KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet klo Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena Alkkiomäki Mervi Kohtala Paavo Kuusisto Kosti Leppälä Martti Korkiakoski Mika puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Mäkinen Heikki Yli-Salomäki Markku khall:n edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kosti Kuusisto ja Martti Leppälä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pilvi Kärkelä Markku Yli-Salomäki Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Allekirjoitukset Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kosti Kuusisto Paikka ja pvm: Kihniön kirjasto klo Virka-asema Martti Leppälä Allekirjoitus Perusturvajohtaja

2 Perusturvalautakunta ASIALUETTELO 85 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÖ 86 VANHUS- JA KOTIHOITOPALVELUJEN TUKIPALVELUMAKSUT ALKAEN 87 ULKOPAIKKAKUNTALAISILTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET TERVEYDENHUOL- LON PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ ALKAEN 88 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN 91 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 92 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUSMÄÄRÄRAHAN JA AVOPALVELUIHIN VARATUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖPÄÄTÖKSET SAAKKA 93 ILMOITUSASIAT 94 PERUSTURVAJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 95 SOPIMUS LÄÄKEHUOLTOPALVELUISTA 96 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

3 Perusturvalautakunta SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÖ Perusturvaltk Sosiaalityöntekijän virka on täytetty määräaikaisesti siten, että sosiaalityöntekijän viranhoito päättyy Täten on virka julistettava haettavaksi. Perusturvalautakunta päättää julistaa sosiaalityöntekijän viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy klo Sosiaalityöntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Lisäksi vaaditaan alan työkokemus erityisesti lastensuojelussa, sosiaalitoimen atk-ohjelmien käyttökokemus sekä B- luokan kuljettajatutkinto. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaulun, kunnan internetsivujen, Ylä-Satakunta lehden lisäksi työvoimahallinnon sivuilla sekä Aamulehdessä. Perusturvaltk Määräaikaan mennessä sosiaalityöntekijän virkaan saapui yksi hakemus: sosionomi (AMK) Ulrika Rautanen. Hakijalla ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä. Ulrika Rautanen on hoitanut ko. virkaa määräaikaisena alkaen. Hakijan hakemusasiakirjat ovat liitteenä numero 1. Perusturvalautakunta valitsee määräaikaiseksi sosiaalityöntekijäksi sosionomi (AMK) Ulrika Rautasen ajalle Lääkärintodistusta ei vaadita eikä koeaikaa käytetä, koska hakija ja hänen terveydentilansa tunnetaan nykyisen virkasuhteen perusteella.

4 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta vahvistaa Ulrika Rautasen tehtäväkohtaiseksi palkaksi alkaen euroa kuukaudessa. Perusturvaltk. 85

5 Perusturvalautakunta VANHUS- JA KOTIHOITOPALVELUJEN TUKIPALVELUMAKSUT ALKAEN Kunnan on sosiaalihuoltolain mukaan huolehdittava lain 17 :ssä mainittujen sosiaalipalveluiden mm kotipalvelun järjestämisestä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista määrittelee palvelusta perittävän maksun. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Lain 2 määrittelee maksun enimmäismäärän. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Valmistelijat: johtava hoitaja Heli Yli-Kauhaluoma, vastaava sairaanhoitaja Leila Pusa Perusturvalautakunta hyväksyy vanhus- ja kotihoitopalvelujen tukipalvelumaksut käyttöönotettavaksi alkaen liitteen numero 2 mukaisesti. Perusturvaltk. 86

6 Perusturvalautakunta ULKOPAIKKAKUNTALAISILTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ ALKAEN Kihniön kunnan järjestämän terveydenhuollon palveluja käyttävät tilapäisesti mm. Kihniössä lomailevat sekä täällä perhe- tai hoitokodeissa asuvat ulkopaikkakuntalaiset. Vuosittain vahvistetaan laskelmat näiden palvelujen käytöstä. Liitteenä numero 3 on sairaanhoitajan / terveydenhoitajan käynnistä perittävät korvaukset alkaen. Valmistelija: johtava hoitaja Heli Yli-Kauhaluoma, Perusturvalautakunta hyväksyy ulkopaikkakuntalaisilta perittävät voimaan tulevat korvaukset sairaanhoitajan / terveydenhoitajan palvelujen käytöstä liitteen numero 3 mukaisesti. Perusturvaltk. 87

7 Perusturvalautakunta PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUSOHJAUSEURANNAN TOTEUTUMA Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutumaraportti per mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluja oli ostettu eurolla (vuonna 2013 vastaava lukema euroa). Tilauksen toteutumaprosentti oli marraskuun lopussa 98,5. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutumaraportti per on liitteenä numero 4. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuman ajalta Perusturvaltk. 88 Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

8 Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMARAPORTTI PER Perusturvan talousarvion toteutuma per on esityslistan liitteenä numero 5. Kuluvan vuoden lokakuun lopussa toimintakulujen toteutuma oli 84,3 % ja toimintatuottojen toteutuma 77,6%. Perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi perusturvan talousarvion toteutumaraportin per Perusturvaltk. 89 Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

9 Perusturvalautakunta PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOI- MINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjestäminen yhteistoimintana alkaen sopimus on hyväksytty Pirkanmaan kuntien lautakunnissa ja yksikön toimintaohje on tullut voimaan Toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan kehitysvammaisten henkilöiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohje luo yhtenäisen toteuttamismallin kehitysvammaisten perhehoitoon Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toiminnan aikana on noussut esille tarve tehdä toimintaohjeeseen tarkennuksia. Yksikön ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin näitä asioita ja päädyttiin siihen, että tarkennukset esitetään voimaan tulevaksi alkaen. Toimintaohjeeseen on kirjattu vuorokausikäsite perhehoitajan vapaiden yhteyteen. Käytännössä perhehoitajien vapaat kertyvät päivinä, joten tämä käsite vaihdetaan toimintaohjeeseen vastaamaan olemassa olevaa käytäntöä. Sama tarkennus tehdään toimeksiantosopimuslomakkeeseen. Tilapäisestä perhehoidosta maksettava palkkio ja kulukorvaus määritellään toimintaohjeessa vuorokausina, vaikka ne maksetaan hoitopäiviltä. Vuorokausi-ilmaisu tarkennetaan toimintaohjeeseen hoitopäiväksi. Sama tarkennus tehdään toimeksiantosopimuslomakkeelle. Toimintaohjeeseen on määritelty, että toista perhehoitajaa omassa kodissaan lomittavalle perhehoitajalle maksetaan vakituisen perhehoitajan hoitopalkkio 15 %:lla korotettuna. Perhehoitajan kotiin tulevalle sijaiselle maksetaan vastaavasti tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Tämä käytäntö yhtenäistetään niin, että jatkossa myös lomittavalle perhehoitajalle maksetaan tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Lomittavan perhehoitajan kannalta ei ole merkitystä, tulevatko hoidettavat toisen perhehoitajan luota vai omasta kodistaan jaksolle eli palkkiokäytäntö yhtenäisestään maksettavaksi tilapäisen hoitopalkkion mukaan. Tilapäisessä perhehoidossa perhehoitajalle kertyy vapaata kolme arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Kertyneet vapaapäivät korvataan rahana. Yhtenäistetään vapaapäivien korvauskäytäntö toimintaohjeeseen siten, että perhehoitajalle kertyneet vapaapäivät maksetaan tilapäisen perhehoidon palkkiokäytännön mukaan.

10 Perusturvalautakunta Toimintaohjeessa on määritelty pitkäaikaiseen perhehoitoon erityismaksuluokka 4. Maksuluokka on määritelty myönnettäväksi ainoastaan erityistilanteissa ja määräaikaisesti. Toimintaohjeeseen tarkennetaan, että erityismaksuluokkaa 4 voidaan soveltaa ainoastaan erityistilanteissa ja pääsääntöisesti määräaikaisesti. Joissakin tilanteissa erityismaksuluokka 4 on tarpeen maksaa toistaiseksi, esimerkiksi siirryttäessä laitoshoidosta perhehoitoon erittäin vaativan hoivan ja huolenpidon tilanteissa. Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon uusi voimaan tuleva toimintaohje on liitteenä numero 6. Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä numero 6 oleva Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimintaohjeen, joka tulee voimaan alkaen. Perusturvaltk. 90

11 Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavien viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalla : perusturvajohtaja, työterveyslääkäri ja johtava hoitaja. Päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa. Perusturvalautakuntakunta merkitsee ajalla tehdyt viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan ko. päätöksiin. Perusturvaltk. 91

12 Perusturvalautakunta RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUSMÄÄRÄRAHAN JA AVOPALVELUIHIN VARATUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖPÄÄTÖKSET SAAKKA Valtiokonttori on kuluvalle vuodelle myöntänyt veteraanikuntoutukseen ja kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin määrärahat. Määrärahojen käytön toteutuminen ei ole vielä 100 %:sti selvää, joten määrärahapäätöksiä on mahdollisesti tarpeen tehdä vielä vuoden 2014 joulukuun loppupuolella. Kuntien tulee tehdä vuoden 2014 määrärahalla maksettavat rintamaveteraanien kuntoutuspäätökset mennessä. Tehtyjen kuntoutuspäätösten perusteella voidaan kuntoutuskustannuksia maksaa saakka. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtaja Markku Yli- Salomäellä on oikeus tehdä saakka veteraanikuntoutuspäätöksiä ja päätöksiä avopalveluihin varatun määrärahan käytöstä vuoden 2014 määrärahoista. Perusturvaltk. 92

13 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT - Pirkanmaan liiton julkaisu (tekijä Paavo Salli): Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen, - Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo 5/2014; Toimeentulotuki alkaen, - Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo 6/2014; Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat , - Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo 7/2014; Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015, - THL:n tilastojulkistus ; Lastensuojelun käsittelyajat Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Perusturvaltk. 93

14 Perusturvalautakunta PERUSTURVAJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Perusturvajohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista sosiaali- ja terveystoimeen liittyvistä asioista. Perusturvalautakunta käy informaatioasioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen. Perusturvaltk. 94 Perusturvalautakunnalle selvitettiin sote-valmistelun tilannetta. Tässä yhteydessä jaettiin materiaali sote-järjestämislain sisällöstä, sote-aluekartta ja aikataulu.

15 Perusturvalautakunta SOPIMUS LÄÄKEHUOLTOPALVELUISTA Terveys- ja palvelukeskuksen lääkehuolto on tähän saakka hoidettu omana toimintana. Uuden lääkehuoneen valmistumisen myötä on tarkoituksenmukaista siirtyä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamis- ja apteekkilaitoksen palvelujen piiriin. Liitteenä numero 7 on Kihniön kunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamis- ja apteekkilaitoksen välinen sopimus. Sopimus koskee asiakkaan lääkehuollon sisältäen PSHP:n valikoimaan kuuluvien lääkkeiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden sekä muiden apteekkitavaroiden hankinnan, varastoinnin, toimittamisen ja velvoitevarastoinnin asiakkaan toimipisteeseen. Tuotteet toimitetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Kuvantamis- ja apteekkilaitos kilpailuttaa lääkkeet ja rinnastettavat tuotteet sekä vastaa lääkkeiden laadusta. Laskutus tapahtuu kuukausittain. Sopimus tulee voimaan Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen numero 7 mukaisen Kihniön kunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamis- ja apteekkilaitoksen välisen sopimuksen. Edellä mainitun sopimuksen allekirjoittaa Kihniön kunnan puolesta perusturvajohtaja Markku Yli-Salomäki. Perusturvaltk. 95

16 Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Kunnanvirasto on suljettuna , joten lautakunnan hyväksymä pöytäkirjan nähtävänä pitämisaika ei ole mahdollinen. Perusturvalautakunta päättää poikkeuksellisesti pitää kokouksen pöytäkirjan nähtävänä kello Kihniön kirjastossa. Perusturvaltk. 96

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 18.02.2009 klo 18.00-19.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot