PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?"

Transkriptio

1 PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? OPAS MAAHANMUUTTAJAN TYÖPAIKKAKOULUTTAJALLE

2 SISÄLLYS Johdanto Nykäse hihasta, jos tarviit apua! Työpaikkakouluttajan rooli maahanmuuttajaopiskelijan ohjaajana ja perehdyttäjänä Aina on varaa panna pikkusen paremmaksi Palaute ja arviointi Puhu vähän hitaammin, jooko? Ohjeita selkeään suomeen Ton kellokortin kans kantsii olla tarkkana. Muita käytännön ohjeita ja esimerkkejä Jos sua kiinnostaa, nii lue nää. Lähteet ja lisätietoa Julkaisija: Satakunnan oppisopimuskeskus, kehittämishanke 05/2012

3 JOHDANTO Tämä opas on tehty erityisesti sinulle, joka toimit toiseen kieleen ja kulttuuriin oppineen opiskelijan työpaikkakouluttajana. Vihkonen täydentää oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajan opasta. Oppaan tarkoitus on tarjota ajateltavaa ja konkreettisia ohjeita, joilla voidaan tukea oppisopimusopiskelijan oppimista ja sopeutumista uuteen työyhteisöön. Lisäksi oppaassa tuodaan esiin asioita, joihin perehdytyksessä tai jo ennen oppisopimuksen tekoa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Oppaassa asiat esitetään hyvin tiiviisti. Jos aikaa ja kiinnostusta riittää, kannattaa perehtyä vihkosen lopussa esiteltyyn lähdemateriaaliin, josta löytyy tietoa toisaalta ohjeiden taustalla vaikuttavista laajemmista asiakokonaisuuksista ja toisaalta yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi työkulttuureista. Opas on yksi käytännön työkaluista, jotka ovat syntyneet Satakunnan oppisopimuskeskuksen kehittämishankkeen ( ) tuloksena. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet Sataedu ja WinNova, joka myös on toimittanut tämän oppaan. 3

4 NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA! TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN ROOLI OHJAAJANA JA PEREHDYTTÄJÄNÄ Maahanmuuttajaopiskelijoiden työssäoppiminen ja tutkintojen suorittaminen työpaikoilla edellyttävät työelämän edustajilta tietoa, valmiutta ottaa vastaan ja ennen kaikkea halua ohjata maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Työpaikkakouluttaja on monikulttuurisessa ohjauksessa opiskelijan kannalta kaikkein tärkein henkilö työpaikalla. Työpaikkakouluttaja on läsnä opiskelijan jokapäiväisessä arjessa ja välittäjän tehtävässä ammattialan teorian ja käytännön välillä. Työpaikkakouluttaja on erittäin tärkeässä asemassa myös sovitettaessa yhteen tutkinnon vaatimuksia ja työpaikan työtehtäviä. Tutustukaa yhdessä opiskelijan tutkintovaatimuksiin ja tavoitteisiin ja miettikää, miten ne parhaiten saadaan juuri tässä työpaikassa toteutettua. Työpaikkakouluttaja yhdessä muun työyhteisön kanssa toimii maahanmuuttajan oppaana suomalaiseen työelämään ja erityisesti juuri tämän työpaikan kulttuuriin ja käytäntöihin. Monet säännöistä ovat kirjoittamattomia, kulttuurin sisällä olevalle itsestäänselvyyksiä, jotka huomatakseen pitäisi ehkä hetkeksi päästä oman kulttuurinsa ulkopuolelle. Omat kokemukset voivat tässä auttaa: jos olet joskus jossakin hämmästellyt jotakin asiaa tai tapaa toimia, voi olla, että tilanne on sama myös toisinpäin. Opiskelijan miksi-kysymykset avaavat usein näkemään suomalaisuutta ulkoapäin ja siten myös paljastavat niitä itsestäänselviä menettelytapoja, joita muuten emme huomaisi hänelle selventää. Kaikille on tärkeää tuntea itsensä arvostetuksi, tarpeelliseksi ja hyväksytyksi yhteisön jäseneksi. Pienetkin asiat voivat vahvistaa tätä, esimerkiksi tervehtiminen ja erityisesti nimellä tervehtiminen. Oma nimi on meille kaikille merkityksellinen, ja siksi vaikeakin nimi kannattaa opetella. Nimiasioista keskustellessa (miten ketäkin kutsutaan) voi samalla myös käydä läpi työyhteisön sinuttelu- ja teitittelykäytännöt, puhutaanko ihmisistä etu- vai sukunimillä vai mahdollisesti molemmilla, käytetäänkö titteleitä vai viitataanko johonkin henkilöön nimen lisäksi esimerkiksi osastolla. 4

5 Hei! Minä olen Heli. Heli Härkkäänaho, hauska tutustua! Tiedätkö sen Mikon kolmoselta? Nimet ovat opiskelijalle uusia ja vieraita, ja niiden muistaminen voi olla opiskelijalle aluksi hankalaa. Hänen kannaltaan merkityksellisimmät (työpaikkakouluttaja, lähimmät työtoverit, esimies) kannattaakin kirjata puhelinnumeroineen ja vastuualueineen/titteleineen pienille, mukana kulkeville korteille tai muuten perehdytysmateriaalin osaksi. Jo ennen oppisopimuksen tekemistä kannattaa mahdollisen opiskelijan kanssa keskustella uskonnon harjoittamisesta työpaikalla sekä uskonnon ja työtehtävien yhteensovittamisesta silloin, kun tiedostetaan, että mahdollisia kipupisteitä saattaa tulla vastaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rukoushetket, pukeutuminen, eri sukupuolta olevan asiakkaan palveleminen tai juhlavapaita koskevat kysymykset. Uskonnon harjoittaminen on yksityisasia, eikä se saa häiritä sovittua työtä. Rukoushetket eivät siis kuulu työaikaan, mutta ehkä ne voidaan viettää taukojen aikana? Ehkä niitä varten on mahdollista järjestää myös rauhallinen tila, jolloin kenenkään toiminta ei häiriinny niiden vuoksi? Työasun tai niiden rinnalla käytettävien omien vaatteiden osalta kysymyksiä voi tulla esimerkiksi hihan tai helman pituudesta tai leveydestä, huivin käytöstä tai housumallista. Ulkoista olemusta koskee myös tatuointeja kevyempien ihomaalausten käyttö, esimerkiksi hennaus. Ratkaisua mietittäessä lähtökohtana ovat työturvallisuuden ja hygienian vaatimukset, mutta kompromisseihin voidaan silti päästä. Ehkä lyhythihaisen työasun alla voi käyttää pitkähihaista t-paitaa ja hameen alla housuja? Huivia voi varmaankin käyttää, kunhan se on riittävän pieni ja aseteltu siten, ettei se voi tarttua kiinni koneeseen? Asiakaspalvelutyössä on mietittävä, onnistuuko työn tekeminen, jos voi palvella vain samaa sukupuolta olevia. Samoin on keskusteleva, vaikuttavatko opiskelijan omat ruokasäännökset myös muuhun ruoan käsittelyyn, esimerkiksi potilaan syöttämiseen. Eri uskonnoissa ja myös maakohtaisesti eri juhlat ja juhlapäivät ovat tärkeitä (esimerkiksi kristityillä joulu ja muslimeilla ramadanin jälkeinen id al-fitr). Kun ne on selvitetty etukäteen, voidaan ne huomioida työvuoroja lomajärjestelyissä. Monikulttuurisessa työyhteisössä kaikkia tyydyttävien ratkaisujen löytäminen voi olla jopa yksikulttuurista helpompaa. 5

6 Alussa kannattaa varata riittävästi aikaa työyhteisöön ja työhön perehdyttämiseen, jotta opiskelijalle selviävät niin työpaikan käytännöt kuin yrityksen pelisäännötkin. Nyrkkisääntönä voi maahanmuuttajan perehdytykseen varata1,5 kertaa pitemmän ajan kuin suomalaisen pieniin palasiin annosteltuina. Perehdytyksen on hyvä olla tavanomaista perusteellisempaa. Tarkkuutta voi havainnollistaa esimerkiksi kuvittelemalla tilanteen, jossa kantasuomalainen koululainen tai opiskelija astuu ensimmäistä kertaa työelämään, vaikkapa kesätöihin. Varsinkin alkuvaiheessa opastus kannattaa antaa kahden kesken mahdollisuuksien mukaan rauhallisessa tilassa. Monenkeskinen puhetilanne on suomea vielä opettelevalle kuormittava tilanne, varsinkin kun puheen sisältö uutena vaatii täyden keskittymisen. Opiskelijalle työpaikka voi olla ensimmäinen Suomessa, jolloin itsestäänselvyyksiä ei ole, vaan kaikki asiat saattavat olla hänelle uutta. Kaikki ei myöskään avaudu kerralla. Kertausta tarvitaan, kun tilanteet tulevat tutummiksi. Opiskelijan passiivisuus tai oma-aloitteisuuden puute ei välttämättä ole sitä. Hän saattaa tulla auktoriteettikulttuurista ja olla tottunut toteuttamaan annettuja ohjeita ja tehtäviä ja vain niitä; ei siis kysymään, kyseenalaistamaan, tuomaan omaa mielipidettään esille tai ryhtymään työhön, jota hänelle ei ole määrätty tehtäväksi. Tärkeimmät asiat (esimerkiksi työsuojelu- ja työturvallisuusohjeet) kannattaa esitellä sekä kirjallisesti että suullisesti (ei lukien). Erilaisten viestintätapojen arvostus ja yleisyys vaihtelevat, eikä pelkkä paperiohjeistus välttämättä kanna hedelmää. Kirjalliset ohjeet ovat lisäksi usein kieleltään vaikeita, suullisesti selvitettyinä niitä voi selkokielistää (ks. luku 4). Poissaolo- ja taukokäytäntöjä selvitettäessä huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti työajan ja taukojen selvittämiseen: Työaikana ei voi lähteä omille asioille. Ruokatauko ei kuulu työaikaan. sairauspoissaolojen käytäntöihin: Kenelle, milloin ja miten ilmoitetaan? Vaaditaanko aina lääkärintodistus? Mihin lääkäriin voi mennä? muiden poissaolojen luvallisuuteen tai luvattomuuteen: Sairasta serkkua ei voi jäädä kotiin hoitamaan. Perheenjäsentä ei voi lähettää sijaistamaan poissaolon ajaksi. miten lomat määräytyvät, miten niistä ilmoitetaan, milloin lomaa voi pitää. 6

7 Opiskelijaa on hyvä tukea tunnistamaan oman ammatillisuutensa rajat. Sen lisäksi, että opiskelijalle selvitetään, mitä hänen täytyy ja mitä hän voi tehdä, on hyvä neuvoa myös päinvastainen: mitä hän ei voi tai saa tehdä, esimerkiksi mitä ja miten empaattinen laitoshuoltaja voi tehdä auttaakseen potilaita heidän terveydentilaansa tai hoitoaan vaarantamatta. Tärkeää on selittää myös, miksi jotakin ei voi tehdä ja kenen puoleen opiskelija voi tarvittaessa kääntyä tilanteessa, jossa hän itse ei voi olla aktiivinen. 7

8 PALAUTE JA ARVIOINTI AINA ON VARAA PANNA PIKKUSEN PAREMMAKSI. Opiskelija voi usein olla epävarma siitä, miten hän pärjää ja miten hän on tehtävänsä muiden mielestä hoitanut. Hänellä ei ehkä ole kokemusta suomalaisesta työelämästä eikä tuntumaa siihen, millaista hänen työn jälkensä oletetaan olevan tai millaisessa tahdissa hänen ajatellaan tehtävistään suoriutuvan. Siksi palautteen antaminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää ja ohjaa opiskelijaa kohti tavoitetasoa. Perehdytysvaiheessa mallin antaminen ja työtahdin haarukointi helpottavat palautteen antamista, koska silloin opiskelijalla on jonkinlainen kiintopiste, johon hän voi verrata omaa suoritustaan. Yksityiskohtainen ja konkreettinen palaute ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan paremmin kuin pelkkä kommentti siitä, että lopputulos ei ole toivotunlainen, tai epätarkka uusi ohje. Tämä ei mennyt ihan nappiin. Et ny ihan tainnu ymmärtää. Ota mieluummi semmone passeli pätkä kakkosnelosta Kerro (ja näytä), mitä opiskelijalta odotetaan: Tähän työhön voi käyttää kolme tuntia. Sauman täytyy olla kaksi senttiä reunasta. Säännölliset keskustelut auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa edistymistään ja antavat varmuutta hänen tekemiseensä. Ne ovat tärkeitä myös siksi, että opiskelijalle ne voivat kertoa arvostuksesta: joku seuraa hänen työtään, sillä on siis merkitystä. Suomalaiselle työkulttuurille tyypillinen luottamus työntekijän osaamiseen ja itseohjautuvuuteen siis jatkuvan kontrollin ja ohjeistuksen puute voi tuntua opiskelijasta välinpitämättömyydeltä. 8 Me suomalaiset annamme tyypillisesti varsin niukasti myönteistä palautetta, silloinkin usein kautta rantain. Hyväksyvä kommentointi on kuitenkin tärkeää maahanmuuttajaopiskelijalle jo senkin vuoksi, että hän tietää ymmärtäneensä oikein sen, mitä hänen täytyy tehdä.

9 Yhteisöllisestä kulttuurista (esim. Aasia) tuleva ei useinkaan ole tottunut henkilökohtaiseen arviointiin tai arvosteluun. Hän ei edusta itseään vaan yhteisöään, perhettä ja sukua. Hänen henkilökohtaisen työpanoksensa arviointi ei ole vain hänen asiansa: epäonnistuminen saa hänet tuntemaan häpeää ja pettymystä siitä, että hän on häpäissyt myös yhteisönsä, jonka jäsen hän on. Tällöin on tärkeää se, että opiskelija saa palautteen etenkin negatiivisen kahden kesken, jolloin hän voi muun työyhteisön edessä säilyttää kasvonsa. Epäonnistumisesta johtuva häpeä voi purkautua hämmentyneenä nauruna, jonka omasta kulttuuristamme käsin saatamme tulkita esimerkiksi ylimielisyydeksi tai piittaamattomuudeksi. Eteen voi tulla myös tilanne, jossa joutuu antamaan korjaavaa palautetta. Jotta se hyödyttäisi sekä opiskelijaa että työyhteisöä ja yritystä, palaute tulee antaa rehellisesti, oikeasta asiasta ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Joskus saattaa käydä niin, että osa työyhteisöä suhtautuu nihkeästi maahanmuuttajaan, mikä voi näkyä mm. epäluottamuksena, kohtaamisen välttelynä tai ulkopuolelle jättämisenä. Vastustusta perusteellaan usein aikapulalla tai kommunikoimisen vaikeudella. Tässä kohdassa on hyvä muistaa, että puutteelliseen kielitaitoon on helppo vedota myös silloin, kun yhteistyöhaluttomuuden taustalla ovat muut syyt. Toisaalta maahanmuuttaja voi syyttää työyhteisöä tai joitakin sen jäsenistä syrjinnästä tai rasismista. Näin voi olla tai sitten ei. Silloin kun kemiat eivät kohtaa, tilanteeseen kannattaa tarttua mahdollisimman nopeasti ja purkaa se auki niin, että kaikki osapuolet tuntevat tulleensa kuulluiksi. 9

10 OHJEITA SELKEÄÄN SUOMEEN PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? Kokeile puhua normaalilla tempolla. Joskus se voi, varsinkin alussa, olla opiskelijalle vaikea ymmärtää. Silloin hidastamalla puhenopeutta nopeutat asioiden perillemenoa. Mieti, miten esität asian. Maahanmuuttaja harvoin hallitsee kielen koko kirjon; murteet, puhekielen piirteet, erilaiset kuvaannolliset ja leikilliset tai humoristiset ilmaukset opitaan vasta ajan myötä. Varmimmin tulet ymmärretyksi käyttämällä selkeää yleiskieltä (kirjakieltä). Sumppii soppii juua kaksi kertaa päiväs, molemmil kerroil kuupperintestin verra ja paperossii saa polttaa kolme kertaa, vaikkei sitä kait missää lakikirjois kirjotettu oo. Veskis me ollaan ainaki tähän mennes saatu käydä sillon kun niin sanotusti tarve vaatii. Ettei tarvi kupla ottas eikä kusi sukas tyäskennellä. Sinulla on joka päivä kaksi kahvitaukoa. Yksi tauko kestää kaksitoista minuuttia. Ja jos sinä haluat tupakoida, voit mennä maksimi kolme kertaa päivässä. Se on tässä firmassa sellainen pieni ekstratauko laki ei oikeasti sano, että työntekijä voi mennä tupakkatauolle. Ja jos sinä haluat mennä vessaan, sinun ei tarvitse odottaa kahvitaukoa tai ruokataukoa. Voit mennä aina kun sinun täytyy mennä. Sivistyssanat (muista kielistä suomeen lainatut sanat) ovat maahanmuuttajalle usein tutumpia kuin niiden suomennetut vastineet. myönteinen a positiivinen jakso a periodi masennus adepressio Asiat kannattaa esittää suhteellisen lyhyinä, loogisina kokonaisuuksina mutta perusteellisemmin kuin suomalaiselle, koska silloin tulee usein samalla avanneeksi itsestäänselvyyksiä. Periaatteeksi sopii esimerkiksi yksi asia yksi lause. Pitkät ja monimutkaiset lauserakenteet niin puhuttuna kuin kirjoitettunakin pudottavat opiskelijan helposti kärryiltä. Mieti, miten sanoisit asian jollakin osaamallasi vieraalla kielellä ja käännä se sitten suomeksi! 10

11 Tää on tarkotettu vaan meiän käyttöön, täst ei kulje asiakkaat. Ois sit suositeltavaa käyttää ain tätä ovee, ku nois muis on hälyt päällä ku ei oo virka-aika. Äläkä sit säikähdä jos toi ylälukko vähän temppuilee, se aina joskus hiuka reistailee, muta kyl se ain on auennu. Ainaski tähän asti. No nyt pitää koputtaa puuta. Tässä rakennuksessa/talossa on kolme ulko-ovea, mutta me työntekijät käytämme aina tätä ovea. Sinä siis tulet aina aamulla tästä ovesta ja menet pois tästä ovesta kello neljä iltapäivällä. Ne kaksi isoa ovea tuolla Itsenäisyydenkadun puolella (näytä kädellä, missä suunnassa) on vain asiakkaille. Me työntekijät emme voi mennä ja tulla niistä ovista. Ne kaksi ovea, jotka ovat tuolla toisen kadun puolella (näytä kädellä), ovat auki vain päivällä, kello kahdeksan aamulla viiva kello kuusitoista iltapäivällä. Illalla ja yöllä niissä on elektroninen systeemi, ovet menevät automaattisesti lukkoon. Jos joku ihminen menee siitä ovesta illalla tai yöllä, tulee automaattinen hälytys alarmi ja poliisiauto tulee katsomaan, kuka on talossa. Siksi me käytämme aina tätä pientä ovea. Voit nyt testata, sopiiko sinun avain tähän ja osaatko avata tämän ylälukon. Se on joskus vähän vaikea avata. Ymmärtämistä kannattaa varmistaa tiheään. Kysymykseen Ymmärrätkö? opiskelija voi vastata kohteliaisuussyistä myöntävästi, vaikkei se pitäisi paikkaansa. Siksi on hyvä pyytää häntä välillä esimerkiksi kertaamaan se, mitä on puhuttu. Tämän voi tehdä myös piilotetusti unohtamalla keskustelun sisällön. Puhuminen sinä-muodossa toisaalta helpottaa ymmärtämistä ja toisaalta kohdentaa asian koskemaan opiskelijaa. Tässon sit meiän aarreaitta: firman tuliterät vehkeet, ne on pomon silmäterä ja ihan syystä: on aikas tyyriitä ja hankala hankkia kotimaisilta toimittajilta. Sullon avainlenkis oma avain tähä, ja sit toho pumaskaa pitäis saada ain kuittaus. Nää tulis palauttaa sit homman päätyttyy tänne. Tässä isossa kaapissa on firman työkalut. Sinä voit ottaa täältä, jos tarvitset jotain. Kirjoita aina sinun nimi ja työkalun nimi tähän vihkoon, kun otat jonkin työkalun. Ja muista kirjoittaa myös päivämäärä, monesko päivä olet lainannut. Nämä työkalut ovat tosi kalliita ja niitä on vaikea ostaa Suomesta. Siksi tämä kaappi on aina lukossa. Sinulla on sinun avainnipussa oma avain tähän kaappiin. Kun työ on valmis, sinun täytyy tuoda työkalut aina takaisin tähän kaappiin. Älä odota tai vaadi täydellistä kielitaitoa, monipuolinen suomen kielen osaaminen kehittyy vain vuosien mittaan vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Pieniin muotovirheisiin ei kannata takertua, jos asiat tulevat puolin ja toisin ymmärretyksi. 11

12 Jos opiskelija pyytää korjaamaan virheitään, sitä voi tehdä kohtuudella ja olennaisissa kohdissa. Kaikki eivät halua, että heidän kielenkäyttöönsä puututaan; omalla puheella voi kuitenkin tarjota mallin. Jos et ymmärrä, mitä opiskelija tarkoittaa, selvitä se ja kerro hänelle, miten asian voi sanoa. Kysy esimerkiksi Tarkoititko, että /Haluatko sanoa, että. Kaikkea ei voi eikä kannata korjata, mutta ymmärtämisen teeskenteleminenkään ei vie oppijaa eteenpäin. Kielivirheitä esimerkiksi taivuttamisessa on pitkään ja lauseet voivat olla epäsuomalaisen tuntuisia, mutta viesti voi mennä hyvin perille. Riittävän ammatillisen kielitaidon saavuttamisen tavoite ei voi olla se, ettei asiakas tai työtoveri tunnistaisi työntekijää ulkomaalaiseksi, vaan ammatissa selviäminen ja työn sujuminen. Kommunikointi on aina kaksisuuntaista: tärkeintä on halu ymmärtää ja tulla ymmärretyksi! 12

13 MUITA KÄYTÄNNÖN OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ Kulttuurienvälisen kansakäymisen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus vaan oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa käyttäytymisessä. TON KELLOKORTIN KANS KANTSII OLLA TARKKANA. Nancy Adler Numeroiden, kuten päivämäärien ja kellonaikojen, ymmärtäminen kannattaa varmistaa, ja jos mahdollista, antaa ne kirjallisesti tai pyytää opiskelijaa näyttämään omat merkintänsä. Numeraali-ilmaukset ovat suomen kielessä varsin kompleksisia, ja siksi hyväkin suomen puhuja saattaa ymmärtää ne virheellisesti. Opiskelijan passiivisuus tai oma-aloitteisuuden puute ei välttämättä ole sitä. Hän saattaa tulla auktoriteettikulttuurista ja olla tottunut toteuttamaan annettuja ohjeita ja tehtäviä ja vain niitä; ei siis kysymään, kyseenalaistamaan, tuomaan omaa mielipidettään esille tai ryhtymään työhön, jota hänelle ei ole määrätty tehtäväksi. Hyvä työilmapiiri ja kollegoiden positiivinen asennoituminen rohkaisevat suomea toisena kielenä puhuvaa käyttämään kieltä virheistä huolimatta. Myös työn ohessa viljelty leppoisa (tilanne)huumori voi olla työyhteisön henkeä nostava ja kommunikoimaan vapauttava tekijä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että eri asiat naurattavat eri kulttuureissa, ja siksi varsinaiset kaskut voivat olla sekä sisällöllisesti että kielellisesti vaikeasti avautuvia. Mikäli työyhteisössä järjestetään yhteisiä vapaamuotoisia tilaisuuksia, opiskelijaa voi kannustaa osallistumaan niihin, koska ne edistävät keskinäisen luottamuksen syntymistä. Tarvittaessa hänelle voi selventää tapahtuman luonnetta: mitä on odotettavissa, miten pukeutua tai mitä ottaa mukaan. Saunailta tai pikkujoulu voi olla opiskelijalle ennen kokematon tilanne. 13

14 JOS SUA KIINNOSTAA, NII LUE NÄÄ. LÄHTEET JA LISÄTIETOA AIMO-hanke, monikulttuurista työpaikkaohjausta. Saatavilla Jäppinen, Tuula 2011: Suomen kielen taidon riittävyys yritysten aikapaineisissa puhetilanteissa esimiesten ja työharjoittelijoiden kuvaamana. Puhe ja kieli 31:4, Karo, Sirkku 2003: Monikulttuurisuus puhtauspalvelualalla. Rekrytointi ja perehdyttäminen. Palveluesimiehen käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:8. AO-paino, Mikkeli. Kela, Maria ja Komppa, Johanna 2011: Sairaanhoitajan työkieli yleiskieltä vai ammattikieltä? Funktionaalinen näkökulma ammattikielen oppimiseen toisella kielellä. Puhe ja kieli 31:4, Kinnunen, Eija, Vuorenmaa Seija 2009: Käytännön eväitä monikulttuuriseen ohjaukseen. Opinnäytetyö, Matkailu- ja ravitsemis- ja talousala, Jyväskylän yliopisto. Saatavilla myös https://publications.theseus.fi/ bitstream/handle/10024/3819/ Kinnunen_Eija_Vuorenmaa_Seija.pdf?sequence=1 Maahanmuuttajat työpaikalla. Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin. Saatavilla 14

15 Monitulkki monikulttuurisen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen aineisto. Saatavilla monitulkki/aineisto.htx Mäkipää, Cynthia, Piili, Marjut 2009: Eläydy erilaisuuteen! Monikulttuurisuus puhtausalan työyhteisössä. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:12. AO-paino, Mikkeli. Puhumalla paras ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin Saatavilla 7B320EC58B779A73C225742F003F85CD/$file/ pdf.pdf Vartia, Maarit, Bergbom, Barbara & al. 2007: Monikulttuurisuus työn arjessa. Työterveyslaitos, työministeriö. Tammer-Paino Oy, Tampere. Vartiainen-Ora, Päivi 2007: Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Saatavilla myös tietoasaksta.jsp?location1=5&sl2=10&sl3=2&lang=fi&id=31244 Virtanen, Aija 2011: Käsityksiä kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien ammatillisesta kielitaidosta ja sen kehittymisestä. Mediakeskusteluiden ja asiantuntijan haastattelun analyysia. Puhe ja kieli 31:4, Ymmärräks sää? Työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus. Saatavilla myös /application/pdf/ / Ymm%C3%A4rr%C3%A4kss%C3%A4%C3%A4.pdf 15

16 Tämä opas on tehty erityisesti sinulle, joka toimit toiseen kieleen ja kulttuuriin oppineen opiskelijan työpaikkakouluttajana. Vihkonen täydentää oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajan opasta. Oppaan tarkoitus on tarjota ajateltavaa ja konkreettisia ohjeita, joilla voidaan tukea oppisopimusopiskelijan oppimista ja sopeutumista uuteen työyhteisöön. Lisäksi oppaassa tuodaan esiin asioita, joihin perehdytyksessä tai jo ennen oppisopimuksen tekoa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Ohjaatko maahanmuuttaja opiskelijaa?

Ohjaatko maahanmuuttaja opiskelijaa? Ohjaatko maahanmuuttaja opiskelijaa? Hanna Uhrman Opettaja Stadin aikuisopisto 4/5/13 Kultuurierojen esiintulo työpaikalla Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppijan ohjaus ja arviointi

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppijan ohjaus ja arviointi Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppijan ohjaus ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Kielen ja kulttuuritaustan vaikutus työpaikan viestintätilanteissa Aluksi selvitä Mitä taustatietoja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Puhumaan oppii vain puhumalla.

Puhumaan oppii vain puhumalla. Puhumaan oppii vain puhumalla. Maisa Martin Jyväskylän yliopisto suomenkielisanootervetuloa.fi Toisto-menetelmän periaatteet ja selkopuhe oppijoiden tukena Luetaan yhdessä -verkoston syysseminaari Paasitorni

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Vuorovaikutus sairaanhoitajan työvälineenä ja kielenoppimisympäristönä. Inkeri Lehtimaja & Salla Kurhila Urareitti-seminaari 30.5.

Vuorovaikutus sairaanhoitajan työvälineenä ja kielenoppimisympäristönä. Inkeri Lehtimaja & Salla Kurhila Urareitti-seminaari 30.5. Vuorovaikutus sairaanhoitajan työvälineenä ja kielenoppimisympäristönä Inkeri Lehtimaja & Salla Kurhila Urareitti-seminaari 30.5.2017 S2 ja tilanteinen oppiminen -projekti - HUS: tukea suomen kielen käyttöön

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY VASTUULLINEN KESÄDUUNI 20 -KYSELY TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.5.20 kesäduuni 20 - kysely / T-Media Oy 2 TAUSTAMUUTTUJAT Mukana vastuullinen kesäduuni 20 -kampanjassa Työnantajan tyyppi Työnantajan koko

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen. Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen Mervi Rantanen Turun ammatti-instituutti Kuka on maahanmuuttaja? Milloin lakkaa olemasta maahanmuuttaja? Turun ammatti-instituuttiin tulevat maahanmuuttajaopiskelijat

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen

Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa. Työnhakuveturi Seija Utriainen Asenne, motivaatio ja kompetenssi työnhaussa Työnhakuveturi 22.3.2017 Seija Utriainen Tänään kanssanne Seija Utriainen Urahallinta-asiantuntija Insinööriliitto IL ry Kyky on se, mitä pystyt tekemään. Motivaatio

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää.

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. Monikulttuurisen työyhteisön haasteet Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. 1 Perehdytysoppaiden utopia Monikulttuurisuus esitetään ideaalina olotilana * jotain

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS 1 2 3 Muistiystävällinen ympäristö Muistiystävällinen ympäristö on helposti tavoitettava sekä selkeä, ja se tukee kiireetöntä kohtaamista. Sellainen ympäristö sopii

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Ulkomaan jakson raportti

Ulkomaan jakson raportti Ulkomaan jakson raportti Kauneudenhoitoala Zolero www.zolero.co.uk Bishop Street 146C Londonderry Pohjois-Irlanti 5 viikkoa Työpaikalla minulle aluksi esiteltiin kauneushoitolaa, jonka yhteydessä oli myös

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Monikulttuurisuus päiväkodissa. Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Monikulttuurisuus päiväkodissa. Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke Monikulttuurisuus päiväkodissa Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke Monimuotoiset perheet -verkosto Perheiden monimuotoisuus Noin 1/3 suomalaisista perheistä

Lisätiedot

Miten ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan hoitoalalla? Työpajan 3 koonti

Miten ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan hoitoalalla? Työpajan 3 koonti Miten ulkomailla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan hoitoalalla? Työpajan 3 koonti Asenteiden ja tarpeiden uudelleentarkastelua Tarvitaan lisää innovatiivisuutta miettiä sitä, kuinka paljon

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus

Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää. Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Suullinen asiointi osana viranomaisviestintää Liisa Raevaara Helsingin yliopisto / Kotimaisten kielten keskus Asioinnin kielen kehittäminen 1) Suullisen asioinnin rooli viranomaisviestinnässä 2) Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset

Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Hyvällä fiiliksellä homma toimii paljon paremmin! Työhyvinvoinnin usein kysytyt kysymykset Elina Ravantti, Venla Räisänen ja Eeva-Marja Lee Työterveyslaitos 2014 1 Tietopaketti työhyvinvoinnista Apaja-projektissa

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

YLEISET KIELITUTKINNOT

YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT KIELITAIDON OSOITTAMINEN YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa. Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata, miten hyvin puhut,

Lisätiedot

Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia. LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012

Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia. LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012 Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu Yritysvierailut Verkostofoorumit

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt

Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt Voi hyvin työssä! Hyvän mielen työpaikan pelisäännöt 24.4.2013 Hilkka Myllymäki Hollolan kunta Hyvä mieli on osa työhyvinvointia. Mistä se rakentuu ja kuka siihen voi vaikuttaa? HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen

Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Suunnitelma työpaikkavalmentajana toimimiseen Sisältö Työn räätälöinti on työn mukauttamista yksilöllisin edellytyksin Työelämän pelisäännöt ja työelämätaidot SWOT-analyysi: Mitä työpaikallani työntekijältä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen 2009-2013 Kotostartti Kiintiöpakolaiset Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen Mahdollistaa nopean ja tehokkaan kotoutumisprosessin aloituksen Kotostartti Materiaali:

Lisätiedot

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Esitys koulutuksessa: Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, 20.3.2009 Opetushallitus Esityksen sisältö Lähestymistapoja kulttuuriin ja

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä Päivi Luopajärvi Mainio Vire tänään Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut Ateria-

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA FT Pirjo Raunio Koulutuspäällikkö Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 TAUSTAA: Millä osaamisella sinä näitä opetat? 2

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

Yhdessä elämään. Lapsen ystävyyssuhteiden ja arkisen ryhmätoiminnan tukeminen

Yhdessä elämään. Lapsen ystävyyssuhteiden ja arkisen ryhmätoiminnan tukeminen Yhdessä elämään Lapsen ystävyyssuhteiden ja arkisen ryhmätoiminnan tukeminen. Ystävyys ja toimeen tuleminen Aikuisten tehtävä on auttaa lapsia ymmärtämään ystävyyden erilaisuutta, ja sitä että kaikkien

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta

Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Pro Europass Apprentice Across the Border MALLI Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta Miksi? Opiskelijan suorituksien arviointi ulkomaan työssä oppimisjakson aikana on olennainen osa korkeatasoista

Lisätiedot