MISSÄ ILO? TAUSTATIETOA RAAMATUNTEKSTIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MISSÄ ILO? TAUSTATIETOA RAAMATUNTEKSTIIN"

Transkriptio

1 Andreas-raamatturyhmämateriaali 01/05 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs HELSINKI 09/ MISSÄ ILO? Tämän materiaalin sisältö tarkastelee aihetta Missä ilo? Aihetta tarkastellaan ilon kirjeeksi kutsutun filippiläiskirjeen kautta. Tämän materiaalin teema on liitetty myös Oronmyllyn (Parikkala) ja Vivamon (Lohja) Nuorten raamattukursseihin. Tietoa kyseisistä tapahtumista löydät -sivuilta, linkit nuortentapahtumat >> tapahtumia toimintakeskuksissamme. TAUSTATIETOA RAAMATUNTEKSTIIN Missä ilo? Filippiläiskirje Millä tavalla sisimpäsi olot ovat riippuvaisia ulkoisista olosuhteista? Voiko ihminen olla onnellinen ja iloinen, vaikka kohtaakin vastoinkäymisiä ja vaikeita tilanteita? Mitä ilo oikeastaan on? Onko se tunne vai jotain muutakin? Paavalin kirje filippiläisille esittelee meille Paavalin, joka on vankeudessa kytkettynä kahleella vartijaansa ja kirjoittaa siitä huolimatta ilosta. Eikä niin, että hän kaipaisi iloa elämäänsä, vaan hän kuvaa sitä, mistä kaikesta hän iloitsee. Filippi oli vanha eurooppalainen kaupunki, joka sai nimensä 300-luvulla ekr. Aleksanteri Suuren isältä Filip II:lta. Filippi sijaitsi maantieteellisesti tärkeällä paikalla solassa, jonka kautta kulki Euroopasta Aasiaan kulkeva tie. Siksi myös Rooman hallitsijat olivat nähneet sen arvon ja perustaneet sinne sotilassiirtokunnan kuten muihinkin strategisiin paikkoihin. Filippin asukkaista suurin osa oli roomalaisia sotaveteraaneja, jotka olivat palveluksensa jälkeen saaneet Rooman kansalaisoikeudet. Nuo siirtokunnat olivat oikeastaan Rooma pienoiskoossa. Missä tahansa ne sijaitsivatkin, niissä käytettiin sen kieltä, vaatetusta, tapoja ja hallintotapaa. Asukkaat olivat ylpeitä roomalaisuudestaan. Tämä tulee selvästi esille myös Paavalin ja heidän ensi kohtaamisessaan: he (= Paavali ja Silas)ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua ja noudattaa, koska olemme roomalaisia, Apt.16: Filippissä asui myös huomattava kreikkalaisväestö, mutta sen sijaan ei juutalaisia, koska siellä ei ollut synagogaa. Synagogan perustaminenhan edellytti kymmenen juutalaismiehen läsnäoloa. Paavali saapui Filippiin toisella lähetysmatkallaan. Kutsu Euroopan puolelle tuli Jumalan Paavalille antamassa näyssä, Apt. 16: Filippissä Paavali hakeutui matkatoverinsa Silaksen kanssa joen rantaan, koska he olettivat paikallisen rukouspaikan olevan siellä. Paikalla oli vain naisia, mutta Paavali kertoi evankeliumin Jeesuksesta heille. Sen seurauksena Aasian Tyatirasta kotoisin ollut liikenainen Lyydia kääntyi kristityksi, ja hänet ja hänen perheensä kastettiin. Oleskelu ja opettaminen Filippissä johti kuitenkin Paavalin ja Silaksen vankityrmään. Sen perimmäisessä sopessa he rukoilivat ja lauloivat ylistyslauluja. Yhtäkkiä tuli maanjäristys, joka avasi vankilan

2 2 ovet. Kaiken tapahtuneen myötä vanginvartija tuli uskoon. Tapahtumat hämmensivät paikalliset hallitusmiehet niin, että he pyysivät Paavalia ja Silasta poistumaan kaupungista. Kristillinen seurakunta oli kuitenkin perustettu. Kolmannella lähetysmatkallaan Paavali poikkesi myös Filippissä. Paavalin kirje filippiläisille henkii syvää ystävyyttä. Se kertoo siitä, miten luja side Paavalin ja filippiläisten välille on vuosien myötä syntynyt. Paavalin ei tarvitse kirjeen alussa vakuutella olevansa Kristuksen apostoli kuten hän monissa kirjeissä teki. Kirjoittajan ja vastaanottajien välillä vallitsi luottamus. Toisin kuin muut seurakunnat filippiläiset olivat tukeneet Paavalin työtä taloudellisesti useaan otteeseen, Fil:4: Kirjeessään hän viittaa myös Epafrodituksen saapumiseen hänen avukseen, Fil.3: Paavalin kirjoittaessa kirjettään hän oli vangittuna. Todennäköisesti paikka oli Rooma, ja ajankohta oli 60-luvun alussa. Muina mahdollisuuksina pidetään vankeutta Kesareassa tai Efesoksessa. Monet kirjeen kohdat viittaavat kuitenkin siihen, että kyseessä oli tuo Rooman vankeus, josta Apostolien tekojen viimeinen luku kertoo. Filippiläiskirjettä ei ole turhaan sanottu ilon kirjeeksi, sillä Paavali mainitsee siinä ilon ja iloitsemisen parikymmentä kertaa. Kahden ensimmäisen luvun aikana hän kertoo omia ilonaiheitaan. Kahdessa viimeisessä luvussa hän kehottaa filippiläisiä tarttumaan samaan iloon. Vaikka ulkoiset olosuhteet eivät äkkiä ajatellen suinkaan tarjonneet syytä iloon, Paavalin sisällä näyttää olevan ilon lähde, jota ei voi tukahduttaa. Ensimmäisessä luvussa Paavali kertoo iloitsevansa ystävistään filippiläisistä. Hän saanut nähdä, miten Jumala on aloittanut heissä työnsä. Paavali ei kuitenkaan jää menneestä iloitsemiseen, vaan katsoo samalla tavalla myös tulevaan. Miksi hän voi tehdä niin? Siksi, että hän on vakuuttunut siitä, että Jumala jatkaa työtään hänen ystävissään ja saa sen valmiiksi. Rakkauden ja uskon syveneminen on Jumalan työ, ei kenenkään oma ponnistus. Kuin esimerkkinä Jumalan mahdollisuuksista ja voimasta Paavali kertoo, miten hänen vankeutensa on kääntynyt evankeliumin eduksi. Häntä vuorollaan vartioineet sotilaat ovat kiinnostuneet Jeesuksesta. Kun vartija on ollut kahleella kytkettynä vankiinsa, hän ei ole voinut välttyä kuulemasta evankeliumia. Paavalin kahleet ovat synnyttäneet vartijoille aivan uuden yhteyden, yhteyden Kristukseen. Se puolestaan on rohkaissut paikallisia uskovia entistä pelottomammin julistamaan Kristusta siellä missä he ovat. Tässäkin Paavali katsoo iloiten tulevaisuuteen: evankeliumi leviää eri tavoin, sitä ei voi kahlita. Paavali paljastaa elämänsä ilon alkuperän, kun hän kirjoittaa minulle elämä on Kristus, 1:21. Ilo ei siis olekaan Paavalille vain tunne, vaan se on suhde ilon lähteeseen. Vaikka Paavali varmasti tietää filippiläisten jo tuntevan Kristuksen, hän tahtoo kuvata hänet heille uudelleen. Juurille on hyvä ja tarpeen palata uudestaan ja uudestaan. Näin syntyi yksi kauneimmista kuvauksista siitä, kuka ja millainen Kristus on, 2:5 11. Ei ihme, että näitä jakeita kutsutaan Kristus-hymniksi. Äärettömän yksinkertaisella ja samalla kuitenkin syvällä tavalla ne kertovat Vapahtajamme olemuksesta ja tehtävästä. Siinä jos missä on aihetta iloon. Kuin alleviivaten tätä Jeesuksen työtä ja sen meille tuomaa yhteyttä Jumalaan, Paavali kutsuu meitä Jumalan lapsiksi, 2:15. Paavali kehottaa filippiläisiä useampaan otteeseen iloitsemaan, 2:17 18, 3:1, 4:4. Viimeisessä luvussa hän selittää heille, miten on mahdollista iloita olosuhteista huolimatta. Paavali tietää, että ilon voi tappaa huolehtimalla kaikista mahdollisista asioista. Se puolestaan kertoo, miten huolehtija näkee usein kaiken olevan hänen omassa varassaan. Asioita on varmistettava ja ennakoitava. Tämän tilalle Paavali tarjoaa ilon säilyttävän reseptin: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Hän vakuuttaa, että näin

3 3 toimien huolen tilalle tulee rauha, ja ilo saa elää. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, mitä Paavali opetti galatalaisille ilosta: Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, Gal:5.22. Ilossa ei ole siis kysymys jostain, mikä meidän tulisi väkisin kaivaa sisimmästämme. Se on Jumalan lahja meille: vastaanotettavaksi ja käytettäväksi. Se kumpuaa yhteydestä häneen ja siitä, että näemme Jumalan rakkauden mahdollisuudet elämässämme ja tässä maailmassa. Siitä nousee myös ilon jakaminen toisille kuten Paavali kirjeensä lopuksi toteaa, 4:10 20 RAAMATTURYHMÄN VALMISTAMISESTA Varaa paikka raamatturyhmän kokoontumiselle ja kutsu ihmiset ajoissa. Rukoile ryhmän puolesta. Paneudu materiaaliin ja sen harjoituksiin. Tarkista valmistamista vaativat tehtävät. Mieti, miten ryhmä toteutuu ryhmässäsi: mikä toimii, mitä pitää muuttaa. Materiaali on ohjeellinen voit muuttaa sitä tarpeidesi ja puitteidesi mukaan. RAAMATTURYHMÄN KULKU Kokoontumisen aloittaminen 15min. Aloittakaa ryhmä kättelemällä toisianne ja sanomalla kullekin: Olen iloinen, että olet täällä, koska Laulakaa tuttu ilon teemaan liittyvä laulu. Miten iloinen olet tänään? 10 min. Raivatkaa kokoontumispaikkaanne tyhjää tilaa sen verran, että pystytte tekemään janan, joka on 2-4 metriä pitkä. (Toinen vaihtoehto on ottaa lyhyempi matka, esim. 1-2 metriä lattialta tai pöydältä. Tällöin jokainen käyttää pelimerkkiä, joka edustaa janalla häntä) a) Janan toinen pää kuvaa hyvin väsynyttä oloa ja toinen pää puolestaan suurta energisyyttä. Jokainen miettii hetken omaa oloaan ja sitä, mikä paikka janalla tuota oloa kuvaisi. Sen jälkeen asetutaan janalla tähän kohtaan (tai asetetaan pelimerkki siihen). Kukin kertoo sitten vuorollaan, miksi valitsi tämän paikan. b) Tehdään jana uudelleen siten, että toinen pää kuvaa nyt erinomaisen iloista oloa ja toisessa päässä puolestaan ei löydy lainkaan iloa. Jokainen miettii hetken, mikä kohta janalla parhaiten kuvaa omaa oloa suhteessa iloon. Sen jälkeen otetaan oma paikka janalla. Kukin voi sitten vuorollaan kertoa, miksi valitsi juuri tämän paikan. Ilokartta 20 min. Jokainen saa kynän ja A4-paperin. Sen keskelle piirretään ympyrä, johon kirjoitetaan minun iloni. Tämän jälkeen jokainen saa miettiä, mitkä asiat tuovat tällä hetkellä omaan elämään iloa. Jokainen mieleen tuleva asia kirjoitetaan paperille ja yhdistetään viivalla ympyrään.(katso malli) Anna työskentelylle aikaa noin 5minuuttia. Sen jälkeen jokainen miettii kuvassa olevia ilontuojia: mikä tässä asiassa tuottaa minulle iloa? Vastaukset kirjataan

4 4 paperille yhdistämällä ne viivalla kuhunkin asiaan. Anna jälleen aikaa noin 5 minuuttia. Kun ilokartta on valmis, otetaan pari ja jaetaan hänen kanssaan siitä, millaisia asioita omaan karttaan on tullut. Tähän voi käyttää aikaa noin 10 min. Miettikää yhdessä lopuksi koko joukolla sitä, miten teidän mielestänne Jumala liittyy teidän ilokarttoihinne. Makupalaseurat min. Paavalin kirje filippiläisille sisältää paljon ajatuksia ilosta, joka ei ola aina suinkaan riippuvainen ulkoisista olosuhteista. Pitäkää pienet makupalaseurat filippiläiskirjeen herkullisimmista kohdista. Leikkaa kohdat irti oheisesta ruudukosta. Sekoita paperit ja sitten kukin nostaa itselleen vähintään yhden kohdan. Jokainen etsii oman raamatunkohtansa, miettii hetken, mitä ajatuksia siitä nousee mieleen ja miten se liittyy iloon. Mietinnän jälkeen kukin lukee raamatunkohtansa ääneen, kertoo löytönsä. Jos muut haluavat lisätä jotakin mieleen tullutta, se on toki mahdollista. Sen jälkeen vuoro on seuraavalla. Ryhmänjohtajana sinä voit aloittaa nämä makupalaseurat. Kokoontumisen päättäminen 5 min. Kootkaa seurakuntanne ilonaiheita yhteiseksi rukoukseksi. Päättäkää ilta yhteiseen Herran Siunaukseen sisarus- ja veljespiirissä.

5 5 Fil.1:6 Fil.1:9 11 Fil.1:19 21 Fil.2:1-5 Fil.2:5 11 Fil.2:13 16 Fil.3:7-9 Fil.3:12 14 Fil.4:4-5 Fil.4:6-7 Fil.4:10 13 Fil.4:17 19

VASTUU ELÄMÄSTÄ ELÄMÄSSÄ TAUSTATIETOA TEEMATEKSTISTÄ. 1. Kor. 13 Rakkauden ylistys

VASTUU ELÄMÄSTÄ ELÄMÄSSÄ TAUSTATIETOA TEEMATEKSTISTÄ. 1. Kor. 13 Rakkauden ylistys Andreas-raamatturyhmämateriaali marras-joulukuu 2002 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III-kerros 00100 Helsinki kalle.virta@karas-sana.fi 09/681 55 860 VASTUU ELÄMÄSTÄ ELÄMÄSSÄ Tämän

Lisätiedot

1. VIHA: KATKERUUS - RAKKAUS

1. VIHA: KATKERUUS - RAKKAUS Andreas-kotipiirimateriaali Oronmyllyn juhannustapahtuma 21.-23.6.02 Oronmyllyllä Kokoaja Kalle Virta TEEMA, TEEMATEKSTI JA TAPAHTUMATIEDOT Juhannustapahtuman teemaksi on Andreaiden syysseminaarissa valittu

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

VASTUUMME Mark. 10:42-45

VASTUUMME Mark. 10:42-45 VASTUUMME Mark. 10:42-45 42. Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi heille: "Te tiedätte, että hallitsijan asemassa olevat ovat kansojen herroina, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.

Lisätiedot

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15

Sukellus Roomalaiskirjeeseen. Uusia tuulia, Room 12-13 ja 15 Sukellus Roomalaiskirjeeseen Paavalin tärkeimmän kirjeen sanakäänteiden takaa löytyy paljon tuttua myös sinulle ja minulle. Tervetuloa roomalaisten saappaisiin pohtimaan uskoa, Jumalalle kelpaamista ja

Lisätiedot

ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34

ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34 ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34 25. Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä pukisitte yllenne. Eikö henki ole enemmän

Lisätiedot

IANKAIKKISEN ELÄMÄN KÄSKY Joh. 12:44-50

IANKAIKKISEN ELÄMÄN KÄSKY Joh. 12:44-50 IANKAIKKISEN ELÄMÄN KÄSKY Joh. 12:44-50 44. Mutta Jeesus huusi sanoen: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun vaan häneen, joka on minut lähettänyt. 45. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.

Lisätiedot

MITEN USKOVA KÄSITTELEE VAIKEUKSIA?

MITEN USKOVA KÄSITTELEE VAIKEUKSIA? MITEN USKOVA KÄSITTELEE VAIKEUKSIA? Kriisistä kriisiin Elämämme on jatkuvaa matkaa kriisistä toiseen. Välillä on tosin tasaisempiakin aikoja. Voi olla, että olet juuri nyt ahdistavassa elämänvaiheessa.

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN EVANKELIUMIJUHLA LOHTAJALLA Herran palveluksessa - Messu 30.6.2013 klo 10:00 Lasse Nikkarikoski, Sleyn toiminnanjohtaja

VALTAKUNNALLINEN EVANKELIUMIJUHLA LOHTAJALLA Herran palveluksessa - Messu 30.6.2013 klo 10:00 Lasse Nikkarikoski, Sleyn toiminnanjohtaja VALTAKUNNALLINEN EVANKELIUMIJUHLA LOHTAJALLA Herran palveluksessa - Messu 30.6.2013 klo 10:00 Lasse Nikkarikoski, Sleyn toiminnanjohtaja HERRAN PALVELUKSESSA Luukas 5:1-11: Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi

Lisätiedot

Tehtävät isoille on julkaistu Vinkki-lehdissä vuosina 2007-2011.

Tehtävät isoille on julkaistu Vinkki-lehdissä vuosina 2007-2011. Toimituskunta: Sirkka-Liisa Huhtinen lähettikoulutus- ja aluekoordinaattori Soili Norro kieltenopettaja Liisi Portin lapsi- ja nuorisotyöntekijä Saija Simanainen lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri

Lisätiedot

Missio Viesti. Raportti Intiasta Sivut 10-13. Betesda & Beetsaida, missä ARMO ilmestyi Sivut 4-7

Missio Viesti. Raportti Intiasta Sivut 10-13. Betesda & Beetsaida, missä ARMO ilmestyi Sivut 4-7 A R M O N E V A N K E L I U M I M A A I L M A L L E A E M R Y KESÄ 2011 Missio Viesti Betesda & Beetsaida, missä ARMO ilmestyi Sivut 4-7 Raportti Intiasta Sivut 10-13 Sivu 2 Tässä numerossa Ajatuksia kesään

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme.

Muun muassa näitä kysymyksiä valottaa tämän päivän tekstimme. RUKOUS, JULISTUS JA PALVELU Mark. 1:29-39 29. Synagogasta poistuttuaan he menivät heti Simonin ja Andreaksen taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja heti he kertoivat

Lisätiedot

OPETUSLAPSEUDEN ASKELEET

OPETUSLAPSEUDEN ASKELEET OPETUSLAPSEUDEN ASKELEET sisältää opetuslapseuttajan oppaan Jerry ja Nancy Reed versio 3.5 OPETUSLAPSEUDEN ASKELEET (sisältää opetuslapseuttajan oppaan) Jerry ja Nancy Reed Opetuslapseuden Askeleet - Versio

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale!

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale! EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 3-2011 Teltta-auton Pyörät pyörivät 16 Rakkaus synnyttää tekoja 28 Telal Kham Aven Romale! 15 Valde Keväänranta 80 vuotta Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4 EV ELÄMÄ

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat?

Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat? Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat? Tänään Israelissa alkaa uusi viikko toisin kuin Suomessa, jossa viikko on vasta alkamassa. Sunnuntaisin Israelissa on tapana sanoa: shavuot tov - hyvää

Lisätiedot

Sisällys. Toimituksesta. Seurakuntaviesti

Sisällys. Toimituksesta. Seurakuntaviesti Sisällys Toimituksesta 2 Suhteuta ongelmasi oikeaan mittakaavaan 3 Todistamisesta 4 Vanhimmiston puheenvuoro 5 Sielunhoitajamaallikot palvelemassa 7 Sisarusten tarina uskosta 8 Vapaakirkon historia 12

Lisätiedot

Source of Revelation #1 11/30/13. Ilmestyksen lähde osa 1

Source of Revelation #1 11/30/13. Ilmestyksen lähde osa 1 Source of Revelation #1 11/30/13 Ilmestyksen lähde osa 1 Hei kaikki, Mitä jos sinulta vaadittaisiin seurakunnassa käymistä vain kolme kertaa per vuosi? Ja mitä jos ei olisi internetiä, ei puhelinta, ei

Lisätiedot

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä

ELÄMÄ JA VALO Palvellaan yhdessä EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 1-2013 Itä-Euroopan romanilähetystyölle koordinaattori Voiko Raamattu olla elämäni ilon lähde? 20 12 Meidän täytyy muuttaa vääriä ihanteita 8 Ennakkoluulot ja asenteet

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008 2 Luterilainen 1/2008 MARTTI LUTHER Lupaus Daavidille (jatkuu) Hän (Mooses) on siis nähnyt, että seuraavaksi on sijaan tuleva paljon loistavampi pappeus kuin Leevin, joka siunaa sekä Aabrahamia että leeviläisiä,

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Sanansaattajien radiotyö Intiassa

Sanansaattajien radiotyö Intiassa 1 / 7 Sanansaattajien radiotyö Intiassa (Tv-työstä on erillinen esitys.) PowerPoint-esitys, johon sisältyy video Kolme kuuntelijakertomusta Intiasta (4:50) Ohjeeksi: Kopioi powerpoint-esitys ja video tikulta

Lisätiedot

SUUREEN HELLUNTAIHIN

SUUREEN HELLUNTAIHIN Rukousmatka SUUREEN HELLUNTAIHIN 17. 27.5.2012 Mutta jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen

Lisätiedot

Herra antama uskonhenki

Herra antama uskonhenki 1 Pirjon opetus 7.11.2010 Herra antama uskonhenki Tässä viime aikoina Jumala on erikoisesti puhunut siitä niin, että Hänen syvä halunsa on nostaa seurakunta ja seurakunnat vaeltamaan lopunajan vuosina

Lisätiedot

Toivoa ja toipumista kodeissa

Toivoa ja toipumista kodeissa Toivoa ja toipumista kodeissa Kansainvälisen adventtikirkon naistyön jaoston tuottama materiaali pienryhmäkokoontumisille. Kahdeksan aihetta rohkaisuksi ja rakennukseksi. 1 Sisältö Johdanto - Toivoa ja

Lisätiedot

SEURAKUNTALEHTI. Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta

SEURAKUNTALEHTI. Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta SEURAKUNTALEHTI Elo syyskuu 2011 Tampereen metodistiseurakunta Yhtä matkaa sisaret ja veljet! Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen

Lisätiedot