Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Vesiliikelaitoksen johtokunta Kokoustiedot Aika klo Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs.) Saapuvilla olleet jäsenet Korhonen Tapani, puheenjohtaja Partanen Helena, varapuheenjohtaja Hartikainen Jorma, jäsen Himanen Aija, jäsen Kuikka Ari, jäsen Suomela Timo, jäsen Toijonen Merja, jäsen Muut saapuvilla olleet Pöyry Jukka, kh:n edustaja Turkki Reijo, esittelijä Hänninen Helena, sihteeri Poissa Mäkeläinen Terttu, jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tapani Korhonen Helena Hänninen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu. Timo Suomela Merja Toijonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelissä Taloussuunnittelija Helena Hänninen

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 2 Käsitellyt asiat 1 / 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 / 19 Ilmoitusasiat 4 / 20 Liite 1-5 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille / 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 3 Vesiliikelaitoksen johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 4 Vesiliikelaitoksen johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Suomela ja Merja Toijonen. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 5 Vesiliikelaitoksen johtokunta Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen päätös/ote pöytäkirjasta 277/ ; Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset - Vesiliikelaitoksen johtokunta Vesilaitoksen johtajan antoi tilannekatsauksen Sirkolanmäen paineviemärivuodosta. Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 6 Vesiliikelaitoksen johtokunta / 040 / 2014 Vesilaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Vuoden 2011 talousarvion valmisteluaineistossa esitettiin kaupungin liikelaitoksille ja taseyksiköille uusittu tuloskorttimalli. Talousarvion 2015 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä ja vakituisen henkilöstön määrä. Lisäksi vesilaitosta sitovana tavoitteena on korvaus peruspääomasta. Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2015 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa esitetty euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on euroa ja kulut euroa. Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan euroa. Tuloja ennakoidaan kertyvän hieman talousarviossa esitettyä enemmän lisääntyneestä vedenmyynnistä johtuen. Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu noin euroa ja netoksi euroa. Talousarvion 2014 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: - vedenmyynnin oletetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu euroa. - käyttökuluiksi muodostuu euroa ja käyttökatteeksi euroa. - Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan verkostosaneerauksiin. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin. Investointien loppusumma on euroa.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 - veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 7 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 3,98 euroa/m3. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotus kompensoi yleistä kustannustason nousua sekä mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöistä ja uudesta jätevedenpuhdistamosta aiheutuviin lisäinvestointeihin varaudutaan etukäteen ylijäämäisellä taloudella ja mahdollisilla varauksilla. Vesilaitos saavuttaa taksaa 7 % korottamalla kehyksen mukaisen toimintakatteen. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 40 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,5 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on euroa. Laitosinvestointien loppusumma on euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen laajennustöihin euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on euroa, josta euroa kohdennetaan Ristiinan laitos- ja verkostosaneerauksiin sekä euroa asuntomessualueen vesihuollon rakentamiseen. Kunnallistekniikan investointiohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. LIITE 1: Vesiliikelaitoksen tuloskortti LIITE 2: Veden myynnin kehitys LIITE 3: Tuotot ja kulut LIITE 4: Investoinnit LIITE 5: Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Liite 1-5 Ehdotus Vesilaitoksen johtaja:

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus, tilintarkastaja

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Vesiliikelaitoksen johtokunta Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan A-päätökset edellisen kokouksen jälkeen: 19 As Oy Taipaleenranta, vesilasku 20 Kenkäveronniemen jätevesipuhdistamon jäteveden jälkidesinfiointi 21 Projektipäällikön valinta TEKES-rahoitteeseen IJH-hankkeeseen 22 Valtatie 5 parantaminen välillä Pitkäjärvi - Asema, viemärien sukkasujutukset 23 Brahentien vesihuollon saneerausurakka 24 Ristiinan Kaivannonharjun koepumppauksen rakennustyöt 25 Mainostalo Mainospuun korvausvaatimus 26 Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi 27 Kaivannonharjun koepumppaus, Ristiina 28 Teräkuja 8, Vesilasku 29 Karsikkoniementie 3/Kisakaari, Vesilasku Ehdotus Johtokunnan puheenjohtaja: Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 10 Vesiliikelaitoksen johtokunta Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojenperusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Mikkelin kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10) MIKKELI Pykälät Oikaisuvaatimuk - sen sisältö -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

11 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Mikkelin kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10) MIKKELI Kunnallisvalitus, pykälät Valitus-aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitus-aika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimittava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

12 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 12

13 Mikkelin Vesiliikelaitos Vesiliikelaitoksen johtokunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin Vesilaitos vastaa vesihuollon palvelutuotannosta toimintaalueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palveluiden kysyntä on laadultaan pysyvää. Vesilaitoksen peruspalvelut ovat talousveden toimittaminen, jätevesien johtaminen ja puhdistaminen sekä sadevesien johtaminen luontoon. Toiminnalliset tavoitteet Vesilaitos toteuttaa ja kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa ja sitoutuu alueellisen vesihuoltoosaamisen edistämiseen. Uusien vedenottoalueiden tutkimuksia jatketaan. Sitova tavoite Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta Mittari euroa Tuloutus kaupungille euroa Vakituisen henkilöstön määrä 37 Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen varmuuteen, kiristyviin laatuvaatimuksiin, palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tinkimättä. Vesihuollon varmuutta lisätään kasvattamalla laitos- ja vesisäiliökapasiteettia kantakaupungin tarpeisiin. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön tilausmenettely ja uusi taloushallinto-ohjelmisto. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Veden myynti, 1000 m Jäteveden myynti, 1000 m Vesi- ja jätevesitaksa yht. /m3 3,41 3,72 3,98 4,26 4,56 4,74 Henkilöstö Vakituinen henkilökunta (sitova) Määräaikainen henkilökunta *

14 1000 m3/v VEDEN JA JÄTEVEDEN MYYNNIN KEHITYS SEKÄ ENNUSTE MIKKELIN VESILAITOS Myynti Vesi Jätevesi Vuosi RTu VEJVMYYN.XLS

15 MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 KULUT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Hallinto Johtokunta Vesilait. hallinto Vesih.kehitt.menot yhteensä Viem.l.hallinto Viem.l.kehitt,menot yhteensä hallinto yhteensä Veden tuotanto Pursiala Hanhikangas Anttola Hietalahti Pitkäjärvi Huosioskangas/Haukivuori Suomenniemi Ristiina yhteensä Jakelu Mittarit Vesijohdot Tonttijohdot Paineenk.asemat Tilaustyöt yhteensä Pumppaamot Viemärit Työkoneet Tonttiviemärit Tilaustyöt yhteensä jakelu yhteensä Jäteveden puhdistus Kenkäveronniemi Vesistöjen hoito Anttolan puhdistamo Haukivuoren puhdistamo Suomenniemi Ristiina yhteensä Vesilaitos yhteensä Viemärilaitos yhteensä Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kulut yhteensä MIKKELIN VESILAITOS TALOUSARVIO/KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 VESIHUOLTO TP 2013 TA/KS 2014 TOT 2014 TA 2015 TUOTOT TP 2013 TALOUSARVIO/KS KESÄKUU 2014 TALOUSARVIO/KS Vesilaitoksen tuotot Vesimaksutuotot Suomenniemi 0 Ristiina Perusmaksutuotot Tonttivesijohtomakstuotot Tilaustöiden tuotot Muut tuotot Suomenniemi 0 Ristiina 0 Vesilaitos yhteensä Viemärilaitoksen tuotot Jätevesimaksutuotot Suomenniemi 0 Ristiina Lietteen vastaanoton tuotot Tonttiviemärituotot Tilaustöiden tuotot Työkoneiden tuotot Muut tuotot Suomenniemi Ristiina Viemärilaitos yhteensä Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuotot yhteensä Vesi- ja viemärilaitoksen käyttökatteet TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA 2015 Vesilaitos tuotot kulut käyttökate Viemärilaitos tuotot kulut käyttökate Vesihuolto yhteensä tuotot kulut käyttökate VESI- JA JÄTEVESI TP 2013 TA/KS 2014 TOT 6/2014 TA2015 Vesimaksu e/m3 1,74 1,90 1,90 2,03 -veroton 1,40 1,53 1,53 1,64 Jätevesimaksu e/m3 2,49 2,72 2,72 2,90 -veroton 2,01 2,19 2,19 2,34 Myynti 1000 m3 -vesi jätevesi LIITTYMISMAKSUT

16 MIKKELIN VESILAITOS, INVESTOINTISUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015, TALOUSSUUNNITELMA ( 1000 ) VESILAITOKSET VEDENHANKINTA - pima-tutkimukset varavedenhankinnan suunnittelu (EAKR) seudullinen vesihuolto (Mli-Rist.) PURSIALAN VESILAITOS - pohjavesikaivojen rakentaminen 45 - laitoksen IV-työt, koneistot suodattimien uusiminen kiinteistö- ja aluetyöt HANHIKANKAAN VESILAITOS - vedenkäsittelyn tehostamisen toteutus HIETALAHDEN VEDENOTTAMO - kiinteistötyöt, aita HAUKIVUOREN VESILAITOS -alavesisäilön san OTAVAN VESILAITOS -vesitornin katto RISTIINAN VESILAITOS 20 SUOMENNIEMEN VESILAITOS PAINEENKOR.ASEMAT /MITTAUSASEMAT - Karkialampi 40 - Erilliskohde YLÄVESISÄILIÖT - Kiiskinmäki, katto Tuukkalan vesitorni - Karkalampi, saneeraus 50 VERKOSTOAUTOMAATIO VESILAITOKSET YHTEENSÄ VIEMÄRILAITOKSET KENKÄVERONNIEMI kiinteistö- ja aluetyöt koneistot ANTTOLAN PUHDISTAMO -Siirtolinjan yleis- ja rak. suunn Siirtolinja, rakentaminen HAUKIVUOREN JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUOMENNIEMEN PUHDISTAMO 5 RISTIINAN PUHDISTAMO METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO -laitossuunnittelu, verkostosuunnittelu, valvonta louhinta siirtolinja tulopumppaamo, suunn JÄTEVEDENPUMPPAAMOT 90 -Erilliskohde Otava-Mikkeli pumppaamosaneeraus Verkostoautomaatiot VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ LAITOSINVESOTINNIT YHTEENSÄ VERKOSTOINVESTOINNIT /TEKNINEN TOIMI Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto yhteensä VERKOSTOINVESTOINNIT /VESILAITOS Irtaimistohankinnat Vesijohdot ja viemärit, erilliskohteet 150 Viemäri/vesijohtosaneeraukset Ristiinan kirkonkylän vesihuoltotyö VT Asuntomessut 900 Venttiilit Yhteensä VERKOSTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ

17 MIKKELIN VESILAITOS TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA /m vesi 1,53 1,64 jätevesi 2,19 2,34 yhteensä 3,72 3,98 4,23 4,56 4,74 muutos % TULOSLASKELMA TP TP.ENN TA TA TS TS TS LIIKEVAIHTO KULUT KÄYTTÖKATE Käyttökate % 52,1 55,9 57,2 57,3 58,1 59,6 60,2 Poistot LIIKEVOITTO Korkotuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Yhteensä TULOS RAH.ERIEN JÄLK Satunnaiset tuotot - TULOS ENNEN VAR Invest.varaus, lis.(-) Invest.varaus, väh.(+) Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) TILIKAUDEN TULOS RAHOITUSLASKELMA Käyttökate Satunnaiset tuotot + - Investoinnit Avustukset Nettorahoituskulut Lainojen lyhennykset Liittymismaksut MYYNTI Veden myynti 1000 m Jätev. myynti 1000 m

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (12 ) Tarkastuslautakunta 03.02.2015 AIKA 03.02.2015 klo 16:30-18:12 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot