KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / Perusturvalautakunta klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet klo Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Leppälä Martti Markkola Juha-Matti Hautamäki Raija Sillanpää Matti puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Keskinen Irja Yli-Salomäki Markku khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Leppälä ja Juha-Matti Markkola. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pilvi Kärkelä Markku Yli-Salomäki Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Allekirjoitukset Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Martti Leppälä Juha-Matti Markkola Paikka ja pvm: Kihniön kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus Perusturvajohtaja

2 Perusturvalautakunta ASIALISTA 27 MAAKUNNALLINEN LASTENSUOJELUN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTOIMINTANA ALKAEN 28 PUITESOPIMUS TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI RY:N TUOTTAMISTA TURVAKOTIPALVELUISTA 29 KIHNIÖN KUNNAN JA PERHEHOITOKUMPPANIT SUOMESSA OY:N VÄLINEN SOPIMUS 30 LASTENSUOJELUN KRIISIPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVAT SOPIMUKSET RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUKSEN MYÖNTÄMINEN PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA PERUSTURVAOSASTON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 35 ILMOITUSASIAT 36 TERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄAIKAISIA TEHTÄVÄJÄRJESTELYJÄ

3 Perusturvalautakunta MAAKUNNALLINEN LASTENSUOJELUN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTOIMINTANA ALKAEN Sosterltk Tampereen kaupunki on jo aikaisemmin tuottanut sosiaalipäivystyspalvelua Tampereen seutukunnan ja Etelä-Pirkanmaan kunnille sosiaaliasema Paussin toimintana. Pirkanmaalla on vielä 12 kuntaa, jotka eivät ole yhteispäivystyksen piirissä, vaan hoitavat päivystyksen erilaisin yhteistoimintamallein pienemmissä yksiköissä ja yksin. Kihniö on yksi näistä kunnista. Sosiaalipäivystyksen liittämisestä Tampereen palveluihin on käyty viime vuoden aikana useita neuvotteluja päivystykseen haluavien kuntien kesken sekä Tampereen kaupungin edustajien kanssa. Asian etenemisestä on huolehtinut sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen Tampereen toimipiste. Tampereen kaupungin avopalvelujen johtokunta on käsitellyt sosiaalipäivystystä koskevaa esitystä kokouksessaan , ja Tampereen kaupunginhallitus on päivystyksen laajentamisen hyväksynyt. Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan päättänyt jatkaa sosiaalipäivystystä omana palvelutuotantona ja on siten vetäytynyt maakunnallisesta sosiaalipäivystyshankkeesta. Tampereen kaupunki on Sastamalan vetäytymisestä huolimatta luvannut edetä päivystysasiassa aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Tampereen kaupungin sosiaalipäivystykseen palkataan alueen ja väestöpohjan laajenemisen takia yksi uusi työpari. Lisäksi kustannuksiin vyörytetään hallinnon ja tietohallinnon kustannuksia, kaikkiaan vuositason kustannuksiksi on arvioitu noin euroa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Tampereen kaupunki olisi laskuttanut toiminnasta 2,28 euroa/asukas. Alunperin mukaan pyrkineistä kunnista Sastamala on väkiluvultaan suurin ( asukasta ). Sen poisjääminen muuttaa luonnollisesti mukaan liittyvien kuntien kustannuksia. Mikäli vain Sastamala luopuu mukaantulosta, kuntien maksettavaksi on arvioitu tulevan 3,14 euroa/asukas. Mikäli lisäksi Punkalaiden, joka aikaisemminkin on ostanut päivystyspalvelut Sastamalasta, luopuu mukaantulosta, kustannukset asukasta kohden tulisivat arvion mukaan olemaan 3,31 euroa. Mikäli vain Sastamala jää pois, olisivat Kihniön kunnalle aiheutuvat kustannukset arviolta euroa/vuosi. Mikäli myös Punkalaidun jää pois, kustannukset olisivat noin euroa/vuosi.

4 Perusturvalautakunta Tampereella pidetyssä neuvottelutilaisuudessa paikalla olleet Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymän, Kihniön, Parkanon, Ikaalisten ja Hämeenkyrön edustajat ilmoittivat edelleen olevansa mukana. Lisäksi Juupajoen edustaja oli jo aikaisemmin ilmoittanut kunnan olevan mukana hankkeessa. Tampereen kaupungin lakimiesosasto valmistelee sosiaalipäivystystä koskevan sopimusluonnoksen lähiaikoina, joten päätökset tarvitaan pikaisesti. Sopimus hyväksyttäneen ajalle Tämän jälkeen päästäneen toistaiseksi voimassa olevaan sopimuk-seen, jolloin sosiaalipäivystyksen asukaskohtaiset kustannukset alenevat oleellisesti. Ennen sosiaalipäivystyksen aloittamista toteutetaan Pirkanmaalle paras päivystys -hanke, jonka kustannukset ovat noin euroa. Kustannukset jaetaan kunnittain asukasmäärään perustuen. Hankkeelle haetaan Pirkanmaan liitolta hankerahaa. Kihniön osuus hankkeen kustannuksista on noin 200 euroa, mikäli hankkeeseen saadaan Pirkanmaan liitolta avustusta. Jos avustusta ei saada, on Kihniön osuus noin 700 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kihniön kunta liittyy Tampereen kaupungin hallinnoimaan maakunnalliseen sosiaalipäivystysalueeseen alkaen. Päivystystä koskeva sopimus tuodaan sosiaalija terveyslautakunnan käsittelyyn myöhemmin. Edelleen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kihniön kunta osallistuu osaamiskeskus Pikassoksen hallinnoimaan Pirkanmaalle paras päivystys hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysltk. Päätös 13 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Sosterltk Maakunnallisen lastensuojelun päivystystä koskeva sopimus allekirjoitettiin Allekirjoittajina oli 10 pirkanmaalaista kuntaa tai kuntayhtymää. Sopimuksen voimassaoloaika on Päivystyksen kustannukset ovat vuositasolla 3,3176 /asukas. Maksun määrittelyssä käytetään vahvistettua väkilukua.

5 Perusturvalautakunta Maakunnallisen lastensuojelun sosiaalipäivystyksen järjestämistä koskeva sopimus on liitteenä numero 3. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy maakunnallisen lastensuojelun sosiaalipäivystyksen järjestämistä koskevan sopimuksen liitteen numero 3 mukaisena. Sosiaali- ja terveysltk. 44 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Maakunnallisen lastensuojelun sosiaalipäivystyksen kokeilujakson perusteella on neuvoteltu toistaiseksi voimassaoleva oleva sopimus, joka tulee voimaan Pysyvän sopimusjärjestelmän edellytyksenä oli kokeiluajanjakso. Sopimus koskee virka-ajan ulkopuolista lastensuojelun sosiaalipäivystyspalvelua, joka järjestetään Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan toimesta Tampereen sosiaalipäivystyksessä. Palvelu on sopijakuntien saatavissa arkisin ma-to klo sekä viikonloppuisin pe klo 16:sta ma klo 8:aan. Kuntien yhteistoiminnan tarkoituksena on taata ja kehittää pirkanmaalaisille lapsille ja heidän perheenjäsenilleen laadukkaat ja lainmukaiset lastensuojelun sosiaalipäivystyspalvelut virka-ajan ulkopuolella ilmenevissä akuuteissa ongelmatilanteissa. Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä (Ruovesi, Mänttä-Vilppula) sekä Ylöjärvi. Sopimuksen mukaisesta virka-ajan ulkopuolisesta lastensuojelun sosiaalipäivystyksestä (sisältäen nuorten selviämisasematoiminnan) kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken viimeisimmän tarkistetun väestörekisterin mukaisen asukasluvun perusteella. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen kustannukseksi lasketaan liite 2:n ( virka-ajan ulkopuolisen lastensuojelun sosiaalipäivystyksen kustannuksen laskentakaavio) mukaisesti. Tietojärjestelmien käytöstä aiheutuvat kulut jaetaan siten, että sopija kunta maksaa oman tietojärjestelmänsä käytöstä aiheutuvat kulut.

6 Perusturvalautakunta Tampere maksaa Citrix jakelu- ja tietoliikenneyhteyksistä aiheutuvat kulut palvelun järjestäjälle ja Tampere laskuttaa Citrixin käytöstä sopijapuolia asukasluvun perusteella. Muut sopijapuolet maksavat oman kustannusosuutensa Tampereelle etukäteen kolmen (3) kuukauden välein toiminnan aloittamisesta lähtien. Ensimmäinen maksuosuus koskee kuitenkin kahta kuukautta aikavälillä ja sen laskutuspäivä on Tämän jälkeen laskutukset tapahtuvat kolmen kuukauden välein, toinen jakso ja kolmas jakso ja niin edelleen. Yhteistoimintaa ohjaa maakunnallisen lastensuojelun sosiaalipäivystyksen ohjausryhmä, joka seuraa ja valvoo toiminnan toteutumista, seuraa varojen käyttöä sekä arvioi ja kehittää yhteistoimintaa. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmä voi nimetä eri tehtäviä varten sopivaksi katsomiaan alatyöryhmiä. Kukin sopijakunta nimeää yhden oman edustajan ohjausryhmän jäseneksi paitsi Tampere, joka nimeää 3 edustajaa. Tampereen edustajina toimivat Tampereen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä. Tampereen lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalipalvelupäällikkö ja asiakasohjauksen päällikkö. Tampereen edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 1 mukaisen Maakunnallisen lastensuojelun sosiaalipäivystyksen järjestämistä alkaen koskevan yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksen allekirjoittaja on perusturvalautakunnan puolesta perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki. Perusturvalautakunta nimeää Kihniön kunnan edustajaksi em. sopimuksen 2 kohdan mukaiseen ohjausryhmään perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäen. Perusturvaltk. 27

7 Perusturvalautakunta PUITESOPIMUS TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI RY:N TUOTTAMISTA TURVAKOTIPALVELUISTA Sosterltk Kihniön kunnan ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n välisessä sopimuksessa sovitaan yhdistyksen tuottamista virka-ajan ulkopuolisesta (ma-to klo 16-8 sekä pe klo 16-ma klo 8) turvakotipalvelusta koskien lastensuojelutoimenpiteitä. Tampereen ensi- ja turvakoti ry tarjoaa turvakotipalvelua virka-ajan ulkopuolella Kihniön kunnan asukkaalle, joka itse hakee turvaa Tampereen ensi- ja turvakodista tai jota Tampereen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät tai poliisit ovat ohjanneet turvakotiin. Nämä turvakotipalvelut on käytettävissä, mikäli turvakodissa on kyseisellä hetkellä vapaita paikkoja. Sopimusaika on voimassa Turvakotipalvelusta laskutetaan käytön mukaisesti, eikä varallaolomaksua peritä. Kihniön kunnan ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n välinen puitesopimus on liitteenä numero 4. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kihniön kunnan ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n välisen sopimuksen liitteen numero 4 mukaisesti. Sosiaali- ja terveysltk. 45 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Puitesopimusta Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n kanssa on neuvoteltu jatkettavaksi alkaen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena.turvakotipalvelusta laskutetaan käytön mukaisesti, eikä varallaolomaksua peritä. Kihniön kunnan ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n välinen puitesopimus on liitteenä numero 2. Perusturvalautakunta hyväksyy Kihniön kunnan ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n välisen voimaan tulevan sopimuksen.

8 Perusturvalautakunta Sopimuksen allekirjoittaja on perusturvalautakunnan puolesta perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki. Perusturvaltk. 28

9 Perusturvalautakunta KIHNIÖN KUNNAN JA PERHEHOITOKUMPPANIT SUOMESSA OY:N VÄLINEN SOPIMUS Sosterltk Kihniön kunnan ja Perhehoitokumppanit Oy:n (jäljempänä PKS) välisen sopimuksen mukaan Kihniön kunta hankkii sopimuksen mukaisia palveluja osoittamalla asiakkaat PKS:lle. Asiakkailla tarkoitetaan kihniöläistä, jonka Kihniön kunta on osoittanut palvelun saajaksi. Asiakkaan ja PKS:n välien hoitosuhde perustuu asiakaskohtaiseen asiakassuunnitelmaan, kunnan viranomaisen laatimaan asiakaspäätökseen ja toimeksiantosopimukseen, jonka PKS valmistelee ja Kihniön kunta hyväksyy. Sopimuksen voimassaoloaika on PKS:n järjestämästä kriisipaikkapalvelusta laskutetaan käytön mukaisesti, eikä varallaolomaksua Kihniön kunnalta peritä. Kihniön kunnan ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n välinen sopimus on liitteenä numero 6. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen numero 6 mukaisen Kihniön kunnan ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n välisen sopimuksen. Sosiaali- ja terveysltk. 47 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Puitesopimusta Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n kanssa on neuvoteltu jatkettavaksi alkaen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. PKS:n järjestämästä kriisipaikkapalvelusta laskutetaan käytön mukaisesti, eikä varallaolomaksua Kihniön kunnalta peritä. Kihniön kunnan ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n välinen sopimus on liitteenä numero 3. Perusturvalautakunta hyväksyy Kihniön kunnan ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n välisen voimaan tulevan sopimuksen.

10 Perusturvalautakunta Sopimuksen allekirjoittaja on perusturvalautakunnan puolesta perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki. Perusturvaltk. 29

11 Perusturvalautakunta LASTENSUOJELUN KRIISIPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVAT SOPIMUKSET Maakunnallisen lastensuojelun sosiaalipäivystyksen järjestämistä koskevaan Tampereen kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen liittyen on neuvoteltu Pikonharju Oy:n ja Mehiläinen Oy / Ylöjärven yksikön edustajien kanssa lastensuojelun kriisipaikkapalvelujen tuottamisesta alkaen. Sopimus Pikonharju Oy:n kanssa on liitteenä numero 4 ja sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa on liitteenä numero 5. Perusturvalautakunta hyväksyy voimaan tulevat liitteen numero 4 ja 5 mukaiset lastensuojelun kriisipalvelujen tuottamista koskeva sopimukset. Sopimusten allekirjoittaja on perusturvalautakunnan puolesta perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki. Perusturvaltk. 30

12 Perusturvalautakunta RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUKSEN MYÖNTÄMINEN 2012 Valtiokonttori on päätöksellään myöntänyt Kihniön kunnalle rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahaa ,55 euroa ja päätöksellään rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluihin 1900,20 euroa. Kuntien tulee tehdä vuoden 2012 määrärahalla maksettavat rintamaveteraanien kuntoutuspäätökset mennessä. Tehtyjen kuntoutuspäätösten perusteella voidaan kuntoutuskustannuksia maksaa saakka. Valtiokonttori on antanut päivätyllä ohjekirjeellään perusteet, jonka mukaan rintamaveteraanien kuntoutusta järjestetään. Kuntoutushakemukset valmistelee / käsittelee Kihniössä kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat lääkäri, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, johtava hoitaja ja sosiaalitoimen edustajana sosiaaliohjaaja. Kuntoutushakemuksia vuoden 2012 määrärahasta on toimitettu seitsemän Perusturvaltk. 32

13 Perusturvalautakunta PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutumaraportin (ajalta ) mukaan erikoissairaanhoidon palveluja oli ostettu yhteensä eurolla. Viime vuonna vastaavan ajankohdan toteutuma oli euroa. Palvelusopimuksen mukainen toteutumaprosentti oli 28,2. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutumaraportti on liitteenä numero 6. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuman ajalta Perusturvaltk. 33

14 Perusturvalautakunta PERUSTURVAOSASTON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Perusturvaan ovat saapuneet seuraavien viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalla : perusturvajohtaja, vastaava lääkäri ja johtava hoitaja. Päätökset nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakunta merkitsee ajalla tehdyt viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan ko. päätöksiin. Perusturvaltk. 34

15 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT - Hämeenkyrön kunta, perusturvaltk : Tähystystutkimusten sopimusten hinnantarkistukset vuodelle 2012, - Kihniön kunnan sairaankuljetuksen tilasto maaliskuu 2012, - Pohjois-Pirkanmaan elinkeino- ja työvoimatoimiston päätös ; Avustus kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, - Kihniön kunnanhallotuksen päätös : Päivätoiminnan aloittamisen rahoitussuunnitelman hyväksyminen. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi Perusturvaltk. 35

16 Perusturvalautakunta TERVEYDENHUOLLON MÄÄRÄAIKAISIA TEHTÄVÄJÄRJESTELYJÄ Johtava hoitaja on palkattomalla virkavapaalla Liitteessä numero 7 on suunnitelma tehtävien hoidosta johtavan hoitajan sijaisuuden hoitamiseksi. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 7 mukaiset terveydenhuollon määräaikaiset tehtäväjärjestelyt. Perusturvaltk. 36

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 18.02.2009 klo 18.00-19.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.4.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.3.2009 klo 17.00 19:10 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.02.2012 kello 17.00 20.02 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 29.03.2011 kello 17.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Aho Pirjo Ala-Katara

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.06.2013 kello 17.00-20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi.

Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Perjantaina 0 klo 10.00 Paikka Valtuustosali Kokouksen aluksi vietämme hiljaisen hetken edesmenneen kunnanvaltuutettu Tuomo Purasen muistoksi. Tumma puku KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KUNNANHALLITUS 25.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO 122 RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA / KIRKONKYLÄN KOULUN VALMISTUSKEITTIÖN MUUTTAMINEN JAKELUKEITTIÖKSI... 238 123 JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai 10.3.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot