PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?"

Transkriptio

1 PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? OPAS MAAHANMUUTTAJAN TYÖPAIKKAKOULUTTAJALLE

2 SISÄLLYS Johdanto Nykäse hihasta, jos tarviit apua! Työpaikkakouluttajan rooli maahanmuuttajaopiskelijan ohjaajana ja perehdyttäjänä Aina on varaa panna pikkusen paremmaksi Palaute ja arviointi Puhu vähän hitaammin, jooko? Ohjeita selkeään suomeen Ton kellokortin kans kantsii olla tarkkana. Muita käytännön ohjeita ja esimerkkejä Jos sua kiinnostaa, nii lue nää. Lähteet ja lisätietoa Julkaisija: Satakunnan oppisopimuskeskus, kehittämishanke 05/2012

3 JOHDANTO Tämä opas on tehty erityisesti sinulle, joka toimit toiseen kieleen ja kulttuuriin oppineen opiskelijan työpaikkakouluttajana. Vihkonen täydentää oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajan opasta. Oppaan tarkoitus on tarjota ajateltavaa ja konkreettisia ohjeita, joilla voidaan tukea oppisopimusopiskelijan oppimista ja sopeutumista uuteen työyhteisöön. Lisäksi oppaassa tuodaan esiin asioita, joihin perehdytyksessä tai jo ennen oppisopimuksen tekoa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Oppaassa asiat esitetään hyvin tiiviisti. Jos aikaa ja kiinnostusta riittää, kannattaa perehtyä vihkosen lopussa esiteltyyn lähdemateriaaliin, josta löytyy tietoa toisaalta ohjeiden taustalla vaikuttavista laajemmista asiakokonaisuuksista ja toisaalta yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi työkulttuureista. Opas on yksi käytännön työkaluista, jotka ovat syntyneet Satakunnan oppisopimuskeskuksen kehittämishankkeen ( ) tuloksena. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet Sataedu ja WinNova, joka myös on toimittanut tämän oppaan. 3

4 NYKÄSE HIHASTA, JOS TARVIIT APUA! TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN ROOLI OHJAAJANA JA PEREHDYTTÄJÄNÄ Maahanmuuttajaopiskelijoiden työssäoppiminen ja tutkintojen suorittaminen työpaikoilla edellyttävät työelämän edustajilta tietoa, valmiutta ottaa vastaan ja ennen kaikkea halua ohjata maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Työpaikkakouluttaja on monikulttuurisessa ohjauksessa opiskelijan kannalta kaikkein tärkein henkilö työpaikalla. Työpaikkakouluttaja on läsnä opiskelijan jokapäiväisessä arjessa ja välittäjän tehtävässä ammattialan teorian ja käytännön välillä. Työpaikkakouluttaja on erittäin tärkeässä asemassa myös sovitettaessa yhteen tutkinnon vaatimuksia ja työpaikan työtehtäviä. Tutustukaa yhdessä opiskelijan tutkintovaatimuksiin ja tavoitteisiin ja miettikää, miten ne parhaiten saadaan juuri tässä työpaikassa toteutettua. Työpaikkakouluttaja yhdessä muun työyhteisön kanssa toimii maahanmuuttajan oppaana suomalaiseen työelämään ja erityisesti juuri tämän työpaikan kulttuuriin ja käytäntöihin. Monet säännöistä ovat kirjoittamattomia, kulttuurin sisällä olevalle itsestäänselvyyksiä, jotka huomatakseen pitäisi ehkä hetkeksi päästä oman kulttuurinsa ulkopuolelle. Omat kokemukset voivat tässä auttaa: jos olet joskus jossakin hämmästellyt jotakin asiaa tai tapaa toimia, voi olla, että tilanne on sama myös toisinpäin. Opiskelijan miksi-kysymykset avaavat usein näkemään suomalaisuutta ulkoapäin ja siten myös paljastavat niitä itsestäänselviä menettelytapoja, joita muuten emme huomaisi hänelle selventää. Kaikille on tärkeää tuntea itsensä arvostetuksi, tarpeelliseksi ja hyväksytyksi yhteisön jäseneksi. Pienetkin asiat voivat vahvistaa tätä, esimerkiksi tervehtiminen ja erityisesti nimellä tervehtiminen. Oma nimi on meille kaikille merkityksellinen, ja siksi vaikeakin nimi kannattaa opetella. Nimiasioista keskustellessa (miten ketäkin kutsutaan) voi samalla myös käydä läpi työyhteisön sinuttelu- ja teitittelykäytännöt, puhutaanko ihmisistä etu- vai sukunimillä vai mahdollisesti molemmilla, käytetäänkö titteleitä vai viitataanko johonkin henkilöön nimen lisäksi esimerkiksi osastolla. 4

5 Hei! Minä olen Heli. Heli Härkkäänaho, hauska tutustua! Tiedätkö sen Mikon kolmoselta? Nimet ovat opiskelijalle uusia ja vieraita, ja niiden muistaminen voi olla opiskelijalle aluksi hankalaa. Hänen kannaltaan merkityksellisimmät (työpaikkakouluttaja, lähimmät työtoverit, esimies) kannattaakin kirjata puhelinnumeroineen ja vastuualueineen/titteleineen pienille, mukana kulkeville korteille tai muuten perehdytysmateriaalin osaksi. Jo ennen oppisopimuksen tekemistä kannattaa mahdollisen opiskelijan kanssa keskustella uskonnon harjoittamisesta työpaikalla sekä uskonnon ja työtehtävien yhteensovittamisesta silloin, kun tiedostetaan, että mahdollisia kipupisteitä saattaa tulla vastaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rukoushetket, pukeutuminen, eri sukupuolta olevan asiakkaan palveleminen tai juhlavapaita koskevat kysymykset. Uskonnon harjoittaminen on yksityisasia, eikä se saa häiritä sovittua työtä. Rukoushetket eivät siis kuulu työaikaan, mutta ehkä ne voidaan viettää taukojen aikana? Ehkä niitä varten on mahdollista järjestää myös rauhallinen tila, jolloin kenenkään toiminta ei häiriinny niiden vuoksi? Työasun tai niiden rinnalla käytettävien omien vaatteiden osalta kysymyksiä voi tulla esimerkiksi hihan tai helman pituudesta tai leveydestä, huivin käytöstä tai housumallista. Ulkoista olemusta koskee myös tatuointeja kevyempien ihomaalausten käyttö, esimerkiksi hennaus. Ratkaisua mietittäessä lähtökohtana ovat työturvallisuuden ja hygienian vaatimukset, mutta kompromisseihin voidaan silti päästä. Ehkä lyhythihaisen työasun alla voi käyttää pitkähihaista t-paitaa ja hameen alla housuja? Huivia voi varmaankin käyttää, kunhan se on riittävän pieni ja aseteltu siten, ettei se voi tarttua kiinni koneeseen? Asiakaspalvelutyössä on mietittävä, onnistuuko työn tekeminen, jos voi palvella vain samaa sukupuolta olevia. Samoin on keskusteleva, vaikuttavatko opiskelijan omat ruokasäännökset myös muuhun ruoan käsittelyyn, esimerkiksi potilaan syöttämiseen. Eri uskonnoissa ja myös maakohtaisesti eri juhlat ja juhlapäivät ovat tärkeitä (esimerkiksi kristityillä joulu ja muslimeilla ramadanin jälkeinen id al-fitr). Kun ne on selvitetty etukäteen, voidaan ne huomioida työvuoroja lomajärjestelyissä. Monikulttuurisessa työyhteisössä kaikkia tyydyttävien ratkaisujen löytäminen voi olla jopa yksikulttuurista helpompaa. 5

6 Alussa kannattaa varata riittävästi aikaa työyhteisöön ja työhön perehdyttämiseen, jotta opiskelijalle selviävät niin työpaikan käytännöt kuin yrityksen pelisäännötkin. Nyrkkisääntönä voi maahanmuuttajan perehdytykseen varata1,5 kertaa pitemmän ajan kuin suomalaisen pieniin palasiin annosteltuina. Perehdytyksen on hyvä olla tavanomaista perusteellisempaa. Tarkkuutta voi havainnollistaa esimerkiksi kuvittelemalla tilanteen, jossa kantasuomalainen koululainen tai opiskelija astuu ensimmäistä kertaa työelämään, vaikkapa kesätöihin. Varsinkin alkuvaiheessa opastus kannattaa antaa kahden kesken mahdollisuuksien mukaan rauhallisessa tilassa. Monenkeskinen puhetilanne on suomea vielä opettelevalle kuormittava tilanne, varsinkin kun puheen sisältö uutena vaatii täyden keskittymisen. Opiskelijalle työpaikka voi olla ensimmäinen Suomessa, jolloin itsestäänselvyyksiä ei ole, vaan kaikki asiat saattavat olla hänelle uutta. Kaikki ei myöskään avaudu kerralla. Kertausta tarvitaan, kun tilanteet tulevat tutummiksi. Opiskelijan passiivisuus tai oma-aloitteisuuden puute ei välttämättä ole sitä. Hän saattaa tulla auktoriteettikulttuurista ja olla tottunut toteuttamaan annettuja ohjeita ja tehtäviä ja vain niitä; ei siis kysymään, kyseenalaistamaan, tuomaan omaa mielipidettään esille tai ryhtymään työhön, jota hänelle ei ole määrätty tehtäväksi. Tärkeimmät asiat (esimerkiksi työsuojelu- ja työturvallisuusohjeet) kannattaa esitellä sekä kirjallisesti että suullisesti (ei lukien). Erilaisten viestintätapojen arvostus ja yleisyys vaihtelevat, eikä pelkkä paperiohjeistus välttämättä kanna hedelmää. Kirjalliset ohjeet ovat lisäksi usein kieleltään vaikeita, suullisesti selvitettyinä niitä voi selkokielistää (ks. luku 4). Poissaolo- ja taukokäytäntöjä selvitettäessä huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti työajan ja taukojen selvittämiseen: Työaikana ei voi lähteä omille asioille. Ruokatauko ei kuulu työaikaan. sairauspoissaolojen käytäntöihin: Kenelle, milloin ja miten ilmoitetaan? Vaaditaanko aina lääkärintodistus? Mihin lääkäriin voi mennä? muiden poissaolojen luvallisuuteen tai luvattomuuteen: Sairasta serkkua ei voi jäädä kotiin hoitamaan. Perheenjäsentä ei voi lähettää sijaistamaan poissaolon ajaksi. miten lomat määräytyvät, miten niistä ilmoitetaan, milloin lomaa voi pitää. 6

7 Opiskelijaa on hyvä tukea tunnistamaan oman ammatillisuutensa rajat. Sen lisäksi, että opiskelijalle selvitetään, mitä hänen täytyy ja mitä hän voi tehdä, on hyvä neuvoa myös päinvastainen: mitä hän ei voi tai saa tehdä, esimerkiksi mitä ja miten empaattinen laitoshuoltaja voi tehdä auttaakseen potilaita heidän terveydentilaansa tai hoitoaan vaarantamatta. Tärkeää on selittää myös, miksi jotakin ei voi tehdä ja kenen puoleen opiskelija voi tarvittaessa kääntyä tilanteessa, jossa hän itse ei voi olla aktiivinen. 7

8 PALAUTE JA ARVIOINTI AINA ON VARAA PANNA PIKKUSEN PAREMMAKSI. Opiskelija voi usein olla epävarma siitä, miten hän pärjää ja miten hän on tehtävänsä muiden mielestä hoitanut. Hänellä ei ehkä ole kokemusta suomalaisesta työelämästä eikä tuntumaa siihen, millaista hänen työn jälkensä oletetaan olevan tai millaisessa tahdissa hänen ajatellaan tehtävistään suoriutuvan. Siksi palautteen antaminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää ja ohjaa opiskelijaa kohti tavoitetasoa. Perehdytysvaiheessa mallin antaminen ja työtahdin haarukointi helpottavat palautteen antamista, koska silloin opiskelijalla on jonkinlainen kiintopiste, johon hän voi verrata omaa suoritustaan. Yksityiskohtainen ja konkreettinen palaute ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan paremmin kuin pelkkä kommentti siitä, että lopputulos ei ole toivotunlainen, tai epätarkka uusi ohje. Tämä ei mennyt ihan nappiin. Et ny ihan tainnu ymmärtää. Ota mieluummi semmone passeli pätkä kakkosnelosta Kerro (ja näytä), mitä opiskelijalta odotetaan: Tähän työhön voi käyttää kolme tuntia. Sauman täytyy olla kaksi senttiä reunasta. Säännölliset keskustelut auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa edistymistään ja antavat varmuutta hänen tekemiseensä. Ne ovat tärkeitä myös siksi, että opiskelijalle ne voivat kertoa arvostuksesta: joku seuraa hänen työtään, sillä on siis merkitystä. Suomalaiselle työkulttuurille tyypillinen luottamus työntekijän osaamiseen ja itseohjautuvuuteen siis jatkuvan kontrollin ja ohjeistuksen puute voi tuntua opiskelijasta välinpitämättömyydeltä. 8 Me suomalaiset annamme tyypillisesti varsin niukasti myönteistä palautetta, silloinkin usein kautta rantain. Hyväksyvä kommentointi on kuitenkin tärkeää maahanmuuttajaopiskelijalle jo senkin vuoksi, että hän tietää ymmärtäneensä oikein sen, mitä hänen täytyy tehdä.

9 Yhteisöllisestä kulttuurista (esim. Aasia) tuleva ei useinkaan ole tottunut henkilökohtaiseen arviointiin tai arvosteluun. Hän ei edusta itseään vaan yhteisöään, perhettä ja sukua. Hänen henkilökohtaisen työpanoksensa arviointi ei ole vain hänen asiansa: epäonnistuminen saa hänet tuntemaan häpeää ja pettymystä siitä, että hän on häpäissyt myös yhteisönsä, jonka jäsen hän on. Tällöin on tärkeää se, että opiskelija saa palautteen etenkin negatiivisen kahden kesken, jolloin hän voi muun työyhteisön edessä säilyttää kasvonsa. Epäonnistumisesta johtuva häpeä voi purkautua hämmentyneenä nauruna, jonka omasta kulttuuristamme käsin saatamme tulkita esimerkiksi ylimielisyydeksi tai piittaamattomuudeksi. Eteen voi tulla myös tilanne, jossa joutuu antamaan korjaavaa palautetta. Jotta se hyödyttäisi sekä opiskelijaa että työyhteisöä ja yritystä, palaute tulee antaa rehellisesti, oikeasta asiasta ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Joskus saattaa käydä niin, että osa työyhteisöä suhtautuu nihkeästi maahanmuuttajaan, mikä voi näkyä mm. epäluottamuksena, kohtaamisen välttelynä tai ulkopuolelle jättämisenä. Vastustusta perusteellaan usein aikapulalla tai kommunikoimisen vaikeudella. Tässä kohdassa on hyvä muistaa, että puutteelliseen kielitaitoon on helppo vedota myös silloin, kun yhteistyöhaluttomuuden taustalla ovat muut syyt. Toisaalta maahanmuuttaja voi syyttää työyhteisöä tai joitakin sen jäsenistä syrjinnästä tai rasismista. Näin voi olla tai sitten ei. Silloin kun kemiat eivät kohtaa, tilanteeseen kannattaa tarttua mahdollisimman nopeasti ja purkaa se auki niin, että kaikki osapuolet tuntevat tulleensa kuulluiksi. 9

10 OHJEITA SELKEÄÄN SUOMEEN PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO? Kokeile puhua normaalilla tempolla. Joskus se voi, varsinkin alussa, olla opiskelijalle vaikea ymmärtää. Silloin hidastamalla puhenopeutta nopeutat asioiden perillemenoa. Mieti, miten esität asian. Maahanmuuttaja harvoin hallitsee kielen koko kirjon; murteet, puhekielen piirteet, erilaiset kuvaannolliset ja leikilliset tai humoristiset ilmaukset opitaan vasta ajan myötä. Varmimmin tulet ymmärretyksi käyttämällä selkeää yleiskieltä (kirjakieltä). Sumppii soppii juua kaksi kertaa päiväs, molemmil kerroil kuupperintestin verra ja paperossii saa polttaa kolme kertaa, vaikkei sitä kait missää lakikirjois kirjotettu oo. Veskis me ollaan ainaki tähän mennes saatu käydä sillon kun niin sanotusti tarve vaatii. Ettei tarvi kupla ottas eikä kusi sukas tyäskennellä. Sinulla on joka päivä kaksi kahvitaukoa. Yksi tauko kestää kaksitoista minuuttia. Ja jos sinä haluat tupakoida, voit mennä maksimi kolme kertaa päivässä. Se on tässä firmassa sellainen pieni ekstratauko laki ei oikeasti sano, että työntekijä voi mennä tupakkatauolle. Ja jos sinä haluat mennä vessaan, sinun ei tarvitse odottaa kahvitaukoa tai ruokataukoa. Voit mennä aina kun sinun täytyy mennä. Sivistyssanat (muista kielistä suomeen lainatut sanat) ovat maahanmuuttajalle usein tutumpia kuin niiden suomennetut vastineet. myönteinen a positiivinen jakso a periodi masennus adepressio Asiat kannattaa esittää suhteellisen lyhyinä, loogisina kokonaisuuksina mutta perusteellisemmin kuin suomalaiselle, koska silloin tulee usein samalla avanneeksi itsestäänselvyyksiä. Periaatteeksi sopii esimerkiksi yksi asia yksi lause. Pitkät ja monimutkaiset lauserakenteet niin puhuttuna kuin kirjoitettunakin pudottavat opiskelijan helposti kärryiltä. Mieti, miten sanoisit asian jollakin osaamallasi vieraalla kielellä ja käännä se sitten suomeksi! 10

11 Tää on tarkotettu vaan meiän käyttöön, täst ei kulje asiakkaat. Ois sit suositeltavaa käyttää ain tätä ovee, ku nois muis on hälyt päällä ku ei oo virka-aika. Äläkä sit säikähdä jos toi ylälukko vähän temppuilee, se aina joskus hiuka reistailee, muta kyl se ain on auennu. Ainaski tähän asti. No nyt pitää koputtaa puuta. Tässä rakennuksessa/talossa on kolme ulko-ovea, mutta me työntekijät käytämme aina tätä ovea. Sinä siis tulet aina aamulla tästä ovesta ja menet pois tästä ovesta kello neljä iltapäivällä. Ne kaksi isoa ovea tuolla Itsenäisyydenkadun puolella (näytä kädellä, missä suunnassa) on vain asiakkaille. Me työntekijät emme voi mennä ja tulla niistä ovista. Ne kaksi ovea, jotka ovat tuolla toisen kadun puolella (näytä kädellä), ovat auki vain päivällä, kello kahdeksan aamulla viiva kello kuusitoista iltapäivällä. Illalla ja yöllä niissä on elektroninen systeemi, ovet menevät automaattisesti lukkoon. Jos joku ihminen menee siitä ovesta illalla tai yöllä, tulee automaattinen hälytys alarmi ja poliisiauto tulee katsomaan, kuka on talossa. Siksi me käytämme aina tätä pientä ovea. Voit nyt testata, sopiiko sinun avain tähän ja osaatko avata tämän ylälukon. Se on joskus vähän vaikea avata. Ymmärtämistä kannattaa varmistaa tiheään. Kysymykseen Ymmärrätkö? opiskelija voi vastata kohteliaisuussyistä myöntävästi, vaikkei se pitäisi paikkaansa. Siksi on hyvä pyytää häntä välillä esimerkiksi kertaamaan se, mitä on puhuttu. Tämän voi tehdä myös piilotetusti unohtamalla keskustelun sisällön. Puhuminen sinä-muodossa toisaalta helpottaa ymmärtämistä ja toisaalta kohdentaa asian koskemaan opiskelijaa. Tässon sit meiän aarreaitta: firman tuliterät vehkeet, ne on pomon silmäterä ja ihan syystä: on aikas tyyriitä ja hankala hankkia kotimaisilta toimittajilta. Sullon avainlenkis oma avain tähä, ja sit toho pumaskaa pitäis saada ain kuittaus. Nää tulis palauttaa sit homman päätyttyy tänne. Tässä isossa kaapissa on firman työkalut. Sinä voit ottaa täältä, jos tarvitset jotain. Kirjoita aina sinun nimi ja työkalun nimi tähän vihkoon, kun otat jonkin työkalun. Ja muista kirjoittaa myös päivämäärä, monesko päivä olet lainannut. Nämä työkalut ovat tosi kalliita ja niitä on vaikea ostaa Suomesta. Siksi tämä kaappi on aina lukossa. Sinulla on sinun avainnipussa oma avain tähän kaappiin. Kun työ on valmis, sinun täytyy tuoda työkalut aina takaisin tähän kaappiin. Älä odota tai vaadi täydellistä kielitaitoa, monipuolinen suomen kielen osaaminen kehittyy vain vuosien mittaan vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Pieniin muotovirheisiin ei kannata takertua, jos asiat tulevat puolin ja toisin ymmärretyksi. 11

12 Jos opiskelija pyytää korjaamaan virheitään, sitä voi tehdä kohtuudella ja olennaisissa kohdissa. Kaikki eivät halua, että heidän kielenkäyttöönsä puututaan; omalla puheella voi kuitenkin tarjota mallin. Jos et ymmärrä, mitä opiskelija tarkoittaa, selvitä se ja kerro hänelle, miten asian voi sanoa. Kysy esimerkiksi Tarkoititko, että /Haluatko sanoa, että. Kaikkea ei voi eikä kannata korjata, mutta ymmärtämisen teeskenteleminenkään ei vie oppijaa eteenpäin. Kielivirheitä esimerkiksi taivuttamisessa on pitkään ja lauseet voivat olla epäsuomalaisen tuntuisia, mutta viesti voi mennä hyvin perille. Riittävän ammatillisen kielitaidon saavuttamisen tavoite ei voi olla se, ettei asiakas tai työtoveri tunnistaisi työntekijää ulkomaalaiseksi, vaan ammatissa selviäminen ja työn sujuminen. Kommunikointi on aina kaksisuuntaista: tärkeintä on halu ymmärtää ja tulla ymmärretyksi! 12

13 MUITA KÄYTÄNNÖN OHJEITA JA ESIMERKKEJÄ Kulttuurienvälisen kansakäymisen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus vaan oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa käyttäytymisessä. TON KELLOKORTIN KANS KANTSII OLLA TARKKANA. Nancy Adler Numeroiden, kuten päivämäärien ja kellonaikojen, ymmärtäminen kannattaa varmistaa, ja jos mahdollista, antaa ne kirjallisesti tai pyytää opiskelijaa näyttämään omat merkintänsä. Numeraali-ilmaukset ovat suomen kielessä varsin kompleksisia, ja siksi hyväkin suomen puhuja saattaa ymmärtää ne virheellisesti. Opiskelijan passiivisuus tai oma-aloitteisuuden puute ei välttämättä ole sitä. Hän saattaa tulla auktoriteettikulttuurista ja olla tottunut toteuttamaan annettuja ohjeita ja tehtäviä ja vain niitä; ei siis kysymään, kyseenalaistamaan, tuomaan omaa mielipidettään esille tai ryhtymään työhön, jota hänelle ei ole määrätty tehtäväksi. Hyvä työilmapiiri ja kollegoiden positiivinen asennoituminen rohkaisevat suomea toisena kielenä puhuvaa käyttämään kieltä virheistä huolimatta. Myös työn ohessa viljelty leppoisa (tilanne)huumori voi olla työyhteisön henkeä nostava ja kommunikoimaan vapauttava tekijä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että eri asiat naurattavat eri kulttuureissa, ja siksi varsinaiset kaskut voivat olla sekä sisällöllisesti että kielellisesti vaikeasti avautuvia. Mikäli työyhteisössä järjestetään yhteisiä vapaamuotoisia tilaisuuksia, opiskelijaa voi kannustaa osallistumaan niihin, koska ne edistävät keskinäisen luottamuksen syntymistä. Tarvittaessa hänelle voi selventää tapahtuman luonnetta: mitä on odotettavissa, miten pukeutua tai mitä ottaa mukaan. Saunailta tai pikkujoulu voi olla opiskelijalle ennen kokematon tilanne. 13

14 JOS SUA KIINNOSTAA, NII LUE NÄÄ. LÄHTEET JA LISÄTIETOA AIMO-hanke, monikulttuurista työpaikkaohjausta. Saatavilla Jäppinen, Tuula 2011: Suomen kielen taidon riittävyys yritysten aikapaineisissa puhetilanteissa esimiesten ja työharjoittelijoiden kuvaamana. Puhe ja kieli 31:4, Karo, Sirkku 2003: Monikulttuurisuus puhtauspalvelualalla. Rekrytointi ja perehdyttäminen. Palveluesimiehen käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:8. AO-paino, Mikkeli. Kela, Maria ja Komppa, Johanna 2011: Sairaanhoitajan työkieli yleiskieltä vai ammattikieltä? Funktionaalinen näkökulma ammattikielen oppimiseen toisella kielellä. Puhe ja kieli 31:4, Kinnunen, Eija, Vuorenmaa Seija 2009: Käytännön eväitä monikulttuuriseen ohjaukseen. Opinnäytetyö, Matkailu- ja ravitsemis- ja talousala, Jyväskylän yliopisto. Saatavilla myös https://publications.theseus.fi/ bitstream/handle/10024/3819/ Kinnunen_Eija_Vuorenmaa_Seija.pdf?sequence=1 Maahanmuuttajat työpaikalla. Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin. Saatavilla 14

15 Monitulkki monikulttuurisen asiakaspalvelun ja vuorovaikutuksen aineisto. Saatavilla monitulkki/aineisto.htx Mäkipää, Cynthia, Piili, Marjut 2009: Eläydy erilaisuuteen! Monikulttuurisuus puhtausalan työyhteisössä. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:12. AO-paino, Mikkeli. Puhumalla paras ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin Saatavilla 7B320EC58B779A73C225742F003F85CD/$file/ pdf.pdf Vartia, Maarit, Bergbom, Barbara & al. 2007: Monikulttuurisuus työn arjessa. Työterveyslaitos, työministeriö. Tammer-Paino Oy, Tampere. Vartiainen-Ora, Päivi 2007: Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Saatavilla myös tietoasaksta.jsp?location1=5&sl2=10&sl3=2&lang=fi&id=31244 Virtanen, Aija 2011: Käsityksiä kansainvälisesti rekrytoitujen hoitajien ammatillisesta kielitaidosta ja sen kehittymisestä. Mediakeskusteluiden ja asiantuntijan haastattelun analyysia. Puhe ja kieli 31:4, Ymmärräks sää? Työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus. Saatavilla myös /application/pdf/ / Ymm%C3%A4rr%C3%A4kss%C3%A4%C3%A4.pdf 15

16 Tämä opas on tehty erityisesti sinulle, joka toimit toiseen kieleen ja kulttuuriin oppineen opiskelijan työpaikkakouluttajana. Vihkonen täydentää oppisopimusopiskelijan työpaikkakouluttajan opasta. Oppaan tarkoitus on tarjota ajateltavaa ja konkreettisia ohjeita, joilla voidaan tukea oppisopimusopiskelijan oppimista ja sopeutumista uuteen työyhteisöön. Lisäksi oppaassa tuodaan esiin asioita, joihin perehdytyksessä tai jo ennen oppisopimuksen tekoa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. PUHU VÄHÄN HITAAMMIN, JOOKO?

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää.

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. Monikulttuurisen työyhteisön haasteet Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. 1 Perehdytysoppaiden utopia Monikulttuurisuus esitetään ideaalina olotilana * jotain

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä Päivi Luopajärvi Mainio Vire tänään Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut Ateria-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osama testin hyödyntäminen ammatillisen osaamisen tunnistamisessa Hiljaisen tiedon tunnistaminen ohjaustyössä Ammattilainen arvioi ammattitaidon Osaamistodistus

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Teoskokonaisuus Karoliina Räty, Johanna Saarinen ja Ensi- ja turvakotien liitto, 2014 Toimittanut Karoliina Räty ja Johanna Saarinen, 2014 Sävel ja sanat kansanlauluja

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ahmed, välkkä ja kielimuuri. Kielen käyttö koulutuksessa

Ahmed, välkkä ja kielimuuri. Kielen käyttö koulutuksessa Ahmed, välkkä ja kielimuuri Kielen käyttö koulutuksessa Viivi Heikura viivi.heikura@stadinao.fi Tulityöseminaari Jyväskylä 8.9.2016 Stadin aikuisopiston toiminta Ammatillinen aikuiskoulutus Orientoiva

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA. J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen

TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA. J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen TOIMINNALLISET OPETUSMENETELMÄT MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSESSA J. Kaipainen, J. Koskela, S. Partanen Toiminnalliset opetusmenetelmät Ajatuksia oppimisesta Miten opimme? Mitä opimme? Taustaa Oppiminen alkaa

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

Suomalaisen palvelujärjestelmän haasteet

Suomalaisen palvelujärjestelmän haasteet Suomalaisen palvelujärjestelmän haasteet VÄESTÖLIITTO Anita Novitsky Monikulttuurinen Osaamiskeskus Orientoituminen palveluihin on haasteellista Kulttuurin vaihtuminen - mm. lastenkasvatuksen normit erilaiset

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti.

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti. Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti. 2 ETÄTEHTÄVÄT kumppanuushanke Verso Hei! Tämä Etätehtävät-vihko on tarkoitettu itsenäiseen kielen opiskeluun.

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Musiikki oppimisympäristönä

Musiikki oppimisympäristönä Musiikki oppimisympäristönä Opetussuunnitelma, musiikkitieto ja dialogi leena.unkari-virtanen@metropolia.fi Mupe musiikkitiedon näkökulmasta OPSien taustalla Opetuksen dialogisuus Musiikki oppimisympäristönä

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Vinkkejä valmennukseen

Vinkkejä valmennukseen Vinkkejä valmennukseen Seuraaville sivuille on koottu erilaisia valmennuksen vinkkejä, joita voi hyödyntää havainnointilomakkeita käytettäessä. Vinkkilista ei ole täydellinen, mutta toivomme, että sen

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot