REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA"

Transkriptio

1 REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA 1

2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus suomeksi Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus ruotsiksi REILUN PELIN KÄSIKIRJA Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus englanniksi SLU Graafinen ohjeisto 8/2010 Symboli SLU-lyhenteellä kohti eettisempää liikuntaa ja 7 urheilua Symboli sloganilla suomeksi Reilun pelin käsikirja Kohti eettisempää liikuntaa ja urheilua Suomen liikunta ja Urheilu SLU ry, Finlands Idrott rf Radiokatu 20, Helsinki Toimittanut: Juha Beurling Taitto ja kuvitus: Laura Lehtinen SLU-julkaisusarja 2/2011 Paino: SLU-paino ISBN ISSN

3 Sisällysluettelo Johdanto 6 1 TIETOISEMMIN, VASTUULLISEMMIN, KESTÄVÄMMIN SLU-yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet 9 Lähtökohdat 10 Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun 12 Vastuu kasvatuksesta 15 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 18 Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen 21 Avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus 25 TERVEYS, TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI 66 Terveyden edistäminen seuratyössä 67 Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä 71 Turvallisia liikuntapalveluja ja yleisötapahtumia 90 Dopingista vapaa urheilu on reilua peliä aidoimmillaan 93 YMPÄRISTÖ 102 Urheiluseuran ympäristöopin perusteet 103 HYVÄ HALLINTO 133 Hyvä hallinto lajiliitossa 134 Viestintä 151 MUUTA 168 Sinettiseuratoiminta Käsikirjasto eettisempään liikuntaan ja urheiluun Kokoelma eräiden keskeisten Reilun Pelin oppaiden ja julkaisujen tiivistelmiä 29 TASA-ARVO 30 Useita eri näkökulmia tasa-arvoon 31 Monikulttuurisuudesta positiivista potkua seuratoimintaan 36 Sukupuoliroolit ja tasa-arvo 40 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 44 Tasa-arvotyöhön liittyvä lainsäädäntö 50 KASVATUS 52 Unelma paremmasta urheilusta

4 Johdanto Tervetuloa Reilun Pelin pariin! Silmiesi edessä on Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n toimittama Reilun Pelin käsikirja, joka käsittelee keskeisiä liikuntaan ja urheiluun liittyviä eettisiä näkökulmia. Ovatko tytöt ja pojat todellisuudessa samanarvoisia yhteisössämme? Pitääkö meidänkin suojella luontoa? Mitä jos meidän joukkueessa pelaa homo? Miten järjestöä johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti? Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joita suomalaisessa liikunnan ja urheilun piirissä kohdataan. Tämän kirjan on tarkoitus vastata muun muassa edellä mainittuihin sekä lukuisiin muihin Reilun Pelin kysymyksiin. Liikunta ja urheilu on lasten ja nuorten tärkein harrastus. Aikuisväestöstäkin valtaosa harrastaa liikuntaa sen eri muodoissa. Urheilu on seuratuimpia viihteen muotoja. Kaiken kaikkiaan yli miljoona suomalaista kuuluu SLU ry:n yli 130 jäsenjärjestöön. Liikunnan ja urheilun läpäisevyys yhteiskunnassa korostaa yhteisömme vastuuta Reilun Pelin ihanteista ja tavoitteista. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa koko yhteisömme tulevaisuuteen. Tämän käsikirjan pohjana on SLU ry:n syyskokouksen hyväksymät Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet. Päivitetyssä ja tämän kirjan ensimmäisessä osassa löytyvässä Reilun Pelin ohjelmassa on käytetty me muotoa. Me viittaa ensi sijassa SLU ry:seen jäsenjärjestöineen. Sillä viitataan myös kaikkiin suomalaisen liikunnan ja urheilun toimijoihin kuten seuroihin ja joukkueisiin, liikunnan harrastajiin, urheilijoihin, vapaaehtoisiin, palkallisiin työntekijöihin, valmentajiin ja ohjaajiin, tuomareihin, joukkueenjohtajiin, päätöksentekijöihin ja vanhempiin. Reilu Peli on meidän kaikkien oikeus ja velvollisuus. Vastuuta Reilusta Pelistä ei voi siirtää kenellekään toiselle. Vastuun kantaa jokainen yksilö ja yhteisö yksin ja yhdessä. Käsikirjaa toimitettaessa on se erityisesti pyritty kohdentamaan liikuntaja urheiluseurojen käyttöön. Hyvä hallinto lajiliitossa -osuudessa on eri painotus, mutta samat hyvän hallinnon periaatteet koskevat pääsääntöisesti myös seuroja. Käsikirja on jaettu Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -ohjelman mukaisiin asiakokonaisuuksiin, jotka ovat 1) tasa-arvo, 2) vastuu kasvatuksesta, 3) terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, 4) ympäristö ja 5) avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus eli hyvä hallinto. Tämä toivottavasti helpottaa kirjan sisältöön tutustumista. Käsikirjaan toimitetut asiakokonaisuuksien sisällöt eivät ole tosiinsa verrattuina yhteismitallisia, sillä niihin käytetyt alkuperäislähteet eivät sitä myöskään ole. Käsikirjan toimituksen yhteydessä on haluttu mahdollisimman pitkälti kunnioittaa alkuperäistekstejä ja niiden sisälle rakennettua asioiden esittämistapaa. Osioiden pituus puolestaan vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon aiheesta on aikaisemmin tuotettu materiaalia etenkin SLU:n omasta toimesta. Toinen osioiden pituuteen vaikuttava tekijä on se, kuinka paljon kyseinen aihe on herättänyt mielenkiintoa SLU:lle kohdistettujen yhteydenottojen perusteella. Esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä on otettu tähän kirjaan laajemmin materiaalia, koska kyseinen aihe on jo pitkään aiheuttanut eniten tiedusteluita SLU:n yhteiskuntavastuutyön suuntaan. Suurin kiitos käsikirjan sisällöstä kuuluu niille lukuisille henkilöille, jotka ovat olleet suunnittelemassa ja kirjoittamassa SLU:n aikaisemmin julkaisemia oppaita yllämainituista aiheista. Tämän käsikirjan sisältö perustuu pääsääntöisesti näiden oppaiden sisältöön. Kiitos kuuluu myös Nuori Suomi ry:lle, tohtori Sami Kokolle sekä A-klinikkasäätiön projektisuunnittelija Katri Kemppiselle, jotka myös ovat luovuttaneet aineistoa toimituksen käyttöön. Käsikirja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki ne, jotka haluavat perehtyä kirjassa esitettyihin aiheisiin syvemmältä, löytävät SLU ry:n nettisivuilta kokonaisuudessaan kaikki ne oppaat ja julkaisut, joihin tässä kirjassa viitataan. Julkaisujen alkuperäislähteet on mainittu jokaisen tekstin alussa. Antoisia hetkiä Reilun Pelin parissa! Helsingissä Juha Beurling Yhteiskuntavastuun asiantuntija Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry 6 7

5 1 TIETOISEMMIN, VASTUULLISEMMIN, KESTÄVÄMMIN 1.Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin SLU yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet SLU-yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Hyväksytty Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n syyskokouksessa

6 Lähtökohdat SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Reilu Peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen kohtelevan meitä. Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toimintamme perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin. Näiden yleisten Reilun Pelin periaatteiden noudattaminen ja edistäminen hyödyttävät meitä kaikkia. Suositeltavaa on, että SLU:n jäsenjärjestöjen hallitukset käsittelevät Reilun Pelin periaatteita oman järjestönsä toiminnan kannalta. Suositeltavaa on myös laatia oma toteuttamismalli siitä, miten Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita järjestössä toteutetaan käytännössä. Näiden pohjalta SLU ry:n jäsenjärjestöt voivat tarjota omille jäsenilleen tukea Reilun Pelin tavoitteiden toteuttamisessa. ESIMERKKI 1 Suurehko lajiliitto käynnisti omien Reilun Pelin pelisääntöjen laatimisen. Tehtävään nimitettiin johtoryhmä, joka valitsi keskuudestaan koordinaattorin. Hänen tehtäväkseen kirjattiin Reilun Pelin pelisääntöjen valmistelutyöt yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Koordinaattori aloitti työnsä tapaamalla keskeisiä liiton toimijoita ja seuroja saadakseen yleiskuvan siitä, minkälaisia eettisiä pohdintoja heidän arjessaan tulee esille, ja miten näitä on vastuullisesti ja kestävästi ratkottu. Tämän pohjalta koordinaattori laati ensimmäisen luonnoksen liiton Reilun Pelin pelisäännöiksi. Johtoryhmä järjesti avoimen seminaarin, jossa halukkaat saivat kommentoida pelisääntöjen luonnosta. Kommentit kirjattiin ylös jatkotyön tueksi. Luonnos laitettiin myös liiton kotisivuille kaikkien toimijoiden vapaasti arviointavaksi ja keskusteltavaksi. Tämän pohjalta Reilun Pelin pelisääntöjen luonnosta muokattiin johtoryhmässä entistä terävämmäksi ja tarkemmaksi. Lopulta johtoryhmä antoi lopullisen luonnoksensa liiton hallitukselle käsiteltäväksi, joka lähetti sen pienin muutoksin liiton syyskokouksen päätettäväksi. Reilun Pelin pelisäännöt hyväksyttiin liiton syyskokouksessa avoimen, raikkaan ja kriittisenkin keskustelun jälkeen

7 Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat yhteisömme perusta. Haluamme toimia vuorovaikutteisesti kaikkien liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden tahojen kanssa monimuotoisen liikuntakulttuurin kehittämiseksi. ESIMERKKI 2 Kunnassa on jo pitkään puhuttu uuden urheiluhallin rakentamisesta. Nyt tilanne näyttää hyvältä ja kunta on lyönyt lukkoon rahoituksen, jolla urheiluhalli toteutuu. Kunnassa on kaksi suurta urheiluseuraa, joita kunta haluaa myös kuulla urheiluhallia suunniteltaessa. Tapaamisessaan hallin suunnittelijoiden kanssa seurat tuovat toiveensa esille ja samalla muistavat mainita, että on erittäin tärkeää, että halli rakennetaan esteettömäksi, jotta sinne pääsee muun muassa erilaisia apuvälineitä käyttävät henkilöt. Hallin opastinkylteistä pyritään myös tekemään mahdollisimman selkeät kuvia ja yleisiä kansainvälisiä symboleita käyttäen, jotta kunnassa asuvat maahanmuuttajat pystyvät ymmärtämään niitä mahdollisimman hyvin. Samassa seurat esittivät myös, että hallin tilavuorojen jakoon tehdään selkeät ja oikeudenmukaiset pelisäännöt. Edistämme monimuotoista liikuntakulttuuria, jossa kaikkia toimijoita arvostetaan. Pyrimme kehittämään eri liikunta- ja urheilulajeja niin, että ne soveltuvat mahdollisimman monelle. Vaikutamme siihen, että liikuntapaikat ja yhdyskuntasuunnittelu tukevat liikunnallista elämäntapaa. Liikunnan olosuhdetyössä korostamme muun muassa turvallisuutta ja saavutettavuutta. Vaikutamme siihen, että liikuntaan ja urheiluun käytettävät resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti alueellisesti sekä eri ryhmien kuten naisten ja miesten välillä. Emme tingi laaja-alaisesta tasa-arvosta. Liikuntaa ja urheilua on voitava harrastaa tulotasosta riippumatta. Pyrimme varmistamaan käytännön mahdollisuuksien puitteissa sen, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus valmennukseen ja ohjaukseen taitotasostaan ja tavoitteistaan riippumatta. Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä sekä rasismi eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun - ei edes huumoriksi puettuna. Keskeisistä käyttäytymis- ja toimintatavoista sovitaan myös joukkue- ja seuratasolla. Näiden tapojen rikkomiselle määritellään samalla riittävät seuraamukset. Luomme omalla toiminnallamme ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua vaikeistakin asioista. Sanomamme on, että liikunnassa ja urheilussa ei tulisi olla vaiettuja asioita. Yhteisössämme teemme tilaa sille, että jokainen voi vapaasti päättää ilman pakkoa tai painetta siitä, haluaako puhua omista henkilökohtaisista asioista kuten seksuaalisesta suuntautumisestaan vai haluaako mieluummin olla puhumatta. Haluamme puuttua ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai kuulemme jonkun joutuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Jokaisella on myös velvollisuus puolustaa tällaisen teon kohteeksi joutunutta

8 Kerromme selkeästi kilpailu- ja muissa säännöissä seuraamukset epäurheilijamaisesta käytöksestä. Jokaisella SLU ry:n jäsenjärjestöllä on toimintaohjeet tällaisten tilanteiden ratkomiseen omissa seuroissaan. Toiminnan kannalta olennaisimmat säännöt ja toimintaohjeet tarjoamme tarpeen mukaan eri muodossa (esim. tekstinä ja kuvina), jotta säännöt olisivat helposti ymmärrettävissä. ESIMERKKI 3 14-vuotias Matti on pelannut jo pitkään omassa seurassaan ja hän pitää urheilusta ja kavereiden tapaamisesta. Viime aikoina on kuitenkin alkanut kiertämään juoru, että Matti ei ehkä olekaan kiinnostunut tytöistä. Muutama hänen joukkuetoverinsa on haukkunut häntä homoksi ja hintiksi. Yhden pelin jälkeen tämä kantautui myös valmentajan korviin. Hän päätti kutsua joukkueen kasaan seuraavan pelin jälkeen puhumaan Reilusta Pelistä. Hän kohdisti sanansa koko joukkueelle ja toi voimakkaasti esille sen, että muun muassa kaikenlainen nimittely haukkumatarkoituksessa on ehdottomasti kielletty. Joukkueen pelaajat laativatkin yhdessä listan seuraamuksista, jos joku haukkuu tai nimittelee toista. Samassa yhteydessä käsiteltiin muitakin joukkueen yhteishenkeä hiertäneitä asioita. Tilaisuuden jälkeen valmentaja kirjoitti yhdessä sovitut käyttäytymissäännöt puhtaaksi ja kutsui kokoon pelaajien vanhemmat, joiden kanssa nämä säännöt käytiin myös läpi. Vastuu kasvatuksesta SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Olemme kaikki kasvattajia. Käytännössä kaikkiin liikuntaa ja urheilua koskeviin tilanteisiin ja tapahtumiin liittyy kasvatuksellinen ulottuvuus - harjoituksissa, peleissä, turnausmatkoilla, talkootapahtumissa, vanhempainilloissa. Kasvatustapana on oma esimerkkimme. Motivaationamme on aina kaiken ikäisten lasten ja nuorten paras. Annamme itselle ja toisille aikaa kasvaa ja kehittyä kukin omien resurssien mukaan. Kannustamme elinikäiseen oppimiseen myös liikunnan ja urheilun parissa. Kannustamme ja tuemme jokaista kantamaan oman vastuunsa oman lähiyhteisönsä ja laajemmin yhteiskunnan hyvinvoinnista. Liikunnan ja urheilun toimintakenttä on hyvä kasvuympäristö kaiken ikäisille. Se on myös yksi suurimmista ja merkittävimmistä kasvatus- ja kasvattajayhteisöistä maassamme. Tämä asettaa meille jokaiselle vastuuta, mutta antaa myös mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen

9 Innostamme, kannustamme, kiitämme ja evästämme, mutta annamme lapsille ja nuorille aikaa kasvaa ja kehittyä lajissaan omien taitojensa mukaan. Hauska ja reilu lapsi- ja nuorisotoiminta kuuluu myös huipulle haaveilevien nuorempien osallistujien toimintaperiaatteisiin. Aikaa pitää jäädä riittävästi urheilun ja kilpailun ulkopuoliselle elämälle. Kannustamme kaikkia kokonaisvaltaisesti terveellisiin elämäntapoihin. Kasvatamme omalla esimerkillämme niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Olemme jokainen kasvattajia ja kasvavia yksilöitä. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä herkemmin hän oppii ulkopuolisista vaikutteista. Kun urheilija kantaa vapaa-ajallaan seuran tunnuksia, on hän esimerkillään aina myös seuransa edustaja. Huippu-urheilija on alansa huippuammattilainen, joka edustaa lajiaan ja urheilijayhteisöä myös vapaa-aikanaan. Tunnemme kokonaisvaltaista vastuuta lapsista ja nuorista. Esimerkiksi huonosti käyttäytyvää nuorta ei ensisijaisesti ajeta pois toiminnasta, vaan hänen sosiaalista kasvuaan tuetaan ja tarvittaessa hänelle etsitään ulkopuolista asiantuntevaa apua. Meillä kaikilla on kuitenkin velvollisuus käyttäytyä vastuullisesti ja asiallisesti. Yhteisiä periaatteita rikkovalla toiminnalla ja käytöksellä tulee olla riittävät seuraamukset. Kannustamme liikunnan ja urheilun toimijoita osallistumaan yhteisen hyvän rakentamiseen esimerkiksi auttamalla, tukemalla ja avustamalla heikoimmassa asemassa olevia heidän liikunta- ja urheilutoimintansa edistämiseksi. Kannustamme ja tuemme jokaista kantamaan omaa vastuutaan lähimmäistään, yhteisöään ja yhteiskuntaa kohtaan, emmekä myöskään pelkää vaatia kyseisen vastuun kantamista. Aikuisen ja alle 16-vuotiaan välillä seksuaaliset suhteet ovat kokonaan kielletty vuotiaan ja aikuisen välinen suhde ei ole suotava. Alaikäiset seurustelevat parit eivät jaa seuratoiminnan matkoilla samaa huonetta vaan majoittuvat kuten muutkin. Valta-asemassa olevat aikuiset tunnistavat asemaansa liittyvän vastuullisuuden kanssakäymisessään toiminnassa mukana olevien kanssa. ESIMERKKI 4 Joukkueessa on paljon nuoria, jotka ovat jo pidempään olleet aktiivisesti mukana. Valmentaja on kuitenkin huomannut, että yksi nuorista pojista on ollut jo jonkin aikaa hyvin poissa oleva, ärtynyt ja huonolla tuulella. Pikku hiljaa hänen käyntinsä harjoituksissa myös harvenevat. Kerran poika harjoituksiin tullessaan löi pukuhuoneen kaappia niin, että se meni rikki. Hän uhkaili myös väkivallalla muutamaa joukkuetoveriaan. Valmentaja, joka tunsi pojan lapsesta saakka ja johon hänellä oli hyvät välit, pyysi saada tavata kyseisen nuoren kahdestaan harjoitusten jälkeen. Tapaamisen alussa hän ilmoitti, että ei halua nuhdella tai torua nuorta, vaan keskustella yleisesti kuulumisista. Keskustelun aikana tuli ilmi, että pojan isä oli jäänyt työttömäksi vajaa vuosi sitten ja ruvennut käyttämään runsaasti alkoholia. Poikaa myös pelotti mennä kotiin, koska isä oli humalassa joskus aggressiivinen. Tämän kuultuaan valmentaja ei jättänyt asiaa sikseen vaan pyysi saada tavata pojan äidin, joka myös oli perheensä tilanteesta masentunut ja avuton. Valmentaja kuitenkin kannusti ja auttoi äitiä olemaan yhteydessä kunnan sosiaalineuvontaan ja kysymään vaihtoehtoja, joita kunnalla oli tarjolla alkoholiongelmaisten auttamiseen

10 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Kaikki tekemisemme edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Päihteitä ja väkivaltaa ei yhdistetä liikuntaan ja urheiluun. Fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin puututaan, ja niitä ennaltaehkäistään aktiivisesti. Luomme liikunnalle ja urheilulle turvalliset puitteet. Urheilusuoritukset eivät ole urheilijoiden arvon ainoa mittari. Antidopingtyö on olennainen osa toimintaamme. Jokaisen liikkujan ja urheilijan terveys, turvallisuus ja hyvinvointi menevät suoritusten edelle myös huippu-urheilussa. Mikään toiminta ei saa aiheuttaa vakavia ja pysyviä terveydellisiä haittoja. Yksilön terveys on urheilun menestyksen perusta. Mikäli urheilijan fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta ei ole täyttä selvyyttä, tulee asiasta hankkia lääketieteellinen arvio. Arvio on olennaista turvallisen harjoittelu- ja kilpailutoiminnan jatkamisessa. Hankimme seuroissa ja tarjoamme seuroille tietoa siitä, miten ohjata asiantuntevan avun pariin mahdollisista terveysongelmista kärsiviä urheilijoita ja muita seuratoimijoita. Myös peleistä, huumeista tai alkoholista riippuvaisia ohjaamme ammattiavun piiriin. Mikäli urheiluyhteisön jäsenenä huomaamme jonkun terveyttä ja hyvinvointia uhkaavaa käytöstä, on meillä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa asiasta valmentajalle, joukkueenjohtajalle tai muulle vastuuhenkilölle, joka puolestaan hankkii tarvittavaa ammattitaitoista apua. Alati kasvavaan peliongelman haasteeseen puututaan. Peliongelman ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä kiinnitetään huomiota lapsiin ja nuoriin. Olemme tukemassa ja etsimässä osaavaa apua ja tukea ongelmapelaajille sekä edistämässä peliongelmaa ehkäisevää työtä. Liikunnassa ja urheilussa toimintaamme on järjestämässä monilukuinen joukko vapaaehtoisia ja palkattuja toimijoita. Heidän arvonsa tunnetaan ja tunnustetaan, ja heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan tuetaan. Myös vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen tukeminen on tärkeää osaamisen, jaksamisen ja yhteisöllisyyden lisäämisen kannalta. Emme ylityöllistä palkallisia emmekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Jokainen kantaa kortensa kekoon omien voimavarojensa mukaan. Hankimme ensiapukoulutusta ja kannustamme osallistumaan siihen. Ensiaputaitoja ylläpitämällä saamme seuratoiminnan aikana tapahtuvien tapaturmien ja onnettomuuksien seuraukset pidettyä mahdollisimman pieninä. Pidämme kiinni ennaltaehkäisyn periaatteesta, ja teemme parhaamme, jotta kaikenlaisien vammojen ja tapaturmien esiintymistä pienennetään. Suhtaudumme turvallisuusmääräyksiin riittävällä vakavuudella. Varmistamme, että omat turvallisuussuunnitelmamme työpaikoilla ja tapahtumissa ovat ajan tasalla ja kaikkien osapuolten tiedossa. Lisäämme liikunnan ja urheilun toimijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia määrätietoisesti ja tavoitteellisesti

11 ESIMERKKI 5 Seurassa on jo pitkään pelannut aktiivinen joukkue, joka on voittanut paljon otteluita. Viime aikoina joukkueen voittoputki on kuitenkin katkennut ja häviöitä on tullut useampi. Joukkueen mieliala on maassa ja monet etsivät syyllisiä tappioille. Joukkueen valmentajat ja seuran johto päättävät yhdessä järjestää joukkueelle palkintomatkan läheiseen kylpylään kiittääkseen joukkuetta heidän pitkään jatkuneesta sitoutumisestaan. Samassa yhteydessä he tekevät joukkueelle selväksi, että he ovat yhtä tärkeä joukkue seuralle riippumatta siitä voittavatko he vai häviävätkö, sillä heidän sitoutumisensa ja esimerkillisyytensä on ensiluokkaista ja tärkeä esimerkki monille seuran nuorille. Joukkueen pelaajille annetaan mahdollisuus käydä läpi tuntmuksiaan yksin tai yhdessä valmentajien kanssa. Samassa tehdään myös selville, ettei seurassa etsitä syyllisiä vaan halutaan edetä yhdessä urheilun riemusta eikä pakosta. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Me olemme osa luontoa. Suojelemme yhteistä ympäristöämme ja ohjaamme sekä opastamme myös muita tekemään samoin. Kasvamme yhdessä kohti luonnon kunnioittamista ja haemme tasapainoa omien tekemistemme ja kestävän kehityksen välille. Osallistumme omalta osaltamme vastuullisesti toimenpiteisiin kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Urheilijan arvo ei koskaan riipu vain tämän urheilusuorituksista. Tarjoamme urheilijoille mahdollisuuksia epäonnistumisten käsittelyyn. Näin osoitamme, että tuemme heitä myös silloin, kun tukemisen tarve on suurin. Pyrimme löytämään jokaiselle liikkujalle ja urheilijalle sellaisen henkisesti ja fyysisesti oikean tasoisen joukkueen tai harjoittelun tason ja määrän, joka edistää tämän terveyttä ja hyvinvointia. Alkoholimainonta ja siihen liittyvä mielikuvamainonta on kielletty urheilutapahtumissa ja tiloissa, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille. Tupakanpoltto sekä nuuskan ja päihteiden käyttö on kielletty urheilusuorituspaikoilla ja katsomoissa. Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan yhteydessä on alkoholitarjoilu kokonaan kielletty. Aikuiset näyttävät lapsille ja nuorille mallia omalla päihdekäyttäytymisellään. Vastuu korostuu kun alaikäiset ovat aikuisten vastuulla muun muassa pelimatkoilla. Doping ei kuulu liikuntaan eikä urheiluun. Puhtaan urheilun edistäminen on meidän kaikkien tehtävä. Myöskään tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä ei liitetä liikunnan ja urheilun maailmaan. Väkivallalle on nollatoleranssi

12 Suomalainen liikunnan ja urheilun yhteisö tuntee ja kantaa vastuunsa ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista. Maamme luontoympäristö on kautta aikojen ollut suomalaisten merkittävin liikuntapaikka. Toimimalla vastuullisesti luonnossa kannamme vastuumme siitä, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan liikkumisen ja urheilemisen riemusta ainutlaatuisen jokamiehenoikeuden nojalla hyvinvoivassa ympäristössä. Liikuntajärjestöt sekä yksittäiset liikunnan harrastajat osallistuvat ilmastotalkoisiin. Ilmastonäkökulma otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Liikunnan olosuhdetyössä edistämme kestävää kehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Teemme vastuullista ja pitkän tähtäimen olosuhdepolitiikkaa. Tavoitteenamme on, että liikuntapaikkarakentaminen tukee kestävää liikuntakulttuuria, ei lyhytjänteisiin tarpeisiin ja trendeihin perustuvaa kulutusta. Vaikutamme aktiivisesti siihen, että liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan ekonomisuuden lisäksi ekologisuus ja sosiaalinen kestävyys. Rakentamishankkeissa edistämme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kuten energiaa säästäviä, uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä, pitkäikäisiä ja monikäyttöisiä ratkaisuja. Vaikutamme myös siihen, että vanhojen liikuntapaikkojen kunnostusten kautta niiden käytön ekologinen jalanjälki pienenee. Seuroissa toimiminen on hyvä tapa oppia ympäristövastuuta käytännön arjessa. Näytämme esimerkillämme, miten toimia ympäristöä kunnioittaen ja sen hyvinvointia edistäen. Yhdessä toimimalla huomaamme, että jo pieni henkilökohtainen panos tuo merkittävän lopputuloksen, kun me kaikki edistämme samoja tavoitteita. Emme roskaa tai likaa ympäristöämme. Suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Lapsia ja nuoria kannustamme omatoimiseen kulkemiseen harrastuksiin aina, kun se on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä. Toimintaa suunnitellessamme otamme huomioon yksityisautoilun vähentämisen tavoitteen ja käytämme vähäpäästöisiä henkilöautoja. Kierrätämme käyttökelpoiset urheiluvälineet. Liikunnan ja urheilun toimistotyössä vähennämme paperinkulutusta ja vältämme tarpeetonta energiankulutusta. Liikunnan ja urheilun massatapahtumia pyrimme järjestämään hyvien joukkoliikenneyhteyksien kautta tavoitettaviksi. Suurissa ja merkittävissä urheilutapahtumissa huomioimme ympäristöasiat valmistelun varhaisessa vaiheesta lähtien ja kokoamme toimenpiteistä ympäristöohjelman. Tarvittaessa pyydämme asiantuntevaa apua työn tueksi. Myös pienemmissä tapahtumissa noudatamme Liikunnan Ekomerkin vaatimuksia. (Lisätietoja Ekomerkistä Liikuntajärjestöissä kehitämme ympäristövastuun läpinäkyvyyttä raportoimalla toiminnastamme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti siten, että se kuormittaisi mahdollisimman vähän ympäristöä mm. hyödyntämällä liikuntatiloja tehokkaammin ja vähentämällä järjestötoimintaan liittyvää matkustustarvetta virtuaalikokousten avulla

13 ESIMERKKI 6 Toimialajärjestö on pääsihteerinsä toimesta päättänyt laittaa sähkön-, ja paperinkulutuksensa aisoihin. Samalla toimistotyöstä halutaan tehdä ympäristöä ja luonnonvaroja vähemmän kuluttavaa. Järjestö otti yhteyttä WWF:iin ja käynnisti Green Office työn, josta se saa tukea, apua ja seurantaa tähän prosessissiin. Samalla päätettiin, että suositaan etäneuvotteluja ja vältetään omalla henkilöautolla liikkumista mahdollisuuksien mukaan. Työnantaja teki myös päätöksen ottaa käyttöön työsuhdematkalipun. ESIMERKKI 7 Joukkue harjoittelee useamman kerran viikossa kunnan urheiluhallilla. Monet aikuiset tuovat lapsensa omalla autollaan eikä juuri kukaan käytä julkista liikennettä, joka ei muutenkaan ole kunnassa kovin toimiva eikä kattava. Vanhemmat ovat nyt päättäneet keskenään, että he tekevät joukkueen nettisivuille kimppakyytilistat, joihin kaikki halukkaat vanhemmat ja nuoret voivat ilmoittautua, ja jonka kautta voi sopia, ketkä samalla suunnalla asuvat kulkevat kenenkin kyydissä. Avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Päätöksiä tehdessämme valmistelemme, kuuntelemme ja perustelemme huolella. Päätöksentekoon liittyvät pelisäännöt ovat kaikkien saatavilla. Rikoksiin ja rikkomuksiin suhtaudumme aina vakavasti. Uskomme kuitenkin ihmiseen ja voimme antaa uuden mahdollisuuden. Rakennamme taloutta realistiselle ja kestävälle pohjalle. Yhteistyö on ehtymätön voimavaramme. Kohtelemme toisia tasaveroisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta esimerkiksi suhteemme laadusta tai mahdollisesta yhteisestä taustasta. Liikuntakulttuurin eri päätöksentekoelimillä on päätöksenteon ja toiminnan johtamisen kannalta aina olennainen tieto saatavilla. Päätöksentekijöillä on myös vastuu hankkia tietoa etukäteen ja tutustua saatavilla olevaan, asiaan liittyvään ja päätöksenteon kannalta olennaiseen aineistoon kuten kokousten esityslistoihin ja näiden liitteisiin. Jokaisella päätöksentekijällä on myös erityinen vastuu edistää hyvää hallintoa ja avointa päätöksentekoa tunnettujen ja hyväksi havaittujen hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti. Yhteistyö on ehtymätön voimavaramme

14 Taloudenpitomme on avointa ja läpinäkyvää. Vain erityisen painavista ja perustelluista syistä on mahdollista rajoittaa julkista avoimuutta esimerkiksi sponsorisopimusten niin edellyttäessä. Talouden suunnittelussa olemme lähempänä realismia kuin optimismia. Viestimme avoimesti ja ajankohtaisesti toiminnasta, päätöksistä, tavoitteista ja ihanteista. Päätösten valmisteluprosessien pelisäännöt ovat kaikkien saatavilla. Osaamme kuunnella ja arvostamme toisiltamme oppimista. Avoimuus on mahdollisuus, joka lisää meidän yhteisöllisyyttä. ESIMERKKI 8 Lajiliitto suunnittelee ryhtymistä suureen hallinto- ja rakenneuudistukseen. Liiton hallituksessa tehdään alusta asti selväksi, että uudistuksen tulee palvella liiton jäseniä. Ennen kuin mihinkään varsinaiseen valmisteluun ryhdytään, laaditaan liitossa jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyö- ja vaikuttamissuunnitelma, jonka mukaan valmistelussa edetään jäsenjärjestöjen ääntä kuullen. Prosessin edetessä on tämä suunnitelma koko ajan esillä, ja siihen tarvittaessa palataan, ja sitä tarkennetaan. SLU-yhteisön jäsenjärjestöissä päätösvaltaa käyttää jäsenistö, jonka ääni kuuluu päätöksenteossa. Teemme päätöksiä ja toteutamme toimintaamme yhteistyössä kaikkien jäsentemme ja muiden halukkaiden kanssa. Yhdessä menestymme paremmin. Lajiliitoilla on selkeät ja läpinäkyvät kriteerit ja periaatteet, joilla urheilijat valitaan valmennus- ja maajoukkueisiin, kilpailuihin ja muihin ryhmiin ja tapahtumiin. Urheilijavalinnat sekä muut vastaavat valinnat tehdään avoimesti ja riittävän ajoissa. Ilmiöt kuten sopupeli, rahanpesu ja laiton vedonlyönti eivät kuulu liikuntaan eivätkä urheiluun. Jokaisella on vastuu puuttua asiaan ja tuoda se ilmi, mikäli tällaista kohtaa. Emme anna minkään epärehdin ja laittoman toiminnan pesiytyä toimintamme rakenteisiin. Lajiliittojen sääntöjä kehitetään niin, että niistä käy ilmi, miten toimitaan tilanteissa, joissa urheilija on syytettynä tai tuomittuna vakavasta rikoksesta

15 1 TIETOISEMMIN, VASTUULLISEMMIN, KESTÄVÄMMIN 2.Käsikirjasto SLU yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet eettisempään liikuntaan ja urheiluun Kokoelma eräiden keskeisten Reilun Pelin oppaiden ja julkaisujen tiivistelmiä Hyväksytty Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n syyskokouksessa

16 TASA-ARVO Teksti perustuu pääsääntöisesti aineistoon seuraavista julkaisuista: Näköaloja laaja-alaisiin tasa-arvokysymyksiin; Lupa kuulua lupa näkyä; Lupa puuttua lupa välittää; Sopivia tyttöjä, oikeita poikia; Liikunta on yhteinen kieli (SLU ry:n julkaisuja). Useita eri näkökulmia tasa-arvoon Mitä liikuntakulttuurin toimijat tarkoittavat tasa-arvolla? Näkökulmia tähän kysymykseen on varmasti monia, mutta tässä yksi vastaus: Kaikille mahdollisuus harrastaa liikuntaa katsomatta ikää, sukupuolta, taloudellista asemaa, terveydentilaa jne. yksilöllisiä tekijöitä. Tämä on yleinen tasa-arvon määritelmä myös laajemmin yhteiskunnassa. Tasa-arvo määritelläänkin yleensä liikuntakulttuurin tasa-arvon mahdollisuusajatuksen kautta. Toisena mahdollisuutena tasa-arvosta puhuttaessa on näkökulma, jossa mahdollisuuksien lisäksi puhutaan elämyksistä, oikeudenmukaisuudesta, sosiaalisista kontakteista ja itsensä toteuttamisesta. Enää ei olekaan kyse vain materiaalisista tai yleisistä mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa, vaan liikunta on saanut ruumiillista, sosiaalista ja eettistä sisältöä. Myös ihmisten välinen vuorovaikutus ja tasavertainen kohtelu tulevat mahdollisuuksien rinnalle yhtä tärkeänä. Näkökulma, joka yhdistää tämän tosiasiallisen ja mahdollisuuksien tasaarvon, voisi olla seuraavanlainen: Liikunta tarjoaa kaikille onnistumisen elämyksiä, hyviä sosiaalisia kontakteja ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään riippumatta liikunnallisesta lahjakkuudesta, varallisuudesta, sosiaalisesta asemasta, iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta. Samanlaista ajatusta tasa-arvosta kuvaa Pekka Himanen (Himanen, Pekka Välittävä, kannustava ja luova Suomi Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin. Katsaus eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle) sanalla välittäminen oikeudenmukaisuuden, reiluuden ja kaikkien mukaanoton arvona. Välittäminen merkitsee kaikkien suomalaisten globaalisti 30 31

17 kaikkien maapallon ihmisten yhtäläisten mahdollisuuksien ajamista. Mahdollisuuksien lisäksi se ilmentää myös ihmisten suoraa välittämistä toisistaan. Kolmantena näkökulmana voi esittää tasa-arvomääritelmän, jossa ei enää puhuta mahdollisuuksista, koska ne joko oletetaan saavutetuiksi tai käsitetään vähemmän tärkeiksi kuin ns. tosiasiallinen tasa-arvo. Painopiste on tasavertaisessa kohtelussa ja vuorovaikutuksessa sekä yleisessä osallisuudessa. Silloin ei jouduta kokemaan vähättelyä, sivuuttamista, kuuntelemattomuutta ja syrjäyttämistä: Henkilöiden yhdenvertainen kohtelu liikuntatoiminnassa heidän sukupuolestaan, etnisestä taustastaan, terveydentilastaan, iästään, sukupuolisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta Se on sitä, että riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, ihonväristä, poikkeavasta kielenkäytöstä ja kielestä, sosio-ekonomisesta asemasta ym. sinua kuunnellaan ja voit (pääset) osallistua liikuntaan ja urheiluun Nämä määritelmät ovat tuttuja myös suomalaisesta tasa-arvopolitiikasta ja -tutkimuksesta. Poliittisesti on alettu puhua tosiasiallisesta tasa-arvosta, johon kuuluvat juuri omat kokemukset, tunteet, vuorovaikutus ja esimerkiksi ruumiillisen itsemääräämisen kysymykset. Paremmuudenmittaus ja siihen kytkeytyvä kulttuurinen ja taloudellinen arvostus kuuluvat kilpa-urheiluun. Kilpaurheilun arvoja ja menettelytapoja ei tule kuitenkaan siirtää kaikkeen liikkumiseen. Alueellinen tasa-arvo: Alueellisessa tasa-arvossa on kysymys siitä, millaiset mahdollisuudet ihmisillä on eri puolilla Suomea käyttää alueellisia liikuntapalveluja, joita tarjoavat mm. kunnat, erilaiset alueorganisaatiot esimerkiksi SLU-alueet ja liikuntaseurat yhdessä tai erikseen. Poliittinen ja kielellinen tasa-arvo: Poliittisella ja kielellisellä tasa-arvolla tarkoitetaan, että liikunta ja urheilu ovat tasa-arvoinen toimintaympäristö erilaisia poliittisia näkemyksiä edustaville, eri sosioekonomisista taustoista tuleville tai eri kieliryhmiin kuuluville. Taloudellinen tasa-arvo: Taloudellinen tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa, että turvataan liikunnan harrastamismahdollisuudet jokaiselle varallisuudesta riippumatta. Koulutuksellinen tasa-arvo: Koulutuksellista tasa-arvoa voidaan tarkastella liikunnassa ja urheilussa monista eri näkökulmista, joita ovat muun muassa: koulutuksen yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja terveyteen liikunnan asema eri oppilaitoksissa eli tasavertainen oikeus liikuntakasvatukseen eri järjestöjen toimijoiden mahdollisuudet ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen aktiiviurheilijoiden perus- ja ammatillisen koulutuksen turvaaminen eri väestöryhmien mahdollisuudet hakeutua liikunnan ammatilliseen koulutukseen Liikunta- ja urheilulajien tasa-arvo: Suomessa on talousalueen kokoon nähden laaja lajitarjonta. Lajien ja liikuntamuotojen välisellä tasa-arvolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten eri lajit ja liikuntaryhmät saavat julkista tukea (taloudellinen, tilat, liikuntapaikkojen kunnossapito jne.), medianäkyvyyttä ja/tai vaikuttavuutta

18 Sukupolvien välinen tasa-arvo: Sukupolvien tasa-arvossa on kysymys siitä, miten ikä vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin osallistua liikuntatoimintaan harrastajana, toimijana ja päättäjänä. Eri tasolla olevien lasten välinen tasa-arvo: Ikään, kehitystasoon, lahjakkuuteen ja suorituskykyyn liittyvää tasaarvoa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta: kilpailu- ja muiden järjestelmien suhde ikään ja kehitys- ja taitotason eroihin ja niiden vaikutukset tietyn lajin harrastamismahdollisuuksiin oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien, psykososiaalisten ja tunneperäisten tekijöiden vaikutus liikunnan harrastusmahdollisuuksiin. Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden tasa-arvo: Toimintakykyyn liittyvä tasa-arvo tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus saada omaa tasoaan ja tarpeitaan vastaavia liikuntapalveluita ja liikuntapalvelujen käyttöön tarvittavia tukitoimia kuten avustajia tai kuljetuspalvelua. Erilaisten toimijoiden mahdollisuus osallistua muuhun liikuntaan liittyvään toimintaan ja päätöksentekoon tulee myös turvata. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvo: Yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat tervetulleita toimintaan harrastajina, toimijoina ja päättäjinä ilman pelkoa siitä, miten yksilön seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoliidentiteetti tai sukupuolen ilmaisu vaikuttavat kohteluun tai voimavarojen jakautumiseen. Lue lisää aiheesta tämän kirjan osiossa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Etninen ja kulttuurien välinen tasa-arvo Etninen ja kulttuurien välinen tasa-arvo tarkoittaa, että kaikilla Suomessa asuvilla riippumatta etnisestä tai kulttuurisesta taustasta on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua liikuntaan ja urheiluun harrastajana, toimijana tai päätöksentekijänä. Lue lisää aiheesta tämän kirjan osiossa Monikulttuurisuudesta positiivista potkua seuratoimintaan. Sukupuolten välinen tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa, että tytöillä ja pojilla, naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi naisten ja miesten toimintatavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa liikuntatoiminnan arjessa. Lue lisää aiheesta tämän kirjan osiossa Sukupuoliroolit ja tasa-arvo

19 Monikulttuurisuudesta positiivista potkua seuratoimintaan Maahanmuuttajien aktivoinnista on seuralle selkeästi hyötyä. Paitsi, että seura saa uusia harrastajia, se saa myös uusia aktiivisia vapaaehtoistoimijoita. Maahanmuuttajien mukana tulee seuratoimintaan aivan uudenlaisia näkemyksiä, erilaisia toimintatapoja ja ajatuksia. Maahanmuuttajat rikastuttavat liikuntakulttuuriamme uusilla lajeilla, kuten esimerkiksi kriketillä, afrotanssilla, sambo-painilla tai netballilla. Maahanmuuttajien joukossa on myös huipputason valmennusosaamista, jota joissain lajeissa ja seuroissa jo onnistuneesti hyödynnetäänkin. Monikulttuurisuus voi olla seuralle oikein hyödynnettynä todellinen positiivinen voimavara. Monikulttuurisen toiminnan kautta moni seura on löytänyt aivan uusia yhteistyökumppaneita muun muassa päiväkodeista, kouluista, seurakunnista, SPR:n paikallisyhdistyksistä, kansainvälisistä kerhoista, maahanmuuttajien yhdistyksistä ja ulkomaalaisten asioita hoitavista hallinnonaloista kunnissa. Verkostoituminen on synnyttänyt uudenlaista toimintaa ja resursseja yhdistämällä on voitu toteuttaa laajempiakin hankkeita tai tapahtumia. Onnistumisia Kielitaito kohentuu Opin ja uskallan puhua suomea Opin ja uskallan puhua englantia Tutustuin vieraaseen kulttuuriin, kun sain uuden ystävän Saimme huipputason valmentajan! Uusia lajeja: afrotanssi, netball, kriketti Saimme positiivista palautetta ja seuran tunnettavuus lisääntyi Monikulttuuriseen toimintaan osallistuvien asenteet avartuvat ja he saavat tietoa muista kulttuureista. Monikulttuurinen toiminta voi olla erityisesti suomalaiselle seuraväelle hauska vaihtoehto ja siihen osallistuvat voivat edistää ennakkoluulotonta asennoitumista maahanmuuttajiin myös urheilun ulkopuolella: esimerkiksi työelämässä, sukulaisten keskuudessa, ystävien ja tuttavien kesken. Kertoessaan kokemuksistaan ja harrastuksestaan, he välittävät huomaamattaan tietoa maahanmuuttajista ja asennekasvatusta voi tapahtua tällä tavoin seuran ulkopuolellakin

20 Monikulttuurisen toiminnan haasteet Maahanmuuttajien tulisi pystyä osallistumaan seuratoimintaan tasavertaisina pääväestön kanssa. On kuitenkin huomioitava, että tasavertainen osallistuminen vaatii joiltain osin erityistoimia. Myös suomalainen vapaaehtoistyön malli voi olla erilaisista kulttuureista tuleville outoa. Monikulttuurisessa seuratoiminnassa on siis omat haasteensa. Maahanmuuttajien tavoittaminen Jotta maahanmuuttajilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua liikuntatoimintaan, tulisi heidän saada tietoa liikuntamahdollisuuksista samalla tavalla kuin pääväestön harrastajat saavat. Paikallislehdessä tai urheiluhallin seinällä olevaa ilmoitusta ei lueta tai jos luetaan, niin ei välttämättä ymmärretä. Parhaiten tiedon saa perille käyttämällä englannin kieltä suomen kielen rinnalla ja tiedottamalla toiminnasta esimerkiksi monikulttuuristen yhdistysten, koulujen, oppilaitosten ja maahanmuuttajaviranomaisten kautta. Myös avoimien tapahtumien kautta saa kontaktin maahanmuuttajiin hyvin. Henkilökohtaisen kontaktin saaminen helpottaa toimintaan osallistuvien informointia. Yhteinen pääväestön ja maahanmuuttajien liikuntatapahtuma edistää myös suvaitsevaisuutta. Ollaan tiedotettu kolmen koulun ilmoitustauluilla, mutta kukaan ei tainnut tulla sen johdosta, vaan kaikki tulivat kavereiden mukana. Ollaan kokeiltu myös jäsenkirjettä, mutta parhaiten on toiminut se, että toinen on pyytänyt toista tulemaan. (Suomalainen yhdistys) Kulttuurin ja uskonnon vaikutus liikuntaan Tiettyjen kulttuurien ja uskontojen edustajilla, erityisesti naisilla, voi olla taustalla liikunnan harrastamiseen vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä. Joissain kulttuureissa naiset ja miehet eivät voi harrastaa liikuntaa yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että naiset eivät voi harrastaa liikuntaa tilassa, joka on yleisessä käytössä, ja johon myös miehet pääsevät. Pienillä erityisjärjestelyillä harrastaminen tehdään mahdolliseksi myös näille naisille. Käytetään esimerkiksi ikkunattomia tiloja tai peitetään ikkunat verhoilla. Maahanmuuttajanaisten omat uimavuorot ja vesijumppa ovat olleet erittäin suosittuja ja saaneet mukaan liikuntatoiminnan pariin sellaisia maahanmuuttajanaisia, joilla ei aiemmin ole ollut juuri minkäänlaisia kokemuksia liikunnasta ja kontaktit suomalaisiin ovat olleet hyvin vähäisiä. Toimintaa on voitu muun muassa kaupunkien avustuksella järjestää hallin aukioloajan ulkopuolella tai joidenkin muiden tahojen omistamissa uima-altaissa. Mitä maahanmuuttajanaisten liikuntatoimintaa suunnittelevan urheiluseuran kannattaisi muistaa? Tärkeintä olisi osata kutsua maahanmuuttajanaiset mukaan toimintaan. Urheiluseuran ulkopuolinen ei välttämättä rohkene pyytää päästä mukaan, siksi urheiluseurojen on tehtävä aloite. Lisäksi täytyy muistaa kysyä maahanmuuttajanaisilta, millaisesta toiminnasta he itse ovat kiinnostuneita. (Mirja Huovinen, Kuntoa suvaitsevassa seurassa -hankkeen vetäjä, TUL:n Keski-Suomen piiri) Toiminnan yhteinen suunnittelu ja toteuttaminen Toiminnan suunnittelu yhdessä maahanmuuttajien kanssa takaa, että toiminta on sellaista, mihin maahanmuuttajat ovat motivoituneita osallistumaan. Maahanmuuttajat kannattaa ottaa mukaan heti suunnittelun alkuvaiheessa ja käyttää heitä myös itse toiminnan toteuttamisessa, mikäli vain mahdollista. Vertaisohjaajat on havaittu erittäin hyväksi keinoksi saada maahanmuuttajat innostumaan toiminnasta. Luottamuksen syntyminen on tärkeää, jotta väärinkäsityksiltä ja epäilyiltä vältyttäisiin. Muun muassa liikuntaan osallistumisesta aiheutuvien maksujen sisältö tulee selvittää, jotta uudelle liikkujalle ei jää sellaista mielikuvaa, että rahaa pitää sijoittaa, muttei tiedetä mihin raha menee

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Lähtökohdat Reilu Peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton

Lisätiedot

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus,

Lisätiedot

Tietoisemmin, vastuullisemmin, SLU yhteisön Reilun Pelin ihanteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, SLU yhteisön Reilun Pelin ihanteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin SLU yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet 1 Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin SLU-yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet SLU-julkaisusarja

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki Tampere Lotte Heikkinen, Seta

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki   Tampere Lotte Heikkinen, Seta Yhdenvertaisesti työelämään? Tampere 28.3.2017 Lotte Heikkinen, Seta Lainsäädäntö Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset tulivat voimaan vuoden 2015 alussa Ehdoton syrjintäsuoja myös seksuaali-

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Ikääntyneiden ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus Eloisa Yhdenvertaisuus -gallupin raportti Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy 28.10.2015 1 Mielipidekyselyn toteutus Henkilökohtainen käyntihaastattelu

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT

TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT Tällä ohjeelle määritetään TPS Juniorijalkapallo ry:n eettiset periaatteet. Ohjeisto noudattelee Valo ry:n eettisiä

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan 1A Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan 1B Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma Yhdenvertaisuussuunnitelma versio 26.11.2015 Suomen Painonnostoliitto ry ja Suomen Voimanostoliitto ry Sivu 1 (8) Suomen Painonnostoliiton ja Suomen Voimanostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma 2016-2017 LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Syysvuosikokous 29.11.2016 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2016-2017 1. YLEISTÄ Lait velvoittavat toimenpiteisiin

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Educa-messut 29.1.2011, Helsinki Jukka Lehtonen Tutkimuskoordinaattori, VTT, Kasvatussosiologian dosentti TASUKO Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot Keskustelutilaisuus 22.10.2017 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Espoon Akilles on espoolainen yleisseura, jonka alla toimii aktiivinen suunnistusjaos. Toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Jaosto tarjoaa

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Kriisitilanteen eettiset periaatteet

Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kristiina Kumpula pääsihteeri Kirkot kriisien kohtajana Kriisien auttajat auttavat eriarvoisesti Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS Saku Rouvali Turvallisuuskoulutuspäällikkö Hämeen Pelastusliitto ry Jokivarren VPK ry Valitettavasti tämä on arkipäivää Miten tämä voidaan ehkäistä? Vaihtoehto 1 - Estetään alaikäisten

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014 Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen nuorisotyössä työpaja 11.11.2014 PAIKALLA ON IHMISIÄ JOIDEN SUKUPUOLEN VOISI JOKU PÄÄTELLÄ PAIKALLA ON IHMISIÄ JOIDEN SUKUPUOLEN VOISI JOKU PÄÄTELLÄ Nimistä Ulkonäöstä

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät 23.9.2017 Helsingin yliopisto SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS Yksilöt ja ryhmät tulisi

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot