KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3"

Transkriptio

1 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika klo Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3 18 TAITOTALON KIINTEISTÖN OSTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRÄRAHAN ESITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS 6 19 LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTISTA (LIITE) 9 20 ELINKEINO-OHJELMAN 2020 HYVÄKSYMINEN (LIITE) ERO LUOTTAMUSTOIMESTA; TERO PALOKOSKI 15 VALITUSOSOITUS 17

2 Kokouspöytäkirja No 5/2014 KUNNANVALTUUSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kapellby skola, Lapinjärventie 45 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Thomas Antas Benita Busk-Markusas Benny Engård Erik Gammals Kalevi Hoffström Arto Kujala Osmo Kärnä Päivi Lempiö Mari Lotila Ulla Onnila Ilkka Ceder Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Tuomas Villikka Essi Vuorenjuuri Minna Österholm Puheenjohtaja I Varapuheenjohtaja II Varapuheenjohtaja Varavaltuutettu Varavaltuutettu Muut osallistujat Tiina Heikka Susanne Sjöblom Timo Virtala Kunnanjohtaja, esittelijä Kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä Tulkki ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Christina Mickos Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Benny Engård Aika ja paikka Lapinjärvellä Ilkka Ceder Todistaa Tiina Heikka

3 KUNNANVALTUUSTO KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kunnanvaltuusto oli kutsuttu koolle valtuutetuille, kunnanhallitukselle sekä kunnanjohtajalle postitse lähetetyllä sekä kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Loviisan Sanomat ja Östra Nyland julkaistulla tiedoksiannolla. KÄSITTELY: Puheenjohtaja totesi, että poissa olivat valtuutetut Mats Antas, Frej Helgars (läsnä varavaltuutettu Kalevi Hoffström) ja Tero Palokoski (läsnä varavaltuutettu Ilkka Ceder). PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Benny Engård ja Ilkka Ceder valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 KUNNANVALTUUSTO VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS Kunnanvaltuusto Mari Lotila teki valtuustoaloitteen koskien työhyvinvoinirahan käyttöönottamista Lapinjärven kunnassa. Lotila ehdotti, että kunta maksaa työhyvinvointirahaa 50 euroa/henkilö yhteisöllisyyttä edistävään ja virkistävään toimintaan. PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti - lähettää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Kunnanhallitus päätti, että asia valmistellaan yleishallinnon toimesta ja tuodaan kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi kevään aikana. Työhyvinvointi on moniulotteinen asia, jonka kehittämisestä vastuu on sekä työnantajalla että työntekijällä. Työhyvinvoinnin kehittämisen on tapahduttava työpaikalla johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa parhaiten suuntaamalla kehittämistä kaikkiin näihin eri ryhmiin. Työhyvinvointiin panostamalla voidaan saada suuria hyötyjä henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin lisääntyessä. Työhyvinvointiin panostaminen lisää työmotivaatiota, hyvinvointia ja terveyttä. Samalla myös työnantajan maine kohenee ja kilpailukyky paranee. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden, todetaan Työterveyslaitoksen internet-sivuilla. Lapinjärven kunnassa yhtenä haasteena on suuret sairauspoissaolomäärät. Yksi keino laskea sairauspoissaoloja on panostaa työhyvinvointiin. Työhyvinvointiin panostamisen on tapahduttava johdonmukaisella ja jatkuvalla työllä, ei vain kertaluontoisilla tempauksilla. Valtuustoaloitteen tekemisen jälkeen on käyty keskusteluja työterveyshuollon kanssa siitä, millä keinoin työhyvinvointiin voitaisiin panostaa. Työterveyshuollon tekemiin työpaikkakäynteihin kiinnitetään entistä enemmän

5 KUNNANVALTUUSTO huomioita ja niistä nousseisiin toimenpide-ehdotuksiin tartutaan aikaisempaa paremmin. Lisäksi on sovittu säännöllisestä panostuksesta esimiestyön tukemiseen. Maaliskuussa aloitetaan niin sanotut esimies-iltapäivät, joissa esimiehet saavat tukea omaan työhönsä. Esimies-iltapäiviä tullaan jatkossa järjestämään säännöllisesti. Keväälle on suunniteltu järjestettävän kaikille työntekijöille yhteinen työhyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettu hyvinvointipäivä. Hyvinvointipäivän suunnitteluryhmään nimetään jäsenet henkilöstöstä. Syksyllä pyritään järjestämään samoin hyvinvointia ja työssä jaksamista tukeva tilaisuus kevään tilaisuudesta saadun palautteen perusteella. Palvelutuotanto-ohjelman laatimista varten kaikkien eri toimialojen henkilöstö kokoontuu maalis-huhtikuussa yhteisiin iltapäiviin pohtimaan laatua palvelutuotannossa ja omassa työssään. Tämä tapahtuma tukee myös omalta osaltaan työhyvinvointia, kun henkilöstö saa mahdollisuuden vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Kunnan johtamisella on suuri vaikutus kunnan henkilöstön hyvinvointiin. Kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle järjestetään huhtikesäkuun aikana johtamistyön koulutus. Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet pyritään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta tyystin ilman määrärahaa ei voida kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä toteuttaa. Tällä hetkellä talousarviossa ei ole lainkaan määrärahaa työhyvinvoinnin tukemiseen pois lukien työterveyshuollon perustehtävät. Lapinjärven kunnassa työskentelee noin 170 henkilöä. Vuonna 2013 sairauspoissaolopäiviä oli pv eli 19 pv/ henkilö. Jo sillä että saataisiin sairauspoissaolomäärää laskettua 2 päivää per henkilö, voitaisiin saada kymmenien tuhansien säästö vuositasolla. Lotilan esittämällä 50 euroa per henkilö eli euron lisämäärärahalla saataisiin tämän vuoden henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimenpiteet toteutettua. Työhyvinvoinnin määräraha on huomioitava jatkossa talousarviossa vuosittain. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää: - esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden kehittämiseen sekä esittelytekstissä esitettyjen henkilöstön koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen euron lisämäärärahan vuodelle 2014 (tili ) - esittää kunnanvaltuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää, että edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta valtuustoaloite todetaan loppuunkäsitellyksi.

6 KUNNANVALTUUSTO PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - myöntää työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden kehittämiseen sekä esittelytekstissä esitettyjen henkilöstön koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen euron lisämäärärahan vuodelle 2014 (tili ) - merkitä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja todeta, että edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta valtuustoaloite todetaan loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KUNNANVALTUUSTO TAITOTALON KIINTEISTÖN OSTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRÄRAHAN ESITYS JA TALOUSARVIOMUUTOS Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Lapinjärven kunnanvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Porlammin yläkoulun kevätlukukauden 2014 jälkeen. Porlammin koulukeskuksen kiinteistöä ei käytetä enää terveydensuojelullisista syistä syksystä 2014 alkaen. Syyslukukaudesta alkaen on huolehdittava Hilda Käkikosken koulun ruuan jakelu ja ruokailu toisissa tiloissa. Talousarvioon on varattu euroa Taitotalon muutostöihin. Tarkoituksena on kesän aikana muuttaa nykyiset kotitalouden opetustilat jakelukeittiöksi ja ruokasaliksi. Taitotalo on rakennettu Lapinjärven, Myrskylän ja Artjärven yhteistyönä Porlammin koulukeskuskusta palvelevaksi opetusrakennukseksi, jossa suoritetaan kotitalouden sekä puu- ja metallityön opetusta. Rakennus on valmistunut vuonna 2001 ja se käsittää noin 400 neliötä. Kiinteistö Oy Porlammin Taitotalo on perustettu vuonna 2007 Lapinjärven, Myrskylän ja Artjärven kuntien (nyk. Orimattilan kaupunki) toimesta hallinnoimaan Taitotaloa. Kiinteistö Oy Taitotalon osakkeet jakautuvat siten, että Lapinjärven kunnan osuus on 45 %, Myrskylän kunnan 29 % ja Orimattilan kaupungin 26 %. Tontin omistaa Lapinjärven kunta. Kiinteistöön kiinteästi kuuluva irtaimisto kuuluu yhtiölle ja muu irtaimisto Lapinjärven kunnalle. Kiinteistöyhtiön perustamissopimuksessa päätettiin suorittaa apporttiomaisuudella euron maksu sekä lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman euroa, yhteensä apporttiomaisuudella yhtiöön suoritettiin siis omistajakuntien toimesta euron maksu. Kunnittain maksut jakautuivat seuraavasti: Osakepääoma Sijoitettu vapaa Yhteensä oma pääoma Lapinjärvi , ,70 Myrskylä , ,14 Artjärvi , ,16 Em. summat vastaavat myös kuntien kirjanpidossa olevia tasearvoja. Porlammin yläkoulun lakkauttamisen myötä Taitotalon alkuperäinen käyttöajatus ei enää toteudu eikä kuntien väliselle yhteistyölle ole enää raken-

8 KUNNANVALTUUSTO nusvaiheen mukaista perustetta. Rakennuksen käyttötarkoitukselle on muutostarvetta Lapinjärven kunnan lähtökohdista. Näillä perusteilla on perusteltua, että Lapinjärven kunta ostaa rakennuksen kokonaisuudessaan omistukseensa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kunnat voivat ostaa toistensa osakkeita. Rakennuksen nykyistä arvoa arvioitaessa voidaan todeta, että rakennuksen arvo on rakennuskustannusten kasvun myötä jossain määrin oletettavasti noussut. Yhtäältä voidaan todeta, että rakennus on jonkin verran kulunut käytössä. Rakennuksen nykyinen kunto ja arvo huomioiden, kohtuullinen ostohinta on sijoitettu pääoma, joka vastaa nykyistä tasearvoa. Talousarvioon on varattu vuodelle 2014 Taitotalon muutostöihin ja rakennuksen lunastamiseen euroa. Kesän aikana on tarkoitus muuttaa nykyiset kotitalouden opetustilat jakelukeittiöksi ja ruokailutilaksi. Muutostöiden osalta ei ole vielä kustannusarviota, mutta muutokseen on syytä varata noin euroa. Näin ollen tarvitaan noin euroa lisämäärärahaa kiinteistön ostoon. Kauppa on saatava toteutettua ennen remontin aloittamista, joten kaupan valmistelu esitetyillä summilla on syytä delegoida johtaville viranhaltijoille. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - kunnanvaltuusto tekee ostotarjouksen Taitotalon osakkeista esittelytekstissä mainituin perustein Myrskylän kunnalle ,14 eurolla (174 osaketta) ja Orimattilan kaupungille ,16 eurolla (156 osaketta), - kunnanvaltuusto myöntää konsernihallinnolle euron lisämäärärahan vuodelle 2014 Taitotalon osakkeiden ostamiseen (projekti 9980) ja pienentää Teknisten palveluiden Porlammin koulukeskuksen muutostöihin (projekti 9213) varattua summaa eurolla, euroon - kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kyseisiä osakeostoja koskevat kauppakirjat. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - tehdä ostotarjouksen Taitotalon osakkeista esittelytekstissä mainituin perustein Myrskylän kunnalle ,14 eurolla (174 osaketta) ja Orimattilan kaupungille ,16 eurolla (156 osaketta), - myöntää konsernihallinnolle euron lisämäärärahan vuodelle 2014 Taitotalon osakkeiden ostamiseen (projekti 9980) ja pienentää Teknisten palveluiden Porlammin

9 KUNNANVALTUUSTO koulukeskuksen muutostöihin (projekti 9213) varattua summaa eurolla, euroon - valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kyseisiä osake-ostoja koskevat kauppakirjat. KÄSITTELY: Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Thomas Antas ehdotti, että ehdotuksen ensimmäinen kohta muutetaan seuraavaan muotoon tehdä ostotarjouksen Taitotalon osakkeista esittelytekstissä mainituin perustein Myrskylän kunnalle 174/600 ( ,57 / ,04 ) Kiinteistö Oy Taitotalon vuodelle 2013 vahvistetun tilinpäätöksen omasta pääomasta ja Orimattilan kaupungille 156/600 ( ,65 / ,04 ) Kiinteistö Oy Taitotalon vuodelle 2013 vahvistettu tilinpäätöksen omasta pääomasta. Valtuutetut Arto Kujala ja Sauli Silfvast kannattivat Thomas Antaksen ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yksi kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Thomas Antaksen tekemää ja Kujalan ja Silfvastin kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä ja 15 EI-ääntä yhden valtuutetun ollessa poissa (liite). Näin ollen Thomas Antaksen ehdotus oli tullut kunnanvaltuuston päätökseksi. Muilta osin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti - tehdä ostotarjouksen Taitotalon osakkeista esittelytekstissä mainituin perustein Myrskylän kunnalle 174/600 ( ,57 / ,04 ) Kiinteistö Oy Taitotalon vuodelle 2013 vahvistetun tilinpäätöksen omasta pääomasta ja Orimattilan kaupungille 156/600 ( ,65 / ,04 ) Kiinteistö Oy Taitotalon vuodelle 2013 vahvistetun tilinpäätöksen omasta pääomasta - myöntää konsernihallinnolle euron lisämäärärahan vuodelle 2014 Taitotalon osakkeiden ostamiseen (projekti 9980) ja pienentää Teknisten palveluiden Porlammin koulukeskuksen muutostöihin (projekti 9213) varattua summaa eurolla, euroon - valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnansihteerin valmistelemaan ja allekirjoittamaan kyseisiä osake-ostoja koskevat kauppakirjat.

10 KUNNANVALTUUSTO LAUSUNTOPYYNTÖ ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYK- SEN VÄLIRAPORTISTA (LIITE) Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh tai Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kunnat päättivät v tehdä yhdistymisselvityksen valtion asettaman selvitysvelvollisuuden perusteella. Lapinjärven kunta päätti osallistumisesta Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen Selvitystyö aloitettiin lokakuussa 2013 ja prosessi päätettiin tehdä osallistavana prosessina. Työtä varten valittiin poliittinen ohjausryhmä, johtoryhmä, asiantuntijoita sekä viisi toimialakohtaista työryhmää. Työ on edennyt aikataulun mukaisesti ja yhdistymisselvityksen väliraportti on valmistunut. Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen johtoryhmä on hyväksynyt väliraportin kokouksessaan Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä on kokouksessaan hyväksynyt yhdistymisselvityksen väliraportin ja pyytää kuntien lausuntoa väliraportista. Lausunto tulisi antaa mennessä. Lausuntopyyntöön liittyy myös konkreettisia kysymyksiä sopeuttamistarpeesta. Väliraportissa on keskitytty nykytilan kuvaamiseen, mahdollisen uuden kunnan osalta on tarkoitus tehdä linjauksia ja pohdintaa selvityksen seuraavassa vaiheessa. Väliraportissa esitetään suhteellisen kattavasti nykytilaanalyysi selvitysalueen kuntien hallinnosta, taloudesta, henkilöstöstä, tukipalveluista sekä maankäytöstä, asumisesta, liikenteestä, ympäristöstä, elinkeinoista ja tekniikasta. Lisäksi väliraportissa on nykytila-arvio myös sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sivistyspalveluista. Nykytila-analyysi antaa myös kattavan kuvan kuntien mahdollisuuksista ja haasteista. Väliraportin vahvuus on siinä, että se pohjautuu hyvin pitkälti kunnassa itse kerättyihin tietoihin. Ongelmallista on ollut se, että esimerkiksi Lapinjärven osalta kaikkia tarvittavia tietoja ei ole ollut saatavilla. Paikoin selvitys on siis jäänyt hieman ohueksi. Pääosin tärkeimmät kohdat on kuitenkin voitu selvityksessä esittää. Perlacon Oy:n laatima talousselvitys antaa hyvän ja seikkaperäisen kuvan kuntien taloudesta. Valitettavasti tiedot ovat vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisia, joten mahdolliset vuonna 2013 toteutetut toiminnalliset muutokset eivät selvityksessä näy. Raportti kertoo kuitenkin selvästi sen, että ta-

11 KUNNANVALTUUSTO louden tulevaisuuden näkymät ovat Lapinjärvellä ja myös muissa kunnissa haastavat ja sopeutukseen on tarvetta. Joka tapauksessa väliraportti, kuten koko yhdistymisselvityskin, antaa arvokasta tietoa kunnan tilanteesta sekä antaa mahdollisuuden vertailla alueen kuntia sekä myös oppia muiden kuntien toimintamalleista. Esimerkiksi palveluverkon nykytilan kuvaus antaa hyvän kuvan sen nykytilan vahvuuksista ja haasteista. Väliraportin pohjalta ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä siitä, olisiko näiden seitsemän kunnan järkevää liittyä yhteen. Vastikään uudistuneet soteuudistuksen periaatteet myös aiheuttavat yhdistymisselvityksen joltain osin uuteen valoon. Se voidaan todeta, että koko selvitysalueella on tulevaisuudessa taloudellisia haasteita, jotka eivät ratkea pelkästään yhdistymisellä suuremmaksi kunnaksi. Kaiken kaikkiaan yhdistymisselvitys antaa hyvää materiaalia tulevaisuuden pohdintaan ja avaa koko Itä-Uudenmaan tulevaisuuden kuvia sekä toimintatapoja. Selvityksen pohjalta voidaan löytää uusia toimintamalleja tai tapoja tehdä yhteistyötä, vaikka yhdistymiseen ei päädyttäisikään. On myös huomioitava, että kuntarakennelain perusteella Lapinjärven kunnalla on edelleen velvollisuus selvittää uuden kunnan muodostaminen. Loviisan yhdistymisselvitys ei täytä lain asettamia vaatimuksia selvitysalueesta ( asukasta ei täyty). Selvitykselle on haettu poikkeuslupaa. Yhdistysselvityksen väliraporttivaiheeseen saattaminen on vaatinut rutkasti kuntien virkamiesten sekä luottamushenkilöiden panosta. Tämän lisäksi on hyödynnetty konsulttipalvelua sote-palveluiden, talouden, ICT-palveluiden ja palveluverkon nykytilan selvittämisessä. Jatkossa on syytä pohtia, onko yhdistymisselvitys tarpeen viedä yhtä mittavalla koneistolla eteenpäin, vaan voitaisiinko esimerkiksi kunnan henkilöstöä kuormittava työryhmä-rakenne purkaa. Ulkopuolisen ja uuden näkökulman saamiseksi olisi hyvä, että selvityksen saattaisi loppuun ulkopuolinen haastemies. Kuntien oman työpanoksen osalta tärkein eli nykytilan kuvaus on jo saatu tehtyä. Uuden kunnan visioimisessa olisi hyvä olla juuri siihen työhön vihkiytynyt henkilö, toki kuntien osaamista hyödyntäen. Vastaukset kysymyksiin: 1. YHDISTYMISSELVITYKSEN JATKAMINEN Onko mielestänne perusteltua jatkaa Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitystä ja sitoutuuko kuntanne jatkamaan selvityksessä loppuun saakka? Selvityksen jatkaminen on perusteltua, koska kuntarakennelaki edellyttää Lapinjärven kunnalta yhdistymisselvityksen tekemistä. Selvityksestä saa-

12 KUNNANVALTUUSTO daan myös hyvää tietoa kunnan ja alueen kehittämiseksi. Lapinjärven kunta sitoutuu olemaan selvityksessä varsinaista yhdistymistä koskevaan päätöksentekoon asti. 2. SOPEUTTAMISTARVE 2.1. Onko kunnallanne sopeuttamisohjelma? Kyllä Ei Mikäli vastasitte KYLLÄ, arvioitteko kuntanne pystyvän toteuttamaan sopeutusohjelman suunnitellusti ja riittääkö se arvionne mukaan kattamaan talousselvityksen mukaisen sopeuttamistarpeen vuoteen 2020 mennessä? Lapinjärven kunnassa on päätetty laatia vuoden 2014 aikana palvelutuotanto- ja palveluverkko-ohjelma, jonka tavoitteena on talouden sopeuttaminen. Tämänhetkisten tietojen mukaan sopeuttaminen olisi mahdollista. 3. INVESTOINNIT 3.1. Mitkä ovat kuntanne merkittävimmät hankekohtaiset investoinnit (yli 1 M /vähintään 3 kpl, mikäli alle 1 milj. ) vuosina ? Strandaksentien padon korjaus ( ) siviilipalveluskeskuksen C-talon keittiön peruskorjaus puhdistamot Mitkä näistä investoinneista ovat välttämättömiä mahdollisesti perustettavassa uudessa kunnassa? Perustelut. Kaikki, koska kohteet vaativat ehdottomasti kunnossapito- ja korjaustoimia. 4. VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT, EVÄSTYKSET YM. Yhdistymisselvityksen loppuunviemiseksi on syytä harkita ulkopuolisen selvitysmiehen palkkaamista. Väliraportti on liitteenä. EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää: - ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Itä- Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen välirapor tin, - ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen väliraportin kysymyksiin. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KUNNANVALTUUSTO Väliraportti liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportin, - antaa esittelytekstin mukaisen vastauksen väliraportin kysymyksiin. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KUNNANVALTUUSTO ELINKEINO-OHJELMAN 2020 HYVÄKSYMINEN (LIITE) Kehittämisjaosto Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, tai Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta ovat yhdessä laatineet elinkeinoohjelman vuonna Viime vuonna kunnat päivittivät elinkeinoohjelman yhteistyössä. Loviisan kaupunki on omalta osaltaan hyväksynyt päivitetyn ohjelman Elinkeino-ohjelma on voimassa vuoteen Ohjelman lisäksi olisi hyvä laatia kuntakohtainen elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelma, jotta ohjelma tulisi vietyä käytäntöön. EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää: - esittää Loviisan ja Lapinjärven yhteisen elinkeinopoliittisen ohjelman kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, - elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelman laadinnasta. PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti: - esittää Loviisan ja Lapinjärven yhteisen elinkeinopoliittisen ohjelman kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, - elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamissuunnitelma käsitellään seuraavassa kehittämisjaoston kokouksessa. Kunnanhallitus EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Loviisan ja Lapinjärven yhteisen elinkeinopoliittisen ohjelman. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus elinkeinopoliittiseksi ohjelmaksi liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää

15 KUNNANVALTUUSTO hyväksyä liitteen mukaisen Loviisan ja Lapinjärven yhteisen elinkeinopoliittisen ohjelman. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KUNNANVALTUUSTO ERO LUOTTAMUSTOIMESTA; TERO PALOKOSKI Kunnanhallitus Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, tai Tero Palokoski on päivätyllä kirjeellä pyytänyt vapautusta kaikista luottamustoimista vakituisen asuinkunnan vaihtumisen takia. Tero Palokoski on kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä maanjakotoimitusten uskottuna miehenä. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se toteaa, että Tero Palokoski on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia kunnanvaltuutettuna Lapinjärven kunnassa - että se toteaa, että Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Ilkka Ceder nousee valtuuston varsinaiseksi jäseneksi - että se myöntää Tero Palokoskelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä sekä maanjakotoimitusten uskotun miehen tehtävästä - että se valitsee uuden jäsenen ja puheenjohtajan tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun - että se valitsee uuden uskotun miehen maanjakotoimituksiin. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - todeta että Tero Palokoski on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia kunnanvaltuutettuna Lapinjärven kunnassa - todeta, että Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Ilkka Ceder nousee valtuuston varsinaiseksi jäseneksi - myöntää Tero Palokoskelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä sekä maanjakotoimitusten uskotun miehen tehtävästä - valita uuden jäsenen ja puheenjohtajan tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun - valita uuden uskotun miehen maanjakotoimituksiin.

17 KUNNANVALTUUSTO PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päätti - todeta että Tero Palokoski on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimia kunnanvaltuutettuna Lapinjärven kunnassa - todeta, että Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Ilkka Ceder nousee valtuuston varsinaiseksi jäseneksi - myöntää Tero Palokoskelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä sekä maanjakotoimitusten uskotun miehen tehtävästä - valita yrittäjä Jörgen Illman Ingermaninkylästä uudeksi jäseneksi, tarkastuslautakunnan nykyinen varapuheenjohtaja Vesa Peltola puheenjohtajaksi ja jäsen Mari Lotila varapuheenjohtajaksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun - valita yrittäjä Ilkka Cederin Kimonkylästä uudeksi uskotuksi mieheksi maanjakotoimituksiin.

18 KUNNANVALTUUSTO VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 19 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL 120, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 17, 18, 20, 21 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun Liitetään pöytäkirjaan

19 KUNNANVALTUUSTO Valituskirjelmä Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 13.6.2012 klo 18.30 20.16 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 15.6.2009 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot