KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 / 2013"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et klo Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena Haveri Satu Kohtala Paavo Kuusisto Kosti Lehtinen Jyri Leppälä Martti Toivonen Katri puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Mäkinen Heikki Yli-Salomäki Markku khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Aittoniemi ja Paavo Kohtala. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pilvi Kärkelä Markku Yli-Salomäki Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Allekirjoitukset Helena Aittoniemi Paavo Kohtala Paikka ja pvm: Kihniön kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus Perusturvajohtaja

2 Perusturvalautakunta ASIALUETTELO 74 SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LAAJENTAMINEN ARKI- ILTAPÄIVYKSEEN 75 PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTOIMINTANA 76 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI 77 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER PERUSTURVAOSASTON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 80 TARJOUKSET KOULULAISTEN SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUISTA 81 ILMOITUSASIAT 82 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS- LUONNOS

3 Perusturvalautakunta SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN LAAJENTAMINEN ARKI-ILTAPÄIVYKSEEN Pirkanmaalla suun terveydenhuollon päivystys on kattanut viikonloppuja arkipyhäpäivystyksen, jonka palvelun Pirkanmaan kunnille on tuottanut Tampereen kaupunki. Terveydenhuoltolain mukaan kiireellisen suun terveydenhuollon tarpeessa olevan potilaan on päästävä hoitoon välittömästi. Tämän vuoksi on valmisteltu päivystyksen laajentamista arki-iltoihin klo Tampereen kaupunki on hoitanut päivystyksen laajentamisen kilpailutuksen, jonka voitti Attendo Terveyspalvelut Oy. Sopimus on voimassa Sopimusta on mahdollista jatkaa yhden vuoden optiokaudella. Arki-iltapäivystyksessä noudatetaan samoja kriteereitä kuin arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen. Iltavuoron tuntihinta (hammaslääkäri + hammashoitaja) on 162,12 /h. Vuorot on jaettu kuntien väestömäärän mukaan. Kihniöllä on kolme vuoroa mennessä, johon saakka vuorot on toistaiseksi jaettu. Em. kustannusten lisäksi Kihniön kunta maksaa asukaslukuun perustuen Tampereen kaupungille 156,45 euroa vuonna 2013 ja 312,90 euroa vuonna 2014 haastattelevan hoitajan, ajanvarauksen, välinehuollon ym. kustannuksista. Suun terveydenhuollon arki-ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys toteutetaan Acutan hammashoitotiloissa (Teiskontie 35 Tampere). Perusturvalautakunta hyväksyy Tampereen kaupungin tuottaman suun terveydenhuollon päivystyksen laajentamisen arki-iltoihin klo Perusturvaltk. 74

4 Perusturvalautakunta PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN JÄR- JESTÄMINEN YHTEISTOIMINTANA Oheisen liitteen numero1 mukaisella yhteistoimintasopimuksella sovitaan Pirkanmaan kuntien kesken kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjestämisestä yhteistoimintana alkaen. Vuoden 2014 alussa käynnistyvän Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön perustana on kehittämishanke (toteutusaika ), jossa on valmisteltu yksikön rakennetta ja toiminnallisia sisältöjä. Lisäksi yksikköä on taustoitettu sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen laatimassa esiselvityksessä vuonna Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön tarkoituksena on järjestää ja kehittää kehitysvammaisille laadukasta ja lainmukaista perhehoitoa kuntien yhteistoimintana. Kehitysvammaisten perhehoidon yksikössä on kaksi työntekijää. Toisen työntekijän pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja /tai terveysalan ylempi korkeakoulututkinto ja toisen työntekijän pätevyysvaatimuksena sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto. Yksikön työntekijät ovat työsopimussuhteessa Tampereen kaupunkiin. Tampereen kaupunki toimii juridisena työnantajana ja vastaa kaikista henkilöstöhallintoon, työvälineisiin ja toimitiloihin liittyvistä asioista. Maakunnalliseen kehitysvammaisten perhehoidon yksikköön kirjataan perhehoitajista ja heidän asiakkaistaan henkilötunnistetiedot, tehdyt selvitykset ja toimenpiteet yksikön toimintaohjeen mukaisesti. Sopimus tulee voimaan alkaen ja on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota yhtä kalenterivuotta aiemmin, viimeistään edellisen vuoden viimeisenä päivänä (31.12.). Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisella sopimusosapuolten allekirjoittamalla muutossopimuksella. Sopimuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset määräytyvät sopimuskunnille vuonna 2014 kunkin kunnan väestömäärän perusteella Yhteistoiminnasta aiheutuneet kustannukset tarkistetaan tilinpäätöksen jälkeen. Mikäli kustannukset alittavat ennakkoon maksetun summan, palautetaan ennakon ja toteutuneen välinen erotus kunnille samalla periaatteella kuin menot jakautuvat. Mikäli kustannukset ylittävät ennakkoon maksetun summan, peritään ennakon ja toteutuneen erotus kunnilta ko. periaatteen mukaisesti.

5 Perusturvalautakunta Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön budjetti on euroa vuodelle Kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun ( ) mukaan. Kihniön kunnan osuus on 612 euroa. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 1 mukaisen sopimuksen Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjestäminen yhteistoimintana alkaen. Perusturvalautakunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa perusturvajohtaja Markku Yli- Salomäki. Edelleen perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 2 mukaisen Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimintaohjeen liitteineen. Perusturvaltk. 75

6 Perusturvalautakunta TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN MUISTIO Talouden tasapainottamistyöryhmän muistio on liitteenä numero 3. Muistion sisältöön perustuva raportti on esitelty kunnanhallituksessa Perusturvalautakunta merkitsee liitteen numero 3 mukaisen perusturvaosaston talouden tasapainottamistyöryhmän muistion tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy raportin sisältämät toimenpiteet / kehittämisehdotukset. Perusturvaltk. 76

7 Perusturvalautakunta PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutumaraportin (ajalta ) mukaan erikoissairaanhoidon palveluja oli ostettu yhteensä eurolla. Viime vuonna vastaavan ajankohdan toteutuma oli euroa. Palvelusopimuksen mukainen toteutumaprosentti oli 65,7. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutumaraportti on liitteenä numero 4. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuman ajalta Perusturvaltk. 77

8 Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER Perusturvan talousarvion toteutuma per liitteenä numero 5. Heinäkuun lopun tilanteen mukaan toimintakulujen toteutuma oli 66,1 ja toimintatuottojen toteutuma 59,4. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan talousarvion toteutumaraportin per Perusturvaltk. 78

9 Perusturvalautakunta PERUSTURVAOSASTON VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavien viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalla : perusturvajohtaja, vastaava lääkäri ja johtava hoitaja. Päätökset nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakuntakunta merkitsee ajalla tehdyt viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan ko. päätöksiin. Perusturvaltk. 79

10 Perusturvalautakunta TARJOUKSET KOULULAISTEN SILMÄLÄÄKÄRIPALVELUISTA Koululaisten silmälääkäripalveluista on pyydetty tarjoukset. Tarjouksen jätti kaksi yritystä: Instrumentarium Parkano ja Silmäasema Syrjänen Parkano. Kokonaisedullisimman tarjouksen jätti Silmäasema Syrjänen Parkano, jolla edullisin euromääräinen tarjous eli 56 /potilas. Lisäksi tarjoukseen kuuluu ensisijaisena optikon suorittama näöntutkimus, joka suoritetaan veloituksetta. Optikko voi tehdä lain mukaan tutkimuksen 8- vuotiaalle ja sitä vanhemmalle henkilölle, jolla ei ole todettuja silmäsairauksia. Tarjoukset ovat esityslistan oheismateriaaleina. Perusturvalautakunta hyväksyy Silmäasema Syr päivätyn tarjouksen koululaisten silmälääkäri- ja optikkopalveluista. Perusturvaltk. 80

11 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT - Sosiaali- ja terveysministeriön kirje ; Työttömien terveydenhuollon järjestäminen, - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje ; Sosiaalija terveydenhuollon henkilöstön lomauttaminen, - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös ; Lastensuojelulain mukaisten määräaikojen toteutuminen Kihniön kunnassa, - Valtiokonttorin päätös ; Kihniön kunnalle myönnetty lisämäärärahaa 6.398,70 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen, - Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ohje ; Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus, - Kunnanhallituksen päätös ; Kodinhoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi, - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös ; Vastuuhenkilön vaihtuminen; Palvelukoti Kotolinna, toimintayksikön vastuuhenkilö Satu Asumaniemi alkaen - Elokuun 2013 työllisyystiedote: Kihniön työttömyysaste 8,8 %, Pirkanmaan 13,0 % ja koko maan 11,1 %. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Perusturvaltk. 81

12 Perusturvalautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUSLUONNOS Kihniö ja Parkano ovat neuvotelleet kesän aikana viranhaltijoiden kesken mahdollisuudesta hankkia ympäristöterveydenhuollon palvelut Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluilta (Sotesi). Tätä ennen vastaavia neuvotteluja käytiin Pirtevan (hallinnoija Pirkkalan kunta) kanssa. Pirteva keskeytti pitkälle edenneet neuvottelut tämän vuoden toukokuussa. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että ympäristöterveydenhuollossa on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit tehtävien hoitamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on kehottanut Kihniötä ja Parkanoa etsimään itselleen lain mukainen yhteistoiminta-alue. Asian johdosta sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajat pitivät Sastamalassa neuvottelun Sotesin, Kihniön kunnan, Parkanon kaupunkin, Ikaalisten kaupungin, Pirkkalan kaupungin ja Pirtevan edustajien kesken. Neuvottelun yhteenvetona ministeriöiden suunnalta todettiin, että Kihniön ja Parkanon ympäristöterveydenhuollon liittämistä Sotesiin aletaan valmistelemaan välittömästi. Ministeriöt seuraavat kuukausittain syyskuun lopusta alkaen ko. neuvotteluiden ja päätöksenteon etenemistä. Tavoitteena on, että yhteistyö alkaisi Samalla sovittiin, että Sotesi käsittelee asiaa periaatteellisena asiana lautakunnassa mahdollisimman pian. Mahdollisen myönteisen suhtautumisen jälkeen asiasta tehdään tarvittavat päätökset Kihniössä ja Parkanossa. Lopullisen päätöksen yhteistyöalueesta tekee Sastamalan kaupunginvaltuusto, jonka päätettäväksi yhteistoimintasopimus tullee alustavan aikataulun mukaan marraskuussa Ikaalisten kaupungin ympäristöterveydenhuollon liittymisestä Sotesiin alkaen on tehty päätös Sastamalan valtuustossa Sastamalan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan yhteistoiminnan valmistelun aloittamisen toiminnan laajentamisesta Kihniöön ja Parkanoon. Liitteenä numero 6 on luonnos ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksesta. Lopullisen sopimuksen hyväksyntä kuuluu kunnanvaltuustolle.

13 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää hyväksyä valmistelun aloittamisen Kihniön kunnan ja Sastamalan seudun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa koskien yhteistyötä ympäristöterveydenhuollon palveluissa alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 6 mukaisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa koskevan sopimusluonnoksen. Lopullisen sopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Perusturvaltk. 82

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 26.04.2012 klo 17.30 18.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Leppälä Martti Markkola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 18.02.2009 klo 18.00-19.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 03.06.2013 kello 17.00-20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 24.11.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.11.2010 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.4.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 29.03.2011 kello 17.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Aho Pirjo Ala-Katara

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot