhempainyhdistys, järjestötalo Kolomonen, jne. - olen tehnyt vapaaehtoistyötä pääasiassa Facebookin kautta erilaisten asioiden kuten pyöräilyn, kierrätyksen

12 yms. kehittämiseksi - Paikallinen luontoyhdistys - Maanpuolustustyö - mm. Punaisen ristin ensiapuryhmään - ennen kuntapolitiikkaa osallistuin leijona toimintaan - Seurakunnan ja kunnan vanhustyöhön, Tampereen seudun näkövammaiset ry:n lukutoimintaan - seurakunnnan, järjestön ja yhdistyksen - Kokkolan seudun vapaaehtoistyöntekijät ry - Seurakunta - Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtajana - Palkattomat taideprojektit, esim näyttelykuratointi rakrnnuskulttuuritaloon, päiväkodin vanhempainryhmätoiminta ym. - esim Kiven päivä Kirnu-kirjastossa - partio - Marttojen, Keliakialiiton - kkon - yhdistyksen ylläpitämä päiväkoti - liikunnan ohjaus, asukaspuiston kehittäminen, - Jääkiekkoseuran hallitus, taloyhtiön hallitus, Vihreiden Think Tank - teatteri ja atopia- ja luontoyhdistys - yhteiskunnalliseen toimintaan - Usean nuorisojärjestön toimintaan - Jalkapallojoukkueen toiminta - oman sanataideryhmän - Pakolaisavun - toiminta puolueen paikallisyhdistyksessä. Lisäksi teen vapaaehtoistyötä mm. SPR:ssä. - Yleisurheilun EM Hyvinkään 4H-yhdistys ry, Etelä-Suomen 4H-piiri, Kytäjän Kyläyhdistys ry, Kytäjän koulun Vanhempainyhdistys - Maahanmuuttajien mentorointi - Musiikin esittäminen - Mll:n perhekahvilat ja kirpputorit - Ikäihmisten ulkoilutus - SPR, Sydänyhdistys, lautakuntatyöskentely, jne - Jyväskylän torikokoustoiminta - urheiluseuran,leijonien 4. Oletko osallistunut kuluvalla vaalikaudella muuhun vapaaehtoistoimintaan, esim. talkoisiin? Vastaajien määrä: 833 Avoimet vastaukset: Kyllä, mihin? - maalaustalkoot - Olen siivoillut asuinympäristöäni vapaaehtoisesti - ympäristön siivous, talkoot - Esim. pihatalkoot. - useisiin - Perinnemaiseman ylläpitämiseen niittotalkoiden muodossa - Naapurien ja tuttujen talkoisiin - taloyhtiö - Asukasyhdistyksen siivoustalkoot, nälkäpäivän keräys päihteettomiin tilaisuuksien jarjestelyihin stopin muun porukan kanssa - luokan leirikoulun järjestäminen - taloyhtiön talkoot, pihakirppis - siivous

13 - tapahtuman järjestämiseen - Taloyhtiö - ekokylän talkoot - Tanssiurheilu, taidepajat - Taloyhtiön tilaisuuksien järjestämiseen - Kuopion Moottoripyöräclubin talkoisiin ja 2000 vuonna syntyniedn salbandytoimintaan - Rantojen siivous - siivous, pihatalkoot, kirpparit... - herttom - esim. alueelliset siivoustalkoot - taloyhtiön, urheiluseurojen, - paikallisen asukastoimikunnan talkoisiin ja toimintaan - olen järjestänyt Itämeren puhdistalkoot kaksi kertaa - Vapaa palokunnan ja asukasdemokratia talosuojelu - Afganistanissa koululaisten ja naisurheilijoiden tukemiseen, käymällä myös paikan päällä. - Siivous - Olin järjestämässä Maailman suurin kirppis -tapahtumaa - taloyhtiön - PIHATALKOISIIN - sitoutumattomaan kansalaistoimintaan - Roskaliikkeen hengen mukaisesti - Urheiluseuran talkoisiin - mm. latutalkoot, siivoustalkoot - Olen ollut järjestämässä ulkoilmatapahtumia Keskuspuistoon seurakunnan, asukasyhdistyksien ja asukkaiden kanssa. - vetänyt jumppaa kerran viikossa palvelutalossa - siivoustalkoisiin, vanhempainyhdistyksen tempauksiin - kyläyhdistys - meilentervysjärjestöjen paikallisiin työryhmiin - Taloyhtiössä - puiden istutusta - kirpputorit - talkoisiin, projekteihin, lähiyhteisön apuna toimimiseen... - Askolan kuvataidekoulun talkoisiin - asukasyhdistyksen järjestämään juhannusjuhlaan - Ystävän muuttotalkoot - Facebookin avulla koottuun kansalaisryhmään Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjassa - Lastentapahtumaan - Perherastien järjestämiseen - työväen vappu Hakaniemi,Eurooppapäivä - Konneveden Moottorikerhon tapahtumat - Herttoniemen kyläjuhlat - Osa asukasyhdistyksen toimintaa, ympäristönsiivoustalkoot, Kesämäsään osallistuminen yms. - Ympäristön siivoukseen - Siivoustalkoisiin - Seurakunnassa - Kohtaamalla, kuuntelemalla, aineellisesti auttaen. - siivous - talkoot - Puistolan Urheilijoiden tapahtumiin taustavoimana, päihdepuolen toimijoiden taustavaikuttajan infoamassa - ks. edellä - Olen osallistuntu talkoilla tehtyyn kerhotilan remonttiin ja siivoukseen. - rauhanaktivismiin - mm. Koulun talkoisiin - vap.eht.kouluavustaja Kristillisessä koulussa - Tapahtumien järjestäminen (esim. luennot, yleisötilaisuudet), pihatalkoot - Siivoustalkoisiin lähialueella ja tietysti omassa taloyhtiössä - Isät lasten asialla hallitustehtävät ja niissä erilaisten tilaisuuksien järjestäminen, siivoustalkoot, - yhdistyksen hallitustehtäviin - läheisteni auttamiseen - Muun vapaaehtoistoistoiminnan kautta, järjestötyö, venekerho, vaunualaue, pihatalkoot yms. - As.OY:n pihatalkoisiin - Vuosittain osallistun talkootyöhön urheiluseuran talouden mahdollistamiseksi, osallistun myös vapaaehtoisten koordinointiin ja kouluttamisen vanhusten palveluiden parissa - nourten parissa partiointiin - Kyläyhdistyksen talkoiluihin - asukastilaisuuksiin

14 - Tapahtumajärjestelyihin, tanssiaisten järjestelyuihin, kuorotapahtimien järjestämiseen - Reserviläiskoulutus - Työttömien ja eläkeläisten harrastustoimintaan - pihatalkoot - toivo-talkoot - useita - Roskien keräystalkoisiin - Sotkan laskuttelurinteen talkoot - Veneseuran toimintaan - alueellisiin siivoustalkoisiin - Moottoriurheilussa - nuorten urheilutapahtumiin sekä palokunta leirille - Vanhempainyhdistykseen, junioriurheilun talkoisiin ja vanhempien tehtäviin - mm. tallitalkoisiin ja viljelyspalsta yhdistyksen - Taloyhtiön talkoot. - Rotary - 2. luokalaisten liikennevalistuspäivään - Martta toiminta - Naisten pankki - kävele naiselle ammatti Tampere - Puiden pienistäminen - myyjäisiin - siivousta sukulaisille ja ystäville - Myyrmäen palvelutalon päivystäjänä - ko0koomus ja kyläyhdistys - Seurakunnan tapahtuimien järjestelyihin - talkoisiin kotikylän kohentamiseksi - Taloyhtiön hallitus, pihatalkoot - Urheiluseurojen ja vanhempainyhdistyksen - lukuisiin, mm.. urheilukisojen vapaaehtoisena, pitänyt esitelmiä - Toivotalkoot - Urheiluseurojen ja koululuokkien talkoisiin - maahanmuuttajien avustaminen byrokratian viidakossa - TOIVO - Ruokakassi operaatioon, SPR:n nälkäpäiväkeräykseen, toiminut tukihenkilönä ja omaishoitajana - Siivoustalkoot - Kunnan ulkoalueiden hoito - lukuisiin - Lions - Uimarantojen vedenalainen puhdistus Pirkkalassa - mm. paikallisen kyläpäivän järjestämiseen. - pihatalkoot - vanhustyö - Ed.mainitun avustustyön talkoisiin - taloyhtiötalkoisiin - harrastusyhdistyksien toimintaan - järjestötoiminnan erilaisiin talkoisiin - partio - Reserviläisjärjestön - Feministinen kollektiivi - Venekerhon talkoisiin - pihatalkoot,seuratalkoot - erilaisten tapahtumien järjestelyihin - erilaisten yhteisöjen järjestämiin remontteihin. - Urheiluseuran - Lumenluonti ja hyllytys - taloyhtiön talkoot, ystävän muutto, Kristillisen levähdyspaikan toiminta - runsaaseen määrään erilaista talkootoimintaa - taloyhtiön pihatalkoisiin - Näkäpäiväkeräys - Mll:n EU-ruokatuki jakeluun - Taloyhtiön talkoot, järjestötoiminta - Lauttsaaressa - taloyhtiön talkoot - useiden tapahtamuien - kaupunginosatoimintaan, siivouspäivään Herttoniemessä - seurakunta - Kylä talkoot

15 - kesäteatteri - Omatoiminen jään poistaminen Tuomaansillan portaista. - Asuntoyhtiössäni - Useita kymmeniä, pääosin nuorten yleisötapahtumia - olen auttanut ystäviäni talkoilemalla - Esimerkiksi kavereiden muuttoapuna - monien eri yhdistysten talkoisiin ja vapaaehtoistyöhön - Ystävän juhlajärjestelyissä auttaminen - Liikuntaseura - vanhusten virkistämiseen - srk - urheiluseuran - Useisiin eri talkoisiin. - Kulttuuritallien talkoisiin - Kuopion Sotaveteraanimuseon oppaana toimiminen yhtenä viikonloppuna. - vertaisryhmän vetäjänä - nuorisotyö - Varatien Nuorten Tuki ry - Maalaustalkoisiin veljeni luona. - ay- ja puoluetoimintaan - urheiliseuran - Muuttoja, remontteja ja siivouksen ohjaamista. - Oman vuokratalon kevättalkokot, oman puolueen toiminta - Samat kuin edellä. - puolueen paikallishallintoon - Metsästysseuran riistapeltotalkoisiin - kyläyhdistyksen seurakunnan - seurakunnan nuortentapahtumiin - Johtamani järjestöö saa tavaralahjoituksia. Olen ollut mukana tavaroiden hankinnassa, kuljetuksessa ja esim. asuntojen tyhjennyksissä muutto-ja kuolinpesissä.lisäksi vapaaehtoisena tapahtumajärjestelyissä ja paljon muuta. - siivoustalkoisiin ainakin - kaverin - kylän laituritalkoisiin - yhdistyksen tapahtumat - Rantajätkät ry:ssä - Metsästys,kylätoimikunnan - maalaustalkoisiin - Edellä mainittujen järjestöjen sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin. - Seurakunnan miestyö - olen järjestänyt kultturitilaisuuksia ja museo- ja ateljeevierailuja sekä kuukausittain Taidekaraoketilaisuuksia - päihdeongelmaisten vertaistoimintaan - Perheen ja tuttavien piirissä. - Seuran varainhankinta - Seurakunnan apul. - Matkan valmisteluihin, suunnitteluun, kouluttamiseen - Suvun talkoisiin - rahankeruu, sisustus, opiskelutuki - erilasilla festareilla ym. - seurojen varainhankintaa - kylätoimikunnassa järjestänyt - ooppera, teatteri - tuttavien järjestämiin talkoisiin - Ystävien auttamiseen - talkoot - Lähiötoiminta - Sodankylän elokuvajuhlat sekä Faces -etnofestivaali: katusoittaminen - lasten urheilutapahtumiin - Saunanrakennustalkoot - yhdistyksen toimintaan - lähetystyö - mm talon - Vanhusten viriketalkoot - Venekerhon talkoisiin, ympäristön siivoustalkoisiin, ihmisten auttamiseen lainopillisissa asioissa, ruoka-avun jakamiseen, vertaistuen antamiseen. - Kiinteistöyhtiön, vanhempaintoimikunnan

16 - Useisiin talo talkoisiin,lapsenhoitoa,vanhuksen auttamista - Vaalitilaisuudet - Useampiin talkoisiin. - Urheiluseuran - Vanhainkodin pihasiivous - Pihatalkoot, urheiluseuran talkoot, metsästysseuran talkoot - puoluetoimintaan - Olen tukenet kuurojen liittoa ja Mannerheiminlastensuojelua - aina tarvittaessa erilaisiin tapahtumatalkoisiin, varainhankintaan jne. - Talkoisiin - hevostilallisena tietenkin - Edelliseen liittyviin - Steinerkoulun talkoisiin, appiukon mökkitalkoot - rakennus - Omaishoitajien virkistys ja vertaistukitoiminnan järjestämiseen - Seurakunnan musiikkitoimintaan - Useisiin Kuivasaaren museolinnakkeen kunnostustöihin - puolueeni vaalityötalkoisiin - puutarhayhdistys - Puolueen,ystävän auttamiseen. - Veikkolan kyläyhdistys - En kunnan järjestämääm, - Kylätoimikunnan/seuran - pihatalkoisiin - Vanhustenkeskusliiton kautta. - remontti, muuttoja - taloyhtiön talkoot - taloyhtiön pihatalkoot - Seurakunnan kappelin korjaukseen - urheiluseuran - moottoriurheiluun - Urheiluseurasssa - pihasiivousta talkoilla tuttavaperheelle - simon kirin pesäpalloleiri - kylätalkoot - Kids Action toimintaan - mm. kasvimaan hoitoa - kylätalkoisiin - paikallisyhdistyksen kautta - urheilukisojen toimitsijana - siivoustalkoisiin - Partiotoiminta - musisointiin seurakunnan tilaisuuksissa - Roskien keräykseen - Heli - erilaisiin talkoisiin ja naapuriapuun - jääkiekkoseuran - Urheiluseura, metsästysseura - Vasemmistojärjestöjen ja yhteisöjen talkoisiin - Stensbölen perinnemaiseman kunnostukseen, Ritojoen tietalkoisiin (Lieksa) - auttanut varattomia - tapahtumien järjestäminen - koulun tapahtumat - Vegfest, lipunmyynti keikoille (Setan, TAMK:n, JHL:n jne) - Olen osallistunut erilaisiin tilaisuuksiin - talkoisiin - napuritalkoisiin - kaalipiirakkaleipojaisiin ja myyntiin - Esim taloyhtiön talkoisiin - Malli YK:hon - Paniikkihäiriöisten Vertaistuki ry - hautausmaatalkoisiin - Taloyhtiöiden - taloyhtiön, tuttavien ja Lionsien järjestämiin - Puolueen - Koulutoimi

17 - Perheiden auttamiseen - Kylän siivoustalkoisiin - Pesussuomalaisten vaalitalkoihin - Seurakuntatoimintaan - Mummujen ulkoilutus - Pihatalkoot - Perustin työhyvinvoinnin edistämisyhdistyksen Fenix ry:n - voi tosi moniin, mun tapa elää on tehdä yhdessä - MLL:n tapahtumaan - Karigasniemen kylätalolla - kaverin talotalkoisiin. - Puutarhatöiden tekemistä siirtolapuutarhassa - Frisbeegolf radan huolto talkoot - siivoksiin, muuttoihin - Leinolan kyläyhdistys - olen ollut makana vapaaehtoisena järjestämässä nuorille eri tapahtumia ja olin kaksi päivää vanhainkodissa auttamassa - oman taloyhtiön tempaukset - Roskat pois, haravointi. - Taloyhtiön kevätsiivoukseen - heikompiosaisten tukemiseen - talkoisiin - myyjäisten järjestäminen, ulkoilutapahtuman järjestäminen - Piha- puu- ja lastenhoito talkoisiin - kansainvlinen ay-toiminta lähialueilla - taloyhtiön talkoot, varmaan muutakin - ks yllä - Ympäristön siivous - Urheilu- ja metsästysseuran - Yksityistalkoisiin - Srk:n toimintaan - Kylätalkoot - harrastajateatterin siivoustalkoisiin - Omtt järjestön toiminnan kehittämiseen - veneilijöitten toimintaan - tapaturma -ja sairausinvalidit, puolue - taloyhtiön syystalkoot - metsästys seuran - ks, ylempi kysymys - Uniliiton ja Satakunnan Uniyhdistyksen toiminta - Tukiyhdistys - Vapaaehtoinen opas - doulatoimintaan ja imetysneuvontaan - aluetapahtumien organisointiin - koulun - Perhekeskuksen pihatalkoot - Moneen, jatkuvasti - erilaisten yhdistysten ja vapaiden kansalaisryhmien talkoiluun - omalla kylällä - ympäristötalkoisiin - luonnonhoitotalkoisiin - Kotipaikka Pyhtää ry - puolueen - Edistän Naisten Pankin varainkeruuta - romunkeräys, puunteko ja vesakointi - kirpputorit, päivystykset yhdistyksen standeilla, esitelmöintiä - Taloythtiön pihatalkoisiin - siivoustalkoot, Nälkäpäiväkeräys - Kesätalkoot (Riihimäen Seudun Invalidien kesäkodilla) - Puunhakkuuta vanhuksille - Kylätalon korjaus, tiedonvälitys viranomaisilta paikallisille - Lapsen päiväkodin tapahtumajärjestelyihin - Taloyhtiöni - Luontotalkoot - Piha- ja poltopuutalkoisiin - taloyhtiön talkoot

18 - Porvoon hevosystävät ry / Ravit - muutto talkoot, roskienkeruu talkoot - kaikkiin edellä mainittuihin - laituritaölkoot - erilaisten yhdistysten järjestämiin tempauksiin, talkoisiin yms. - tiehoitokunnan talkoisiin - tanssiseuran rakennustalkoot - Ryhmien vetämiseen - ystävien luona - Keuruun Ekokylä ry - Urheilukilpailutoimitsija. - talkoot, vertaistuki, Areté hanke kehitystyö - Kliinisen farmasian seuran toimintaan - Koriston aitan ja Ylilemun ympäristön talkoisiin - Joel Lehtosen seura ry ja Savonlinnan oppaat ry talkoo-opastuksia ja kahvitukisa yms. - Botanian talkoisiin - Siivoustalkoot - oman asuinalueen tapahtumatalkoisiin - yhteisen ladun ylläpitoon - Tapahtumien/retkien ym.järjestämiseen - Teatterin narikkatoimintaan sirkuskoulun hyväksi - Sieninäyttely talkoilla - Teatterikesä - Tapahtumien/retkien ym.järjestämiseen - harrastajateatterin talkoot - tiehoitoa - Yhteisen rakennuksen ylläpito - vanhempaintoimikunta - tapahtumiin - katso yllä - yhdistysten toimintaan ja talkoisiin - Roska päivässä liike ja moniin talkoisiin. - monta tahoa - useisiin siivoustalkoisiin - liikuntatapahtuman järjestäminen - Puolueen jaeri järjestöjen toimintaan - mmpukkilan pelastustalkoot - Jalkapalloseura FC United - talkoihin - Mökinkorjaustalkoot - masennuspotilaiden tukemiseen - Talkoisiin - nuorten parissa perj.illanviettoihin - taidelainaamo - ainahan kylillä talkoita järjestetään - Olen kehitysvammaisen nuoren miehen tukiperhe. - Olen järjestävät kulttuurin festivaali Vantaalla Olen myös järjestää kulttuuri konsertteja Helsingissä - kouluissa,yliopistossa - Vanhempainyhdistyksen - oman puolueen talkoisiin - yhdistysteni kautta - Soiden ennallistamistalko,niittyjen hoitotalkoot - kuukausilahjoittajana SPR:n toiminnan tukemiseen - Naapureiden kanssa pihatalkoisiin. - jalkapallojoukkueen ja MLL - eri toimijoiden talkoisiin - leiriohjaajana toimiminen - tapahtumien järjestäminen - tapahtuman järjestämiseen - Kylätalkoita ja taloyhtiön talkoita. - talkoisiin - taloyhtiötoimintaa - ketotalkoot, diabetesjuttuja - RuokaApuyhdistys, Vantaa-Seura, Kansantaiteiden kehittämisyhdistys - Vihreä Pirkkala ry:n Ympäristönsiivoustalkoisiin - pihatalkoot, asukastoimikunta, kierrätystapahtuma

19 - tallin pesutalkoot, remonttitalkoot, muutto - ryteikön raivausta - mm. oman lapsen koululla pidettyihin talkoisiin - Järjestöjen vapaaehtoistyöhön ja talkoisiin - Kamarimusiikkifestivaalin järjestäminen. kalevalaisten naisten erilaiset talkoot - Occupy Puukäpylä - WWF:n öljyntorjuntaharjoitus - Vaalitalkoisiin (eduskuntavaalit ja presidentinvaalit) ym. - Lapsenhoitoa - muuttotalkoisiin, myyjäisiin - Pesätarkastuksiin - Taloyhtiön talkoot - Marttojen kesäkahvila - kylätoiminta - 3 krt siivoustalkoot - Erilaisiin talkoisiin, esim. Neulonut Venäjän Karjalan vauvoille - jakamalla tietoa järjestöstä - Vihreät - Siivoustalkoisiin - liikuntavammaisen avustajana - remontointi - Ainakin talon pihatalkoisiin, pihan lapsiperheiden vuorolounaisiin - Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja,taloyhtiön talkoot. - partiomökin kunnostustalkoot, roskienkeräystempaus - Taloyhtiönhallitus pj,talkoisiin asuinalueella jataloyhtiössä. - Helsingin kauppakorkeakoulun ekonomikurssi 1955:n järjestämiin hyväntekeväisyyskonsertteihin Pelastusarmeijan lapsi- ja nuorisotyön hyväksi - kuulun erinäisiin yhdistyksiin joiden toimintaan ja talkoisiin olen osallistunut - varainhankintaan - olen ollut mukana organisoimassa ja samalla myös osallistunut - LC Siuro - harrastuksen talkootoimintaan - esim kulttuuripuolen - esim. kirjallisten tapahtumien järjestämiseen - urheiluseura, taloyhtiö, puolueyhistys - Olen ollut remontoimassa bänditiloja sekä järjestämässä kulttuuritapahtumia. - vanhempainyhdistys, jalkapalloseura - kyllä, sekä omaishoitajien että puolueen kampanjoihin ja ollut puhumassa omaishoirajien edustajana - vanhusten lumitöihin - Emmauksen vaatekeräykseen. - Järjestötyössä (PAND Taiteilijat rauhan puolesta) monenlaisiin talkoisiin - Taloyhtiön talkoisiin - talonmaalaus, roskien keruu - pihatalkoot, meripelastus - Luottamustehtävä Suomen työnohjaajat ry:ssä - talkoisiin - puolueen kampanjoimtiin. Nuorten etsivään nuorisotyöhön - kaupungin kevätsiivous, Kolomosen järjestely, ls piirin niittotalkoot - pyörähuoltotilaisuuksiin - Vanhempainyhdistyksen tapahtumiien järjestämiseen - mm. nuorten urheilutapahtumaan toimitsijana - vaalitalkoisiin - Kyllä olen tehtnyt talkoiat - Lapsen koululla - Kyläjuhlajärjestelyt - Rekolan talkooporukka - pihatalkoot, äiti-vauvaryhmän tapahtumat - tyttären luokan varainkeruuseen luokkaretkeä varten - vaihtopiiri - päiväkodin talkoisiin - kestovaippa ja kantoliina opastus - Taloyhtiön talkoot 2 x vuodessa - kyläyhdistyksen haravatalkoisiin - Muutamat talkoot - moniin - teen monenlaista vapaaehtoistyötä eri järjestöissä. Lisäksi olen mukana kotitalon asukastoimikunnassa.

20 - Jääkiekon MM em. yhdistysten tapahtumien järjestämiseen, Tietotaitotalkoisiin - maahanmuuttajien keskustelupiiri - Kehitysvammatyöhön - Ruokajako 5. Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia prosesseja elämässään läpikäyneet tai samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset tukevat toisiaan jakamalla kokemuksia ja tietoa kunnioittavassa ilmapiirissä. Jos seuraavat väittämät ovat mielestäsi vertaistukea, laita rasti niiden kohdalle. Vastaajien määrä: Vapaaehtoistoiminta on vapaaehtoisesti ja omasta halusta tehtävää palkatonta toiselle henkilölle, yhteisölle tai ympäristölle yleistä hyvää tuottavaa tukea, tekemistä ja toimintaa. Vapaaehtoistoimintaa ei ole kolmannen sektorin palkkatyö, opiskeluun liittyvä harjoittelu, äänestäminen, omaishoito ja työhön tai opiskeluun liittyvä harjoittelu tai hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen. Mitä mieltä olet vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallisista merkityksistä? Anna arvosana asteikolla = ei ollenkaan merkityksellistä. 5=erittäin merkityksellistä. Vastaajien määrä: 845

21 Yhteensä Keskiarvo Vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus 1,43% 2,02% 9,14% 22,68% 64,73% 842 4,47 Vapaaehtoistoiminta edistää kestävän kehityksen taloutta Vapaaehtoistoiminta luo turvallisempia ja vahvempia yhteisöjä Vapaaehtoistoiminta lisää tekijänsä elämänlaatua, elinikää, terveyttä ja onnellisuutta Vapaaehtoistyö tarjoaa tekijälleen väylän elämänmittaiseen oppimiseen 1,19% 4,41% 15,73% 33,25% 45,41% 839 4,17 0,6% 0,95% 4,29% 25,6% 68,57% 840 4,61 0,48% 1,43% 7,38% 32,62% 58,1% 840 4,46 0,36% 0,96% 10,17% 33,73% 54,78% 836 4,42 Vapaaehtoistoiminta voi tarjota työttömille, nuorille tai ammatinvaihtajille väyliä uuden ammatin löytymiseen tai olemassaolevan 1,19% 2,15% 9,54% 32,78% 54,35% 839 4,37 ammattitaidon ylläpitämiseen Yhteensä 0,87% 1,99% 9,37% 30,1% 57,66% ,42 7. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavista väitteistä? 1= eri mieltä, 5=samaa mieltä. 3=en samaa enkä eri mieltä Vastaajien määrä: 847 Osalllistuminen vapaaehtoistoimintaan lisää Yhteensä Keskiarvo myös kansalaisten yhteiskunnallista 0,95% 1,3% 6,04% 32,66% 59,05% 845 4,48 tiedostamista. Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa onnistumisen kokemuksia sekä tuottaa henkilökohtaisia ja 0,24% 0,71% 4,28% 31,03% 63,73% 841 4,57 yhteisöllisiä saavutuksia Positiivinen julkisuus ja kehittyvä vapaaehtoistoiminnan imago vahvistavat 0,59% 2,01% 10,53% 36,57% 50,3% 845 4,34 tunnetta mahdollisuudesta vaikuttaa. Elämme aikaa, jolloin Internetin työkaluilla voidaan myös kunnissa vapaaehtoisvoimin 2,17% 6,74% 20,46% 33,94% 36,7% 831 3,96 tuottaa elämänlaatua parantavia palveluja Yhteensä 0,98% 2,68% 10,29% 33,55% 52,5% ,34 8. Pitäisikö mielestäsi vapaaehtoisille järjestää koulutusta nykyistä laajemmin? Vastaajien määrä: 840

22 9. Pitäisikö vapaaehtoisten ohjaamisesta ja tukemisesta huolehtia nykyistä paremmin? Vastaajien määrä: Kattava internetistä löytyvä vapaaehtoistyön hakukone, josta jokainen löytää itselleen sopivaa vapaaehtoistoimintaa on mielestäni tarpeellinen: Vastaajien määrä: Edellyttääkö laadukkaan vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen mielestäsi kunnalta nykyistä suurempaa taloudellista panostusta? Vastaajien määrä: 842

23 12. Omassa kunnassani tukea ja resursseja tarvitaan: Vastaajien määrä: 829 Avoimet vastaukset: Muuhun, mihin? - hoitopaikkoja paihderiippuvaisille lisaa - Koordinaattorin jatkopalkkaaminen

24 - Nuorisotiloihin ja nuorison aktivoimiseen tähtääviin toimenpiteisiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi - Kunnan laajuinen perustulo pienellä työvelvoitteella. Kunta työllistää kaikki ja vuokraa työvoimaa ulos kysynnän mukaan, loput jää kunnan hommiin. - vapaaehtoisten epämääräisten tarkoitusten estäminen - En osaa sanoa - Kunnallisen vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoistoimintaisen koordinaattorin etsiminen -? - Tämä hanke tuottaa järjestelmän jolla em. kohdata tulevat toteutumaan. Lisäksi tietojärjestelmä ja toteutusmalli tuottaa menetelmän jolla taloudellisessa ahdingossa oleville kansalaisille voidaan ohjata lisätuloja järkevimmällä mahdollisella tavalla vapaaehtoistyötä tekemällä. - Saisi apua ja neuvoja silloin kun niitä tarvii - eos - vapaaehtoisten arvostamiseen - Taloudellinen tuki sekä kaupungin julkinen "suositus" toimintaan mukaanmenolle! - Monipuoliseen, yhteiskuntaa tai järjestöjä hyödyttävän vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen ja tiedottamiseen. - Koulutustoiminnan tukemiseen - Sotaveteraanien tukemiseen - kulukorvauksia mm. matkoihin. - vapaaehtoistyöntekijän kulukorvausten maksamiseen, kenenkään ei pidä tehdä työtä omaksi tappioksi - Olemassa olevien tahojen yhteistyön lisäämiseen - ympäristöjärjestöille, taiteelliseen toimintaan - tarjota foorumi jossa voidaan tarjota työpanosta vapaaehtoistoimintaan ja jossa henkilöitä voidaan kysyä vapaaehtoistoimintaan - kaupunginosien strateginen tarkastelu erilaisten mittarien valossa, kaupungin omien resurssien uusi painotus näiden mittarien mukaisesti ja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä lisäresursseja heille - strategisen painotuksen mukaisesti - Vapaaehtoisten tukemiseen ja kannustamiseen sekä toiminnasta tiedottamiseen - Ei mihinkään - ohjaajien koulutusta tarvitaan jatkuvasti - Vapaaehtoistoiminnan keskuksen ei tarvitse olla fyysinen, vaan se voi sijaita verkossa - Ray - projektirahoituksiin osallistumiseen - Tarvikkeiden ja kalusteiden hankintaan. Kaupungin on luotava lainauspalvelu josta telttoja ja lavoja tapahtumiin. - Seurojen, yhteisöjen ja tapahtumien toimikuntien välisen yhteistyön ja resurssipoolauksen kehittämiseen (esim. Concon-malli) - vapaaehtoistyö tarvitsee kyllä myös rahoitusta kunnan taholta. - Vapaaehtoistoiminnan pitäisi vain täydentää kunnan toimintaa, ei tehdä kunnan säästötoimien vuoksi lopetettua toimintaa. - Vapaaehtoistoiminnan tutkimiseen. - Työelämän ongelmien, pätkätöiden ja vajaapalkkaisten silpputöiden vuoksi on organisoitava työmalli, joka on vapaaehtoisen ja palkkatyön yhdistelmä.joustavuutta tarvitaan. - Kunnan keskeisiin tehtäviin - Tarvitaan yksinkertaisia asioita: esimerkiksi auto jolla vapaaehtoiset voisivat roudata tavaroita ja huonekaluja; paikka jossa nettiyhteys vertaisopiskelua varten, tilejä joita voi käyttää virallisesti rahankeruuseen jne. - Jatkuvaan keskusteluun vapaaehtoistoimijoiden kanssa - eri toimijoiden yhteistyöhön - henkistä tukea osallistumiskynnyksen madaltamiseen - pitkäaikaistyöttömien aktivointiin vapaaehtoistoimintaan ja sitä kautta takaisin työelämään. - Motivoivaa toimintaa. - Vanhusten ja lasten harrastusten ja aktiviteettien mahdollistajia. - Kaikkeen mikä lisää kansalaisten viihtyvyyttä. - itse toimintaa - Vapaaehtoisjärjestöjen taloudelliseen tukemiseen, erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen - sisäilmaltaan puhtaisiin tiloihin - Eri tahojen mm. työvoimatoimiston, kunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteisiin hankkeisiin ja toiminnan kehittämiseen - Nuorten työllistämiseen - rahoituksen hakemiseen (esim. hankerahat) - Areté hankkeen tukemiseen - Meillä on jo kaikki! - vapaaehtoistoiminnalle tulee tietoisesti rakentaa KAIKKIEN tiedossa oleva väylä vaikuttamisen kanavaksi (nk. Whistle Blowing - kanava); pitäisi olla mahdollista tietyin edellytyksin (=määräenemmistö, ja/tai esim. kuntalaisadressi, vähintään 2-3% kunnan väkiluvusta allekirjoittaa tai osallistuu sähköiseen vetoomukseen - tällöin kunnanvaltuusto ja/tai kunnanhallituksen päätös voitaisiin jyrätä = päätös siirtyisi esim. vahvistettavaksi

25 seuraavaan kokoukseen ja/tai jopa seuraavaan valtuustoon. - mdfsiongsji - Yhteistyöhön seurakunnan vapaaehtoistoimintojen kanssa - Byrokratian joustaminen ja selkeyttäminen vapaaehtoistoiminnan vaatimissa asioissa. - Työttömiä osallisiksi yhteisistä asioista pienillä kannustimilla - vapaaehtoisten koulutukseen - Asukastilojen vuokriin - Syöpäpotilaiden ja muiden vakavasti sairastuneiden kotiavun järjestämiseen. - Yhteistoiminnan kehittäminen - Tilohin ja varastoihin - Mielestäni erityisesti vertaistuen kehittäminen ja tavoitettavuus olisi idyylistä. - Kunnan pitää antaa esim. kiinteistöjä vapaaehtoistoimintaa. Kunnan ei välttämättä tarvitse maksaa kiinteistöjen hoitokuluja. - sponsoroimaan vapaaehtoistyötä - On yhteisöllisyyttä, jos mikään - Järjestötalo Kolomonen paneutuu kaikkiin näihin asioihin, mutta sen resurssipohja on liian kapea niin, että tarvitaan enemmän yhteistoiminta kaupungin kanssa, mitä on suunniteltukin. - leipäjonot kasvaa,eli ruoka on ihmiselle pakollinen pahe ja hengissä pysymisen kannalta elintärkeä! - Sektorirajat ylittävän toiminnan tuki - sähköisiin paikkatietopohjaisiin ja muihin älykkäisiin uudenlaisiin palveluihin - yhteistyöhön esim päihdehuollossa ja mielenterveys kuntoutuksessa ja harrastuksissa 13. Kenen pitäisi lisätä taloudellista tukea vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen? Vastaajien määrä: 838 Avoimet vastaukset: Muiden, kenen - Seurakunnan ja uskonnollisten järjestöjen - yritysten - Säätiöiden ja rahakeräyksiä järjestävien organisaatioiden - yritykset - säätiöt, rahastot (elleivät kuulu jo yksityisiin) - kirkollisten tahojen, taloudellisten sponsoreiden - Uskonnollisten sekä aatteellisten yhteisöjen - EU - Yritysten - vapaaehtoistoiminnan tehdä taloudellista voittoa, jolla se kustantaa itsensä - itsekin voi sitä tukea taloudellisesti - En osaa sanoa - ent. läänien nyk. maakuntien - Nyt jo kunnan apurahoja saavien järjestöjen - vakuutussektori, yritykset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset... - Veikkaus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Vapaaehtoistoiminta = 1. Vapaaehtoista + 2. Palkatonta ja/tai palkkiotonta + 3. Toiselle

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry Etelä-Savon Aivovammayhdistys ry Etelä-Savon CP-yhdistys ry Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry Etelä-Savon

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi

Vapaaehtoistoiminnan. Doinita Negruti. kurssi Vapaaehtoistoiminnan Doinita Negruti kurssi Kurssin sisältö Osa 1: Vapaaehtoistoiminta Suomessa (6 h) Yhteiskunnan sektorit Kansalaistoiminnan historiaa Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus, periaatteet, oikeudet

Lisätiedot

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi?

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Veera Hämäläinen 7.11.213 2 Tunnettuudesta brändiin Jotta voi rakentaa brändiä, järjestö pitää tuntea. Paranna siis järjestösi tunnettuutta. Rakenna

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus ja nuoret Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 15.9.2011 Reija Salovaara Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 1003

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Järjestöt maakunnan voimavarana. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen

Järjestöt maakunnan voimavarana. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Järjestöt maakunnan voimavarana Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen 8.10.2010 POKAT 2014 4 toimintalinjaa: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500

TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500 TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V. 2017 / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500 HAKIJAYHDISTYS KÄYTTÖTARKOITUS JÄSENMÄÄRÄ Myönnetty UMYÖNNETTY ANOMUS EHDOTUS MYÖNNETTY 31.12.2016,

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Toimijat yhteisessä työssä Valtakunnallinen kehittämiskeskus Kansalaisareena ry Alueelliset

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN

RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN RAUHAN PUOLESTA YHDESSÄ KÄVELLEN VALTAKUNNALLINEN RAUHANKÄVELY KUOPIOSSA 18.9.2011 Kävelytapahtuma 18.9. klo 12 15 Valkeisenlammella Kuopiossa 1 Pohjois-Savon Rauhanturvaajat ry, www.pohjois-savonrauhanturvaajat.org

Lisätiedot

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&!

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&! RAY myöntää 5, miljoonaa nuorten palkkaamiseen Vuonna06vaikeastityöllistyvillenuorilleaukeaa70työpaikkaa järjestöissäympärisuomen. RAYmyöntääavustustasosiaalijaterveysalanjärjestöillevaikeastityöllistyvän,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Kysely yhdistyksille 33 vastausta 28 eri yhdistyksestä Yhdistysrekisterin mukaan Liedossa toimii 200 yhdistystä, aktiivisesti toiminnassa? Kunnan

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden rakentaminen. 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi

Yhteisöllisyyden rakentaminen. 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi Yhteisöllisyyden rakentaminen 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi Esimerkkejä Espoosta Hyvä Arki ry arkielämän laadun parantaminen Toimivat Seniorit ry oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus

Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus 2.7.20 Otantatutkimus Oy Toteutettu RAY:n tuella Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 003 vastaajalta kysyttiin

Lisätiedot

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1 Rokua 24.11.2017 1 Tehtävä 1: Ihannekuntaa tai sen toimintaa kuvaavia sanoja Elävä Terve Esteetön Ekologinen Reilu Elinvoimainen Yritteliäs

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Nuorisotyökysely 2015 I-piiri. Kooste 2VDG Seppo Saarela

Nuorisotyökysely 2015 I-piiri. Kooste 2VDG Seppo Saarela Nuorisotyökysely 2015 I-piiri Kooste 2VDG Seppo Saarela Kyselyn tarkoitus Kesätehtävä lohkon puheenjohtajille (LPJ) - Klubin hyvinvointikysely ja nuorisotyökysely Perehdyttää LPJ:t lohkonsa klubeihin Yhteistyön

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Nettikysely päijäthämäläisille SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 28. joulukuuta 2011 Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Vähässäkyrössä toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä

Vähässäkyrössä toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä Vähässäkyrössä toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä 2 KYLÄYHDISTYKSET Listassa kyläyhdistykset, joilla on aktiivista toimintaa. Kyläseurat järjestävät kylien yhteistä toimintaa, esim. talkoita, kesätapahtumia

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen

SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo. 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen SUOMEN PAKOLAISAPU Järjestöhautomo 1.11.2011 PIETARSAARI Järjestökonsultti Tiina Mäkinen Taustaa Suomen Pakolaisavusta Järjestö perustettiin vuonna 1965 uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - sirkka saaristo 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - sosiaalialan ohjaaja, vanhusten hoitaja, seksuaalineuvoja, työyhteisöneuvoja, senioripysäkkiohjaaja, ystäväkurssien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysvirastossa. Miia Pulkkinen Vs. Vapaaehtoistyön koordinaattori Sosiaali- ja terveysvirasto

Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysvirastossa. Miia Pulkkinen Vs. Vapaaehtoistyön koordinaattori Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysvirastossa Miia Pulkkinen Vs. Vapaaehtoistyön koordinaattori Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja päihdepalvelut Sairaala-,

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Emma & Elias Tuhti-ryhmän kysely Tavoitteena kerätä keskitetysti raportointiin tarvittavat tiedot vapaaehtoisilta Kerätä aineisto, joka tarjoaa

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukunnat

Kolmas sektori ja maaseutukunnat Kolmas sektori ja maaseutukunnat Maaseudun PARAS-seminaari Kuntatalo 5.12.2008 Ritva Pihlaja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kolmas sektori maaseutukunnissa tutkimus Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Järjestöjen ja vähän muutakin näkökulmaa Lape kehittämiseen

Järjestöjen ja vähän muutakin näkökulmaa Lape kehittämiseen Järjestöjen ja vähän muutakin näkökulmaa Lape kehittämiseen Ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lapsesta

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista

Vapaaehtoiset osana sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista Vapaaehtoiset osana sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista Turvallisuuskomitean järjestöseminaari 2.10.2014 Neuvotteleva virkamies 6.10.2014 Esityksessä käsiteltäviä asioita Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 18.3.2015 1. Useat maahanmuuttajataustaiset yhdistykset kaipaavat tiloja vapaaehtoistoimintaan.

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Suunnittelija Laura Sormunen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Itä-Suomen Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 6.5.2014 Toimenpideohjelman taustat Terveytensä kannalta

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Perusturvatoimen järjestöjen toiminta-avustushakemukset vuodelle 2016

Perusturvatoimen järjestöjen toiminta-avustushakemukset vuodelle 2016 Perusturvatoimen järjestöjen toiminta-avustushakemukset vuodelle 2016 Dnro 388/02.05.01/2013 Käs. Perltk 14.6.2016 Yhdistyksen nimi Avustuksen käyttötarkoitus Myönn. -15 / Hakemus -16 1. Sotainvalidien

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä. Päivi Rissanen Helsinki Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus päihde - ja mielenterveysjärjestöissä Päivi Rissanen 4.4.2017 Helsinki Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät toimintamuodot

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit SPIRIT-hanke - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa Hankealue SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina (rahoittajina ERF & maakuntaliitot ) Hankkeen päätavoitteita olivat:

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot