KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 05.02.2009 klo 17.30 20.10"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet klo Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri Satu Heinilä Päivi Koivisto Sini Leppälä Martti Markkola Juha-Matti Toivonen Katri Mäkelä Kristiina puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Keskinen Irja Yli-Salomäki Markku khall edustaja esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 3-18 Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kohtala ja Satu Haveri. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pilvi Kärkelä Markku Yli-Salomäki Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Allekirjoitukset Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Paavo Kohtala Satu Haveri Paikka ja pvm: Kihniön kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus Hallintopäällikkö

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta ASIALISTA 3 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT VUONNA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA ULKOPAIKKAKUNTALAISILTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ 10 SUUHYGIENISTIPALVELUJEN MYYNTI 11 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA HANKINNOISSA 12 SAIRAANKULJETUKSEN TILASTO SOSIAALIASIAMIESTEN SELVITYKSET VUODELTA PÄIVÄHOIDON IRTAIMISTON POISTO 15 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN MÄÄRÄAIKAISUUS 16 LISÄMÄÄRÄRAHANPYYNTÖ ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEELLE 17 SOSIAALI- J ATERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 18 ILMOITUSASIAT

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT VUONNA 2009 Hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2009 pääsääntöisesti tavoitteena on pitää lautakunnan kokoukset kunkin kuukauden ensimmäisenä tai kolmantena torstaina. Mikäli asioiden kiireellisyys tai muut vastaavat seikat vaativat pidetään kokouksia myös muina aikoina. Kokouspaikka on terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone. 3

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2009 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön mukaan kokouksesta pidettävä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2009 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään nähtävillä olopäivään mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lautakunnan vuoden 2009 pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä siten, että lautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä seitsemäntenä päivänä kokouksesta lukien. Mikäli ko. päivä ei ole kunnanviraston aukiolopäivä, nähtävillä olo on seuraavana mahdollisena kunnanviraston aukiolopäivänä. Pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnanvirastossa. 4

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2009 Kunnan talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman mukaan kunnanvaltuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan omassa käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille / kustannuspaikoille. Liitteenä numero 1 on sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan käyttösuunnitelman vuodelle 2009 liitteen numero 1 mukaisena. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden kuluessa tehdä tarpeellisia muutoksia. 5

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOT VUONNA 2009 Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta lukien 6,05 %. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 336,41 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 672,81 euroa kuukaudessa. Kihniössä omaishoidon tuen saajia tämän vuoden alun tilanteen mukaan yhteensä 37 henkilöä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omaishoidon tuen palkkioiksi vuonna 2009 seuraavat euromäärät kuukaudessa: Ryhmä l 336,41 Ryhmä ll 427,22 Ryhmä lll 586,46 Raskas siirtymävaihe 672,81 8

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta ULKOPAIKKAKUNTALAISILTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Kihniön kunnan järjestämän terveydenhuollon palveluja käyttävät tilapäisesti mm. Kihniössä lomailevat sekä täällä perhe- tai hoitokodeissa asuvat ulkopaikkakuntalaiset. Vuosittain vahvistetaan laskelmat näiden palvelujen käytöstä: Liite 3 Lääkärin vastaanottotoiminnan käyntikorvauslaskelma Liite 4 Vuodenosaston hoitokustannusten korvauslaskelma Liite 5 Hammashuollon hoitokustannusten käyntikorvauslaskelma Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa ulkopaikkakuntalaisilta perittävät korvaukset terveydenhuollon palvelujen käytöstä liitteiden 3, 4 ja 5 mukaisesti. 9

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta SUUHYGIENISTIPALVELUJEN MYYNTI Parkanon kaupungille on myyty suuhygienistipalveluja alkaen (sosterltk ). Suuhygienisti on työskennellyt Parkanossa kahtena päivänä viikossa. Palvelun myynnistä on peritty siitä aiheutuvat todelliset kustannukset. Parkanon hammashuollossa on edelleen tarve suuhygienistin palveluille. Suuhygienistiä palkattaessa sovittiin hänen työpanoksen osittaisesta myynnistä ulkopuolisille. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myydä Parkanon kaupungin terveystoimelle / Parkanon kaupungin hammashuollosta vastaavalle organisaatiolle suuhygienistipalveluja enintään kaksi päivää viikossa alkaen. Palvelusta peritään siitä aiheutuvat todelliset kustannukset. Sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa hallintopäällikkö Markku Yli- Salomäen hyväksymään ja allekirjoittamaan suuhygienistipalvelujen myyntiä koskevan sopimuksen. 10

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA HANKINNOISSA Viime lautakuntakaudella sosiaali- ja terveystoimen tavarahankinnoissa viranhaltijan päätöksellä voitiin hankintoja tehdä enintään euron arvosta (alv 0). Tämän ylittävältä osalta päätöksen on tehnyt sosiaalija terveyslautakunta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sosiaali- ja terveystoimen euron (alv 0) tai sen alittavista tavaran hankinnasta päättää viranhaltija ja edellä mainitun summan ylittävistä tavarahankinnoista päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. 11

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta SAIRAANKULJETUKSEN TILASTO 2008 Liitteenä numero 6 yhteenveto Kihniön kunnan toteuttamista sairaankuljetuksista vuonna Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yhteenvedon sairaankuljetuksista vuodelta

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIASIAMIESTEN SELVITYKSET VUODELTA 2008 Liitteenä numero 7 on sosiaalimiesten selvitykset toiminnastaan vuodelta Kihniön kunnan sosiaaliasiamiehenä toimi ajalla sosiaalityön päällikkö Kaija Järvi-Karttunen Ikaalisista ja ajalla Kauko Tapio Parkanosta. Kauko Tapion raportissa on mukana myös Parkano sosiaaliasiamiestoiminta. Kihniöstä tuli sosiaaliasiamiehelle yksi yhteydenotto vuonna Tämän yhteydenoton luonne oli tiedustelu ja yhteydenoton syy palvelun toteuttaminen kotihoidossa. Toimenpiteenä oli neuvonta ja selvittäminen. Raportin mukaan työntekijöiden toiminta on ollut asianmukaista, ammatillista ja asiakasta huomioivaa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaaliasiamiesten selvitykset toiminnastaan vuodelta

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta PÄIVÄHOIDON IRTAIMISTON POISTO Päivähoito on tehnyt liitteen numero 8 mukaisen ehdotuksen irtaimiston poistoista per Poistojen syy on pääasiassa tavaroiden / kaluston rikkoutuminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen numero 8 mukaisen irtaimiston poistoehdotuksen. 14

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN MÄÄRÄAIKAISUUS Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi kokouksessaan Ulrika Rautasen sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan Ulrika Rautasen kanssa on päätöksenteon jälkeen sovittu, että hänen määräaikainen sosiaalityöntekijän viranhoito päättyy Ulrika Rautasen valintapäätöksessä todettiin, että valittavan on ennen viran vastaanottamista toimitettava terveydentilaansa koskeva, hyväksyttävä lääkärin lausunto sekä esitettävä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote. Molemmat asiakirjat on toimitettu sosiaali- ja terveysosastolle. Kihniössä määräaikaisen työntekijän palkasta päättää se, joka on suorittanut valinnan. Sosiaali- ja terveyslautakunta muuttaa määräaikaiseksi sosiaalityöntekijäksi valitun Ulrika Rautasen virkasuhteen päättymään Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa Ulrika Rautasen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.250,00 euroa kuukaudessa. Edelleen sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi Ulrika Rautasen toimittaman terveydentilaansa koskevan lääkärinlausunnon sekä rikosrekisterilain mukaisen rikosrekisteriotteen. 15

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEELLE Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on saatu tiedot viime vuoden kokonaiskustannuksista koskien Kihniön kunnan hankkiman erikoissairaanhoidon kustannuksista sairaanhoitopiiriltä. Sairaanhoitopiirin selvityksen mukaan Kihniön kunta joutuu maksamaan sairaanhoitopiirille lisää noin euroa. Talousarviossa Erikoissairaanhoidon tulosalue jakaantuu kahteen tulosyksikköön: sairaanhoitopiiri ja muu erikoissairaanhoito. Sairaanhoitopiirin kustannukset vuodelta 2008 (palvelumaksu + kalliin hoidon tasaus + erityisvelvoitemaksu) on tiedon mukaan noin ,57 euroa. Samassa tulosyksikössä on myös mukana edellä mainitun summan lisäksi siirtyneitä eläkevastuita Vuoden 2008 talousarviossa (lisämääräraha mukana) ko. tulosyksikköön on varattuna määrärahaa euroa. Tulosyksiköstä Muu erikoissairaanhoito jää määrärahaa käyttämättä noin euroa. Joten koko Erikoissairaanhoidon tulosalueella on lisämäärärahan tarve kirjanpidon tilanteen ja sairaanhoitopiirin viime vuoden kustannusselvityksen perusteella vajaa euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laatima sopimusohjauseurannan tilasto vuodelta 2008 on liitteenä numero 9. Suurimmat ylitykset tilaukseen verrattuna ostot Vammalan aluesairaalasta sekä sairaanhoitopiirin hankkimat ulkopuolisten palvelujen osto kihniöläispotilaille. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Erikoissairaanhoidon tulosalueelle myönnettäisiin euron lisämääräraha vuodelle Lisämäärärahan tarve johtuu pääosin sairaanhoitopiirin palvelujen arvioitua suuremmasta käytöstä vuonna

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sosiaali- ja terveystoimeen ovat saapuneet seuraavien viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset ajalla : hallintopäällikkö, johtava hoitaja, vastaava lääkäri ja hammaslääkäri. Päätökset nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ajalla tehdyt viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan ko. päätöksiin. 17

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT - Kuntaliiton yleiskirje ; Sairaankuljetustaksan muutos , - Palvelusopimus Kankaanpään oikeusaputoimiston kanssa koskien edunvalvontapalveluja, - Parkanon kaupunki - Röntgen tutkimusten myyntihinnasto vuodelle Urologian hinnasto Ultraäänitutkimusten myyntihinnasto Hämeenkyrön kunta; Tähystystutkimusten hinnasto 2009, - Sosiaali- ja terveysministeriön ; Päätös kuntien sosiaalija terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta vuonna Pohjois-Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinohallinnon päätös korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä aj , - Kuntaliiton julkaisema lehti; Perusturva 4 / 2008, - Audiator Oy:n laatimat tasinkolaskelmat jäsenkuntiin siirtyvistä kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja irtaimistosta koskien Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkautumista , - Sosiaalitoimiston työnjako sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan välillä, - Sosiaali- ja terveysministeriö; Uima-allasveden laatu ja valvonta, päivitetty allasvesiasetuksen soveltamisopas. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 18

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.09.2013 klo 17.00 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012. Perusturvalautakunta. 26.04.2012 klo 17.30 18.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 26.04.2012 klo 17.30 18.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Leppälä Martti Markkola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 18.02.2009 klo 18.00-19.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 18.02.2009 klo 18.00-19.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 2.3.2009 klo 17.00 19:10 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Annala Tarmo

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30.01.2012 kello 17.00-19.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi

88 Siivouspalvelun palveluseteliyrittäjän vahvistaminen siivouspalvelun tuottajaksi KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2012 Aika Tiistai 18.12.2012 klo 16:00 17:45 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 88 Siivouspalvelun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 25.03.2013 kello 17.00 19.58 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui 18.43 Pusa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12. Tekninen lautakunta 24.11.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 24.11.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.11.2010 klo 16.30 17.40 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 30. 3.2009 klo 17.00 20.03 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani, poistui klo 19:10 Keskinen

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00

JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00 PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 9/2014 Kokousaika 10.12.2014, klo 17.00 18.40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59 69 JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00 59 ILMOITUS YKSITYISESTÄ

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 03.12.2014 klo 16.00 17.45. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 03.12.2014 klo 16.00 17.45. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 5/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 49 KOKOUSAIKA Keskiviikko 03.12.2014 klo 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot