LUKUVUODEN TYÖAIKA. Syyslukukausi Syysloma Joululoma Kevätlukukausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKUVUODEN TYÖAIKA. Syyslukukausi 11.8.2008-20.12.2008. Syysloma 15.10.-17.10.2008 Joululoma 21.12.2008 6.1.2009. Kevätlukukausi 7.1.- 30.5."

Transkriptio

1 LUKUVUODEN TYÖAIKA Syyslukukausi Syysloma Joululoma Koulun toivomus on, että lomamatkat järjestettäisiin koulujen loma-aikoina. Huoltajat huolehtivat koulujen loma-aikojen ulkopuolella tehtyjen lomien jälkeen siitä, että oppilas ei jää loman takia jälkeen opiskelussa. On huomioitava myös, että useinkaan kaikkia tehtäviä ei voi etukäteen antaa, joten osa tehtävistä jää loman jälkeenkin tehtäväksi. Siksi suosittelemmekin, että sama oppilas ei pyytäisi lukuvuoden aikana useaa "omaa" lomaa. Kevätlukukausi Talviloma Pääsiäinen Vapaa vapunpäivä Helatorstai KOULUPÄIVÄ Koulupäivän alkamisajat ovat: 8.20, 9.10 ja Koulupäivän päättymisajat ovat: 11.35, 12.20, 13.15, 14.00, Välitunnit: (tai ja ), , Lisäksi: Tiistaisin luokan oppilaan päivä päättyy klo 14.55, jolloin pidämme välitunnin klo POISSAOLOT Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja. Yli viisi päivää kestävästä etukäteen tiedetystä poissaolon päättää rehtori. Anomuskaavake poissaolosta on syysloman jälkeen tulostettavissa koulun kotisivulta. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltajan ilmoitettava poissaolosta mahdollisimman pian koululle (esim. sairastuessa) soittamalla numeroon tai reksikännykkään Opettajat tavoittaa koulusta parhaiten välituntien aikana tai ennen koulun alkua lankapuhelimesta. Myös sähköpostin välityksellä voi ilmoittaa poissaolosta. (Perusopetuslain 26. :n mukaan opetuksen järjestäjän on seurattava perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle.) OPPILASHUOLTO Kouluterveydenhoito Kouluterveydenhoitaja Hannele Otranen (vastaanotto koulullamme kuukauden ensimmäinen tiistai). Puhelin: tai Oppilaskohtaiseen terveydenhuoltoon sisältyy mm. - terveyskasvatus - oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja kasvun seuraaminen ja edistäminen sekä terveydentilan määrittäminen terveystarkastusten avulla - oppilaan ohjaaminen lisätutkimuksiin ja hoitoon tarvittaessa - tartuntatautien ehkäisy ja siihen liittyvät toimenpiteet - muutos- ja riskitilanteessa olevan oppilaan tehostettu seuranta ja tukeminen Jos kouluterveydenhoitaja on koululla, hän huolehtii koulupäivän aikana sattuvista sairastumisista ja tapaturmista. Muussa tapauksessa otamme koulusta yhteyttä huoltajiin, ja sairastapauksessa pyydämme hakemaan sairastuneen lapsen kotiin. Tapaturmissa yms. terveyskeskushoitoa vaativissa tilanteissa otamme myös heti yhteyden huoltajiin. Koulutapaturmavakuutus kattaa huoltajille tapaturman hoitamisesta aiheutuneet kulut. Muiden sairauksien hoito tapahtuu terveyskeskuksessa ja vanhemmat huolehtivat itse ajanvarauksesta ensisijaisesti oman alueen lääkäriltä tai päivystyksestä. HUOM! Sairaan lapsen hoito on vanhempien vastuulla, joten älä lähetä sairasta lasta kouluun. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut sekä oppilashuoltoryhmä Tarpeen mukaan saamme myös asiantuntija-apua koulupsykologiltamme TANJA LIPASTIta Lisäksi koulukuraattori ULLA-RIIKKA VÄNSKÄ ( gsm ) on apunamme erilaisissa lapsia koskevissa

2 huolissa. Kuraattorin osuus on erityisen suuri juuri 6. luokan asioita pohdiskellessa ja yläkouluun siirtymisen valmistelussa. Koulun oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat ensisijaisesti oppilaan oma opettaja, koulun rehtori, psykologi ja kuraattori sekä mahdollisuuksien mukaan erityisopettaja ja kouluterveydenhoitaja, kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa. Siinä pohdimme yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa keinoja, joilla tukea tarvitsevia oppilaita voidaan parhaiten auttaa ja riittävän ajoissa! Suun terveydenhuolto Lapset kutsutaan Nummelan terveyskeskukseen hammaslääkäriin tietyin väliajoin. Oppilaat kuljetetaan sinne taksilla koulupäivän aikana. Kouluavustaja lähtee pienempien oppilaiden mukaan tarvittaessa turvaksi. Hammashoitajamme on Päivä Sahala ja hammaslääkärinä toimii Pekka Kettunen. KOULUKULJETUS Kunta järjestää kaikkien sellaisten peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä tai milloin se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muutoin muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. (POL 32 ). 1.- ja 2.-luokkien oppilaat ovat oikeutettuja koulukuljetukseen, mikäli oppilaan koulumatka on yli kolme kilometriä. Jos lapsi sairauden tms. poikkeussyyn vuoksi ei tarvitse jonain päivänä taksia, ilmoittakaa siitä suoraan taksille. Näin vältytään turhilta odotuksilta niin koulussa kuin koulukyydityksissäkin. Olemme myös iloisia, jos bussilla kulkijat kertovat, aikovatko he mennä jollakin muulla tavoin kotiin koulupäivän päätyttyä (esim, on sovittu joku kaveritapaaminen tms.). Taksilla tapahtuvasta liikenteestä vastaa Länsi-Uudenmaan tilausliikenne: gsm Kuljetuksen piirissä olevat oppilaat ovat koulun loputtua taksia odottaessaan koulun valvonnassa. Kunnan kuljetusvastaava on Salla-Mari Rintala RUOKAILU Ruokailu sujuu liukuvasti välisenä aikana. Huoltajat tilaavat erityisruokavaliot oppilaille kunnan internet-sivuilta. OPETUSSUUNNITELMA Kunnan opetussuunnitelma on nähtävissä internetissä Vihdin kunnan kotisivuilla. Koulun oma opetussuunnitelma (toimintasuunnitelma ) tulee koulumme sivuille syksyn aikana. TUKIOPETUS JA ERITYISOPETUS Tukiopetukseen kutsutaan erikseen tai tietenkin myös vanhemmat tai oppilas itse voivat pyytää tukiopetusta. Tukiopetus annetaan varsinaisen kouluajan ulkopuolella useimmiten aamuisin. Tukiopetuksella tuetaan hetkellisiä oppimisvaikeuksia tai paikataan sairauden aiheuttamia aukkoja oppimisessa. Matkapoissaolot eivät oikeuta oppilasta tukiopetukseen, vaan matkojen aiheuttamat aukot oppimisessa huoltajat itse paikkaavat. Erityisopetuksesta huolehtii Kati Karjalainen-Rimppi. Hän on koulussa keskiviikkoisin klo KIUSAAMISEN ENNALTA EHKÄISY on myös sydäntämme lähellä. Opastamme oppilaita heidän ikätasonsa mukaisesti yhteisöllisyyteen ja reiluun toveruuteen. Ottakaa heti opettajiin yhteys, mikäli epäilette, että lastanne kiusataan! OPETUKSEN PAINOPISTEALUE Kasvatus- ja koulutuslautakunnan linjaama painopistealue on vihtiläisissä kouluissa "Asiallinen kielenkäyttö". Tämä pohjautuu valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyyn aihekokonaisuuteen Ihmisenä kasvaminen. Lisäksi jatkamme "Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta" teemaa sekä panostamme myös kirjallisuuden opetukseen "Kaikki lukevat "-periaatteella. Houkuttelemme myös liikkumisen riemuun oppilaita monin tempauksin ja liikuntamahdollisuuksin. Teemoja käsitellään sekä luokittain oppiaineiden sisällä sekä luokka-asterajat ylittävissä ryhmissä erilaisten projektien ja

3 tempausten yhteydessä. Luonnollisesti jatkamme myös panostusta monipuoliseen ilmaisuun. ARVIOINTI Viikolla 41 oppilaat tekevät ikäkautensa mukaisen itsearvioinnin koulutyön sujumisesta, jota täydennetään opettajan antamilla arvioilla. Väliarviointi tapahtuu osittain keskustelemalla. Syyslukukauden lopussa oppilaat saavat keskustelujen pohjalta koostetun kirjallisen väliarvioinnin. Arviointikeskustelut järjestetään marras-joulukuussa. Keskusteluun osallistuvat 1-4. luokilla huoltaja(t) sekä luokan oma opettaja luokkalainen oppilas osallistuu myös itse tähän arviointikeskusteluun. Viikolla 12 oppilaat tekevät ikäkautensa mukaisen itsearvioinnin koulutyön sujumisesta ja sitä täydennetään opettajan antamalla arvioilla. Kevään lukuvuositodistus on luokilla sanallinen. Isommat oppilaat saavat numeroarvioinnin. On ihana, jos jaksatte seurata lastenne koulutyötä. Reppuihin saa kurkistaa ja kirjoja ja vihkoja pyytää näytettäväksi lisäksi isompien oppilaiden kokeet käyvät tietenkin kotona. Niistä näkee mukavasti, kuinka lapsenne edistyy eri oppiaineissa. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä, jos joku asia mietityttää. Lisäksi seuraamisen avuksi luokilla on myös käytössä "läksylappu" kirjojen kansissa, johon huoltajat kuittaavat nimikirjaimensa nähtyään, että tehtävät on tehty. Tarvittaessa "läksylappua" käytetään luokallakin, jos unohduksia alkaa tulla turhan tiheään. Opettaja kuitenkin tiedottaa, jos tällaista muistinvirkistystä aletaan käyttää jonkun ison oppilaan kohdalla. VANHEMPAINILLAT koko koulun vanhempainilta klo alkaen koko koulun vanhempainilta klo alkaen. Kuudennen luokan oppilaiden vanhempainilta, kevät 09 Lisäksi tapaamme aina kun on asiaa!!!! TEEMOJA JA TAPAHTUMIA KOULUTYÖSSÄ Lukuvuoteen kiinteästi liittyvät juhla- ja teemapäivät ( esimerkiksi Unicefin päivä, eläinten päivä, Aleksis Kiven päivä tms.) huomiomme aamunavauksina tai esitelminä, esityksinä tai vaikkapa kuvaamataidon töiden aiheina. Ohessa kuitenkin lista "isoimmista" tapahtumistamme. -Kestävän kehityksen päivä tekstiilityön merkeissä (vierailu ) -Metsäpäivä lk, kävellen Nuuksioon jonain perjantaina ennen lokakuuta, luokka tekee retken lähimaastoon. -Kirjojen YÖ alkaen klo 17.30, tarkemmat tiedot myöhemmin. Pukeutua SAA kirjallisuushahmoon. -Tämä toimii teknologiakilpailu, kevät Vapunaaton TERVIKSEN TALENTTI -Kirjan ja Ruusun päivänä kirjakatselmus 8.5. (eri sarjat luokille) -FUTIS - ja PESIS turnauksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan (rahatilanne) UINTIVUOROT: Syksyllä ,6.11., ja keväällä 26.3., 5.3. sekä klo Tämä saattaa aiheuttaa kuljetusmuutoksia, mutta niistä tiedotamme erikseen. JUHLAT klo JOULUJUHLAT yhdessä päiväkodin väen kanssa klo syyslukukauden päätöspäivä. Aamukyyditys järjestynee perjantain aikatauluilla, paluukyydit ilmoitetaan myöhemmin klo KEVÄTJUHLA*) *) Koulukyyditys järjestetään niille kyyditettäville, joiden huoltajat eivät pääse juhliin.

4 Seurakunnan päivänavaukset : 5.9.,19.9,3.10.,24.10,14.10.,5.12. Et-oppilaille järjestämme samanaikaisesti oman päivänavauksen. Aivan kaikkea koulun tapahtumia emme ole tähän kirjannet, koska haluamme jättää pienelle improvisoinnillekin tilaa - koskaan ei näet tiedä, mitä lukuvuoden aikana polkaistaan alulle. Ilmoitamme tietenkin näistä koteihin heti! RETKET: Ilmoitetaan myöhemmin. KERHOT: Tulossa kaksi, ilmoitetaan myöhemmin. KIRJASTOAUTO käy parittoman viikon perjantaina klo KOULUN YHTEYSTIEDOT Koulun kotisivu: Löytyy parhaiten Vihdin kunnan kotisivu/ Palvelut/Koulut ja opiskelu/ Koulut/ 1-6-luokkien koulut/ Tervalammen koulu Sivuja päivitetään jatkuvasti: sieltä löytyvät ajankohtaiset tiedotteet, samoin oppilaiden lukujärjestykset sekä luokkalaisten koelistat ajallaan. Vanhempainyhdistys: Tiedot kotisivulla, pj. Jouni Leinikki. Kasvatus- ja koulutuslautakunta - puheenjohtaja Jorma Luhtasela Koulutoimisto - sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi koulutoimisto Koulun osoite: Tervalammentie 408, TERVALAMPI Rehtori Virve Keskinen Opettajat lukuvuonna lk Tuire Sipponen lk Raija Jääskeläinen lk Virve Keskinen Englanti Laura Sinnemäki Tekninen työ 5-6 Jarkko Ojala Erityisopettaja Kati Karjalainen-Rimppi Kouluavustajat Eeva-Maija Jokela (25 h) Kirsi Kuha (20 h) Ruokahuolto ja siivous: Paula Ahlstedt Puhelimitse meidät tavoittaa parhaiten ennen koulun alkua klo sekä välituntien aikana (ks. edellä). Opettajainhuone Keittiö: "Lasten vuoksi kannattaa avata vielä tämän vuoden ovi ja yrittää toivoa.. lasten vuoksi kannattaa yhdistää voimat, sillä maailmassa ei ole enää muuta löydettävissä kuin lapsi pyrkimässä syliin. -Niilo Rauhala" ELÄMÄNMAKUISTA, OPINHALUISTA, UTELIASTA, INNOKASTA KOULUVUOTTA TOIVOO TERVALAMMEN KOULUN VÄKI

5

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2014 2015 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE

JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE JYRÄNGÖN KOULUN KOULUTIEDOTE LUKUVUOSI 2014-2015 Kansikuva: Nita Laitinen 5A LUKUVUOSI 2014-2015 YHTEYDENOTTO Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7, 18150 Heinola Kotisivu: www.heinola.fi/fin/palvelut/koulutus/koulut/jyranko_etusivu

Lisätiedot

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 3 Koulu 3 Opettajat 3 Muu henkilökunta 3 Omat tiedot 3 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT 4 OPISKELU 4 1. - 2. luokan työjärjestys

Lisätiedot

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013

Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 1 Oppilaan opas Lukuvuosi 2012-2013 2 Tiedottaa elokuu 2012 Rehtorin tervehdys Tervetuloa takaisin koulunpenkille. Kädessäsi on Kuparivuoren koulun oppilaan opas, jonka alkuosassa on elokuun asioista kertova

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jämsän kaupungin perusopetus KUOREVEDEN ALUE Kuorevesi - Länkipohja LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 kuva Olli Puttonen Kuoreveden koulu Länkipohjan koulu Opinkuja 2 Kalliomäentie 9 35600 Halli 35400 Längelmäki

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

Luokanvalvoja: Puhelin:

Luokanvalvoja: Puhelin: KAURIALAN KOULU Torikatu 33 13130 HÄMEENLINNA Luokanvalvoja: Puhelin: Koulun kotisivut: http://www.hameenlinna.fi/kaurialankoulu Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi Rehtori Pekka Saros

Lisätiedot

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015

VAUNUKANKAAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014-2015 VAUNUKANKAAN KOULU Lukuvuositiedote 2014-2015 Vaunukankaantie 3-5 04300 TUUSULA Puhelimet: 040 314 3250 opettajat 040 314 3249 rehtori 040 314 3254 kanslia 040 314 4452 erityisopettaja 040 314 4419 terveydenhoitaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot