BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE. Opintomatkat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE. Opintomatkat"

Transkriptio

1 BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE Opintomatkat

2 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ JOHDANTO MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSIIN SUUNTAUTUNUT OPINTOMATKA Metener Oy ja Erkki Kalmarin maatila Harri Koivusen maatila Virroilla Lakeuden etapin biokaasulaitos Ilmajoella BIOKAASUOPINTOMATKA RUOTSIIN Biovakka Oy:n Topinojan biokaasulaitos Hammarbyn jätevedenpuhdistamo Svenska Biogasföreningen ja Miljöbilar i Stocholm hanke Biokaasun tankkausasema Solnassa Svensk Biogas AB Jönköping Energi Biogas AB Sötåsenin Luonnonvara-alan oppilaitoksen biokaasulaitos BIOKAASUOPINTOMATKA Vambio Oy ja Watrec Oy Satakierto Oy ja Preseco Oy... 15

3 2 1 JOHDANTO Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen hanke toteutettiin Keski-Suomen liiton myöntämällä EAKR rahoituksella. Hankkeen koordinaattorina toimi Jyväskylä Innovation ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimi hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli toteuttaa biokaasuaiheisia opintomatkoja ja näin tuoda biokaasuteknologiaa tutuksi Keski- Suomessa. Opintomatkat suunnattiin biokaasusta kiinnostuneille yrittäjille, kuntapäättäjille sekä kaikille biokaasusta kiinnostuneille toimijoille. Hankkeen aikana toteutettiin kolme opintomatkaa joilla jokaisella oli eri kohderyhmille suunnattu teema. Opintomatkoja markkinoitiin hankkeen Internet sivuilla (www.biokaasufoorumi.fi), hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa, suoraan sähköpostitse biokaasualan toimijoille sekä lehdissä. Hankkeen järjestämille opintomatkoille osallistui yhteensä 62 osallistujaa. 2 MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSIIN SUUNTAUTUNUT OPINTOMATKA Opintomatkalla vierailtiin kahdella maatilamittakaavan biokaasulaitoksella sekä yhdellä suuren kokoluokan jätteen käsittelylaitoksella. Opintomatkalle osallistui 24 biokaasusta kiinnostunutta osallistujaa. 2.1 Metener Oy ja Erkki Kalmarin maatila Ensimmäisenä kohteena vierailimme Metener Oy:n biokaasulaitoksella Laukaan Leppävedellä. Metener Oy on yritys joka suunnittelee ja rakentaa biokaasulaitoksia sekä biokaasunpuhdistusjärjestelmiä. Yritys tarjoaa myös biokaasualan konsultointi ja testauspalveluita.

4 3 Tilalle oli valmistumassa uusi kasvibiomassoja hyödyntävä biokaasureaktori. Uuden reaktorin kokonaisteho on noin 0,8 1 MWh. Tilalla tutustuimme biokaasuntuotantoon sekä biokaasun jalostamiseen liikenteen polttoaineeksi. Tilalla on biokaasunpuhdistusjärjestelmä jolla biokaasu muutetaan liikenteenpolttoaineeksi eli biometaaniksi. Tilalla on lisäksi sähköteholtaan 50 kw moottori ja generaattori sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jolla tuotetaan tilan tarvitsema sähkö ja lämpöenergia. Kuva 1 Kalmarin tilalla Laukaassa jalostetaan lannasta ja peltobiomassoista liikenteen polttoainetta (kuva: Ilpo Värre) 2.2 Harri Koivusen maatila Virroilla Toisena kohteena vierailimme Virroilla Harri Koivusen maatilalla. Tilalla on 200 m3 täyssekoitteinen biokaasureaktori, jossa tuotetaan tilan omasta karjanlannasta biokaasua. Biokaasulaitoksen tuottamasta biokaasusta tuotetaan Capstonen mikroturbiinilla sähkö ja lämpöä tilan omaan käyttöön. Turbiinin sähköteho on 30 kw. Biokaasusta tuotetulla energialla saadaan tilan sähköenergiantarve täytettyä ja suuri osa myös lämpö-

5 4 energiantarpeesta. Laitos on ensimmäinen NHK-keskuksen toimittama robogas biokaasulaitos. 2.3 Lakeuden etapin biokaasulaitos Ilmajoella Kolmantena kohteena tutustuimme Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitokseen Ilmajoella. Laitoksella käsitellään Seinäjoen seudulta tulevat biojätteet, jätevedenpuhdistamolietteet sekä teollisuuden biohajoavia jätteitä. Laitos on valmistunut alkuvuodesta syksyllä Laitoksella voidaan käsitellä sivutuoteasetuksen luokan 3 mukaisiä jätteitä. Laitoksen käsittelykapasiteetti on t vuodessa ja biokaasutuksella tuotettu energia käytetään pääosin laitoksen omaan käyttöön ja ylijäämä kaasu poltetaan soihdussa. Pääraaka-aineena laitos käyttää jätevedenpuhdistamolietteitä, mutta laitoksessa käsitellään myös erilliskerättyä biojätettä ja elintarviketeollisuuden jätteitä. Laitokselta syntyvä mädätejäännös kuivataan lingon ja termisen kuivauksen avulla ja lopuksi rakeistetaan pelleteiksi. Lopputuotteena on hygienistä EVIRAN lannoitevalmisteeksi hyväksymää lannoiteraetta. 3 BIOKAASUOPINTOMATKA RUOTSIIN Tammikuussa 2009 toteutettiin biokaasuopintomatka Ruotsiin. Opintomatkalla tutustuttiin erityyppisiin biokaasulaitoksiin ja erityisesti biokaasun ajoneuvokäyttöön sekä biohajoavien jätteiden käsittelyyn. Opintomatkalle osallistui 22 osallistujaa. Vierailukohteina oli viisi erikokoista biokaasulaitosta. Tutustuimme lisäksi biokaasuajoneuvokäyttöä edistävään hankkeeseen, kansalliseen biokaasunkehittämisorganisaatioon sekä yhteen biokaasuntankkausasemaan Tukholmassa.

6 5 Ruotsissa on yhteensä noin 220 biokaasulaitosta. Laitoksista 140 sijaitsee jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä, 60 kaatopaikkakaasun talteenottolaitosta ja 14 biohajoavan jätteiden yhteiskäsittelylaitosta sekä kahdeksan maatilakokoluokan biokaasulaitosta. Näillä laitoksilla tuotetaan biokaasusta energiaa noin 1300 GWh vuodessa. Ajoneuvokäyttöön biokaasuntuotannosta käytetään noin 12 %. Kaasukäyttöisiä ajoneuvoja Ruotsissa on noin ja biometaanin käyttö on ohittanut maakaasun ajoneuvokäytön vuonna Esimerkiksi Tukholman alueella jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitokset tuottavat kaiken kaasun ajoneuvokäyttöön ja lisäksi Tukholmaan joudutaan tuomaan kaasua muualta Ruotsista. Valtaosa kaupunkibusseista ja takseista käyttää biometaania polttoaineenaan. Biopolttoaineiden käyttöön liikenteessä kannustetaan erilaisin tukitoimin. Biopolttoaineilla ei ole valmisteveroa ja biopolttoaineita käyttävät autot saavat vapautuksia parkkimaksuista ja tietulleista. Biometaanin tankkausasemien rakentamista tuetaan 30 % investointituella. Tankkausasemaverkosto on kattava Tukholman seudulta aina Etelä-Ruotsiin asti, jossa on lisäksi maakaasun tankkausasemia. Myös Pohjois- Ruotsissa on muutamia biokaasuntankkausasemia. 3.1 Biovakka Oy:n Topinojan biokaasulaitos Ensimmäisenä kohteena tutustuimme suomen puolella Biovakka Oy:n käynnistämisvaiheessa olevaan biokaasulaitokseen Turun Topinojalla. Laitoksessa käsitellään Turun jätevedenpuhdistamolietteet ja tuotetaan lämpöä ja sähkö kaasumoottorilla. Laitokselta syntyvä rejektiliete tuotteistetaan lannoiterakeeksi. Laitoksen on tarkoitus toimia täydellä kapasiteetilla maaliskuussa 2009.

7 6 3.2 Hammarbyn jätevedenpuhdistamo Tukholman Nackan kaupunginosassa sijaitsevassa Hammarbyn jätevedenpuhdistamossa tutustuimme biokaasuntuotantoon ja biokaasun jalostamiseen liikennekäyttöön. Jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu biokaasun tutkimus ja kehittämisympäristö, jossa kehitetään uusia teknisiä ratkaisuja jätevedenpuhdistukseen ja biokaasuntuotantoon. Puhdistamolta kaasu siirrettiin putkistolla suoraan paikallisliikenteen bussiterminaaliin, jossa biokaasu tankattiin linja-autojen polttoaineeksi. Henriksdalin puhdistamon tuottama biometaani riittää 130 paikallisbussin pääpolttoaineeksi. Tukholman alueen paikallisbussiliikenne kulkee nykyisin lähes täysin biokaasulla. Kuva 2 Hammarbyn jätevedenpuhdistamolla tuotetaan biometaania paikallisliikenteelle. (kuva: Svenska biogasföreningen) 3.3 Svenska Biogasföreningen ja Miljöbilar i Stocholm hanke Biogasföreningen on kansallinen biokaasualan kehittämisorganisaatio, joka pyrkii edistämään biokaasuteknologian käyttöönottoa Ruotsissa. Or-

8 7 ganisaation toimintaa esitteli Stefan Dahlgren. Lyhyillä luennoilla käytiin läpi Ruotsin biokaasutoimialan tilannetta ja kehittämistoimia. Kehittämistoimilla on voimakkaasti pyritty vuodesta 2000 alkaen edistämään biokaasuntuotantoa erityisesti jätemateriaaleista ja parantamaan biokaasun keräystä ja jalostusta kaatopaikoilta. Biokaasu on pyritty ensisijaisesti ohjaamaan liikennekäyttöön. Edistämistoimia tehdään yhdessä Svenska Gasföreningenin kanssa joka pyrkii maakaasun käytön lisäämiseen liikenteessä. Biogasföreningenin projektitoimintaa ja erityisesti Miljöbilar i Stocholm hanketta esitteli Björn Hugosson. Hakkeen tavoitteena on lisätä biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena Tukholman kaupunkialueella. Tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on, että 330 paikallisbussia, 200 jätteenkeräysautoa, 2000 taksia ja henkilöautoa ajaisi biokaasulla. Tavoitteena on myös rakentaa kaasunjakeluverkosto Tukholman alueelle, jonka avulla kaasu saataisiin siirrettyä tuotantolaitoksilta suoraan jakelupisteille. Kuva 3 Kaasutuotanto ja jakeluverkostoa suunnitellaan Tukholman alueelle vuodelle (kuva: Svenska biogasföreningen)

9 8 3.4 Biokaasun tankkausasema Solnassa Tukholman liepeillä Solnassa tutustuimme biokaasun tankkausasemaan. Kaasuyhtiö AGA:n Nina Shröder esitteli tankkausaseman teknistä toteutusta sekä kertoi biokaasutankkausasema verkostosta Tukholman alueella. Biokaasu tuotiin tankkausasemille kuorma-autolla, jossa oli siirtolavaalustainen kaasupullopatterista. Biokaasu tuotetaan suurimmaksi osaksi Tukholman jätevedenpuhdistamoiden lietteistä, mutta osa kaasusta kuljetetaan Tukholman tankkausasemille Linköpingistä, koska kaasunkysyntä ylittää biokaasuntuotannon Tukholman kaupunkialueella. Kuva 4 Tukholmassa on kattava biokaasuntankkausasemaverkosto (kuva: (Svenska biogasföreningen)

10 9 3.5 Svensk Biogas AB Svensk Biogas Ab on Lindköpingissä toimiva biokaasuyritys, joka kuluu Jönköpingin kaupungin omistamaan Tekniska Verken konserniin. Svensk Biogasilla on biokaasulaitokset Linköping ja Norköpingissä sekä rakenteilla oleva uusi laitos Katrineholmissa. Linköpingissä onkaksi biokaasulaitosta. Toinen sijaitsee jätevedenpuhdistamon yhteydessä ja toinen biokaasulaitos käsittelee alueen erilliskerätyt biojätteet, pieniä määriä teollisuuden biohajoavia jätteitä sekä lähimaatilojen karjanlantaa. Kaikki laitoksilla syntyvä biokaasu puhdistetaan biometaaniksi liikennekäyttöön. Linköpingin kaupungin paikallisliikenteen linjaautot, osa jäteautoista, yksi biometaanilla toimiva juna sekä yksityisautoilijat käyttävät Linköpingin kaupungin jätteistä tuotettua biometaania polttoaineenaan. Ylijäämä biometaani kuljetetaan rekoilla Tukholman kaupunkiliikenteen käyttöön. Vierailulla tutustuttiin biokaasuntuotantoon biokaasulaitoksella sekä biokaasun jalostamiseen ja jakeluun. Mädätejäännös hyödynnettiin peltolannoituksessa ja pieneltä osin viherrakentamisessa Jönköpingin alueella.

11 10 Kuva 5 Opintoretkeläiset tutustumassa Svensk Biogas AB:n biokaasulaitokseen Lindköpingissä. 3.6 Jönköping Energi Biogas AB Viidentenä vierailukohteena tutustuimme Jönköpin Energi Biogas AB:n biokaasutoimintoihin Jönköpingissä. Biokaasulaitos toimi jätevedenpuhdistamon yhteydessä kaupungin taajamassa. Jönköpingissä biojäte on mennyt aikaisemmin sekajätteen kanssa jätteenpolttolaitokseen, mutta uuden käsittelylaitoksen myötä biojätettä on alettu keräämään myös kiinteistökohtaisesti. Biojätteen erilliskeräykseen liittyvät kiinteistöt saavat alennusta jätemaksuista lajittelemalla biojätteen erilleen poltettavasta jätejakeesta. Vierailimme biojätteen esikäsittelylaitoksessa, jossa erilliskerätty biojäte puhdistetaan, murskataan ja hygienisoidaan. Hygienisoitu massa kuljetetaan rekka-autoilla noin 10 kilometrin päässä sijaitsevalle biokaasulaitokselle, jossa massa sekoitetaan jätevedenpuhdistamolietteiden kanssa ennen biokaasureaktoriin syöttämistä.

12 11 Tuotettu biokaasu puhdistetaan biometaaniksi ja siirretään biokaasuntankkausasemille. Jönköpingin kaupungin alueella on noin 10 tankkausasemaa ja osa kaasusta kuljetetaan myös Tukholman jakeluasemille. Kuva 6 Biometaaniksi puhdistettu biokaasu varastoitiin pulloihin lähelle tankkauspistettä Jönköpingissä. 3.7 Sötåsenin Luonnonvara-alan oppilaitoksen biokaasulaitos Sötåsenin luonnonvara-alan oppilaitos on järjestelmällisesti kehittänyt koulutustaan ja toimintojaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Oppilaitos tuottaa itse bioenergialla kaiken tarvitsemansa energian ja viljelee luomuviljelynä tilan peltoja. Oppilaitokselle on valmistunut vuonna 2007 uusi biokaasulaitos, jolla saadaan tuotettua oppilaitoksen tarvitsema sähköenergia ja osa lämpöenergiasta. Lämmöntuotantoon on lisäksi hakelämpölaitos, johon raaka-aine ostetaan alueen viljelijöiltä.

13 12 Biokaasulaitoksessa on kaksi noin 200 kuutiometrin biokaasureaktroria, joissa lietteen kasvibiomassan viipymä on yhteensä noin kuukausi. Kaasuvarasto sekä sähköteholtaan 60 kw CHP yksikkö on sijoitettu erillisiin merikontteihin. Biokaasulaitoksen investointikustannus on ollut noin euroa, johon on saatu investointitukea noin 30 %. Kuva 7. Sötåsenin luonnonvara-alan oppilaitos tuottaa biokaasulla osan oppilaitoksen tarvitsemasta energiasta. 4 BIOKAASUOPINTOMATKA Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen hankkeen viimeinen opintomatka toteutettiin kotimaisiin, jätteitä biokaasunraaka-aineena hyödyntäviin biokaasulaitoksiin. laitosvierailukohteina olivat Satakierto Oy:n biokaasulaitos Köyliössä ja VamBio Oy:n biokaasulaitos Vampulassa. Samalla saimme tutustua Watrec Oy:n ja Preseco Oy:n toimintaan. Opintomatkalle osallistui yhteensä 16 osallistujaa.

14 Vambio Oy ja Watrec Oy Watrec Oy:n toimialapäällikkö Kimmo Tuppurainen esitteli linjaautomatkalla lyhyesti yrityksensä toimintaa sekä lähemmin Vampulaan rakenteilla olevaa VamBio Oy:n -biokaasulaitosta. Laitoksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2004, jolloin Vampulassa toimivat kaksi suursikalaa alkoivat miettiä biokaasulaitoksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia tuottaa energiaa sian lietelannasta. Sikalayrittäjät yhdessä Watrec Oy:n kanssa perustivat Vambio Oy:n. Watrec vastaa rakenteilla olevan biokaasulaitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hanke eteni YVA -menettelyyn vuonna 2006, rakennuslupa myönnettiin 2008 ja laitoksen on tarkoitus valmistua maaliskuussa Valmistuvan biokaasulaitoksen kapasiteetti on tonnia vuodessa. Käsiteltävinä raaka-aineina biokaasulaitoksessa käytetään jätevedenpuhdistamolietteitä, sianlantaa sekä teollisuudesta tulevia lietteitä. Laitoksen lietteenkäsittelyprosessi on mesofiilinen, 37 C: n märkämädätysprosessi. Liete hygienisoidaan 70 C: ssa ennen biokaasuprosessia.

15 14 Kuva 8. Kimmo Tuppurainen Watrec Oy:stä esittelee Vambion rakenteilla olevaa biokaasulaitosta. (Kuva: Tiina Siimekselä) Laitoksen sijainti on suunniteltu kahden sikalan väliin siten, että sikaloiden lietteet tulevat laitokselle paineviemäriä pitkin. Osa mädätetystä lietteestä myös palautetaan paineviemäriä pitkin takaisin sikaloiden lietesäiliöihin, osa varastoidaan VamBion alueelle. Näin saadaan lietteelle useita tyhjennyspaikkoja, eikä liikenne yhdessä paikassa muodostu liian vilkkaaksi lietteen pelloille levityksen aikaan. Osa biokaasulaitoksella syntyvästä kaasusta myydään 700 m:n päässä sijaitsevalle Nordkalk Oyj:n kalkkikivitehtaalle. Kaasuputkea johdetaan kaasuputkea pitkin suoraan tehtaalle. Osa kaasusta hyödynnetään laitoksen yhteyteen rakennettavassa CHP-yksikössä jossa kaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä. Lämpö käytetään biokaasulaitoksen ja sikaloiden lämmitykseen. Sähkö myydään suoraan verkkoon. Biokaasulaitoksen lähelle on tulossa myös pienteollisuusalue, johon suunnitellaan perustettavaksi pienkaukolämpöverkkoa laitokselta. Laitoksen investointikustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa.

16 Satakierto Oy ja Preseco Oy Opintomatkan toisena kohteena tutustuimme Satakierto Oy:n biokaasulaitokseen. Satakierto Oy on jätehuoltopalveluja tarjoava yritys, jonka omistaa neljä kuntaa ja neljätoista yritystä. Yrityksen päätoimipaikka on Hallavaaran jätekeskus Köyliössä, missä toimii myös Satakierron biokaasulaitos. Yrityksen toiminta-alue on keskittynyt lähinnä neljän kunnan: Säkylän, Köyliön, Huittisen ja Euran alueelle. Yritys kuitenkin ottaa varsinkin teollisuuden jätteitä vastaan toiminta-alueen ulkopuoleltakin. Yrityksen toimintaa esitteli toimitusjohtaja Eerik Yrjölä. Kuva 9 Biokaasutettavaa erilliskerättyä biojätettä vastaanottotilassa. (Kuva: Tiina Siimekselä) Käyttöpäällikkö Antero Bäcklund ja Juha-Ville Kangas Preseco Oy:stä esittelivät biokaasulaitoksen toimintaa. Laitos on aloittanut toimintansa vuonna Biokaasulaitoksen tekninen käsittelykapasiteetti on yhteensä tonnia vuodessa, mutta laitoksen ympäristölupa on haettu tonnille vuodessa. Pääosin käsiteltävä jäte tulee elintarviketeollisuudesta. Lisäksi laitoksella käsitellään kunnallisia jätevesilietteitä, keskuskeittiöiden ruokajätteitä ja erilliskerättyä biojätettä.

17 16 Hallavaaran biokaasulaitoksella on käytössä termofiilinen prosessi ja se toimii C: ssa. Hygienisointi tapahtuu prosessin yhteydessä. Laitoksen tuottama energia käytetään sen omaan tarpeeseen, eikä energiaa myydä ulos. Laitoksen tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia tuotetaan mikroturbiineilla sekä osa lämmöstä lisäksi kaasulämmityskattilassa. Hallavaaran biokaasulaitoksen suunnittelijana ja toimittajana on toiminut Preseco Oy, joka on jätteisiin, energiantuotantoon ja vedenkäsittelyyn erikoistunut ympäristöteknologia-alan yritys. Yritys työllistää 23 henkilöä ja se tarjoaa palvelujaan sekä Suomessa että ulkomailla. Kuva 10 Preseco Oy:n suunnittelema biokaasulaitos Satakierto Oy:n jätteenkäsittelyasemalla köyliössä. (Kuva: Tiina Siimekselä)

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET NYKYTILANNE POHJOISESSA KESKI SUOMESSA Biokaasutettavia materiaalien potentiaali suuri Painopistealueet Saarijärvi, Viitasaari ja Pihtipudas Suurin

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä Rakenteilla oleva biokaasulaitos Case VamBio KoneAgria 2009 21.-24.10.2009 Jyväskylä INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Yhteystiedot: Watrec Oy Jyväskylän toimisto Wahreninkatu

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Sisältö Keski-Suomen biokaasupotentiaali Biokaasun

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

Lisää kaasua Keski-Suomeen?

Lisää kaasua Keski-Suomeen? 10.9.2015 Lisää kaasua Keski-Suomeen? Tausta Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin lypsykarjatilalla alkoi vuonna 1998 Sähkön ja lämmön tuotanto Vuonna 2002 ensimmäinen biokaasun puhdistuslaitteisto ja

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Idea hankkeeksi, liiketoiminnaksi ja rahaksi bioenergian koordinaatiopäivä 13.10.2010 Hämeen ammattikorkeakoulu INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN

Lisätiedot

Biovakan yritysesittely

Biovakan yritysesittely Biovakan yritysesittely Biokaasulaitos Vehmaalla Ensimmäinen suuren mittaluokan yksikkö Suomessa Toiminta alkanut 2004 Käsittelee erilaisia biohajoavia materiaaleja 120 000 tn/v Menetelmänä mesofiilinen

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä 5.2.2013 Taaleritehdas Varainhoitoa vuodesta 2007 Varoja hoidossa 2,3 miljardia euroa. Asiakkaita

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa:

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Lypsykarjatiloja 356 - Naudanlihantuotanto 145 - Lammastalous 73 - Hevostalous 51 - Muu kasvin viljely 714 - Aktiivitilojen kokoluokka 30 60 ha - Maataloustuotanto

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari

Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari 22.10.2009 Jyväskylän Paviljonki KoneAgria 2009 -maatalouskonenäyttelyn yhteydessä www.biokaasufoorumi.fi 1 Ohjelma Seminaari klo 15-17 Tilaisuuden avaus. Ajankohtaista

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa

Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa BioKymppi Oy Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan Bioenergia Forum, Joensuu, 1 , yrittäjä / toimitusjohtaja BioKymppi Oy, 8 v. (06 ) Toimitusjohtaja 1.7.2009 alkaen Hankevastaava,

Lisätiedot

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa?

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Helsinki 10.10.2012 Kaisa Suvilampi, VamBio Oy VamBio Oy yritysesi.ely VamBio Oy:n biokaasulaitos

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto Biolaitosyhdistyksen seminaari 7.11.2013 Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto FM Johanna Kalmari-Harju Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin tilalla alkoi vuonna 1998, kimmokkeena mm. mikrobien

Lisätiedot

Biokaasuopintomatka Juvalle ja Kiteelle

Biokaasuopintomatka Juvalle ja Kiteelle 1 1.7.2016 Biokaasuopintomatka Juvalle ja Kiteelle Matkan tarkoitus Keulink järjesti matkan biokaasun tuotannosta ja käytöstä kiinnostuneille henkilöille Keski-Suomen liitto (Outi Pakarinen) mukana käytännön

Lisätiedot

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 22.3.2013 MTT Agrifood Research Finland 22.3.2013 MTT Sotkamo:

Lisätiedot

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan?

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan? Biokaasu sisältää tavallisesti Biokaasuntuotannon perusteita Ville Kuittinen Metaania (CH 4 ) 40 70 % Hiilidioksidia (CO 2 ) 30 60 % Epäpuhtauksina mm. rikkivetyä Biokaasua muodostuu Erilaisten mikrobien

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Tutustumismatka biokaasun liikennekäyttöön Ruotsissa Järjestelyt: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Pauliina Uusi-Penttilä ja Marika Ryyppö

Tutustumismatka biokaasun liikennekäyttöön Ruotsissa Järjestelyt: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Pauliina Uusi-Penttilä ja Marika Ryyppö TIIVISTELMÄ 1(5) Tutustumismatka biokaasun liikennekäyttöön Ruotsissa 12-14.1.2005 Järjestelyt: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Pauliina Uusi-Penttilä ja Marika Ryyppö Tukholma, Stockholm Vatten 12.1.2005

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu- ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu- ja biodiesel-laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo

PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo PIEN-CHP POLTTOAINEENTUOTANTOLAITOKSEN YHTEYDESSÄ 15.05.2014 Polttomoottori- ja turbotekniikan seminaari Teknologiateollisuus Otaniemi,Espoo Janne Suomela Projektitutkija, Levón-instituutti Vaasan yliopisto

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Tutustumismatka biotalouskohteisiin Turveruukki Oy haketerminaali (Kestilä) ja Limingan biokaasulaitos ti klo

Tutustumismatka biotalouskohteisiin Turveruukki Oy haketerminaali (Kestilä) ja Limingan biokaasulaitos ti klo Sivu 1(5) Tutustumismatka biotalouskohteisiin Turveruukki Oy haketerminaali (Kestilä) ja Limingan biokaasulaitos ti 14.6.2016 klo 8.00-16.30 Sauli Jäntti Puolangan biokeskushanke Kainuun Etu Oy +358 44

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen suunnittelu ja toteutus

Biokaasulaitoksen suunnittelu ja toteutus Biokaasulaitoksen suunnittelu ja toteutus Henri Karjalainen Envitecpolis Oy Energiaa maatiloille 28.11.2016 2016 Copyright Envitecpolis Oy 1 Onko biokaasulaitos kannattava maatilakokoluokassa? 2016 Copyright

Lisätiedot

Liikenteen aiheuttamia paikallisia vaikutuksia ovat terveyshaitat (sydän- ja keuhkosairaudet), materiaalivauriot

Liikenteen aiheuttamia paikallisia vaikutuksia ovat terveyshaitat (sydän- ja keuhkosairaudet), materiaalivauriot Pauliina Uusi-Penttilä, projektipäällikkö Jyväskylän Teknologiakeskus Oy Biokaasu liikennepolttoaineena Biokaasua on käytetty liikennepolttoaineena vuosia eri kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Tekninen puoli

Lisätiedot

Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro

Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro Kiertotalous alkaa meistä Bioenergian kestävyyden arviointi Kommenttipuheenvuoro Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Bioenergian kestävyys seminaari, 3.12.2015, Helsinki Kestävyyden osa-alueiden painottaminen

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 20.12.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 16.12.2016 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Biokaasulaitosinvestointi - luvituksesta liiketoimintaan

Biokaasulaitosinvestointi - luvituksesta liiketoimintaan Biokaasulaitosinvestointi - luvituksesta liiketoimintaan Erika Winquist 11. 12.10.2016 Investointikustannuksen muodostuminen Investointituki Tarvittavat luvat Kannattavuuden reunaehdot Biokaasulaskurin

Lisätiedot

Kerääjäkasveista biokaasua

Kerääjäkasveista biokaasua Kerääjäkasveista biokaasua Erika Winquist (Luke), Maritta Kymäläinen ja Laura Kannisto (HAMK) Ravinneresurssi-hankkeen koulutuspäivä 8.4.2016 Mustialassa Kerääjäkasvien korjuu 2 11.4.2016 1 Kerääjäkasvien

Lisätiedot

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa

Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy: Jätteestä bioenergiaa Mustankorkea Oy Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö Perustettu v. 1998 Omistajat: Jyväskylän kaupunki Laukaan ja Muuramen kunnat Em. Lisäksi 9 asiakaskuntaa N. 200

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT Ympäristöystävällisen energian hyödyntämiseen asiakaskohtaisesti räätälöityjä korkean hyötysuhteen kokonaisratkaisuja sekä uus- että saneerauskohteisiin. Sarlinilta

Lisätiedot

Energiapoliittisia linjauksia

Energiapoliittisia linjauksia Energiapoliittisia linjauksia Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa -kutsuseminaari Arto Lepistö Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 25.3.2010 Sisältö 1. Tavoitteet/velvoitteet 2. Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Sanna Marttinen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Tuoteketjujen massa-, ravinne- ja energiataseet Sanna Marttinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Kestävästi kiertoon yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

Toimintamalli kunnille biokaasun liikennekäytön edistämiseksi

Toimintamalli kunnille biokaasun liikennekäytön edistämiseksi Toimintamalli kunnille biokaasun liikennekäytön edistämiseksi Biokaasu ja kunnat Kunnat voivat olla avainasemassa biokaasun tuotannon ja erityisesti käytön lisäämisessä. Paikallisesti tuotettu biokaasu

Lisätiedot

13 February Olli Oamkilainen 1

13 February Olli Oamkilainen 1 13 February Olli Oamkilainen 1 Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta bioenergian tuotannosta ja nykytekniikasta, energiayrittäjyydestä ja energiaomavaraisuuden

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

PERÄMERENKAAREN BIOENERGIAVARAT - Metsäbiomassat ja metsäteollisuuden sivutuotteet - Maatalouden lannat ja biojätteet - Peltobiomassat

PERÄMERENKAAREN BIOENERGIAVARAT - Metsäbiomassat ja metsäteollisuuden sivutuotteet - Maatalouden lannat ja biojätteet - Peltobiomassat PERÄMERENKAAREN BIOENERGIAVARAT - Metsäbiomassat ja metsäteollisuuden sivutuotteet - Maatalouden lannat ja biojätteet - Peltobiomassat 31.12.2010 Yhteenveto Perämerenkaaren bioenergiapotentiaali muodostuu

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Sinustako biokaasuyrittäjä?

Sinustako biokaasuyrittäjä? Sinustako biokaasuyrittäjä? Karstula 28.11.2016 Biokaasun tuotanto Saija Rasi Erika Winquist Ville Pyykkönen Luonnonvarakeskus Kuva: Valtra Biokaasuprosessi Biohajoava jäte Teollisuus Yhdyskunnat Energiakasvit

Lisätiedot

Outi Pakarinen Maaseutumaisen alueen biokaasun tuotannon ja käytön tiekartta

Outi Pakarinen Maaseutumaisen alueen biokaasun tuotannon ja käytön tiekartta 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Maaseutumaisen alueen biokaasun tuotannon ja käytön tiekartta 1 Biokaasun tuotanto ja käyttö maaseutumaisella alueella Biokaasun tuotannon käynnistämiseksi

Lisätiedot

Biokaasulaitos. Teknologiaa ja kiertotaloutta. Porin seudun biokaasuratkaisut -seminaari

Biokaasulaitos. Teknologiaa ja kiertotaloutta. Porin seudun biokaasuratkaisut -seminaari Biokaasulaitos Teknologiaa ja kiertotaloutta Porin seudun biokaasuratkaisut -seminaari 24.5.2016 Watrec kaikki biokaasulaitoksista Watrec Oy on suomalainen PK -yritys, joka on fokusoitunut teollisen mittakaavan

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Biotalous kestävät energiaratkaisut Anne Pesola Kehitysjohtaja, projektipäällikkö Kannuksen kaupunki 1. Biotalouden ja teollisuuden sivutuotevirrat uusien tuotteiden

Lisätiedot

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET

ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET - ENERGIATASEET ENERGIATASEIDEN ESITTELY UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET SISÄLTÖ Tampereen energiatase 2014 Pirkkalan energiatase 2014 Nokian energiatase 2014 Kangasalan energiatase 2014 Lempäälän energiatase 2014

Lisätiedot

Biokaasua tiloilta. 24.4.2013 Järkivihreä energiapäivä, Forssa

Biokaasua tiloilta. 24.4.2013 Järkivihreä energiapäivä, Forssa Biokaasua tiloilta 24.4.2013 Järkivihreä energiapäivä, Forssa Niina Huikuri Projektipäällikkö Bioenergiaverkostot ja virrat hanke Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy Bioenergiaverkostot ja virrat

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Lisätiedot

Biokaasua maatiloille

Biokaasua maatiloille Biokaasua maatiloille Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke, Puhas Oy Puheenjohtaja, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Sinustako biokaasuyrittäjä?

Sinustako biokaasuyrittäjä? Sinustako biokaasuyrittäjä? Muurame 13.10.2016 Biokaasun tuotanto Saija Rasi Erika Winquist Ville Pyykkönen Luonnonvarakeskus Kuva: Valtra Biokaasuprosessi Biohajoava jäte Teollisuus Yhdyskunnat Energiakasvit

Lisätiedot

Biolaitostuotteiden käyttö maataloudessa. Biolaitosyhdistyksen juhlaseminaari , Helsinki

Biolaitostuotteiden käyttö maataloudessa. Biolaitosyhdistyksen juhlaseminaari , Helsinki Biolaitostuotteiden käyttö maataloudessa Biolaitosyhdistyksen juhlaseminaari 22.10.2015, Helsinki Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö

Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö Mistäuuttakysyntääja jalostustametsähakkeelle? MikkelinkehitysyhtiöMikseiOy Jussi Heinimö 14.11.2016 Mistä uutta kysyntää metsähakkeelle -haasteita Metsähakkeen käyttö energiantuotannossa, erityisesti

Lisätiedot

Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015. Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö

Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015. Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö Mädätteen käyttö lannoitteena Kiertotalouspäivät 2015 Juhani Viljakainen Tuotepäällikkö Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn. Biotehtaamme

Lisätiedot

Ravinnekiertoon perustuvat energiaratkaisut maatiloilla

Ravinnekiertoon perustuvat energiaratkaisut maatiloilla Ravinnekiertoon perustuvat energiaratkaisut maatiloilla Saija Rasi saija.rasi@luke.fi 1 Biokaasuprosessi Biohajoava jäte Teollisuus Yhdyskunnat Energiakasvit Maatalous Lanta Sivutuotteet Biokaasuprosessi

Lisätiedot

Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari

Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari Porin seudun biokaasuratkaisut seminaari 24.5.2016 Ohjelma 12.30-12.40 Tilaisuuden avaus Kari Hannus, Porin kaupunki 12.40-13.15 Porin seudun kaasutalous 2020 Matti Luhtanen, Prizztech Oy 13.15-13.35 Luotsinmäen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2 Ympäristöten arviointimenettely (YVA) Liite 2 ASUKASKYSELYLOMAKE Osana Farmi Nummela Oy:n sikala-, broilerikasvattamo-, biokaasulaitos- ja lannoitteenvalmistushankkeen ympäristöten arviointimenettelyä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen 12.10.2016 Tausta Jari Laurisella kaasuautoilukokemusta n. 200 000 km verran. Lähipiirissä käyttökokemusta lisäksi n.

Lisätiedot

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä

Osaaminen kilpailukyvyksi. Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Koulutusten ja hankkeiden kautta on syntynyt osaamiskeskittymä Luonnonvaraistituutin Bioenergian kehitysportaat Bioenergian osaamiskeskittymä v. 2005 JAMKin synergia Keski-Suomen Bioenergiastrategia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus FM Johanna Kalmari-Harju Kokeet 190 pv ja 90 pv panoskokeet tiloilla käytettävissä olevista massoista. Massat Massojen suhteet N1 Munintakananlanta + heinä 3:1 N2

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 213 Arviot vuosilta 21-212 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Mitä kiertotalous on?

Mitä kiertotalous on? 1 Mitä kiertotalous on? Kiertotalous terminä on uusi, mutta samalla se sisältää monia tuttuja asioita. Kyse ei ole pelkästään jo syntyneen jätteen kierrättämisestä, vaan kiertotalouden ideana on tehostaa

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kemijärven lämpö ja vesi Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kaukolämpö tuotetaan paikallisesti kotimaisilla polttoaineilla. Kattavat palvelut asiantuntemuksella Kemijärven lämpö ja vesi Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

Biopolttoaineiden kestävyys

Biopolttoaineiden kestävyys Biopolttoaineiden kestävyys Biopolttoaineiden kestävyyskriteeri-info, Energiamarkkinavirasto 30.8.2013 Pekka Ripatti Ohjelma Ajankohtaista EMV:sta Ylijohtaja Riku Huttunen Biopolttoaineiden kestävyys Ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Outi Pakarinen Keuruun seudun biokaasun tuotannon ja käytön tiekartta

Outi Pakarinen Keuruun seudun biokaasun tuotannon ja käytön tiekartta 29.8.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keuruun seudun biokaasun tuotannon ja käytön tiekartta 1 Keski-Suomen biokaasuekosysteemi Sitran ja Keski-Suomen liiton rahoittama hanke 4-9/2016 Tavoitteena

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Poveria biomassasta. Matkaraportti Biokaasu-opintomatka Jyväskylään

Poveria biomassasta. Matkaraportti Biokaasu-opintomatka Jyväskylään Matkaraportti Biokaasu-opintomatka Jyväskylään 15.-16.12.2016 Poveria biomassasta -hanke järjesti 15.-16.12.2016 opintomatkan Jyväskylän alueelle, jossa ollaan käynnistämässä liikennebiokaasun tuotantoa

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot