BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE. Opintomatkat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE. Opintomatkat"

Transkriptio

1 BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE Opintomatkat

2 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ JOHDANTO MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSIIN SUUNTAUTUNUT OPINTOMATKA Metener Oy ja Erkki Kalmarin maatila Harri Koivusen maatila Virroilla Lakeuden etapin biokaasulaitos Ilmajoella BIOKAASUOPINTOMATKA RUOTSIIN Biovakka Oy:n Topinojan biokaasulaitos Hammarbyn jätevedenpuhdistamo Svenska Biogasföreningen ja Miljöbilar i Stocholm hanke Biokaasun tankkausasema Solnassa Svensk Biogas AB Jönköping Energi Biogas AB Sötåsenin Luonnonvara-alan oppilaitoksen biokaasulaitos BIOKAASUOPINTOMATKA Vambio Oy ja Watrec Oy Satakierto Oy ja Preseco Oy... 15

3 2 1 JOHDANTO Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen hanke toteutettiin Keski-Suomen liiton myöntämällä EAKR rahoituksella. Hankkeen koordinaattorina toimi Jyväskylä Innovation ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimi hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli toteuttaa biokaasuaiheisia opintomatkoja ja näin tuoda biokaasuteknologiaa tutuksi Keski- Suomessa. Opintomatkat suunnattiin biokaasusta kiinnostuneille yrittäjille, kuntapäättäjille sekä kaikille biokaasusta kiinnostuneille toimijoille. Hankkeen aikana toteutettiin kolme opintomatkaa joilla jokaisella oli eri kohderyhmille suunnattu teema. Opintomatkoja markkinoitiin hankkeen Internet sivuilla (www.biokaasufoorumi.fi), hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa, suoraan sähköpostitse biokaasualan toimijoille sekä lehdissä. Hankkeen järjestämille opintomatkoille osallistui yhteensä 62 osallistujaa. 2 MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSIIN SUUNTAUTUNUT OPINTOMATKA Opintomatkalla vierailtiin kahdella maatilamittakaavan biokaasulaitoksella sekä yhdellä suuren kokoluokan jätteen käsittelylaitoksella. Opintomatkalle osallistui 24 biokaasusta kiinnostunutta osallistujaa. 2.1 Metener Oy ja Erkki Kalmarin maatila Ensimmäisenä kohteena vierailimme Metener Oy:n biokaasulaitoksella Laukaan Leppävedellä. Metener Oy on yritys joka suunnittelee ja rakentaa biokaasulaitoksia sekä biokaasunpuhdistusjärjestelmiä. Yritys tarjoaa myös biokaasualan konsultointi ja testauspalveluita.

4 3 Tilalle oli valmistumassa uusi kasvibiomassoja hyödyntävä biokaasureaktori. Uuden reaktorin kokonaisteho on noin 0,8 1 MWh. Tilalla tutustuimme biokaasuntuotantoon sekä biokaasun jalostamiseen liikenteen polttoaineeksi. Tilalla on biokaasunpuhdistusjärjestelmä jolla biokaasu muutetaan liikenteenpolttoaineeksi eli biometaaniksi. Tilalla on lisäksi sähköteholtaan 50 kw moottori ja generaattori sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jolla tuotetaan tilan tarvitsema sähkö ja lämpöenergia. Kuva 1 Kalmarin tilalla Laukaassa jalostetaan lannasta ja peltobiomassoista liikenteen polttoainetta (kuva: Ilpo Värre) 2.2 Harri Koivusen maatila Virroilla Toisena kohteena vierailimme Virroilla Harri Koivusen maatilalla. Tilalla on 200 m3 täyssekoitteinen biokaasureaktori, jossa tuotetaan tilan omasta karjanlannasta biokaasua. Biokaasulaitoksen tuottamasta biokaasusta tuotetaan Capstonen mikroturbiinilla sähkö ja lämpöä tilan omaan käyttöön. Turbiinin sähköteho on 30 kw. Biokaasusta tuotetulla energialla saadaan tilan sähköenergiantarve täytettyä ja suuri osa myös lämpö-

5 4 energiantarpeesta. Laitos on ensimmäinen NHK-keskuksen toimittama robogas biokaasulaitos. 2.3 Lakeuden etapin biokaasulaitos Ilmajoella Kolmantena kohteena tutustuimme Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitokseen Ilmajoella. Laitoksella käsitellään Seinäjoen seudulta tulevat biojätteet, jätevedenpuhdistamolietteet sekä teollisuuden biohajoavia jätteitä. Laitos on valmistunut alkuvuodesta syksyllä Laitoksella voidaan käsitellä sivutuoteasetuksen luokan 3 mukaisiä jätteitä. Laitoksen käsittelykapasiteetti on t vuodessa ja biokaasutuksella tuotettu energia käytetään pääosin laitoksen omaan käyttöön ja ylijäämä kaasu poltetaan soihdussa. Pääraaka-aineena laitos käyttää jätevedenpuhdistamolietteitä, mutta laitoksessa käsitellään myös erilliskerättyä biojätettä ja elintarviketeollisuuden jätteitä. Laitokselta syntyvä mädätejäännös kuivataan lingon ja termisen kuivauksen avulla ja lopuksi rakeistetaan pelleteiksi. Lopputuotteena on hygienistä EVIRAN lannoitevalmisteeksi hyväksymää lannoiteraetta. 3 BIOKAASUOPINTOMATKA RUOTSIIN Tammikuussa 2009 toteutettiin biokaasuopintomatka Ruotsiin. Opintomatkalla tutustuttiin erityyppisiin biokaasulaitoksiin ja erityisesti biokaasun ajoneuvokäyttöön sekä biohajoavien jätteiden käsittelyyn. Opintomatkalle osallistui 22 osallistujaa. Vierailukohteina oli viisi erikokoista biokaasulaitosta. Tutustuimme lisäksi biokaasuajoneuvokäyttöä edistävään hankkeeseen, kansalliseen biokaasunkehittämisorganisaatioon sekä yhteen biokaasuntankkausasemaan Tukholmassa.

6 5 Ruotsissa on yhteensä noin 220 biokaasulaitosta. Laitoksista 140 sijaitsee jätevedenpuhdistamoiden yhteydessä, 60 kaatopaikkakaasun talteenottolaitosta ja 14 biohajoavan jätteiden yhteiskäsittelylaitosta sekä kahdeksan maatilakokoluokan biokaasulaitosta. Näillä laitoksilla tuotetaan biokaasusta energiaa noin 1300 GWh vuodessa. Ajoneuvokäyttöön biokaasuntuotannosta käytetään noin 12 %. Kaasukäyttöisiä ajoneuvoja Ruotsissa on noin ja biometaanin käyttö on ohittanut maakaasun ajoneuvokäytön vuonna Esimerkiksi Tukholman alueella jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitokset tuottavat kaiken kaasun ajoneuvokäyttöön ja lisäksi Tukholmaan joudutaan tuomaan kaasua muualta Ruotsista. Valtaosa kaupunkibusseista ja takseista käyttää biometaania polttoaineenaan. Biopolttoaineiden käyttöön liikenteessä kannustetaan erilaisin tukitoimin. Biopolttoaineilla ei ole valmisteveroa ja biopolttoaineita käyttävät autot saavat vapautuksia parkkimaksuista ja tietulleista. Biometaanin tankkausasemien rakentamista tuetaan 30 % investointituella. Tankkausasemaverkosto on kattava Tukholman seudulta aina Etelä-Ruotsiin asti, jossa on lisäksi maakaasun tankkausasemia. Myös Pohjois- Ruotsissa on muutamia biokaasuntankkausasemia. 3.1 Biovakka Oy:n Topinojan biokaasulaitos Ensimmäisenä kohteena tutustuimme suomen puolella Biovakka Oy:n käynnistämisvaiheessa olevaan biokaasulaitokseen Turun Topinojalla. Laitoksessa käsitellään Turun jätevedenpuhdistamolietteet ja tuotetaan lämpöä ja sähkö kaasumoottorilla. Laitokselta syntyvä rejektiliete tuotteistetaan lannoiterakeeksi. Laitoksen on tarkoitus toimia täydellä kapasiteetilla maaliskuussa 2009.

7 6 3.2 Hammarbyn jätevedenpuhdistamo Tukholman Nackan kaupunginosassa sijaitsevassa Hammarbyn jätevedenpuhdistamossa tutustuimme biokaasuntuotantoon ja biokaasun jalostamiseen liikennekäyttöön. Jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu biokaasun tutkimus ja kehittämisympäristö, jossa kehitetään uusia teknisiä ratkaisuja jätevedenpuhdistukseen ja biokaasuntuotantoon. Puhdistamolta kaasu siirrettiin putkistolla suoraan paikallisliikenteen bussiterminaaliin, jossa biokaasu tankattiin linja-autojen polttoaineeksi. Henriksdalin puhdistamon tuottama biometaani riittää 130 paikallisbussin pääpolttoaineeksi. Tukholman alueen paikallisbussiliikenne kulkee nykyisin lähes täysin biokaasulla. Kuva 2 Hammarbyn jätevedenpuhdistamolla tuotetaan biometaania paikallisliikenteelle. (kuva: Svenska biogasföreningen) 3.3 Svenska Biogasföreningen ja Miljöbilar i Stocholm hanke Biogasföreningen on kansallinen biokaasualan kehittämisorganisaatio, joka pyrkii edistämään biokaasuteknologian käyttöönottoa Ruotsissa. Or-

8 7 ganisaation toimintaa esitteli Stefan Dahlgren. Lyhyillä luennoilla käytiin läpi Ruotsin biokaasutoimialan tilannetta ja kehittämistoimia. Kehittämistoimilla on voimakkaasti pyritty vuodesta 2000 alkaen edistämään biokaasuntuotantoa erityisesti jätemateriaaleista ja parantamaan biokaasun keräystä ja jalostusta kaatopaikoilta. Biokaasu on pyritty ensisijaisesti ohjaamaan liikennekäyttöön. Edistämistoimia tehdään yhdessä Svenska Gasföreningenin kanssa joka pyrkii maakaasun käytön lisäämiseen liikenteessä. Biogasföreningenin projektitoimintaa ja erityisesti Miljöbilar i Stocholm hanketta esitteli Björn Hugosson. Hakkeen tavoitteena on lisätä biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena Tukholman kaupunkialueella. Tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on, että 330 paikallisbussia, 200 jätteenkeräysautoa, 2000 taksia ja henkilöautoa ajaisi biokaasulla. Tavoitteena on myös rakentaa kaasunjakeluverkosto Tukholman alueelle, jonka avulla kaasu saataisiin siirrettyä tuotantolaitoksilta suoraan jakelupisteille. Kuva 3 Kaasutuotanto ja jakeluverkostoa suunnitellaan Tukholman alueelle vuodelle (kuva: Svenska biogasföreningen)

9 8 3.4 Biokaasun tankkausasema Solnassa Tukholman liepeillä Solnassa tutustuimme biokaasun tankkausasemaan. Kaasuyhtiö AGA:n Nina Shröder esitteli tankkausaseman teknistä toteutusta sekä kertoi biokaasutankkausasema verkostosta Tukholman alueella. Biokaasu tuotiin tankkausasemille kuorma-autolla, jossa oli siirtolavaalustainen kaasupullopatterista. Biokaasu tuotetaan suurimmaksi osaksi Tukholman jätevedenpuhdistamoiden lietteistä, mutta osa kaasusta kuljetetaan Tukholman tankkausasemille Linköpingistä, koska kaasunkysyntä ylittää biokaasuntuotannon Tukholman kaupunkialueella. Kuva 4 Tukholmassa on kattava biokaasuntankkausasemaverkosto (kuva: (Svenska biogasföreningen)

10 9 3.5 Svensk Biogas AB Svensk Biogas Ab on Lindköpingissä toimiva biokaasuyritys, joka kuluu Jönköpingin kaupungin omistamaan Tekniska Verken konserniin. Svensk Biogasilla on biokaasulaitokset Linköping ja Norköpingissä sekä rakenteilla oleva uusi laitos Katrineholmissa. Linköpingissä onkaksi biokaasulaitosta. Toinen sijaitsee jätevedenpuhdistamon yhteydessä ja toinen biokaasulaitos käsittelee alueen erilliskerätyt biojätteet, pieniä määriä teollisuuden biohajoavia jätteitä sekä lähimaatilojen karjanlantaa. Kaikki laitoksilla syntyvä biokaasu puhdistetaan biometaaniksi liikennekäyttöön. Linköpingin kaupungin paikallisliikenteen linjaautot, osa jäteautoista, yksi biometaanilla toimiva juna sekä yksityisautoilijat käyttävät Linköpingin kaupungin jätteistä tuotettua biometaania polttoaineenaan. Ylijäämä biometaani kuljetetaan rekoilla Tukholman kaupunkiliikenteen käyttöön. Vierailulla tutustuttiin biokaasuntuotantoon biokaasulaitoksella sekä biokaasun jalostamiseen ja jakeluun. Mädätejäännös hyödynnettiin peltolannoituksessa ja pieneltä osin viherrakentamisessa Jönköpingin alueella.

11 10 Kuva 5 Opintoretkeläiset tutustumassa Svensk Biogas AB:n biokaasulaitokseen Lindköpingissä. 3.6 Jönköping Energi Biogas AB Viidentenä vierailukohteena tutustuimme Jönköpin Energi Biogas AB:n biokaasutoimintoihin Jönköpingissä. Biokaasulaitos toimi jätevedenpuhdistamon yhteydessä kaupungin taajamassa. Jönköpingissä biojäte on mennyt aikaisemmin sekajätteen kanssa jätteenpolttolaitokseen, mutta uuden käsittelylaitoksen myötä biojätettä on alettu keräämään myös kiinteistökohtaisesti. Biojätteen erilliskeräykseen liittyvät kiinteistöt saavat alennusta jätemaksuista lajittelemalla biojätteen erilleen poltettavasta jätejakeesta. Vierailimme biojätteen esikäsittelylaitoksessa, jossa erilliskerätty biojäte puhdistetaan, murskataan ja hygienisoidaan. Hygienisoitu massa kuljetetaan rekka-autoilla noin 10 kilometrin päässä sijaitsevalle biokaasulaitokselle, jossa massa sekoitetaan jätevedenpuhdistamolietteiden kanssa ennen biokaasureaktoriin syöttämistä.

12 11 Tuotettu biokaasu puhdistetaan biometaaniksi ja siirretään biokaasuntankkausasemille. Jönköpingin kaupungin alueella on noin 10 tankkausasemaa ja osa kaasusta kuljetetaan myös Tukholman jakeluasemille. Kuva 6 Biometaaniksi puhdistettu biokaasu varastoitiin pulloihin lähelle tankkauspistettä Jönköpingissä. 3.7 Sötåsenin Luonnonvara-alan oppilaitoksen biokaasulaitos Sötåsenin luonnonvara-alan oppilaitos on järjestelmällisesti kehittänyt koulutustaan ja toimintojaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Oppilaitos tuottaa itse bioenergialla kaiken tarvitsemansa energian ja viljelee luomuviljelynä tilan peltoja. Oppilaitokselle on valmistunut vuonna 2007 uusi biokaasulaitos, jolla saadaan tuotettua oppilaitoksen tarvitsema sähköenergia ja osa lämpöenergiasta. Lämmöntuotantoon on lisäksi hakelämpölaitos, johon raaka-aine ostetaan alueen viljelijöiltä.

13 12 Biokaasulaitoksessa on kaksi noin 200 kuutiometrin biokaasureaktroria, joissa lietteen kasvibiomassan viipymä on yhteensä noin kuukausi. Kaasuvarasto sekä sähköteholtaan 60 kw CHP yksikkö on sijoitettu erillisiin merikontteihin. Biokaasulaitoksen investointikustannus on ollut noin euroa, johon on saatu investointitukea noin 30 %. Kuva 7. Sötåsenin luonnonvara-alan oppilaitos tuottaa biokaasulla osan oppilaitoksen tarvitsemasta energiasta. 4 BIOKAASUOPINTOMATKA Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen hankkeen viimeinen opintomatka toteutettiin kotimaisiin, jätteitä biokaasunraaka-aineena hyödyntäviin biokaasulaitoksiin. laitosvierailukohteina olivat Satakierto Oy:n biokaasulaitos Köyliössä ja VamBio Oy:n biokaasulaitos Vampulassa. Samalla saimme tutustua Watrec Oy:n ja Preseco Oy:n toimintaan. Opintomatkalle osallistui yhteensä 16 osallistujaa.

14 Vambio Oy ja Watrec Oy Watrec Oy:n toimialapäällikkö Kimmo Tuppurainen esitteli linjaautomatkalla lyhyesti yrityksensä toimintaa sekä lähemmin Vampulaan rakenteilla olevaa VamBio Oy:n -biokaasulaitosta. Laitoksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2004, jolloin Vampulassa toimivat kaksi suursikalaa alkoivat miettiä biokaasulaitoksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia tuottaa energiaa sian lietelannasta. Sikalayrittäjät yhdessä Watrec Oy:n kanssa perustivat Vambio Oy:n. Watrec vastaa rakenteilla olevan biokaasulaitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hanke eteni YVA -menettelyyn vuonna 2006, rakennuslupa myönnettiin 2008 ja laitoksen on tarkoitus valmistua maaliskuussa Valmistuvan biokaasulaitoksen kapasiteetti on tonnia vuodessa. Käsiteltävinä raaka-aineina biokaasulaitoksessa käytetään jätevedenpuhdistamolietteitä, sianlantaa sekä teollisuudesta tulevia lietteitä. Laitoksen lietteenkäsittelyprosessi on mesofiilinen, 37 C: n märkämädätysprosessi. Liete hygienisoidaan 70 C: ssa ennen biokaasuprosessia.

15 14 Kuva 8. Kimmo Tuppurainen Watrec Oy:stä esittelee Vambion rakenteilla olevaa biokaasulaitosta. (Kuva: Tiina Siimekselä) Laitoksen sijainti on suunniteltu kahden sikalan väliin siten, että sikaloiden lietteet tulevat laitokselle paineviemäriä pitkin. Osa mädätetystä lietteestä myös palautetaan paineviemäriä pitkin takaisin sikaloiden lietesäiliöihin, osa varastoidaan VamBion alueelle. Näin saadaan lietteelle useita tyhjennyspaikkoja, eikä liikenne yhdessä paikassa muodostu liian vilkkaaksi lietteen pelloille levityksen aikaan. Osa biokaasulaitoksella syntyvästä kaasusta myydään 700 m:n päässä sijaitsevalle Nordkalk Oyj:n kalkkikivitehtaalle. Kaasuputkea johdetaan kaasuputkea pitkin suoraan tehtaalle. Osa kaasusta hyödynnetään laitoksen yhteyteen rakennettavassa CHP-yksikössä jossa kaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä. Lämpö käytetään biokaasulaitoksen ja sikaloiden lämmitykseen. Sähkö myydään suoraan verkkoon. Biokaasulaitoksen lähelle on tulossa myös pienteollisuusalue, johon suunnitellaan perustettavaksi pienkaukolämpöverkkoa laitokselta. Laitoksen investointikustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa.

16 Satakierto Oy ja Preseco Oy Opintomatkan toisena kohteena tutustuimme Satakierto Oy:n biokaasulaitokseen. Satakierto Oy on jätehuoltopalveluja tarjoava yritys, jonka omistaa neljä kuntaa ja neljätoista yritystä. Yrityksen päätoimipaikka on Hallavaaran jätekeskus Köyliössä, missä toimii myös Satakierron biokaasulaitos. Yrityksen toiminta-alue on keskittynyt lähinnä neljän kunnan: Säkylän, Köyliön, Huittisen ja Euran alueelle. Yritys kuitenkin ottaa varsinkin teollisuuden jätteitä vastaan toiminta-alueen ulkopuoleltakin. Yrityksen toimintaa esitteli toimitusjohtaja Eerik Yrjölä. Kuva 9 Biokaasutettavaa erilliskerättyä biojätettä vastaanottotilassa. (Kuva: Tiina Siimekselä) Käyttöpäällikkö Antero Bäcklund ja Juha-Ville Kangas Preseco Oy:stä esittelivät biokaasulaitoksen toimintaa. Laitos on aloittanut toimintansa vuonna Biokaasulaitoksen tekninen käsittelykapasiteetti on yhteensä tonnia vuodessa, mutta laitoksen ympäristölupa on haettu tonnille vuodessa. Pääosin käsiteltävä jäte tulee elintarviketeollisuudesta. Lisäksi laitoksella käsitellään kunnallisia jätevesilietteitä, keskuskeittiöiden ruokajätteitä ja erilliskerättyä biojätettä.

17 16 Hallavaaran biokaasulaitoksella on käytössä termofiilinen prosessi ja se toimii C: ssa. Hygienisointi tapahtuu prosessin yhteydessä. Laitoksen tuottama energia käytetään sen omaan tarpeeseen, eikä energiaa myydä ulos. Laitoksen tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia tuotetaan mikroturbiineilla sekä osa lämmöstä lisäksi kaasulämmityskattilassa. Hallavaaran biokaasulaitoksen suunnittelijana ja toimittajana on toiminut Preseco Oy, joka on jätteisiin, energiantuotantoon ja vedenkäsittelyyn erikoistunut ympäristöteknologia-alan yritys. Yritys työllistää 23 henkilöä ja se tarjoaa palvelujaan sekä Suomessa että ulkomailla. Kuva 10 Preseco Oy:n suunnittelema biokaasulaitos Satakierto Oy:n jätteenkäsittelyasemalla köyliössä. (Kuva: Tiina Siimekselä)

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET

BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET BIOKAASULAITOS SAARIJÄRVELLE LAITOSHANKKEEN EDELLYTYKSET NYKYTILANNE POHJOISESSA KESKI SUOMESSA Biokaasutettavia materiaalien potentiaali suuri Painopistealueet Saarijärvi, Viitasaari ja Pihtipudas Suurin

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet. 29.10.2014 Juha Luostarinen

Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet. 29.10.2014 Juha Luostarinen Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet 29.10.2014 Juha Luostarinen Tausta Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin lypsykarjatilalla alkoi vuonna 1998, tavoitteena mikrobien

Lisätiedot

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina 2008-2009 Eeli Mykkänen Joulukuu 2009 Tässä koosteessa on kuvattu

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä

Rakenteilla oleva biokaasulaitos. Case VamBio. KoneAgria Jyväskylä Rakenteilla oleva biokaasulaitos Case VamBio KoneAgria 2009 21.-24.10.2009 Jyväskylä INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Yhteystiedot: Watrec Oy Jyväskylän toimisto Wahreninkatu

Lisätiedot

Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys

Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys Lämpöyrittäjätapaaminen 10.12.2008 Saarijärvi, Bioenergiakeskus, Kolkanlahti Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Sanna Marttinen Jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 Biokaasun energiapotentiaali Suomessa Teoreettinen 24,4 TWh (metaania

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Sisältö Keski-Suomen biokaasupotentiaali Biokaasun

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin tulosseminaari 8.12.2010 Saarijärven kaupungintalo Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanke

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? JAMK, Biokaasu-opintomatka 26.9.2014 Erika Winquist & Pellervo Kässi, MTT Biokaasutuotannon vaihtoehdot

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

Lisää kaasua Keski-Suomeen?

Lisää kaasua Keski-Suomeen? 10.9.2015 Lisää kaasua Keski-Suomeen? Tausta Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin lypsykarjatilalla alkoi vuonna 1998 Sähkön ja lämmön tuotanto Vuonna 2002 ensimmäinen biokaasun puhdistuslaitteisto ja

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit 6.5.2014 Erkki Kalmari Prosessikaavio Jalostus -Liikenne -Työkoneet Biokaasu -Lämmöntuotanto -CHP Lanta Energiakasvit Jätteet (porttimaksut) Biokaasuprosessi

Lisätiedot

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Idea hankkeeksi, liiketoiminnaksi ja rahaksi bioenergian koordinaatiopäivä 13.10.2010 Hämeen ammattikorkeakoulu INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN

Lisätiedot

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta 1. MITÄ BIOKAASU ON Biokaasu: 55 70 tilavuus-% metaania (CH 4 ) 30 45 tilavuus-% hiilidioksidia (CO 2 ) Lisäksi pieniä määriä rikkivetyä (H 2 S), ammoniakkia (NH 3 ), vetyä (H 2 ) sekä häkää (CO) + muita

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Excellence by Experience Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Punkalaidun 15.3.2014, Päivi Piispa Excellence by Experience. Biokaasun tuotannon mahdollisuudet

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA. Ravinnerenki, Teija Rantala

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA. Ravinnerenki, Teija Rantala ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSISTA Ravinnerenki, Teija Rantala 21.1.2016 Suomen maatilamittakaavan biokaasulaitokset Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 18 Maatiloilla tuotettu

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy. Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace

Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy. Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Kaasualan neuvottelupäivät 21-22.5.2014, M/S Viking Grace Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Laukaaseen ja Tampereelle 26. 27.10.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Laukaaseen ja Tampereelle 26. 27.10.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Laukaaseen ja Tampereelle 26. 27.10.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Laukaaseen

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen - tilannekatsaus Sanna Marttinen Jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 Biokaasun energiapotentiaali Suomessa Teoreettinen 24,4 TWh (metaania

Lisätiedot

KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy

KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy KOKOEKO-seminaari Suljetaanko kaatopaikat vuonna 2016? Minne jätteet? Kuopio 11.2.2014 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua

Lisätiedot

Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari

Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari 22.10.2009 Jyväskylän Paviljonki KoneAgria 2009 -maatalouskonenäyttelyn yhteydessä www.biokaasufoorumi.fi 1 Ohjelma Seminaari klo 15-17 Tilaisuuden avaus. Ajankohtaista

Lisätiedot

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehtaan lannoitevalmisteet Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä 5.2.2013 Taaleritehdas Varainhoitoa vuodesta 2007 Varoja hoidossa 2,3 miljardia euroa. Asiakkaita

Lisätiedot

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers Stormossen Oy Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto Leif Åkers Aiheet Ab Stormossen Oy Biokaasun käyttö Suomessa Biokaasun käyttö Stormossenilla Kaasu-/biokaasuvisio Perustettu 1985 Asukkaita

Lisätiedot

Biovakan yritysesittely

Biovakan yritysesittely Biovakan yritysesittely Biokaasulaitos Vehmaalla Ensimmäinen suuren mittaluokan yksikkö Suomessa Toiminta alkanut 2004 Käsittelee erilaisia biohajoavia materiaaleja 120 000 tn/v Menetelmänä mesofiilinen

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

Maatalouden kuivamädätyslaitos. 5.11.2014 Juha Luostarinen Metener Oy

Maatalouden kuivamädätyslaitos. 5.11.2014 Juha Luostarinen Metener Oy Maatalouden kuivamädätyslaitos 5.11.2014 Juha Luostarinen Metener Oy Kalmarin tilalta saatuihin kokemuksiin pohjaten perustettiin 2002 Metener Oy tarjoamaan biokaasuteknologiaa: - Biokaasulaitostoimitukset

Lisätiedot

BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA

BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanke Jaakko Tukia 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 JOHDANTO... 2 2 BIOKAASUNTUOTANTOPOTENTIAALI SAARIJÄRVEN SEUDULLA...

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ

BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ Elina Virkkunen p. 040 759 9640 MTT Sotkamo elina.virkkunen@mtt.fi 12.11.2010 Rovaniemi Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita 1 MTT lyhyesti -

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013

Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013 Ravinteiden kierrätys ja humus Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari Jokioinen 6.11.2013 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy (ent. VamBio Oy) Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka

Lisätiedot

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön

Biotehtaan lannoitevalmisteet. Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehtaan lannoitevalmisteet Orgaanisia lannoitetuotteita laajasti Oulun seudun tilojen käyttöön Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Biolaitosyhdistys ry. Erilliskeräyksen tilanne Suomessa. Biolaitosten merkitys kiertotalouden toteuttajina

Biolaitosyhdistys ry. Erilliskeräyksen tilanne Suomessa. Biolaitosten merkitys kiertotalouden toteuttajina Biolaitosyhdistys ry Erilliskeräyksen tilanne Suomessa Biolaitosten merkitys kiertotalouden toteuttajina Juha Pirkkamaa Biolaitosyhdistys ry:n sihteeri Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia Forssan Seudun

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Kokkolan biokaasulaitos

Kokkolan biokaasulaitos Kokkolan biokaasulaitos Biokaasuyhdistyksen seminaari 6-7.11.2013 Hannu Turunen / Econet Oy ECONET -konserni lyhyesti Vesi- ja ympäristöalan monipalveluyrityksen tausta 2002 perustettu Skanskan ympäristörakentamispuolen

Lisätiedot

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa:

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Lypsykarjatiloja 356 - Naudanlihantuotanto 145 - Lammastalous 73 - Hevostalous 51 - Muu kasvin viljely 714 - Aktiivitilojen kokoluokka 30 60 ha - Maataloustuotanto

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 1 Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 2 Toteutusselvityksen tavoite Selvityksen tavoitteena on esimerkkitilan

Lisätiedot

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo

Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa. LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Biokaasulaitos ja jätteiden käsittely Hallavaaran jätekeskuksessa LHJ:n omistajapäivä 2016 Kauttualla Sanna Matintalo Hallavaaran jätekeskus 32 ha, Köyliön Kepolassa, nykyisen Säkylän alueella Kunnallinen

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014

ENERGIAA JÄTEVESISTÄ. Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 ENERGIAA JÄTEVESISTÄ Maailman käymäläpäivän seminaari - Ongelmasta resurssiksi - 19.11.2014 Watrec Oy palvelutarjonta Ratkaisut 1) Viranomaisprosessit 2) Selvitysprosessit 3) Asiantuntijaarvioinnit Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

Kierrätysravinteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biokaasuyhdistyksen seminaari 11.10.2012 Messukeskus, Helsinki

Kierrätysravinteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biokaasuyhdistyksen seminaari 11.10.2012 Messukeskus, Helsinki Kierrätysravinteita erilaisiin käyttötarkoituksiin Teija Paavola, Biovakka Suomi Oy Biokaasuyhdistyksen seminaari 11.10.2012 Messukeskus, Helsinki Biovakan toiminta-ajatuksena on tuottaa biokaasua ja kierrätysravinteita

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa?

Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Millaiselle jä*eelle mädätys sopii ja miten paljon sitä voi lisätä Suomessa? Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Helsinki 10.10.2012 Kaisa Suvilampi, VamBio Oy VamBio Oy yritysesi.ely VamBio Oy:n biokaasulaitos

Lisätiedot

Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa

Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa BioKymppi Oy Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan Bioenergia Forum, Joensuu, 1 , yrittäjä / toimitusjohtaja BioKymppi Oy, 8 v. (06 ) Toimitusjohtaja 1.7.2009 alkaen Hankevastaava,

Lisätiedot

OAMK, Biokaasuseminaari Liminka 27.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy

OAMK, Biokaasuseminaari Liminka 27.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy OAMK, Biokaasuseminaari Liminka 27.2.2014 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn. Biotehtaamme

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

BioKymppi Oy Kiteen biokaasulaitos Biokaasulaitoksen nykyiset ja uudet kierrätyslannoitteet

BioKymppi Oy Kiteen biokaasulaitos Biokaasulaitoksen nykyiset ja uudet kierrätyslannoitteet BioKymppi Oy Kiteen biokaasulaitos Biokaasulaitoksen nykyiset ja uudet kierrätyslannoitteet Ravinnehuoltopäivä, 29.3.2016, Kitee 1 , yrittäjä / toimitusjohtaja Työkokemus BioKymppi Oy, 11 v. (06 ), hankevastaava,

Lisätiedot

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN TAUSTAA JA TAVOITTEITA 1) UUSIUTUVAN ENERGIAN EDISTÄMISOHJELMA 2003 2006 Biokaasun hyödyntäminen 2001 0,75 PJ = 208 GWh Tavoite:

Lisätiedot

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen energiatase lypsylehmän lietelannan sekä lietelannan ja säilörehun yhteiskäsittelyssä Maataloustieteen päivät 2014 ja Halola-seminaari 12.2.2014 Tutkija, FM Ville Pyykkönen

Lisätiedot

Biokaasuseminaari 27.2.2014

Biokaasuseminaari 27.2.2014 Biokaasuseminaari 27.2.2014 Mitä on biokaasu tuotantoa maatiloilla. 27.2.2014 Liminganlahden luontokeskus Liminka Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy Envitecpolis Oy lyhyesti: Perustettu vuonna 2008. Sonkajärvi,

Lisätiedot

Biokaasun tuntematon, ansiokas menneisyys - Biokaasun käyttöä Suomessa 80 vuotta

Biokaasun tuntematon, ansiokas menneisyys - Biokaasun käyttöä Suomessa 80 vuotta Suomen Biokaasuyhdistyksen biokaasuseminaari Missä menet biokaasu Ympäristötekniikan messut, Helsingin messukeskus 11.10.2012 Biokaasun tuntematon, ansiokas menneisyys - Biokaasun käyttöä Suomessa 80 vuotta

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu ja biodiesel laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto Biolaitosyhdistyksen seminaari 7.11.2013 Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto FM Johanna Kalmari-Harju Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin tilalla alkoi vuonna 1998, kimmokkeena mm. mikrobien

Lisätiedot

Biokaasuopintomatka Juvalle ja Kiteelle

Biokaasuopintomatka Juvalle ja Kiteelle 1 1.7.2016 Biokaasuopintomatka Juvalle ja Kiteelle Matkan tarkoitus Keulink järjesti matkan biokaasun tuotannosta ja käytöstä kiinnostuneille henkilöille Keski-Suomen liitto (Outi Pakarinen) mukana käytännön

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 1 Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010 Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 2 Gasumin perustehtävä Hallitsemme energiakaasuihin perustuvat ratkaisut ja toimimme alan edelläkävijänä.

Lisätiedot

GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe

GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe Maakaasun käytön valvojien neuvottelupäivät 10.6.2009, Vierumäki Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 GasHighWay

Lisätiedot

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan?

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan? Biokaasu sisältää tavallisesti Biokaasuntuotannon perusteita Ville Kuittinen Metaania (CH 4 ) 40 70 % Hiilidioksidia (CO 2 ) 30 60 % Epäpuhtauksina mm. rikkivetyä Biokaasua muodostuu Erilaisten mikrobien

Lisätiedot

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011

Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso. Säätytalo 01.02.2011 Biopolttoaineet maatalouden työkoneissa Hajautetun tuotannon veroratkaisut Energiantuotantoinvestoinnin edellytykset ja tuen taso Säätytalo 01.02.2011 Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Tutustumismatka biokaasun liikennekäyttöön Ruotsissa Järjestelyt: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Pauliina Uusi-Penttilä ja Marika Ryyppö

Tutustumismatka biokaasun liikennekäyttöön Ruotsissa Järjestelyt: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Pauliina Uusi-Penttilä ja Marika Ryyppö TIIVISTELMÄ 1(5) Tutustumismatka biokaasun liikennekäyttöön Ruotsissa 12-14.1.2005 Järjestelyt: Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Pauliina Uusi-Penttilä ja Marika Ryyppö Tukholma, Stockholm Vatten 12.1.2005

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7

Lisätiedot

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa?

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Johan Saarela, Ab Stormossen Oy Puh. +358 (0)50 376 5054 S-posti. johan.saarela@stormossen.fi BioE-logia, Liminka, 25.9.2014 Sisältö Historia

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Uudistuva liikenne, Joensuu 1 Biokaasuekosysteemiä kehitettiin yhteistyössä Sitran kanssa vuonna 2016 Keski-Suomen

Lisätiedot

Satafood ry biokaasulaitosmatka Etelä-Saksaan 18. 21.10.2011

Satafood ry biokaasulaitosmatka Etelä-Saksaan 18. 21.10.2011 Matkaraportti Maaseudun ydinvoimaa biojalostamoista hanke Satafood ry biokaasulaitosmatka Etelä-Saksaan 18. 21.10.2011 1 Satafood kehittämisyhdistys ry järjesti yhdessä Ukipolis Oy:n ja Sastamalan seudun

Lisätiedot

Biokaasuala sijoittajan silmin Taaleritehtaan Biotehdas

Biokaasuala sijoittajan silmin Taaleritehtaan Biotehdas MINNE MENET BIOKAASU? Biokaasuala sijoittajan silmin Taaleritehtaan Biotehdas Rakennamme paikallista uusiutuvaa energiaa 11.10.2012 Tero Luoma Sijoitusjohtaja, Osakas Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Taaleritehdas

Lisätiedot

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016

Esa Ekholm Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Tulevaisuuden bioenergia Lahden seudulla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Marraskuu 2016 Päijät-Häme 9 kuntaa 200.000 asukasta FINLAND RUSSIA SWEDEN ESTONIA LADEC lyhyesti Tukee Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän

Lisätiedot

WATREC OY. Best Available Biotechnology. Biolaitosyhdistys 21.10.2015

WATREC OY. Best Available Biotechnology. Biolaitosyhdistys 21.10.2015 WATREC OY Best Available Biotechnology Biolaitosyhdistys 21.10.2015 Watrec Oy:n biokaasutoiminnan kehitys Biokaasualalla vuodesta 2003 Suomen ensimmäinen yksityinen suuren kokoluokan biokaasulaitos (4

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 22.3.2013 MTT Agrifood Research Finland 22.3.2013 MTT Sotkamo:

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi

Bioenergiamatka Saksaan sek.suupohja.fi 1 24.-28.10.2016 2 Matkan taustat Pirkanmaan metsäkeskus järjesti lokakuussa tutustumismatkan Saksalaisille biokaasulaitoksille Ma 24.10.2016 iltalento Tampereelta Bremeniin, josta bussikuljetus Abenin

Lisätiedot

Liikenteen aiheuttamia paikallisia vaikutuksia ovat terveyshaitat (sydän- ja keuhkosairaudet), materiaalivauriot

Liikenteen aiheuttamia paikallisia vaikutuksia ovat terveyshaitat (sydän- ja keuhkosairaudet), materiaalivauriot Pauliina Uusi-Penttilä, projektipäällikkö Jyväskylän Teknologiakeskus Oy Biokaasu liikennepolttoaineena Biokaasua on käytetty liikennepolttoaineena vuosia eri kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Tekninen puoli

Lisätiedot

Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa Johanna Kalmari/Metener Oy 1

Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa 3.10.2017 15.10.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Biokaasun raaka-aineita 15.10.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 2 Energiasisältö Materiaali

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu- ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu- ja biodiesel-laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan 1. Kansallinen liikennebiokaasuseminaari Liikennebiokaasu ja Suomi, Tiedepuisto, Joensuu 31.5.2010 Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan Ari Lampinen, projektipäällikkö Joensuun Seudun

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

Biokaasu Keski-Suomessa 2015. Outi Pakarinen

Biokaasu Keski-Suomessa 2015. Outi Pakarinen Biokaasu Keski-Suomessa 2015 Outi Pakarinen Sisällys Tiivistelmä... 1 1. Keski-Suomen biokaasupotentiaali... 1 2. Biokaasun tuotanto ja käyttö Keski-Suomessa nyt... 4 3. Biokaasusuunnitelmat Keski-Suomessa...

Lisätiedot