REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA"

Transkriptio

1 REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA 1

2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus suomeksi Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus ruotsiksi REILUN PELIN KÄSIKIRJA Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus englanniksi SLU Graafinen ohjeisto 8/2010 Symboli SLU-lyhenteellä kohti eettisempää liikuntaa ja 7 urheilua Symboli sloganilla suomeksi Reilun pelin käsikirja Kohti eettisempää liikuntaa ja urheilua Suomen liikunta ja Urheilu SLU ry, Finlands Idrott rf Radiokatu 20, Helsinki Toimittanut: Juha Beurling Taitto ja kuvitus: Laura Lehtinen SLU-julkaisusarja 2/2011 Paino: SLU-paino ISBN ISSN

3 Sisällysluettelo Johdanto 6 1 TIETOISEMMIN, VASTUULLISEMMIN, KESTÄVÄMMIN SLU-yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet 9 Lähtökohdat 10 Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun 12 Vastuu kasvatuksesta 15 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 18 Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen 21 Avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus 25 TERVEYS, TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI 66 Terveyden edistäminen seuratyössä 67 Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä 71 Turvallisia liikuntapalveluja ja yleisötapahtumia 90 Dopingista vapaa urheilu on reilua peliä aidoimmillaan 93 YMPÄRISTÖ 102 Urheiluseuran ympäristöopin perusteet 103 HYVÄ HALLINTO 133 Hyvä hallinto lajiliitossa 134 Viestintä 151 MUUTA 168 Sinettiseuratoiminta Käsikirjasto eettisempään liikuntaan ja urheiluun Kokoelma eräiden keskeisten Reilun Pelin oppaiden ja julkaisujen tiivistelmiä 29 TASA-ARVO 30 Useita eri näkökulmia tasa-arvoon 31 Monikulttuurisuudesta positiivista potkua seuratoimintaan 36 Sukupuoliroolit ja tasa-arvo 40 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 44 Tasa-arvotyöhön liittyvä lainsäädäntö 50 KASVATUS 52 Unelma paremmasta urheilusta

4 Johdanto Tervetuloa Reilun Pelin pariin! Silmiesi edessä on Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n toimittama Reilun Pelin käsikirja, joka käsittelee keskeisiä liikuntaan ja urheiluun liittyviä eettisiä näkökulmia. Ovatko tytöt ja pojat todellisuudessa samanarvoisia yhteisössämme? Pitääkö meidänkin suojella luontoa? Mitä jos meidän joukkueessa pelaa homo? Miten järjestöä johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti? Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joita suomalaisessa liikunnan ja urheilun piirissä kohdataan. Tämän kirjan on tarkoitus vastata muun muassa edellä mainittuihin sekä lukuisiin muihin Reilun Pelin kysymyksiin. Liikunta ja urheilu on lasten ja nuorten tärkein harrastus. Aikuisväestöstäkin valtaosa harrastaa liikuntaa sen eri muodoissa. Urheilu on seuratuimpia viihteen muotoja. Kaiken kaikkiaan yli miljoona suomalaista kuuluu SLU ry:n yli 130 jäsenjärjestöön. Liikunnan ja urheilun läpäisevyys yhteiskunnassa korostaa yhteisömme vastuuta Reilun Pelin ihanteista ja tavoitteista. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa koko yhteisömme tulevaisuuteen. Tämän käsikirjan pohjana on SLU ry:n syyskokouksen hyväksymät Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet. Päivitetyssä ja tämän kirjan ensimmäisessä osassa löytyvässä Reilun Pelin ohjelmassa on käytetty me muotoa. Me viittaa ensi sijassa SLU ry:seen jäsenjärjestöineen. Sillä viitataan myös kaikkiin suomalaisen liikunnan ja urheilun toimijoihin kuten seuroihin ja joukkueisiin, liikunnan harrastajiin, urheilijoihin, vapaaehtoisiin, palkallisiin työntekijöihin, valmentajiin ja ohjaajiin, tuomareihin, joukkueenjohtajiin, päätöksentekijöihin ja vanhempiin. Reilu Peli on meidän kaikkien oikeus ja velvollisuus. Vastuuta Reilusta Pelistä ei voi siirtää kenellekään toiselle. Vastuun kantaa jokainen yksilö ja yhteisö yksin ja yhdessä. Käsikirjaa toimitettaessa on se erityisesti pyritty kohdentamaan liikuntaja urheiluseurojen käyttöön. Hyvä hallinto lajiliitossa -osuudessa on eri painotus, mutta samat hyvän hallinnon periaatteet koskevat pääsääntöisesti myös seuroja. Käsikirja on jaettu Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -ohjelman mukaisiin asiakokonaisuuksiin, jotka ovat 1) tasa-arvo, 2) vastuu kasvatuksesta, 3) terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, 4) ympäristö ja 5) avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus eli hyvä hallinto. Tämä toivottavasti helpottaa kirjan sisältöön tutustumista. Käsikirjaan toimitetut asiakokonaisuuksien sisällöt eivät ole tosiinsa verrattuina yhteismitallisia, sillä niihin käytetyt alkuperäislähteet eivät sitä myöskään ole. Käsikirjan toimituksen yhteydessä on haluttu mahdollisimman pitkälti kunnioittaa alkuperäistekstejä ja niiden sisälle rakennettua asioiden esittämistapaa. Osioiden pituus puolestaan vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon aiheesta on aikaisemmin tuotettu materiaalia etenkin SLU:n omasta toimesta. Toinen osioiden pituuteen vaikuttava tekijä on se, kuinka paljon kyseinen aihe on herättänyt mielenkiintoa SLU:lle kohdistettujen yhteydenottojen perusteella. Esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä on otettu tähän kirjaan laajemmin materiaalia, koska kyseinen aihe on jo pitkään aiheuttanut eniten tiedusteluita SLU:n yhteiskuntavastuutyön suuntaan. Suurin kiitos käsikirjan sisällöstä kuuluu niille lukuisille henkilöille, jotka ovat olleet suunnittelemassa ja kirjoittamassa SLU:n aikaisemmin julkaisemia oppaita yllämainituista aiheista. Tämän käsikirjan sisältö perustuu pääsääntöisesti näiden oppaiden sisältöön. Kiitos kuuluu myös Nuori Suomi ry:lle, tohtori Sami Kokolle sekä A-klinikkasäätiön projektisuunnittelija Katri Kemppiselle, jotka myös ovat luovuttaneet aineistoa toimituksen käyttöön. Käsikirja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki ne, jotka haluavat perehtyä kirjassa esitettyihin aiheisiin syvemmältä, löytävät SLU ry:n nettisivuilta kokonaisuudessaan kaikki ne oppaat ja julkaisut, joihin tässä kirjassa viitataan. Julkaisujen alkuperäislähteet on mainittu jokaisen tekstin alussa. Antoisia hetkiä Reilun Pelin parissa! Helsingissä Juha Beurling Yhteiskuntavastuun asiantuntija Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry 6 7

5 1 TIETOISEMMIN, VASTUULLISEMMIN, KESTÄVÄMMIN 1.Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin SLU yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet SLU-yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Hyväksytty Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n syyskokouksessa

6 Lähtökohdat SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Reilu Peli on jatkuva prosessi. Meistä jokaisella on yhtä suuri ihmisarvo, joka on riippumaton iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, äidinkielestä, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta vastaavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Kohtelemme toista ihmistä niin kuin haluamme toisen ihmisen kohtelevan meitä. Urheilussa ei ole vastustajia vaan kilpakumppaneita. Toimintamme perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin. Näiden yleisten Reilun Pelin periaatteiden noudattaminen ja edistäminen hyödyttävät meitä kaikkia. Suositeltavaa on, että SLU:n jäsenjärjestöjen hallitukset käsittelevät Reilun Pelin periaatteita oman järjestönsä toiminnan kannalta. Suositeltavaa on myös laatia oma toteuttamismalli siitä, miten Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita järjestössä toteutetaan käytännössä. Näiden pohjalta SLU ry:n jäsenjärjestöt voivat tarjota omille jäsenilleen tukea Reilun Pelin tavoitteiden toteuttamisessa. ESIMERKKI 1 Suurehko lajiliitto käynnisti omien Reilun Pelin pelisääntöjen laatimisen. Tehtävään nimitettiin johtoryhmä, joka valitsi keskuudestaan koordinaattorin. Hänen tehtäväkseen kirjattiin Reilun Pelin pelisääntöjen valmistelutyöt yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Koordinaattori aloitti työnsä tapaamalla keskeisiä liiton toimijoita ja seuroja saadakseen yleiskuvan siitä, minkälaisia eettisiä pohdintoja heidän arjessaan tulee esille, ja miten näitä on vastuullisesti ja kestävästi ratkottu. Tämän pohjalta koordinaattori laati ensimmäisen luonnoksen liiton Reilun Pelin pelisäännöiksi. Johtoryhmä järjesti avoimen seminaarin, jossa halukkaat saivat kommentoida pelisääntöjen luonnosta. Kommentit kirjattiin ylös jatkotyön tueksi. Luonnos laitettiin myös liiton kotisivuille kaikkien toimijoiden vapaasti arviointavaksi ja keskusteltavaksi. Tämän pohjalta Reilun Pelin pelisääntöjen luonnosta muokattiin johtoryhmässä entistä terävämmäksi ja tarkemmaksi. Lopulta johtoryhmä antoi lopullisen luonnoksensa liiton hallitukselle käsiteltäväksi, joka lähetti sen pienin muutoksin liiton syyskokouksen päätettäväksi. Reilun Pelin pelisäännöt hyväksyttiin liiton syyskokouksessa avoimen, raikkaan ja kriittisenkin keskustelun jälkeen

7 Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat yhteisömme perusta. Haluamme toimia vuorovaikutteisesti kaikkien liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden tahojen kanssa monimuotoisen liikuntakulttuurin kehittämiseksi. ESIMERKKI 2 Kunnassa on jo pitkään puhuttu uuden urheiluhallin rakentamisesta. Nyt tilanne näyttää hyvältä ja kunta on lyönyt lukkoon rahoituksen, jolla urheiluhalli toteutuu. Kunnassa on kaksi suurta urheiluseuraa, joita kunta haluaa myös kuulla urheiluhallia suunniteltaessa. Tapaamisessaan hallin suunnittelijoiden kanssa seurat tuovat toiveensa esille ja samalla muistavat mainita, että on erittäin tärkeää, että halli rakennetaan esteettömäksi, jotta sinne pääsee muun muassa erilaisia apuvälineitä käyttävät henkilöt. Hallin opastinkylteistä pyritään myös tekemään mahdollisimman selkeät kuvia ja yleisiä kansainvälisiä symboleita käyttäen, jotta kunnassa asuvat maahanmuuttajat pystyvät ymmärtämään niitä mahdollisimman hyvin. Samassa seurat esittivät myös, että hallin tilavuorojen jakoon tehdään selkeät ja oikeudenmukaiset pelisäännöt. Edistämme monimuotoista liikuntakulttuuria, jossa kaikkia toimijoita arvostetaan. Pyrimme kehittämään eri liikunta- ja urheilulajeja niin, että ne soveltuvat mahdollisimman monelle. Vaikutamme siihen, että liikuntapaikat ja yhdyskuntasuunnittelu tukevat liikunnallista elämäntapaa. Liikunnan olosuhdetyössä korostamme muun muassa turvallisuutta ja saavutettavuutta. Vaikutamme siihen, että liikuntaan ja urheiluun käytettävät resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti alueellisesti sekä eri ryhmien kuten naisten ja miesten välillä. Emme tingi laaja-alaisesta tasa-arvosta. Liikuntaa ja urheilua on voitava harrastaa tulotasosta riippumatta. Pyrimme varmistamaan käytännön mahdollisuuksien puitteissa sen, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus valmennukseen ja ohjaukseen taitotasostaan ja tavoitteistaan riippumatta. Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä sekä rasismi eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun - ei edes huumoriksi puettuna. Keskeisistä käyttäytymis- ja toimintatavoista sovitaan myös joukkue- ja seuratasolla. Näiden tapojen rikkomiselle määritellään samalla riittävät seuraamukset. Luomme omalla toiminnallamme ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua vaikeistakin asioista. Sanomamme on, että liikunnassa ja urheilussa ei tulisi olla vaiettuja asioita. Yhteisössämme teemme tilaa sille, että jokainen voi vapaasti päättää ilman pakkoa tai painetta siitä, haluaako puhua omista henkilökohtaisista asioista kuten seksuaalisesta suuntautumisestaan vai haluaako mieluummin olla puhumatta. Haluamme puuttua ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai kuulemme jonkun joutuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Jokaisella on myös velvollisuus puolustaa tällaisen teon kohteeksi joutunutta

8 Kerromme selkeästi kilpailu- ja muissa säännöissä seuraamukset epäurheilijamaisesta käytöksestä. Jokaisella SLU ry:n jäsenjärjestöllä on toimintaohjeet tällaisten tilanteiden ratkomiseen omissa seuroissaan. Toiminnan kannalta olennaisimmat säännöt ja toimintaohjeet tarjoamme tarpeen mukaan eri muodossa (esim. tekstinä ja kuvina), jotta säännöt olisivat helposti ymmärrettävissä. ESIMERKKI 3 14-vuotias Matti on pelannut jo pitkään omassa seurassaan ja hän pitää urheilusta ja kavereiden tapaamisesta. Viime aikoina on kuitenkin alkanut kiertämään juoru, että Matti ei ehkä olekaan kiinnostunut tytöistä. Muutama hänen joukkuetoverinsa on haukkunut häntä homoksi ja hintiksi. Yhden pelin jälkeen tämä kantautui myös valmentajan korviin. Hän päätti kutsua joukkueen kasaan seuraavan pelin jälkeen puhumaan Reilusta Pelistä. Hän kohdisti sanansa koko joukkueelle ja toi voimakkaasti esille sen, että muun muassa kaikenlainen nimittely haukkumatarkoituksessa on ehdottomasti kielletty. Joukkueen pelaajat laativatkin yhdessä listan seuraamuksista, jos joku haukkuu tai nimittelee toista. Samassa yhteydessä käsiteltiin muitakin joukkueen yhteishenkeä hiertäneitä asioita. Tilaisuuden jälkeen valmentaja kirjoitti yhdessä sovitut käyttäytymissäännöt puhtaaksi ja kutsui kokoon pelaajien vanhemmat, joiden kanssa nämä säännöt käytiin myös läpi. Vastuu kasvatuksesta SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Olemme kaikki kasvattajia. Käytännössä kaikkiin liikuntaa ja urheilua koskeviin tilanteisiin ja tapahtumiin liittyy kasvatuksellinen ulottuvuus - harjoituksissa, peleissä, turnausmatkoilla, talkootapahtumissa, vanhempainilloissa. Kasvatustapana on oma esimerkkimme. Motivaationamme on aina kaiken ikäisten lasten ja nuorten paras. Annamme itselle ja toisille aikaa kasvaa ja kehittyä kukin omien resurssien mukaan. Kannustamme elinikäiseen oppimiseen myös liikunnan ja urheilun parissa. Kannustamme ja tuemme jokaista kantamaan oman vastuunsa oman lähiyhteisönsä ja laajemmin yhteiskunnan hyvinvoinnista. Liikunnan ja urheilun toimintakenttä on hyvä kasvuympäristö kaiken ikäisille. Se on myös yksi suurimmista ja merkittävimmistä kasvatus- ja kasvattajayhteisöistä maassamme. Tämä asettaa meille jokaiselle vastuuta, mutta antaa myös mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen

9 Innostamme, kannustamme, kiitämme ja evästämme, mutta annamme lapsille ja nuorille aikaa kasvaa ja kehittyä lajissaan omien taitojensa mukaan. Hauska ja reilu lapsi- ja nuorisotoiminta kuuluu myös huipulle haaveilevien nuorempien osallistujien toimintaperiaatteisiin. Aikaa pitää jäädä riittävästi urheilun ja kilpailun ulkopuoliselle elämälle. Kannustamme kaikkia kokonaisvaltaisesti terveellisiin elämäntapoihin. Kasvatamme omalla esimerkillämme niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Olemme jokainen kasvattajia ja kasvavia yksilöitä. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä herkemmin hän oppii ulkopuolisista vaikutteista. Kun urheilija kantaa vapaa-ajallaan seuran tunnuksia, on hän esimerkillään aina myös seuransa edustaja. Huippu-urheilija on alansa huippuammattilainen, joka edustaa lajiaan ja urheilijayhteisöä myös vapaa-aikanaan. Tunnemme kokonaisvaltaista vastuuta lapsista ja nuorista. Esimerkiksi huonosti käyttäytyvää nuorta ei ensisijaisesti ajeta pois toiminnasta, vaan hänen sosiaalista kasvuaan tuetaan ja tarvittaessa hänelle etsitään ulkopuolista asiantuntevaa apua. Meillä kaikilla on kuitenkin velvollisuus käyttäytyä vastuullisesti ja asiallisesti. Yhteisiä periaatteita rikkovalla toiminnalla ja käytöksellä tulee olla riittävät seuraamukset. Kannustamme liikunnan ja urheilun toimijoita osallistumaan yhteisen hyvän rakentamiseen esimerkiksi auttamalla, tukemalla ja avustamalla heikoimmassa asemassa olevia heidän liikunta- ja urheilutoimintansa edistämiseksi. Kannustamme ja tuemme jokaista kantamaan omaa vastuutaan lähimmäistään, yhteisöään ja yhteiskuntaa kohtaan, emmekä myöskään pelkää vaatia kyseisen vastuun kantamista. Aikuisen ja alle 16-vuotiaan välillä seksuaaliset suhteet ovat kokonaan kielletty vuotiaan ja aikuisen välinen suhde ei ole suotava. Alaikäiset seurustelevat parit eivät jaa seuratoiminnan matkoilla samaa huonetta vaan majoittuvat kuten muutkin. Valta-asemassa olevat aikuiset tunnistavat asemaansa liittyvän vastuullisuuden kanssakäymisessään toiminnassa mukana olevien kanssa. ESIMERKKI 4 Joukkueessa on paljon nuoria, jotka ovat jo pidempään olleet aktiivisesti mukana. Valmentaja on kuitenkin huomannut, että yksi nuorista pojista on ollut jo jonkin aikaa hyvin poissa oleva, ärtynyt ja huonolla tuulella. Pikku hiljaa hänen käyntinsä harjoituksissa myös harvenevat. Kerran poika harjoituksiin tullessaan löi pukuhuoneen kaappia niin, että se meni rikki. Hän uhkaili myös väkivallalla muutamaa joukkuetoveriaan. Valmentaja, joka tunsi pojan lapsesta saakka ja johon hänellä oli hyvät välit, pyysi saada tavata kyseisen nuoren kahdestaan harjoitusten jälkeen. Tapaamisen alussa hän ilmoitti, että ei halua nuhdella tai torua nuorta, vaan keskustella yleisesti kuulumisista. Keskustelun aikana tuli ilmi, että pojan isä oli jäänyt työttömäksi vajaa vuosi sitten ja ruvennut käyttämään runsaasti alkoholia. Poikaa myös pelotti mennä kotiin, koska isä oli humalassa joskus aggressiivinen. Tämän kuultuaan valmentaja ei jättänyt asiaa sikseen vaan pyysi saada tavata pojan äidin, joka myös oli perheensä tilanteesta masentunut ja avuton. Valmentaja kuitenkin kannusti ja auttoi äitiä olemaan yhteydessä kunnan sosiaalineuvontaan ja kysymään vaihtoehtoja, joita kunnalla oli tarjolla alkoholiongelmaisten auttamiseen

10 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Kaikki tekemisemme edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Päihteitä ja väkivaltaa ei yhdistetä liikuntaan ja urheiluun. Fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin puututaan, ja niitä ennaltaehkäistään aktiivisesti. Luomme liikunnalle ja urheilulle turvalliset puitteet. Urheilusuoritukset eivät ole urheilijoiden arvon ainoa mittari. Antidopingtyö on olennainen osa toimintaamme. Jokaisen liikkujan ja urheilijan terveys, turvallisuus ja hyvinvointi menevät suoritusten edelle myös huippu-urheilussa. Mikään toiminta ei saa aiheuttaa vakavia ja pysyviä terveydellisiä haittoja. Yksilön terveys on urheilun menestyksen perusta. Mikäli urheilijan fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta ei ole täyttä selvyyttä, tulee asiasta hankkia lääketieteellinen arvio. Arvio on olennaista turvallisen harjoittelu- ja kilpailutoiminnan jatkamisessa. Hankimme seuroissa ja tarjoamme seuroille tietoa siitä, miten ohjata asiantuntevan avun pariin mahdollisista terveysongelmista kärsiviä urheilijoita ja muita seuratoimijoita. Myös peleistä, huumeista tai alkoholista riippuvaisia ohjaamme ammattiavun piiriin. Mikäli urheiluyhteisön jäsenenä huomaamme jonkun terveyttä ja hyvinvointia uhkaavaa käytöstä, on meillä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa asiasta valmentajalle, joukkueenjohtajalle tai muulle vastuuhenkilölle, joka puolestaan hankkii tarvittavaa ammattitaitoista apua. Alati kasvavaan peliongelman haasteeseen puututaan. Peliongelman ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä kiinnitetään huomiota lapsiin ja nuoriin. Olemme tukemassa ja etsimässä osaavaa apua ja tukea ongelmapelaajille sekä edistämässä peliongelmaa ehkäisevää työtä. Liikunnassa ja urheilussa toimintaamme on järjestämässä monilukuinen joukko vapaaehtoisia ja palkattuja toimijoita. Heidän arvonsa tunnetaan ja tunnustetaan, ja heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan tuetaan. Myös vapaaehtoistoimijoiden koulutuksen tukeminen on tärkeää osaamisen, jaksamisen ja yhteisöllisyyden lisäämisen kannalta. Emme ylityöllistä palkallisia emmekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Jokainen kantaa kortensa kekoon omien voimavarojensa mukaan. Hankimme ensiapukoulutusta ja kannustamme osallistumaan siihen. Ensiaputaitoja ylläpitämällä saamme seuratoiminnan aikana tapahtuvien tapaturmien ja onnettomuuksien seuraukset pidettyä mahdollisimman pieninä. Pidämme kiinni ennaltaehkäisyn periaatteesta, ja teemme parhaamme, jotta kaikenlaisien vammojen ja tapaturmien esiintymistä pienennetään. Suhtaudumme turvallisuusmääräyksiin riittävällä vakavuudella. Varmistamme, että omat turvallisuussuunnitelmamme työpaikoilla ja tapahtumissa ovat ajan tasalla ja kaikkien osapuolten tiedossa. Lisäämme liikunnan ja urheilun toimijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia määrätietoisesti ja tavoitteellisesti

11 ESIMERKKI 5 Seurassa on jo pitkään pelannut aktiivinen joukkue, joka on voittanut paljon otteluita. Viime aikoina joukkueen voittoputki on kuitenkin katkennut ja häviöitä on tullut useampi. Joukkueen mieliala on maassa ja monet etsivät syyllisiä tappioille. Joukkueen valmentajat ja seuran johto päättävät yhdessä järjestää joukkueelle palkintomatkan läheiseen kylpylään kiittääkseen joukkuetta heidän pitkään jatkuneesta sitoutumisestaan. Samassa yhteydessä he tekevät joukkueelle selväksi, että he ovat yhtä tärkeä joukkue seuralle riippumatta siitä voittavatko he vai häviävätkö, sillä heidän sitoutumisensa ja esimerkillisyytensä on ensiluokkaista ja tärkeä esimerkki monille seuran nuorille. Joukkueen pelaajille annetaan mahdollisuus käydä läpi tuntmuksiaan yksin tai yhdessä valmentajien kanssa. Samassa tehdään myös selville, ettei seurassa etsitä syyllisiä vaan halutaan edetä yhdessä urheilun riemusta eikä pakosta. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Me olemme osa luontoa. Suojelemme yhteistä ympäristöämme ja ohjaamme sekä opastamme myös muita tekemään samoin. Kasvamme yhdessä kohti luonnon kunnioittamista ja haemme tasapainoa omien tekemistemme ja kestävän kehityksen välille. Osallistumme omalta osaltamme vastuullisesti toimenpiteisiin kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Urheilijan arvo ei koskaan riipu vain tämän urheilusuorituksista. Tarjoamme urheilijoille mahdollisuuksia epäonnistumisten käsittelyyn. Näin osoitamme, että tuemme heitä myös silloin, kun tukemisen tarve on suurin. Pyrimme löytämään jokaiselle liikkujalle ja urheilijalle sellaisen henkisesti ja fyysisesti oikean tasoisen joukkueen tai harjoittelun tason ja määrän, joka edistää tämän terveyttä ja hyvinvointia. Alkoholimainonta ja siihen liittyvä mielikuvamainonta on kielletty urheilutapahtumissa ja tiloissa, jotka ovat suunnattu lapsille ja nuorille. Tupakanpoltto sekä nuuskan ja päihteiden käyttö on kielletty urheilusuorituspaikoilla ja katsomoissa. Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan yhteydessä on alkoholitarjoilu kokonaan kielletty. Aikuiset näyttävät lapsille ja nuorille mallia omalla päihdekäyttäytymisellään. Vastuu korostuu kun alaikäiset ovat aikuisten vastuulla muun muassa pelimatkoilla. Doping ei kuulu liikuntaan eikä urheiluun. Puhtaan urheilun edistäminen on meidän kaikkien tehtävä. Myöskään tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä ei liitetä liikunnan ja urheilun maailmaan. Väkivallalle on nollatoleranssi

12 Suomalainen liikunnan ja urheilun yhteisö tuntee ja kantaa vastuunsa ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista. Maamme luontoympäristö on kautta aikojen ollut suomalaisten merkittävin liikuntapaikka. Toimimalla vastuullisesti luonnossa kannamme vastuumme siitä, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan liikkumisen ja urheilemisen riemusta ainutlaatuisen jokamiehenoikeuden nojalla hyvinvoivassa ympäristössä. Liikuntajärjestöt sekä yksittäiset liikunnan harrastajat osallistuvat ilmastotalkoisiin. Ilmastonäkökulma otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Liikunnan olosuhdetyössä edistämme kestävää kehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Teemme vastuullista ja pitkän tähtäimen olosuhdepolitiikkaa. Tavoitteenamme on, että liikuntapaikkarakentaminen tukee kestävää liikuntakulttuuria, ei lyhytjänteisiin tarpeisiin ja trendeihin perustuvaa kulutusta. Vaikutamme aktiivisesti siihen, että liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan ekonomisuuden lisäksi ekologisuus ja sosiaalinen kestävyys. Rakentamishankkeissa edistämme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kuten energiaa säästäviä, uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä, pitkäikäisiä ja monikäyttöisiä ratkaisuja. Vaikutamme myös siihen, että vanhojen liikuntapaikkojen kunnostusten kautta niiden käytön ekologinen jalanjälki pienenee. Seuroissa toimiminen on hyvä tapa oppia ympäristövastuuta käytännön arjessa. Näytämme esimerkillämme, miten toimia ympäristöä kunnioittaen ja sen hyvinvointia edistäen. Yhdessä toimimalla huomaamme, että jo pieni henkilökohtainen panos tuo merkittävän lopputuloksen, kun me kaikki edistämme samoja tavoitteita. Emme roskaa tai likaa ympäristöämme. Suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Lapsia ja nuoria kannustamme omatoimiseen kulkemiseen harrastuksiin aina, kun se on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä. Toimintaa suunnitellessamme otamme huomioon yksityisautoilun vähentämisen tavoitteen ja käytämme vähäpäästöisiä henkilöautoja. Kierrätämme käyttökelpoiset urheiluvälineet. Liikunnan ja urheilun toimistotyössä vähennämme paperinkulutusta ja vältämme tarpeetonta energiankulutusta. Liikunnan ja urheilun massatapahtumia pyrimme järjestämään hyvien joukkoliikenneyhteyksien kautta tavoitettaviksi. Suurissa ja merkittävissä urheilutapahtumissa huomioimme ympäristöasiat valmistelun varhaisessa vaiheesta lähtien ja kokoamme toimenpiteistä ympäristöohjelman. Tarvittaessa pyydämme asiantuntevaa apua työn tueksi. Myös pienemmissä tapahtumissa noudatamme Liikunnan Ekomerkin vaatimuksia. (Lisätietoja Ekomerkistä Liikuntajärjestöissä kehitämme ympäristövastuun läpinäkyvyyttä raportoimalla toiminnastamme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti siten, että se kuormittaisi mahdollisimman vähän ympäristöä mm. hyödyntämällä liikuntatiloja tehokkaammin ja vähentämällä järjestötoimintaan liittyvää matkustustarvetta virtuaalikokousten avulla

13 ESIMERKKI 6 Toimialajärjestö on pääsihteerinsä toimesta päättänyt laittaa sähkön-, ja paperinkulutuksensa aisoihin. Samalla toimistotyöstä halutaan tehdä ympäristöä ja luonnonvaroja vähemmän kuluttavaa. Järjestö otti yhteyttä WWF:iin ja käynnisti Green Office työn, josta se saa tukea, apua ja seurantaa tähän prosessissiin. Samalla päätettiin, että suositaan etäneuvotteluja ja vältetään omalla henkilöautolla liikkumista mahdollisuuksien mukaan. Työnantaja teki myös päätöksen ottaa käyttöön työsuhdematkalipun. ESIMERKKI 7 Joukkue harjoittelee useamman kerran viikossa kunnan urheiluhallilla. Monet aikuiset tuovat lapsensa omalla autollaan eikä juuri kukaan käytä julkista liikennettä, joka ei muutenkaan ole kunnassa kovin toimiva eikä kattava. Vanhemmat ovat nyt päättäneet keskenään, että he tekevät joukkueen nettisivuille kimppakyytilistat, joihin kaikki halukkaat vanhemmat ja nuoret voivat ilmoittautua, ja jonka kautta voi sopia, ketkä samalla suunnalla asuvat kulkevat kenenkin kyydissä. Avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus SLU yhteisön ihanteet ja tavoitteet: Päätöksiä tehdessämme valmistelemme, kuuntelemme ja perustelemme huolella. Päätöksentekoon liittyvät pelisäännöt ovat kaikkien saatavilla. Rikoksiin ja rikkomuksiin suhtaudumme aina vakavasti. Uskomme kuitenkin ihmiseen ja voimme antaa uuden mahdollisuuden. Rakennamme taloutta realistiselle ja kestävälle pohjalle. Yhteistyö on ehtymätön voimavaramme. Kohtelemme toisia tasaveroisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta esimerkiksi suhteemme laadusta tai mahdollisesta yhteisestä taustasta. Liikuntakulttuurin eri päätöksentekoelimillä on päätöksenteon ja toiminnan johtamisen kannalta aina olennainen tieto saatavilla. Päätöksentekijöillä on myös vastuu hankkia tietoa etukäteen ja tutustua saatavilla olevaan, asiaan liittyvään ja päätöksenteon kannalta olennaiseen aineistoon kuten kokousten esityslistoihin ja näiden liitteisiin. Jokaisella päätöksentekijällä on myös erityinen vastuu edistää hyvää hallintoa ja avointa päätöksentekoa tunnettujen ja hyväksi havaittujen hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti. Yhteistyö on ehtymätön voimavaramme

14 Taloudenpitomme on avointa ja läpinäkyvää. Vain erityisen painavista ja perustelluista syistä on mahdollista rajoittaa julkista avoimuutta esimerkiksi sponsorisopimusten niin edellyttäessä. Talouden suunnittelussa olemme lähempänä realismia kuin optimismia. Viestimme avoimesti ja ajankohtaisesti toiminnasta, päätöksistä, tavoitteista ja ihanteista. Päätösten valmisteluprosessien pelisäännöt ovat kaikkien saatavilla. Osaamme kuunnella ja arvostamme toisiltamme oppimista. Avoimuus on mahdollisuus, joka lisää meidän yhteisöllisyyttä. ESIMERKKI 8 Lajiliitto suunnittelee ryhtymistä suureen hallinto- ja rakenneuudistukseen. Liiton hallituksessa tehdään alusta asti selväksi, että uudistuksen tulee palvella liiton jäseniä. Ennen kuin mihinkään varsinaiseen valmisteluun ryhdytään, laaditaan liitossa jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyö- ja vaikuttamissuunnitelma, jonka mukaan valmistelussa edetään jäsenjärjestöjen ääntä kuullen. Prosessin edetessä on tämä suunnitelma koko ajan esillä, ja siihen tarvittaessa palataan, ja sitä tarkennetaan. SLU-yhteisön jäsenjärjestöissä päätösvaltaa käyttää jäsenistö, jonka ääni kuuluu päätöksenteossa. Teemme päätöksiä ja toteutamme toimintaamme yhteistyössä kaikkien jäsentemme ja muiden halukkaiden kanssa. Yhdessä menestymme paremmin. Lajiliitoilla on selkeät ja läpinäkyvät kriteerit ja periaatteet, joilla urheilijat valitaan valmennus- ja maajoukkueisiin, kilpailuihin ja muihin ryhmiin ja tapahtumiin. Urheilijavalinnat sekä muut vastaavat valinnat tehdään avoimesti ja riittävän ajoissa. Ilmiöt kuten sopupeli, rahanpesu ja laiton vedonlyönti eivät kuulu liikuntaan eivätkä urheiluun. Jokaisella on vastuu puuttua asiaan ja tuoda se ilmi, mikäli tällaista kohtaa. Emme anna minkään epärehdin ja laittoman toiminnan pesiytyä toimintamme rakenteisiin. Lajiliittojen sääntöjä kehitetään niin, että niistä käy ilmi, miten toimitaan tilanteissa, joissa urheilija on syytettynä tai tuomittuna vakavasta rikoksesta

15 1 TIETOISEMMIN, VASTUULLISEMMIN, KESTÄVÄMMIN 2.Käsikirjasto SLU yhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet eettisempään liikuntaan ja urheiluun Kokoelma eräiden keskeisten Reilun Pelin oppaiden ja julkaisujen tiivistelmiä Hyväksytty Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n syyskokouksessa

16 TASA-ARVO Teksti perustuu pääsääntöisesti aineistoon seuraavista julkaisuista: Näköaloja laaja-alaisiin tasa-arvokysymyksiin; Lupa kuulua lupa näkyä; Lupa puuttua lupa välittää; Sopivia tyttöjä, oikeita poikia; Liikunta on yhteinen kieli (SLU ry:n julkaisuja). Useita eri näkökulmia tasa-arvoon Mitä liikuntakulttuurin toimijat tarkoittavat tasa-arvolla? Näkökulmia tähän kysymykseen on varmasti monia, mutta tässä yksi vastaus: Kaikille mahdollisuus harrastaa liikuntaa katsomatta ikää, sukupuolta, taloudellista asemaa, terveydentilaa jne. yksilöllisiä tekijöitä. Tämä on yleinen tasa-arvon määritelmä myös laajemmin yhteiskunnassa. Tasa-arvo määritelläänkin yleensä liikuntakulttuurin tasa-arvon mahdollisuusajatuksen kautta. Toisena mahdollisuutena tasa-arvosta puhuttaessa on näkökulma, jossa mahdollisuuksien lisäksi puhutaan elämyksistä, oikeudenmukaisuudesta, sosiaalisista kontakteista ja itsensä toteuttamisesta. Enää ei olekaan kyse vain materiaalisista tai yleisistä mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa, vaan liikunta on saanut ruumiillista, sosiaalista ja eettistä sisältöä. Myös ihmisten välinen vuorovaikutus ja tasavertainen kohtelu tulevat mahdollisuuksien rinnalle yhtä tärkeänä. Näkökulma, joka yhdistää tämän tosiasiallisen ja mahdollisuuksien tasaarvon, voisi olla seuraavanlainen: Liikunta tarjoaa kaikille onnistumisen elämyksiä, hyviä sosiaalisia kontakteja ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään riippumatta liikunnallisesta lahjakkuudesta, varallisuudesta, sosiaalisesta asemasta, iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta. Samanlaista ajatusta tasa-arvosta kuvaa Pekka Himanen (Himanen, Pekka Välittävä, kannustava ja luova Suomi Katsaus tietoyhteiskuntamme syviin haasteisiin. Katsaus eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle) sanalla välittäminen oikeudenmukaisuuden, reiluuden ja kaikkien mukaanoton arvona. Välittäminen merkitsee kaikkien suomalaisten globaalisti 30 31

17 kaikkien maapallon ihmisten yhtäläisten mahdollisuuksien ajamista. Mahdollisuuksien lisäksi se ilmentää myös ihmisten suoraa välittämistä toisistaan. Kolmantena näkökulmana voi esittää tasa-arvomääritelmän, jossa ei enää puhuta mahdollisuuksista, koska ne joko oletetaan saavutetuiksi tai käsitetään vähemmän tärkeiksi kuin ns. tosiasiallinen tasa-arvo. Painopiste on tasavertaisessa kohtelussa ja vuorovaikutuksessa sekä yleisessä osallisuudessa. Silloin ei jouduta kokemaan vähättelyä, sivuuttamista, kuuntelemattomuutta ja syrjäyttämistä: Henkilöiden yhdenvertainen kohtelu liikuntatoiminnassa heidän sukupuolestaan, etnisestä taustastaan, terveydentilastaan, iästään, sukupuolisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta Se on sitä, että riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, ihonväristä, poikkeavasta kielenkäytöstä ja kielestä, sosio-ekonomisesta asemasta ym. sinua kuunnellaan ja voit (pääset) osallistua liikuntaan ja urheiluun Nämä määritelmät ovat tuttuja myös suomalaisesta tasa-arvopolitiikasta ja -tutkimuksesta. Poliittisesti on alettu puhua tosiasiallisesta tasa-arvosta, johon kuuluvat juuri omat kokemukset, tunteet, vuorovaikutus ja esimerkiksi ruumiillisen itsemääräämisen kysymykset. Paremmuudenmittaus ja siihen kytkeytyvä kulttuurinen ja taloudellinen arvostus kuuluvat kilpa-urheiluun. Kilpaurheilun arvoja ja menettelytapoja ei tule kuitenkaan siirtää kaikkeen liikkumiseen. Alueellinen tasa-arvo: Alueellisessa tasa-arvossa on kysymys siitä, millaiset mahdollisuudet ihmisillä on eri puolilla Suomea käyttää alueellisia liikuntapalveluja, joita tarjoavat mm. kunnat, erilaiset alueorganisaatiot esimerkiksi SLU-alueet ja liikuntaseurat yhdessä tai erikseen. Poliittinen ja kielellinen tasa-arvo: Poliittisella ja kielellisellä tasa-arvolla tarkoitetaan, että liikunta ja urheilu ovat tasa-arvoinen toimintaympäristö erilaisia poliittisia näkemyksiä edustaville, eri sosioekonomisista taustoista tuleville tai eri kieliryhmiin kuuluville. Taloudellinen tasa-arvo: Taloudellinen tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa, että turvataan liikunnan harrastamismahdollisuudet jokaiselle varallisuudesta riippumatta. Koulutuksellinen tasa-arvo: Koulutuksellista tasa-arvoa voidaan tarkastella liikunnassa ja urheilussa monista eri näkökulmista, joita ovat muun muassa: koulutuksen yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja terveyteen liikunnan asema eri oppilaitoksissa eli tasavertainen oikeus liikuntakasvatukseen eri järjestöjen toimijoiden mahdollisuudet ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen aktiiviurheilijoiden perus- ja ammatillisen koulutuksen turvaaminen eri väestöryhmien mahdollisuudet hakeutua liikunnan ammatilliseen koulutukseen Liikunta- ja urheilulajien tasa-arvo: Suomessa on talousalueen kokoon nähden laaja lajitarjonta. Lajien ja liikuntamuotojen välisellä tasa-arvolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten eri lajit ja liikuntaryhmät saavat julkista tukea (taloudellinen, tilat, liikuntapaikkojen kunnossapito jne.), medianäkyvyyttä ja/tai vaikuttavuutta

18 Sukupolvien välinen tasa-arvo: Sukupolvien tasa-arvossa on kysymys siitä, miten ikä vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin osallistua liikuntatoimintaan harrastajana, toimijana ja päättäjänä. Eri tasolla olevien lasten välinen tasa-arvo: Ikään, kehitystasoon, lahjakkuuteen ja suorituskykyyn liittyvää tasaarvoa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta: kilpailu- ja muiden järjestelmien suhde ikään ja kehitys- ja taitotason eroihin ja niiden vaikutukset tietyn lajin harrastamismahdollisuuksiin oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien, psykososiaalisten ja tunneperäisten tekijöiden vaikutus liikunnan harrastusmahdollisuuksiin. Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden tasa-arvo: Toimintakykyyn liittyvä tasa-arvo tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus saada omaa tasoaan ja tarpeitaan vastaavia liikuntapalveluita ja liikuntapalvelujen käyttöön tarvittavia tukitoimia kuten avustajia tai kuljetuspalvelua. Erilaisten toimijoiden mahdollisuus osallistua muuhun liikuntaan liittyvään toimintaan ja päätöksentekoon tulee myös turvata. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvo: Yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat tervetulleita toimintaan harrastajina, toimijoina ja päättäjinä ilman pelkoa siitä, miten yksilön seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoliidentiteetti tai sukupuolen ilmaisu vaikuttavat kohteluun tai voimavarojen jakautumiseen. Lue lisää aiheesta tämän kirjan osiossa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Etninen ja kulttuurien välinen tasa-arvo Etninen ja kulttuurien välinen tasa-arvo tarkoittaa, että kaikilla Suomessa asuvilla riippumatta etnisestä tai kulttuurisesta taustasta on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua liikuntaan ja urheiluun harrastajana, toimijana tai päätöksentekijänä. Lue lisää aiheesta tämän kirjan osiossa Monikulttuurisuudesta positiivista potkua seuratoimintaan. Sukupuolten välinen tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa, että tytöillä ja pojilla, naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi naisten ja miesten toimintatavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa liikuntatoiminnan arjessa. Lue lisää aiheesta tämän kirjan osiossa Sukupuoliroolit ja tasa-arvo

19 Monikulttuurisuudesta positiivista potkua seuratoimintaan Maahanmuuttajien aktivoinnista on seuralle selkeästi hyötyä. Paitsi, että seura saa uusia harrastajia, se saa myös uusia aktiivisia vapaaehtoistoimijoita. Maahanmuuttajien mukana tulee seuratoimintaan aivan uudenlaisia näkemyksiä, erilaisia toimintatapoja ja ajatuksia. Maahanmuuttajat rikastuttavat liikuntakulttuuriamme uusilla lajeilla, kuten esimerkiksi kriketillä, afrotanssilla, sambo-painilla tai netballilla. Maahanmuuttajien joukossa on myös huipputason valmennusosaamista, jota joissain lajeissa ja seuroissa jo onnistuneesti hyödynnetäänkin. Monikulttuurisuus voi olla seuralle oikein hyödynnettynä todellinen positiivinen voimavara. Monikulttuurisen toiminnan kautta moni seura on löytänyt aivan uusia yhteistyökumppaneita muun muassa päiväkodeista, kouluista, seurakunnista, SPR:n paikallisyhdistyksistä, kansainvälisistä kerhoista, maahanmuuttajien yhdistyksistä ja ulkomaalaisten asioita hoitavista hallinnonaloista kunnissa. Verkostoituminen on synnyttänyt uudenlaista toimintaa ja resursseja yhdistämällä on voitu toteuttaa laajempiakin hankkeita tai tapahtumia. Onnistumisia Kielitaito kohentuu Opin ja uskallan puhua suomea Opin ja uskallan puhua englantia Tutustuin vieraaseen kulttuuriin, kun sain uuden ystävän Saimme huipputason valmentajan! Uusia lajeja: afrotanssi, netball, kriketti Saimme positiivista palautetta ja seuran tunnettavuus lisääntyi Monikulttuuriseen toimintaan osallistuvien asenteet avartuvat ja he saavat tietoa muista kulttuureista. Monikulttuurinen toiminta voi olla erityisesti suomalaiselle seuraväelle hauska vaihtoehto ja siihen osallistuvat voivat edistää ennakkoluulotonta asennoitumista maahanmuuttajiin myös urheilun ulkopuolella: esimerkiksi työelämässä, sukulaisten keskuudessa, ystävien ja tuttavien kesken. Kertoessaan kokemuksistaan ja harrastuksestaan, he välittävät huomaamattaan tietoa maahanmuuttajista ja asennekasvatusta voi tapahtua tällä tavoin seuran ulkopuolellakin

20 Monikulttuurisen toiminnan haasteet Maahanmuuttajien tulisi pystyä osallistumaan seuratoimintaan tasavertaisina pääväestön kanssa. On kuitenkin huomioitava, että tasavertainen osallistuminen vaatii joiltain osin erityistoimia. Myös suomalainen vapaaehtoistyön malli voi olla erilaisista kulttuureista tuleville outoa. Monikulttuurisessa seuratoiminnassa on siis omat haasteensa. Maahanmuuttajien tavoittaminen Jotta maahanmuuttajilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua liikuntatoimintaan, tulisi heidän saada tietoa liikuntamahdollisuuksista samalla tavalla kuin pääväestön harrastajat saavat. Paikallislehdessä tai urheiluhallin seinällä olevaa ilmoitusta ei lueta tai jos luetaan, niin ei välttämättä ymmärretä. Parhaiten tiedon saa perille käyttämällä englannin kieltä suomen kielen rinnalla ja tiedottamalla toiminnasta esimerkiksi monikulttuuristen yhdistysten, koulujen, oppilaitosten ja maahanmuuttajaviranomaisten kautta. Myös avoimien tapahtumien kautta saa kontaktin maahanmuuttajiin hyvin. Henkilökohtaisen kontaktin saaminen helpottaa toimintaan osallistuvien informointia. Yhteinen pääväestön ja maahanmuuttajien liikuntatapahtuma edistää myös suvaitsevaisuutta. Ollaan tiedotettu kolmen koulun ilmoitustauluilla, mutta kukaan ei tainnut tulla sen johdosta, vaan kaikki tulivat kavereiden mukana. Ollaan kokeiltu myös jäsenkirjettä, mutta parhaiten on toiminut se, että toinen on pyytänyt toista tulemaan. (Suomalainen yhdistys) Kulttuurin ja uskonnon vaikutus liikuntaan Tiettyjen kulttuurien ja uskontojen edustajilla, erityisesti naisilla, voi olla taustalla liikunnan harrastamiseen vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä. Joissain kulttuureissa naiset ja miehet eivät voi harrastaa liikuntaa yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että naiset eivät voi harrastaa liikuntaa tilassa, joka on yleisessä käytössä, ja johon myös miehet pääsevät. Pienillä erityisjärjestelyillä harrastaminen tehdään mahdolliseksi myös näille naisille. Käytetään esimerkiksi ikkunattomia tiloja tai peitetään ikkunat verhoilla. Maahanmuuttajanaisten omat uimavuorot ja vesijumppa ovat olleet erittäin suosittuja ja saaneet mukaan liikuntatoiminnan pariin sellaisia maahanmuuttajanaisia, joilla ei aiemmin ole ollut juuri minkäänlaisia kokemuksia liikunnasta ja kontaktit suomalaisiin ovat olleet hyvin vähäisiä. Toimintaa on voitu muun muassa kaupunkien avustuksella järjestää hallin aukioloajan ulkopuolella tai joidenkin muiden tahojen omistamissa uima-altaissa. Mitä maahanmuuttajanaisten liikuntatoimintaa suunnittelevan urheiluseuran kannattaisi muistaa? Tärkeintä olisi osata kutsua maahanmuuttajanaiset mukaan toimintaan. Urheiluseuran ulkopuolinen ei välttämättä rohkene pyytää päästä mukaan, siksi urheiluseurojen on tehtävä aloite. Lisäksi täytyy muistaa kysyä maahanmuuttajanaisilta, millaisesta toiminnasta he itse ovat kiinnostuneita. (Mirja Huovinen, Kuntoa suvaitsevassa seurassa -hankkeen vetäjä, TUL:n Keski-Suomen piiri) Toiminnan yhteinen suunnittelu ja toteuttaminen Toiminnan suunnittelu yhdessä maahanmuuttajien kanssa takaa, että toiminta on sellaista, mihin maahanmuuttajat ovat motivoituneita osallistumaan. Maahanmuuttajat kannattaa ottaa mukaan heti suunnittelun alkuvaiheessa ja käyttää heitä myös itse toiminnan toteuttamisessa, mikäli vain mahdollista. Vertaisohjaajat on havaittu erittäin hyväksi keinoksi saada maahanmuuttajat innostumaan toiminnasta. Luottamuksen syntyminen on tärkeää, jotta väärinkäsityksiltä ja epäilyiltä vältyttäisiin. Muun muassa liikuntaan osallistumisesta aiheutuvien maksujen sisältö tulee selvittää, jotta uudelle liikkujalle ei jää sellaista mielikuvaa, että rahaa pitää sijoittaa, muttei tiedetä mihin raha menee

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT

TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT TPS JUNIORIJALKAPALLON EETTISET PELISÄÄNNÖT Tällä ohjeelle määritetään TPS Juniorijalkapallo ry:n eettiset periaatteet. Ohjeisto noudattelee Valo ry:n eettisiä

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelma Yhdenvertaisuussuunnitelma versio 26.11.2015 Suomen Painonnostoliitto ry ja Suomen Voimanostoliitto ry Sivu 1 (8) Suomen Painonnostoliiton ja Suomen Voimanostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma Yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma 2016-2017 LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Syysvuosikokous 29.11.2016 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2016-2017 1. YLEISTÄ Lait velvoittavat toimenpiteisiin

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 13.2.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Muut toimijat Pelaajat Muut toimijat Kunnioita

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliitto 1

Suomen Jääkiekkoliitto 1 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 KUNNIOITA PELIÄ MATKALLA KOHTI REILUMPAA URHEILUA 4.3.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 2 Kunnioitamme toisiamme kaikki voittavat Pelaajat Muut toimijat Muut toimijat Kyse on

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ. Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ Lotte Heikkinen Nuorisotyön koordinaattori Seta ry 27.4.2016 Seta Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialanjärjestö Perustettu vuonna 1974 24 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO VASEMMISTOLIITTO - VISIO Visiomme on talouspoliittisten valtarakenteiden demokratia, resurssien oikeudenmukainen jako, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo, ihmisten henkilökohtaisen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu

Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä. Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Liikun terveemmäksi päivät: Yhdessä Eki Karlsson toiminnanjohtaja Suomen Latu Suomen Latu ry Suomen Latu on ulkoilun edistäjä, retkeilyn asiantuntija ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edunvalvomme suomalaisia

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt

Ratsastuksen 2000-luvun ilmiöt HEVOSALA WAU! Yhteiskunnan muutos o Väestö ikääntyy ja keskittyy alueellisesti o Yhteiskunta palvelullistuu ja hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa o Some ja digitaalisuus mullistavat vuorovaikutussuhteita

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle 15.4.2014 Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle Tiia Aarnipuu, koulutussuunnittelija tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi Mitkä sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot